Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szám: 110/2015. UGOD. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve"

Átírás

1 Szám: 110/2015. UGOD Önkormányzat Képviselő-testületének február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

2 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32. Szám: 110/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ugod Önkormányzat Képviselő-testületének február 16. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Ugod - tanácsterme Jelen voltak: A./ Képviselő-testületi tagok: Vörös Tibor, Pethő Attila, Sári Ferenc, Szőke Zoltán, Kovács Nándor, Csombó György képviselők B./ Tanácskozási joggal megjelent: - Horváth Mária jegyző Távol maradt: Bán István képviselő Vörös Tibor megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert az ülésen 6 képviselő megjelent, s megnyitja az ülést. Javasolja a meghívóban szereplő napirendek megtárgyalását. N A P I R E N D : T á r g y : E l ő a d ó : 1. A pénzbeli és természetbeni támogatások Horváth Mária rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást jegyző nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelet-alkotás 2. A nem közművel összegyűjtött háztartási Horváth Mária szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező jegyző helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Ugod Önkormányzat évi költségvetése Vörös Tibor 4. Ugod Önkormányzat évi közbeszerzési terv Vörös Tibor 5. Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt. Vörös Tibor évi gördülő fejlesztési terve 6. Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával Vörös Tibor kapcsolatban 7. NNÖ Ugoddal kötött együttműködési szerződés Vörös Tibor felülvizsgálata

3 3 8. Megállapodás NNÖ Ugoddal Vörös Tibor Ugod, Kiss J. u. 29. használatával kapcsolatban 9. Polgármester szabadságolási ütemterve Vörös Tibor 10. Al megválasztása Vörös Tibor 11. Vegyes ügyek Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a előterjesztését a napirendre vonatkozóan. N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A : 1./ N a p i r e n d : A pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról rendelet-alkotás E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 1/2015./II.28./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete: Ugod Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 2./ N a p i r e n d : A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosítása E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 2/2015./II.28./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete: Ugod Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó kötelező helyi közszolgáltatásról szóló 9/2014.(X.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi.

4 4 3./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat évi költségvetése E l ő a d ó : Horváth Mária jegyző (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi) Vörös Tibor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy az idén az alábbi fejlesztéseket tervezi a tartalékból megvalósítani: - a hivatal épületének felújítását KEOP pályázatból, - plébánia melléképületének felújítását pályázati úton, - az MTZ-hez pótkocsi vásárlását, - Ugod, Zúgó u. 2. (Vass Lajostól megvásárolt) ingatlan felújítását, - Kossuth u. 10. sz. alatti orvosi lakás felújítását, - Start munkaprogram keretében méter járdaépítés Rózsa Ferenc és Dózsa utcákban Sári Ferenc képviselő felveti: - járda, árok kiépítését, valamint villanyoszlopok lehelyezését a Petőfi u. 1. sz.-tól kifele, - temető felé a közvilágítás megoldását, - temetőben a már korábban is felvetett urnafal megépítését, - téli időszakban a kritikus helyekre homok, vagy más síkosságmentesítő anyag elhelyezését, - alapítvány létrehozása a falunak, mert így is hozzá lehetne jutni pályázati pénzekhez fejlesztésekre, - a hirdetéseket óra közötti időpontban elvégezni, - Kossuth u. 76. sz. alatti önkormányzati ingatlan sürgős állagmegóvását; az épület tűzfala életveszélyesen dől és folyamatosan potyog a járdára a vakolat, Kovács Nándor képviselő: - szorgalmazza téli időszakban a Klapka és a Petőfi utcák, valamint a posta és parkolója síkosságmentesítését, - iskolai buszmegállónál zebra felfestését, - ebösszeírás miért történik; sokan nem hallották a hirdetést, - van-e még polgárőrség a faluban, - több utcában nem égnek a közvilágítási lámpák, többször be kell jelenteni, de így is nagyon sok idő múlva jönnek ki, Csombó György képviselő: - Petőfi utcában az iskolai buszmegállóban nagy tócsában áll a víz, s a járművek lefröcskölik a járókelőket, ezért a víz elvezetését javasolja. Pethő Attila képviselő javasolja: - most meghatározni a falunap időpontját, hogy időben árajánlatot lehessen kérni a fellépőktől, - minden évben ültessenek 1 db gyümölcsfát egy kis ünnepség keretében minden évben Gyümölcsoltó Boldogasszony napja körül a Flórián térre idén tavasszal a 2014-ben születettekről megemlékezve, rajta egy táblán felsorolva a neveket - ő is szorgalmazza a Kossuth u. 76. sz. alatti önkormányzati ingatlan sürgős állagmegóvását a balesetveszély elkerülésére Szőke Zoltán képviselő javasolja: - a fa ültetését a Szent István szoborhoz, mert a Flórián teret más célokra is lehetne a jövőben hasznosítani, - közvilágítás kapcsán egy-egy gócpontot lenne célszerű évente fejleszteni, Vörös Tibor válaszai: - rangsorolni kell a beruházásokat, mert a járda, az ároképítés, a közvilágítás bővítése több milliós beruházások; ezeket majd folyamatában a későbbiekben részletesen megtárgyalják, - a Petőfi utcai ároknak nincs befogadója,

5 5 - a hóeltakarítást folyamatosan végezték a faluban, de az önkormányzatnak környezetbarát síkosságmentesítő anyag nem áll rendelkezésére, - a hirdetéseket óra közötti időpontban fogja elvégeztetni, - Kossuth u. 76. sz. alatti ingatlan állagmegóvására árajánlatokat fog kérni, - bárki hozhat létre alapítványt, - iskolai buszmegállónál megpróbálja garanciális javítás keretében elvezettetni a vizet, - zebra felfestését feleslegesnek tartja, - jogszabályi előírás a 3 évenkénti ebösszeírás, ami önbevallásos alapon működik; erről a lakosságot többször tájékoztatták hirdetés útján, de a honlapról is le lehet tölteni a nyomtatványt, - polgárőrség, már vagy 10 éve megszűnt, - intézkedni fog a nem működő közvilágítási lámpák feltérképezésére, - támogatja a faültetést a gyerekszületésekhez kapcsolódóan, - a falunapot július 18-án javasolja megtartani, amivel egyetértenek a testületi tagok. Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül megalkotta következő rendeletét: 3/2015./II.28./ Ugod Önkormányzat Képviselőtestületének önkormányzati rendelete: Ugod Önkormányzata Képviselő-testületének Ugod Önkormányzat évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete a jkv. mellékletét képezi. 4./ N a p i r e n d : Ugod Önkormányzat évi közbeszerzési terve (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 115/2015. sz. üi.) 1/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény 33. (1) bekezdésben foglaltak szerint az önkormányzat évre szóló közbeszerzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: folyamatos Felelős: Vörös Tibor 5./ N a p i r e n d : Pápai Víz,- és Csatornamű Zrt évi gördülő fejlesztési terve (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 69/2015. sz. üi.) 2/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt évi gördülő fejlesztési tervét a melléklet szerint. Felelős: Vörös Tibor

6 6 6./ N a p i r e n d : Megállapodás ügysegédi feladatok ellátásával kapcsolatban (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 264/2015. sz. üi.) 3/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a települési ügysegédi feladatok ellátására vonatkozóan a Veszprém Megyei Kormányhivatallal kötendő megállapodástervezetben foglaltakkal egyetért. A megállapodást az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja, és felhatalmazza a t az aláírásra. Felelős: Vörös Tibor 7./ N a p i r e n d : NNÖ Ugoddal kötött együttműködési szerződés felülvizsgálata (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 222/2015. sz. üi.) 4/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti a 74/2014./XI.26./sz. határozatát, melyben elfogadta az Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Ugod Község Önkormányzata között létrejött együttműködési megállapodást a melléklet szerint., ill. folyamatos Felelős : Vörös Tibor Szabó Mihályné NNÖ elnök 8./ N a p i r e n d : Megállapodás NNÖ Ugoddal Ugod, Kiss J. u. 29. használatával kapcsolatban (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 176/2015. sz. üi.) 5/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért az Ugod Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint az Ugod Község Önkormányzata között kötendő megállapodással a melléklet szerint. A testület felhatalmazza a t annak aláírására. Felelős: Vörös Tibor

7 7 9./ N a p i r e n d : Polgármester szabadságolási ütemterve (Előterjesztés a jkv. mellékletét képezi - 176/2015. sz. üi.) 6/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete a évi szabadságolási ütemtervét a melléklet szerint jóváhagyja. Felelős: Vörös Tibor 10./ N a p i r e n d : Al választás (Szóbeli előterjesztés) Horváth Mária jegyző elmondja, hogy amennyiben a mai napon sem sikerül alt választani, úgy - a kormányhivatal jelzése szerint az önkormányzat írásbeli figyelmeztetést kap, ismételt eredménytelen al választás után pedig pénzbírságot szabnak ki az önkormányzatra. Vörös Tibor javasolja alnek Csombó György képviselőt megválasztani. Csombó György képviselő a felkérést elfogadja és bejelenti személyes érintettségét. Vörös Tibor a bejelentés után javasolja, hogy a képviselő-testület Csombó Györgyöt ne zárja ki a döntéshozatalból. 7/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete nem zárja ki Csombó György képviselőt az al választási döntéshozatalból. Felelős: Szőke Zoltán ügyrendi bizottság elnöke Vörös Tibor felkéri az Ügyrendi Bizottságot a szavazás lebonyolítására. Az ügyrendi bizottság lebonyolítja a szavazást, majd az elnök ismerteti a szavazás eredményét, mely szerint az al-választás: 3 igen szavazattal, 3 nem szavazattal eredménytelen volt. (Titkos szavazás a jkv. mellékletét képezi) Horváth Mária jegyző elmondja, hogy az al személyére a nek mindaddig javaslatot kell tennie, amíg eredményes nem lesz a szavazás.

8 8 8/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a t, hogy a következő ülésen ismét tegyen javaslatot az al személyére vonatkozóan. Határidő: március 31. Felelős : Vörös Tibor Vegyes ügyek: a./ Ugod 0293/2 hrsz. megvásárlása (Előterjesztés a 288/2015. sz. üi. alapján) Vörös Tibor szóbeli kiegészítésében elmondja, hogy a terület ugyan erdő művelési ágúként szerepel a tulajdoni lapon, de igazából egy elhanyagolt, cserjés, bozótos rész. A vadhajtások kiírtása után alkalmassá válna a falunap megrendezésére, s ezért javasolja - az önkormányzat elővásárlási jogának gyakorlása mellett - az ingatlan megvásárlását. 9/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a t, hogy a Papp Ildikó Éva Pápa, Gyimóti u. 78., Papp Csaba Bakonytamási, Dózsa u. 6., Papp József Balatongyörök, Mogyorós u. 34. sz. alatti lakosok tulajdonát képező Ugod, 0293/2 hrsz m 2 területű erdő megnevezésű ingatlant megvásárolja az önkormányzat részére ,- Ft-ért, közfoglalkoztatás és településfejlesztési célra. Ezen összeget az önkormányzat a évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. A testület felhatalmazza a t az adásvétellel kapcsolatos szerződés fentiek szerinti megkötésére és aláírására. Határidő: május 31. Felelős : Vörös Tibor

9 9 b./ A mindenkori helyi körzeti megbízott munkájának segítését célozva anyagi támogatás a VM. Rendőr-főkapitányság által biztosított szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. (Előterjesztés a 102/2015. sz. üi. alapján) 10/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete január 1. és december 31. közötti időre - 1 évre - a mindenkori helyi körzeti megbízotti feladatokat ellátó rendőr munkájának segítését célozva a település lakossági viszonyainak tükrében ,- Ft anyagi támogatást nyújt a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság által biztosított és körzeti megbízott által használt szolgálati gépkocsi működtetési (üzemanyag) költségeihez. A képviselő-testület a megjelölt összeget költségvetésében az átadott pénzeszközök terhére fogja biztosítani. Utasítja a testület a tisztségviselőket, hogy a költségvetést ennek megfelelően készítsék el. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a főkapitányság a december 31-ig fel nem használt összeget december 31. napjáig az eredeti célnak megfelelően használja fel. A támogatás éves összegének egy összegben történő folyósítására a Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság számlájára történő átutalással kerül sor a tárgyév március 31. napjáig. A képviselő-testület felhatalmazza a t az adományozásra irányuló megállapodás aláírására. Határidő: március 31. Felelős : Vörös Tibor c./ Rákóczi Szövetség Budapest támogatása (Előterjesztés a 78/2015. sz. üi. alapján) 11/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete 5.000,- Ft támogatást nyújt a Rákóczi Szövetség Budapest részére évi költségvetése tartaléka terhére. Határidő: március 31. Felelős : Vörös Tibor Horváth Mária jegyző d./ Fogorvosi lakás felújítása (Előterjesztés a 116/2015. sz. üi. alapján) Vörös Tibor elmondja, hogy a fogorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása során az ablakokhoz nem tartozott hozzá a szúnyogháló és a redőny. Ezekre kért ajánlatot a Helltherm Bt. Pápa, Korona u. 45/a., melyet ,- Ft-ban adtak meg. A másik árajánlatot pedig a Gurand Bau Kft. Pápa, Rozmaring u. 1/a. adta, ,- Ft összegben. Az olcsóbb ajánlat alapján megrendelte a szúnyoghálókat és a redőnyöket, mivel a szolgálati lakás felújításának befejezési határideje január 20 volt, és a szerelést úgy látta jónak, hogy az esetlegesen felmerülő sérülések így még javításra kerülhetnek. Kéri a testületet, hogy a fentiek szerint fogadják el a megrendelést.

10 10 12/2015./II.16./sz. Ugod Önkormányzat Képviselő-testület Ugod Önkormányzat Képviselő-testülete utólagosan elfogadja a fogorvosi rendelő és szolgálati lakás felújítása során az épületre - Helltherm Bt.-től Pápa, Korona u. 45/a. - megrendelt beszerzést, mivel az épület felújításának határideje miatt célszerű volt a redőnyök és a szúnyoghálók felszerelése. A beszerzés fedezetét az önkormányzat évi költségvetése tartaléka terhére biztosítja. Felelős: Vörös Tibor Vörös Tibor a módosított Mötv. alapján a további ügyek tárgyalásához javasolja zárt ülés folytatását 17 óra 50 perckor. kmf. Vörös Tibor Horváth Mária jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 9/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 11.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2009. május 19-én tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök, Nyikos István, Buzási Beáta,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 23-án (hétfő) 15: 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 504-4/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-án 15:00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Szentbékkálla

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 14/2011. J E G Y Z

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1 4/2009. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2011. december 9-én megtartott üléséről Hozott döntések: 12/2011. (XII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat ivóvíz-szolgáltatási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 14. számú JEGYZŐKÖNYVE 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. december 16-án 17,00 órától 18,30

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu 1 JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. SZEPTEMBER 21-ÉN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. március 5-én 16.30. órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv. 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2011. április 15. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 68/2011./IV.15./kt.határozat: - 2011.április 15-i nyílt ülés napirendjének elfogadása 69/2011./IV.15./kt.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 4/2015.(II.11.) Hort Község Önkormányzatának átmeneti gazdálkodásáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 14-én 9.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Testületi ülés ideje: 2014. február 10. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet Díszterem J E G Y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat

234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat 234/2014. /XII.16./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kolping Támogató Szolgálat Sárvár és Kistérsége 2014. évi munkájáról szóló beszámolót - megköszönve

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

K I V O N A T. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fı út 58. K I V O N A T Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete által 2015. március 25-én megtartott nyilvános ülésének jegyzıkönyvébıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. szeptember 25-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben