B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE augusztus

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus"

Átírás

1 KERESKEDELMI B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE augusztus ÉLET

2 Kereskedelmi Élet augusztus Megyei szervezetünk ezúton már 2. alkalommal hírlevél formájában szeretne Önök részére tájékoztatást adni a vállalkozási tevékenységüket érintő legfontosabb és aktuális témákban. A Kereskedelmi Élet január 01-től online formájában tagjaink részére rendelkezésre áll. Az online felületen tudják megtekintetni a fontos információkat. Azok a tagjaink, akik részére az online felület elérhetősége problémát okoz, vagy még nem használták, vagy nem tudják használni kérjenek segítséget a szervezet munkatársaitól elérhetőségeinken. Tel.: 46/ Fax: 46/ E.mail: Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt KISOSZ Tag! Mi továbbra is hírlevél formájában, papír alapon postán megküldjük a tagjaink számára és tevékenységet érintő fontos információkat. A kereskedelmi élet című újság elektronikusan a oldalon megtekinthető. Általános körlevelünk témái: - A pénztárgépcsere támogatás feltételei - Módosítások a Munka Törvénykönyvében napjától - Egyes járulékfizetési kötelezettségek változásai - Kezdődnek az ellenőrzések - Fiatalkorúak foglalkoztatása 2 A pénztárgépcsere támogatás feltételei A hagyományos pénztárgép online kapcsolatra napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező forintot meghaladó adó-és vámtartozással, kivéve ha pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott arra az állami adó-és vámhatóság részletfizetést vagy támogatásról címmel közleményt jelentetett meg az fizetési halasztást engedélyezett, és adóhatóság. - nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó A közlemény minden részletre kiterjedően az adótartozással. alábbiakról tájékoztat: Az állami adóhatóság a fenti feltételek fennállását az a) Támogatás mértéke általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi. A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint. Az üzemeltető legfeljebb öt darab pénztárgép c) Támogatás igénylése iránti kérelem cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást. Az A támogatás kiutalására irányuló kérelmet az eladó az állami adóhatóság ezt az általa nyilvántartott adatok állami adóhatósághoz legkorábban július 1-től alapján ellenőrzi. nyújthatja be. A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem A támogatás az állami adóhatóságtól a PTGREG folyósítható. adatlapon igényelhető. Az adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására b) Támogatás igénybevételének feltételei kötelezett üzemeltetők elektronikusan kötelesek A támogatásra az üzemeltető abban az esetben benyújtani (ÜGYFÉLKAPU), egyéb esetben az jogosult, ha adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó - a adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó fokú állami adóhatósághoz. árbevételt ért el, vagy tevékenységét január 1-jét követően kezdte meg, És a támogatás iránti kérelem A kérelem benyújtásának határideje december benyújtásának időpontjában rendelkezik adószámmal 15-e. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén és nem áll adószám igazolási kérelem előterjesztésének nincs hely - felfüggesztés hatálya alatt, nem áll végelszámolási,- felszámolási, - csőd vagy kényszertörlési eljárás d) Támogatás igénylésére jogosító egyedi kód hatálya alatt, A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód a kérelem - nem rendelkezik az állami adó és vámhatóságnál elektronikus úton történt megküldése esetén a nyilvántartott, az állami adó-és vámhatóság által beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 benyújtó elektronikus tárhelyére, a kérelem postai

3 2013. augusztus Kereskedelmi Élet úton történő megküldése esetén pedig a beérkezéstől az adózás rendjéről szóló törvény szerinti számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre. adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja. Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként az üzemeltető a támogatás igénybevételére vonatkozó közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is. feltételeknek nem felelt meg, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, e)támogatás kiutalása úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak A támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja vételáron értékesített pénztárgépeket legkésőbb eddig meg. az időpontig üzembe is kell helyezni. Az NGM helyettes államtitkára sajtóközleményben A csökkentett vételáron értékesített pénztárgépek után elmondta, hogy az adóhatóság nem fog szankcionálaz eladó a támogatás kiutalását az állami adóhatóságtól ni augusztus 31-e után, ha a kereskedők, vendéglegkésőbb január 31-ig kérheti. A határidő látósok, szolgáltatók igazolni tudják, hogy érvényes jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem megrendelésük van új pénztárgépre, és a gyártó a előterjesztésének nincs helye. szállítást vissza is igazolta, de önhibájukon kívül mégis kicsúsztak a határidőből. f) Támogatás jogszerű igénybevételének utólagos Továbbá elmondta még, hogy 3 db online ellenőrzése adatkapcsolatra képes pénztárgép már megkapta az Az állami adóhatóság a támogatás igénybevételének engedélyt a gyártásra és forgalmazásra, további 7 db jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál kérelem még az engedélyezési hivatalnál van. Módosítások a Munka Törvénykönyvében napjától Megjelent az Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. számú törvény, amely többek között a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) egyes rendelkezéseit is módosítja, illetve pontosítja. A legfontosabb változások a következők: Távolléti díj: A legnagyobb várakozás a távolléti díj számítására vonatkozó módosításokat előzte meg. A törvénymódosítás eredményeként a augusztus 1-jétől esedékes távolléti díjak esetén az alábbi szabályok alkalmazandók. A távolléti díj konkrét számítási módja jelentősen egyszerűsödik: a számítás lényege, hogy a távolléti díjat alapesetben az adott havi alapbér és ha van ilyen pótlékátalány figyelembevételével kell megállapítani; összegekkel kell számolni (alapbér és pótlékátalány). Fontos kiemelni, hogy amennyiben a távolléti díj számítás esetén a megelőző 6 hónap pótlékait is figyelembe kell venni, a pótlékok közé augusztus 1-jétől már a vasárnapi pótlékok is beszámítanak, amennyiben ebben a 6 hónapban a munkavállaló a vasárnapok legalább egy harmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. A távolléti díj számításnál figyelembe veendő pótlékok kapcsán fontos újdonság az is, hogy a bérpótlékot (műszakpótlékot, éjszakai pótlékot, vasárnapi pótlékot, valamint az ügyelet és készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot) az egy órára járó távolléti díj kiszámításánál úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszakra (azaz a távolléti díj esedékessége előtti 6 hónapra) kifizetett bérpótlék összegét osztani kell az ebben az időszakban beosztás szerinti (!) munkaidőben teljesített órák számával. mennyiben a munkavállaló teljesítménybért kap, Szabadság: A törvény a szabadsággal kapcsolatos és/vagy bérpótlékra is jogosult, ebben az esetben a számos rendelkezést pontosítja és kiegészíti, így távolléti díj számítása során ezeknek az esedé- többek között: kesség előtti 6 hónapra kifizetett összegét is pontosítja azon személyek körét, akik egészségfigyelembe kell venni. károsodás miatt további 5 munkanap pótszabadságra jogosultak; Egyszerűsítve: ha nincs teljesítménybér, és nincs bérpótlék tehát jellemzően az egyszerű havibéres, gyértelművé teszi, hogy az úgynevezett apaszaórabéres, pótlékra nem legfeljebb fix pótlékátalányra badságot nem kell arányosítani év közben kez- - jogosult munkavállaló esetében csak a fix dődő vagy megszűnő munkaviszony esetén; 3

4 Kereskedelmi Élet a világossá teszi, hogy az egybefüggő 14 nap szabadság nem 14 munkanapot, hanem 14 naptári napot jelent, vagyis a 14 nap egybefüggő pihenéshez nem kell 14 nap szabadságot kivenni; a munkaidőkeretben foglalkoztatott órabéres munkavállalók havi munkabérének megállapításakor nem fix értékkel, hanem havonta változó óraszámmal kell elszámolni az egy hónapra jutó munkabért. A 174- es osztószám a havibéres munkavállalók bérpótlékának számításakor továbbra is alkalmazandó szabály marad. Az Mt-re vonatkozó módosítások augusztus 1- jei hatálybalépése alól két kivétel van: kötetlen munkarendre vonatkozó módosítás - azaz a kötetlen munkarend új definíciója, amely azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát írásban, teljes egészében átengedi a munkavállaló részére. A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha egyes feladatok jellegüknél fogva csak bizonyos időpontban, vagy időszakban teljesíthetőek.. az a módosítás, amely az életkor szerinti szabadság megállapodás alapján következő naptári évre történő átvitelét szabályozza Fenti két pont csak január 1-től lesz hatályos. FIGYELEM! Egyes járulékfizetési kötelezettségek megváltoztak július 1-jétől módosultak a vállalkozók járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó egyes szabályok az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény értelmében. 1.) A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége augusztus január 1-jétől az az egyéni vállalkozó is választhatja az átalányadózást, aki munkaviszonyban áll. A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló átalányadózást választó egyéni vállalkozó június 30-ig a 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot és a 7 százalék mértékű egészségbiztosítási járulékot (1,5 százalék mértékű munkaerő-piaci járulékot nem kell fizetni) az átalányban megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék esetében havonta legalább a minimálbér az egészségbiztosítási járulék esetében pedig havonta legalább a minimálbér másfélszerese után (járulékfizetési alsó határ) volt köteles megfizetni július 1-jétől a szabályozás úgy módosult, hogy az említett egyéni vállalkozó a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot a járulékfizetési alsó határ figyelembevétele nélkül, vagyis az átalányban megállapított jövedelme után köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. A szociális hozzájárulási adó tekintetében a szabályozás változatlan, a 27 százalék szociális hozzájárulási adót továbbra is az átalányban megállapított jövedelem után kell a vállalkozónak megfizetni. 2.) A gyermeknevelési támogatásban részesülő vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulás adófizetés alól történő mentesítése A gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó július 1-jétől a minimum járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás mint kifizető akkor is mentesül a különös szabályok alkalmazása (az adóalap legalább a minimálbér 112,5 százaléka) alól, ha a gyermeknevelési támogatás tartama alatt a vállalkozó tevékenységét személyesen folytatja. Kezdődnek az ellenőrzések Az idei nyári ellenőrzéssorozat újdonsága az, hívja fel a figyelmet közleményében a hatóság, hogy a nyárhoz szorosan kapcsolódó területek mellett az országos szintű ellenőrzések kiterjednek az elektronikus kereskedelemre, a szépészeti szektorra, a vendég- látóhelyekre és a személyszállító szolgáltatókra. Országos akció során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon, a nyári fesztiválokon, a szabadtéri rendezvényeken és az idegenvezetési szolgáltatóknál vizsgálódnak. Az ellenőrzéssorozat augusztus végéig tart. 4

5 2013. augusztus Mit vizsgálnak az ellenőrök? A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Nagy fesztiválokon, kis vásárokon Csakúgy, mint az elmúlt évben, az idén is ott lesznek a revizorok és a pénzügyőrök a rangos fesztiválokon csakúgy, mint a kisebb vásárokon, akár munkaidőn kívül is. Tavalyi tapasztalatok Tavaly nyáron a NAV országosan több mint 13 ezer vizsgálatot végzett és az esetek 28 százalékában Kereskedelmi Élet tapasztalt jogsértést. A legtöbb visszaélést az ellenőrök a nyugtaadás és a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel, tájékoztat a hatóság. Megkezdődtek a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések is. Országszerte megkezdődtek a nyári főszezoni fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amelyek mostantól egészen nyár végéig tartanak majd. Az ellenőrök a vendéglátó ipari egységek ellenőrzése mellett a fesztiválok és rendezvények ellenőrzésére is összpontosítanak. A nyári időszakban ismét kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a vendéglátóegységek. Az ellenőrzések is hasonlóak, mint a korábbi években. Az ellenőrök figyelnek rá, hogy pontosan mérjék ki az ételeket, italokat, a mérlegek hitelesek legyenek, megfelelő legyen az árfelszámítás, pontosan adjanak vissza, és a vendég kapjon nyugtát. Fiatalkorúak foglalkoztatása (DIÁKMUNKA) Fiatalkorúak foglalkoztatása esetén a mun- Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén kaadónak több kitételt és akár korlátozást is szem legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás előtt kell tartania. szerinti munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani a fiatal A Munka Törvénykönyve olyan eltérő szabályokat is munkavállaló részére. A két munkanap között pedig tartalmaz, amelyek a fiatalkorúak védelmét szolgálják, legalább 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Ha pl. a hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a Nemzeti munkavállaló beosztása szerint este 21:00 órakor Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi fejezi be a napi munkáját, másnap legkorábban 9:00 Igazgatóság Munkavédelmi Főosztálya. órakor kezdhet.) A fiatal munkavállaló éjszakai munkát nem végezhet, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. Éjszakai munkának minősül a és óra közötti időtartam. Rendkívüli munkavégzésnek a napi munkaidőt meghaladó munkavégzés minősül (pl. a napi nyolc órás munkaidő utáni munka). A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet. Ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is végez munkát, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni! A fiatal munkavállaló részére legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el. (Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkavállalók egy-egy napra eső munkaideje eltérhet egymástól, esetleg nem mindennap van beosztva munkavégzésre. Ilyenkor a munkavégzés teljes időtartamát a munkaidőkeret végén számolják össze, és akkor kell megegyeznie a munkaszerződés alapján teljesítendő munkaidővel.) Korlátozásokat tartalmaz az Mt. a pihenőidő kiadásával kapcsolatban is: a fiatal munkavállaló pihenőnapjai nem oszthatók be egyenlőtlenül, tehát minden héten két pihenőnapot kell biztosítani számára (általános szabály szerint havonként legalább egy pihenőnapot vasárnap kell kiadni). ha a munkáltató a heti pihenőnapok helyett pihenőidőt biztosít (erre akkor kerül sor, ha a pihenőidő nem esik egybe a naptári nappal), annak tartama nem lehet kevesebb 48 óránál. Fontos: A munka törvénykönyvének a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a 18. életévét be nem töltött fiatalt nem munkaviszony, hanem egyéb polgári jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási szerződés) foglalkoztatják. 5

6 Kereskedelmi Élet A szabadságra vonatkozó szabályok Természetesen nem csupán a rendes munkaviszonyban álló munkavállalót, hanem a nyári munkát végző fiatalt is megilleti az éves rendes szabadság. Általános szabály szerint a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján 20 nap alapszabadság jár, melyhez az életkortól függően jár pótszabadság. Fiatalkorú esetén az életkor szerinti pótszabadság nyilvánvalóan nem jöhet számításba, viszont a 18. életévét be nem töltött munkavállaló részére (utoljára abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti) az alapszabadságon túl további évi 5 munkanap pótszabadság is jár. A naptári évnél rövidebb foglalkoztatás esetén a megállapított éves szabadság időarányos része jár a munkavállalónak. Ha tehát a diák munkavállaló 1 hónapig dolgozik, részére a 20+5 nap szabadság 1/12 része, vagyis 2 munkanap szabadság jár. A diák munkavállaló esetében többnyire az a helyzet, hogy a részére járó szabadságot a foglalkoztatás rövidsége miatt - nem veszik ki természetben; ebben az esetben a munkaviszony befejeződésével a munkáltatónak a munkavállaló részére a ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltani (vagyis 1 hónapi foglalkoztatás esetén a megállapított havi munkabér mellett szabadságmegváltás címén további 2 napi munkabért is ki kell fizetnie) augusztus Egyenlő bánásmód: Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokat természetesen a fiatal munkavállalók esetében is be kell tartani. Így alapvetően érvényesülnie kell az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének, vagyis a diák munkavállaló azonos munkavégzési körülmények között nem kaphat kevesebb bért az adott munkahelyen dolgozó többi munkavállalónál pusztán azért, mert diákként dolgozik. A munkabér: Az elvégzett munkáért a munkavállaló részére a munkaszerződésben megállapított munkabér jár. A munkabért meg lehet állapítani időbérben (havi, heti, napi vagy órabér), vagy teljesítménybérben is. A munkabérben a felek szabadon állapodnak meg, a munkajogi szabályok meghatározzák azonban azt a legkisebb összeget, az ún. minimálbért, amelyet a munkavállalónak a megállapított munkaidő ledolgozása esetén mindenképpen meg kell kapnia. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét évre vonatkozóan jelenleg a 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet határozza meg. A minimálbér összege a napi 8 órás teljes munkaidőre vonatkozik, részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennek időarányos részét kell megfizetni. Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy mely díjazási formákban milyen összegű minimálbért kell megállapítani. 8 óra 6 óra 4 óra Havibér Heti bér Napibér Óra bér Amennyiben a diák munkavállaló olyan munkakört lát kötelezettségeire is. Alább ezt ismertetjük: el, amely legalább középfokú végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igényel (ez természetesen Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett csak a 18. életévét már betöltött fiatalok esetében jöhet munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaszámításba), és a középfokú végzettséggel vagy viszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, szakképesítéssel rendelkezik, részére magasabb közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, összegű, ún. garantált bérminimum jár. Ennek összege vagy szervezett társadalmi munkában stb ban: havibér esetén Ft/hó, hetibér esetén Ft/hét, napibér esetén Ft/nap és órabér Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos esetén 656 Ft/óra. munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. A munkáltatók főbb kötelezettségei Munkát csak olyan munkakörülmények között és Továbbá a hivatal tájékoztat még a dolgozók jogain, időtartamban lehet végezni, hogy az a dolgozó kötelezettségein kívül a munkáltatók főbb egészségét, testi épségét ne károsítsa. 6

7 2013. augusztus Kereskedelmi Élet A munkáltatók legfontosabb feladatai: az előírt eljárások elvégzését biztosítani, (pl. üzembe helyezés, felülvizsgálatok, kockázatértékelés, A veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó kivizsgálása); szabályok szerint végezni; a szükséges utasításokat és tájékoztatást a biztosítani a munkavégzés tárgyi (pl. létesítmény, munkavégzést megelőzően a munkavállalónak munkaeszköz, egyéni védőeszköz), és személyi megadni és rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a köve- telményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; (pl. létszám, oktatás, e.ü. alkalmasság, szakképzettség, ismeretek, készség, jártasság) feltételeit; alkalmazni a munkafolyamatra, a használt anyagokra vonatkozó előírásokat; a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok - szakember biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési általi - ellátásáról gondoskodni. tervet készíteni; Megjelent a nemzeti dohányboltokra vonatkozó, készletnyilvántartásról szóló kormányrendelet Megjelent a dohánytermék-kiskereskedők által A dohánytermék-nagykereskedő köteles az általa vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohány- értékesített és a kiskereskedőknél az átmeneti boltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó időszakot, azaz július 16-t követően adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló megmaradt sértetlen csomagolású dohánykormányrendelet. termékeket a kiskereskedő kérésére 30 napon belül azon az áron visszavásárolni, amelyen a A dohánytermék-kiskereskedő a készletéről, illetve dohánytermék a kiskereskedő részére értékesítésre annak forgalmáról a évi CXXXIV. törvény 15/B. került. -ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét a 244/2013.(VI.30.) Tekintettel arra, hogy a dohánytermék kiskeres- Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, kedelemi tevékenységre vonatkozó koncessziós formában és módon szeptember 1. napjától jogosultsággal nem rendelkező kiskereskedők köteles teljesíteni. július 16-a éjfélig jogosultak a készletükön lévő dohánytermékek értékesítésére, így a visszavásár- Az adatszolgáltatást a vállalkozóknak minősített lásra nyitva álló 30 napos határidő legkorábban e nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszeren határnaptól számítandó. keresztül, legalább naponta kell majd a részvénytársaságnak elektronikus úton elküldeni. FOKOZOTT FOGYASZTÓVÉDELMI A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. rövid ELLENŐRZÉS A TRAFIKOKBAN időn belül az alkalmazható készletnyilvántartó rendszerekre vonatkozóan minősítési rendszert fog A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt működtetni, melynek feltételrendszerét a Zrt. a ellenőrzések keretében vizsgálja azt, hogy a július 1- oldalon tesz közzé. A jét követően megnyitott Nemzeti Dohányboltokban minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe kiszolgálják-e a 18 éven aluliakat. Az idegen- vehető rendszerek és eszközök listáját, a forgalmi főszezonban végzett hatósági ellenőrzések részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzé során az eddigiekben is voltak vizsgálatok e fogja tenni. tárgykörben, azonban az új szabályozás hatályba lépését követően a hatóság fokozott rendszerességgel A nem nyerőknél megmaradt és a jogszabályban megkövetelt szigorral lép fel a dohánytermékeket a nagykereskedő fiatalkorúak kiszolgálása ellen. visszavásárolja. 7

8 Kereskedelmi Élet augusztus Rövid híreink Borravaló és az online kassza nyugdíjbiztosítási járulékkal (15 százalék) csökkentett összegével. Borravaló Ettől eltér a borravaló, amit ugyan a felszolgálási díj bevezetése esetén is kaphat a felszolgáló. A borravalót a vendég a teljesítést követően a teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetésével egyidejűleg nyújtja. Összege nem szerepel sem a pénztárgép nyugtáján, sem a kért számlában. A felszolgálási díj és a borravaló adómentes bevétel az szja-törvény értemében. A magánszemélynek adóbevallásában fel kell tüntetnie a felszolgálási díjat és a borravalót is. Ugyanakkor a vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint, a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot fizet(het), amely magában foglalja a nyugdíj- járulékot is. Ezt a döntését az adóbevallásában kell feltüntetnie, és a bevallás beadásának határidejéig kell megfizetnie a nyugdíjbiztosítási járulékot. Aktuális kérdés terjed a vendéglátósok körében: az online-kassza használatával milyen szabályok érvényesek a borravalóra? A fenti, sokakat érintő kérdést az Adózóna szakértőjének tette fel egy vendéglátós vállalkozó. A szakértő szerint már a borravaló és a szervizdíj (felszolgálási díj) különbözőségét is érdemes vizsgálni. A szervizdíj a magánszemély által jogszabály szerint megszerzett bevétel, a borravalóval pedig a vendég az elégedettségét fejezi ki, amiért pénzt ad a pincérnek. Utóbbi nincs belekalkulálva az árba, ezért nem lehet a kasszában tartani. A szervizdíj áfa-tartalmú, mivel a szolgáltatásnyújtás adóköteles. A pénztárgép által kiállított nyugtában, illetve ha a vevő számlát kér, a számlában a szolgáltató köteles az értékesített étel, ital felszolgálása mellett elkülönítetten feltüntetni a kapott felszolgálási díjat is. Mindez független attól, hogy a felszolgálási díjat készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel juttatják. A felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül az üzletben közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a befolyt felszolgálási díj általános forgalmi adóval és Ha valamiért a munkáltatóhoz folyik be a borravaló, akkor annak összegét a munkáltató osztja el, és az bérjövedelemként adóköteles (például, ha a vendég bankkártyával fizet, és így ad borravalót a szolgáltatásért cserébe) Drágul a készpénzfelvétel és a céges telefonálás től Készpénzfelvétel az eddigi 3 ezrelékkel szemben 6 ezreléket kell fizetni, vagyis minden ezer forint után hat forintot. Az adónak nem lesz felső korlátja (ami eddig 6 ezer forint volt) Elektronikus bankolás az eddigi kétezrelékes illeték három ezrelékre emelkedik, de a felső korlát megmarad. Kamatadó augusztus 01-től 6 % egészségügyi hozzájárulás terheli még, ezt a bankoknak automatikusan le kell majd vonniuk. Telefonadó céges előfizetők esetében percenként és sms-enként 3 forint (eddig 2 forint volt), az adó felső korlátja 5 ezer forint lesz augusztustól (eddigi forint volt) INGYENES JOGI SEGÍTSÉG! Észak-Magyarországi JOGPONT + MINI Tájékoztatjuk Önöket, hogy június 01. napjától az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP B-12/ számú projekt keretében bővült a jogi szolgáltatásnyújtás az Észak- Magyarországi JOGPONT+ MINI Hálózat keretében, melyet a régióban 17 db irodában működtetünk, egészen november 30-ig. A szolgáltatás jogterületei: Munkajog, TB, vállalkozási és cégjog, családjog, pénzügy és adótanácsadás, közigazgatás jog A jogpont irodák ügyfélfogadási idejének, helyszíneinek részletes bemutatása a hírlevél hátoldalán található, valamint további információ kérhető szervezetünk titkárságán is. 8

9 2013. augusztus Kereskedelmi Élet Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme Kötelező Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai regisztráció ig Virág-, koszorú-, dísznövénykiskereskedelem Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarkiskereskedelem Hobbiállat eledel és takarmány országon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény alapján az Dísznövényi szaporítóanyag agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz: kiskereskedelem Műtrágya és agrokémiai termék Őstermelőként és/vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató jogi személy A kamarai nyilvántartásba vétel díja 5.000,-Ft, mely tagdíj köztartozásnak minősül, így a tagdíj meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. A kamarai hozzájárulást ig kötelező megfizetni. Az agrárkamarai hozzájárulásra kötelezettek körét jogszabály határozza meg TEÁOR-ÖTVJ szerint, melyből néhányat az alábbiakban emeltünk ki: Az ÖTVJ (Önálló Vállalkozói Tevékenységi Jegyzék) számok között kiskereskedelmi kategóriában csak a következő tevékenységek szerepelnek: kiskereskedelem A zöldség-gyümölcs, a hús, húskészítmények, a tejtermék, tojás, zsiradék kereskedelem csak kül-, és nagykereskedelem kategóriában szerepel a listában, tehát a kiskereskedelem nem. A teljesség igénye nélkül az ÖTVJ számok között a következő gyártási tevékenységek szerepelnek még: Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása Keksz - és ostyagyártás Szikvízkészítés Már zöld számon is értesítheti a hatóságot a panaszos Akár már az üzletekből, vásárokból vagy a büfékből, vendéglőkből, éttermekből is értesíthetik a fogyasztók a hatóságokat egy ingyenesen hívható, úgynevezett zöld számon, a nap minden szakában, ha élelmiszerrel kapcsolatos panaszuk van. A szabálytalanságok hatékony és gyors kivizsgálását, s ezzel együtt az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentését segíti elő a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ingyenes telefonos szolgáltatása, a Zöld szám, tájékoztatja a közvéleményt a hivatal. A fogyasztóbarát szolgáltatás megismertetésére a NÉBIH országos reklámkampányt indított. A Zöld számon ( ) a fogyasztó bejelentést tehet minden olyan esetben, amikor élelmiszerrel kapcsolatos biztonsági problémát tapasztal. Ilyen például a lejárt fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idő, jelöletlen élelmiszer, visszafagyasztott termék, higiéniai problémák az elárusító- vagy vendéglátóhelyen. A konkrét élelmiszer-higiéniai probléma bejelentése lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek a vizsgálatot gyorsan és célzottan, az adott helyszínen elvégezzék. A fogyasztói bejelentések elősegítik, hogy a hivatal hatékonyan tudjon reagálni egy konkrét problémára. Trafikpályázat újra 162 településen 180 trafikkoncesszió elnyerésére illetve július 17. kiírást követően eredlesz lehetőség ménytelennek ítéltek meg. A július 26-ai dátummal közzétett pályázati felhívás A pályázati kiírás még nem jelent meg, azonban értelmében azokat a trafikhelyeket fogják újra várható a napokban, mely tartalmazza majd a meghirdetni, amelyeket a korábbi április 23., pályázat beadási határidejét is. 9

10 Kereskedelmi Élet augusztus A vállalkozóknak kevesebb is lehet a banki díjaik költsége Spórolhatnak a tranzakciós költségeken a cégek, ígérik a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mert a tárca egy egyszerű adózási szoftvert fejlesztett ki a vállalkozásoknak. A cégek, az egyéni vállalkozók ezen túl egyetlen pénzmozgással róhatják le közterheiket az egyszerűsített adóbefizetés részletszabályairól hamarosan megjelenő rendelet alapján, számolt be az Origo a Magyar Nemzet (MN) információjára hivatkozva. Az új módszerrel a vállalkozások akár havonta is jelentős összeget takaríthatnak meg. A korábbi fél tucat, vagy annál is több átutalás helyett mindössze egy utalás banki díját kell majd megfizetni. Az ügyfélkapun keresztül lesz elérhető a rendszer. Abban az ügyfél tételesen megjelölheti, hogy mely adónemekre kíván utalni, ez alapján a rendszer fizetési megbízást készít, amit megküld a cég bankjának. A részletekről későbbi hírlevelünkben számolunk be. Módosul a kereskedelemről szóló határozhatja meg. A felügyeleti díj összege az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át nem évi CLXIV. törvény haladhatja meg. A felügyeleti díj alapja vendéglátó Jön a kocsmaadó től üzletek esetén a működési engedélyben vagy A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozhatja a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat. A felügyeleti díjat a helyi rendelet legfeljebb 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára. A felügyeleti díjat az önkormányzat kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására fordíthatja. Jegybanki alapkamat változás Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Monetáris Tanács július 23-i ülésén hozott közlemény szerint a jegybanki alapkamat mértékét 4,25 %-ról 25 bázisponttal csökkentette, és július 24-i hatállyal 4,00 % mértékben határozta meg. Üzemanyagárak A júliusban és augusztusban alkalmazható üzemanyagárakról tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin Gázolaj 414 Ft /l 420 Ft /l Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin Gázolaj 414 Ft /l 418 Ft /l Keverék 448 Ft /l Keverék 445 Ft /l LPG autógáz 279 Ft /l LPG autógáz 279 Ft /l 10

11 2013. augusztus Kereskedelmi Élet PÁLYÁZAT!!! A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-magyarországi régióban Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész évi decentralizált beruházási keretéből, a Európában egyedülálló módon, az Új Széchenyi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló Terv keretében hamarosan megnyílik az a pályázati beruházások támogatására pályázatot írt ki, melynek lehetőség a 18 és 35 év közötti (vagy 0-6 éves beadási határideje szeptember 10. gyermek nevelése esetén 18 és 40 év közötti) fiatalok számára, melynek keretében térítés- Pályázatot nyújthatnak be: mentesen vehetnek részt vállalkozói képzéseken. A sikeres vizsga és az országosan egységes szema szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon pontrendszer és módszertan alapján jóváhagyott iskolarendszerben tanulók vonatkozásában, akiknek a gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják üzleti terv birtokában a fiatalok ezt követően maximum 3 millió, társas vállalkozás esetén legfeljebb 6 millió Ft támogatásra pályázhatnak. Önerő 10 % Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy szervezetünk az érdeklődő és pályázó tagjai részére segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez és az ezzel kapcsolatos információkról részletes tájékoztatást adunk, keressék megyei szervezetünket. (Tel.: , 46/ , Nemzeti Dohányboltot nyitott szervezetünk elnökségi tagja Több, mint 5000 dohánybolt nyitott meg július 01 napjával egységes arculattal, köztük Sajóbábonyban Gazda Lajos kereskedő vállalkozó is, a KISOSZ BAZ megyei egyesületének elnökségi tagja. Közel három évtizede kereskedő vállalkozó, kezdettől aktív tagja a megyei KISOSZ szervezetének. A közismert és megbecsült zöldséggyümölcs- élelmiszerkereskedő a 90-es évek elejétől szervezetünk megyei küldöttje, május óta elnökségi tagja is. Az Országos Szövetség évi tisztújító közgyűlésén KISOSZ Emlékérmet kapott. Gazda Lajos az év óta folytatott zöldséggyümölcs és vegyes élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységét decemberében befejezte, ezért döntött úgy februárjában, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó nyilvános koncessziós pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt be koncessziós jog elnyerésére. Trafikpályázatát megyei szervezetünk készítette el. A szervezetünkkel, több alkalommal történt szakmai konzultáció és a sikeres pályázati anyag elkészítését követően, a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Kereskedő, vállalkozó tagunk év óta a Szerencsejáték Zrt. által szervezett sorsolásos játékok lebonyolításával is foglalkozik, mely tevékenységet jelenleg is tovább üzemelteti a dohánytermékek értékesítése mellett, Sajóbábony település központjában. Megyei szervezetünk, mint munkaadói érdekképviselet ellátásához és legitimitásához szükségesek a tagsági hozzájárulások. Ennek érdekében kérjük tagjainkat, hogy tagsági díj befizetéseiket időben teljesíteni szíveskedjenek. Jelen tájékoztatónkhoz mellékeljük a tagsági díj fizetési egyenlegközlőjét, valamint a befizetési csekket, hogy mindenki rendezni tudja a tagdíj fizetési kötelezettségét. Természetesen a befizetést követően a számlát megküldjük a költség elszámolás érdekében. Számítva megyei szervezetünkhöz tartozó közösségi erősítésére kívánunk Önnek és családjának sikeres vállalkozói tevékenységet.

12 SZÉCHENYI TERV Ügyfeleinknek a régió 17 Jogpont+ MINI irodájában nyújtunk INGYENES jog- és információs szolgáltatást munkajogi, cégjogi, TB, családjogi, közigazgatási jogi és magánszemélyeknek adójogi kérdésekben. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerő, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! + Jogpont MINI irodák a régióban: Emőd, Hunyadi u Alsózsolca, Görgey u. 1. Tokaj, Rákóczi u. 43. Putnok, Tompa u. 33. Szikszó, Rákóczi u. 8. Encs, Petőfi u. 62. Tiszalúc, Széchenyi u. 2. Felsőzsolca, Szent István u. 21. Mályi, Deák F. u. 29. Szendrő, Hősök tere 1. Nyékládháza, Mikszáth K. u. 1. Aggtelek, Kossuth L. u. 8. Lőrinci, Szabadság tér 26. Füzesabony, Rákóczi u. 69. Kál, Szent István tér 2. Rétság, Kossuth L. u Diósjenő, Szabadság u. 31. Hétfő (kéthetente) Kedd (kéthetente) Kedd Csütörtök Péntek (kéthetente) Szerda Csütörtök Péntek (kéthetente) Kedd (kéthetente) Hétfő Hétfő (kéthetente) Hétfő Hétfő Hétfő (kéthetente) Szerda Szerda Hétfő Projektiroda: 1134 Budapest, Kassák Lajos út Telefon: 06-1/ TÁMOP B-12/ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft.

Ügyfél Hírlevél. Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén. EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. Ügyfél Hírlevél Aktualitások adó-, számvitel és más kapcsolódó jogszabályok területén EDUTAX Adótanácsadó és Képzési Kft. A tájékoztatókat írták és szerkesztették: Molnár Imre Szilai László Vidáné Papp

Részletesebben

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa

Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Adójogi tájékoztató Magánszemélyeknek és vállalkozóknak - 2014. A TÁMOP-2.5.3/B-12/1-2012-0001 számú, Dél- Alföldi JOGPONT+ Mini projekt elektronikus kiadványa Az adózási kérdések bonyolultak és komplexek,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről

S E G É D A N Y A G. PénzSztár. rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézete S E G É PénzSztár D A rövid összefoglaló a kiemelt adónemekről és egyes kedvezményekről N Y A G 2015 Lezárva: Budapest, 2015. július

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2012.

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai

Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Az adózás rendjéről szóló törvény aktualitásai Sopron, 2014. október 2. Dr. Németh Mária Nemzeti Adó- és Vámhivatal Adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 2014. évi változásai rendelkezések pontosítása,

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja.

A társas vállalkozás kifejezést a társadalombiztosítási jogszabály 1 gyűjtőfogalomként használja. A TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, TÁRSAS VÁLLALKOZÓK, GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐI JÁRULÉK- ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS, VALAMINT SZOCIÁLIS HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ FIZETÉSÉNEK ALAPVETŐ SZABÁLYAI 2014.

Részletesebben

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához

Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához kisadózók tételes adója Magyarázat a kisadózó vállalkozások tételes adójához 41 41 42 A Munkahelyvédelmi akcióterv megvalósításának részeként az Országgyűlés elfogadta a kisadózó vállalkozások tételes

Részletesebben

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október

Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október E-Adótanácsadó E-Adótanácsadó Szakmai folyóirat X. évfolyam 10. szám 2014. október Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai ÁFA Fordított adózás az építőiparban (I.

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL

HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL Bergmann Könyvelő Iroda Kft. H-1138 Budapest, Váci út 186. Tel.: (+36-1) 238-9000 Fax: (+36-1) 238-9010 e-mail: bergmann@bergmann.hu www.bergmann.hu HÍRLEVÉL A 2006. ÉVKÖZI ADÓVÁLTOZÁSOKRÓL 1. oldal, az

Részletesebben

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK

A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK A 2004. ÉVRE VONATKOZÓ ÚJ ADÓJOGSZABÁLYOK n MINT AZT MÁR AZ ÉVEK SORÁN MEGSZOKHATTUK, 2004 SEM KEZDÔDÖTT ÚJ, ADÓZÁSSAL KAP- CSOLATOS SZABÁLYOK NÉLKÜL. SZÜLETTEK ÚJ JOGSZABÁLYOK, AMELYEK EDDIG NEM ALKALMA-

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata)

A kisadózó vállalkozások tételes adójának szabályai(kata) TÁJÉKOZTATÓ* a munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXLVI. törvényről és a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN *

TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON VARGA ZOLTÁN * Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 523-554 TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉKOK MAGYARORSZÁGON Bevezető VARGA ZOLTÁN * A Tbj. 1. alapján a törvény célja, hogy az egyéni felelősség

Részletesebben

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN?

ÚTMUTATÓ MIRŐL OLVASHAT A BEVALLÁS ÚTMUTATÓJÁBAN? ÚTMUTATÓ A 2014. ÉVRŐL SZÓLÓ SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ, A JÁRULÉK, A KÜLÖNADÓ, AZ EGYSZERŰSÍTETT KÖZTEHERVISELÉSI HOZZÁJÁRULÁS, AZ EGÉSZSÉGÜGYI HOZZÁJÁRULÁS BEVALLÁSÁHOZ, HELYESBÍTÉSÉHEZ, ÖNELLENŐRZÉSÉHEZ

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai

A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójának (a kata) szabályai A kisadózó vállalkozások tételes adójával kapcsolatos rendelkezéseket a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló

Részletesebben

HírAdó Extra Adóváltozások 2015

HírAdó Extra Adóváltozások 2015 Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012, 2013, 2014 HírAdó Extra Adóváltozások 2015 2014. november 21. HírAdó Extra Az alábbiakban összegyűjtöttük az elmúlt

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben