A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)"

Átírás

1 A Tenzor Tech Kft. Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) A jelen ÁSZF a Tenzor Tech Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 16/A., Cg.: , adószám: ), a továbbiakban mint Eladó ) valamint a Vevő között (továbbiakban együttesen: Felek) megrendelés, valamint vásárlás esetén létrejött szerződéses jogviszonyra vonatkozó általános feltételeket határozza meg, így a megrendelés és a vásárlás, és a felek által tett jognyilatkozatok (így pl. kifogás) elválaszthatatlan részét képezi. 1. A szerződés tárgya 1.1. A szerződés tárgya a mindenkori pénztárgép jogszabályban amely jelenleg a 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet - meghatározott, online kapcsolatra képes adóügyi ellenőrző egységgel (továbbiakban: AEE) rendelkező pénztárgép, és/vagy ezek kiegészítő tartozékai (továbbiakban együttesen: termék), illetve a megrendelés során megjelölt egyéb szolgáltatás, áru Az Eladó kijelenti, hogy a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI.15.) NGM rendelet szerint illetékes állami adóhatóság által, a rendeletben foglalt feltételeknek megfelelően nyilvántartásba vett szerviznek minősül, valamint, hogy az általa forgalmazott és értékesített pénztárgépek megfelelnek a mindenkor hatályos jogszabályi követelményeknek A szerződés részei a megernedelési űrlap, a visszaigazolás és a jelen ÁSZF, valamint minden olyan jognyilatkozat, melyet a felek a szerződéskötési eljárás során tesznek. 2. A megrendelés 2.1. A pénztárgép megrendelése elektronikus úton honlapon az erre a célra létrehozott megrendelési felületen megfelelően kitöltött és az Eladó részére megküldött megrendelés, illetve az értékesítési ponton személyesen a megrendelési űrlap hiánytalan kitöltésével és Eladónak történő átadásával történik, és az Eladó általi visszaigazolással válik hatályossá. 1

2 2.2. Amennyiben a Vevő hiányosan, vagy nem megfelelő módon tölti ki a megrendelési űrlapot, úgy az Eladó ezt jelzi a Vevő felé. A Vevőnek ez esetben új megrendelési űrlapot kell kitöltenie, és az Eladó részére megküldenie, a régi megrendelési űrlap ezzel egyidejűleg érvényét veszti A megrendelés feltétele különösen a Vevő által a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól (továbbiakban: NAV) igényelt 16 számjegyből álló üzembe helyezési kód (PTGREG) megrendelési űrlapon történő feltüntetése, vagy az üzembe helyezési kód megrendeléssel egyidejűleg történő megigénylése. Amennyiben a Vevő az üzembe helyezési kódot a megrendeléssel együtt igényli meg, vállalja, hogy az üzembe helyezési kódról szóló, állami adóhatóság által megküldött értesítést legkésőbb a vételár teljes megfizetéséig az Eladó rendelkezésére bocsátja. Ezzel összefüggésben a Vevő vállalja, hogy a megrendelést követően a regisztrációs kódot más szerviznek, értékesítőnek nem adja át, kivéve, ha a Vevő és az Eladó közti szerződéses jogviszony a pénztárgép megszemélyesítésének megkezdése előtt megszűnik Az elektronikus megrendelés során a Vevő a honlapon rákattint az oldalon található Megrendelés fülre. A megjelenő felületen a Vevő megrendelheti a pénztárgépeket, és ha szükséges, a tartozékokat is a Pénztárgép űrlap kitöltésével, majd a Megrendelem gomb megnyomásával. A Vevő ezután az általa megadott címre ésszerű időn 72 órán belül visszaigazolást kap a megrendeléséről A Vevő tudomásul veszi, hogy az elektronikus megrendeléssel létrejött szerződés magyar nyelvű, írásba foglalt szerződésnek minősül, a szerződés az Eladó adatbázisában rögzítésre kerül A megrendelés másik formája a személyes megrendelés, mely során a Vevő az Eladó meghatározott értékesítési pontján (helyileg: 1037 Budapest, Montevideo 16/A.) tölti ki a megrendelési űrlapot, melyet az Eladó dolgoz fel A Vevő a megrendelésben határozza meg, hogy milyen módon kívánja teljesíteni a 4. alpontban részletezett fizetési kötelezettségét A Vevő a megrendelésében határozza meg a megrendelt termék illetve szolgáltatás átvételének módját A Vevő kérheti, hogy az általa megrendelt pénztárgépet a NAV-tól korábban megigényelt ún. üzembe helyezési kód alapján, előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át számára az általa a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban szereplő megjelölt értékesítési ponton, vagy 2

3 az általa megrendelt pénztárgépet a NAV-tól korábban megigényelt ún. üzembe helyezési kód alapján, előre megszemélyesített beüzemelt formában szállítsák ki számára az általa a megrendelési űrlapon Vevő által megjelölt szállítási címre, vagy a megrendelt pénztárgépet a Vevő által a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban megjelölt feltüntetett értékesítési ponton személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át számára, vagy a megrendelt pénztárgépet a Vevő által a megrendelési űrlapon megjelölt és a visszaigazolásban szereplő megjelölt szállítási címen személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át számára A 2.7. pontban felsorolt átvételi módok eltérő költségekkel járnak, a költségek a honlapon megtalálhatók A Vevő a megrendelésben foglaltakat az Eladó teljesítéséig az Eladóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal módosíthatja, a módosítás az Eladó tudomásszerzésével hatályosul, amennyiben az ellen az Eladó haladéktalanul nem emel kifogást. A módosulás hatályosul A módosításból eredő többletköltségek (pl.: más típusú pénztárgép választása) minden esetben a Vevőt terhelik Az Eladó szerződésszerűen teljesít amennyiben a Vevő által meghatározott pénztárgépet megszemélyesítette, és a termék az értékesítési ponton átvehető A Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés szerződéses nyilatkozatnak minősül és fizetési kötelezettséget von maga után. 3. A megrendelés visszaigazolása 3.1. A megrendelés a visszaigazolással hatályosul. A visszaigazolás elektronikus út használata esetén annak az Eladóhoz történő megérkezését követő, személyesen tett és papíron felvett megrendelés esetén a megrendelés leadásának időpontját követő 5 munkanapon belül történik. Személyes megrendelés esetén az Eladó átvételét is igazoló megrendelési űrlap Vevői példánya egyben a rendelés visszaigazolásának is minősül A visszaigazolás elektronikus úton történő megrendelés esetén a Vevő által megadott e- mail címre történik. 3

4 3.3. A megrendelés teljesítését az Eladó a megrendelés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül a Vevő előzetes tájékoztatása mellett megtagadhatja, ha a megrendelt termék az Eladónak nem felróható valamilyen okból nem szerezhető be. 4. Vételár 4.1. A vételár honlapon a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termék vételára nem tartalmazza a beüzemelési, megszemélyesítési, szállítási költséget illetve az egyéb szolgáltatások (pl. oktatás) díját, ezen díjakat az Eladó a www. tenzortech.hu honlapon tünteti fel Az Eladó a megrendelhető termékek vételárai megváltoztatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a honlapon való megjelenéssel lép hatályba. A már megrendelt termékek vételárát az esetleges módosítás nem befolyásolja, azok a megrendeléskori értéken kerülnek értékesítésre A pénztárgép csak a teljes vételár kifizetését követően személyesíthető meg, vehető át, és helyezhető üzembe A vételár kifizetésének határideje elektronikus úton történő megrendelés esetén az Eladó által küldött elektronikus visszaigazolás számított 15. nap, mely a visszaigazolásban is meghatározásra kerül Az Eladó a terméket a visszaigazolástól számított 15. napig tartja fenn (fenntartási idő) Amennyiben a vételár megfizetésére a fenntartási idő lejártát követően kerül sor a termék átadását az Eladó a fizetéstől számított 10 héten belül tudja biztosítani A vételár megfizetésének módja lehet: proforma számla alapján történő előre utalás, banki befizetés, az értékesítési ponton készpénzben vagy bankkártyával történő fizetés. A vételár megfizetése minden esetben számla ellenében történik Ha a Vevő a Megrendelésben azt kéri, hogy a pénztárgépet előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át számára az értékesítési ponton vagy a megadott szállítási címen, úgy ez csak abban az esetben teljesíthető, ha a teljes vételárat a visszaigazolásban szereplő fizetési határidőig mely minden esetben a megszemélyesítés előtti időpont - átutalja a megadott számlaszámra, vagy banki befizetéssel teljesíti. 4

5 Határidőben teljesít a Vevő, ha a fizetési határidő utolsó napján az Eladó számláján jóváírásra kerül a vételár A megszemélyesítés és beüzemelés a vételár Eladó bankszámláján történő jóváírása után történik meg. A vevőnek a pénztárgép vételára mellett a megszemélyesítési és beüzemelési költségeket is ki kell fizetnie (9.900,- Ft) Ha a Vevő a Megrendelésben úgy rendelkezik, hogy a pénztárgépet az átvételkor, az értékesítési ponton személyesítsék meg, úgy a fizetési határidő egyben az átvétel dátuma is. Ebben az esetben a Vevő a vételárat megfizetheti a fizetési határidő előtt átutalással (ebben az esetben a tranzakcióról banki igazolást kell bemutatnia); vagy az értékesítési ponton készpénzben Amennyiben a Vevő a vételárat a megadott fizetési határidőt követően, az Eladó által megküldött fizetési felszólításban szereplő határidő eredménytelen elteltét követőensem fizeti meg, úgy az Eladó elállhat a szerződéstől A pénztárgép tulajdonjoga a Vevőre a pénztárgép átadásakor száll át. Az átadást követően a kárveszélyt a Vevő viseli Amennyiben a Vevő a részben vagy egészben kifizetett pénztárgépet a fizetés időpontjától számított 30 napon belül nem veszi át, az Eladó jogosult a 30. naptól kezdődően 500 Ft/gép/nap tárolási költséget felszámolni a Vevőnek. Ebben az esetben a kárveszélyt a 30. napot követően a Vevő viseli Az Eladó jogosult a szerződést felbontani, és a terméket értékesíteni, amennyiben a termék átvételére a fizetést követő 60. napig nem kerül sor. A szerződés megszűnését követő 8 munkanapon belül az Eladó visszautalja a Vevőnek a termék vételárának a tárolási költséggel, megszemélyesített pénztárgép esetén az AEE cserének díjával, és az AEE egység költségével ( az utóbbi két tétel összesen ,- Ft + ÁFA) csökkentett részét. A felbontás esetén a már teljesített szolgáltatások díjai - pl. üzembe helyezési díj, kiszállítás - a Vevőnek nem járnak vissza. 5. A pénztárgép megszemélyesítése 5.1. A pénztárgép megszemélyesítése minden esetben csak a teljes vételár megfizetését követően lehetséges. 5

6 5.2. A megszemélyesítés további feltétele, hogy a Vevő a megfelelő, a NAV által a Vevő, mint adóalany részére üzembe helyezési kód igénylést követően megküldött, érvényes üzembe helyezési kódot megadja az Eladó részére Az Eladó minden esetben leellenőrzi, hogy a Vevő által megadott üzembe helyezési kód és egyéb adat megfelel-e a mindenkor hatályos jogszabályban foglaltaknak, de ez nem érinti a Vevő felelősségét arra az esetre, ha nem megfelelő üzembe helyezési kódot vagy adatot ad meg az Eladónak Amennyiben a Vevő által megadott üzembe helyezési kód, vagy más adat nem megfelelő, és a pénztárgép ismételt megszemélyesítése és beüzemelése csak az AEE cseréjével lehetséges, a Vevő köteles kifizetni az AEE egységet és a csere díját. (A cserélt AEE-t az Eladó a Vevő részére átadja, aki azt köteles az elévülési idő alatt megőrizni.) A Vevő köteles kifizetni a megszemélyesítési és beüzemelési költséget is. Amennyiben a Vevő hibájából történő adathiba nem eredményezi a megszemélyesítés, beüzemelés megismétlését, az AEE cseréjét, és az adatmódosítás elektronikus úton megoldható, úgy az Eladó ezt egyszeri alkalommal díjmentesen elvégzi Amennyiben az Eladó hibájából a megszemélyesítés és beüzemelés nem sikerül, és szükség van az AEE cseréjére, úgy ennek minden költsége az Eladót terheli A Vevő a megszemélyesítést megelőzően köteles megkötni az adatkommunikációra vonatkozó szerződést. Az adatkommunikációra vonatkozó szerződés a Vevő és a MobilAdat Kft. között jön létre Amennyiben a Vevő akként rendelkezik, hogy a megszemélyesítésre és a beüzemelésre az értékesítési ponton, vagy a szállítási címen az átadást közvetlenül megelőzően kerüljön sor, úgy az adatkommunikációra vonatkozó szerződést a Vevő az értékesítési ponton, vagy kiszállítás esetén a szállítási címen, az üzembe helyezési kód ellenőrzését követően köti meg. Ezután a Vevő kifizeti az esetleges szállítási költséget, a megszemélyesítés és beüzemelés díját, valamint a teljes vételárat, kivéve, ha ezt megelőzően a teljes vételárat átutalta a megadott bankszámlára, és az átutalás tényét igazolja. 6. A pénztárgép átvétele 6.1. Amennyiben a Vevő a megrendelésben akként nyilatkozik, hogy a terméket az Eladó a Vevő által meghatározott címre szállítsa ki, az Eladó a terméket a vételár és a szállítási költség megfizetését követő 8 munkanapon belül a megadott címre kiszállítja. A szállítás minden esetben csak Budapest területére kérhető külön díjazás ellenében. 6

7 A kiszállításra megszabott határidő nem alkalmazható, ha a Vevő akként rendelkezett, hogy a pénztárgépet előre megszemélyesített formában szállítsák ki részére, de a fizetést megelőzően nem bocsátott az Eladó rendelkezésére a megszemélyesítéshez szükséges adatokat Amennyiben a Vevő nem bocsátotta az Eladó rendelekezésére a megszemélyesítéshez szükséges adatokat az Eladó felszólítja a Vevőt az adatszolgáltatásra. Amennyiben a Vevő a felszólítást követő 8 munkanapon belül nem tesz eleget az adatszolgáltatási kötelezettségének az Eladó jogosult felmondani a szerződést Amennyiben a termék elektronikus úton kerül megrendelésre és a megfizetésére a fenntartási idő lejártát követően kerül sor a termék átadását az Eladó a fizetéstől számított 10 héten belül tudja biztosítani A kiszállítás napjáról a Vevőt az Eladó ben, illetve telefonon értesíti A Vevő a pénztárgépnaplót, a pénztárgép funkcióleírását, és az összes dokumentációt a pénztárgép átvételekor, az átvételi elismervény aláírásával egyidejűleg kapja meg Az Eladó a pénztárgépet csak a Vevő képviseletére jogosult személynek adhatja át, ezzel összefüggésben a Vevő képviseletében eljáró személynek minden esetben igazolnia kell a képviseletre való jogosultságát a társaság aláírási címpéldányával, személyi igazolvánnyal, és - ha van - teljes bizonyító erejű meghatalmazással Amennyiben a Vevő a pénztárgépet személyesen az értékesítési ponton vagy szállítási címen átvételkori beüzemeléssel veszi át, a képviseleti jogosultság igazolására a megszemélyesítést megelőzően az értékesítési ponton, ill. szállítási címen kerül sor Amennyiben a Vevő a megrendeléskor akként rendelkezett, hogy részére a pénztárgép előre megszemélyesített beüzemelt formában kerüljön átadásra, a képviseletre való jogosultságát az Eladó az átvételkor leellenőrzi Amennyiben a képviseleti jogosultság hitelt érdemlő módon nem bizonyított az Eladó a pénztárgépet nem adja át, ill. nem személyesíti meg. A pénztárgép ebben az esetben az Eladó raktárhelyiségében tárolásra kerül a pontban meghatározott feltételek szerint. 7. Az elállás és a felbontás egyes szabályai 7

8 7.1. Amennyiben a Vevő a megrendeléskor akként rendelkezett, hogy a pénztárgépet részére személyes átvételkori beüzemeléssel, megszemélyesítéssel adják át, a szerződéstől a megszemélyesítés megkezdéséig állhat el A Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben elektronikus úton kötötte meg a szerződést, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. -ban meghatározott, távollevők között kötött szerződésekre vonatkozó elállási és felmondási jogát a megszemélyesített pénztárgép tekintetében nem gyakorolhatja, tekintettel arra, hogy a megszemélyesített pénztárgép a rendelet 29. -ban meghatározott elállási és felmondási jog alóli kivételek c.) pontja alá tartozik, azaz olyan terméknek minősül, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak Amennyiben a Vevő elektronikus úton kötötte meg a szerződést és megrendeléskor akként rendelkezett, hogy számára a pénztárgépet előre megszemélyesített beüzemelt formában adják át a visszaigazolásban megjelölt értékesítési ponton, vagy előre megszemélyesített beüzemelt formában szállítsák ki számára a Vevő által megjelölt szállítási címre, a Vevő elállási jogát a vételár kifizetésének napján 17 óráig gyakorolhatja. Ebben az esetben a pénztárgép megszemélyesítésére leghamarabb a kifizetést követő munkanapon kerül sor A Vevő elállási jogáról az Eladóhoz intézett, írásbeli jognyilatkozattal meddig? (az elállási jog gyakorlására jelen ÁSZF 7.1, 7.3 és 7.4. pontjaiban meghatározott határidő utolsó napjáig) lemondhat. Lemondás esetén a pénztárgép megszemélyesítésére és beüzemelésére a vételár Eladó számláján történő jóváírásával megegyező napon sor kerülhet Amennyiben a Vevő a termék - kivéve pénztárgép megvásárlására irányuló szerződést elektronikus úton kötötte meg, a termék átvételétől számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől Ha a Vevő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül az Eladó visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, ha a Vevő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott, illetve termék visszaküldésének költségét) A visszatérítéskor az Eladó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e (? melyik, amihhez hozzájárul vagy egyik sem?) visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. 8

9 7.4.3.Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg a terméket részére nem szolgáltatták vissza, vagy a Vevő nem igazolta Eladó felé, hogy a termék visszaküldése felől intézkedett Amennyiben a Vevő az elállási jog gyakorlásával az Eladónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni A Vevő köteles megtéríteni a termékben bekövetkezett értékcsökkenést, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be Vevő elállási és felmondási jogáttel írásban tett nyilatkozatával, az Eladóhoz címzett levélben vagy ben gyakorolhatja. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell: a Vevő nevét, címét, a megrendelt termékeket, és a Vevő kifejezett kijelentését a szerződéstől való elállásra vonatkozóan, illetve postai úton megküldött vagy személyesen átadott elállás esetén a Vevő aláírását. 8. Szavatosság, garancia 8.1. A Vevő az átadást követően késedelem nélkül köteles meggyőződni arról, hogy a termék és a szolgáltatás megfelelő-e Az Eladó nem teljesít hibásan, ha a hiba a Vevő által adott adat hiányosságára, vagy hibájára, vagy a Vevő által adott utasítás célszerűtlenségére, szakszerűtlenségére vezethető vissza A fent nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései irányadók Kellékszavatosság: A Vevő hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint A Vevő választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy 9

10 a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy végső esetben a szerződéstől is elállhat Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül az Eladóval közölni. Ugyanakkor a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti A Vevő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt Termékszavatosság Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vevő választása szerint az 8.4. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy az Eladóval, mint a termék forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy 10

11 a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania Jótállás Hibás teljesítés esetén az Eladó a teljesítéstől számított 1 évig jótállásra köteles Az Eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett Az AEE egység esetében az online pénztárgép jótállási idejétől eltérően az Eladó az üzembe helyezéstől számított 6 hónapig jótállásra köteles A Vevő jótállási jogának fennállását a számla és a garancialevél egyidejű bemutatásávak igazolja A Vevő ugyanazon terméknél jelentkező ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti. A Vevőt a jótállásból fakadó jogok az 8.4. és a 8.5. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 9. Adatkezelés 9.1. A megrendelés során az Eladó a Vevő által rendelkezésére bocsátott adatokat bizalmasan kezeli, azokat a szerződés, és a jogszabályokban meghatározott kötelezettség teljesítése érdekében használja fel Az adatokat az Eladó harmadik személynek nem adja át. Ez alól kivételt jelent a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben szerződéses partnereknek átadott adat (például futárszolgálatnak átadott információ), valamint a jogszabályi kötelezettség teljesítése körében az állam hatóságoknak átadott adat. 11

12 9.3. A fentieknek megfelelően az Eladó gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse Az Vevő által az Eladónak átadott adatok, és a megrendelt árukról készült számlák a hatályos jogszabályban előírt módon és mértékig kerülnek tárolásra A Vevő bármikor korlátozás és díjfizetési kötelezettség nélkül írásban, indoklás nélkül kérheti, hogy adatait részben vagy egészben módosítsák, vagy töröljék. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Az Eladó a kérés kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából az érintett személyes adatokat A fentieken túlmenően az adatkezelésre a polgári törvénykönyv, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény rendelkezései irányadók. 10. Jogérvényesítési lehetőségek Az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési módok állnak rendelkezésre, amennyiben a Vevővel folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre A Vevő bejegyzést tehet a vásárlók könyvébe. A bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol A Vevő Panaszt tehet a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról A Vevő békéltető testülethez fordulhat. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél Bírósági eljárás. Vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a mindenkor hatályos Ptk., 12

13 valamint a Polgári Perrendtartásról szóló évi III. törvény rendelkezései szerint. 11. Záró rendelkezések Az Eladó az ÁSZF-t, és annak esetleges módosításait a honlapon teszi közzé Az Eladó fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen ÁSZF-t bármikor, egyoldalúan módosítsa. A módosult rendelkezéseket az Eladó a módosítás után leadot megrendelések tekintetében alkalmazza Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyarországon mindenkor hatályos magyar és európai uniós jogszabályok alkalmazandók Az ÁSZF egyes pontjainak, vagy rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egészének érvényét A jelen ÁSZF elfogadásával a Vevő kijelenti, hogy az ÁSZF tartalmát megismerte, megértette, továbbá, hogy az Eladó tájékoztatta az ÁSZF azon feltételeiről, melyek a szokásos szerződési és a felek között esetlegesen kialakult gyakorlattól, vagy a szerződésre vonatkozó rendelkezésektől lényegesen eltérnek Jelen ÁSZF augusztus 21. napján lép hatályba. Vaszari Dániel ügyvezető Tenzor Tech Kft. 13

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek A webáruház címe: www.elevenv.hu Általános szerződési feltételek A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai: Cégnév: HF ELEVEN Kft. Székhely: 1163 Budapest, Margit utca 28. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:

A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg: Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Derecskei Gyümölcsös Webáruháznak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek:

Vásárlási feltételek. Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Vásárlási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem

Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem Surnovksz és Társa Kft. Kisvakond Szaküzlet www.kis-vakond.hu Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek és Adatvédelem Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Surnovszky

Részletesebben

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna.

Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, figyelmesen olvassa el a lent felsoroltakat, mielőtt webáruházunkban vásárolna. Amennyiben vásárlója, aktív felhasználója kíván lenni a www.groupamaarena.com webáruháznak, az

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Általános információk Szolgáltatásunkat belföldi Vásárlók részére hoztuk létre. Szerződéskötés csak magyar nyelven jöhet létre. A kiszállítást (annak választása esetén)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYAR KÖZLÖNY 30. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. február 26., szerda Tartalomjegyzék 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Mely létrejött egyrészről az Alt Cash Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1141 Budapest, Fogarasi út 195-197, cégjegyzékszáma: 01-09-167689, adószáma:

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek (ÁSZF) Felhívom szíves figyelmét, ha vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a Cumóka Ruházati Bababolt Webáruházának, figyelmesen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket és kizárólag

Részletesebben

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28.

SynergoLAB. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. SynergoLAB Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) SynergoLAB Kft. Székhely: 1119. Budapest, Andor u. 24-28. Telephely: 1012. Budapest, Logodi u. 9. 1.em. 7. Cégjegyzékszám: 01-09-184915 Adószám: 24834128-2-43

Részletesebben

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. Kérjük, ügyeljen az adatok pontosságára, mert a megadott információ alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék.

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. A szolgáltató Név: Color Card Informatikai Kft. Székhely: 8000 Székesfehérvár, Almássy telep 13. 3/23. Magyarország Cégjegyzékszám: 07-09-017828/8 Adószám: 11740188-2-07

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei

Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei Az olahgumi.hu által nyújtott szolgáltatások általános szerződési feltételei 1. Az ÁSZF hatálya 1.1. Jelen szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az olahgumi.hu domain név alatt működő szolgáltatások

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi

Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi Általános szerződési feltételek A. Általános rész 1) A jelen Általános Szerződési Feltételek az ELIT-Sportszer Kft. (Név: ELIT-Sportszer Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székhely:

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben