A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)"

Átírás

1 A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: , adószám: ), a továbbiakban mint Eladó ) valamint a Vevő között (továbbiakban együttesen: Felek) megrendelés, valamint vásárlás esetén létrejött szerződéses jogviszonyra vonatkozó általános feltételeket határozza meg, így a megrendelés és a vásárlás, és a felek által tett jognyilatkozatok (így pl. kifogás) elválaszthatatlan részét képezi. 1. A szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya a mindenkori pénztárgép jogszabályban amely jelenleg a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet - meghatározott, online kapcsolatra képes adóügyi ellenőrző egységgel (továbbiakban: AEE) rendelkező pénztárgép, és/vagy ezek kiegészítő tartozékai (továbbiakban együttesen: termék), illetve a megrendelés során megjelölt egyéb szolgáltatás, áru Az Eladó kijelenti, hogy a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet szerint illetékes állami adóhatóság által, a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül, valamint, hogy az általa forgalmazott és értékesített pénztárgépek megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek A szerződés részei a megernedelési űrlap, a visszaigazolás és a jelen ÁSZF, valamint minden olyan jognyilatkozat, melyet a felek a szerződéskötési eljárás során tesznek. 2. A megrendelés 2.1. A pénztárgép megrendelése elektronikus úton honlapon az erre a célra létrehozott megrendelési felületen megfelelően kitöltött és az Eladó részére megküldött megrendelés, illetve az értékesítési ponton személyesen a megrendelési űrlap hiánytalan kitöltésével és Eladónak történő átadásával történik, és az Eladó általi visszaigazolással válik hatályossá. 1

2 2.2. Amennyiben a Vevő hiányosan, vagy nem megfelelő módon tölti ki a megrendelési űrlapot, úgy az Eladó ezt jelzi a Vevő felé. A Vevőnek ez esetben új megrendelési űrlapot kell kitöltenie, és az Eladó részére megküldenie, a régi megrendelési űrlap ezzel egyidejűleg érvényét veszti A megrendelés feltétele különösen a Vevő által a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (továbbiakban: NAV) igényelt 16 számjegyből álló üzembe helyezési kód (PTGREG) megrendelési űrlapon történő feltüntetése, vagy az üzembe helyezési kód megrendeléssel egyidejűleg történő megigénylése. Amennyiben a Vevő az üzembe helyezési kódot a megrendeléssel együtt igényli meg, vállalja, hogy az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést legkésőbb a vételár teljes megfizetéséig az Eladó rendelkezésére bocsátja. Ezzel összefüggésben a Vevő vállalja, hogy a megrendelést követően a regisztrációs kódot más szerviznek, értékesítőnek nem adja át, kivéve, ha a Vevő és az Eladó közti szerződéses jogviszony a pénztárgép megszemélyesítésének megkezdése előtt megszűnik Az elektronikus megrendelés során a Vevő a honlapon rákattint az oldalon található Megrendelés fülre. A megjelenő felületen a Vevő megrendelheti a pénztárgépeket, és ha szükséges, a tartozékokat is a Pénztárgép űrlap kitöltésével, majd a Megrendelem gomb megnyomásával. A Vevő ezután az általa megadott címre ésszerű időn 72 órán belül visszaigazolást kap a megrendeléséről A Vevő tudomásul veszi, hogy az elektronikus megrendeléssel létrejött szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés az Eladó adatbázisában rögzítésre kerül A megrendelés másik formája a személyes megrendelés, mely során a Vevő az Eladó meghatározott értékesítési pontján (helyileg: 1037 Budapest, Montevideo 16/A.) tölti ki a megrendelési űrlapot, melyet az Eladó dolgoz fel A Vevő a megrendelésben határozza meg, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a 4. alpontban részletezett fizetési kötelezettségét A Vevő a megrendelésében határozza meg a megrendelt termék illetve szolgáltatás átvételének módját A Vevő kérheti, hogy az általa megrendelt pénztárgépet a NAV-tól korábban megigényelt ún. üzembe helyezési kód alapján, előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át számára az általa a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban szereplő megjelölt értékesítési ponton, vagy 2

3 az általa megrendelt pénztárgépet a NAV-tól korábban megigényelt ún. üzembe helyezési kód alapján, előre megszemélyesített beüzemelt formában szállítsák ki számára az általa a megrendelési űrlapon Vevő által megjelölt szállítási címre, vagy a megrendelt pénztárgépet a Vevő által a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban megjelölt feltüntetett értékesítési ponton személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át számára, vagy a megrendelt pénztárgépet a Vevő által a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban szereplő megjelölt szállítási címen személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át számára A 2.7. pontban felsorolt átvételi módok eltérő költségekkel járnak, a költségek a honlapon megtalálhatók A Vevő a megrendelésben foglaltakat az Eladó teljesítéséig az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja, a módosítás az Eladó tudomásszerzésével hatályosul, amennyiben az ellen az Eladó haladéktalanul nem emel kifogást. A módosulás hatályosul A módosításból eredő többletköltségek (pl.: más típusú pénztárgép választása) minden esetben a Vevőt terhelik Az Eladó szerződésszerűen teljesít amennyiben a Vevő által meghatározott pénztárgépet megszemélyesítette, és a termék az értékesítési ponton átvehető A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés szerződéses nyilatkozatnak minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. 3. A megrendelés visszaigazolása 3.1. A megrendelés a visszaigazolással hatályosul. A visszaigazolás elektronikus út használata esetén annak az Eladóhoz történő megérkezését követő, személyesen tett és papíron felvett megrendelés esetén a megrendelés leadásának időpontját követő 5 munkanapon belül történik. Személyes megrendelés esetén az Eladó átvételét is igazoló megrendelési űrlap Vevői példánya egyben a rendelés visszaigazolásának is minősül A visszaigazolás elektronikus úton történő megrendelés esetén a Vevő által megadott e- mail címre történik. 3

4 3.3. A megrendelés teljesítését az Eladó a megrendelés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő előzetes tájékoztatása mellett megtagadhatja, ha a megrendelt termék az Eladónak nem felróható valamilyen okból nem szerezhető be. 4. Vételár 4.1. A vételár honlapon a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termék vételára nem tartalmazza a beüzemelési, megszemélyesítési, szállítási költséget illetve az egyéb szolgáltatások (pl. oktatás) díját, ezen díjakat az Eladó a www. tenzortech.hu honlapon tünteti fel Az Eladó a megrendelhető termékek vételárai megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. A már megrendelt termékek vételárát az esetleges módosítás nem befolyásolja, azok a megrendeléskori értéken kerülnek értékesítésre A pénztárgép csak a teljes vételár kifizetését követően személyesíthető meg, vehető át, és helyezhető üzembe A vételár kifizetésének határideje elektronikus úton történő megrendelés esetén az Eladó által küldött elektronikus visszaigazolás számított 15. nap, mely a visszaigazolásban is meghatározásra kerül Az Eladó a terméket a visszaigazolástól számított 15. napig tartja fenn (fenntartási idő) Amennyiben a vételár megfizetésére a fenntartási idő lejártát követően kerül sor a termék átadását az Eladó a fizetéstől számított 10 héten belül tudja biztosítani A vételár megfizetésének módja lehet: proforma számla alapján történő előre utalás, banki befizetés, az értékesítési ponton készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés. A vételár megfizetése minden esetben számla ellenében történik Ha a Vevő a Megrendelésben azt kéri, hogy a pénztárgépet előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át számára az értékesítési ponton vagy a megadott szállítási címen, úgy ez csak abban az esetben teljesíthető, ha a teljes vételárat a visszaigazolásban szereplő fizetési határidőig mely minden esetben a megszemélyesítés előtti időpont - átutalja a megadott számlaszámra, vagy banki befizetéssel teljesíti. 4

5 Határidőben teljesít a Vevő, ha a fizetési határidő utolsó napján az Eladó számláján jóváírásra kerül a vételár A megszemélyesítés és beüzemelés a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírása után történik meg. A vevőnek a pénztárgép vételára mellett a megszemélyesítési és beüzemelési költségeket is ki kell fizetnie (9.900,- Ft) Ha a Vevő a Megrendelésben úgy rendelkezik, hogy a pénztárgépet az átvételkor, az értékesítési ponton személyesítsék meg, úgy a fizetési határidő egyben az átvétel dátuma is. Ebben az esetben a Vevő a vételárat megfizetheti a fizetési határidő előtt átutalással (ebben az esetben a tranzakcióról banki igazolást kell bemutatnia); vagy az értékesítési ponton készpénzben Amennyiben a Vevő a vételárat a megadott fizetési határidőt követően, az Eladó által megküldött fizetési felszólításban szereplő határidő eredménytelen elteltét követőensem fizeti meg, úgy az Eladó elállhat a szerződéstől A pénztárgép tulajdonjoga a Vevőre a pénztárgép átadásakor száll át. Az átadást követően a kárveszélyt a Vevő viseli Amennyiben a Vevő a részben vagy egészben kifizetett pénztárgépet a fizetés időpontjától számított 30 napon belül nem veszi át, az Eladó jogosult a 30. naptól kezdődően 500 Ft/gép/nap tárolási költséget felszámolni a Vevőnek. Ebben az esetben a kárveszélyt a 30. napot követően a Vevő viseli Az Eladó jogosult a szerződést felbontani, és a terméket értékesíteni, amennyiben a termék átvételére a fizetést követő 60. napig nem kerül sor. A szerződés megszűnését követő 8 munkanapon belül az Eladó visszautalja a Vevőnek a termék vételárának a tárolási költséggel, megszemélyesített pénztárgép esetén az AEE cserének díjával, és az AEE egység költségével ( az utóbbi két tétel összesen ,- Ft + ÁFA) csökkentett részét. A felbontás esetén a már teljesített szolgáltatások díjai - pl. üzembe helyezési díj, kiszállítás - a Vevőnek nem járnak vissza. 5. A pénztárgép megszemélyesítése 5.1. A pénztárgép megszemélyesítése minden esetben csak a teljes vételár megfizetését követően lehetséges. 5

6 5.2. A megszemélyesítés további feltétele, hogy a Vevő a megfelelő, a NAV által a Vevő, mint adóalany részére üzembe helyezési kód igénylést követően megküldött, érvényes üzembe helyezési kódot megadja az Eladó részére Az Eladó minden esetben leellenőrzi, hogy a Vevő által megadott üzembe helyezési kód és egyéb adat megfelel-e a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltaknak, de ez nem érinti a Vevő felelősségét arra az esetre, ha nem megfelelő üzembe helyezési kódot vagy adatot ad meg az Eladónak Amennyiben a Vevő által megadott üzembe helyezési kód, vagy más adat nem megfelelő, és a pénztárgép ismételt megszemélyesítése és beüzemelése csak az AEE cseréjével lehetséges, a Vevő köteles kifizetni az AEE egységet és a csere díját. (A cserélt AEE-t az Eladó a Vevő részére átadja, aki azt köteles az elévülési idő alatt megőrizni.) A Vevő köteles kifizetni a megszemélyesítési és beüzemelési költséget is. Amennyiben a Vevő hibájából történő adathiba nem eredményezi a megszemélyesítés, beüzemelés megismétlését, az AEE cseréjét, és az adatmódosítás elektronikus úton megoldható, úgy az Eladó ezt egyszeri alkalommal díjmentesen elvégzi Amennyiben az Eladó hibájából a megszemélyesítés és beüzemelés nem sikerül, és szükség van az AEE cseréjére, úgy ennek minden költsége az Eladót terheli A Vevő a megszemélyesítést megelőzően köteles megkötni az adatkommunikációra vonatkozó szerződést. Az adatkommunikációra vonatkozó szerződés a Vevő és a MobilAdat Kft. között jön létre Amennyiben a Vevő akként rendelkezik, hogy a megszemélyesítésre és a beüzemelésre az értékesítési ponton, vagy a szállítási címen az átadást közvetlenül megelőzően kerüljön sor, úgy az adatkommunikációra vonatkozó szerződést a Vevő az értékesítési ponton, vagy kiszállítás esetén a szállítási címen, az üzembe helyezési kód ellenőrzését követően köti meg. Ezután a Vevő kifizeti az esetleges szállítási költséget, a megszemélyesítés és beüzemelés díját, valamint a teljes vételárat, kivéve, ha ezt megelőzően a teljes vételárat átutalta a megadott bankszámlára, és az átutalás tényét igazolja. 6. A pénztárgép átvétele 6.1. Amennyiben a Vevő a megrendelésben akként nyilatkozik, hogy a terméket az Eladó a Vevő által meghatározott címre szállítsa ki, az Eladó a terméket a vételár és a szállítási költség megfizetését követő 8 munkanapon belül a megadott címre kiszállítja. A szállítás minden esetben csak Budapest területére kérhető külön díjazás ellenében. 6

7 A kiszállításra megszabott határidő nem alkalmazható, ha a Vevő akként rendelkezett, hogy a pénztárgépet előre megszemélyesített formában szállítsák ki részére, de a fizetést megelőzően nem bocsátott az Eladó rendelkezésére a megszemélyesítéshez szükséges adatokat Amennyiben a Vevő nem bocsátotta az Eladó rendelekezésére a megszemélyesítéshez szükséges adatokat az Eladó felszólítja a Vevőt az adatszolgáltatásra. Amennyiben a Vevő a felszólítást követő 8 munkanapon belül nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének az Eladó jogosult felmondani a szerződést Amennyiben a termék elektronikus úton kerül megrendelésre és a megfizetésére a fenntartási idő lejártát követően kerül sor a termék átadását az Eladó a fizetéstől számított 10 héten belül tudja biztosítani A kiszállítás napjáról a Vevőt az Eladó ben, illetve telefonon értesíti A Vevő a pénztárgépnaplót, a pénztárgép funkcióleírását, és az összes dokumentációt a pénztárgép átvételekor, az átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg kapja meg Az Eladó a pénztárgépet csak a Vevő képviseletére jogosult személynek adhatja át, ezzel összefüggésben a Vevő képviseletében eljáró személynek minden esetben igazolnia kell a képviseletre való jogosultságát a társaság aláírási címpéldányával, személyi igazolvánnyal, és - ha van - teljes bizonyító erejű meghatalmazással Amennyiben a Vevő a pénztárgépet személyesen az értékesítési ponton vagy szállítási címen átvételkori beüzemeléssel veszi át, a képviseleti jogosultság igazolására a megszemélyesítést megelőzően az értékesítési ponton, ill. szállítási címen kerül sor Amennyiben a Vevő a megrendeléskor akként rendelkezett, hogy részére a pénztárgép előre megszemélyesített beüzemelt formában kerüljön átadásra, a képviseletre való jogosultságát az Eladó az átvételkor leellenőrzi Amennyiben a képviseleti jogosultság hitelt érdemlő módon nem bizonyított az Eladó a pénztárgépet nem adja át, ill. nem személyesíti meg. A pénztárgép ebben az esetben az Eladó raktárhelyiségében tárolásra kerül a pontban meghatározott feltételek szerint. 7. Az elállás és a felbontás egyes szabályai 7

8 7.1. Amennyiben a Vevő a megrendeléskor akként rendelkezett, hogy a pénztárgépet részére személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át, a szerződéstől a megszemélyesítés megkezdéséig állhat el A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben elektronikus úton kötötte meg a szerződést, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. -ban meghatározott, távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó elállási és felmondási jogát a megszemélyesített pénztárgép tekintetében nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy a megszemélyesített pénztárgép a rendelet 29. -ban meghatározott elállási és felmondási jog alóli kivételek c.) pontja alá tartozik, azaz olyan terméknek minősül, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak Amennyiben a Vevő elektronikus úton kötötte meg a szerződést és megrendeléskor akként rendelkezett, hogy számára a pénztárgépet előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át a visszaigazolásban megjelölt értékesítési ponton, vagy előre megszemélyesített beüzemelt formában szállítsák ki számára a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő elállási jogát a vételár kifizetésének napján 17 óráig gyakorolhatja. Ebben az esetben a pénztárgép megszemélyesítésére leghamarabb a kifizetést követő munkanapon kerül sor A Vevő elállási jogáról az Eladóhoz intézett, írásbeli jognyilatkozattal meddig? (az elállási jog gyakorlására jelen ÁSZF 7.1, 7.3 és 7.4. pontjaiban meghatározott határidő utolsó napjáig) lemondhat. Lemondás esetén a pénztárgép megszemélyesítésére és beüzemelésére a vételár Eladó számláján történő jóváírásával megegyező napon sor kerülhet Amennyiben a Vevő a termék - kivéve pénztárgép megvásárlására irányuló szerződést elektronikus úton kötötte meg, a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, ha a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve termék visszaküldésének költségét) A visszatérítéskor az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e (? melyik, amihhez hozzájárul vagy egyik sem?) visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 8

9 7.4.3.Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket részére nem szolgáltatták vissza, vagy a Vevő nem igazolta Eladó felé, hogy a termék visszaküldése felől intézkedett Amennyiben a Vevő az elállási jog gyakorlásával az Eladónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni A Vevő köteles megtéríteni a termékben bekövetkezett értékcsökkenést, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be Vevő elállási és felmondási jogáttel írásban tett nyilatkozatával, az Eladóhoz címzett levélben vagy ben gyakorolhatja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a Vevő nevét, címét, a megrendelt termékeket, és a Vevő kifejezett kijelentését a szerződéstől való elállásra vonatkozóan, illetve postai úton megküldött vagy személyesen átadott elállás esetén a Vevő aláírását. 8. Szavatosság, garancia 8.1. A Vevő az átadást követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék és a szolgáltatás megfelelő-e Az Eladó nem teljesít hibásan, ha a hiba a Vevő által adott adat hiányosságára, vagy hibájára, vagy a Vevő által adott utasítás célszerűtlenségére, szakszerűtlenségére vezethető vissza A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései irányadók Kellékszavatosság: A Vevő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint A Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy 9

10 a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő választása szerint az 8.4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy az Eladóval, mint a termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 10

11 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania Jótállás Hibás teljesítés esetén az Eladó a teljesítéstől számított 1 évig jótállásra köteles Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett Az AEE egység esetében az online pénztárgép jótállási idejétől eltérően az Eladó az üzembe helyezéstől számított 6 hónapig jótállásra köteles A Vevő jótállási jogának fennállását a számla és a garancialevél egyidejű bemutatásávak igazolja A Vevő ugyanazon terméknél jelentkező ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 8.4. és a 8.5. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 9. Adatkezelés 9.1. A megrendelés során az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat a szerződés, és a jogszabályokban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében használja fel Az adatokat az Eladó harmadik személynek nem adja át. Ez alól kivételt jelent a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben szerződéses partnereknek átadott adat (például futárszolgálatnak átadott információ), valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése körében az állam hatóságoknak átadott adat. 11

12 9.3. A fentieknek megfelelően az Eladó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse Az Vevő által az Eladónak átadott adatok, és a megrendelt árukról készült számlák a hatályos jogszabályban előírt módon és mértékig kerülnek tárolásra A Vevő bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban, indoklás nélkül kérheti, hogy adatait részben vagy egészben módosítsák, vagy töröljék. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Az Eladó a kérés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett személyes adatokat A fentieken túlmenően az adatkezelésre a polgári törvénykönyv, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. 10. Jogérvényesítési lehetőségek Az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési módok állnak rendelkezésre, amennyiben a Vevővel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre A Vevő bejegyzést tehet a vásárlók könyvébe. A bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol A Vevő Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról A Vevő békéltető testülethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a mindenkor hatályos Ptk., 12

13 valamint a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint. 11. Záró rendelkezések Az Eladó az ÁSZF-t, és annak esetleges módosításait a honlapon teszi közzé Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítsa. A módosult rendelkezéseket az Eladó a módosítás után leadot megrendelések tekintetében alkalmazza Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok alkalmazandók Az ÁSZF egyes pontjainak, vagy rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényét A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, megértette, továbbá, hogy az Eladó tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési és a felek között esetlegesen kialakult gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek Jelen ÁSZF augusztus 21. napján lép hatályba. Vaszari Dániel ügyvezető Tenzor Tech Kft. 13

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF)

Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) Pénztárgépek és tartozékaik vásárlására vonatkozó általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) név: MONTEL Informatika Kft. székhely: 1155 Budapest, Mézeskalács tér 18. cégjegyzékszám: 01-09-161811

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop)

Általános Szerződési Feltételek Namlugal Számítástechnikai Bt.(Webshop) Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL

TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL TÁJÉKOZTATÓ SZERZŐDÉSES FELTÉTELEKRŐL A markabolt.hu tulajdonosa: DOMOTHERM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Székhelye: 1188 Budapest, Nyárfás sor 31. Cégjegyzékszáma: 01-09-567193, vezetve a Fővárosi

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Rovar Vadász (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: http://rovarvadasz.hu A webáruház üzemeltetőjének

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Kolibri Gumicsónak és Trambulin Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe URL : http://bolthely.hu/kolibricsonakok

Részletesebben

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy

Eladó: a webáruház üzemeltetője, amely a webáruházban kínált árut értékesítő szolgáltatást nyújtó 1.1. pontban meghatározott jogi személy Általános Szerződési Feltételek a www.gerincem.hu webáruházból történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.gerincem.hu webáruház és a weblap üzemeltetője: Cégnév: Oláh Viktor

Részletesebben

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései

A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései A Transferpricing Magyarország Kft., tpg.network weboldalának általános vásárlási feltételei és a szerződéskötés lépései I. Az elektronikus szerződéskötés lépései I/1. Megrendelő űrlap kitöltése A Felhasználó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az általános szerződési feltételek alkalmazása A jelen általános szerződési feltételek a Kacsafutam Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban Eladó ), mint Eladó

Részletesebben

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe.

Rendszerünkben megrendelést csak regisztrált és bejelentkezett felhasználók adhatnak le. A regisztráció ingyenes és csak néhány percet vesz igénybe. Szerződési és felhasználási feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el a Szerződési feltételeinket, és kizárólag abban az

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A FLYING OBJECTS DESIGN STÚDIÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA 1.1. Jelen Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) kiterjednek a Flying Objects Design Stúdió Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően Az ORIENT- WEB Bt. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 22249746-2-05, cégjegyzékszám: 05-06-015666, cégjegyzéket vezető bíróság:

Részletesebben

Indigo Nails Magyarország 7623 Pécs, József Attila u. 26. Telefon: +36 (70) 361 43 03 E-mail: indigo@indigonails.hu www.indigonails.

Indigo Nails Magyarország 7623 Pécs, József Attila u. 26. Telefon: +36 (70) 361 43 03 E-mail: indigo@indigonails.hu www.indigonails. Az indigonails.hu web áruház üzemeltetője: Viktória Beauty Kft Székhelye: 7623 Pécs József Attila u. 26. Adószám: 24067191-2-02 Cg.: 02-09-079215 Kibocsájtó neve: Pécsi Törvényszék Cégbírósága E-mail:

Részletesebben

Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek

Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek Információk a bolt működéséről és szerződési feltételek Szállítási díjak: Ajánlott postai küldeményként (előre utalással): (A küldeményt elsőbbségiként, levélszekrény útján nem kézbesíthetően adom fel.)

Részletesebben

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet

2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet 2013. évi V. törvény VI. könyv XXIV. fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában

Részletesebben

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása

Üzemeltetői adatok ismertetése Megvásárolható termékek, szolgáltatások körének bemutatása A kínált termékek kategória besorolása ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató

A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató A szerződéskötést megelőző vásárlói tájékoztató Érvényes: 2015.11.22. napjától visszavonásig. Saskáné Kadenszki Rozália e.v. (székhelye: 2225 Üllő, Pesti út 15., adószám: 50117235-2-33, nyilvántartási

Részletesebben

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF )

AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) AMRITA WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF ) (H A T Á L Y O S : 2015. április 1-jétől) 1. ALAPFOGALMAK 1.1. Eladó Cégnév: Amrita Yoga Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely:

Részletesebben

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása

Szolgáltató adatai: Ügyfélszolgálat: Az ÁSZF elfogadása A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a Babelprojekt Kft. által üzemeltetett www.madebynagyi.hu webáruház (továbbiakban Szolgáltató) használatának feltételeit az alábbiak

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a SárgaFogó Szerszám Webáruház (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit az alábbiak szerint: A Webáruház címe: URL: http://szerszamar.hu,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Yozzy Global Trade Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1222 Budapest, Gyár utca 15., nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek

Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek Perfekt Zrt. Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Perfekt Zrt. (1053 Budapest, Szép u. 2. I. em., Cg. 01-10-042279; a továbbiakban: Üzemeltető)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK http://www.dseband.com/ I. Általános rész 1) A Lexstar Kft. (székhely: 2600 Vác, Keszeg u 21. fsz/1, levelezési cím: Lexstar Kft. 2600 Vác, Szent László út 36., telefon:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban: ÁSZF) Webáruház adatai:http://webshop.szoftvertrade.hu/ (www.szoftvertrade.hu) Szállító adatai: Cégnév: Szoftver Trade Kft. (továbbiakban: Szállító) Székhely:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a GEOPRODUCT GYÓGYÍTÓ ÁSVÁNYOK Kutatási-, Bányászati-, Ásványelőkészítési-, Fejlesztési és Alkalmazási Kft. (székhely:

Részletesebben

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1

Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1 Tájékoztatás elektronikus úton történő szerződéskötést megelőzően 1 Az Oleander Informatikai Kft. (székhelye: 3534 Miskolc, Gőz u. 7, adószám: 23082445-2- 05, cégjegyzékszám: 05-09-020932, cégjegyzéket

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (2015.12.01-től) www.konzoljatekberles.hu A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Szabó Attila egyéni vállalkozó mint webáruház-üzemeltető

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák a KVENTA Kft Webáruházában forgalomba hozott termékek megrendelőinek (Továbbiakban: Vásárló, természetes személy vásárló

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen ÁSZF tartalmazza a Eventus boilies használatának feltételeit az alábbiak szerint: www.shopbojli.hu A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra

Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Általános szerződéses feltételek letöltéséhez kattintson erre a sorra Az alábbi Általános Feltételek - továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Név: Clean Center Fertőtlenítő- és Tisztítószergyártó Kft. Rövidített név: Clean Center Kft. Székhely: 1165 Budapest XVI. ker. Margit u. 114. Cégjegyzékszám: 01-09-683811

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele

Általános Szerződési Feltételek. I. A Szolgáltató. II. A szolgáltatás igénybevétele Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.byhome.hu online áruházat a Renato Design Bt. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Renato Desin Bt. (továbbiakban:

Részletesebben

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI WWW.JATEKSZIGET.HU WEBÁRUHÁZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HATÁLYOS: 2015. MÁRCIUS 24-TŐL A jelen Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: Szabályzat) nem szabályozott kérdésekre, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

Általános szerződési feltételek v1.2 DivaTrend webáruház

Általános szerződési feltételek v1.2 DivaTrend webáruház Általános szerződési feltételek Amennyiben vásárlója szeretne lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat,

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa

JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa JÓTÁLLÁSI ADATLAP LED-es éjjeli lámpa A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

4. A vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. Általános Szerződési Feltételek I. A Szolgáltató 1. A www.cegfejleszto.eu honlapot a Cégfejlesztői Kft. üzemelteti (továbbiakban: "Szolgáltató"). 2. A Szolgáltató cégneve: Cégfejlesztő Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Üzemeltető: Csomagolás: Szerződés. Panaszkezelés, vitarendezés

Üzemeltető: Csomagolás: Szerződés. Panaszkezelés, vitarendezés Üzemeltető: Petrits Mézeskalács Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7100 - Szekszárd, Munkácsy u. 8/a Adószám: 14878134-2-17 Cégjegyzékszám: 17-09-007408 Bejegyezte: Tolna Megyei

Részletesebben

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztatás IKEA Lakberendezési Kft. székhely: 1148 Budapest, Örs vezér tere 22. telefonszám: (36)1 460-31-60 e-mail cím: ikeahu.info@ikea.com Budapest, 2017. január 1. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról

Részletesebben

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket?

FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS. Mikor vihetem vissza a hibás terméket? FOGYASZTÓVÉDELMI KISOKOS 2015 Mikor vihetem vissza a hibás terméket? Készítette: A Forum Controll Egyesület a támogatásával A leggyakoribb téves tájékoztatások: A pénztártól való távozás után reklamációt

Részletesebben

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webáruházzal adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a BioEssence webáruházból történő vásárlásra Hatálybalépés időpontja: 2015. 04. 01. 1. Általános információk 1.1. A Szolgáltató adatai A BioEssence webáruház és a weblap

Részletesebben

Általános szerződéses feltételek

Általános szerződéses feltételek Általános szerződéses feltételek Az alábbi Általános Feltételek - továbbiakban: Feltételek - az internetes áruházban történő vásárlásra, megrendelésre vonatkoznak. Annak érdekében, hogy a www.sandorjatek.hu

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek (ÁSZF) Webáruház. www.d-lab.hu Determination Laboratory Consulting Kft. Adószám: 11708379-2-02 Cg.: 02-09-075186 Baranya H-7771 Palkonya Fő utca 109. www.d-lab.hu info@d-lab.hu Mobitel: +36 30 445 8932 Általános Szerződési és Felhasználási

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

Általános szerződési és felhasználási feltételek:

Általános szerződési és felhasználási feltételek: Általános szerződési és felhasználási feltételek: 1.Üzemeltetői adatok, információk Cégnév: Brainexpress Kft. Számlaszám: K&H Bank Zrt. 10400164-01610059-00000000 Székhely: 2000 Szentendre Nagybányai u.1/b.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ Köszöntjük a Recobin weboldalán. Vásárlás előtt kérjük figyelmesen olvassa el tájékoztatónkat. A sikeres vásárláshoz kötelező az Üzletszabályzat elfogadása. Üzemeltető: Recobin

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF):

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF): A MAXTER CLEAN Kereskedelmi és Szolgáltató KFT. (székhelye: 4150 Püspökladány, Katona József u. 34. cégjegyzékszáma: 09-09-024580) által működtetett csomagküldő

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR ÉREMKIBOCSÁTÓ INTÉZET KFT ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A webshopot a Magyar Éremkibocsátó Intézet Kft. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 7., cégjegyzékszám: Cg. 01-0957944, adószám: 23275395-2-41,

Részletesebben

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLLÁSAJÁNLATOK MEGJELENÍTÉSÉNEK MEGRENDELÉSE ESETÉN IRÁNYADÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) az Online Marketing Akadémia Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Dél-Alföldi Klíma Épületgépészeti, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. (székhelye:

Részletesebben

1. Fizetési feltételek

1. Fizetési feltételek Fizetés, szállítás, garancia 1. Fizetési feltételek 1.1. Általános tudnivalók A Fejlesztő Játékok Webáruházban a minimális rendelési érték: 5000 Ft. Amennyiben a kosárba tett termék(ek) ára eléri vagy

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt

Vevő: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a webes üzlettel adásvételi szerződést köt Általános Szerződési Feltételek a www.aproalmok.com webes üzletben történő vásárlásra I. Általános információk 1.1. Az Eladó adatai A www.aproalmok.com webes bolt üzemeltetője: Veréb Csilla Székhely: 2112

Részletesebben

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél

REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA. WEBER- nél REKLAMÁCIÓKEZELÉS FOLYAMATA a WEBER- nél 1., A reklamáció bejelentése a szerződött fél felé. Ez történhet szóban, vagy írásban (levél, e-mail). Szóbeli bejelentést utólag írásban meg kell erősíteni. 2.,

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Általános információk Szolgáltatásunkat belföldi Vásárlók részére hoztuk létre. Szerződéskötés csak magyar nyelven jöhet létre. A kiszállítást (annak választása esetén)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) a Leitz-Hungária Kft. (továbbiakban: Eladó), és a Leitz-Hungaria Kft. weboldalain keresztül nyújtott elektronikus

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) tartalmazza a Média-Star Kft. (Üzemeltető) és a természetesen személy (Megrendelő) között fellépő jogokat és kötelezettségeket,

Részletesebben

Általános szerződési feltételek és tájékoztató garázskapu alkatrész szállítására vonatkozó szerződésekhez

Általános szerződési feltételek és tájékoztató garázskapu alkatrész szállítására vonatkozó szerződésekhez Általános szerződési feltételek és tájékoztató garázskapu alkatrész szállítására vonatkozó szerződésekhez A szállító neve és címe, tevékenysége A New England Door Hungary Kft (a továbbiakban: Szállító,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A KBL-Hungária Kft. az általa üzemeltetett webáruházban Magyarországon forgalomba hozott termékeket értékesít, offline és elektronikus úton a www.hoszigetelorendszer.net

Részletesebben

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen bennünket a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 10 és 18 óra között.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne, keressen bennünket a kapcsolatok alatt található elérhetőségek valamelyikén munkaidőben 10 és 18 óra között. Általános Szerződési Feltételek - ÁSZF Amennyiben igénybe veszi az oldal szolgáltatásait és cégünk internetes oldalán rendelést küld el, ezzel egyidejűleg kijelenti, hogy ismeri, magára nézve kötelezőnek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A www.rastaclat.hu honlap (a továbbiakban: Honlap vagy Webáruház) üzemeltetője a Be Positive Ppl Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített elnevezése:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat

Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Iktatószám: Tárgy: SO/001/00107-0004/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A BEST FINANS KFT.-t (székhely: 1119. Budapest, Fehérvári út 43..) kötelezem arra, hogy a továbbiakban: az üzleten

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Mediwel Korlátolt Felelősségű Társaság (1124 Budapest, Törpe u. 8.; továbbiakban: Mediwel

Részletesebben

Klassz.hu Felhasználási Feltételek

Klassz.hu Felhasználási Feltételek Klassz.hu Felhasználási Feltételek A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) a Brands.hu Korlátolt Felelősségű Társaság (2500 Esztergom, Simor János utca 22/A. fszt. 1.;

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Genetips Kft. Székhely: 1146. Budapest, Dózsa György út 11. fszt.2. Postázási cím: 2600 Vác Pf.188. Cégjegyzékszám: 01-09-190638 Adószám: 24940962-2-42

Részletesebben

A CLUB SOLAR BT. Általános Szerződési Feltételei

A CLUB SOLAR BT. Általános Szerződési Feltételei A CLUB SOLAR BT. Általános Szerződési Feltételei A webshopot a CLUB SOLAR Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság (székhely: 3400 Mezőkövesd, Mátyás király u. 10., cégjegyzékszám: Cg. 05-06-011414,

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérem, amennyiben vásárolni szeretne az oldalamon feltüntetett áruk közül, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag abban

Részletesebben

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az biosmart Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a www.biosmart.hu weboldalon keresztül

Részletesebben

Általános Szolgáltatási Feltételek

Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szolgáltatási Feltételek Általános Szerződési Feltételek Eladó: Üzemeltető: OnLine-Egészség Kft. Üzemeltető címe: 5516 Körösladány, Batthyány utca 36. Ügyvezető: Petneházi Szilvia Email cím:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Öko-Építőanyag Webáruház-at Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó üzemelteti. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Kazinczy Gyöngyvér egyéni vállalkozó

Részletesebben