Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adóváltozások. A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen"

Átírás

1 Adóváltozások 2013 A legjelentősebb törvénymódosítások egy helyen 1

2 Tartalomjegyzék Személyi jövedelemadó... 4 SZUPERBRUTTÓSÍTÁS KIVEZETÉSE... 4 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK... 4 EGYES MEGHATÁROZOTT JUTTATÁSOK... 5 ADÓMENTES JUTTATÁSOK... 5 CSALÁDI KEDVEZMÉNY... 5 BIZTOSÍTÁSOK... 5 Társasági adó... 7 FOGALMI VÁLTOZÁSOK... 7 JÖVEDELEM-MINIMUM... 7 VESZTESÉGELHATÁROLÁS... 7 ALULTŐKÉSÍTÉS... 7 ADÓKEDVEZMÉNYEK...8 Általános forgalmi adó... 9 ÜZLETÁG-ÁTRUHÁZÁS... 9 FORDÍTOTT ADÓZÁS... 9 KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK NEM ADÓALANY SZEMÉLYNEK TÖRTÉNŐ HOSSZÚ TÁVÚ BÉRBEADÁSA... 9 EURÓPAI KÖZPONTI BANK ÁRFOLYAMA... 9 ELŐZETESEN FELSZÁMÍTOTT ÁFA LEVONHATÓSÁGA SZÁMLÁZÁS KÖTELEZŐ ADATTARTALOM SZÁMLÁN SZEREPLŐ KIFEJEZÉSEK SZÁMLA MEGŐRZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT HORVÁTORSZÁG ADATSZOLGÁLTATÁSI KÖTELEZETTSÉG PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÖSSZESÍTŐ NYILATKOZAT Helyi adók... 13

3 ADATBÁZIS A HELYI ADÓKRÓL IDEIGLENES ÉPÍTŐIPARI TEVÉKENYSÉG ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓALAP MEGÁLLAPÍTÁS Adózás rendjéről szóló törvény KÉPVISELET BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓSZÁM-FELFÜGGESZTÉS FOKOZOTT ADÓHATÓSÁGI FELÜGYELET SORON KÍVÜLI BEVALLÁS KÉNYSZERTÖRLÉSI ELJÁRÁS ADÓHATÓSÁGI IGAZOLÁS SZABÁLYAI FELHÍVÁS ÖNELLENŐRZÉSRE ADÓHATÓSÁGI IRAT KÉZBESÍTÉSE ELKÉSETT FELLEBBEZÉS FELÜGYELETI INTÉZKEDÉS IRÁNTI KÉRELEM ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉK FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁS KÉSZPÉNZFIZETÉS KORLÁTOZÁSA Társadalombiztosítás JÁRULÉKFIZETÉS FELSŐ HATÁRA Szociális hozzájárulási adó ÉV ALATTI MUNKAVÁLLALÓK KEDVEZMÉNYE ÉV FELETTI MUNKAVÁLLALÓK KEDVEZMÉNYE NEM SZAKKÉPZETT MUNKAVÁLLALÓK TARTÓSAN ÁLLÁSKERESŐK UTÁNI KEDVEZMÉNY KISGYEREKES MUNKAVÁLLALÓK UTÁNI KEDVEZMÉNY Illetékek... 21

4 Összefoglalásunk célja, hogy átlátható képet adjon a 2013-as évre vonatkozó jövedelemadókkal, ÁFA-val, helyi adókkal, illetékekkel, TB-vel, szociális hozzájárulási adóval és az adózás rendjével kapcsolatos legfontosabb változásokkal kapcsolatban természetesen a teljesség igénye nélkül. 1 Személyi jövedelemadó Szuperbruttósítás kivezetése Elfogadták a munkavállalók egy részét kedvezően érintő szuperbruttósítás kivezetését. Ez azt jelenti, hogy nem kell adóalap-kiegészítést alkalmazni az évi 2 millió 424 ezer forint fölötti jövedelmekre, így gyakorlatilag végre egykulcsossá válik a személyi jövedelemadó-rendszer, 16 %-os adómértékkel. Ennek köszönhetően egyszerűsödtek az adóelőleg levonásra vonatkozó szabályok és a jövőben nem lesz szükség a jövedelem nagyságára vonatkozó nyilatkozattételre sem. Béren kívüli juttatások A béren kívüli juttatásokat több lényeges változás is érintette. Egyik legfontosabb változás, hogy 2013-tól a béren kívüli juttatások után az egészségügyi hozzájárulás mértéke 10 százalékról 14 százalékra emelkedik. Az adóteher mértéke 35,7 %-ra emelkedik tól a munkavállalónak Erzsébet-utalvány formájában havi 8000 forint adható béren kívüli juttatásként. Mindezek mellett pontosításra kerültek a munkahelyi étkeztetéssel kapcsolatos rendelkezések, ami azt jelenti, hogy a munkáltató utalvány formájában akkor is támogathatja a munkahelyi étkezést, ha a telephelyén működő étkezőhelyen külső személyeket is kiszolgálnak. Kedvező változás elé nézhetnek az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárak. A munkáltató által a magánszemély javára átutalt - béren kívüli juttatásnak minősülő - havi hozzájárulásból ugyanis többféle kiadás rendezhető lesz. Önsegélyező pénztárakon keresztül elszámolható lesz többek között a felsőoktatási tandíj, a kollégiumi díj vagy az albérleti díj. A minimálbér 15 százalékáig a védendő fogyasztónak minősülő pénztártag közüzemi díja is rendezhető lesz. Mindezek mellett a törvény alkotói gondoltak a lakáscélú devizaalapú jelzáloghitellel rendelkezőkre is, a törlesztés támogatására ugyanis szintén fordítható maximum a minimálbér 15 százalékának megfelelő összeg. Iskolakezdési támogatás a jövőben csak utalvány formájában adható, amit a juttatás évének utolsó napjáig lehet majd felhasználni.

5 Széchenyi-pihenőkártya keretében 2013-ban is három féle juttatás adható szálláshelyszolgáltatásra évi forint, vendéglátás-szolgáltatásra évi forint és szabadidő eltöltését, rekreációt, egészségmegőrzést szolgáló szolgáltatásra évi forint. Bővült viszont a szabadidő kártya felhasználásnak lehetősége, felhasználható majd uszoda belépőre, uszoda bérletre, sportpályák bérlésére, sporteszközkölcsönzésre, egyéb humánegészségügyi szolgáltatáson belül dentálhigéniai kezelésre, terhes gondozásra és fizikoterápiás szolgáltatásra is. Egyes meghatározott juttatások Nem adózik kedvezményesen a fogyasztásra készétel vásárlására jogosító utalvány, ugyanis az 2013-tól nem minősül egyes meghatározott juttatásnak. Ha mégis ilyen utalványt biztosítunk a munkavállalónak, akkor csak munkaviszonyból származó jövedelemként adózhat. Adómentes juttatások Az idei évtől a sportesemények mellett a kulturális szolgáltatások is előtérbe kerülhetnek, ugyanis a sporteseményre szóló belépő mellett 2013-tól a kulturális belépő is adómentes évi 50 ezer forintig. Felhasználható muzeális intézmény és művészeti létesítmény kiállítására, színház-, tánc-, cirkusz- vagy zeneművészeti előadásra szóló belépőjegyre, bérletre. Családi kedvezmény Korlátozásra kerül a más államban családi pótlékra vagy ahhoz hasonló ellátásra jogosult magánszemélyek esetében a családi kedvezmény érvényesíthetősége. E szerint kedvezmény csak akkor vehető igénybe, ha a magánszemélyt ugyanolyan vagy hasonló kedvezmény, ugyanarra az időszakra máshol nem illeti meg és az összes jövedelmének 75 %-a Magyarországon esik adókötelezettség alá. Családi kedvezmény esetén egy új fogalommal is találkozhatunk: a közös érvényesítéssel. Ami azt jelenti, hogy lehetőség van több jogosult esetén, hogy közösen vegyék igénybe a családi kedvezményt és azt az adóelőleg megállapítása során érvényesítsék is. Biztosítások A személyi jövedelemadó törvény biztosításokra vonatkozó részei számos változáson estek át egészen a zárószavazásig. A véglegesen elfogadott jogszabály alapján a kockázati biztosítás más személy (kifizető) által fizetett díja a minimálbér 30 százalékáig adómentes lesz, vagyis azok a személybiztosítások, amelynek sem lejárati szolgáltatása, sem visszavásárlási értéke nincs. Azoknál a biztosításoknál, melyeknél biztosítási esemény nélkül is lehetőség van a pénz kivonására vagy lejáratkor a biztosító kifizetést teljesít (megtakarítási típusú biztosítások), adókötelesek lesznek. A munkáltató által a magánszemély javára kötött személybiztosítási (élet-, baleset- és betegségbiztosítás) szerződés díja azonban nem a magánszemély jövedelmeként válik adókötelessé, hanem azok 2013-tól egyes meghatározott juttatásként fognak adózni.

6 Az elfogadott törvény a jövőben is adómentességet biztosít a kockázati biztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításokra. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató által fizetett rendszeres biztosítási díj 2013-tól adómentes marad. A nem rendszeres díjak viszont a befizetés időpontjában adókötelesek lesznek. A kockázati életbiztosításnak nem minősülő, határozatlan idejű, kizárólag halál esetére szóló életbiztosításokból származó, a biztosított saját befizetését meghaladó biztosítási díjak egyéb jövedelemként adókötelessé válnak. Ha a biztosítási szerződésben meghatározott biztosított személyében változás következik be, illetve a biztosítás már nem minősül a fenti típusú biztosításnak, szintén egyéb jövedelemként fog adózni az adóköteles biztosításban található befektetések összege. Az egyéb jövedelem után 27 százalék egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Abban az esetben, ha a jövedelemszerzés időpontja az életbiztosítás megkötésétől legkorábban január 1-jétől - számított 10 évet követő időpontra esik, az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettsége 14 százalék lesz. A biztosítások adózási szabályainak átalakításával kapcsolatban módosításra kerültek a kamatjövedelem megállapításának a feltételei is. Ez alapján kamatjövedelemnek minősül a biztosítói teljesítésből a befizetett biztosítási díjat meghaladó összeg. Egyszeri díjas biztosítások esetén a kamatjövedelem után az adót nem kell megfizetni, ha a biztosítói kifizetés a szerzés évét követő 5. évben vagy azt követően történik. Rendszeres díjas biztosítások esetén ez az időtartam 10 év. Abban az esetben, ha az egyszeri díjas biztosításoknál három év eltelik, de még nem érte el az 5 évet, a kamatjövedelem adójának 50 %-áig mentesülhetünk, míg a rendszeres biztosításoknál a év közötti időszakban. A törvényjavaslat alapján szigorodtak a nyugdíjbiztosítások adómentességének a feltételei, ugyanis az eddigi három év helyett a megtakarítási időnek el kell érnie a 10 évet, csak abban az esetben adómentes a biztosító szolgáltatása. Ezzel összhangban a járadékbiztosítások is csak akkor lesznek adómentesek, ha a járadékszolgáltatást legalább 10 éven keresztül folyósítják. Az átmeneti rendelkezések biztosítják, hogy a január 1. előtt létesített jogviszonyokra még az idén hatályos szabály alkalmazható.

7 2 Társasági adó Fogalmi változások A törvény az idei évtől kiterjeszti a bejelentett immateriális jószág fogalmát arra az esetre is, ha a szellemi terméket, vagyoni értékű jogot a vállalkozás saját maga hozza létre. Az ellenőrzött külföldi társaság definíciója pontosításra került arra az esetre vonatkozóan, amikor a külföldi személy adózás előtti eredménye nulla vagy negatív összeg, és meg kell nézni, hogy a külföldi állam milyen mértékű társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz. Az elfogadott törvény szerint, ha a külföldi állam az adóalap összegétől függően több társasági adónak megfelelő adómértéket alkalmaz, akkor a legkisebb mértéknek kell elérnie a 10 százalékot. Jövedelem-minimum 2013-tól a jövedelem-minimum megállapítása során az összes bevételt növeli a tagi kölcsön napi átlagos állományának az adóévet megelőző adóév utolsó napján a fennálló kölcsönt meghaladó összegének az 50 %-a Veszteségelhatárolás A veszteségelhatárolásra vonatkozó szabályozás némileg enyhült. Az eddig hatályos jogszabály szerint ugyanis a jogutód csak abban az esetben volt jogosult az átvett elhatárolt veszteség felhasználására, ha az átalakulást követő két adóévben a jogelőd által folytatott tevékenységből árbevételt szerzett. Ennek azonban a jövőben nem kell megfelelnie akkor, ha az adózó az átalakítást követő két adóévben jogutód nélkül megszűnik. Szintén a veszteségelhatárolást érinti az a kedvező változás, amely azokra a társaságokra vonatkozik, akikkel szemben kezdeményezett csődeljárási vagy felszámolási eljárás jogerős bírósági végzéssel szűnik meg. Ekkor ugyanis a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékának az egyezségre tekintettel elengedett kötelezettség felével növelt összegben számolható el az adózás előtti eredmény csökkenéseként. Alultőkésítés Az elfogadott törvény szerint az alultőkésítési szabály alkalmazása során a kötelezettségek adóévi napi átlagos állományának meghatározása során nem lehet figyelembe venni a követelések között az áruszállításból és szolgáltatásból származó követeléseket.

8 Adókedvezmények Az idei évtől két új lehetőséggel bővült a fejlesztési adókedvezmények igénybevételének köre. Egyrészt az új fogalomként megismert, szabad vállalkozási zóna területén üzembe helyezett és üzemeltetett jelenértéken legalább 100 millió forint értékű beruházással, másrészt a jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, energiahatékonyságot szolgáló beruházással. A törvény szerint a szabad vállalkozási zóna kijelölésére a Kormány jogosult. Mindezek mellett fejlesztési adókedvezményre csak abban az esetben szerezhet egy adóalany jogosultságot, ha a beruházás megkezdése előtt valamennyi szükséges adatot, illetve az adókedvezmény iránti kérelmet benyújtja az adópolitikáért felelős miniszternek. További követelményként jelenik meg, hogy a beruházás üzembe helyezését követő 90 napon belül a beruházás befejezésének a napját is be kell jelenteni.

9 3 Általános forgalmi adó Üzletág-átruházás Az elfogadott áfa törvény módosítása kapcsán az üzletágak átruházását 2013-tól - a jogutódlás és az apport szabályozásához hasonlóan - áfa hatályán kívüli ügyletként minősíthetjük. Ami azt jelenti, hogy a törvényben előírt feltételek megléte esetén nem keletkezik áfa fizetési kötelezettség az átadáskor. Ezek a feltételek többek között a következők: a szerző belföldön nyilvántartásba vett adóalany és az üzletág keretében folytatott gazdasági tevékenység kizárólag adólevonásra jogosító termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás legyen. Tehát az adómentes tevékenységet folytató adóalanyok továbbra sem tudják ezt a szabályt alkalmazni. Fordított adózás 2013 áprilisától belföldi fordított adózás hatálya alá tartozik az élősertés, az egész és hasított félsertés, a fajtiszta tenyészsertés, valamint bizonyos takarmányok értékesítése. Az adós és hitelező viszonylatában olyan termék értékesítése, amely dologi biztosítékként lejárt követelés kielégítésének érvényesítésére irányult eddig is belföldi fordított adózás alá esett. A törvény módosítása szerint ez arra az esetre is vonatkozik, amikor a hitelező által kijelölt harmadik személy szerzi meg a terméket. Mindezek mellett fordított adózású ügyleteknél az adókötelezettség utólagos módosulása esetén az adóalany ugyanabban az időszakban figyelembe veheti a fizetendő adó és a levonható adó változását is. Közlekedési eszközök nem adóalany személynek történő hosszú távú bérbeadása A 2008/8/EK tanácsi irányelvre alapozva elfogadásra került, hogy közlekedési eszköz nem adóalany személynek történő, hosszú távú bérbeadása esetén a teljesítési helyre vonatkozó szabályozás megváltozott. A jövőbeni ügyletekre vonatkozóan a szolgáltatást igénybevevő letelepedése, állandó telephelye vagy szokásos tartózkodási helye határozza meg a teljesítési helyet, az eddigi szolgáltatásnyújtó gazdasági célú letelepedettsége helyett. Európai Központi Bank árfolyama 2013-tól az adóalanynak lehetősége lesz az Európai Központi Bank által közzétett árfolyamot is alkalmazni az adó forintra történő átszámítása esetén, amennyiben az külföldi

10 pénznemben kifejezett. Erről az állami adóhatósághoz bejelentést kell tenni, melytől az adóalany a választás évét követő naptári év végéig nem térhet el. Előzetesen felszámított áfa levonhatósága Az elfogadott áfa törvény lehetőséget ad, hogy a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó 50 százaléka levonható legyen. Sőt, abban az esetben, ha a szolgáltatás legalább 50 százalékát közvetített szolgáltatásként továbbszámlázzák, akkor a teljes áfa levonható lesz. Számlázás A számlázással kapcsolatban a törvény több ponton módosult, igazodva az EU új számlázási irányelvéhez. Annak a tagállamnak a számlázásra vonatkozó szabályait kell alkalmazni, ahol a teljesítés helye van, kivéve, ha az értékesítő a teljesítési hely tagállamában nem letelepedett, az ügylet a fordított adózás alá tartozik, és a számlát nem az adófizetésre kötelezett állítja ki tól nem esik számla kibocsátási kötelezettség alá a Közösségen belüli adómentes termékértékesítésére kapott előleg. A számla kiállítási határideje is módosult. Közösségen belüli termékértékesítésnél, illetve olyan határon átnyúló szolgáltatásoknál, ahol a fordított adózás keretében az igénybevevő alany az adófizetésre kötelezett, a számlát legkésőbb a teljesítést követő hónap 15. napjáig kell kibocsátani. Kötelező adattartalom A belföldi összesítő nyilatkozat megjelenése kapcsán kötelezően fel kell tüntetni a vevő adószámának vagy csoportazonosító számának első nyolc számjegyét, ha az ügylet kapcsán továbbhárított áfa összege eléri vagy meghaladja a 2 millió forintot. Átmeneti rendelkezések biztosítják az adólevonási jogot azon 2012-ben kiállított számlák esetében, ahol a teljesítési időpont évi, de a vevő adószáma nem került feltüntetésre. Számlán szereplő kifejezések Pénzforgalmi elszámolást választók számára a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, illetve önszámlázás esetén az önszámlázás kifejezés kötelezően feltüntetendő lesz a kiállítandó számlán. Ugyanez vonatkozik a fordított adózás esetére is, ekkor a fordított adózás kifejezést kell szerepeltetni a számlákon. Számla megőrzésével kapcsolatos előírások Továbbra sem változott az a megközelítés, miszerint az adó megállapításához való jog elévüléséig kötelesek az adóalanyok megőrizni az általuk kibocsátott és befogadott számlákat, illetve hiteles másolatukat. A megváltozott törvény azonban egyértelművé teszi, hogy a papír alapú számlákat nem szükséges papír alapon őrizni, azok elektronikus úton is tárolhatóak.

11 Elektronikus úton kibocsátott A törvény ezentúl nem az elektronikus úton kibocsátott számla szabályozását tartalmazza, hanem az elektronikus számláét. Az elektronikus számla azt jelenti, hogy kibocsátása és befogadása elektronikus formában történik. Egyszerűsítést hozott az a változás, mely szerint az EDI rendszerben kibocsátott számlákról a továbbiakban nem szükséges papír alapon havonta összesítő jelentést készíteni, illetve nem lesz kötelező időbélyegző használata. Horvátország Horvátország július 1-jén csatlakozott az Európai Unióhoz. Emiatt több átmeneti szabály meghozatalára volt szükség, főként a termékekkel kapcsolatos behozatali eljárás, árutovábbítási eljárások lebonyolítása és az adófizetési kötelezettség megállapítása miatt. Adatszolgáltatási kötelezettség április 1-jétől a géppel kiállított nyugták, számlák adatairól adatszolgáltatási kötelezettség keletkezik az adóhatóság részére. Külön jogszabály előírhatja, hogy a nyugtakibocsátási kötelezettség kötelező gépi kiállítással történő megvalósítására szolgáló pénztárgép működését az állami adóhatóság felügyelje. Ez azt jelenti, hogy az adatszolgáltatás az állami adóhatóság általi közvetlen adatlekérdezéssel is megvalósítható. Pénzforgalmi elszámolás A munkavédelmi akcióterv általános forgalmi adót érintő módosításai keretében elfogadásra került az a törvényjavaslat, amely lehetőséget ad a kisvállalkozások számára, hogy január 1-től az általános forgalmi adó tekintetében a pénzforgalmi elszámolást válasszák. Az új szabályozás lényege, hogy a pénzforgalmi elszámolást alkalmazóknak csak akkor kell megfizetni az áfát a termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után, ha számláik ellenértékét megkapták vevőiktől. Ezzel párhuzamban a befizetési határidő mellett a levonási jogukat is később gyakorolhatják, azaz csak akkor lesznek jogosultak az áfa levonására, ha a szállító számláját kifizették. A törvény előírása szerint a pénzforgalmi áfát választó társaság partnere is csak akkor helyezheti levonásba az áfát a számla alapján, ha azt pénzügyileg rendezte. Ez azt jelenti, hogy levonási joguk nem a teljesítés időpontjában keletkezik, hanem a pénzügyi rendezéskor. Pénzforgalmi adózást csak olyan vállalkozás választhat, amelynek legalább telephelye, gazdasági célú letelepedés hiányában lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van és a tárgyév első napján kisvállalkozásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az összes foglalkoztatott létszáma nem lehet több 50 főnél, illetve az éves nettó árbevétel vagy mérleg főösszeg 10 millió euró alatt kell, hogy maradjon. A pénzforgalmi elszámolás egy választási lehetőség, amiről év végig kell dönteni a vállalkozásoknak. A választhatóság a fentieken kívül az árbevételhez is kapcsolódik. Pénzforgalmi elszámolás abban az esetben választható, ha éves szinten, göngyölítetten az adóalany összes termékértékesítésének, szolgáltatásnyújtásának ellenértéke nem haladja meg a forintot. Ezen értékhatárnak mind a tárgy évre, mind az azt megelőző időszakra nézve meg kell felelni.

12 Összesítő nyilatkozat Az áfa csalások visszaszorítása érdekében 2013-tól adatot kell szolgáltatni azokról a számlákról az adóhatóság számára belföldi áfa összesítő jelentés benyújtásával, amelyben az áthárított adó értéke a kettő millió forintot meghaladja. Mind az értékesítőnek, mind a beszerzőnek be kell nyújtani a belföldi összesítő nyilatkozatot. A számla befogadójának azonban további adatszolgáltatási kötelezettsége is van, ha ugyanis egy adott bevallási időszakában az egy értékesítőtől származó több számlában szereplő áthárított adó haladja meg a kettő millió forintot, akkor erről neki szintén nyilatkoznia kell.

13 4 Helyi adók Adatbázis a helyi adókról A helyi adókról szóló törvény szerint minden önkormányzatnak adatszolgáltatási kötelezettsége lesz a településen bevezetett helyi adókról, azok mértékéről, az alkalmazható mentességekről és a kedvezményekről a Magyar Államkincstár felé. Az adatokból egy országos adatbázis készül, ahol minden adózó megtalálja a szükséges információkat az adókötelezettségének teljesítéséhez. Ideiglenes építőipari tevékenység Az elfogadott törvény pontosítja az építőipari vállalkozások esetén az ideiglenes tevékenység időtartamát, ami a tevékenység megkezdésének napjától, a megrendelő teljesítés elfogadásának napjáig fog tartani. Adófizetési kötelezettség A módosítás rendezi azon adófizetési kötelezettség forintban történő meghatározását, amikor az adóalany a forinttól eltérő devizanemben vezeti a könyveit. Eddig a törvény nem tartalmazott erre az esetre nézve rendelkezéseket, hogy milyen árfolyamon kell átszámolni az adatokat az adókötelezettség megállapításához tól viszont az adóév utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon kell forintra átszámítani az adóbevallás adatait. Adóalap megállapítás A legfontosabb helyi adót érintő változás a nettó árbevételt csökkentő tételek levonhatóságának a korlátozása. Ez azt jelenti, hogy 2013-tól az elszámolható csökkentő tételek aránya a nettó árbevétel nagyságától függ. A korlátozás kizárólag az eladott áruk beszerzési értékének és a közvetített szolgáltatások együttes összegét érinti a következők szerint: 500 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételből a csökkentő tételek egésze elszámolható 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó nettó árbevételből az e sávba jutó nettó árbevételt csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85 százaléka számolható el 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó nettó árbevételből az e sávba jutó nettó árbevételt csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 75 százaléka számolható el. 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevételt csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70 százaléka vonható le. Az alábbi korlátozás az exportértékesítéshez kapcsolódó tételekre nem vonatkozik

14 Azoknak a vállalkozásoknak, akiknek az értékesítés nettó árbevételéből levonható közvetített szolgáltatás és eladott áruk beszerzési értéke meghaladja az árbevétel 50 százalékát a évi adóalapjukat a kapcsolt vállalkozásukkal együtt kell meghatározni, majd az együttesen számított adóalapból az egyes vállalkozásoknak az adóalapja a nettó árbevételük arányában állapítható meg.

15 5 Adózás rendjéről szóló törvény Képviselet Az adózó képviseletére vonatkozó szabályozás oly módon egészült ki, hogy az adó feltételes megállapítására, a feltételes adómegállapítás alkalmazhatóságára, a szokásos piaci ár megállapítására irányuló és az adópolitikáért felelős miniszter vagy a NAV felügyeletére kijelölt miniszter előtti felügyeleti intézkedés iránti kérelem alapján indult eljárásban a magánszemély, jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet kizárólag ügyvéd, adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő képviseletével járhat el. Ez a módosítás gyakorlatilag megteremti a kötelező képviselet intézményét, melyet a január 1-jén vagy az azt követően indult ügyekben kell alkalmazni. Bejelentési kötelezettség Az adóhatósághoz történő bejelentési kötelezettség módosult a tevékenységi körök bejelentésével kapcsolatban. Egyrészt be kell jelenteni az adózónak: cégek esetén a főtevékenységet és a ténylegesen végzett tevékenységi köröket a hatályos TEÁOR nómenklatúrája szerint, egyéni vállalkozóknál pedig a fő- és egyéb tevékenységi köröket a mindenkor hatályos ÖVTJ (Önálló Vállalkozások Tevékenységi Jegyzéke) kódok szerint. Másrészt bejelentési kötelezettség fűződik a jövőben ahhoz a tényhez is, ha az adózó elektronikus számlának minősülő bizonylatot online hozzáférést biztosítva, elektronikusan őriz meg. Mindezek mellett az elfogadott törvény arról is rendelkezik, hogy az adózónak ilyen esetben kötelessége lesz majd az adóhatóság részére elektronikus hozzáférést, letöltést biztosítani tól a székhelyszolgáltatás jogintézménye megszűnt, ezért az állami adóhatósághoz közvetlenül teljesítendő, székhelyszolgáltatásra vonatkozó bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályozást a módosítás hatályon kívül helyezte. Adószám-felfüggesztés 2013-tól, ha az adózó bevallási vagy adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségének határidőtől, esedékességtől számított 365 napon belül nem tesz eleget, az eddig hatályos határozatlan időtartammal szemben az adóhatóság az adószámát 180 napig felfüggeszti. Ha ezt követően sem tesz eleget bevallási vagy adófizetési kötelezettségének, az adhatóság az adószámot törölni fogja. Amennyiben az adózó a fenti határidőn belül teljesíti bevallási, adófizetési kötelezettségét, az állami adóhatóság a felfüggesztés megszüntetését határozattal elrendeli.

16 Fokozott adóhatósági felügyelet A jövőben fokozott adóhatósági felügyelet esetén a kockázatelemzési kérdőív elektronikus kitöltésére és benyújtására is lesz lehetőség, amely egyszerűsítést jelenthet majd az adózóknak. Az elfogadott törvény szerint az adóhatóság a kockázatelemzési eljárást egy éven belül, éves áfa bevallók esetén a benyújtásra nyitva álló határidőt követő 30 napon belül folytatja le. A kockázatelemzés eredményéről csak akkor kap értesítést az adózó, ha az adóhatóság fokozott felügyeletét rendeli el ben az adóhatóság az adózó adószámát már akkor is törölte, ha az adózó a kockázatelemzési kérdőívre határidőn belül nem válaszolt. Jövőre a kérdőív kitöltésének elmaradása elsőként csak mulasztási bírság kiszabását jelenti majd a teljesítésre történő felszólítás mellett. Ha ekkor sem pótolja az adózó a mulasztását, akkor az adóhatóság az adószámát már törli. Újdonság, hogy ezentúl minden esetben értesülhetünk az adózók törölt státuszáról, az ugyanis a NAV honlapján elérhető tervezet szerint elérhető lesz. Soron kívüli bevallás 2013-tól soron kívüli bevallást kell benyújtani abban az esetben, ha az adózó az üzletvezetés helyét belföldről külföldre átteszi és belföldi illetőségű adóalanyisága megszűnik. Ez a kötelezettség vonatkozik a tőkeegyesítő társaságokra is beolvadásuk esetén. Kényszertörlési eljárás Az elfogadott törvény alapján a kényszertörlési eljárás alatt álló adózók a tevékenységüket lezáró adóbevallásukat a kényszertörlési eljárás kezdő időpontját követő 30 napon belül kötelesek benyújtani. Adóhatósági igazolás szabályai Az adóhatósági igazolások kiállításának határideje 8 napról 6 napra csökkent. A köztartozásmentes adózói adatbázisban az adott napra vonatkozóan - szereplők bizonyos eljárásokban mentesülnek a nemleges adóigazolás vagy együttes igazolás benyújtási kötelezettség alól. Változott a köztartozásmentes adózói minősítés iránti kérelem, amely adatbázisba a törvény által előírt feltételek teljesítése után lehet bekerülni. Az erről szóló igazolás együttes adóigazolásnak minősülne, ezáltal egyszerűsödnének és gyorsulnának az adóhatósági igazolások adminisztrációjával kapcsolatos eljárások tól a NAV vezetőjének rendelkezése szerint az állami adóhatóság ellenőrzési tevékenységébe a vámhatóságot is bevonhatja, mely jogosult lesz az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adóval kapcsolatos adókötelezettségek ellenőrzésére. Bizonyos területeken pedig a NAV vezetőjének rendelkezése nélkül is végezhet ellenőrzést, adatgyűjtést. Ez tulajdonképpen a szaktudást, ismeretet igénylő adók ellenőrzése kapcsán

17 merülhet fel, mint például az energiaadó, környezetvédelmi termékdíj, népegészségügyi termékadó. Felhívás önellenőrzésre Bevezetésre került a Felhívás önellenőrzésre jogintézménye, amely azt jelenti, hogy a vállalkozói tevékenységet nem végző magánszemély adózót az adóhatóság önellenőrzés elvégzésére hívhatja fel. Az önellenőrzést az adózó nem köteles teljesíteni, mulasztási bírsággal sem jár, sőt a felhívás közlésétől számított 30 nap elteltéig ellenőrzés sem kezdhető meg az adózóval szemben. Adóhatósági irat kézbesítése Adóhatósági irat meghatalmazott képviselővel rendelkező adózó részére ezentúl elektronikusan is kézbesíthető, annak ügyfélkapus tárhelyén elhelyezve. Ebben az esetben az irat az első visszaigazolás időpontjában minősül kézbesítettnek. Elkésett fellebbezés A jövőben az elkésett fellebbezést érdemi vizsgálat nélkül elutasítják, azt nem kezelik felügyeleti intézkedés iránti kérelemnek. Felügyeleti intézkedés iránti kérelem Felügyeleti intézkedés iránti kérelmet az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter csak abban az esetben bírál el, ha azt megelőzően az adóhatóság elnöke, mint felettes szerv már döntött az ügyben. Ha a kérelmező az eljárási illetéket nem fizeti meg, az a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását vonja maga után. Az adópolitikáért felelős (vagy a NAV felügyeletére kijelölt) miniszterhez benyújtott felügyeleti intézkedés iránti kérelem illetékét 2013-tól illetékbélyegen kell leróni. Önellenőrzési pótlék Módosultak a jogkövetkezmények szabályai is. Ennek megfelelően, ha az önellenőrzés pótlólagos adófizetési kötelezettséget azért nem eredményez, mert az adót az adózó egy későbbi bevallásában bevallotta és megfizette, az önellenőrzési pótlék összege nem haladhatja meg a két bevallás közötti időre felszámítható késedelmi pótlék összegét. Feltételes adómegállapítás Alaposan megváltozott a feltételes adómegállapítás intézménye január 1-jétől. A feltételes adómegállapításért fizetendő díj mértéke nem a jogügylet tárgyának az ügyleti értékétől függ, hanem a feltételes adómegállapítással érintett adózók számától, sávos rendszerben. A jövőben feltételes adómegállapítás csak társasági adóval, személyi jövedelemadóval, kisvállalati adóval és helyi iparűzési adóval kapcsolatban kérhető.

18 Készpénzfizetés korlátozása január 1-jén lépett hatályba az a módosítás, amely korlátozza a vállalkozások közötti készpénzfizetést. Az elfogadott törvény szerint az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben ellenértéket fizet, azt legfeljebb 1,5 millió forint összegben teheti meg. Ezt az összeghatárt szerződésenként és havonta kell vizsgálni. Ha valaki megszegi a készpénzfizetés korlátozásával kapcsolatos előírást, minden 1,5 millió forint fölötti készpénzben kifizetett összeg után 20 %-os mulasztási bírságot kell fizetnie. 6 Társadalombiztosítás Járulékfizetés felső határa január 1-től megszűnt a járulékfizetési plafon, ami azt jelenti, hogy a jövedelem nagyságától függetlenül levonásra kerül a 10 százalékos egyéni nyugdíjjárulék biztosítás összege. A járulékplafon eltörlése következtében a kb. havi 1 millió bruttó jövedelem esetén csökkeni fog a nettó bér összege, függetlenül a szuperbruttósítás kivezetés jövedelemnövelő hatásának ellenére.

19 7 Szociális hozzájárulási adó A munkahelyvédelmi akcióterv keretében fogadták el azokat az új szabályokat, amelyek célja, hogy segítsék a munkahelyek megőrzését, új munkahelyek teremtését, és azon munkavállalók elhelyezkedését, akik munkaerő-piaci szempontból hátrányosabb helyzetből indulnak. A kedvezményezett munkavállalók foglalkoztatásával jelentős adóforintok spórolhatóak meg. Tekintsük át a kedvezményezettek körét és az igényelhető kedvezmény feltételeit 25 év alatti munkavállalók kedvezménye A 25 év alatti munkavállalók foglalkoztatása esetén a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó helyett 14,5 százalékos mértékkel kell számolni a bruttó munkabér után, de legfeljebb havonta munkavállalóként 100 ezer forint után vehető igénybe a kedvezmény, az e fölötti munkabér a normál 27 százalékos kulccsal fog adózni. A kedvezmény addig jár, amíg a munkavállaló életkori feltételei teljesülnek. Még nagyobb kedvezmény jár a pályakezdő 25 év alatti munkavállalók esetében, ahol a kedvezmény a foglalkoztatás első két évében a bruttó munkabér, de legfeljebb havi 100 ezer forint 27 százaléka. Tehát ebben az esetben a munkaadó 100 ezer forintos munkabér alatt teljes mentességet élvez a szociális hozzájárulási adó megfizetése alól. Pályakezdő munkavállaló esetében a szakképzési hozzájárulásból is jár kedvezmény, ami további 1,5 százalék kedvezmény jelent az alkalmazását követő két évben. Pályakezdő munkavállalónak az minősül, aki legfeljebb 180 nap biztosítási kötelezettséggel járó munkaviszonnyal rendelkezik, így nem kell figyelembe venni az egyszerűsített foglalkoztatás vagy az iskolaszövetkezetben végzett munka időtartamát. 55 év feletti munkavállalók kedvezménye Az 55 év feletti korosztályba tartozó munkavállalók esetén - hasonlóan a 25 év alatti munkavállalók kedvezményével a bruttó munkabér után 14,5 százalékos kedvezményt lehet igénybe venni, de ez sem lehet több havonta munkavállalónként 100 ezer forint után igénybe vett kedvezménytől. Esetükben a szakképzési hozzájárulás nem csökkenthető, a munkabérük után a 1,5 százalékot meg kell fizetni. Nem szakképzett munkavállalók Azon munkavállalók esetén, akik a FEOR főcsoportjába tartoznak - pl. takarító, portás, parkolóőr, konyhai kisegítő stb. - szintén vehető igénybe szociális hozzájárulási adó kedvezmény, melynek mértéke a havi bruttó munkabér 14,5 százaléka, de legfeljebb

20 havonta munkavállalónként 100 ezer forint 14,5 százaléka. A szakképzési hozzájárulásból esetükben sincs lehetőség kedvezmény igénybevételére. A kedvezményt mindaddig lehet érvényesíteni, amíg a munkavállalót ebben a munkakörben foglalkoztatják. Abban az esetben, ha a munkavállalót az adó-megállapítási időszak egészében nem vagy nem kizárólag ebben a munkakörben foglalkoztatták, erre az időszakra kedvezmény nem vehető igénybe. Tartósan álláskeresők utáni kedvezmény Tartós álláskeresők után korlátozott ideig három évig vehetők igénybe a kedvezmények. Az első két évben a bruttó munkabér 27 százaléka érvényesíthető, de legfeljebb 100 ezer forint 27 százaléka. Ezekben az években szakképzési hozzájárulási kedvezmény is érvényesíthető a bruttó munkabér, de legfeljebb havonta munkavállalónként 100 ezer forint után. A harmadik évben 12,5 százalék szociális hozzájárulási adó fizetendő, ami azt jelenti, hogy 14,5 százalék kedvezményt lehet igénybe venni a munkabér, de legfeljebb havonta munkavállalónként 100 ezer forint után. Tartósan álláskereső az a személy, akit a foglalkoztatását megelőző 9 hónapon belül legalább 6 hónapig álláskeresőként tartotta nyilván a munkaügyi központ. Kisgyerekes munkavállalók utáni kedvezmény Szintén határozott idejű kedvezmény vehető igénybe azon munkavállalók után, akiket gyermekgondozási díjfolyósítást követően, illetve a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás mellett vagy azt követően foglalkoztatnak. A kedvezmény az első két évben a teljes mentesség a munkabér, de legfeljebb havonta 100 ezer forint 27 százaléka. Erre az időszakra szakképzési hozzájárulási kedvezményt is igénybe lehet venni a munkabér, legfeljebb 100 ezer forint után. A harmadik évben a kedvezmény mértéke 14,5 százalék, vagyis a fizetendő szociális hozzájárulási adó 12,5 százalék 100 ezer forintig. Erre az időszakra szakképzési hozzájárulási kedvezményt már nem lehet érvényesíteni. A kedvezményt az anyasági ellátások folyósításának megszűnését követő hónaptól számított 45. hónap végéig, de legfeljebb 3 évig lehet érvényesíteni. A folyósítás megszűnésének hónapja az a hónap, amelyre utoljára az anyasági ellátások valamelyike a foglalkoztatott személyt megillette. Ha a munkavállalót az anyasági ellátások közül több is megillette, a határidőt a később folyósított anyasági ellátás folyósításának megszűnésétől kell számítani. Amire még fontos felhívni a figyelmet, hogy 2013-tól az új kedvezmények nem vonhatók össze a start kártya kedvezményekkel, amennyiben viszont egy munkavállaló után a munkáltató több kedvezményt is alkalmazhatna, mert pl. egy 25 év alatti munkavállalót alkalmaz szakképzettséget nem igénylő munkakörben, akkor a kedvezmények közötti választás a kifizetőt illeti meg, nem alkalmazható egyszerre több jogcímen kedvezmény. A törvény egyes esetekben igazolás meglétéhez köti a kedvezmény érvényesítését. Igazolás kell a tartós álláskereső kedvezmény igénybe vételéhez, illetve a kisgyermekes munkavállaló után alkalmazott kedvezményhez.

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó

2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 1. Személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől valódi, arányos, egykulcsos személyi jövedelemadó 2013. január elsejétől megvalósul Magyarországon az arányos, egykulcsos személyi jövedelemadózás, a magánszemély

Részletesebben

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella

HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK. Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ ÉS ILLETÉK VÁLTOZÁSOK 2013 Dr. Gróf Gabriella HELYI ADÓ VÁLTOZÁSOK IPARŰZÉSI ADÓ 2012. Évi CLXXVIII. törvény Elábé és közvetített szolgáltatás (ksz) értékének együttes összege sávos progresszió

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2013

Személyi jövedelemadó 2013 Összevont adóalap Személyi jövedelemadó 2013 Megszűnik az adóalap-kiegészítés, teljes egészében érvényesül a 16 százalékos adómérték. A kiszámított jövedelem 78 százaléka minősül adóalapnak akkor, ha a

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény:

SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 SZJA 2013 2013.10.02. Családi kedvezmény: Egykulcsos rendszer: Megszűnt az adóalap-kiegészítés: 2.424.000 Ft felett sem kell szuperbruttósítani. A 78 %-os szabály marad. Tényleges 16 %-os adókulcs. Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat. Családi

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

1. Készpénzforgalom korlátozása

1. Készpénzforgalom korlátozása ART 2013 1. Készpénzforgalom korlátozása Az adóköteles tevékenységet folytató, pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózó, ha egy másik szintén pénzforgalmi számla nyitására kötelezett adózónak készpénzben

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Helyi adók, illetékek, 2013.

Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi adók, illetékek, 2013. Helyi iparűzési adó Nettó árbevétel csökkentő tételek korlátozott levonhatósága: a nettó árbevétel és a közvetített szolgáltatások együttes értéke legfeljebb a nettó árbevétel

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására.

I. Általános rendelkezések 1.. /1/ Az önkormányzat helyi adót állapít meg az illetékességi területén végzett vállalkozási tevékenység gyakorlására. Magyarszerdahely község Önkormányzata Képviselő-testülete 8/1995. (XII.22.) önkormányzati rendelete A 14/2012.( XI. 29.)önkormányzati rendelettel módosított A helyi iparűzési adóról Az Országgyűlés az

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások

A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások H-1037 Budapest Montevideo u. 3/A Tel.: +36 1 430-3400 Fax: +36 1 430-3402 abt@abt.hu www.abt.hu Budapest, 2012. december A munkavállalókat, munkáltatókat érintő 2013. évi adóváltozások Tisztelt Ügyfeleink!

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról I. FEJEZET. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 27/2004. (XII. 13. ) számú r e n d e l e t e a helyi adókról egységes szerkezetben a 31/2004. (XII.14.) sz. a 29/2005. (XII.12.) és a 19/2007. (XII.17.) 16/2010. (XII.17.)

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai. dr. Horváth Gábor 2015. január Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2015. évi változásai dr. Horváth Gábor 2015. január 2015. évi Art. módosítások I. A módosításokat a 2014. évi LXXIV. törvény tartalmazza! Alapelvek Az

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ Ingatlan bérbeadás Amennyiben az ingatlan bérbeadásból származó jövedelem meghaladja az egy millió forintot és így a bérbeadó magánszemély 14%-os egészségügyi hozzájárulás (EHO) fizetésére

Részletesebben

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt

Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás. Készítette: Görgei Zsolt Kedvezmények a szociális hozzájárulási adó rendszerében Az egyszerűsített foglalkoztatás Készítette: Görgei Zsolt Vállalkozások besorolása 2 3 4 Adókedvezmények a szociális hozzájárulási adóból A megváltozott

Részletesebben

Adóváltozások 2013 1. rész

Adóváltozások 2013 1. rész Adóváltozások 2013 1. rész Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna alelnök Adótanácsadók Egyesülete Törvényjavaslat A változások Törvény Magyar Közlöny Adónemek T/6842 2012. évi CIV. tv. MK. 93. cégeljárás T/7028

Részletesebben

EKAER Kockázati biztosíték

EKAER Kockázati biztosíték EKAER _ A kockázati biztosíték EKAER Kockázati biztosíték Vörös Attila Szakmai Főigazgató-helyettes NAV KMRAFI Jogszabályi háttér Art 22/E. (5) Amennyiben az adózó az (1) bekezdés a) és c) alpontja szerinti

Részletesebben

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal

Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Személyi jövedelemadó és családi kedvezmény 2014 Dr. Andrási Jánosné NAV Központi hivatal Nyugdíjbiztosítási szerződés utáni rendelkezési jogosultság A nyugdíjbiztosítási szerződés (fogalmát az Szja tv.

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Adótörvény változások 2015-től Előadó: Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Adótanácsadók Egyesülete alelnök Személyi jövedelemadó SZJA 1 Alapelv az szja-ban A magánszemélynek bérként adott juttatás nem tartozhat

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó!

Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! 2011/3 Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Olvasó! Az adótörvényeket módosító T/4662 számú törvényjavaslatot a Parlament hosszas vita után, nagyon sok kiegészítés, benyújtott egyéni és bizottsági módosító indítvány

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013.

BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. BIZTOSÍTÁSOK ADÓZÁSA 2013. Biztosítás típusok Cég által fizetett díj Biztosító szolgáltatása, kifizetése Kockázati biztosítások (nincs lejárati szolgáltatás és visszavásárlási érték) Kockázati (halál esetére)

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron

Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon szeptember 30. Sopron Adóalapok védelmére hozott intézkedések Magyarországon 2016. szeptember 30. Sopron Adózás rendje Általános forgalmi adó Változások, hozott intézkedések Adókulcs megemelése 25%-ról 27%-ra, Belföldi összesítő

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A legfontosabb éves bevallások

A legfontosabb éves bevallások A legfontosabb éves bevallások 1353. bevallás A 2013. adóévről szóló 1353 számú bevallási nyomtatvány: a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, az egészségügyi hozzájárulás,

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013)

TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) TÁJÉKOZTATÓ a magánszemély életbiztosításokkal kapcsolatos adókötelezettségéről (2013) AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. 1091 Budapest, Üllői út 1. Telefonos Ügyfélszolgálat: 06-40/204-204 Honlap:

Részletesebben

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól

Tájékoztató a január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztató a 2013. január 1-jétől érvényes helyi adók és illetékek változásairól Tájékoztatás a helyi adókról szóló 1990.évi C törvény (Htv.), valamint az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény 2013.01.01-jétől

Részletesebben

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS (2014-as tárgyévi teljesítmény alapján) a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 3/1 I. Bevallás jellege 1. Éves bevallás 2. Záró bevallás 3. Előtársasági bevallás 4. Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása 5. Év közben kezdő adózó bevallása 6. Naptári évtől eltérő

Részletesebben

A munkahelyvédelmi akcióterv

A munkahelyvédelmi akcióterv A munkahelyvédelmi akcióterv Kapcsolattartás s a NAV-al Telefonos kapcsolattartás Tájékoztatási Call Center /TCC/ 06-40/42-42-42 Mobilhálózatokból a kék szám: 06-20/33-95-888 06-30/33-95-888 06-70/33-95-888

Részletesebben

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1.

ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. VÁSÁROSNAMÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI H I V A T A L ADÓCSOPORT 4800 VÁSÁROSNAMÉNY, TAMÁSI Á. U.1. TELEFON: (45) 470-022/121-122 mellék. Honlap : www.vasarosnameny.hu Sz.l.: 11744065-15403399-03540000 35/2008.(XII.31.)

Részletesebben

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban)

2013.10.02. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013. Helyi adók 2013 (adatok: millió Ft-ban) Helyi adók 2013 (adatok millió Ft-ban) Iparűzési adó: Elábé, eladott közvetített szolgáltatás értéke sávosan progresszív módon vonatható le: Meg kell határozni: Megoszlási viszonyszám alapján a meghatározott bevételi sávra eső elábé + eladott

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása

2.7. A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mezőgazdasági őstermelő bevallása HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2008. adóévről Elek Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M

MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ 1308M 38M MAGÁNSZEMÉLYENKÉNTI ÖSSZESÍTŐ a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Az adózó adószáma adóazonosító jele neve (elnevezése)

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

Tájékoztató a lakossági betéti termékek kamatjövedelme után fizetendő kamatadóról és egészségügyi hozzájárulásról KAMATJÖVEDELMEK UTÁN FIZETENDŐ KAMATADÓ A Személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII.

Részletesebben