G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu"

Átírás

1 G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg december 30-al kezdte meg működését, majd 1999-ben névváltozást hajtott végre, s azóta Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató Kft. néven működik évben kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Gyomaközszolg Kft, ténylegesen működését azonban csak el kezdte. A létrejött új Kft-nek a Gyomaszolg Ipari Park Kft a jogelődje. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. cégbírósági bejegyzésének száma: A Kft. alapító okiratának kelte: Telephelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.( más telephellyel nem rendelkezik) Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-os tulajdoni hányaddal. A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az alapítói törzstőke összetétele - immateriális javak 20 eft - tárgyi eszközök eft - készletek 789 eft - pénzeszközök eft Összesen: eft Jegyzett tőke összetétele - alapítói törzstőke eft évi földterület apport eft Összesen: eft Főbb tevékenységi körök: - építőipari kivitelezés - városüzemeltetési feladatok ellátása - Ipari Park üzemeltetése, területének értékesítése A Kft-nél tárgyévben mind az árbevétel, mind a létszám vonatkozásában csökkenés mutatkozik, melynek oka a Gyomaközszolg Kft lakossági szemétszállításának és gyepmesteri tevékenységének beindítása. A Kft. tevékenysége az utóbbi években az alábbi tevékenységekkel bővült: - önkormányzati utak kezelése, fenntartása - lakossági, közületi szippantás - hulladékudvar üzemeltetése - Gyomaközszolg Kft részére gépek bérbeadása, bérmunka, bérkönyvelés - belvizes tevékenység, holtágak szivattyúzása A Kft a 2007-es gazdasági évet eft bevétellel zárta, mely 13,94%-os csökkenést mutat a bázis évhez viszonyítva. Az adózott eredmény eft, melynek bázishoz való növekedése 16,78%. Az átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő, 10 fővel kevesebb, mint a bázis, mely létszámcsökkenés a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült 10 fő munkavállaló. A bevétel kiesés szintén a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült tevékenységek miatt következett be, míg az adózott eredmény egyrészt az Ipari Park területéből történt értékesítés utáni támogatás visszavezetésből, másrészt a munkahelymegtartó támogatásból növekedett. Tevékenységi bevétel megosztása Bevétel eft-ban Megoszlási viszonyszám % Építőipari tevékenység Városüzemeltetési tevékenység Takarítás Kész beton értékesítés Szállítás Bérleti díjak Anyageladás bevétele Raktározás Könyvelés Gyomaközszolg Kft-nek Egyéb bevételek Pénzügyi tevékenység bevétele

2 Rendkívüli bevételek Bevétel összesen: A két fő tevékenységből az építőipari tevékenység 8%-os csökkenést, a városüzemeltetés 11%-os növekedést mutat. Építőipari tevékenységhez tartozó a saját beruházásként elszámolt 4 lakás építése is eft értékben. A lakásokból 3 db 2007-ben értékesítésre került eft értékben. Építésük mellett azért döntött a Kft, mivel 2007 évre nem volt biztosított az építőkapacitás lekötése. A lakásépítés értékét is figyelembe véve nem mutat az építőipari tevékenység bevétele csökkenést évben az Ipari Park területéből értékesítésre került m2 a Civis Bau Meister Kft részére, m2 pedig a Skylotec Hungary Kft. részére összesen: eft értékben évben a Kft. az alábbi beruházásokat hajtotta végre - Nyárszegi úton 4 lakás építése ( értékesítési céllal) e Ft - fűnyíró vásárlás 109 eft Befejezetlen beruházásként maradt az Ipari Park-ban csarnok építés 424 eft, telephelyen szociális épület építése eft értékben. Környezetvédelmi intézkedések, beruházások ben a Kft telephelyén már működött a hulladéklerakó udvar - A holtágak vizének tisztításához szivattyúzás biztosításával járult hozzá a Kft. - Változatlanul végezzük a köztisztasági és településtisztasági tevékenységet egyre több környező településen. Környezetvédelmi beruházása a Kft-nek 2007 évben nem volt. Hitelezési veszteséként leírásra került 821 eft vevő követelés, melyből 564 eft behajthatatlan követelésnek minősül a felszámoló nyilatkozata alapján, a fennmaradó 257 eft pedig a vevő által el nem ismert, vagy kisösszegű követelés, melynek behajtása nem gazdaságos. Az évekkel ezelőtt értékvesztésként elszámolt Illés Beruházási Kft eft tartozásból a felszámolás során eft megtérült és értékvesztésként visszaírásra került. tehát a Kft fenti tartozásból eredő vesztesége eft+ a megtérülésig a Kft-t megillető késedelmi kamat. A felszámolási eljárás lezárásra került a eft ban nyert kiegyenlítést. Saját tőke alakulása 2007 évben Jegyzett tőke Tőketartozás Eredménytartalék Lekötött tartalék évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke összege én A 2007 évi mérleg szerinti eft eredményt a Kft eredménytartalékba kívánja helyezni, a képviselőtestület hozzájárulásával. A létszám, leszámítva a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült 10 főt, változatlan maradt. A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagkeresete Ft/hó volt, mely bázishoz viszonyítva 10,66%-os növekedést mutat. A Kft a szerződéskötéseinél piaci árat alkalmaz, néhány kommunális tevékenységnél pedig költségalapú számlázást. Tájékoztató adatok 2007 évben a Kft-nél sem APEH, sem TB ellenőrzés nem volt. A több alkalommal lefolytatott munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés folyamán 350eFt munkavédelmi bírságot róttak ki a Kft-re. Az ÁNTSZ és a Megyei Közlekedés Felügyelet is több alkalommal tartott ellenőrzést, jelentősebb hiányosságokat nem tártak fel évre tervezett adatok A Gyomaszolg Ipari Park Kft 2008 évre a bevételét eft-ban, adózatlan eredményét pedig eft-ban tervezi. Az árbevétel és eredmény alakulását még nem lehet pontosan tervezni, mivel a kertészet és parkgondozási tevékenység Kft-nél maradása még nem biztos. Amennyiben a Kft elveszti fenti tevékenység végzését az jelentős befolyással lesz a bevétel alakulására. Fenti bevételből kb.30% a már lekötött kapacitás.

3 Létszám vonatkozásában kb fő foglalkoztatását tervezi a Kft, de a jelenlegi 69 fő foglalkoztatása biztos lesz. A létszám megtartására megállapodást írt alá a Kft a Munkaügyi Hivatallal, ez a feltétele a munkahelymegtartó támogatás igénybevételének, mely 2008-ra is áthúzódik + ezt az évet érinti a 6 hónapos további foglalkoztatási kötelezettség is el 12%-os béremelés történt, melyet az ágazati minimálbér kötelezően előírt emelése indokolt. Az Ipari Park értékesítésére vonatkozóan a Stamiel-Stamiel Kft-vel való megállapodás határideje lejárt, mivel a vevő a vételárat többször módosított határidőre sem rendezte, így a fizetett előleg bevételként kerül lekönyvelésre 2008-ban. További vevő tárgyalás is van folyamatban a Turul Cipő- vel, s csarnoképítésre vonatkozóan a Skylotec Hungary Kft-vel. Aláírt szerződés azonban még egyik féllel sincs. Beruházások - saját kivitelezésű beruházásként befejezésre kerül a telephelyen a szociális épület kb. 13 M Ft összértékben - az építőipari megrendelések függvényében építőipari kisgépek, állványzat beszerzése - amennyiben az eredmény megengedi új halottszállító jármű vásárlása Gyomaendrőd, március 01. Fábián Lajos Ügyvezető Igazgató G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Kiegészítő melléklet a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT december 31.-el kezdte meg működését, majd 1999 évben névváltozást hajtott végre, ettől kezdve Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft néven működik júniusában a Kft-ből kiválással létrejött a Gyomaközszolg Kft, melynek cégbírósági bejegyzése el megtörtént, törzstőkéje ezer Ft pénzbeni betét. A Gyomaközszolg Kft a tényleges működését el kezdte meg, tevékenységi köre: Lakossági köztisztasági feladatok és gyepmesteri feladat ellátása Gyomaendrőd Város területén. Fenti feladatok ellátását, mint jogelőd a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte ig. A Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A társaság a korábbi Építő és Szolgáltató üzem megszűnése után lett alapítva, s annak tevékenységi körét viszi tovább, kibővítve több városüzemeltetési feladat ellátásával, majd 1999 évtől az Ipari Park cím elnyerése után, annak létrehozásával és működtetésével. Az Ipari Park Kialakítása saját beruházásként indult és november 30.-al került befejezésre, átadásra. Azóta az Ipari Park területének értékesítése folyamatosan történik évben az Ipari Park területéből összesen: m 2 közművesített földterület / telek/ lett értékesítve m 2 a Civis Bau Meister Kft, m 2 pedig a Skylotec Hungary Kft részére. Mindkét Kft Ipari csarnokot kíván létesíteni, ahol termelő tevékenységet kíván folytatni. A Kft tevékenységi köre az alábbi: Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások: - magas és mély építőipari kivitelezés - építőipari szakipari munkák - kész betonértékesítés - szállítás, gép bérbeadás - ipari terület bérbeadása, őrzése Városüzemeltetési feladatok: - önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése - köztisztasági tevékenység - település tisztasági tevékenység - önkormányzati utak kezelése - kertészet, parkgondozás - árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, szivattyúzás - közterületek tisztántartása - teljes körű temetkezési tevékenység

4 Ipari Park területének bérbeadása, értékesítése A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjainak 2007-ben összesen eft tiszteletdíjat fizetett ki a Kft. A Kft ügyvezető igazgatójának éves munkabére eft volt, mely tartalmazza a 2006 évre kiírt 2 havi munkabérének megfelelő jóváhagyott jutalom 75%-os kifizetését, s a 2007 évre kiírt jutalom 2 havi munkabér, teljesítés 100%-os, terhére kifizetett 50%-os előleget is. A 2007 évre fennmaradó 50%-os jutalom kifizetésére a mérleg elfogadása után kerül sor. A Kft képviseletére Fábián Lajos ügyvezető igazgató jogosult. Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Pósa L. u. 10/1. A Kft 2007 évi bevétele eft, mely a bázis évhez viszonyítva 13,94%-os csökkenést mutat, melyet a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült feladatok bevételének kiesése okoz. A bevétel megoszlása az alábbi: Bevétel eft-ban Megoszlási viszonyszám % Építőipari tevékenység Városüzemeltetési tevékenység Takarítás Kész beton értékesítés Szállítás Bérleti díjak Anyageladás bevétele Raktározás Könyvelés Gyomaközszolg Kft-nek Egyéb bevételek Pénzügyi tevékenység bevétele Rendkívüli bevételek Bevétel összesen: Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a Kft fő tevékenységi körének számító építőiparnak a bevétele az összes tevékenység 21%-t teszi ki, mely a bázis évhez viszonyítva 8%-os csökkenést mutat. A városüzemeltetési feladatok ellátásából eredő bevétel 11%-os csökkenést mutat a bázishoz viszonyítottan. A takarítás bevétele változatlan tendenciát mutat, a kész beton értékesítésének csökkenése 1%-os. A Szállítási tevékenység 1%-os csökkenést, a bérleti díjak bevétele 2%-os csökkenést mutat. Az anyageladás változatlan, a raktározási, könyvelési tevékenységnek nincs bázis évi adata. Az egyéb bevételek növekedése 16%-os, a pénzügyi tevékenység bevételének csökkenése 1%-os, a rendkívüli bevételek növekedése 2%-os volt. Megállapítható, hogy az építőipar, mint fő tevékenység az összes bevételen belül kisebb hányadot mutat, mint a városüzemeltetési tevékenységek bevétele, azonban ez torz, mivel az építőipari részleg 4 lakást is épített, mely saját beruházásnál szerepel, plusz 3 lakás értékesítésének bevétele az egyéb bevételben szerepel, tehát az egyéb bevételek kiugró növekedése ebből, s az ipari park területének értékesítéséből tevődik össze. Az alapító törzstőke összege 2007-ben nem változott eft. A Kft-nél a könyvelői szolgáltatások keretébe tartozó feladatok irányítását mérlegképes könyvelő végzi, adatai az alábbiak: Somogyi Mária Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 20. Regisztrációs szám: A Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálatot végző személy adatai: Cséffai János Lakcím: 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. Könyvvizsgálói Kamarai Száma: MKVK Számviteli politika A Kft 2000 évi C.SZTV és módosításai alapján alakította ki számviteli politikáját, számlarendjét, s a törvény kettős könyvvitelre vonatkozó előírásai alapján vezeti könyveit évtől a Kft éves beszámolót készít. A számviteli politikában meghatározottak alapján a mérleg A változatának és az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatának elkészítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A mérlegben szereplő üzleti év azonos a naptári évvel. A 100 eft alatti egyedi beszerzésű, illetve előállítású eszközök minden esetben egyedi elbírálás alapján, az elhasználódási idő meghatározásával kerülnek, vagy az anyagkészletben, vagy pedig tárgyi eszközként nyilvántartásba. Az egyedi elbírálás alapján az egy éven belül elhasználódó szerszámok, gépek, berendezések, anyag készletként kerülnek felhasználásra. Amennyiben a tárgyi eszközök használata, rendeltetése megváltozik, s már nem tartósan szolgálják a Kft tevékenységét át kell sorolni az anyag készletek közé. A saját beruházás közvetlen költségen kerül befejezetlen beruházásként készletre, majd aktiválásra.

5 Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a Kft akkor számol el, ha az adott eszköznek a könyv szerinti értékét a piaci értéke 20%-al meghaladja évben nem kellett elszámolni. Értékhelyesbítés meghatározása: - 11-es számlacsoportban nem könyvelünk - 12-es számlacsoportban 1M Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk - 13-as számlacsoportnál 500 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk as számlacsoportnál 300 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk. Tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 20%-át nem éri el, vagy kevesebb, mint 50ezer Ft. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetén a maradványérték nulla forint. Az értékcsökkenést az eszköz hasznos élettartamának bruttó értékéhez viszonyítása határozza meg, korrigálva a várható maradványértékkel. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzésű, előállítási tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Az Ipari Park és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok leírási kulcsa 5% a számviteli politikában rögzítettek alapján. Terven felüli értékcsökkenés 20% (piaci érték magasabb, mint nettó érték) eltérés esetén számolandó el. A vásárolt készletek értékelése az éves beszámolóban átlagos beszerzési áron történik. Év közben a Kft a vásárolt készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a felhasználás átlagos beszerzési áron kerül könyvelésre. A saját termelésű készletek és a befejezetlen termelés értékelése közvetlen költségen történik. A saját termelésű készletekről is mennyiségi és értékbeni nyilvántartás kerül év közben vezetésre, felhasználása pedig átlagáron történik. Értékvesztés illetve visszaírás 20%-os piaci eltérés esetén számolandó el. A Kft számviteli rendjében rögzítettek alapján évente egy alkalommal teljes körű leltárt kötelező végrehajtani az anyag és árukészlet vonatkozásában. A tárgyi eszközöknél 2 évente van kötelező leltár előírva, 2007 évben a leltározás megtörtént december 31.-i fordulónappal a vásárolt készletekről és saját előállítású készletekről is készült leltár, az eltérések lekönyvelésre kerültek. A leltár felvétele tényleges megszámlálással történt. A Kft az anyag és árukészleteknél december 31-én selejtezést hajtott végre. A vevők, bérlők tartozásai, s a szállítók felé való kötelezettség egyenlegközlő levelekkel van alátámasztva december 31.-én ténylegesen megszámlálásra került a pénzkészlet, s a készleten lévő étkezési utalvány. Az év végi zárás alkalmával egyeztetésre kerültek az adó, munkabér és TB számlák is. A vevő, az adósok minősítése alapján értékvesztést nem kellett elszámolni. Az Illés Kft felszámolási eljárása befejeződött a eft tartozásából eft-ot kapott meg a Kft évben. A eft értékvesztés visszaírásaként 2007 évben lekönyvelésre került. Leírásra került összesen 821 eft vevő követelés, melyből 257 eft elengedett követelés (kisösszegű, vevő által el nem ismert), 564 eft pedig behajthatatlan felszámolási eljárás miatt, felszámolói nyilatkozat alapján. A kisösszegű követeléseknél a behajtás költségei lényegesen meghaladták volna a tartozás összegét. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-os, 7-es számlaosztályban csak tájékoztató jellegű az adatgyűjtés. Év végén a zárás alkalmával a költségek átvezetésre kerülnek az 5-ös számlaosztályból a 8-as számlaosztályba. A 8-as számlaosztályban kerül lekönyvelésre az ELÁBÉ és KÖZVETÍTETT szolgáltatások értéke. Itt az egyéb ráfordításban kerülnek könyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, a céltartalék képzés, az értékvesztés elszámolása, az önellenőrzési pótlék, a bírságok, büntetések, az önkormányzatnak fizetendő adók, a REHAB hozzájárulás, az INNOVÁCIÓS járulék, a vissza nem igényelhető ÁFA, a készlet hiányok, selejtezés, a behajthatatlan és elengedett követelés, kerekítési differenciák. Mérlegkészítéskor a REHAB hozzájárulást nem itt, hanem a bérjárulékok között kell szerepeltetni. A pénzügyi tevékenység ráfordításai között az IK üzemeltetéssel kapcsolatos lakbér és bérleménydíj, gondnoki szolgáltatás szerepel. Egyéb bevételként kerültek lekönyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök bevételei, a céltartalék felhasználás, a visszaírt értékvesztés, a munkanélküliek foglalkoztatására és munkahely megtartására folyósított támogatások, kapott kártérítések, kerekítési differenciák. Pénzügyi tevékenység bevétele a kapott kamatokból, a lakbér, bérleménydíj, gondnoki díj bevételekből áll. Rendkívüli bevételként került lekönyvelésre a vásárolt és saját előállítású készletek többlete, az Ipari Park fejlesztési célú támogatásából az adott évben figyelembe vehető összeg. Immateriális javak értékének számszerűsítése Szoftvertermékek, vagyoni értékű jogok Bruttó érték 2007 január 1-én 540 Növekedés - Csökkenés - Bruttó érték 2007 december 31.-én 540

6 Tárgyidőszaki elszámolt értékcsökkenés - Előző időszak elszámolt értékcsökkenése Nettó érték 2007 december 31.-én 0 Tárgyi eszközök értékének számszerűsítése Ingatlan és kapcsolatos vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések gépek járművek Beruházás Összesen Bruttó érték Tárgyidőszaki növekedés Értékesítés Aktivált beruházás Bruttó érték Tárgyidőszakban elszámolt écs. Előző időszakban elszámolt écs. Nettó érték Terven felüli értékcsökkenés 2007-ben nem lett elszámolva. Az aktivált ingatlanok maradványértéke eft /lakások/ 2007-ben aktivált beruházások: 4 lakás építése Nyárszegi u. összesen: eft értékben, 1 db. fűnyíró 109 eft értékben. Tárgyi eszközök közül értékesítésként kivezetve földterület összesen: eft értékben / Ipari Park területéből értékesítés, 3 db. értékesített lakás telek része/, 3 db. lakás összesen: eft, Ipari Park közművesítés és kapcsolódó vagyoni értékű jogok eft értékben. Selejtezés 2007 évben nem történt a tárgyi eszközök körében. Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben az Ipari Parkban csarnok építés 424 eft, szociális épület építése telephelyen eft értékben. Készletek A vásárolt anyag és árukészlet leltár szerinti értéken szerepel a mérlegben. A vásárolt készletek bázishoz viszonyított csökkenése 33,2%, melynek oka a csökkenő tendenciát mutató építőipari tevékenység anyagszükségletének változása. Leltáreltérés lekönyvelésre került ben befejezetlen termelésként szerepel Oskó Sándor vállalkozó részére épített szín és parkoló 907 eft értékben. Az anyag és árukészletben december 31-én selejtezés lett végrehajtva / sérült és már elavult elfekvő készletek/ 192 eft összegben. Követelések Hitelezési veszteségként összesen: 821 eft leírva, melyből 564 eft behajthatatlan követelésnek minősül felszámolási eljárásban felszámoló nyilatkozata alapján, 64 eft kisösszegű tartozás melynél a behajtás költsége lényegesen meghaladta volna a tartozás összegét, 193 eft vevő tartozás el nem ismerése miatt került leírásra / vevő nem ismeri el a szemét elszállítását/. Értékvesztés visszaírása eft értékben történt / Illés Kft bíróság által megítélt eft számlatartozásából a felszámolási eljárás folyamán 2008 évben megkapott összeg. A lakbér és bérleménydíj, hátralék összege 356 eft, mely a bázishoz viszonyítva 50,49%-os csökkenést mutat. A követelések összetétele: vevőkkel szembeni követelés / mely tartalmazza a bérlők tartozásait is/ eft, az Önkormányzattal szembeni követelés eft, az egyéb követelés pedig eft / munkavállalókkal, adóhatósággal szembeni követelés/. Az összes követelés eft-os összege a bázissal szemben 54,5%-os növekedést mutat.

7 Értékpapírként a mérlegben 163 eft értékben a készleten lévő étkezési utalványok szerepelnek, növekedés mértéke 196,36% a bázishoz viszonyítva. A január 10.-i fizetéshez rendelt étkezési utalványok már decemberben megérkeztek. Pénzeszközök A bankszámlák egyenlege én eft, a házipénztár egyenlege eft. A pénzeszközök bázishoz viszonyított növekedése 5,9%-os. A bankszámlák között szerepel a Megyei Területfejlesztési Tanács által előírt Ipari Park területének értékesítése utáni pénzeszköz lekötés is. Aktív időbeni elhatárolások A mérlegben szereplő eft bevételek aktív időbeli elhatárolása a Munkaügyi Központ által december havi támogatásként 2008-ban folyósított összeg. A eft költség, ráfordítás elhatárolása az elkövetkező időszakok bérleti díja, mely előre lett kifizetve. Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított növekedése 3,7%. Saját tőke összetevői Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke összege 2007.december 31.-én A 2006 évi eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba lett helyezve. A 2007 évi fizetendő társasági adó, bevallás alapján eft, a különadó 752 eft. Eredménytartalék alakulása Eredménytartalék én 2006 évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék összege én Tőketartalék alakulása Tőketartalék én 2006 évi lekötött tartalék viszszavezetése 2007 évi tartalékba való átvezetés Tőketartalék összege én Lekötött tartalék alakulása Lekötött tartalék én évi lekötött tartalék viszszavezetése évi lekötött tartalék átvezetése / foglalkoztatási támogatás miatt/ Lekötött tartalék összege én Céltartalék A 2007 évi nagy volumenű építőipari munkára és betoneladásra vonatkozóan a jövőben esetlegesen felmerülő garanciális javítások fedezetére a Kft eft céltartalékot képzett. Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: szállítói és alvállalkozói számlatartozások összege: eft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség összege: eft, (mely a decemberi munkabér és járulékai, a december hó utáni januárban esedékes fizetendő adók összegéből áll), vevőktől kapott előlegek eft.

8 Határidőn túli tartozása a Kft-nek sem a szállítók, sem az állam felé nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek a bázishoz viszonyítva 15,23%-al csökkentek. Passzív időbeli elhatárolások - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 827 eft ( december havi közüzemi díjak, ügyvezető igazgató 2007 évi jutalom) - Halasztott bevételek eft ( Ipari Park-ra folyósított fejlesztési célú támogatások elkövetkező években figyelembe veendő összege) Bázishoz viszonyítottan a passzív időbeli elhatárolások csökkenése 30,55%. Az Ipari Park-ból történt értékesítés és a tárgyévi Ipari Park-ra elszámolt értékcsökkenés miatt eft a paszszív időbeli elhatárolásból visszavezetésre került a rendkívüli bevételek közé. Mérleghez kapcsolódó mutatószámok A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel alakulása Összeg ( eft) Megoszlási viszonyszám % Befektetett eszközök Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolások Vagyoni eszközök összesen Saját tőke Idegen tőke + passzív időbeli elhatárolások A 2006 évi adatokkal összesítve megállapítható, hogy az eszközökben 6%-os az eltolódás a forgóeszközök javára, a tőke vonatkozásában 7%-os az eltolódás a saját tőke javára. Saját tőke növekedése bázishoz viszonyítva: 2007 évi saját tőke x 100= x 100= 110,75% 2006 évi saját tőke Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez viszonyítva: Saját tőke x 100= x 100= 359,22% Jegyzett tőke Saját tőke és a befektetett eszközök aránya: Saját tőke x 100= x 100= 127,65% Befektetett eszközök Likviditási mutató: Forgóeszközök x 100= x 100= 479,55% Rövid lejáratú kötelezettségek Tőkearányos nyereség: Mérleg szerinti nyereség x 100= x 100= 34,86% Jegyzett tőke Árbevétel arányos nyereség: Mérleg szerinti nyereség x100 = x 100= 7,31% Összes bevétel Eszközök megtérülési mutatója: Értékesítés nettó árbevétele = = 0,68/év Eszközök összesen Készletek forgási sebessége: Készletek átlagértéke x 365= 2 x 365 = x 365= 19 nap Értékesítés nettó árbevétele Tőkefeszültségi mutató: Idegen tőke x 100= x 100= 31,02% Saját tőke

9 Eladósodottsági mutató: Kötelezettségek x 100= x 100= 10,41% Saját tőke Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Az adózott eredmény a bázis évben eft, tárgy évben pedig eft, növekedése 16.78% Hozam és teljesítmény mutatók Értékesítés nettó árbevétele Egyébb bevételek Összes bevétel Saját teljesítmény aktivált értéke, saját term.készl.állományv Bruttó termelési érték Anyagjellegű ráfordítások Hozzáadott érték Értékcsökkenési leírás Nettó termelési érték A 2007 évi átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő. Élőmunka hatékonysági mutatók Egy főre eső bruttó termelési érték: = eft 69 Egy főre eső hozzáadott érték: = eft 69 Egy főre eső nettó termelési érték: = eft 69 Anyagjellegű ráfordítások összetétele Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELABÉ Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen: Igénybevett szolgáltatások összetétele Szállítás, rakodás, raktározás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek 435 Oktatás, továbbképzés költségei 258 Utazási költségek 6 Bérmunka költségei Postai és távközlési szolgáltatások díjai Szakértői, szolgáltatási díjak Állati hulla ártalmatlanítás, hamvasztás költségei Tagsági díjak 304 Hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei 537 Egyéb vegyes szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások összesen Egyéb szolgáltatások összetétele Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak Bankköltség 1.547

10 Biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen Kereset és létszám adatok Személyi jellegű kifizetések megoszlása Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen Részmunkaidőben foglalkoztatott fizikaiak Részmunkaidőben foglalkoztatott szellemiek Állományon kívüli munkabér, tiszteletdíj Bérköltség összesen Személyi jellegű enyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű kifizetések összesen Az átlagos statisztikai létszám összetétele létszám fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak 56 Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen 63 Részmunkaidőben foglalkoztatott fizikaiak 4 Részmunkaidőben foglalkoztatott szellemiek 2 Átlagos statisztikai állományi létszám 69 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: = Ft/év 63 Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: = Ft/év 6 Egy főre jutó átlagkereset: = Ft/év 69 Egy főre jutó személyi jellegű egyéb kifizetés: = Ft/év 69 Tájékoztató adatok A Kft-nek tárgyévben sem hitel, sem kölcsön tartozása nem volt évben a Kft-nél sem adó, sem TB ellenőrzés nem volt. Munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés több esetben történt, melynek alkalmával 350eFt munkavédelmi bírságot róttak ki a Kft-re. Az ÁNTSZ, Közlekedés felügyelet ellenőrzése alkalmával csak kisebb hibák feltárása történt, mely büntetést nem vont maga után ben beindult a Gyomaközszolg Kft tevékenysége, így Gyomaendrőd Város területén a lakossági szemétszállítást, s a gyepmesteri tevékenységet már nem a Gyomaszolg Kft. végezte. A kivált Kft. tevékenységének beindulásával a Gyomaszolg Kft.-nek csökkent az árbevétele kb. 60M Ft-al, a foglalkoztatottak létszáma pedig 10 fővel. Az ügyvezető igazgató Fábián Lajos december 29.-el korengedményes nyugdíjba vonult, melyet a képviselő testület jóváhagyott. A nyugdíjkorhatár eléréséig TB által felszámolt nyugdíj összegét a Kft kifizette a Nyugdíjintézet felé. Annak költsége az elkövetkező időszakot fogja terhelni. Tisztségét nyugdíjasként 2008.április 30.- ig tölti be. A Gyomaszolg Kft-nél 2008 évre vonatkozóan január 1-től, átlagosan 12%-os bérrendezés történt, melyet a minimálbér változása tett indokolttá. Munkahelymegtartó támogatást 35 fő után 6 hónapra kapott a Kft., mely áthúzódik a 2008 évre is. Társasági adóalapnál korrekciós tételek: Adóalap növelő tételek: Céltartalék képzés garanciális javításokra eft, Sztv. szerinti tervszerinti értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke eft, joerős határozatban megállapított bírságok, TB jogkövetkezmények 458 eft, behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett vevői követelés 257 eft. Adóalap csökkentő tételek: Előző évi céltartalék garanciális kötelezettségre visszavezetés eft, adótörvény szerinti értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke eft, visszaírt értékvesztés eft, helyi iparűzési adó eft. Fizetendő társasági adó összege eft, a 4%-os különadó 752 eft. Gyomaendrőd, Fábián Lajos Ügyvezető igazgató

11 G Y O M A S Z O L G I P A R I P A R K K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere részére Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ügyvezetőjének 2007 évre kiírt jutalmának kifizetése A Gyomaendrőd Város Képviselő- Testülete 138/2007 (IV. 26.) Kt. Határozata alapján a 2007-es gazdasági évre a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatójának 2 havi jutalmat tűz ki gazdasági évben a tervezett mérlegszerinti eredmény elérése esetén 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom. 2. Az Ipari parkba 2007 évben 2 befektetővel kötött megállapodás esetén további 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom illeti meg. A kitűzött mérlegszerinti eredményt a Kft. elérte, és az Ipari parkba történő befektetőkkel a megállapodás megkötése megtörtént. Tehát a feltételek teljesítése valós. A kitűzött jutalom 50%-a 2007 december hónapban már kifizetésre került, ezért javasolja, hogy a fennmaradó 50%-a is kifizetésre kerülhessen április 02-án a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a kifizetését javasolja. Gyomaendrőd, április 7. Tisztelettel: Fábián Lajos Ügyvezető igazgató

G Y O M A K Ö Z S Z O L G K F T. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu

G Y O M A K Ö Z S Z O L G K F T. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu G Y O M A K Ö Z S Z O L G K F T. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu Kiegészítő melléklet a 2007 évi egyszerűsített beszámolóhoz A GYOMAKÖZSZOLG KFT kiválással

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a évi. egyszerűsített éves beszámolóhoz 1 Kumánia Gyógyfürdő Kft. Cégjegyzék száma: 16-09-013675 5310. Kisújszállás Statisztikai számjele: 23580259-9329-113-16 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz 2 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Statisztikai számjele: 13920410-4741-113-15 Cégjegyzék száma: 15-09-071364 Vállalkozás megnevezése: MasterMind Interactive Kft Vállalkozás címe: 4400 Nyíregyháza Korányi F. utca 29/A Kiegészítő melléklet

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 13620275-4941-113-01 Statisztikai számjel 01-09-864697 Cégjegyzék száma Drayman Team Kft. 1196 Budapest, Kisfaludy utca 181. Egyszerűsített éves beszámoló 2008. december 31. A közzétett adatokat könyvvizsgáló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30-i fordulónapra elkészített, a tevékenységet lezáró egyszerűsített éves beszámolóhoz Balassagyarmat Foglalkoztatási Nonprofit Közhasznú Kft 2660 Balassagyarmat Cégjegyzékszám: 1209006301 Óváros tér 15. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) a 2011. április 30i fordulónapra elkészített,

Részletesebben

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete

2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Alapítvány a cukorbetegekért 8200. Veszprém Ádám Iván u. 1. 2012.ÉV KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Kiegészítő melléklete Veszprém, 2013. április 26. Reichardt Béláné alapítvány képviselője I.

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Kiegészítő melléklet a 2010. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ SEM IX. Városfejlesztő Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest, 2012. március 28. 1. SZÁMVITELI POLITIKA A SEM IX. Városfejlesztő Zrt. könyveit és nyilvántartásait a Számviteli

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE A változat Statisztikai számjele: 18474244-6910-131-06 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat Az üzleti év mélegfordulónapja: 2014. december 31. Adatok ezer Ft-ban ESZKÖZÖK (ek) módosításai Tárgyév 01.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel

Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Ügyfél neve Mérlegkészítés helye Bookline.hu Internetes Kereskedelmi 1Rt2 9 2 1 3 6 O 7 4 1 4 1 1 4 O 1 Statisztikai számjel Budapest Mérlegzárás éve 25 O 1-1 O - O 4 4 8 4 1 Cégjegyzék szám Mérlegzárás

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest

Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Ügyfél neve Bookline Magyarország Kft 1 2 6 o 2 1 8 o 5 2 4 7 1 1 3 o 1 Statisztikai számjel Mérlegkészítés helye Budapest Mérlegzárás éve 2005 o 1 - o 9-6 9 4 4 4 2 Cégjegyzék szám Mérlegzárás dátuma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. 2015.06.30-i tevékenységet záró egyszerűsített éves beszámolójához A Pro Szentendre Városfejlesztési Kft. v.a. (továbbiakban: Társaság)

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz

Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz hírkomp.hu Kft. Adószám: 24102670-2-43 Cégjegyzékszám: 01-09-990571 Kiegészítő melléklet a 2012. évi beszámolóhoz A hírkomp.hu Kft. alaptevékenysége folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. A cég belföldi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012.01.01 2012.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2011. évi EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2012. április 20 Ling Béla ügyvezető igazgató Kiegészítő Melléklet a 2011. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva

1116 Budapest, Kalotaszeg utca 31. Éves beszámoló. Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2013 Az adatok könyvvizsgálattal alátámasztva "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- év tásai 1 A. Befektetett eszközök 268 396 255 285 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 1

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz.

Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. Szentes Városellátó Nonprofit Kft. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Tárgy : Szentes Városellátó Nkft. 2015. I. negyedéves beszámolója Témafelelős: Varga Sándor Mell. : 2015 I. negyedéves mérleg Ikt. sz. :

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Könyvvezetési ismeretek

Könyvvezetési ismeretek 1 I. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Könyvvezetési ismeretek 2014/2015 II. félév 2 Elméleti kérdések 1. Egy vállalkozás saját tőkéjével kapcsolatosan az alábbi információkkal

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a BJO NP Kft. 2013. január 1-jétől 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011.

Hajós Alfréd Általános Iskola Alapítvány Kiegészítő melléklet 2011. Adószám: 18715792-1-13 Bíróság: Budapest Környéki Törvényszék Bírósági végzés: 4.13.PK.60.034/2007/4 Statisztikai számjel: Fordulónap: december 31. Beszámolási időszak: január 01- december 31. Gödöllő,

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft. 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2014. december 31. Törökbálint, 2015. január 30. 1 Reáltax

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt szeptember 30. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefonszáma 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. szeptember 30. Éves beszámoló a vállalkozás vezetője Első

Részletesebben

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d

A tétel megnevezése 2007.12.31 2008.12.31. a b d d 1.2.4.6.4.7.8.0./5.1.9.0./1.1.4/0.1. Statisztikai jel 01-10-044336 Cégjegyzék 0.1 BMSK Beruházási, Mőszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt. MÉRLEG - 2008.01.01.- 2008.12.31. MÉRLEG

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. Általános összefoglalás A kiegészítő melléklet a BJB-Sysem Kereskedelmi és Szolgáltató KFT 2013. január 1-től 2013. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült.

Részletesebben

Nextent Informatika Zrt.

Nextent Informatika Zrt. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1 - 4 5 2 6 a vállalkozás megnevezése 1112 Budapest, Facsemete u. 1/5 a vállalkozás címe 27. évi ÉVES BESZÁMOLÓ Budapest, 28. május 6. 1 3 5 2 2 2 2 5 6 2 2 1 1 4 1 1-1

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft Érd, Ercsi út KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET ÉRDI SPORT Szolgáltató Kft 2030. Érd, Ercsi út 34. 14998177-2-13 14998177-9319-113-13 13-09-133410 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Érd, 2013. május 13... ügyvezető Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

2015. I. féléves beszámoló

2015. I. féléves beszámoló 1 3 8 1 2 2 0 3 5 8 2 9 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 5 5 3 1 Cégjegyzék száma Kulcs-Soft Számítástechnika Nyrt. a vállalkozás megnevezése 1022 Budapest, Törökvész út 30/a a vállalkozás címe,

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás A változat 31 Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 31 863-1 189 02. Exportértékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01.+ 02.)

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5.

Egyszerűsített éves beszámoló. Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft Törökbálint, Ady Endre utca 5. Statisztikai számjel: 10802827-6920-113-13 Cégjegyzék száma: 13-09-094656 Reáltax Gazdasági Tanácsadó Kft 2045 Törökbálint, Ady Endre utca 5. 2009. december 31. Törökbálint, 2010. március 15. P.H. Hámori

Részletesebben

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31.

Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2011. december 31. 1. ÁLTALÁNOS HÁTTÉRINFORMÁCIÓK Az Óbudai Sport és Szabadidő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot ( Társaság ) az 2007. szeptember 26-i alapító okirattal alapították. A társaságot a Cégbíróságon a

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete.

Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának. Kiegészítő melléklete. Gigahertz Hungary Kft 2008 december 31-i Egyszerűsített beszámolójának Kiegészítő melléklete. I. Általános rész: 1. A vállalkozás bemutatása: A társaság cégneve: Gigahertz Hungary Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31.

Éves beszámoló Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt március 31. A vállalkozás megnevezése Első Hazai Energia-Portfolió Nyilvánosan Működő Rt. A vállalkozás címe, telefona 1118 Budapest, Ménesi út 22. 2015. március 31. Éves beoló a vállalkozás vezetője "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 2 8 4 2. Pannon-Váltó Vagyonkezelõ és Kereskedelmi Részvénytársaság 1 1 1 3 7 6 6 5 7 1 2 1 1 4 1 1-1 - 4 2 8 4 2 a vállalkozás megnevezése 139 Budapest Kossuth Lajos üdülõpart 12. I/B. a vállalkozás címe, telefonszáma 22. december 31. Éves beszámoló Keltezés: Budapest,

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés

Norbi Update Lowcarb Nyrt Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 24359573774011401 Statisztikai számjel 0110047754 Cégjegyzék szám Norbi Update Lowcarb Nyrt. 1031. Budapest, Záhony u. 7/C. Negyedéves jelentés 01.01-06.30 Cégjegyzék szám "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Mérleg "A" változat Eszközök (aktívák)

Mérleg A változat Eszközök (aktívák) Statisztikai számjel:23711402-3600-113-17 11 Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18.sorok) 263 320 0 263 320 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09.sorok) 0 0 0 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91

Általános rész. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91. Dr. Cziáky Tamás László 3580 Tiszaújváros, Szent István út 91 Általános rész A tevékenységét 2007-ben kezdte meg. A társaság alaptevékenysége: Szakmai érdekképviselet. A szervezet kamaraként működik, a törzstőke nagysága 44502 ezer Ft. Székhelye: 3527 Miskolc Zsolcai

Részletesebben

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257

Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 Statisztikai számjel: 14460706-8621-572-05 Cégjegyzék szám: 05-09-016257 A vállalkozás megnevezése: vállalkozás címe: Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft 3910.Tokaj,Bodrogkeresztúri út 1544/1

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához a 2012. évi A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Győr, 2013. április 25. ph. vállalkozás vezetője Jelen kiegészítő melléklet tartalmazza mindazon

Részletesebben

1 0. s z. m e l l é k l e t

1 0. s z. m e l l é k l e t 1. sz. me lléklet Az üzleti év fordulónapja: 214.12.31. Budaörsi Települési Nonprofit Kft. üzletág MÉRLEG eszközök (aktívák) Sorszám tev. Btg egész 1. A. Befektetett eszközök (2.+1.+18.sor) 197 932 2 238

Részletesebben

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai

A vállalkozás bemutatása. A számvitelpolitika fő vonásai A vállalkozás bemutatása A Társaság neve: Bóbita Bábszínház Nonprofit Kft Székhelye: Pécs, Felsővámház u 50. Alapító okirat kelte: 2011. 11.24. A Társaság által gyakorolt tevékenységek: Előadó művészet

Részletesebben

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31.

Kiegészítő melléklet az Egyszerűsített éves beszámolóhoz 2008.01.01.-2008.12.31. Adószám: 18607066-2-11 Cégbíróság: Komárom-Esztergom Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 11-09-012818 Esztergomi Városi Televízió Nonprofit Kft. 2500 Esztergom, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. Kiegészítő melléklet

Részletesebben

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31.

2014. évi. Éves beszámoló. Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 a vállalkozás megnevezése 1027 Budapest, Kapás u. 6-12. 452-5780 a vállalkozás címe, telefonszáma 2014. évi Beszámolási időszak: 2014.01.01-2014.12.31. 0 1-1 0-0 4 4 1 7 6 2 1 "A" EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2011 évi Egyszerűsített éves beszámoló Éves zárómérleg P.H. 1 1 Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE "A" változat ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) Időszak:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Kiegészítő melléklet 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 5000 Szolnok, Verseghy park 8. Kiegészítő melléklet Fordulónap: 2014. december 31. Beszámolási időszak: 2014. január 01-2014. december 31. 2 1.

Részletesebben

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31.

Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8. Statisztikai számjel. Cégjegyzék száma. Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. december 31. 1 0 7 0 6 9 9 6 6 8 3 2 1 1 4 0 1 Statisztikai számjel 0 1-1 0-0 4 1 7 6 8 Cégjegyzék száma Palota Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság a vállalkozás megnevezése 1156 Budapest, Száraznád u. 4-6.,

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban

Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA (összköltség eljárással) adatok E Ft-ban 2 4 7 3 4 1 9 0 4 7 5 9 1 1 3 1 0 Statisztikai számjel 1 0-0 9-0 3 4 2 7 4 3 1 Cégjegyzék száma Az üzleti év mérlegfordulónapja: 2013. 12. 31. (év, hó, nap ) Egyszerűsített éves beszámoló A EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Részletesebben

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

15EB 02 15EB 02/A. Cégadatok (A) Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma: Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 15EB 02 Pápai Ingatlanfejlesztő Kft Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012.

Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. 1 Képcsarnok Kft. Kiegészítő Melléklet 2012. Készítette: Ügyszámtan Kft 2 Kiegészítő Melléklet 2012. A Képcsarnok Kft (1203. Budapest, Bíró Mihály u. 3. ( cégjegyzékszáma: 01-09-667768 ) alapítója a Magyar

Részletesebben