Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit"

Átírás

1 XVI. évfolyam szám január Újévi köszöntő gondolatok Tabutémák nyitódtak ki, évtizedes dogmák dőltek meg, a gazdaságpolitika kijelölte a nemzeti érdekérvényesítés kereteit Tabu előtt a nemzetállam globális gazdasághoz fűződő viszonyát olyan témaként kezelte az akkori magyar kormány, amelyről egyszerre nem kell, és nem illik beszélni. A globális gazdaság önmaga térhódítását úgy kívánta és kívánja feltüntetni, mintha maga a globalizmus az emberiség történetében egy pozitív fejlődési folyamat eredményeként kvázi megkerülhetetlen természeti erőként jelentkezne óta valójában másról sem szól Magyarország adó-, pénzügyi és energiapolitikája, mintsem a Magyarországról kiáramló források mértékének csökkentéséről. Gondoljunk csak bele a bankadó szerepére, a telekommunikációs cégeket terhelő különadóra, vagy éppenséggel az energiaszektor monopolhelyzetben lévő társaságait érintő rezsicsökkentésre. A globalizmus káros hatásainak visszaszorítása csak akkor lehetséges, ha objektíven beszélünk magáról a folyamat mögött meghúzódó valóságos érdekekről, és a társadalom tisztán látja a globalizmus belső szerkezetét, és annak érdekérvényesítő mechanizmusait. A tabu tehát megszűnt tabuként létezni, és ma már nem számít filozófiai, közgazdasági és jogi dilettantizmusnak, ha valaki és valakik a globalizmus elleni harc fontosságáról beszélnek. Idén befejezésre kerül a Kossuth tér teljes rekonstrukciója, a negyven éve elhanyagolt Várbazár felújítása, a Ferencziek terének átépítése, a Múzeumi negyed, az Orczy park és a Ludovika fejlesztése, és nem utolsó sorban a 4-es metró Tabu 2. Az igazi ellenfél, a globalizmus mellett külön értékelés tárgyává kell tenni annak kiszolgáló kistestvérét, az államok közötti integrációt, amely szintén csorbítja a nemzetállam rendelkezési jogköreit. Magyarország 2004-ben csatlakozott az Európai Unióhoz, és a magyar társadalom nagy reményeket fűzött a jóléti állam mihamarabbi kibontakozásához előtt tabuként kezeltük az Európai Unióhoz való csatlakozásunk tartalmi elemeit, nem volt időszerű beszélni sem a csatlakozási szerződésben foglalt kötelezettségvállalások helyességéről, sem az Unióval folytatott költségvetési politikáról. Lássuk be, az Unió konvergenciáról beszélt azt hangsúlyozva, hogy a középkelet európai térséget belátható időn belül felzárkóztatja a nyugat-európai gazdaságok átlagához. Ma már látható, hogy konvergencia helyett divergencia jött létre, azaz felzárkóztatás helyett a különbségek nem hogy csökkentek volna, hanem tovább nőttek. A gazdasági integráció a mai világban elkerülhetetlen, szükségszerű. Az integrációhoz való csatlakozás színvonala azonban a leglényegesebb kérdés. Így tehát egy tabutémával kevesebbről beszélhetünk, hiszen 2010 óta a magyar kormány folyamatos érdekérvényesítési harcban van az Európai Unióval a nemzeti érdekek védelme területén. Természetesen további feladatunk, hogy ne menjünk el szó nélkül a 2002-ben megválasztott Medgyessy-kormány csatlakozási szerződést és annak fejezeteit előkészítő tevékenysége mellett. Ugyancsak ne feledjük, hogy Almunia európai uniós költségvetési biztos ( ig) hányszor dicsérte meg az akkori magyar pénzügyminisztert, amikor a magyar államadósság az egekbe szökött, a költségvetési hiány 7-8% körül alakult. Azóta tudom, hogy akkor, amikor az integráció vezetői megdicsérnek bennünket, akkor valamit nagyon elrontottunk, valamit nagyon nemzeti érdekeink feladása mellett valósítottunk meg. Az Európai Unió ma egy egymással vitatkozó, borúlátó és cselekvésre alkalmatlan közösség benyomását kelti, amely előtt óriási kihívások állnak, és amelyben a kihívásokra adandó helyes válaszok megszületésére csekély az esély. Tabu 3. Összefoglalóan a jövő felélése, a jövő elzálogosítása meghatározással írhatjuk körül azokat a folyamatokat, amelyek a gazdasági növekedés hitelből való megteremtését biztosították. Itt beszélhetünk az államadósság növekedéséről, az állami nagyberuházások megvalósításáról és a PPP-programok szinte csak a magántőke érdekeit kiszolgáló konstrukcióiról. Megszületett nemcsak a felismerés, hanem azt követte a döntés is, amelynek ma már látható eredményei vannak ben a magyar kormány kinyilvání totta, hogy elsőrendű célként kezeli az államadósság csökkentését, és emellett elismerte, hogy ezt a célt akár a növekedési cél elé is helyezi. A múltban kerülendő kérdés volt a PPP programok indokoltságának és gazdaságosságának megítélése. Elkezdtünk beszélni a PPP programok államigazgatási szerveket és önkormányzatokat hosszútávra eladósító hatásairól, de valójában a magánérdekek gazdasági visszaszorítása mellett (amely folyamat nagyon jelentős költségvetési eredménnyel zárult) vajmi keveset beszéltünk az akkori döntéshozók felelősségéről. Folytatás a 24. oldalon

2 2 Gazdaság Az európai célokhoz kell igazítani a magyarországi elképzeléseket Operatív programok a következő hét évre A következő hétéves periódusra vonatkozóan az Európai Bizottság elvárja, hogy a tagállamok a támogatásokat a közös célok eléréséhez használják fel, így a korábbiaknál stratégiailag fókuszáltabb nemzeti szabályozásokat kellett kidolgozni és azokat az európai célokhoz igazítani. Eszerint az Európai Unió szintjén kialakított Közös Stratégiai Keret (CSF) alapján a Bizottság és a tagállam között létrehozott Partnerségi Megállapodás fogja nemzeti és régiós szinten meghatározni a források felhasználásának célterületeit, amelyek az EU 2020 Stratégia és a Tanács ország-specifikus ajánlásaival lesznek összekapcsolva. A 2014/2020-as programozási időszakra tervezett Operatív programok: GINOP Gazdaságfejlesztési és Inno vációs Operatív Program (~40%) TOP Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (~16%) VEKOP Versenyképes Közép-Ma gyarország Operatív Program (~3,5%) EFOP Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (~11%) KEHOP Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (~15%) KOP Közlekedésfejlesztés Operatív Prog ram (~14%) VKOP Végrehajtási Koordinációs Operatív Program (~1,5%) A Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal részvételével előkészített operatív programok társadalmi egyeztetése lezárult. Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Célja: a kis- és középvállalkozások fejlődése által generált gazdasági növekedés elősegítése. A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a magyar gazdaság növekedését szolgálja. Legfontosabb célkitűzése, hogy a kisés középvállalkozások fejlődése révén Magyarország foglalkoztatási rátája elérje a 75%-ot, melyhez szükséges új munkahelyek létesítése, valamint a munkát vállalni akarók képességeinek fejlesztése. Ezekhez kapcsolódóan a program további két meghatározó eleme az ország innovációs képességeinek, valamint az ipari és szolgáltató szektornak a fejlesztése. Az operatív programon belül támogatható célkitűzések közé tartozik egyebek között: a szakképzés és felnőttképzés fejlesztése, kutatás és fejlesztés, kis- és középvállalkozások támogatása. A program első tervezete szerint a prioritások között szerepel a versenyképes kisés középvállalkozási szektor, az ipari termelés, szolgáltatások és hálózatok, a kreativitás és tudásgazdaság fejlesztése, innováció- és kutatás-fejlesztés, a rekreációs és egészségügyi szolgáltatások és a turizmus fejlesztése, a kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés, illetve a foglalkoztatás ösztönzése, valamint az üzleti környezet fejlesztése. Szintén idetartozik majd az infokommunikációs fejlesztés is, amely fejlesztési célt a as költségvetési időszakban az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program támogatta. Terület- és Településfejlesztési Ope ratív Program (TOP) Célja: az egyes térségek gazdasági növekedése és a foglakoztatás bővítése. Az önkormányzati kompetenciára alapozva a helyi közösségek megerősítése öngondoskodó képességük javítása. Az eltérő területi igényekre térségek belső erőforrásaira építkező fejlesztések megvalósítása. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program fő küldetése az egyes térségek gazdasági növekedése és a foglakoztatás bővítése. Rögzíti az önkormányzati kompetenciákba eső fejlesztési szükségletek kielégítésének kereteit, kiemelt törekvése a helyi közösségek megerősítése és öngondoskodó képességük javítása. A program reagál az eltérő területi igényekre és az ezekre szabott beavatkozásokat szándékozik megvalósítani, valamint a térségek belső erőforrásaira építkező fejlesztések támogatását célozza meg. Az operatív programon belül támogatható célkitűzések közé tartoznak többek között: a térségi gazdaságfejlesztés, a befektetők és a lakosság számára vonzó környezet kialakítása, a közösségi szolgáltatások fejlesztése. A TOP a jelenleg futó hat regionális operatív programot váltja fel. A program keretében a megyei és kistérségi szintű, valamint a megyei jogú városokat érintő komplex fejlesztési programokat valósíthatják meg a területi szereplők a megfelelő fejlesztési terveikhez, illetve a TOPban rögzített prioritásokhoz igazodva. E prioritások közé tartozik a megyei szintű decentralizált gazdaságfejlesztési, közszolgáltatás-fejlesztési és speciális térségi programoknak, a nagyvárosi térségek integrált településfejlesztési, foglalkoztatási és életminőség-javító programjainak, a kisváros-térségi közösségvezérelt integrált fejlesztési programoknak, illetve a decentralizált társadalmi befogadást és foglalkoztathatóságot szolgáló programoknak a támogatása. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (VEKOP) A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program a Közép-Magyarországi Régió forrásait három területre koncentrálja: a gazdasági teljesítmény fenntartható növelésére, a közösségi infrastruktúra fejlesztésére, valamint a foglalkoztathatóságot segítő társadalmi környezet fejlesztésére. Ezzel biztosítható Magyarország legfejlettebb régiójának további fejlődése, versenyképességének növekedése, amely hozzájárul majd a régión belüli különbségek csökkenéséhez, és tovagyűrűző húzóhatása révén a szomszédos térségek felzárkózásához. Az operatív programon belül támogatható célkitűzések közé tartoznak többek között: a technológiai start-up ökoszisztéma építés, a fenntartható gyógy- és egészségturisztikai fejlesztés, az integrált szociális város reha bi li tációs programok. Forrás: /index.html

3 Kétszázötvennégy törvényt hozott tavaly a parlament, többet, mint a rendszerváltás óta bármelyik évben. Az Országgyűlés hétszer módosította a költségvetést, kétszer az alkotmányt, és mindössze két ellenzéki törvényjavaslatot fogadott el. Közélet Jogalkotási rekord, leg-ek a parlamentben 3 A 2010-es kormányváltás óta nagyjából 840 törvényt alkotott a Ház. Az Országgyűlés már 2011-ben is rekordot döntött 215 új törvénnyel, 2012-ben ennél is tízzel többet szavazott meg, tavaly pedig a 85 ülésnapon 254-et, vagyis ülésnaponként hármat. Az előző évben elfogadott törvények csaknem háromnegyedét, 186-ot a kormány kezdeményezte. A miniszterek közül a közigazgatási és igazságügyi tárcát vezető Navracsics Tibor nyújtotta be a legtöbb törvényjavaslatot, 41-et. Ő terjesztette elő a többi között az ötödik alkotmánymódosítást, az új polgári törvénykönyvet, a bírák, az ügyészek és a közjegyzők nyugdíjkorhatárának fokozatos csökkentéséről szóló jogszabályt, az önkényuralmi jelképek használatának újraszabályozását és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának megalapítását. A Nemzetgazdasági Minisztérium 37 törvény előterjesztője volt: indítványára hagyta jóvá a Ház a jegybank és a pénzügyi szervezetek felügyeletének összevonását, több költségvetés-módosítást, az új hitelintézeti törvényt, valamint a családi adókedvezmény kiterjesztését, és tette járulékkötelessé a kamatjövedelmeket. Balog Zoltán emberi erőforrás- és Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter törvényt jegyez. Előbbi nevéhez fűződik a tankönyvellátás állami feladattá alakítása, a gyed extra bevezetése, a pedagógus-életpálya kiterjesztése és a hallgatói szerződések új szabályozása. Utóbbi egyebek mellett az elektronikus útdíj bevezetését, az energiahivatal átalakítását és két költségvetés-módosítást kezdeményezett, továbbá ő jegyezte a takarékszövetkezeti integrációval öszszefüggő jogszabályokat is. Pintér Sándor belügyminiszter 23 törvény megalkotását indítványozta - köztük a szociális temetés bevezetését, amit a tavalyi utolsó ülésnapon végül Navracsics Tibor Balog Zoltán Németh Lászlóné re halasztották, az agrártárcát vezető Fazekas Sándor pedig 14 javaslattal élt, ő terjesztette elő az új földtörvényt is. Martonyi János külügy- 11, Hende Csaba honvédelmi miniszter két törvény megalkotását kezdeményezte 2013-ban. Kormánypárti képviselők javaslatá ra 64 törvényt fogadott el tavaly az Országgyűlés, ebből húszat ősszel. Az alaptörvény március 11-én megszavazott negyedik módosítását csaknem az összes fideszes és KDNP-s képviselő aláírta, így mindegyikük neve mellett szerepel elfogadott javaslat. Áder János köztársasági elnök kilenc törvényjavaslatot küldött vissza az Országgyűlésnek, hetet újra elfogadtak, a zsebszerződések elleni fellépésről szóló fideszes javaslatról viszont még nem döntöttek újra, noha hetekig szerepelt az előzetesen kiadott napirendi javaslatban. Az államfő a téli szünetben küldte vissza a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosítását, kifogásolva, hogy az újonnan létrehozott Nemzet Művésze díjat büntetett előéletű alkotók is megkaphatnák, erről így még nem tárgyalhatott újra a parlament. Ősszel száztizenhét törvényt fogadott el az Országgyűlés, ez hússzal kevesebb, mint amennyit a tavaszi és a nyári ülésszakon. Ezek négyötödét, 94-et a kormány nyújtotta be. Az őszi ülésszakon Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter volt a legaktívabb törvénykezdeményező 23 elfogadott javaslattal, megelőzve Navracsics Tibort és Balog Zoltán, akik 21, illetve 19 jogszabály előterjesztői voltak. A belügyi tárca 10, a fejlesztési 9, a Külügyminisztérium és a Vidékfejlesztési Minisztérium 6-6 törvény gazdája volt, a honvédelmi tárca viszont egyé sem. Két jogszabályt a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jövő évi büdzséjéről és a tavalyi költségvetésének végrehajtásáról a költségvetési bizottság indítványára alkotott meg a Ház. Forrás: MTI Törvények: fontos volt, fontos lesz a sorrend Aki törvényalkotással kapcsolatban leírja elképzeléseit, nyilvánvalóan egy-egy cél megvalósítása érdekében teszi. Egyér tel műen rengeteg kérdésben szükséges a tör vény módosítás és -alkotás. Ugyan akkor a következő évekre elismerve az eddigi eredményeket rendkívül lényeges, hogy sok-sok szabályozó egy sze rű södjön, változzék kedvezően a gazdaságban. Emellett stabil érvrendszerrel kiáll egy nagyon erős lobbi, amelynek meg kell küzdenie a kultúra, a sport, a tudomány mellett érvelőkkel. Nem ellenfelek ők, sőt, de fontos a sorrend. A gazdaság további fejlesztését, a munkahelyteremtést, a bürokrácia visszaszorítását célzó törvényekre kiemelt szükség lesz a következő években. Várhatóan ezt sokan átlátják, várhatóan sokakat meg kell győzni erről. Kamarai javslat/kérés a T. Ház leendő és majdani képviselőihez: induljanak el a (gazdasági) alapoktól; higyjék el, többre jutnak

4 4 Kitekintő Átadták a pályázat keretében felújított irodaépületet a városközpontban Projektzáró szakmai konferencia Dunaszerdahelyen A dunaszerdahelyi Inkubációs Központ megkezdte működését A magyar szlovák határon átnyúló együttműködés keretében decemberben rendezték meg a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Ipar Kamara (HU) és Dunaszerdahely város (SK) közös pályázatának dunaszerdahelyi zárórendezvényét, amelyen egyben át - ad ták a pályázat keretében felújított iro da épületet a városközpontban lévő Erzsébet téren. A projekt címe: Magyar Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért Inku- Business, és a HUSK Európai Területi Együttműködési program Gazdaság és társadalom prioritásának céljait, a határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítését szolgálja. A projekt eredménye, azaz két jelentős beruházás Dunaszerdahelyen és Törökbálinton, valamint a tájékoztató tevékenység a határ mindkét oldalán a mikro-, kis- és közepes vállalkozások napi működését segíti. Hozzájárul a térség regionális, gazdasági egységesüléséhez, közös térségi identitás és üzleti környezet kialakulásához. A projekt keretében Dunaszerdahelyen üzleti-tájékoztató központ, Törökbálinton pedig kamarai szolgáltatási, tájékoztatási központ jön létre, két pezsgő, fejlődőképes gazdasági térségben, Pozsony délkeleti, Budapest nyugati kapujában. A projektet lezáró konferenciát Lelkes Kata, a projekt dunaszerdahelyi vezetője nyitotta meg és vezette. Vendégként részt vett a konferencián Balogh Csaba, Magyarország pozsonyi nagykövete, Varga Ti bor, a pozsonyi keres kedelmi attasé, a HITA vezetője. Megtisztelte az ünnepséget Dunaszerdahely két testvérvárosának küldöttsége is, Tóth Tibor, Gödöllő város alpolgármestere, valamint Babják Zoltán, Beregszász polgármestere. Jelen volt több közéleti személyiség: Farkas Iván és A. Szabó László, az MKP alelnökei, Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke, Pogány Erzsébet, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság ügyvezető elnöke, több dunaszerdahelyi önkormányzati képviselő, és a térség polgármesterei, intézmények képviselői. Nagyszombat megyét Marián Cipár, a regionális fejlesztési szekció igazgatója képviselte. Tibor Mikus megyei elnök levélben köszöntötte a projektet lezáró konferencia résztvevőit, gratulált és további sikereket kívánt a partnereknek. Elsőként a házigazda Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere mondott köszönetet mindazoknak, akik a program megvalósításában részt vettek. Elmondta, Farkas Ivánnak, az MKP régiófejlesztési alelnökének köszönhető, hogy a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőinek, Vereczkey Zoltán elnöknek és Kupcsok Lajos főtitkárnak a figyelmébe ajánlotta Dunaszerdahely városát, amikor a magyar szlovák határon átnyúló együttműködési program keretében partnert kerestek. Örömmel számolt be arról, hogy jelentős EU támogatást kaptak a Perfects épület felújításához, új tartalommal való megtöltéséhez. A városi tulajdonban lévő részvénytársaság kezelésében lévő épület Üzleti és Kereskedelmi Központként fog működni. Ezután Kupcsok Lajos, a PMKIK fő- Hájos Zoltán, Dunaszerdahely polgármestere, Jenei Gábor, az NFÜ igazgatója, Kupcsok Lajos, a PMKIK főtitkára átvágják a dunaszerdahelyi Inkubációs Központ megnyitását szimbolizáló szalagot

5 Kitekintő 5 titkára bemutatta a megyei kamarát, a sikeres projekt vezető partneri feladatait ellátó munkatársakat, és értékelte a program keretében kialakult gyümölcsöző együttműködést Dunaszerdahely városával. Elmondta, hogy kamarai főtitkárként, országgyűlési képviselőként szívügyének tekinti a gazdasági kapcsolatok erősítését. Az első európai EGTC, az Esztergom-Párkány közötti európai területi együttműködésben kezdettől fogva, azaz 2006-tól tevékenyen részt vett, mint Piliscsaba egykori alpolgármestere. Kiemelte, hogy a PMKIK közreműködik a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított Kárpát Régió Üzleti Hálózat szakmai működtetésében, a kassai és a dunaszerdahelyi irodák működését a PMKIK segíti. Mindkét városban megalakultak és rendszeres tevékenységet fejtenek ki a Wekerle Klubok, azt tervezik, hogy az elkövetkező hónapokban Kassa vidéken, Pozsonyban és Nyitrán is beindítják a vállalkozói klubot. Nagyra értékelte, hogy a Pozsonyi Kereskedelmi és Iparkamarával valamint a Kassai Kereskedelmi és Iparkamarával intézményesült a magyar-szlovák gazdasági együttműködés. A Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara ben alapított, önkéntes alapon szervezett köztestületi kamara. Az ország legnagyobb taglétszámú megyei gazdasági kamarája, Pest megye gazdasági, társadalmi közéletének meghatározó tényezője. Képviseli a megye főt meghaladó vállalkozói közösségét. A kamara részt Törökbálinton elkészült és átadás előtt áll a 2300 m 2 -es Magyar- Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ mondta Kupcsok Lajos főtitkár vesz a hosszú távú gazdaságfejlesztési programok kialakításában és végrehajtásában, bekapcsolódik a nemzetközi üzleti együttműködések generálásába. Az európai uniós csatlakozást követően alapvető fontosságúnak tartja a vállalkozások piacra jutásának elősegítését, az elérhető pályázati, támogatási lehetőségek bemutatását, valamint minden olyan információ továbbítását, amely a vállalkozások eredményes működését segítheti. Az éppen lezáruló program eredményeképpen Törökbálinton 12 ezer m 2 alapterületen, 2300 m 2 nagyságú irodaépület készül, az M1, M7 és M0 autópályákkal körbezárt, frekventált területen. A Pest megye és Dunaszerdahely, a magyar és szlovák vállalkozók közötti együttműködési lehetőségeket elemezték a nyitókonferencia résztvevői PMKIK Szolgáltató Központ a tagsága és Pest megyei vállalkozások számára hitelesen, magas szakmai színvonalon nyújt tájékoztatást, valamint szolgáltatásokat a szlovákiai üzleti lehetőségekről. Az összehangolt és közös üzleti valamint tájékoztatási rendezvények, fórumok, kiállítások, bemutatók a vállalkozások határon átnyúló együttműködési intenzitását növelik. A Magyarországi Szlovákok Önkor mányzatának képviselete a törökbálinti központban kap helyet. Kupcsok Lajos úgy látja, a törökbálinti Üzleti és Keres kedelmi Központ átadása 2014 elején nagy ban hozzájárul majd Ma gyar ország és Szlovákia közti gazdasági kapcsolat javulásához. Marián Cipár, a megye régiófejlesztési szekciójának igazgatója előadást tartott arról, milyen határok fölötti együttműködési programokba kapcsolódik be Nagyszombat megye, amely három országgal határos: Csehországgal, Ausztriá val és Magyarországgal. Kiemelte a CENTROPE regionális együttműködést, a Rába Duna Vág Európai Területi Együttműködést, a Duna-stratégiát, amelyeknek köszönhetően az elmúlt évek során gazdag tapasztalatokra tettek szert, és mint mondta, a többi szlovákiai megyéből gyakran kérnek tanácsot tőlük, hogyan kell nemzetközi kapcsolatokat gyümölcsözően építeni, az Európai Unió keretéből programokat megvalósítani. A továbbiakban Jenei Gábor, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programirányítója értékelte a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program eredményeit a as időszakban, és kitekintést nyújtott az új, as költségvetési időszakra. Ferencsik István, a magyarországi vezetőpartner menedzsere és Lelkes Kata, a program dunaszerdahelyi felelőse tartott projektismertető előadást. Ezután került sor az épület átadását jelképező nemzetiszínű szalagok átvágására. Az ünnepi pillanatok után Tóth Gábor, Gödöllő alpolgármestere és Babják Zoltán, a kárpátaljai Beregszász polgármestere gratulált elsőként Dunaszerdahely polgármesterének, értékelték a testvérvárosi kapcsolat eredményeit.

6 6 Kitekintő Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program Partnerséget építünk Közlemény Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központok Kialakítása a Versenyképes Határmentéért InkuBusiness Zriadenie Maďarsko-slovenských obchodno-informačných centier za konkurencieschopné pohraničie InkuBusiness HUSK/1101/1.1.1/0241 Magyar-szlovák határon átnyúló együttműködés keretében december 18-án került sor a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Ipari Kamara (HU) és Dunaszerdahely város (SK) fenti közös pályázatának dunaszerdahelyi zárórendezvényére, amelyen egyben átadják a pályázat keretében felújitott irodaépületet a városközpontban lévő Erzsébet téren. Az InkuBusiness projekt a HUSK ETE program Gazdaság és társadalom prioritásának A határ menti térség gazdasági versenyképességének erősítése cél megvalósításához járul hozzá. Célja szerint két olyan beruházást és tájékoztató tevékenységet valósít meg, amely határon átnyúló tevékenységeivel és szolgáltatásaival a határ mindkét oldalán létező mikro-, kis- és középvállalkozások napi működését támogatja, kooperáción alapuló fejlődési pályájukat megalapozza. Hozzájárul a térség regionális, gazdasági egységesüléséhez, közös térségi identitás és üzleti környezet kialakulásához. A projekt tevékenységei hivatottak a központok vonzáskörzetében megindult gazdasági fellendülés fenntartására és lehetőség szerint fejlesztésére, a globális gazdasági válság ellenére is. Mivel a projekt jelentős tájékoztatási tevékenységet is vállal, és magyar oldalon a létrejövő kamarai központban helyet biztosít a szlovák kisebbség számára, a projekt hozzájárul ahhoz, hogy a nemzetiségi civil szervezetek minél inkább és hatékonyan bekapcsolódjanak a térség üzleti-gazdasági folyamataiba. A projekt keretében a dunaszerdahelyi üzleti-tájékoztató és törökbálinti megvalósulású kamarai szolgáltatási, tájékoztatási központ jön létre két gazdaságilag pezsgő, de fejlődési potenciálja alapján még fejlődőképes gazdasági térségben, Pozsony délkeleti, Budapest nyugati kapujában. A projekt összértéke EUR. A projektet a Európai Regionális Fejlesztési Alap EUR összeggel támogatta. A szlovák üzleti-tájékoztató központban kialakításra kerülő terek, a gazdaság és üzleti élet színhelyévé válnak a határmente szlovákiai települései számára. A magyar központ a kamara szolgáltatásainak kiterjesztésével tud a szlovákiai magyar vállalkozások számára segítséget nyújtani, míg az agglomerációs piacok elérhetőségének bemutatásával a szlovák vállalkozások számára. Másrészt a magyar kis- és középvállalkozásoknak üzleti együttműködésekre és piaci részvételre nyílik lehetőségük a határmenti térségben, Szlovákia más gazdasági központjaiban. A projekt általános célja a határmente üzleti kapcsolatainak kölcsönös fenntartható fejlesztése és versenyképességének megalapozása. Ezen belül is A Csallóköz és Pest megye közös és kölcsönös gazdasági versenyképességének megteremtése. Magyar és szlovák mikro- kis- és középvállalkozások számára magas szintű intézményesült üzleti szolgáltatások biztosítása. Vállalkozások hazai és határon túli környezetének bemutatása, gazdasági együttműködések ösztönzése. A globális gazdasági válság negatív hatásainak csökkentése a közös gazdasági környezet és kulturális gyökerek előnyeiből származó potenciálok kiaknázásával. A projekt eredményeként megvalósuló tervezett szolgáltatások: A projekt keretében egy üzleti inkubációs és kamarai szolgáltatási, tájékoztatási központ jön létre két gazdaságilag pezsgő, de fejlődési potenciálja alapján még fejlődőképes gazdasági térségben, Pozsony délkeleti, Budapest nyugati kapujában. A szlovák üzleti inkubációs központban kialakításra kerülő terek, a gazdaság és üzleti élet színhelyévé válnak a határmente szlovákiai települései számára. A magyar központ a kamarai szolgáltatásainak kiterjesztésével tud a szlovákiai magyar vállalkozások számára segítséget nyújtani, míg az agglomerációs piacok elérhetőségének bemutatásával a szlovák vállalkozások számára. Másrészt a magyar KKV-knak üzleti együttműködésekre és piaci részvételre nyílik lehetőségük a határmenti térségben, Szlovákia más gazdasági központjaiban. A jövőt illetően a határmenti mikro- KKV-k versenyképességével kapcsolatosan ki kell emelni, hogy a határmente periférikus jellegéből adódó hátrányokat a jövőben kompenzálhatja a magyar/szlovák vállalakozások szélesebb információs, know-how és piaci tere. Mindkét helyszín elérhetősége kiváló, kapu a szomszédos országok európai léptékű gazdasági központjai felé. A PMKIK Szolgáltató Központ a kamara tagsága és a Pest megyei vállalkozások számára hitelesen, magas szakmai színvonalon nyújt tájékoztatást, valamint szolgáltatásokat a szlovák üzleti lehetőségekről. Tekintettel arra, hogy a magyar szlovákság is képviseltetve lesz a Központban, az szlovák nyelven is tájékoztatást ad a hazai lehetőségekről. Az összehangolt és közös üzleti valamint tájékoztatási rendezvények, fórumok, kiállítások, bemutatók stb. a vállalkozások határon átnyúló együttműködési intenzitását növelik. A Magyarországi Szlovákok Önkormányzatának képviselete a törökbálinti központban a szlovák kultúrát és nyelviséget képviseli. Budapest/Dunaszerdahely, december 17. További információk: Jelen közlemény tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját!

7 A Készüljünk együtt 2014-re! című rendezvényünkön a Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal tartott tájékoztatót arról, mi várható az új uniós ciklusban. Petrás Ferenc elmondta, hogy a as fejlesztési források kifizetésének felgyorsítása érdekében három területen avatkoznak be. Egyszerűsítik a pályázati kiírásokat azzal, hogy az irányító hatóságok az egyes szakminisztériumokhoz kerültek, így egy helyen születik döntés a kiírás konstrukciójáról. Másodsorban elektronikus úton lehet csak benyújtani a pályázatokat, és nem kell más állami adatbázisban elérhető dokumentumot csatolni a pályázónak. Így például nem lesz szükség adóigazolásra, cégpapírok benyújtására, ami az adminisztrációs terheket jelentősen csökkenti. Harmadik területként elmondta: a kedvezményezettek nem a pályázat lezárásakor kapják meg a megítélt támogatást, hanem folyamatosan, ha részszámlákat nyújtanak be. A három intézkedés együttes megvalósítása lehetővé teszi, hogy egy-egy pályázat komplett megvalósítása az eddigi átlagos 600 napról 300 napra csökkenjen. A rendezvényen résztvevők kérésére Gazdaság Uniós pályázatok: itt a felezési idő az előadó beszélt a 2014 júliusától uniós szinten módosult regionális támogatási térképről, amely a Kö- 7 zép-magyarországi Régiót a következőképpen érinti. Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Piliscsaba, és Solymár településeken 20% + 10/20%, azaz mikrovállalatok esetén maximum 40%, a többi, sárgával kiemelt településen 35% + 10/20%, azaz mikrovállalatok esetén ma xi mum 55%, a fehérrel szerepeltetett településeken 0% + 10/20%, azaz mikrovállalatok esetén maximum 20% lesz a maximális adható támogatási mérték regionális beruházási támogatás alapján. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy egyéb jogcímeken, például a csekély összegű (de minimis) támogatás alapján az összes településen adható bármekkora, azaz akár 70-80%-os mértékű támogatás is. A települések neve alatt szereplő kódok a települések uniós nyilvántartási kódjai Másfél milliárdos keret Összesen 1,55 milliárd forint keretöszszeggel a magyarországi hulladékgazdálkodási ágazat fejlesztéséhez, korszerűsítéséhez kínál vissza nem térítendő támogatást az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft. (OHÜ), a pályázatokat január 10-től lehet benyújtani. A keretösszegre elsősorban mikro-, kis-, középvállalkozások, közszolgáltatást végző gazdasági társaságok, valamint helyi önkormányzati és költségvetési szervezetek pályázhatnak, amelyek az OHÜ által kidolgozott négy fejlesztési főcél ezen belül 17 cél és 44 részcél valamelyikében olyan projektet valósítanak meg, ami már rövidtávon is a hazai hulladékhasznosítás mennyiségi és minőségi növekedését szolgálja. A pályázati célok felölelik a jelenlegi szelektív hulladékgyűjtés és -hasznosítás csaknem teljes vertikumát. Az egyes projektek megvalósításához 5, 15, 75 és 250 millió forint keretösszegre lehet pályázni. A meghatározott keretösszegekkel az OHÜ azt szeretné elérni, hogy minél több piaci szereplő jusson az ágazati célokat szolgáló támogatáshoz. Az elnyerhető támogatás mértéke az összesen elszámolható költség minimum 50, maximum 100 százaléka. A pályázatokat január 10. és február 15. között lehet benyújtani. Amennyiben a nyerteseknek megítélt keretösszeg a pályázati határidő lejárta előtt eléri az 1,55 milliárd forintot, úgy a pályázat újabb források bevonásáig, ideiglenesen lezárul közölte az OHÜ. A közlemény hangsúlyozza, hogy az OHÜ által meghatározott négy fő cél megvalósítása előrelépést jelent a hazai hulladékhasznosításban, ami a növekvő európai uniós elvárások miatt is fontos. A fő célok: a szelektív és vegyes hulladékgyűjtési rendszerek fejlesztése, a gumihulladékok, az elektromos és elektronikai hulladékok, valamint a különféle csomagolási hulladékok anyagában történő hasznosításának fejlesztése. A nyertes pályázókkal szemben elvárás a megvalósuló projektek legalább két évre szóló működtetése. Előttünk járó utódaink Az óvodák, iskolák többségében régóta szelektíven gyűjtik a gyerekek a szemetet. Nemrég viszont lapunkban is írtunk arról, hogy az autószervizek eddig nem találtak legális megoldást a használt gumiabroncsok megfelelő elhelyezésére. Most állami forrásokkal a vállalkozások is lehetőséget kapnak arra, hogy e téren felzárkózzanak a kicsikhez.

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Új kihívások az uniós források felhasználásában

Új kihívások az uniós források felhasználásában Új kihívások az uniós források felhasználásában Tematika Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás VEKOP, GINOP Pénzügyi eszközök Támogatás intenzitás Pályázatok Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok:

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) TÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE Konferencia 2014. Október 1., Gödöllő Kocza Mihály oktatási

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16.

Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Hogyan írjunk pályázatot az új ciklusban? 2014.10.16. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Változások Háttér és alapfogalmak Főbb dokumentumok: Partnerségi

Részletesebben

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2011. július 18., hétfő TÁRSADALMI EGYEZTETÉSRE MEGJELENT PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen.

Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Az operatív programok pályázati feltételeiről, annak megfeleléséről részletesen. Tematika Háttér és alapfogalmak Operatív programok GINOP Támogatás intenzitás Változások, tapasztalatok Háttér és alapfogalmak

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program szerepe a megye fejlesztésében Dr. Papp Csaba megyei jegyző Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat 1 A megyei önkormányzat feladatai megyei szintű

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP)

Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 2014-2020 (VEKOP) VÁLLALKOZÁSOK STRUKTURÁLT TAPASZTALATCSERÉJE 2014. december 1., Százhalombatta Kocza Mihály oktatási menedzser Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban

A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban A helyi gazdaságfejlesztés lehetőségei a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Programban Döbrönte Katalin Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárság Gazdaságtervezési Főosztály

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása

Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása Az Ifjúsági Garancia Rendszer és programjainak bemutatása GINOP 5.2.5 Gyakornoki program támogató szolgáltatások projektindító Győr, 2016. november 22. Temesszentandrási Judit Nemzetgazdasági Minisztérium

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra

A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra A Megyei Önkormányzat fejlesztéspolitikai feladatai visszatekintve a 2007-2013 közötti időszakra Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A megyei önkormányzat feladatai

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Központi Statisztikai Hivatal Internetes kiadvány www.ksh.hu 2010. június Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2010/1 Tartalom Összefoglaló...2 Gazdasági szervezetek...2 Beruházás...3 Ipar...3 Építőipar,

Részletesebben

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014 2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK OPERATÍV PROGRAMOK FORRÁSELOSZTÁSA Operatív program Költségvetési juttatás (EUR) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 7 684 204 174 Terület-

Részletesebben

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében

Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében Turizmuspolitikánk legfőbb céljai a versenyképesség növelése és a turisztikai fejlesztések érdekében 2014. április 16. Dr. Nemes Andrea főosztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekord vendégéjszaka-szám

Részletesebben

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül

GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül GINOP 4. prioritás Természe5 és kulturális erőforrások megőrzése, az örökségi helyszínek hasznosításán és az energiahatékonyság növelésén keresztül Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helye0es állam3tkár

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET-

Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP /B) -TERVEZET- Komplex vállalati technológia-fejlesztés KKV-k számára (Konvergencia régiók) (GOP-2011-2.1.1/B) -TERVEZET- A pályázatok benyújtása 2011. március 1-től december 31-ig lehetséges. Támogatás célja Az Új Széchenyi

Részletesebben

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA

ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA ÉRDEKKÉPVISELETI SZERVEZETEK ÉS KAMARÁK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Érdekképviseleti szervezeteknek

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa

Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Békés megye 2014-2020 közötti fejlesztéspolitikája, gazdaságerősítő mechanizmusa Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BÉKÉS MEGYE JÖVŐKÉPE az élhető és sikeres megye

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI

KÖFOP A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI KÖFOP-3.3.3-15-2016-00001 A SZÉCHENYI PROGRAMIRODA NONPROFIT KFT. SZEREPE ÉS FELADATAI ELŐZMÉNYEK 2011-ben létrejött a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. a Promei Nonprofit Kft. jogutódjaként a Nemzeti

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3

Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Statisztikai tájékoztató Pest megye, 2011/3 Központi Statisztikai Hivatal 2011. december Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 3 Építőipar, lakásépítés... 4 Turizmus...

Részletesebben

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai

Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala. Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Gazdag és harmonikusan fejlődő Zöld Zala Zala megye gazdaságfejlesztési irányai Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 A megyei

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA

NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Nonprofit gazdasági társaságoknak szóló

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020. NETWORKSHOP 2014 Pécs FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2014-2020 NETWORKSHOP 2014 Pécs A FEJLESZTÉSPOLITIKA UNIÓS SZABÁLYRENDSZER 2014-2020 EU EU Koh. Pol. HU Koh. Pol. EU 2020 stratégia (2010-2020) 11 tematikus cél >> 7 zászlóshajó

Részletesebben

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16.

2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. 2014-2020-AS EU-S PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 2014.10.16. TEMATIKA Háttér és alapfogalmak OP forráselosztás Operatív programok VEKOP, GINOP Támogatás intenzitás Várható pályázatok HÁTTÉR ÉS ALAPFOGALMAK Főbb

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014-2020-as fejlesztési időszakra (szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet) dr. Czene Zsolt, vezető tervező, NAKVI, Projektiroda Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm.

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8

2006 CÉL Összesen 66,0 64, ,3 57,0 58,7 Nők 58,4 57, ,1 51,8 53, ,3 43, ,6 33,3 34,8 A képzés, mint a foglalkoztathatóság növelésének eszköze Sumné Galambos Mária 2008. március 4. Foglalkoztatottak aránya, célok EU átlag Magyarország 2006 CÉL CÉL CÉL 2006 EU-15 EU-25 2010 2008 2010 Összesen

Részletesebben

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE

AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE AZ ÉLELMISZERIPAR MUNKAERŐPIACI HELYZETE Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Budapest, 2016. november 15. MIRŐL SZÓL AZ ELŐADÁS? Foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin

2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin 2015.06.17. 2015-re várható hazai pályázati lehetőségek Tájékoztatás új pályázati lehetőségekről 2015. Június 16. Kövy Katalin NORRIA Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

Részletesebben

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA KUTATÓHELYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kutatóhelyeknek szóló pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1

Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Statisztikai tájékoztató Budapest, 2011/1 Központi Statisztikai Hivatal 2011. június Tartalom Összefoglaló... 2 Gazdasági szervezetek... 2 Beruházás... 3 Ipar... 4 Építőipar, lakásépítés... 5 Turizmus...

Részletesebben

4. ábra: A GERD/GDP alakulása egyes EU tagállamokban 2000 és 2010 között (%) 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 2000 2001 2002 2003 Észtország Portugália 2004 2005 2006 2007 Magyarország Románia 2008

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Vállalkozói pályázati lehetőségek Zalaszentgrót, 2015. május 21. Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 1995. január 9-én

Részletesebben

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában

Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Foglalkoztatáspolitika a gazdaságfejlesztés szolgálatában Dr. Simon Attila István Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium Székesfehérvár, 2016. november 24. Tartalom

Részletesebben

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/

Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok. Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ Könnyűipari vállalkozások számára is elérhető aktuális pályázatok Forrás: https://www.palyazat.gov.hu/ VEKOP-1.3.1-16 - Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázati kód

Részletesebben

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia

A KKV-k helyzete. 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A KKV-k helyzete 2011. október 27. Magyarok a piacon-forrásteremtés KKV-knak Heti Válasz Kiadó konferencia A vállalkozások száma Európában Tőzsdén jegyzett 7 000 100 % Nagy Közepes Kis Mikro Egyszemélyes

Részletesebben

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus

Hírlevél 2007. november 1. START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2007. november 1 Hírlevél 2008. augusztus Hírlevél 2008. augusztus 2 ÚJ, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ TECHNOLÓGIA FEJLESZTÉST TÁMOGATÓ PÁLYÁZATI KIÍRÁS JELENT MEG A hazai vállalkozások körében népszerű,

Részletesebben

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról

A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A magyar turizmus trendjeiről, a helyettes államtitkárság munkájáról A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetségének közgyűlése, 2013. december 3. Dr. Horváth Viktória turizmusért felelős helyettes

Részletesebben

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István

Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Széchenyi István Az Új Széchenyi Terv kiemelt céljai 1. Foglalkoztatás dinamikus növelése Minden GOP-os pályázatban alapelem 2. Növekedés Stratégia alkotás Kitörési pontok

Részletesebben

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉVES FEJLESZTÉSI KERET MÓDOSÍTÁSA (VEKOP) A módosított VEKOP ÉFK-ban keretemeléssel érintett felhívások: 1011/2016. (I. azonosító jele

Részletesebben

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS

A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS A 2014-2020-AS FEJLESZTÉSI CIKLUS Dr. Bene Ildikó Szolnok, 2015.11.24. ÚMFT-ÚSZT projektek projektgazdák szerinti megoszlása JNSZ megyében 2007-2013 között JNSZ megye uniós támogatásai 2007-2013 ÖSSZESEN:

Részletesebben

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19.

Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető március 19. Mit tehet az állam az informatikus képzés ösztönzéséért? Dr. Kelemen Csaba főosztályvezető 2016. március 19. 21-22 % A digitális gazdaság a bruttó hazai termék (a továbbiakban: GDP) 21-22%-kát adja. Stabil

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok

Velencei tó Térségfejlesztő Egyesület HVS 2011 LEADER Kritériumok A LEADER program a társadalmi-gazdasági szereplők együttműködését ösztönzi az olyan javak és szolgáltatások létrejötte, fejlesztése érdekében, amelyek a lehető legnagyobb hozzáadott értéket biztosítják

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11.

STATISZTIKAI TÜKÖR. Betöltésre váró álláshelyek, I. negyedév július 11. STATISZTIKAI TÜKÖR 2016. július 11. A gazdasági teljesítmény bővülésével párhuzamosan hazánkban nem csak a foglalkoztatottak létszáma, de a munkaerő iránti kereslet is folyamatosan növekszik, ami egyes

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP Zila László tervező-elemző Területfejlesztési, területi tervezési és szakmai koordinációs rendszer kialakítása, ÁROP-1.2.11-2013-2013-0001 Tervezési

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁS A GINOP-BAN Keller Péter főosztályvezető-helyettes Nemzetgazdasági Minisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

A turizmuspolitika aktuális kérdései

A turizmuspolitika aktuális kérdései A turizmuspolitika aktuális kérdései Jövőkép a Duna mentén, Rajka-Budapest Budapest, 2014. május 30. Fodor Olivér osztályvezető Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály Rekordok és kihívások 2 Vendégforgalom

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Debrecen, 2013.11.29. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Biró Eszter igazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Debrecen, 2013.11.29. Partneri kapcsolat alakult ki az ügyfelekkel Projekt Partner Rendszer A Projekt Partneri Rendszer

Részletesebben

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele

Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Dorogi Ipartestület XXII. sz. hírlevele Tisztelt Vállalkozó! A csatolt sajtószemle a kkv-k napi működését érintő fontos változásokat, gyakorlati tudnivalókat tartalmaz. Dorog, 2015. július 20. Üdvözlettel:

Részletesebben

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon

Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Védjegyintenzív ágazatok Magyarországon Simon Dorottya dr. Gonda Imre Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Európai IP kérdések: újratöltve MIE rendkívüli közgyűlés 2014. szeptember 3. Védjegyintenzív ágazatok

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat tervezetének rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió

Részletesebben

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser

Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser Új pályázati lehetőségek vállalkozásoknak Nyeste Péter projektmenedzser 2016. november 4. Újonnan megjelent pályázati felhívások Kis összegű eszközbeszerzés - GINOP 1.2.2-16 Nagy összegű eszközbeszerzés

Részletesebben

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06.

Gazdaságfejlesztés 2014-2020. Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ. Pécs, 2013.12.06. Gazdaságfejlesztés 2014-2020 Barta E. Gyula vezérigazgató MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Pécs, 2013.12.06. A bizalom megnyilvánul a megkeresésekben 80 000 74 000 76 000 70 000 Darabszámok 60 000

Részletesebben

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020

FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2015-2020 Zalaszentmárton 2015. augusztus 24. Dr. Csikós Andrea Dóra munkaszervezet vezető Előzmények folyamatok 2007. október 11. Pacsa és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás

Részletesebben

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr.

Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- Budapest és Pest megye. Budapest, 2014.09.12. dr. Megyei statisztikai profil a Smart Specialisation Strategy (S3) megalapozásához- és Pest megye, 2014.09.12. dr. Radványi Bálint A GDP és összetevői 8/1 1. A bruttó hazai termék (GDP) 2012-ben: 10.639.823

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár

szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár A vidékfejlesztés aktuális közpolitikai és szakpolitikai kérdései V. Németh Zsolt Vidékfejlesztésért felelős államtitkár Paradigmaváltás Vidékfejlesztési Minisztérium: - Agrárium - Vidékfejlesztés - Környezetvédelem

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára

Pályázati Hírlevél. RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára Pályázati Hírlevél RC Gazdasági és Adótanácsadó Zrt. 2015. június Megjelent két új vállalkozásfejlesztési pályázat KKV-k számára 2015. június 9-én megjelent két új GINOP pályázat KKV-k kapacitásbővítésének

Részletesebben

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége

Az építőipar 2012.évi teljesítménye. Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipar 2012.évi teljesítménye Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Az építőipari termelés alakulása 2012-ben is folytatódott az építőipari termelés 2006 óta tartó csökkenése Az építőipar egésze

Részletesebben

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok

A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok A hazai KKV-k helyzete, a várható folyamatok MAFABE KONFERENCIA Dr. Molnár Sándor főosztályvezető Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Ipari Főosztály Telefon: (+36-1) 472-8549, E-mail: molnar.sandor@gkm.gov.hu

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Miskolc, 2008. okt. 15. Dr. Petrás Ferenc A prezentáció tematikája Regionális Fejlesztési Programok a számok tükrében ROP gazdaságfejlesztés 2009-10 ROP Akcióterv gazdaságfejlesztés újdonságai Regionális

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai

A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Opera3v Programok Szakmai Konzultáció Székesfehérvár 2013. december 4. A Terület- és Településfejlesztési Opera3v Program (TOP) prioritásai Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 1

Részletesebben

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI

A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS OPERATÍV PROGRAM (GINOP) PÉNZÜGYI ESZKÖZEI SZABÓ KRISZTINA JÚLIA NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében

Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében Határon átnyúló foglalkoztatási együttműködések Győr-Moson-Sopron megyében A munkaerőpiac jellemzői 2010. IV. negyedév Megnevezés Országos Gy-M-S megye Foglalkoztatottak száma (fő)* Vas megye Zala megye

Részletesebben

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek:

Alapvető cél és háttér információ. Pályázók köre. Iparág (a pályázó tevékenysége) A pályázó gazdálkodására vonatkozó feltételek: Gazdaságfejlesztési Operatív Program mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2010-2.1.1/A) Alapvető cél és háttér információ A növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG RÉSZÉRE BENYÚJTOTT VERZIÓ Összefoglaló Prioritás A prioritás egyedi célkitűzései: A prioritáshoz kapcsolódó tervezett

Részletesebben

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ

MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ GAZDASÁGFEJLESZTÉS 2014-2020 MELYEK LESZNEK A NÉPSZERŰ PÁLYÁZATOK A KKV SZEKTORBAN? DR. GORDOS TAMÁS PRO RÉGIÓ ÜGYNÖKSÉG PROGRAMIRODA VEZETŐ BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 27. TARTALOM 2014-2020 programozási

Részletesebben

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében)

A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) A foglalkoztatáspolitika időszerű kérdései (TOP projekt Fejér megyében) Dr. Simon Attila István Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért Felelős Helyettes Államtitkár Székesfehérvár, 2017. január 31.

Részletesebben

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén

Újdonságok a területfejlesztés és a as időszak előkészítése területén Újdonságok a területfejlesztés és a 2014-2020-as időszak előkészítése területén Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Szakmai workshop Szeged, 2013. január 18. Tóth Róbert, fejlesztési

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP portfólió Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása GINOP 1.2.2-16 A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Borsod-Abaúj-Zemplén megyei fejlesztések aktuális állapota Riz Gábor országgyűlési képviselő, Borsod- Abaúj-Zemplén megye fejlesztési biztosa Miskolc, 2016. november 17. A gazdaság erősítése Kiemelt cél

Részletesebben

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája

A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája A Közép-dunántúli Régió Innovációs Stratégiája Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2009. Dr. Szépvölgyi Ákos KDRIÜ Nonprofit Kft. 2009.05.14. A Közép-Dunántúl hosszú távú területfejlesztési koncepciója (1999)

Részletesebben