KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendelettervezet szöveges előterjesztése I. Előterjesztő: Polgármester 2. Közművelődési intézmények évi munkaterve Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 3. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 4. Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre Előterjesztő: Bene Zoltán felelős szerkesztő 5. Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 6. AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 7. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Polgármester 8. Ovi-foci programhoz önerő biztosítása Előterjesztő: Polgármester 9. AKTV Kft évi üzleti terve Előterjesztő: AKTV Kft. ügyvezető 10. Gyeviép NKft évi üzleti terve Előterjesztő: Gyeviép NKft. 11. Gyevitur Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 13. Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 14. Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 15. Gyevitur Kft. Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékoztató Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 16. Működési támogatás igénylése Előterjesztő: Gyevitur Kft.

2 17. Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszere költségének ÁFA vonzatára Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető adagos konyha töltés felöli kerítés építése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 19. Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége Előterjesztő: Polgármester 20. Gyevitur Kft. alapító okiratának módosításához Előterjesztő: Polgármester 21. Csatlakozási lehetőség a Magyar Fürdővárosok Szövetségéhez Előterjesztő: Polgármester 22. Napelemes rendszer telepítése Algyő településen KEOP /N/ Előterjesztő: Polgármester 23. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás módosításának elfogadása, valamint az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadása Előterjesztő: Polgármester 24. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszereinek ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 25. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat Közpénzekből nyújtott támogatás ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 26. Comme il faut Kft. szerződésének vizsgálata Előterjesztő: Polgármester 27. InnoGeo Kft. megbízási szerződésének vizsgálata Előterjesztő: Polgármester 28. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Aljegyző 29. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Polgármester 30. Egyebek Zárt ülés 31. Munkáltatói kölcsön előtörlesztésének engedélyezése Előterjesztő: Polgármester 1. Molnár Áron 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

3 5/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Közművelődési intézmények évi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető Közművelődési intézmények évi munkaterve tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Közművelődési intézmények évi munkatervét. 2. A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy a februári testületi ülésre tegyen javaslatot a Hősök napja tiszteletére tartandó megemlékezés új helyszínre vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 4) Bene Zoltán intézményvezető 5) Irattár

4 6/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Napirend tárgyalásának felfüggesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felfüggeszti a Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására című előterjesztés megtárgyalását. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Irattár

5 7/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán felelős szerkesztő Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Hírmondó évfolyamáról készült beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a február havi testületi ülésre készüljön előterjesztés az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Szerkesztő Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 4) Irattár

6 8/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének az alábbi elnevezés használatát jelöli ki: EzerJóHáz. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 4) Irattár

7 9/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul az AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának egy fővel történő bővítéséhez, március 1. napjától kezdődően. 2. A Képviselő-testület felkéri Angyal Zsolt t, hogy az AESZI évi költségvetésében biztosítsa az 1. pont szerinti gondozó jövedelmét ,- forint értékben, valamint az alkalmazásával járó esetleges további költségeket. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a gondozói létszám bővítése algyői lakossal történjen. 4. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 5. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt, hogy a gondozói munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás jelenjen meg az Algyői Hírmondóban. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

8 10/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a más településről jelentkező gyermekek felvételét és jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú mellékletében található. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4) MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

9 10/2015. (I.22) Kt. határozat 1 sz. melléklete Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Az Algyői Szivárvány Óvoda Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által a 179/2008. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával, a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával, a 122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 73/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 180/2011. (V.25.) határozatával, valamint a 339/2012. (IX.26.) Kt. határozatával módosított alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat Működési köre: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: Működési köre: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermek létszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat február 01. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (I.22.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Algyő, január 22. Molnár Áron Angyal Zsolt

10 Algyői Szivárvány Óvoda Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 10/2015. (I.22.) Kt. határozat 2. sz. melléklete A költségvetési szerv neve: Rövid neve: OM azonosító: A költségvetési szerv székhelye: Telephelye: A költségvetési szerv alapító szerve: A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: A költségvetési szerv irányító szerve: Címe: Fenntartó: Címe: Jogállása: Az intézmény típusa: Létrehozásáról rendelkező határozat: Működési köre: Közvetlen jogelőd megnevezése: Csoportok száma: Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Algyői Szivárvány Óvoda Algyő, Kastélykert u Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv Óvoda 66/1998.(V.21.) Kt. Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermek létszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés Tevékenységei: Alaptevékenysége: 1. Az intézmény feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott az Montessori szellemű óvodai nevelés című (1. sz. melléklet) alapfokú pedagógiai oktatási program alapján

11 végzi, a gyermek 3 éves korától legfeljebb 7 éves koráig. 2. A Montessori szellemű óvodai nevelés pedagógiai nevelési oktatási program szeptember 1-től kiegészül a Kompetencia alapú nevelés oktatási programcsomaggal. 3. Az iskolai életmódra felkészítés a differenciált fejlesztő programot is magában foglaló intézményes nevelés, a gyermek napközbeni óvodai ellátása keretében.. 4. A 2/2005.(III.1.) OM rendelet szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján iskolai életmódra felkészítés, integrált nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve segíti az óvodai nevelést végző intézményben jelenleg elkészített nevelési programok alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit: 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet alapján. 1. számú melléklet a 2/2005. (III.1.) OM rendelethez Általános elvek Az alapdokumentumban az óvodai nevelés az SNI gyermekeknél az általános célkitűzések megvalósítására törekszik. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte biztosítja a nevelési célok megvalósítását. A pedagógiai program figyelembe veszi a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. Különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdésére. SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését az 1. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint 1.7. szerint 2.3, 4., 5. látjuk el. SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését a többi gyermekkel együtt történő integrált neveléssel látja el az intézmény. Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda pedagógiai programja figyelembe veszi az SNI igényű gyermekek fejlesztésének igényét. Az intézmény ellátja a súlyosan hallássérült - siket, és enyhébben hallássérült nagyothalló gyermekek, a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek, és a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek óvodai nevelését. Szakágazati besorolása: A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 5. A gyermek az 5. életévének betöltésétől köteles az iskolai életmódra való felkészítésen részt venni. 6. Az óvoda biztosítja a napközi otthonos ellátást Óvodai nevelés

12 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szervezeti tagozódása: Az intézmény vezetője: A nemzeti köznevelésről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető. Az intézményvezető kinevezési rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselőtestület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. A törzsvagyon részét képező óvoda épülete (Algyő, Hrsz.: 43/1), összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Záradék: Jelen alapító okirat február 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 199/2014.(VI.25.) Kt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okirat Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (I.22.) Kt. határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Algyő, január 22. Molnár Áron Angyal Zsolt

13 11/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Ovi-foci programhoz önerő biztosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Ovi-foci programhoz önerő biztosítása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyői Szivárvány Óvoda udvarán a pálya kialakításához szükséges helyszín megtisztításával, melynek költsége bruttó ,- forint. 2. A Képviselő-testület megbízza az Aljegyzőt, hogy a helyszín megtisztításához szükséges ,- forintot a költségvetésben szerepeltesse, a Településüzemeltetés dologi kiadásai költségvetési sor terhére. 3. A Képviselő-testület vegye figyelembe a évi költségvetés készítésénél a ,- forint önerő összegét. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

14 12/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta az ügyvezető AKTV Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztését, mely alapján a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az AKTV Kft évi üzleti tervét Ft bevételi főösszeggel, a évi működési kiadásokra vonatkozó tervét Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja, 2. Az értékcsökkenés és az adófizetési kötelezettség elszámolását figyelembe véve az AKTV Kft. adózás után várható eredményét Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület az AKTV Kft ügyvezető igazgatójának, Ballai Ferencnek a kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a Képviselő-testület 58/2014.(II.26.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltaktól eltérően a fejlesztési elképzeléseinek finanszírozásához felvett nyolcmillió forintos tagi kölcsön törlesztését úgy teljesítse, hogy évben kétmillió forintot (negyedévente ,- forintot), évben hatmillió forintot (negyedéves törlesztéssel) fizet vissza az Önkormányzat számára. 4. A Képviselő-testület felhívja az AKTV Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy január 31. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet a fennálló tagi kölcsön törlesztő részlet évben történő visszafizetésének lehetőségeiről. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) AKTV Kft ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

