A lakáscélú állami támogatások jogszabályi változásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A lakáscélú állami támogatások jogszabályi változásai"

Átírás

1 FINANSZÍROZÁS Dr. Szentgyörgyi Ágota A lakáscélú állami támogatások jogszabályi változásai A lakáscélú állami támogatásokkal köznyelven szólva az ún. szocpollal kapcsolatos jogszabályi környezet jelentős átalakuláson ment át a 2009-es évben, noha az év első felében támogatási igényüket benyújtó személyek számára a korábbi támogatási struktúra fennmaradt, illetőleg csupán kis mértékben változott. Az eddigi szabályozást egy új típusú, szűkebb támogatotti körrel rendelkező és eltérő forrásalapú támogatási rendszer váltotta fel, amely idén ősztől nyújt segítséget a lakáscélú kölcsönök fedezetére, az arra jogosult személyek számára. A változtatás többek között annak köszönhető, hogy a 2008-ban jelentkező gazdasági recesszió hatására hazánkban megszorító intézkedések bevezetésére került sor. Tekintve, hogy e jogszabályi változás az ingatlanforgalomra közvetlenül, illetve a földhivatalok ügyiratforgalmára közvetve is jelentős hatással bír, szükségessé vált a téma áttekintő ismertetése. A lakáscélú állami támogatások korábbi szabályozása A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozta a központi költségvetésből finanszírozott közvetlen támogatások, illetve kamattámogatások igénybevételének feltételrendszerét, valamint a támogatásnyújtás pénzügyi lebonyolítását, amely rendelet július 1-jétől jelentősen módosult. A Rendeletben foglalt feltételek alapján állami támogatást lehetett igénybe venni a Magyar Köztársaság területén lévő lakás építésére, vásárlására, bővítésére, korszerűsítésére, a lakóépületek közös használatú részeinek felújítására, valamint a társulati úton megvalósuló közcélú víziközmű beruházásokra. Állami támogatást vehettek igénybe továbbá a települési önkormányzatok bérlakás-állományuk növelésére, nyugdíjasház vagy idősek otthona létesítésére, lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésére, felújítására, városrehabilitáció keretében lakóépülettömbök korszerűsítésére, felújítására, lakbértámogatásra, a megyei önkormányzatok idősek otthona, az egyházak nyugdíjasházak vagy idősek otthona létesítésére, valamint a lakhatást szolgáló egyházi ingatlanok korszerűsítésére és felújítására. Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása programon belül a Rendeletben meghatározott célokra vonatkozóan közvetlenül is nyújthattak be pályázatot a lakásszövetkezetek és a társasházak is. 1 A Rendelet alapján nyújtható támogatások a következők voltak: 1. Közvetlen támogatások: a) lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény, b) akadálymentesítési támogatás, c) fiatalok otthonteremtési támogatása, 1 Rendelet 1. (1) bekezdés

2 58 RES IMMOBILES 2. Kamattámogatások: a) jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása, b) kiegészítő kamattámogatás, c) kamattámogatás lakóház-felújításra és víziközmű létesítésére, d) kamattámogatás települési önkormányzatok részére, e) kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítéshez, f) a települési önkormányzatok támoga- tása (pl. az önkormányzati bérlakás-állomány növelése, az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítése, felújítása, a városrehabilitáció keretében lakóépülettömbök korszerűsítése, felújítása, nyugdíjasházak és idősek otthona létesítése, lakbértámogatás, egyházak, valamint megyei önkormányzatok támogatása idősek otthona létesítése érdekében). 2 Közvetlen támogatások alatt a Rendeletben meghatározott feltételekhez kötött, vissza nem térítendő állami támogatásokat kellett érteni. Ezeknél egységes feltétel volt, hogy: e támogatások csak egy alkalommal vehetők igénybe, hitel nélkül, önállóan is igényelhetőek, a saját erő meglétét és felhasználását fokozottan kell ellenőrizni, valamint csak méltányolható lakásigény mértékének megfelelő lakás építéséhez/vásárlásához (korlátozott esetben bővítéséhez és lakáscsere esetén) lehet igénybe venni. A fontosabb módosítások, illetve a július 1-jétől megszűnő támogatások A kormány július 1-jével felfüggesztette a lakástámogatások korábbi rendszerét. Ezzel egyidőben előterjesztést nyújtott be egy újabb, célzottabb lakástámogatási rendszer kiépítésére, amely október 1-jétől lépett hatályba. A korábbi lakástámogatási rendszer július 1-jétől való felfüggesztése azonban nem vonatkozik azokra, akik június 30-ig nyújtották be igénylésüket, vagy már részesültek valamilyen típusú lakástámogatásban. A lakásvásárlóknak, építőknek járó, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő állami támogatások felfüggesztéséről a kormány a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet, valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletben döntött. A módosítás megszüntette a támogatások jelentős részét. A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet július 1-jével kiegészült az 1/A. -al, mely szerint a július 1-jén vagy azt követően benyújtott támogatási kérelmek alapján nem nyújtható állami támogatás: a lakásépítési (lakásvásárlási) kedvezményre (ideértve a fele összegű lakásépítési, lakásvásárlási, lakásbővítési kedvezményt, az ún. félszocpolt, illetve a megelőlegező kölcsönt is); a fiatalok otthonteremtési támogatására; 2 Rendelet 1. (2) bekezdés

3 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 59 a jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatására; a kiegészítő kamattámogatásra; az értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítés kamattámogatására. A június 30-ig lakáscélú támogatást igénylő személyek vonatkozásában a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet továbbra is hatályban maradt, a támogatás feltételrendszerét, folyósítását, a kölcsön visszatérítési szabályait továbbra is e jogszabály rendezi. A hatályon kívül nem helyezett támogatási formák (akadálymentesítési támogatás, kamattámogatás lakóház-felújításra és víziközmű létesítésére, kamattámogatás települési önkormányzatok részére, a települési önkormányzatok támogatása) vonatkozásában továbbra is e jogszabály rendelkezései szerint kell eljárni. A fentebb hivatkozott 125/2009. (VI. 15.) Korm. rendelet részben módosította a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet egyes rendelkezéseit, amelyek főbb vonatkozásai az alábbiak. A pontosítások mellett a módosítás lehetőséget teremtett arra, hogy a Magyar Államkincstár hatósági jogkörében eljárva, hatósági ellenőrzése során tudomására jutott jogosulatlan igénybevétel esetén a támogatás késedelmi pótlékkal növelt összegének visszafizetésére kötelezés vonatkozásában részletfizetést engedélyezhessen a már június 30-ig igényelt lakásépítési kedvezménnyel, a fi atalok otthonteremtési támogatásával és a kamattámogatásokkal kapcsolatosan. A részletfi zetés a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 17. -ának módosult (16) bekezdése szerint akkor engedélyezhető, ha a kérelmező igazolja, hogy a támogatás azonnali és egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhelést jelent. Fizetési könnyítést tartalmazó rendelkezés még a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 21. -ába épített (16) bekezdés, amely a korábbi lakás elidegenítéséből származó bevétel összegének csökkentésére, így az újabb ingatlanra a visszafizetési kötelezettség alá nem eső támogatási hányadra jutó alacsonyabb összegű jelzálogjog bejegyzésére ad lehetőséget. A Rendelet eme új szabálya szerint a fenti bevétel összege csökkenthető egyrészt a lakásértékesítésből származó bevétel után az adóhatóság által igazoltan megfizetett személyi jövedelemadó összegével, másrészt azzal az összeggel, melyet az adós az elidegenítésből származó bevételből az értékesített lakás építését, vásárlását, bővítését szolgáló lakáscélú hitelintézeti kölcsön egyösszegű előtörlesztésére és annak díjára fordított, de összességében legfeljebb akkora összeggel, hogy az így csökkentett bevétel összege elérje az igénybevett közvetlen támogatások együttes összegének kétszeresét. A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításával a jogalkotó ugyanakkor némileg szigorított a fiatal házaspár által a születendő gyermekre felvett megelőlegező kölcsön visszafi - zetésére vonatkozó rendelkezéseken, arra az esetre, amikor a gyermek a vállalt határidőn belül a házastársakon kívül álló valamely ok miatt nem születik meg. Ilyenkor a gyermekvállalás meghatározott okból kifolyólag való elmaradásáról szóló igazolást, illetve az arra irányuló kérelmet, hogy a tőketartozást az adós helyett a központi költségvetés fizesse ki, 90 nap helyett 60 napon belül kell bejelenteni a folyósító hitelintézet felé.

4 60 RES IMMOBILES Az október 1-től igényelhető új támogatás feltételei A október 1-jétől igénybe vehető új támogatási rendszert a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet szabályozza. Az új, célzott állami kamattámogatási forma a 35 év alatti magánszemélyeknek (fiatal támogatott személyeknek 3 ), valamint a 45 év alatti, két- vagy többgyermekes 4 családoknak nyújt segítséget új lakás építéséhez, új lakás vásárlásához, vagy lakás korszerűsítéséhez. A 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 4. (1) bekezdése alapján kamattámogatás akkor nyújtható, amennyiben új lakás építése vagy értékesítés céljára felépített új lakás vásárlása esetén az építési költségek vagy a lakás vételára nem haladja meg Budapesten és a megyei jogú városokban a 25, egyéb településeken a 20 millió forintot. A (2) bekezdés szerint az építési költség, a vételár vagy a korszerűsítés költsége kiegyenlítéséhez felvett kamattámogatott hitelintézeti kölcsön összege nem haladhatja meg lakás építése, új lakás vásárlása esetén a fővárosban és a megyei jogú városokban a 12,5 millió, egyéb településeken a 10 millió forintot, lakás korszerűsítése esetén pedig az 5 millió forintot. Az új lakás fogalomköre a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet korábbi szabályozásához képest bővült. Már nem csupán az alapozási munkáktól kezdődően teljes egészében újonnan épített, vagy emeletráépítéssel, vagy tetőtér-beépítéssel megvalósuló lakóegység számít új lakásnak, hanem a 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdésének 1. b) pontja szerint az a lakás is, amelyet jogi személy, jogi személyiség nélküli társaság vagy egyéni vállalkozó természetes személy részére való értékesítés céljára épít és a) amelyet első ízben természetes személy részére értékesítenek, vagy b) amelyet másodízben értékesítenek természetes személy részére, feltéve, hogy a második eladó ingatlanforgalmazással üzletszerűen foglalkozó jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó, vagy hitelintézet. A támogatott hitelt igénylőknek a korábban (öt éven belül) értékesített lakásuk vételárát be kell forgatniuk az új lakáscél megvalósításába, és vállalniuk kell, hogy legalább egy évig nem értékesítik a támogatott kölcsönből épített, vásárolt, korszerűsített lakást. Emellett a támogatott személyeknek legalább 50 %-ot elérő tulajdoni hányadot kell szerezniük az építendő, vásárlandó új lakásban és a lakásban életvitelszerűen kell lakniuk. Fontos hangsúlyozni ugyanakkor, hogy a nem értékesítés céljára épült és befejezett épület (lakás) tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonost a kamattámogatások nem illetik meg. 5 3 Fiatal: az a háztartásában legfeljebb egy gyermeket nevelő személy, aki a) nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtásának időpontjában nem töltötte be a 35. életévét, vagy b) házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő olyan, a kölcsönkérelem benyújtása idő- pontjában 35. életévét még be nem töltött személy, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 35. életévét /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 9. pontja 4 Többgyermekes: az a háztartásában legalább két gyermeket nevelő személy, aki a) nagykorú egyedülálló és a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét, vagy b) házasságban, bejegyzett élettársi kapcsolatban, illetve élettársi kapcsolatban élő olyan, a kölcsönkérelem benyújtása idő- pontjában 45. életévét még be nem töltött személy, akinek házastársa, bejegyzett élettársa, illetve élettársa a kölcsönkérelem benyújtása időpontjában nem töltötte be a 45. életévét /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 10. pontja 5 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdés

5 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 61 A támogatás formája, mértéke Egyféle, állampapírhozam-alapú 6 kamattámogatási forma váltotta fel a korábbi támogatási formákat. A kamattámogatás mértéke új lakáscél megvalósítása esetén az ún. állampapírhozam 50 %-a, ennek hiányában a referenciahozam 7 50 %-a, lakáskorszerűsítés esetén az előbbiek szerinti 40 %. A 45. életévüket be nem töltött, a két vagy több gyermeket nevelő családoknál a kamattámogatás intenzitása, új lakás vásárlása vagy építése esetén, a gyermekek számával nő: 2 gyermek esetében 52 %, 3 gyermek esetében 55 %, 4 gyermek esetében 59 %, 5 gyermek esetében 64 %, 6 vagy több gyermek esetében 70 %. Fentiekkel összefüggésben fennáll annak a lehetősége, hogy amennyiben a kölcsön törlesztése során a többgyermekes családoknál a gyermeklétszám nő, illetve a fiatal (35. életévét még be nem töltött) támogatott személy többgyermekessé válik az adós, a házastárs, az élettárs, a bejegyzett élettárs 45. életévének betöltése előtt, úgy a kamattámogatást a kölcsön futamidejéből hátralévő időszakra a magasabb gyermekszám alapján számítsák. Erre vonatkozó kérelmét a támogatott személy a Magyar Államkincstár felé terjesztheti elő, amely erről írásban értesíti a folyósító hitelintézetet. 8 A kölcsön kamatainak megfizetéséhez az állam főszabály szerint a kölcsön futamidejének lejártáig, de legfeljebb 20 évig nyújt támogatást. 9 A kamattámogatások mértékét az alábbi összefoglaló táblázat szemlélteti: Fiatal támogatott személy (legfeljebb egy gyermeket nevelő, 35 év alattiak) Új lakás építése, vásárlása (állampapírhozam, ennek hiányában referenciahozam) Korszerűsítés (állampapírhozam, ennek hiányában referenciahozam) 50 % 40 % 2 gyermek 52 % 40 % Többgyermekes 3 gyermek 55 % 40 % támogatott 4 gyermek 59 % 40 % személy (45 év alattiak) 5 gyermek 64 % 40 % 6 vagy több gyermek 70% 40 % Támogatott személy (45 év felettiek) % 6 Állampapírhozam: a) a változó vagy legfeljebb egy évig állandó kamatozású kölcsön esetén az Államadósság Kezelő Központ Zrt. (a továbbiak- ban: ÁKK Zrt.) által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott 12 hónapos névleges futamidejű diszkont kincstárjegy aukcióin kialakult a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően számított átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga, b) az egy évnél hosszabb időszakra állandó kamatozású kölcsön esetén az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, a közzétételt megelőző három naptári hónapban tartott ötéves névleges futamidejű államkötvény aukcióin kialakult a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról ás közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet 6. -ának megfelelően számított átlaghozamok adott aukciókon elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlaga /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 14. pont 7 Referenciahozam: az ÁKK Zrt. által havi rendszerességgel közzétett, az elsődleges forgalmazók árjegyzési kötelezettsége alapján kereskedési naponként számított és közzétett referenciahozamoknak a közzétételt megelőző három naptári hónapra vonatkozó számtani átlaga /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 1. (2) bekezdés 15. pont 8 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 5. (4) bekezdés, 6. (6) bekezdés /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 4. (3) bekezdés

6 62 RES IMMOBILES június 30. előtt október 1. után közvetlen támogatások (meghatározott kölcsönösszeg) kamattámogatások közvetlen támogatások a) lakásépítési (-vásárlási) kedvezmény (ideértve az ún. félszocpolt és a megelőlegező kölcsönt is) b) akadálymentesítési támogatás, c) fiatalok otthonteremtési támogatása (FOT), 2. kamattámogatások a) jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása, b) kiegészítő kamattámogatás, c) kamattámogatás lakóház-felújításra és víziközmű létesítésére, d) kamattámogatás települési önkormányzatok részére, e) kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakásépítéshez, f) a települési önkormányzatok támogatása 1. közvetlen támogatások főszabály: nincs felső korhatár kivétel: FOT (+ megelőlegező kölcsön) 35 év alatti, gyermek(ek)et nevelő személyek 2. kamattámogatások magánszemélyek: nincs korhatár (kiegészítő kamattámogatás esetén: házaspár vagy a gyermeket nevelő támogatott személy) települési önkormányzatok megyei önkormányzatok egyházak lakásszövetkezetek, társasházak igényelhető lakáscélú állami támogatások támogatási forma támogatások fajtái, célja támogatotti kör állampapírhozam-alapú kamattámogatás A 134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet szerint: 1. kamattámogatás a) új lakás építésére b) új lakás vásárlására c) lakás korszerűsítésére A 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet alapján megmaradt: közvetlen támogatás a) akadálymentesítési támogatás 2. kamattámogatások a) kamattámogatás lakóház-felújításra és víziközmű létesítésére, b) kamattámogatás települési önkormányzatok részére, c) a települési önkormányzatok támogatása 1. új lakás felépítéséhez, vásárlásához fiatal (35. életévét be nem töltött, háztartásában max. egy gyermeket nevelő) támogatott személy többgyermekes (45. életévét be nem töltött, háztartásában min. két gyermeket nevelő) támogatott személy 2. lakás korszerűsítéséhez nagykorú támogatott személy hitel felvétele nélkül, önállóan is igényelhető hitel felvételének szükségessége kizárólag hitelintézeti kölcsönhöz vehető igénybe 10 E körben továbbra is a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet szerint kell folyósítani a támogatást.

7 INGATLANJOG A GYAKORLATBAN 63 Pénzügyi lebonyolítás, ellenőrzés A kérelmet a jogszabályban meghatározott időn belül kell előterjeszteni, ellenkező esetben a kérelmező már nem tarthat igényt a kamattámogatásra. A 134/2009.(VI. 23.) Korm. rendelet 6. (3) bekezdése rögzíti ezen időpontokat, amely szerint új lakás vásárlása esetén a lakásra vonatkozó végleges adásvételi szerződés megkötését követő 120 nap, építés esetén a végleges használatbavételi engedély kiadása előtt, korszerűsítés esetén a hitelcél megvalósulása előtt kell kérni a hitelintézettől a támogatás jogosultságának, illetve mértékének meghatározását. A kamattámogatások igénybevételekor a feltételek meglétét a folyósító hitelintézet, az igénybevétel jogszerűségét pedig az állami adóhatóság, illetve a Magyar Államkincstár ellenőrzi. 11 Lakásvásárlás esetén a vételárat, építés és korszerűsítés esetén a költségeket számlával kell a támogatott személynek igazolnia a hitelintézet felé. Amennyiben az állami adóhatóság megállapítja a kamattámogatás jogosulatlan igénybevételét, a támogatott személy részére előírja a kamattámogatásnak az igénybevétel napjától számított késedelmi pótlékkal növelt összegének visszatérítését. 12 Az állam, illetve a hitelintézet javára fennálló ingatlan-nyilvántartási bejegyzések A korábbi július 1. előtti támogatásoknál a Magyar Államot a kölcsönöszszeg erejéig jelzálogjog, illetve ennek biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom illette meg az ingatlanon. 13 Az új szabályozást megfogalmazó Kormányrendelet erről nem tesz említést, hiszen a jelenlegi rendszerben az állam által csupán kamattámogatott, de a hitelintézet által folyósított kölcsönösszeg vonatkozásában, a hitelintézet javára kerülhet jelzálogjog bejegyzésre az ingatlan-nyilvántartásba. Összegzés Megjegyzendő, hogy ezen rövid összefoglaló csupán az új, kamattámogatási rendszer bemutatását célozta, azonban nem tesz említést a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfi zető kezességről szóló évi IV. törvény hatályba lépésével kapcsolatos változásokról, amely főként a recesszió hatására munkájukat vesztő azon személyek, családok megsegítése érdekében biztosít állami készfi zető kezesi felelősséget a pénzügyi intézmény által folyósított áthidaló kölcsön szerinti tőketartozás és kamattartozás összegéért, akik lakáscélú kölcsön tartozással rendelkeznek. * * * /2009. (VI. 23.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdés, 1. (4) bekezdés 12 Uo. 7. (1), (9) bekezdés 13 Uo. 24. (6) bekezdés

8

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról A lakásfinanszírozási kormányrendelet (12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet) egybeszerkesztve az azt módosító 3/2005. (I. 12.) Korm. rendelettel (a módosítások idézõjelben és színnel jelölve). Az egybeszerkesztés

Részletesebben

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések

341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet. az otthonteremtési kamattámogatásról 1. 1. Értelmező rendelkezések 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet az otthonteremtési kamattámogatásról 1 A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, a 19. tekintetében

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések

12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet. a lakáscélú állami támogatásokról. I. Általános rendelkezések. 1. Bevezető rendelkezések 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról A Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. -a (1) bekezdésének e) pontjában, valamint a Magyar

Részletesebben

www.kulcsrakeszhaz.hu

www.kulcsrakeszhaz.hu SzaNaKa Kft. www.kulcsrakeszhaz.hu Családi házak kulcsrakész kivitelezése Pest megyében A leggyakoribb kérdések a szoc.pol-lal kapcsolatban Jogszabályi feltételek: Magyar vagy uniós állampolgárságú. (Utóbbi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2014. február 28-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSVÁSÁRLÁSHOZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2013. május 3-ától) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999.

A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. A Kormány 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelete a lakásépítési támogatásról A Kormány a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésérõl szóló 1999. évi CXXV. törvény 91. (1) bekezdés e) pontjában, továbbá

Részletesebben

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás

Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás Szocpol, a legnépszerűbb állami támogatás A szocpol egy vissza nem térítendő állami támogatás, melynek összege több millió forint is lehet. Az alap-szocpolt új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani.

Részletesebben

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ

(hatályos: 2014.11.12-től) TERMÉKISMERTETŐ ERSTE BANK HUNGARY ZRT. LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS, MEGELŐLEGEZETT LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS UTÓLAGOS LAKÁSÉPÍTÉSI TÁMOGATÁS 256/2011. KORM. RENDELET SZERINT 1. A támogatás célja Új lakás építése, vagy új lakás

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK nappali tagozat tőzsde-pénzintézetek szakirány AZ ERSTE BANK HUNGARY NYRT. LAKÁSHITELEZÉSI POLITIKÁJA, LAKÁSCÉLÚ HITELEI Készítette:

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA XIX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. JANUÁR 28. ÁRA: 1365 Ft AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK)

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ. Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Érvényes: 2015. július 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakásvásárló! A lakásépítési támogatásról szóló 256/2011.

Részletesebben

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!)

Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) (Csak a 2015. július 1-jét követően benyújtott kérelmek esetén!) A családok otthonteremtési kedvezménye (CSOK), mint vissza nem térítendő állami támogatás igényelhető,

Részletesebben

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról.

Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról. 1 Budapest Fõváros Terézvárosi Önkormányzat 13/1994. (V. 3.) rendelete a lakásvásárlás- és korszerûsítés helyi önkormányzati támogatásáról Módosítások: a) 14/1995. (VI. 6.) ör. b) 23/1995. (IX. 14.) ör.

Részletesebben

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április

JELENTÉS. a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről. 0908 2009. április JELENTÉS a lakástámogatási rendszer hatékonyságának ellenőrzéséről 0908 2009. április 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-2007-83/2008-2009.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYAR KÖZLÖNY 179. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. december 18., csütörtök Tartalomjegyzék 331/2014. (XII. 18.) Korm. rendelet A családok otthonteremtési kedvezményével összefüggésben az egyes

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM TÁJÉKOZTATÓ LAKÁSKORSZERŰSÍTÉSHEZ IGÉNYELHETŐ ÁLLAMI TÁMOGATÁSOKRÓL (Érvényes 2015. január 1-jétől) Tisztelt Érdeklődő, Tisztelt Lakáskorszerűsítő! Az otthonteremtési kamattámogatásról

Részletesebben

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2011. évi 47. szám 10879 III. Kormányrendeletek A Kormány 74/2011. (V. 2.) Korm. rendelete a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról

Részletesebben

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat

BPH Lakossági Hitelezési Üzletszabályzat A Banco Popolare Hungary Bank Zrt., mint Átruházó és a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt., mint Átvevő között 2013. július 31. napján létrejött Átruházási Keretszerződés (továbbiakban: Átruházási Keretszerződés)

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYAR KÖZLÖNY 107. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. július 22., szerda Tartalomjegyzék 34/2015. (VII. 22.) MvM rendelet Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó támogatások részletes

Részletesebben

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYBEVÉTELE A MÁV-START Zrt. munkavállalói a VBKJ elemeként vissza nem térítendő lakáscélú támogatást vehetnek igénybe a személyi jövedelemadóról szóló 1995.

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 113. szám. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2012. augusztus 29., szerda 113. szám Tartalomjegyzék 235/2012. (VIII. 29.) Korm. rendelet 44/2012. (VIII. 29.) BM rendelet 17/2012. (VIII. 29.) EMMI rendelet

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2011. (V.03.) önkormányzati rendelete a lakáscélú támogatásokról Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre

Részletesebben

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel)

1.1 FOGALOMTÁR. Állampapírhozam (134/2009.(VI.23.) Kormányrendelet kamattámogatott hitel) 1.1 FOGALOMTÁR A Adós Az a Fogyasztónak minősülő természetes személy, aki a takarékszövetkezettel kölcsönszerződést vagy hitelkeret-szerződést köt, mely szerződés alapján a takarékszövetkezet a szerződésben

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának 20/2010. (IV.27.) rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás helyi támogatásáról Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata a helyi

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelete az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai

MKB Bank Zrt. K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás adatai MKB Fiók: Szerződésazonosító: K É R E L E M CSALÁDOK OTTHONTEREMTÉSI KEDVEZMÉNYE IRÁNT (2015. július 3-tól) Az igényelt támogatás célja: Az igényelt támogatás adatai új lakás vásárlása, új lakás építése

Részletesebben

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről

Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának 15/2010. (IV. 16.) számú rendelete a lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatásának rendjéről Kazincbarcika Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS JEGYZŐJÉTŐL 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a t -

Részletesebben