A színtársulat új Énekes madara

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A színtársulat új Énekes madara"

Átírás

1 HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 2. SZÁM FEBRUÁR ÁRA: 100 FT A színtársulat új Énekes madara A mórahalmi társulat idei bemutatója, Tamási Áron Énekes madár című zenés színműve, telt házzal megy színházunkban. A helyi közönség két évet várt erre a bemutatóra. Közben távozott Dálnoky Zsóka, akinek a nevéhez több nagy sikerű rendezés kötődik. Az új rendező Lázár János lett. János már 12 éve tagja a társulatnak, mindent tud a bennük rejlő tehetségről és a közösség erejéről. Tudja azt is, hogy nem árt időnként a vérfrissítés. Hozott tehát a társulatba egy üde, fiatal teremtést, aki ráadásul remek énekes is. A szegedi Fedor Zsófi igazi meglepetés, de keveset tudunk róla. Őt szeretném bemutatni egy interjúban. (Cikkünket az 5. oldalon olvashatják.) Megkezdődik a Nagyböjt február 13-án Hamvazószerdával elkezdődik a Nagyböjt. Húsvét előtti idő minden keresztény ember számára az élet megújításának ideje. Krisztussal keresztre kell feszítenünk bűneinket őszinte bánattal és elégtétellel (húsvéti gyónás) és a dicsőségesen győzedelmes királyunkkal fel kell támadnunk a bűn sírjából (húsvéti szentáldozás). Ennek célnak elérésére három eszközünk van: a böjt, az imádság és az alamizsna. (Cikkünket a 10. oldalon olvashatják.)

2 Válaszok a lakossági kérdésekre a évi Közmeghallgatás után Tisztelt Mórahalmi Lakosok! A november 29-én megtartott közmeghallgatáson elhangzott azon kérdésekre, amelyek felvetői megadták nevüket, címüket, írásban válaszoltam. Tekintettel arra, hogy több olyan kérdés érkezett sms-ben, melynek feltevője nem adta meg postai elérhetőségét, most az újság hasábjain keresztül adok tájékoztatást a jelzésekre. Az iskolaudvar bekerítése, illetve az iskolai menzán előállított étel minőségével kapcsolatos bejelentésére tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy az udvar bekerítése addig nem történik meg, míg az új iskolaépület, valamint az új óvoda épület fel nem épül, melynek várható ideje: 2014 tavasza. Az iskolai étel előállításával kapcsolatban arról tájékoztatom, hogy a személyi béreket és a rezsi költségeket az iskola finanszírozza, viszont az alapanyagok beszerzése a szülők által befizetett összegből történik. Az alapanyagok minőségi változásának egyik oka lehet, hogy egyre több gyermeknek kell szociális rászorultság elve alapján térítésmentesen biztosítanunk az ellátást. Az István király úti járdaszakasz minőségét kifogásoló Érdeklődőt tájékoztatom, hogy Önkormányzatunk keresi a (pályázati) forrásokat arra vonatkozóan, hogy ezen járdaszakasz felújítása is megtörténhessen. Lehetőségünk szerint ezt a beruházást évben igyekszünk kivitelezni. Az új Városházán történő házasságkötési igénnyel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy a város hivatalos házasságkötő terme az Aranyszöm Rendezvényházban került kialakításra. Ez a terem rendelkezik mindazon berendezésekkel, technikai eszközökkel, melyek a minőségi szolgáltatás nyújtásához elengedhetetlenek. Ennek megfelelően Mórahalom város Képviselő-testülete nem támogatja az esküvők külső helyszínen történő megrendezését. Ettől függetlenül az esküvő kivételével bármilyen rendezvény lebonyolítása lehetséges a városháza aulájában és dísztermében. A zöldség-gyümölcs felvásárlására irányuló felvetéssel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Érdeklődőt, hogy továbbra keressük a lehetőségét annak, hogy ezen ágazat működtetését biztosítani tudjuk Mórahalmon. Nagy szüksége lenne a térségnek felvásárló üzemre, mely nemcsak a gazdák számára jelentene előnyt, hanem új munkalehetőséget is biztosítana. Köszönöm valamennyiüknek, hogy figyelemmel kísérték a közmeghallgatást és észrevételeikkel rámutattak olyan problémákra, melyek megoldása önkormányzatunk fokozottabb közreműködését igényli. Nógrádi Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő ÚJ ÓVODAÉPÜLET KIALAKÍTÁSA MÓRAHALMON A Mórahalom Városi Önkormányzat több mint 199 millió forintos uniós támogatást nyert az Új Széchenyi Terv keretében a Nevelési intézmények fejlesztése című felhívásban. A közel 210,6 millió forintos összköltségvetésű beruházásból Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon új óvodaépület, a már meglévő óvoda új telephelyének kialakítására kerül sor. Mórahalom Városi Önkormányzat az Új Széchenyi Terv keretében a Dél- Alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott, DAOP azonosítószámú, Férőhelybővítés a mórahalmi Napközi-otthonos Óvodában a minőségi nevelés megteremtéséhez szükséges feltételek biztosítása érdekében című pályázat elbírálása során bruttó ,- Ft összegű támogatásban részesül. A pályázat keretében Mórahalom központjában, az általános iskola épülete mellett, a Barmos György tér 2. szám alatt levő ingatlanon a minőségi neveléshez való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása céljából, a Mórahalmon található HH és SNI gyermekek integrált nevelését is ellátó Napközi-otthonos Óvoda fejlesztése valósul meg. A szeptember óta az óvoda telephelyének számító Barmos György tér 2. szám alatt (hrsz. 604) az intézmény 3 új csoportszobával bővül, valamint a szakmai munkát támogató eszközök beszerzésére is sor kerül. A teljes körűen akadálymentesített új óvodaépületben 3 db csoportszoba, 1 db tornaszoba, 3 db öltöző vizesblokkal, 1 db óvónői és elkülönítő szoba, 1 db raktár, 1 db fejlesztő szoba, 3 db akadálymentes vizesblokk és raktár kerül kialakításra, ezen kívül pedig még játszóudvar létesítésére is sor kerül a beruházás során. A pályázat keretében a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 7. számú mellékletében meghatározott, a fejleszteni kívánt óvodai nevelés nyújtásához szükséges eszközök, berendezések, bútorok, szobai játszóeszközök, mozgásfejlesztő eszközök, játszóudvar eszközei, konyhai eszközök beszerzésére kerül sor. A pályázat a Támogatási Szerződés ütemezése szerint megfelelően halad. Az elkészült beruházást várhatóan őszén vehetik birtokba az óvodások. 2

3 Miért van szükség az ivóvíz minőségének javítására? Az Európai Unió kötelezte Magyarországot, hogy csökkentse az ivóvíz arzéntartalmát. Ennek érdekében hazánk köteles ivóvízminőség-javító programokat indítani súlyos százmilliárdok árán. Az ivóvízminőség-javító programok országos szinten kiemelt fontosságú beruházásoknak minősülnek. Ennek nem az ivóvíz minőségének romlása az oka, hanem a nemzetközi szabályozások szigorodása. Ez meglehetősen érthetetlen, hiszen az általunk eddig fogyasztott ivóvíz bizonyítottan semmiféle egészségkárosodást nem okoznak, s nem is okoztak. Sőt elmondhatjuk, hogy folyamatosan javul a magyarországi ivóvíz minősége, de a drasztikusan szigorodó előírásokkal nehéz lépést tartani. A szabályok létrehozásakor, szerintünk helytelenül az Európai Unió a tagállamokból általánosít, míg a hazai szokásokat, viszonyokat nem tekinti irányadónak. Az arzén határértékét a következőképpen kell, hogy értékeljük: a tengerparti országok, ahol rendkívül sok kagylót, halat és egyéb tengeri állatot fogyasztanak az arzénbevitel ezen étkezési szokások mentén valósul meg. Természetesen ezt senki nem tudja és nem is akarja vizsgálni. Ezzel ellentétben a tengerrel nem rendelkező országok, illetve olyan kontinentális éghajlatú területek, ahol az étkezési szokások másképp alakulnak, ott az ivóvízzel jut az arzén a szervezetbe. Ezért nem volt indokolt nálunk ugyanolyan szigorral eljárni, mint a tengerparttal rendelkező országokban. Az EU-ban azonban csak egységesek lehetnek a határértékek, így Magyarországnak el kellett fogadnia az előírásokat. Az egységes határértékek bevezetése egyébként más tagállamoknak is okozott gondot. Jellemző, hogy pl.: Svájc aki egyébként nem Európai Uniós tagállam ugyanolyan arzéntartalmú vizet fogyaszt, mint Mi jelenleg. Mórahalom azon települések közé tartozik, akiknek több más településsel együtt ivóvízminőség-javító programot kell végrehajtania. Célunk, hogy a kötelező ivóvízminőség-javító programmal a lakosság számára biztosított ivóvíz minősége elérje az uniós elvárásoknak megfelelő szintet. Az előírások betartása kötelező, de ebben az esetben teljesen értelmetlen, hiszen az ivóvíznek semmi baja nincs és nem is volt. Ettől függetlenül az ivóvízminőség-javító programot legkésőbb év végéig végre fogjuk hajtani. Ennek eredményeképpen az ivóvizünkből vegyszerekkel kell kivonnunk az arzént, remélhetőleg ez súlyosan nem rontja az ivóvizünk élvezeti értékét. Az viszont tény, hogy jelentőségen megdrágítja majd a víztisztító technológiai az ivóvíz-szolgáltatást. Tisztelt Ingatlantulajdonos! Addig, amíg a program lezajlik a Honvédelmi Minisztérium biztosítja lajtos kocsival és/vagy konténerizált víztisztító berendezéssel a határérték alatti arzéntartalmú egészséges ivóvizet. Természetesen senki sem kötelezhető ezen ivóvíz-szolgáltatás igénybevételére. Amennyiben a lakosság úgy dönt továbbra is fogyaszthatja a vezetékes ivóvizet, amelynek eddigi minőségéért az Önkormányzat vállal garanciát. A program koordinációját a Belügyminisztérium végzi. A lajtos kocsi február 2-tól minden másnap órától óráig az ivóvíztisztító konténer pedig az engedély kiadását és telepítését követően előreláthatóan márciusától a Rákóczi tér Iskola utca kereszteződésében érhető el. Az ivóvíz-vételezés lehetőségeiről további információkat a helyben szokásos módon szerezhetnek. Mórahalom város Képviselő-testülete Az elmúlt időszak időjárási viszonyai miatt balesetveszélyessé váltak útjaink. A balesetveszély elhárítása mindanynyiunk közös érdeke! A helyi környezet és természet védelméről szóló 14/1999. (IX.16.) Ör rendelet 4. alapján az épület tulajdonosa köteles gondoskodni az ólmos esőtől, jégtől, hótól síkossá vált járda (járdaszakasz, gyalogjárda, lépcső stb.) takarításáról vagy szórással történő csúszás mentesítéséről. Tisztelettel megkérjük arra, hogy az ingatlana előtti járdaszakasz csúszás mentesítéséről gondoskodni szíveskedjen. Ennek elmulasztása Polgárjogi felelősséget von maga után. Kérem, hogy tájékoztató levelem kézhezvételétől számított 1 napon belül intézkedjen a fent említett ingatlan és annak környezetének rendbetételéről. Módra Tamás mezőőr 3

4 Meghívást kaptam egy főpróbára Hogyan érezheti magát az ember egyszerre két helyen? Gondolatban. Másrészt a szereplők székely népviselete, a mondataik, a szavak egymásba fűzése mind-mind a székely emberekre emlékeztetett, és olyan érzésem volt, mint amikor általában minden évben Székelyföldön járva Farkaslakánál, a két cserfánál megállok tisztelegni Tamási Áron emlékének, és nézem a domborművet úgy, mint itt Mórahalmon Mókát a székely harisnyájában. Tisztelettel és elismeréssel szemléltem két súlyos egyéniség, Kazi István és Lázár János alakítását. Méltó partnereik voltak a hölgyek is: Kószó Anita és Németh Szilvia, akiknek káprázatos játéka és csodaszép székely viseletesük hozzájárult az előadás sikeréhez. Nagyon tetszettek az új szereplők és remélem kitartó tagjai lesznek a társulatnak. Így voltam, mikor kis színházunk nézőteréről a nagyszerű Dálnoki Zsóka távozása után újra talpra állt mórahalmi színtársulat előadásában végignézhettem Tamási Áron Énekes madár című színművének főpróbáját. Egyrészt, mint a társulat egykori tagja, gondolatban, ott a világot jelentő deszkákon velük együtt toltam az igazság szekerét, teljesüljön Köményné terve, hasson a varázsital és végül mindenki a párjára találjon. A bajban is természetes humorral okoskodó szereplők eszembe juttatták egy élményemet. Csobotfalván, a csíksomlyói búcsú miatt totális, órákig tartó forgalmi dugó keletkezett. Szemerkélt az eső és ott vesztegelt egymástól nem messze két csiki szekér, hazaigyekvő búcsújárókkal, és a két hajtó olyan vidáman és felszabadultan kiáltozott át egymásnak, hogy mifelénk esetleg ideális időben egy vendéglő teraszán hallhat az ember ilyen jellegű párbeszédet. Ilyen emlékeket idézett föl bennem a Mókát alakító Kispéter Zsolt játéka is. Ő kapta talán a leggóbésabb szerepet, és a Sári bíró egykori Hajdók sógora ezúttal sem okozott nekem csalódást. Öreg füleimnek már itt-ott problémát okozott a szöveg megértése, de nem úgy, ha a Köménynét alakító Péter Erzsike kiválóan artikulált szép beszédét hallgatta. A mesebeli hangulat fűszere volt egy bűbájos boszorka szerepében a mórahalmi kulturális élet Rozikája. Neki, minden szereplőnek, a végszóban feszültséget oldó kisbírónak és a Dálnoki Zsókától átvett rendezői staféta botot ügyesen forgató Lázár Jánosnak hálásak vagyunk ezért az estéért, szeretnénk még sokszor így ünnepelni őket az előadásvégi tapsrendben. Salamon László volt színtársulati tag 4

5 A színtársulat új Énekes madara (Cikkünk folytatása a címoldalról.) Zsófi! Először is arról mesélj hogyan kerültél kapcsolatba a színtársulattal? Lázár Jánossal, a darab rendezőjével korábban már több közös fellépésünk volt. Az elmúlt év márciusában, a mórahalmi nőnapi műsor után ő vetette fel, lenne-e kedvem csatlakozni a színtársulathoz. Azonnal igent mondtam, de az érettségire való felkészülés miatt csak ősszel tudtuk elkezdeni a közös munkát. Mit kell tudnunk rólad? Mit tanulsz, és hogyan kapcsolódik a színjátszás a majdani álmaidhoz? 2012-ben érettségiztem a szegedi Radnóti gimnáziumban. 15 éves koromtól járok énekórákra. A gimnázium utolsó évében már tudatosan elkezdtem a felkészülést az énekes-előadóművészi pályára. Ősztől a szegedi konzervatóriumban tanulok tovább magánének szakon. Életem eddigi legboldogabb időszakát élem meg most. Végre teljes időben azzal tudok foglalkozni amit igazán szeretek. Nagyon örültem a mórahalmi meghívásnak, hiszen a színjátszás, a színpadi éneklés pont az, amit szeretnék egész életemben csinálni. Mit jelentett beilleszkedni egy több mint 10 éve összeszokott közösségbe? A színházi környezet két év amatőr színjátszás után nem volt idegen számomra. De mivel alapvetően zárkózott természetű vagyok az első néhány próba során nagyon izgultam. Jánoson kívül senkit nem ismertem és a 90 oldalas forgatókönyvet látva nem mondhatom, hogy nem bizonytalanodtam el. Azonban a társulatban kedves, melegszívű embereket ismertem meg, úgy érzem, hogy mostanra befogadtak és élvezhetem, hogy figyelnek rám és mindenben segítenek. Milyen volt azonosulni a darabbéli Magdóval? Könnyű volt, hiszen mint mindenkinek, nekem is a legkisebb lány a kedvencem a mesékben. Magdó számomra az igaz szerelem hősnőjét képviseli, aki minden nehézséggel és ármánnyal megküzd a maga egyszerű eszközeivel a kedveséért. Nagyon tetszik nekem a karaktere. A darab elején esetlen és szorongó, de azután a hangjára talál, szembeszáll gonosz nővéreivel és kiáll szerelméért. Ő egy egyszerű, naiv 16 éves lány akinek a szerelme falakat mozdít el és a hite megmenti Mókát, a párját. Az Énekes madárban több szereplő dalra fakad. Míg az énekbetétek egy részét Vajda Júlia énekli, sokan nem tudják, hogy Magdó dalait valóban te énekled. Igen, nagy örömömre szolgál, hogy az énekemmel hozzájárulhatok a színjátszásban sokkal tapasztaltabb társaim munkájához. A társulatban lassan már hagyomány, hogy a prózai darabokhoz Nagy Imre Erik zeneszerző ír néhány vadonatúj dalt. A közönséggel együtt mi is nagyon kedveljük a dalait. Ő tavaly megnyerte a klasszikus zeneszerzők világversenyét egy duettel, ami nekem is a kedvencem. A darabban általam énekelt Diófa l amour című dala is nagy sikerrel szerepel egy idei nemzetközi online dalversenyen. Énekes pályára készülsz. Hogyan tud ebben segíteni a társulattal való közös színjátszás? Az énekes-előadóművész karrierhez a jó hang csak az alapot adja. A sikerhez alapvetően szükséges az intenzív színpadi jelenlét, a mozgás és a beszédtechnika. Énekmesterem, D. Szécsi Edit tanárnő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hangom fejlesztése mellett rutint szerezzek a színpadon is. A társulattal való rengeteg próba és az előadás izgalma sokat segít ebben. Nagyon izgulok minden előadás előtt, s jó utána hallani, hogy ezt már a nézők nem látják. A függöny felgördülése előtti felfokozottság segít teljesen átadnom magam a szerepemnek. Édesanyád Berecz Zsuzsanna évekig Mórahalmon dolgozott reumatológusként, sokan ismerik. Az ő állandó jelenléte ( autóval mindig Zsuzsa doktornő hozta-vitte a szegedi különítményt ) hogyan hatott a te felkészülésedre? Egyrészt nagyon praktikus volt, mivel az elfoglaltságaim miatt nem tudtuk volna megoldani az oda-vissza közlekedést. Másrészt a jelenléte számomra biztonságot nyújtott, tudtam, hogy számíthatok a kritikájára és rengeteg jó tanácsot kaptam tőle. Nehéz lehetett a decemberi premier-körüli időszak, hiszen vizsgáztál is. Túl vagy minden vizsgádon? Mik a további feladataid, terveid? Szerencsére gyorsan megtanultam a szerepet, de a premier előtti utolsó hetek már fárasztóan intenzívek voltak. Hetente 3-4 alkalommal legalább öt órát próbáltunk, ami mindannyiunknak munka, illetve iskola utáni plussz feladat volt. A premier sikere és a nézők lelkesedése azonban mindenért kárpótolt. A következő hónapokban lesz még jó pár előadása az Énekes madárnak, amelyekre ugyanúgy folyamatosan készülök. Áprilisban elviszszük az előadást Erdélybe, s bemutatjuk a darabot Szegeden a Kisszínházban is. A téli vizsgaidőszakot szerencsére nagyon jó eredménnyel sikerült zárnom. Az idei tavasz is elég intenzív lesz. Februárban szeretném befejezni a második zenei CD-met. Ebben a félévben egy önálló előadói estre is készülök. Nagyon szeretem Dalida, a varázslatos hangú francia-olasz díva dalait, Hommage à Dalida címmel válogattam össze a kedvenceimet. Több jótékonysági rendezvényen is fellépek, de a legnagyobb kihívás az lesz, hogy felvételizek a SZTE Zeneművészeti karának magánének szakára, ahol szeretném majd a legjobb formámat hozni. Lejegyezte: Magyarné Rozi 5

6 Múltunk emlékezetes alakjai Szelgrád bácsi Nemrégiben a szegedi egyetem egyik professzora kereste meg önkormányzatunkat azzal a kéréssel, hogy tudna-e anyagot adni egy kutatásához, ami Szelgrád Jánosról szól. Ez a dolog újra felhívta a figyelmünket arra, hogy mennyi értékünk van, és mennyire fontos lehet, hogy megőrizzük őket emlékezetünkben. Így hát hadd idézzük most az 1999-ben kiadott Mórahalmi Kalendáriumot a következő cikk erejéig. Szelgrád János, mint fiatal kereskedő, a 40-es években került ide Mórahalomra családjával együtt. Akkor még legényember volt, hozta magával az édesanyját, a két nővérét, és bérelték az úgynevezett Becő boltot, amely akkor a Barmos György iskolával szemben lévő épület volt. Később Dants Laci vásárolta meg, ott lakott. Ebben az épületben dolgozott Szelgrád János, Mária néni, Toncsi néni, és az anyuka. Fantasztikus lendülettel megáldott emberek voltak, őnáluk nem volt az, hogy nincsen, mert ha nem volt, akkor azt mondták, jöjjön másnap, és Szelgrád János addigra beszerezte az árut. Az 1950-es években azután a szövetkezetesítéssel Szelgrád bácsi boltja is bekerült a szövetkezeti rendszerbe, majd később már nem ő volt a boltnak a vezetője, hanem az akkori áruháznak a vezetője lett. Nagyon jó érzékkel, ügyesen végezte ezt a kereskedői munkát is. Őneki a vevő mindig szent volt. Ő köszönt előre a vevőnek a kezit csókolommal, a jó napottal, vagy az üdvözlömmel. Szelgrád bácsi végtelenségig dolgozott, a szakmájában még nyugdíjas kora után is munkát vállalt, pl. különböző helyettesítéseket, de dolgozott a Kossuth-kúti boltnál, ahol szintén nem az volt a fő elgondolása, hogy majd hozzák az árut. A kora reggeli busszal ment ki, a sütőüzemből már vitte a nagy zsák zsömlét, kiflit, hogy ki tudja szolgálni a reggeli vásárlókat. Szelgrád bácsi a nősülésével egy önálló boltot nyitott, tulajdonképpen anyagi helyzete is megengedte. A mostani kettes bolt volt az övé. Egyetlen egy lánya volt, Szelgrád Terézia, aki nem örökölte a kereskedői hajlamot, sokáig dolgozott a mórahalmi OTP-fióknál. Szelgrád bácsi korát meghazudtolóan fiatalos ember volt, de egy különös betegség folytán egyik napról a másikra, körülbelül éves korában halt meg Mórahalmon. Börcsök József 1% a CIVILEKÉRT! Tisztelt Adózó Állampolgár! A személyi jövedelemadó törvény értelmében rendelkezhet a befizetett adójának 1 %-ával. Egyben szeretnénk felhívni figyelmét városunk alábbi civil szervezeteire, amelyek a köz érdekéért fejtik ki tevékenységüket. Mórahalom Közoktatásáért Közalapítvány Adószáma: Egészséges Mórahalomért Közalapítvány Adószáma: Mórahalmi Önvédelmi Csoport Közalapítvány Adószáma: Esély Szociális Magánalapítvány Adószáma: Szép-Kör Környezetvédelmi és Városszépészeti Közhasznú Egyesület Adószáma: Bástya Nyugdíjas Klub Adószáma: Felajánlásához szükséges rendelkező nyilatkozat a személyi jövedelemadó bevallás egységcsomagjában található. Az állami adóhatóság felé benyújtandó adóbevallásának készítésekor kérjük, támogassa a fenti civil szervezetek egyikét a személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlásával! Véradás Legyen Ön is véradó! Szeretettel hívjuk és várjuk a 18 évüket betöltött személyeket, akik tudják, hogy adni mindig jó, még nem adtak vért, és nem tudják, milyen csodálatos érzés másokon érdek nélkül segíteni! A véradás ideje: február 19. (kedd) óráig Helye: Aranyszöm Rendezvényház Megkérünk minden egyes véradót, hogy személyi igazolványát, lakcím-kártyáját, és TAJ-kártyáját hozza magával. Beteg embertársaink nevében előre is köszönjük megjelenésüket. Országos Vérellátó Szolgálat, Magyar Vöröskereszt 6

7 VERSENYEK - EREDMÉNYEK JANUÁRBAN Jan. 16. Diákolimpia Játékos Sportverseny Körzeti forduló Zákányszék I. hely Mórahalom csapata: Jan. 23. Diákolimpia Játékos Sportverseny Csongrád Megyei Döntő Algyő III. hely, bronzérmes: Mórahalom csapata tagjai: Csíszár Fanni, Bubori Kartal, Papp Áron 2.b, Tajthy Lénárd 2.a, Kovács Hédi, Hörömpő Gerda, Juhász Liliána, Börcsök Balló, Szabó Richárd, Sánta Dániel 3.b, Kiss Noémi 3.a, Vecsernyés Cintia 4.c, Stranszky Tímea, Masa Martin, Gárgyán Dániel, Rácz Gellért 4.b, Szabó Szandra 5.c, Mágocsi Lora 5.b Jan.17. Körzeti Úszó Diákolimpia Szeged Bronzérmet szerzett: Masa Kristóf 1.b 50m mell és gyors, Varga Viktória 2.a 50m mell, Döme Balázs 2.b 50m mell, Szécsi Zsolt 3.b - 50m mell, Turu Máté 4.b 50m gyors, Csák Marcell 4.b 50m mell, Masa Kinga 4.b 50m gyors, Juhász Liliána 3.b 50m mell. Ezüstérmet szerzett és a megyei fordulóba jutott: Dobó Attila 2.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m mell, Varga Viktória 2.a 50m gyors, Sztancsik Mária 1.b 50m mell, Petneházy Adél 4.b 50m gyors, Rózsa Adrienn 4.b 50m mell, Császár Noémi 6.a 100m gyors, Engi Kincső 6.b 50m mell, Juhász Patrik 6.c 50 mell, Szécsi Anett 7.a 100m mell, Király Renáta 8.a 100m gyors Aranyérmet kapott és a megyei döntőbe jutott: Balog Noel 2.a - 50m gyors, Czékus Zsombor 2.a 50m mell, Sztancsik Mária 1.b 50m gyors, Bubori Kartal 2.b 50m hát, Rózsa Adrienn 4.b 50m gyors, Petneházy Adél 4.b 50m mell, Masa Martin 4.b 50m mell és gyors, Gubicz Kata 6.c 100m gyors, Császár Noémi 6.a 50m mell, Nógrádi Szabolcs 8.b 100m mell, Papdi Dóra 8.b 100m gyors valamint a következő váltók: II. kcs-ban a Rózsa Adrienn, Petneházy Adél, Stranszky Tímea, Masa Kinga, ill. a Masa Martin, Szécsi Zsolt, Csák Marcell, Szalai Ronald, III. kcs-ban a Császár Noémi, Engi Kincső, Gubicz Kata, Borsos Veronika, IV. kcs-ban a Papdi Dóra, Király Renáta, Borsos Éva, Szécsi Anett összeállítású csapat. Jan Egyköteles OB és Egyéni Válogató Verseny - Nagykanizsa Egyéniben, ahol három versenyszámban kellett helytállni, 14 versenyzőnk 12 érmet hozott. Az érmeseken kívül még négyen álltak összetettben a dobogó mellett, a 4-6. helyen. Részletes eredmények az összetett eredmény szerint, a név után a 30mp gyorsasági, a dupla/90mp/180mp gyorsasági és a zenés gyakorlatban elért helyezésekkel: Mini kcs.: 4. Bertha Boglárka (2005) Gyerek kcs.: 2. Mágocsi Lora (2002) Petneházy Adél (2003) Rózsa Sára (2002) Hajdú Mónika (2003) Papdi Boglárka (2002) Serdülő kcs.: 1. Benák Armand (1999) Lázár Barbara (1999) Paprika Anita (1999) Versenyzett, de most nem került az első 10-be Németh Nóra (2000) és Szalai Laura (2000). Ifjúsági kcs.: 8. Papdi Dóra (1998) Ebben a korcsoportban versenyzett, de most nem került az első tízbe, Tóth Ádám (1998). Felnőtt kcs.: 2. Nógrádi Viktória (1995) Párosban 11 párosunk 11 érmet szerzett, ebből 4-et összetettben, csak egy nem került korcsoportjában a legjobb 10 közé. Részletes eredmények összetett, ill. gyorsaságiban és zenés gyakorlatban elért helyezés szerint: Mini kcs.: 2. Traj Natália Varga Viktória (2005) Gyerek kcs.: 2. Hajdú Mónika Masa Kinga (2003) Mágocsi Lora Rózsa Sára (2002) Fődi Jázmin Talmácsi Bori (2002) Márki Noémi Petneházy Adél (2003) Hódi Petra Tóth Adél (2004) Serdülő kcs.: 9. Karsai Holda Németh Nóra ( ) Lázár Barbara Paprika Anita (1999) Nem került most az első tízbe a Szalai Laura Pál Csilla páros. Ifjúsági kcs.: 5. Mágocsi Liza Takarics Tímea (1998) Felnőtt kcs.: 3. Nógrádi Viktória Kiss Blanka (1996) Formációban négy csapatunk 8 érmet gyűjtött, 3 csapatunk állt összetettben a dobogón! Gyerek kcs.: 1. Petneházy Adél Márki Noémi Fődi Jázmin Talmácsi Bori Mágocsi Lora Hajdú Mónika Masa Kinga Tóth Adél Hódi Petra Papdi Boglárka Serdülő kcs.: 5. Németh Nóra Karsai Holda Pál Csilla Szalai Laura Nagy Alexandra Ifjúsági kcs.: 1. Papdi Dóra Paprika Anita Lázár Barbara Takarics Tímea Mágocsi Liza A két nap összesen 41 érmet szereztek versenyzőink Január 28. Úszó Diákolimpia Megyei Döntő Hódmezővásárhely I II. korcsoportban ahol egy kategóriában úszik profi és amatőr nem sikerült érmet szereznünk, bár ügyesen, jól úsztak a kicsik, III-IV. kcs-ban viszont 10 versenyszámban indultunk, s 7 érmet szereztünk, sőt háromszor a dobogó tetején is álltunk, azaz lesznek versenyzőink a március eleji Országos Döntőben is. III. kcs.: 100m gyors: 2. Császár Noémi (2001) 50m mell: 1. Császár Noémi az országosra jutott, 2. Engi Kincső (2001), 5. Seller Dániel (2000) Ruzsa, 6. Juhász Patrik (2000) lány váltó: 2. Nógrádi Ágnes Juhász Dalma Engi Kincső Császár Noémi Balogh Bianka IV. kcs.: 100m gyors: 1. Papdi Dóra (1998) az országosra jutott, 4. Király Renáta (1998) 100m mell: 2. Daka Lucia (1998) Zákányszék, 3. Szécsi Anett (1999), 2. Nógrádi Szabolcs (1998) Lány váltó: 1. Borsos Éva Szécsi Anett Papdi Dóra Király Renáta - az országosra jutottak 7

8 A Móra Ferenc ÁMK hírei január elsejétől az önkormányzati iskolák fenntartása átkerült az államhoz, egészen pontosan a Klebelsberg Intézményfenntartó Központhoz (KIK). A nagyobb településeken - így Mórahalmon is -azonban csak a fenntartói jogokat vette át, az intézmény működtetését továbbra is az önkormányzat látja le. A KIK Mórahalmi Tankerületének igazgatója Ördögné Gárgyán Mária, aki munkatársaival együtt törekszik biztosítani a gördülékeny átállást. Az intézmény szervezeti felépítésében változás nem történt, megbízott igazgatója továbbra is Kazi Mária, iskolai ügyekben átruházott hatáskörrel továbbra is csaknem teljes körűen eljár, helyettese Márkiné Bóka Zita. A szülők bizalommal fordulhatnak az iskolavezetéshez. A 2012/13-as tanév első félévének vége január 11. A félévi értesítőt január 18- án vehették át a tanulók és szüleik. A Szülői Munkaközösség ülését január 25-én tartotta, amelyen az iskola igazgatója beszámolt az 1. félév eseményeiről, eredményekről. Tájékoztatta a szülőket a törvényi változásokról és a második félév tervezett programjáról. Az elmúlt hónapban rendeztük meg az alsós tanulók immár hagyományos mesevetélkedőjének helyi fordulóit is. A végzős tanulóink szalagavató ünnepsége január 26-án került megrendezésre az Aranyszöm Rendezvényházban. A februárra tervezett szülők bálja a településen levő egyéb hagyományos rendezvények sokaságára való tekintettel elmarad, megértésüket köszönjük. Egyre népszerűbbek a szauna szeánszok Mórahalmon Az előző évben bevezetett szauna szeánszok nagy népszerűségnek örvendenek a Szent Erzsébet Gyógyfürdőben. Nem is csoda, hiszen eddig előzetes jelentkezés alapján, ingyenesen lehetett részt venni a képzett szauna mesterek által irányított szeánszokon. Az utóbbi időszakban azonban akkora volt a kereslet, hogy többszöri túljelentkezés miatt a vendégek gyakran nem is jutottak be a kabinba, ezért februártól már csak külön szauna szeánsz jeggyel lehet igénybe venni ezt a fajta szolgáltatást. A Szent Erzsébet Gyógyfürdőbe már eddig is sokan jártak a szaunázás miatt, hiszen országosan is egyedülálló szauna parkkal rendelkezik, sőt tavaly decemberben Mórahalmon rendezték meg a Szauna Szeánsz Oscar kelet-magyarországi középdöntőjét. Itt mindenki megtalálja a számára megfelelő hőmérsékletű és páratartalmú izzasztó helyiséget, sőt a fürdőruha nélküli részlegen a szaunázás szerelmeseinek külön szekciót alakítottak ki pezsgőmedencével, trópusi élményzuhannyal, finn-, és bio szaunával, valamint egy udvari orosz szaunával, ahol akár a teraszra hulló hóban is megfürödhetnek a vendégek február 1-től azonban a szauna szeánszok ingyenessége megszűnik, mivel a nagy érdeklődés miatt sokan nem tudtak feliratkozni a testet-lelket kényeztető extra szolgáltatásra. No nem kell megijedni, hiszen a részvétel díja nem terheli meg jelentősen a vendégek pénztárcáját. A szauna szeánsz jegy ára csupán 300 Ft/fő alkalmanként, melyet a fürdő főpénztárában lehet megvásárolni bármelyik napra, akár egyszerre több napra is, az adott hétvégén. A szeánszozni vágyók a befizetésről szóló pénztárgép szalagon felül szeánszonként egy részvételi jegyet is kapnak, mely feljogosítja őket a kiválasztott szolgáltatás igénybe vételére. A szauna mester a szeánsz kezdete előtt veszi át a részvételi jegyet a vendégtől. A fürdő belépőjegy természetesen továbbra is tartalmazza a szaunák használatát, viszont a szeánszokon való részvételre, valamint a textil mentes szaunablokk használatára érvényessége nem terjed ki. Egy szauna szeánszon egyszerre legfeljebb 18 fő tud részt venni. Az szeánsz ideje alatt a szauna mester bent tartózkodik a vendégekkel a szaunában, az aromás ráöntésekkel fokozatosan hevíti fel a kabint, ezzel biztosítva a vendégek akklimatizálódását. Törölközője segítségével kavarja a forró levegőt és így igyekszik személyre szabott ventillációt biztosítani a vendégek körül. Ezen kívül igyekszik minden, a szaunázást érintő kérdést megválaszolni, illetve felügyeli a szauna részleget és ellenőrzi, hogy minden vendég betartja-e a helyes-, és higiénikus szaunázás szabályait. Szeánszokon részt venni csütörtök, péntek, szombat és vasárnap délutánonként lehet a szaunavilág földszinti finn szaunájában, de a felmerülő igények miatt szombatonként két alkalommal az emeleti textilmentes szaunában is kipróbálhatják a vendégek a frissítő citromos, a bőrtápláló joghurtos vagy akár az élénkítő heves jeges szeánszot is. A fürdő munkatársai a szolgáltatás igénybevételével, valamint a szeánsz típusokkal kapcsolatban a fürdő főpénztárában, valamint a szauna recepción részletes információt adnak, de érdemes figyelemmel kísérni a morahalom.hu oldalon megjelenő aktuális szeánszok listáját. 8

Farsangolt a Huncutka. Az öreg vastorony tövében. Sikerben úsztunk Kecskeméten MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.

Farsangolt a Huncutka. Az öreg vastorony tövében. Sikerben úsztunk Kecskeméten MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom. HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXV. ÉVF. 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS Az öreg vastorony tövében Február 22-én, Párizsban gyűltek össze a világ legjobb dupla köteles csapatai. A versenyre még Amerikából és

Részletesebben

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban

Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 6. SZÁM 2013. JÚNIUS ÁRA: 100 FT Az Arlechino-val történt az elmúlt hónapokban Egyesületünk táncosai és a szülők sem panaszkodhatnak, volt részünk bőven az

Részletesebben

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI

MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN. www.morahalom.hu 1. Köszönjük a segítséget a Szent László Családi nap és templombúcsú támogatóinak: MÓRAHALMI HAVONTA MEGJELENŐ MAGAZIN MÓRAHALMI XXIV. ÉVF. 7. SZÁM 2013. JÚLIUS ÁRA: 100 FT Családi nap családi ünnep a templomkertben Június 29-én, szombat délután Családi napot tartottunk, mely a másnapi Szent László

Részletesebben

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S

XV. évfolyam. 6. szám 2007. J Ú N I U S 1 XV. évfolyam 6. szám 2007. J Ú N I U S Ruzsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2007. április 18-án rendes ülést tartott, amelynek 1. főnapirendi pontja az önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak!

Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 6. szám www.fonyod.hu 2014. június Programok EP választások 2014 Segítség a szállásadóknak! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód, Fő u 19.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől

A Banat Triplex Confinium EGTC Brüsszelben Európa-szerte hasznosíthatják tapasztalatainkat. Karnyújtásnyira Szegedtől Karnyújtásnyira Szegedtől Közéleti információs havilap Megjelenik minden hónap első hetében VI. évfolyam 4. szám, 2012. május Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Forráskút, Mórahalom, Öttömös, Pusztamérges,

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON!

LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! XIX. évfolyam 8. szám A KARTALI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA LESZ ÚJRA SPORTNAP KARTALON! 2009. szeptember 12-én kerül megrendezésre a Forrás Szabadidõs Sportnap a sportpályán. A programok a következõk: I. Kartali

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2.

Környezetvédelem. Elektronikai hulladékgyûjtés 2012. május 31. június 2. között. Szemétgyûjtési akciók Lajosmizsén (részletek a 2. HÍRek LAjosmizse Portáján Környezetvédelem 2012 VII. évfolyam 2. szám, 2012. május augusztus Majd ha az ember kivágja az utolsó fát, megmérgezi az utolsó folyót, kifogja az utolsó halat is, akkor rádöbben,

Részletesebben

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval

Nyolc és fél kérdés. ám győzedelmes Húsvét. Jeles napok. Kányádi Sándor: Viseltes szóval Lellei ú ság XX. évfolyam, 4 szám. 2011. április Fájdalmas, ám győzedelmes Húsvét E sorokat még a tavaszi tél dermedt napjaiban írom, de közeleg április, a Nagyhét és a húsvéti ünnepkör. A drámai történésekre

Részletesebben

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja

köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja köz-élet Ócsa Város Önkormányzatának lapja 2012. 10. szám A testületi ülésen történt Ócsa Város Önkormányzatának Képviselô-testülete szeptember 26-án ülést tartott Részletfizetési támogatás kérhetô a szennyvízelvezetés

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Nem csak pénzügy, szívügy is

Nem csak pénzügy, szívügy is Közmeghallgatások Tiszaújvárosi Tavaszi Fesztivál Szezonkezdet A Városházán folytatódott, majd Tiszaszederkényben zárult Tiszaújváros képviselő-testületének tavaszi közmeghallgatás sorozata. /3. oldal

Részletesebben

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter

2. oldal 2014. március. Irinyi farsang. Fotók: Szekeres Péter 2. oldal 2014. március Irinyi farsang Fotók: Szekeres Péter 2014. március 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár február havi programja Március 1. 10 óra Magyar Pedagógiai Tár

Részletesebben

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból:

Üllői. Közösségben az erő. Emberségből jeles. Év végi segítség. Jó kezekben az iskola. Üllői pofon a Vasasnak. A tartalomból: Költségvetés 2012 Nem lesz könnyű a 2012. esztendő. A nehézségek a város költségvetésén is tükröződnek. Több fronton várható szigorítás, ennek ellenére kijelenthető: a város még mindig irigylésre méltó

Részletesebben

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom:

Répcelaki. Hírmondó. Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô. Tartalom: Répcelaki Répcelak Város Önkormányzatának lapja Hírmondó Megjelenik negyedévente 20. évfolyam 1. 2. szám 2014. március június Ismerem a városom? Kétfordulós helytörténeti vetélkedô A Répcelak története

Részletesebben

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014.

Mártélyi. hírek. F Búcsúzik a polgármester. Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa. I. évf. 10. szám 2014. Mártélyi hírek Mártély Önkormányzatának ingyenes információs kiadványa I. évf. 10. szám 2014. október F Búcsúzik a polgármester mert valami végérvényes rend kell, ha nagy útra készül már az ember. Tudván,

Részletesebben

Baranyai Attila Anya

Baranyai Attila Anya Lellei XXIII. évfolyam 5. szám Újság 2014. május Baranyai Attila Anya Jubileumi majális Tíz évvel ezelőtt 2004. május első napján lett Magyarország az Európai Unió tagja, és azóta szervezi a város önkormányzata

Részletesebben

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46)

Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? (Máté 27,46) 260. SZÁM Elôállítás költsége: 93 Ft www.tahitotfalu.hu A tartalomból: Polgármesteri beszámoló 2. Falutörténet régi sírkövek 4. Éli, Éli, lamá sabaktáni! azaz: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el

Részletesebben

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ

BIZTOSÍTÁSOK, NYUGDÍJ 24.2.2011 0:09 Page 2 ZSUZSKA Etyeki V I R Á G ZÓ L O T T Ó Z Ó JA Élôvirág, koszorúk, alkalmi csokrok, virágföld, ajándék Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül

Részletesebben

XII. Híresvárosi Vigadalom

XII. Híresvárosi Vigadalom INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 6. szám 2015 AUGUSZTUS 4 NAPOS VÁROSNA P! XII. Híresvárosi Vigadalom AUGUSZTUS 20. ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN ÉS AZ ÚJ KENYÉR ÜNNEPE 9:30 Magyarok Kenyere ünnepélyes

Részletesebben

A kezdeti nehézségek után mára már jól bevált rendszer szerint közlekedik,

A kezdeti nehézségek után mára már jól bevált rendszer szerint közlekedik, November elsejétől olcsóbb a helyi busz és szolgálatban a településőrök! Az év utolsó előtti hónapja is tartogat újdonságokat városunkban. November elsejétől drasztikusan csökkentettük a helyi busz jegyárait,

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11.

NAPLÓ. Jánossomorjai. TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol 11. Jánossomorjai NAPLÓ VII. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM 2008. JÚLIUS KÖZÉLETI LAP 200 Ft Fotó: Hossala Tamás TARTALOM- JEGYZÉK A Város szépítése 3. oldal Gondolatok egy aktuális témára Búcsú 5-6. oldal Jogász válaszol

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben