A színtársulat új Énekes madara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A színtársulat új Énekes madara"

Átírás

1 HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 2. SZÁM FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A színtársulat új Énekes madara A mórahalmi társulat idei bemutatója, Tamási Áron Énekes madár című zenés színműve, telt házzal megy színházunkban. A helyi közönség két évet várt erre a bemutatóra. Közben távozott Dálnoky Zsóka, akinek a nevéhez több nagy sikerű rendezés kötődik. Az új rendező Lázár János lett. János már 12 éve tagja a társulatnak, mindent tud a bennük rejlő tehetségről és a közösség erejéről. Tudja azt is, hogy nem árt időnként a vérfrissítés. Hozott tehát a társulatba egy üde, fiatal teremtést, aki ráadásul remek énekes is. A szegedi Fedor Zsófi igazi meglepetés, de keveset tudunk róla. Őt szeretném bemutatni egy interjúban. (Cikkünket az 5. oldalon olvashatják.) Megkezdődik a Nagyböjt február 13-án Hamvazószerdával elkezdődik a Nagyböjt. Húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (húsvéti gyónás) és a dicsőségesen győzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűn sírjából (húsvéti szentáldozás). Ennek célnak elérésére három eszközünk van: a böjt, az imádság és az alamizsna. (Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.)

2 Válaszok a lakossági kérdésekre a évi Közmeghallgatás után Tisztelt Mórahalmi Lakosok! A november 29-én megtartott közmeghallgatáson elhangzott azon kérdésekre, amelyek felvetői megadták nevüket, címüket, írásban válaszoltam. Tekintettel arra, hogy több olyan kérdés érkezett sms-ben, melynek feltevője nem adta meg postai elérhetőségét, most az újság hasábjain keresztül adok tájékoztatást a jelzésekre. Az iskolaudvar bekerítése, illetve az iskolai menzán előállított étel minőségével kapcsolatos bejelentésére tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy az udvar bekerítése addig nem történik meg, míg az új iskolaépület, valamint az új óvoda épület fel nem épül, melynek várható ideje: 2014 tavasza. Az iskolai étel előállításával kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy a személyi béreket és a rezsi költségeket az iskola finanszírozza, viszont az alapanyagok beszerzése a szülők által befizetett összegből történik. Az alapanyagok minőségi változásának egyik oka lehet, hogy egyre több gyermeknek kell szociális rászorultság elve alapján térítésmentesen biztosítanunk az ellátást. Az István király úti járdaszakasz minőségét kifogásoló Érdeklődőt tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk keresi a (pályázati) forrásokat arra vonatkozóan, hogy ezen járdaszakasz felújítása is megtörténhessen. Lehetőségünk szerint ezt a beruházást évben igyekszünk kivitelezni. Az új Városházán történő házasságkötési igénnyel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy a város hivatalos házasságkötő terme az Aranyszöm Rendezvényházban került kialakításra. Ez a terem rendelkezik mindazon berendezésekkel, technikai eszközökkel, melyek a minőségi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek. Ennek megfelelően Mórahalom város Képviselő-testülete nem támogatja az esküvők külső helyszínen történő megrendezését. Ettől függetlenül az esküvő kivételével bármilyen rendezvény lebonyolítása lehetséges a városháza aulájában és dísztermében. A zöldség-gyümölcs felvásárlására irányuló felvetéssel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy továbbra keressük a lehetőségét annak, hogy ezen ágazat működtetését biztosítani tudjuk Mórahalmon. Nagy szüksége lenne a térségnek felvásárló üzemre, mely nemcsak a gazdák számára jelentene előnyt, hanem új munkalehetőséget is biztosítana. Köszönöm valamennyiüknek, hogy figyelemmel kísérték a közmeghallgatást és észrevételeikkel rámutattak olyan problémákra, melyek megoldása önkormányzatunk fokozottabb közreműködését igényli. Nógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő ÚJ ÓVODAÉPÜLET KIALAKÍTÁSA MÓRAHALMON A Mórahalom Városi Önkormányzat több mint 199 millió forintos uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásban. A közel 210,6 millió forintos összköltségvetésű beruházásból Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon új óvodaépület, a már meglévő óvoda új telephelyének kialakítására kerül sor. Mórahalom Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében a Dél- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, DAOP azonosítószámú, Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében című pályázat elbírálása során bruttó ,- Ft összegű támogatásban részesül. A pályázat keretében Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon a minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása céljából, a Mórahalmon található HH és SNI gyermekek integrált nevelését is ellátó Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése valósul meg. A szeptember óta az óvoda telephelyének számító Barmos György tér 2. szám alatt (hrsz. 604) az intézmény 3 új csoportszobával bővül, valamint a szakmai munkát támogató eszközök beszerzésére is sor kerül. A teljes körűen akadálymentesített új óvodaépületben 3 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, 3 db öltöző vizesblokkal, 1 db óvónői és elkülönítő szoba, 1 db raktár, 1 db fejlesztő szoba, 3 db akadálymentes vizesblokk és raktár kerül kialakításra, ezen kívül pedig még játszóudvar létesítésére is sor kerül a beruházás során. A pályázat keretében a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott, a fejleszteni kívánt óvodai nevelés nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, bútorok, szobai játszóeszközök, mozgásfejlesztő eszközök, játszóudvar eszközei, konyhai eszközök beszerzésére kerül sor. A pályázat a Támogatási Szerződés ütemezése szerint megfelelően halad. Az elkészült beruházást várhatóan őszén vehetik birtokba az óvodások. 2

3 Miért van szükség az ivóvíz minőségének javítására? Az Európai Unió kötelezte Magyarországot, hogy csökkentse az ivóvíz arzéntartalmát. Ennek érdekében hazánk köteles ivóvízminőség-javító programokat indítani súlyos százmilliárdok árán. Az ivóvízminőség-javító programok országos szinten kiemelt fontosságú beruházásoknak minősülnek. Ennek nem az ivóvíz minőségének romlása az oka, hanem a nemzetközi szabályozások szigorodása. Ez meglehetősen érthetetlen, hiszen az általunk eddig fogyasztott ivóvíz bizonyítottan semmiféle egészségkárosodást nem okoznak, s nem is okoztak. Sőt elmondhatjuk, hogy folyamatosan javul a magyarországi ivóvíz minősége, de a drasztikusan szigorodó előírásokkal nehéz lépést tartani. A szabályok létrehozásakor, szerintünk helytelenül az Európai Unió a tagállamokból általánosít, míg a hazai szokásokat, viszonyokat nem tekinti irányadónak. Az arzén határértékét a következőképpen kell, hogy értékeljük: a tengerparti országok, ahol rendkívül sok kagylót, halat és egyéb tengeri állatot fogyasztanak az arzénbevitel ezen étkezési szokások mentén valósul meg. Természetesen ezt senki nem tudja és nem is akarja vizsgálni. Ezzel ellentétben a tengerrel nem rendelkező országok, illetve olyan kontinentális éghajlatú területek, ahol az étkezési szokások másképp alakulnak, ott az ivóvízzel jut az arzén a szervezetbe. Ezért nem volt indokolt nálunk ugyanolyan szigorral eljárni, mint a tengerparttal rendelkező országokban. Az EU-ban azonban csak egységesek lehetnek a határértékek, így Magyarországnak el kellett fogadnia az előírásokat. Az egységes határértékek bevezetése egyébként más tagállamoknak is okozott gondot. Jellemző, hogy pl.: Svájc aki egyébként nem Európai Uniós tagállam ugyanolyan arzéntartalmú vizet fogyaszt, mint Mi jelenleg. Mórahalom azon települések közé tartozik, akiknek több más településsel együtt ivóvízminőség-javító programot kell végrehajtania. Célunk, hogy a kötelező ivóvízminőség-javító programmal a lakosság számára biztosított ivóvíz minősége elérje az uniós elvárásoknak megfelelő szintet. Az előírások betartása kötelező, de ebben az esetben teljesen értelmetlen, hiszen az ivóvíznek semmi baja nincs és nem is volt. Ettől függetlenül az ivóvízminőség-javító programot legkésőbb év végéig végre fogjuk hajtani. Ennek eredményeképpen az ivóvizünkből vegyszerekkel kell kivonnunk az arzént, remélhetőleg ez súlyosan nem rontja az ivóvizünk élvezeti értékét. Az viszont tény, hogy jelentőségen megdrágítja majd a víztisztító technológiai az ivóvíz-szolgáltatást. Tisztelt Ingatlantulajdonos! Addig, amíg a program lezajlik a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtos kocsival és/vagy konténerizált víztisztító berendezéssel a határérték alatti arzéntartalmú egészséges ivóvizet. Természetesen senki sem kötelezhető ezen ivóvíz-szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a lakosság úgy dönt továbbra is fogyaszthatja a vezetékes ivóvizet, amelynek eddigi minőségéért az Önkormányzat vállal garanciát. A program koordinációját a Belügyminisztérium végzi. A lajtos kocsi február 2-tól minden másnap órától óráig az ivóvíztisztító konténer pedig az engedély kiadását és telepítését követően előreláthatóan márciusától a Rákóczi tér Iskola utca kereszteződésében érhető el. Az ivóvíz-vételezés lehetőségeiről további információkat a helyben szokásos módon szerezhetnek. Mórahalom város Képviselő-testülete Az elmúlt időszak időjárási viszonyai miatt balesetveszélyessé váltak útjaink. A balesetveszély elhárítása mindanynyiunk közös érdeke! A helyi környezet és természet védelméről szóló 14/1999. (IX.16.) Ör rendelet 4. alapján az épület tulajdonosa köteles gondoskodni az ólmos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járda (járdaszakasz, gyalogjárda, lépcső stb.) takarításáról vagy szórással történő csúszás mentesítéséről. Tisztelettel megkérjük arra, hogy az ingatlana előtti járdaszakasz csúszás mentesítéséről gondoskodni szíveskedjen. Ennek elmulasztása Polgárjogi felelősséget von maga után. Kérem, hogy tájékoztató levelem kézhezvételétől számított 1 napon belül intézkedjen a fent említett ingatlan és annak környezetének rendbetételéről. Módra Tamás mezőőr 3

4 Meghívást kaptam egy főpróbára Hogyan érezheti magát az ember egyszerre két helyen? Gondolatban. Másrészt a szereplők székely népviselete, a mondataik, a szavak egymásba fűzése mind-mind a székely emberekre emlékeztetett, és olyan érzésem volt, mint amikor általában minden évben Székelyföldön járva Farkaslakánál, a két cserfánál megállok tisztelegni Tamási Áron emlékének, és nézem a domborművet úgy, mint itt Mórahalmon Mókát a székely harisnyájában. Tisztelettel és elismeréssel szemléltem két súlyos egyéniség, Kazi István és Lázár János alakítását. Méltó partnereik voltak a hölgyek is: Kószó Anita és Németh Szilvia, akiknek káprázatos játéka és csodaszép székely viseletesük hozzájárult az előadás sikeréhez. Nagyon tetszettek az új szereplők és remélem kitartó tagjai lesznek a társulatnak. Így voltam, mikor kis színházunk nézőteréről a nagyszerű Dálnoki Zsóka távozása után újra talpra állt mórahalmi színtársulat előadásában végignézhettem Tamási Áron Énekes madár című színművének főpróbáját. Egyrészt, mint a társulat egykori tagja, gondolatban, ott a világot jelentő deszkákon velük együtt toltam az igazság szekerét, teljesüljön Köményné terve, hasson a varázsital és végül mindenki a párjára találjon. A bajban is természetes humorral okoskodó szereplők eszembe juttatták egy élményemet. Csobotfalván, a csíksomlyói búcsú miatt totális, órákig tartó forgalmi dugó keletkezett. Szemerkélt az eső és ott vesztegelt egymástól nem messze két csiki szekér, hazaigyekvő búcsújárókkal, és a két hajtó olyan vidáman és felszabadultan kiáltozott át egymásnak, hogy mifelénk esetleg ideális időben egy vendéglő teraszán hallhat az ember ilyen jellegű párbeszédet. Ilyen emlékeket idézett föl bennem a Mókát alakító Kispéter Zsolt játéka is. Ő kapta talán a leggóbésabb szerepet, és a Sári bíró egykori Hajdók sógora ezúttal sem okozott nekem csalódást. Öreg füleimnek már itt-ott problémát okozott a szöveg megértése, de nem úgy, ha a Köménynét alakító Péter Erzsike kiválóan artikulált szép beszédét hallgatta. A mesebeli hangulat fűszere volt egy bűbájos boszorka szerepében a mórahalmi kulturális élet Rozikája. Neki, minden szereplőnek, a végszóban feszültséget oldó kisbírónak és a Dálnoki Zsókától átvett rendezői staféta botot ügyesen forgató Lázár Jánosnak hálásak vagyunk ezért az estéért, szeretnénk még sokszor így ünnepelni őket az előadásvégi tapsrendben. Salamon László volt színtársulati tag 4

5 A színtársulat új Énekes madara (Cikkünk folytatása a címoldalról.) Zsófi! Először is arról mesélj hogyan kerültél kapcsolatba a színtársulattal? Lázár Jánossal, a darab rendezőjével korábban már több közös fellépésünk volt. Az elmúlt év márciusában, a mórahalmi nőnapi műsor után ő vetette fel, lenne-e kedvem csatlakozni a színtársulathoz. Azonnal igent mondtam, de az érettségire való felkészülés miatt csak ősszel tudtuk elkezdeni a közös munkát. Mit kell tudnunk rólad? Mit tanulsz, és hogyan kapcsolódik a színjátszás a majdani álmaidhoz? 2012-ben érettségiztem a szegedi Radnóti gimnáziumban. 15 éves koromtól járok énekórákra. A gimnázium utolsó évében már tudatosan elkezdtem a felkészülést az énekes-előadóművészi pályára. Ősztől a szegedi konzervatóriumban tanulok tovább magánének szakon. Életem eddigi legboldogabb időszakát élem meg most. Végre teljes időben azzal tudok foglalkozni amit igazán szeretek. Nagyon örültem a mórahalmi meghívásnak, hiszen a színjátszás, a színpadi éneklés pont az, amit szeretnék egész életemben csinálni. Mit jelentett beilleszkedni egy több mint 10 éve összeszokott közösségbe? A színházi környezet két év amatőr színjátszás után nem volt idegen számomra. De mivel alapvetően zárkózott természetű vagyok az első néhány próba során nagyon izgultam. Jánoson kívül senkit nem ismertem és a 90 oldalas forgatókönyvet látva nem mondhatom, hogy nem bizonytalanodtam el. Azonban a társulatban kedves, melegszívű embereket ismertem meg, úgy érzem, hogy mostanra befogadtak és élvezhetem, hogy figyelnek rám és mindenben segítenek. Milyen volt azonosulni a darabbéli Magdóval? Könnyű volt, hiszen mint mindenkinek, nekem is a legkisebb lány a kedvencem a mesékben. Magdó számomra az igaz szerelem hősnőjét képviseli, aki minden nehézséggel és ármánnyal megküzd a maga egyszerű eszközeivel a kedveséért. Nagyon tetszik nekem a karaktere. A darab elején esetlen és szorongó, de azután a hangjára talál, szembeszáll gonosz nővéreivel és kiáll szerelméért. Ő egy egyszerű, naiv 16 éves lány akinek a szerelme falakat mozdít el és a hite megmenti Mókát, a párját. Az Énekes madárban több szereplő dalra fakad. Míg az énekbetétek egy részét Vajda Júlia énekli, sokan nem tudják, hogy Magdó dalait valóban te énekled. Igen, nagy örömömre szolgál, hogy az énekemmel hozzájárulhatok a színjátszásban sokkal tapasztaltabb társaim munkájához. A társulatban lassan már hagyomány, hogy a prózai darabokhoz Nagy Imre Erik zeneszerző ír néhány vadonatúj dalt. A közönséggel együtt mi is nagyon kedveljük a dalait. Ő tavaly megnyerte a klasszikus zeneszerzők világversenyét egy duettel, ami nekem is a kedvencem. A darabban általam énekelt Diófa l amour című dala is nagy sikerrel szerepel egy idei nemzetközi online dalversenyen. Énekes pályára készülsz. Hogyan tud ebben segíteni a társulattal való közös színjátszás? Az énekes-előadóművész karrierhez a jó hang csak az alapot adja. A sikerhez alapvetően szükséges az intenzív színpadi jelenlét, a mozgás és a beszédtechnika. Énekmesterem, D. Szécsi Edit tanárnő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hangom fejlesztése mellett rutint szerezzek a színpadon is. A társulattal való rengeteg próba és az előadás izgalma sokat segít ebben. Nagyon izgulok minden előadás előtt, s jó utána hallani, hogy ezt már a nézők nem látják. A függöny felgördülése előtti felfokozottság segít teljesen átadnom magam a szerepemnek. Édesanyád Berecz Zsuzsanna évekig Mórahalmon dolgozott reumatológusként, sokan ismerik. Az ő állandó jelenléte ( autóval mindig Zsuzsa doktornő hozta-vitte a szegedi különítményt ) hogyan hatott a te felkészülésedre? Egyrészt nagyon praktikus volt, mivel az elfoglaltságaim miatt nem tudtuk volna megoldani az oda-vissza közlekedést. Másrészt a jelenléte számomra biztonságot nyújtott, tudtam, hogy számíthatok a kritikájára és rengeteg jó tanácsot kaptam tőle. Nehéz lehetett a decemberi premier-körüli időszak, hiszen vizsgáztál is. Túl vagy minden vizsgádon? Mik a további feladataid, terveid? Szerencsére gyorsan megtanultam a szerepet, de a premier előtti utolsó hetek már fárasztóan intenzívek voltak. Hetente 3-4 alkalommal legalább öt órát próbáltunk, ami mindannyiunknak munka, illetve iskola utáni plussz feladat volt. A premier sikere és a nézők lelkesedése azonban mindenért kárpótolt. A következő hónapokban lesz még jó pár előadása az Énekes madárnak, amelyekre ugyanúgy folyamatosan készülök. Áprilisban elviszszük az előadást Erdélybe, s bemutatjuk a darabot Szegeden a Kisszínházban is. A téli vizsgaidőszakot szerencsére nagyon jó eredménnyel sikerült zárnom. Az idei tavasz is elég intenzív lesz. Februárban szeretném befejezni a második zenei CD-met. Ebben a félévben egy önálló előadói estre is készülök. Nagyon szeretem Dalida, a varázslatos hangú francia-olasz díva dalait, Hommage à Dalida címmel válogattam össze a kedvenceimet. Több jótékonysági rendezvényen is fellépek, de a legnagyobb kihívás az lesz, hogy felvételizek a SZTE Zeneművészeti karának magánének szakára, ahol szeretném majd a legjobb formámat hozni. Lejegyezte: Magyarné Rozi 5

6 Múltunk emlékezetes alakjai Szelgrád bácsi Nemrégiben a szegedi egyetem egyik professzora kereste meg önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy tudna-e anyagot adni egy kutatásához, ami Szelgrád Jánosról szól. Ez a dolog újra felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyi értékünk van, és mennyire fontos lehet, hogy megőrizzük őket emlékezetünkben. Így hát hadd idézzük most az 1999-ben kiadott Mórahalmi Kalendáriumot a következő cikk erejéig. Szelgrád János, mint fiatal kereskedő, a 40-es években került ide Mórahalomra családjával együtt. Akkor még legényember volt, hozta magával az édesanyját, a két nővérét, és bérelték az úgynevezett Becő boltot, amely akkor a Barmos György iskolával szemben lévő épület volt. Később Dants Laci vásárolta meg, ott lakott. Ebben az épületben dolgozott Szelgrád János, Mária néni, Toncsi néni, és az anyuka. Fantasztikus lendülettel megáldott emberek voltak, őnáluk nem volt az, hogy nincsen, mert ha nem volt, akkor azt mondták, jöjjön másnap, és Szelgrád János addigra beszerezte az árut. Az 1950-es években azután a szövetkezetesítéssel Szelgrád bácsi boltja is bekerült a szövetkezeti rendszerbe, majd később már nem ő volt a boltnak a vezetője, hanem az akkori áruháznak a vezetője lett. Nagyon jó érzékkel, ügyesen végezte ezt a kereskedői munkát is. Őneki a vevő mindig szent volt. Ő köszönt előre a vevőnek a kezit csókolommal, a jó napottal, vagy az üdvözlömmel. Szelgrád bácsi végtelenségig dolgozott, a szakmájában még nyugdíjas kora után is munkát vállalt, pl. különböző helyettesítéseket, de dolgozott a Kossuth-kúti boltnál, ahol szintén nem az volt a fő elgondolása, hogy majd hozzák az árut. A kora reggeli busszal ment ki, a sütőüzemből már vitte a nagy zsák zsömlét, kiflit, hogy ki tudja szolgálni a reggeli vásárlókat. Szelgrád bácsi a nősülésével egy önálló boltot nyitott, tulajdonképpen anyagi helyzete is megengedte. A mostani kettes bolt volt az övé. Egyetlen egy lánya volt, Szelgrád Terézia, aki nem örökölte a kereskedői hajlamot, sokáig dolgozott a mórahalmi OTP-fióknál. Szelgrád bácsi korát meghazudtolóan fiatalos ember volt, de egy különös betegség folytán egyik napról a másikra, körülbelül éves korában halt meg Mórahalmon. Börcsök József 1% a CIVILEKÉRT! Tisztelt Adózó Állampolgár! A személyi jövedelemadó törvény értelmében rendelkezhet a befizetett adójának 1 %-ával. Egyben szeretnénk felhívni figyelmét városunk alábbi civil szervezeteire, amelyek a köz érdekéért fejtik ki tevékenységüket. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Adószáma: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány Adószáma: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány Adószáma: Esély Szociális Magánalapítvány Adószáma: Szép-Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Adószáma: Bástya Nyugdíjas Klub Adószáma: Felajánlásához szükséges rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás egységcsomagjában található. Az állami adóhatóság felé benyújtandó adóbevallásának készítésekor kérjük, támogassa a fenti civil szervezetek egyikét a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával! Véradás Legyen Ön is véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk a 18 évüket betöltött személyeket, akik tudják, hogy adni mindig jó, még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni! A véradás ideje: február 19. (kedd) óráig Helye: Aranyszöm Rendezvényház Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát, lakcím-kártyáját, és TAJ-kártyáját hozza magával. Beteg embertársaink nevében előre is köszönjük megjelenésüket. Országos Vérellátó Szolgálat, Magyar Vöröskereszt 6

7 VERSENYEK - EREDMÉNYEK JANUÁRBAN Jan. 16. Diákolimpia Játékos Sportverseny Körzeti forduló Zákányszék I. hely Mórahalom csapata: Jan. 23. Diákolimpia Játékos Sportverseny Csongrád Megyei Döntő Algyő III. hely, bronzérmes: Mórahalom csapata tagjai: Csíszár Fanni, Bubori Kartal, Papp Áron 2.b, Tajthy Lénárd 2.a, Kovács Hédi, Hörömpő Gerda, Juhász Liliána, Börcsök Balló, Szabó Richárd, Sánta Dániel 3.b, Kiss Noémi 3.a, Vecsernyés Cintia 4.c, Stranszky Tímea, Masa Martin, Gárgyán Dániel, Rácz Gellért 4.b, Szabó Szandra 5.c, Mágocsi Lora 5.b Jan.17. Körzeti Úszó Diákolimpia Szeged Bronzérmet szerzett: Masa Kristóf 1.b 50m mell és gyors, Varga Viktória 2.a 50m mell, Döme Balázs 2.b 50m mell, Szécsi Zsolt 3.b - 50m mell, Turu Máté 4.b 50m gyors, Csák Marcell 4.b 50m mell, Masa Kinga 4.b 50m gyors, Juhász Liliána 3.b 50m mell. Ezüstérmet szerzett és a megyei fordulóba jutott: Dobó Attila 2.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m mell, Varga Viktória 2.a 50m gyors, Sztancsik Mária 1.b 50m mell, Petneházy Adél 4.b 50m gyors, Rózsa Adrienn 4.b 50m mell, Császár Noémi 6.a 100m gyors, Engi Kincső 6.b 50m mell, Juhász Patrik 6.c 50 mell, Szécsi Anett 7.a 100m mell, Király Renáta 8.a 100m gyors Aranyérmet kapott és a megyei döntőbe jutott: Balog Noel 2.a - 50m gyors, Czékus Zsombor 2.a 50m mell, Sztancsik Mária 1.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m hát, Rózsa Adrienn 4.b 50m gyors, Petneházy Adél 4.b 50m mell, Masa Martin 4.b 50m mell és gyors, Gubicz Kata 6.c 100m gyors, Császár Noémi 6.a 50m mell, Nógrádi Szabolcs 8.b 100m mell, Papdi Dóra 8.b 100m gyors valamint a következő váltók: II. kcs-ban a Rózsa Adrienn, Petneházy Adél, Stranszky Tímea, Masa Kinga, ill. a Masa Martin, Szécsi Zsolt, Csák Marcell, Szalai Ronald, III. kcs-ban a Császár Noémi, Engi Kincső, Gubicz Kata, Borsos Veronika, IV. kcs-ban a Papdi Dóra, Király Renáta, Borsos Éva, Szécsi Anett összeállítású csapat. Jan Egyköteles OB és Egyéni Válogató Verseny - Nagykanizsa Egyéniben, ahol három versenyszámban kellett helytállni, 14 versenyzőnk 12 érmet hozott. Az érmeseken kívül még négyen álltak összetettben a dobogó mellett, a 4-6. helyen. Részletes eredmények az összetett eredmény szerint, a név után a 30mp gyorsasági, a dupla/90mp/180mp gyorsasági és a zenés gyakorlatban elért helyezésekkel: Mini kcs.: 4. Bertha Boglárka (2005) Gyerek kcs.: 2. Mágocsi Lora (2002) Petneházy Adél (2003) Rózsa Sára (2002) Hajdú Mónika (2003) Papdi Boglárka (2002) Serdülő kcs.: 1. Benák Armand (1999) Lázár Barbara (1999) Paprika Anita (1999) Versenyzett, de most nem került az első 10-be Németh Nóra (2000) és Szalai Laura (2000). Ifjúsági kcs.: 8. Papdi Dóra (1998) Ebben a korcsoportban versenyzett, de most nem került az első tízbe, Tóth Ádám (1998). Felnőtt kcs.: 2. Nógrádi Viktória (1995) Párosban 11 párosunk 11 érmet szerzett, ebből 4-et összetettben, csak egy nem került korcsoportjában a legjobb 10 közé. Részletes eredmények összetett, ill. gyorsaságiban és zenés gyakorlatban elért helyezés szerint: Mini kcs.: 2. Traj Natália Varga Viktória (2005) Gyerek kcs.: 2. Hajdú Mónika Masa Kinga (2003) Mágocsi Lora Rózsa Sára (2002) Fődi Jázmin Talmácsi Bori (2002) Márki Noémi Petneházy Adél (2003) Hódi Petra Tóth Adél (2004) Serdülő kcs.: 9. Karsai Holda Németh Nóra ( ) Lázár Barbara Paprika Anita (1999) Nem került most az első tízbe a Szalai Laura Pál Csilla páros. Ifjúsági kcs.: 5. Mágocsi Liza Takarics Tímea (1998) Felnőtt kcs.: 3. Nógrádi Viktória Kiss Blanka (1996) Formációban négy csapatunk 8 érmet gyűjtött, 3 csapatunk állt összetettben a dobogón! Gyerek kcs.: 1. Petneházy Adél Márki Noémi Fődi Jázmin Talmácsi Bori Mágocsi Lora Hajdú Mónika Masa Kinga Tóth Adél Hódi Petra Papdi Boglárka Serdülő kcs.: 5. Németh Nóra Karsai Holda Pál Csilla Szalai Laura Nagy Alexandra Ifjúsági kcs.: 1. Papdi Dóra Paprika Anita Lázár Barbara Takarics Tímea Mágocsi Liza A két nap összesen 41 érmet szereztek versenyzőink Január 28. Úszó Diákolimpia Megyei Döntő Hódmezővásárhely I II. korcsoportban ahol egy kategóriában úszik profi és amatőr nem sikerült érmet szereznünk, bár ügyesen, jól úsztak a kicsik, III-IV. kcs-ban viszont 10 versenyszámban indultunk, s 7 érmet szereztünk, sőt háromszor a dobogó tetején is álltunk, azaz lesznek versenyzőink a március eleji Országos Döntőben is. III. kcs.: 100m gyors: 2. Császár Noémi (2001) 50m mell: 1. Császár Noémi az országosra jutott, 2. Engi Kincső (2001), 5. Seller Dániel (2000) Ruzsa, 6. Juhász Patrik (2000) lány váltó: 2. Nógrádi Ágnes Juhász Dalma Engi Kincső Császár Noémi Balogh Bianka IV. kcs.: 100m gyors: 1. Papdi Dóra (1998) az országosra jutott, 4. Király Renáta (1998) 100m mell: 2. Daka Lucia (1998) Zákányszék, 3. Szécsi Anett (1999), 2. Nógrádi Szabolcs (1998) Lány váltó: 1. Borsos Éva Szécsi Anett Papdi Dóra Király Renáta - az országosra jutottak 7

8 A Móra Ferenc ÁMK hírei január elsejétől az önkormányzati iskolák fenntartása átkerült az államhoz, egészen pontosan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK). A nagyobb településeken - így Mórahalmon is -azonban csak a fenntartói jogokat vette át, az intézmény működtetését továbbra is az önkormányzat látja le. A KIK Mórahalmi Tankerületének igazgatója Ördögné Gárgyán Mária, aki munkatársaival együtt törekszik biztosítani a gördülékeny átállást. Az intézmény szervezeti felépítésében változás nem történt, megbízott igazgatója továbbra is Kazi Mária, iskolai ügyekben átruházott hatáskörrel továbbra is csaknem teljes körűen eljár, helyettese Márkiné Bóka Zita. A szülők bizalommal fordulhatnak az iskolavezetéshez. A 2012/13-as tanév első félévének vége január 11. A félévi értesítőt január 18- án vehették át a tanulók és szüleik. A Szülői Munkaközösség ülését január 25-én tartotta, amelyen az iskola igazgatója beszámolt az 1. félév eseményeiről, eredményekről. Tájékoztatta a szülőket a törvényi változásokról és a második félév tervezett programjáról. Az elmúlt hónapban rendeztük meg az alsós tanulók immár hagyományos mesevetélkedőjének helyi fordulóit is. A végzős tanulóink szalagavató ünnepsége január 26-án került megrendezésre az Aranyszöm Rendezvényházban. A februárra tervezett szülők bálja a településen levő egyéb hagyományos rendezvények sokaságára való tekintettel elmarad, megértésüket köszönjük. Egyre népszerűbbek a szauna szeánszok Mórahalmon Az előző évben bevezetett szauna szeánszok nagy népszerűségnek örvendenek a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben. Nem is csoda, hiszen eddig előzetes jelentkezés alapján, ingyenesen lehetett részt venni a képzett szauna mesterek által irányított szeánszokon. Az utóbbi időszakban azonban akkora volt a kereslet, hogy többszöri túljelentkezés miatt a vendégek gyakran nem is jutottak be a kabinba, ezért februártól már csak külön szauna szeánsz jeggyel lehet igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást. A Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe már eddig is sokan jártak a szaunázás miatt, hiszen országosan is egyedülálló szauna parkkal rendelkezik, sőt tavaly decemberben Mórahalmon rendezték meg a Szauna Szeánsz Oscar kelet-magyarországi középdöntőjét. Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú izzasztó helyiséget, sőt a fürdőruha nélküli részlegen a szaunázás szerelmeseinek külön szekciót alakítottak ki pezsgőmedencével, trópusi élményzuhannyal, finn-, és bio szaunával, valamint egy udvari orosz szaunával, ahol akár a teraszra hulló hóban is megfürödhetnek a vendégek február 1-től azonban a szauna szeánszok ingyenessége megszűnik, mivel a nagy érdeklődés miatt sokan nem tudtak feliratkozni a testet-lelket kényeztető extra szolgáltatásra. No nem kell megijedni, hiszen a részvétel díja nem terheli meg jelentősen a vendégek pénztárcáját. A szauna szeánsz jegy ára csupán 300 Ft/fő alkalmanként, melyet a fürdő főpénztárában lehet megvásárolni bármelyik napra, akár egyszerre több napra is, az adott hétvégén. A szeánszozni vágyók a befizetésről szóló pénztárgép szalagon felül szeánszonként egy részvételi jegyet is kapnak, mely feljogosítja őket a kiválasztott szolgáltatás igénybe vételére. A szauna mester a szeánsz kezdete előtt veszi át a részvételi jegyet a vendégtől. A fürdő belépőjegy természetesen továbbra is tartalmazza a szaunák használatát, viszont a szeánszokon való részvételre, valamint a textil mentes szaunablokk használatára érvényessége nem terjed ki. Egy szauna szeánszon egyszerre legfeljebb 18 fő tud részt venni. Az szeánsz ideje alatt a szauna mester bent tartózkodik a vendégekkel a szaunában, az aromás ráöntésekkel fokozatosan hevíti fel a kabint, ezzel biztosítva a vendégek akklimatizálódását. Törölközője segítségével kavarja a forró levegőt és így igyekszik személyre szabott ventillációt biztosítani a vendégek körül. Ezen kívül igyekszik minden, a szaunázást érintő kérdést megválaszolni, illetve felügyeli a szauna részleget és ellenőrzi, hogy minden vendég betartja-e a helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait. Szeánszokon részt venni csütörtök, péntek, szombat és vasárnap délutánonként lehet a szaunavilág földszinti finn szaunájában, de a felmerülő igények miatt szombatonként két alkalommal az emeleti textilmentes szaunában is kipróbálhatják a vendégek a frissítő citromos, a bőrtápláló joghurtos vagy akár az élénkítő heves jeges szeánszot is. A fürdő munkatársai a szolgáltatás igénybevételével, valamint a szeánsz típusokkal kapcsolatban a fürdő főpénztárában, valamint a szauna recepción részletes információt adnak, de érdemes figyelemmel kísérni a morahalom.hu oldalon megjelenő aktuális szeánszok listáját. 8

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

Versenyeredmények

Versenyeredmények Az április 26-ai iskolagyűlés alapján Versenyeredmények 2012-2013 Nemzetközi verseny április Sipos László 2.b Judó bajnokság 1. hely Judó bajnokság Sipos Dorina Judó bajnokság Szentkirályi Kupa Ritmuscsapatok

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina

1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina 1. A OSZTÁLY Bogdán Dániel Bogdán Edina Bogdán György Bogdán György Bogdán Krisztián Bogdán László Bogdán Richárd Czimmerman Patrik Horváth Dorotina Hörcsöki Alíz Kovács Antónia M. Kovács Dávid Kovács

Részletesebben

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.:

KLEBELSBERG ITÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT MINDSZENTI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM.: Tanulói Névsor 1/c osztály osztályfőnök: Csernák Lajosné 1. Ajtai Rajmund Bendegúz 2. Ambrus Lajos Máté 3. Boldizsár Jázmin 4. Boldizsár Sándor Rómeó 5. Dombi Sándor Ferenc 6. Farkas Krisztián 7. Gyapjas

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

Nemzetközi verseny. Versenyeredmények A május 31-ei iskolagyűlés alapján. május. Név Osztály Helyezés Verseny típusa Verseny neve

Nemzetközi verseny. Versenyeredmények A május 31-ei iskolagyűlés alapján. május. Név Osztály Helyezés Verseny típusa Verseny neve Versenyeredmények 2012-2013 A május 31-ei iskolagyűlés alapján Nemzetközi verseny május Sipos Dorina 4.b 1. hely judo Sárdi Rebeka 4.b 1. hely küzdelem kategória 1. hely formagyakorlat Mekkel Máté 5.b

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny

Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny Lábatlani Sirályok SE Népszerősítı verseny 2009.09.27 EREDMÉNY 1. Futam K1 fiú V. kcs. 10:00 1. Gurgulits Bence Zoltek 2. Kovács Patrik Zoltek 3. Szegedi Tamás Vért 4. Tóth Bence Tata 5. Dér Ádám Esztergom

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás

66 2/3m fiú mellúszás versenyszám. 66 2/3m leány mellúszás 2. versenyszám. 66 2/3m fiú mellúszás 66 2/3m fiú mellúszás 2002-2003 2. versenyszám 2002-2003-ben született leány 1. Erdélyi Dániel 2002 Martfűi Triatlon SE 1:16,99 2. Szeghalmi Zsombor 2002 Szolnoki Sportisk.SE 1:19,43 3. Németh Gergő 2002

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG

DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG ,, Nyolc futamból öt szegedi győzelem! DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 20. Városi Stadion Az öt nappal ezelőtti havazás, majd a gyors olvadás rendesen feláztatta a futókör egyes

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória

zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória A III. Hajdószoboszlói Mazsorett verseny eredményei zsüri: Geisztné Gogolák Éva Mezeiné Szegedi Erzsébet Pappné Bedei Sarolta Szurominé Balogh Adrienn B Kategória "B" Baton / csapat / óvoda 1. Debreceni

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

14 óra. 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea. 2. Papp Máté Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea Erzsébet királyné emlékére rendezett vers- és prózamondó verseny Elődöntő I. kategória- 2013. november 12. kedd NÉV ISKOLA FELKÉSZÍTŐ 14 óra 1. Végh Janka Szt.Imre Kat.Ált.Iskola Balogh Fazekas Andrea

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia

SPORTEREDMÉNYEK 2014/15. Varga Katalin Gimnázium. Diákolimpia SPORTEREDMÉNYEK 2014/15 Varga Katalin Gimnázium Atlétika Megyei Csapatbajnokság szeptember 25. Atlétika október 8. Megyei mezei futóverseny október 21. gerely lány távolugrás lány 1. Veres Bettina 12.

Részletesebben

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola

Születési év. Helyezés. Úszott idő Név. Születési év. Általános Iskola. Általános Iskola Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia III. korcsoport 100 m fiú gyors B N N 1. 1,02,35 Ulrich Botond 2001 Béke u. 1. 1,19,40 Balogh Bálint 2001 Béke u. 2. 1,03,61 Paragi Leonárd 2001

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest, Kempelen Farkas Gimnázium III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA BUDAPESTI DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest, Kempelen Farkas Gimnázium III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Budapest XVII. Kossuth Lajos Ált. Isk. 37,500 38,200 37,500 113,200 2 Budapest XVIII. Gloriett Sportiskolai Ált. Isk. 35,700 35,700 35,900 107,300 3 Budapest XVIII. Vörösmarty Mihály

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA

Úszás Diákolimpia Városi döntő Hajdúböszörmény, december 09. EREDMÉNYLISTA 1. 100m fiú gyors 1. Mirkó László 2004 Baltazár DRÁI 1:16,0 2. Kun Márton 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:16,8 3. Györfi Kornél 2004 Baltazár DRÁI 1:25,6 4. Andirkó Csaba 2005 Bethlen G. Ált. Isk. 1:29,5 5.

Részletesebben

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző

Lábtoll-labda Diákolimpia Országos Döntő V-VI korcsoport Nagykáta, április iskola, 117 versenyző 1. 9. 10. 11. V. korcsoport Fiú csapat (11) Kanalas Renátó, Kanálos Róbert, Seres Gyula Zsolt, Tamás Patrik Farkas Lilla, Molnár Gergő, Székely Mátyás Erdős Renátó, Sampei Alex, Suki József Becskereki

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár:

Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása. 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola F. épület. Tanulók: Főtárgy: Főtárgy tanár: Zeneiskolai szolfézscsoportok beosztása 1. csoport EK1 Helyszín: Reguly Iskola Időpont: hétfő, szerda 14:30-15:15 1. Adler Márton hegedű Tarcsay Beáta 2. Bolla Zsófia Zorka hegedű Tarcsay Beáta 3. Dublecz

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m

NEMZETKÖZI AMATŐR GÖRKORCSOLYA VERSENY JÁSZBERÉNY AUGUSZTUS Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m 1. Korcsoport Leányok Rövid Táv -400m Hosszú Táv - 600m Idő Hely Idő Hely Öszetett 83 Szőcs Dorottya JSE 44.606 1 1:06.785 1 1 71 Szilicei Rebeka JSE 44.734 2 1:06.880 2 2 17 Túri Anna JSE 47.632 4 1:06.947

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

6.Kőszegi Aquatlon 2015.

6.Kőszegi Aquatlon 2015. 6.Kőszegi Aquatlon 2015. név iskola születési év Pongrácz Marcell Árpád-házi Szent Margit 2009 Fodor Kinga 2008 Hóbor Álmos Árpád-házi Szent Margit 2008 Koczor Tímea Árpád-házi Szent Margit 2008 Ziskó

Részletesebben

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését.

8.sz. körlevél. Köszönjük a fogadó intézményeknek, hogy sportterem biztosításával segítették a versenysorozat levezénylését. Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség 7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3. 8.sz. körlevél Kedves Lányok, Fiúk! Tisztelt Szülők és Nevelők! A 2014-2015 évi DIÁK-KUPA versenysorozat a 2015. május 16-i zárófordulóval

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Fiúk. I.kcs. II. kcs.

Fiúk. I.kcs. II. kcs. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola tornatermében a 24. alkalommal megrendezett Forray Tornán 36 csapat 229 általános iskolás korú tornásza mutatta be szertorna gyakorlatait a szép számmal összegyűlt

Részletesebben

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola

I. korcsoport 2005-ben és utána születettek idő B kategória Név Szül.év Város Iskola I. korcsoport 2005-ben és utána születettek 1. Bácsi Fruzsina 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk. 8:45 2. Pusztai Dóra 2006 Debrecen Óvoda 9:09 3. Eszenyi Gréta 2005 Hajdúböszörmény Baltazár D.Ref.Ált.Isk.

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY

MOGSZ UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG 2008 JÁSZBERÉNY UTÁNPÓTLÁS MAGYAR BAJNOKSÁG JÁSZBERÉNY MAGYAR KÖZTÁRSASÁG.-ÉVI UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁGA FÉRFI VÉGEREDMÉNY JUNIOR "A" Rajtszá m m m (egyéni) m Döntő m m (Pontozásos) HELYE Futam Pont. ZÉS Fehér Zoltán,, :,

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Mezei diákolimpia megyei döntő

Mezei diákolimpia megyei döntő Mezei diákolimpia megyei döntő (Bonyhád, 2009. 04. 01) I. korcsoport : Leány: / indult 50 fő / 1. Lágler Adél Viktória 00 Dienes Szekszárd 2. Reizinger Dóra 00 Gárdonyi Dombóvár 3. Kemény Anita 00 Gárdonyi

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz,

JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, JELENTKEZÉSI LAP Fürkész verseny, körzeti szakasz, 2016-2017 Megye: Maros Körzet: Gyulakuta 5. osztály 1. Antal Sára Panna Magyari Edit-Csilla Gyulakuti Általános Iskola Gyulakuta 49 97 146 2. Dósa Balázs

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár

TESTNEVELÉS, SPORT. osztály verseny megjegyzés szint helyezés tanuló neve felkészítő tanár TESTNEVELÉS, SPORT 11.a 9.a Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Taekwando Ifjúsági Európabajnokság (Lettország) Európabajnokság 5. Patakfalvy Csenge Európabajnokság 1. Patakfalvy Luca 9.c 10.a

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játékok, játékos anyanyelv" 1. 2. 7. 16. 21. 24. Klaj Kitti Patrícia Kovács Levente György Tátrai Boglárka Kinga Pajtók Petra Nikolett Ádám Ákos 4.b Behina Dávid Máté 4.bDudás

Részletesebben

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK

ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK ZALAIPARKER KUPA FEDETT PÁLYÁS GYERMEK VERSENY 2011.02.05 ZALAEGERSZEG EREDMÉNYEK FIÚK 60m 10 évesek döntı 1. VASS-VÁRKÖVI MÁRTON 01 ZALASZÁM-ZAC 9,4 2. BODÓ BARNABÁS 01 ARAK 9,6 3. DORMÁN BOLDIZSÁR 01

Részletesebben

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott

Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott Versenyek a felső tagozaton 2016/2017 I. félév Idegen nyelv Martinstag Martinstag az 5. és 6. évfolyam tanulói számára november elején tartott ország-ismereti rendezvény. A lelkes diákok csapatokban mérhették

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2003/2004 tanév Debrecen, március III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Debrecen, 2004. március 26-28. Helyezés Cím Csapatnév 1 Debrecen Bocskai István Ált. Isk. 48,700 47,400 47,600 143,700 2 Kecskemét Lánchíd utcai Ált. Isk. 47,850 46,300 47,250 141,400 3 Ózd Újváros téri

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to

Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB to Cápa és Gyerek Uszonyosúszó OB - 0... to 0..0. Versenyszám Női/Women 0 & Under 0 LC Meter U.Delfin Gyermek 0 0 Szabó, Anita 0 Debreceni Búvárklub, 0 Hajnács, Lili 0 Muréna Ubk Szeged, 0 Hamlin, Dorothy

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28)

Ipari - Tokle (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) PINGVIN KUPA II. FORDULÓ Lejátszották Karcagon a Pingvin Kupa II. fordulóját is, íme az eredmények: "A" csoport Ipari - Tokle 48-128 (10-40, 10-27, 13-33, 15-28) Kovács Benedek (11/3), Magyar Erik (10),

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK

VERSENYEREDMÉNYEK VERSENYEREDMÉNYEK 2012-2013 Spanyol OKTV, döntő 23. hely: Tasi Anna (12.a) a 3. fordulóba (döntő) jutott felkészítő tanára: Péterffy Mátyás Fizika OKTV Mészégető Tamás (11.b) a 2. fordulóba jutott felkészítő

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

Országos Nyílt "A" és "B" Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12.

Országos Nyílt A és B Kategóriás Mazsorett Verseny PÜSPÖKLADÁNY március 12. BAT CAD SOLO 1. Ábrahám Alexa Classicon KTSE Szeged 8,807 2. Dányi Bodza Anna Százszorszép Mazsorett Csoport Szendrő 8,771 3. Nagy Dzsenifer Fanni Classicon KTSE Szeged 8,614 4. Ludányi Noémi ÍRISZ Majorette

Részletesebben

Magyar Rg Szövetség BSEV Pest megyei döntő szabadidő I. szint április 24. vasárnap Érd Aréna

Magyar Rg Szövetség BSEV Pest megyei döntő szabadidő I. szint április 24. vasárnap Érd Aréna gyermek 2. 1. Matula Natália Vecsés SE 2. Gaál Antónia KTC-Vuelta SE 3. Borbély Villő Vasadi Regonális Sport 4. Molnár Lotti Monor SE 5. Golyha Nikolett Vecsés SE 6. Szántódi Luca KTC-Vuelta SE 7. Ormódi

Részletesebben

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei

Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei Az ókori világ csodái pályázati füzet eredményei helyezés pontszám név iskola 1. 124 Póda Katica Bíborka 1. 124 Sárközi Eszter Móricz Zsigmond Általános 2. 122 Marschalkó Csinszka 2. 122 Kovács Ádám Győri

Részletesebben

Jegyzőkönyv: Algyő november 22.

Jegyzőkönyv: Algyő november 22. Jegyzőkönyv: 0. november. név egyesület idő eredmény 0 m lány mell 0 0 0 Korcsoport: Tóth-Kása Sára 00 Balogh Lili 00 Karasz Luca 00 Ördögh Flóra 00 Seres Alexandra 00 Kistelek Vidács Viktória 00 Gazdag

Részletesebben

s tanév versenyeredményei

s tanév versenyeredményei 2013-2014 - s tanév versenyeredményei Alsós munkaközösség eredményei Olvasás verseny (tankerületi): Sándor Viktória 3.b Vinkler Gréta 3. a Rozsnyai Luca 4.a Matematika verseny Nyírbátor: Szabó Anikó 4.b

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2010/2011. Berzsenyi Dániel Gimnázium INFORMATIKA 1. Nemes Tihamér O.K. Alkalmazói Versenyen országos döntőbe jutottak: megyei 1. helyezés: Forgó Frigyes 11.E/A (országos 30.hely) felkészítő

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben