B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE augusztus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE. 2013. augusztus"

Átírás

1 KERESKEDELMI B.-A.-Z. MEGYEI KERESKEDŐ ÉS VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓK ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETE augusztus ÉLET

2 Kereskedelmi Élet augusztus Megyei szervezetünk ezúton már 2. alkalommal hírlevél formájában szeretne Önök részére tájékoztatást adni a vállalkozási tevékenységüket érintő legfontosabb és aktuális témákban. A Kereskedelmi Élet január 01-től online formájában tagjaink részére rendelkezésre áll. Az online felületen tudják megtekintetni a fontos információkat. Azok a tagjaink, akik részére az online felület elérhetősége problémát okoz, vagy még nem használták, vagy nem tudják használni kérjenek segítséget a szervezet munkatársaitól elérhetőségeinken. Tel.: 46/ Fax: 46/ E.mail: Tisztelt Vállalkozó! Tisztelt KISOSZ Tag! Mi továbbra is hírlevél formájában, papír alapon postán megküldjük a tagjaink számára és tevékenységet érintő fontos információkat. A kereskedelmi élet című újság elektronikusan a oldalon megtekinthető. Általános körlevelünk témái: - A pénztárgépcsere támogatás feltételei - Módosítások a Munka Törvénykönyvében napjától - Egyes járulékfizetési kötelezettségek változásai - Kezdődnek az ellenőrzések - Fiatalkorúak foglalkoztatása 2 A pénztárgépcsere támogatás feltételei A hagyományos pénztárgép online kapcsolatra napon keresztül folyamatosan fennálló 1 millió képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező forintot meghaladó adó-és vámtartozással, kivéve ha pénztárgépre való évi cseréjéhez nyújtott arra az állami adó-és vámhatóság részletfizetést vagy támogatásról címmel közleményt jelentetett meg az fizetési halasztást engedélyezett, és adóhatóság. - nem rendelkezik munkáltatóként, kifizetőként levont adó tekintetében 10 ezer forintot meghaladó A közlemény minden részletre kiterjedően az adótartozással. alábbiakról tájékoztat: Az állami adóhatóság a fenti feltételek fennállását az a) Támogatás mértéke általa nyilvántartott adatok alapján ellenőrzi. A támogatás mértéke pénztárgépenként 50 ezer forint. Az üzemeltető legfeljebb öt darab pénztárgép c) Támogatás igénylése iránti kérelem cseréjéhez, beszerzéséhez igényelhet támogatást. Az A támogatás kiutalására irányuló kérelmet az eladó az állami adóhatóság ezt az általa nyilvántartott adatok állami adóhatósághoz legkorábban július 1-től alapján ellenőrzi. nyújthatja be. A támogatáshoz kapcsolódóan előleg nem A támogatás az állami adóhatóságtól a PTGREG folyósítható. adatlapon igényelhető. Az adatlapot az elektronikus bevallás benyújtására b) Támogatás igénybevételének feltételei kötelezett üzemeltetők elektronikusan kötelesek A támogatásra az üzemeltető abban az esetben benyújtani (ÜGYFÉLKAPU), egyéb esetben az jogosult, ha adatlap papír alapon is benyújtható az illetékes alsó - a adóévben legfeljebb 500 millió forint nettó fokú állami adóhatósághoz. árbevételt ért el, vagy tevékenységét január 1-jét követően kezdte meg, És a támogatás iránti kérelem A kérelem benyújtásának határideje december benyújtásának időpontjában rendelkezik adószámmal 15-e. A határidő jogvesztő, elmulasztása esetén és nem áll adószám igazolási kérelem előterjesztésének nincs hely - felfüggesztés hatálya alatt, nem áll végelszámolási,- felszámolási, - csőd vagy kényszertörlési eljárás d) Támogatás igénylésére jogosító egyedi kód hatálya alatt, A támogatás igénylésére jogosító egyedi kód a kérelem - nem rendelkezik az állami adó és vámhatóságnál elektronikus úton történt megküldése esetén a nyilvántartott, az állami adó-és vámhatóság által beérkezéstől számított 5 napon belül a kérelmet nyilvántartott túlfizetés összegével csökkentett, 180 benyújtó elektronikus tárhelyére, a kérelem postai

3 2013. augusztus Kereskedelmi Élet úton történő megküldése esetén pedig a beérkezéstől az adózás rendjéről szóló törvény szerinti számított 8 napon belül postai úton kerül megküldésre. adóellenőrzés keretében utólag is vizsgálhatja. Az állami adóhatóság a támogatás igénylésére jogosító Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja, hogy kód megküldésével egyidejűleg pénztárgépenként az üzemeltető a támogatás igénybevételére vonatkozó közli az adóalanyt megillető támogatás összegét is. feltételeknek nem felelt meg, és a részére kiadott igazolás alapján az eladó támogatás kiutalását kérte, e)támogatás kiutalása úgy a támogatás jogosulatlan igénybevételét és annak A támogatás kiutalásának feltétele, hogy a csökkentett jogkövetkezményeit az üzemeltető terhére állapítja vételáron értékesített pénztárgépeket legkésőbb eddig meg. az időpontig üzembe is kell helyezni. Az NGM helyettes államtitkára sajtóközleményben A csökkentett vételáron értékesített pénztárgépek után elmondta, hogy az adóhatóság nem fog szankcionálaz eladó a támogatás kiutalását az állami adóhatóságtól ni augusztus 31-e után, ha a kereskedők, vendéglegkésőbb január 31-ig kérheti. A határidő látósok, szolgáltatók igazolni tudják, hogy érvényes jogvesztő, elmulasztása esetén igazolási kérelem megrendelésük van új pénztárgépre, és a gyártó a előterjesztésének nincs helye. szállítást vissza is igazolta, de önhibájukon kívül mégis kicsúsztak a határidőből. f) Támogatás jogszerű igénybevételének utólagos Továbbá elmondta még, hogy 3 db online ellenőrzése adatkapcsolatra képes pénztárgép már megkapta az Az állami adóhatóság a támogatás igénybevételének engedélyt a gyártásra és forgalmazásra, további 7 db jogszerűségét az üzemeltetőnél, valamint az eladónál kérelem még az engedélyezési hivatalnál van. Módosítások a Munka Törvénykönyvében napjától Megjelent az Egyes törvényeknek a távolléti díj számításával és a közpénzek szabályozásával összefüggő módosításáról szóló évi CIII. számú törvény, amely többek között a Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) egyes rendelkezéseit is módosítja, illetve pontosítja. A legfontosabb változások a következők: Távolléti díj: A legnagyobb várakozás a távolléti díj számítására vonatkozó módosításokat előzte meg. A törvénymódosítás eredményeként a augusztus 1-jétől esedékes távolléti díjak esetén az alábbi szabályok alkalmazandók. A távolléti díj konkrét számítási módja jelentősen egyszerűsödik: a számítás lényege, hogy a távolléti díjat alapesetben az adott havi alapbér és ha van ilyen pótlékátalány figyelembevételével kell megállapítani; összegekkel kell számolni (alapbér és pótlékátalány). Fontos kiemelni, hogy amennyiben a távolléti díj számítás esetén a megelőző 6 hónap pótlékait is figyelembe kell venni, a pótlékok közé augusztus 1-jétől már a vasárnapi pótlékok is beszámítanak, amennyiben ebben a 6 hónapban a munkavállaló a vasárnapok legalább egy harmadában beosztás szerinti munkaidejében munkát végzett. A távolléti díj számításnál figyelembe veendő pótlékok kapcsán fontos újdonság az is, hogy a bérpótlékot (műszakpótlékot, éjszakai pótlékot, vasárnapi pótlékot, valamint az ügyelet és készenlét tartamára kifizetett bérpótlékot) az egy órára járó távolléti díj kiszámításánál úgy kell figyelembe venni, hogy az irányadó időszakra (azaz a távolléti díj esedékessége előtti 6 hónapra) kifizetett bérpótlék összegét osztani kell az ebben az időszakban beosztás szerinti (!) munkaidőben teljesített órák számával. mennyiben a munkavállaló teljesítménybért kap, Szabadság: A törvény a szabadsággal kapcsolatos és/vagy bérpótlékra is jogosult, ebben az esetben a számos rendelkezést pontosítja és kiegészíti, így távolléti díj számítása során ezeknek az esedé- többek között: kesség előtti 6 hónapra kifizetett összegét is pontosítja azon személyek körét, akik egészségfigyelembe kell venni. károsodás miatt további 5 munkanap pótszabadságra jogosultak; Egyszerűsítve: ha nincs teljesítménybér, és nincs bérpótlék tehát jellemzően az egyszerű havibéres, gyértelművé teszi, hogy az úgynevezett apaszaórabéres, pótlékra nem legfeljebb fix pótlékátalányra badságot nem kell arányosítani év közben kez- - jogosult munkavállaló esetében csak a fix dődő vagy megszűnő munkaviszony esetén; 3

4 Kereskedelmi Élet a világossá teszi, hogy az egybefüggő 14 nap szabadság nem 14 munkanapot, hanem 14 naptári napot jelent, vagyis a 14 nap egybefüggő pihenéshez nem kell 14 nap szabadságot kivenni; a munkaidőkeretben foglalkoztatott órabéres munkavállalók havi munkabérének megállapításakor nem fix értékkel, hanem havonta változó óraszámmal kell elszámolni az egy hónapra jutó munkabért. A 174- es osztószám a havibéres munkavállalók bérpótlékának számításakor továbbra is alkalmazandó szabály marad. Az Mt-re vonatkozó módosítások augusztus 1- jei hatálybalépése alól két kivétel van: kötetlen munkarendre vonatkozó módosítás - azaz a kötetlen munkarend új definíciója, amely azt jelenti, hogy a munkáltató a munkaidő beosztásának jogát írásban, teljes egészében átengedi a munkavállaló részére. A munkarend kötetlen jellegét nem érinti, ha egyes feladatok jellegüknél fogva csak bizonyos időpontban, vagy időszakban teljesíthetőek.. az a módosítás, amely az életkor szerinti szabadság megállapodás alapján következő naptári évre történő átvitelét szabályozza Fenti két pont csak január 1-től lesz hatályos. FIGYELEM! Egyes járulékfizetési kötelezettségek megváltoztak július 1-jétől módosultak a vállalkozók járulékfizetési kötelezettségére vonatkozó egyes szabályok az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól szóló évi XXXVII. törvény értelmében. 1.) A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló, átalányadózó egyéni vállalkozó járulékfizetési kötelezettsége augusztus január 1-jétől az az egyéni vállalkozó is választhatja az átalányadózást, aki munkaviszonyban áll. A heti 36 órát elérő foglalkoztatással járó munkaviszonyban álló átalányadózást választó egyéni vállalkozó június 30-ig a 10 százalék mértékű nyugdíjjárulékot és a 7 százalék mértékű egészségbiztosítási járulékot (1,5 százalék mértékű munkaerő-piaci járulékot nem kell fizetni) az átalányban megállapított jövedelme, de a nyugdíjjárulék esetében havonta legalább a minimálbér az egészségbiztosítási járulék esetében pedig havonta legalább a minimálbér másfélszerese után (járulékfizetési alsó határ) volt köteles megfizetni július 1-jétől a szabályozás úgy módosult, hogy az említett egyéni vállalkozó a nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékot a járulékfizetési alsó határ figyelembevétele nélkül, vagyis az átalányban megállapított jövedelme után köteles megállapítani, bevallani és megfizetni. A szociális hozzájárulási adó tekintetében a szabályozás változatlan, a 27 százalék szociális hozzájárulási adót továbbra is az átalányban megállapított jövedelem után kell a vállalkozónak megfizetni. 2.) A gyermeknevelési támogatásban részesülő vállalkozók járulék- és szociális hozzájárulás adófizetés alól történő mentesítése A gyermeknevelési támogatásban részesülő egyéni, illetve társas vállalkozó július 1-jétől a minimum járulékalap után nem köteles járulékokat fizetni, ha a gyermeknevelési támogatás folyósítása alatt vállalkozói tevékenységét személyesen folytatja. A szociális hozzájárulási adó vonatkozásában az egyéni vállalkozó, illetve a társas vállalkozás mint kifizető akkor is mentesül a különös szabályok alkalmazása (az adóalap legalább a minimálbér 112,5 százaléka) alól, ha a gyermeknevelési támogatás tartama alatt a vállalkozó tevékenységét személyesen folytatja. Kezdődnek az ellenőrzések Az idei nyári ellenőrzéssorozat újdonsága az, hívja fel a figyelmet közleményében a hatóság, hogy a nyárhoz szorosan kapcsolódó területek mellett az országos szintű ellenőrzések kiterjednek az elektronikus kereskedelemre, a szépészeti szektorra, a vendég- látóhelyekre és a személyszállító szolgáltatókra. Országos akció során a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai a turisták által kedvelt üdülőhelyeken, a strandokon, a nyári fesztiválokon, a szabadtéri rendezvényeken és az idegenvezetési szolgáltatóknál vizsgálódnak. Az ellenőrzéssorozat augusztus végéig tart. 4

5 2013. augusztus Mit vizsgálnak az ellenőrök? A NAV azt vizsgálja, hogy a kereskedők, szolgáltatók bevételeikről adnak-e számlát vagy nyugtát, a vállalkozások bejelentik-e alkalmazottaikat, a kereskedők számot tudnak-e adni áruik eredetéről, illetve betartják-e a jövedéki termékek árusítására vonatkozó szabályokat. Nagy fesztiválokon, kis vásárokon Csakúgy, mint az elmúlt évben, az idén is ott lesznek a revizorok és a pénzügyőrök a rangos fesztiválokon csakúgy, mint a kisebb vásárokon, akár munkaidőn kívül is. Tavalyi tapasztalatok Tavaly nyáron a NAV országosan több mint 13 ezer vizsgálatot végzett és az esetek 28 százalékában Kereskedelmi Élet tapasztalt jogsértést. A legtöbb visszaélést az ellenőrök a nyugtaadás és a foglalkoztatás szabályszerűségének vizsgálata közben tárták fel, tájékoztat a hatóság. Megkezdődtek a nyári fogyasztóvédelmi ellenőrzések is. Országszerte megkezdődtek a nyári főszezoni fogyasztóvédelmi ellenőrzések, amelyek mostantól egészen nyár végéig tartanak majd. Az ellenőrök a vendéglátó ipari egységek ellenőrzése mellett a fesztiválok és rendezvények ellenőrzésére is összpontosítanak. A nyári időszakban ismét kiemelt ellenőrzésekre számíthatnak a vendéglátóegységek. Az ellenőrzések is hasonlóak, mint a korábbi években. Az ellenőrök figyelnek rá, hogy pontosan mérjék ki az ételeket, italokat, a mérlegek hitelesek legyenek, megfelelő legyen az árfelszámítás, pontosan adjanak vissza, és a vendég kapjon nyugtát. Fiatalkorúak foglalkoztatása (DIÁKMUNKA) Fiatalkorúak foglalkoztatása esetén a mun- Négy és fél órát meghaladó munkavégzés esetén kaadónak több kitételt és akár korlátozást is szem legalább harminc perc, hat órát meghaladó beosztás előtt kell tartania. szerinti munkaidő esetén legalább negyvenöt perc munkaközi szünetet kell biztosítani a fiatal A Munka Törvénykönyve olyan eltérő szabályokat is munkavállaló részére. A két munkanap között pedig tartalmaz, amelyek a fiatalkorúak védelmét szolgálják, legalább 12 óra pihenőidőt kell biztosítani. (Ha pl. a hívja fel a figyelmet tájékoztatójában a Nemzeti munkavállaló beosztása szerint este 21:00 órakor Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi fejezi be a napi munkáját, másnap legkorábban 9:00 Igazgatóság Munkavédelmi Főosztálya. órakor kezdhet.) A fiatal munkavállaló éjszakai munkát nem végezhet, valamint rendkívüli munkaidő nem rendelhető el. Éjszakai munkának minősül a és óra közötti időtartam. Rendkívüli munkavégzésnek a napi munkaidőt meghaladó munkavégzés minősül (pl. a napi nyolc órás munkaidő utáni munka). A fiatal munkavállaló napi munkaideje legfeljebb nyolc óra lehet. Ha a fiatal egyszerre több munkáltatónál is végez munkát, a napi 8 órás korlát szempontjából valamennyi munkaidőt össze kell adni! A fiatal munkavállaló részére legfeljebb egy heti munkaidőkeret rendelhető el. (Munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkavállalók egy-egy napra eső munkaideje eltérhet egymástól, esetleg nem mindennap van beosztva munkavégzésre. Ilyenkor a munkavégzés teljes időtartamát a munkaidőkeret végén számolják össze, és akkor kell megegyeznie a munkaszerződés alapján teljesítendő munkaidővel.) Korlátozásokat tartalmaz az Mt. a pihenőidő kiadásával kapcsolatban is: a fiatal munkavállaló pihenőnapjai nem oszthatók be egyenlőtlenül, tehát minden héten két pihenőnapot kell biztosítani számára (általános szabály szerint havonként legalább egy pihenőnapot vasárnap kell kiadni). ha a munkáltató a heti pihenőnapok helyett pihenőidőt biztosít (erre akkor kerül sor, ha a pihenőidő nem esik egybe a naptári nappal), annak tartama nem lehet kevesebb 48 óránál. Fontos: A munka törvénykönyvének a fiatal munkavállalókra vonatkozó rendelkezéseit akkor is alkalmazni kell, ha a 18. életévét be nem töltött fiatalt nem munkaviszony, hanem egyéb polgári jogviszony keretében (pl. megbízási, vállalkozási szerződés) foglalkoztatják. 5

6 Kereskedelmi Élet A szabadságra vonatkozó szabályok Természetesen nem csupán a rendes munkaviszonyban álló munkavállalót, hanem a nyári munkát végző fiatalt is megilleti az éves rendes szabadság. Általános szabály szerint a munkavállaló részére a munkaviszonya alapján 20 nap alapszabadság jár, melyhez az életkortól függően jár pótszabadság. Fiatalkorú esetén az életkor szerinti pótszabadság nyilvánvalóan nem jöhet számításba, viszont a 18. életévét be nem töltött munkavállaló részére (utoljára abban az évben, amelyikben a 18. életévét betölti) az alapszabadságon túl további évi 5 munkanap pótszabadság is jár. A naptári évnél rövidebb foglalkoztatás esetén a megállapított éves szabadság időarányos része jár a munkavállalónak. Ha tehát a diák munkavállaló 1 hónapig dolgozik, részére a 20+5 nap szabadság 1/12 része, vagyis 2 munkanap szabadság jár. A diák munkavállaló esetében többnyire az a helyzet, hogy a részére járó szabadságot a foglalkoztatás rövidsége miatt - nem veszik ki természetben; ebben az esetben a munkaviszony befejeződésével a munkáltatónak a munkavállaló részére a ki nem vett szabadságot pénzben kell megváltani (vagyis 1 hónapi foglalkoztatás esetén a megállapított havi munkabér mellett szabadságmegváltás címén további 2 napi munkabért is ki kell fizetnie) augusztus Egyenlő bánásmód: Az egyenlő bánásmódra vonatkozó szabályokat természetesen a fiatal munkavállalók esetében is be kell tartani. Így alapvetően érvényesülnie kell az egyenlő munkáért egyenlő bért elvének, vagyis a diák munkavállaló azonos munkavégzési körülmények között nem kaphat kevesebb bért az adott munkahelyen dolgozó többi munkavállalónál pusztán azért, mert diákként dolgozik. A munkabér: Az elvégzett munkáért a munkavállaló részére a munkaszerződésben megállapított munkabér jár. A munkabért meg lehet állapítani időbérben (havi, heti, napi vagy órabér), vagy teljesítménybérben is. A munkabérben a felek szabadon állapodnak meg, a munkajogi szabályok meghatározzák azonban azt a legkisebb összeget, az ún. minimálbért, amelyet a munkavállalónak a megállapított munkaidő ledolgozása esetén mindenképpen meg kell kapnia. A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) összegét évre vonatkozóan jelenleg a 390/2012. (XII.20.) Korm. rendelet határozza meg. A minimálbér összege a napi 8 órás teljes munkaidőre vonatkozik, részmunkaidős foglalkoztatás esetén ennek időarányos részét kell megfizetni. Az alábbi táblázatban mutatjuk be, hogy mely díjazási formákban milyen összegű minimálbért kell megállapítani. 8 óra 6 óra 4 óra Havibér Heti bér Napibér Óra bér Amennyiben a diák munkavállaló olyan munkakört lát kötelezettségeire is. Alább ezt ismertetjük: el, amely legalább középfokú végzettséget, illetve középfokú szakképesítést igényel (ez természetesen Munkáltató az, aki munkavállalót szervezett csak a 18. életévét már betöltött fiatalok esetében jöhet munkavégzés keretében foglalkoztat. Pl. munkaszámításba), és a középfokú végzettséggel vagy viszonyban, a közfoglalkoztatási, közszolgálati, szakképesítéssel rendelkezik, részére magasabb közalkalmazotti jogviszonyban, közérdekű önkéntes, összegű, ún. garantált bérminimum jár. Ennek összege vagy szervezett társadalmi munkában stb ban: havibér esetén Ft/hó, hetibér esetén Ft/hét, napibér esetén Ft/nap és órabér Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos esetén 656 Ft/óra. munkavégzés követelményeinek megvalósítása a munkáltató feladata. A munkáltatók főbb kötelezettségei Munkát csak olyan munkakörülmények között és Továbbá a hivatal tájékoztat még a dolgozók jogain, időtartamban lehet végezni, hogy az a dolgozó kötelezettségein kívül a munkáltatók főbb egészségét, testi épségét ne károsítsa. 6

7 2013. augusztus Kereskedelmi Élet A munkáltatók legfontosabb feladatai: az előírt eljárások elvégzését biztosítani, (pl. üzembe helyezés, felülvizsgálatok, kockázatértékelés, A veszélyek elleni védekezés módját meghatározni, munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések tevékenységét a munkavédelemre vonatkozó kivizsgálása); szabályok szerint végezni; a szükséges utasításokat és tájékoztatást a biztosítani a munkavégzés tárgyi (pl. létesítmény, munkavégzést megelőzően a munkavállalónak munkaeszköz, egyéni védőeszköz), és személyi megadni és rendszeresen meggyőződni, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a köve- telményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket; (pl. létszám, oktatás, e.ü. alkalmasság, szakképzettség, ismeretek, készség, jártasság) feltételeit; alkalmazni a munkafolyamatra, a használt anyagokra vonatkozó előírásokat; a munkabiztonsági, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatok - szakember biztosítani az elsősegélynyújtás feltételeit, mentési általi - ellátásáról gondoskodni. tervet készíteni; Megjelent a nemzeti dohányboltokra vonatkozó, készletnyilvántartásról szóló kormányrendelet Megjelent a dohánytermék-kiskereskedők által A dohánytermék-nagykereskedő köteles az általa vezetendő nyilvántartásokról, valamint a dohány- értékesített és a kiskereskedőknél az átmeneti boltban forgalmazott egyes termékekre vonatkozó időszakot, azaz július 16-t követően adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséről szóló megmaradt sértetlen csomagolású dohánykormányrendelet. termékeket a kiskereskedő kérésére 30 napon belül azon az áron visszavásárolni, amelyen a A dohánytermék-kiskereskedő a készletéről, illetve dohánytermék a kiskereskedő részére értékesítésre annak forgalmáról a évi CXXXIV. törvény 15/B. került. -ában meghatározott nyilvántartás-vezetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettségét a 244/2013.(VI.30.) Tekintettel arra, hogy a dohánytermék kiskeres- Kormányrendeletben meghatározott tartalommal, kedelemi tevékenységre vonatkozó koncessziós formában és módon szeptember 1. napjától jogosultsággal nem rendelkező kiskereskedők köteles teljesíteni. július 16-a éjfélig jogosultak a készletükön lévő dohánytermékek értékesítésére, így a visszavásár- Az adatszolgáltatást a vállalkozóknak minősített lásra nyitva álló 30 napos határidő legkorábban e nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszeren határnaptól számítandó. keresztül, legalább naponta kell majd a részvénytársaságnak elektronikus úton elküldeni. FOKOZOTT FOGYASZTÓVÉDELMI A Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt. rövid ELLENŐRZÉS A TRAFIKOKBAN időn belül az alkalmazható készletnyilvántartó rendszerekre vonatkozóan minősítési rendszert fog A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt működtetni, melynek feltételrendszerét a Zrt. a ellenőrzések keretében vizsgálja azt, hogy a július 1- oldalon tesz közzé. A jét követően megnyitott Nemzeti Dohányboltokban minősítési rendszer által alkalmasnak talált és igénybe kiszolgálják-e a 18 éven aluliakat. Az idegen- vehető rendszerek és eszközök listáját, a forgalmi főszezonban végzett hatósági ellenőrzések részvénytársaság a honlapján folyamatosan közzé során az eddigiekben is voltak vizsgálatok e fogja tenni. tárgykörben, azonban az új szabályozás hatályba lépését követően a hatóság fokozott rendszerességgel A nem nyerőknél megmaradt és a jogszabályban megkövetelt szigorral lép fel a dohánytermékeket a nagykereskedő fiatalkorúak kiszolgálása ellen. visszavásárolja. 7

8 Kereskedelmi Élet augusztus Rövid híreink Borravaló és az online kassza nyugdíjbiztosítási járulékkal (15 százalék) csökkentett összegével. Borravaló Ettől eltér a borravaló, amit ugyan a felszolgálási díj bevezetése esetén is kaphat a felszolgáló. A borravalót a vendég a teljesítést követően a teljesített szolgáltatásnyújtás ellenértékének megfizetésével egyidejűleg nyújtja. Összege nem szerepel sem a pénztárgép nyugtáján, sem a kért számlában. A felszolgálási díj és a borravaló adómentes bevétel az szja-törvény értemében. A magánszemélynek adóbevallásában fel kell tüntetnie a felszolgálási díjat és a borravalót is. Ugyanakkor a vendéglátó üzlet felszolgálója döntése szerint, a fogyasztótól közvetlenül kapott borravaló után 15 százalék nyugdíjbiztosítási járulékot fizet(het), amely magában foglalja a nyugdíj- járulékot is. Ezt a döntését az adóbevallásában kell feltüntetnie, és a bevallás beadásának határidejéig kell megfizetnie a nyugdíjbiztosítási járulékot. Aktuális kérdés terjed a vendéglátósok körében: az online-kassza használatával milyen szabályok érvényesek a borravalóra? A fenti, sokakat érintő kérdést az Adózóna szakértőjének tette fel egy vendéglátós vállalkozó. A szakértő szerint már a borravaló és a szervizdíj (felszolgálási díj) különbözőségét is érdemes vizsgálni. A szervizdíj a magánszemély által jogszabály szerint megszerzett bevétel, a borravalóval pedig a vendég az elégedettségét fejezi ki, amiért pénzt ad a pincérnek. Utóbbi nincs belekalkulálva az árba, ezért nem lehet a kasszában tartani. A szervizdíj áfa-tartalmú, mivel a szolgáltatásnyújtás adóköteles. A pénztárgép által kiállított nyugtában, illetve ha a vevő számlát kér, a számlában a szolgáltató köteles az értékesített étel, ital felszolgálása mellett elkülönítetten feltüntetni a kapott felszolgálási díjat is. Mindez független attól, hogy a felszolgálási díjat készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel juttatják. A felszámított felszolgálási díjat havonta kell a vendéglátásban közvetlenül az üzletben közreműködőknek kifizetni. A kifizetésnek meg kell egyeznie a befolyt felszolgálási díj általános forgalmi adóval és Ha valamiért a munkáltatóhoz folyik be a borravaló, akkor annak összegét a munkáltató osztja el, és az bérjövedelemként adóköteles (például, ha a vendég bankkártyával fizet, és így ad borravalót a szolgáltatásért cserébe) Drágul a készpénzfelvétel és a céges telefonálás től Készpénzfelvétel az eddigi 3 ezrelékkel szemben 6 ezreléket kell fizetni, vagyis minden ezer forint után hat forintot. Az adónak nem lesz felső korlátja (ami eddig 6 ezer forint volt) Elektronikus bankolás az eddigi kétezrelékes illeték három ezrelékre emelkedik, de a felső korlát megmarad. Kamatadó augusztus 01-től 6 % egészségügyi hozzájárulás terheli még, ezt a bankoknak automatikusan le kell majd vonniuk. Telefonadó céges előfizetők esetében percenként és sms-enként 3 forint (eddig 2 forint volt), az adó felső korlátja 5 ezer forint lesz augusztustól (eddigi forint volt) INGYENES JOGI SEGÍTSÉG! Észak-Magyarországi JOGPONT + MINI Tájékoztatjuk Önöket, hogy június 01. napjától az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP B-12/ számú projekt keretében bővült a jogi szolgáltatásnyújtás az Észak- Magyarországi JOGPONT+ MINI Hálózat keretében, melyet a régióban 17 db irodában működtetünk, egészen november 30-ig. A szolgáltatás jogterületei: Munkajog, TB, vállalkozási és cégjog, családjog, pénzügy és adótanácsadás, közigazgatás jog A jogpont irodák ügyfélfogadási idejének, helyszíneinek részletes bemutatása a hírlevél hátoldalán található, valamint további információ kérhető szervezetünk titkárságán is. 8

9 2013. augusztus Kereskedelmi Élet Mezőgazdasági eszköz kiskereskedelme Állatgyógyászati készítmény kiskereskedelme Kötelező Nemzeti Agrárgazdasági Kamarai regisztráció ig Virág-, koszorú-, dísznövénykiskereskedelem Regisztrációra kötelezett minden olyan Magyarkiskereskedelem Hobbiállat eledel és takarmány országon tevékenykedő természetes személy és gazdálkodó szervezet, aki a törvény alapján az Dísznövényi szaporítóanyag agrárkamarai tagságra kötelezetté válik, azaz: kiskereskedelem Műtrágya és agrokémiai termék Őstermelőként és/vagy egyéni vállalkozóként agrárgazdasági tevékenységet folytat, vagy gazdálkodó szervezetként Magyarországon székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben nyilvántartott és agrárgazdasági tevékenységet folytató jogi személy A kamarai nyilvántartásba vétel díja 5.000,-Ft, mely tagdíj köztartozásnak minősül, így a tagdíj meg nem fizetése esetén azt az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. A kamarai hozzájárulást ig kötelező megfizetni. Az agrárkamarai hozzájárulásra kötelezettek körét jogszabály határozza meg TEÁOR-ÖTVJ szerint, melyből néhányat az alábbiakban emeltünk ki: Az ÖTVJ (Önálló Vállalkozói Tevékenységi Jegyzék) számok között kiskereskedelmi kategóriában csak a következő tevékenységek szerepelnek: kiskereskedelem A zöldség-gyümölcs, a hús, húskészítmények, a tejtermék, tojás, zsiradék kereskedelem csak kül-, és nagykereskedelem kategóriában szerepel a listában, tehát a kiskereskedelem nem. A teljesség igénye nélkül az ÖTVJ számok között a következő gyártási tevékenységek szerepelnek még: Kenyér, péksütemény és egyéb pékáru gyártása m.n.s Friss cukrásztermékek készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Friss kürtöskalács készítése (nem közvetlen fogyasztásra) Egyéb tartósított lisztes készítmény és sütemény gyártása Keksz - és ostyagyártás Szikvízkészítés Már zöld számon is értesítheti a hatóságot a panaszos Akár már az üzletekből, vásárokból vagy a büfékből, vendéglőkből, éttermekből is értesíthetik a fogyasztók a hatóságokat egy ingyenesen hívható, úgynevezett zöld számon, a nap minden szakában, ha élelmiszerrel kapcsolatos panaszuk van. A szabálytalanságok hatékony és gyors kivizsgálását, s ezzel együtt az élelmiszer-biztonsági kockázatok csökkentését segíti elő a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) ingyenes telefonos szolgáltatása, a Zöld szám, tájékoztatja a közvéleményt a hivatal. A fogyasztóbarát szolgáltatás megismertetésére a NÉBIH országos reklámkampányt indított. A Zöld számon ( ) a fogyasztó bejelentést tehet minden olyan esetben, amikor élelmiszerrel kapcsolatos biztonsági problémát tapasztal. Ilyen például a lejárt fogyaszthatósági vagy minőség-megőrzési idő, jelöletlen élelmiszer, visszafagyasztott termék, higiéniai problémák az elárusító- vagy vendéglátóhelyen. A konkrét élelmiszer-higiéniai probléma bejelentése lehetőséget ad arra, hogy a szakemberek a vizsgálatot gyorsan és célzottan, az adott helyszínen elvégezzék. A fogyasztói bejelentések elősegítik, hogy a hivatal hatékonyan tudjon reagálni egy konkrét problémára. Trafikpályázat újra 162 településen 180 trafikkoncesszió elnyerésére illetve július 17. kiírást követően eredlesz lehetőség ménytelennek ítéltek meg. A július 26-ai dátummal közzétett pályázati felhívás A pályázati kiírás még nem jelent meg, azonban értelmében azokat a trafikhelyeket fogják újra várható a napokban, mely tartalmazza majd a meghirdetni, amelyeket a korábbi április 23., pályázat beadási határidejét is. 9

10 Kereskedelmi Élet augusztus A vállalkozóknak kevesebb is lehet a banki díjaik költsége Spórolhatnak a tranzakciós költségeken a cégek, ígérik a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, mert a tárca egy egyszerű adózási szoftvert fejlesztett ki a vállalkozásoknak. A cégek, az egyéni vállalkozók ezen túl egyetlen pénzmozgással róhatják le közterheiket az egyszerűsített adóbefizetés részletszabályairól hamarosan megjelenő rendelet alapján, számolt be az Origo a Magyar Nemzet (MN) információjára hivatkozva. Az új módszerrel a vállalkozások akár havonta is jelentős összeget takaríthatnak meg. A korábbi fél tucat, vagy annál is több átutalás helyett mindössze egy utalás banki díját kell majd megfizetni. Az ügyfélkapun keresztül lesz elérhető a rendszer. Abban az ügyfél tételesen megjelölheti, hogy mely adónemekre kíván utalni, ez alapján a rendszer fizetési megbízást készít, amit megküld a cég bankjának. A részletekről későbbi hírlevelünkben számolunk be. Módosul a kereskedelemről szóló határozhatja meg. A felügyeleti díj összege az üzlet éves korrigált iparűzési adóalapjának 0,5%-át nem évi CLXIV. törvény haladhatja meg. A felügyeleti díj alapja vendéglátó Jön a kocsmaadó től üzletek esetén a működési engedélyben vagy A települési (Budapesten a kerületi) önkormányzat képviselő-testülete a helyi sajátosságok figyelembevételével rendeletben szabályozhatja a) az üzletek éjszakai (22 és 6 óra közötti) nyitvatartási rendjét, valamint b) a világörökségi területen működő, szeszes italt kimérő, árusító kereskedelmi, illetve vendéglátó üzletek 24 és 6 óra közötti nyitva tartásával összefüggő a közbiztonság, illetve a köztisztaság fenntartásához kapcsolódó többletfeladatokhoz igazodó összegű felügyeleti díjat. A felügyeleti díjat a helyi rendelet legfeljebb 20 Ft/fő/éjszakai nyitvatartási nap mértékben igazolásban meghatározott befogadóképesség, egyéb üzletek esetében az alapterület alapján számított 3 négyzetméterenként egy fő. A felügyeleti díjat negyedévente, az azt követő hónap 15-éig kell megfizetni az illetékes önkormányzat erre a célra létrehozott számlájára. A felügyeleti díjat az önkormányzat kizárólag a felügyeleti díj fizetésére kötelezett üzletek által közvetlenül vagy közvetve okozott, a települési önkormányzatot egyébként terhelő közbiztonsági, illetve köztisztasági feladatokat meghaladóan az éjszakai nyitva tartással összefüggésben keletkező az önkormányzat által elkülönítetten kimutatott közbiztonsági, illetve köztisztasági többletfeladatok ellátására fordíthatja. Jegybanki alapkamat változás Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Monetáris Tanács július 23-i ülésén hozott közlemény szerint a jegybanki alapkamat mértékét 4,25 %-ról 25 bázisponttal csökkentette, és július 24-i hatállyal 4,00 % mértékben határozta meg. Üzemanyagárak A júliusban és augusztusban alkalmazható üzemanyagárakról tájékoztatott a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról július 1-je és július 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin Gázolaj 414 Ft /l 420 Ft /l Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 Ólmozatlan motorbenzin Gázolaj 414 Ft /l 418 Ft /l Keverék 448 Ft /l Keverék 445 Ft /l LPG autógáz 279 Ft /l LPG autógáz 279 Ft /l 10

11 2013. augusztus Kereskedelmi Élet PÁLYÁZAT!!! A szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása az Észak-magyarországi régióban Nemzeti Foglalkoztatási Alap képzési alaprész évi decentralizált beruházási keretéből, a Európában egyedülálló módon, az Új Széchenyi szakképzés tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló Terv keretében hamarosan megnyílik az a pályázati beruházások támogatására pályázatot írt ki, melynek lehetőség a 18 és 35 év közötti (vagy 0-6 éves beadási határideje szeptember 10. gyermek nevelése esetén 18 és 40 év közötti) fiatalok számára, melynek keretében térítés- Pályázatot nyújthatnak be: mentesen vehetnek részt vállalkozói képzéseken. A sikeres vizsga és az országosan egységes szema szakképzési hozzájárulásra kötelezettek, azon pontrendszer és módszertan alapján jóváhagyott iskolarendszerben tanulók vonatkozásában, akiknek a gyakorlati képzését tanulószerződéssel folytatják üzleti terv birtokában a fiatalok ezt követően maximum 3 millió, társas vállalkozás esetén legfeljebb 6 millió Ft támogatásra pályázhatnak. Önerő 10 % Felhívjuk Tagjaink figyelmét, hogy szervezetünk az érdeklődő és pályázó tagjai részére segítséget nyújt a pályázatok elkészítéséhez és az ezzel kapcsolatos információkról részletes tájékoztatást adunk, keressék megyei szervezetünket. (Tel.: , 46/ , Nemzeti Dohányboltot nyitott szervezetünk elnökségi tagja Több, mint 5000 dohánybolt nyitott meg július 01 napjával egységes arculattal, köztük Sajóbábonyban Gazda Lajos kereskedő vállalkozó is, a KISOSZ BAZ megyei egyesületének elnökségi tagja. Közel három évtizede kereskedő vállalkozó, kezdettől aktív tagja a megyei KISOSZ szervezetének. A közismert és megbecsült zöldséggyümölcs- élelmiszerkereskedő a 90-es évek elejétől szervezetünk megyei küldöttje, május óta elnökségi tagja is. Az Országos Szövetség évi tisztújító közgyűlésén KISOSZ Emlékérmet kapott. Gazda Lajos az év óta folytatott zöldséggyümölcs és vegyes élelmiszer kiskereskedelmi tevékenységét decemberében befejezte, ezért döntött úgy februárjában, hogy a dohánytermék kiskereskedelmi jogosultság átengedésére vonatkozó nyilvános koncessziós pályázati kiírása alapján pályázatot nyújt be koncessziós jog elnyerésére. Trafikpályázatát megyei szervezetünk készítette el. A szervezetünkkel, több alkalommal történt szakmai konzultáció és a sikeres pályázati anyag elkészítését követően, a benyújtott pályázat pozitív elbírálásban részesült. Kereskedő, vállalkozó tagunk év óta a Szerencsejáték Zrt. által szervezett sorsolásos játékok lebonyolításával is foglalkozik, mely tevékenységet jelenleg is tovább üzemelteti a dohánytermékek értékesítése mellett, Sajóbábony település központjában. Megyei szervezetünk, mint munkaadói érdekképviselet ellátásához és legitimitásához szükségesek a tagsági hozzájárulások. Ennek érdekében kérjük tagjainkat, hogy tagsági díj befizetéseiket időben teljesíteni szíveskedjenek. Jelen tájékoztatónkhoz mellékeljük a tagsági díj fizetési egyenlegközlőjét, valamint a befizetési csekket, hogy mindenki rendezni tudja a tagdíj fizetési kötelezettségét. Természetesen a befizetést követően a számlát megküldjük a költség elszámolás érdekében. Számítva megyei szervezetünkhöz tartozó közösségi erősítésére kívánunk Önnek és családjának sikeres vállalkozói tevékenységet.

12 SZÉCHENYI TERV Ügyfeleinknek a régió 17 Jogpont+ MINI irodájában nyújtunk INGYENES jog- és információs szolgáltatást munkajogi, cégjogi, TB, családjogi, közigazgatási jogi és magánszemélyeknek adójogi kérdésekben. Az ország jogrendszerét kiválóan ismerő, gyakorló ügyvédekkel dolgozunk együtt. Bizalommal fordulhat hozzánk! + Jogpont MINI irodák a régióban: Emőd, Hunyadi u Alsózsolca, Görgey u. 1. Tokaj, Rákóczi u. 43. Putnok, Tompa u. 33. Szikszó, Rákóczi u. 8. Encs, Petőfi u. 62. Tiszalúc, Széchenyi u. 2. Felsőzsolca, Szent István u. 21. Mályi, Deák F. u. 29. Szendrő, Hősök tere 1. Nyékládháza, Mikszáth K. u. 1. Aggtelek, Kossuth L. u. 8. Lőrinci, Szabadság tér 26. Füzesabony, Rákóczi u. 69. Kál, Szent István tér 2. Rétság, Kossuth L. u Diósjenő, Szabadság u. 31. Hétfő (kéthetente) Kedd (kéthetente) Kedd Csütörtök Péntek (kéthetente) Szerda Csütörtök Péntek (kéthetente) Kedd (kéthetente) Hétfő Hétfő (kéthetente) Hétfő Hétfő Hétfő (kéthetente) Szerda Szerda Hétfő Projektiroda: 1134 Budapest, Kassák Lajos út Telefon: 06-1/ TÁMOP B-12/ Stratégiai és Közszolgáltató Társaságok Országos Szövetsége

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014)

Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) Tudnivalók a nyári diákmunkáról (2014) A nyári szünidőben sok középiskolai diák, egyetemi, főiskolai hallgató vállal rövidebbhosszabb ideig munkát annak érdekében, hogy a nyaraláshoz nem ritkán a tanulmányok

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével

Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével HÍRLEVÉL Munkajogi változások 2013. augusztus 1-jével 2013 / 8 Közel egy éve fogadták el az új Munka törvénykönyvét, és idén már számos jogintézmény esetében felmerült a módosítás szükségessége, amelyre

Részletesebben

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak

Közlemény I. Bevezetés II. Támogatásra jogosultak Közlemény a hagyományos pénztárgép online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról I. Bevezetés A Magyar Közlöny 2013/24.

Részletesebben

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló

Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló Igaz-hamis, felelet-választós tesztsor IV. forduló 2015.10.27. Előadó: Sümegi Nóra Jogszabályi háttér: A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) XII. fejezet A munka díjazása (136 152.

Részletesebben

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia

TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia TB, EHO, SZOCHO változások 2015. Zahoránszki Szilvia Társadalombiztosítás Járulékalapot képező jövedelem: / Tbj. 4. k) pont/ 1. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya

Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei. Készítette: Beke Ibolya Termékértékesítés bevételeinek bizonylatolása, foglalkoztatás lehetőségei Készítette: Beke Ibolya 1 Üzleti jellegű termékértékesítés adóköteles tevékenység A gazdasági tevékenység elemei: üzletszerűség;

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com

Munkajogi aktualitások 2015. Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com Munkajogi aktualitások 2015 Előadó: dr. Kártyás Gábor gabor.kartyas@opussimplex.com 1 1 Egyenlőtlen munkaidő-beosztás, munkaidőkeret 2 2 A munkaidő beosztása - Annak meghatározása, a mv mikor teljesíti

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 14/2004. (V. 1.) RENDELETE A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetben: 2010. december 13. A 2011. január 1-jétől hatályos szöveg. 2 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium EGYSZERŰBBEN, DE SZABÁLYOSAN! a munkaügyi hatósági ellenőrzések tapasztalatai az építőiparban, különös tekintettel az egyszerűsített foglalkoztatásra Előadó:

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra Az 1952. október 10-én született 25 év szolgálati idővel rendelkező egyéni vállalkozó 2015. április 11-én öregségi nyugdíj megállapítása iránti kérelmet terjesztett

Részletesebben

2. A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet

2. A támogatás csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül, amelyet Tájékoztató a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról 2016. november 15-én a Magyar

Részletesebben

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban

Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Munkaügyi szabálytalanságok és jogszerű foglalkoztatás a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi Főosztály E-mail cím:

Részletesebben

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok

A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok A távolléti díj megállapításához kapcsolódó fontosabb fogalmak és szabályok 1. A munkarend fogalma A munkarend a munkáltató által alkalmazott munkaidő-beosztás általánosan meghatározott rendszere. A munkarend

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj

A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt évi takarítási óradíj A Magyar Tisztítás-technológiai Szövetség által javasolt 2017. évi takarítási óradíj A 2017. évi takarítási óradíj költségelemei % Betanított takarító alkalmazottként, heti 5 munkanap, állandó 1 műszak

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07.

A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek jogviszonya, biztosítási és járulékfizetési kötelezettsége 2010.05.07. [Gt. 21., 22. (1)-(2) bekezdés, Tbj. 5. (1) bekezdés a) és g) pontja, Eho 3. (1)

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára

A Nemzeti Munkaügyi Hivatal tájékoztató kiadványa gépipari vállalkozások számára A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 Minimálbér kifizetés, kiküldetés, behívásos munkavégzés szabályosan A Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Részletesebben

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben

Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége. Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Diákok szakmai gyakorlatának teljesítése, kifizetések juttatások adó és járulékkötelezettsége Diákfoglalkoztatás a nyári szünidőben Kissné Horváth Marianna Saldo Zrt. Tanulók szakmai gyakorlatának díjazása,

Részletesebben

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás

Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony, egyéni és társas vállalkozás, szabadfoglalkozás Munkaviszony Közalkalmazotti jogviszony Egyéni vállalkozás Társas vállalkozás Megbízási szerződés: 1. Alapjogszabály

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter /2016. NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter /2016. NGM rendelete A nemzetgazdasági miniszter /2016. NGM rendelete a nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére 2017. január 1-jétől kötelezett adózónak az online pénztárgép beszerzéséhez nyújtott támogatásról

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai

Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Társadalombiztosítás, szociális hozzájárulási adó, egészségügyi hozzájárulás 2017-es változásai Dr. Kiss Mariann Bővül a biztosítottak köre a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról

Részletesebben

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok

A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Dr. Borsy János ügyvéd 2012 / 24 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő munkajogi szabályok Köztudottan július 1. napján életbe lépett az új Munka Törvénykönyve (Mt.), azonban annak bizonyos szakaszai csak

Részletesebben

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december

Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy, aki az július 1-je 1 és december A járulékfizetési kötelezettséget érintő 2008. évi fontosabb változások Széll Zoltánné előadása Magán-nyugdíjpénztári nyugdíjpénztári tagság Tagságra kötelezett pályakezdő: 1. az a természetes személy,

Részletesebben

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013.

nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számlaszámok IBAN számlaszámok 2013. Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek és juttatási igényeinek lebonyolítására a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó, a NAV adóztatási tevékenységével összefüggő számok (IBAN számok)

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám

1.a) Adó és járulék, valamint a kapcsolódó bírság és pótlék adónemek. Költségvetési számlaszámhoz tartozó IBAN számlaszám A NAV adóztatási tevékenységével összefüggésben, kizárólag a nemzetközi pénzforgalomban alkalmazandó IBAN számok 2014. január 1-jétől érvényes jegyzéke Az adózók költségvetéssel szembeni kötelezettségeinek

Részletesebben

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN

VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN VÁLTOZÁS A JÁRULÉK-, EHO-, SZOCHO KÖTELEZETTSÉGBEN A BIZTOSÍTÁSI KÖTELEZETTSÉG ALÓL KIZÁRT SZEMÉLYI KÖR BŐVÜLÉSE 2015. január 1-jétől nem terjed ki a biztosítási kötelezettség az Szja tv. 1/B. hatálya

Részletesebben

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya

2014. évi CII. törvény. 1. A törvény hatálya 2014. évi CII. törvény a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzés tilalmáról 1 Az Országgyűlés abból kiindulva, hogy - a kereskedelem a nemzetgazdaság meghatározó ága, amely ugyanakkor

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek Fókusz-Hírlevél Adózási Percek 2015. évi 1.szám, 2015.január 05. Tartalom 2015. évi minimálbér... 1 Társadalombiztosítási szabályok változásai... 1 Vasárnapi munkavégzés tilalma... 2 NAV-közlemény pénztárgépek...

Részletesebben

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése

Szakképzési hozzájárulás. A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Szakképzési hozzájárulás A 2012. január 1-től hatályos 2011. évi CLV. törvény ismertetése Az adó alanyai Témák (különös szabályok és mentességek) A hozzájárulás alapja, korrekciós tényezők, a hozzájárulás

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó

Mi mennyi 2012-ben? Havi bér Ft/hó Munkabérek, illetmények 298/2011. (XII. 22.) Korm. rend. Havi bér Ft/hó Heti bér Ft/hét Napi bér Ft/nap Órabér Ft/óra Minimálbér 2. (1) bek. 93.000 21.400 4.280 535 Garantált bérminimum* 2. (2) bek. 108.000

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai 2010. augusztus 15. napjától A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus

Részletesebben

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap

- 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után + 2 nap Újdonságok a munkajogban 2013. január 1-jétl Rendes szabadság mértéke - 20 munkanap alapszabadság - Életkor alapján járó is pótszabadság lesz - Gyermek után járó mindkét szülnek - Fogyatékos gyermek után

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei

Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásának jogkövetkezményei Készítette: Nagy László főosztályvezető NAV Észak-Budapesti Adóigazgatósága A társadalombiztosítási (biztosított) bejelentési kötelezettséget

Részletesebben

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21.

Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Pest Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkaügyi Felügyelősége Készítette: Dr. Mészáros Enikő Frissítve: 2013. március 21. Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

bizottsági módosító javaslato t

bizottsági módosító javaslato t i rw Irornáays.;i. 5/M 2 9 Érkezett : 2011 DE ' 1 5. Az Országgy ű lés Számvev ő széki és költségvetés i bizottsága Bizottsági módosító javasla t Kövér László úrnak az Országgyűlés elnökéne k Helyben Tisztelt

Részletesebben

Az adókötelezettség, az adó alanya

Az adókötelezettség, az adó alanya Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2003. (XII. 30.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról szóló 18/2002 (XII. 20.) számú rendelettel módosított 17/1999 ( XII. 22. ) számú

Részletesebben

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015.

Járulékalapot képező jövedelem. Járulékalapot képezőjövedelem. Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Járulékalapot képező jövedelem Járulék, egészségügyi hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó 2015. Az Szja tv. szerint összevont adóalapba tartozó önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételből

Részletesebben

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban

Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban Tájékoztató a munkaidő beosztás, a munkaidő, a pihenőidő és a munkaidőnyilvántartás szabályairól a közfoglalkoztatásban 1. A munkaidő beosztás szabályai Munkarend A munkaidő megszervezésének (beosztásának)

Részletesebben

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és

Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és Szabályos foglalkoztatás és a leggyakoribb munkaügyi szabálytalanságok a szállítmányozó és raktározási tevékenységet végző kis- és középvállalkozásoknál Előadó: dr. Járai József Krisztián osztályvezető

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei

A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója szerinti adózás előnyei A kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) egy olyan kedvező adózási módot jelent, amely a vállalkozások meghatározott köre számára összehasonlítva

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről

Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről Tájékoztató a szociális hozzájárulási adóból érvényesíthető új adókedvezményekről A munkahelyvédelmi akciótervben foglaltak megvalósítása érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi

Részletesebben

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti:

Hogy ne kelljen számolgatnia, ebben a táblázatban megtalálja az elvárt emelés mértékét, amelynek végrehajtása esetén, a kompenzációt igénybe veheti: Internet: Tisztelt Ügyfelünk! Elsőként szeretnék a Rezon Iroda minden dolgozója nevében szerencsés és BOLDOG ÚJ ÉVET kívánni. Nemcsak a BÚÉK betűi, mi is egy kicsit megrészegedtünk a sok változástól, ami

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE

A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE A MUNKAIDŐ MEGSZERVEZÉSE Magyar Állami Operaház Budapest, 2015. szeptember 29. dr. Pál Lajos ügyvéd pal.lajos@paleskozma.hu www.paleskozma.hu 2 Bevezetés előzetes megjegyzések a munkaviszony létesítésének

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás

Szóbeli tételsor. A) Az üzleti terv védése. Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP. Eredmény %-ban* min. 50% Dátum: aláírás A) Üzleti terv védése vizsgafeladatrész Szóbeli tételsor A) Az üzleti terv védése Kiadott útmutató alapján ÉRTÉKELŐLAP Sorszám A vizsgázó neve ZD készítése min. 25 pont; max 50 pont Pontszám ZD védése

Részletesebben

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014.

A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. A társadalombiztosítás fedezetére fizetendő járulékok, szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás szabályainak módosítása 2014. Biztosítottak körben bekövetkező változás 1. 2014. január 1-jétől

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Főbb témakörök: december 3-4.

Főbb témakörök: december 3-4. Főbb témakörök: Munkahelyvédelmi akcióterv START kártyák Szocho kedvezmények Tartósan álláskereső személyek Anyasági ellátások mellett, illetve utáni foglalkoztatás Foglalkoztatás kezdete Részfoglalkoztatás

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Az egyéni vállalkozó átalányadózása

Az egyéni vállalkozó átalányadózása Átalányadó és szja 2012: az átalányadózás és adóbevallás új szabályai 2012-től. Az átalányadózásra vonatkozó szabályokat a személyi jövedelemadó törvény 50 56. -ai tartalmazzák. Az átalányadót a következő

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Társadalombiztosítás 2013 Járulékok Nyugdíjjárulék 10 % Egészségbiztosításiés munkaerő-piaci járulék Egészségügyi szolgáltatási járulék 8,5 % [3 + 4 + 1,5 ] 6660 (napi 222) Ft. [5 790 Ft.] 1 JÁRULÉKFIZETÉSI

Részletesebben

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI

A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI NEXON KONFERENCIA 2013. JÚLIUS A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVE 2013. AUGUSZTUS 1-JÉVEL HATÁLYBA LÉPŐ MÓDOSÍTÁSAI A NEXON 2013. júliusi konferenciáin

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások

A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások A szociális szövetkezeteket érintő pénzügyi-számviteli szabályok és azokat érintőmódosulások Szombathely, 2013. május 6. Készítette: Berényiné Bosch Cecília 1 Alapítási, bejegyzési eljárás jogi szabályai

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve

MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG. EU- s irányelvek MUNKASZERZŐDÉS. szabályozás 2015.03.03. 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve MUNKAJOG MUNKAJOG MINT JOGÁG szabályozás DR SZALAI ERZSÉBET 1 DR SZALAI ERZSÉBET 2 EU- s irányelvek 2012. évi I.tv. az ÚJ Munka törvénykönyve DR SZALAI ERZSÉBET 3 MUNKASZERZŐDÉS Szerződést kötő felek..

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444

HÍRLEVÉL. https://www.facebook.com/pages/k%c3%b6z%c3%b6sen-a-szoci%c3%a1lis- Ter%C3%BClet%C3%A9rt/209091985881444 1132 Budapest, Csanády u. 6/b. Lev. cím: 1068 Benczúr u. 45. Telefon: 06-1- 461 2464 Fax: 06-1- 461 2499 E-mail: szmdsz.info@gmail.com HÍRLEVÉL Demonstrációs bizottság alakult a szociális ágazatban 2013.

Részletesebben

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók

A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók A 2013. év végi munkaidő-beosztás elkészítéséhez kapcsolódó tudnivalók 1 Az év vége sikeréhez, célkitűzéseink eléréséhez, áruházaink hatékony és jövedelmező működéséhez elengedhetetlen, hogy a 2013. év

Részletesebben