KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2015. január 22. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből"

Átírás

1 4/2015.(I.22.)Kt. határozat Tárgy: január 22-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Molnár Áron napirendjavaslatát az alábbiak szerint: Nyílt ülés: 1. Algyő Nagyközség Önkormányzat évi költségvetési rendelettervezet szöveges előterjesztése I. Előterjesztő: Polgármester 2. Közművelődési intézmények évi munkaterve Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 3. Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 4. Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre Előterjesztő: Bene Zoltán felelős szerkesztő 5. Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről Előterjesztő: Bene Zoltán igazgató 6. AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése Előterjesztő: Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 7. Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztő: Polgármester 8. Ovi-foci programhoz önerő biztosítása Előterjesztő: Polgármester 9. AKTV Kft évi üzleti terve Előterjesztő: AKTV Kft. ügyvezető 10. Gyeviép NKft évi üzleti terve Előterjesztő: Gyeviép NKft. 11. Gyevitur Kft évi üzleti terve Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 13. Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 14. Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 15. Gyevitur Kft. Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékoztató Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 16. Működési támogatás igénylése Előterjesztő: Gyevitur Kft.

2 17. Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszere költségének ÁFA vonzatára Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető adagos konyha töltés felöli kerítés építése Előterjesztő: Gyevitur Kft. ügyvezető 19. Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége Előterjesztő: Polgármester 20. Gyevitur Kft. alapító okiratának módosításához Előterjesztő: Polgármester 21. Csatlakozási lehetőség a Magyar Fürdővárosok Szövetségéhez Előterjesztő: Polgármester 22. Napelemes rendszer telepítése Algyő településen KEOP /N/ Előterjesztő: Polgármester 23. Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.1.1/C/ sz. pályázathoz kapcsolódó Társulási Megállapodás módosításának elfogadása, valamint az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepció és díjpolitika elfogadása Előterjesztő: Polgármester 24. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat Informatikai rendszereinek ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 25. Tájékoztató Algyő Nagyközség Önkormányzat Közpénzekből nyújtott támogatás ellenőrzéséről Előterjesztő: Jegyző 26. Comme il faut Kft. szerződésének vizsgálata Előterjesztő: Polgármester 27. InnoGeo Kft. megbízási szerződésének vizsgálata Előterjesztő: Polgármester 28. Jelentés a Képviselő-testület határozatainak végrehajtásáról Előterjesztő: Aljegyző 29. Tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről Előterjesztő: Polgármester 30. Egyebek Zárt ülés 31. Munkáltatói kölcsön előtörlesztésének engedélyezése Előterjesztő: Polgármester 1. Molnár Áron 2. Angyal Zsolt 3. Irattár

3 5/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Közművelődési intézmények évi munkaterve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető Közművelődési intézmények évi munkaterve tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Közművelődési intézmények évi munkatervét. 2. A Képviselő-testület felkéri a Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottságot, hogy a februári testületi ülésre tegyen javaslatot a Hősök napja tiszteletére tartandó megemlékezés új helyszínre vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Jogi, Ügyrendi és Humán Bizottság elnöke 4) Bene Zoltán intézményvezető 5) Irattár

4 6/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Napirend tárgyalásának felfüggesztése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felfüggeszti a Javaslat Települési Értéktár Bizottság létrehozására című előterjesztés megtárgyalását. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Irattár

5 7/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán felelős szerkesztő Beszámoló az Algyői Hírmondó évfolyamáról tervek a jövőre tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Hírmondó évfolyamáról készült beszámolót elfogadja. 2. A Képviselő-testület kéri, hogy a február havi testületi ülésre készüljön előterjesztés az Algyői Faluház és Könyvtár alapító okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására, valamint a Szerkesztő Bizottság tagjainak megválasztására vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 4) Irattár

6 8/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Bene Zoltán intézményvezető Az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének elnevezéséről tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az Algyői Faluház és Könyvtár új, ideiglenesen Borászati és Gyógynövény Háznak nevezett telephelyének az alábbi elnevezés használatát jelöli ki: EzerJóHáz. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Bene Zoltán igazgató - Algyői Faluház és Könyvtár 4) Irattár

7 9/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának bővítése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete hozzájárul az AESZI Házi Gondozói Szolgálat gondozói létszámának egy fővel történő bővítéséhez, március 1. napjától kezdődően. 2. A Képviselő-testület felkéri Angyal Zsolt t, hogy az AESZI évi költségvetésében biztosítsa az 1. pont szerinti gondozó jövedelmét ,- forint értékben, valamint az alkalmazásával járó esetleges további költségeket. 3. A Képviselő-testület kéri, hogy a gondozói létszám bővítése algyői lakossal történjen. 4. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére. 5. A Képviselő-testület felkéri Jankovicsné Veres Katalin intézményvezetőt, hogy a gondozói munkakör betöltésére irányuló pályázati felhívás jelenjen meg az Algyői Hírmondóban. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Jankovicsné Veres Katalin intézményvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

8 10/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22. napján megtartott ülésén megtárgyalta Molnár Áron Az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása tárgyú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja a más településről jelentkező gyermekek felvételét és jelen határozat 1. számú melléklete szerint módosítja az Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratát. 2. A Képviselő-testület felhatalmazza az Aljegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 3. Az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat jelen határozat 2. számú mellékletében található. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4) MÁK Csongrád Megyei Igazgatósága 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

9 10/2015. (I.22) Kt. határozat 1 sz. melléklete Algyői Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Az Algyői Szivárvány Óvoda Algyő Nagyközség Képviselő-testülete által a 179/2008. (IX.24.) sz. határozatával jóváhagyott, a 97/2009. (V.27.) Kt. határozatával, a 126/2009. (VI.24.) Kt. határozatával, 140/2009. (VII.29.) Kt. határozatával, a 176/2009. (IX.30.) Kt. határozatával, a 122/2010. (V.26.) Kt. határozatával, a 73/2011. (III.30.) Kt. határozatával, a 180/2011. (V.25.) határozatával, valamint a 339/2012. (IX.26.) Kt. határozatával módosított alapító okiratát az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 21. (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. Korm. rend. 5. (1)-(2) bekezdése, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet szerinti tartalommal az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat Működési köre: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. szövegrész helyébe a következő szöveg kerül: Működési köre: Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermek létszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is. Záradék: Az alapító okiratot módosító okirat február 01. napján lép hatályba. Az alapító okiratot módosító okiratot Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (I.22.) Kt. határozatával hagyta jóvá. Algyő, január 22. Molnár Áron Angyal Zsolt

10 Algyői Szivárvány Óvoda Alapító Okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 10/2015. (I.22.) Kt. határozat 2. sz. melléklete A költségvetési szerv neve: Rövid neve: OM azonosító: A költségvetési szerv székhelye: Telephelye: A költségvetési szerv alapító szerve: A költségvetési szerv alapító szerve szerinti besorolása: A költségvetési szerv irányító szerve: Címe: Fenntartó: Címe: Jogállása: Az intézmény típusa: Létrehozásáról rendelkező határozat: Működési köre: Közvetlen jogelőd megnevezése: Csoportok száma: Felvehető maximális gyermek-, tanulólétszám: Jogszabályban meghatározott közfeladata: Algyői Szivárvány Óvoda Algyő, Kastélykert u Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Helyi önkormányzati költségvetési szerv Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Algyő Nagyközség Önkormányzata 6750 Algyő, Kastélykert u. 40. Önálló jogi személyiségű költségvetési szerv Óvoda 66/1998.(V.21.) Kt. Algyő Nagyközség teljes közigazgatási területe. Amennyiben az Algyő Nagyközség közigazgatási területéről jelentkezők száma nem éri el a felvehető maximális gyermek létszámot, abban az esetben a felvétel történhet más településről is A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény alapján óvodai nevelés Tevékenységei: Alaptevékenysége: 1. Az intézmény feladatait a képviselőtestület által jóváhagyott az Montessori szellemű óvodai nevelés című (1. sz. melléklet) alapfokú pedagógiai oktatási program alapján

11 végzi, a gyermek 3 éves korától legfeljebb 7 éves koráig. 2. A Montessori szellemű óvodai nevelés pedagógiai nevelési oktatási program szeptember 1-től kiegészül a Kompetencia alapú nevelés oktatási programcsomaggal. 3. Az iskolai életmódra felkészítés a differenciált fejlesztő programot is magában foglaló intézményes nevelés, a gyermek napközbeni óvodai ellátása keretében.. 4. A 2/2005.(III.1.) OM rendelet szerint a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelvei alapján iskolai életmódra felkészítés, integrált nevelése. A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve segíti az óvodai nevelést végző intézményben jelenleg elkészített nevelési programok alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit: 23/1997. (VI.4.) MKM rendelet alapján. 1. számú melléklet a 2/2005. (III.1.) OM rendelethez Általános elvek Az alapdokumentumban az óvodai nevelés az SNI gyermekeknél az általános célkitűzések megvalósítására törekszik. A sajátos nevelési igény szerinti környezet kialakítása, a szükséges tárgyi feltételek, és segédeszközök megléte biztosítja a nevelési célok megvalósítását. A pedagógiai program figyelembe veszi a speciális eszközöket, egészségügyi és pedagógiai habilitációs, rehabilitációs ellátást, melyekre a szakértői bizottság javaslatot tesz. Különös gondot fordít arra, hogy a gyermekek minden segítséget megkapjanak hátrányaik leküzdésére. SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését az 1. számú melléklet a 2/2005. (III. 1.) OM rendelet szerint 1.7. szerint 2.3, 4., 5. látjuk el. SNI gyermekek sérülés specifikus fejlesztését a többi gyermekkel együtt történő integrált neveléssel látja el az intézmény. Az integrált fejlesztésben részt vevő óvoda pedagógiai programja figyelembe veszi az SNI igényű gyermekek fejlesztésének igényét. Az intézmény ellátja a súlyosan hallássérült - siket, és enyhébben hallássérült nagyothalló gyermekek, a középsúlyosan értelmi fogyatékos gyermekek, és a beszédfogyatékos/súlyos, akadályozott beszédfejlődésű gyermekek óvodai nevelését. Szakágazati besorolása: A költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása: 5. A gyermek az 5. életévének betöltésétől köteles az iskolai életmódra való felkészítésen részt venni. 6. Az óvoda biztosítja a napközi otthonos ellátást Óvodai nevelés

12 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Rövid időtartamú közfoglalkoztatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Óvodai intézményi étkeztetés Vállalkozási tevékenysége: Vállalkozási tevékenységet nem folytat. Szervezeti tagozódása: Az intézmény vezetője: A nemzeti köznevelésről szóló és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben foglalt előírásoknak megfelelő intézményvezető. Az intézményvezető kinevezési rendje: Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyai: Az intézmény feladatellátását szolgáló vagyona: A vagyon feletti rendelkezési jog: Az intézményvezetőt nyilvános pályázat útján, a Képviselőtestület nevezi ki Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 41. (7) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, illetve a 138/1992.(X.8.) Korm. rendelet előírásai szerint. Közalkalmazotti jogviszony, amelyre a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszony, amelyre a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény rendelkezései az irányadók, valamint megbízási jogviszony, amelyre a Ptk. rendelkezései az irányadók. A törzsvagyon részét képező óvoda épülete (Algyő, Hrsz.: 43/1), összes berendezési, felszerelési tárgyaival, leltár szerint. Algyő Nagyközség Önkormányzat vagyona feletti rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól alkotott hatályos önkormányzati rendeletben foglaltak szerint Záradék: Jelen alapító okirat február 01. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 199/2014.(VI.25.) Kt. határozattal elfogadott egységes szerkezetű alapító okirat hatályát veszti. Az alapító okirat Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2015. (I.22.) Kt. határozat 1. sz. mellékletében foglalt módosítással egységes szerkezetbe foglalva. Algyő, január 22. Molnár Áron Angyal Zsolt

13 11/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Ovi-foci programhoz önerő biztosítása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete január 22. napján tartott ülésén megtárgyalta a Polgármester Ovi-foci programhoz önerő biztosítása tárgyában készült előterjesztését és a következő határozatot hozza: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete egyetért az Algyői Szivárvány Óvoda udvarán a pálya kialakításához szükséges helyszín megtisztításával, melynek költsége bruttó ,- forint. 2. A Képviselő-testület megbízza az Aljegyzőt, hogy a helyszín megtisztításához szükséges ,- forintot a költségvetésben szerepeltesse, a Településüzemeltetés dologi kiadásai költségvetési sor terhére. 3. A Képviselő-testület vegye figyelembe a évi költségvetés készítésénél a ,- forint önerő összegét. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Ozsváth Lászlóné intézményvezető 4) Településfejlesztési és Üzemeltetési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

14 12/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: AKTV Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint az AKTV Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület megtárgyalta az ügyvezető AKTV Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztését, mely alapján a következő határozatot hozta: 1. A Képviselő-testület az AKTV Kft évi üzleti tervét Ft bevételi főösszeggel, a évi működési kiadásokra vonatkozó tervét Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja, 2. Az értékcsökkenés és az adófizetési kötelezettség elszámolását figyelembe véve az AKTV Kft. adózás után várható eredményét Ft összegben határozza meg. 3. A Képviselő-testület az AKTV Kft ügyvezető igazgatójának, Ballai Ferencnek a kérelme alapján hozzájárul ahhoz, hogy a Kft. a Képviselő-testület 58/2014.(II.26.) Kt. határozat 3. pontjában foglaltaktól eltérően a fejlesztési elképzeléseinek finanszírozásához felvett nyolcmillió forintos tagi kölcsön törlesztését úgy teljesítse, hogy évben kétmillió forintot (negyedévente ,- forintot), évben hatmillió forintot (negyedéves törlesztéssel) fizet vissza az Önkormányzat számára. 4. A Képviselő-testület felhívja az AKTV Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy január 31. napjáig tájékoztassa a Képviselő-testületet a fennálló tagi kölcsön törlesztő részlet évben történő visszafizetésének lehetőségeiről. 5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés módosításának aláírására. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) AKTV Kft ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

15 13/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyeviép NKft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyeviép NKft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, megtárgyalta a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti terve tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft évi üzleti tervét ,- forint várható bevétellel, és ,- forint várható kiadással elfogadja. 2. A Képviselő-testület a évi Önkormányzati működési támogatás összegét ,- forintban állapítja meg. A közhasznú feladatok ellátásáért bruttó ,- forint összeget állapít meg. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyeviép Nonprofit Kft. részére évre ,- forint fejlesztési célú támogatást biztosít a szervezetirányítási rendszer kiépítésének megvalósításához. 4. A Képviselő-testület felkéri Katona Antal ügyvezetőt, hogy a Gyeviép NKft évre tervezett fejlesztéseiről készítsen külön előterjesztést a februári testületi ülésre. 5. A Képviselő-testület kéri, hogy kerüljön pályázat kiírásra a Gyeviép NKft. ügyvezetői álláshelyére. A pályázati kiírásra vonatkozó előterjesztés kerüljön vissza a februári testületi ülésre. Felelős: Angyal Zsolt 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyeviép NKft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

16 14/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft évi üzleti terve Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft évi üzleti terve tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft évi üzleti tervét ,- forint bevételi főösszeggel, a kiadás tervét ,- forint kiadási főösszeggel, és ,- forint várható veszteséggel elfogadja. 2. A Képviselő-testület a Kft részére előfinanszírozásként a évben ,- forintot határoz meg. Az előfinanszírozott összeg átutalása a gazdasági társaság részére negyedéves ütemezésben történik 3. Algyő Nagyközség Önkormányzata az egészséges életre nevelés elősegítése érdekében, és a kulturális közfeladatok ellátására bruttó ,- forintot fizet a Gyevitur Kft részére. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

17 15/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: 600 adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. 600 adagos konyha részére ételszállító autó beszerzése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja és ,- forint fejlesztési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az áthúzódó fejlesztési támogatás keret terhére, az ételszállító autó beszerzése érdekében. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a gépjárműbeszerzés ÁFA vonzatának finanszírozására ,- forint működési támogatást biztosít visszafizetési kötelezettséggel. A visszafizetés határideje: július A Képviselő-testület kéri, hogy az 1. pontban biztosított fejlesztési támogatásból kerüljön finanszírozásra a Gyevitur Kft. tulajdonában álló gépjárművek autódekorációval történő ellátása. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

18 16/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Borbála Gyógyfürdő, wellness fejlesztési lehetőségek tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála gyógyfürdő wellness fejlesztési elképzeléseiről. 2. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete megbízza a Szűcs Szabolcs fürdő vezetőt, hogy kérjen be pontos árajánlatokat az előterjesztésben leírt szauna fejlesztési lehetőségekre, illetve készíttessen látványtervet a tervezett átalakításokról és a februári testületi ülésen mutassa be ezen eredményeket. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

19 17/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Borbála Gyógyfürdő, uszodafejlesztési lehetőségek tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés szerint tartalommal elfogadja a Gyevitur Kft tájékoztatását a Borbála gyógyfürdő uszoda fejlesztési elképzeléseiről. 2. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy a medencefejlesztési koncepciók ügyében, készítsen a tervező bevonásával üzemeltetési, kivitelezés összehasonlítást abban a tekintetben, hogy 33 méteres vagy 50 méteres medence kerüljön megvalósításra. 3. A Képviselő-testület megbízza Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy készítse el a TAO, illetve a Magyar Úszószövetség pályázati kiírására történő beadáshoz szükséges forgatókönyvet, belefoglalva többek között a betartandó határidőket, időintervallumokat, szereplőket (együttműködéseket), anyagi források lehetőségét, tervezett kivitelezés kezdő és záró időpontját. 4. A Képviselő-testület felkéri Szűcs Szabolcs fürdővezetőt, hogy a évi februári testületi ülésre készítse el javaslatát komplexen a Borbála Gyógyfürdő wellnessés uszodafejlesztésére vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft ügyvezető 4) Kovács Erika pénzügyi csoport 5) Irattár

20 18/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Gyevitur Kft Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékoztató Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Gyevitur Kft Levendula Hotel és Mintakonyha első beszerzéseivel kapcsolatos tájékozató tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft épülő szálloda és 600 adagos főzőkonyha első eszközbeszerzéseivel kapcsolatos tájékoztatót tudomásul veszi, és jóváhagyja az előterjesztésben megjelölt beszállítók ajánlatait. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

21 19/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Működési támogatás igénylése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a Gyevitur Kft kérelmét megtárgyalta és úgy döntött, hogy ,- forint működési támogatást biztosít a Kft részére visszafizetési kötelezettséggel, az első alapanyagok beszerzése érdekében, a Kft évi finanszírozásának terhére. A működési támogatás visszafizetési határideje május A Képviselő-testület felkéri az Aljegyzőt, hogy a évi költségvetés elkészítésénél vegye figyelembe az 1. pontban foglaltakat. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

22 20/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszerének költségének ÁFA vonzatára Algyő Nagyközség Képviselő-testülete a január 22-én megtartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. Működési támogatás igénylése a Borbála Gyógyfürdő beléptető rendszerének ÁFA vonzatára tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztés értelmében kiegészíti az 55/2014 (II.26) Kt. határozatot az alábbiakkal: Algyő Nagyközség Képviselőtestülete ,- forint Működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az ÁFA finanszírozásra, visszafizetési kötelezettséggel, a Kft évi finanszírozásának terhére. Visszafizetési határidő: június Az egységes szerkezetbe foglalt 55/2014 (II.26.) Kt. határozat jelen határozat mellékletét képezi. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

23 (egységes szerkezetben) 20/2015.(I.22.) Kt. határozat melléklete Algyő Nagyközség Képviselő-testület február 26. napján megtartott soros nyílt 55/2014. (II.26.) Kt. határozat Tárgy: A Borbála fürdő pénztárgép és beléptető rendszer ügye Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület február 26-án megtartott ülésén megtárgyalta A Borbála fürdő pénztárgép és beléptető rendszer ügye tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: 1. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete támogatja, a pc alapú Salesline típusú online pénztárgép megvásárlását és ,- Ft összeget bocsájt a Gyevitur Kft részére fejlesztési támogatásként. 2. Algyő Nagyközség Önkormányzata támogatja a SEAWING órás beléptető rendszer kiépítését, az új öltözőszárny megépülésével egy ütemben, és nettó ,- Ftot különít el a Borbála Fürdő beléptető rendszerének kiépítése érdekében. 3. Algyő Nagyközség Képviselő-testülete ,- forint Működési támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, az ÁFA finanszírozásra, visszafizetési kötelezettséggel, a Kft évi finanszírozásának terhére. Visszafizetési határidő: június Herczeg József 2. Angyal Zsolt jegyző 3. Kovács Erika Pénzügyi és Adócsoport vezető 4. Gyevitur Kft ügyvezető 5. Irattár K.m.f. Herczeg József sk.

24 21/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építése Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22-én tartott ülésén megtárgyalta a Gyevitur Kft. 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építése tárgyban készült előterjesztést, és az alábbi határozatot hozta: Algyő Nagyközség Képviselő-testülete az előterjesztésben leírtakat elfogadja és ,- forint támogatást nyújt a Gyevitur Kft részére, a Kft évi finanszírozásának terhére, a 600 adagos konyha töltés felöli kerítés építésére. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Pénzügyi és Adócsoport 5) Irattár

25 22/2015.(I.22.) Kt. határozat Tárgy: Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége Algyő Nagyközség Képviselő-testülete, mint a Gyevitur Kft. tulajdonosi jogait gyakorló testület, január 22. napján tartott testületi ülésén megtárgyalta Molnár Áron Levendula Szálló előtti kerítés kialakításának költsége tárgyú előterjesztését és az alábbi döntést hozza: 1. A Képviselő-testület az előterjesztésben leírt 247/2014. (VII.30.) Kt. határozat és a 304/2014. (IX.24.) Kt. határozatban biztosított ,- forint és ,- forint összevonását, módosítását támogatja. 2. A Képviselő-testület az 1. pontban leírt határozatok összevonását követően a Gyevitur Kft részére nettó ,- forint fejlesztési támogatást nyújt a borostyán kerítés és WPC burkolatú kapuk megvalósítására. 3. A Képviselő-testület a 2. pontban biztosított fejlesztési támogatás ÁFA összegének ( ,- forint) finanszírozására a Gyevitur Kft. részére működési támogatást nyújt visszafizetési kötelezettséggel augusztus 31. napjáig. 4. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és az Aljegyzőt a megvalósításhoz szükséges intézkedések megtételére. 5. A Képviselő-testület felhívja az Aljegyzőt, hogy a költségvetés módosításánál vegye figyelembe az 1.,2.,3. pontban foglaltakat. 6. A Képviselő-testület felkéri a hivatalt, hogy a forgalmazótól kérjen írásos telepítési javaslatot és garanciát a borostyán kerítésre vonatkozóan. 1) Molnár Áron 2) Angyal Zsolt 3) Gyevitur Kft. ügyvezető 4) Üzemeltetési és Fejlesztési csoport 5) Pénzügyi és Adócsoport 6) Irattár

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. április 29-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Alsózsolca Város Önkormányzata a 2. sz. Napköziotthonos Óvodára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani az Integráció

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. február 12. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 36/2014.(II.12.) Kt. határozat Tárgy: 2014. február 12-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én tartandó ülésére Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. Ügyiratszám: 200-4/2014 E l ő t e r j e s z t é s Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II.16.) KT. sz.

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Önkormányzat 2012. szeptember 14.-én tartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 303/2012. (IX. 14.) Kt. határozat Tárgy: 2012. szeptember 14.-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselőtestülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT

268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása HATÁROZAT 268/2014.(VIII.27.) Kt. határozat Tárgy: 2014. augusztus 27-i rendkívüli testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére 10. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. február 26-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gólyafészek Óvoda alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Lehota Vilmos polgármester

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 48/2015. (VI.29.) KT. sz.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 35/2013.(III.13.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 1/289-1/2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandó: A Tapolcai Kertvárosi Óvoda

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT. Tárgy: Napirend elfogadása. 1. Az Aprók Háza Óvodát érintő kérdések meghozatala. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, jegyző JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült a Péteri Közös Önkormányzati Hivatalban, Péteri Község Önkormányzat Képviselőtestületének, 2013. július 31. napján, 19,30 órakor tartott rendkívüli ülésének könyvéből. A Képviselő-testület

Részletesebben

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról

Újfehértó Város Önkormányzata Játékvár Bölcsőde alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása

96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása 96/2013. (IX. 12.) Öt. határozat Tárgy: Testületi ülés napirendjének elfogadása H A T Á R O Z A T Tiszasziget Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (III. 29.) KT.

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére

Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-ai ülésére Pusztaszer Község Polgármesterétől Előterjesztés Pusztaszer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 05. november 6-ai ülésére Tárgy: Gyermekjóléti Intézmény alapító okiratának módosítása Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására

JAVASLAT. Intézményi alapító okirat javítására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására

Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Öttevény Község Polgármesterétől Öttevény, Fő u. 100. 5. napirend Javaslat az Öttevényi Mackó-kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület! Az Öttevényi

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-i munkaterv szerinti ülésére Előterjesztő: Tóthné Pataki Csilla jegyző Előterjesztést készítette: Pappné Molnár Afrodité Előzetesen tárgyalja: Ügyrendi Bizottság Mellékletek:.napirendi pont E - 26. Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. február 27-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 37/2014.(II.27.) sz. önkormányzati határozat: A Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha Alapító Okiratának

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. szeptember 24. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 288/2014.(IX.24.) Kt. határozat Tárgy: 2014. szeptember 24-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat a Csorba Mikro-térségi Szociális Intézményfenntartó Társulási Tanács 2013. november 29-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 14/2013.(XI.29.) sz. határozat: Csorba Mikro-térségi Szociális Alapszolgáltatási

Részletesebben

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve

Alapító okirat A költségvetési szerv Neve Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. június 26. napján tartandó képviselő-testületi ülésre. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Javaslat a Kertvárosi

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

KIVONAT. Algyő Nagyközség Képviselő-testület 2014. június 25. napján megtartott soros nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 191/2014.(VI.25.) Kt. határozat Tárgy: 2014. június 25-i soros testületi ülés napirendjének elfogadása Algyő Nagyközség Képviselő-testülete elfogadja Herczeg József napirendjavaslatát az alábbiak szerint:

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2014. (II. 27.) KT.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 21-i ülésére 3. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 205. április 2-i ülésére Tárgy: A Lajosmizsei Közös Önkormányzati Hivatal módosító alapító okirata és az egységes szerkezetű alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-19/2013. Tárgy: Kiszombori Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Mell.:

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2015. (III. 26.) határozata:

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből.

Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat: Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyvéből. Jászdózsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 85/2013. (V.30.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Hosszúné Deli Hajnal alpolgármester Kovács Géza Győzőné képviselő Németh Zsolt képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült Jákó Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. április 29-én az önkormányzat tanácskozó termében megtartott üléséről. Jelen vannak: Kovács János polgármester Hosszúné Deli Hajnal

Részletesebben

A l a p í t ó o k i r a t

A l a p í t ó o k i r a t A l a p í t ó o k i r a t Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa, mint irányító szerv Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 90.. az államháztartásról szóló

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Vecsési

Részletesebben

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére

Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Döntéshozatal: minősített többség V-3/2014. Nyü. Ügyiratszám: /2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-ai ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 24-i -i testületi ülésére Tárgy: Tarnai Nándor Városi Könyvtár és Közművelődési Intézmény alapító

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

Alapító okiratot módosító okirat

Alapító okiratot módosító okirat Alapító okiratot módosító okirat A Dorog Város Egyesített Sportintézménye Dorog Város Képviselő-testülete által 2013. november 29. napján kiadott 150/2013.(XI.29.) sz. alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2196//2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont alapító

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 27/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Zajti Ferenc Kulturális Központ alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/180-6/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. május 29-i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben)

Alapító okirat. (Egységes szerkezetben) Alapító okirat (Egységes szerkezetben) Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (a továbbiakban: Ötv.) 10. (1) bek. g) pontja, az államháztartásról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 18. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére

3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére 3. NAPIREND Ügyiratszám: 1/139-2/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 30-i nyilvános ülésére Tárgy: A Tapolca Város Önkormányzata fenntartásában működő Tapolcai Óvoda intézményátszervezése

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon:

az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő alapító okirata az alábbiak szerint módosuljon: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Oktatási és Közművelődési Főosztály Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése Budapest,, 20(19 UK

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1982. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás

Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Komlói Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás 7300 Komló, Városház tér 3. Tel: 72-584-000 e-mail: komloter@komloikisterseg.hu H A T Á R O Z A T I K I V O N A T A Társulás Tanácsa 2015. május 5-i ülésének

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő:

J A V A S L A T. Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására. Ó z d, 2013. március 5. Polgármester. Előterjesztő: J A V A S L A T Az Ózdi Sportszervező Iroda alapító okiratának módosítására Ó z d, 2013. március 5. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Ózdi Sportszervező Iroda Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása

XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Az I. Normatív határozati javaslat 1. számú melléklete XXII. kerületi Egyesített Óvoda Alapító okiratának módosítása Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a XXII. kerületi

Részletesebben

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI HUMÁN SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 8. (4) és (5) bekezdésében nyert felhatalmazás

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 226. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Szekszárdi 2. Számú Óvoda, Bölcsőde és Családi Napközi alapító okiratának módosítására E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

Zajti Ferenc Helytörténeti Gyűjtemény, Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. február 28-i ülésére Tárgy: Békési Kistérségi Óvoda és Bölcsőde alapító okirat módosítása Előkészítette: Sápi András intézményi referens Véleményező Bizottság: Tisztelt Képviselő-testület! Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság

Részletesebben

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a jegyző általános helyettese A NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/102-13/2014. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS I. Határozati javaslat 1. számú melléklete ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete../2012. (11.15.) önk. sz. határozatában foglaltak alapján,

Részletesebben

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Vasvár Úti Általános Iskola Alapító Okiratának módosítására Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Oktatási, Művelődési és

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat!

Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT. a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl. Kihagyva a kihagyandókat! Lajosmizse Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselı-testület 2014. február 27-i rendkívüli ülésének jegyzıkönyvébıl Kihagyva a kihagyandókat! 17/2014. (II. 27.) ÖH. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-55 FAX: (06-32) 460-98 Szám: -26/205. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Az Intézmények Pénzügyi

Részletesebben