Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben"

Átírás

1 Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet Műszaki menedzser szak Fizetési módok és számlázás elektronikus környezetben Daru István 2010

2 Tartalomjegyzék Bevezetés Az információ technológia és a gazdaság kapcsolata E-business és e-kereskedelem Az elektronikus fizetés megjelenése Elektronikus fizetés típusai Az elektronikus fizetési modellek Elektronikus fizetési megoldások csoportosítása Makrofizetési megoldások Bankkártya A bankkártyák típusai Csoportosítás adattárolás módja szerint A bankkártyás vásárlás mechanizmusa Nem bankkártya alapú rendszerek E-banking Mikrofizetési megoldások Hitel-betét modell Központi számlavezetés Telefonszolgálató számlavezetés Internetszolgáltató számlavezetés Készpénzszerű rendszerek Elektronikus pénz Elektronikus tárca Összetett, többcsatornás fizetési megoldások Értéknövelt szolgáltatások Az elektronikus tranzakciók biztonsági aspektusai A biztonság értelmezése elektronikus térben Adatvédelem Adatbiztonság Információ biztonság... 36

3 4.2. EDI Kriptográfiai eljárások Elektronikus számlázás Elektronikus bizonylatok, elektronikus számla Az elektronikus számla definiálása Az elektronikus bizonylatokra vonatkozó jogi szabályozás Az elektronikus számlázás folyamata Az elektronikus számlázás bevezetésének feltételei A hazai elektronikus számlázási csatornák modelljei Biller Direct A konszolidátori modell A hazai rendszerek összevetése, elemzése Az elektronikus számlázás előnyei Számlakibocsátói perspektívák Számlabefogadói perspektívák Az elektronikus számlázás térhódításának gátjai Társadalmi szempontok Jogi szempontok Hazai és nemzetközi viszonylatok Javaslat az elektronikus számlázás propagálására Az elektronikus bizonylatolás jövőképe Összegzés Irodalomjegyzék Melléklet

4 Bevezetés A technológiai pontosabban az informatikai fejlődés az elmúlt évtizedekben mind a társadalmi, mind a gazdasági élet egyik legmeghatározóbb momentumává lépett elő. A kommunikációs közeg szépen lassan alakult át, és terelődött az elektronikus információ továbbítás irányába. A téma iránti személyes indíttatása annak köszönhető, hogy fontosnak tartom a technikai, gazdasági, és az információs társadalmat alakító fejlődés hétköznapi eseményekbe történő integrálását. Bízom benne, hogy a jövőben egyre hangsúlyosabb és diverzifikáltabb lesz az elektronikus fizetési szolgáltatások piaca, hiszen a bankkártyák mellett, számos olyan fizetési megoldás alkalmazható sikerrel, amelyek hatékonyan járulnak hozzá egy ország mikro és makrogazdasági sokszínűségéhez. Ezen lehetőségek kiaknázása továbbra is egy lehetséges alternatíva marad a kis és középvállalati szektor számára. A tranzakciónkénti költségek az elektronikus fizetési megoldások alkalmazásával csökkenthető, ugyanakkor a kombinált, bankkártya, mobiltelefon, és fizetési kártya megoldások fokozódó terjedésének köszönhetően a vásárlói igények is egyre jobban az ilyen megoldások felé mutatnak. A készpénzmentes fizetés egyre nagyobb szerepet kap minden vásárló vevő kapcsolatban, ugyanakkor kevesen tudják, hogy pontosan mit is jelent a kereskedőnek az, hogy fizetési terminált üzemeltet, az hogy mobillal fizethetünk, hogy elektronikusan kapunk számlát, hogy átutalást indíthatunk mobillal, és ezek a lehetőségek mennyire használhatóak biztonsággal, és mennyire kezelhetőek. Az információ technológia operatív támogatása nélkül szinte elképzelhetetlen, illetve versenyképtelen a vállalkozások működése. A működés, pontosabban a sikeres működés kulcs összetevője az alkalmazkodás, és a környezeti, piaci hatásokkal szembeni ellenállás, ugyanakkor lépéselőnyhöz vezethet az új innovatív megoldások keresése és alkalmazása. Ezek első olvasatra ellentétes fogalmak, mégis, ha jobban átgondoljuk, mindkettő azt a célt szolgálja, hogy a piaci versenyben a legjobb, legelőnyösebb pozíciót szerezzük meg. Az elmúlt 10 évben ebben pozícióharcban jelentős szeletet ragadott ki az informatika, illetve a technológia fejlődése és alkalmazhatósága, ami együttvéve lassan, de biztosan egy külön tudomány területté 1

5 nőtte ki magát. Elgondolkodtató az a kérdés, hogy napjainkban, az újabb gazdasági modellek kialakulása a piaci igények változásának köszönhető, vagy az IT rohamos fejlődésének hatására jelentek meg az újabb üzleti mechanizmusok. Az informatika és a gazdaság kölcsönhatásának egyik látványosan fejlődő ága az elektronikus kereskedelem, és az elektronikus üzlet. Az e-business megjelenésének, és robbanásszerű elterjedése alapjának tekinthető, a biztonságosan használható hálózati technika, a társadalomi igények megjelenése, illetve a piaci szereplők gyors reakcióinak és alkalmazkodó magatartásának megléte. A téma jelentőségét kiemeli, az a vállalatok működése szempontjából kritikus megfontolás, hogy olyan rendszert és módszert adoptáljon a felállított üzleti működésbe, amely a lehető legkisebb költséggel jár, ugyanakkor maximális profitot eredményez. Ezen megoldások megtalálása a vállalkozások fenntarthatóságát határozzák meg hosszabb és rövidebb távon egyaránt. Rövidebb távú célok elérése talán azért lényegesebb, mert az induló költségek tervezésekor, a vásárlói igények, és trendek ismeretében kalkulálható hogy, mely fizetési megoldást alkalmazható rentábilisan. Közgazdasági tanulmányok az egyes megoldási alternatívák között határhaszon elemzéssel, illetve határköltség számítással választják ki az optimális lehetőséget, azaz hogy egy újabb értékesítés, illetve eladott áru mennyivel növeli a tranzakcióra fordított költséget, illetve mennyiben járul hozzá a profit előállításához. A fizetés minden vállalat, gazdasági szereplő, és magánszemély életében lényeges szerepet tölt be, hiszen cél a költségek és ráfordítás minimalizálása, ami közvetlen kereskedelemmel, árucserével, illetve pénzmozgással jár. Jelenleg nincs olyan fizetési, készpénz-áru cseremódszer, ami a fizetőnek és az eladónak is teljesen költségmentes lenne. Ha készpénzt veszünk fel a bankkártyáról, akkor a pénzfelvételért a bank költséget számít fel. Ha készpénzt kapunk a vásárlótól, akkor azt biztonságosan tárolnunk kell, majd biztonságosan szállítani, és befizetni a banknál vezetett folyószámlára. A biztonságos pénzközvetítés, tárolás területén a bankok vették át a vezető szerepet. A jelenlegi makrofizetési eljárások működésének problémája, az integrálás magas költése továbbá, hogy fizetendő jutalékok nem igazodnak a kisebb mértékű, de nagyobb tranzakciószámú mikrofizetéssel költséghatékonyabb módon működtethető környezethez. A kérdés, hogy a kisösszegű pénzügyi tranzakciók gazdaságosabbá 2

6 tételére milyen megoldások léteznek jelenleg. Dolgozatomban többek között e kérdésre próbálok választ találni. Az internetes felülettel rendelkező cégek egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, hogy meggyőzzék partnereiket és ügyfeleiket arról, hogy az elektronizálás, automatizálás egy lehetséges eszköz, amellyel időt, energiát, és költséget takaríthatnak meg. Az elmúlt hat év - ami az elektronikus számlázást illeti - arra volt elegendő, hogy a technika, és az adatbiztonsági szabályozások fejlődése megteremtsék azt a lehetőséget, hogy elektronikus számlák, és fizetési megoldások dinamikusabban ékelődjenek be a napi ügymenetbe. Az e-számla előnyei között lehet említeni többek között a környezetvédelmet, amely a gazdaság tudományi területeket is egyre jobban foglalkoztató fenntartható fejlődés irányelveinek konszolidációjában mutatkozik meg. Véleményem szerint e dolgozat témája, a technológiai, és a gazdasági fejlődés összefonódásával a piaci szereplők közelgő paradigmaváltásnak egy kialakuló irányára is rámutat. A fenntarthatóság, a piaci trendek, a gazdaságosság, az időtényező fokozódó fontossága, az egyre jelentősebb irodaautomatizálási folyamatok, és a mobilitás előtérbe helyezése mind erre utaló tényezők. Dolgozatomban szeretném bemutatni, hogy a kevésbé ismert, de egyre hangsúlyosabb e-fizetési módszereket, hogyan és miként érdemes differenciálnunk. Az elektronikus működésnek szerves részét képezi a tranzakció és az adatcsere biztonságossága, amely a nyilvános kulcsú titkosításhoz kapcsolódó PKI pillérein nyugszik. Ehhez fűződően bemutatom az elektronikus számla, és fizetési megoldások biztonsági összetevőit, és az elméleti megfontolásokat. Tekintettel arra, hogy a megbízható adásvétel egyik alapja a bizonylatolás, bemutatom a jelenlegi elektronikus számlázási megoldásokat, azok jelenlegi helyzetét, előnyeit illetve problémáit. Javaslatokat fogalmazok meg a hazai kereskedelemben működő elektronikus számlázás szélesebb körben való elfogadtatására. Az EBPP működést prezentáló új piaci szereplők megoldásait összehasonlító elemzéssel mutatom be. A fenti témák kifejtéséhez szükséges ábrák a célszerűség, illetve az áttekinthetőség miatt a 9. számú fejezetben kaptak helyet. 3

7 1. Az információ technológia és a gazdaság kapcsolata Mindössze 20 éves a gazdaság átstrukturálódását meghatározó World Wide Web, amelynek fejlődéstörténeti vonatkozásban vett fontosabb pontjait a 1. mellékletben mutatom be. A korábban katonai célokra használt hálózat lakossági, és üzleti életben való kiterjesztése jelentős változásokat idézett elő a vállalatok és közigazgatási szektor strukturális működésében. Az információ továbbítás felgyorsulása és egy, az eddigiektől elvonatkoztatott formában való megjelenése robbanásszerűen idézte elő a speciálisan erre, az úgynevezett kibertérre kialakított dotcom, és a click and mortar vállalkozások megjelenését. Az e-gazdaság, e-business, e-commerce, pureclick vállalatok csak néhány azon fogalmak közül, melyek a gazdaságban bekövetkezett változásokra utalnak. A kilencvenes évek gazdasági fejlődése - főként az internet terjedése következtében - jelentős változásokat hozott az üzleti élet egyes területein, kiemelkedően a kereskedelmi modellek, az ellátási lánc, az elosztási folyamatok, továbbá az értékesítési és fizetési megoldások terén. Az market place mellett egyre gyorsabb ütemben növekedett az elektronikus piac. A brick and mortar -nak is nevezett hagyományos vállalatoknak új versenytársakkal kellett szembe nézniük. (1) Az internet és a hálózatok térnyerése, a dotcom cégek előretörése, az információtechnológia fejlődése alapvető változásokat hozott az üzleti szférában. Egy Jeff Bezos nevű férfi 1994 novemberében néhány barátjával beköltözött egy Seattle-i garázsba és nekilátott, hogy létrehozza az Amazon.com-ot. Honnan jött az ötlet? Amikor valami 2300 százalékkal bővül évente, gyorsan kell cselekedni. (2) Mindez 3 évvel az internet megjelenése után történt. A közép - kelet európai gazdasági helyzetet tekintve hasonlóképp - mint ahogy a gazdasági fejlettség szinte minden vonatkozásában - lemaradás 1 diagnosztizálható. 1 A gazdasági teljesítmény elsősorban a GDP / fő mutatószám alapján rangsorolható, amelyet az International Monetary Fund adatai mutatnak a 9. számú melléklet/1. ábrán. 4

8 Ennek azért nincs akkora jelentősége, mint a hagyományos piacon, ugyanis egy térben és időben képlékeny gazdasági, kereskedelmi hálózat segíti a nemzetközi piac egyre szorosabbá válását. Glatz Ferenc a MTA elnöke egy előadásában mondta: az internetnek nincs közepe. Ebből következik az, hogy széle sincs, tehát nem sújt minket az az ősi magyar átok, hogy kiszorulunk az üzleti élet perifériájára. (3) 1.1. E-business és e-kereskedelem Az vitathatatlan, hogy az internethez szükséges technológia megszületését nem gazdasági igények generálták, hanem inkább a technológia nyitott utat az új kereskedelem számára. Amint lehetőség nyílt rá az internet üzleti adottságait, alkalmazhatóságát a gazdasági szereplők is kíváncsian vizsgálták, később fel is fedezték, majd ki is használták. Ahhoz, hogy megérstük a virtuális kereskedelem működését szükséges tisztázni, hogy milyen új fogalmakat alakított ki a világháló. Az elektronikus üzlet, azaz e-business során a vállalatok az internet segítségével valósítanak meg kapcsolatot az üzletfeleikkel, vásárlóikkal, beszállítóikkal, kormányzattal, vagyis az értékesítés minden láncszeme az internet segítségével kapcsolódik össze. Beletartozik a vállalat operatív működésének elektronizálása, illetve magában foglal minden elektronikus úton történő pénzügyi és kereskedelmi tranzakciót, az elektronikus adatcserét (EDI), az elektronikus átutalást (EFT) és minden debit bankkártya aktivitást. Az e-commerce (e-kereskedelem) az internet, vagy vezeték nélküli hálózaton folytatott e-business egy szelete. Magában foglalja az, termékek szolgáltatások online értékesítését, az elektronikus beszerzést, a beszállítói, partneri kapcsolatok fenntartását. A hagyományos piachoz hasonlóan az e-commerce esetében is megkülönböztetünk fogyasztói és vállalati piacon folytatott kereskedelmet. Applegate szerint (4) Az elektronikus kereskedelem több mint egyszerűen a javak elektronikus úton történő vétele és eladása; magába foglalja a hálózati kommunikációs 5

9 technológiák alkalmazását, hogy mind a szervezeten belüli, mind a szervezeten kívülre nyúló értékteremtő lánc összes szintjén széles körű tevékenységet tudjon folytatni. Az e-business szereplők szerinti modellezésben a következő kapcsolatokat definiáljuk B2B (business to business) az üzleti partnerek közötti kereskedelmi kapcsolat, az üzleti partnerek közötti internetes tranzakciókat, és üzleti kapcsolatot jelenti. B2C (business to customer) az egyéni fogyasztók internetes vásárlását jelenti, ami megfelel a hétköznapi fizikai vásárlások internetes megoldásának C2C (customer to customer) az egyéni felhasználók közötti kereskedelem. P2P megnevezés is használatos, amely leggyakoribb előfordulási területe az online aukciók során történő adásvétel. A2C (administration to customer) az egyéni felhasználók és a közigazgatás kapcsolata. Ez a közigazgatási, illetékfizetési, kötelező adminisztratív költségek fizetését, emellett a juttatások és egyéb közigazgatási szerv által fizetendő térítéseket jelenti. A kapcsolat egyik magyar reprezentatív pontja az ügyfélkapu, az elektronikus közigazgatási felület. A2B (administration to customer) a közigazgatás és a gazdasági társaságok kapcsolata, amely a közbeszerzési eljárásokhoz, és az elektronikus közigazgatáshoz 2 társítható. Az elektronikus cégeljárás keretein belül 2008 tól kötelező cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek csak elektronikus formában nyújtható be hazánkban. Az elektronikus kereskedelem fejlődésének fontosabb fázisait a 2. számú melléklet tartalmazza. 2 Az elektronikus cégeljárás keretein belül 2008 tól kötelező cégbejegyzési és változásbejegyzési kérelmek csak elektronikus formában nyújtható be hazánkban. 6

10 2. Az elektronikus fizetés megjelenése Természetesen a változás az üzleti modellek területén és az értékesítési folyamatokban is módosulást kellett, hogy előidézzen. A pureclick vállalatok esetén a termékek szolgáltatások értékesítésére, fizikai fizetőeszköz tényleges átadása mellett csak elméleti lehetőség volt, ugyanis ezzel elveszne az előny, amit az ilyen típusú működés eredményez. Az első elektronikus fizetési megoldás mégsem a dotcom vállalatok létrejöttéhez köthetők, hanem jóval korábban, a bankok és az általuk megteremtett készpénzmentes fizetési módok bevezetése miatt vált ismertté. A huszadik század második felében - a világháborút követő gazdasági talpra állás után - a lakosság is kezdte igényelni a készpénzkímélő fizetés lehetőségét, melynek több oka is volt. Az életszínvonal, a nemzetközi kapcsolatok, és nem utolsósorban a közlekedési eszközök fejlődésével a nemzetközi turizmus is fellendült. Az emberek nagyobb összegű fizetések esetén nemigen szerettek sok készpénzt vinni magukkal. Erre a problémára jelentek meg kezdetben az utazási csekkek, nem sokkal később pedig a hitelkártyák. Ezek kezdetben a bankok és valamely kártyatársaság által közösen kiadott egyszerű plasztik lapocskák voltak, amelyen egy kidomborodó szám azonosította a tulajdonost. (5) Az első plasztikkártya a - Frank Mc Namara által alapított - Diners Club nevéhez köthető, amely még csak alfanumerikus karaktereket tartalmazott. A konstrukció lényege, hogy a bankszámla tulajdonos kap egy hitelkerettel rendelkező, technikai számlához kapcsolódó kártyát. Ezt a kártyát aztán valamennyi, az adott kibocsátó kártyatársaság kártyáját elfogadó kereskedőnél lehet fizetésre használni, és amennyiben a kártyatársaság nem helyi, hanem nemzetközi cég, úgy a kártya külföldön is használható. Ezt charge kártyának nevezzük. Kezdetben a kártyák és a leolvasók is teljesen mechanikusak voltak. A nyolcvanas években, a kommunikáció és a számítástechnika fejlődésével lehetővé vált a kártyák elektronikus authorizációja. A bankkártyákra mágnescsík került, amit a kereskedő egy elektronikus leolvasóba, másnevén POS-terminálba helyez a vásárláskor, az eszköz pedig telefonvonalon keresztül 7

11 kapcsolatba lép a kártyát kibocsátó bank erre a célra fenntartott szerverével. A technológia elterjedésével megjelentek az elektronikus, indent nyomású vagy lézergravírozott kártyák is, melyek az eddig kibocsátott dombornyomott kártyákkal ellentétben sima felületűek, és csak elektronikus terminálokon keresztül lehet használni őket ban már a nagy bankok is - például a New York-i Chase Manhattan vagy a kaliforniai Bank of America - is kibocsátották hitelkártyáikat és ebben az évben az American Express utazási szolgáltató szabadidő- és utazási kártyája is megjelent. Ekkor már mintegy 150 amerikai bank bocsátott ki bankkártyát. Európában Franciaország (Carte Bleue), Nagy-Britannia (Barclaycard), Svédország (Eurocard), Hollandia (Betaalpas), valamint Belgium és Németország volt az úttörő. (6) 1970-es években mágnescsíkkal ellátott kártyák információtárolási képességei korlátozottak voltak a mai mágneskártyákhoz viszonyítva. Az elektronikus kártyák mind az elfogadó, mind a kártyabirtokos számára nagyobb biztonságot jelentenek, hiszen a kereskedő tudja, hogy az összegre valóban van-e fedezet, a kártyabirtokosnak pedig fizetéskor a kártyához tartozó PI N-kódját is meg kell adnia, bár ez alól vannak kivételek. Az elektronikus kártyák ezért jóval olcsóbbak, és a hozzájutás is jelentősen egyszerűbb. Ez a működési elv teljes egészében megfelel a mai bankkártyák használati mechanizmusának, csak az információcserét biztosító technika csiszolódott évek alatt. Az 1980-as években jelentek meg az első olyan kezdeményezések, amelyek a pénzt, illetve ennek ellenértékét nem a megszokott bankó, csekk, számlapénz formájában, hanem virtuális pénzként elektronikusan számítógép elkülönített hardware egységében tárolja. Ezek léte a kriptográfiai kutatások eredményein alapultak, és kifejezetten pc alapú eléréseket célozták meg, azaz maga pc nyújtott felületet a fizetésre. Ez értelemszerűen részben a személyi számítógép nagymértékű elterjedésének volt köszönhető. Ilyen volt a Digicas 3 h megoldása, ami már úgynevezett mikrokereskedelmi kategóriába tartozik, hiszen a pár centes tranzakciókat is képes volt gazdaságosan kezelni. A rendszer pénzügyi előnye elsősorban a kedvező tranzakciós költségeknek, és az infrastruktúra alacsony fenntartási tényezőinek volt köszönhető. Az elektronikus pénz fejlődésével egyidejűleg több előre fizetett számlán alapuló megoldás is megjelent, 3 8

12 ezek egy központi szerveren vezették a felhasználók számláját és a vásárlások alkalmával onnan történt a pénzlehívás. Ilyen megoldás volt a CyberCash (1994), vagy a First Virtual (1994). A First Virtual esetében a felhasználók a számlájukat bankkártyáról töltötték fel, de a kártyaszámot nem az interneten, hanem telefonon keresztül adták meg (7). A tényleges vásárlási tranzakciókat az előre feltöltött számlán keresztül fizették ki a vásárlók. Itt már ténylegesen elvált a bankszámla- bankkártya kapcsolata, hiszen ennek közreműködése csak az virtuális egyenleg feltöltése szempontjából játszott szerepet, a fizetésben nem. Sajnos ezen megoldások gyakorlati alkalmazása nem volt hosszú életű, ugyanis 1994-es években megjelentek a bankkártyák biztonságos internetes fizetését lehetővé tévő SSL és SET protokollok. Ettől a ponttól kezdve a bankkártyás fizetés nemcsak a fizikai világban töltött be privilégikus szerepet, hanem az online, azaz interneten bonyolított fizetések területén is. A leginkább tartalomszolgáltatásokhoz kapcsolódó elektronikus kereskedelem volumenének és fizetési tranzakciók számának növekedése megtorpant. A tartalomszolgáltatásokat nyújtó cégek paradigmaváltásának köszönhetően a tartalomértékesítések egyre inkább háttérbe szorultak, és a liqviditás szempontjából nagyobb biztonságot nyújtó marketing és reklámfelületek értékesítésének irányába indultak el. A bevételek nagy részét a hirdetés és értékestés nyújtotta, a fizetési megoldásokra kevesebb hangsúlyt helyezve a bankkártya maradt a fő fizetési eszköznapjainkig is. Az elektronikus kereskedelem fejlődésével a mikrokereskedelmi megoldások körül újabb lendületet kaptak. (7) Ekkor jelentek meg olyan megoldások, amelyek már képesek voltak jelentős felhasználói bázist felmutatni. Feltűntek teljes anonimitást nyújtó, előre fizetett virtuális számlák, mint például az InternetCash 4, vagy a Technocash, melyeket hagyományos kiskereskedelemben, kaparós kártya formájában lehet megvásárolni. A kártyák egy kódot tartalmaznak, ezekkel lehet az előre meghatározott egyenlegű számlát aktiválni. Nemesfém fedezetű rendszerek is megjelentek, például az e-gold, és számos erre épülő megoldás. 4 9

13 Mindezek mellett teljesen új elvet követő megoldások is napvilágot láttak, amelyek már meglévő szerződésekre és kapcsolatokra épülnek, és a tranzakciókat a felhasználó rendszeres számláira (telefon, vagy internetkapcsolat) terhelik. (7) Ezek a megoldások már a szereplők üzleti igényeit, a keresletet követve speciális felhasználási területeket céloznak meg és a digitális javak tulajdonságait is figyelembe veszik. Az első jelentős mobil fizetés megoldások melyek legtöbbje mikrofizetésre is alkalmas környékén jelentek meg. Ezek rendkívül egyszerű fizetést tesznek lehetővé, és univerzális fizetési eszközként, fizikai és internetes környezetben egyaránt használhatók. (7) A magyarországi tendenciákat figyelembe véve a mobiltelefonok térhódítása napjainkban is folytatódik, de már csökkenő ütemben, amit a 9. számú melléklet 2. ábra szemléltet. A 2009 es év januárjától júliusáig 118,6 és 121,4%-os közötti tartományban mozgott a mobilpenetráció. (8) Társadalmi szempontból nézve a mobiltelefon a mindennapok szerves részévé vált, és ennek köszönhetően újabb potenciális lehetőséget teremtett a további fizetési megoldásoknak. Az emelt díjas SMS, illetve az emelt díjas hívás volt az első jellegzetesen mikrofizetés, amely mobiltelefonon keresztül történt és a vásárlások összege a havi telefonszámlán jelent meg. Napjainkban nem csak a tartalomszolgáltatások vásárolhatók meg mobiltelefonnal, hanem a fizikai vásárlás során is alkalmazhatóvá válik fizetési eszközként. A mobiltechnológia fejlődésesével megvalósulhat a korábban csak személyi számítógépen alkalmazható java alapú fizetési kliensek, biztonságos elektronikus bankolást lehetővé tévő szoftverek futtatása. Az elektronikus fizetés, és a kialakult fizetési módszereket alkalmazó üzleti modellek egyre jelentősebb területté formálódtak. Az elektronikus kereskedelemben a hagyományos készpénz, mint fizetőeszköz fizikai formája lassan kezd veszíteni eddigi jelentős előnyéből, ami a tranzakciók számát illeti, ugyanakkor a fizikai vásárlások terén továbbra is őrzi domináns szerepét. Az elektronikus fizetési megoldások időrendi megjelenését a 9. melléklet/ 3. ábra mutatja be. 10

14 3. Elektronikus fizetés típusai Az elektronikus fizetést több csoport és elmélet mentén sorolhatjuk kategóriákba. A szakirodalomban található információk alapján nincs egységes nomenklatúra a megoldások elhelyezésére. Ezen felosztási módokat, illetve a kialakult - alapsémának tekinthető - modellek közötti differenciáltságot mutatom be a következő pontokban Az elektronikus fizetési modellek Az alábbiakban a korábbi fejezetekben említett fizetési mechanizmusokhoz visszatérve, azok előnyeit és hátrányait tekintem át. Természetesen ezek alap modellek (9), amelyekből kisebb nagyobb technikai és üzleti változtatásokkal lehet kialakítani az egyedi megoldásokat. Ennek a fejezetnek a célja, hogy felvázoljam az elektronikus fizetési mechanizmusok terén jellemző folyamatokat és lépéseket. Jelenleg is számos olyan megoldás létezik, amely több fizetési technika kombinációjaként jött létre. A debit fizetési modell Egyik legfontosabb jellemzője, hogy a legkevesebb számú tranzakciós lépést tartalmazza a felsoroltak közül, ami előnyös a felek számára. A fedezet ellenőrzése nem azonnali, illetve az áru és a pénz mozgása nincs összekötve a bankkal. Itt a vásárló előre fizet, azaz ki van szolgáltatva. Ez a kártyabirtokos számlájának közvetlen megterhelésével jár.(9. melléklet/4. ábra) A Digicash modell Jellemzője, hogy abszolút biztonságos, senki nincs kiszolgáltatva viszont hátránya, hogy nagyszámú tranzakciós lépést tartalmaz, a hibázás lehetősége nagyobb mértékben fordulhat elő. (9. melléklet/5. ábra) 11

15 Digicash B modell Itt már új fogalmak jelennek meg úgy, mint a "internet-pénz", "pénz verése" és egy új lépés is beékelődik a folyamatba, ahol a kereskedő ellenőrzi a pénzt, hogy nem hamis-e. A művelet biztonságos, de nagyszámú tranzakciós lépést tartalmaz így a hiba veszélye nagyobb mértékben áll fenn. Ilyen megoldást alkalmaz maga a digicash is. (9. melléklet/ 6. ábra) A Cibercash Ezen megoldás esetén t csak a vásárló küld, a többi lépés automatizálva van. A kereskedő nem látja a kártyaszámot, hiszen az titkosítva van. Azonban a vásárló nem érezheti magát teljes biztonságban, mert a fizetés előbb megtörténik, mint a szállítás.(9. melléklet/ 7 ábra) First Virtual Holding Logikusan ez a legbiztonságosabb modell a felsoroltak közül. A hitelkártya és valódi számla-azonosító soha nem kerül az internetre és a PIN a nyilvános kulcsokhoz hasonló jelleggel működik ennek köszönhetően a nagyszámú tranzakciók ellenére pénzügyi szempontból nagyon biztonságos.(9 melléklet/8. ábra) A fentiek alapján a legbiztonságosabbnak mondható megoldások egyike sem közvetlen banki tranzakciókkal dolgozik. Ugyanakkor a valós biztonsági veszélyekre nincsenek előrejelzések, hiszen csak akkor állítható a piacra egy rendszer, ha az elégséges biztonsági szintet elérik. Amennyiben fizetési szolgáltató ékelődik a fizetési folyamatba, akkor a fizetési szolgáltatónak kell védenie az egyenleget. Az itt felsorolt modellek mindegyike használható makro és mikrokörnyezetben egyaránt. A manapság egyre lendületesebben fejlődő specifikus mikrokereskedelmi megoldásokat későbbi fejezetben részletesen bemutatásra kerülnek. 12

16 3.2. Elektronikus fizetési megoldások csoportosítása Már említettem, hogy az elektronikus fizetési tranzakciók csoportosítására nem alakult ki egységes kategóriarendszer. Igaz, hogy nehéz is lenne ezt megtenni, mivel folyamatosan új, innovatív kezdeményezések jelennek meg a fizetési eszközök piacán Az elektronikus környezetben kialakult fizetési metódusokat több féle módon rendszerezhetjük és osztályozhatjuk. Egy lehetséges variáció a Tennant (10) által megalkotott elmélet, amely két csoportra bontja az elektronikus fizetési modelleket, úgy, mint számlavezetéses modellek, és a tranzakciónkénti fizetési modellek. Az első kategóriába tartozik a bankkártya, elektronikus pénz, a második csoportot pedig a feliratkozás, vételi megbízás, internetes számla alkotják. A Tennant felosztás a fizetési tranzakciók számát veszi alapul, más értelemben használja a számlavezetés fogalmát. A feliratkozás lényegében a bankkártya- és egyéb adatok egyszeri megadását jelenti, amely így minden vásárláskor rendelkezésre áll. Ez továbbra is tranzakciónkénti fizetést jelent, csak az adatok rendszeres megadása és továbbítása nélkül. A vételi megbízás a B2B kereskedelemben használatos, például EDI környezetben. Az internetes számla a központi számlavezetés kategóriájával egyezik meg, azaz egy olyan virtuális számla, amelyre korábban feltöltöttünk vásárlási értéket. Froomkin négy csoportra osztja az internetes fizetési módszereket: bankkártyás fizetés ( , SSL támogatott, számlavezetés), elektronikus pénz, elektronikus utazási csekk és elektronikus tárca. Az elektronikus utazási csekk modell. Froomkin a központi számlavezetés modelljét az elektronikus pénz kategóriájába sorolja. (11) Az OECD 5 csoportosítás a számlaalapú megoldások öt kategóriáját különbözteti meg: Hitelkártya; betéti kártya; közvetítői szolgáltatások; mobil fizetések és telefonszámla alapú fizetési rendszerek; online bankolás. A betéti kártya megoldás a bankkártyás fizetést jelenti, a közvetítők megfelelnek a fizetési szolgáltatóknak, a mobil és telefonszámla alapú rendszerek pedig a hitel betét modell számlavezetési csoportjába tartoznak, de ide sorolja a mobilbank tranzakciókat is. Az online banking pedig, mint 5 Organisation for Economic Cooperation and Development, Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete 13

17 lehetséges fizetési mód ebben a csoportosításban a központi számlavezetéshez kapcsolódik. A 2007 ben KPMG elektronikus fizetési megoldások tanulmányban ismertetett elv alapján létezik egy olyan egyszerű csoportosítás is, amely szerint az adott fizetési eszköz számlaalapú, vagy számlához nem kapcsolt, önálló készpénz-helyettesítő. (12) A MNB legfrissebb tanulmányában (13) innovatív fizetési megoldásokként említik a meglévő infrastruktúrákban megjelenő új megoldásokat. Ezeket bankkártya, elektronikus pénz, mobiltelefonra épülő megoldások és egyéb internetes megoldások kategóriába sorolja. A fizetési rendszereket a fentieken kívül osztályozhatjuk aszerint is, hogy szükséges e online kapcsolat, vagy offline módon is lehet tranzakciót kezdeményezni. Az offline kategóriában tartoznak a fizetési kártyák, elektronikus pénz megoldások, illetve a chipkártyák. Ezek nagy része alkalmas arra, hogy közvetlen kapcsolat nélkül is lebonyolítsuk vásárlásainkat. A mágnescsíkos bankkártyával történő fizetés, virtuális, és fizikai közegben egyaránt online kapcsolatot igényel az adatlekérdezések során. Az egyes fizetési rendszerek elkülöníthetők aszerint is, hogy milyen környezetben alkalmazhatóak, azaz csak fizikai, csak virtuális, vagy mindkét esetben rendelkezésre állnak. Az eddigi megoldások elvi síkon választották el fizetési formákat viszont üzleti szempontból a tranzakciók nagysága, illetve száma alapján érdemes differenciálni, hiszen ez fogja alapvetően meghatározni mennyire alkalmazható, és mennyire rentábilis az adott fizetési megoldás a beruházási költségek figyelembe vételével. Az egyes tranzakciók összegbeli nagyságára utalnak a mikro, illetve makro fogalmak. Nehéz meghatározni, hogy pontosan milyen összeg mentén választható el egymástól, a két fogalom. Ezt az értékhatárt úgy gondolom, nem lehet vonalszerűen meghúzni, hiszen az egyes megoldások egyedisége, megállapodások milyensége és üzleti modellek kiválasztása, továbbá az alkalmazott mechanizmusok döntik el, hogy mi minősül makro és mikro fizetésnek. A közös szempont a megoldások terén a költséghatékonyság, amely kisebb összegű tranzakciók esetén érzékenyebben reagál, mint a nagyobb 14

18 összegű tranzakciók esetén. A PayPal 6 a 12USD alatt mikrofizetés snek (14) nevezi és erre külön megoldási formát kínál, amelyek kisebb összegű gyakori tranzakciókra specializálódtak. Definíciójuk alapján minden egyéb megoldás makrofizetésnek tekinthető. A makro és mikro fizetési modell között az igénybevett infrastruktúra nagysága és költségességee is felmerülhet, mint differenciáló tényező. A banki működési és fizetés mechanizmus 50 év alatt jutott el a jelenlegi szintig, kihasználva a legfontosabb biztonsági és folyamati fejlesztéseket. A mikrofizetések egy része ezen a meglévő banki útvonal bizonyos pontjait használja a kereskedelem lebonyolítására. Egyes esetekben, például a kommunikációs közeg, adatátvitel, authorizáció, számlázás, információbiztonság terén innovatív elemeket helyez a rendszerbe. Azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy a mikro és makrofizeté ési megoldások közöttt a gazdaságossági szempont alakította ki különbséget ábra Fizetési megoldások csoportosítása [Horváth A. (13) alapján] Az 3.1. ábrán felsorolt megoldások gyakorlatilag átfogják a modern, digitális fizetések teljes palettáját. Látható, hogy a legismertebb, legszélesebb körben elterjedt megoldások 6 h https://www.paypal.com/ 15

19 szinte kizárólag makrotranzakciókra alkalmasak. Ezzel ellentétben a mikrofizetésekre is alkalmas rendszerek skálája jóval szélesebb, egyaránt találhatók közöttük készpénzszerű és számla hátterű megoldások. Ki kell emelni, hogy ez utóbbi csoport mikrofizetésekre is alkalmas eszközöket takar, tehát elvi és technológiai akadálya sem lenne, hogy ezek a jóval rugalmasabb rendszerek vegyék át a hagyományos makrofizetési rendszerek helyét is, sőt gazdaságosság és technológiai fejlettség szempontjából mindenképpen ez lenne az kívánt megoldás. A következőkben olyan megoldásokat tekintek át, amelyeket sikerrel alkalmaztak nagyobb összegű tranzakciók lebonyolításra szorosan az elektronikus környezetre fokuszálva. A további fejezetekben ezt a felosztási elvet alkalmazom Makrofizetési megoldások A makrofizetési megoldások közé azokat az elektronikus fizetési típusokat soroljuk, amelyek főként a nagyobb értékű, elektronikus javak adásvételét teszik lehetővé. Természetesen technológiai, és megvalósíthatósági szempontból alkalmasak arra, hogy egészen kis összegű vásárlásokat is fizessünk vele, azonban kereskedői oldalról az esetek nagy részében nem gazdaságos megoldásnak tekinthető, a nagyobb beruházási, és fenntartási költségek miatt. A makrofizetések főként meglévő, kiforrott és biztonságos banki infrastruktúrán alapulnak, de találkozhatunk olyan megoldással is, mint a Debitcode 7, amely mikro és makro összegű tranzakciókra is alkalmas, azonban a banki infrastruktúrától teljesen elszakad. A csoportosítás esetén a korábbi felosztást alkalmazva csak számla hátterű modellek léteznek. A makrofizetési rendszerek alapvetően nem a világhálóra, elektronikus eszközökre lettek tervezve, noha kétségtelenül alkalmassá tehetőek az ilyen jellegű használatra. A legelterjedtebb elektronikus fizetési rendszerek mind ebbe a csoportba tartoznak. Technológiai értelemben véve az összes jelenleg működő makrofizetési rendszer alkalmaztató mikrokereskedelmi fizetések lebonyolítására is. A kialakult fizetési folyamatok, és a meglévő rendszerek lehetőségei nem a műszaki megoldások határaiban 7 https://www.debitcode.com/ 16

20 merülnek ki, hanem az applikáció működésének költségei támasztanak gazdaságossági korlátokat az alkalmazhatóság terén. Korábbi pontban a csoportosításnál említettem, hogy a fizetési típusok működésének gazdaságossága indokolja, hogy különbséget tegyünk a fizetési metódusok között. A makrofizetési megoldások nagy előnye, hogy mivel egy már meglévő infrastruktúrát alkalmaz, így nincs szükség jelentősebb összeget fordítani egy esetleges fejlesztésre, innovatív megoldások keresésére és implementálására, illetve nem kell tartanunk az egyes kiforratlan rendszerek gyermekbetegségeinek negatív hatásaitól. A makrofizetési megoldások tekintetében bankkártya, bankkártya nélküli fizetési mechanizmusokat különböztetünk meg. A bankkártya alapú rendszerek belül is tovább oszthatjuk card present, és card not present vásárlásokra. Ez utóbbi tipikusan az online vásárlásokat foglalja magában. A bankkártya nélküli fizetési megoldások tekintetében leginkább az egyre dinamikusabban fejlődő elektronikus felületen elérhető banki szolgáltatásokról beszélhetünk, de emellett egyre jelentősebb szerepet kapnak a virtuális pénztárca rendszerek, amelyeket a makrofizetési megoldásoknál tárgyalok, tekintettel arra, hogy megjelenésük szorosan kapcsolódik a gazdaságossági kérdéshez Bankkártya A bankkártya jelentésének meghatározása talán a legpontosabb, és legérthetőbb megfogalmazás szerint egy olyan, az ISO szabványnak megfelelő 85x54 mm-es műanyag kártya, mellyel a hátoldali mágnescsíkon, vagy újabban az előlapi mikrochipen tárolt adatok segítségével, a kártyabirtokos (elektronikus vagy okmánnyal igazolt) azonosítását követően bankszámlaműveletek, tipikusan fizetés végezhető. (6) 17

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20.

Barion. Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Barion Készítette: Gáspár Dániel 2014.11.20. Áttekintés Mi az a Barion? A Barion osztályzása Biztonsági szempontok Összehasonlítás a tradicionális fizetéssel Költségek Üzleti modell Barion a gyakorlatban

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan

Pénzügyi ismeretek. Üzleti gazdaságtan Pénzügyi ismeretek Üzleti gazdaságtan A pénz funkciói Elszámolási eszköz (Értékmérő) Forgalmi eszköz Fizetési eszköz Felhalmozási eszköz Világpénz Pénzforgalom A gazdasági szereplők közti pénzmozgások,

Részletesebben

A fizetési forgalom és várható változásai

A fizetési forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A i forgalom és várható változásai A központi Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER) piaci szereplők i megoldásait teszi elérhetővé az EFER szolgáltatásait

Részletesebben

A világ legkisebb bankfiókja

A világ legkisebb bankfiókja A világ legkisebb bankfiókja 1. Mobilbank - a folyamatos fejlődés története 2. Mit hoz a holnap? 3. A mobilfizetésről röviden 4. Együttműködési modellek Tartalom 5. Egy működő hazai példa és tanulságai

Részletesebben

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass?

Mi a PayPass? Hogyan működik a PayPass? A PayPass kártya jellemzői: Lakossági, betéti bankkártya Nem dombornyomott Internetes fizetésre alkalmas A beépített antenna segítségével PayPass fizetési eszközként funkcionál A PayPass kártya chipet

Részletesebben

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része

2010.04.21. Definiciók. Definiciók. Európa e-gazdaságának fejlıdése. Szélessávú hozzáférés-ezer. Web felhasználók- Európa-fejlett része Definiciók Európa e-gazdaságának fejlıdése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Az E-gazdaság fejlıdése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai

Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai Az elektronikus fizetések stratégiai kihívásai A magyar fizetési szolgáltatások komparatív elemzése és fejlıdési lehetıségei IMRE Zsombor 2007. július 22. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Tartalom

Részletesebben

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem

Elektronikus üzlet és elektronikus kereskedelem és elektronikus kereskedelem Az elektronikus üzlet (e-business) kezdetei a múlt század 80-as éveihez vezetnek vissza, ám jelentős előretörésének az utóbbi 10 évben vagyunk szemtanúi. Az elektronikus üzlet

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Jászárokszállás és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói

Részletesebben

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával

I. A bankkártyák használatáról. Szépkorúak Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Oktatása MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ támogatásával I. A bankkártyák használatáról A pénzügyi ügyintézéshez kapcsolódó jogszabályok 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység feltételeiről és korlátairól 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Pannon Takarék Bank Zrt. kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. szeptember 1-től 1 / 5 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére

Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére Elektronikus fizetési megoldások tanulmány a GKM Infokommunikációs és E-gazdaság Főosztálya részére 2004 KPMG Cyprus is member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. T he

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Számlanyitási díj Kedvezményes Takarék Gazda

Részletesebben

Elektronikus fizetések az Internetes jegyzetkereskedelemben

Elektronikus fizetések az Internetes jegyzetkereskedelemben Networkshop 2005. Elektronikus fizetések az Internetes Horváth Attila Vázlat Miért kell az elektronikus jegyzet? Mikrokereskedelem Elektronikus fizetési rendszerek Egy lehetséges megoldás 2 Az elektronikus

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

Sajóvölgye Takarékszövetkezet

Sajóvölgye Takarékszövetkezet Sajóvölgye Takarékszövetkezet TÁJÉKOZTATÓ HIRDETMÉY VÁLTOZÁSRÓL, DÍJMÓDOSÍTÁSRÓL Tájékoztatjuk, hogy a pénzügyi tranzakciós illetékről szóló 2012. évi CXVI. törvény 2013. évi CXXIII. Törvénnyel történt,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Főnix Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Bácska Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. augusztus 01-től 1 I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói Az alábbiakban részletezett

Részletesebben

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek

Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek Elektronikus fizetések tapasztalatok és lehetőségek GKM szakmai nap 2007. június 22. Juhász Róbert főosztályvezető Az OTPdirekt számokban OTPdirekt szerződések OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

HIRDETMÉNY. Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ - aktuális látra szóló betéti kamat külön hirdetmény szerint (pénzforgalmi számlák kamatmértéke) - Hatályos:

Részletesebben

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012.

OTP SZÉP kártya. Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással. Tájékoztató. OTP Pénztárszolgáltató Zrt. 2012. OTP SZÉP kártya Három cafeteria-elem egyetlen e-kártyán, számos új szolgáltatással Tájékoztató 2012. Tartalom A SZÉP kártya Az OTP SZÉP kártya eredmények Elfogadási technikák Klasszikusok (POS terminál,

Részletesebben

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről

Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről Kérdések és válaszok internetes kártyás fizetésről KÁRTYAELFOGADÁS Milyen típusú kártyákkal lehet fizetni? A VISA és az Mastercard dombornyomott kártyáival, ill. egyes VISA Electron kártyákkal. A VISA

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ SAVARIA Takarékszövetkezet Hatályos: 2015. február 4-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák kondíciói** Az alábbiakban részletezett díjak,

Részletesebben

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával?

használata és kockázatai A hitelkártya Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? A hitelkártya használata és kockázatai Ön is kapott már bankjától kecsegtető hitelkártyaajánlatot? Esetleg rendelkezik is hitelkártyával? Érdemes átgondolnia, mikor és mire használja ezeket a fizetőeszközöket,

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet HIRDETMÉNY a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február1-től Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet I. Forint pénzforgalmi

Részletesebben

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ

Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY. Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet. a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAG HIRDETMÉNY Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet a kedvezményes TAKARÉK GAZDA SZÁMLACSOMAGHOZ Hatályos: 2015. február 1-től I. Forint pénzforgalmi és elszámolási számlák

Részletesebben

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak

A fizetési rendszer. Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu. Pénzügy Intézeti Tanszék. Fogalmak A fizetési rendszer Dr. Vigvári András intézetvezető egyetemi tanár vigvari.andras@bgf.hu Pénzügy Intézeti Tanszék Fogalmak Fizetési művelet: a fizetésre kötelezettés a kedvezményezettközötti tranzakció,

Részletesebben

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI

HIRDETMÉNY V ÁLLALKOZÓ I SZÁ M L A V E ZE T É S KONDÍCIÓI I. Számlacsomagok I./1. Üzleti Plusz számlacsomag jogi személyiséggel rendelkező vállalkozások számára Számlacsomag tartalma MC Electronic Business bankkártya + Netbank + SMS Havi egyenlegértesítő díja

Részletesebben

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL

HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL HIRDETMÉNY A MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ TERMÉKEK KONDÍCIÓIRÓL Érvényes: 2011.08.15. Számlavezetés PSZ /A. sz. melléklet: Már nem köthető lakossági forint bankszámlák, bankszámlacsomagok kondíciói PSZ/B. sz.

Részletesebben

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu

e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. www.cardinal.hu e-volúció Az elektronikus bankolás jelene és jövője Gyimesi István, fejlesztési vezető, Cardinal Kft. 1 Történelem Az elektronikus bankolás lassan nagykorúvá válik Magyarországon: 1994: Creditanstalt,

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.09.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3

I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 I. Alternatív finanszírozási stratégiák Sopron, 2012. október 3 TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0019 A Kaposvári Egyetem tudományos képzési tevékenységeinek és szakmai műhelyeinek fejlesztése Helyi pénz e-pénz

Részletesebben

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió

Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió 1 2015.10.21. W3C - E-kereskedelem és Online Fizetés Műhelykonferencia Fizetési trendek az e-kereskedelemben idehaza Megtörhető az utánvét hegemóniája? Rövidíte1, publikus verzió Pintér Róbert Kínálati

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY I.Látra szóló kamatok FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 1. Standard lakossági bankszámla, Komfort, Prémium számlacsomag (pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó látra szóló betét, forint

Részletesebben

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok

I. Számlacsomagok. Takarékpont számlacsomagok Számlacsomagok 14-27-évig Feltétel I. Számlacsomagok Takarékpont ok Rajt Rajt Xtra Gyorsítás Gyorsítás Xtra 14-18 év és 18-27 év és 14-18 év 2 éves hűség- 18-27 év 2 éves hűségszerződés szerződés Számlanyitási

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2014. október 1 - i rendkívüli nyilvános testületi ülésére az Tárgy: napirendi pont mellékletei 1. sz. napirendi

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től

HIRDETMÉNY a Bizalom ajánlatról Érvényes: 2015. március 1-től I. AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI A Bizalom ajánlat igénybevételének alapvető feltételei: 1. A meghatározott aktivitási feltételek teljesítése 2. A meghatározott típusú bankszámla szerződéses kapcsolat a)

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.07.01-től érvényes kondícióiról Számla nyitási díjak Számlafenntartással kapcsolatos díjak 0.00 CHF 0.00 EUR 0.00 GBP 0.00 USD Számlavezetési díjak/hó Számlavezetési díj esetén*** Internetbank havidíj / számla*** Számlavezetési díj +

Részletesebben

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak.

2) Az OTPdirekt szolgáltatás(ok) havidíjának számlázási időszaka: a tárgyhónap 1-től a tárgyhó utolsó napjáig terjedő időszak. I. OTPdirekt díjak 1. Havidíj OTPdirekt szolgáltatások Kondíciós Lista 1) Az OTP Bank Nyrt. az OTPdirekt szolgáltatások igénybevételéért OTPdirekt szerződésenként havidíjat számít fel. A havidíj a Szerződő

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK

E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK E-ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK Szolgáltatások és alkalmazások Szemán József jozsef.szeman01@gmail.com E-BUSINESS ÉS E-COMMERCE Az Internet megjelenése új lehetőséget teremtett a vállalatok számára Új fajta kommunikációs,

Részletesebben

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások)

2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus banki szolgáltatások 2. munkacsoport 1. fejezet (elektronikus banki szolgáltatások) Elektronikus csatornákon azonosítást követően, meghatározott jogosultság szerint nyújtott banki szolgáltatások

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Electronic Hitelkártya MC Business MC Electronic Business VISA Online 4.sz. melléklet Érvényes: 2013. szeptember

Részletesebben

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET

ÉSZAK TOLNA MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZET H a t á l y o s : 2 0 1 3. j ú l i u s 1 - t ő l É s z a k T o l n a M e g y e i T a k a r é k s z ö v e t k e z e t H i r d e t m é n y e F o r i n t f o l y ó s z á m l a, e l s z á m o l á s i s z á

Részletesebben

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI

ERSTE BANK HUNGARY ZRT. Lakossági Bankszámla és Betéti Kamat Hirdetmény BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI BANKKÁRTYÁS TRANZAKCIÓK DÍJAI Közzététel: 2015. október 16. napján Hatályos: 2015. október 19-től A változás okai: Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk, hogy 2015. október 19-től az Erste Bank két új szolgáltatást

Részletesebben

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás

Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás MAGYAR BANKSZÖVETSÉG Bankkártya Bankkártya-típusok Bankkártya Plasztik lap, bank által kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz, amely készpénzfelvételre, vásárlás, illetve szolgáltatás ellenértékének

Részletesebben

1/13 Hirdetmény Lakossági és vállalkozói bankkártyák kondíciói A hirdetmény módosításának oka: PayPass TaPassz termék értékesítésének megszüntetése. Hatályos 2015. február 02-től. Tájékoztatjuk Ügyfeleinket,

Részletesebben

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés

Fontos tudnivaló Fizetés emelt díjas SMS-sel Bankkártyás fizetés Fontos tudnivaló Ha a fizetés nem teljesül, következménye sincs. Ha például az ügyfél elindítja bankkártyás fizetést, de nem adja meg a kártyaadatait, visszalép, nem utal vagy bármi egyéb módon megszakítja

Részletesebben

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok

HIRDETMÉNY L A KOSSÁGI SZÁ M L A V E ZETÉS I. Takarékpont Számlacsomagok I. Takarékpont Számlacsomagok Számlacsomagok Nebuló Ugródeszka 14-27-évig Feltétel 14-18 év 18-27 év Számlanyitási díj Havi zárlati díj Számlavezetési díj Számlacsomag havi díja 105 Ft 205 Ft Számlakivonat

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.10.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak vállalkozások részére Mastercard Business 5 000,00 Ft 5 000,00 Ft Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 5 000,00 Ft Pótkártya díja (újragyártási díj sérülés

Részletesebben

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok

Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Hatálybalépés napja 2015. április 1., érvényes a következő Kondíciós Lista hatálybalépéséig. Sorszám: 5/2015. Origó, Fix Kártya, A la carte, A la carte Plusz kisvállalati forint számlacsomagok Számlacsomag

Részletesebben

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015.

Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére. Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. Az Erste Bank által meghirdetett Akciós ajánlatok lakossági ügyfelek részére Közzététel: 2015. július 30. Hatályos: 2015. július 31-től 1. EgySzámla számlavezetési díjkedvezmény, amennyiben 2015. július

Részletesebben

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK

MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MÁR NEM ÉRTÉKESÍTHETŐ BETÉTI KONSTRUKCIÓK MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE A már nem értékesíthető betéti konstrukciók részben szereplő termékekre új betétlekötési megbízás nem adható. 1. Akciós 0,60%-os uró Betét

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD

PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD PÉNZFORGALMI HIRDETMÉNY ERSTE BUSINESS SZÁMLACSALÁD (AZ hivatalos tájékoztatója a Business Számlacsaládba tartozó ERSTE Business FX Számlacsomaggal, az ERSTE Business Max Számlacsomaggal, az ERSTE Business

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing

E-logisztika. Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel. E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-commerce E-business Elektronikus kereskedelem Elektronikus üzletvitel E-gazdaság E-ügyintézés E-marketing E-logisztika E-banking E-távmunka E-szolgáltatás E-beszerzés E-értékesítés E-szolgáltatás E-távmunka

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. I. félév) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az idei év

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya

MasterCard Unembossed PayPass bankkártya 4. VISA Online bankkártya TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA II. HIRDETMÉNY Hatályos: 2014. szeptember 22-től HUNGÁRIA TAKARÉK Kártyatermékek: TakarékPont Ugródeszka, Hagyományos, Újító, Pezsdítő és Komplex számlacsomagokhoz és a CSAK számlához

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET HIRDETMÉNY Gazdasági társaságok, vállalkozások és egyéb számlavezetők részére vezetett pénzforgalmi bankszámla, bankkártya és az elektronikus banki szolgáltatások jutalék

Részletesebben

(2001. év) Keszy-Harmath Zoltánné. 2002. június

(2001. év) Keszy-Harmath Zoltánné. 2002. június VISSZAÉLÉSEK A BANKKÁRTYA ÜZLETÁGBAN (2001. év) Készítette: Pénzforgalmi önálló osztály Keszy-Harmath Zoltánné 2002. június 2 1. Bevezetés A bankkártyákkal elkövetett visszaélések, illetve az ezekből eredő

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről.

Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. Tájékoztató a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetésről. A VisData Ltd. foglalási weboldalunkon a CIB Bank által biztosított biztonságos bankkártyás fizetési megoldást nyújtjuk vásárlóinknak.

Részletesebben

Bankkártya hirdetmény

Bankkártya hirdetmény Bankkártya hirdetmény 4.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 25-től Kártyatermékek: Kölyökkártya Maestro Ifjúsági Maestro MC Standard MC Business MC Electronic Business VISA Online Kártyadíjak Éves

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (23. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt öt év

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája és termékek esetén Érvényes: 2013. október 9-től, a termék bevezetésének napjától I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom Ill. Elektronikus

Részletesebben

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON

A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON A FIZETÉSI KÁRTYA ÜZLETÁG MAGYARORSZÁGON (2002. év) Készítette: Pénzforgalmi emissziószabályozási és szervezési főosztály Keszy-Harmath Zoltánné 2 Bevezetés Bankkártyák számának alakulása Az elmúlt három

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II.

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek II. Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek II. Vezetés és kommunikációs ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Információmenedzsment 90. lecke INFORMÁCIÓ MENEDZSMENT

Részletesebben

Banki Fizetési Tájékoztató

Banki Fizetési Tájékoztató Banki Fizetési Tájékoztató Tudnivalók internetes kártyás fizetésről A BIZTONSÁGOS KÁRTYÁS FIZETÉSRŐL Az alábbiakban röviden ismertetjük, hogy miképp intézheti biztonságos módon internetes kártyás fizetését:

Részletesebben

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15.

É r v é n y e s : 2 0 1 3. s z e p t e m b e r 1 6 - t ó l. Badacsonytomaj, 2013. július 15. Balaton-felvidéki Takarékszövetkezet 8 2 5 8 B a d a c s o n y t o m a j K e r t u. 1 2. T e l. / F a x. : 8 7 / 4 7 1-6 1 1 E m a i l : k o z p o n t @ b f e l v i d e k. t k s z. h u HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI

Részletesebben

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK

LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK LAKOSSÁGI FORINT SZÁMLACSOMAGOK 1. IFJÚSÁGI/MIAMANÓ FORINT SZÁMLACSOMAGOK Számlacsomag neve IFJÚSÁGI MiaManó Számlavezetés költségei Számlavezetés díja/hó Törzsbetét 3 60 Csomagváltás Jóváírások (GIRO,

Részletesebben

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény

7. számú melléklet - Lakossági Bankszámla Hirdetmény Lakossági Hirdetmény 7. számú melléklet - Lakossági Hirdetmény FHB-Shopline Bankkártya Érvényesség: 2015. szeptember 21. napjától visszavonásig Az FHB Bank Zrt. tájékoztatja Tisztelt Ügyfeleit, hogy jelen

Részletesebben

Elektronikus fizetés. (mobil. és Internet)

Elektronikus fizetés. (mobil. és Internet) Elektronikus fizetés (mobil és Internet) A SEMOPS pozicionálása A SEMOPS jelenleg az egyedüli olyan általános elektronikus fizetési megoldás, amely egyaránt képes mobil és Internetes tranzakciók lebonyolítására.

Részletesebben

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén

Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Rohamosan terjed az online vásárlás Könyv, számítógép és ruházati cikk a magyar toplista élén Budapest, 2008. január 29. A magyar internet-használók 82 százaléka vásárolt már valamit a világhálón. Legtöbben

Részletesebben

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15.

HIRDETMÉNY. lakossági és vállalkozói ügyfelek részére. Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. DRÁVAMENTI 7570 Barcs, Bajcsy Zs. u. 57 Tel.: 82/565-440 HIRDETMÉNY lakossági és vállalkozói ügyfelek részére Kifüggesztve: 2012. november 15. Érvénybe helyezve: 2013. január 15. Tartalomjegyzék: Vállakózói

Részletesebben

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro

TakarékPont Számlacsomagokhoz kapcsolódó bankkártyák. TakarékPont Haladás Maestro. TakarékPont Lazítás Maestro NEM FORGALMAZOTT TAKARÉKPONT BANKKÁRTYA HIRDETMÉNY 2014. szeptember 22-től 1. oldal A Hirdetményben szereplő termékek értékesítése 2014.09.22-től megszűnt. Kártyatermékek: TakarékPont Számlacsomagokhoz

Részletesebben

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Hirdetménye a 2015.06.01-től érvényes kondícióiról III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére III. Kártyaszerződéshez kapcsolódó díjak lakosság részére Cirrus/Maestro Főkártya éves díja * 1 500,0 Társkártya éves díja 1 500,0 Pótkártya díja (kártyaletiltást követően) 1 500,0 Pótkártya díja (újragyártási

Részletesebben

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek.

A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. A hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2015. augusztus 01.-jétől nyitott bankszámlák esetén érvényesek. 1) Kedvezményes TAKARÉK GAZDA számlacsomag kondíciói jutalék-és díjtételek Számlanyitás díja díjmentes

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói

HIRDETMÉNY. Bankszámla devizaneme Bankszámla kondíciói HIRDETMÉNY hatályos 2012. szeptember 26-tól a hivatalosan közzétett változtatásig AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője (továbbiakban: Bank) bankszámla

Részletesebben

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája

A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet Általános Kondíciós Listája A TakarékMatrica Program keretén belül forgalmazott termék esetén Érvényes: 2013. december 1-jétől I. Számlavezetés II. Fizetésforgalom

Részletesebben

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ

SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ SODEXO MINDENNAPOK KÁRTYA ELFOGADÁSI TÁJÉKOZTATÓ Sodexo MINDENNAPOK kártya A Sodexo kártya a céges juttatások egy új, modern formája, melynek segítségével a munkáltatók vagy üzleti partnerek által biztosított

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás)

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) Verzió: 2.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. epos - MOBIL egyenleg feltöltés... 4 2.1. Az epos MOBIL egyenleg

Részletesebben

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY

FORINT BETÉT HIRDETMÉNY FORINT BETÉT HIRDETMÉNY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE 1 A hirdetmény módosítás oka: Bank@Work Komfort számlacsomag neve Komfort számlacsomagra, a Bank@Work Prémium számlacsomag neve Prémium számlacsomagra módosul.

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról

HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról HIRDETMÉNY a Lakossági Betétügyletekről és egyéb Megtakarításokról 1. GRÁNIT Megtakarítási számla Havi számlavezetési díj Éves kamat az egyenleg 500 000 Ft alatti részére (2014. február 19-től) Éves kamat

Részletesebben

Széchenyi Pihenő Kártya

Széchenyi Pihenő Kártya Széchenyi Pihenő Kártya Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége XXXVI. Közgyűlés 2011. November 25. A mai prezentáció témája A Széchenyi Pihenő Kártya főbb jellemzői A Széchenyi Pihenő Kártya felhasználási

Részletesebben

"STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag

STANDARD pénzforgalmi számlacsomag "STANDARD" pénzforgalmi számlacsomag 1201-0000 P10050 Új számla nyitásra nincs lehetőség. A hirdetmény a meglévő számlák kondícióit tartalmazza. Hiteltörlesztés ügyfél saját számlái között Beszedéses megbízással

Részletesebben

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás

2013.08.19. 4. Disztribúció Disztribúció. 5. Szobafoglalás Foglalás 1 2.7. Piaci gazdálkodás tevékenységei a szálláshely szolgáltatásban Piaci gazdálkodás 1. Marketingterv célja Piaci célok 2. Marketingterv felépítése Marketingterv 3. Szálláshelyek értékesítése Értékesítés

Részletesebben

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL

A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL A Pénzforgalmi és bankkártya üzletszabályzat 1. sz. melléklete HIRDETMÉNY A KONDÍCIÓS LISTÁRÓL C) A bankkártyákra vonatkozóan Magánszemély számlatulajdonos esetén igényelhető chip kártyákra vonatkozóan

Részletesebben

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet.

használata és kockázatai A bankkártya A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. A bankkártya használata és kockázatai A bankkártyahasználat a kényelmen túl számos kockázatot is rejthet. Olvassa el tájékoztatónkat, és kezelje körültekintően bankkártyáját! MINDENNAPI PÉNZÜGYEIM 12 Milyen

Részletesebben

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft.

ETR - VPOS DEXTER 2010 ETR WEB - VPOS. Befizetés. Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. DEXTER Informatikai Kft. ETR WEB - VPOS Befizetés Készítette: DEXTER Kft. Kiadva: 2010. szeptember 1. 1. oldal Tartalomjegyzék 0 Bevezetés...3 1 Háttérinformációk...4 1.1 ETR VPOS...4 1.2 Bejelentkezés...4 2 Online fizetés OTP-n

Részletesebben