15 13/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyeviép NKft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,- forint várható bevétellel, és ,- forint várható kiadással elfogadja. 2. A Képviselő-testület a évi Önkormányzati működési támogatás összegét ,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó ,- forint összeget állapít meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére évre ,- forint fejlesztési célú támogatást biztosít a szervezetirányítási rendszer kiépítésének megvalósításához. 4. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a Gyeviép NKft évre tervezett fejlesztéseiről készítsen külön előterjesztést a februári testületi ülésre. 5. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön pályázat kiírásra a Gyeviép NKft. ügyvezetői álláshelyére. A pályázati kiírásra vonatkozó előterjesztés kerüljön vissza a februári testületi ülésre. Felelős: Angyal Zsolt 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

16 14/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft évi üzleti terve tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft évi üzleti tervét ,- forint bevételi főösszeggel, a kiadás tervét ,- forint kiadási főösszeggel, és ,- forint várható veszteséggel elfogadja. 2. A Képviselő-testület a Kft részére előfinanszírozásként a évben ,- forintot határoz meg. Az előfinanszírozott összeg átutalása a gazdasági társaság részére negyedéves ütemezésben történik 3. Algyő Nagyközség Önkormányzata az egészséges életre nevelés elősegítése érdekében, és a kulturális közfeladatok ellátására bruttó ,- forintot fizet a Gyevitur Kft részére. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

17 15/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: 600 adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. 600 adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja és ,- forint fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az áthúzódó fejlesztési támogatás keret terhére, az ételszállító autó beszerzése érdekében. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a gépjárműbeszerzés ÁFA vonzatának finanszírozására ,- forint működési támogatást biztosít visszafizetési kötelezettséggel. A visszafizetés határideje: július A Képviselő-testület kéri, hogy az 1. pontban biztosított fejlesztési támogatásból kerüljön finanszírozásra a Gyevitur Kft. tulajdonában álló gépjárművek autódekorációval történő ellátása. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

18 16/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála gyógyfürdő wellness fejlesztési elképzeléseiről. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Szűcs Szabolcs fürdő vezetőt, hogy kérjen be pontos árajánlatokat az előterjesztésben leírt szauna fejlesztési lehetőségekre, illetve készíttessen látványtervet a tervezett átalakításokról és a februári testületi ülésen mutassa be ezen eredményeket. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

19 17/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála gyógyfürdő uszoda fejlesztési elképzeléseiről. 2. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy a medencefejlesztési koncepciók ügyében, készítsen a tervező bevonásával üzemeltetési, kivitelezés összehasonlítást abban a tekintetben, hogy 33 méteres vagy 50 méteres medence kerüljön megvalósításra. 3. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy készítse el a TAO, illetve a Magyar Úszószövetség pályázati kiírására történő beadáshoz szükséges forgatókönyvet, belefoglalva többek között a betartandó határidőket, időintervallumokat, szereplőket (együttműködéseket), anyagi források lehetőségét, tervezett kivitelezés kezdő és záró időpontját. 4. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy a évi februári testületi ülésre készítse el javaslatát komplexen a Borbála Gyógyfürdő wellnessés uszodafejlesztésére vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft ügyvezető 4) Kovács Erika pénzügyi csoport 5) Irattár

20 18/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékoztató Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékozató tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft épülő szálloda és 600 adagos főzőkonyha első eszközbeszerzéseivel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi, és jóváhagyja az előterjesztésben megjelölt beszállítók ajánlatait. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

21 19/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Működési támogatás igénylése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy ,- forint működési támogatást biztosít a Kft részére visszafizetési kötelezettséggel, az első alapanyagok beszerzése érdekében, a Kft évi finanszírozásának terhére. A működési támogatás visszafizetési határideje május A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

22 20/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszerének költségének ÁFA vonzatára Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszerének ÁFA vonzatára tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés értelmében kiegészíti az 55/2014 (II.26) Kt. határozatot az alábbiakkal: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete ,- forint Működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az ÁFA finanszírozásra, visszafizetési kötelezettséggel, a Kft évi finanszírozásának terhére. Visszafizetési határidő: június Az egységes szerkezetbe foglalt 55/2014 (II.26.) Kt. határozat jelen határozat mellékletét képezi. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

23 (egységes szerkezetben) 20/2015.(I.22.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 26. napján megtartott soros nyílt 55/2014. (II.26.) Kt. határozat Tárgy: A Borbála fürdő pénztárgép és beléptető rendszer ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta A Borbála fürdő pénztárgép és beléptető rendszer ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja, a pc alapú Salesline típusú online pénztárgép megvásárlását és ,- Ft összeget bocsájt a Gyevitur Kft részére fejlesztési támogatásként. 2. Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatja a SEAWING órás beléptető rendszer kiépítését, az új öltözőszárny megépülésével egy ütemben, és nettó ,- Ftot különít el a Borbála Fürdő beléptető rendszerének kiépítése érdekében. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ,- forint Működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az ÁFA finanszírozásra, visszafizetési kötelezettséggel, a Kft évi finanszírozásának terhére. Visszafizetési határidő: június Herczeg József 2. Angyal Zsolt jegyző 3. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár K.m.f. Herczeg József sk.

24 21/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben leírtakat elfogadja és ,- forint támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a Kft évi finanszírozásának terhére, a 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építésére. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

25 22/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Molnár Áron Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt 247/2014. (VII.30.) Kt. határozat és a 304/2014. (IX.24.) Kt. határozatban biztosított ,- forint és ,- forint összevonását, módosítását támogatja. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban leírt határozatok összevonását követően a Gyevitur Kft részére nettó ,- forint fejlesztési támogatást nyújt a borostyán kerítés és WPC burkolatú kapuk megvalósítására. 3. A Képviselő-testület a 2. pontban biztosított fejlesztési támogatás ÁFA összegének ( ,- forint) finanszírozására a Gyevitur Kft. részére működési támogatást nyújt visszafizetési kötelezettséggel augusztus 31. napjáig. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 5. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1.,2.,3. pontban foglaltakat. 6. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a forgalmazótól kérjen írásos telepítési javaslatot és garanciát a borostyán kerítésre vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Üzemeltetési és Fejlesztési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat:

1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: 1/2013. (I. 9.) Kt. határozat: Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2012-4.10.0/A, KEOP Helyi hő, és villamosenergia-igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 22-i ülésére 2. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 22-i ülésére Tárgy: A 205. évi jogszabályváltozásoknak megfelelő alapító és módosító okiratok elkészítése Az előterjesztést

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 439-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

MEGHÍVÓ 2015. február 12.

MEGHÍVÓ 2015. február 12. MEGHÍVÓ 2015. február 12. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én (csütörtök) 09 00 órai kezdettel munkaülést tart. Az ülés helye: Veszprém, Megyeház tér 1. Szent István terem Javasolt

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 315/2013. (XII.19.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Egyes önkormányzati rendeletek módosítása az önkormányzati segély rendelkezéseinek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÓVODA NEVE: CSODA- VÁR EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE ÓVODA CÍME: 3791. SAJÓKERESZTÚR, PETŐFI Ú. 25 SZ. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Tóthné Dudás Anikó óvodavezető Kelt: 2013. január 31. A nevelőtestület

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XV. (XLIII.) évfolyam 1. szám 2005. február 23. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 2/2005. (II. 17.) MÖK határozat: Biróné Bognár Ágnes, a Kabóca Bábszínház igazgatói

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 187-7/2011. 18. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Sárréti

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pitypang Óvoda. Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A szervezeti és működési szabályzat célja: A Pitypang Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata foglalja össze mindenekelőtt az intézmény szervezeti rendjét,

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK. 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 2015. évi 9. szám 2015. május 1. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról 11/2015. (V. 1.) önkormányzati

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78.

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. Alapításának éve: 1994. (jogutódlással) OM: 032357. Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA, SPORTISKOLA és PEDAGÓGIAIA SZAKSZOLGÁLAT Székhelye: 2461.Tárnok Iskola u.1 Telephelye: 2461. Tárnok, Rákóczi u. 78. OM: 032357 Alapításának éve: 1994. (jogutódlással)

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 2. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 28.) Határozatok: 9/2013. 15/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. december 17-i ülésére

Részletesebben

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról

Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete. a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelete a szervezeti és működési szabályzatról Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 25-én tartott üléséről. 3/2014 (III.26.) sz. rendelet Rendelet alkotása

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/278/89/2014. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014. december 18-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 26. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére 10504-1/52009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 16-i rendes ülésére Tárgy: Katona József Művelődési Ház és Könyvtár Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben