JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZOKONYV. polgarmester kepviselo. kepvisel0, alpolgarmester. Bizottsag elnoke,"

Átírás

1 SAJOSZENTPETER VAROSI ONKORMAN\'ZAT Ke pvisei o-testiii etenek a.) jegyzokonyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 21.,22.,23. d.) hatarozatai: 190., 191., 194., 195., 196., 197., 198., 199.,200.,201.,202.,203.,204. JEGYZOKONYV KesziiIt: Sajoszentpeter Varosi 6nkormanyzat Kepviselo-testiiletenek oktober 24. napjan 9 12 orai kezdettel a Polgarmesteri Hivatal tanacskozo termeben (3770 Sajoszentpeter, Kalvin ter 4.) megtartott nyilt onkormanyzati Ulesen Jelen vannak: Ules elejen Ules vegen 10 fo 9 fo Dr. Farago Peter Deak Laszlo Barta Jozsef Istvan GeregiIr Jozsef Kocsi Tibor Lesko Imre Molnar Andras Nagy Imre Perenyi Barnabas polgarmester kepviselo kepviselo, Jogi, Ogyrendi es Kozbiztonsagi kepvisel0, alpolgarmester kepviselo, Penzligyi es Vagyongazdalkodasi valamint a Kozbeszerzesi kepviselo kepvisel0 kepviselo kepvisel0, Kozoktatasi, Bizottsag elnoke kepviselo Bizottsag elnoke Bizottsag elnoke, Biral0 Bizottsag elnoke Kulturalis, Szocialis es Egeszsegligyi kepvisel0, Epitesi, Fejlesztesi, VarosUzemeltetesi Bizottsag elnoke kepviselo Dr. Gulane Bacso Krisztina Fucsko Robertne Pechy Orsolya Papp Tamas Ujvari Andor aljegyzo igazgatasi osztalyvezeto penzugyi es vagyongazdalkodasi osztalyvezeto varosuzemeltetesi es beruhazasi osztalyvezeto foepitesz Az ules t6rvenyessegi felugyeletet a jegyzo tavolleteben Dr. Gulline Bacso Krisztina aljegyzo latta el. Dr. Farago Peter polgarmester koszontotte a nyilt Ulesen megjelenteket. Megallapitotta, hogy a 12 fos kepviselo-testiiletbol 10 fo jelen van, hianyzik Balla Albert es Schwaitzer Janonse, a testiilet hatarozatkepes, az Ulest 9 12 orakor megnyitotta.

2 I. Dljekoztat6 a ket Ules kozott tett fontosabb intezkedesekrol, valamint kepviseloi bejelentesek, kerdesek, inditv{myokmegvitatasa 3. Eloterjesztes a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere kozszolgaltat6 kijelo1esere, kozszolgaltatasi szerzodes elfogadasara es onkormanyzati rendelet megalkotasara 4. Eloterjesztes a telepulesi szilard hulladekkeze1esi kozszolgaltatasr61 sz616 rendelet megalkotasara 5. Eloterjesztes a kozteruletek elnevezesenek, valamint elnevezesuk megvaltoztatasara iranyul6 kezdemenyezesnek es a hazszam-megallapitasanak szabalyair61 sz616 rendelet megalkotasara 6. Beszamol6 Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat gazdalkodasanak evi I-III. negyedevi penzugyiteljesu!eserol 8. Eloterjesztes Varosi Onkormanyzat 3 eves kotelezettsegei finanszirozasi forrasainak bemutatasara 9. Eloterjesztes a Saj6szentpeter, Biikkalja u. 2. I. lph. 2/3. sz. alatti onkormanyzati tulajdonban levo lakas felujitasi munkalatainak engedelyezesere 10. Eloterjesztes a Saj6szentpeter, Kossuth u. 24. sz. alatti es a Saj6szentpeter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-u ravataloz6k iizemeltetesere Polgarmester ur bejelentette, hogy a meghiv6ban szereplo napirendhez kepest egy rendkivuli eloterjesztes erkezett teli atmeneti kozfoglalkoztatasra iranyul6 palyazat benyiijtasara vonatkoz6an, melyet IS. sorszammaljavasolt napirendre venni es megtargyalni: Tajekoztatta a testiilet tagjait, hogy a 2.1 sorszammal jelzett eloterjesztes eseteben a testiiletnek kell dontenie, hogy zart iilesben kivan-e donteni Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat tulajdonaban levo lakasok berloivel kapcsolatosan. A kepviselo..testiilet 10 igen szavazattal tamogatta, bogy a 2.1 sorszammal jelzett eloterjesztes zart ii1esen keriiljon megvitatasra es a zart ii1csi napirendet az alabbiak szerint fogadta el Eloterjesztes Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat tulajdonaban 1evo lakasok berloivel kapcsolatos dontesek meghozatalara

3 Ezt kovetoen polgarmester ur inditvanyozta a meghiv6ban szereplo napirendek sorrendjenek m6dositaslit akkent, hogy a 6. es 7. sorszammal jelzett eloterjeszteseket 1. es 2. sorszam alatt targyalja meg a kepviselo-testiilet, ezt kovetoen zart iilesre keriiljon sor, majd az eredeti 1. sorszammal jelzett napirendtol folyamatosan kovetkezzenek az eloterjesztesek. Napirendre vonatkoz6 m6dosit6 javaslat nem volt. A kepviselo-testiilet 10 igen szavazattal a nyilt ii1esnapirendjet az ahibbiak szerint fogadta el: 1. Beszamol6 Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat gazdalkodasanak evi I-III. negyedevi penzugyi teljesuleserol 4. Tajekoztat6 a ket ules kozott tett fontosabb intezkedesekrol, valamint kepviseloi bejelentesek, kerdesek, inditvanyok megvitatasa 5. Eloterjesztes a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere kozszolgaltat6 kijelolesere, kozszolgaltatasi szerzodes elfogadasara es onkormanyzati rendelet megalkotasara 6. Eloterjesztes a telepiilesi szilard hulladekkezelesi kozszolgaltatasr61 sz616 rendelet megalkotasara 7. Eloterjesztes a kozteriiletek elnevezesenek, valamint elnevezesiik megvaltoztatasara iranyul6 kezdemenyezesnek es a hazszam-megallapitasanak szabalyair61 sz616 rendelet megalkotasara 8. Eloterjesztes Varosi Onkormanyzat 3 eves kotelezettsegei finanszirozasi forrasainak bemutatasara 9. Eloterjesztes a Saj6szentpeter, Biikkalja u. 2. I. lph. 2/3. sz. alatti onkormanyzati tulajdonban levo lakas felujitasi munkalatainak engedelyezesere 10. Eloterjesztes a Saj6szentpeter, Kossuth u. 24. sz. alatti es a Saj6szentpeter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-u ravataloz6k iizemeltetesere l.napirend: 6. sorszamu beszamol6 Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat gazdalkodasanak evi I-III. negyedevi penziigyi teljesiileserol

4 Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: a bizottsag megtargyalta Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat gazdalkodas{mak I-III. negyedevi penziigyi teljesiiieserol sz616 tajekoztat6t. Az anyagban olvashatjak, hogya koltsegvetes bevetele szeptember 30-ig 67,6 %- on, mig a kiadasa 60,83 %-on val6sult meg. Nagyon lenyeges es a jovore vonatkoztatva is egy ininymutatast ad, hogy az onkormanyzat beveteienek 87 %-a kozponti koltsegvetesbol szarmazik, mig varosi szinten a sajat bevetel osszesen 13 %. Ez az osszeg annyira keyes, hogy lehetetienseg a gazdalkodas biztos hatteret megteremteni. Minden evben lehetoseg van onhikis tamogatasra paiyazni, ami most is beny(ijtasra kernlt es varjak, hogy evben milyen osszeget hagynak j6va az onkormanyzat szamara. Ha nem tortenik vaitozas, illetve az onhikis palyazat is elutasitasra kernl, akkor varhat6an 380 milli6 Ft lesz azon kiadasi eloiranyzati osszeg, amelynek nines meg a beveteli fedezete. Velemenye volt, hogy a tajekoztat6 osszefoglal6 resze bemutatja azt az allapotot, amiben jelen pillanatban Saj6szentpcrer van. A bizottsag 3 igen, 2 tartozkodas szavazattal javasolja a tajekoztat6 elfogadasat hiszen lathat6, hogy annak ellenere, hogy ilyen szigoru gazdalkodas mellett is olyan penzosszegek vannak, amelyeknek a megfinanszirozasa lehetetlennek tiinik. Kerdes, eszrevetel nem volt, a kepviselo-testiilet 7 igen (Dr. Farago Peter, Deak Laszlo, Geregur Jozsef, Kocsi Tibor, Lesko Imre, Perenyi Barnabas, Remhis Andras), 3 tartozkodas (Barta Jozsef, Molnar Andras, Nagy Imre) szavazattal elfogadta a evi I-ITI. negyedevi penziigyi teljesiilesre vonatkozo eloterjesztesben foglaltakat es a kovetkezo batarozatot bozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 190/2013.(X.24.) batarozata Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat gazdalkodasanak I-III. negyedevi penziigyi teljesiileserol Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megtargyalta a evi koltsegvetes vegrehajtasar61 kesziilt I-III. negyedevi tajekoztat6t es azt j6vahagy61ag elfogadja. Hatarido: azonnal Felelos: polgarmester es intezmenyek vezetoi 2. napirend: 7. sorszamu eloterjesztes Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat evi koltsegvetesi koncepciojara Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: a bizottsag hosszasan targyalta az eloterjesztest. A evi koltsegvetes igen ingovanyos talajra epiil, mert ha alapjaiban nem fog megvaltozni az allami normativa nagysagrendje, akkor nagyon nagy problemai lesznek Sajoszentpeter koltsegvetesenek, de nemesak Saj6szentpeterenek, hanem velemenye szerint a 3200 onkormanyzat koziil kb onkormanyzatot is nagyon komolyan fog erinteni. Ezt azert mondja, mert jelenleg meg Magyarorszag evi koltsegveteserol sz616 torveny nines elfogadva, igy nem tudni, hogy a normativak milyen osszegben kernlnek meghatarozasra. A legfontosabb az, es a bizottsag kerte, hogy nezzek meg, mi az oka annak, hogy amit az allam feladatfinanszirozasra leoszt Sajoszentpeter varosanak, abb61 a feladatot miert esak ugy lehet ellatni, hogy sulyos tiz milli6s veszteseget szenved a varos. Megkaptak azt a tablazatot, amely bemutatja, hogy egyes feladatokhoz mennyi normativat kap a varos es mennyi az az osszeg, amit meg hozza kell tenni. Aki ezt megnezte, az elgondolkodhat azzal kapesolatosan, hogy jol van-e igy ez a normativa rendszer. Tudjak, hogy janmir I-tol mar koltsegvetes esak ugy tervezheto, hogy az null szald6s, tebat hiannyal nem lehet szamolni.

5 Ha hiannyal nem lehet szamolni, akkor mint ahogyan az abra is mutatja, jelen pillanatban olyan tetelnek is kell szerepelni a koncepci6ban, aminek a megval6sulasara csekely esely van. Ket iranyba lehet elmenni, amivel a bizottsag is teljes mertekben egyetertett. Egyik az, hogy megvarjak, hogy mik lesznek azok a normativ szamsorok, amik ki fognak jonni a koltsegvetesi torveny elfogadasakor, es akkor a bizottsagnak es a yaros vezetesenek komolyan Ie kell iilnie es a koltsegvetes tervezesehez olyan alternativakat kell bemutatni, amit vagy elfogad a testiilet, vagy nem. Ha igent mond, akkor mentheto a Yaros, ha nem, akkor komoly problemak lesznek, de mindenkeppen a testiilet felelossege lesz az, hogy mit fogad el azokb61 az alternativakb61, amiket be fognak mutatni. Azokban az esetekben, amikor par tizezer forintos dolgokr61 vitatkoznak nem biztos, hogy j6 iranyba mennek. A Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Osztalyvezetotol kerte, hogy kaphasson egy olyan anyagot, ami a normativak osszeget takarja, illetve, hogy ezekbol a normativakhoz tartoz6 feladatok mennyibe kerulnek a varosnak. Ezt a mai napon meg is kapta, melyet a Penziigyi Bizottsag iilesein meg fognak nezni, hogy hol nem stimmelnek ezek a szamok. Ha lesznek benne olyan tervezesbeli elteresek, amik kikiiszobolhetok, akkor arra ra fognak vilagitani es a testulet ele fogjak hozni. Ha nem lesznek ilyenek, akkor nem tudjak, hogy hogyan tovabb. Ugy gondolta, ha megnezik az eloterjesztest, akkor llithat6, hogy vannak benne olyan hiany csokkentesere vonatkoz6 intezkedesek, amit meg lehetne most is fogalmazni, hogy ugy tervezzen a szakma, azonban ennek a nagy resze olyan minimalis osszegeket tartalmaz, amivel nem biztos, hogy erdemes foglalkozni. Ennek ellenere a bizottsag is pr6balt az alabbiak szerint kiadascsokkento javaslatokat tenni a teny normativak ismerete nelkiil: ~ A Saj6szentpeter Komyeki Onkormanyzati Tacsulas altai elllitott o jelzorendszeres hazi segitsegny{tjtds o adossagkezelesi szolgaltatas feladatok megsziinteteset ne kezdemenyezze a polgarmester. ~ Az MSK vonatkozasaban a pontban megjelolt - tervezett szakkorok szamanak a csokkentese, Sportcsamok, EmIekhaz, Tajhaz teli iizemeltetese, a miisorok csokkentese - tetelek tekinteteben az intezmeny igazgat6ja a november havi iilesre keszitsen egy tervet, hogy hogyan tudja ezeket kihozni a leggazdasagosabban. ~ Dologi kiadasok altalanos csokkentesevel nem kivant a bizottsag foglalkozni, hiszen llithat6, hogy olyan mertekii a kiadasok kozott a hiany, aminek 1-1 %-os csokkentese tervezheto, ugyan, kozmetikazhatjak a koltsegvetest, csak azert nem jelent semmit, mert amugy sincs ra fedezet, es nem emek el vele celt. ~ A nem kotelezo feladatok vonatkozasaban a bizottsag jelenleg nem javasolt m6dositast csak akkor, amikor ismertte valnak a pontos normativ adatok. ~ A kedvezmenyesen etkezo bejar6 tanul6k utan kemi kell a kornyezo onkormanyzatokt61, hogy a rajuk eso reszt fizessek be. ~ Lakasok es helyiseg berleti dijanak az emeleset a rendeletben meghatarozottak szerint az inflaci6 mertekevel keriiljon megemeiesre. ~ Ad6rendeletek felulvizsgalata tekinteteben ipariizesi ad6 eseteben 500 eft ad6alapig a mentesseg megsziintetesere vonatkoz6an kesziiljon rendelet-m6dositas. Egy 500 eft-os ad6alap eves szinten 10 e Ft-ot jelent egy vallalkozas eleteben. A bizottsag velemenye, hogy aranyaiban, akinek nagyobb az ad6alapja az is megfizeti a 2 %-ot, akkor logikus az, hogy aki

6 kevesebb adoa1appa1 rende1kezik eves szinten mu1hat egy valla1kozas sikere. 10 e Ft-ot ki kell tudjon tenne1ni. Ezen nem Az epitmenyado eseteben a garazsok es borhazak tekinteteben a mentessegek megsziintetesere vonatkozoan keszii1jon e1oterjesztes, amibo1 meg1lithatjak, hogy mi1yen osszeget je1entene a bevezetese. A bizottsag mindenkeppen javaso1ja, hogy 1ega1abb targya1janak ro1a, mive1 november 30-ig a dontest meg kell hozni ahhoz, hogy bevezetheto 1egyen. 6sszessegeben a bizottsag a evi koneepei6t az a1abbiakban fe1soro1tak figye1embe vete1eve1 3 igen, 2 tart6zkodas szavazatta1 e1fogadasra javasolja. Kihangsulyozta, a bizottsag es a varos vezetese esak altemativakat tud 1etenni, a dontes a testii1ete. Ha nem Iepnek bizonyos kerdesekben, akkor ev kozepere a varos mukodese nem 1esz finanszirozhat6. Barta Jozsef Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoke: a bizottsag targya1ta a ko1tsegvetesi koneepei6t. Mindig egy komo1y fejezete az onkonnanyzat es a varos e1eteben, hogy hogyan tudjak megtervezni a ko1tsegvetest. Tudjak, hogy a varos forrashiannya1 kiizd mukodesi 0lda1on, de ez nem ujke1etu, his zen 2007-to1 mar forrashianyos a te1epii1es. Ez egy nagyon nehez he1yzet, me1ynek keze1eseben nem mondja, hogy a varos vezetese nem tett meg mindent annak erdekeben, hogy meg tudja mego1dani to1 szamithatnak az onkonnanyzatok a kormany segitsegere. Mindig e1hangzott, hogy mi1yen nagy bajban van a varos, de azert konnanyzati segitseggel, jelesii1 Demeter Zoltan orszaggyiiiesi kepvise10 ur segitsegeve1 onhikis pa1yazaton sikeriilt annyi tamogatast szerezni, hogy a varos ne keriiljon nehez helyzetbe. Polgannester ur es a FIDESZ-KDNP frakci6 is targyalt az orszaggyii1esi kepvise1ovel, es kertek, hogy ebben az evben is 1egyen segitsegere a varosnak. Biznak a tamogatasaban es segitsegeben. A Penziigyi Bizottsag elnoke elmondta, hogy 1ega1abb 2400 te1epiiies kiizd azzal a nehezsegge1, amive1 Saj6szentpeter varosa is. Ezek kozott nagyreszben konnanyparti vezetesu onkonnanyzatokr61 van sz6, de a konnany nemesak ezeket az onkonnanyzatokat segiti, hanem azokat is, aho1 nem ilyen jellegu vezetes van es azt eszre sem veszi, amikor arr61 dont, hogy egy-egy te1epii1est hogyan tamogat, mert azokat az embereket nezi, akik az adott te1epiilesen elnek, es egyiitt tud mukodni banni1yen szinu is legyen az onkormanyzati vezetes. A bizottsag targyalta a ko1tsegvetesi koneepeiot. Kerestek mukodesi oldalon azokat a kiadasesokkento teteleket, amelyeket batran memenek javasolni, hogy ezze1 is esokkentsek a varos kiadasat. E1 kell mondani, hogy ebben nagyon nehez olyan pontokat ta1a1ni, amelyek meg tovabb esokkenthetok. Eppen ezert a nem k6telezoen vallalt fe1adatok kozott nem is talaltak olyat, am it esokkenteni kellene hiszen a Muvelodesi es Sportkozpont mukodtetese, a testvervarosi kapeso1atok, a Saj6 TV mukodtetese mind olyan pont, ame1yet fontosnak es sziiksegesnek tartanak a varos eleteben. A bizottsag javaso1ta, hogy a szeme1yi juttatasok tervezese 97 %-on tortenjen, jutalomkeret nem tervezheto. Itt el kivanta mondani, hogy ami6ta a varosban az oktatasi intezmenyek atvete1re keriiltek, egy kozel 30 millio Ft-os megtakaritas je1entkezik a mukodesi 0lda1on, mert ennyive1 esokken a varos oktatasra forditand6 koltsegvetesi osszege. Az MSK-ban szervezett szakkozok szamanak esokkenteserol addig nem tudnak beszelni, amig az intezmeny igazgat6ja javaslatta1 nem e1 a testiilet fele. A bizottsag azt gondo1ja, hogy a varosban minden egyes je1en1eg mukodo szakkorre sziikseg van, de szakmai1ag ezt a1atamasztani esak az MSK igazgatoja tudja, hogy me1yek azok, amelyre alta1ajavasoltan nines sziikseg. A Sportesamok mukodesevek kapeso1atban a bizottsag oriilt anllak, hogy ebben az evben az a terv, hogy a teli idoszakra nem all Ie a fiites, hiszen a milldennapos testnevelest igy meg tudjak oldani az oktatasi intezmenyek, illetve a de1utani orakban a sporto1ni vagy6k fiit6tt teremben tudnak mozogni.

7 Ez a kiadas velemenyiik szerint tobbszorosen megteriil, ha egeszseges gyermekeket nevelnek ebben a varosban. A miisorkoltsegek csokkentesevel kapcsolatban a bizottsag velemenye volt, hogy erre is varjak az MSK igazgat6janak javaslat<it. Minimalisan elkepzelheto egy csokkentes, de itt is a legnagyobb koriiltekintessel kell eljarni. A dologi kiadasok tekinteteben a koncepci6ban szereplo osszeghez kepest nem javasol a bizottsag csokkentest. Ha csak 1 %-ot is csokkentenenek, akkor mar kozel 5 milli6 FHal csokkenne a yaros koltsegvetese, de tudjak, hogy ez a varos miikodese szempontjab61 elengedhetetlen. A kedvezmenyesen etkezo bejar6 tanul6k eseteben a lak6hely szerint illetekes onkormanyzatokt61 kerni kell az etkezes teljes koltsege es a normativa osszege kozotti kiilonbozet megteriteset, bar nem nagy tetelrol van sz6, mindosszesen 143 e Ft-ot jelent. A lakas- es helyisegberleti dijak szazalekos emelesevel kapcsolatban a bizottsag megfogalmazta azt, hogy csak inflaci6t koveto emelest kell betervezni, melyet a rendelet is kotelezoen eloir. Ettol magasabb emelest nem javasolnak, hiszen igy is sok gondot okoz a varosban eloknek a berleti dij kifizetese. Nagyon sok iizlet zlirt be, a bizottsag azt szeretne, ha mim~l tobb iizlet megmaradna a tovabbiakban is. Az ad6rendeletek felulvizsgalataval kapcsolatban a bizottsag nem javasol uj ad6nem bevezetest. A garazsok es borhazak esetleges ad6mentesseg megszuntetese tekinteteben a garazsok eseteben targyalhatnak r61a, azonban nagyon keyes borhaz van es fontos a szolo kultura megtartasa, ezert ezt a bizottsag nem javasolja. Maradjanak meg, orizzek meg Saj6szentpeter ezen kulturajat. A bizottsag az elobb elhangzottakra tekintettel a evi koltsegvetesi koncepci6t 3 igen, 2 tart6zkodas mellett tamogatja. Dr. Farago Peter polgarmester: a testiiletben reszt vesznek partok kepvisel6in kiviil fiiggetlenek is es az termeszetes, hogy idonkent egy-egy kepviselo a saj<it partj<it, vagy kormany<it igyekszik nepszeriisiteni. Ha ezt nem viszik tulzasba, es nem szolseges, akkor ez meg szamara is elfogadhat6. Ha ez igy tortenik, ahogyan tortent, azontul, hogy Barta J6zsefnek a bizottsag velemenyet kellett volna csak elmondania elfogadja, mert nem tudjak ennyire kettevalasztani a mondand6t. Azonban, kerte ha valamit mondanak, az pontos legyen. Nem 2007-ben kezdodott a varosnak az anyagi helyzet romlasa, hanem 2006-ban. Elnok ur ugy fogalmazott, hogy a tamogatas kiilonosen 2010 utan tortent a kormany reszerol, azonban ez sem felel meg a va16sagnak. Konkret szamadatokat fog mondani, mivel Nagy Imre kepviselo ur a penziigyi osztalyvezetotol kert e vonatkozasban adatokat. Korabban mar kerte a kepviseloket, hogy ha barmilyen adatra sziiksegiik van, azt a polgarmesteren keresztiil kerjek, es teljesiteni fogjak. A szamadatok a kovetkezok: 2006-ban e Ft-ot kapott a varos az akkori kormanyt ben egyszer e Ft-ot, majd e Ft-ot, 2008-ban 50 milli6 Ft-ot, es 2010 kora tavaszan 30 milli6 Ft-ot, aminek semmi koze nem volt meg a jelenlegi kormanyhoz ben kapott eloszor a yaros ajelenlegi kormanyt6l onhikis tamogataskent e Ft-ot, es ben e Ft-ot. Tehat a kiilonosen 2010 utan idezett mondat ugy allossze konkretan, hogy amig a korabbi kormanyt61 kapott a varos 247 milli6 Ft-ot, 84 milli6t a jelenlegi kormanyt61, vagyis 163 milli6 Ft-tal kaptak tobbet a korabbi kormanyt61. Nem politizalni kivant, hiszen az elnok ur mondott ket olyan mondatot, amire konkret szamadatokkal reagalt. Tehat sem az nem felel meg a val6sagnak, hogy 2007-ben kezdodott a forrashiany, sem pedig az, hogy 2010 utan voltjelentos az allam reszerol a tamogatas. Az elmult napokban konzuitalt Demeter Zoltan orszaggyiiiesi kepviselovel, hiszen tobb esetben felajanlotta a segitseget. Megertve a varos helyzetet igeretet tett, mivel 0 polgarmesterkent is dolgozik, ezert ismeri egyes telepiilesek gazdalkodasat. Egyertelmii volt szamara, hogy itt egy olyan helyzet allt

8 elo, hogy nem azert van minusz, mert elkoltji a yaros a penzt, hanem a miik6desi bevetelek nem fedezik a kiadasokat. Lesko Imre az Epitesi, Fejlesztesi, KornyezetvMelmi es Varosiizemeltetesi Bizottsag elnoke tavolleteben: A bizottsag hosszasan targyalta az eloterjesztest es az alabbi javaslatot terjesztik a kepviselo-tesrulet ele. A nem kotelezo feladatokat soronkent targyalta a bizottsag es az alabbiak szerint szavazott r6la: Ad6ssagkezeIesi tamogatas 4 igen SAJO TV miikodtetese 3 igen, 1 tart6zkodas» Testvervarosi kapcsolatok e Ft 50 %-kal torteno csokkenteset javasolja a bizottsag» Kozfoglalkoztatas onereje» Kepviseloi tiszteletdij azzal, hogy az ifjusagi es sporttaialkoz6 megrendezesre kerllljon 3 igen, 1 tart6zkodas 3 igen, 1 tart6zkodas a bizottsag reszerol megoszlottak a velemenyek es 2 igen es 2 tart6zkodas mellett nem foglaltak allast» Kotvenytorlesztes 3 igen, 1 tart6zkodas» Kamatfizetes 3 igen, 1 tart6zkodas» Tajhaz, Levay EmIekhaz, Rendezvenyek Haza a bizottsag 3 igen, 1 tart6zkodassal azon a velemenyen volt, hogy az MSK igazgat6ja a novemberi iiiesre keszitsen altemativ javaslatot a koltsegcsokkentesre» Sportcsamok 3 igen, 1 tart6zkodas» SKOrr hozzajarulas nem kotelezo feladatokhoz 3 igen, 1 tart6zkodas» Szemelyi juttatasok tervezese 97 %-on tortenjen, jutalomkeret nem tervezheto 3 igen, tart6zkodas.» Jelzorendszeres hazi segitsegnyujtast es az ad6ssagkezelesi szolgaitatast 3 igen, tart6zkodassal nem javasolja a bizottsag megsziintetni.» Az MSK-val kapcsolatos dontesek elosegitese erdekeben az igazgat6 a novemberi iilesre keszitsen javaslatot.» evben e Ft + AFA osszeget javasol a bizottsag kulturalis programokhoz forraskent biztositani 4 igen szavazattal.» Dologi koltsegcsokkentest nem javasol a bizottsag 3 igen, 1 tart6zkodas» Kedvezmenyesen etkezo bejar6 tanul6k eseteben a lak6hely szerinti illetekes onkormanyzatt61 kemi kell az etkezes teljes koltsege es a normativa kozotti kiilonbseg megteriteset 4 igen.» Lakas es helyiseg berleti dijak inflaci6 mertekevel torteno emeleset javasolja a bizottsag 3 igen, 1 tart6zkodas» Uj ad6 bevezeteset a bizottsag nem javasolja 3 igen, 1 tart6zkodassal. Osszessegeben a bizottsag az elmondottak figyelembeveteievel a evi koltsegvetesi koncepci6t 3 igen, 1 tart6zkodassal elfogadasra javasolja. Perenyi Barnabas a Kozoktatasi, Kulturalis, Szocialis es Egeszsegiigyi Bizottsag elnoke: a bizottsag megtargyalta a evi koltsegvetesi koncepci6r61 sz616 eloterjesztest. Ismetlesekbe nem kivant bocsatkozni. A bizottsag velemenye megegyezett a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke altai elmondott velemennyel. A bizottsag a koncepci6r61 sz616 eloterjesztest 3 igen szavazattal az alabbi fobb elemekkel fogadta el: - Szemelyi juttatasok tervezese 97 %-on tortenjen. - A 3. pontban szereplo ket szocialis ellatastjavasoljak tovabbra is megtartani a koltsegvetesben. - A pont tekinteteben, ami az MSK es intezmenyei miikodesevel kapcsolatos ugy foglaltak allast, hogy az MSK igazgat6ja a novemberi iiiesre keszitsen az intezmeny miikodesevel kapcsolatos

9 eloterjesztest, hogy milyen mertekil koltsegcsokkentest tud elkepzelni, ami szakmailag indokolt es megalapozott pont vonatkozasaban nem javasolt a bizottsag m6dositast pont eseteben a lakas es helyiseg berleti dijak szazalekos emelesere az inflaci6 merteket javasolja a bizottsag. - Ujabb ad6nem kiveteset a bizottsag nem tamogatja az elkovetkezo idoszakban. - A koltsegvetesben megjelenik egy 10 milli6 Ft-os celtartalek, amit tovabbra is tervezni javasol a bizottsag. Barta Jozsef kepviselo: megkoszonte polgarmester ur pontositasat. Osszeadasra keriiltek egy 4 eves ciklusnak a szamai O-ig. Dr. Farago Peter polgarmester: pontosan 7 ev adatait adta ossze. Az egyik osszeg 247 milli6, a masik 84 milli6 Ft volt. Barta Jozsef kepviselo: most ott tartanak, hogy ev adatait adtak ossze ennek a kormanynak a javara irand6t 84 milli6 Ft osszegben. Meg hatra van kb. masfel ev, hogy tamogatast tudjanak adni. Dr. Farago Peter polgarmester: nagyon oriilne annak, ha beerne tamogatas szintjen a jelenlegi kormany a korabbi kormany altai adott tamogatas osszeget annak ellenere, hogy ismert a hovatartozasa. Nagyon boldog lenne, ha a ciklus vegen azt mondhatna, hogy a jelenlegi kormany tobbet adott ennek a varosnak, mint az elozo. Barta Jozsef kepviselo: ez igy van, osztozik a polgarmester oromeben, mert ez mar megtortent, his zen ez a kormany bar nem tartozik a miikodesi bevetelekhez 1, 4 milliard forintot adott a hiteltorleszteshez. Barta Jozsef kepviselo: a napirendhez tartozik, hiszen koltsegvetesrol beszelnek es egyeb mas soron nem kell fizetni azt a jelentos osszeget eves szinten, ami 100 milli6 Ft feletti osszeget jelentett, most csak 38 milli6t. Bizott abban, hogy az elkovetkezendo idoszakban meg ez az osszeg is csokkeni fog. Nem baj ha ezeket is hozzaadjak, bar tudja, hogy igy mar Ienyegesen meghaladja a korabbi tamogatasok osszeget es ezert mondta, hogy osztozik a polgarmester oromeben. Ez a kormany mindent megtesz annak erdekeben, hogy az onkormanyzatok tul tudjak elni ezt a nehez idoszakokat. Azt gondolja fontos, hogy egy varos polgarmestere es akar egy ellenzeki kepvisel0 is mindent megtegyen azert, hogy a yaros miikodokepes legyen es ne a hibakat keressek alland6an, hanem eloremutat6 gondolatokkal kozosen tudjak ennek a varosnak a sorsat jobbitani. Ezert kerte, hogy amikor egy koltsegvetesi koncepci6r61 beszelnek, akkor necsak a miikodesi oldalt nezzek, hanem nezzek azt is, hogy van egy masik oldal is, ahol 1400 milli6 Ft jelentkezik. Ha j61 emlekezik 2005-ben is volt mar a varosnak anyagi gondja, es polgarmester a varosnak onhikis tamogatast. ur volt az, aki hozott Barta Jozsef kepviselo: annak a pontositasa sem artana, hogya ev valtasanal tortent egy kozel 110 milli6s tamogatas, amit Demeter Zoltan orszaggyiilesi kepvisel0 szerzett. Tehat ha tisztessegesen kezdik szamolni, akkor maris 150 milli6 Ft-nal tartanak. De ha meg az 1400 milli6t is hozzaadjak, akkor 1500 milli6 Ft felett van. Szemely szerint erti a polgarmester ur gondolatat.

10 Dr. Farago Peter polgarmester: oriilt a kepviselo azon mondatanak, es remelte, hogy ez tettekben is meg fog nyilvanulni, hogy mind a ket oldalnak kotelessege a varost tamogatni. Remelte, hogy a korabbiakt61 elteroen a kozosen letrehozand6 varosi koltsegvetest Onok is el fogjak fogadni. Amirol a kepviselo ur beszelt az nem 110 milli6, hanem 90 egynehany milli6, ami viszont nem a miikodokeptelen onkormanyzatok tamogatasar61 szol, hanem a normativak valtozasa miatti kiegeszitest takarja. Tobbszor elmondta, hogy az ad6ssagkonszolidacio nagy segitseg volt, de nem oldotta meg a yaros helyzetet. A koltsegvetesi koncepciot most ugy targyalja a testiilet, hogy a 70 %-os ad6ssagkonszolidaci6n mar tul vannak. Mindig elmondta es el fogja mondani, hogy a 70 % annyib61 konnyebbseg, hogy azt nem kell meg pluszkent hozzatenni a tobb szaz milli6 forinthoz. De a megoldas az lett volna, hogy a yaros miikodesenek hianyat kapta volna meg normativakban es egyeb tamogatasokban, maradt volna a kotveny, mert annak a 100 milli6 Ft-jat a yaros ha nehezen is, de ki tudta volna fizetni, eddig is kifizette. Soha nem maradtak el sem a kotveny, sem az egyeb felvett hiteleknek a visszafizetesevel. Valamennyi bizottsag megtargyalta az anyagot, ami alapjan egyertelmii az, hogy ha minden nem kotelezo feladatot elhagynak, amik kellenek ahhoz, hogy a yaros zokkenomentesen tudjon miikodni, es csak a torveny altai eloirt kotelezo feladatot latjak el, akkor is megkozeliti az osszege a 300 milli6 Ft-ot. Ha egy fillert nem kapott volna a yaros a kotvenybol, es maradnak ugy ahogy van, akkor evente 100 milli6t kellene kifizetni. Most viszont szenved a yaros a 346 milli6 Ft minusszal. Ha nem kap a yaros onhikit, akkor nem tudjak, hogy milyen helyzet fog eloallni. Teny, hogy a miikodeshez tobb mint 300 millio Ft hianyzik. Tokeletesen erti, hogy a kepviselo ur miert mondja el ezt minden alkalommal es a hivatalos propaganda is mert mondja el, hogy Magyarorszagon az onkormanyzatokat megszabaditottak a kotveny teher nagy reszetol es veglegesen is meg fogjak szabaditani, mert tudomasa szerint folyamatban van, hogy teljesen meg fog sziinni az onkormanyzatok ad6ssaga. De nem sziinik meg a 360 milli6s minusz, ez a problema. Ha barkitol kap segitseget Yaros, azt polgarmesterkent megkoszon, de legyenek targyilagosak es a szamokat ugy mondjak, ahogy mutatjak a konyvelesek. Barta Jozsef kepviselo: megkoszonte ismet a pontositast, hiszen nagyon fontos volt, hogy elmondta polgarmester ur, val6sziniileg a teljes hiteiallomanyt a kormany at fogja vallalni. A kotvenyt 23 even keresztiil 100 milli6 Ft-javal kellett volna a varosnak fizetnie, amely innentol kezdodoen megsziinik es varhat6an a jovo esztendotol nem kell fizetni. Tehat 23 ev ad6ssagat vallalta at a kormany jelen esetben Saj6szentpeter helyzeteben. Dr. Farago Peter polgarmester: bajban vannak egymassal a szamolas tekinteteben. A 360 milli6s nagysagrend jovore is ennyi lesz, es utana is. Most ezt szorozza be 23 ewel? Hacsak nem sziiletik egy olyan dontes, hogy azok az onkormanyzatok, akik be tudjak bizonyitani, hogy azert vannak minuszba, mert nincs annyi beveteliik, akkor megoldjak a problemajukat. Sokszor elmondta, hogy amig polgarmester plusz ad6t nem fog kivetni. Az igazsaghoz hozzatartozik az is, hogy az onkormanyzatok anyagi helyzete 1990-tol nem lett rendbeteve. Korabban is voltak a tanacsoknak es a telepiileseknek gondjaik, de a megyei tanacsoknak volt olyan keretiik, amit leosztottak a jarasoknak es a telepiilesek mindig megkaptak a sziikseges penzt elott nem volt olyan, hogy egy onkormanyzat ugy zarta az evet, hogy onhikit kellett kapnia, mert a megyei tartaiek keretbol tamogatasban reszesiiltek. Ezek tenyek. Ha ev vegen csak 100 milli6 minusz lenne ez a yaros kepes lenne kigazdalkodni, mert ha megnezik az elmult evek zarasait lathat6, hogy nagyon kemeny penziigyi fegyelemmel a minuszok nagy resze Ie lett dolgozva. Barta Jozsef kepviselo: visszaterve Saj6szentpeterre abb61 a tekintetbol, hogy feltetelezhetoen ha 23 eyre osszeadnak a 300 milli6t mennyi lenne. Ezek feltetelezesek, am it 0 mondott, az pedig konkretum, mert kifizette a kormany.

11 Bizik abban, hogy a kormany nem fogja megtenni, hogy nem ny6jt segitseget az onkormanyzatoknak, ha csak arra gondol, hogy az 6vodai neveles tekinteteben a finanszirozast odaig emelte, hogy minimalisan kell az onkormanyzatnak kiegesziteni, amely eddig nem igy volt. Azt gondolta, ez a kormany arra torekszik, hogy mindenkinek a leheto legoptimalisabb miikodesi feltetelt biztositsa. Szereti ha konkretumokr61 beszelnek. Mindenben nem fognak egyeterteni a polgarmesterrel, de abban maga reszerol is egy kozos gondolkodast tud talalni, hogy arrafele haladjanak, hogy ennek a varosnak, az itt elo embereknek legyen jobb. Azert helyen kell kezelni az 1,4 milliard forintot, velemenye szerint koszonet iliet meg erte mindenkit, aki ezt tamogatta. Ennek ellenere ne feiteteiezesekkel hanem konkret tenyekkel tamasszak ala azt, amit mondanak. Dr. Farago Peter polgarmester: megerositette a kepviselo azon mondatat, hogy az 1,4 milliard forintot val6ban a helyen kell kezelni, ez a pontos kifejezes. Tovabbi kerdes, eszrevetel nem volt. Polgarmester or a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag altai a hatarozati javaslat pontjaihoz megfogalmazott modositasokat tette fel szavazasra, melyre a kepviselo-testiilet az alabbiak szerint szavazott: 1. pont - A evi koltsegvetesi rendelettervezetben - a jogszabaiyok eloirasait figyelembe veve - miikodesi hiany nem tervezheto, a kiadasok es bevetelek kii16nbozetekent jelentkezo osszeget a miikodokepesseg megorzeset szolgal6 kiegeszito tamogatas bevetele jogcimen kell megtervemi - 10 igen. 2. pont - A szemelyi juttatasok tervezese 97 %-on tortenjen, jutalomkeret nem tervezheto - 9 igen I nem. 3. pont - A Saj6szentpeter Kornyeki 6nkormanyzati Tarsulas altai ellatott jelzorendszeres hazi segitsegny6jtas ad6ssagkezelesi szolgaltatas feladatok megsziinteteset ne kezdemenyezze a polgarmester - 10 igen pont - Az MSK igazgat6ja a november havi iiiesre keszitsen reszletes, letszamadatokat es koltsegeket tartalmaz6 kimutatast, hogy evben, a jelenleg tamogatassal megval6sitott szakkorei koziil a palyazatok befejezeset kovetoen melyek azok, amelyek csokkenteset szakmailag indokoltnak tartja - 10 igen. Az MSK igazgat6ja a november havi iiiesre tegyen javaslatot a Sportcsarnok, a Levay Haz, a Tajhaz es a dusnoki Kozossegi Mz nyitvatartasi idejenek korlatozasara vonatkoz6an -10 igen. Az MSK igazgat6ja a november havi iiiesre keszitsen tetelesen kidolgozott javaslatot, hogy a eyre tervezett kulturalis programok megval6sitasahoz, milyen osszegii forras biztositasat keri a koltsegvetesben - 10 igen. 7. pont - A dologi kiadasok tekinteteben a koncepci6ban szereplo osszeghez kepest csokkentest ne legyen - 10 igen. Dr. Gulane Bacso Krisztina aljegyzo jelezte, hogy a 8. ponthoz az Epitesi, Fejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Varosiizemeltetesi Bizottsagnak m6dosit6 javaslata volt, hogy a 3 milli6s osszeg e Ft-ra csokkenjen. Dr. Farago Peter polgarmester: szemely szerint tamogatja a m6dosit6 javaslatot, de meg kivanta jegyemi, hogy ez szamara egy nagyon ellentetes helyzet. Tudja es erzi, hogy sziikseg van testvervarosi kapcsolatokra, de ugyanakkor a varosnak van egy anyagi helyzete, ami kozismert. Javaslatokat fog tenni a testvervarosok polgarmesterei fele, hogy csokkentsek a taialkoz6k szamat. Javasolta a kepviselo-testiiletnek, mivel nem nyert az onkormanyzat a palyazaton, ezert a november h6napra tervezett rendezveny ne keriiljon megrendezesre, hiszen 1 milli6 Ft lenne a koltsege.

12 Em16keztette a testiiletet, hogy mennyit gondolkodtak azon, amikor arr61 dontottek, hogy a 900 gyermek sportohisahoz a 2 milli6 Ft-ot honnan teremtsek ela a tornacsarnok fiitesere. 8. pont - A testvarosi kapcsolatok sorara tervezett osszeg e Ft-ra tortena csokkentese - 7 igen, 2 nem, I tart6zkodas. 9. pont - A kedvezmenyesen etkeza bejar6 tanul6k eseteben a lak6hely szerint illetekes onkormanyzatt61 kerni kell az etkezes teljes koltsege es a normativa osszege kozotti kiilonbozet megteriteset - 10 igen. 10. pont januar 01. napjlit61 a lakas- es helyisegberleti dijak inflaci6t koveta emeleset kell betervezni - 10 igen. 11. pont a) - A jegyza a novemberi testiileti iilesre terjesszen ela az epitmenyad6 eseteben a garlizsok es borhazak tekinteteben a mentessegek megsziintetesere vonatkoz6 alternativat tartalmaz6 rendelet-m6dositasi tervezetet- 7 igen, 2 nem, 1 tart6zkodas. 11. pont b) - A jegyz6 a novemberi testiileti iilesre terjesszen el6 az ipariizesi ad6 eseteben 500 eft ad6alapig a mentesseg megsziintetesere vonatkoz6 rendelet-m6dositasi tervezetet - 8 igen, 2 nem. Ezt kovetoen polgarmester ur az elozoekben elfogadott modositasokkal egyiitt a hatarozati javaslatra kert szavazast, melyet a kepviselo-testiilet 7 igen (Dr. Farago Peter, Deak Laszlo, Geregur Jozsef, Kocsi Tibor, Lesko Imre, Perenyi Barnabas, Remias Andras), 3 tartozkodas (Barta Jozsef, Molnar Andras, Nagy Imre) szavazattal elfogadott es a kovetkezo hatarozatot hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek 191/2013. (X.24.) hatarozata Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat evi koitsegvetesi koncepciojarol Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete a targyi eloterjesztest megtargyalta es a yaros miikodakepessegenek megorzese es likviditaslinak biztositasa erdekeben a evi koltsegvetes elkeszitese soran az alabbi iranyelvek figyelembe veteiet rendeli el: 1. A evi koltsegvetesi rendelettervezetben - a jogszabalyok eloirasait figyelembe veve - miikodesi hiliny nem tervezheto, a kiadasok es bevetelek kiilonbozetekent jelentkezo osszeget a miikod6kepesseg megorzeset szolgal6 kiegeszito tamogatas bevetele jogcimen kell megtervezni. 3. A Saj6szentpeter Kornyeki Onkormanyzati Tarsulas altai elllitott a. jelzorendszeres hlizi segitsegnyujtas b. ad6ssagkezelesi szolgaltatas feladatok megsziinteteset ne kezdemenyezze a polgarmester. 4. Az MSK igazgat6ja a november havi iilesre keszitsen reszletes, letszamadatokat es koltsegeket tartalmaz6 kimutatast, hogy evben, a jelenleg tamogatassal megval6sitott szakkorei koziil a palyazatok befejezeset kovetoen melyek azok, amelyek csokkenteset szakmailag indokoltnak tartja. 5. Az MSK igazgat6ja a november havi iiiesre tegyen javaslatot a Sportcsarnok, a Levay Haz, a Tajhliz es a dusnoki Kozossegi hliz nyitvatartasi idejenek korlatozasara vonatkoz6an.

13 6. Az MSK igazgat6ja a november havi iiiesre keszitsen tetelesen kidolgozott javaslatot, hogy a eyre tervezett kultunilis programok megval6sitasahoz, milyen osszegu forras biztositaslit keri a koltsegvetesben 7. A dologi kiadasok tekinteteben a koncepci6ban szereplo osszeghez kepest csokkentest nem javasol. Ad6ssa kezelesi tamo atas SAJO TV mukodtetese I I A kedvezmenyesen etkeza bejar6 tanul6k eseteben a lak6hely szerint illetekes onkormanyzatt61 kerni kell az etkezes teljes koltsege es a normativa osszege kozotti kiilonbozet megteriteset januar 0 I. napjlit61 a lakas- es helyisegberleti dijak inflaci6t koveta emeleset kell betervezni. II. A jegyza a novemberi testiileti iilesre terjessze ela: a. Az epitmenyad6 eseteben a garazsok es borhazak tekinteteben a mentessegek megsziintetesere vonatkoz6 rendelet-m6dositas tervezetet; b. az iparuzesi ad6 eseteben 500 eft adoalapig a mentesseg megsziintetesere vonatkoz6 rendelet-m6dositas tervezetet. c. Uj ad6nem bevezetesere vonatkoz6an ne kesziiljon rendelettervezet. Szavazas utan poigarmester ur a napirendet Iezarta, es 10 ora 23 perckor a zart iiies megkerdezese elott 15 perc sziinetet rendeit el. Zart iilest kovetaen 10 6ra 55 perckor polgarmester ur a nyilt iilest megnyitotta, Ietszam 9 [0, hianyzik Balla Albert, Remias Andras es Schwaitzer Janosne.

14 Polgarmester ur napirend elott ismertette, hogy zart iiles kereteben a kepviselo-testiilet az onkormanyzat tulajdonaban levo lakas hatralekos berlojenek dijtartozasa reszletekben torteno megfizetesere vonatkoz6 megallapodas megkoteserol es berleti szerzodes felmondasar61 dontott. 3. napirend: 1. sorszamu tajekoztato a ket ii1es kozott tett fontosabb intezkedesekrol, valamint kepviseloi bejelentesek, kerdesek, inditvanyok megvitatasa Molnar Andras kepviselo: a volt Peesi Sandor Altalanos Iskola epiiletevel kapesolatban, mivel erdeklodo nines a megvasarllisara el kellene gondolkodni azon, hogy az ingatlan hasznositasara valamilyen megoldast talaljanak, mert az allapota folyamatosan romlik. Velemenye szerint nem az a yaros es a kepviselo-testiilet erdeke, hogy majd telekaron adjak el. Javasolta palyaztassak meg a miikodteteset, akar meg a berleti dijat is beleszamitva, es ha valaki lat benne fantaziat akar egy idosek otthonat, akarmit miikodtetne benne azt elkezdhesse. Esetleg meg kozvelemeny kutatast is lehetne tartani a yaros lak6i kozott, hogy velemenyiik szerint az epiiletet mire lehetne hasznalni. Megkoszonte a felveteseire kapott reszletes valaszt. A kutyafuttat6val kapesolatban tajekoztatta a lakossagot, hogy a letrehozasanak elsosorban anyagi oka van. 190 e Ft koriili osszegbe kerulne a hely lekeritese. A valaszban kitertek arra is, hogy keyes lenne a hely ahhoz, hogy nagytestii kutyakat futtathassanak otto Szemely szerint egy nagytestii kutyatulajdonossal jarta be a teriiletet, aki szerint megfelelo lenne. Igaz fiigg att61 is, hogy hany kutyat futtatnanak ott, talan ezt is fel kellene memi. Tebat a hely megfelelo lenne, esupan anyagi akadalya van a megva16sitasanak, kerte, hogy az alulr61 jovo kezdemenyezes folytat6djon es pr6baljak meg megoldani a helyzetet. Tajekoztatast ker a hivatal munkatarsait61, hogy az onkormanyzat foglalkoztatasaban all6k koziil szam szerint es intezmenyekre lebontva bany fo a helyi es bany fo a nem helyi lakos. Dr. Farago Peter polgarmester: Peesi Iskolaval kapesolatban j6 lenne eladni. Kozvelemeny kutatast nem fognak vegemi nem azert, mert nem akarja a kerest teljesiteni, hanem azert, mert nem latja ertelmet. Nem arr61 sz61 a tortenet, hogy a varosban elo embereket meg kell kerdezni, hogy ok mit gondolnak arr61, hogy hogyan lehetne hasznositani. Minimalis osszeget tudnak forditani a hirdetesre, de keressek meg annak a lehetoseget, hogy hirdessek az ingatlanok hasznositasat. Dr. Gulane Baes6 Krisztina aljegyzotol azt a tajekoztatast kapta, hogy a kepujsagban es az Imperial Kft. honlapjan folyamatosan megy a hirdetese az ingatlanok ertekesitesenek. Kutyafuttat6 teriiletet szemely szerint kicsinek tartja es resziikre kutyafuttat6t Saj6szentpeteren keptelenseg letrehomi. Ehhez olyan terulet kell, amit nem tudnak biztositani. Tudja, nem veszelytelen dolog nagytestii kutyat futtatni, ha az nem zart teriileten tortenik. Adatokat ker kepviselo ur az intezmenyekben dolgoz6 helyi es bejar6 dolgoz6kr61. Nev szerint i1yen adatot nem fognak adni, szamszerii adatokat fognak a valaszban megadni. Sziinet utan kezdes II 6ra 35 pere, letszam 9 fo, hianyzik Balla Albert, Remias Andras es Sehwaitzer Janosne. Nagy Imre kepviselo: megkoszonte, hogy az Erzsebet telepen a beszakadt hidat megjavitottak, a kozuti tablakat kihelyeztek, a katyiizasb61 visszamaradt bitumen tormeleket elszallitottak. A Hegyalja ut szamu baz elott a szemetszallit6 aut6 a bitument felgyiirte, ami meg most nem veszelyes, de ha a h6 leesik, akkor fennakadhatnak rajta az aut6k, mert olyan magas a gyiirodes. Kerte a problema megoldasat.

15 ElkeszUlt a Berenterol Saj6szentpeter, Szabadsag telepre meno ut, ami j61 sikeriilt. Mar hasznaljak is. Velemenye szerint a berentei onkormanyzat ha egy kiesit gal{msabb lett volna, akkor tovabb epiti az utat, mert az jelenleg megall a Tiizep elott es ha ott jonnek az aut6sok km-es sebesseggel, azon veszik eszre magukat, hogy egy katyus utra ertek. Mikozben Berente epitette az utat, a nehezgepek a D6zsa Gyorgy uton fordultak es mintegy meteres hosszban tonkretettek azt. Egy arok keletkezett a bitumenben, melynek iigyeben intezkedest kef. A D6zsa Gyorgy utat a Berente feloli reszen ket nagy betontombbel lezartak, gyakorlatilag ezaltal zsakuteat hoztak Ietre. Nagy Imre kepviselo: val6szinii azert zartak Ie, hogy arr61 az utr61 ne lehessen rafordulni az uj utjukra. Dr. Farago Peter polgarmester: a varosiizemeltetesi es beruhazasi osztalyvezetotol azonnali kivizsgalast kert. Velemenye szerint ilyet nem lehet megtenni. Kerte az aljegyzot, hogy a vonatkoz6 jogszabalyt attekintve tajekoztassa a jogi helyzetrol. Nagy Imre kepviselo: Berente a kozigazgatasi teriileten szarvasmarha farmot kivan letrehozni, es ugy kerittettek el a kije16lt teriiletet, hogy az a saj6szentpeteri szelso hazt61 8 meter tavolsagra van. Kerdese, amikor kiadjak az epitesi engedelyt, ilyen esetben nem kell megkerdezni a szomszedot? Deak Laszlo kepviselo: a M6ricz Zsigmond es a Kossuth ut taialkozasanal van egy Stop tabla, ami a jarda kozepen van, melynek athelyezeset kerik. Lesko Imre kepviselo: a Hariea u. 8. szam elott elkesziilt az aszfaltburkolat. A kozepso lepesohazaban lak6 mozgaskorlatozott a Iepesohazhoz minel kozelebbi pontba keri egy mozgaskorlatozott jelzes felfesteset. Dr. Farago Peter polgarmester: semmi akadalya nines a felfestesnek. Egyeztetni kell vele, hogy amikor a kukas aut6 viszi a szemetet ne alljon ott, mert nem tud tole elmenni. Papp Tamas osztalyvezeto: a holgy nyujtson be egy kerelmet, mert kozutkezeloi hozzajarulas sziikseges a keres teljesitesehez, ezt kovetoen tudjak kiadni a Varosgondnoksag reszere feladatkent a jelzes felfesteset. 4. napirend: 3. sorszamu eloterjesztes a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere kozszolgaltato kijeloiesere, kozszolgaltatasi szerzodes elfogadasara es onkormanyzati rendelet megalkotasara

16 Barta Jozsef Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoke: a bizottsag az eloterjesztest megtargyalta. A hulladekr61 sz evi CLXXXV. torvens januar 1. napjat61 hatalyon kiviil helyezte a telepiiiesi folyekony hulladekkezelesi kozszolgaltatasr61 sz616 szabalyozast, tovabba egyidejiileg m6dositotta a vizgazdalkodasr61 sz evi LVII. torvenyt ugy, hogy a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatasr61 uj szabalyozast alakitott ki. Az uj szabalyozas a telepiilesi folyekony hulladek fogalma helyett bevezette a nem kozmiivel osszegyiijt6tt haztartasi szennyviz fogalmat. A nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz olyan haztartasi szennyviz, amelyet a keletkezes helyerol vagy az atmeneti tarol6b61 gepjarmiivel szallitanak el. EITe vonatkoz6an kellett megalkotni a rendeletet. A rendelet tartalmazza az elszallitas rendjet, a kozszolgaltatas igenybevetelere vonatkoz6 kotelezettseget, az ingatlantulajdonost terhelo dijfizetesi kotelezettseget, az iidiiloingatlanra es az idolegesen hasznalt ingatlanokra vonatkoz6 sajatos szabalyokat es a kozszolgaltatassal osszeftiggo szemelyes adatok jogszerii kezeleset. A bizottsag 5 igen szavazattal tamogatta az eloterjesztesben foglaltakat. Lesko Imre az Epitesi, FejleszUisi, KornyezetvMelmi es VarosUzemeltetesi Bizottsag elnoke tavolleteben: a bizottsag az eloterjesztest megtargyalta melyben ket hatarozati javaslat es egy rendelettervezet szerepel. Tajekoztata a lakossagot, hogy a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesenek alapdija Ft/alkalom + Afa, mig a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begy6jtesenek iiritesi dija 1.310,40 Ft/m 3 + Afa. Felhivta a lakossag figyelmet, hogy november I-tol az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zrt-vel kotelesek elvegeztetni az ilyen jellegii munkakat. A bizottsag a kozszolgaltat6 kivalasztasara, mind a kozszolgaltatasi szerzodesre vonatkoz6 hatarozati javaslatot, valamint a rendelettervezetet 4 igen szavazattal elfogadasra javasolja. Kocsi Tibor PenzUgyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: a bizottsag megtargyalta az eloterjesztest, melyben olvashat6, hogy a Varosiizemeltetesi es Beruhazasi Osztaly bekerte az ajanlatokat. A legjobb ajanlatot az ERV adta, ennek megfeleloen a bizottsag 5 igen szavazattal javasoija, hogy ez a ceg legyen kijelolve kozszolgaltat6kent, veliik keriiljon megkotesre a kozszolgaltatasi szerzodes, es 5 igen szavazattal tamogatja a bizottsag a rendelettervezetben foglaltak elfogadasat is. Kerdes, eszrevetel nem volt. Polgarmester ur eloszor a kozszolgaltato kivalasztasara vonatkozo hatarozati javaslatra kert szavazast, melyet a kepvisel6-testiilet 9 igen szavazattal tamogatott es a kovetkezo hatarozatot hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 194/2013.(X.24.) hatarozata a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere kozszolgaltato kijeloieser61 Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztest megtargyalta es az alabbi dontest hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-tesrulete a nem kozmiivel osszegyiijt6tt haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkozo kozszolgaltatas ellatasara a vizgazdalkodasr61 sz evi LVII. torveny 44/C. (1) bekezdese alapjan az Eszakmagyarorszagi Regionalis Vizmiivek Zartkoriien MiikOd6 Reszvenytarsasagot (3700 Kazincbarcika, Tardonai u. 1.) je16li ki november 1. napjlit oktober 31. napjaig. Hatarido: november I. Felelos: polgarmester

17 Kovetkezokent polgarmester ur a nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkozo kozszolgaltatasi szerzodessel kapcsolatos hatarozati javaslatra kert szavazast, melyet a kepviselo-testiilet 9 igen szavazattal tamogatott es a kovetkezo hatarozatot hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 195/2013.(X.24.) hatarozata a nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkozo kozszolgaltatasi szerzodes elfogadasarol Saj6szentpeter Varosi 6nkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztest megtargyalta es az alabbi dontest hozta: 1. A Kepviselo-testiilet a nem kozmiivel osszegyiijtott haztartasi szennyviz begyiijtesere vonatkoz6 kozszolgaltatasi szerzodest a hatarozat melleklete szerint elfogadja. 2. A Kepviselo-testiilet felhatalmazza a polgarmestert a kozszolgaltatas ellatasara vonatkoz6 szerzodes aiafrasara. Hatarido: okt6ber 31. Felelos: polgarmester Vegezetiil polgarmester ur a nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkozo helyi kozszolgalatasrol szolo rendelettervezetre kert szavazast, melyet a kepviselotestiilet 9 igen szavazattal elfogadott es a kovetkezo rendeletet alkotta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 21/2013 (X.29.) onkormanyzati rendelete a nem kozmuvel osszegyujtott haztartasi szennyviz begyujtesere vonatkozo helyi kozszolgaltatasrol 5. napirend: 4. sorszamu eloterjesztes a telepiilesi szilard hulladekkezelesi kozszolgaltatasrol szolo rendelet megalkotasara Barta Jozsef Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoke: a bizottsag megtargyalta az eloterjesztest, mely a szilard hulladekkal kapcsolatos. Ez a rendelet tartalmazza a hulladekgazdalkodasi kozszolgaltatas rendjet es m6djlit, az igenybevetel miniszteri rendeletben nem szabalyozott m6djat es felteteleit, a dijfizetesi kotelezettseget, az iidiiloingatlanra vonatkoz6 sajlitos szabalyokat es a kozszolgaltatassal osszeftiggo szemelyes adatok kezelesere vonatkoz6 rendelkezeseket. A bizottsag a rendelettervezetet 5 igen szavazattal elfogadasra javasolja. Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: az eloterjesztes lenyege, hogy egy behatarolt idore sz616 megallapodas lesz az onkormanyzat es az AVE Miskolc Kft. kozott eppen azert, hogy amig az uj szoigaitat6i egyseg fel nem all es a sziikseges engedely beszerzesre nem keriil, addig Saj6szentpeteren torvenyesen tudjak a hulladekot e1szallittatni. A bizottsag az eloterjesztest 5 igen szavazattal tamogatja. Lesko Imre az Epitesi, Fejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Varosiizemeltetesi Bizottsag elnoke tavolleteben: a bizottsag megtargyalta az eloterjesztest es a rendelettervezetet 4 igen szavazattal elfogadasra javasolja.

18 Kerdes, eszrevetel nem volt. A kepviselo-testiilet a rendelettervezetben foglaltakat 9 igen szavazattal elfogadta es a kovetkezo rendeletet alkotta: Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek 22/2013 (X.30.) onkormanyzati rendelete a telepiilesi szilard hulladekkal kapcsolatos kozszolgaltatas ellatasar61 6 napirend: 5. sorszamu eloterjesztes a kozteriiletek elnevezesenek, valamint elnevezesiik megvaltoztatasara iranyul6 kezdemenyezesnek es a hazszam-megallapitasanak szabalyair61 sz616 rendelet megalkotasara Barta J6zsef Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoke: a bizottsag az eloterjesztest megtargyalta. Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz II. evi CLXXXIX. torveny ertelmeben a kozteriiletek elnevezese a helyi onkormanyzat feladata, mely a kepviselo-testiilet hataskorebol nem ruhazhat6 at. E torveny felhatalmazza a telepiiiesi onkormanyzatot, hogy rendeletben allapitsa meg a kozteriiletek elnevezesenek, valamint az elnevezesuk megvaltoztatasara iranyul6 kezdemenyezes es a hazszam-megallapitas szabalyait. Fenti eloirasok es a hatalyos jogszabalyok a kozteruletek elnevezesenek szabalyair61 sz616 13/2006. (VI.30.) szamu rendelet atfog6 feliilvizsgalatat es uj onkormanyzati rendelet megalkotasat tettek szuksegesse. A bizottsag a rendelettervezetet 5 igen szavazattal elfogadasra javasolja. Tovabbi kerdes, eszrevetel nem volt, a kepviselo-testiilet a rendelettervezetben foglaltakat 9 igen szavazattal elfogadta es a kovetkezo rendeletet alkotta: Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 23/2013. (X.30.) onkormanyzati rendelete a kozteriiletek elnevezesenek, valamint elnevezesiik megvaltoztatasara iranyul6 kezdemenyezesnek es a hazszam-megallapitasanak szabalyair61 7. napirend: 8. sorszamu eloterjesztes Varosi Onkormanyzat 3 eves kotelezettsegei finanszirozasi forrasainak bemutatasara Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: emlekeztette a testuletet, hogy az Allami Szamvevoszek Saj6szentpeter Varosi 6nkormanyzat penzugyi helyzetenek ellenorzeserol sz616 jelentese alapjan a Kepviselo-testiilet intezkedesi tervet fogadott el, mely szerint a kotelezettsegek finanszirozasanak forrasait 3 eyre kitekintoen havonta bemutat6 eloterjeszteseket leghamarabb junius 30-ig, utana havonta folyamatosan be kell mutatni. A a bizottsag a hatarozati javaslatban foglaltakat 5 igen szavazattal tamogatta. Kerdes, eszrevetel nem volt. A kepviselo-testiilet 9 igen szavazattal elfogadta a hatarozati javaslatban foglaltakat es a kovetkezo hatarozatot hozta: Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 196/2013. (X.24.) hatarozata Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat 3 eves kotelezettsegei finanszirozasi forrasainak bemutatasar61

19 Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete megtargyalta a targyi eloterjesztest es az alabbi hatarozatot hozta: Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az onkormanyzat idoszakra tervezett kotelezettsegeire es azok varhat6 finanszirozasi forrasaira vonatkoz6 tajekoztatast tudomasul veszi. Felelos: polgarmester, jegyzo 8. napirend: 9. sorszamu eloterjesztes a Sajoszentpeter, Biikkalja u. 2. I. Iph. 2/3. sz. alatti onkormanyzati tulajdonban levo lakas felujitasi munkalatainak engedeiyezesere Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: bizottsag megtargyalta az eloterjesztest. A berlok kerik, hogy az onkormanyzati tulajdonban leva lakasban az eloszoba es konyha jar6lapozasat, illetve a f1.irdoszoba teljes kori.i felujitasat e1vegezhessek. Kerik tovabba, hogy a felujitasi munkalatokkal kapcsolatban felmeriilt koltsegek beszamitasra kertiljenek a lakas berleti dijaba. A bizottsag a Varostizemeltetesi es Beruhazasi Osztaly szakvelemenye alapjan, 5 igen szavazattal a hatarozati javaslat "B" alternativajat tamogatja, mivel a lakas mi.iszaki aliapota nem igenyli az i1yen merteki.i felujitast ezert a berlok az elvegzett munkaval kapcsolatban felmeriilt koltsegeket sem most, sem pedig a jovoben nem ervenyesithetik Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzattal szemben. Lesko Imre az Epitesi, Fejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Varosiizemeltetesi Bizottsag elnoke tavolleteben: a bizottsag megtargyalta az eloterjesztest es 4 igen szavazattal a hatarozati javaslat "B" alternatfvajat tamogatja. Kerdes, eszrevetel nem volt, a kepviselo-testiilet 9 igen szavazattal a hatarozati javaslat "B" alternativajat tamogatta es a kovetkezo hatarozatot hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 197/2013. (X.24.) hatarozata a Sajoszentpeter, Biikkalja u. 2. I. Iph. 2/3. sz. alatti onkormanyzati tulajdonban levo lakas felujitasi munkalatainak engedelyezeserol Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztest megtargyalta es az alabbi hatarozatot hozta: A Kepviselo-testiilet hozzajarul ahhoz, hogy Kopcs6 Krisztian es Kelemen Renata Csilla berlok a Saj6szentpeter, Biikkalja u. 2. I. Iph. 2/3. sz. alatti onkormanyzati tulajdonban Ievo lakasban az eloszoba es konyha jar61apozasat, a flirdoszoba teljes koru felujitasat elvegezzek. A berlok az elvegzett munkaval kapcsolatban felmeriilt koltsegeket sem most, sem pedig a jovoben nem ervenyesfthetik Saj6szentpeter Varosi Onkormanyzattal szemben. Hatarido: Felelos: november 30. Polgarmester Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Osztalyvezeto 9. napirend: 10. sorszamu el6terjesztes a Sajoszentpeter, Kossuth u. 24. sz. alatti es a Sajoszentpeter-Dusnokpuszta 2733 hrsz.u ravatalozok iizemeltetesere

20 Kocsi Tibor Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag elnoke: bizottsag megtargyaita az eloterjesztest. A mult tilesen foglalkozott a testiilet ezzel a temaval. Akkor a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Bizottsag kiilonbozo kerdeseket vetett fel, illetve kerte a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Osztalyt, hogy jarjon el bizonyos egyhazaknal a temetesek szamara vonatkozoan. Ez megtortent, az eloterjesztesben Ie van irva, hogy az elso felevben a ket ravatalozoban a vallalkozo tajekoztatasa szerint osszesen 54 szertartas volt, melyek utan Ft berleti dij bevetel keletkezett, a havi atlag berleti dij Ft. A bizottsag velemenye az volt, hogy ne szertartasonkent keruljon sor a berleti dij meghatarozasara, hanem egyosszegben havi szinten adjak ki a ravatalozokat berleti jogviszony formajaban. A bizottsag 5 igen szavazattal a ket ravataloz6 indul6 Iicitarat 180 e Ft/h6 osszegben, a Iicitlepcsot 10 eft-ban javasolja meghatarozni. Barta Jozsef Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag elnoke: a bizottsag megtargyaita az eloterjesztest. FelmeriiIt kerdeskent, hogy mekkora terhet rakhatnak meg a lakossagra, hiszen tudjak, hogy egy arbevetel erdekeben a vallalkoz6 hogyan jar el. A bizottsagi iilesen ket javaslat meruit fel a dij osszegere. A 170 e Ft/ho eseteben a bizottsag 2 igen, 2 tartozkodas, I nem szavazattal nem foglait allast, mig a 180 e Ft/ho indulo licit tekinteteben 3 igen, 2 nem szavazattal tamogatta azt, valamint a 10 eft-os Iicitlepcsot 5 igen szavazattal elfogadasrajavasolja. Lesko Imre az Epitesi, Fejlesztesi, Kornyezetvedelmi es Varosiizemeltetesi Bizottsag elnoke tavolleteben: bizottsag is megtargyaita az eloterjesztest es a "B" aiternativat tartottak tamogatasra erdemesnek 4 igen szavazattal, ahol az indulo berleti dij 180 e Ft/h6, a licitiepcso 4 e Ft lenne. Kerdes, eszrevetel nem volt. Polgarmester ur a Penziigyi es Vagyongazdalkodasi es a Jogi, Ugyrendi es Kozbiztonsagi Bizottsag javaslatara kert szavazast, vagyis a hatarozati javaslat "B" aiternativajara, ahol az indulo berleti dij 180 e Ft/h6 es a Iicitlepcso 10 e Ft. A kepviselo-testiilet 8 igen (Dr. Farago Peter, Deak Laszlo, Geregur Jozsef, Kocsi Tibor, Lesko Imre, Molnar Andras, Nagy Imre, Perenyi Barnabas), 1 tartozkodas (Barta Jozset) szavazattal tamogatta a hatarozati javaslat "B" alternativajat azzal, hogy az indulo berleti dij 180 e Ftlh6, a Iicitlepcso 10 e Ft legyen es a kovetkezo hatarozatot hozta: Sajoszentpeter Varosi Onkormanyzat Kepviselo-testiiletenek 198/2013. (X.24.) hatarozata a Sajoszentpeter, Kossuth u. 24. sz. alatti es a Sajoszentpeter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-u ravatalozok iizemelteteseroi Saj6szentpeter Varosi 6nkormanyzat Kepviselo-testiilete az eloterjesztest megtargyaita es az alabbi hatarozatot hozta: 1. A Sajoszentpeter, Kossuth u. 24. sz. alatti es a Saj6szentpeter-Dusnokpuszta 2733 hrsz-u ravatalozok kozotti idoszak iizemeitetesere vonatkoz6, palyazati felhivast a hatarozat melleklete szerin elfogadja. A licit indul6 berleti dija: Ft/h6 Licitlepcso: Ft Hatarido: Felelos: azonnal Polgarmester Penziigyi es Vagyongazdalkodasi Osztalyvezeto

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető

Garamszegi Sándor, Szilágyi Árpád képviselő. Varga Ernő jegyző Volcz Zoltánné irodavezető Kissné Páska Andrea mb. pü. irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2007. január 22-én, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. április 11-én (Szerda) 15.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ikt.szám: 589-2/2014. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2014. február 24-én 18.00 órakor megtartott ülésének 2. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. december 3-án (csütörtökön) 17

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3-án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE III70.105/2005. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. március 3án, 9 órai kezdettel a Városháza dísztermében megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: Jászivány Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. február 4-én 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 1/8-21/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 10.30 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Ajkai Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-4/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 4-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014. (II.4.) önkormányzati határozata

Részletesebben

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester

NAPIREND. 1.) Az Önkormányzat 2011 évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: polgármester Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 13/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2011. december 21 napján (szerdán) 13 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről.

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2/2011. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. január 21-i soros üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25.

Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. Nagyhegyes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pult Név Voks Frakció 1. Bajusz Istvánné polgármester 1-2. Buczi Zoltán képviselő 1-3. Kissné Pusztai Ibolya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének, Sajópüspöki Község Képviselő-testületének 2012. május

Részletesebben

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv

Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv Ikt. sz.: VFB/29-3/2014. VFB-10/2014. sz. ülés (VFB-10/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2014. december 9-én, kedden, 8 óra 06 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. február 9-én 8,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Szentgotthárd Város Önkormányzatának háromnegyed éves beszámolója. (Tájékoztató az önkormányzat 2013. I-IX. havi gazdálkodásáról, likviditási helyzetéről) 2. A Rendelőintézet

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Humán Ügyek Bizottsága Jegyzőkönyv készült a Humán Ügyek Bizottsága 2012. május 2-án 14.00 órakor megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Illyés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2015. február 16-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Csik Balázs, Dudás Róbert, Érsek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2005. június 16-án 9.00 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza I. emeleti Szent István termében megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:, a

Részletesebben