abas magazin Karlsruhe 2014 Nemzetközi abas konferencia XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "abas magazin www.abas.hu Karlsruhe 2014 Nemzetközi abas konferencia XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon"

Átírás

1 Az InterJNet Kft. szakmai magazinja II. évfolyam. 3. szám október abas magazin XII. abas Vevőfórum Évi három nap szabadon XI. ABAS - MASTER Kupa Balatoni vitorlásverseny Karlsruhe 2014 Nemzetközi abas konferencia

2 Interjú Gazdasági evolúcióra kényszerített KKV-szektor Üzemlátogatáson a láthatatlan gyárban Hazánkban a kis- és középvállalati szektorból ma nagyjából 2000 vállalkozás működik egy-egy nagyobb vállalat beszállítójaként. Ezek helyzetéről, kilátásairól, nehézségeikről beszélgettünk és tettünk láthatatlan üzemlátogatást Kokas Tamással, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal (HITA) Befektetésösztönzési Főosztályának osztályvezetőjével. sítás. Fenti kritériumok egy külföldi vállalatra ugyanúgy vonatkoznak, mint egy magyarra. A különbség csak az, hogy nekik velünk szemben úgy ötvenévnyi előnyük van a piacon... Az elmondottak ellenére vannak olyan magyar társaságok, amelyek kőkemény munkával, rengeteg befektetéssel és hozzáadott értékkel egyre feljebb kapaszkodtak a nagyvállalati beszállítói piramisban. Példaként a negyedszázada magyar tulajdonú, csepeli FÉMALK Zrt-t említeném, amely kiváló öntészeti megoldásokkal büszkélkedhet, gyártmányaival a BMW haj- Definiáljuk először is a beszállító fo- A Magyarországon működő multina- tásláncában vagy motorjában találgalmát, hiszen a köznyelv a hipermar- cionális vállalatoknál a termelést ma- kozhatunk. Ide kívánkozik a békéscsaketek zöldséges polcainak feltölté- gyar munkaerő végzi, vagyis ezek a cé- bai Csaba Metál Zrt. neve is, amely az séért felelős termelőt és a gépkocsi gek hazai dolgozókkal érik el gazdasá- előzőhöz hasonló profilú cég. Mindalkatrészeket gyártó vállalkozást egy- gi sikereiket. A dolog humán erőforrás kettő munkáját - nem lebecsülve a kiként beszállítónak nevezi. részével nincs gond, inkább a techno- sebb, műanyagipari alkatrészeket előlógiai háttér küzd hiányosságokkal. állító cégeket - azzal ismerik el a nagy- A HITA jellegéből adódóan leszűkíti a vállalatok, hogy az általuk gyártott beszállítói kört. Elsősorban a tech- gépjármű lelkébe építik be a náluk nikai, technológiai tevékenységet vég- gyártott időtálló alkatrészeket. ző piaci szereplők tartoznak hozzánk, akik az integrátornak valamilyen beépülő, magas hozzáadott értékű alkatrészt vagy részegységet állítanak elő, illetve szolgáltatást nyújtanak. Bár ideértjük az időleges üzleti partnereket is, mindez alapvetően hosszú távú kapcsolatot feltételez cég végez beszállítói tevékenységet ma Magyarországon. Mely iparágak élnek leginkább ezzel a lehetőséggel? Hol helyezkedünk el a globális piacon? Természetesen létezik kapcsolat a honi vállalatok között is, de nehézkesen alakul. Azt szoktam mondani, hogy még mindig fog a turáni átok: a magyar cégek egymást is versenytársnak tekintik, így nincs meg köztük a szükséges szintű együttműködés. A magyar vállalkozások ráadásul nem is feltétlenül ismerik azokat a hozzájuk ha- sonló méretű hazai cégeket, amelyek- kel együttműködést alakíthatnának ki, A járműipar a globális beszerzés mintapéldája. Egy magyar autóipari beszállító ugyanúgy dolgozhat a Volkswagen csoport mexikói, mint a kínai Ezt azért fontos felismerni, mert az pedig két vagy több hazai beszállító gyártórészlegének. Ezért aposztro- infrastruktúra és az innováció magas kooperációja nagyban megkönnyíti a fálta a BMW beszerzési alelnöke nívója kellene, hogy legyen a bizto- nagyvállalatok beszállítói láncába Magyarországot láthatatlan gyárként, síték arra, hogy megfelelő hozzáadott való felvételt. amikor az autóipari óriás részére éves értéket lehessen termelni. A HITA éppen ezért hozott létre egy szinten 1 milliárd euró értékben alkat- Ahhoz, hogy egy kis- vagy középvállal- országos szintű minősített beszállítói részt előállító magyar beszállítókról kozás versenypartnerként komolyan adatbázist, amely megteremti annak kérdezték. számításba jöjjön, korszerűen felsze- lehetőségét, hogy a piaci résztvevők A magyar munkaerő olcsó, magasan kvalifikált és nagyarányú hozzáadott értéket tud felmutatni - legalábbis ezt szeretjük hinni magunkról. Mennyire valós ez a kép? közvetlen üzleti kapcsolatokat alakít- sanak ki, és a hazai cégek nagyobb eséllyel kerüljenek be a beszállítói rendszerbe. A kezdeményezés a nagy- vállalatoknak is hasznos, hiszen be- szerzőik így egy minősített adatbázis- relt üzemet, jól megfizetett fejlesztőés mérnökcsapatot, különféle minőségbiztosításokat, vállalat- és folyamatirányítási rendszert kell felmutatnia. Ezek pedig költséget jelentenek, akár csak a kockázati felelősségbizto- Az eddigi példákban szinte kizárólag külföldi integrátor és magyar beszállító szerepel. Ebben a vonatkozásban a magyar-magyar viszony mennyire elhanyagolható? ból kereshetnek potenciális beszállí- Másképp is kell gondolkoznunk Megfelelő működtetés és az ehhez tói partnert. Az adatbázisban jelenleg ugyanakkor, mint eddig. Fölösleges nélkülözhetetlen, jól képzett szakem- 212 cég szerepel, számuk folyamato- minden kis céghez ugyanazokat a bergárda nélkül a legjobb vállalatirásan nő. nagy értékű gépeket, technológiákat nyítási rendszer sem ad biztosítékot beszerezni, miután minden a speciali- semmire. Ezek csupán egy jól kiaknázzáció A szabadpiac nem azt jelenti, hogy irányába mutat. Meg kell tanul- ható lehetőséget jelentenek a hierar- mindenkivel rivalizálnunk kell? nunk hosszabb távra, 5-6 évre előre chián belüli feljebb jutásra. tervezni. Elméletileg azt, ám az előbbre jutás egyedül nem megy! Ahhoz a magyar cégeknek is jóval több tőkére, támogatásra és emberi erőforrásra lenne szüksége. Az autóipar a komplexitásra épül. Egy német autó százaléka Jellemző, Fotó: hogy Autopro.hu egy integrátor / Gégény Istvánaz együttműködés feltételeként előírja beszállítói partnere részére egy bizonyos minőségbiztosítási vagy vállalatirányítási rendszer meglétét? Kedvezően fogadták a honi vállalatok és az integrátorok is. A magyar cégek nem az anyaországban készül. Attól döntő többsége a privatizáció vagy az Az integrátoroknak inkább a minőséglesz német, hogy a gyártósor végén alapítás óta most érkezett az első biztosítás területén vannak szigorúbb egy munkás felhelyezi a megfelelő igazán kritikus ponthoz. Egy normái, ám az ERP területén is lehetmárkajelet, így a globalizált folyamat fős vállalkozást vállalatirányítás és nek minimum elvárásaik. Itt is kevésbé végén egy nemzeti presztízsmárka menedzsment nélkül - kevés kivétel- a struktúrán, inkább annak működtegördül le a futószalagról. Olyan autó- től eltekintve - lehetetlen úgy működ- tésén van a hangsúly. Az ISO 9001 migyár is ismert azonban, amelyet éppen tetni, hogy gyártmányaira a világpiac nőségbiztosítási rendszer megjelenéez a világméretű összmunka mentett is vevő legyen. se idején a tanúsítvány birtokosa kimeg a bezárástól, és ma már kiválóan prosperál. Az együtt nem működés, mint hungarikum ellen van orvosság? Az adatbázisról, mint együttműködést segítő eszközről már beszéltem. Az ebben szereplő cégek megbízhatóságát komoly előszűrés és többszörösen ellenőrzött referenciák garantálják. A regisztrációhoz szükséges adminisztrációs terhekért cserébe olyan nagyágyúk számára lesznek láthatóak, mint a General Electric, a Mercedes, a Volkswagen csoport, a Siemens vagy a Linamar - hogy csak néhányat említsek az itt található mintegy húsz integrátor közül. Milyen volt a beszállítói adatbázis fogadtatása? Mire ad garanciát a manapság olyan sokat emlegetett vállalatirányítási rendszer? tűnt versenytársai közül. De napjaink- ban az auditorokat már nem a falra kifüggesztett tanúsítványok érdeklik. (folytatás a 4. oldalon) 2. 3.

3 Interjú Ötlet (folytatás a 3. oldalról) K+F-re egyre többet, a GDP közel 1,3 pedig több járműipari nagyvállalat is A lényeg a minőségbiztosítás gyártási százalékát fordítjuk hazai szinten. felismerte. folyamatban való megvalósulása. A Magyarország között 706 különféle minősítések inkább szólnak milliárd forintot szán a kutatása Mennyire tizedelte meg a gazdasági beszállítónak, mint az integrátornak. fejlesztés és az innováció támogatá- válság a magyar beszállítókat, mekko- Ezek segítik a KKV-kat, hogy a gyártás sára, ami mintegy duplája a ra zsugorodás tapasztalható? során elkerüljék a selejteket, és az 2013 közötti keretnek. azokból adódó veszteségeket. A recessziót azok a kisvállalatok és A cégvezetők többségének fejében a integrátorok élték túl, amelyek több Annak idején sokat cikkezett arról a kutatás-fejlesztés ma még egyet je- lábon állásra rendezkedtek be. A meglent sajtó, hogy az élelmiszerbiztonsági a laborok mélyén dolgozó, okos változott viszonyok új üzletpolitikát és előírás, a HACCP nálunk jóval szigorúbb tudósokkal, holott a K+F egyszerű ter- új szemléletet, egyfajta gazdasági volt az Európában szokásosnál. mékfejlesztést is jelent, amelyhez ki- evolúciót követeltek meg. A helyzet- váló mérnökök szükségeltetnek. Az hez való alkalmazkodásban aztán Az említett, beszállítókra vonatkozó előrelépéshez - egy képzeletbeli 100- nagyvállalati oldalról is születtek elkritériumok sztenderdek, azaz nem 150 alkalmazottat foglalkoztató vál- sőre diszkriminatívnak tűnő, ám az fordulhat elő, hogy EU-bbak leszünk lalatot alapul véve fős fejlesz- életben maradást szolgáló, ésszerű és az EU-nál. A nagyvállalatok által ki- tői teamre lenne szükség, amely új- jogszerű biztonsági intézkedések. Ezt dolgozott elvárásokat fogalmazzák szerű, olcsóbb műszaki megoldásokat a célt szolgálja az a követelmény is, meg. Nem állítom, hogy ez a léc köny- tud letenni az asztalra. Egy átlag ma- amely előírja, hogy egy-egy beszállító nyedén átugorható, de nem is átugor- gyar cég azonban nem tudja finanszí- árbevételének mindössze száhatatlan. A manapság egyre többször rozni a szükséges fejlesztői hátteret. zaléka származhat egyetlen integráemlegetett élethosszig tartó tanulás Ezt felismerve született megállapo- tortól. A lépés elsősorban a kisebb tehát a vállalkozásokra is igaz. dás 2012-ben Pannonhalmán, néhány partnereket védi, így nem ismétlődhet járműipari felsőoktatási intézmény és meg az - amit 2008-tól kezdődően fia A fentiekhez szervesen kapcsolódik a programba bekapcsolódni szándé- gyelhettünk meg -, hogy egy termelő kutatás-fejlesztés. Abból a bizonyos kozó kutatóközpontok között. A kezde- nagyvállalat kiszolgálására építő cég tortából mennyi jut erre a területre? ményezésből adódó számos előnyt kénytelen bezárni a gyáregységeit. Rebranding... Megújul az abas arculata Egy márka sokkal több, mint egy arculat, vagy egy szlogen. Egy márka minőséget, bizalmat, tudást, szenvedélyt, elkötelezettséget hordoz magában, egy filozófiát, mely meghatározza a vállalkozás sikerét. Az abas is megújítja teljes arculatát, melynek kézzel fogható változásait már idén megtapasztalhatjuk. Az első változtatásokkal már bizonyára partnereink is találkoztak. tervezett változásokról elmondta, hogy az abas márka újrapozícionálásánál kiemelt figyelmet fordítanak a vevőtörténetek, tapasztalatok, bestpractice-ek kommunikációjára. Mindezt könnyen feldolgozható, vizuális eszközökön keresztül fogja a jövőben megvalósítani az ABAS, amely természetesen arra is figyel, hogy az elmúlt években egyre nagyobb szerepet játszik a gazdaságban a cégvezetők fiatalabb generációja, így a brandépí- Az egységes márkakép kialakítása, és építésnek. Az abas Business Suite az tés során alkalmazott eszközök között annak rendszeres kommunikációja évek során bizonyította, hogy egye- a számára is meggyőző erővel ható kulcsfontosságú a vállalatok hosszú dülálló, komplex szoftvermegoldásai- megoldásokat is előnyben részesítik. távú érvényesülésében. val a KKV piac kiemelkedő integrált vállalatirányítási szoftverszállítója, A legújabb felmérések alapján a hite- melyet az ERP elégedettségi felmérélesség legfontosabb nyolc faktora a sek is alátámasztanak. A továbbiakvalódiság, az eredetiség, egyediség, ban nemcsak a szoftver, hanem az arkiválóság, előretekintés, szenvedély, culati elemek, a honlap, a blog, a kiadőszinteség és az integritás. Ezek azok ványok is nagy változásokon fognak a tulajdonságok, melyek leginkább keresztülmenni. meghatározzák a fogyasztók termékről vagy vállalkozásról kialakuló ké- Caroline Wizeman, az abas-usa Marpét, kulcsüzenetei lehetnek a brand- keting és Kommunikációs igazgatója a Az idő pénz - Gazdálkodjon vele okosan! Egyszerűen kivitelezhető időgazdálkodási tippek Az idő kulcsfontosságú szerepet tölt be életünkben, meghatározza mindennapjainkat, hiszen a legszűkösebb erőforrásunkról van szó. Minden nap pontosan másodperc áll rendelkezésünkre, ebbe a szűkös időintervallumba kell munkát, magánéletet és pihenést bezsúfolnunk. Lássunk pár tippet, hogyan is tudjuk ezt hatékonyan megtenni. Delegálja feladatait! Nem kell mindent Önnek megoldania - ha van lehetősége, adjon át pár feladatot kollégáinak! Általában egy elvégzett feladat ellenőrzése jóval kevesebb időt vesz igénybe, mint maga a végrehajtás. Legyen előrelátó! Ha előre tudja, hogy valahol majd várakoznia kell, akkor már előre készüljön fel rá, és töltse el hasznosan ezt az időt is: válaszoljon addig az jeire, hangolódjon rá a következő tárgyalására, vagy olvassa el a fontosabb na- Az idő beosztása egyszerű feladatnak hogy ne csak fejben tartsa a teendő- pi híreket! Máris előrébb lesz a napi tűnhet, de valószínűleg Ön is került ket, hanem fontos teendőit jegyezze feladataival és a várakozást is könymár olyan helyzetbe, amikor a munká- fel valahová, így kizárt, hogy bármit is nyebben viseli majd. ból hazafelé tartva zsongott a feje a elfelejtsen. sok még el nem végzett feladattól. Volt már olyan, hogy egész nap meg Állítson fel prioritási sorrendet! Használjon ERP rendszert! Dolgozzon hatékonyan! Egy ERP rendsem állt, mégis úgy érezte, hogy egy Készítsen reggel (vagy még inkább szer rengeteg terhet levesz a válláról. helyben áll? Ha igen, akkor hasznos előző este) egy listát, mely tartalmaz- Az abas ERP rendszerével egy proglehet a most következő néhány idő- za az aznap elvégzendő feladatokat ramcsomag mentesíti a hosszadalgazdálkodási tippünk. fontossági sorrendben, a feladatok- mas adatbányászattól, a CRM rendhoz pedig rendeljen hozzávetőleges szer böngészésétől, a hosszú kom- De mit is jelent pontosan az időgazdál- időtartamot. A munkaidejét ne ossza munikációs utaktól, a feleslegesen kodás vagy hangzatosabb nevén a be teljesen, hagyja szabadon körül- megfuttatott árajánlat készítésektől time management? Nem mást, mint belül idejének 20 %-át, ez az idő a biz- és még sorolhatnánk tovább! napunk 24 órájának tudatos, tervsze- tonsági tartaléka lesz. Így, ha egy felrű beosztását annak érdekében, hogy adat a tervezettnél tovább tartana, A cikkünkben összefoglalt tanácsok feladatainkat a határidők betartásával vagy előre nem látható elintéznivalója egyszerűen betarthatóak, mégis nateljesíthessük. Fogadja meg taná- akad, akkor sem fog elúszni. gyon hasznosak lehetnek. Próbálja ki csainkat, és nemcsak teendőit fogja néhány tippünket, hiszen amikor az hatékonyabban és gyorsabban elvé- Használja a munkaidejét munkára! idejét tudatosan osztja be, akkor öngezni, de családjára, barátaira és pihe- Triviálisnak tűnik, de higgye el, nem magát hozza versenyelőnybe a kevésnésre is több ideje fog jutni! az. Időben érjen be munkahelyére, ott bé következetes időhasználókkal koncentráljon kizárólag a feladataira, szemben. Annak ismerete, hogy mit és Derítse ki, hogy mivel megy el az ideje! kerüljön el minden olyan tevékenysé- hogyan kell elvégeznie, és ehhez A feladat nagyon egyszerű: jegyezze get, amely kizökkentheti a munkájá- mennyi időre van szüksége koncentfel, hogy mivel töltötte el egy napját, ból. Ezt a módszert használva túlórá- ráltabbá teszi, így több munkát és harögzítsen minden történést: az ébre- zás nélkül végezhet az összes munka- tékonyabban tud majd elvégezni egydést, a reggelit, a közlekedést, az e- helyi kötelességével. ségnyi idő alatt. mailezést, az ebédet és így tovább. Írja fel, hogy mi mennyi időt vett igénybe, így a nap végére látni fogja, hogy melyik tevékenységére mennyi időt fordított. Ezzel a módszerrel hamar lebuktathatja magát, kiderítheti, hogy hol nem használta következetesen az idejét. Lássa át a megoldandó feladatait! Legyen egy jó feladatkezelő rendszere: notesz, naptár, Outlook vagy a telefonja, (vagy még inkább egy ERP rendszere). Az eszköz mindegy, a lényeg, 4. 5.

4 Esemény Napsütés, Balaton, vitorlások - egy tökéletes hétvége kellékei XI. ABAS - MASTER Kupa vitorlásverseny szeptember között felpezsdült a fűzfői öböl partja, hiszen újból megrendezésre került az ABAS - MASTER Kupa vitorlásverseny. A rangos megmérettetésnek idén immáron tizenegyedszer adott otthont a festői szépségű Marina Fűzfő kikötő: a kellemesen meleg őszi időben a klubtagok mellett az abas Magyarország munkatársai és jó néhány abas partner is hajóra szállt a jó szél és a remek verseny reményében. Az ünnepélyes díjkiosztót követően a svédasztalos vacsora mellett szó volt mindenről: a Balatonról, a vitorlázás apró fortélyairól, a versenyről, üzletről, az abas-ról és a rengeteg dobról, melyeket a kis színpadon fergeteges hangulatot teremtő Kudumba ütőegyüttes tagjai osztottak ki. Az előadásba bevonták a versenyzőket is, és az örömzenélés végén biztosították a hirtelen zenésszé avanzsált közönséget, hogy attól az estétől kezdve valamennyien hivatalosan is a Kudumba törzs törzsi dobosainak számítanak... A napot DJ Dini zenés estje és hangu- Remek csapatépítő és kikapcsolódást egy dologban megegyeztek. Mindenki latos tánc zárta. kínáló időtöltés vitorlázni! Aki nem mosolyogva, hatalmas élménnyel és hiszi, kérdezze meg például az ACSG szorosabb baráti kapcsolatokkal Nagyszerű időnk volt, fájó szívvel tá- Bt. 10 fős menedzsmentjét, vagy szállt végül a szárazföldre. voztunk a Balaton partjáról, a hullá- Sebestény Lászlót az Energotest Kft- mokon ringatózó vitorlásoktól, az új és től - a két abas partner cég munkatár- Itt mindenki nyer, aki elindul és végigér régi barátoktól. Gratulálunk a résztvesai évek óta vesznek részt az abas ezen a versenyen. Öröm, hogy jót vőknek, akik az elért időeredményeikrégi Magyarország által támogatott vitor- beszélgetünk, megérkezünk és elfáradunk. től függetlenül valamennyien nyertelás versenyen. Az idén tizenegyedik alkalommal - Hermeczi Tibor. sek, hiszen aki a magyar tengeren megrendezett ABAS- töltheti a kora őszi napokat szeren- MASTER Kupa vitorlásverseny ezúttal A verseny délután 15 órakor ért vé- csésnek mondhatja magát. Jövőre is is csodálatos időben, jó széllel és ba- get. A megfáradt hajósokat a Sirály sok szeretettel várunk mindenkit renráti versenyszellemben telt. Hoffer Étterem teraszán borkóstoló várta, dezvényünkön. István az abas Magyarország tulajdo- majd szusszanásnyi idő után 16 órakor nosa és ügyvezetője köztudottan a vi- sor került a várva várt díjkiosztóra. A Hajós üdvözléssel élve "jó szelet" kítorlázás és a Balaton nagy szerelme- XI. ABAS-MASTER Kupa vitorlásver- vánunk mindenkinek az abas Magyarse, így nem véletlen, hogy a verseny seny első befutója a Berki Kálmán ország csapatának nevében az év hátszponzori hátterét az abas Magyaror- által kormányozott Hugi lett. ralévő hónapjaira! szág - InterJNet Kft. - a hely színvonalát a Marina Fűzfő biztosította és a Balaton is kitett magáért. Rég volt ilyen magas a vízállás, a víz tiszta és a késő őszi idő ellenére is kellemes - akár úszásra is alkalmas - volt. Fontosnak tartom, hogy kollégáim ne az ABAS MASTER Kupán pedig harmadszor minden egyes folyamat néhány kattincsak az abas szoftverét, hanem az vesz részt a cég képviselője. tással lekövethető, a munkafolyama- abas Magyarország csapatát is megis- Itt beszélt Sebestény László, a gépjármű tokat az abas megkönnyíti, felgyorsítja merjék, elmélyítsék üzleti és baráti diagnosztikával foglalkozó vállalat és a hibázás lehetőségét is a minimá- kapcsolataikat. A vitorlásverseny informatikusa az abasról. lisra csökkenti. Az abas további előnye azon felül, hogy hatalmas élményt je- a minden évben megtartott Vevőfólent mindenki számára, remek csapat- Az ország öt különböző pontján lévő rum, ahol első kézből értesülhetünk építő rendezvény is. telephelyeink mindegyike rendelkezik az újításokról, közvetlen kapcsolatot Hermeczi Tibor abas-szal, összesen 28 licence-et tarthatunk Fotó: fenn Autopro.hu az InterJNet / Gégény Kft-vel István ACSG tulajdonos ügyvezető használunk, mely nagyban megköny- és nem utolsó sorban a hangulat is nyíti a munkánkat. Legnagyobb elő- mindig remek. Az Energotest Kft óta használja nyét a raktárkészlet- és folyamatkezelésben Sebestény László az abas vállalatirányítási rendszerét, érzem. A vállalaton belül zajló Energotest Kft. A verseny napja, szeptember 20-a idilli hangulatú reggelivel kezdődött. A verseny a Fűzfő-Kenese-Almádi háromszögben zajlott, a rajtvonalnál mintegy húsz hajó sorakozott fel hajóosztály és hajótípus megkötés nélkül, így rendkívül színes mezőny jött össze, öröm volt a horizontra tekinteni. A hajók a kormányosi értekezletet és a szinte kötelező kajszi osztást követően 10 órakor rajtoltak el. Az izgalmas megmérettetés során szinte mindenki megtalálta a maga ellenfelét, élmény volt nézni a profi kapitányok küzdelmét és a kezdők lelkesedését. Ha a hajók mérete és a matrózok tapasztalata nem is volt azonos, 6. 7.

5 Esemény Esemény XII. abas Vevőfórum - évi három nap szabadon Ahol munka és barátság megfér egymás mellett Több mint egy évtizedes ERP bevezetési tapasztalattal a hátunk mögött jól tudjuk, hogy, nincs olyan szoftver vagy bevezetési módszertan, ami kiváltaná a személyes kontaktust. Az abas Magyarországnál kitüntetett figyelmet fordítunk ügyfeleink megismerésére, ami a Workshopokon kezdődik, majd a partneri viszony kialakulása után az abas Vevőfórumokon folytatódik. Történik mindez 12 éve folyamatosan, jó hangulatban évente egyszer a hagyományos abas Vevőforumokon. A nap folyamán az abas Magyarország kollégái szakterületenként mutatták be az abas új funkcióit, eszközeit, a délutáni nyílt Workshopon a résztve- vők személyes tanácsadás keretén belül juthattak még részletesebb, a cégüket érintő információkhoz. Az abas Magyarország hagyományainak megfelelően 2014-ben is megszerveztük a nagy népszerűségnek örvendő abas Vevőfórumot, melyet immáron 12. alkalommal rendeztünk meg, idén is a festői szépségű Balaton-parti településen, Balatonlellén. A június 5-7 között megtartott eseményt gondos, több hetes, sőt hónapos készülődés előzte meg. Az első napon a szállások elfoglalását követően ismerkedési estet tartottunk, ahol az abas partnercégek annyira egymásra találtak, hogy az esti program fergeteges karaoke partyba csapott át! Pár órára mindenkinek sikerült felszabadultan lazítani - már ezzel is elérte egyik célját rendezvényünk. István az InterJNet Kft. - abas Magyarország tulajdonos-ügyvezetője nyitotta meg, aki beszámolt az abas Magyarország piaci helyzetéről, ismertette az abas fejlődési irányait, célkitűzéseit, beszámolt a magyar KKV trendekről, érdekességekről. Az ABAS AG képviseletében Peter Forscht, az ABAS AG tulajdonosa és Alexander Schwarz az ABAS AG International Project Coordinatora is részt vett az eseményen, utóbbi szemléletes előadásában mutatta meg az abas innovációit. Vendégelőadónk Kokas Tamás, a Nemzeti Külgazdasági Hivatal Beszállítói Osztály Befektetésösztönzési Főosztály osztályvezetője kormányzati oldalról mutatta be a magyarországi KKV-k beszállítói lehetőségeit és jövőképét, majd az Üzleti Randi Klub kínálta kapcsolatépítési lehetőségekkel ismerkedhettek meg a vevőfórumra ellátogató cégvezetők és munkatársaik. A Vevőfórum munkásabb része pén- Business Suite újdonságait, illetve tek reggel kezdődött: az egymást kö- fontos szakmai háttérinformációkat A szakmai programok után sárkányok vető előadások során a partnercégek kaphattak a magyar KKV piac jelen ereszkedtek a Balaton vizére és kezképviselői megismerhették az abas helyzetéről. A rendezvényt Hoffer detét vette az I. abas Sárkányhajó ver- seny, amelyen négy csapat mérte öszsze erejét és szervezettségét. Örömmel láttuk, hogy az abas felhasználók nem csak munkájukban, de a sportban is képesek összehangoltan és hatékonyan működni, és ahogyan azt a valós életben is teszik, az abas munkatársaival vállt vállnak vetve együtt küzdeni a sikerért. A verseny izgalmas volt, mindenki élvezte a megmérettetést, melyet végül a DragonWagon csapata nyert meg. Gratulálunk nekik! A nap további része könnyed szórakozással, ízletes vacsorával, borkóstolóval, kellemes zenés esttel telt. A Vevőfórum harmadik napjára nagyon jó csapat jött össze, a délelőtti szakmai előadásokat követő ebéd során tapintható volt a csüggedtség és a maradni akarás. A rendezvényzárást követően mindenki élményekkel gazdagodva, jólesően dőlt hátra a Balaton partján és búcsúzott el a XII. abas Vevőfórumtól - többen már azt kérdezgették, hogy mikor lesz a jövő évi rendezvény... Köszönjük partnereink töretlen bizalmát, a felejthetetlen, jókedvű három napot! Jövőre ismét találkozunk a XIII. abas Vevőrumon! Fotó: Autopro.hu / Gégény István 8. 9.

6 Esemény Karlsruhe Fiatalos lendület, új technológiák Fejlesztések és új irányok az abas konferencián Az ABAS AG vezérkara javarészt korosabb szakemberekből áll, ezen a rendezvényen azonban bemutatták az új generációt: a fiatal mérnökök, közgazdászok és marketingesek biztonságot és lendületet adnak a cégnek, általuk az üzleti szemlélet is változóban van. A nemzetközi abas 360 konferencia hosszú évek óta az egyik legnagyobb esemény az ABAS AG életében. Karlsruhe-ben, az ABAS AG főhadiszállásán minden évben számtalan abas ügyfél, együttműködő partner, abas-os kolléga és természetesen az abas szoftverpartnerek is részt vesznek. A rendezvényen az abas Magyarország és a meghívott magyar abas felhasználók is jelen voltak. Az ABAS AG sokáig egy kőkemény informatikai cég volt, ez mára - a külföldi partnereknek, így egy kicsit nekünk is köszönhetően - megváltozni látszik. A központban elfogadták és megértették, hogy bár a német piac óriási, mégis lehetetlen figyelmen kívül hagyni a A rendezvényen minden évben fontos mindezt azzal egészítette ki, hogy a többi európai, ázsiai és amerikai piabejelentésekre kerül sor az abas ERP csapatmunka, az ötletek megosztása cot. Az elmúlt években jelentősen nőtt szoftverével kapcsolatban. Az ABAS és a partnerek motiválása kulcsfon- a külföldi felhasználók száma, figyevezetői megfogalmazzák a jövőbeli tosságú az abas sikerében. lembe kell venni a nyelvi sokszínűséterveket és célkitűzéseket, a vendé- get, a kulturális különbségeket és az gek számos workshopon vehetnek A legfontosabb egy ilyen rendezvényen időeltolódást is - mindez nem jelentrészt, érdekes prezentációkat hallgathatnak az élmény, hogy együtt láthatunk het akadályt az üzleti folyamatokban. meg, és új üzleti kapcsolatokra több mint 1500 abas felhasználót. Ezt Ez az új, globális szemlélet érezhető tehetnek szert. Szeptember 24-én a konferencián részt vevő magyar volt a konferencián is. partnernappal indult az esemény. Werner Strub az ABAS AG vezérigazabas felhasználók is megerősítették, akik számára legalább ekkora élmény Az abas AG korábban kezdődő átalagatója üdvözölte a megjelent abas volt, hogy a rendezvényen jelen volt az kulása napjainkban egyre láthatóbbá szoftverpartnereket és köszönetet ABAS AG teljes vezérkara, és bárki beszélhetett válik: az ERP is alakul a piac kihívásaimondott munkájukért, melynek köszönhetően velük az abas-t érintő té- nak megfelelően. Mára kiemelt szere- immár több mint mákról. Ezt a lehetőséget a konferencia pet kapott a mobilitás, ami az informafelhasználóval és 90%-ot is meghaladó résztvevői ki is használták. - tikához másfajta szemmel közelítő vevőelégedettséggel büszkélked- mondta el Hoffer István, az abas Ma- fiatalok, az Y generáció igényeit elégíti het az abas világszerte. Érdekesség, gyarország - InterJNet Kft. tulajdono- ki. Az abas kiemelt feladataként kezehogy a felhasználók 24%-a 10 éve, sa, aki szerint az idei karlsruhe-i kon- li, hogy felismerje és kielégítse a legvagy annál is régebben áll üzleti kap- ferenciá-nak két fontos üzenete is volt. újabb igényeket is, ezért is hoztuk létcsolatban az abas-szal. Werner Strub kiemelte, hogy az abas hosszú távú sikere továbbra is az abas partnerek vevőközpontúságára támaszkodik. Ahogyan az abas Magyarország filozófiája is tartja, az üzleti sikereket végső soron nem a technológia, hanem az emberek hozzák meg, nem véletlenül tartják a magyar ügyfelek az abas Business Suiteot a szerethető vállalatirányítási rend- Az egyik az, hogy az abas Software AG re azt a fajta ERP-t, mely nem funkszernek. A vezérigazgató hozzátette, és a legnagyobb német abas partner ciókban, hanem üzleti folyamatokban hogy az abas továbbra is kiemelt fon- az ABAS Projektierung Holding GmbH gondolkodik, melyeket kiválóan tosságúnak tartja a folyamatos inno- tavaly tavasszal végrehajtott fúziója összefoglal egy webes felületre. A fejvációt, a minőséget, a partnerek folya- sikeres volt: ezzel a lépéssel megdup- lesztések két kiemelt felülete a matos támogatását és képzését. A lázódott az abas Software AG létszá- Business Apps illetve a Web Interface. használhatóság, a mobilitás és a ma, egy helyre költözött a teljes abas Utóbbi az egyik legnagyobb sikerünk - kontextus-alapú megoldások a jövő- csapat, ami egy egészen más logiszti- nemcsak az abas partnerek, hanem a ben is nagy szerepet játszanak az abas kát és működést kíván a jövőben. A konkurens fejlesztő cégek is élénken ERP fejlesztésében. Mario Raatz veze- konferencia másik fontos üzenete, érdeklődnek iránta. Ez nekünk egyértő értékesítési- és marketingigazgató hogy az ABAS képes a megújulásra. telmű visszaigazolást jelent. Az idei rendezvényen bemutatott rengeteg letei keltették fel, melyek könnyedén zetőivel is, akik meglepően közvetlen egyéb újdonságon már meg és felhasználóbarát módon integrál- üzletemberek. - mondta el Sebestény sem lepődtünk, hiszen az abas AG hatóak az abas ERP szoftverébe. A László, a gépjármű diagnosztikával ezen a téren minidig elkényeztet ben- rendezvény még inkább megerősítette foglalkozó abas partner, az Energonünket. A fejlesztésekben vevőink bennem, hogy az abas egy dinami- test Kft. informatikusa. számos alkalommal viszontlátják a saját igényeiket, másrészt a nagy vokusan fejlődő, jövőképpel rendelkező vállalat. - mondta el Tóth Barnabás, a A karlsruhe-i abas konferenciát szakmai lumenű, folyamatos fejlesztések a DIPA Zrt. IT csoportjának vezetője, szempontból nagyon hasznosnak stabilitást erősítik meg - mondta el akinek ezúton gratulálunk, hiszen a találom. Számos Fotó: Autopro.hu új információval / Gégény István gazdagodtam Hoffer István. rendezvény alatt zajló nyereményjátékon a egyik szerencsés nyertes lett! többek között a Business Intelligence rendszerről, mely már Profin megszervezett konferencia régóta érdekelt. Érdekessége, hogy volt, remek témákkal és jó előadások- Egy szakmai érdekességekben bő- nem csak egy ERP-ről képes adatokat kal. A szervezésen éppúgy érezhető velkedő, remekül megszervezett ren- lekérdezni, hanem összekapcsolható volt a német precizitás és átgondolt- dezvényen vehettem részt Karlsruhé- SQL-lel is. Nagyon vártam ezt a megság, mint az abas Business Suite ban, ahol az abas ERP újdonságaival, oldást, de az abas szoftverfejlesztésészoftverén. Rengeteg új és értékes in- új fejlesztési irányaival is megismer- nek köszönhetően mostantól már ez formációval gazdagodhattunk, minda- kedhettem. A konferencia emberileg sem jelent problémát. A kétnapos mellett jól is szórakoztunk. Érdeklő- is jó hangulatú volt, számomra nagyon konferencia jó hangulatban ugyanakdésemet leginkább az új Business fontos volt, hogy személyesen talál- kor hasznosan telt, az abas láthatóan Intelligence eszközök bemutatója, és kozhattam és beszélgethettem az arra halad, amerre a világ. - Vallent az abas Business APPS innovatív felü- ABAS AG legmagasabb beosztású ve- Konstantin, CabTec Kft

7 Esemény Innováció Beszállítónak lenni jó! KKV-AKADÉMIA előadó az abas Magyarország A hazánkban koncentráltan fellelhető know-how-t számos nagy külföldi vállalat felismerte, egy-egy multinál beszállítói pozíciót megkaparintani szinte álomszerű. Ipari parkok, érdekképviseletek épültek a nagy gyártók köré, azonban a magyar KKV piac is igényli a saját beszállítói hálózatát. Többek között erről is szó esett a KKV AKADÉMIA április 11-én megrendezett beszállítói konferenciáján, ahol Csonka Miklós, abas értékesítési partner is előadást tartott. A magyar beszállítói éra egyre növek- rendszerekkel kapcsolatos elvárások- Már el sem tudjuk képzelni, hogyan szik az új cégek betelepedésének kö- ról beszélt. működhetnek ERP nélkül a vállalszönhetően, melyek kiszolgálásával a kozások. Az ERP-k ráadásul mindig hazai, s meglepő módon nem a kínai A vállalkozások életében az ERP egy objektívek, egy objektív rendszerben vagy anyaországi cégeket bízzák meg. rövidtávon megtérülő, hosszútávon jövedelmező pedig mindig könnyebb a helyettesítés De mi kell ahhoz, hogy valaki beszállító beruházás. Bevezetésének és a feladatok átadása is. lehessen? Tudás és természetesen pénz, pénz és ismételten csak pénz. első pillanatától nemcsak gördülékenyebbé teszi a termelést, hanem Sorolhatnánk, hogy miben segítheti Ha van egy jó termékünk, van egy jó pénzt is spórol, valamint azonnal növekszik egy integrált vállalatirányítási rendvevőnk, akkor már csak egy dolog a vállalkozás kapacitása, hi- szer a beszállítóvá válás folyamatát, a hiányzik ahhoz, hogy beszállítók le- szen már nem kell órákat vagy akár beszállítói folyamatok kezelését és a gyünk: a finanszírozás - fejtette ki napokat például az adatbányászattal működés folyamatok optimalizálását. Redling Károly, az Erste Bank Vállalati tölteni. Az abas Business Suite egy eszköz Üzletfejlesztési Igazgatóságának ahhoz, hogy sikeres tagja legyen az igazgatója. Az ERP nagy előnye a gyors és rugal- egyre növekvő beszállítói piacnak és mas döntéstámogatás, pár kattintás- az is maradhasson! Ennyire azért ne szaladjunk előre. Mi- sal elérhetőek az akár előre definiált Keressen minket bizalommal, szoftelőtt versenybe szállnánk a beszállítói kimutatások. Hatékonyságmérés, verbeszállítóra van egy biztos javaspiacon több roppant fontos kritérium- kapacitás-kimutatás, szállítói statisz- latunk: nak is meg kell felelnünk. Szabványok, tikák? abas Magyarország InterJNet Kft. előírások, hazai és nemzetközi elvárások... és még hosszan sorolhatnánk. Hogyan tudunk mindezeknek megfelelni? Olyan stabil, biztos szervezeti lábakon álló struktúrát és rendszert kell felépítenünk, melynek átláthatósága mindenki számára, cégen belül és kívül is biztosított. Excel tábla? Felejtsük el! Ha elhatároztuk, hogy egy multi vállalatnak szállítunk be, egészen biztosan alapkövetelménynek fog számítani a kiforrott, a nemzetközi piacon is elismert integrált vállalatirányítási rendszer használata. Mit biztosít egy ERP rendszer a beszállítók számára? Mit kínál, miben segít az abas Business Suite azoknak, akik beszállítóvá szeretnének válni? Erről tartott előadást Csonka Miklós, az abas Magyarország értékesítési vezetője, aki beszállítóvá válás és az ERP Mobil nélkül nem lesz üzlet Növekszik az általános információszükséglet A jelen kor embere azonnal a mobiltelefonja után nyúl, ha valamilyen információra van szüksége. A tartalomban dúskáló környezet és a közösségi média átformálta a kommunikációs szokásokat. A könnyen elérhető információ még inkább növeli az igényt a folyamatos kapcsolódásra azokhoz az emberekhez, szervezetekhez és közösségekhez, akik fontosak számunkra. Nincs ez másként az ERP felhasználók között és az üzleti életben sem. A következő funkciók már a szabvány szoftverkiadásban is megtalálhatóak : - szerviztechnikusok feladattervezése naptár funkció segítségével, - felkészülés a feladatra a vevői adatokhoz és szerviz termékekhez történő hozzáférés segítségével, - darabjegyzék és szerviz történet, szerviz megrendelések és anyagtervezés, - feladatok idejének nyilvántartása, - egy szerviz feladathoz szükséges anyagok nyilvántartása, - a listázott anyagok kezelése és az anyagszükséglet létrehozása. Az ERP technológiák fejlődését nézve - vevői áttekintés bevételi és kapcsoérthető, hogy a fejlesztők és az ERP lati információval, A Mobile Purchase hozzáférést enged gyártók erősen a mobil számítástech- - vevők, érdeklődők és kapcsolataik a szállító aktájához okostelefonnal és nikára helyezik a hangsúlyt. A vállal- létrehozása és szerkesztése, tablettel is, így gyorsan áttekinthetőek kozások olyan előnyöket várnak a mo- - értékesítési folyamatok létrehozása a szállítókhoz tartozó interakciók. bil ERP megoldásoktól, mint az ala- és szerkesztése (lehetőség, ajánlat, A következő funkciók a szabvány becsonyabb tranzakciós költségek, a fej- megbízás), szerzési kiadás részei: lettebb pénzforgalom, az egymáshoz - feladatok és feljegyzések létrehozá- - Szállítók keresési lehetőségei jobban illeszkedő folyamatkezelés, a sa és szerkesztése, megadott tulajdonságok alapján, tökéletesített kapcsolat a vevőkkel, és - csomagoló címkék, számlák és nyi- - kritikus folyamatok, melyek maguka még elégedettebb dolgozók. A ha- tott tételek megjelenítése, ba foglalhatják a kiszállításokat, létregyományos asztali ERP megoldások- - megrendelési igazolás létrehozása hozott beszerzési megrendeléseket nak azonban még mindig van és lesz is PDF-ben és annak -es küldése a és a beszerzési folyamatok más szemhelye a jövőben. A mobilitás a siker egyik kulcstényezője napjainkban és a közeljövőben is. Évek óta fejlesztünk mobil alkalmazásokat, jelenleg a harmadik generávevő számára. A Mobile Service még erőteljesebben támogatja a szolgáltatás területén dolgozókat a szolgáltatási feladatok tervezésében és feldolgozásában. pontjait, - termékinformáció, ami biztosítja a távoli felhasználóknak, hogy megtalálhassanak bizonyos termékeket, megkapják a számukra szükséges információkat. ciónkat adtuk ki. A mobil megoldásokkal az értékesítési, szervizes és beszerzési csapatoknak valós idejű információt biztosítunk, ezzel is felzárkózva a kor üzleti igényeihez. - nyilatkozta Alexander Schwarz, az abas Software AG nemzetközi projekt koordinátora. A Mobile Sales alkalmazás a külső értékesítési igényekhez illeszkedik. Az applikáció független az éppen használt böngészőtől, továbbá hozzáférést biztosít a következő funkciókhoz: - teljes szövegkeresés és területi keresés a vevőkhöz, érdeklődőkhöz és kapcsolataikhoz, - készletinformáció és ár információ a termékekről, - a kritikus értékesítési megbízások megjelenítése, - feljegyzések és feladatok megjelenítése szövegkörnyezettől függően,

8 Portré A bináris számrendszertől a veterán motorok romantikájáig Vágyak billentyűzetre és két kerékre A programozók különc, túlsúlyos, ápolatlan, szűkszavú emberek, akik monitorja mellett üres pizzásdoboz-hegyek állnak. Ehhez hasonló sztereotípiák élnek (jórészt a B-kategóriájú filmeknek köszönhetően) a számítástechnikával nem túl közeli kapcsolatot ápolók fejében a computer zsenikről. A fenti hiedelmekre a szolnoki Gere Lajos cáfol rá - igaz, csak részben. Mert ő sem a szavak embere, egészen addig, amíg... tási rendszerekkel működnek. A fiatal programozó nemcsak hivatalból, de meggyőződésből is vallja, hogy az abas vállalatirányítási rendszerek kiválóan alakíthatók a partneri igényekhez. Arra a kérésre, hogy munkájának lényegét néhány mondatban foglalja össze, így válaszol: A cél olyan, a napi használatban alkalmazott szoftverek kifejlesztése, amelyek évről évre újabb kényelmi funkciókkal bővülnek és alkalmazkodnak, az olykor ki nem mondott vevői elvárásokhoz is. Ezek az igények pedig a projektvezető tanácsadók - mint afféle a Míg kortársai többsége a flaszteren elsősorban a gyártáshoz kapcsolódó programozók és az ügyfelek közötti rúgta a bőrt, 1987 októberében Gere programmodulok testre szabása a tolmácsok - közvetítésével jutnak el Lajos a frissen megkapott számítógé- munkája. A legnagyobb váltást azon- hozzá. Az sem ritka, hogy az elvárápével kötött életre szóló barátságot. ban mégsem a két programozói világ soknál sokkal rugalmasabb, jobb Eleinte autodidakta módon kezdtem találkozása jelentette neki. megoldást találnak a felmerülő probel programozni. Basic, majd pascal lémára. Ilyenkor a Szuper! vagy az nyelven írtam a parancskódokat. Az Ez több, mint amit kértünk és várérdekelt, hogy valami olyat alkossak, tunk! típusú hotline válaszokból mérami mások által használható. A diplo- hető a vevői elégedettség. mamunkámat is ilyen céllal írtam, egy automata üzemanyagtöltő állomást És mit csinál akkor, ha éppen nem - fejlesztettem. - öleli fel a maga lako- saját szóhasználata szerint - a billennikus módján az elmúlt majd' harminc tyűzetet püföli? A szakma szépségeiévének történéseit. ről eddig tőmondatokban nyilatkozó programozó ekkor egy másik, sokkal A kettes számrendszer szépsége és közlékenyebb üzemmódra vált. Több korlátlan lehetőségei által megérin- mint tíz éve veterán motorokat gyűjtett fiatalember életútja 1997-ben vett tök. Kisebb, darabból álló házi újabb fordulatot, amikor egy szolnoki múzeummal büszkélkedhetek. Korábelektronikai cégnél kezdett el dolgoz- ban többet birtokoltam, de ma már a ni. A pénztárgép és kasszarendszerek mennyiség helyett a minőség motivál. fejlesztésében érdekelt vállalatnál fő- Az között gyártott német ként a hardver közeli programozás modellek a kedvenceim, elkötelezett volt Gere Lajos fő feladata. Innen veze- vagyok irántuk. tett útja az InterJNethez. Másfajta tudást és szemléletet igényelt Ahogyan a számítógéppel kötött ro- A 2007-ben bekövetkezett váltás megismerni az ERP rendszerek mánc, úgy nála a régi motorok iránti nemcsak szakmai szempontból volt alapját és működési elvét. El kellett szenvedély is a kamaszkorba nyúlik nagy jelentőségű. Korábban régi DOS- vonatkoztatnom a korábbi tapasztalataimtól. vissza. Egy találkozón látott egy kios (a jellegzetes fekete alapon, villogó A legnagyobb kihívást a folya- szolgált, gyönyörű darabot, amely kurzorral működő operációs rendszer) mat megismerése jelentette nekem, annyira megtetszett neki, hogy később adatbázis-kezelő szoftvereket írt fő- hiszen egy előéletes programozónak meg is vásárolta. Igaz, a kollekció első hősünk, új munkahelyén viszont már talán még nehezebb a feladata, eleme nem német, hanem nevében is jóval modernebb technológiai tudásra mivel a már meglévő információihoz magyar motor, egy 1965-ös Pannónia volt szükség. Cége támogatta abban, viszonyít. - emlékszik vissza az T5-ös volt. A csepeli csodától aztán a hogy az abas-hoz szükséges informa- InterJNet-nél töltött első hónapokra DKW-kon át, a Zündappokon keresztül tikai hátteret mielőbb elsajátítsa és Gere Lajos. a BMW-kig jutott el. Természetesen, megtapasztalja, mi mindenre alkal- ezek közül sem az átlagosak érdekmas az általuk forgalmazott vállalat- Hogy sikeresen vette az akadályokat, lik, hanem azon 1920-as években irányítási rendszer. Azóta itt progra- arra ékes bizonyíték az a számos gyár- gyártott motoros kétkerekűek, amemozóként, szoftverfejlesztőként dol- tó cég - köztük a DIPA Zrt. - amelyek lyek nemzetközi szinten is ritkaság gozik. Saját munkaköri leírása szerint azóta is az általa (is) fejlesztett gyár- számba mennek. A lassan százéves motorok Gere A cikkhez készülő fotó kedvéért felül Gere Lajos kollégánk az interjú óta az Lajoshoz vezető útja is kalandos. Egyi- kollekciója egyik elegáns darabjára, abas partner CabTec Kft. csapatát kük-másikuk hazánkból érkezett új tu- közben már kétkerekű vágyairól me- erősíti. Abas programozóként az évek lajdonosa garázsába, de van, amelyik sél. Egyik gyűjtő ismerősömnél buk- során megszerzett tudását így a to- Romániából vagy Svédországból ke- kantam egy a motorok Rolls-Royce- vábbiakban is az abas nagy családjárült ide. Egy gyűjtőt az motivál, hogy ának számító Brough Superiorra. Min- nak szolgálatában kamatoztatja. ráleljen egy olyan járműre, ami csak den gyűjtő álma ez. Elég róla annyit Ezzel a cikkel búcsúzunk tőle és kívákeveseknek van. És akkor mindegy, mondani, hogy Arábiai Lawrence ked- nunk jó egészséget, szakmai sikereket hogy az adott motor milyen állapotban venc motorja is ez volt... további munkájához. Fotó: Autopro.hu / Gégény István van. Kell. Hiányosan, alkatrészeiben, akár egy istálló mélyéről is... - magyarázza szenvedélye okát Gere Lajos. Elmondásából kiderül, hogy a folyamat legidőigényesebb része mégsem egy-egy közlekedéstörténeti kuriózum felkutatása. Az igazi munkát az eredeti alkatrészek beszerzése jelenti. Itt kezdődik a türelemjáték, hisz' előfordult, hogy egy Erdélyből megvásárolt motorhoz Belgiumból érkezett a szükséges csavar, fogaskerék, csapágy. És közben évek teltek el. Ám, nemcsak időből, anyagiakból sem árt, ha bővében van a veterán motorok iránt rajongást érző. Gere Lajost is többen felkeresték már, hogy jó pénzért váljon meg egy-egy becses darabjától. De a világon mindössze 750 darabos szériával rendelkező, belga Saroléa-ján, vagy a német precizitásnak emléket állító BMW R75 Saharaján nem adott túl. Veterán motoros berkekben már szaktekintélynek számít a szolnoki programozó fiatalember. Nemzetközi és hazai szinten egyaránt ismerik a nevét. Szülővárosában pedig, ha szóba kerülnek a mocik, az érdeklődőket rendszerint hozzá irányítják a helyiek

9 IPARI CSOMAGOLÁS FELSŐFOKON Csomagolás tervezés Tároló fatermékek gyártása Ipari csomagolás Tengeri csomagolás Konténeres rakományrögzítés T CS M L S. n t.hu Baán Bt. H-9181 Kimle, Hunyadi u. 24. Telefon: (+36) Mobil: (+36) Fax: (+36) Web: abas magazin, az InterJNet Kft. ingyenes, időszakosan megjelenő színes magazinja. Kiadja: InterJNet Számítástechnikai Kft. Felelős szerkesztő: Hoffer István. Nyomdai előkészítés: Goodwill PR és Kommunikációs Ügynökség. Nyomdai előállítás: Palatia Nyomda. Példányszám: 500 példány. Terjedelem: 16 oldal. Szerkesztőség és hirdetésfelvétel: InterJNet Kft Jászberény, Apponyi tér 1.

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG

KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Időpont: 2015. október 15. KONFERENCIA SZPONZORÁCIÓS LEHETŐSÉG Helyszín: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ (5000 Szolnok, Hild János tér 1.) A konferencia témája, célja A világgazdasági tendenciák, a

Részletesebben

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment

Iparágak. Integrált vállalatirányítás. Ügyfélkapcsolat-kezelés. Jelentéskészítés. Üzleti intelligencia. Döntéstámogatás. Üzleti folyamatmenedzsment Ügyfélkapcsolat-kezelés Integrált vállalatirányítás Iparágak Üzleti intelligencia Üzleti folyamatmenedzsment Rendszerfejlesztés Logisztika és disztribúció Rendszerintegráció Üzleti tanácsadás, oktatás

Részletesebben

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3.

CSAOSZ Csomagolási Konferencia November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia 2015. November 3. CSAOSZ Csomagolási Konferencia Befektetés és Beszállítás: mit teszünk mi? Adatbázisaink: direkt és indirekt beszállítóknak K+F és KKV: a kormányzati segítség

Részletesebben

«BNI Találkozó 16 cs.»

«BNI Találkozó 16 cs.» 1 2 3 4 «BNI Találkozó 16 cs.» Időpont: 2014. április 15. Szervező: BNI - The World's Largest Referral Organization Helyszin: Academy Golf Budapest, 1037 Budapest, Perényi út 6. 1 2 3 Uniós források a

Részletesebben

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a

A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a 365 365 A 365 Solutions Kft. büszke a teljesítményére, az elért sikereire és a munkatársai képességeire. Kamatoztassa ön is a tapasztalatainkat és a tökéletesre való törekvésünket: Legyen a partnerünk,

Részletesebben

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában

Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Globális ellátási lánc menedzsment a National Instruments gyakorlatában Kertész Csaba, Horváth Gergő 2015 október 16. Agenda Az NI bemutatása Ellátási lánc, ellátási lánc menedzsment Az NI egységei, kapcsolatai

Részletesebben

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly

ELŐADÁS CÍME. Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten. Kihívások és előnyök Belina Károly ELŐADÁS CÍME Duális Felsőoktatási képzés Kecskeméten Kihívások és előnyök Belina Károly Szakképzési konferencia Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara 2013. november 13. Tartalom Kialakulás Mi a duális

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás

SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás SAP Business One: hatékonyabb ellenőrzés, átláthatóbb üzleti folyamatok, megalapozottabb döntések, eredményesebb gazdálkodás Budapest, 2015. április 9. Váradi László 1 itelligence 21 éve Magyarországon

Részletesebben

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent

A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent SAJTÓKÖZLEMÉNY AZONNAL KÖZÖLHETŐ 2014. november 4. A biztonság már közvetlen üzleti előnyt is jelent A Google friss, SSL-hez kapcsolódó változtatásaira hívja fel a figyelmet a NETLOCK Az SSL tanúsítvány

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe

Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban 60% közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe Még van pénz a Jeremie Kockázati Tőkealapokban % közelében a Start Zrt. Jeremie Kockázati Tőkeindexe A Start Zrt. negyedévente adja közre a Start Jeremie Kockázati Tőke Monitor című jelentését, amelyben

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

A Mediaforce. A többit bízza ránk:

A Mediaforce. A többit bízza ránk: A Mediaforce Cégünk egyedi, testre szabott megoldásokat kínál vállalkozása fejlesztésére és marketingjének racionalizálására. A mindig túlterhelt vállalatvezetők válláról vesszük le a terhet integrált

Részletesebben

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ

MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ MOBILITÁS VÁLLALATI KÖRNYEZETBEN MEGOLDÁS KONCEPCIÓ 1 Mobil eszközök növekedési trendje 2 A mobil eszközök előnyei Támogatják a mobilitást, könnyű velük utazni, terepen munkát végezni Széles applikáció

Részletesebben

Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás

Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás Ipari szerszámgép kereskedelem, műszaki és beruházási tanácsadás CÉGBEMUTATÓ TARTALMA: Célkitűzéseink Miért éppen az SM Tech Kft Földrajzi elhelyezkedés Kereskedelmi ágazataink Beszállító partnereink Egyéb

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÁS KIEMELT PARTNEREK RÉSZÉRE Piaci helyzet: Állandó változás az autójavító piacon Életben maradás= alkalmazkodó képesség mértéke Életben maradás=folyamatosan jól meghozott döntések

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén

AGENDA. Pályázati lehetőségek az IT területén Pályázati lehetőségek az IT területén Előadó: Nagy Tamás tanácsadó 2012. október 2. 1 AGENDA 00 Az Equinox Consulting bemutatása 01 Az Európai Unió által támogatott pályázati lehetőségek 02 Pályázatírással

Részletesebben

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó

Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Alkalmazkodjunk együtt a digitális változásokhoz! Mizsei Szabolcs XAPT digitális tanszformációs tanácsadó Mi is az a digitális kihívás? Vezetői gyakorlat kihívásai Marketing, termék- és szervezet-fejlesztés

Részletesebben

ÜZLET. ÉLMÉNY. BALATON.

ÜZLET. ÉLMÉNY. BALATON. ÜZLET. ÉLMÉNY. BALATON. 2017. szeptember 15-16. Balatonkenese A verseny időpontja: Helyszín: Tervezett flotta méret: Tervezett létszám: 2017. szeptember 15-16. Kenese Marina-Port, Balatonkenese, Kikötő

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA

AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA Z Elektronika Kft. AZ ÖN ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÓJA www.zelektronika.eu TISZTELT LEENDŐ PARTNERÜNK! FEJLŐDÉSÜNK ZÁLOGA AZ ÖN SIKERE Z ELEKTRONIKA KFT. SZÉLES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁST NYÚJT AZ ELEKTRONIKAI BÉRGYÁRTÁS

Részletesebben

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása.

A történet elindult. A Pannon Papír megalakulása. IRODAI MEGOLDÁSOK Történetünk A Pannon Papírt 2005-ben magyarországi magánszemélyek alapították győri székhellyel, többéves papír-írószer kereskedelmi tapasztalattal. A régi kereskedők szakmai elkötelezettsége

Részletesebben

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM

Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM Megjelenik 1.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. KIADVÁNYA XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2 A TARTALOMBÓL: ü Javult az ivóvíz minősége 3 9. oldal A hivatalos átadással befejeződött a Zalavíz

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. A Schaeffler

Részletesebben

2651. 1. Tételsor 1. tétel

2651. 1. Tételsor 1. tétel 2651. 1. Tételsor 1. tétel Ön egy kft. logisztikai alkalmazottja. Ez a cég új logisztikai ügyviteli fogalmakat kíván bevezetni az operatív és stratégiai működésben. A munkafolyamat célja a hatékony készletgazdálkodás

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Bemutatkozó anyag, referenciák

Bemutatkozó anyag, referenciák Sales Database Kft. Bemutatkozó anyag, referenciák A cégről A Vállalkozás 2007 óta foglalkozik webes alkalmazás fejlesztéssel, kezdetben egyéni vállalkozásként, majd 2010 óta Sales Database Kft. néven.

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András

Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel. Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Ügyfélkapcsolat menedzsment rendszerek nyílt forráskódú szoftverekkel Herdon Miklós, Kaderják Gyula, Simon András Mi a CRM? A Customer Relationship Management, vagyis az ügyfélkapcsolat-menedzsment kifejezés

Részletesebben

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS

PRÉMIUM TULAJDONSÁGOK VALÓS IDEJŰ NYOMKÖVETÉS ÜZLETI INTELLIGENCIA (BI) JELENTÉS Mobil megoldások A Mobiz egy, az értékesítést támogató mobil alkalmazás, ami az területi képviselők napi feladatainak végrehajtását segíti. Széleskörű kommunikációt tesz lehetővé a cég központja, az értékesítők

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5.

Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában. Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató November 5. Versenyelőnyszerzés az intelligens megoldások korában Rehus Péter, SWG CEE, IS brand igazgató 2013. November 5. Az új korszak átformálja a üzleti folyamatokat Big Data, közösség, mobil és felhőalapú e-business

Részletesebben

Miért van szükség üzleti tervre?

Miért van szükség üzleti tervre? Pólya Árpád Kulcs az üzleti terv összeállításához ÖTLETHÍD Gazdaságfejlesztő, Mérnöki és Oktatási Tanácsadó, Szolgáltató Kft. Miért van szükség üzleti tervre? A jövő formálása mindig izgalmas és egyben

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek

Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Innovatív informatikai megoldás a logisztikai szektor nemzetközi együttműködésének javítására Bay Zoltán Nonprofit Kft. Logisztika Rendszerek Osztálya István Zsolt, zsolt.istvan@bayzoltan.hu CAL-Transnational

Részletesebben

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM

LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEAN BESZÁLLÍTÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM Beszállítókkal kapcsolatos kompetenciafejlesztési igények azonosítása és értékelése (vezetés, technológia, minőség, kommunikáció, logisztika) Dr. Németh Balázs 2013.

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.

Rózsa Tünde. Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft. Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual. Rózsa Tünde Debreceni Egyetem AGTC, Pannon Szoftver Kft SINCRO Kft Forrás: http://www.praxa.com.au/practices/erp/publishingimages/erp_visual.jpg 2 Kutatási célok Tématerület rövid áttekintése A kiválasztást

Részletesebben

Ki tud többet klaszterül?

Ki tud többet klaszterül? Ki tud többet klaszterül? Lenkey Péter (fejlesztési igazgató, ) Quo vadis Technopolis Konferencia Klaszter workshop Miskolc, 2008.10.15. Egy nyelvet beszélünk? Nyelvvizsga bizonyítvány, de milyen nyelven?

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában

any.hu Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában Magyar-Afrika Fórum Üzletkötési tapasztalatok Ghánában ANY Biztonsági Nyomda csoport főbb adatai ANY Csoport: Magyarország, Románia, Bulgária, Szlovákia, Moldova CEE régió vezető biztonsági nyomdája Budapesti

Részletesebben

Vállalatirányítás könnyedén.

Vállalatirányítás könnyedén. Vállalatirányítás könnyedén www.eniac.hu ENIAC Computing Két évtizedes szakmai tevékenységünk és több száz vállalat átvilágítása során szerzett tapasztalataink garantálják, hogy üzleti ügyei biztos kezekben

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére?

Érvényes-e ugyanez a termékei kivitelezésére, csomagolására, kiszerelésére? 216. Termékek és szolgáltatások: a technológia elemzése T E R M É K E K É S S Z O L G Á L T A T Á S O K G Y Á R T Á S, Ú J T E C H N O L Ó G I Á K 1. Tapasztalja-e termékeinél/szolgáltatásainál, hogy az

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő

Igényfelmérés 2011. Adatok Neme: 7 férfi. 6 fő. életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő Igényfelmérés 2011 Adatok Neme: 7 férfi 67 nő életkor: 18-30 év között 5 fő 31-50 év között 38 fő 51-65 év között 28 fő 66- év 3 fő szakmai végzettség: középfokú felsőfokú munkakör: beosztott középvezető

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt?

A cégünk. Hogyan űködhetnénk együtt? A cégünk Hogyan űködhetnénk együtt? Mi a munkánk célja? Az innováció ereje hajt minket - egyre jobb BPO megoldások felfedezésére és az ügyfeleinket sikerre vezető tanácsadás nyújtására. Értékeink erős

Részletesebben

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok

Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok Mobil nyomtatás működési elv és megoldás választási kritériumok A mobil eszközök száma világszerte rohamosan növekszik és jelentős kiegészítőjévé, sok esetben helyettesítőjévé vált a hagyományos számítógépeknek.

Részletesebben

Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt.

Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt. Megtisztelő számunkra, hogy érdeklődnek cégünk iránt. 2 A Signal-Print Nyomdaipari és Kereskedelmi Kft-t 1998-ban hoz tuk létre többéves nyomdai tapasztalatunkra alapozva. Akkoriban az ofszet technológiai

Részletesebben

KOCKANAP Együttműködési ajánlat

KOCKANAP Együttműködési ajánlat KOCKANAP Együttműködési ajánlat 2 Tisztelt Hölgyem/Uram! Kérem engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Kar Hallgatói Önkormányzatának (OE NIK HÖK) szakmai rendezvényét,

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

High Quality. Results Driven.

High Quality. Results Driven. Környezetvédelem és Nyomtatás Szimpózium 2011. november 24-25. Paks Tengelic, Tánczos Lajos Üzletfejlesztési Igazgató Környezetvédelem és Nyomtatás Szimpózium Cégünkről A vállalat Az International Cert

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke

Informatika és növekedés. Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Informatika és növekedés Pongrácz Ferenc ügyvezető igazgató, IBM ISC Magyarország Kft., az MKT Informatikai Szakosztályának elnöke Honnan jön a lendület? Az Infokommunikációs iparág adja!* 1 2 3 Permanens

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások

Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Informatikai és telekommunikációs szolgáltatások Az ITSource Kft. célja ügyfelei költséghatékony és rugalmas kiszolgálása. Cégünk olyan hosszú távú együttműködés megvalósítására törekszik, melynek során

Részletesebben

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft.

XXI. Magyar Minőség Hét 2012. Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. XXI. Magyar Minőség Hét 2012 Beszállítói Kiválóság Program Nyeste Zsolt Grundfos Magyarország gyártó kft. Pár Gondolat magamról Nyeste Zsolt Gépészmérnök 4235 Napja dolgozom a Grundfosnál Közel 10 évet

Részletesebben

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja

PANNON EGYETEM KARRIER IRODA A NAGYBETŰS. - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja A NAGYBETŰS - a Pannon Egyetem hivatalos Alumni Magazinja Telefon: (+36 88) 624-813 Fax: (+36 88) 624-813 Internet:http://kairo.uni-pannon.hu Az A NAGYBETŰS c. magazin 2009. évi médiaajánlata A NAGYBETŰS

Részletesebben

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com

MŰSORFÜZET április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com r MŰSORFÜZET 2016 Kupáért április 1-3. 1-3. apríl www.larocosport.com Tisztelt Versenyzők, Csapattagok, Kedves rallye Rajongók! Eger városa tizenegyedik alkalommal fogadja házigazdaként és igazi jó vendéglátóként

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK. Nevünk jelképezi cégünk fő tulajdonságait és sikerünk titkát: Stabil szakmai tudás. Egységesség. Erős csapatmunka

BEMUTATKOZUNK. Nevünk jelképezi cégünk fő tulajdonságait és sikerünk titkát: Stabil szakmai tudás. Egységesség. Erős csapatmunka BEMUTATKOZUNK Nevünk jelképezi cégünk fő tulajdonságait és sikerünk titkát: Stabil szakmai tudás Egységesség Erős csapatmunka 1 KIK VAGYUNK? Az Expertise Team 2004-ben alakult azzal a céllal, hogy adattárházi

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált

Solingen 19. március 2013. Sikertörténet. Felhasználói jelentés. Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Solingen 19. március 2013 Sikertörténet Felhasználói jelentés Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról Alumíniumra vált Görgősoros FiFo állvány a szereldében Üzemi eszközöket gyártó vállalkozás Acélról

Részletesebben

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete

Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete Egy veszprémi vállalkozás sikertörténete veszport.hu 2014.05.16.15:31 Új, korszerű 1332 négyzetméteres üzemcsarnokot avattak pénteken Veszprémben a Transmoduls Tervező és Gyártó Kft telephelyén. A gazdasági

Részletesebben

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára

Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára Komplett üzleti megoldás a kis- és közepes méretű termelő vállalatok számára JÖVŐBIZTONSÁG A szoftver gyártója Invesztíció az elmúlt évben 1.700 új dolgozó 600 új fejlesztő 5.293 új programfunkció A harmadik

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L

MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA DIGITÁLIS VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS U N I Ó S F O R R Á S B Ó L A MODERN VÁLLALKOZÁSOK PROGRAMJA ÉS AZ ARRA ÉPÜLŐ INFOKOMMUNIKÁCIÓS PÁLYÁZATOK Készült: Modern Vállalkozások Programja

Részletesebben

Szakmai távlatok a láthatáron

Szakmai távlatok a láthatáron Szakmai távlatok a láthatáron Lehetőségek egyetemi hallgatók számára a Schaeffler csoporton belül az FAG Magyarország Ipari Kft.-nél FAG Magyarország Ipari Kft. 4031 DEBRECEN Határ út 1/D. Egy vonzó jövőkép

Részletesebben

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében

Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Internethasználat a magyar kis- és középvállalkozások körében Budapest, 2017. február Az MKIK Gazdaság- és Vállalkozáskutató Intézet olyan nonprofit kutatóműhely, amely elsősorban alkalmazott közgazdasági

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2016. október Hamarosan újra pályázható két KKV-kat támogató vállalkozásfejlesztési felhívás Társadalmi egyeztetésre került két, korábban felfüggesztett

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek

Vállalati mobilitás. Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás Jellemzők és trendek Vállalati mobilitás értelmezése és előnyei A mobil eszközök (okos telefon, tablet, laptop) száma világszerte rohamosan növekszik és használatuk már nem luxus, hanem

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER

M M. www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER M M www.metalcluster.hu MAGYAR METAL FÉMIPARI KLASZTER BEMUTATKOZUNK A Magyar Metál Fémipari Klaszter (MMF Klaszter) a magyarországi fémipar szereplőit kívánja közös érdekek mentén versenyelőnyökhöz juttatni,

Részletesebben

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt.

BUDGET-IT Prezentáció. NAVIGATOR Informatika Zrt. BUDGET-IT Prezentáció NAVIGATOR Informatika Zrt. PIACI HÁTTÉR A BUDGET-IT szolgáltatás A BUDGET-IT szolgáltatás legfőbb előnyei Kiknek készült a BUDGET-IT? PIACI HÁTTÉR Jelenlegi gazdasági helyzet Gazdasági

Részletesebben

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN A SZERZŐI KÖNYVKIADÁS FORRADALMA II. Évad, 2. Szám, 2015. 07. A HÓDÍTÓ ÍR Egy kis whisky-történelem A TŐZSDEI ROBOT Barát vagy ellenség? INGYENES TECHNOLÓGIA ÉS ÜZLET MÁSKÉPP SPÓROLJUNK AZ IRODAI REZSIN

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára

Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára Az EU Business Avenues program 2015-ben is folytatódik Délkelet-ázsiai üzleti lehetőség magyar vállalkozások számára A program célja Szeretnénk ismételten felhívni a figyelmét az Európai Bizottság által

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS

OZEKI Phone System. 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára. A jövő üzleti telefon rendszere SMS A jövő üzleti telefon rendszere 4 elengedhetetlen szolgáltatás a jövőbeli vállalati telefonos rendszerek számára SMS Mobil mellékek Webtelefon Üzenetküldés és jelenlét Összhang az IT-vel Olvassa el! Ajánlatkérő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben