Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere"

Átírás

1 Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Polgarmesteretdl 7524 Kiskorpad, Petofi u. 20. Eloterjesztes Kiskorpad kozseg Onkormanyzata KepviselotestiJletenek 2014 hdnap napjan tartando ijiesere Tisztelt Kepviselotestulet! Az Onkormanyzat 2014.evi koltsegveteset a 3/2014.(11.04.) szamu koltsegvetesi rendeletevel hagyta jova. A koltsegvetesi beveteli es kiadasi modositott fo osszeg ezer forint, amely a poteloiranyzatok reven ezer forintra modosul az alabbiak szerint: az onkormanyzat az adossagkonszolidacioban nem reszesult telepijlesek reszere nyujtott tamogatasboi ezer forint osszegu tamogatast kapott, melyet az orvosi rendelo (7000 ezer Ft) es a kulturhaz tetd (3000 ezer Ft.) felujitasara kivan a kepviselotestulet felhasznalni. - A Vizmu vagyon ertekeleset el kellett vegeztetni, erre a ceira DRV. ZRT ezer forint tamogatast elolegezett meg. A feladat elvegzesevel a BDL KFT. bizta meg a kepviselotestulet. Az onkormanyzat sajat mukodesi bevetelet 109 ezer forinttal n6velte,amely az oszlop es beton elem ertekesitesebol adodik. adatok ezer forintban Ezen beliii: Jogcfm er.ei mod. ei jav.mod Mod.ei. (1) Beveteiek Feihalmozasi celu onkormanyzati tamogatasok Mukodesi celu beveteiek Ezen beiul: Kiadasok Dologi Kiadasok Felujitasok Kiskorpad, Pikler Jozsef polgarmester

2 Kiskorpad Kozseg Onkormanyzat Kepviselotestulete /2014.(.).6nkormanyzati rendelete az onkormanyzat evi koltsegveteseroi szolo 3/2014.(11.04.) Snkorm^nyzati rendelete modositasaroi Kiskorpad kozseg Onkormanyzatanak kepviselotestulete Magyarorszag Aiapton/enye 32. cikk (1) bekezdes f) pontjaban, a heiyi onkormanyzatok es szerveik, a koztarsas^gi megbizottak, valamint egyes centralis alarendeltsegu szervek feladat-es hataskoreikrol szdio evi XX. TOrveny 138. (1) bekezdes b) pontjaban, az allamliaztartasrol szolo evi CXCV. Torveny 23. (1) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan, figyelemmel a Magyarorszag evi kozponti koltsegveteseroi szolo evi CCXXX. Torveny aban foglaltakra a kovetkezoket rendeli el: 1- - Kiskorpad kdzsegi Onkormanyzat KepviselotestQiete 3/2014.(ll.04.)6nkormanyzati rendelete az Onkormanyzat evi koltsegveteseroi (a tovabbiakban: Okr) 3. -anak (1) bekezdese helyebe a ksvetkezo rendelkezes lep: (1) Kiskorpad Kozsegi Onkormanyzat KepviselotestQiete ( a tovabbiakban. Kepviselotestulet) az onkormanyzat evi koltsegveteset allapitja meg ezer forint targyevi koltsegvetesi bevetellel, ezer forint targyevi kdltsegvetesi kiadassal es ebbol: 8155 ezer forint koltsegvetesi belso hiannyal a) Ezen belul: a mukodesi celu bevetelt e Ft-ban ebbol: aa; finanszirozasi celu muveleteket 0 e Ft-ban ab; elozo evi maradvanyt 8155 e Ft-ban b) a mukodesi celu kiadasokat e Ft-ban ebbol: ba; a szemeiyi juttatasok kiadasait e Ft-ban bb; szocialis hozzajarulasi adot 7410 e Ft-ban be; a dologi kiadasokat e Ft-ban bd; az ellatottak penzbeli juttatasait e Ft-ban be; Egyeb muk. celu kiadasok 8759 e Ft-ban

3 2 c) a feihalmozasi celu bevetelt e Ft-ban ebbol: ca; finanszirozasi celu muveletek 5000 e Ft-ban cb; elozo evi penzmaradvanyt 0 e Ft-ban a feihalmozasi celu kiadast ebbol: e Ft-ban da; a beruhazasok osszeget e Ft-ban db; a felujitasok osszegdt e Ft-ban dc; egyeb feihalmozasi celu kiadasokat 0 e Ft-ban dd; egyeb feihalmozasi celci tamogatasokat 0 e Ft-ban de; lakas epitesi.vasarlasi kslcsont 500 e Ft-ban df; Rovid lejaratu feji.hitel toriesztese 5000 e Ft-ban allapitja meg. Az onkormanyzat bevetelei es kiadasai 2. Az Okr 3. -anak (1)-(4) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1 ) A 1. -ban megallapitott koltsegvetesi bevetel forrasonkenti megbontasat a 1. melleklet tartalmazza. (2) A z onkormanyzat koltsegvetesi kiadasait jogcimenkent e rendelet 2. melleklete tartalmazza. (3) A kepviselotestulet a felujitasi eloiranyzatokat celonkent e rendelet 3. melleklete szerint hagyja jova. (4) AkepviselotestQIet feihalmozasi kiadasait feladatonkent az 4. melleklet tartalmazza. 3. Az Okr. 3. -anak {8)-(10) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: (1) A kepviselotestulet sz Onkormanyzat koltsegveteset feladatonkenti bontasban a 5. melleklet szerint allapitja meg (2) Az Onkormanyzat osszevont koltsegvetesi merleget a 6. melleklet tartalmazza. (3) A kepviselotestulet az onkormanyzat eloiranyzat felhasznalasi utemtervet a 7. melleklet szerint hagyja jova.

4 3 Az onkormanyzat kotelezo, onkent vallalt, valamint allamigazgatasi feladatai szakfeladatonkent Az Okr. 4. -anak (1) bekezdesenek helyebe a kovetkezo rendelkezes lep: 4.. (1) A kepviselotestulet az onkormanyzat kotelezo feladatait szakfeladatonkent a 8. mellekletben foglaltak szerint hatarozza meg. Zaro rendelkezes 5. (2) Ez a rendelet kihirdeteset koveto napon lep hatalyba. Kiskorpad, 2014 ho nap Pikler Jozsef polgarmester Dr. Feher Jozsef aljegyzd A rendelet kihirdetve: ho. nap Dr. Feher Jozsef aljegyzd

5 a y2014.( 1. melleklet.) onkormanyzati rendelethez Az onkormanyzat bevetelei forrasonkent adatok ezer forintban A B.0 Megnevezes er. Ei mod.ei. 1. Mukodesi beveteiek 1. Termekek es szolgaltatasok adoi 1.Szocialis hozzajarulasi ado es jarulekok 2. Berhez es foglalkoztatashoz kapcsolodo adok S.Vagyoni tipusu adok Ertekesitesi es forgalmiadok Fogyaszt^si adok 6. Penzugyi monopoliumok nyereseget terhelo adok 7. Gepjarmuadok Egyeb ^ruhasznalati es szolgaltatasi adok Termekek es szolgaltatasok adoi osszesen Egyeb kszhatalmi beveteiek Kozhatalmi beveteiek Osszesen: Mukodesi beveteiek 1. Aru-es keszletertekesites ellenerteke Szolgaltatasok ellenerteke Kdzvetitett szolgaltatasok erteke Tulajdonosi beveteiek Ellatasidijak Kiszamlazott altalanos forgalmi add 7. Altalanos forgalmi ado visszaterulese 8. Kamatbeveteiek Egyeb mukodesi beveteiek 67 Mukodesi beveteiek osszesen: Mukodesi celu atvett penzeszkozok I.Muk.celu garancia-es kezessegvall.-bol szarmazo megterulesek AHT. KkvQIrol 2.Muk. celu visszateritendo tamogatasok.kdlcsonok visszaterulese AHT.kivulrol 3.Egyeb mukodesi celu atvett p^nzeszkbzdk Mukodesi celu atvett penzeszkszok osszesen: O 4. Onkormanyzatok mukodesi tamogatasai HeIyi Onkormanyzatok mukddesenek altalanos tamogatasa TelepDIesi onkormanyzatok egyes koznevelesi feladatainak tamogatas TelepiJlesi onkormanyzatok szocialis es gyermekjdieti feladatainak tamogatasa Telepiilesi onkormanyzatok kulturalis feladatainak tamogatasa Mukodesi celu kozpontositott eloiranyzatok HeIyi dnkormanyzatok kiegeszitd tamogatasai Mukddesi celu tarhogatasok allamhaztartason belufrol Elvonasok es befizetesek bevetelei 2. Muk.celu garancia-es kezessegvallalasbol szarmazo megterulesek AHT.belulrol 3. Muk.celu visszateritendo tamogatasok,k6ics6n6k visszaterulese AHT.belulrdI 4. Muk.celu visszateritendo tamogatasok.kfilcsdndk igenybevetele AHT.belulrol 5. Egyeb mukodesi celii tamokatasok bevetelei AHT.belulrol Mukodesi beveieiek mindosszesen: A B C

6 11. Feihalmozasi beveteiek Megnevezes er. Ei mod.ei. 1. Helhalmozasi beveteiek Immaterialis javak ertekesitese 2. Ingatlanok ertekesitese 3. Egyeb targyi eszkbzok ertekesitese Reszesedesek ertekesitese 5. Reszesedesek megszijnesehez kapcsolodo beveteiek 2. Feihalmozisi celra atvett penzeszkozok IFelh-celLi garancia-es kezessegvall.-bol szarmazo megterulesek AHT. Kkvulrol 2.Felh.. celu visszateritendo t^mogatasok.kolcsonok visszaterulese AHT.kivulrol 3.Egyeb feihalmozasi celu atvett penzeszkozdk 3. Feihalmozasi cefu tamogatasok allamhaztartason beiulroi Feihalmozasi celu onkormanyzati tamogatasok Felh..celu garancia-es kezessegvallalasbol szarmazo megterulesek AHT.belulrol 3. Felh..celu visszateritendd tamogatasok,kslcsondk visszaterulese AHT.belulrol 4. Felh..celu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnsk igenybevetele AHT.belulrol 5. Egyeb felhalmozasicelu tamokatasok bevetelei AHT.belulrol Feihalmozasi beveteiek mindosszesen: Jovedelemadok 1. Maganyszemelyek jdvedelemadoi 2. Tarsasagok jovedelemadoi III. Finanszirozasi beveteiek 1. Hitel kolcsonfelvetel allamhaztartason kiviilrol I.Hosszu lejaratu hitelek.kolcsonok felvetele 2.Likviditasi celu hitelek.kolcsonok felvetele penzugyi vallalkozastol 3. Rdvidlejaratu hiteiek, kolcsonok felvetele fejlesztesi BelfdIdI ertekpapirok bevetelei 1. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok bevaltasa, ertekesitese 2. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok kibocsatasa 3. Befektetesi celii belfoldi ertekpapirok bevaltasa.ertekesitese 4. Befektetesi celu belfoldi ertekpapirok kibocsatasa 3. Maradvany Igenybevetele Elozo ev koltsegvetesi maradvanyanak igenybevetele Elozo ev vallalkozasi maradvanyanak igenybevetele 4. Belfoldi finanszirozas bevetelei 1. Allamhaztartason beluli megelolegezesek 2. Allamhaztartason beluli megelolegezesek toriesztese 3. Kozponti.iranyitoszervi tamogatas 4. Betetek megszuntetese 5. Kdzponti koltsegvetes sajatos finanszirozasi bevetelei 5. KiJIfdIdi fmanszirozas bevetelei 1. Forgatasi celii kulfdidi ertekpapirok bevaltasa.ertekesitese 2. Befektetesi celii kulfoldi ertekpapirok bevaltasa, ertekesitese 3. Kulfoldi ertekpapirok kibocsatasa 4. Kulfdidi hiteiek. kolcsonok felvetele 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek bevetelei Finaszirozasi beveteiek osszesen: Beveteiek osszesen:

7 2.meileklet a /2014. {. ) onkormanyzati rendelthez Onkormanyzati szintu kiadasok jogcimenkent adatok ezer forintban A B C IVlegnevezes er. Ei. mod.ei. IViukddesi kiadasok 1. IVIukddesi kiadasok., 1. Szemeiyi juttatasok Foglalkoztatottak szemeiyi juttatasai Kuls6 szemeiyi juttatasok Munkaadokat terhelo jarulekok es szocialis hj.ado Dologi kiadasok Keszlet beszerzes Kommunikacibs szolgaltatasok Szolgaltatasi kiadasok Kikuldetes,reklam-es propagandakiadasok Kuldnfeie befizetesek es egyeb dologi kiadasok Ellatottak penzbeli juttatasai Tarsadalombiztositasi ellatasok 2. Csaladi tamogatasok Penzbeli karpdtlasok.karterftesek 4. Betegseggel kapcsolatos(nem tarsadalombiztositasi) ellatasok Foglalkoztatassal.munkanelkQIiseggel kapcsolatos ellatasok Lakhatassal kapcsolatos ellatasok Intezmenyi ellatottak penzbeli juttatasai 8. Egyeb nem intezmenyi ellatasok S.Egyeb mukddesi celu kiadasok Nemzetkozi kotelezettsegek 2. Elvonasok es befizetesek 3.Muk.celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT.beluIre 4. Muk.celu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnok nyujtasa AHT.beluIre 5.Muk.celu visszateritendd tamogatasok.kolcsdnok torlesztese AHT.beluIre 6. Egyeb mukddesi celu tamogatasok AHT. Beluire Muk.celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT. kivulre 8. Miik.celu visszateritendo tamogatasok.kdicsdnok nyujtasa AHT.kivuIre 9. Arkiegeszitesek,artamogatasok 10.Kamattamogatasok 11. Egyeb mukodesi celu tamogatasok AHT.kivuIre Tartalekok Mukodesi kiadasok osszesen:

8 2 A, B C Megnevezes er. EL mod.ei. IL Finanszirozasi kiadasok 1. Hitel kdlcsdn torlesztes allamhaztartason kivulre Hosszulejaratu hitelek,kolcs6n6k torlesztese 2.Likviditasi celu hitelek.kolcsonok torlesztese penzugyi vallalkozasnak 3. Rdvidlejaratu hiteiek, kolcsonok torlesztese fejlesztesi Belfoldi ertekpapirok kiadasai 1. Forgatasi celii belfoldi Ertekpapirok vasarlasa 2. Forgatasi celu belfoldi ertekpapirok bevaltasa 3. Befektetesi celu belfoldi ertekpapirok vasarlasa 4. Befektetesi celii belfoldi ertekpapirok bevaltasa 3. Belfoldi finanszirozas kiadasai Allamhaztartason beluli megeldlegezesek folyositasa 2. Allamhaztartason beluli megeldlegezesek visszafizetese 3. Kozponti.iranyitoszervitamogatasok folyositasa Penzeszkozok betetkent elhelyezese 5. Penzugyi lizing kiadasai 6. Kdzponti koltsegvetes sajatos finanszirozasi kiadasai 4. Kulfoldi finanszirozas kiadasai 1. Forgatasi ceiii kulfdidi ertekpapirok vasarlasa 2. Befektetesi celu kulfoldi ertekpapirok vasarlasa 3. Kulfoldi ertekpapirok bevaltasa 4. Kulfdidi hiteiek, kolcsonok toriesztese 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek kiadasai Finanszirozasi kiadasok osszesen: ill. Feihalmozasi kiadasok 1. Beruhazasok Immaterialis javak beszerzese,letesitese 2. Ingatlanok beszerzese,letesitese Informatikai eszkdzok beszerzese, letesitese 4. Egyeb targyi eszkozok beszerzese, letesitese Reszesedesek beszerzese Meglevo reszesedesek ndvelesehez kapcsolodo kiadasok 7- Beruhazasi celu eldzetesen feiszamitott altalanos forgalmi add Felujitasok Ingatlanok felujitasa Informatikai eszkdzok felujitasa 3. Egyeb targyi eszkozok feliijitasa 4. Feliijitasi celii eldzetesen feiszamitott altalanos forgalmi add Egyeb feihalmozasi celii kiadasok Felh.celu garancia-6s kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT.beluIre 2. Felh..c6lu visszateritendo tamogatasok.kblcsdnok nyujtasa AHT.beluIre 3. Felh..celii visszateritendo tamogatasok.kolcsondk toriesztese AHT.beluIre 4. Egyeb feihalmozasi celii tamogatasok AHT. Beluire 5. Felh..celu garancia-es kezessegvall.szarmazo kifizetes AHT. kivulre 6. Felh..celu visszateritendo tamogatasok.kolcsondk nyujtasa AHT.kivuIre Lakastamogat^s 8. Egyeb feihalmozasi celu kiadasok aht.kivuire Feihalmozasi kiadasok osszesen: Koltsegvetesi kiadasok 108S

9 1.EU tamogatasboi megvalosuld 3. melleklet a /2014. (.) onkormanyzati rendelethez az Snkormanyzat felujitasi eloiranyzatai celonkent A adatok B ezer forintban c A felujitasi eel megnevezese er. Ei mdd.i. 2. Nem EU tamogatasboi megvalosuld Orvosi rendelo felujitasa (adossagkonszolidaciobdl kulturhaz teto felujitasa (adossagkonszolidaciobdl) Felujitas dsszcsen: Q

10 a /2014.( 4. melleklet ) onkormanyzati rendelethez rendeletehez az onkormanyzat feihalmozasi kiadasok feladatonkent adatok ezer forintban A B c A fejlesztesi eel megnevezese er. Ei mod.!. 1. EU. Tamogatasboi megvalosulo Kulturhaz parkolo epitese evre athuzodo resze Tanyagondnoki jarmu beszerzese Nem EU tamogatasboi megvalosulo kamatmentes kolcson nyujtasa lakas vasarlas.feluj DRV.ZRT. Reszveny vasarlasa 0 10 Mmdosszesen: SCO 14322

11 0

12 5. melleklet a /2014. (.) dnkormanyzati rendelethez Feladat megnavez6se Kiadasok Onk.^s Onk.-iHivatal Az onkormanyzat koltsegvetese feladatonkent A B C D E> ' '>. G - H Szom. ]uttatas Munkadd). iaruldk Dologi kiadds Ellatottak ponzbdli ]. Egydb mok. c.kladssok jogalk.^s alt.ig. feladata Erdekkepv.szakszetv.-i tev.tamogalasa Civilszervezelek tamogatasa LakSshozJutast segitfi Boruhazdsi kiadds adatok ez Feliijltdsok Egy6b tamogatasok Ovodai Intezmenyi elkeztetes Tuz-es katasztrofa vedelem Kfizterijlet rendjenek fenntartasa Hallgat6i 6s oktatoi osztandij es egyeb juttatas Varos-6s kozseggazdai. egyeb szolgditatas Falugondnoki.tanyagond. szolgaltatas Startmunka-Teli kozfoglalkoztatas Hosszabb idotartamu kozfoglalkoztatas Konyvtari allomany gyarapitasa.nyilvantartasa Ssszesen ' felhc

13 2 adatok eze :^':.-.A.: B C D E., <F G H 1 Feladat megnevezese Szem. Munkadbl Dologi Ellatottak Egy#lj mok. Berutidzasi Felujitasok Egy6b Kiaddsok juttatas jarul6k kiadds penzbeli j. c.kiaddsok kladds fallic KozvilSgitSs Haziorvosi alapellatas Fogorvosi ugyelet Kaztemeto fenntartas miikodtetes Ko2utak,hidak,alagutak uzemeltet6se,fenntarlssa Tamogatas celu finanszirozasi muveletek Sport letesitmenyek, edzotaborok muk.,fenntartasa Munkanelkuliek aktivkoru ellatasa Betegseggel kapcsolatos penzbeli ellatasok Lakasfenntartassal laktialissal osszefijggo feladatok Egyeb szocialis penzbeli ellatasok tamogatasok Eltiunyt szemelyek hatramaradottainak penzbeli ell Gyermekvedelmi penzbeli es termeszetbeli ellatasok Egyeb szocialis termeszetbeli es penzbeli ell ZoldteriJlet kezeles Qsszesen:

14 3 adatok eze A B C D. E F G H. 1 Feladat megnevezese KiadSsok Szom.,.. juttatas Munkadbi jdrul6k Dologi kladds ElldtQttak pdnzbejl ]. Egy6b muk. c.kiaddsok Beruhazasi kladas Folujitdsok Egyob felh.c Helyl kbzossegit^r biztositssa mukodtetese Szennyviz gyijjt6se, tisztitdsa elhelyyezese forgatasi es befektet6si c6lu finanszirozasi muveletek Osszesen: OSSZESEN oro 500

15 A B C D t. F G H 1 Feladat megnevezese Onk-muk. Muk.c.tdm. Folh.c.tam. jfivedalemadok Kfizhatalmi niqk. Felh. Beveteiek tdm. AHT.bolOl AHT.belill beveteiek bevdteiek bav6tolek dtvctt po Onkormanyzatok elsz. a kozponti ktgv.-i szeivekkel Tanyagondnoki, falugondnoki szolgsltatas Haziorvosi alapellatas vodai gyermekelkeztetes koztemeto fenntartasa Hosszabb iddtartamu kozfoglalkoztatas Startmunka- Tfeli kozfoglalkoztatas Nem Iak6ingatlan berbeadasa Tamogatasi celu finanszirozasi bevetel Onkormanyzatok funkci6ra nem tervezfieto bevetelei Forgatasi celu es befekt. celu finanszirozas Varos -es kozseggazdsikodas egyeb szolg Ovodai ellatas mukodesi feladata Osszesen: G S

16 a 6. melleklet /2014. (.) onkormanyzati rendelethez Az dnkormdnyzat dsszevont koltsegvetesi merlege ada A B.. C.<!D1 4 - '» PJipgnevezGS kolts«>^l^ «'^^- il tpr^ Mi gno<p/(.s Miikodesi beveteiek Miikodesi Idadisok Onkormanyzatok miikodesi tamogatasai 1. Miil(()d si kiadasok 2. Miikodesi c^lii tamogatasok AHT.belulrol 1. Szemeiyi iuttatasok 3. Jovedelemadok 2. Munkaadokat terhelo jar. Es szoc.hi.ad6 4. ICozliatalmi beveteiek Dologi kiadasok 5. Miikodesi beveteiek Ellatottak penzbeli juttatasai 6, Mukodesi celu atvett penzeszkozok 5. Egyeb miikodesi celii kiadasok Fcllialmozasi beveteiek ebbol tartalekok Feihalmozasi celii tamogatasok AHT. Beliilrol 2. Feihalmozasi beveteiek Feihalmozasi Idadasok 3. Feihalmozasi celii atvett penzeszkozok Beruhazasok 2. Felujitasok Egyeb feihalmozasi celu kiadasok ikoltseg^clest WadftsdU 3. Finanszirozasi kiadasok 1. Hitel,kolcsOntOrleszt6s AT. Kivulre fejleszt 2. Belfoldi ertekpapirok kiadasai Belfoldi finanszirozas kiadasai ebb6l kdzponti iranyit6szervi tdm. Folybsitasa ikiilfiildi finanszirozas kiadasai 5. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos ugyl KoltscHvct^si bfvi-telck (isszesei) Finanszirozasi beveteiek Hitel-,k6lcs6nfelvetel AHT. Kiviilrol fejlesztesi 2. EJelfOldi ertekpapirok bevetelei Maradvany Igenybevdtele 4. Belfoldi finanszirozas bevetelei 5. KillfOldi fmanszirozas bevetelei 6. Adossaghoz nem kapcsolodo szarmazekos iigyletek bevetelei IrAnyit6 szervi tamogatask^nt foly6sitott timogatsis fizetesi i<iq»nszlrn/asi bcvdtejek ilsszesen Finanszirozasi kiadtisok jlns^escu IIEVETELEK OSSZESEN 1208:'-, KIADASOK OSSZESEN

17 a 7. melleklet /2014.(.) onkormanyzati rendelethez eldiranyzat - felhasznalasi utemterv A B C D E F G H 1 J Megnevezes januar februar marcius aprilis majus Junius Julius auguszt. szepl 1. Beveteiek 1. Onkormanyzatok miik. Tamogatasai Milk. Celu tamogatasok AHT.beliJirol 3. Jovedelemadok 4. Koztiatalmi beveteiek Mukodesi beveteiek Mukddesi celu atvett penzeszkozok Mukodesi beveteiek ossz.: Felti.celu tamogatasok AHT.belulrol Feihalmozasi beveteiek 9 Felh. Celu atvett penzeszkozok Feihalmozasi bev. 6ssz.i sooo 8012 Finanszirozasi beveteiek ^ 679., Beveteiek mindosszesen: Z Kiadasok 1. szemeiyi jellegu kiadasok munkaadokat terhelo jarulekok dologi kiadasok Ellatottak penzbeli juttatasai Egyeb mukodesi celu kiadasok Mukodesi kiadasok osszesen: SBQ Beruhazasok. 7. Felujitasok 8. Egyeb feihalmozasi celii kiadasok Feihalmozasi kiadasok ossz.: Finanszirozasi kiadasok' JKiaddsok mindosszesen:

18 8. melleklet a /2014. (.) (inkormanyzati rendelethez Az onkormanyzat kotelezo feladatai szakfeladatonkent adatok ezer forinban A B C D r G H 1.1 K Feladal megncvczise Kiadisok Onk. Es Onkominyzali hiv. jog Szem Juttatas Miinkaddl Jiruick Dologi kiadas Ellitoltak p6nzbell J Egyib niqk r kiadisok alk. Alt.ig lev Erd.kepv. Szakszen/ezetl tevekenyseg lamogalasa vodai intezmenyi etkezetetes Tuz-es katasztrdta v6delem BcruhizisI kladas Feliilitasok Egyib fclhc Varos-es kflzsaggazd. Egyeb szolgaltatas Falugondnoki. tanyagondnoki FInan. szirozasl szolgaltatas Slartmunka- TelikOzfoglalkozlalas Hosszabbidolartamu kozfoglalkoztatas Konyvt^n allomany gyarapilssa nyilvanlartasa Kozvilagitas Haziorvosi alapellatas Fogorvosi ugyelet Kozlemelo fennlartas. mukodtetes Kozutak.hidak.alagulak uzemeltetese, fethasznalasa TamogalAsi celu finanszirozssi muveletek Egyeb szocialis penzbeli etlat^sok tamogatasok gyermekvedelmi penzbeli 6s termeszetbeli ellcitasok Egyeb szocialis termeszetbeli es penzbeli ellatasok Szennyvizgyuitese tiszlilasa, elhelyezese Forgatasi es befektetesi ceiu finanszirozasi muveletek Zoldlerijlet kezeles

19 A B C n F r G H ~ - 1 J K :: F0ladat megnevezese Onk infik. Muk c tim. Fell) c tim jbvedclemadak boveioiek bcvitoiek beveteiek' itvett pe itvott pe KOzhatalml muk. Felh muk c Folh C. Flnanszlrozis Beveteiek AHT bolul AHT beldl Falugondnoki, tanyagondnoki szolgaltatas Onkormanyzatok elsz. A kozponti ktgv.-i szervvekkel Haziorvosi alapellatas vodai Intezmenyi elkezeteles Koztemeto (ennlattas, miikodtetes startmunka- Telikozfoglalkoztat^s Hosszabbidolartamu kozfoglalkoztatas ForgatSsi 4s befektetesi celu finanszirozasi muveletek Varos-es irozseggazd, Egyeb szolgaltatas vodai neveiesi ellatas mukodtetesi feladatai TSmogalasi ceiu fin muveletek onk.feladatra nem terv, Kiadasai

20 Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda Vezetdje 7524 Kiskorpad, Peto fi S.u.20. Eloterjesztes a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda koltsegvetesenek modositasara Az Ovodanak evben forint penzmaradvanya keletkezett. A kepviselotestulet a 74/2014.(Vll.l4.) szamu hatarozataval ugy dontott, hogy brutto ezer forint-ert gumiburkolatot rendel az ovoda udvarara, a fennmarado forintot keri visszautaini az onkormanyzat szamlajara. Az Emberi Eroforrasok IVIiniszteriumatol az IPR palyazatra forint tamogatast kapott az Ovoda, melyet az onkormanyzat szamlajara utaltak, az onkormanyzat tamogataskent tovabb adja az ovodanak. Az Ovoda beveteli es kiadasi eloiranyzata ezaital ezer forintrol ezer forintra emelkedik. Kiskorpad, Czebei Gyorgyi Csilla ovoda vezetd

21 Hatarozat! javaslat /2014.( )szamu kepviselotestuleti hatarozat Kiskorpad Kozseg onkormanyzatanak Kepviselotestulete a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda evi koltsegvetesenek modositasat annak megvitatasa utan elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban IVlegnevezes Er.ei. Mod.ei. jav. Mod. M6d.(l) Kiadasi foosszeg Beveteli foosszeg Ebbol: eredet ei. Mod.ei. jav. Mod. Mod. Ei.(l) Mukddesi kiadasok Szemeiyi juttatasok Munkaadokat terhelo jarulekok Dologi kiadasok Tartaiek penzm. visszaut. onkormanyzatnak Fejlesztesi kiadas Mukodesi bevetel Iranyito szervtol tamogatas Ebbol: allami tamogatas Onkormanyzat tamogatasa evi penzm. Igenybevetele Fejlesztesi bevetel Letszam (fd) Hatarido: ertelem szerint Feielos: Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto'

22 Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda Vezetoje 7524 Kiskorpad, Petofi u. 20. Kiadasok sorszam Eloterjesztes A Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda i. felevi beszamoloja Megnevezes szakmai neveles Er.ei. Mdd. Ei. (l.telj. adatok ezer forintban ~ ellatas mukodes er..ei. mdd.et. l.telj Torveny szerinti illetmenyek munkaberek c jubiieumi jutaiom Beren kivuli juttatasok - Erzsebet etkezesi utalvanyok Foglalkoztatottak szemeiyi juttatasai: Munkaadokat terfielo jarulekok es szocialis hj.ado szocialis hj.ado EH014%etk Munkaltatot terhelo Szja ( etk.) o Szakmai anyagok gy6gyszer,vegyszer kbnyv, folyoirat, informacio hordbzo szakmaif. Kisert. Inf.eszk, mas t.eszk ijzemeltetesi anyagok Irodaszer nyomtatassal, fenym. Osszefuggo tijzeloanyagok munkaruha-vedoruha egyeb keszlet egyeb kisert.t. eszk. Beszerzes Egyeb kommunikacios szolgaltatas Telefondijak Kdzuzemidijak aramdij vizdij Karbantartasi,kisjavftasl szolgaltatasok Szakmai tev. SegftS szolgaltatas

23 2 18. Kiadasok mindosszesen: sorszam Megnevezes szakmai neveles ellatas mukodes Er.ei.jM6d. Ei. Il.telj. er..ei. mod.ei. l.telj Egyeb szolgaltatasok postal, csomagoiasidijak szalli'tasl szolgaltatas rovarirtas addk.dfjak egyeb Klkiildetes, reklam es propaganda kiadasok belfoldi klkiildetes Mukodesi celu afa Egyeb penzugyi muveletek kiadasai Beveteiek sorszam Megnevezes adatok ezer ft Tamogatasi celii fin. muveletek Eredeti ei. Modositott ei. 1. felevi telj. 01. Kozponti.iranyitoszervi tamogatas Beveteiek osszesen: Az Ovoda evrol 524 e.ft. Kezdo penzkeszlettel rendelkezik. Kerem a Tisztelt Kepviselotestiiletet, iiogy a fentitablazatban foglaltak szerint sziveskedjenek a Kiskopradi Szivarvanypalota Ovoda felevi beszamoibjat elfogadni. Kiskorpad, Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto

24 3 Hatarozati javaslat /2014.( ) szamu kepviselotestuleti hatarozat Kiskorpad Kozseg onkormanyzatanak Kepviselotestulete a Kiskorpadi Szivarvanypalota Ovoda , felevi beszamolojat annak megvitatasa man elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban Megnevezes Er.ei. Mod.ei. l.telj. % Kiadasi foosszeg ,6 Beveteli fsosszeg ,2 Ebbol: Mukodesi kiadasok eredet ei. Mod.ei. 1. telj % Szemeiyi juttatasok S140 47,2 Munkaadokat terhelo jarulekok ,1 Dologi kiadasok ,5 Tartaiek penzmaradvany Fejlesztesi kiadas Miikodesi bevetel Iranyito szervtol tamogatas ,6 Ebbol: allami tamogatas ,8 Onkormanyzat tamogatasa Fejlesztesi bevetel Letszam (fo) ,0 Hatarido: ertelem szerint Feielos: Czebei Gyorgyi Csilla intezmenyvezeto

25

26 3. 4. rendelkezes Tibome

27 /2014.(.) szamu kepviselotestijleti hatarozat Kiskorpad Kozseg Onkormanyzatanak Kepviseldtestulete az Onkormanyzat evi koltsegvetesenek I. felevi teljesi'teserol keszult tajekoztatot annak megvitatasa utan elfogadja az alabbiak szerint: adatok ezer forintban Megnevezes er.ei mod.ei I.felev telj % Kiadasi foosszeg ,9 Beveteli foosszeg ,1 Ezen belijl: adatok ezer forintban er.ei. mod.ei. I.felv.telj % a mukodes celu beveteleket ,9 Ebbol: - finanszirozasi celu muveletek ,0 eldzd evi penzmaradvany ,0 a mukodesi celu kiadasokat ,1 Ebbdl: a szemeiyi juttatasok kiadasait ,4 szocialis hozzajarulasi adot ,1 a dologi kiadasokat ,9 Ellatottak juttatasai ,7 Egyeb mlj'kodesi celu kiadasok ,0 a felhalmozasi cetu bevetelt ,4 Ebbol: finanszi'rozasi celu muveletek ,9 eldzo evi penzmaradvany ,0 a felhalmozasi celu kiadast ,3 Ebbdl: a beruhazasok osszeget ,2 a feiujitasok osszeget ,0 egyeb felhalmozasi celu kiadasok egyeb felhalmozasi celu tamogatasok Rdvid lejaratu fejiesztesi hitel ,0 iakas ep.vasarlas kolcson ,0 engedelyezett letszam keret ,0 munkajogi letszam ,0 Hataridd folyamatos Feleldsok: polgarmester Jegyzd

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol

SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete. a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol SAJOBABONY VAROS ONKORMANYZATA KEPVISELO-TESTULETENEK 11/2015. (IV.29.) onkormanyzat! rendelete a 2014. evi penziigyi terv vegrehajtasarol Sajobabony Varos. Onkormanyzatanak Kepviselo-testiilete az Alaptorveny

Részletesebben

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített

1. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének összesített Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V. 12) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III. 10.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 8/2014.(VI.18.) önkormányzati rendelethez Sokorópátka Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

1.1. számú melléklet a 14/2014 ( XI.27. ) önkormányzati rendelethez Nagycserkesz Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám

Részletesebben

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015. (V. 12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról Bakonyság Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím

B E V É T E L E K. Bevételi jogcím 17/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelet 1. mell.,,1.1 mell. az 1/2014. (II.28.) önkorm. rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E

Részletesebben

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez

Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez Kenézlő Községi Önkormányzat 1. számú melléklet a 11/2014. (IX. 12.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K

Milota Önkormányzat 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K Milota Önkormányzat 1. melléklet a 7/2014. (IX. 29.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím 2014. évi előirányzat

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 15/2014.(VI.3.) önkormányzati rendelete Tiszavasvári Város Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről szóló 4/2013.(II.15.) önkormányzati rendeletének

Részletesebben

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról

12/2014.NII1.28.1 számú. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014.NII1.28.1 számú önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.1111.6./szárnú rendeletének módosításáról Szendrő

Részletesebben

Pénzügyi előirányzatok mérlege

Pénzügyi előirányzatok mérlege Remeteszőlős Község Önkormányzat 1.1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Pénzügyi előirányzatok mérlege 1. sz. táblázat Bevételek Ezer forintban Bevételi jogcím Eredeti előirányzat Módosított

Részletesebben

B E V É T E L E K Ezer forintban

B E V É T E L E K Ezer forintban 1.1. melléklet a 2/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Lovászpatona Község Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K

Tiszacsécse község Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K Tiszacsécse község Önkormányzat 1.melléklet a 4/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelethez 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK BEVÉTELE ÉS KIADÁSA B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat.

B E V É T E L E K. 1. sz. táblázat Ezer forintban. 2014. évi. Sorszám Bevételi jogcím Eredeti előirányzat. Módosított előirányzat. 1.1. melléklet a 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelethez Kazincbarcika Városi Önkormányzat 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE 1. sz. táblázat Ezer forintban Sorszám Bevételi jogcím Eredeti

Részletesebben

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Sorszám B E V É T E L E K 1. melléklet a 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelethez 1.1. sz. táblázat Csatka község Önkormányzat Ezer forintban 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Bevételi jogcím 1 2

Részletesebben

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése

2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek előirányzatának teljesítése 2. melléklet Ellend Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételek ának teljesítése Megnevezés eredeti Ellend Községi Önkormányzat módosított összege 2 3 4 5 8 01 Helyi önkormányzatok működésének

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasd Önkormányzat 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1.1. melléklet a.../2014. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sor - szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez

Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez Győrújbarát Község Önkormányzat2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK 1.1. ÖSSZEVONT melléklet a.../2015. MÉRLEGE (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2015. évi Ezer forintban 2015.

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete. 1. A költségvetés bevételei és kiadásai Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2015. (V.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetésének zárszámadásáról. Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft)

Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Felcsút Községi Önkormányzat 214. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTű KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATű ŰűVATAL EL űrányzataű kötelez önként vállalt állami (államigazg atási) ÖSSZESEN Törvény szerinti

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Módosított előirányzat. Sorszám Bevételi jogcím. 2014. évi előirányzat 1.1. melléklet a 18/2014 (XI.27.) számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzata 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Ezer forintban Sorszám Bevételi

Részletesebben

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat költségvetéséről szóló 1/2014.(II.14.) önkormányzati rendelet áról Kunfehértó Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete

Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2014. (III. 12.) önkormányzati rendelete Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Hatályos:2014-03-17 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Bánhorváti Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Bánhorváti Községi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Képviselő-testületének KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi eredeti BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata. Képviselő-testületének. 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (IV.07.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község Önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.27.) önkormányzati

Részletesebben

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből

b) Költségvetési kiadások összegét 632 790 ezer Ft, amelyből c) Finanszírozási kiadások 308 248 ezer Ft, amelyből Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2015. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2015. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet

Részletesebben

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Rendelet-tervezet. (2) A R. 3. -a helyébe az alábbi rendelkezés lép: Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2015.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 26.) önkormányzati

Részletesebben

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2014. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2014. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet 3.

Részletesebben

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1.1. melléklet az 1/2015. (II.11.) önkormányzati határozathoz Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pápateszér 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K Ezer forintban Sor-szám Bevételi jogcím

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Csabdi Község Önkormányzat előirányzatai 1/a. melléklet /215. (..) Önk. rendelethez Csabdi Község Önkormányzat 214. évi költségvetése

Részletesebben

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez

a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez Kunfehértó Község Polgármestere ELŐTERJESZTÉS a Kunfehértó Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséhez (Képviselő-testület 2014. február 13-i ülésére) Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzatok

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv: 02 0200...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete

Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) Önkormányzati rendelete Balatonederics község önkormányzatnak 2015. évi költségvetéséről Balatonederics község Önkormányzatának

Részletesebben

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek

Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 K1-K8. Költségvetési kiadások 04 B8. Finanszírozási bevételek - 2 - Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 - 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások 01 Törvény

Részletesebben

Határozati javaslat. Költségvetési határozat

Határozati javaslat. Költségvetési határozat Határozati javaslat /2015. (IX. 30.) sz. KTFT hat.: Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. évi költségvetésének elfogadásáról szóló 2/2015. (II. 25.) sz. KTFT. határozat módosítása Költségvetési

Részletesebben

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele

Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele Úrhidai Község Önkormányzat 2014.évi költségvetés tervezett bevétele 1.melléklet/1. oldal Eredeti előirányzat Bevétlek Közös Önkormányzati Úrhidai Tündérkert Önkormányzat Önkormányzat Hivatal Óvoda összesen

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/2015.(10.08.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 24/215.(1.8.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1 1.1. melléklet a 3/2015. (III. 13.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 2015. ÉVI SZAKOLY KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím

Részletesebben

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete

TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete TISZADOB NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 7/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez

1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez MENDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 1.sz.melléklet címrend a 2014.évi költségvetési rendelethez Önkormányzat Régi Szakfeladat Korm funkc Új Szakfeladat Növényterm. 0100001 0421310001 Közutak fenntart 5220011 045160

Részletesebben

1. függelék. Bevételek

1. függelék. Bevételek 1. függelék Sorszám Rovat megnevezése Rovat száma ezer forintban Eredeti előirányzat 1. 2. 3. 4. 01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 14 689 02 Települési önkormányzatok egyes

Részletesebben

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete

Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete Sarosd Nagykozseg Onkormanyzata Kepviselo-testiiletenek 4/2013. (11.15.) onkormanyzati rendelete a Kepviselo-testiiletenek 2012. evi koltsegveteserol szolo 11/2012.(IX.14.) onkormanyzati rendelettel modositott

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele

${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet... Szerv számjele Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok 03 0202 ${pukorzet} fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus A fejezet megnevezése, székhelye: A megye megnevezése, önkormányzat székhelye..................

Részletesebben

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.11.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Sajóhídvég Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TELJESÍTÉSE HETES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6/2014. (IV.30.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÉS PÉNZMARADVÁNYÁRÓL Hetes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Németbánya Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat

Rendelet-tervezet. 2. Az irányító szerv az átmeneti gazdálkodási időszakban teljesített bevételek és kiadások figyelembe vételével az önkormányzat Rendelet-tervezet Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2014.(..) önkormányzati rendelete Kerekegyháza Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 13.) önkormányzati

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Maglóca Község Önkormányzatának

Részletesebben

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(III.12.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 2 Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet az 1/214. (II. 28.) önkormányzati rendelethez Szakoly Község Önkormányzat 214. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím Ezer forintban

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jellemző adatok Önkormányzati jellemző adatok A fejezet megnevezése, székhelye: Az irányító szerv:...... fejezet cím/alcím megye pénzügyi körzet településtípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1..

3.. (1) Az önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a következők szerint állapítja meg: 1.. Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyásáról Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 11-2/215/A2 Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A 21 évi költségvetési rendeletmódosítás indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015.(III.30.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 2015. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 4/ 215. ( II.27.) önkormányzati r e n d e l e t e az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE Borsodnádasdi Önkormányzat 1.1. melléklet a... önkormányzati rendelethez 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Sorszám Bevételi jogcím 2013. 1 2 3 5 1. I. Önkormányzat

Részletesebben

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2012. évi előirányzat BEVÉTELEK. 2012. évi előirányzat KIADÁSOK. Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2012. évi előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3.

Részletesebben

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint

2. Az ÖR 3. - a a következk szerint módosul: 3. (1) Bevételi fösszeg: 437.162 E forint. (2) Kiadási fösszeg: 437.162 E forint A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 6/2014. (VI.26.) önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetésérl szóló 2/2014 (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község

Részletesebben

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 17.30 oral kezdettel

MEGHIVO. Ertesitem, hogy a Kepviselo-testiilet. 2014. augusztus 28-an (csiitortokon) 17.30 oral kezdettel Nemessza 16k Kozseg O n k o r m a n y z a t a 9533 Nemesszalok, Rakoczi u. 15. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Kepviselo-testiilet tagjainak H e 1 v b e n MEGHIVO

Részletesebben

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete

B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/2015. (VI.11.) önkormányzati rendelete B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.)

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban

Bevételek 2015. évi eredeti ei. eft-ban 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Ingatlan bérleti díja,bolt:( 50.000*12), kultúrház:(10.000*12) Posta helyiség 30.000*10hó 1 020 Tárgyi eszköz bérbeadásából szárm.

Részletesebben

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat

Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének. 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének Hatályos:2014-05-06 -tól Bánhorváti Községi Önkormányzat képviselő-testületének 10/2014. (V. 5.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi

Részletesebben

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K

PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K 28/2015. számú előterjesztés 1. melléklete PÉTFÜRDŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2013. évi tény 2014. évi várható 2015.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete. az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015. (II.6.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Tolmács Községi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a R. 6.2. melléklete. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 4/2013.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány Nagyközség

Részletesebben

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám

B E V É T E L E K. Ezer forintban. 1. sz. táblázat. Sorszám 1.1. melléklet a.../2013. (...) önkormányzati rendelethez ÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2013. évi előirányzat 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)

Részletesebben

B E V É T E L E K K I A D Á S O K

B E V É T E L E K K I A D Á S O K 1. melléklet a 2/2013. /II.07./számú önkormányzati rendelethez Szendrő Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének mérlege 1. sz. táblázat Bevételi jogcím B E V É T E L E K Önkormányzat Önkormányzati

Részletesebben

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló

Hetes Község Képviselőtestületének. 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete. a 2014.évi költségvetéséről szóló Hetes Község Képviselőtestületének 1/2015.(I.29.) önkormányzati rendelete a 2014.évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. A Hetes Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő testület Gyömrő Önkormányzat 2014.évi összesített felhalmozási célú bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza. Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/215. (III. 17.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 214. évi költségvetéséről szóló 2/214. (III. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról Gyömrő

Részletesebben

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról

Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetés végrehajtásáról Szálka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 3/2014.(II.07.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: Újtikos Községi Önkormányzat Kévislő-testületének 3/2014.(II.7.)

Részletesebben

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális

B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Jánossomorja Önkormányzata Globális Bevételi jogcím 2015. évi Módosított 1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának. 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete. az Önkormányzat 2006. évi zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Község Önkormányzatának 5/2007. (IV. 17.) számú rendelete az Önkormányzat zárszámadásáról és pénzmaradvány elszámolásáról Ötvöskónyi Közég Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft)

Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Önkormányzat 214. évi költségvetése Bevételek (E Ft) kötelező feladatok önként vállalt feladatok 1. melléklet állami (államigazgatási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 3/2015. (II. 2) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről (a módosításokkal egységes szerkezetben) A Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 /2014.(II.4.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Az Önkormányzat 2014. évi KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL 2 Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi

Részletesebben

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző

Fülesd, 2011. augusztus 22. Záradék: A rendelet kihirdetésének időpontja 2011. augusztus 23. Dr. Birta Zsuzsanna. Körjegyző F Ü L E S D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T É N E K 1 1 / 2 0 1 1. ( V I I I. 2 3. ) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t A Z Ö N K O R M Á N Y Z A T 2 0

Részletesebben

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

ALISCA REKULTIVÁCIÓS HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS I.mérleg Bevételek Eredeti előirányzat 2015 Kiadások adatok eft-ban Eredeti előirányzat 2015 Költségvetési bevételek 1 275 Költségvetési kiadások 1 275 Finanszírozási bevételek 0 Finanszírozási kiadások

Részletesebben

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék

1.. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Kihirdetési záradék Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(III.11.) önkormányzati rendelet módosításáról Bősárkány

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai

Csabdi Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai 13. melléklet 13. melléklet Csabdi Község A környezetvédelmi alap tervezett bevételei-kiadásai Bevételi jogcímek Talajterhelési díj Jogcím szerinti összeg 5 Bevételek összesen Kiadási jogcímei Fák ültetése

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 753/2015. 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

3. A rendelet 6. -ban rögzített 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. Visegrád Város Önkormányzat Képviselő Testületének 5/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről szóló2/2013. (II.16.) számú költségvetési rendeletének

Részletesebben

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul.

1. A Címrend az 1. melléklet szerinti tartalommal módosul. 2. Az Önkormányzat pénzügyi mérlege a 2. melléklet szerint módosul. Petneháza Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a Petneháza Község Önkormányzatának költségvetéséről szóló 4/2012. (II.27.) rendelet módosításáról Petneháza

Részletesebben

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II.14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Újrónafő Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére 5. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletének

Részletesebben