A komáromi alapszervezetet feloszlatták!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A komáromi alapszervezetet feloszlatták!"

Átírás

1 XXV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM JANUÁR 30. 0, 40 euró A Mgyr Közösség Pártj feblpuk trtlmából: ruár hetedikei épszvzássl Egy komáromi pilót kpcsoltb kibővített elökkldji (2. oldl) ségi ülésé fogllkozott zok Házkuttás Ímelye kl kérdésekkel, (2. oldl) Ipristák múlt melyeket épyomáb (3. oldl) szvzás felvet. Álredőrök loptk MAGYAR NYELVŰ, REGIONÁLIS HETILAP meg egy hölgyet Arr következ (3. oldl) w w w. d u t j. s k f c e b o o k o i s tetésre jutott, hogy mit kozervtív és keresztéy A Mgyr Közösség Pártj Országos Tácsák ülésé végső dötés született jobboldli párt, mideképpe hgyomáyos csládot trtj legfotosbbk, és válsztóit rr buzdítj, vegyeek részt Pozsoyb trtott meg idei első ülését Mgyr Közösség Pártj Országos Tács (MKP OT). A testület tgji értékelték z ökormáyzti válsztásokt, vlmit megkezdték 2016-os prlmeti válsztásr vló felkészülést. Az ülést z Orszá referedumo, és eze érték gos Tács elöke, Szigeti László yitott meg. A ovemberbe zjlott válsztások eredméyeit, tulságit párt elöke, lpjá szvzzk. Beréyi József elemezte. Csáky Pál EP-képviselő z Európi Prlmetbe zjló törtéésekről és törekvésekről szólt. Az áltláos vitáb számos kérdést éritettek, kiemelt hgsúlyt kptk beirtkozások. Beréyi József, z MKP elöke felkészülést jövő- A mi p legfotosbb dö- listár, közülük vlki z első tíz kpcsoltfelvétel, mely végül három kérdésre három ige- Megkezdte re esedékes prlmeti válsztá- tése z, hogy z MKP megyit- közé, vgyis párt sikere eseté városi lpszervezet leszereplésokr Mgyr Közösség Pártj j kpuit em párttgok előtt befutó helyet kpht. séhez vezetett. Az OT gy többel fog szvzi. (MKP), melyek válsztási lis- is jeletette ki Beréyi József Az OT tgji z ökormáyzti séggel komáromi lpszervezet A komáromi lpszervezetet feloszltták! Ö is részt vesz február 7-i épszvzáso? tájár olyok is felkerülhetek mjd, kik em tgji pártk jeletette be z OT ülését követőe párt vezetése. MKP-elök. Ez zt jeleti, hogy 2016-os prlmeti válsztásoko párto kívüli, függetle jelöltek is felkerülek válsztási válsztások komáromi eseméyeivel is fogllkoztk. Megállpították, hogy elhmrkodott volt Most-Híd párttl kierőszkolt Megtrtott első mukjellegű tácskozását z új komáromi képviselőtestület Összeálltk szkbizottságok Juár 21-é Stubedek László polgármester vezetésével (22 képviselő jelelé tébe) megtrtott első mukjellegű tácskozását komáromi képviselőtestület. A progrmo eredetileg 11 pot szerepelt, ám ezek közül polgármester levette piredről 7. potot, mely egy új áltláos érvéyű redeletet trtlmzott Város tiszteletbeli polgár cím odítéléséről. Viszot tájékozttó jelleggel megkpták képviselők Komárom város költségvetéséek es időszkr votkozó jvsltát főelleőr szkvéleméyével. A tervezett költségvetés jóváhgyásáról februári ülése tárgyl testület. A htároztok teljesítésével kpcsoltb, melyet Kóň Bohumír új hivtlvezető terjesztett be, elhgzott, hogy hivtl új módszereket keres htároztok potos elleőrzésére és régi, 2007-től em teljesített htároztokt folymtos megszütetik testületre votkozó jvsltok- kl. A képviselők vitáb z erődredszer tetőszerkezetéek jvításáról, KomVrgs cég eldásák elszámolásáról, z uiós pályáztok ruglmsságáról és más témákról szóltk. Itt válszok sorá elhgzott, hogy z erőd tetőszerkezete jvításák közbeszerzése végéhez közeledik. A főelleőr beszámolóját z elvégzett elleőrzésekről tudomásul vette testület, mjd jóváhgyt főelleőr elleőrzési tervét 2015ös év első félévére. Csitl Miklós főelleőr megjegyezte, hogy jövőbe folymtos részt kívá vei z egyes tes- Stubedek polgármester élt vétójogávl! Lpzárt utá kptuk hírt, miszerit Stubedek László, Komárom polgármestere élve vétójogávl, z ökormáyztk szkbizottságok összeállításár elfogdott htároztát em hgyt jóvá és megvétózt. Idoklás em hgzott el, viszot komáromik szóvá tették, hogy szkbizottságok összeállítás ikább egyes gzdsági csoportok érdekeit, mit Komáromét szolgálj. Kimuttt fog fehérjét tél... A hét elejé psütés, zutá borogás, vsárp vcogás... Hét p ltt eléggé szélsőségessé vált Komáromi járásb z időjárás, olyyir, hogy Gút és Nemesócs közötti hrmdosztályú utt le kellett zári forglom elől. A mitegy 30 kyrrl büszkélkedő 17 kilométeres utt járhttlá tették hófúvások, s z út jellege mitt közútkezelők sem tudk midehová hófogókt állíti. Vsárp estére Komáromi járás vlmeyi közútjá helyreállt forglom. Pozitívumkét zt is meg kell jegyezük, hogy z ítéletidő elleére RegioJet votszerelvéyei midös sze pár percet késtek. tületi szkbizottságok ülésé is. Mjd testületi tácskozás egyik legfotosbb potj következett, mikor szkbizottságok tgjik kievezéséről tárgyltk képviselők. Mivel szkbizottságok elökeit már z lkuló ülése jóváhgyt testület, most 2+8 fölállásb képviselők és szkemberek jvsltit terjesztették be z egyes képviselői csoportok frkciók. Két bizottsági tg jvslt esetébe potosíti kell mukviszoy részét, de zért testület mide jvsltot jóváhgyott így 76- dolgozk mjd testületi bizottságokb. A következő pokb folymtos megtrtják lkuló ülésüket z egyes szkbizottságok. Jóváhgyt testület polgári esketők kievezését. Így két eskettető lpolgármester, Kirs Imre és Keszegh Bél mellé még megválsztották eskettetőek Keszegh Mrgitot, Széássy Tímeát, Less Károlyt, Szbó Bélát és Buj Zoltát. Vgyojogi kérdésekbe 6 régebbi eldást és bérbedást hgyott jóvá testület, melyek közül kiemelém II. lkótelepi volt post helyiségeit, melyeket üzleti célokr fogk hszáli. Ezeket vgyojogi jvsltokt is jóváhgyt testület. Az egyes potok megvittás és jóváhgyás utá Stubedek László polgármester berekesztette z ülést. Dr. Bede Istvá Hszos tudivlók z olie regisztrációs péztárgépekről és regisztrációs péztárgépek hszáltár köteles válllkozók köréek kiszélesítéséről Idé április elsejei htállyl bővül zo válllkozók köre, kik kötelesek leszek készpézzel törtéő fizetésél regisztrációs péztárgépek hszáltár. Ide trtozk következő tevékeységek: gépjárművek szerelése és krbtrtás, motorkerékpárok, lktrészek és trtozékok árusítás, krbtrtás és jvítás, txiszolgált, egyéb földi személyszállítás, illetve z zo belül végzett kiegészítő tevékeységek, szállodi és hsoló jellegű szállásdás, turisztiki és egyéb rövid ideig terjedő szállásdás, utókempigbe, táborhelyeke és lkókocsik számár fetrtott szálláshelyeke törtéő elszállásolás, szálláshelyek, egyéb szállásdói tevékeység, vedéglátóipri tevékeységek és mobil ételárusítás, ételkiszállítás, egyéb vedéglátóipri szolgálttások, vedéglői szolgálttások, életbiztosítások kötése, vgyobiztosítások kötése, jogi tevékeységek, köyvelői és köyvvizsgálói tevékeységek, főköyvek vezetése, dótácsdás, cégvezetés, yilváossággl folyttott kpcsolt és kommuikáció teré yújtott szolgál- ttások, válllkozói és cégvezetési tácsdás, építészeti tevékeység, méröki tevékeység és z ezzel összefüggő műszki tácsdás, műszki tesztek és elemzések végzése, reklámügyökségek, műsoridő árusítás, pic- és közvéleméykuttás, specilizált formtervezés, féyképészeti tevékeység, fordítói és tolmácsszolgálttás, álltegészségügyi tevékeység, utók és köyű gépjárművek lízigelése és kölcsözése, rekreációs és sporteszközök lízigelése és kölcsözése, videokölcsözés, háztrtási eszközök kölcsözése, mukközvetítés, emberi erőforrások egyéb kölcsözése, utzási ügyökségek és irodák tevékeysége, egyéb helyfoglló és ezzel összefüggő tevékeységek, mgá biztosági szolgáltok, biztosági beredezések üzemeltetésével kpcsoltos szolgálttások, keresőszolgálttások, kórházi tevékeységek, áltláos orvosi tevékeység, szkorvosi tevé(befejezés 2. oldlo) feloszltásávl, mjd újrszervezésével értett egyet. Az előzméyekről bővebbe lpuk 3. oldlá íruk. Hetve éve szbdult fel Auschwitz Hgyomáy, hogy komáromi zsidó hitközség Auschwitz felszbdításák évfordulój mely egybe 20. százd szégyeletes áci zsidóüldöztetéséek végét jeletette, zz holokuszt pj lklmából értékes elődásokkl trkított emlékestet trt. Idé Ktrí Repsová (SZK Belügymiisztérium Komáromi Levéltár) komáromi levéltár dokumetumi lpjá A zsidó vgyo árjásítás címmel trtott beszámolót. Sjos hófúvás mitt em érkezett meg Simo Attil (Selye Jáos Egyetem) ki Mgyr idők Felvidéke című köyvéek kpcsá trtott vol elődást, viszot helyette TuBiSvt üepe lklmából Pszterák testvérek trtottk érdekes tájékozttást zsidók Fák születéspj redezvéyeiről, melyek keretébe kóser gyümölcsöket és klácsokt kóstolhttk z érdeklődők. Kép és szöveg: Jkb Istvá

2 2 K U LT Ú R Á N K É S T Ö R T É N E L M Ü N K Száz évvel ezelőtt már hrmdik hópj elleállt z Osztrák-Mgyr Morchi egyik legfotosbb erő- dítméye, Premysl, z ostromló orosz seregek hlálos szorításák. Az erődök fli között komáromi hovédek és épfelkelők is hrcoltk szép számb, egy részük elesett, sok pedig orosz fogságb kerültek Premysl feldás utá. Az erődredszert védő sereg kötelékébe hrcolt 11. osztrák-mgyr repülőszázd. A morchiák háború kitörésekor midössze ötveöt hdr foghtó repülőgépe volt, melyeket öt százdb votk össze. Ezzel szembe cári seregek 190 repülőgéppel redelkeztek. Ak érdekébe, hogy émileg helyreálljk eze tére is z erőviszoyok, morchi hdvezetése hmros Premyslbe redelte 11. repülőszázd megerősítésére z 1., 3., 5., 7. és 8. repülőszázdot. A száz év előtti komáromi sjtób tllózv Fülöp Zsigmod és Bryy József szerkesztette KOMÁROMI UJSÁG juár 14-i második számáb lettem figyelmes egy komáromi tyákfi, Kovács Zéó hdipilót érdekfeszítő beszámolóir, melyeket édesyják, özvegy Kovács Arisztidék irt glícii frotról és lp redszerese közölte hsábji. A komáromi pilót beszámolói em élkülözik derűs hgultot. Azt, hogy tvsszl Premysl elestekor Kovács Zéó orosz fogságb került-e, vgy repülőszázdb szolgáló pilóttársivl mit erre szép számml volt péld z utolsó pilltb sikerült elhgyi z erődvárost, em sikerült megállpítom, de mideképpe érdekes lee további sorsák felkuttás. Az elkövetkezőkbe érdekesebb frottudósításit szerkesztett formáb száz év elteltével ismét közredom. Azt hiszem tudják, hogy m is csomgot szomszéd- Hmros bekpcsoltm méteres mgsságb folyv evem pj! Pompá- k. Vgy percyi re- segélybezitrtályt. A mo- toos tüzelés közbe sját s meg lett üepelve z pülés utá főhdgyom tor újr megidult. Keres- területre léptük át! Éppe eset. Átmetem látogtób földre muttott. Odéztem, tem hibát, hmros meg ideje volt, mert három perc muszk szomszédokhoz. láttm, hogy orosz ktoák is tláltm. Erőse szeles múlv motor bemodt Elég brátságos fogdtk! mrsolk z országúto. és bősz lévé z idő, sokt dájerit és propeller kemég üdvlövéseket is küldtek Itegettem ekik: elég illet- kellett lábbl dolgozi és resztbe megállt! Egy pillfel hozzák, hál Isteek leek voltk, em itettek vlhogy félrerúgtm főr- tr mid kette meredte htástlul. Tlá érdekeli vissz, csk puskcsöveikkel ezervvíz-yomás cspját és éztük füstölő motorr és fogj, rövide leírom mi mutogttk felék. Nemsoká- kifutott yomás. Pumpál- z álló propellerre. Alttuk repülésem érdekesebb potj- r láttuk egy gyobb város tuk és repültük tovább. A egy tisztást láttm és egy it. Délelőtt fél 12 órkor kp- közelébe egy repülőteret. Öt figyelmeztetés zob rövid kör utá szerecsése tm prcsot felszállásr. szép fehér hgársátor volt hszált! Megfordultuk földet értük! De em egé- Redőrjárőrök z utko Időről-időre, legvártlbb helyeke is felbukkhtk közúti forglom elleőrzését végző redőrjárőrök. Néh mérik sebességet, éh csupá figyelmeztetik kisebb kihágásokt elkövetőket, ám z sem titok, hogy sok esetbe előkerül jegyzettömb, helyszíi igzolttás következméyekét pedig éháy péztárcájukhoz yúlhtk. A múlt héte Ógyll és Bjcs róság döt vétkes bütetéséközött járőrök rr lettek fi- ről. Az itts sofőr kár egy évet gyelmesek, hogy z úto sz- is tölthet rács mögött. bályos hldó személygép- Juár 21-é Lkszkálkocsik csk z egyik lámpáj ls és Bogy között végezvilágít. A kocsit megállították, te mukáját redőrjárőr, hogy figyelmeztessék sofőrt. mikor egy VW Golf típusú Mivel gépkocsivezető red- személygépkocsir figyeltek kívül furcsá viselkedett, elő- fel. A sofőr okmáyik átkerült z lkoholszod, s ki- vizsgáláskor kiderült, hogy derült, hogy kisebb műszki fitlembert korább 25 hibávl küszködő gépkocsiál hópr eltiltották egy kosokkl betegebb k so- rábbi vétségéért gépjárfőrje, hisze leheletébe 1,08 művezetéstől. Mivel visszezrelékyi lkoholt muttott esőek miősül, tettért kár ki beredezés. Ilye esetbe kétéves börtöbütetésre is em redőrség, hem bí- ítélhető. Ismét övekedtek válllkozók járulékterhei A Szociális Biztosító ugy mide évbe július elsejei htál lyl bírálj felül z előző évi dóbevllás lpjá, hogy válllkozókk milye összegű társdlombiztosítási járulékot kell fizetiük, viszot járulékok összege ettől függetleül év elejé változik. A miimális kivetési lp t- árr fizetedő megövekedett vlyi 402,50 euróról 412 euró- biztosítási összeget legkésőbb r őtt, mi gykorltb zt február 8-ig kell átutli Szojeleti, hogy leglcsoybb ciális Biztosító számlájár. társdlombiztosítási járulék Egy pozitív változás is törtvlyi 133,42 helyett 136,57 tét válllkozók szempoteuró lesz. A mximális kivetési jából: idé juár elsejétől lp 4025 helyett 4120 eurór megszűik ki- és bejeletési emelkedett, miek lpjá kötelezettségük Szociális legmgsbb biztosítási díj Biztosítóvl szembe. Ezetúl összege 1334,28 helyett ju- biztosító feldt lesz tájéártól 1365,78 euró lesz. koztti válllkozókt járua járulékok összegét z év ele- lékfizetési kötelezettségükről, jé zokk kell módosíti- illetve biztosítási díj összeuk, kik eddig 136,57 euróál géről. kevesebbet fizettek, s ju-zsu- Megjelölték z utt, melyet át kellett vizsgáluk. Elég gy út volt, körülbelül 500 km. Egy főhdgy úr volt z útitárs. Rövid körözés utá elértük zt mgsságot, mely z elleséges golyóktól émileg biztosít, átkormáyoztm gépet szomszéd portájár. Gyöyörű szépe lehetett láti mi mrsoló ktoáikt, tréjeiket. Mit vlmi óriási heryó, yújtózkodtk lss tovább z országúto. Nemsokár fel-felvágó füstfelhőket vettem észre. A mi ütegeik voltk. Küldték ők egymás mellé felállítv és kit tére egy mooplát láttuk pihei. Örömükbe, hogy kollégáik lkását felfedeztük, leejtettük két drbk bombát! Sjos htást em figyelhettük meg, mert még gy utt kellett megteük. Gyöyörű táj felett metük. Mideütt hegyek és erdők, közbe egy-egy kis flu, vgy városk lpult meg. Körülbelül égy óri repülés utá motor elkezdett köpi és hirtele megállt! Még orosz földö voltuk. hzfelé. Nem voltuk már messze sját táboruktól, mikor motor ismét elkezdett ijesztgetősdit játszi! Midig lssbb és lssbb járt! Pár pillt múlv zo szomorú téyre jöttem, hogy elfogyott z olj! (És mi még midig szomszédék portájá voltuk!) Próbáltm mide lehetőt, de semmi sem hszált! A motor folyto kevesebb túrát csiált és ekem ereszkedem kellett. Elértük hrcvolt és z orosz tűzérség felett 400 sze szerecsése! A tisztás kicsiy volt, tlj pedig roppt puh és mi msiástól beleszldtuk fákb, csiálvá kkor recsegést, ropogást, hogy mguk is megijedtük! A gépek mid két száry eltört, de más bj hál isteek em törtét. A fő, hogy midet láttuk, mit csk tudi krtuk! A repülés 5 ór 25 percig trtott, mi z eddigi rekordom! Boldog üepeket! (Folyttás következik) Közredt: Németh Istvá Befejezéséhez közeledik pácélkocsi kirblás ügyébe folyó yomozás Ímelye is házkuttást trtottk Juár 22-é A Nemzeti Bűüldözési Ügyökség (Národá krimiál getúr) kommdósi SZEM (OKO) elevezésű szervezett rzziát hjtottk végre Aryosmróto, Érsekújvárb és Ímelye. A rjtütés sorá három embert állítottk elő, mjd kihllgtások utá közülük kettőt előzetes letrtózttásb helyeztek. Tvly október 17-é Nyitr és Aryosmrót közötti úto ismeretle tettesek tisztáztl körülméyek között kirboltk egy pácélozott pézszállító járművet. Az kkori kihllgtások sorá egyre ikább z volt yomozók meggyőződése, hogy egy jól előkészített, előre megbeszélt álrblássl állk szembe. Gyú- juk beigzolódott, s kiderült, hogy rblást pézszállítókocsi személyzete követte el. Előírt útvolukt megszkítv, egy előre megbeszélt helye leállították járművet, többször rálőttek egy 7,65-ös kliberű ismétlőfegyverrel, mjd pézszállítmáy egy részét átrkták egy rájuk várkozó személyutób. Ezek utá átredezték terepet, hogy z vlósághű legye. A szervezett bűcselekméyek soráb kimgsló besorolást kpk fegyveres rblások, s yomozók igyekezek még forró yomo eljuti bűözőkig. Az álrblás pézitézetek 480 ezer eurós kárt okozott. A házkuttás sorá több oly bizoyíték került elő, melyek eredméyeképpe került sor csütörtöki letrtózttásokr. Rács mögé került z 58 éves I. József és 46 éves K. Iv, kiket bíróság tíztől tizeöt évig terjedő börtöbütetésre ítélhet. Hrmdik társuk szbdlábo védekezhet. Hszos tudivlók z olie regisztrációs péztárgépekről és regisztrációs péztárgépek hszáltár köteles válllkozók köréek kiszélesítéséről (Befejezés z 1. oldlról) keység, fogorvosi tevékeység, egyéb egészségügyi tevékeység, sportlétesítméyek üzemeltetése, sportklubok, fitesszközpotok, vidámprkok tevékeysége, számítógépek és trtozékik, kommuikációs beredezések, szórkozttó elektroiki beredezések, háztrtási beredezések jvítás, cipőjvítás, bútorjvítás, ór- és ékszerjvítás, egyéb háztrtási kellékek jvítás, mosás és vegytisztítás, fodrászt és kozmetik, temetkezés, kutykozmetik és mide kutyápolássl kpcsoltos tevékeység, tetoválás és piercig. Mideze tevékeységet folyttó válllkozások számár tehát kötelezővé válik készpézfizetés eseté péztárgép hszált. Ugykkor törvéymódosítás ugycsk idé április elsejétől lehetővé teszi virtuális péztárgép hszáltát is. Eek lklmzásávl válllkozók bevételei yilvátrthtók leszek emcsk hgyomáyos, hem virtuális péztárgépekbe is. Virtuális péztárgépet hszálht mide válllkozó árusításál és szolgáltásál egyrát, s egyúttl eldötheti, hogy virtuális vgy z elektroikus péztárgép lklmzását válsztj. Fotos zob tudi, hogy virtuális péztárgép csk bb z esetbe hszálhtó, h z egy hóp ltt kidott péztári bizoyltok szám em hldj meg z ezret. A virtuális péztárgép Pézügyi Igzgtóság holpjá keresztül lesz elérhető számítógépek és táblgépek, illetve más oly beredezések segítségével, melyek iteretkpcsolttl redelkezek. A virtuális péztárgép igyeese olie hozzáférhető lesz válllkozók számár. -zsu

3 3 Nem dr. Szbó Olg beszámolójá múlott! Komárom krrierpolitikusi levizsgáztk Az MKP Országos Tácsák ülésé Dr. Szbó Olg ismertette zokt z eseméyeket, melyek eredméyeképpe járási pártelök és városi szervezet elöke oly veszélyes szervezkedésbe fogott, melyek eredméyeképp drbjir hullott városi szervezet és z MKP-ból oly gy tekitélyek örvedő tgok léptek ki, kik k idejé párt lpításáb is részt vettek. A beszámolót követőe z OT jóváhgyt komáromi lpszervezet feloszltását. Az lábbikb dr. Szbó Olg beszámolójából idézük. Midyi tudjuk, hogy Komáromi járás szvztik jeletős övelése élkül z MKP em kerül be törvéyhozásb. Azt is tudjuk, hogy csk prlmeti pártkét befolyásolhtjuk z országos törtééseket. De zt is tudjuk, hogy még egy válsztási időszkot eheze vészele át párt prlmete kívül. Ezért v külööse gy jeletőségük komáromi törtéésekek. Aggodlomml tesszük fel kérdést: Mi lesz helyi szervezettel, melyik működik ugy, de hogy? Most időredi sorredbe, komáromi tggyűlések ös szehívásák időpotjáról, tevékeységéről és jelelevő dötéshozók számáról szeretém tájékoztti ööket é 132 fős tgságból 24 felfüggesztett tg mellett csk 36 fő vett részt tggyűlése, kik rról tárgyltk, hogy jvsltot kell tei polgármester és képviselőjelöltek személyére. Hol volt kkor többség, 72 szvzásr jogosult tg? á 135 fős tgságból 23 felfüggesztett tg mellett 51 jelelevő bízt meg z elökséget helyhtósági válsztásokkl kpcsoltos politiki tárgylásokkl. Hol volt kkor többség, 61 szvzásr jogosult tg? é 135 fős tgságból 20 felfüggesztett tg mellett 66 fő vett részt z MKP polgármesterjelöltjéek megválsztásá. Ezek közül 58 szvzott. Czíri Attil 43 szvztot kpott, Stubedek László 13-t. 49 szvzóképes tg em vett részt gyűlése, így Czíri Attil z össztgság 31 százlékák szvztávl lett z MKP polgármesterjerlöltje Komáromb á 138 fős tgságból 20 felfüggesztett tg mellett 56 jelelevő jóváhgyt Most-Híd és z MKP komáromi lpszervezete közötti együttműködési szerződést, melyek trtlmát em közölték még járási elökségi tgokkl sem. Hol volt kkor 62 szvzásr jogosult tg? á 136 fős tgságból 20 felfüggesztett tg mellett 49-e vettek részt gyűlése, hol kolíciós szerződés Ipristák múlt yomáb 1989-től juár 22. mgyr kultúr pj b eze című mukájáért bírálóbizottpo fejezte be Kölcsey Ferec emzeti imák, Himusz ság elismerő oklevéllel jutlmzírását. A Plóc Társság tizekilec éve hirdette meg első l- t. Godolti egy htározott, klomml zt pályáztot, melyek célj mgyrságtudt céltudtos fitl reális elképzeléelmélyítése, szülőföld iráti hűség erősítése, emzeti törté- seit tükrözik z életről, fitlelem megismerése, z yyelvi képességek fejlesztése és ság feldtáról és jövőről. fitlok tehetségéek kibotkozttás. A dobogós helyezettekhez ha emzeti összetrtás eszmé- második világháborús, mjd soló midegyik pálymujéek terjesztéséhez és meg- háború utái megpróbálttás- kíró midepjib fotos szilárdításához z egész Kár- ik törtéetét fogllt össze, helyet fogll el hgyomáypát-medecébe élő mgyr külöös figyelmet szetelve ápolás, vlmit helyi törtéfitlok hozzájárultk. kitelepítések időszkák, elmi emlékek felkuttás és A törtéelem irát érdeklődő vlmit z ötvees évek újr- megismerése. diákokk lehetőségük yílt kezdési ehézségeiek. A komáromi Ipri Szkközépkiterjedt kuttómuká kívül Az első osztályos Kosár Dávid iskoláb szkttárgyk lkóhelyükhöz, z őket körül- szité hrmdik (em meg- mellett társdlomtudomávevő világhoz fűződő érzé- osztott) helyezettkét szere- yok ismerete, z álldó érseik, godoltik, jvsltik pelt. Apák csotjiból terem tékek tisztelete és humá kiyiltkozttásár is. A helytörtéeti bemuttáso kívül törtéelmi visszemlékezések, helyhez kötődő modák gyűjtése és em utolsósorb szülőföldhöz vló rgszkodás kérdéséek fejtegetése is érdekes kihívásk bizoyultk. A komáromi Ipri Szkközépiskol diákji évek ót bekpcsolódk ebbe emzetközi szitű megmérettetésbe. Az idei tévbe következő tulók bizoyították kötődésüket szülőföldjükhez, jártsságukt törtéelem fordultos eseméyeibe: Bráth György, Kosár Dávid, Lovász Erik, Rj Dávid, Tóth Áges, Vrg Emíli, Vsi Zsuzs Kosár Dávid és Bráth György Mgyrság Házáb és Vígh Blázs. Az eredméyhirdetésre keyér című mukáját gy- műveltség sem szorul háttérbe. juár 18-á, Budpeste pj, kilecveéves Kosár Bizttó téy, hogy rohó vilámgyrság Házáb került sor. Gyul elbeszélései lpjá írt. gukb középiskolás fitiskolák másodikos tuló- Az izglms pálymukáb lok részéről v érdeklődés z j, Bráth György hrmdik törtéelem vihri áltl meg- ilye jellegű megmérettetések helyezettek járó díjt vette át. tépázott, felvidéki mgyrság irát. Emlékezés régiekre című ehéz sors tárul fel. PedDr. Tóth Ktli csládtörtéeti mukájáb A hrmdik osztályos Vsi Zsufelkészítő tár dédyj, éhi Illés Gizell zsát É ittho m r dok Ngyobb volt füst, mit lág... Péteke délelőtt lágr kpott komáromi Selye Jáos Gimázium torterme melletti kisebb rktárhelyiség. Ez egy régi fbódé volt, mely post és gimázium torterme között állt. Egyelőre tűzoltóság zt sem zárt ki, hogy ögyulldás törtét, vgy z elöregedett elektromos vezeték zárlt okozt tüzet. A tüzet először tárok tk A metők megvizsgálták kezdték olti, de pilltok z egyik tárt, mert feltételtt megérkeztek tűzoltók lezhető volt, hogy z oltáskor is, metők és redőrség gyobb meyiségű füstöt kíséretébe. Az oltás ltt le- lélegezhetett be. Szerecsézárták Király Püspök utcát. re megállpították, hogy z A diákok em voltk veszély- oltássl próbálkozó személy be és títást sem kellett em szevedett sem sérülést, megszkíti. A zárt térbe sem pedig füstmérgezést. kilkult tűz mitt szémoo- Vlójáb gimáziumk xidtrtlmú füst keletkezett, semmilye kár em keletmit tűzoltók kiszivttyúz- kezett. felmodás, régi elökség lemodás és z új elök és elökség megválsztás volt cél. Elököt Csitl Zsuzs személyébe 23 szvzttl, lelököket úgyszité 23 szvzttl Frks Attil és Korpás Péter személyébe, 3 elökségi tgot, Szbó Bélát 28 szvzttl, Czíri Attilát és Petheő Attilát szvzttl válsztották meg. Az új elökre tgság 17 százlék szvzott. A helyi szervezet gyűlése ezutá htároztképteleé vált, ezért több elökségi tgot em válszthtott. 67 szvzásr jogosult tg hiáyzott erről gyűlésről, így 23 szvzt elég volt egy új elök megválsztásához, de egy működőképes elökséget megválszti már em tudtk. A közös polgármester, és z MKP-Híd kolíció komáromikk em kellett. Sőt, z MKP jelöltek sem kellettek, hisze közülük csk Szbó Bél, Feszty Zsolt és Korpás Péter jutott be z ökormáyztb. Nem került be többek között Petheő Attil, Csitl Zsuzs, Szyk Róbert, és Kolek Zsolt sem. Ezzel számukr ige kevés boldogságot hozó házssággl zob Most-Híd gyo jól járt, hisze 6 képviselőjük jutott be helyi dötéshoztlb, köztük oly áltluk is jól ismert személyek, mit Bstrák Tibor, Adruskó Imre, Horti Év, és ifj. Btt György. Godolom, z MKP célj em z volt, hogy őket mdátumhoz juttss A jelelegi komáromi lpszervezet és válsztópolgárok között szkdék tátog. A bizlmtlság, hitelteleség, csömör szkdék. Többe megkérdezték tőlem, ugy, milye emberek zok, kik megyei válsztásoko még kígyót-békát kibáltk hídsokr, most meg brtyizk velük? Hol v ezekek z emberekek gerice? Azt godolják, hogy válsztó tudthsdásos, és em emlékszik sárdobálásr, meg z egységes mgyr párt szétverésére? Végre! Kedvező hír csllóköziek számár, hogy 2017-be végre elkezdhetik z R7-es déli gyorsforglmi út első szkszák építését. Az dófizetők számár viszot kedvezőtle hír, hogy legdrágább pézügyi kostrukcióvl fedezék beruházás megvlósítását. Szerdi ülésé szlovák kormáy elvi dötést hozott: 2017 és 2020 között megépítik z R7-es déli gyorsforglmi út első szkszát főváros és Egyházgelle között, együtt fővárost elkerülő D4-es körgyűrű első szkszávl. A hír pozitív oldl mg kormáy dötése, mi zt jelzi, hogy immár em politiki, midikább szkmi kérdéskét kezeli déli gyorsforglmi utt, melyről szkmi berkekbe köztudott, hogy körgyűrűvel együtt főváros mi közlekedési godjik orvoslását és még súlyosbb jövőbei godjik megelőzését szolgálhtj. Számukr, és külööse Csllóközbe élők számár eél is jeletősebb küldetése, hogy 63-s úto tpsztlhtó, egyre ikább elmélyülő közlekedési godokt megoldj, mid gykrbb felmerülő közlekedési dugókt megszütesse. Az dófizetők számár kedvezőtle iformáció, hogy közszfér és mgátőke prterségé lpuló pézügyi kostrukciób (PPP) vlósíták meg beruházást. Ami kormáy számár roppt kéylemes z építkezés fázisáb: em költ semmit sem z elkészült mű átvételéig. Az őt követő kormáyok fogk mjd fizeti, hrmic éve át, összese 4,7 milliárd eurót kell mjd törleszteiük. Az R1-es gyorsforglmi út Nyitr és Újbáy közötti szkszát is hsoló pézügyi kostrukciób építették meg. A kormáyok ez esetbe is 30 évig fogják törlesztei hihetetleül vstg ceruzávl kiszámított kmtokkl megterhelt részleteket Pribi holld-szlovák kozorciumk. E fiszírozási form mkrogzdsági előye, hogy beruházás költségei kivitelezés idejé em terhelik meg z állmháztrtást, törlesztés évekkel később befolyásolj mjd z állmháztrtás hiáyát. A beruházásról szóló kormáyzti dötést e téyező lpvetőe meghtározz. A beruházás fiszírozásávl kpcsoltb téves hírt is leközöltek. Nem, D4-es körgyűrű és z R7-es út Pozsoy megyei szksz em építhető meg z Európi Uió támogtásávl. Ehhez Pozsoy megye túl gzdg z Eurostt becslése lpjá Európ ötödik leggzdgbb régiój emitt em hszálhtj fel Kohéziós Alp forrásit. Csupá Somorjától keleti iráyb húzódó szkszok megépítésére hszálhtó fel z uió támogtás. Viszot pézpic mi feltételeit figyelembe véve, roppt lcsoy kmtlábbl veheté fel kormáyzt beruházás fiszírozását fedező hitelt, melyek részletfizetési végösszege sokkl lcsoybb vol, mit PPP-kostrukciób kiszámított végösszeg. Úgy tűik, Szlovákiáb ez m em téyező. A hír másik kockázti téyezője, hogy 2016-b prlmeti válsztások leszek, zok kimeetelét pedig seki sem meri m megjósoli. Nehogy megismétlődjö 2012-es forgtóköyv, mikor Ivet Rdičová kormáyák htározt lpjá elkezdődött vol z R7-es első szkszák építése, ám terveket 2012-re előrehozott prlmeti válsztás keresztülhúzt. A közlekedési tárc mi vezetése zt követőe módosított elődje célkitűzéseit, megvlósításr váró beruházások listájáról elsőkét z R7-es szkszit törölte. Emitt ezzel úgy vgyok: hiszem, h látom. Legyük óvtosk z elvi dötésekkel és z eltúlzott várkozásokkl! Az ktuális kormáy számár mi sem köyebb és kéyelmesebb, mit utódj számár meghtározi feldtokt. Frks Ivá, z MKP gzdságpolitiki lelöke Álredőrök loptk meg egy yugdíjs hölgyet Több mit 12 ezer euró értékű készpézt és ékszert loptk el egy 65 éves komáromi yugdíjs hölgytől álredőrök, kik juár 20-á délelőtti órákb csögettek be hölgy csládi házáb. A két férfi ház sszoyák redőrkét muttkozott be, vlmiféle igzolváyt is felmutttk. A yugdíjs ő mit sem sejtve beegedte őket. Miközbe egyikük z emelete beszélgetett hölggyel, másik földszite mrdt. Az álredőrök körülbelül fél ór elteltével távoztk házból. A ő csk estefelé vette ész- re, hogy eltűt készpéze és z ékszerei. A lopás áltl több mit 12 ezer eurós kár keletkezett. A károsult leírás lpjá z egyik gyúsított 190 cetimé- ter mgs, vékoy testlktú férfi. Sötét szíű rövid hj volt, zöld szíű háromegyedes kbátot viselt. A másik férfi középtermetű, kö rül belül 175 cetiméter mgs. Szőke hját oldlr fésülte, br dzsekit és kék frmerdrágot viselt. A redőrség lopás ügyébe idított eljárást és folytt yomozást.

4 4 Növéyvédelem A körte metszése A gyümölcsfák törzse gyökérredszert és koroát köti össze. A törzs feldt gyökér áltl felvett, tárolt, és termelt ygok továbbítás koroáb, vlmit f stbilitásák biztosítás, mit gyökérrel együtt lát el. Szbváy szerit gyümölcsfák törzsmgsság következő lehet: bokortörzs cm, lcsoy törzs cm, közepes törzs cm, mgs törzs 150 cm. Miél mgsbb törzs, ál több hátráyt hordoz számukr. Mgs törzs csk gyo idokolt esetbe lehet célszerű. A mgs törzs hátráyi: ehezebbe és hosszbb idő ltt jutk koroáb gyökértől z ygok, ehezebb szüret, problémásbb metszés, övéyvédelemhez speciális eszközökre v szükség. A túlzott lcsoy törzs is problémákt okozht, godoljuk csk földre lógó ágkr, melyek f ltti közlekedést, és terület godozását ehezítik. A körte koroformáit két csoportr osztjuk: hgyomáyos koroformákr és, itezív koroformákr. Az itezív koroformák moder gyümölcstermesztés elvárásik felelek meg, míg hgyomáyosk legikább házikertek sját célú gyümölcstermesztéséek dk lpot. A körtetermesztésbe z lábbi koroformákt lklmzzuk: ágcsoportos sudrs koro, szórt állású sudrs koro, kombiált koro, természetes bokorf, termőkros orsó, Hg-sövéy, Hugári-sövéy, Plmett-sövéy, Bouché-Thoms-sövéy, krcsú orsó. Sjos ics lehetőségük rr, hogy midegyiket részletese tárgyljuk, de később sort kerítük rájuk. Hmros gyümölcstermesztésbe lklmzott külöféle koroformákról és zok áltláos jellemzéséről, leírásáról, kilkításukk kezdeti lépéseiről is szóluk. Olvsóik rról érdeklődtek, hogy lehet z örökzöldeket metszei. A feyőfák szimmetrikus felépítésükél fogv ritká és csk ige kis mértékű metszést igéyelek. Lehetőleg hgyjuk meg természetes hbitusukt, úgy legszebbek. A lomblevelű fákt és bokrokt z ifjítássl gyógyítjuk. Sjos feyőkről ez emige modhtó el. Súlyosbb fgykár, kártevők pusztítás utá, h feyő lombját elveszíti, csk kivételes esetbe segít viszszmetszés. Fölösleges formár szbi, yíri őket, hisze e redkívül formgzdg övéyek közül bárki válsztht óriásit és törpe övésűt, krcsú oszlop lkút és terebélyes vgy éppe földö kúszó bokrot, gömb, félgömb, tojásdd formájút. (H yírott sövéyt evelük feyőből, kkor viszot elkerülhetetle z évete vló metszés.) A feyőfélék visszmetszése ártht szép, természetes lkulásukk, ugykkor káros is lehet. H egyszer beleyíruk például egy luc-, jegeye- vgy feketefeyőbe, évekig trtht, míg kiövi, de oly következméye is lehet, hogy visszvágott ág em tud megújuli, hem elpusztul, helyé pedig övéy oldlá örökre egy lyuk éktelekedik. Sjos m is szokás, hogy sík vidék elleére ház elé feyőfát, redszerit lucfeyőt ültetek. Néháy év ltt viszot kiderül, hogy z örökzöld lomb téle is erős áryékot vet, lkást elsötétíti. Ekkor elkezdik föltisztíti, évete egy-egy ágörvöt levágk lul, midddig, míg z blk mgsságát el em érik. Csúy z így meggyötört f, ezért helyesebb, h eleve oly helyre ültetjük, hol mide iráyb zvrtlul őhet. Az oszlopos övésű borókákt és tujákt szívese ültetik sorb; yírás élkül is muttós térhtárolók. A mgsságuk zob éháy év ltt külöböző lesz, ekkor mgsbbk csúcsát és felső hjtásit megrövidíthetjük. (Folyttjuk) A medve, frks, rók és yuszik beleesek egy gödörbe, és em tudk kimászi. Végül éhségükbe úgy htározk, hogy leggyegébb álltot fel kell áldozi. A yuszik megszóll: ( ) (Folyttás rejtvéybe) A juári megfejtéseket február 10-ig kérjük eljuttti szerkesztőségbe, vgy címükre: Dutáj szerkesztősége, Szé tér Komáro MRP progrmok eldás és krbtrtás, kár fiskális yomttókkl közös redszerekbe is. Apliko+ * Komárom *Muk utc 25. * Tel. : www. plicoplus. sk H O R O S Z K Ó P Megmodják csillgok VÍZÖNTŐ (juár 21. február 20.) Köryezete legtöbb dötésébe mrdéktlul támogtj. Ahhoz zob, hogy vlób hszosíthss segítségüket és szeretetüket, yitottk kell mrdi és megoszti velük ggodlmit, problémáit. Külööse utzássl kpcsoltb számítht vártl segítségre. HALAK (február 21. március 20.) Ö kezdetbe egedékey és kompromisszumr kész kpcsoltib, de egy idő utá megpróbálj átvei z iráyítást és em érti, hogy ezt miért viseli eheze másik fél. A godot z okozz, hogy mit eddig elfogdott, zt most egyszeribe értékteleek miősíti. KOS (március 21. április 20.) H hét külööse zsúfoltk ígérkezik, helyett, hogy tovább hjtj mgát, igyekezze sorredet felállíti teivlók között, és h szükséges, hlsszo el éháy dolgot későbbre, mikor több ideje jut rá. Cserébe örömteli percekre számítht, legikább csládi körbe. BIKA (április 21. május 20.) Személyiségéek fejlesztésére kiváló ez hét. H bármilye témáról többet szerete megtudi, most vlószíűleg tlálkozik vlkivel, ki táccsl vgy útmuttássl segíthet öek. Meglepődik mjd, meyi öröm éri eze z újo felfedezett területe. IKREK (május 21. júius 21.) Jót tee most egy kis levegőváltozás és kikpcsolódás. H teheti, utzzo el vlhová! A most szerzett tpsztltok, új ismeretek és új ismeretségek gyo hszosk leszek későbbiekbe. Az is előfordulht, hogy most kilkuló brátságok szerelemmé mélyülek. RÁK (júius 22. július 22.) A muk okozt feszültség mitt redkívül kimerültek és elgyötörtek érezheti mgát. Ahelyett, hogy mgáyos küszködik, vsso be másokt is z érzéseibe és kérje segítséget! Ngyo fotos, hogy ömgáról se feledkezze meg, teremtse meg kikpcsolódás feltételeit! OROSZLÁN (július 23. ugusztus 23.) A mgáyos vgy mgáéleti válságo átesett Oroszláok izglms változásokr számíthtk. Ehhez zob ki kell mozduli otthoról! Még h ics is igzá kedve, iduljo el, hisze öek lételeme társság és itt végre feltöltheti lemerülőbe lévő készleteit. SZŰZ (ugusztus 24. szeptember 23.) Legye tekitettel másokr! Bizoyár megvk mg elképzelései és tervei, de hllgss meg ismerősei, rokoi tácsát és véleméyét is! Most em szbd mkcsk leie és mgáyos törie előre! Külööse csládi körbe legye yitottbb mások ézeteire! MÉRLEG (szeptember 24. október 23.) Sját kedvtelései mellett most örömét leli másokkl közöse végezhető tevékeységekbe is. Meglepőe kellemes beszélgetésekre számítht csládi körbe és z is előfordulht, hogy rég elfeledett titkokr derül féy. Ezek segíthetek megértei sját belső működését is. SKORPIÓ (október 24. ovember 22.) A társsági összejövetelek kitűő lklmt kíálk kikpcsolódásr és segíteek kipihei muk fárdlmit, bár ö most gyo megválogtj társságát. Mivel em rjog z üres fecsegésért, szívesebbe tlálkozik brátivl, mit hogy idege közegbe ismerkedje. NYILAS (ovember 23. december 21.) Ügyelje rá, hogy borúsbb időszkb is elegedő pféy érje. H z időjárás ezt em teszi lehetővé, vegye egy szoláriumbérletet és úgy pótolj z öek oly fotos féyt. Egy kis kéyeztetés egyébkét sem árt most, h elégedett külsejével, belső egyesúlyát is köyebb megtláli. BAK (december 22. juár 20.) A hóp utolsó hete esélyt trtogt rr, hogy olysvlkivel tlálkozzo, ki hmros élete fotos szereplőjévé válik. Előfordulht, hogy ez tlálkozás egy véletlesorozt eredméyeképpe jö létre, de bárhogy törtéjék is, mideképp sok örömet hoz öek z elkövetkezőkbe.

5 5 Lefolyók, klizációk tisztítás mgsyomássl + lehetőség kmerávl vló átvizsgálásr. Tel. : Egypos sebészet Gútá Kellemes köryezetbe, európi csúcsmiőségű sebészeti felszereléssel ellátott műtőkbe új szolgálttássl is jeletkezük: Plsztiki sebészetükö vállluk mellgyobbítást, mellek térfogtredukcióját, hsi korrekciót, rc- és fülplsztikát, régebbi hegek korrekcióját. Érdeklődjö: Gút, MEDCHIR Kft. Kereszt utc 8. Tel. : 035/ * C-SERVICE k. f. t. Komárom UHLIE -SZÉN Meštisk 3019 * Komáro WiMAX gyors drótélküli INTERNET Komáromb és köryéké. Cserélje le lssú és elvult WiFi iteretjét egy új és biztoságos techológiár! Predj Eldás www. coservice. sk * Tel. : 035/ Zbezpečíme dovoz! Biztosítjuk kiszállítást! * Eldó Gútá grtált miőségű erős (őrölt) fűszerpprik. Tel. : * Búz eldó. Tel.: Predám prerobeý tehlový byt Vútorej okružej v Komáre. Ce dohodou. Tel. : Prijmem vodičov MKD Fehér s. r. o Kolárovo Tel.: * Eldó kétszobás, első emeleti, felújított, hőszigetelt tégllkás Megyercsi utcáb. Tel. : 035/ (7 órától), 035/ * Spyol szármzású tárő yelvleckét d kezdőkek és hldókk Komáromb. Tökéletes yelvtudás, gyors! Tel.: * Vrrógépek és vízcspok jvítását válllom Komáromb és köryéké. Tel.: * Eldó keméyftüzelő és feyőbrikett Gútá, Hosszú utc 16. szám ltt. Tel.: GALERIA FOTOSZALON WALDEK s. r. o. Bejárti jtók már 77, 41 eurótól (2 332 Sk) Beltéri jtók már 39, 83 euótól PVC jtók és blkok kciós áro! www. wldek. sk Meštisk 3019 Komáro 035/ Gútá eldó keméyfbrikett. Tel.: *Eldó hízódiszó. Tel. : * Eldó 150 kg-os hízósertés (1, 70 euró/kg).tel. : * Bérbe dom komáromi (KN) II. lkótelepi, Béke (Mieru) utci grázsomt. A grázs zol elfogllhtó! A bérleti díj hvot 30 euro + villy. Érdeklődi számo lehet. * Eldó búz és árp (16 euró/q). Tel.: * Kútfúrás. Tel.: * Ngyo olcsó eldó 15 m2-es Eldó Csllóközryoso üzlethelyiség komáromi vásáreldó ( Duáál) 21 árs kert szőlővel, csrokb. Tel.: Siger vrrógép. * Régi (háború előtti) rádiókt gyümölcsfákkl és hétvégi kis házzl. Tel.: Tel: gyűjtök. Tel. : * Eldó Lkszkállso 3-szobás csládi ház. Tel.: , * Eldó hízó Gútá. Tel.: Akciós gyorshitelek mukválklókk, yugdíjsokk, válllkozókk. Hívjo bizlomml! * Eldó 2-szobás lkás Komáromb, strdál. Tel. : * Felújított csládi ház eldó Gútá, közel városközpothoz. Tel.: , * exkluzív esküvői képek, tblók fotózás * digitális és szíes, vlmit fekete-fehér féyképek feldolgozás csúcstechikávl * féyképezőgépek és kellékek árusítás, jvítás Komárom Fereces brátok utcáj 14. Tel. /fx: 035/ e-mil: glerifoto. com Féyképeiket jádéktárgykr (bögrék, trikók, párák, táyérok, stb. ) is felvisszük!

6 6 SZOMBAT 5.55 Mgyr gzd, 9.00 Az ember bolygój, Két duci hölgy, Holdtác és pepit, Kék tegermély (olsz), Szeretettel Hollywoodból, Ég, föld, férfi, ő, Gsztrogyl, Szerecse szombt, Hírdó, A Dl 2015, Üvegtigris 2 (mgyr), 0.25 Alulképző, 1.55 Az öldöklés istee (frciémet) 6.00 Egzotikus Ázsi, 6.25 mtié, A mcsk, Villám Specer, kribi őrgyl, Wlker, texsi kopó, Pézyelő, Téyek, Vissz jövőbe 3, Ssszem, Legdrágább z életed 6.50 Kölyökklub, Kldor, Csládom és egyéb emberfjták, Dr. Csot, Bgolyvédők, Hírdó, Fókusz plusz, A játszm folyttódik, Az utolsó cserkész, 0.05 Világok hrc 9.10 A hrc törvéye, Egy fiúról (golmer.), Ar csk egy vm, Az első millióm törtéete, Nyomtlul, VlóVilág7, Tökéletes célpot, CSI: Mimi helyszíelők, Az igzság ár, VlóVilág Vrázslók Wverly helyből, Elveszett világ, Zorro, Állti portrék, Ageli, bleri, Cillou, És te mit godolsz?, Hírdó, A brátőm psij, A Dl 2015, Moty Pytho Repülő Cirkusz, Kocertek z A38 hjó szípdá, 0.15 Párizsi metősök (frci) Mári két éjszkáj (mgyr), Náltok lkk álltok?, Műkorcsoly és jégtác Eb, Öök kérték, Egy pikolo világos (mgyr), Hírdó, Ptik (mgyr), Hogy volt?, Az élet sv-bors (legyel), Bocsáss meg, drágám! (frci), Dusport, Rúzs Mgdi év végi kocertje Nyomozóiskol, A híres ötös (émet), Szlováki, szeretlek!, Építs házt, ültess fát!, Txi, Hírdó, Vártl tlálkozások, Igz törtéetek, Tlkshow, A lázdók földje, 0.25 A híres ötös (émet) Bitlo, Kpur, Frmerekek, Idősek klubj, Szíészlegedák, Mercdet (szlovák), Esti mese, Hírek, Dokumetumfilm, Őrgylok, Nder és Simi, Csehszlovák filmhét, Hírek Lucky Luke, Me i Blck, Az összes exem, Szomszédok, Kredec, Mult z elit, Hírdó, Bolodos, but szerelem, A kezdet, 1.30 A vámpírvdász A sámá, Pig Pog, Kight Rider, Krimi, Hírdó, A perzs királyfi, Miss Március, 1.00 Gyilkos ösztö VASÁRNAP 5.55 Mgyr gzd, 9.00 Úto-útféle, Református ifjúsági műsor, Telesport, Öltések közt z idő (spyol), Nem kívát kíváság, Büszkeség és blítélet (gol), A hírek szerelmesei, Hírdó, Az utolsó vkáció, A léyeg, Tigris hób (olsz), 0.45 Rövidlátók (jpá) 6.00 Egzotikus Ázsi, mtié, 9.15 Több mit testőr, Mok, Villám Specer, kribi őrgyl, Wlker, texsi kopó, Vissz jövőbe 3, Téyek, Risig Str, A mexikói, 1.15 Két szerető 6.50 Kölyökklub, A Muzsik TV bemuttj, Tuti gimi, Dr. Csot, Redőrkdémi 5, Hírdó, Sherlock Holmes, Életre-hlálr, 0.20 A jóslt Az igzság ár, Segítség, bjb vgyok!, Heti hetes, VlóVilág7, BeleVlóVilág7, Heti hetes, Az ry kéksége (frci-mer.), 2.05 Bűös szerelem Vrázslók Wverly helyből, Álltkert cipősdobozb (gol), Kicsi bors, de erős, A rút kiskcs, Lolk és Bolk, És te mit godolsz?, Nyuszi Péter, Ormáyos cslád, Hírdó, Egyszer volt, hol em volt, Üvegtigris 2 (mgyr), Kocertek z A38 hjó, 0.25 Párizsi metősök (frci) Ökétesek, Új emzedék, Műkorcsoly és jégtác Eb, Keresztúto (mgyr), Műkorcsoly és jégtác Eb, Hogy volt?, Hírdó, Ptik (mgyr), Öök kérték, Mág Zoltá Budpesti Újévi kocertje, Csio Royle (gol), Bocsáss meg, drágám! (frci) A világ képekbe, Az jtó mögött, Agth Christie, Filmmúzeum, Seki sem tökéletes, Koyhám titk, Hírdó, Titkos életek, Kristályszáry, Mrs. Mrple (gol), 0.50 A reméy folyój (frci) O Air, Orietációk, Az elveszett fehér elefát (szlovák), Őrgylok, Jégkorog, Esti mese, Hírdó, Dokumetumfilm, Lefújv, Bitlo, Éjszk levéltárb 7.45 Tom és Jerry, 8.15 Metsétek meg Willyt! 3, Hrry Potter és Főix redje, Chrlie gyli (mer.-émet) Lr Croft, Hírdó, Kovbojok és betolkodók, Hlálos fegyver 4, 1.20 Ismétlések A Simpso cslád, Profik, A perzs királyfi, Pokol prdicsomb, Új lkások, Krimi, Hírdó, Házstársi fogdlom, Törvéye kívül, 0.55 A leleplezés HÉTFŐ 9.00 A szevedélyek lágji (kolumbii), Cslád-brát, Sporthírek, Rom mgzi, Mgyrlkt vidékek, Zorro, Chrly, mjom csládb (émet), Lol (mer.-kolumbii), Ridikül, Szívek doktor, Hírdó, Kékféy, Rómi helyszíelők (olsz), Az este, Hírdó 5.05 Cspdáb cslv, 6.50 Mokk, Téyek délutá, Csládi titkok, Mgá yomozók, Vleti titk (kolumbii), Emlékezz, Rei!, A mcsk, Téyek, Jób Rossz b, Hl tortá, Az elök áryékáb, Doom 6.00 Jó reggelt, skcok!, 8.00 Mide reggel, Éjjel-ppl Budpest, A vihr (mexikói), Dr. Tóth, Hírdó, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, Brátok közt, Dr. Csot, Döglött kták, Mgyrul Bló Györggyel Segítség, bjb vgyok!, A gyú áryékáb, VlóVilág7, Bűös szerelem (mexikói), Kribi szerelem (brzil), Brátok közt, VlóVilág7, Agymeők, Dlls, Gldes, VlóVilág7, BeleVlóVilág7, Brátok közt Huyormjor, Heth cliff, Ngyi yomoz, Geroimo Stilto, Kedvecek világ körül, Richrd Scrry, Mirr-Murr kldji, Hírdó, Bosto legl, A médium (gol), Szívek doktor 9.25 Elcserélt láyok, Az élet sv-bors (legyel), Kíváságkosár, Éretleek, Pszkodj, sötét eső, Térkép, Elcserélt láyok, Hírdó, Közbeszéd, Hölgyek öröme (gol), Do Mtteo (olsz), Ez volt sorsom, A JFK háttere, Csio Royle (golmer.) Orvosok (szlovák), Nők klubj, A világ képekbe, Az jtó mögött, A világ kicsei, Tlkshow, Párbj, Hírdó, A kéyelmetle, A kiválsztottk, 0.15 A kéyelmetle Lefújv, Nemzetiségi mgzi, Hírek, Nő világ végé, Esti mese, Hírek, Szvk, melyek megváltozttták világot, Tudomáyos mgzi, Soul kitche (émet), És mégis mozog Dr. House, NCIS, Cobr 11 (émet), Övédelmi kurzus, A metlist, Reflex, A férfik em sírk, Hírdó, Alvég, felvég (szlovák), Np, szé, erotik (cseh), A metlist Lehetőség, Új lkások, A Simpso cslád, Topsztár, Édes élet, Krimihírdó, Hírdó, Vdlovk (szlovák), Pelház (szlovák), Vészhelyzet, 0.20 Cslók M Ű S O R A J Á N L A T juár 31-től február 6-ig KEDD 9.00 A szevedélyek lágji (kolumbii), Csládbrát, Nemzetiségi mgziok, Zorro (kolumbii), Chrly, mjom csládb (émet), Lol (mer.-kolumbii), Ridikül, Szívek doktor, Hírdó, Gr Hotel (spyol), Zűrös szívügyek (émet), Az este, A legyőzhetetleek (mgyr) 6.50 Mokk, Csládi titkok, Mgáyomozók, Vleti titk (kolumbii), Emlékezz, Rei!, A mcsk, Téyek, Jób Rosszb, Hl tortá, Piszkos lppl, Kig és Mxwell 6.00 Jó reggelt, skcok!, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, A vihr (mexikói), Dr. Tóth, Hírdó, Éjjel-ppl Budpest, Brátok közt, A metlist, XXI. százd A legedák velük élek Segítség, bjb vgyok!, A gyú áryékáb, Szerelem zálogb (mexikói), Kribi szerelem (brzil), Brátok közt, VlóVilág7, Tom és Jerry, Agymeők, Blek-suli, Mgyrul Bló Györggyel, VlóVilág7, BeleVlóVilág, Brátok közt Mi micsod, Huyormjor, Leordo kldji, Cillou, Lolk és Bolk kldji, Tesz-vesz város, Mesélj ekem!, Boldogvölgy, Ormáyos cslád, Bosto Legl, Ridikül, A médium (gol), Szívek doktor, 0.00 Kocertek z A38 hjó Do Mtteo (olsz), Hölgyek öröme (gol), Kíváságkosár, Éretleek, A zeé túl, Mesélő cégtáblák, Térkép, Elcserélt láyok, Közbeszéd, Rex felügyelő, Do Mtteo (olsz), Egy ember és kutyáj (frci-olsz), Zeekri prób (olsz) Nők klubj, Építs házt, ültess fát!, Igz törtéetek, District, A világ kicsei, Orvosok, Öte öt elle, Hírdó, Seki sem tökéletes, Törvéy és red, District Népdlok, A cslád, Orietációk, Ukrá mgzi, Esti mese, Az iteret törtéete, A redelő, Tlkshow, Berli Alexderpltz Dr. House, NCIS, Cobr 11 (émet), Övédelmi tfolym, A metlist, Reflex, A férfik em sírk, Hírdó, Forr bor, Csládi törtéetek, Az FBI yomoz, A metlist Tárgylóterem, Édes élet, Pelház (szlovák), Vásárlási láz, Topsztár, Tárgylóterem, Édes élet, Krimi, Hírek, Vdlovk (szlovák), Pelház (szlovák), Édes élet, Cstle, 0.40 Cslók SZERDA 9.00 A szevedélyek lágji (kolumbii), Csládbrát, Nemzetiségi mgziok, Zorro (kolumbii), Chrly, mjom csládb (émet), Lol (mer.-kolumbii), Ridikül, Szívek doktor, Hírdó, Cédrusliget, Szbdság tér 89, Az este, Élet z misokkl, 0.20 Lol (mer.-kolumbii) 6.50 Mokk, Csládi titkok, Mgáyomozók, Vleti titk (kolumbii), Emlékezz, Rei!, A mcsk, Téyek, Jób Rosszb, Hl tortá, Dick és Je trükkjei, Lágoló Chicgo 6.00 Jó reggelt, skcok!, Fókusz, Éjjelppl Budpest, A vihr, Dr. Tóth, Hírdó, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, Brátok közt, Szulejmá (török), Házo kívül, 0.05 Hthírdó, 1.55 Teres (mexikói) Segítség, bjb vgyok!, VlóVilág7, Bűös szerelem (brzil), Kribi szerelem, VlóVilág7, Tom és Jerry, Agymeők, Csjok Mote Crlób (mer.-mgyr), Mgyrul Bló Györgygyel VlóVilág7, Brátok közt, 0.00 Nyomtlul Hethcliff, Mi micsod, Ngyi yomoz, Huyormjor, Kedvecek világ körül, Lolk és Bolk kldji, Lülü, tekőc, Kérem következőt!, Boldogvölgy, Ormáyos cslád, Szép álmokt, gyerekek!, Hírdó, Bosto Legl, A médium (gol), Szívek doktor Do Mtteo (olsz), Rex felügyelő (osztrák-émet), Kíváságkosár, Éretleek, Ho jöttél, Ádám?, Elcserélt láyok, Hírdó, Párizsi helyszíelők, Do Mtteo (olsz), Dusport, Fpd (mgyr), Srki féy (mer.-kdi), Teisz FED Kup Nők klubj, Koyhám titk, District, A világ kicsei, Orvosok, Öte öt elle, Hírdó, Nibellug kicse (émet), Htos fokozt (émet), District Tlkshow, Tudomáyos mgzi, Mgyr mgzi, Fókusz, Hírdó, Esti mese, ézet, Dokumetumfilm, Fivérek, Besztercebáy, Redőrség Dr. House, NCIS, Cobr 11 (émet), Két és fél férfi, A metlist, Hírdó, Reflex, A férfik em sírk, Hírdó, Forr bor (szlovák), Csládi törtéetek, Az FBI yomoz, A metlist Édes élet, Pelház (szlovák), Vásárlási láz, Topsztár, Tárgylóterem, Édes élet, Krimi, Hírdó, Csládi törtéetek, Vészhelyzet, A metlist (gol) CSÜTÖRTÖK 9.00 A szevedélyek lágji (kolumbii), Csládbrát, Nemzetiségi mgziok, Zorro (kolumbii), Chrly, mjom csládb (émet), Lol (mer.-kolumbii), Ridikül, Szívek doktor, Hírdó, Csk tudám, hogy csiálj, Az este, Törtéetek gyvilágból 6.55 Mokk, Csládi titkok, Mgáyomozók, Vleti titk (kolumbii), Emlékezz, Rei!, A mcsk, Téyek, Jób Rossz b, Hl tortá, Az idíték, NCIS, Életfogytig zsru 6.00 Jó reggelt, skcok!, Fókusz, Éjjelppl Budpest, A vihr, Dr. Tóth, Hírdó, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, Brátok közt, CSI: Mimi, CSI: A helyszíelők, Mgyrul Bló Györggyel A gyú áryékáb, Bűös szerelem, Bűös szerelem, Kribi szerelem (brzil), Brátok közt, Agymeők, Átkozott boszorkák, Mgyrul Bló Györggyel, VlóVilág7, Brátok közt Hethcliff, Mi micsod, Geroimo Stilto, Lolk és Bolk kldji, Lóti és futi, Mesélj ekem!, Kérem következőt!, Ormáyos cslád, Hírdó, Bosto Legl, Ridikül, A médium (gol), Szívek doktor Do Mtteo (olsz), Párizsi helyszíelők (frci), Kíváságkosár, Éretleek, A Bihr grófj Czárá Gyul, Térkép, Elcserélt láyok, Hírdó, Rózsák hrc (olsz), Do Mtteo (olsz), Szerelem első vérig (mgyr), Kultiko, Teisz FED Kup Nők klubj, Vártl tlálkozások, District, A világ kicsei, Orvosok (szlovák), Öte öt elle, Hírdó, Szerelem fjordokál (émet), Riporterek, A redőr, District, 0.10 A világ képekbe Élő porám, Brcklekvár (szlovák), Idősek klubj, Rom mgzi, Jégkorog, Esti mese, Hírdó, Adre htáro túl, A cslád, A lámp ltt, 0.05 Tessék belépi! A férfik em sírk, Dr. House, NCIS, Cobr 11 (émet), Két és fél férfi, A metlist, Hírdó, Reflex, Hírdó, Forr bor (szlovák), Csládi törtéetek, Nyomoz z FBI, A metlist, 0.30 Cobr 11 (émet), 1.20 NCIS 7.40 Tárgylóterem, Lehetőség, Édes élet, Pelház (szlovák), Vásárlási láz, Topsztár, Tárgylóterem, Édes élet, Krimi, Hírdó, Vdlovk, Pelház (szlovák), Édes élet, Cstle, 0,40 Cslók, 1.20 NCIS PÉNTEK 9.00 A szevedélyek lágji (kolumbii), Cslád-brát, Esély, Az ember bolygój, Zorro (kolumbii), Chrly, mjom csládb (émet), Lol (mer.-kolumbii), Ridikül, Szívek doktor, Hírdó, Öltések közt z idő (spyol), Az este, Pipp Lee égy élete, 0.35 Lol (mer.-kolumbii) 6.50 Mokk, Csládi titkok, Mgáyomozók, Vleti titk (kolumbii), Emlékezz, Rei!, A mcsk, Téyek, Jób Rossz b, Hl tortá, Hlálos irmb, Grimm, 2.50 Combt Hospitl 6.00 Jó reggelt, skcok!, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, A vihr, Dr. Tóth, Hírdó, Fókusz, Éjjel-ppl Budpest, Brátok közt, Háborgó mélység, Mgyrul Bló Györggyel Segítség, bjb vgyok!, VlóVilág7, Bűös szerelem, Bűös szerelem, Brátok közt, VlóVilág7, Agymeők, Dlls, Alctrz, Mgyrul Bló Györggyel, VlóVilág7, Brátok közt (mgyr) Leordo kldji, Geroimo Stiltom, Ngyi yomoz, Mi micsod, Kedvecek világ körül, Lolk és Bolk kldji, Lóti és Futi, Ormáyos cslád, Hírdó, Bosto Legl, Ridikül, A médium, Szívek doktor, 0.05 Kocertek z A38 hjó szípdá Do Mtteo (olsz), Rózsák hrc (olsz), Kíváságkosár, Éretleek (mgyr), A teger kicsei és legedái, Térkép, Elcserélt láyok, Hírdó, Rocc prcsok (olsz), Do Mtteo (olsz), Columbo, Teisz FED Kup Nők klubj, Titkos életek, District, A világ kicsei, Orvosok (szlovák), Öte öt elle, Hírdó, Szlováki, szeretlek!, A hl eve: Wd, District Fókusz, Bitlo, Lámp ltt, Fókusz, Nemzetiségi hírdók, Telehétvége, Esti mese, Hírdó, Hogy működik természet, Az első gy votrblás (gol), Jzz ight Dr. House, NCIS, Övédelmi tfolym, A metlist, Hírdó, Reflex, Hírdó, Hrry Potter és Főix redje, S.W.A.T. 2, Htodik érzék, 1.40 Bosztoi gyilkosságok 7.35 Tárgylóterem, Hírdó, Örökség, Lehetőség, Édes élet, Tárgylóterem, Vásárlási láz, Krimi, Hírdó, Profi (frci), Kickboxer 3, 0.45 Élve eltemetve (m er.)

7 7 E s e m é y tá r GRATULÁLUNK Névpjuko szeretettel köszötjük juár 31-é M rcll február 1-jé Igác február 2-á Kroli február 3-á Blázs február 4-é Ráhel február 5-é Ágot febuár 6-á Dorotty, Dór evű kedves olvsóikt és midzokt, kik eze héte üeplik születéspjukt. ÚJSZÜLÖTTEK Komáromb született: gykeszi Bölcskei Máté Kevi, z ógylli Lktos Rebek és Vörös Zoé, yitri Žáková Abel, bátorkeszi Lmi Kristiá, csicsói Kovács Izbell, keszegflvi Myuš Attil, füssi Mihács Gergely, csllóközryosi Belohorec Máté Kristóf, szettli Sárközi Tiffy, komáromi Pisár Lukáš, szvdi Rehák Gbriel, gúti Kovács Rold, Tóth Bece Istvá és Viol Beedek. HALÁLOZÁS Az elmúlt pokb örökre távoztk sorikból: komáromi Pideš Év (84 éves), Pjdušák Michl (76 éves), Borovic Árpád (66 éves), Suchová Judit (89 éves), Sláviková Mári (81 éves), Kiss Ferec (49 éves) és Morvčíková Mári (86 éves), gúti Ngy Erzsébet (86 éves), Forró Ljos (67 éves) és Mácsi Iré (83 éves), emesócsi Bll Kálmá (71 éves) és Szép Mári, gykeszi Cseh Tibor (64 éves), z ekeli Szilágyi Tibor (48 éves) keszegflvi Forišek Károly (49 éves), lkszkállsi Puter Imre (84 éves), csllóközryosi Preplteá Judit (77 éves), gyulmjori Domokoš Pvel (64 éves), mrcelházi Erős Károly (79 éves), vlmit búcsi Mikle Jáos (77 éves). Emléküket megőrizzük! Registrčé poklde PREDAJ * SERVIS mil: ifo: * Eldó Lkszkállso 3-szobás csládi ház. Tel.: , * Árp eldó. Tel.: * Eldó hízó Gútá. Tel.: Nemzetközi fuvrozásr sofőrt keresek C+E jogosítváyl. Tel.: Lborásokt és gyógyszerészeket keresük zoli belépéssel. Tel.: * Eldók hízókcsák és fél diszó, ill. házilg készített csibekeltető (200 db-os). Tel.: MEGEMLÉKEZÉSEK Szíve emes volt, keze dolgos, élete ehéz volt, álm legye boldog Fájó szívvel emlékezük február 1-jé, hlálák 15. évfordulójá Simigh Máriár (szül. Vs). Emlékét örökké őrző láy Ic csládjávl Csk z hl meg, kit elfeledek. Szívükből kitörölhetetle, mély fájdlomml emlékezük február 2-á, hlálák első évfordulójá Fzeks Zsoltr Gútá. Emlékét őrző szerettei Az élet elmúlik, de kit szeretük, rr életük végéig köyes szemmel emlékezük. Soh el em múló szeretettel álluk meg sírjáál és fájó szívvel godoluk hlálák tizeegyedik évfordulójá Zuber Ferecre (Gút Ngysziget). Emlékét őrző felesége és csládj A Dutáj receptköyvéből Bcobe tekert csirkemell Almás-krmellás szelet Hozzávlók: A csirkemellhez: 20 dkg csirkemellfilé 2 szelet bco 0.5 db piros kliforii pprik 4 gerezd fokhgym A körethez: 3 közepes burgoy ételízesítő ízlés szerit (sült krumpli) 1 ek olívolj 1 kis fej vöröshgym Elkészítése: A krumplit héjáb megfőzzük, meghámozzuk, felkrikázzuk. Olívoljjl kiket tepsibe tesszük, megszórjuk fűszerkeverékkel, és mellészeleteljük hgymát. A csirkemellet égy vékoy szeletre vágjuk, ezek kicsi szeletek, de pot megfelelek célk. Mide szeletre keresztbe fektetük egy-egy megpucolt fokhgymgerezdet és egy-egy szelet kliforii pprikát. Feltekerjük és belegögyöljük egy-egy fél szelet bco-be. Megtűzzük fogpiszkálóvl és z előkészített krumplikrikákr helyezzük mid égy kis csomgot. Alufóliávl letkrjuk. Előmelegített sütőbe tesszük, 20 percig sütjük lufóli ltt, mjd újbb 15 percig fóli élkül. A krumpli kissé megpirul, szloáról em is beszélve. A pprik pedig külölegessé teszi ezt z egyszerű ételt. Hozzávlók: 10 dkg mzsol 10 dkg dtoly 2 dl tej 25 dkg mrgri 20 dkg cukor 4 db tojás (gy) 1 ek mézesklács-fűszerkeverék 2 teáskál vílirom 30 dkg fiomliszt 0.5 csomg sütőpor 4 kis db lm 6 db tejkrmell 2 tk citromlé 3 ek tej Elkészítése: Az prór vágott dtolyát és mzsolát 2 dl tejjel felforrljuk, mjd lehűtjük. A mrgrit tojásokkl, cukorrl és fűszerekkel kikeverjük, mjd hozzátesszük sütőporrl elkevert lisztet. Beletesszük mzsolás-dtolyás tejet, és egy sütőppíros tepsibe simítjuk. Az lmákt meghámozzuk, és vékoyr felszeleteljük, meglocsoljuk citromlével, és tészt tetejére tesszük úgy, hogy szeletek egy kicsit fedjék egymást. Előmelegített sütőbe 50 percig sütjük. A tejkrmellákt tejbe lssú tűzö felolvsztjuk, mjd kihűlt süteméy tetejére csorgtjuk. humorcsokor NE FELEDJE! A péztárgépekről szóló törvéy utolsó módosítás lpjá április 1-jétől z dólyok új csoportj számár kötelező z elektroikus ksszgép hszált. Mi segítük megoldi z ö problémáját! Apliko+ Komárom, Muk utc 25. * Tel. : www. plicoplus. sk KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Fájó szívvel moduk köszöetet rokookk, ismerősökek, volt kollégákk, szomszédokk, jó brátokk is midzokk, kik juár 20-á elkísérték utolsó útjár, komáromi temetőbe szeretett férjet, édespát és gypát, Fekete Atl volt gúti lkost, ki életéek 63. évébe távozott szerettei köréből. Köszöjük virágokt, koszorúkt és részvét őszite szvit. Emlékét örökké őrző csládj Egy lóteyésztő elmegy z álltorvoshoz: Doktor úr, tud még felíri bból z jzószerből, mit múltkor lovmk jálott? Persze! Mi is volt eve? Arr sjos em emlékszem, de oly kellemes fhéjs íze volt... A frks bekopog kismlcok ház jtjá, és ezt modj: Nyisstok jtót mlckáim, é vgyok z yácskátok és tele tőgyem friss tejjel! Mire mlckák: Hzudsz frks! Mi z yut sörért küldtük! Két székely tlálkozik z erdőbe. Adjo Iste! Adjo Iste! Leülek egy kidőlt fár. Miközbe ott üldögélek, elkezd esi z eső. Megeredt. Meg. Jó egyedór múlv rr siet z erdész, felhjtott gllérrl, döbbete áll meg két székely előtt. Mguk meg mit csiálk itt ebbe szkdó esőbe? Beszélgetük! Átépítés * Csempézés * Belső vkolás Öreg kéméyek jvítás és felújítás, térkőlerkás és hőszigetelés. Grtált miőség! Téli kevezméy!

8 L A B D A R Ú G Á S Újbb fejezet yílik KFC életébe? A III. ligáb szereplő komáromi KFC cspt z őszi idéy végétől táblázt 6. helyé állv várj tvszi bjokság kezdetét. Az őszi idéybe felemásr sikeredett játék, hisze 17 fordulób hét esetbe győzelemmel, htszor dötetleel és égy esetbe vereséggel hgyták el pályát. Csoportjukb ők játszották le legtöbb dötetleel záródó mérkőzést, ám zt is el kell modi, hogy legtöbb esetbe tlálkozók utolsó pilltib úszott el számukr z értékes két pot. Miderről Bráth Györggyel, lbdrúgószkosztály elökével beszélgettük. * Vlójáb z elképzelései beigzolódtk, bár Ö táblázt 8. helyére várt komáromi csptot. Az, hogy végül 6. helyet szereztük meg, megyugttó érzés is. Pihei zob ics mód, juár 5-től z egykori szlovák válogtott másodedzője, Ato Drgúň vette át cspt felkészítését, ki Szórád Csb csptkpitáyl és egybe másodedzővel együtt készítette elő z edzéstervet. Úgy tervezzük, hogy heti két lklomml 2. és 4. ligás csptokkl tlálkozuk felkészülési mérkőzéseke. Legutóbb Ngylót csptát fogdtuk, s 5:1-es győzelmet rttuk felettük. Sjos Komáromk ics műfüves pályáj, ezért többyire Dél-Komáromb lépük pályár, viszot külö öröm számukr, hogy ezekre tlálkozókr is elkísérek beüket lelkes szurkolók. Idehz mide hétfő tor- terembe trtjuk fiziki erőléti felkészüléseket, többi poko szbdb folyik z edzés. * Tvsszl új rcokkl ismerkedhetük meg pályá? Az volt z elképzelésük, hogy lil-fehér együttes összeállításkor komáromi, köryékbeli játékosok jussk szerephez, egyre kevesebb légiós lklmzásávl. Az sem titok, hogy még jeleleg is folyk tárgylások egy gólerős cstár leszerződtetése érdekébe. A jövőt viszot sját lehetőségeik kihszálásár igyekszük lpozi, hisze oly ifjúsági csptuk v, mely korosztály 3. ligáják második helyé telel át, s em titok, hogy végső cél 2. ligáb vló feljutás. * Akkor komáromi csptb komáromik játszk mjd? Nem ez logikus? Kétszáz fitl utápótlásjátékosuk v, kik közül éháyt már felőtt csptb A legkisebbek gúti toráj Négy cspt részvételével redezték meg Gútá z ifjbb és z idősebb diákok teremtoráját. Érdekes, hogy vedéglátók kis cspt z utolsó helye végzett, viszot gyok föléyese yerték torát. Az eredméyek: Fitlbb diákok toráj Ollé) * Negyed Vágsellye Gút Ekel 0:6 góllövők: Le- 5:0 * Gút Negyed 4:2 (góldeczky 2, Ódor, Szegi, Blogh, lövő Ollé2, Both 2) * Vágsel Oljos * Negyed Vágsellye lye Ekel 0:5 (góllövő Horvá0:4 * Gút Negyed 2:4 (gút th Gyögyi 3, Blogh Ádám, góllövői: Forró, Kürti * Vág- ill. ögól) * Gút Vágsellye sellye Ekel 9:1 Góllövő Le- 11:0 (Góllövők: Ollé 3, B logh deczky * Gút Vágsellye Tmás 2, Rigó, 0:13 * Ekel Negyed 3:1 Mete, Frks, (Ekel góllövői: Blogh, Molár, Sztojk * Oljos, Ledeczky. Ekel Negyed 3:0 A torgyőztes Vágsellye (góllövők: Horváth diákcspt, 2. Ekel, 3. NeGyögyi, Szilágyi gyed, 4. Gút diákcspt és Gál) Idősebb diákok toráj 1. Gút, 2. Ekel Gút Ekel 1:0 (góllövő cspt BIRKÓZÁS Brübe redezték meg z előkészítő korcsoportok emetközi szbdfogású birkózóverseyét, melye gúti sportreméységek is szőyegre léptek. A gúti cspt égy verseyzőjét küldte ívós összecspásr, s mid égye súlycsoportjuk brozérmesei lettek. Az előkészítő csoport 28 kg-os súlycsoportjáb 3. lett Dikó Broislv, ill. 33 kg-b Duráč Dávid. Az idősebb diákok 38 kg-os súlycsoportjáb Mrosi Péter, ill. 50 kg-b Lktos Luciá lett brozérmes. misi A S Z TA L I T E N I S Z III. lig Vágfrksd PK Komárom 8:10 Potszerzők: Tóth 4, Morvec 3,5, Vrg 2,5. Komárom bjokság 4. helyé áll. IV. lig C csoport Vágtoróc C Pok. Komárom A 13:5 Potjikt Mchlik (3,5) és Kürthy (1,5) szerezték * PK Komárom B Mocsook 16:2 Potjikt Báflvy és Gálik 4,5, Lcko és Jozefík 3,5 szerezték. A Pok. Komárom A cspt bjokság 2., B cspt pedig z 5. helyé áll. VI. lig Brdoňovo Perbete A 5:13 Potszerzők: Uzsák A. 4, Kocz és Káploczky 3,5, Hbr 2. is kipróbáltuk. Ez szám egy oly káderkeretet jelet, ho folymtos tudjuk mjd biztosíti felőtt cspt számár is játékosokt. * Köszöjük tájékozttást. Lebó Boldizsár Elézést kérük Lpuk múlt heti számá- b portrét közöltük Rom Herikről, melyek címébe kiváló sportolót, mit IV. lig legjobb góllövőjét mutttuk be. Természetese sportbrátok tudják, hogy Herik csk játékból, edzéseke rúg gólt, viszot térség legjobb kpus! Ezért tőle és z éritettektől elézést kérük. TÉLI ÚSZÁS Azért gúti rozmárok, vgyis téli úszók tudk szervezi! Igz, jégtáblák em voltk Vág-Duá, de víz hőmérséklete még 4 oc-t sem érte el, szitált hó, tehát ideális feltételeket teremtettek XI. szlovákii tlálkozó számár. A sportolókt Koczkás Be lpolgármester köszötötte. A jégemberek szite z egész ország területét képviselték, s természetese z úszás előtt közöse éekelték el himuszukt. Felvételeik vsárp délutái eseméyeket örökítették meg. Komáromi teremfocitor A 12. forduló eredméyei: Oxyge Amfor 6:3 * Ilmot KN (15 p), 9. U20 (13 p), 10. U20 4:9 * FC Aureus KFC- KFC-Youg Boys (13 p), 11. Youg Boys 6:7 * 1. FC Doki Králik TV (9 p), 12. Crs Tem Blck Bull-Litovel 4:6 * Activ (6 p), 13. Ilmot (3 p), 14. FC -cserikn Králik TV 6:5 * Aplst Aureus (0 p) Crs Tem 5:3 * Brrcud Előkészületi Burig City 4:4. mérkőzések A vsárpi eredméyekkel összhgb következő- Komárom Ngylót 5:1 képpe lkult komáromi (3:0) Góllövő Kóš, Košťuvárosi teremfocitor állás: kevič, Szórád, Pálikáš és Cog * Gút Felső1. Oxyge 36 potl, szeli 0:1 (0:0) * Per2. Burig City (31 p), bete Udvrd 1:1 3. Brrcud (31p), 4. A szombti hófú1. FC Doki (27p), 5. vás mitt elmrdt Blck Bull-Litovel (25 Negyed Gút tp), 6. Aplst (22p), 7. lálkozó. Amfor (17), 8. Activ Felvételeike: A téli úszók felsorkozás * Vízimó úszás előtt * Az lpolgármester köszötötte z úszókt * A jövő téli úszói? * A legtöbbe töltése dideregtek* Iráy Vág-Du * A legfitlbb téli úszó midössze ötéves volt...* RÖPLABDA Szépe gyrpítj bjoki potjit Sprtk VP Komárom extrligás röplbdcspt, mely Eperjes mögött tbell második helyé áll. Ezért is volt oly gy elvárásokkl kísért tlálkozó múlt hét végi, melyet semleges pályá, Pozsoyb játszott le két cspt. Sprtk VKP Komárom komáromi röpisek tktikát VK MIRAD PU Eperjes 3:0 váltottk, s fordíti tudtk (23, 22, 17) Egyértelműe z álláso. Midezt még két meg kell állpíti, hogy szette át eljátszották, hisze komáromi fiúk szite meg- mide esetbe csk z utoltáltosodv játszották végig só percekbe dőlt el meet mérkőzést, em tisztelve végeredméye. Két, gyo és em kímélve listvezető szoros hrmd utá 4:6-os keletieket, kik játékuk lp- vezetést hrcolt ki z eperjesi já mideképpe győzi cspt, s úgy tűt, hogy még szeretek vol. Eleite vál- egy játszmár sor kerülhet, tkozó szerecsével játszott mikor fordíti tudott ko két cspt, s mith eyhe máromi cspt és végül megeperjesi föléy is érezhető érdemelt győzelmet vívott ki lett vol. Az első szett felé- z eperjeseik felett, kik viél még három pottl vezet- szot még midig 5 pottl tek z eperjesiek, ám ekkor vezetek bjokságb. K O S Á R L A B D A SKP Besztercebáy MBK Rieker COM-therm Komárom 88:97 (20:27, 27:18, 25:29, 16:23) Múlt heti, privigyei kisiklását feledtetve z MBK Rieker COM-therm Komárom z meriki Bister vezérletével Besztercebáyá rtott győzelmet szlovák Eurovi kosárlbd extrlig 28. fordulójáb. A komáromikk már mérkőzés első egyedébe sikerült átveiük z iráyítást. Túlzott öbizlmuk viszot megbosszult mgát, mert második egyedbe hzik remekeltek, s így félidőt még ők yerték. A második félidőbe zob már ppírform érvéyesült, és komáromi cspt hozt régi formáját. Természetese T. J. Bister, komáromik idegelégiós ezúttl is rászolgált figyelemre, hisze ismét cspt legeredméyesebbje volt, rádásul huszoyolc potj mellé kiosztott kilec gólpszt is. És h jól megy Bisterek, cspt szekere is robog. Jól muttj midezt egy sttisztiki számsor: 5/1 z MBK Rieker idei mérlege, zz 2015-ös ptári évbe Komárom öt győzelemmel, s csupá egy vereséggel áll besztercei mérkőzés utá bjok Iter és Privigye mögött tbell hrmdik helyé. Legeredméyesebbek: Žik 24/6, Korer 20/6, Berkis 14/9, illetve: Bister 28, Hld 20/9, S. Jkovics 15/6. MBK Rieker COM- therm Komárom MBK Nyitrbáy 109:87 (25:23, 28:24, 26:20, 28:18) Szombto sem kellett cslódiuk komáromi kosárlbdrjogókk, mikor csptuk tábláztb is párhrcot vívó ellefelét, Nyitrbáy csptát fogdt. Az első egyedbe szite fej-fej mellett folyt küzdelem, s kedélyeket borzolt, hogy sok esetbe rotott komáromi cspt. A komáromik zob szett végére megőrizték vezetésüket. A második egyedbe már égypotos vezetést hrcoltk ki, s em is sejtették, hogy ezzel elvették vedégcspt utolsó reméyét, hogy potot rbolk Komáromtól. A hrmdik egyedbe további ht pottl övelte előyét Du-prti gárd, em szólv z utolsó egyedről, hol klsszissl gyobb volt komáromi cspt föléye. A tlálkozó legjobbji: Jkovič 26, B ister 23, Hld 16, Bilič 14, Krtochvíl 3 (Alwoy 17, Mrchy 7, Sertić 3. A bjoki tábláztot Privigye cspt vezeti, egy pottl lemrdv második és hrmdik helye pozsoyi Iter és Komárom cspt osztozik pottl. -cseri- mgyr yelvű, KEHILA-hver díjjl jutlmzott regioális hetilp. Kidj Dubius Kidóválllt Bethle Gábor Alp támogtásávl. Főszerkesztő: Morovič Ljos. Rovtvezető: N. Kulcs Zsuzs. Gzdsági ügyitéző: Molár Mári. Tördelőszerkesztő: Hltrich Györgyi. Szerkesztőségük és hirdetésfelvételük címe: Dutáj szerkesztősége, Szé tér 3., Postfiók 38, Komáro. Tel. /Fx: 035/ , mobil: Kihelyezett hirdetőirodák címe: Nefelejcs jádékbolt, Hosszú utc 2717; Kolárovo. A kidó címe: Kolárovo, ul. Dlhá 47. Előfizetési díj egész évre 20, 80 euró, félévre 10, 40 euró egyedévre 5, 20 euró. Előfizetéseket elfogd mide lpkézbesítő és posthivtl. Kézirtokt em őrzük meg és em küldük vissz. Nyomj komáromi Americ Developmet Compy. s. Nyomdüzem. Terjeszti somorji Czvedler D. A. Kft és Szlovák Post. E-mil: sk * weblp: www. dutj. sk * IČO: * Regisztrációs szám: EV 4246/11 * Nemzetközi idexszám (ISSN):

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre.

A táblázat a, b, c és d oszlopai a válaszlehetőségeket jelölik, a n oszlop pedig azt, hányan nem válaszoltak az adott kérdésre. Kiértékelés Közvéleméy kuttás élj: A Gudel Károly TISZK közvéleméy kuttásák élj, hogy következő, gykorlti képző helyekkel kpsoltos kérdésekre válszt kpjo: meyire tájékozottk z egyes gykorlti képző helyek

Részletesebben

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén

Készségszint-mérés és - fejlesztés a matematika kompetencia területén Kis Tigris Gimázium és Szkiskol Készségszit-mérés és - fejlesztés mtemtik kompeteci területé Vlj Máté 0. Bevezetés A Második Esély A Második Esély elevezés egy oly okttási strtégiát tkr, melyek egyik legfő

Részletesebben

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE]

[A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] 2011. Egészségügyi Szkképző és Továbbképző Itézet [A MINŐSÍTETT MÉRŐESZKÖZÖK KEZELÉSÉNEK TÁRGYÁBAN KÉSZÍTETT FELMÉRÉS ÖSSZEGZÉSE] Részletek z értékelésből A miősített mérőeszközök kezelése részletek z

Részletesebben

Lineáris programozás

Lineáris programozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás Lieáris progrmozás 2 Péld Egy üzembe 4 féle terméket állítk elő 3 féle erőforrás felhszálásávl. Ismert z erőforrásokból redelkezésre álló meyiség (kpcitás), termékek

Részletesebben

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét

Nevezetes középértékek megjelenése különböző feladatokban Varga József, Kecskemét Vrg József: Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Nevezetes középértékek megjeleése külöböző feldtokb Vrg József, Kecskemét Hrmic éves tári pályámo sokszor tpsztltm, hogy tehetséges tulók

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefo: 345-6 Iteret: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 229/26. (XI. ) Korm. redelet lpjá kötelező. Nyilvátrtási szám: 223/7 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr.

Versenyfeladatok. Középiskolai versenyfeladatok megoldása és rendszerezése Szakdolgozat. Készítette: Nováky Csaba. Témavezető: Dr. Verseyfeldtok Középiskoli verseyfeldtok megoldás és redszerezése Szkdolgozt Készítette: Nováky Csb Témvezető: Dr. Fried Ktli Eötvös Lorád Tudomáyegyetem Természettudomáyi Kr Mtemtik Alpszk Tári Szkiráy

Részletesebben

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]...

A Gauss elimináció ... ... ... ... M [ ]... A Guss elimiáció Tekitsük egy lieáris egyeletredszert, mely m egyeletet és ismeretlet trtlmz: A feti egyeletredszer együtthtómátri és kibővített mátri: A Guss elimiációs módszer tetszőleges lieáris egyeletredszer

Részletesebben

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei

A szoba bejáratához közelebbi számítógépasztalon egy nagyméretű nyomtató és az ehhez. A villanyszerelési munka veszélyei villnyszereli munk veszélyei Írt: Ngy László Zoltán oltó őrngy, vizsgáló 2010. december 15. szerd, 09:33 Egy budpesti társsház I. emeleti lkásábn keletkezett 2009 utolsó tvszi hónpjábn. lkás 20 m2-es szobáj

Részletesebben

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer

19. Függvények rekurzív megadása, a mester módszer 19. Függvéyek rekurzív megdás, mester módszer Algoritmusok futási idejéek számítás gykr vezet rekurzív egyelethez, külööse kkor, h z lgoritmus rekurzív. Tekitsük például h z összefésülő redezés lábbi lgoritmusát.

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész

A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról 1. rész A torokgerendás fedélszerkezet erőjátékáról. rész Bevezetés Az idő múlik, kívánlmk és lehetőségek változnk. Tegnp még logrléccel számoltunk, m már elektronikus számoló - és számítógéppel. Sok teendőnk

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár : ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. Minden

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Pici kitekintő Kommentár 2014.09.30 1 000 000 000 Jegyzet mgyr bnkrendszer kihívási hzi bnkrendszerrel kpcsoltos gzdsági (és politiki) eseményeket vizsgálv fontos kiemelni kereskedelmi bnkokt érintő legfrissebb

Részletesebben

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010.

ELBIR. Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer A FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE 2010. ELBIR Elektronikus Lkossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer FEJÉR MEGYEI RENDŐR-FŐKPITÁNYSÁG BŰNMEGELŐZÉSI HIRLEVELE Tisztelt Polgármester sszony/úr! DR. SIMON LÁSZLÓ r. dndártábornok z Országos Rendőr-főkpitányság

Részletesebben

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1

SMART, A TÖBBSZEMPONTÚ DÖNTÉSI PROBLÉMA EGY EGYSZERŰ MEGOLDÁSA 1 III. Évfolym. szám - 008. úius Gyrmti József Zríyi iklós Nemzetvédelmi Egyetem gyrmti.ozsef@zme.hu SRT, TÖBBSZEPONTÚ DÖNTÉSI PROBÉ EGY EGYSZERŰ EGODÁS bsztrkt cikk egy többszempotú dötési módszert mutt

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0

LINEÁRISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁRISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOROK. csak úgy teljesül, ha minden 0. úgy is teljesül, hogy van olyan 0 www.esymths.hu mtek ilágos oll Mosózi Arás LINEÁISAN FÜGGETLEN ÉS LINEÁISAN ÖSSZEFÜGGŐ VEKTOOK esymths.hu DEFINÍCIÓ: A... ektorok lieáris összefüggők, h... úgy is teljesül, hogy oly i Nézzük ezekre péákt!

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

Országos Tanulmányi Verseny (OSZTV)

Országos Tanulmányi Verseny (OSZTV) Országos Tulmáyi Versey (OSZTV) A Szociális és Mukügyi Miisztérium felhívás szkmi tulmáyi verseyekre 2009/2010-es tévre Országos Szkmi Tulmáyi Versey (OSZTV) A Szociális és Mukügyi Miisztérium htáskörébe

Részletesebben

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint

Fejlesztőfeladatok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ. 2. szint Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. százdi közokttás (fejlesztés, koordináció) II. szksz Fejlesztőfeldtok ANYANYELVI KOMMUNIKÁCIÓ 2. szint 2015 Okttáskuttó és Fejlesztő Intézet

Részletesebben

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő)

- 27 - (11,05 Miskolczi Ferenc megérkezett, a létszám: 21 fő) 27 A ház hét minden npján progrmokkl telített. Kb. 900 fitl fordul meg hetente z állndó progrmokon. A próbák, z összejövetelek hosszú évek ót ugynzon helyen, ugynzon időpontbn vnnk. A megszokottság egyegy

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület

Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület Vidékfejlesztési Egyesület Emlékeztető Szkmi rendezvény Időpont: 2015. október 07. 15:00 Helyszín: Beretvás Bor- és Pálinktörténeti bemuttóhely, 6041 Kerekegyház, Rákóczi u. 108. Tém: 2014-2020-s Vidékfejlesztési

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme

A japán tőzsdeindex (Nikkei) és a jen (USD/JPY) árfolyamának alakulása. LDP Győzelme c ú Pici kitekintő Erste lpkezelő Kommentár 2013.04.30 1 000 000 000 Jegyzet Brüsszeli deficit-eljárás: hol z lgút vége? (Oszly Péter, értékesítési menedzser, Erste lpkezelő.) következő hetek-hónpok egyik

Részletesebben

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk

Friss tavaszi szélben ünnepeltünk Ngykáti HÍRADÓ Ngykát Város Önkormányztánk lpj VIII. évfolym 3. szám 2014. március 26. Friss tvszi szélben ünnepeltünk Ez évben is megemlékeztünk 1848 49-es forrdlom és szbdsághrc évfordulóján. Az 1840-es

Részletesebben

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS

JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS Püspökldány Város Önkormányzt 4150 Püspökldány, Bocski u. 2. Telefon 54/451-510 www.pupokldny.hu JÁRÁSI SZINTŰ ESÉLYTEREMTŐ PROGRAMTERV PÜSPÖKL ADÁNYI JÁRÁS 2015-2020 Készült: Püspökldány Város Önkormányzt

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 25. héten ( )

A BUX-index alakulása a 25. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 27. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa

Szim Salom Hírlevél A Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség havonta megjelenő kiadványa Szim Slom Hírlevél A Szim Slom Progresszív Zsidó Közösség hvont megjelenő kidvány 2009 július-ugusztus / 5769 tmmuz-áv Tis Beáv Idén újbb szokássl gzdgodik Szim Slom: megüljük Tis Beáv gyászünnepét. Sokunknk

Részletesebben

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER

FÁCÁNKERT HELYI ÉRTÉKVÉDELMI KATASZTER FÁCÁNKERT HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER PÉCSÉPTERV STÚDIÓ VÁROSRENDEZÉS ÉPÍTÉSZET BESŐ ÉPÍTÉSZET SZAKTANÁCSADÁS TERVEZÉS EBONYOÍTÁS F Á C Á N K E R T TEEPÜÉSRENDEZÉSI TERVE HEYI ÉRTÉKVÉDEMI KATASZTER Készítette

Részletesebben

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

ÁPRILISI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Május Olyn csodásn kék május égboltj, Mint z oltlmzó mdonn plástj. Festők plettáján nincs nnyi árnylt, Ahányféle zöld színt természet mutt. Csipkés szélű, pró, fehér hrngocskák, Ontják gyöngyvirág vrázsos

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 5. héten ( )

A BUX-index alakulása a 5. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 február 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk.

De mi is tulajdonképpen a Kaptár? Kalmár Elvirával, Pekár Dórával és Levendel Áronnal, a Kaptár megálmodóival beszélgettünk. Coworking kicsit másként. Interjú Kptár létrehozóivl Írt: Mgyr Cochszemle 2012. ugusztus 11. szombt, 18:49 Igen beszédesek következő sorok, melyeket nemrégiben megnyílt Kptárbn megforduló, dolgozó ik ügyféltől,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym Mt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014

ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 2240 ÉVES BERUHÁZÁSSTATISZTIKAI JELENTÉS, 2014 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA Büki Újság A BÜKI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV ÉVFOLYAM 2 SZÁM 2012 FEBRUÁR 10 AJÁNLÓ Feltűzték szlgot végzős diákokr Idei első ülését trtott képviselő-testület 4 Nyugodt hngultbn telt közmeghllgtás 5 Kistérségi

Részletesebben

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja

VÉREK TES. Az őszi levél üzenete. a Budapest József Utcai Baptista Gyülekezet lapja TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 10. szám 2012.október nyáron, erőt, biztonságot sugározv, de bevisszük lkásunkb télen, mikor felállítjuk z örökzöld fenyőt, hogy emlékeztessen

Részletesebben

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825.

823. A helyesen kitöltött keresztrejtvény: 823. ábra. 823. A prímek összege: 2+ 5+ 2= 9; 824. a) 2 1, 2 4, 5 3, 3 5, 2$ 825. Egész kitevôjû htváok 7 8 A helese kitöltött keresztrejtvé: 8 ár 8 A rímek összege: + + 9 8 ) $ $ 8 ) $ $ 9$ $ 7 $ $ 0 c) $ ( + ) ( + ) 8 ) $ $ k ( - ) - - - ) r s - 7 m k l ( + ) 7 8 ( - ) 8 ( + ) 7 (

Részletesebben

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán

Több, mint 140 kolléga vett részt a Magyar Közművelődésért Konferenciasorozat kecskeméti állomásán Hírlevél XVII. évfolym 212. szám 2012. jnuár A Bács Kiskun Megyei Önkormányzt Közművelődi Szkmi Tnácsdó Szolgálttó Intézetének információs hvilpj Kecskemét Megyei Jogú Város lpolgármestere Okttás ifjúság,

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása

Az új építőipari termelőiár-index részletes módszertani leírása Az új építőipari termelőiár-idex részletes módszertai leírása. Előzméyek Az elmúlt évekbe az építőipari árstatisztikába egy új, a korábba haszálatos költségalapú áridextől eltérő termelői ár alapú idexmutató

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2015

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai

Döntéselmélet, döntéshozatal lehetséges útjai Dötéselmélet, dötéshoztl lehetséges útji AOK - Rezides képzés Király Gyul Az operációkuttás rövid Mérföldkövek törtéete II. világháború ltt strtégii és tktiki ktoi műveletek (operációk) tudomáyos kuttási

Részletesebben

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0.

(a n A) 0 < ε. A két definícióbeli feltétel ugyanazt jelenti (az egyenlőtlenség mindkettőben a n A < ε), ezért a n A a n A 0. Földtudomáy lpszk 006/07 félév Mtemtik I gykorlt IV Megoldások A bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, >N eseté A < ε A 0 bármely ε R + számhoz v oly N N küszöbidex, hogy mide N, > N

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 2 4 1 9 8 4 4 0 7 0 1 0 1 1 4 0 5 4/. sz. melléklet Észk-mgyrországi Közlekedési Központ Zrt. válllkozás megnevezése 3527 Miskolc, József A. u. 70. Tel: (46) 515-050 válllkozás címe, telefonszám 2014.

Részletesebben

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO

Kokusai Budoin, IMAF International Martial Arts Federation Nemzetközi Harcművészeti Szövetség AIKIDO - IAIDO - JUJUTSU - KARATEDO Évvége 2013. kép forrás: internet Előszó Trtlom Szervusztok, Előszó Aikido 2013 Iido 2013 Jpnisztik: Egy kis jpán évvége Beszámoló "3 of kind" Emlékezés régi időkre Aikido edzőtáborok 2014. Gendoltok Írtm

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal

Ismerős a városban? Körkérdésünk a 6. oldalon. Idén csak az áfa emeli a vízdíjat 3. oldal. Biztosították a boldogságot 7. oldal Idén csk z áf emeli vízdíjt 3. oldl Biztosították boldogságot 7. oldl Pécsi Ildikó és Pnov pó Jászi iskolábn 12. oldl A páskomtól z NB I-ig 13. oldl XXI. évfolym 1. szám 2012. jnuár 10. Monor Városi Önkormányzt

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

Természetvédel em világnyelven

Természetvédel em világnyelven Természetvédel em világnyelven NTP-KKT-A-14-0071 Nyertes pályázt Suli Hrmóni Áltlános Iskol és Óvod 8767 Felsőrjk, Szbdság u. 46. Intézményünk Nemzeti Tehetség Progrm áltl kiírt, A kisiskolák tehetségsegítő

Részletesebben

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK

ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK ARITMETIKA ÉS ALGEBRA I. TERMÉSZETES SZÁMOK 1. MŐVELETEK TERMÉSZETES SZÁMOKKAL ) Összedás: + = c és - összeddók, c - összeg A feldtok yivl gyo (tö). Az összedás tuljdosági: 1) kommuttív (felcserélhetı):

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 4. héten ( )

A BUX-index alakulása a 4. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 jnuár 30. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ Társdlmi Megújulás Opertív Progrm keretében Munkhelyi képzések támogtás mikro- és kisválllkozások számár címmel meghirdetett pályázti felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.1.3/07/1 v 1.2 A projektek

Részletesebben

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása

HEFOP/2004/2.3.1. Hátrányos helyzetűemberek alternatív munkaerő-piaci képzése és foglalkoztatása Hátrányos helyzetű lterntív munkerőpici képze fogllkozttás be bevonni kívánt célcsoportok kiválsztásávl összefüggő szkmi tpsztltok rövid áttekinte. 2005.11. 29. SZIKSZI SÁNDOR progrmot z Európi Szociál

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el.

www.easymaths.hu -1 0 1 Egy harmadik fajta bolha mindig előző ugrásának kétszeresét ugorja és így a végtelenbe jut el. Végtele sok vlós számból álló összegeket sorokk evezzük. sorb szereplő tgokt képzeljük el úgy, mit egy bolh ugrásit számegyeese. sor összege h létezik ilye z szám hov bolh ugrási sorá eljut. Nézzük például

Részletesebben

Vagyonleltár-tervezet

Vagyonleltár-tervezet 3/. sz. melléklet válllkozás megnevezése 44 Nyíregyház, Korányi Fr. 12. Tel: (42) 523-333 válllkozás címe, telefonszám 214. április 3. Vgyonleltár-tervezet Keltezés: 214. június 2. válllkozás vezetője

Részletesebben

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Középiskolás leszek! matematika. 13. feladatsor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Középiskolás leszek! mtemtik Melyik számot jelentheti A h tudjuk hogy I felennyi mint S S egyenlõ K és O összegével K egyenlõ O és L különbségével O háromszoros L-nek L negyede 64-nek I + S + K + O + L

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

Egészsége és jó közérzete

Egészsége és jó közérzete Egészsége és jó közérzete Kidney Disese nd Qulity of Life (KDQOL-SF ) Ez kérdőív zt méri fel, hogy Ön hogyn vélekedik z egészségéről. Az így kpott információ segíteni fog nyomon követni, hogy Ön hogy érzi

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Telefon: 345-6 Internet: www.ksh.hu Adtgyűjtések Letölthető kérdőívek, útmuttók Az dtszolgálttás 265/28. (XI. 6.) Korm. rendelet lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 223/9

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

Matematikai feladatlap Test z matematiky

Matematikai feladatlap Test z matematiky Keresztnév: Vezetéknév: Mtemtiki feldtlp Test z mtemtiky eloslovenské testovnie žikov 9. roèník ZŠ T9-01 Kedves tnulók, mtemtiki feldtlpot kptátok kézhez. teszt 0 feldtot trtlmz. Minden helyes válszt 1

Részletesebben

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020

MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 MAGYARORSZÁG - VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM 2014-2020 Összefoglló Prioritások A prioritás z lábbi hzi problémák megoldásár irányul: A prioritáshoz kpcsolódó tervezett intézkedések Mely EU temtikus célkitűzéshez

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB

Közlemények 339 VARGA SÁNDOB Közlemények 339 A felszbdulás utáni első könyvkidvány. A gyr Könyvszemle 1970/4. számábn TISZAY Andor közleményében (gyr nyelvű orosz szótárkidásink első fecskéi két világháborúbn) fcsimiléjének közredásávl

Részletesebben

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek

vízújság Több polgármester Bemutatkozik a Vevőszolgálat Központi Telefonos Ügyfélszolgálata Még mindig a víz az Úr! Szakszervezeti hírek XXVII. évfolym 1. szám 2010. július www.edvrt.hu Több polgármester is elismerően szólt z ÉDV Zrt.-vel vló együttműködésről 3. oldl Bemuttkozik Vevőszolgált Központi Telefonos Ügyfélszolgált 6. oldl Még

Részletesebben

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai

Juhász István Orosz Gyula Paróczay József Szászné Dr. Simon Judit MATEMATIKA 10. Az érthetõ matematika tankönyv feladatainak megoldásai Juhász István Orosz Gyul Próczy József Szászné Dr Simon Judit MATEMATIKA 0 Az érthetõ mtemtik tnkönyv feldtink megoldási A feldtokt nehézségük szerint szinteztük: K középszint, könnyebb; K középszint,

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zsebszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrendben oldhtod meg.

Részletesebben

Az azonosságok tanításáról I.

Az azonosságok tanításáról I. Oktssuk vgy buktssuk Mjoros Mári 006. okt. Az zoosságok tításáról I. Dr. Mjoros Mári Az zoosságok tításáról I. Aki egpróbált ár idege yelvet tuli, tpsztlhtt, hogy yelv iseretéek és helyes hszálták tetiki

Részletesebben

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai

Az iparosodás és az infrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés típusai Az iparosodás és az ifrastrukturális fejlődés kapcsolatába törtéelmileg három fejlődési típus vázolható fel: megelőző, lácszerűe együtt haladó, utólagosa

Részletesebben

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás

ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK. Számítógép-vezérelte hímzőgép. Használati utasítás ELŐKÉSZÜLETEK HÍMZÉS FÜGGELÉK Számítógép-vezérelte hímzőgép Hsználti utsítás FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK A gép hsznált előtt, kérjük, olvss el iztonsági előírásokt. VESZÉLY - Ármütés elkerülése érdekéen:

Részletesebben

VÉREK TES. Szabadságra mentem

VÉREK TES. Szabadságra mentem TES VÉREK Budpest József Utci Bptist Gyülekezet lpj XXII. évfolym 6. szám 2012.június fogllkozni! Képzeld csk el, mi történne, h immeghllgtás helyett ezt válszolná neked Lélek, vgy egyáltlán, meg sem hllgtn?

Részletesebben

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013

ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 2013 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. i XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése lpján kötelező. Nyilvántrtási szám: 1933 ÉVES JELENTÉS A BERUHÁZÁSOK ÖSSZETÉTELÉRŐL 23 Adtszolgálttók:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 23. héten ( )

A BUX-index alakulása a 23. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 14. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05

= dx 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 0,45 0,4 0,35 0,3 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 Folytoos vlószíűségi változók Értékkészletük számegyees egy folytoos (véges vgy végtele) itervllum. Vlmeyi lehetséges érték vlószíűségű, pozitív vlószíűségek csk értéktrtomáyokhoz trtozk. Az eloszlás em

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2011. jnuár 21. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden

Részletesebben