A színtársulat új Énekes madara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A színtársulat új Énekes madara"

Átírás

1 HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 2. SZÁM FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A színtársulat új Énekes madara A mórahalmi társulat idei bemutatója, Tamási Áron Énekes madár című zenés színműve, telt házzal megy színházunkban. A helyi közönség két évet várt erre a bemutatóra. Közben távozott Dálnoky Zsóka, akinek a nevéhez több nagy sikerű rendezés kötődik. Az új rendező Lázár János lett. János már 12 éve tagja a társulatnak, mindent tud a bennük rejlő tehetségről és a közösség erejéről. Tudja azt is, hogy nem árt időnként a vérfrissítés. Hozott tehát a társulatba egy üde, fiatal teremtést, aki ráadásul remek énekes is. A szegedi Fedor Zsófi igazi meglepetés, de keveset tudunk róla. Őt szeretném bemutatni egy interjúban. (Cikkünket az 5. oldalon olvashatják.) Megkezdődik a Nagyböjt február 13-án Hamvazószerdával elkezdődik a Nagyböjt. Húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (húsvéti gyónás) és a dicsőségesen győzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűn sírjából (húsvéti szentáldozás). Ennek célnak elérésére három eszközünk van: a böjt, az imádság és az alamizsna. (Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.)

2 Válaszok a lakossági kérdésekre a évi Közmeghallgatás után Tisztelt Mórahalmi Lakosok! A november 29-én megtartott közmeghallgatáson elhangzott azon kérdésekre, amelyek felvetői megadták nevüket, címüket, írásban válaszoltam. Tekintettel arra, hogy több olyan kérdés érkezett sms-ben, melynek feltevője nem adta meg postai elérhetőségét, most az újság hasábjain keresztül adok tájékoztatást a jelzésekre. Az iskolaudvar bekerítése, illetve az iskolai menzán előállított étel minőségével kapcsolatos bejelentésére tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy az udvar bekerítése addig nem történik meg, míg az új iskolaépület, valamint az új óvoda épület fel nem épül, melynek várható ideje: 2014 tavasza. Az iskolai étel előállításával kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy a személyi béreket és a rezsi költségeket az iskola finanszírozza, viszont az alapanyagok beszerzése a szülők által befizetett összegből történik. Az alapanyagok minőségi változásának egyik oka lehet, hogy egyre több gyermeknek kell szociális rászorultság elve alapján térítésmentesen biztosítanunk az ellátást. Az István király úti járdaszakasz minőségét kifogásoló Érdeklődőt tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk keresi a (pályázati) forrásokat arra vonatkozóan, hogy ezen járdaszakasz felújítása is megtörténhessen. Lehetőségünk szerint ezt a beruházást évben igyekszünk kivitelezni. Az új Városházán történő házasságkötési igénnyel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy a város hivatalos házasságkötő terme az Aranyszöm Rendezvényházban került kialakításra. Ez a terem rendelkezik mindazon berendezésekkel, technikai eszközökkel, melyek a minőségi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek. Ennek megfelelően Mórahalom város Képviselő-testülete nem támogatja az esküvők külső helyszínen történő megrendezését. Ettől függetlenül az esküvő kivételével bármilyen rendezvény lebonyolítása lehetséges a városháza aulájában és dísztermében. A zöldség-gyümölcs felvásárlására irányuló felvetéssel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy továbbra keressük a lehetőségét annak, hogy ezen ágazat működtetését biztosítani tudjuk Mórahalmon. Nagy szüksége lenne a térségnek felvásárló üzemre, mely nemcsak a gazdák számára jelentene előnyt, hanem új munkalehetőséget is biztosítana. Köszönöm valamennyiüknek, hogy figyelemmel kísérték a közmeghallgatást és észrevételeikkel rámutattak olyan problémákra, melyek megoldása önkormányzatunk fokozottabb közreműködését igényli. Nógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő ÚJ ÓVODAÉPÜLET KIALAKÍTÁSA MÓRAHALMON A Mórahalom Városi Önkormányzat több mint 199 millió forintos uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásban. A közel 210,6 millió forintos összköltségvetésű beruházásból Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon új óvodaépület, a már meglévő óvoda új telephelyének kialakítására kerül sor. Mórahalom Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében a Dél- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, DAOP azonosítószámú, Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében című pályázat elbírálása során bruttó ,- Ft összegű támogatásban részesül. A pályázat keretében Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon a minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása céljából, a Mórahalmon található HH és SNI gyermekek integrált nevelését is ellátó Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése valósul meg. A szeptember óta az óvoda telephelyének számító Barmos György tér 2. szám alatt (hrsz. 604) az intézmény 3 új csoportszobával bővül, valamint a szakmai munkát támogató eszközök beszerzésére is sor kerül. A teljes körűen akadálymentesített új óvodaépületben 3 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, 3 db öltöző vizesblokkal, 1 db óvónői és elkülönítő szoba, 1 db raktár, 1 db fejlesztő szoba, 3 db akadálymentes vizesblokk és raktár kerül kialakításra, ezen kívül pedig még játszóudvar létesítésére is sor kerül a beruházás során. A pályázat keretében a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott, a fejleszteni kívánt óvodai nevelés nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, bútorok, szobai játszóeszközök, mozgásfejlesztő eszközök, játszóudvar eszközei, konyhai eszközök beszerzésére kerül sor. A pályázat a Támogatási Szerződés ütemezése szerint megfelelően halad. Az elkészült beruházást várhatóan őszén vehetik birtokba az óvodások. 2

3 Miért van szükség az ivóvíz minőségének javítására? Az Európai Unió kötelezte Magyarországot, hogy csökkentse az ivóvíz arzéntartalmát. Ennek érdekében hazánk köteles ivóvízminőség-javító programokat indítani súlyos százmilliárdok árán. Az ivóvízminőség-javító programok országos szinten kiemelt fontosságú beruházásoknak minősülnek. Ennek nem az ivóvíz minőségének romlása az oka, hanem a nemzetközi szabályozások szigorodása. Ez meglehetősen érthetetlen, hiszen az általunk eddig fogyasztott ivóvíz bizonyítottan semmiféle egészségkárosodást nem okoznak, s nem is okoztak. Sőt elmondhatjuk, hogy folyamatosan javul a magyarországi ivóvíz minősége, de a drasztikusan szigorodó előírásokkal nehéz lépést tartani. A szabályok létrehozásakor, szerintünk helytelenül az Európai Unió a tagállamokból általánosít, míg a hazai szokásokat, viszonyokat nem tekinti irányadónak. Az arzén határértékét a következőképpen kell, hogy értékeljük: a tengerparti országok, ahol rendkívül sok kagylót, halat és egyéb tengeri állatot fogyasztanak az arzénbevitel ezen étkezési szokások mentén valósul meg. Természetesen ezt senki nem tudja és nem is akarja vizsgálni. Ezzel ellentétben a tengerrel nem rendelkező országok, illetve olyan kontinentális éghajlatú területek, ahol az étkezési szokások másképp alakulnak, ott az ivóvízzel jut az arzén a szervezetbe. Ezért nem volt indokolt nálunk ugyanolyan szigorral eljárni, mint a tengerparttal rendelkező országokban. Az EU-ban azonban csak egységesek lehetnek a határértékek, így Magyarországnak el kellett fogadnia az előírásokat. Az egységes határértékek bevezetése egyébként más tagállamoknak is okozott gondot. Jellemző, hogy pl.: Svájc aki egyébként nem Európai Uniós tagállam ugyanolyan arzéntartalmú vizet fogyaszt, mint Mi jelenleg. Mórahalom azon települések közé tartozik, akiknek több más településsel együtt ivóvízminőség-javító programot kell végrehajtania. Célunk, hogy a kötelező ivóvízminőség-javító programmal a lakosság számára biztosított ivóvíz minősége elérje az uniós elvárásoknak megfelelő szintet. Az előírások betartása kötelező, de ebben az esetben teljesen értelmetlen, hiszen az ivóvíznek semmi baja nincs és nem is volt. Ettől függetlenül az ivóvízminőség-javító programot legkésőbb év végéig végre fogjuk hajtani. Ennek eredményeképpen az ivóvizünkből vegyszerekkel kell kivonnunk az arzént, remélhetőleg ez súlyosan nem rontja az ivóvizünk élvezeti értékét. Az viszont tény, hogy jelentőségen megdrágítja majd a víztisztító technológiai az ivóvíz-szolgáltatást. Tisztelt Ingatlantulajdonos! Addig, amíg a program lezajlik a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtos kocsival és/vagy konténerizált víztisztító berendezéssel a határérték alatti arzéntartalmú egészséges ivóvizet. Természetesen senki sem kötelezhető ezen ivóvíz-szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a lakosság úgy dönt továbbra is fogyaszthatja a vezetékes ivóvizet, amelynek eddigi minőségéért az Önkormányzat vállal garanciát. A program koordinációját a Belügyminisztérium végzi. A lajtos kocsi február 2-tól minden másnap órától óráig az ivóvíztisztító konténer pedig az engedély kiadását és telepítését követően előreláthatóan márciusától a Rákóczi tér Iskola utca kereszteződésében érhető el. Az ivóvíz-vételezés lehetőségeiről további információkat a helyben szokásos módon szerezhetnek. Mórahalom város Képviselő-testülete Az elmúlt időszak időjárási viszonyai miatt balesetveszélyessé váltak útjaink. A balesetveszély elhárítása mindanynyiunk közös érdeke! A helyi környezet és természet védelméről szóló 14/1999. (IX.16.) Ör rendelet 4. alapján az épület tulajdonosa köteles gondoskodni az ólmos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járda (járdaszakasz, gyalogjárda, lépcső stb.) takarításáról vagy szórással történő csúszás mentesítéséről. Tisztelettel megkérjük arra, hogy az ingatlana előtti járdaszakasz csúszás mentesítéséről gondoskodni szíveskedjen. Ennek elmulasztása Polgárjogi felelősséget von maga után. Kérem, hogy tájékoztató levelem kézhezvételétől számított 1 napon belül intézkedjen a fent említett ingatlan és annak környezetének rendbetételéről. Módra Tamás mezőőr 3

4 Meghívást kaptam egy főpróbára Hogyan érezheti magát az ember egyszerre két helyen? Gondolatban. Másrészt a szereplők székely népviselete, a mondataik, a szavak egymásba fűzése mind-mind a székely emberekre emlékeztetett, és olyan érzésem volt, mint amikor általában minden évben Székelyföldön járva Farkaslakánál, a két cserfánál megállok tisztelegni Tamási Áron emlékének, és nézem a domborművet úgy, mint itt Mórahalmon Mókát a székely harisnyájában. Tisztelettel és elismeréssel szemléltem két súlyos egyéniség, Kazi István és Lázár János alakítását. Méltó partnereik voltak a hölgyek is: Kószó Anita és Németh Szilvia, akiknek káprázatos játéka és csodaszép székely viseletesük hozzájárult az előadás sikeréhez. Nagyon tetszettek az új szereplők és remélem kitartó tagjai lesznek a társulatnak. Így voltam, mikor kis színházunk nézőteréről a nagyszerű Dálnoki Zsóka távozása után újra talpra állt mórahalmi színtársulat előadásában végignézhettem Tamási Áron Énekes madár című színművének főpróbáját. Egyrészt, mint a társulat egykori tagja, gondolatban, ott a világot jelentő deszkákon velük együtt toltam az igazság szekerét, teljesüljön Köményné terve, hasson a varázsital és végül mindenki a párjára találjon. A bajban is természetes humorral okoskodó szereplők eszembe juttatták egy élményemet. Csobotfalván, a csíksomlyói búcsú miatt totális, órákig tartó forgalmi dugó keletkezett. Szemerkélt az eső és ott vesztegelt egymástól nem messze két csiki szekér, hazaigyekvő búcsújárókkal, és a két hajtó olyan vidáman és felszabadultan kiáltozott át egymásnak, hogy mifelénk esetleg ideális időben egy vendéglő teraszán hallhat az ember ilyen jellegű párbeszédet. Ilyen emlékeket idézett föl bennem a Mókát alakító Kispéter Zsolt játéka is. Ő kapta talán a leggóbésabb szerepet, és a Sári bíró egykori Hajdók sógora ezúttal sem okozott nekem csalódást. Öreg füleimnek már itt-ott problémát okozott a szöveg megértése, de nem úgy, ha a Köménynét alakító Péter Erzsike kiválóan artikulált szép beszédét hallgatta. A mesebeli hangulat fűszere volt egy bűbájos boszorka szerepében a mórahalmi kulturális élet Rozikája. Neki, minden szereplőnek, a végszóban feszültséget oldó kisbírónak és a Dálnoki Zsókától átvett rendezői staféta botot ügyesen forgató Lázár Jánosnak hálásak vagyunk ezért az estéért, szeretnénk még sokszor így ünnepelni őket az előadásvégi tapsrendben. Salamon László volt színtársulati tag 4

5 A színtársulat új Énekes madara (Cikkünk folytatása a címoldalról.) Zsófi! Először is arról mesélj hogyan kerültél kapcsolatba a színtársulattal? Lázár Jánossal, a darab rendezőjével korábban már több közös fellépésünk volt. Az elmúlt év márciusában, a mórahalmi nőnapi műsor után ő vetette fel, lenne-e kedvem csatlakozni a színtársulathoz. Azonnal igent mondtam, de az érettségire való felkészülés miatt csak ősszel tudtuk elkezdeni a közös munkát. Mit kell tudnunk rólad? Mit tanulsz, és hogyan kapcsolódik a színjátszás a majdani álmaidhoz? 2012-ben érettségiztem a szegedi Radnóti gimnáziumban. 15 éves koromtól járok énekórákra. A gimnázium utolsó évében már tudatosan elkezdtem a felkészülést az énekes-előadóművészi pályára. Ősztől a szegedi konzervatóriumban tanulok tovább magánének szakon. Életem eddigi legboldogabb időszakát élem meg most. Végre teljes időben azzal tudok foglalkozni amit igazán szeretek. Nagyon örültem a mórahalmi meghívásnak, hiszen a színjátszás, a színpadi éneklés pont az, amit szeretnék egész életemben csinálni. Mit jelentett beilleszkedni egy több mint 10 éve összeszokott közösségbe? A színházi környezet két év amatőr színjátszás után nem volt idegen számomra. De mivel alapvetően zárkózott természetű vagyok az első néhány próba során nagyon izgultam. Jánoson kívül senkit nem ismertem és a 90 oldalas forgatókönyvet látva nem mondhatom, hogy nem bizonytalanodtam el. Azonban a társulatban kedves, melegszívű embereket ismertem meg, úgy érzem, hogy mostanra befogadtak és élvezhetem, hogy figyelnek rám és mindenben segítenek. Milyen volt azonosulni a darabbéli Magdóval? Könnyű volt, hiszen mint mindenkinek, nekem is a legkisebb lány a kedvencem a mesékben. Magdó számomra az igaz szerelem hősnőjét képviseli, aki minden nehézséggel és ármánnyal megküzd a maga egyszerű eszközeivel a kedveséért. Nagyon tetszik nekem a karaktere. A darab elején esetlen és szorongó, de azután a hangjára talál, szembeszáll gonosz nővéreivel és kiáll szerelméért. Ő egy egyszerű, naiv 16 éves lány akinek a szerelme falakat mozdít el és a hite megmenti Mókát, a párját. Az Énekes madárban több szereplő dalra fakad. Míg az énekbetétek egy részét Vajda Júlia énekli, sokan nem tudják, hogy Magdó dalait valóban te énekled. Igen, nagy örömömre szolgál, hogy az énekemmel hozzájárulhatok a színjátszásban sokkal tapasztaltabb társaim munkájához. A társulatban lassan már hagyomány, hogy a prózai darabokhoz Nagy Imre Erik zeneszerző ír néhány vadonatúj dalt. A közönséggel együtt mi is nagyon kedveljük a dalait. Ő tavaly megnyerte a klasszikus zeneszerzők világversenyét egy duettel, ami nekem is a kedvencem. A darabban általam énekelt Diófa l amour című dala is nagy sikerrel szerepel egy idei nemzetközi online dalversenyen. Énekes pályára készülsz. Hogyan tud ebben segíteni a társulattal való közös színjátszás? Az énekes-előadóművész karrierhez a jó hang csak az alapot adja. A sikerhez alapvetően szükséges az intenzív színpadi jelenlét, a mozgás és a beszédtechnika. Énekmesterem, D. Szécsi Edit tanárnő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hangom fejlesztése mellett rutint szerezzek a színpadon is. A társulattal való rengeteg próba és az előadás izgalma sokat segít ebben. Nagyon izgulok minden előadás előtt, s jó utána hallani, hogy ezt már a nézők nem látják. A függöny felgördülése előtti felfokozottság segít teljesen átadnom magam a szerepemnek. Édesanyád Berecz Zsuzsanna évekig Mórahalmon dolgozott reumatológusként, sokan ismerik. Az ő állandó jelenléte ( autóval mindig Zsuzsa doktornő hozta-vitte a szegedi különítményt ) hogyan hatott a te felkészülésedre? Egyrészt nagyon praktikus volt, mivel az elfoglaltságaim miatt nem tudtuk volna megoldani az oda-vissza közlekedést. Másrészt a jelenléte számomra biztonságot nyújtott, tudtam, hogy számíthatok a kritikájára és rengeteg jó tanácsot kaptam tőle. Nehéz lehetett a decemberi premier-körüli időszak, hiszen vizsgáztál is. Túl vagy minden vizsgádon? Mik a további feladataid, terveid? Szerencsére gyorsan megtanultam a szerepet, de a premier előtti utolsó hetek már fárasztóan intenzívek voltak. Hetente 3-4 alkalommal legalább öt órát próbáltunk, ami mindannyiunknak munka, illetve iskola utáni plussz feladat volt. A premier sikere és a nézők lelkesedése azonban mindenért kárpótolt. A következő hónapokban lesz még jó pár előadása az Énekes madárnak, amelyekre ugyanúgy folyamatosan készülök. Áprilisban elviszszük az előadást Erdélybe, s bemutatjuk a darabot Szegeden a Kisszínházban is. A téli vizsgaidőszakot szerencsére nagyon jó eredménnyel sikerült zárnom. Az idei tavasz is elég intenzív lesz. Februárban szeretném befejezni a második zenei CD-met. Ebben a félévben egy önálló előadói estre is készülök. Nagyon szeretem Dalida, a varázslatos hangú francia-olasz díva dalait, Hommage à Dalida címmel válogattam össze a kedvenceimet. Több jótékonysági rendezvényen is fellépek, de a legnagyobb kihívás az lesz, hogy felvételizek a SZTE Zeneművészeti karának magánének szakára, ahol szeretném majd a legjobb formámat hozni. Lejegyezte: Magyarné Rozi 5

6 Múltunk emlékezetes alakjai Szelgrád bácsi Nemrégiben a szegedi egyetem egyik professzora kereste meg önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy tudna-e anyagot adni egy kutatásához, ami Szelgrád Jánosról szól. Ez a dolog újra felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyi értékünk van, és mennyire fontos lehet, hogy megőrizzük őket emlékezetünkben. Így hát hadd idézzük most az 1999-ben kiadott Mórahalmi Kalendáriumot a következő cikk erejéig. Szelgrád János, mint fiatal kereskedő, a 40-es években került ide Mórahalomra családjával együtt. Akkor még legényember volt, hozta magával az édesanyját, a két nővérét, és bérelték az úgynevezett Becő boltot, amely akkor a Barmos György iskolával szemben lévő épület volt. Később Dants Laci vásárolta meg, ott lakott. Ebben az épületben dolgozott Szelgrád János, Mária néni, Toncsi néni, és az anyuka. Fantasztikus lendülettel megáldott emberek voltak, őnáluk nem volt az, hogy nincsen, mert ha nem volt, akkor azt mondták, jöjjön másnap, és Szelgrád János addigra beszerezte az árut. Az 1950-es években azután a szövetkezetesítéssel Szelgrád bácsi boltja is bekerült a szövetkezeti rendszerbe, majd később már nem ő volt a boltnak a vezetője, hanem az akkori áruháznak a vezetője lett. Nagyon jó érzékkel, ügyesen végezte ezt a kereskedői munkát is. Őneki a vevő mindig szent volt. Ő köszönt előre a vevőnek a kezit csókolommal, a jó napottal, vagy az üdvözlömmel. Szelgrád bácsi végtelenségig dolgozott, a szakmájában még nyugdíjas kora után is munkát vállalt, pl. különböző helyettesítéseket, de dolgozott a Kossuth-kúti boltnál, ahol szintén nem az volt a fő elgondolása, hogy majd hozzák az árut. A kora reggeli busszal ment ki, a sütőüzemből már vitte a nagy zsák zsömlét, kiflit, hogy ki tudja szolgálni a reggeli vásárlókat. Szelgrád bácsi a nősülésével egy önálló boltot nyitott, tulajdonképpen anyagi helyzete is megengedte. A mostani kettes bolt volt az övé. Egyetlen egy lánya volt, Szelgrád Terézia, aki nem örökölte a kereskedői hajlamot, sokáig dolgozott a mórahalmi OTP-fióknál. Szelgrád bácsi korát meghazudtolóan fiatalos ember volt, de egy különös betegség folytán egyik napról a másikra, körülbelül éves korában halt meg Mórahalmon. Börcsök József 1% a CIVILEKÉRT! Tisztelt Adózó Állampolgár! A személyi jövedelemadó törvény értelmében rendelkezhet a befizetett adójának 1 %-ával. Egyben szeretnénk felhívni figyelmét városunk alábbi civil szervezeteire, amelyek a köz érdekéért fejtik ki tevékenységüket. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Adószáma: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány Adószáma: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány Adószáma: Esély Szociális Magánalapítvány Adószáma: Szép-Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Adószáma: Bástya Nyugdíjas Klub Adószáma: Felajánlásához szükséges rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás egységcsomagjában található. Az állami adóhatóság felé benyújtandó adóbevallásának készítésekor kérjük, támogassa a fenti civil szervezetek egyikét a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával! Véradás Legyen Ön is véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk a 18 évüket betöltött személyeket, akik tudják, hogy adni mindig jó, még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni! A véradás ideje: február 19. (kedd) óráig Helye: Aranyszöm Rendezvényház Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát, lakcím-kártyáját, és TAJ-kártyáját hozza magával. Beteg embertársaink nevében előre is köszönjük megjelenésüket. Országos Vérellátó Szolgálat, Magyar Vöröskereszt 6

7 VERSENYEK - EREDMÉNYEK JANUÁRBAN Jan. 16. Diákolimpia Játékos Sportverseny Körzeti forduló Zákányszék I. hely Mórahalom csapata: Jan. 23. Diákolimpia Játékos Sportverseny Csongrád Megyei Döntő Algyő III. hely, bronzérmes: Mórahalom csapata tagjai: Csíszár Fanni, Bubori Kartal, Papp Áron 2.b, Tajthy Lénárd 2.a, Kovács Hédi, Hörömpő Gerda, Juhász Liliána, Börcsök Balló, Szabó Richárd, Sánta Dániel 3.b, Kiss Noémi 3.a, Vecsernyés Cintia 4.c, Stranszky Tímea, Masa Martin, Gárgyán Dániel, Rácz Gellért 4.b, Szabó Szandra 5.c, Mágocsi Lora 5.b Jan.17. Körzeti Úszó Diákolimpia Szeged Bronzérmet szerzett: Masa Kristóf 1.b 50m mell és gyors, Varga Viktória 2.a 50m mell, Döme Balázs 2.b 50m mell, Szécsi Zsolt 3.b - 50m mell, Turu Máté 4.b 50m gyors, Csák Marcell 4.b 50m mell, Masa Kinga 4.b 50m gyors, Juhász Liliána 3.b 50m mell. Ezüstérmet szerzett és a megyei fordulóba jutott: Dobó Attila 2.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m mell, Varga Viktória 2.a 50m gyors, Sztancsik Mária 1.b 50m mell, Petneházy Adél 4.b 50m gyors, Rózsa Adrienn 4.b 50m mell, Császár Noémi 6.a 100m gyors, Engi Kincső 6.b 50m mell, Juhász Patrik 6.c 50 mell, Szécsi Anett 7.a 100m mell, Király Renáta 8.a 100m gyors Aranyérmet kapott és a megyei döntőbe jutott: Balog Noel 2.a - 50m gyors, Czékus Zsombor 2.a 50m mell, Sztancsik Mária 1.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m hát, Rózsa Adrienn 4.b 50m gyors, Petneházy Adél 4.b 50m mell, Masa Martin 4.b 50m mell és gyors, Gubicz Kata 6.c 100m gyors, Császár Noémi 6.a 50m mell, Nógrádi Szabolcs 8.b 100m mell, Papdi Dóra 8.b 100m gyors valamint a következő váltók: II. kcs-ban a Rózsa Adrienn, Petneházy Adél, Stranszky Tímea, Masa Kinga, ill. a Masa Martin, Szécsi Zsolt, Csák Marcell, Szalai Ronald, III. kcs-ban a Császár Noémi, Engi Kincső, Gubicz Kata, Borsos Veronika, IV. kcs-ban a Papdi Dóra, Király Renáta, Borsos Éva, Szécsi Anett összeállítású csapat. Jan Egyköteles OB és Egyéni Válogató Verseny - Nagykanizsa Egyéniben, ahol három versenyszámban kellett helytállni, 14 versenyzőnk 12 érmet hozott. Az érmeseken kívül még négyen álltak összetettben a dobogó mellett, a 4-6. helyen. Részletes eredmények az összetett eredmény szerint, a név után a 30mp gyorsasági, a dupla/90mp/180mp gyorsasági és a zenés gyakorlatban elért helyezésekkel: Mini kcs.: 4. Bertha Boglárka (2005) Gyerek kcs.: 2. Mágocsi Lora (2002) Petneházy Adél (2003) Rózsa Sára (2002) Hajdú Mónika (2003) Papdi Boglárka (2002) Serdülő kcs.: 1. Benák Armand (1999) Lázár Barbara (1999) Paprika Anita (1999) Versenyzett, de most nem került az első 10-be Németh Nóra (2000) és Szalai Laura (2000). Ifjúsági kcs.: 8. Papdi Dóra (1998) Ebben a korcsoportban versenyzett, de most nem került az első tízbe, Tóth Ádám (1998). Felnőtt kcs.: 2. Nógrádi Viktória (1995) Párosban 11 párosunk 11 érmet szerzett, ebből 4-et összetettben, csak egy nem került korcsoportjában a legjobb 10 közé. Részletes eredmények összetett, ill. gyorsaságiban és zenés gyakorlatban elért helyezés szerint: Mini kcs.: 2. Traj Natália Varga Viktória (2005) Gyerek kcs.: 2. Hajdú Mónika Masa Kinga (2003) Mágocsi Lora Rózsa Sára (2002) Fődi Jázmin Talmácsi Bori (2002) Márki Noémi Petneházy Adél (2003) Hódi Petra Tóth Adél (2004) Serdülő kcs.: 9. Karsai Holda Németh Nóra ( ) Lázár Barbara Paprika Anita (1999) Nem került most az első tízbe a Szalai Laura Pál Csilla páros. Ifjúsági kcs.: 5. Mágocsi Liza Takarics Tímea (1998) Felnőtt kcs.: 3. Nógrádi Viktória Kiss Blanka (1996) Formációban négy csapatunk 8 érmet gyűjtött, 3 csapatunk állt összetettben a dobogón! Gyerek kcs.: 1. Petneházy Adél Márki Noémi Fődi Jázmin Talmácsi Bori Mágocsi Lora Hajdú Mónika Masa Kinga Tóth Adél Hódi Petra Papdi Boglárka Serdülő kcs.: 5. Németh Nóra Karsai Holda Pál Csilla Szalai Laura Nagy Alexandra Ifjúsági kcs.: 1. Papdi Dóra Paprika Anita Lázár Barbara Takarics Tímea Mágocsi Liza A két nap összesen 41 érmet szereztek versenyzőink Január 28. Úszó Diákolimpia Megyei Döntő Hódmezővásárhely I II. korcsoportban ahol egy kategóriában úszik profi és amatőr nem sikerült érmet szereznünk, bár ügyesen, jól úsztak a kicsik, III-IV. kcs-ban viszont 10 versenyszámban indultunk, s 7 érmet szereztünk, sőt háromszor a dobogó tetején is álltunk, azaz lesznek versenyzőink a március eleji Országos Döntőben is. III. kcs.: 100m gyors: 2. Császár Noémi (2001) 50m mell: 1. Császár Noémi az országosra jutott, 2. Engi Kincső (2001), 5. Seller Dániel (2000) Ruzsa, 6. Juhász Patrik (2000) lány váltó: 2. Nógrádi Ágnes Juhász Dalma Engi Kincső Császár Noémi Balogh Bianka IV. kcs.: 100m gyors: 1. Papdi Dóra (1998) az országosra jutott, 4. Király Renáta (1998) 100m mell: 2. Daka Lucia (1998) Zákányszék, 3. Szécsi Anett (1999), 2. Nógrádi Szabolcs (1998) Lány váltó: 1. Borsos Éva Szécsi Anett Papdi Dóra Király Renáta - az országosra jutottak 7

8 A Móra Ferenc ÁMK hírei január elsejétől az önkormányzati iskolák fenntartása átkerült az államhoz, egészen pontosan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK). A nagyobb településeken - így Mórahalmon is -azonban csak a fenntartói jogokat vette át, az intézmény működtetését továbbra is az önkormányzat látja le. A KIK Mórahalmi Tankerületének igazgatója Ördögné Gárgyán Mária, aki munkatársaival együtt törekszik biztosítani a gördülékeny átállást. Az intézmény szervezeti felépítésében változás nem történt, megbízott igazgatója továbbra is Kazi Mária, iskolai ügyekben átruházott hatáskörrel továbbra is csaknem teljes körűen eljár, helyettese Márkiné Bóka Zita. A szülők bizalommal fordulhatnak az iskolavezetéshez. A 2012/13-as tanév első félévének vége január 11. A félévi értesítőt január 18- án vehették át a tanulók és szüleik. A Szülői Munkaközösség ülését január 25-én tartotta, amelyen az iskola igazgatója beszámolt az 1. félév eseményeiről, eredményekről. Tájékoztatta a szülőket a törvényi változásokról és a második félév tervezett programjáról. Az elmúlt hónapban rendeztük meg az alsós tanulók immár hagyományos mesevetélkedőjének helyi fordulóit is. A végzős tanulóink szalagavató ünnepsége január 26-án került megrendezésre az Aranyszöm Rendezvényházban. A februárra tervezett szülők bálja a településen levő egyéb hagyományos rendezvények sokaságára való tekintettel elmarad, megértésüket köszönjük. Egyre népszerűbbek a szauna szeánszok Mórahalmon Az előző évben bevezetett szauna szeánszok nagy népszerűségnek örvendenek a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben. Nem is csoda, hiszen eddig előzetes jelentkezés alapján, ingyenesen lehetett részt venni a képzett szauna mesterek által irányított szeánszokon. Az utóbbi időszakban azonban akkora volt a kereslet, hogy többszöri túljelentkezés miatt a vendégek gyakran nem is jutottak be a kabinba, ezért februártól már csak külön szauna szeánsz jeggyel lehet igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást. A Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe már eddig is sokan jártak a szaunázás miatt, hiszen országosan is egyedülálló szauna parkkal rendelkezik, sőt tavaly decemberben Mórahalmon rendezték meg a Szauna Szeánsz Oscar kelet-magyarországi középdöntőjét. Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú izzasztó helyiséget, sőt a fürdőruha nélküli részlegen a szaunázás szerelmeseinek külön szekciót alakítottak ki pezsgőmedencével, trópusi élményzuhannyal, finn-, és bio szaunával, valamint egy udvari orosz szaunával, ahol akár a teraszra hulló hóban is megfürödhetnek a vendégek február 1-től azonban a szauna szeánszok ingyenessége megszűnik, mivel a nagy érdeklődés miatt sokan nem tudtak feliratkozni a testet-lelket kényeztető extra szolgáltatásra. No nem kell megijedni, hiszen a részvétel díja nem terheli meg jelentősen a vendégek pénztárcáját. A szauna szeánsz jegy ára csupán 300 Ft/fő alkalmanként, melyet a fürdő főpénztárában lehet megvásárolni bármelyik napra, akár egyszerre több napra is, az adott hétvégén. A szeánszozni vágyók a befizetésről szóló pénztárgép szalagon felül szeánszonként egy részvételi jegyet is kapnak, mely feljogosítja őket a kiválasztott szolgáltatás igénybe vételére. A szauna mester a szeánsz kezdete előtt veszi át a részvételi jegyet a vendégtől. A fürdő belépőjegy természetesen továbbra is tartalmazza a szaunák használatát, viszont a szeánszokon való részvételre, valamint a textil mentes szaunablokk használatára érvényessége nem terjed ki. Egy szauna szeánszon egyszerre legfeljebb 18 fő tud részt venni. Az szeánsz ideje alatt a szauna mester bent tartózkodik a vendégekkel a szaunában, az aromás ráöntésekkel fokozatosan hevíti fel a kabint, ezzel biztosítva a vendégek akklimatizálódását. Törölközője segítségével kavarja a forró levegőt és így igyekszik személyre szabott ventillációt biztosítani a vendégek körül. Ezen kívül igyekszik minden, a szaunázást érintő kérdést megválaszolni, illetve felügyeli a szauna részleget és ellenőrzi, hogy minden vendég betartja-e a helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait. Szeánszokon részt venni csütörtök, péntek, szombat és vasárnap délutánonként lehet a szaunavilág földszinti finn szaunájában, de a felmerülő igények miatt szombatonként két alkalommal az emeleti textilmentes szaunában is kipróbálhatják a vendégek a frissítő citromos, a bőrtápláló joghurtos vagy akár az élénkítő heves jeges szeánszot is. A fürdő munkatársai a szolgáltatás igénybevételével, valamint a szeánsz típusokkal kapcsolatban a fürdő főpénztárában, valamint a szauna recepción részletes információt adnak, de érdemes figyelemmel kísérni a morahalom.hu oldalon megjelenő aktuális szeánszok listáját. 8

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz.

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár és Múzeum. Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló neve Évfolyam Kódszám Ssz. Pontszámok A Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Verseny megyei/fővárosi fordulójára (2015. március 2. 10 óra) nevezett középiskolai tanulók versenyeredményei* Összesen Feladatlap Esszé Nevezett tanuló

Részletesebben

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa

2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa 2012. január 16., Városi B kategóriás úszó diákolimpia, Nagykanizsa I. kcs., fiú 50 m gyors: 2. Soós Bence 48.00 3. Nyakas Kristóf 48.25 6. Úr Bendegúz 50.70 leány 50 m gyors: 4. Bogos Csenge 51.58 fiú

Részletesebben

Sporteredmények (április, május)

Sporteredmények (április, május) Sporteredmények (április, május) Területi bajnokság 1. hely 100 m mellúszás Szabó Luca 1.a Gyarmati Kupa 1. hely 100 m gyorsúszás Szőke Gergő 2.a Nemzetközi verseny gyorsasági 1. hely görkorcsolya (ügyességi)

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY

Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár LANGWEST ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ TANULMÁNYI VERSENY CSODÁT VIRÁGZIK A JELEN REFORMÁTUS ISKOLÁK ORSZÁGOS E - VERSMONDÓ KATEGÓRIA Fekete Kiara Mercédesz 6.a 2. Simonné Varga Katalin ANYANYELVI JÁTÉKOK JÁTÉKOS ANYANYELV ORSZÁGOS DÖNTŐ Takács Noémi Nagy Nelli

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Úszott idő. Úszott idő

Úszott idő. Úszott idő Diákolimpia IV. korcsoport 100 m fiú gyors A Diákolimpia IV. korcsoport 100 m leány gyors A 1. 1,00,19 Novoszáth Noel 2000 Radnóti 1. 1,05,57 Bonecz Boglárka 2000 Karolina 2. 1,02,15 Molnár Bálint 1999

Részletesebben

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév

III. éves tanító szakos hallgatók beosztása VMT csoportos tanítási gyakorlat névsora B-TAKG017 2013/2014. tanév II. félév Szakvezető: Szakter Zsuzsa Tantárgy: angol VMT Ideje: hétfő 10-12:35 óra Helye: 4. d osztály ANATABF.SZE Antal Anett angol BERTABF.SZE Bertalan Renáta Melinda angol DEETABF.SZE Deák Erzsébet angol KIVTAAF.SZE

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest I. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Ózd Újváros Téri Ált. Isk. 36,600 38,000 74,600 2 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk. 35,850 37,400 73,250 3 Kecskemét Széchenyivárosi Óvoda és Ált. Isk. 35,250 37,750 73,000 4 Zalaegerszeg

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11.

DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. 1. KORCSOPORT DIÁKOLIMPIA 2014-2015 TANÉV - CSONGRÁD MEGYEI DÖNTŐ Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda, 2015. február 11. JEGYZŐKÖNYV 50 fiú gyors 1 Kószó Martin 2006 Szeged Béke Utcai 36,87 2

Részletesebben

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs

Megyei versenyek. A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Megyei versenyek A verseny megnevezése Elért helyezés Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár 1. Nyerges Tamás, Sajtos Olivér, Torgyik Éva, Wenczel Balázs Bolyai Matematika Csapatverseny 6. 19. 12. 14. 15.

Részletesebben

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.

OM azonosító: 027953 Székhely neve: Kecskeméti Református Gimnázium Székhely címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér 7. 6000 Kecskemét, Tanulmányi terület kódja: 40 Tanulmányi terület gimnázium: 4 évfolyamos; általános kerettanterv; az első idegen nyelv a(z) francia nyelv vagy a(z) spanyol nyelv vagy a(z) angol nyelv; felvételi

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG

DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG ,, Nyolc futamból öt szegedi győzelem! DIÁKOLIMPIA MEGYEI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 20. Városi Stadion Az öt nappal ezelőtti havazás, majd a gyors olvadás rendesen feláztatta a futókör egyes

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei

III. Zalaegerszegi Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei III. i Fodrász és Kozmetikus Tanulóverseny Eredményei Tanuló I. éves Szalontechnika babafejen: 1. Takács Katalin Ganz Ábrahám és 11 144 2. Szalay Alexandra Kossuth Lajos 6 136 Győr 3. Császár Anita Ganz

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím. Az iskola neve Bács-Kiskun megye Az intézmény Corvina Óvoda és Általános Kertvárosi Általános A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Irányítószám A Utca, Házszám Honlapcím Ímélcím település tér 6000 Mártírok

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓ EREDMÉNYE 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár az országos döntıbe: 80 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Kovács Attila Rezner Józsefné 79 Gáspár Gergı Rezner Józsefné 73 Koltai Kadosa

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. április 25-26. V. Országos Modern- és Kortárstánc Verseny Modern tánc verseny A) Szóló kategória

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors

Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló. I. korcsoport 25 m fiú gyors Csatlós Csaba Úszó Emlékverseny 2014/2015. tanév I. forduló I. korcsoport 25 m fiú gyors 1. Mócsány Dominik Gagarin 22,2 10p 2. Vágvölgyi Ádám Gagarin 22,5 8p 3. Fehér Romvald Gagarin 28,1 7p 4. Tóth Ármin

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Fiúk. I.kcs. II. kcs.

Fiúk. I.kcs. II. kcs. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola tornatermében a 24. alkalommal megrendezett Forray Tornán 36 csapat 229 általános iskolás korú tornásza mutatta be szertorna gyakorlatait a szép számmal összegyűlt

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012.

Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Nagykőrös Országos Levelező Verseny Döntő helyezések 2011/2012. Tantárgy Évf. Helyezés Neve Város/Iskola neve Bibliaismeret 2. I. Czagány Lotti Mezőcsát, Dr. Enyedy Andor Ref.Ált.Isk. II. Szabó Petra Mezőcsát,

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek)

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG. LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) LEÁNY III-IV. KORCSOPORT (2000-2001-2002-2003-ban születettek) Magasugrás leány (indult: 7 csapat) 1. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimná VII. ker. 1,2825 Olasz Katalin 2000. 1,32 Benedek

Részletesebben

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály

AMV 2015. megyei eredmények 8.osztály Iskola neve Iskola város helyezés pontszám Tanuló neve Kálvin Téri Általános Iskola 1. 46 Sass Boglárka Kálvin Téri Általános Iskola 2. 40 Horváth Petra Tiszacsegei Fekete István Általános Iskola Tiszacsege

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás

SZÁMOLÁSI VERSENY - JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. MÁJUS 5. 1. évfolyam. megoldás próbálkozás 1. évfolyam idő 1. Timár Bálint 1.b 104 104 7,14 2. Ozorai Zsóka 1.c 104 104 8,22 3. Ignácz András 1.b 103 104 8,18 4. Porcsa Tamás 1.c 103 104 8,20 5. Lesták Eszter Boglárka 1.c 103 104 8,50 6. Balika

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve

Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye. pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve Angol komplex verseny írásbeli fordulójának eredménye pontszám tanuló neve évfolyam kategória felkészítı tanár iskola neve 44 43 43 42 42 41 40 39 38 37 33 31 29 Sánta Zsombor 5. 5 óra Katona Irma Jelena

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Szóbeli beosztás angol nyelvből

Szóbeli beosztás angol nyelvből Szóbeli beosztás angol nyelvből Név Nap időpont Andl-Beck Boróka péntek 12.30 óra Bali Bence csütörtök 13. 30 óra Balogh Zita péntek 12..30 óra Baráth Amanda Alexandra csütörtök 13.30 óra Becker Sára Melánia

Részletesebben

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz

18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz 18 km abszolút lista helyezés Kategória Név Egyesület ido 1 K30F Enzsel Gábor egyéni 26:04:00 2 K40F Béry Szabolcs egyéni 28:07:00 3 KMF Pillisz Szilárd egyéni 0:28:31 4 K30F Györffy Ákos egyéni 0:28:52

Részletesebben

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013

ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányiverseny 2012-2013 2013. március 18. hétfő Komplex I. 1. 511 Némethy Panna 6. Hauth Antal Teleki Blanka Általános Iskola - Teleki Blanka Grundschule 23 17 49 89 2. 507 Borsi Flóra 6.a Némethy Beáta Őrmezei Általános Iskola

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata

VERSENYJEGYZŐKÖNYV. Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs Város Önkormányzata VERSENYJEGYZŐKÖNYV Verseny megnevezése: VI. SZERENCS TRIATLON jótékonysági verseny Verseny időpontja: 2014. szeptember 7. Verseny helye: Szerencs Verseny rendezője: Szerencs Város Sportegyesülete és Szerencs

Részletesebben

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely

Sport XXI. mezei 2015.03.28. Szombathely U11 1.hely "A"-57 p 1 Béres Milán 4 Róka Bora 5 Iker Natália 6 Bodzzay Dániel 8 Bene Noel 10 Juhász-Tóth Eszter 11 Vidos Evelin 12 Horváth Léna Sport XXI. mezei 2.hely "B"-170 p 14 Takács Zsombor 18 Ecker

Részletesebben

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c

Rabb Csenge 5.a 1. Pozsonyi Anna 7.a 3. Tálosi Kristóf 5.c 1. Szilágyi Lilla; Hergár Réka, Waller Tamara 6.c Versenyek Tanulók helyezés Felkészítő tanár vers és prózamondó 5-6. évf Rabb Csenge 5.a 1. vers és prózamondó 7-8. évf Pozsonyi Anna 7.a Schődl Gabi helyesírási 5. évf Tálosi Kristóf 5.c 1. könyvtári Szilágyi

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye

Hallássérültek Országos Atlétikai Versenye 60 m Fiú I. kcs. 1 81 Turó József Eger 8,20 2 82 Farkas Gusztáv Eger 8,40 3 65 Bogdán László Kaposvár 8,50 4 33 Papp Balázs Bp. Siketek 8,80 5 6 2 Tóth József Debrecen 9,10 5 6 114 Rigó Marcell NH. Bp.

Részletesebben

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók.

KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS. Jegyek elõvételben 2016. március 7-ig Nagy Mihálynál, és a Faluházban 4800 Ft/fõ áron kaphatók. 2016. február Csengelei KÖZÉLET KULTÚRA SPORT TÁRSADALOM OKTATÁS KÖZÉLETI HAVILAP Ingyenes Lakodalmas Zenekarok és Vofélyek IX. Találkozója 2016. március 19-én 18 órai kezdettel a csengelei Faluházban.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28.

VERSENYKIÍRÁS. Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Magyar Ugrókötelesek Szövetsége 2836 Baj, Petőfi S. u. 137. ugrokotel@gmail.com Tel.: +3670/3650236 VERSENYKIÍRÁS Országos Kötélugró Csapatbajnokság Szentes, 2015. november 28. Időpont: 2015. november

Részletesebben

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás.

2012. 12. 13-án, csütörtökön véradás lesz a művelődési házban. 9 órától délután 4 óráig tart a véradás. December 12. 17.00 órakor kiállítás megnyitó a művelődési házban: Takács Gabriella kézműves, szövő szakember kiállítása. Megnyitja: Adorjáni Endre (20 éves a bátaszéki rajztagozat keretében) 2012. 12.

Részletesebben

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport "B" kategória leány csapatbajnokság

21. K.I.D.S. KUPA FIÚ és LEÁNY TORNÁSZBAJNOKSÁG Budapest III-IV. korcsoport B kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Győr Apor Vilmos Római Katolikus Ált. Isk., Gimn. 45,600 1 44,500 2 45,900 1 136,000 2 Celldömölk Szent Benedek Katolikus Általános Iskola 44,150 2 44,600 1 42,000 4 130,750 3 Miskolc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak

Csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőoktatási szakképzési szak Beosztás a 2015. június 17 19 között tartandó záróvizsgára Bizottság száma : 23. sz. Terem szám:, B épület 537. terem Záróvizsga időpontja: 2015. június 17. 8. 00 órától Balázsi Éva Kata Béres Nikoletta

Részletesebben

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny

NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny NÉV HELYEZÉS VERSENY MEGNEVEZÉSE Török Dorina, Horváth Csenge, Csizmadia Virág, Erlitz Rebeka 7.c megyei 13. Bolyai Matematikai Csapatverseny Varga Judit, Erős Valentin, Pásztor Balázs, Szilágyi Gábor

Részletesebben

02 Közgazdasági szak

02 Közgazdasági szak 01 Közlekedési szak Balogh Barbara József Attila Dombóvár 78648474882 Koller Imre Vásárosdombó 76338751299 Lelkes Réka Belvárosi 74829857000 Boros Szabina József Attila Dombóvár 77194104062 Vincze Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Nagy Endre Ádám (48) 2. Ráczkövi Kamilla Zsuzsanna (48) 3. Sánta Bendegúz (48) 4. Beke Gábor Lehel (49) 5. Katona Erzsébet (49) 7. Szládek Csaba Attila (50) 8. Dubavánszky Astrián (51) 9. Radnai Stefánia

Részletesebben

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV

ANGOL ÁLTALÁNOS NYELV 1. Guruz Laszlo 2. Kelemen Imre 3. Kiss Adrienn Alexandra 4. Radosits Ambrus Zoltan 5. Olajos Katalin 6. Forgacs Bianka 7. Hogye Gyula 8. Nemeth Balint 9. Pakay Bela 10. Pirvacsi Istvan Zsolt 11. Popovics

Részletesebben

Móra Ferenc Ált. Isk., Szakképző Isk. és Kollégium - Mórahalom. Szent András Általános Iskola, Szentendre, Pest megye

Móra Ferenc Ált. Isk., Szakképző Isk. és Kollégium - Mórahalom. Szent András Általános Iskola, Szentendre, Pest megye Országos Formációs Diákverseny Nagykanizsa, 2014.03.22 II kcs Formáció 30 mp gyorsasági Név Iskola Pont Hely HAJDÚ MÓNIKA KISS NOÉMI TÓTH ADÉL HÖRÖMPŐ GERDA HÓDI PETRA Dévényi Nikoletta Hilbert Petra Kocsis

Részletesebben

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK

Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Megmérettetések 65 Tanulmányi versenyek I. ORSZÁGOS ÉS FŐVÁROSI VERSENYEK Országos olasz nyelvi diáktalálkozó Nosticzius Ákos 12. B novellafordítás 1. hely tanára: Matolcsi Balázs Seager-Smith Dániel 10.

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Linda, Gabi, Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy július 6-án 9 órakor a megadott teremben jelenjetek meg. Aki még nem fizetett tandíjat, kérjük, hogy vagy a teljes

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 2002 1. Ganyecz Zalán 2002 Szuse 0:31,07 279p 2. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 0:31,37 271p 3. Márki Zalán 2002 Tótkomlósi ÚE 0:31,82 259p 4. Nagy Dávid 2002 Herpály

Részletesebben

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI

CSOPORTOS JÁTÉKENGEDÉLY 2014/2015. Salgótarjáni KI MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE GARIAN BASKETBALL FEDERATION 163261 163262 BÁBEL BALÁZS BÁBEL TAMÁS 2004.07.02. 2004.07.02. BOZÓ BEÁTA BOZÓ BEÁTA 165117 164747 BAJNAI GERGÕ CSABA 2003.04.09. SZMSZÉD

Részletesebben

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009)

100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 100 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám Országos csúcs: 0:47.31 (Takács Krisztián - 2009) 1. Holoda Péter 1996 Hőgyes G SZKI Hszob. 0:52,74 2. Gyulai Dávid 1996 Tóth Á G Debrecen 0:56,12 3. Kosina Gergő Péter

Részletesebben

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny

I. Tanévnyitó Amatőr Úszóverseny 1/11 Délelőtti végeredmény Versenyszám Futam Sáv Egyesület Név szül nev. Idő vers. idő helyezés 1 25 m fiú gyors 3 Győri Vízisport SE Török Donát vk 2004 9:99,9 0:22,3-1 25 m fiú gyors 4 Győri Vízisport

Részletesebben

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár

Megyei Atlétika Diákolimpia. 60 m síkfutás. 600 m síkfutás. Név oszt. helyezés tantárgy/osztály felkészítő tanár Megyei Atlétika Diákolimpia Név oszt. helyezés Korcsoport felkészítő tanár 60 m síkfutás Kundrák Milán 6.a III. III. korcsoport Ughy Imréné 600 m síkfutás Szokol Milán 6.b IX. III. korcsoport Csoma Andrea

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó

Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó 2015/2016. tanév 9. évfolyam nyelvi csoportjai Könyv: Angol I. nyelv 3 óra New English File Pe-Intermediate Haladó Osztály 1 Korossy Ádám A 2 Borsos Áron A 3 Schmeiszer Gergő A 4 Családi Krisztián A 5

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER

RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER RÖPLABDA NAPTÁR - 2013 SZEPTEMBER 16 20:00 17 SZUPER MINI 15:00-16:00 _ PETZELT 19:00-21.00 18 GYEREK 'A és 'B 16:00-18:15 19:00 21:00 19 SZUPER MINI 17:00-18:00 20 21 MINI 'A és GYEREK 'B 15:30 SZUPER

Részletesebben

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület

Férfi felnőtt 1000 m III. előfutamegyesület 9:40 Férfi felnőtt 1000 m I. előfutam egyesület 1 7. Kasper Bleibach DKF 3:47.12 2 1. Molnár Gergely Csepel 4:05:04 3 2. Szakál Lóránt UKSC 4:21:39 6. Demeter István MULTI SE DNS 9:48 Férfi felnőtt 1000

Részletesebben

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.

Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh. Mórahalmi Járási Hivatal 6782 Mórahalom, Szentháromság tér 1. Elérhetőségek: Tel: 62/681-350 Fax: 62/681-369 E-mail: vezeto@morahalomjaras.csmkh.hu Dr. Szántó Mária 62/681-350 (titkárság) szanto.maria@morahalomjaras.csmkh.hu

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK

EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK EURO GEO KUPA ZALAEGERSZEG 2015,04,25, EREDMÉNYEK FÉRFI: 100m 1. Köcse Richárd 1997 Zalaszám-ZAC 10,8 I/1 2. Aranyics Bence 1995 Zalaszám-ZAC 10,9 I/2 3. Szűcs Valdó 1995 Zalaszám-ZAC 11,0 I/3 4. Balogh

Részletesebben

2013/2014. tanév - Versenyeredmények

2013/2014. tanév - Versenyeredmények 2013/2014. tanév - Versenyeredmények Magyar nyelv és irodalom, könyvtárhasználat Simonyi Zsigmond Kárpát-medence Helyesírási verseny Kolba Éva 7.b Négyesi Bernadett Kazinczy Szépkiejtés Verseny Bertalan

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK

TANULMÁNYI VERSENYEK TANULMÁNYI VERSENYEK Német nemzetiségi vers- és prózamondó verseny megyei forduló Felkészítő: Cser Márta, Kornerné Kosztich Julianna, Tóth Zoltánné Kelemen Mária 1. kategória 2. hely: Tánczos Regina 2.a

Részletesebben

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév

Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Torna Diákolimpia Országos Döntő 2011-2012 tanév Összetett Fiú III-IV kcs. "A" kategória Név Egyesület Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Össz. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv. D E érv.

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam

TANULMÁNYI VERSENY. Emlékeztek? 2. évfolyam TANULMÁNYI VERSENY Tisztelt Kollégák, Szülők! Iskolánk ez évben először, március 11-én rendezte meg a NAPRAKÉSZ elnevezésű, tanulmányi versenyt. Nagy szeretettel és örömmel fogadtuk iskolánkban a versenyen

Részletesebben

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter

Angol nyelvi verseny. 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános Iskola - Birke Csaba - Háda Gréta - Tóth Eszter Angol nyelvi verseny 3. helyezett: Teichmann Vilmos Általános Iskola - Lakatos Nóra - Harsányi Gábor - Orgován Ferenc Felkészítő tanár: Arnóth Mariann 2. helyezett: Tiszakanyári Hunyadi Mátyás Általános

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Bizottsága 2015. szeptember 15-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám

400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 400 m. fiú vegyesúszás 1. versenyszám 1. Krámli Kristóf 2002 Orosháza ÚE 5:37,74 2. Nagy Roland 2003 Triton Sport Egyes. 5:26,70 3. Sipaki Zsombor 2002 Békéscsaba Előre ÚK 5:22,74 4. Pertich Zsombor 2001

Részletesebben

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai

A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai Somogy megye Az intézmény neve i Egyetem Pedagógustovábbképző és Szolgáltató Intézet A megyei versenynek helyet adó intézmény adatai A település neve 7400 Utca, tér Bajcsy- Zs. u. Irányítószám Házszám

Részletesebben

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám

50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 50 m. fiú gyorsúszás 1. versenyszám 1. futam 2. Kovács Tamás 2006 Triton Sport Egyes. 1:25,87 3. Mahovics Gergő 2004 Gyomae. ÚSE 1:13,8 4. Márki Szabolcs 2006 Tótkomlósi ÚE 1:15,0 2. futam 1. Karancsi

Részletesebben

Tankönyvlista Ábrahám Richárd

Tankönyvlista Ábrahám Richárd Ábrahám Richárd Oktatási azonosító 74373618896 Díjbekérő postázási címe Jakus Erika Intézmény számlázási címével megegyezik Rászorultsági alapon ingyenes (A számla a tagintézmény adatainál számlázási névként

Részletesebben

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László

9 Matusek Lóránd X. 11. Szegesdi Plasztika (Bőrklinika) 10 Miklós Ágnes 11 Salamon Máté László 1.csoport 1 Alács Rita X. 1. Horváth Gábor Seb. Kl. 2 Bajsz András 2010-10-01 Horváth Gábor Seb. Kl. 3 Bakk Ágnes X. 4. Kakuja M. Sebklinika 4 Baukó Krisztina 5 Berényi Zsuzsanna Éva X. 5. Daróczi M. Sebklinika

Részletesebben

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam

EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév. 1.évfolyam. 2. évfolyam EREDMÉNYEK ALSÓ TAGOZAT 2013/2014. tanév Helyezés Verseny Szint: Név Osztály 1.évfolyam Felkészítő pedagógus Különdíj Rajzpályázat: Milyen állat lennék? városi Nagy Dominika 1.b Erdei Judit Különdíj Rajzpályázat:

Részletesebben

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95%

Egészségügyi alapismeretek. Sorszám Teljes név Iskola Eredmény. 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 1 Geiger Tímea Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 95% 2 Németh Viktória 3 Kohányi Gergely Ferenczi Sándor Egészségügyi Szakközépiskola, Miskolc 93% 4 Rákay Renáta Ferenczi Sándor Egészségügyi

Részletesebben

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink:

A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A Beszédes József Általános Iskola felső tagozatán az alábbi magyar versenyeken vettek részt tanulóink: A MESEMONDÓ VERSENYEN, Pakson 2014. október 20-án STINGLI JÓZSEF 3. helyezést ért el! A BOLYAY ANYANYELVI

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben