-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-"" ~ (ui ~l' pi, . \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje. NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE -----------------------"

Átírás

1 NVIREGYHAZA MEGYEI JOGU VAROS POlGARMESTERE 4401 NY{REGY HAzA, KOSSUTH TER 1. PF.: 83. TElEFON: FAX: UgYiratszam: VAGY/216-1/2015. Ugyintezo: Dr. Havellant Gabriella/Dr. Banyai Peter ELOTERJESZTES - a Kozgyah~shez az onkormanyzati lakasok berleterol es lakberenek megallapftasarol szolo onkormanyzati rendelet megalkotasara Dr. Kovacs Ferenc l -"" polgarmester ~ (ui ~l' pi, Kovacsne Szatai Agnes vagyongazdalkodasi osztaly vezetoje Dr. Krizsai Anita szocialis es koznevelesi osztaly vezetoje torvenyessegi velemenyezest vegzo szemelyek alafrasa: Dr. Szeman Sandor cfmzetes fojegyzo Velemenyezo bizottsag:. \ Faragone Szeles Andrea jegyzoi kabinet vezetoje Gazdasagi es Tulajdonosi Bizottsag Jogi, Ugyrendi es Etikai Bizottsag Szocialis, Egeszsegugyi es Ifjusagi Bizottsag ~ C ) 1/ Ny f REG Y HAZ A _W.I<'ltIt GVIf"'A"ru 1

2 Tisztelt Kozgyah~s! A Nyfregyhaza Megyei Jogu Varas Kbzgyulesenek az bnkormanyzati lakasok berleteral es lakberenek megallapftasarol szolo, tbbbszbr modositott 15/2006.(IV.27.} KGY. rendelete hatarozza meg az bnkormanyzati tulajdonu lakasok, lakreszek berlet utjan tbrtena hasznosftasanak felteteleit es a lakberek merteket. A hatalyban leva rendeleti szabalyozas nem teljes kbruen felel meg a jelenleg hatalyos Polgari Tbrvenykbnyvral szolo evi V. tbrveny, illetve a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenftesukre vonatkozo egyes szabalyokrol szolo evi LXXVIII. t6rveny elafrasainak, amely szuksegesse teszi a rendelet es a t6rvenyi szabalyozas 6sszhangjanak megteremteset. A rendeletet megvizsgalva megallapitast nyert, hogy annak t6bb szakasza olyan jogszabalyi hivatkozasokat tartalmaz, melyekjelenleg mar nem hatalyosak. A rendelet legut6bbi m6dositasara november 12. napjan kerult sor, mely m6dositassal a fent megjel61t ellentmondasok nem kerulhettek kikusz6bblesre, figyelemmel arra, hogy az uj Ptk. ezen m6dositast k6vetaen lepett csak hatalyba es a lakastbrveny is t6bb alkalommal modosult. A jelen elaterjesztesben elaadott indokok miatt szuksegesse valt a jelenleg hatalyos tbbbsz6r modositott 15/2006.(IV.27.) KGY. rendelet hatalyon kivul helyezese es szuksegesnek tartjuk Nyiregyhaza Megyei Jogu Varas K6zgy(lIesenek az bnkormanyzati lakasok berleteral es lakberenek megailapitasar61 sz610 uj rendelet megalkotasat. Kerjuk a Tisztelt Kbzgyulest, hogy az el6terjesztest megtargyalni es a rendelet-tervezetet elfogadni sziveskedjen. Nyiregyhaza, februar 5. Dr. Kovacs Ferenc 2

3 1. szamu melle~klet a VAGY!216-1!2015. szamu el6terjeszteshez Tajekoztato az elc5zetes hatasvizsgalat eredmenyerc51 1. A tervezett rendelet modositas tarsadalmi hatasai A Nyiregyhaza Megyei Jogu Varos Onkormanyzata tulajdonaban h~v6 lakasok, lakreszek berlet utjan torten6 hasznositasanak feltetelei es a lakberek megallapitasa erdekeben szukseges a helyi rendeletl.ink folyamatos felulvizsgalata es a jogszabalyvaltozasokra, valamint a gyakorlati alkalmazas soran eszlelet tapasztalatokra figyelemmel uj rendelet megalkotasa. 2. Gazdasagi, koltsegvetesi hatasai Az onkormanyzati rendelet megalkotasa az abban szabalyozott onkormanyzati lakasok uzemeltetoje szamara nem jar kiadasnovekedessel. 3. Adminisztrativ terheket befolyasolo hatasai A rendelet szabalyai az Onkormanyzat szamara nem eredmenyeznek tobblet adminisztrativ terhet. 4. A jogszabaly alkalmazasahoz szukseges szemelyi, szervezeti, targyi es penzugyi feltetelek A rendelet alkalmazasaval kapcsolatban tobblet feladat, illetve ezzel kapcsolatos kulon feltetel nem jelentkezik. 5. Kornyezeti es egeszsegugyi kovetkezmenyei Konkret kornyezeti es egeszsegugyi kovetkezmenyek nem ismeretesek. 3

4 2. SZ<lmu melleklet a VAGY/216-1/2015. szamu el6terjeszteshez Rendelet-tervezet NYIREGVHAZA MEGVEI JOGU varos ONKORMANvzATA KOZGVOLESENEK...f...(...) onkormanyzati rendelete az onkormanyzati lakasok berleterol es lakberenek megallapftasarol Nyfregyhaza Megyei Jogu Varos bnkormanyzat Kozgyulese a lakasok es helyisegek berleter61, valamint az elidegenftesukre vonatkoz6 egyes szabalyokr61 szol evi LXXVIII. tbrveny 3. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz evi CLXXXIX. torveny 13. (1) bekezdes 9. pontjaban meghatarozott feladatkoreben eljarva a kovetkez6ket rendeli el : ELsa RESZ 1. Altalanos rendelkezesek 1. (1) A rendelet hatalya kiterjed Nyfregyhaza Megyei Jogu Varos bnkormanyzata tulajdonaban allo, s berlet utjan hasznosftott lakasokra (a tovabbiakban: lakas), valamint a Szobaberlok Hazaban leva lakreszekre (a tovabbiakban: lakresz). (2) A berbead6i jogokat es kotelezettsegeket Nyfregyhaza Megyei Jogu Varos Kozgyulese (tovabbiakban: K6zgy(i!es) gyakorolja, az ezzel kapcsolatos feladatokat a NvfRVV Nyiregyhazi Varosuzemelteto es Vagyonkezelo Nonprofit Kft (tovabbiakban: berbead6) latja el. 2. Ertelmezo rendelkezesek 2. E rendelet alkalmazasaban: 1. E rendelet rendelkezeseiben alkalmazott fogalmakra a lakasok es helyisegek berletere, valamint az elidegenitesukre vonatkozo egyes szabalyokr61 sz evi LXXVIII. torvenyben (tovabbiakban: Ltv.), illetve a Polgari T6rvenyk6nyvben (tovabbiakban : Ptk.) meghatarozott ertelmezo rendelkezesek es meghatarozasok az iranyad6ak. 2. J6vedelem: a szocialis igazgatasr61 es szocialis ellatasokr61 sz evi III. tbrveny (a tovabbiakban: Szt.) 4. -a (1) bekezdesenek oj pontjaban meghatarozottak szerint. 3. A haztartas: az egy lakasban egyutt elok, ott bejelentett lak6hellyel, vagy tart6zkodasi hellyel rendelkezo szemelyek k6z6ssege (1993. evi. III. tv. alapjan). 3. (1) A lakasokat: 3. A lakasok hasznosftasanak m6djai, altalanos feltetelei a) szocialis celu berbeadassal, 1

5 b) nem szocialis celu berbeadassal, c) versenytargyalas utjan tbrten6 berbeadassal, d) az elhelyezesi es berbead6i kotelezettsegek teljesftesere, e) a nyugdfjasok hazaban es garzonhazban torten6 elhelyezesre, f) muterem lakaskent, g) szolgalati lakaskent, h) varosi erdekb61, berl6kijeloles alapjan, i) krfzishelyzetben lev6k (szobaberl6k hazaban) lev6k elhelyezesere j) koltseg alapon meghatarozott lakberu berlakaskent lehet hasznosftani, k) a koltsegalapon meghatarozott lakberu, nyugdfjkorhatart betoltott szemelyek elhelyezesere szolgal6 berlakaskent lehet hasznosftani. (2) A szocialis es nem szocialis celu berlakasok az ban foglaltak alapjan az arra jogosultak reszere adhat6k berbe. (3) A (2) bekezdesben nem emlltett berlakasok eseteben a hasznosftas felteteleire a rendelkezesei vonatkoznak. (4) A Kozgyules az adott evben berbe adhat6 lakasok legfeljebb 3 %-aig koltsegvetesi szervek reszere a lakas forgalmi erteke 50 %-anak befizetese elleneben egyszeri berl6 kivalasztasi jogot biztosfthat, valamint 15 db lakasra - ezen belul 5 db, a 34. -ban meghatarozott berlemenyre - a polgarmester javaslata alapjan nevjegyzeken kfvul berl6t jelolhet ki. (5) Lakasra - a hasznosftas m6djat61 fuggetlenul - csak hatarozott ideju berleti szerz6des kothet6, amelynek id6tartama legfeljebb ot ev. A berl6 kerelmere a szerz6des - ha az igenyjogosultsag feltetelei fennallnak, annak lejarta el6tt - meghosszabbfthat6. (6) Lakasra - a hasznosftas m6djat61 fuggetlenul - berleti szerz6des csak azzal kothet6, aki a berbead6 felteteleit elfogadja. (7) Lakas nem lakas celjara - a berbead6 kulon engedelyevel - csak kivetelesen, 5 hatarozott id6re adhat6 berbe maximum a lakas tenyleges alapteruletenek 50 %-aig. A lakas ily m6don hasznosftott reszeire a nem lakas celjara szolgal6 helyisegekre vonatkoz6 szabalyokat es berleti dfjat kell alkalmazni. MAsODIK RESZ I. Fejezet 4. A szocialis es nem szocialis celu berbeadas, a szocialis berlakasra jogosultsag feltetelei 4. (1) Szocialis helyzetuk alapjan onkormanyzati berlakasra azok az Eur6pai Uni6 tagallamaiban allampolgarsaggal rendelkez6 nagykoru szemelyek, tovabba azok a Magyarorszag teruleten alland6 tart6zkodasra jogosft6 szemelyi igazolvannyal rendelkez6 bevandoroltak, valamint a magyar hat6sagok altai menekultkent elismert szemelyek 2

6 jogosultak: a) akiknek nines lakasuk, de - a csaladjukban - a veluk egyuttkoltbzo csaladtagokat szamftva az egy fore jut6 havi nett6 atlagjovedelem nem haladja meg a mindenkori sajat jogu oregsegi nyugdfj legkisebb osszegenek haromszorosat, egyedulall6k eseteben az otszoroset, b) akik jelenlegi berlakasuk helyett azt a berbead6nak bekoltozhetoen leadva ba) indokoltan nagyobb szobaszamu vagy magasabb komfortfokozatu vagy bb) kisebb szobaszamu vagy alacsonyabb komfortfokozatu lakast igenyelnek es szocialis berlakasra jogosultak. (2) Nem szocialis celu berlakasra jogosultak azok a nagykoru allampolgarok, akik jovedelmi es vagyoni helyzetuk alapjan nem jogosultak szocialis berlakasra. Nem szocialis celu berlakas celjara - berbead6i dontes alapjan - a mindenkori berlakas allomany maximum 20 %-anak megfelelo mertekig adhat6k berbe a lakasok. (3) Nem jogosult szocialis helyzete alapjan onkormanyzati berlakasra a) akinek vagy a vele egyuttlak6 hazastarsanak (elettarsanak), csaladtagjanak tulajdonaban kiveve a haszonelvezettel terhelt tulajdont -, haszonelvezeteben a varos, illetve az orszag teruleten bekoltozheto - beleertve barmilyet;l cfmen hasznosftottat is - lakasa van, fuggetlenul annak forgalmi erteketol, vagy az orszag teruleten jelentos erteku ing6 (kulonosen vagyonerteku jog es szemely vagy tehergepjarmu), illetve ingatlanvagyona (kulonosen lakasa, resztulajdona, uduloje beepftheto telke) van, amelynek erteke egyuttesen az ,- Ft-ot meghaladja az itt felmerulo meltanyossagi ugyekben a Szocialis, Egeszsegugyi es Ifjusagi Bizottsag, (tovabbiakban Bizottsag) dont vagy b) aki sajat vagy vele egyuttkoltozo csaladtagja szemelyi tulajdonu lakasat, egyeb ingatlanat (tulajdoni hanyadat) vagy - az a) pontban felsorolt - nagy erteku ing6sagat a megelozo 10 even belul elidegenftette, vagy c) aki 5 even belul onkormanyzati berlakas berleti jogaval rendelkezett, vagy d) aki szocialis jovedelmi, vagyoni viszonyaira vonatkoz6an olyan val6tlan adatokat kozol, amelyek szamara jogtalan elonyt jelenthetnek. 5. A jogos lakasigeny merteke S. (1) Szocialis helyzet alapjan csak olyan lakasra kotheto berleti szerzodes, amelynek nagysaga a berlo jogos lakasigenye mertekenek felso hatarat nem haladja meg. A jogos lakasigeny mertekenek szamftasanal a lakasba tenylegesen egyuttkoltozok szamat kell figyelembe venni. (2) A lakasigeny merteke: a) 1-2 foeseten 1-2lak6szoba b) 3 fo eseten 1,5-2,5 lak6szoba 3

7 c) 4 fo eseten 2-3 lakoszoba d) 5 fo eseten 2,5-3,5 lak6szoba minden tovabbi 2 fo eseten a mertek fellakoszobaval novelheto, de nem lehet kevesebb 6 m 2 jfonel. (3) Az egylittlako szemelyek egeszsegi allapotara tekintettel, tovabba az egylittlako klilonbozo nemu es koru szemelyek elklilonftesere - a (2) bekezdes szerinti mertek - fel lakoszobaval emelheto. 6. Az igenyjogosultsag elbfralasa 6. (1) A szocialis helyzet alapjan torteno berbevetel iranti igenyeket (a tovabbiakban: kerelem) meghatarozott formanyomtatvanyon kell benyujtani. A berbeveteli kerelemhez csatolni kell: a) a csalad kereso tagjainak jovedelemigazolasat a megelozo egy evrol, b) a vagyoni helyzetrol szolo nyilatkozatot. (2) A berbeado a kerelmeket 60 napon bellii megvizsgalja es a jogszabalyok alapjan megailapftja, hogy a kerelmezo szocialis helyzete alapjan onkormanyzati szocialis berlakas berletere jogosult vagy sem. Ezt kovetoen az igenylot a szocialis berlakast igenylok nyilvantartasaba felveszi, vagy ha a kerelem nem teljesftheto, errol az igenylot tajekoztatja. 7. A szocialis berlakast igenylok nevjegyzeke 7. (1) A Berbeado eloterjesztese alapjan a Bizottsag az 1. mellekletben meghatarozott pontozasi rendszert alapul veve koteles osszeallftani a szocialis berlakast igenylok nevjegyzeke (tovabbiakban: nevjegyzek) tervezetet, amennyiben a hatalyos nevjegyzekrol az igenylok szama 5 ala csokken. (2) Mellozheto a nevjegyzekre val6 felvetele annak az igenylonek, aki a jelenlegi lakasanak k61tsegeit sem tudja viselni, vagy eletvitele alapjan tole nem varhato el a masik lakas rendeltetesszeru hasznalata. (3) Nevjegyzekre vale felvetel mellozesevel teljesftheto a berbeadas, ha az igenylo nagyobb lakas visszaadasa elleneben kisebb vagy az altala berelt lakasanak komfortfokozatanal alacsonyabb komfortfokozatu lakast ker es szocialis berlakasra jogosult. Az egyeb iranyu lakascsere kerelmeket a berbeado javaslatara a Bitottsag biralja el. (4) A felteteleknek nem megfelelo lakascsere kerelmeket a Bizottsag elutasftja, es errol a kerelmezoket - a berbeado utjan - 30 napon bellii ertesfti. (5) A nevjegyzek tervezetet a Polgarmesteri Hivatal es a berbeado hirdetotablajan 30 napra ki kell fliggeszteni azzal a megjegyzessel, hogy a nevjegyzekkel kapcsolatban a kifliggesztes alatt es a kifliggesztes utolso napjatol szamftott 8 napon bellii a berbeadohoz eszrevetelt lehet tenni. (6) A Bizottsag a beerkezett eszrevetelek figyelembevetele mellett - az indokolt modosftasokkal - a vegleges nevjegyzeket jovahagyasra a K6zgyules ele terjeszti. (7) A lakasberleti igenyeket a nevjegyzeki sorrend szerint kell teljesfteni. A sorrendtol csak abban az esetben lehet elterni, ha a rendelkezesre al16 lakas szobaszama ezt indokolja, vagy az igenylo nem fogadja el a felajanlott lakast vagy j6vedelme nem teszi lehetove a 4

8 felajanlott lakas fenntartasat. (8) A jovahagyott nevjegyzeken szereplo igenylot a K6zgy(Jles a nevjegyzekrol torli, ha: a) valotlan adatokat k6z61, a valos adatokat a helyszfni szemle alkalmaval sem tarta fel es ennek k6vetkezteben kerult a nevjegyzekre, b) a jogos lakasigenye merteket elero es muszakilag megfelelo, reszere felajanlott masodik lakast sem fogadja el, c) lakasproblemajat 6nerobol megoldotta, d) a 4. (3) bekezdes a) pontja szerinti kizaro ok k6vetkezett be. e) idokozben j6vedelmi viszonyaiban beallt valtozas miatt az 1 fore eso j6vedelem meghaladja az 4. (1) bekezdesben meghatarozott 6sszeghatarokat. 8. A szemelyes adatok vedelme 8. (1) A berlakas igenylese iranti kerelem formanyomtatvanyan, a berlakashoz juttatas nevjegyzeken a kerelmezok szemelyes adatait, valamint a berleti szerzodesben es a berbeado nyilvantartasaiban szereplo, berloi szemelyes adatokat az adatkezelo csak a kerelem feldolgozasahoz a nevjegyzek elkeszftesehez, jovahagyasahoz, illetve a berleti szerzodeshez es a berleti jogviszonnyal kapcsolatos ugyekben hasznalhatja tel. (2) Szemelyes adatainak kezelesehez a kerelmezo(k)nek es a berlo(k)nek frasban felhatalmazast kell adni az adatkezelonek. Az adatkezelonek a szemelyes adatok kezelesehez az informacios 6nrendelkezesi jogrol es az informacioszabadsagrol szolo evi exii. t6rveny rendelkezeseit kell alkalmazni, illetve betartani. 9. A hazastarsak (elettarsak) igenylesere vonatkozo rendelkezesek 9. (1) Hazastarsak (elettarsak) lakasberleti igenylesuket csak egyuttesen nyujthatjak be, es csak egy berlakasra k6thetnek berleti szerz6dest. Elettarsi kapcsolatot kozjegyzoi okirattal kell igazolni. (2) A hazassag jogeros bfroi ftelettel t6rtent felbontasat, illetve az eletk6z6sseg megszunteteset k6vet6en a korabban benyujtott berbeveteli ajanlatot az alabbiak szerint kell elismerni folyamatosnak: a) ha a hazassag megk6tese, illetve az eletk6z6sseg letesftese elott mindket fel rendelkezett ervenyes lakasigenylessel, akkor a felek igenylese a benyujtas id6pontjatol, b) ha a hazassagk6tes (eletk6z6sseg letesftes) elott csak az egyik fel rendelkezett ervenyes igenylessel, akkor az igenyles e fel vonatkozasaban a benyujtas idopontjatol, a masik fel vonatkozasaban a hazassagk6tes (eletk6z6sseg letesftese) napjatol, c) ha a lakasigenylest a felek a hazassagk6tes (eletk6z6sseg letesitese) utan nyujtottak be, akkor az igenyles mindket fel vonatkozasaban a benyujtas idopontjatol tekintheto megszakftas nelkulinek, amennyiben tovabbra is fennall a szocialis berlakasra jogosultsaguk. 5

9 (3) Amennyiben a hazastarsak (elettarsak) mar a Kozgyules altai jovahagyott nevjegyzekre felvetelt nyertek es a hazassag felbontasra kerul vagy az eletkozosseg megszunik, a berleti szerz6dest azzal a fellel kell megkotni, akinek a szemelyeben a felek egymas kozott megegyeztek. A megegyezesr61 szolo nyilatkozatot frasban, a maganokirat kovetelmenyeinek megfelel6 formaban kell kozolni. Megegyezes hianyaban a kiskoru gyermek erdekeinek szem el6tt tartasaval a birosagi itelet figyelembevetelevel a berbeado javaslatara a Bizottsag d~nt, hogy melyik volt hazastarssal kell a berleti szerz6dest megkotni. A nevjegyzeken szerepl6 gyermektelen hazasparok eseteben a pontszamot ujra meg kell allapftani es az uj pontszam alapjan kell donteni. (4) A (3) bekezdesben foglalt esetekben ismetelten meg kell vizsgalni a szocialis berlakasra vale jogosultsag felteteleinek tovabbi fennallasat is. 10. Lakreszhasznalati szerz6des 10. (1) A Szobaberl6k Hazaban lev6 lakreszekre legfeljebb egy evre lakreszhasznalati szerz6des kothet6 - kulon kerelemre - a nevjegyzeken nem szerepl6 szocialis berlakasra jogosulttal, illetve a nem szocialis celu berlakasra jogosulttal, kiveve az 4. (3) bekezdes d) pontja-hatalya ala tartozokat. (2) A szerz6des a jogosult kerelmere meghosszabbithato. (3) A szerz6des tartalmara e rendelet 21. -aban foglaltak ertelemszeruen iranyadoak azzal, hogya lakresz alberletbe nem adhato es a hazirend a szerz6des mellekletet kepezi. 11. Lakashasznalati szerz6des ll. (1) Lakashasznalati szerz6des kothet6 - kulon kerelemre - azzal a jogcimnelkulive valt korabbi berl6vel, valamint azzal a berlakas igenyl6vel, akinek szocialis helyzete indokoltta es anyagi helyzete lehet6ve teszi a lakashasznalatot. (2)A lakashasznalati szerz6dest kornyezettanulmany alapjan a berbeado legfeljebb egy ev id6tartamra koti meg a kerelmez6vel. A berleti szerz6des kerelemre meghosszabbfthato. (3) Erre a celra els6sorban az alacsonyabb komfortfokozatu (peldaul: Huszar telep, szorvany lakasok) es kis alapteruletu (peldaul: Ungvar stny 1. sz.) lakasok hasznalhatoak fel. II. Fejezet 12. Versenytargyalas utjan torten6 lakas berbeadas, a versenytargyalas targya 12. (1) Versenytargyalas utjan kell hasznosftani azokat a lakasokat, amelyeket e celra a Kozgyules kijelolt. (2) A versenytargyalas nyertese az a palyazo, aki a berleti dfj megfizeteset a leghosszabb id6re el6re vallalja es a vallalasnak megfelel6 id6tartamra jaro berleti dfjat a szerz6des megkotesevel egyidejuleg megfizeti. 13. (1) Versenytargyalas utjan adhato berbe a lakas akkor is, ha abban a karbantartas koret meghalado felujftasi, helyreallitasi munkak vegzese szukseges, vagy nem lakas celjara szolgalo helyisegekb611akas alakfthato ki. 6

10 (2) A versenytargyalast az elvegzend6 munkak reszletes leirasaval es annak koltsegvetesevel, tovabba a berbeadas felteteleinek meghatarozasaval kell kiirni. A palyazatot az nyeri el, aki a helyreallitasra, a koltsegviselesre es a berleti feltetelekre a legkedvez6bb ajanlatot teszi. 13. A palyazati kiiras es az ajanlat tartalma 14. (1) A versenytargyalasra a berbead6 palyazati kiirast tesz kozze. A palyazati kiiras kotelez6 tartalma: a) a lakas (illetve nem lakas eeljara szolgal6 helyiseg) dme es muszaki adatai, allapota, b) a berbeadas id6tartama, a lakas havi bere, e) a banatpenz (az eves berleti dij 50 %-a) osszege, d) a palyazati ajanlat benyujtasanak m6dja es hatarideje, e) egyeb palyazati feltetelek, f) a versenytargyalas helye es id6pontja. (2) A palyazat kotelez6 tartalma: a) a palyaz6 adatai (nev, lakcim), ajanlott havi ber, es a berlet id6tartama, vagy a lakashelyre- illetve kialakitasara, a koltsegvisele~sre es a berleti feltetelekre ajanlat, b) esatolni kell nyilatkozatot arr61, hogy a palyazati felteteleket a palyaz6 elfogadja, valamint igazolast, hogy koztartozasa (helyi ad6 - illetek es kozuzemi dij tartozasa vagy hatraleka) nines. (3) A palyazati kifrast a versenytargyalas id6pontjat legalabb 15 nappal megel6z6en a Polgarmesteri Hivatal es a berbead6 hirdet6tablara ki kell fuggeszteni es nyilvanosan meg kell hirdetni. A palyazatok benyujtasara legalabb 8 napos hataridot kell biztositani. 14. A versenytargyalas, a berleti szerz6des megkotese 1S.. (1) A versenytargyalast a berbead6 folytatja Ie. A targyalasr61 jegyz6konyv keszul. A targyalas befejeztevel a targyalast vezet6 kozli a megjelentekkel az eredmenyt, amely a berleti szerz6des megkotesevel valik veglegesse. (2) Az eredmeny megallapftasa utan a berbead6 a versenytargyalas nyertesevel berleti szerzodest kot. (3) Ha a versenytargyalas nyertese a berleti szerz6des kotese elott bejelenti, hogy a lakast nem kivanja hasznalatba venni, vagy azt az el6irt hataridoben nem veszi hasznalatba, a berbead6 a versenytargyalast eredmenytelennek nyilvanitja, es ilyen esetben uj palyazatot kell kifrni. (4) Ha a (3) bekezdesben emlitett korulmeny a nyertesnek felr6hat6 okb61 kovetkezett be, az altala befizetett banatpenzt elveszti. (5) A versenytargyalas utjan berbevett lakasokra semmifele onkormanyzati tamogatas es kedvezmeny nem veheto igenybe. 7

11 Ill.Fejezet 15. Koltsegalapon meghatarozott lakberu berlakas berbeadasa, a jogosultsag feltetelei 16. Koltsegalapon meghatarozott lakberu berlakasra azok az Europai Uni6 tagallamaiban allampolgarsaggal rendelkez6 nagykoru szemelyek, tovabba azok a Magyar Koztarsasag teruleten allando tartozkodasra jogosito szemelyi igazolvannyal rendelkez6 bevandoroltak, valamint a magyar hatosagok altai menekultkent elismert szemelyek jogosultak, akik rendszeres jovedelemmel rendelkeznek es lakasingatlannal sem jelenleg, sem az elmult tiz evben nem rendelkeztek. 16. Igenyl6k nevjegyzeke 17. A koltsegalapon meghatarozott lakberu berlakasra igenylest benyujtottak kozul a berbeado a Bizottsag altai j6vahagyott berl6kijeloles alapjan jogosult a lakasberleti szerz6dest megkotni. 17. A szerz6des id6tartama 18. A berleti szerz6des a koltseg alapon meghatarozott lakberu berlakas eseten legfeljebb 1 evre kothet6. A berl6 kerelmere a szerz6des evente meghosszabbithat6. IV. Fejezet 18. A berl6tarsi es tarsberleti jogviszony, a berl6tarsi szerz6des megkotesenek feltetelei 19. (1) bnkormanyzati lakasra - ha a berl6kijelolesre jogosult elter6en nem rendelkezik - a hazastarsak kozos kerelmere berl6tarsi szerz6dest kell kotni. (2) A berl6 altai a berbeado hozzajarulasa nelkoi befogadhato szemelyek (Ltv. 21. (2) bek.) kerelmere abban az esetben lehet berl6tarsi szerz6dest kotni, ha a) ebben a berl6vel megallapodtak, b) a lakasban eletvitelszeruen legalabb 1 eve egyott laknak es azt a kerelmez6k csaladi, egeszsegogyi korolmenyei indokoljak, c) a befogadott szemely nem rendelkezik masik bekoltozhet6 vagy barmilyen jogdmen hasznositott lakassal, d) a lakasban tartozkodas ideje alatt felmondasi okot nem valos/tott meg. (3) A lakasba a berbeado hozzajarulasaval befogadhato szemelyek 21. eseteben berl6tarsi szerz6des nem kothet6. 8

12 HARMADIK RESZ V. Fejezet 19. A felek jogai es k6telezettsegei, a szerz6deskotes feltetelei 20. (1) A nevjegyzeken szerepl6 berlovel a berbeado csak akkor k6theti meg a berleti szerz6dest, ha a berl6 a szerz6desi felteteleket vallalta. (2) A lakasberleti szerz6des megk6tesenek feltetele, hogy a leend6 berl6 a szerz6desben vallalja, hogy - a berbeado altai kibocsatott -Iakber, vfzdlj, uzemeltetesi k61tseg szamlakat hatarid6ben kiegyenlfti, a) amennyiben az orszag teruleten bek61t6zhet6 (beleertve a barmilyen jogcfmen hasznosftott) lakashoz vagy f6berleti joghoz jut, illetve lakasgondjat mas modon megoldja, a berbeadonak a lakast leadja, b) a lakast csak lakas celjara rendeltetesszeroen hasznalja, c) a lakast csak a berbeado hozzajarulasaval adhatja alberletbe, lakas 50 %-anak mertekeig, d) a berbeado reszer61 t6rten6 berlemenyellen6rzeseket lehet6ve teszi, e) a lakast egy honapnal hosszabb ideig neki felrohato okbol el nem hagyja. Amennyiben a berleti szerz6desben valla It, el6z6ekben felsorolt lenyeges k6telezettsegeit a berl6 megszegi, a berleti szerz6dest a berbeado az Ltv aiban foglaltak szerint felmondja. (3) A berbeado a lakast a berl6 reszere jegyz6k6nyv es leltar szerint tisztan es rendeltetesszero hasznalatra alkalmas allapotban adja at. A lakas atadasakor eszlelt, a rendeltetesszeru hasznalatot akadalyozo hibak, hianyossagok megszunteteser61 a berbeado k6teles gondoskodni. Ha a berbeado a k6telezettseget nem teljesfti, a berl6 a rendeltetesszero hasznalathoz szukseges munkat helyette es k61tsegere szamlaval igazolva elvegezheti. A berl6 az atvetelt a leltar alairasaval k6teles elismerni. (4) A lakas rendeltetesszero hasznalatra akkor is alkalmas, ha egyes lakasberendezeseket: a) a berl6vel ket6tt kul6n szerz6des alapjan szolgaltato egyseg biztosftja, b) a berbeado es a berl6 megallapodasa alapjan a berbeado k61tsegere a berl6 szerzi be, es ezt szamlaval igazolja, c) a berbeado azert nem szolgaltat, mert erre a berl6 a lakasberleti szerz6des alapjan nem tart igenyt. (5) A berl6 lakasberleti szerz6des fennallasa alatt k6teles eletvitelszeruen a lakasban lakni. (6) Berbeado a lakas rendeltetesszeru hasznalatat, valamint a szerz6desben foglalt k6telezettsegek teljesfteset evente legfeljebb hat alkalommal ellen6rizheti. 9

13 20. A lakasba tcrten6 befogadas feltetelei 21. (1) A berl6 a lakasba a berbead6 frasbeli hozzajarulasaval befogadhatja: a) elettarsat, amennyiben az a varos es az orszag teruleten masik bekoltozheto lakassal nem rendelkezik, b) testveret, ha a befogadas utan a esalad minden tagja reszere legalabb 6 nm nagysagu lak6terulet meg biztosfthat6, e) berleti jogviszony folytatasara egyebkent nem jogosult unokajat. (2) A fenti rendelkezest ertelemszeruen a berl6tarsak es a tarsberi6/k/ eseteben is alkalmazni kell. (3) A hozzajarulas feltetelei: a) berl6nek nines berleti dfj tartozasa. b) a berl6 nyilatkozata arr61, hogy 8 napon belul a befogadott szemely lakdmet letesit, e) a befogadott szemely nyilatkozata arr61, hogy a berleti szerz6des megszunesekor a lakast azonnal elhagyja. (4) A lakasberleti szerz6des megszuneset kovet6en az (1) bekezdesben emlltett jogdm nelkul visszamarad6 szemelyek a lakasb61 kotelesek kikoltczni, es elhelyezesre nem tarthatnak igenyt. 21. Hozzajarulas a tartasi szerz6deshez 22. (1) A berleti jogviszony folytatasa elleneben onkormanyzati berlakasra kotctt tartasi szerz6deshez a berbead6 irasbeli el6zetes hozzajarulasa szukseges. J6vahagyas el6tt szakert6 kozremukodesevel - a helyszfnen kornyezettanulmanyt kell keszfteni es meg kell gy6z6dni arr61, hogy a tartasi szerz6desben foglaltak fennallnak vagy sem. (2) A berbead6 megtagadhatja a tartasi szerz6deshez val6 hozzajarulast, ha a szerz6d6 felek eletkora vagy egyeb korulmenyei alapjan a berl6 tartasra nem szorul, illetve az eltart6 az eltartasra nem kepes. 22. Az alberletbe adas szabalyai 23. (1) A berl6 lakasanak egy reszet, legfeljebb 50 %-at alberletbe adhatja a berbead6 irasbeli hozzajarulasaval, maximum 1 ev id6tartamra. (2) A hozzajarulas feltetelei: a) a lakas legalabb 2 szobas, b) az egy f6re jut6 alapterulet 6 nm-nel kevesebb nem lehet, e) a berl6 eletvitelszeruen a lakasban lakik es nines masik lakasa, d) a berl6nek nines berleti dfj tartozasa, e) berl6tarsi jogviszony eseten a berl6tars hozzajarult, f) a berl6 szerz6desben vallalja - az alberletbe adas id6tartamara magasabb lakber fizeteset. 10

14 (3) Az (1) bekezdesben meghatarozott merteken felul a lakas alberletbe nem adhat6. A berbead6i hozzajarulas nelkul tortent alberletbe adas eseten a berbead6 a berleti szerz6dest 15 napos felmondasi id6vel azonnal felmondhatja. (4) A berbead6 hozzajarulasaval alberletbe adott lakasban - a lakasberleti szerz6des megszunese utan - visszamarad6 alberl6 koteles a lakast azonnal elhagyni. 23. A lakascserehez hozzajarulas feltetelei 24. (1) bnkormanyzati lakas berleti joga masik onkormanyzati vagy magantulajdonu lakasra cserelhet6 el. Egy lakas tobb lakasra is cserelhet6. (2) A lakascserehez csak akkor adhat6 hozzajarulas, ha a csereszerz6desben az uj berl6 vallalja a korabbi berl6vel kotott berleti szerz6desben foglaltak teljesiteset. Az uj berl6vel ez esetben - a regi berleti szerz6desben foglaltak szerinti szerz6des kothet6. Ett61 elterni csak a csere folytan berleti jogot szerz6 hozzajarulasavallehet. (3) A hozzajarulas - onkormanyzati berlakasok csereje eseten - nem tagadhat6 meg, ha barmelyik cserel6 fel egeszsegugyi ok, munkahely valtozas, vagy lenyeges szemelyi korulmenyeinek, igy kulonosen a jogszeruen egyuttlak6 szemelyek szamanak megvaltozasa miatt csereli el a lakast. (4) A berbead6 a lakascserehez kert hozzajarulast megtagadhatja, ha a csereszerz6dest a jogos lakasigeny biztositasaig meghatarozott id6re berbe adott lakasra kotottek. (5) A berbead6 a lakascserehez a hozzajarulast koteles megtagadni, ha: a) a csere kovetkezteben a felek barmelyike lenyegesen rosszabb lakas korulmenyek koze kerulne, valamint a cserelend6 lakas a csalad jogos lakasigenye mertekenek als6 hatarat nem eri el, b) a lakas berl6kijelolesre, vagy az ismetelten gyakorolhat6 berl6kivalasztasra jogosult, illet61eg az eltart6 a cserehez nem jarult hozza, c) ha a felek szandeka tenylegesen nem a cserere, hanem az onkormanyzati lakas berleti joganak jogellenes atruhazasara iranyul. (6) Ha a cserel6 felek a csereszerz6desben maskent nem aliapodtak meg, a berl6vel egyuttlak6 valamennyi szemely koteles a lakast a berl6vel egyutt elhagyni. 24. Lakasberleti jogviszony folytatasa 25. (l)a lakasberleti jog folytatasara jogosult szemely a berl6 halalat61 szamitott 30 napon belul koteles bejelenteni a lakasberleti jog folytatasanak jogcfmet, a nevet es lakcfmet. (2) A berl6 (1) bekezdes szerinti lenyeges bejelentesi kotelezettseget a berleti szerz6desben ki kell kotni. (3) Ha lakasberleti jog folytatasara vonatkoz6 jogosultsag elismereset az eltart6 keri, a berleti szerz6des megkotese el6tt a berbead6 kornyezettanulmany alapjan koteles megallapitani, hogy az eltart6 a tartasi kotelezettseget teljesitette-e. A tartasi kotelezettseg nem teljesitese eseten a jogosultsag elismereset el kell utasitani. (4) A berl6 halala eseten nem folytathatja a lakasberleti jogviszonyt az a szemely, aki nem jogosult onkormanyzati berlakasra. 11

15 25. A lakas atalakftasa, korszerusftese 26. (1) A berbead6 frasban hozzajarulhat, hogy a berl6 a lakast atalakftsa, korszerusftse, ha a berl6 a munkak elvegzesenek kbltseget vallalja. (2) A berbead6 anyagi hozzajarulasa eseten kateles bekerni a berl6 altai elvegezni kfvant munka varhat6 kaltseget es a munka jelleget61 fugg6en a muszaki lefrast es tervet. (3) A kaltsegek elszamolasara a berl6 es a berbead6 kazatti megallapodas az iranyad6. (4) Ha a berl6 az (1) bekezdesben foglalt munkat berbead6i hozzajarulas es hat6sagi engedely nelklil vegzi el, a berbead6 katelezheti az eredeti aliapot helyreallftasara. VI. Fejezet 26. A berleti jogviszony megszunese, es a lakas visszaadasa 27. (1) A szerz6desben meghatarozott id6 elteltevel - a 3.. (6) bekezdeseben foglaltak kivetelevel - a berleti jogviszony megszunik a berl6 kulan felsz6lftas nelkul es mindennemu elhelyezesi es terftesi igeny nelkul a lakast kbteles visszaadni a berbead6nak. (2) A berbead6nak a lakas visszaadasakor meg kell allapftania a lakas es a lakasberendezesek tenyleges allapotat, es a megallapftasokat, illet61eg az esetleges hibakat, hianyossagokat jegyz6kanyvbe kell foglalni, amelyben nyilatkoztatnia kell a berl6t az 6t terhel6 hibak es hianyossagok megszuntetesenek, illet61eg az ellenertek megterftesenek a m6djar61 es hataridejer61. (3) Ha a berl6 a hibak es hianyossagok megszuntetesere, vagy az ellenertek megterftesere nem nyilatkozik, illet61eg a berbead6 a berl6 nyilatkozatat nem fogadja el, a berbead6 a berleti szerz6des megszuneset kavet6en a bfr6sagt61 kerheti a berl6 felel6ssegenek megallapftasat. (4) A berl6 kateles a lakas beret es kaltsegeit mindaddig megfizetni, amfg azt tisztan, rendeltetesszeru hasznalatra alkalmas allapotban a berbead6nak jegyz6kanyvben at nem adja. (5) Ha a berl6 a sajat kbltsegen letesftett lakasberendezeseket a lakas visszaadasakor leszereli, a berbead6nak kotelezni kell a berl6t az eredeti allapot visszaallftasara, vagy annak koltsegenek megterftesere, illet61eg a rendeltetesszeru hasznalhat6sag mas m6don tarten6 b iztosftasa ra. 28. (1) Ha a lakasberleti jogviszony a berl6 halala miatt szunt meg, a berbead6 az orakost: a) felhfvja, hogy a lakasban maradt hagyateki targyakat az orokhagy6 halalat kavet6 30 napon bewi szallftsa el, es a lakast terftesi igeny nelkul adja Ie. b) nem katelezheti a berl6 altai elmulasztott karbantartasi es javftasi munkak elvegzesere, illet61eg azok koltsegeinek a berbead6 fele t6rten6 megterftesere. (2) Ha az brakbs a hagyateki targyakat a lakasb61 hatarid6re nem szallftja el, azokat a 12

16 berbead6 - az orokos koltsegere es veszelyere - raktarban, vagy arra alkalmas mas helyisegben helyezi el. Ennek soran a hagyateki targyakr61 - az erre vonatkoz6 szabalyok szerint - leltart kell felvenni, s azokat gondosan kell kezelni. (3) Amfg az orokos a hagyateki targyakat a lakasb61 nem szallftja el, az uresen tartott lakassal kapcsolatos olyan uzemeltetesi es fenntartasi koltsegek, amelyek egyebkent a berlot terhelnek az orokost terhelik. Ezen felul az orokos az (1) bekezdes a) pontjaban szabalyozott hataridotol szamftott 6 h6napon belul a lakber 150 %-at, 6 h6napon tul pedig ketszereset koteles megfizetni. (4) Ha az elhalt berlonek lakber, vfzdfj, illetve hasznalatbaveteli dfj hatraleka van, akkor a berbead6 koteles azt hagyateki teherkent bejelenteni. 27. A szerz6des kozos megegyezessel torteno megszuntetese, es a penzbeli terftes 29. (1) A felek az onkormanyzati lakasra kotdtt szerzodest kozos megegyezessel ugy is megszuntethetik, hogy a berbead6 a berlonek masik lakast ad berbe, vagy penzbeli terftest fizet. (2) A berl6 a) kevesebb szobaszamu, vagy kisebb alapteruletu, vagy alacsonyabb komfortfokozatu, b) azonos szobaszamu, alapteruletu, komfortfokozatu, de a telepulesen vagy epuleten belul eltero fekvesu, illet61eg c) nagyobb szobaszamu, vagy nagyobb alapteruletu, vagy magasabb komfortfokozatu lakas berbeadasat kerheti. (3) A penzbeli terftes merteke: a) hatarozott ideju berleti szerz6des eseten: amennyiben a berl6 es jogelodje legalabb aa) 3 eve be rio, az eves berleti dfj ab) 4 eve berlo, az eves berleti dfj ketszerese ac) 5 eve berlo, az eves berleti dij haromszorosa ad) 10 eve berl6, az eves berleti dfj otszorose ae) 15 eve berlo, az eves berleti dfj hatszorosa b) hatarozatlan ideju berleti szerz6des eseten: ba) az eves berleti dfj hetszerese (4) A teritesi dfj osszege magaban foglalja a berl6 altai korabban befizetett hasznalatbaveteli dfj osszeget is. A lakason fennall6 tartozasokat a berl6nek jar6 terftesi dij osszegeb611e kell vonni. (5) A penzbeli terftes a lakas leadasat kovet6en fizetheto ki. 13

17 NEGYEDIK RESZ VII. Fejezet 28. A nyugdijasok h,3za 30. (1) A nyugdijasok haza a nyugdijasok, illetoleg az oregsegi nyugdij korhatart elert szemelyek elhelyezesere szolgal6 lakas. (2) Nyugdijasok hazaban leva berlakast: a) szocialis, egeszsegugyi es anyagi raszorultsag alapjan, vagy b) versenyeztetes utjan lehet berbe venni. (3) A szocialis helyzet alapjan torteno berbeadas felteteleinek fennallasara e rendelet 4-9. aban foglaltakat ertelemszeruen kell alkalmazni. Egeszsegkarosodas eseten a kezeloorvos errol sz616 igazolasat figyelembe kell venni. (4) A szocialis alapon torteno hasznositasra csak a jogosult berbeadasi nevjegyzekre torteno felvetelet kovetoen kerulhet sor. Amig a nevjegyzeken van ilyen igenylo, addig versenytargyalassal nyugdijasok hazaban lakast berbe adni nem lehet, kiveve ha a Kozgyules e rendelkezest atmenetileg feloldja. (5) Aki szocialis helyzete alapjan nem jogosult onkormanyzati berlakasra, versenytargyalas utjan juthat berlemenyhez a nyugdijashazban. liyenkor berlakascsere szandek eseten a megleva berlakast a jogosultsag megallapitasanal figyelmen kivul kell hagyni. 31. (1) Berleti szerzodest szocialis helyzet alapjan olyan egyedulall6 szemellyel vagy hazasparral, illetve ket egyedulall6 szemely eseteben - ha ezt egyuttesen kerik - a berlotarsi jogviszonyra vonatkoz6 rendelkezesek figyelembevetelevellehet kotni, aki: a) nyugdijas, ilietoleg az oregsegi nyugdijkorhatart elerte, b) onmaga ellatasara kepes, de egeszsegi allapota miatt segitseget igenyel, c) onkormanyzati berlakast visszaadja a berbead6 reszere - soron kivul -, d) a lakassal kapcsolatos fizetesi kotelezettsegenek teljesiteset vallalja. (2) Berleti szerzodest piaci alapon olyan szemellyel, illetve hazasparrallehet kotni, aki: a) a tulajdonaban all6 lakasat: aa) bekoltbzheto allapotban az bnkormanyzat reszere ajandekozza. A berleti szerzodeskotesre az onkormanyzattal kotott szerzodes bemutatasat kovetoen kerulhet sor hatarozatlan idotartamu szerzodessel, berleti dij es. 6vadekfizetesi kbtelezettseg nelkul. ab) teritesi dij elleneben ertekesiti az alabbiak szerint: a ket lakas forgalmi ertekkulonbozete elleneben es vallalja a berleti dij megfizeteset, meghatarozott idotartamu szerzodes kotheto. b) lakassal nem rendelkezik, de vallalja a berleti szerzodesben rogzitett felteteleket. (3) Nem lehet berleti szerzodest kbtni az (1)-(2) bekezdesben foglalt feltetelek meglete eseten sem, ha az igenylo egeszsegi allapota vagy egyeb ok miatt a kozossegi egyuttelesre alkalmatlan. (4) A nyugdijasok hazaban a berbead6 es a berlo jogaira es k6telezettsegeire 14

18 vonatkozoan az e rendeletben foglaltak az iranyadoak. (5) A nyugdfjasok hazaban lev6 lakasra a berleti szerz6des kozos megegyezessel torten6 megszuntetese eseten a 29.. rendelkezesei az iranyad6ak. (6) A berl6 a lakasat esak nyugdfjasok hazaban lev6 lakassal vagy olyan masik berlakassal eserelheti el, amelynek berl6je az ide vonatkozo rendelkezesek ertelmeben nyugdfjasok hazaban lev6 lakas berl6je lehet. 29. Szocialis intezmenyb61 elboesatott szemely elhelyezese 32. Ha a szoeialis intezmenyb61 elboesatott szemely korabban penzbeli terites elleneben lemondott az onkormanyzati berlakasa berleti jogviszonyar61, az intezmenyb61 torten6 elboesatasa eseten a penzbeli terftes visszafizetese elleneben a jogos lakasigenyenek megfelela nagysagu, legalabb komfortos berlakas biztosfthat6 reszere a lakasberleti nevjegyzekre torten6 felvetel es versenytargyalas mel16zesevel. VIII. Fejezet 30. Koltsegalapon meghatarozott lakberu, nyugdfjkorhatart betaltott szemelyek elhelyezesere szolgal6 berlakas 33.. Koltsegalapon meghatarozott lakberu, nyugdfjkorhatart betoltott szemelyek elhelyezesere szolgal6 berlakas az alabbiak szerint adhat6 berbe: a) Versenytargyalas utjan torten6 berbeadassal a II. resz II. fejezetenek szabalyai szerint az alabbi kiegeszitessel: A versenytargyalason val6 reszvetel feltetele legalabb 60 havi lakber elazetes megfizetesenek vallalasa, vagy b) Sajat tulajdonu ingatlanukat az bnkormanyzat tulajdonaba ad6k reszere torten6 berbeadassal az alabbiak szerint: ba) az atadni kfvant ingatlant a berbead6 - ha megfelel6nek tartja - szakert6vel felertekelteti bb) be) az ingatlan forgalmi erteket a Gazdasagi es Tulajdonosi Bizottsag allapftja meg ebben az esetben a forgalmi erteknek esak az 50 %-a kerul tenylegesen kifizetesre, a fennmarado osszeget pedig be kell szamftani a berleti dfjba. A berleti jogviszony addig tart, ameddig ezen osszeg a lakbert fedezi, figyelembe veve az id6kozben bekovetkezett lakberemelest. A berleti szerzades be ria kerelmere meghosszabbfthato. bd) Amennyiben a szerz6des a feltetel bekovetkezese el6tt szunik meg, a forgalmi ertekb611e nem lakott osszeg kifizetesre kerul a berla vagy jogut6dja reszere azzal, hogy a lakast az atadasi allapotnak megfelela muszaki allapotban kell a berbead6 reszere visszaadni. 34. (1) A koltsegalapon meghatarozott lakberu, nyugdfjkorhatart betoltott szemelyek elhelyezesere szolgalo berlakasra berleti szerzades esak az oregsegi nyugdij korhatart elert, lakasingatlannal nem rendelkez6 szemellyel kothet6. (2) A berl6 esak olyan hazastarsat vagy elettarsat fogadhatja be, akinek eletkora az oregsegi 15

19 nyugdij korhatart elerte. (3) A (2) bekezdes ellenere tbrten6 befogadas a lakas rendeltetesellenes hasznalatanak min6sul es a befogadott szemely a berl6 halala eseten a lakasberleti jogot nem folytathatja. (4) A berl6 a lakasat csak a kbltsegalapon meghatarozott lakberu, nyugdijkorhatart betbltbtt szemelyek elhelyezesere szolgal6 berlakassal, vagy olyan masik berlakassal cserelheti el, amelynek berl6je az ide vonatkoz6 rendelkezesek ertelmeben e haznak berl6je lehet. (5) Amennyiben a Kbzgyules altai elfogadott lakber m6dosul, ugy a berleti id6 tartama is aranyosan valtozik. IX.Fejezet 31. Ideiglenes elhelyezes 35. (1) Ideiglenes elhelyezes biztosithat6-meghatarozott id6tartamu elhelyezesre a szocialis raszorultsag figyelembevetelevel. Az ideiglenesen elhelyezend6k nevjegyzeket a Bizottsag fogadja el a berbead6 el6terjesztese alapjan. (2) Ideiglenes elhelyezesre az Ungvar stny. 1. szam alatti lak6epiilet lakasai, valamint a Bizottsag el6zetes velemenye alapjan a maximum 1 szoba nagysagu berlemenyek is fel hasznalhat6k. (3) A berleti jogviszony id6tartama legfeljebb egy ev. Az egy ev elteltevel az igenyjogosultsag fennallasa eseten a berleti jogviszony meghosszabbithat6 evente kbtbtt berleti szerz6dessel. ) X. Fejezet 32. Szobaberl6k Haza 36. (1) A Kbzgyules a Nyiregyhaza, Tokaji u. 3. sz. alatti bnkormanyzati tulajdonu epulet e celra kialakitott szarnyaban letrehozza a Szobaberl6k Hazat. (2) A Szobaberl6k Hazanak hazirendjet a berbead6 allapitja meg. (3) A lakreszek hasznalati joga a Szobaberl6k Hazaban nem cserelhet6 el. (4) A lakreszhasznalati szerz6des megszuneset kbvet6en a hasznal6 a lakreszt elhelyezesi igeny nelkiil kbteles kiiiriteni, s azt tisztan, iiresen es rendeltetesre alkalmas allapotban a berbead6nak visszaadni. 33. Atmeneti lakasban tbrten6 elhelyezes 37. (1) Az bnkormanyzati tulajdonban lev6 eletveszelyesse nyilvanitott, felujitas, helyreallitas id6tartamara lakasok berl6i reszere a berbead6 a helyreallitas id6tartamara masik lakast biztosit. A helyreallitast kbvet6en a berl6 a helyreallitott lakasba kbteles vissza kbltbzn i. (2)Az eletveszelyesse nyilvanitott bontasra kijelblt lakasok berl6i reszere a berbead6 a meglev6 lakas szobaszamahoz es komfortfokozatahoz igazod6 masik lakast biztosit a korabbi szerz6desi feltetelekkel. (3) Rendkivuli esemeny (pi. eletveszely), vagy egyeb esetben a berbead6 javaslata alapjan a Bizottsag dbnt a legfeljebb egy evre sz616 elhelyezesr61. Siirg6sseg vagy akadalyoztatas 16

20

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére

Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére Előterjesztés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 28-án tartandó képviselő-testületi ülésére napirendi pont előadó készítette megjegyzés Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pálháza Város Önkormányzat képviselő-testületének 3/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről Pálháza Város Önkormányzat

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés az alábbi d) ponttal egészül ki és a jelenlegi d)-g) pontok számozása e)-h) pontokra változik: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 43/2007. (XI. 15.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló rendelet

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 1/2014. (II.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006.(VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai

A rendelet hatálya. A lakásbérlet általános szabályai Lábatlan Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2007. (IV. 25.) számú rendelete feltételeiről Lábatlan Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2..

Az önkormányzati lakások bérbeadásának feltételei 2.. Tengelic Község Önkormányzata 12/2008(VI.25.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, a lakbérek mértékéről a 12/2009. (VIII.19.) és a 22/2011

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4.

ELSŐ RÉSZ A LAKÁSBÉRLET SZABÁLYAI A rendelet hatálya 1. Értelmező rendelkezés 2. Kezelői feladatok ellátása 3. Lakások hasznosításának jogcímei 4. Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 37/2009.(XI. 25.) számú rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról Balmazújváros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete

Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2009.(X. 14.) rendelete Tüskevár község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2009.(X. 14.) rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről Tüskevár község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről

az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről Öreglak Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8 /2005.( IV. 20. ) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről (egységes szerkezetben

Részletesebben

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul:

A Kgy. rendelet 4. (2) bekezdés bevezető mondata és a c) pontjának első mondata, valamint e) pontja az alábbiak szerint módosul: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése 5/2010. (II.24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról szóló 45/2006.(XII.13.)

Részletesebben

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete Onga Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2001. (XI. 21.) önkormányzati rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Hatályos 2014. december 5. az Ongai Önkormányzat tulajdonában

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 7/1998. (III. 6.) Kgy. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljáról szolgáló helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésük egyes

Részletesebben

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki:

Az R 3. -a az alábbi (3), (4), (5) bekezdéssel egészül ki: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2006. (VI.1.) Kt. sz. rendelete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló 7/2006 (III.30.) Kt. sz. rendelet módosításáról

Részletesebben

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről NAGYRÉCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2011. (VIII. 11.) r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Nagyrécse Község Önkormányzati Képviselőtestülete a lakások

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006. (III. 31.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről. (Egységes szerkezetben az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Részletesebben

Összevont szerkezet 2001(09.12)

Összevont szerkezet 2001(09.12) Összevont szerkezet 2001(09.12) ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE az önkormányzati lakások lakbérének megállapításáról szóló 14/2000.(12.15) számú rendeletének 12/2001(09.12) számú rendeletével

Részletesebben

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 3/2015. (I. 29.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és a helyiségek bérletének megállapításáról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege)

Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) Onga Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17 /2001. (XI.21.) számú rendelete (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege) az Ongai Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások

Részletesebben

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról

15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet. a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról 15/1995. (XII. 29.) MKM rendelet a műteremlakások bérletére vonatkozó egyes szabályokról A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló - többször módosított

Részletesebben

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I.rész. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Liptód Községi Önkormányzat 7 /2010. (IX.28.) sz. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásáról, bérleti jogviszonyáról és elidegenítésének szabályairól Liptód Község Önkormányzata

Részletesebben

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) R 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (.) rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló, 29/2009.( IX.30.) számú rendelet

Részletesebben

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete

MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete MUCSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2007. (IX.14.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről (egységes szerkezetben) Mucsony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 6/2065-1/2010/IX Üi.: dr. Sánta Edina Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS-RENDELETTERVEZET Tárgy: Az önkormányzat

Részletesebben

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete

Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete. 4/2006. (III.20.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzat Képviselőtestülete 4/2006. (III.20.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. A lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosítással egységes szerkezetben -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 28/2006. (VI.30. KGY rendelettel)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA

...á._..._...4.~:...~.~... Faragóné Széles Andrea. , '\/f,\ NyíREGYHÁZA. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +3642524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 15/2005. (IV.20.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2005. (IV.20.) számú rendelete az Önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbevett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete

Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló 22/2013.

Részletesebben

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére.

A rendelet hatálya. 1. A rendelet hatálya kiterjed minden Kisbér Város Önkormányzata tulajdonában álló lakásra és helyiségére. KISBÉR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 7/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó helyi szabályokról Kisbér Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2005.(II.17.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzat által magánszemélyek lakhatásának biztosítása céljából bérbe vett lakások hasznosításáról és a nem önkormányzati

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének./2013.(..) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások bérletéről Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos

KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos KALOCSAI VAGYONHASZNOSÍTÁSI ÉS KÖNYVVEZETŐ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG Pályázat útján meghirdeti Kalocsa Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező és a Kalocsai Vagyonhasznosítási és Könyvvezető

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről [egységes szerkezetben a módosításáról szóló 13/2014. (VIII.

Részletesebben

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22.

Előterjesztő: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság E l n ö k e. Előkészítő: ÓZDINVEST Kft. ügyvezetője. Ó z d, 2012. november 22. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról

Részletesebben

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú

Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 6/2005. (IV.28.) számú Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2005. (IV.28.) számú Rendel ete Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek megállapításáról ( egységes szerkezetben a módosítására

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről (módosításokkal egységes

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázat önkormányzati szociális bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat hiányosan kerül

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város 3 Önkormányzata a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK. 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYÜLÉSÉNEK 4/2015.(II.20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat

Részletesebben

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon

Pályázati adatlap. önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Pályázati adatlap önkormányzati bérlakás 5 év határozott időtartamú bérbevételére szociális alapon Felhívjuk a Tisztelt Pályázó figyelmét a kért adatok pontos, egyértelmű kitöltésére. Amennyiben a pályázat

Részletesebben

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2013. (III.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK ÉS NEM LAKÁSCÉLÚ HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani.

kivételével - a lakás elidegenítéséről. A pályázatkor befizetett óvadékot, illetve a még le nem lakott lakbért a vételárba be kell számítani. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2016. (I.29.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról

Részletesebben

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete

Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 25/2004. (VII.01.) Önk. számú rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 25/2003. (V.19.) Önk. számú rendeletének

Részletesebben

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs

/ '\ l Kovacsne Szatai AgnJs NVIREGYHAZA MEGVEI JOGU VAROS POLGARMESTERI HIVATALA VAGVONGAZoALKooAslOSZTALV 4401 NvIREGYHAzA, KOSSU TH TER 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-5 40: FAX: +36 42 524'541 E MAIL: VAGYONGAZDALKODAS@ NYI REGYHAZA.HU

Részletesebben

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte,

A Rendelet 18/A. (1) bekezdés d) pontja az alábbiak szerint módosul: a) fennálló hátralékát a bérbeadó, vagy a szolgáltató felé rendezte, 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2016.(VI.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről és a lakbértámogatásról

Részletesebben

1. A lakásbérlet általános szabályai 2.

1. A lakásbérlet általános szabályai 2. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.17.) önkormányzati rendelete Bucsa Község Önkormányzata tulajdonában lévő lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről

Részletesebben

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete

Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete Jánoshalma Város Képviselő-testület 17/2005 (X.20.) Ör. sz. rendelete a Jánoshalma Városban épített fecskeházban történő elhelyezés feltételeiről Jánoshalma Város Önkormányzati Képviselő-testülete a fiatal

Részletesebben

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el.

Általános rendelkezések. (2) A rendeletben meghatározott egyes feladatokat és hatásköröket átruházott hatáskörben a polgármester lát el. Tokodaltáró Község Önkormányzat Tokodaltáró, József A. u. 31., tel.: 33/505-635, fax: 33/505-650 Tokodaltáró Község Önkormányzatának 6/2009. (III.19.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK. 6/1997.(1998.I.1.) számú. r e n d e l e t e. önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSÉNEK 6/1997.(1998.I.1.) számú r e n d e l e t e önkormányzati tulajdonú bérlakások béreinek megállapításáról Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyûlése az árak megállapításáról

Részletesebben

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete

Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ BÉRLAKÁSOK BÉRÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL Szentlőrinc Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre.

I. A rendelet hatálya 1.. (2) A rendelet hatálya kiterjed minden balatonboglári lakóhellyel vagy munkahellyel rendelkező nagykorú személyre. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET

I. RÉSZ A LAKÁSOK BÉRLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK I. FEJEZET 1. oldal Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 17/2006.(XII. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről

Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről Jánoshalma Város Önkormányzat 14/2006(V.25.) Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) az önkormányzati lakások bérletéről A Képviselő-testület az Alkotmány 44/A..(1) bek. a.) pontjában biztosított alapjogával

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Abony Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2..

I. fejezet. A rendelet hatálya 1.. Hatásköri szabályok 2.. Herceghalom Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2002.(XII.15.) számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletére (Egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet

Pályázati Hirdetmény. Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet Pályázati Hirdetmény Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet költségalapon meghatározott lakbérű önkormányzati bérlakások határozott idejű bérleti jogának elnyerésére Pályázati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 16/1999. (V.01.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 16/1999. (V.01.) számú r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 39/1999. (IX.1.) számú,

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2009. február 13-i ülése 10. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről

Részletesebben

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről

Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011.(XII.7.) rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2011. (XII.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó szabályokról szóló, a 28/2006.

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2003.(VII. 09.) ÖKT R E N D E L E T E a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások bérletéről I. Általános rendelkezések 1. E rendelet hatálya

Részletesebben

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1.

I. RÉSZ. A rendelet hatálya 1. Kazincbarcika Város Önkormányzatának 26/2004. (IX. 03.) számú rendelete az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérleti díjáról és a lakbértámogatás rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2006. (IV.27.) KGY r e n d e l e t e az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról (egységes szerkezetben a 28/2006. (VI.30.) KGY, az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S K ÉTPÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Előkészítésben közreműködött: Finta Adrienn kirendeltség-vezető Az előterjesztést véleményezi: E L Ő T E R J E S Z T É S Kétpó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016.

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 18/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a helyiségek bérletéről szóló 19/2011.(V. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2

ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 ÓCSA VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 9/1994./VI.22./ számú rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek b é r l e t é r ő l 2 Ócsa Város Önkormányzata a Helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására

Pályázati felhívás. Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Pályázati felhívás Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások költségelven történő bérbeadására Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete. A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2017. (II.08.) önkormányzati rendelete A lakbérek megállapításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. február 09. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Lakásbérleti szerződés

Lakásbérleti szerződés Lakásbérleti szerződés amely létrejött egyrészt Dédestapolcsány Községi Önkormányzata Dédestapolcsány, Petőfi út 21., mint bérbeadó (továbbiakban: bérbeadó) másrészt : név: (bérlő) születési hely, idő:..

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Jásd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2004.(XII.17.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről. (egységes szerkezetben) A lakások és

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET. a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a szociális ellátások rendszeréről szóló 25/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelet módosítására Készítette: dr.

Részletesebben

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az

Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat. Képviselő- testületének. 23/2009. (X. 26.) rendelete az Piliscsaba Nagyközség Önkormányzat Képviselő- testületének 23/2009. (X. 26.) rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és a lakbérek meghatározásáról Záradék: E rendelet a Polgármesteri

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának feltételeiről szóló 22/2012. (IV.20.) önkormányzati rendelet módosítására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának JEGYZŐJE 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások bérbeadásának

Részletesebben

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztés. - a Közgyűléshez. a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 8/2001. (111.01.) Önkormányzati rendelet módosítására NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 440' NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +3642524'500 FAX: +36 42 524-5 ' E MAII.! POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám:84070/2012.1 Ügyintéző:

Részletesebben

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók.

b) a bérbeadás útján hasznosított, illetve hasznosítható nem lakás céljára szolgáló helyiségekre, tekintet nélkül arra, hogy azok hol találhatók. Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzat képviselő-testületének./2011. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről

Részletesebben

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai

I. rész A lakás bérbeadásának szabályai Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007 ( I. 25.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonú bérlakások és a helyiségek bérbeadásáról, béreinek megállapításáról és a lakhatással kapcsolatos

Részletesebben

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.

Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23. 1 Baja Város Önkormányzata Képviselő-testületének A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL szóló, többször módosított 40/2004. (VI. 23.) rendelete Baja Város Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2008. (XI. 28.) önkormányzati rendelete Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérbeadásáról (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN

BÉRBEADÁS TÖRVÉNYI KÖTELEZETTSÉG ALAPJÁN - 10 - a.) a bérleti jogviszony megszűnésekor a bérlővel ténylegesen, életvitelszerűen legalább két évig a lakásban együtt lakott és a lakásba történő befogadásához a bérbeadó hozzájárult, és b.) szociális

Részletesebben

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra:

I. A polgármester az alábbi komfortos és összkomfortos helyreállított lakásokat jelölte ki bérbeadásra: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szombathely Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot hirdet - helyreállított komfortos, vagy összkomfortos lakás és - komfortos, vagy összkomfortos lakás helyreállításának vállalásával

Részletesebben

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt.

(2) A nem lakás céljára szolgáló helyiség hat hónapot meg nem haladó (ideiglenes) bérbeadásáról a PETB dönt. Esztergom Város Önkormányzat Képviselı-testületének 46/2012. (..) önkormányzati rendelete az Esztergom Város Önkormányzatának tulajdonában lévı nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeirıl

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/1995. (VI. 19.)önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről (Módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselőtestület

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete. a lakások és a helyiségek bérletéről TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 24/2015. (XI. 30.) önkormányzati rendelete a lakások és a helyiségek bérletéről Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Jánossomorja Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 5/2000. (IV. 27.) ÖKT. számú rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának megállapításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére Tárgy: A lakbérek megállapításáról szóló 15/1995. (IV. 27.) önkormányzati rendelet és a A lakások bérletéről szóló 12/2001.(III.29.) önkormányzati

Részletesebben