Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere"

Átírás

1 Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmesteretdl 7524 Kiskorpad, Petofi u. 20. Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere Tisztelt Kepviselotestulet! Az Onkormanyzat 2014.evi koltsegveteset a 3/2014.(11.04.) szamu koltsegvetesi rendeletevel hagyta jova. A koltsegvetesi beveteli es kiadasi modositott fo osszeg ezer forint, amely a poteloiranyzatok reven ezer forintra modosul az alabbiak szerint: az onkormanyzat az adossagkonszolidacioban nem reszesult telepijlesek reszere nyujtott tamogatasboi ezer forint osszegu tamogatast kapott, melyet az orvosi rendelo (7000 ezer Ft) es a kulturhaz tetd (3000 ezer Ft.) felujitasara kivan a kepviselotestulet felhasznalni. - A Vizmu vagyon ertekeleset el kellett vegeztetni, erre a ceira DRV. ZRT ezer forint tamogatast elolegezett meg. A feladat elvegzesevel a BDL KFT. bizta meg a kepviselotestulet. Az onkormanyzat sajat mukodesi bevetelet 109 ezer forinttal n6velte,amely az oszlop es beton elem ertekesitesebol adodik. adatok ezer forintban Ezen beliii: Jogcfm er.ei mod. ei jav.mod Mod.ei. (1) Beveteiek Feihalmozasi celu onkormanyzati tamogatasok Mukodesi celu beveteiek Ezen beiul: Kiadasok Dologi Kiadasok Felujitasok Kiskorpad, Pikler Jozsef polgarmester

2 Kiskorpad Kozseg Onkormanyzat Kepviselotestulete /2014.(.).6nkormanyzati rendelete az onkormanyzat evi koltsegveteseroi szolo 3/2014.(11.04.) Snkorm^nyzati rendelete modositasaroi Kiskorpad kozseg Onkormanyzatanak kepviselotestulete Magyarorszag Aiapton/enye 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban, a heiyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsas^gi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat-es hataskoreikrol szdio evi XX. TOrveny 138. (1) bekezdes b) pontjaban, az allamliaztartasrol szolo evi CXCV. Torveny 23. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, figyelemmel a Magyarorszag evi kozponti koltsegveteseroi szolo evi CCXXX. Torveny aban foglaltakra a kovetkezoket rendeli el: 1- - Kiskorpad kdzsegi Onkormanyzat KepviselotestQiete 3/2014.(ll.04.)6nkormanyzati rendelete az Onkormanyzat evi koltsegveteseroi (a tovabbiakban: Okr) 3. -anak (1) bekezdese helyebe a ksvetkezo rendelkezes lep: (1) Kiskorpad Kozsegi Onkormanyzat KepviselotestQiete ( a tovabbiakban. Kepviselotestulet) az onkormanyzat evi koltsegveteset allapitja meg ezer forint targyevi koltsegvetesi bevetellel, ezer forint targyevi kdltsegvetesi kiadassal es ebbol: 8155 ezer forint koltsegvetesi belso hiannyal a) Ezen belul: a mukodesi celu bevetelt e Ft-ban ebbol: aa; finanszirozasi celu muveleteket 0 e Ft-ban ab; elozo evi maradvanyt 8155 e Ft-ban b) a mukodesi celu kiadasokat e Ft-ban ebbol: ba; a szemeiyi juttatasok kiadasait e Ft-ban bb; szocialis hozzajarulasi adot 7410 e Ft-ban be; a dologi kiadasokat e Ft-ban bd; az ellatottak penzbeli juttatasait e Ft-ban be; Egyeb muk. celu kiadasok 8759 e Ft-ban

3 2 c) a feihalmozasi celu bevetelt e Ft-ban ebbol: ca; finanszirozasi celu muveletek 5000 e Ft-ban cb; elozo evi penzmaradvanyt 0 e Ft-ban a feihalmozasi celu kiadast ebbol: e Ft-ban da; a beruhazasok osszeget e Ft-ban db; a felujitasok osszegdt e Ft-ban dc; egyeb feihalmozasi celu kiadasokat 0 e Ft-ban dd; egyeb feihalmozasi celci tamogatasokat 0 e Ft-ban de; lakas epitesi.vasarlasi kslcsont 500 e Ft-ban df; Rovid lejaratu feji.hitel toriesztese 5000 e Ft-ban allapitja meg. Az onkormanyzat bevetelei es kiadasai 2. Az Okr 3. -anak (1)-(4) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1 ) A 1. -ban megallapitott koltsegvetesi bevetel forrasonkenti megbontasat a 1. melleklet tartalmazza. (2) A z onkormanyzat koltsegvetesi kiadasait jogcimenkent e rendelet 2. melleklete tartalmazza. (3) A kepviselotestulet a felujitasi eloiranyzatokat celonkent e rendelet 3. melleklete szerint hagyja jova. (4) AkepviselotestQIet feihalmozasi kiadasait feladatonkent az 4. melleklet tartalmazza. 3. Az Okr. 3. -anak {8)-(10) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A kepviselotestulet sz Onkormanyzat koltsegveteset feladatonkenti bontasban a 5. melleklet szerint allapitja meg (2) Az Onkormanyzat osszevont koltsegvetesi merleget a 6. melleklet tartalmazza. (3) A kepviselotestulet az onkormanyzat eloiranyzat felhasznalasi utemtervet a 7. melleklet szerint hagyja jova.

4 3 Az onkormanyzat kotelezo, onkent vallalt, valamint allamigazgatasi feladatai szakfeladatonkent Az Okr. 4. -anak (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 4.. (1) A kepviselotestulet az onkormanyzat kotelezo feladatait szakfeladatonkent a 8. mellekletben foglaltak szerint hatarozza meg. Zaro rendelkezes 5. (2) Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. Kiskorpad, 2014 ho nap Pikler Jozsef polgarmester Dr. Feher Jozsef aljegyzd A rendelet kihirdetve: ho. nap Dr. Feher Jozsef aljegyzd

5 a y2014.( 1. melleklet.) onkormanyzati rendelethez Az onkormanyzat bevetelei forrasonkent adatok ezer forintban A B.0 Megnevezes er. Ei mod.ei. 1. Mukodesi beveteiek 1. Termekek es szolgaltatasok adoi 1.Szocialis hozzajarulasi ado es jarulekok 2. Berhez es foglalkoztatashoz kapcsolodo adok S.Vagyoni tipusu adok Ertekesitesi es forgalmiadok Fogyaszt^si adok 6. Penzugyi monopoliumok nyereseget terhelo adok 7. Gepjarmuadok Egyeb ^ruhasznalati es szolgaltatasi adok Termekek es szolgaltatasok adoi osszesen Egyeb kszhatalmi beveteiek Kozhatalmi beveteiek Osszesen: Mukodesi beveteiek 1. Aru-es keszletertekesites ellenerteke Szolgaltatasok ellenerteke Kdzvetitett szolgaltatasok erteke Tulajdonosi beveteiek Ellatasidijak Kiszamlazott altalanos forgalmi add 7. Altalanos forgalmi ado visszaterulese 8. Kamatbeveteiek Egyeb mukodesi beveteiek 67 Mukodesi beveteiek osszesen: Mukodesi celu atvett penzeszkozok I.Muk.celu garancia-es kezessegvall.-bol szarmazo megterulesek AHT. KkvQIrol 2.Muk. celu visszateritendo tamogatasok.kdlcsonok visszaterulese AHT.kivulrol 3.Egyeb mukodesi celu atvett p^nzeszkbzdk Mukodesi celu atvett penzeszkszok osszesen: O 4. Onkormanyzatok mukodesi tamogatasai HeIyi Onkormanyzatok mukddesenek altalanos tamogatasa TelepDIesi onkormanyzatok egyes koznevelesi feladatainak tamogatas TelepiJlesi onkormanyzatok szocialis es gyermekjdieti feladatainak tamogatasa Telepiilesi onkormanyzatok kulturalis feladatainak tamogatasa Mukodesi celu kozpontositott eloiranyzatok HeIyi dnkormanyzatok kiegeszitd tamogatasai Mukddesi celu tarhogatasok allamhaztartason belufrol Elvonasok es befizetesek bevetelei 2. Muk.celu garancia-es kezessegvallalasbol szarmazo megterulesek AHT.belulrol 3. Muk.celu visszateritendo tamogatasok,k6ics6n6k visszaterulese AHT.belulrdI 4. Muk.celu visszateritendo tamogatasok.kfilcsdndk igenybevetele AHT.belulrol 5. Egyeb mukodesi celii tamokatasok bevetelei AHT.belulrol Mukodesi beveieiek mindosszesen: A B C

6 11. Feihalmozasi beveteiek Megnevezes er. Ei mod.ei. 1. Helhalmozasi beveteiek Immaterialis javak ertekesitese 2. Ingatlanok ertekesitese 3. Egyeb targyi eszkbzok ertekesitese Reszesedesek ertekesitese 5. Reszesedesek megszijnesehez kapcsolodo beveteiek 2. Feihalmozisi celra atvett penzeszkozok IFelh-celLi garancia-es kezessegvall.-bol szarmazo megterulesek AHT. Kkvulrol 2.Felh.. celu visszateritendo t^mogatasok.kolcsonok visszaterulese AHT.kivulrol 3.Egyeb feihalmozasi celu atvett penzeszkozdk 3. Feihalmozasi cefu tamogatasok allamhaztartason beiulroi Feihalmozasi celu onkormanyzati tamogatasok Felh..celu garancia-es kezessegvallalasbol szarmazo megterulesek AHT.belulrol 3. Felh..celu visszateritendd tamogatasok,kslcsondk visszaterulese AHT.belulrol 4. Felh..celu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnsk igenybevetele AHT.belulrol 5. Egyeb felhalmozasicelu tamokatasok bevetelei AHT.belulrol Feihalmozasi beveteiek mindosszesen: Jovedelemadok 1. Maganyszemelyek jdvedelemadoi 2. Tarsasagok jovedelemadoi III. Finanszirozasi beveteiek 1. Hitel kolcsonfelvetel allamhaztartason kiviilrol I.Hosszu lejaratu hitelek.kolcsonok felvetele 2.Likviditasi celu hitelek.kolcsonok felvetele penzugyi vallalkozastol 3. Rdvidlejaratu hiteiek, kolcsonok felvetele fejlesztesi BelfdIdI ertekpapirok bevetelei 1. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok bevaltasa, ertekesitese 2. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok kibocsatasa 3. Befektetesi celii belfoldi ertekpapirok bevaltasa.ertekesitese 4. Befektetesi celu belfoldi ertekpapirok kibocsatasa 3. Maradvany Igenybevetele Elozo ev koltsegvetesi maradvanyanak igenybevetele Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele 4. Belfoldi finanszirozas bevetelei 1. Allamhaztartason beluli megelolegezesek 2. Allamhaztartason beluli megelolegezesek toriesztese 3. Kozponti.iranyitoszervi tamogatas 4. Betetek megszuntetese 5. Kdzponti koltsegvetes sajatos finanszirozasi bevetelei 5. KiJIfdIdi fmanszirozas bevetelei 1. Forgatasi celii kulfdidi ertekpapirok bevaltasa.ertekesitese 2. Befektetesi celii kulfoldi ertekpapirok bevaltasa, ertekesitese 3. Kulfoldi ertekpapirok kibocsatasa 4. Kulfdidi hiteiek. kolcsonok felvetele 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek bevetelei Finaszirozasi beveteiek osszesen: Beveteiek osszesen:

7 2.meileklet a /2014. {. ) onkormanyzati rendelthez Onkormanyzati szintu kiadasok jogcimenkent adatok ezer forintban A B C IVlegnevezes er. Ei. mod.ei. IViukddesi kiadasok 1. IVIukddesi kiadasok., 1. Szemeiyi juttatasok Foglalkoztatottak szemeiyi juttatasai Kuls6 szemeiyi juttatasok Munkaadokat terhelo jarulekok es szocialis hj.ado Dologi kiadasok Keszlet beszerzes Kommunikacibs szolgaltatasok Szolgaltatasi kiadasok Kikuldetes,reklam-es propagandakiadasok Kuldnfeie befizetesek es egyeb dologi kiadasok Ellatottak penzbeli juttatasai Tarsadalombiztositasi ellatasok 2. Csaladi tamogatasok Penzbeli karpdtlasok.karterftesek 4. Betegseggel kapcsolatos(nem tarsadalombiztositasi) ellatasok Foglalkoztatassal.munkanelkQIiseggel kapcsolatos ellatasok Lakhatassal kapcsolatos ellatasok Intezmenyi ellatottak penzbeli juttatasai 8. Egyeb nem intezmenyi ellatasok S.Egyeb mukddesi celu kiadasok Nemzetkozi kotelezettsegek 2. Elvonasok es befizetesek 3.Muk.celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT.beluIre 4. Muk.celu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnok nyujtasa AHT.beluIre 5.Muk.celu visszateritendd tamogatasok.kolcsdnok torlesztese AHT.beluIre 6. Egyeb mukddesi celu tamogatasok AHT. Beluire Muk.celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT. kivulre 8. Miik.celu visszateritendo tamogatasok.kdicsdnok nyujtasa AHT.kivuIre 9. Arkiegeszitesek,artamogatasok 10.Kamattamogatasok 11. Egyeb mukodesi celu tamogatasok AHT.kivuIre Tartalekok Mukodesi kiadasok osszesen:

8 2 A, B C Megnevezes er. EL mod.ei. IL Finanszirozasi kiadasok 1. Hitel kdlcsdn torlesztes allamhaztartason kivulre Hosszulejaratu hitelek,kolcs6n6k torlesztese 2.Likviditasi celu hitelek.kolcsonok torlesztese penzugyi vallalkozasnak 3. Rdvidlejaratu hiteiek, kolcsonok torlesztese fejlesztesi Belfoldi ertekpapirok kiadasai 1. Forgatasi celii belfoldi Ertekpapirok vasarlasa 2. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok bevaltasa 3. Befektetesi celu belfoldi ertekpapirok vasarlasa 4. Befektetesi celii belfoldi ertekpapirok bevaltasa 3. Belfoldi finanszirozas kiadasai Allamhaztartason beluli megeldlegezesek folyositasa 2. Allamhaztartason beluli megeldlegezesek visszafizetese 3. Kozponti.iranyitoszervitamogatasok folyositasa Penzeszkozok betetkent elhelyezese 5. Penzugyi lizing kiadasai 6. Kdzponti koltsegvetes sajatos finanszirozasi kiadasai 4. Kulfoldi finanszirozas kiadasai 1. Forgatasi ceiii kulfdidi ertekpapirok vasarlasa 2. Befektetesi celu kulfoldi ertekpapirok vasarlasa 3. Kulfoldi ertekpapirok bevaltasa 4. Kulfdidi hiteiek, kolcsonok toriesztese 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek kiadasai Finanszirozasi kiadasok osszesen: ill. Feihalmozasi kiadasok 1. Beruhazasok Immaterialis javak beszerzese,letesitese 2. Ingatlanok beszerzese,letesitese Informatikai eszkdzok beszerzese, letesitese 4. Egyeb targyi eszkozok beszerzese, letesitese Reszesedesek beszerzese Meglevo reszesedesek ndvelesehez kapcsolodo kiadasok 7- Beruhazasi celu eldzetesen feiszamitott altalanos forgalmi add Felujitasok Ingatlanok felujitasa Informatikai eszkdzok felujitasa 3. Egyeb targyi eszkozok feliijitasa 4. Feliijitasi celii eldzetesen feiszamitott altalanos forgalmi add Egyeb feihalmozasi celii kiadasok Felh.celu garancia-6s kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT.beluIre 2. Felh..c6lu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnok nyujtasa AHT.beluIre 3. Felh..celii visszateritendo tamogatasok.kolcsondk toriesztese AHT.beluIre 4. Egyeb feihalmozasi celii tamogatasok AHT. Beluire 5. Felh..celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT. kivulre 6. Felh..celu visszateritendo tamogatasok.kolcsondk nyujtasa AHT.kivuIre Lakastamogat^s 8. Egyeb feihalmozasi celu kiadasok aht.kivuire Feihalmozasi kiadasok osszesen: Koltsegvetesi kiadasok 108S

9 1.EU tamogatasboi megvalosuld 3. melleklet a /2014. (.) onkormanyzati rendelethez az Snkormanyzat felujitasi eloiranyzatai celonkent A adatok B ezer forintban c A felujitasi eel megnevezese er. Ei mdd.i. 2. Nem EU tamogatasboi megvalosuld Orvosi rendelo felujitasa (adossagkonszolidaciobdl kulturhaz teto felujitasa (adossagkonszolidaciobdl) Felujitas dsszcsen: Q

10 a /2014.( 4. melleklet ) onkormanyzati rendelethez rendeletehez az onkormanyzat feihalmozasi kiadasok feladatonkent adatok ezer forintban A B c A fejlesztesi eel megnevezese er. Ei mod.!. 1. EU. Tamogatasboi megvalosulo Kulturhaz parkolo epitese evre athuzodo resze Tanyagondnoki jarmu beszerzese Nem EU tamogatasboi megvalosulo kamatmentes kolcson nyujtasa lakas vasarlas.feluj DRV.ZRT. Reszveny vasarlasa 0 10 Mmdosszesen: SCO 14322

11 0

12 5. melleklet a /2014. (.) dnkormanyzati rendelethez Feladat megnavez6se Kiadasok Onk.^s Onk.-iHivatal Az onkormanyzat koltsegvetese feladatonkent A B C D E> ' '>. G - H Szom. ]uttatas Munkadd). iaruldk Dologi kiadds Ellatottak ponzbdli ]. Egydb mok. c.kladssok jogalk.^s alt.ig. feladata Erdekkepv.szakszetv.-i tev.tamogalasa Civilszervezelek tamogatasa LakSshozJutast segitfi Boruhazdsi kiadds adatok ez Feliijltdsok Egy6b tamogatasok Ovodai Intezmenyi elkeztetes Tuz-es katasztrofa vedelem Kfizterijlet rendjenek fenntartasa Hallgat6i 6s oktatoi osztandij es egyeb juttatas Varos-6s kozseggazdai. egyeb szolgditatas Falugondnoki.tanyagond. szolgaltatas Startmunka-Teli kozfoglalkoztatas Hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatas Konyvtari allomany gyarapitasa.nyilvantartasa Ssszesen ' felhc

13 2 adatok eze :^':.-.A.: B C D E., <F G H 1 Feladat megnevezese Szem. Munkadbl Dologi Ellatottak Egy#lj mok. Berutidzasi Felujitasok Egy6b Kiaddsok juttatas jarul6k kiadds penzbeli j. c.kiaddsok kladds fallic KozvilSgitSs Haziorvosi alapellatas Fogorvosi ugyelet Kaztemeto fenntartas miikodtetes Ko2utak,hidak,alagutak uzemeltet6se,fenntarlssa Tamogatas celu finanszirozasi muveletek Sport letesitmenyek, edzotaborok muk.,fenntartasa Munkanelkuliek aktivkoru ellatasa Betegseggel kapcsolatos penzbeli ellatasok Lakasfenntartassal laktialissal osszefijggo feladatok Egyeb szocialis penzbeli ellatasok tamogatasok Eltiunyt szemelyek hatramaradottainak penzbeli ell Gyermekvedelmi penzbeli es termeszetbeli ellatasok Egyeb szocialis termeszetbeli es penzbeli ell ZoldteriJlet kezeles Qsszesen:

14 3 adatok eze A B C D. E F G H. 1 Feladat megnevezese KiadSsok Szom.,.. juttatas Munkadbi jdrul6k Dologi kladds ElldtQttak pdnzbejl ]. Egy6b muk. c.kiaddsok Beruhazasi kladas Folujitdsok Egyob felh.c Helyl kbzossegit^r biztositssa mukodtetese Szennyviz gyijjt6se, tisztitdsa elhelyyezese forgatasi es befektet6si c6lu finanszirozasi muveletek Osszesen: OSSZESEN oro 500

15 A B C D t. F G H 1 Feladat megnevezese Onk-muk. Muk.c.tdm. Folh.c.tam. jfivedalemadok Kfizhatalmi niqk. Felh. Beveteiek tdm. AHT.bolOl AHT.belill beveteiek bevdteiek bav6tolek dtvctt po Onkormanyzatok elsz. a kozponti ktgv.-i szeivekkel Tanyagondnoki, falugondnoki szolgsltatas Haziorvosi alapellatas vodai gyermekelkeztetes koztemeto fenntartasa Hosszabb iddtartamu kozfoglalkoztatas Startmunka- Tfeli kozfoglalkoztatas Nem Iak6ingatlan berbeadasa Tamogatasi celu finanszirozasi bevetel Onkormanyzatok funkci6ra nem tervezfieto bevetelei Forgatasi celu es befekt. celu finanszirozas Varos -es kozseggazdsikodas egyeb szolg Ovodai ellatas mukodesi feladata Osszesen: G S

16 a 6. melleklet /2014. (.) onkormanyzati rendelethez Az dnkormdnyzat dsszevont koltsegvetesi merlege ada A B.. C.<!D1 4 - '» PJipgnevezGS kolts«>^l^ «'^^- il tpr^ Mi gno<p/(.s Miikodesi beveteiek Miikodesi Idadisok Onkormanyzatok miikodesi tamogatasai 1. Miil(()d si kiadasok 2. Miikodesi c^lii tamogatasok AHT.belulrol 1. Szemeiyi iuttatasok 3. Jovedelemadok 2. Munkaadokat terhelo jar. Es szoc.hi.ad6 4. ICozliatalmi beveteiek Dologi kiadasok 5. Miikodesi beveteiek Ellatottak penzbeli juttatasai 6, Mukodesi celu atvett penzeszkozok 5. Egyeb miikodesi celii kiadasok Fcllialmozasi beveteiek ebbol tartalekok Feihalmozasi celii tamogatasok AHT. Beliilrol 2. Feihalmozasi beveteiek Feihalmozasi Idadasok 3. Feihalmozasi celii atvett penzeszkozok Beruhazasok 2. Felujitasok Egyeb feihalmozasi celu kiadasok ikoltseg^clest WadftsdU 3. Finanszirozasi kiadasok 1. Hitel,kolcsOntOrleszt6s AT. Kivulre fejleszt 2. Belfoldi ertekpapirok kiadasai Belfoldi finanszirozas kiadasai ebb6l kdzponti iranyit6szervi tdm. Folybsitasa ikiilfiildi finanszirozas kiadasai 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos ugyl KoltscHvct^si bfvi-telck (isszesei) Finanszirozasi beveteiek Hitel-,k6lcs6nfelvetel AHT. Kiviilrol fejlesztesi 2. EJelfOldi ertekpapirok bevetelei Maradvany Igenybevdtele 4. Belfoldi finanszirozas bevetelei 5. KillfOldi fmanszirozas bevetelei 6. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek bevetelei IrAnyit6 szervi tamogatask^nt foly6sitott timogatsis fizetesi i<iq»nszlrn/asi bcvdtejek ilsszesen Finanszirozasi kiadtisok jlns^escu IIEVETELEK OSSZESEN 1208:'-, KIADASOK OSSZESEN

17 a 7. melleklet /2014.(.) onkormanyzati rendelethez eldiranyzat - felhasznalasi utemterv A B C D E F G H 1 J Megnevezes januar februar marcius aprilis majus Junius Julius auguszt. szepl 1. Beveteiek 1. Onkormanyzatok miik. Tamogatasai Milk. Celu tamogatasok AHT.beliJirol 3. Jovedelemadok 4. Koztiatalmi beveteiek Mukodesi beveteiek Mukddesi celu atvett penzeszkozok Mukodesi beveteiek ossz.: Felti.celu tamogatasok AHT.belulrol Feihalmozasi beveteiek 9 Felh. Celu atvett penzeszkozok Feihalmozasi bev. 6ssz.i sooo 8012 Finanszirozasi beveteiek ^ 679., Beveteiek mindosszesen: Z Kiadasok 1. szemeiyi jellegu kiadasok munkaadokat terhelo jarulekok dologi kiadasok Ellatottak penzbeli juttatasai Egyeb mukodesi celu kiadasok Mukodesi kiadasok osszesen: SBQ Beruhazasok. 7. Felujitasok 8. Egyeb feihalmozasi celii kiadasok Feihalmozasi kiadasok ossz.: Finanszirozasi kiadasok' JKiaddsok mindosszesen:

18 8. melleklet a /2014. (.) (inkormanyzati rendelethez Az onkormanyzat kotelezo feladatai szakfeladatonkent adatok ezer forinban A B C D r G H 1.1 K Feladal megncvczise Kiadisok Onk. Es Onkominyzali hiv. jog Szem Juttatas Miinkaddl Jiruick Dologi kiadas Ellitoltak p6nzbell J Egyib niqk r kiadisok alk. Alt.ig lev Erd.kepv. Szakszen/ezetl tevekenyseg lamogalasa vodai intezmenyi etkezetetes Tuz-es katasztrdta v6delem BcruhizisI kladas Feliilitasok Egyib fclhc Varos-es kflzsaggazd. Egyeb szolgaltatas Falugondnoki. tanyagondnoki FInan. szirozasl szolgaltatas Slartmunka- TelikOzfoglalkozlalas Hosszabbidolartamu kozfoglalkoztatas Konyvt^n allomany gyarapilssa nyilvanlartasa Kozvilagitas Haziorvosi alapellatas Fogorvosi ugyelet Kozlemelo fennlartas. mukodtetes Kozutak.hidak.alagulak uzemeltetese, fethasznalasa TamogalAsi celu finanszirozssi muveletek Egyeb szocialis penzbeli etlat^sok tamogatasok gyermekvedelmi penzbeli 6s termeszetbeli ellcitasok Egyeb szocialis termeszetbeli es penzbeli ellatasok Szennyvizgyuitese tiszlilasa, elhelyezese Forgatasi es befektetesi ceiu finanszirozasi muveletek Zoldlerijlet kezeles

19 A B C n F r G H ~ - 1 J K :: F0ladat megnevezese Onk infik. Muk c tim. Fell) c tim jbvedclemadak boveioiek bcvitoiek beveteiek' itvett pe itvott pe KOzhatalml muk. Felh muk c Folh C. Flnanszlrozis Beveteiek AHT bolul AHT beldl Falugondnoki, tanyagondnoki szolgaltatas Onkormanyzatok elsz. A kozponti ktgv.-i szervvekkel Haziorvosi alapellatas vodai Intezmenyi elkezeteles Koztemeto (ennlattas, miikodtetes startmunka- Telikozfoglalkoztat^s Hosszabbidolartamu kozfoglalkoztatas ForgatSsi 4s befektetesi celu finanszirozasi muveletek Varos-es irozseggazd, Egyeb szolgaltatas vodai neveiesi ellatas mukodtetesi feladatai TSmogalasi ceiu fin muveletek onk.feladatra nem terv, Kiadasai

20 Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda Vezetdje 7524 Kiskorpad, Peto fi S.u.20. Eloterjesztes a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda koltsegvetesenek modositasara Az Ovodanak evben forint penzmaradvanya keletkezett. A kepviselotestulet a 74/2014.(Vll.l4.) szamu hatarozataval ugy dontott, hogy brutto ezer forint-ert gumiburkolatot rendel az ovoda udvarara, a fennmarado forintot keri visszautaini az onkormanyzat szamlajara. Az Emberi Eroforrasok IVIiniszteriumatol az IPR palyazatra forint tamogatast kapott az Ovoda, melyet az onkormanyzat szamlajara utaltak, az onkormanyzat tamogataskent tovabb adja az ovodanak. Az Ovoda beveteli es kiadasi eloiranyzata ezaital ezer forintrol ezer forintra emelkedik. Kiskorpad, Czebei Gyorgyi Csilla ovoda vezetd

21 Hatarozat! javaslat /2014.( )szamu kepviselotestuleti hatarozat Kiskorpad Kozseg onkormanyzatanak Kepviselotestulete a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda evi koltsegvetesenek modositasat annak megvitatasa utan elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban IVlegnevezes Er.ei. Mod.ei. jav. Mod. M6d.(l) Kiadasi foosszeg Beveteli foosszeg Ebbol: eredet ei. Mod.ei. jav. Mod. Mod. Ei.(l) Mukddesi kiadasok Szemeiyi juttatasok Munkaadokat terhelo jarulekok Dologi kiadasok Tartaiek penzm. visszaut. onkormanyzatnak Fejlesztesi kiadas Mukodesi bevetel Iranyito szervtol tamogatas Ebbol: allami tamogatas Onkormanyzat tamogatasa evi penzm. Igenybevetele Fejlesztesi bevetel Letszam (fd) Hatarido: ertelem szerint Feielos: Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto'

22 Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda Vezetoje 7524 Kiskorpad, Petofi u. 20. Kiadasok sorszam Eloterjesztes A Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda i. felevi beszamoloja Megnevezes szakmai neveles Er.ei. Mdd. Ei. (l.telj. adatok ezer forintban ~ ellatas mukodes er..ei. mdd.et. l.telj Torveny szerinti illetmenyek munkaberek c jubiieumi jutaiom Beren kivuli juttatasok - Erzsebet etkezesi utalvanyok Foglalkoztatottak szemeiyi juttatasai: Munkaadokat terfielo jarulekok es szocialis hj.ado szocialis hj.ado EH014%etk Munkaltatot terhelo Szja ( etk.) o Szakmai anyagok gy6gyszer,vegyszer kbnyv, folyoirat, informacio hordbzo szakmaif. Kisert. Inf.eszk, mas t.eszk ijzemeltetesi anyagok Irodaszer nyomtatassal, fenym. Osszefuggo tijzeloanyagok munkaruha-vedoruha egyeb keszlet egyeb kisert.t. eszk. Beszerzes Egyeb kommunikacios szolgaltatas Telefondijak Kdzuzemidijak aramdij vizdij Karbantartasi,kisjavftasl szolgaltatasok Szakmai tev. SegftS szolgaltatas

23 2 18. Kiadasok mindosszesen: sorszam Megnevezes szakmai neveles ellatas mukodes Er.ei.jM6d. Ei. Il.telj. er..ei. mod.ei. l.telj Egyeb szolgaltatasok postal, csomagoiasidijak szalli'tasl szolgaltatas rovarirtas addk.dfjak egyeb Klkiildetes, reklam es propaganda kiadasok belfoldi klkiildetes Mukodesi celu afa Egyeb penzugyi muveletek kiadasai Beveteiek sorszam Megnevezes adatok ezer ft Tamogatasi celii fin. muveletek Eredeti ei. Modositott ei. 1. felevi telj. 01. Kozponti.iranyitoszervi tamogatas Beveteiek osszesen: Az Ovoda evrol 524 e.ft. Kezdo penzkeszlettel rendelkezik. Kerem a Tisztelt Kepviselotestiiletet, iiogy a fentitablazatban foglaltak szerint sziveskedjenek a Kiskopradi Szivarvanypalota Ovoda felevi beszamoibjat elfogadni. Kiskorpad, Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto

24 3 Hatarozati javaslat /2014.( ) szamu kepviselotestuleti hatarozat Kiskorpad Kozseg onkormanyzatanak Kepviselotestulete a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda , felevi beszamolojat annak megvitatasa man elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban Megnevezes Er.ei. Mod.ei. l.telj. % Kiadasi foosszeg ,6 Beveteli fsosszeg ,2 Ebbol: Mukodesi kiadasok eredet ei. Mod.ei. 1. telj % Szemeiyi juttatasok S140 47,2 Munkaadokat terhelo jarulekok ,1 Dologi kiadasok ,5 Tartaiek penzmaradvany Fejlesztesi kiadas Miikodesi bevetel Iranyito szervtol tamogatas ,6 Ebbol: allami tamogatas ,8 Onkormanyzat tamogatasa Fejlesztesi bevetel Letszam (fo) ,0 Hatarido: ertelem szerint Feielos: Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto

25

26 3. 4. rendelkezes Tibome

27 /2014.(.) szamu kepviselotestijleti hatarozat Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviseldtestulete az Onkormanyzat evi koltsegvetesenek I. felevi teljesi'teserol keszult tajekoztatot annak megvitatasa utan elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban Megnevezes er.ei mod.ei I.felev telj % Kiadasi foosszeg ,9 Beveteli foosszeg ,1 Ezen belijl: adatok ezer forintban er.ei. mod.ei. I.felv.telj % a mukodes celu beveteleket ,9 Ebbol: - finanszirozasi celu muveletek ,0 eldzd evi penzmaradvany ,0 a mukodesi celu kiadasokat ,1 Ebbdl: a szemeiyi juttatasok kiadasait ,4 szocialis hozzajarulasi adot ,1 a dologi kiadasokat ,9 Ellatottak juttatasai ,7 Egyeb mlj'kodesi celu kiadasok ,0 a felhalmozasi cetu bevetelt ,4 Ebbol: finanszi'rozasi celu muveletek ,9 eldzo evi penzmaradvany ,0 a felhalmozasi celu kiadast ,3 Ebbdl: a beruhazasok osszeget ,2 a feiujitasok osszeget ,0 egyeb felhalmozasi celu kiadasok egyeb felhalmozasi celu tamogatasok Rdvid lejaratu fejiesztesi hitel ,0 iakas ep.vasarlas kolcson ,0 engedelyezett letszam keret ,0 munkajogi letszam ,0 Hataridd folyamatos Feleldsok: polgarmester Jegyzd

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032

Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Qiikarmaiiyzata 9534 Marcalgergeh^ Kossuth u. 52. fi: 89 342-032 Kepviselo-testulet tagjainak He 1vben MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet 2015. februar 12-en (csiitqrto'kon) 17.00 6rai kezdettel

Részletesebben

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO

8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu MEGHIVO MifidCyfidza kozseg Onkormdnyzata 8513 Mihalyhaza, Jokai u. 2. Tel./Fax.: 89/348-586 E-mail: mihalyhaza@mail.rlobonet.hu Kepviselo-testiilet Tagjainak He 1 y b e n Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet

Részletesebben

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17.

sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 MEGHIVO 2014. februar 6-an (csiitortokon) 17. sszjjdk Koz.seg Qnkormauyzata 9533 Nemesszalok Rakoczi u. 13.»: 39 548-200 Kepviselo-testiilet tagjainak H e I v b e n MEGHIVO Ertesitem, hogy a Kepviselo-testulet Az tiles helye: Onkormanyzati hivatal

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(V.25.) önkormányzati rendelete a költségvetés végrehajtásáról Madocsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA

ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSA Előterjesztő: Bukodi Károly polgármester 2015. április 1 Ócsa Város Polgármestere 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky u. 2. Tel.: 29/378-125, Fax: 29/378-067,

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 16/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. szeptember 26. (csütörtök) napján 15

Részletesebben

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft

A B C D E F. 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft A B C D E F 1 2 z 2 Doboz Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 3 a.) B E V É T E L E K 4 1. sz. táblázat E Ft 5 Sorszám 0 2012. évi előirányzat 2012. évi módosított előirányzat 2012. évi teljesítés

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 34 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 17/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő testületének és az 1. napirendi pont tárgyalásánal Tabdi

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete

Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére. Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Előterjesztés a Képviselő-testület 2012. február 29-i ülésére Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési rendelet-tervezete Tisztelt Képviselő-testület! Szentgotthárd Város Önkormányzata

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Nagyfüged Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 4/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról Bodajk Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Kóka Község Önkormányzat Képviselő testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Kóka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 12-én megtartott soros képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó

Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó Társulása 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. M E G H Í V Ó Bucsa és Kertészsziget Önkormányzat Napközi Otthonos Óvoda Intézményfenntartó

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2014. évi költségvetéséről

2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (I.28.) önkormányzati rendelete 2014. évi költségvetéséről Ajka város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a Magyarország

Részletesebben

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

ALAPOKMÁNY. Költségvetési gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv Szentkirály községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete Szentkirály Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének megállapításáról ALAPOKMÁNY Intézmény megnevezése:

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. április 26-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 26/2007. (I. 25.) KT számú határozat (Határidő: 2007.02.28) Tárgy: A szerződések

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére

Előterjesztés Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.április 25.-i ülésére .napirendi pont E - 62. Előterjesztő: Bencsik Mónika polgármester Előterjesztést készítette: Tóthné Pataki Csilla jegyző Hársvölgyiné Kamarás Zita pü. csoportvezető Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására

EL TERJESZTÉS. A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására EL TERJESZTÉS A Jászladányi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megtárgyalására El terjeszt : Czibak László, Nemzetiségi Önkormányzat elnöke El készítésben részt vett: Mezei Norbert,

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása

Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 3/2014. (III. 1.) önkormányzati rendeletének részletes indokolása Paks Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának rendjéről (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben