G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t. 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/386-269 E-mail: ipgyomaszolg@internet-x.hu"

Átírás

1 G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Üzleti jelenés a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg december 30-al kezdte meg működését, majd 1999-ben névváltozást hajtott végre, s azóta Gyomaszolg Ipari Park Építő És Szolgáltató Kft. néven működik évben kivált a Gyomaszolg Ipari Park Kft-ből a Gyomaközszolg Kft, ténylegesen működését azonban csak el kezdte. A létrejött új Kft-nek a Gyomaszolg Ipari Park Kft a jogelődje. A Gyomaszolg Ipari Park Kft. cégbírósági bejegyzésének száma: A Kft. alapító okiratának kelte: Telephelye: 5500 Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.( más telephellyel nem rendelkezik) Tulajdonos: Gyomaendrőd Város Önkormányzata 100%-os tulajdoni hányaddal. A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. Az alapítói törzstőke összetétele - immateriális javak 20 eft - tárgyi eszközök eft - készletek 789 eft - pénzeszközök eft Összesen: eft Jegyzett tőke összetétele - alapítói törzstőke eft évi földterület apport eft Összesen: eft Főbb tevékenységi körök: - építőipari kivitelezés - városüzemeltetési feladatok ellátása - Ipari Park üzemeltetése, területének értékesítése A Kft-nél tárgyévben mind az árbevétel, mind a létszám vonatkozásában csökkenés mutatkozik, melynek oka a Gyomaközszolg Kft lakossági szemétszállításának és gyepmesteri tevékenységének beindítása. A Kft. tevékenysége az utóbbi években az alábbi tevékenységekkel bővült: - önkormányzati utak kezelése, fenntartása - lakossági, közületi szippantás - hulladékudvar üzemeltetése - Gyomaközszolg Kft részére gépek bérbeadása, bérmunka, bérkönyvelés - belvizes tevékenység, holtágak szivattyúzása A Kft a 2007-es gazdasági évet eft bevétellel zárta, mely 13,94%-os csökkenést mutat a bázis évhez viszonyítva. Az adózott eredmény eft, melynek bázishoz való növekedése 16,78%. Az átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő, 10 fővel kevesebb, mint a bázis, mely létszámcsökkenés a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült 10 fő munkavállaló. A bevétel kiesés szintén a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült tevékenységek miatt következett be, míg az adózott eredmény egyrészt az Ipari Park területéből történt értékesítés utáni támogatás visszavezetésből, másrészt a munkahelymegtartó támogatásból növekedett. Tevékenységi bevétel megosztása Bevétel eft-ban Megoszlási viszonyszám % Építőipari tevékenység Városüzemeltetési tevékenység Takarítás Kész beton értékesítés Szállítás Bérleti díjak Anyageladás bevétele Raktározás Könyvelés Gyomaközszolg Kft-nek Egyéb bevételek Pénzügyi tevékenység bevétele

2 Rendkívüli bevételek Bevétel összesen: A két fő tevékenységből az építőipari tevékenység 8%-os csökkenést, a városüzemeltetés 11%-os növekedést mutat. Építőipari tevékenységhez tartozó a saját beruházásként elszámolt 4 lakás építése is eft értékben. A lakásokból 3 db 2007-ben értékesítésre került eft értékben. Építésük mellett azért döntött a Kft, mivel 2007 évre nem volt biztosított az építőkapacitás lekötése. A lakásépítés értékét is figyelembe véve nem mutat az építőipari tevékenység bevétele csökkenést évben az Ipari Park területéből értékesítésre került m2 a Civis Bau Meister Kft részére, m2 pedig a Skylotec Hungary Kft. részére összesen: eft értékben évben a Kft. az alábbi beruházásokat hajtotta végre - Nyárszegi úton 4 lakás építése ( értékesítési céllal) e Ft - fűnyíró vásárlás 109 eft Befejezetlen beruházásként maradt az Ipari Park-ban csarnok építés 424 eft, telephelyen szociális épület építése eft értékben. Környezetvédelmi intézkedések, beruházások ben a Kft telephelyén már működött a hulladéklerakó udvar - A holtágak vizének tisztításához szivattyúzás biztosításával járult hozzá a Kft. - Változatlanul végezzük a köztisztasági és településtisztasági tevékenységet egyre több környező településen. Környezetvédelmi beruházása a Kft-nek 2007 évben nem volt. Hitelezési veszteséként leírásra került 821 eft vevő követelés, melyből 564 eft behajthatatlan követelésnek minősül a felszámoló nyilatkozata alapján, a fennmaradó 257 eft pedig a vevő által el nem ismert, vagy kisösszegű követelés, melynek behajtása nem gazdaságos. Az évekkel ezelőtt értékvesztésként elszámolt Illés Beruházási Kft eft tartozásból a felszámolás során eft megtérült és értékvesztésként visszaírásra került. tehát a Kft fenti tartozásból eredő vesztesége eft+ a megtérülésig a Kft-t megillető késedelmi kamat. A felszámolási eljárás lezárásra került a eft ban nyert kiegyenlítést. Saját tőke alakulása 2007 évben Jegyzett tőke Tőketartozás Eredménytartalék Lekötött tartalék évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke összege én A 2007 évi mérleg szerinti eft eredményt a Kft eredménytartalékba kívánja helyezni, a képviselőtestület hozzájárulásával. A létszám, leszámítva a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült 10 főt, változatlan maradt. A teljes munkaidős foglalkoztatottak átlagkeresete Ft/hó volt, mely bázishoz viszonyítva 10,66%-os növekedést mutat. A Kft a szerződéskötéseinél piaci árat alkalmaz, néhány kommunális tevékenységnél pedig költségalapú számlázást. Tájékoztató adatok 2007 évben a Kft-nél sem APEH, sem TB ellenőrzés nem volt. A több alkalommal lefolytatott munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés folyamán 350eFt munkavédelmi bírságot róttak ki a Kft-re. Az ÁNTSZ és a Megyei Közlekedés Felügyelet is több alkalommal tartott ellenőrzést, jelentősebb hiányosságokat nem tártak fel évre tervezett adatok A Gyomaszolg Ipari Park Kft 2008 évre a bevételét eft-ban, adózatlan eredményét pedig eft-ban tervezi. Az árbevétel és eredmény alakulását még nem lehet pontosan tervezni, mivel a kertészet és parkgondozási tevékenység Kft-nél maradása még nem biztos. Amennyiben a Kft elveszti fenti tevékenység végzését az jelentős befolyással lesz a bevétel alakulására. Fenti bevételből kb.30% a már lekötött kapacitás.

3 Létszám vonatkozásában kb fő foglalkoztatását tervezi a Kft, de a jelenlegi 69 fő foglalkoztatása biztos lesz. A létszám megtartására megállapodást írt alá a Kft a Munkaügyi Hivatallal, ez a feltétele a munkahelymegtartó támogatás igénybevételének, mely 2008-ra is áthúzódik + ezt az évet érinti a 6 hónapos további foglalkoztatási kötelezettség is el 12%-os béremelés történt, melyet az ágazati minimálbér kötelezően előírt emelése indokolt. Az Ipari Park értékesítésére vonatkozóan a Stamiel-Stamiel Kft-vel való megállapodás határideje lejárt, mivel a vevő a vételárat többször módosított határidőre sem rendezte, így a fizetett előleg bevételként kerül lekönyvelésre 2008-ban. További vevő tárgyalás is van folyamatban a Turul Cipő- vel, s csarnoképítésre vonatkozóan a Skylotec Hungary Kft-vel. Aláírt szerződés azonban még egyik féllel sincs. Beruházások - saját kivitelezésű beruházásként befejezésre kerül a telephelyen a szociális épület kb. 13 M Ft összértékben - az építőipari megrendelések függvényében építőipari kisgépek, állványzat beszerzése - amennyiben az eredmény megengedi új halottszállító jármű vásárlása Gyomaendrőd, március 01. Fábián Lajos Ügyvezető Igazgató G y o m a s z o l g I p a r i P a r k K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Kiegészítő melléklet a 2007 évi éves beszámolóhoz A Gyomaszolg Gyomaendrőd Város Önkormányzata Kivitelező és Szolgáltató KFT december 31.-el kezdte meg működését, majd 1999 évben névváltozást hajtott végre, ettől kezdve Gyomaszolg Ipari Park Építő és Szolgáltató Kft néven működik júniusában a Kft-ből kiválással létrejött a Gyomaközszolg Kft, melynek cégbírósági bejegyzése el megtörtént, törzstőkéje ezer Ft pénzbeni betét. A Gyomaközszolg Kft a tényleges működését el kezdte meg, tevékenységi köre: Lakossági köztisztasági feladatok és gyepmesteri feladat ellátása Gyomaendrőd Város területén. Fenti feladatok ellátását, mint jogelőd a Gyomaszolg Ipari Park Kft végezte ig. A Gyomaszolg Ipari Park Kft tulajdonosa 100%-os tulajdoni hányaddal Gyomaendrőd Város Önkormányzata. A társaság a korábbi Építő és Szolgáltató üzem megszűnése után lett alapítva, s annak tevékenységi körét viszi tovább, kibővítve több városüzemeltetési feladat ellátásával, majd 1999 évtől az Ipari Park cím elnyerése után, annak létrehozásával és működtetésével. Az Ipari Park Kialakítása saját beruházásként indult és november 30.-al került befejezésre, átadásra. Azóta az Ipari Park területének értékesítése folyamatosan történik évben az Ipari Park területéből összesen: m 2 közművesített földterület / telek/ lett értékesítve m 2 a Civis Bau Meister Kft, m 2 pedig a Skylotec Hungary Kft részére. Mindkét Kft Ipari csarnokot kíván létesíteni, ahol termelő tevékenységet kíván folytatni. A Kft tevékenységi köre az alábbi: Közületek és lakosság részére végzett szolgáltatások: - magas és mély építőipari kivitelezés - építőipari szakipari munkák - kész betonértékesítés - szállítás, gép bérbeadás - ipari terület bérbeadása, őrzése Városüzemeltetési feladatok: - önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelése - köztisztasági tevékenység - település tisztasági tevékenység - önkormányzati utak kezelése - kertészet, parkgondozás - árvíz és belvíz védekezés, csapadékvíz elvezetés, szivattyúzás - közterületek tisztántartása - teljes körű temetkezési tevékenység

4 Ipari Park területének bérbeadása, értékesítése A Kft-nél 3 tagú Felügyelő Bizottság működik, tagjainak 2007-ben összesen eft tiszteletdíjat fizetett ki a Kft. A Kft ügyvezető igazgatójának éves munkabére eft volt, mely tartalmazza a 2006 évre kiírt 2 havi munkabérének megfelelő jóváhagyott jutalom 75%-os kifizetését, s a 2007 évre kiírt jutalom 2 havi munkabér, teljesítés 100%-os, terhére kifizetett 50%-os előleget is. A 2007 évre fennmaradó 50%-os jutalom kifizetésére a mérleg elfogadása után kerül sor. A Kft képviseletére Fábián Lajos ügyvezető igazgató jogosult. Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Pósa L. u. 10/1. A Kft 2007 évi bevétele eft, mely a bázis évhez viszonyítva 13,94%-os csökkenést mutat, melyet a Gyomaközszolg Kft-hez átkerült feladatok bevételének kiesése okoz. A bevétel megoszlása az alábbi: Bevétel eft-ban Megoszlási viszonyszám % Építőipari tevékenység Városüzemeltetési tevékenység Takarítás Kész beton értékesítés Szállítás Bérleti díjak Anyageladás bevétele Raktározás Könyvelés Gyomaközszolg Kft-nek Egyéb bevételek Pénzügyi tevékenység bevétele Rendkívüli bevételek Bevétel összesen: Fenti adatok alapján megállapítható, hogy a Kft fő tevékenységi körének számító építőiparnak a bevétele az összes tevékenység 21%-t teszi ki, mely a bázis évhez viszonyítva 8%-os csökkenést mutat. A városüzemeltetési feladatok ellátásából eredő bevétel 11%-os csökkenést mutat a bázishoz viszonyítottan. A takarítás bevétele változatlan tendenciát mutat, a kész beton értékesítésének csökkenése 1%-os. A Szállítási tevékenység 1%-os csökkenést, a bérleti díjak bevétele 2%-os csökkenést mutat. Az anyageladás változatlan, a raktározási, könyvelési tevékenységnek nincs bázis évi adata. Az egyéb bevételek növekedése 16%-os, a pénzügyi tevékenység bevételének csökkenése 1%-os, a rendkívüli bevételek növekedése 2%-os volt. Megállapítható, hogy az építőipar, mint fő tevékenység az összes bevételen belül kisebb hányadot mutat, mint a városüzemeltetési tevékenységek bevétele, azonban ez torz, mivel az építőipari részleg 4 lakást is épített, mely saját beruházásnál szerepel, plusz 3 lakás értékesítésének bevétele az egyéb bevételben szerepel, tehát az egyéb bevételek kiugró növekedése ebből, s az ipari park területének értékesítéséből tevődik össze. Az alapító törzstőke összege 2007-ben nem változott eft. A Kft-nél a könyvelői szolgáltatások keretébe tartozó feladatok irányítását mérlegképes könyvelő végzi, adatai az alábbiak: Somogyi Mária Lakcím: 5500 Gyomaendrőd, Zrínyi M. u. 20. Regisztrációs szám: A Kft-nél kötelező a könyvvizsgálat. A könyvvizsgálatot végző személy adatai: Cséffai János Lakcím: 5600 Békéscsaba, Mogyoró u. 22. Könyvvizsgálói Kamarai Száma: MKVK Számviteli politika A Kft 2000 évi C.SZTV és módosításai alapján alakította ki számviteli politikáját, számlarendjét, s a törvény kettős könyvvitelre vonatkozó előírásai alapján vezeti könyveit évtől a Kft éves beszámolót készít. A számviteli politikában meghatározottak alapján a mérleg A változatának és az összköltség eljárással készített eredmény kimutatás A változatának elkészítésével tesz eleget beszámolási kötelezettségének. A mérlegben szereplő üzleti év azonos a naptári évvel. A 100 eft alatti egyedi beszerzésű, illetve előállítású eszközök minden esetben egyedi elbírálás alapján, az elhasználódási idő meghatározásával kerülnek, vagy az anyagkészletben, vagy pedig tárgyi eszközként nyilvántartásba. Az egyedi elbírálás alapján az egy éven belül elhasználódó szerszámok, gépek, berendezések, anyag készletként kerülnek felhasználásra. Amennyiben a tárgyi eszközök használata, rendeltetése megváltozik, s már nem tartósan szolgálják a Kft tevékenységét át kell sorolni az anyag készletek közé. A saját beruházás közvetlen költségen kerül befejezetlen beruházásként készletre, majd aktiválásra.

5 Értékhelyesbítést, értékelési tartalékot a Kft akkor számol el, ha az adott eszköznek a könyv szerinti értékét a piaci értéke 20%-al meghaladja évben nem kellett elszámolni. Értékhelyesbítés meghatározása: - 11-es számlacsoportban nem könyvelünk - 12-es számlacsoportban 1M Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk - 13-as számlacsoportnál 500 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk as számlacsoportnál 300 ezer Ft-ot meghaladó eltérést könyvelünk. Tervszerinti értékcsökkenés elszámolásánál a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékből kell kiindulni. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke a beszerzési érték 20%-át nem éri el, vagy kevesebb, mint 50ezer Ft. Szoftverek és számítástechnikai eszközök esetén a maradványérték nulla forint. Az értékcsökkenést az eszköz hasznos élettartamának bruttó értékéhez viszonyítása határozza meg, korrigálva a várható maradványértékkel. A 100 ezer Ft alatti egyedi beszerzésű, előállítási tárgyi eszközöket egy összegben értékcsökkenési leírásként számoljuk el. Az Ipari Park és a hozzá kapcsolódó vagyoni értékű jogok leírási kulcsa 5% a számviteli politikában rögzítettek alapján. Terven felüli értékcsökkenés 20% (piaci érték magasabb, mint nettó érték) eltérés esetén számolandó el. A vásárolt készletek értékelése az éves beszámolóban átlagos beszerzési áron történik. Év közben a Kft a vásárolt készletekről mennyiségi és értékbeni nyilvántartást vezet, a felhasználás átlagos beszerzési áron kerül könyvelésre. A saját termelésű készletek és a befejezetlen termelés értékelése közvetlen költségen történik. A saját termelésű készletekről is mennyiségi és értékbeni nyilvántartás kerül év közben vezetésre, felhasználása pedig átlagáron történik. Értékvesztés illetve visszaírás 20%-os piaci eltérés esetén számolandó el. A Kft számviteli rendjében rögzítettek alapján évente egy alkalommal teljes körű leltárt kötelező végrehajtani az anyag és árukészlet vonatkozásában. A tárgyi eszközöknél 2 évente van kötelező leltár előírva, 2007 évben a leltározás megtörtént december 31.-i fordulónappal a vásárolt készletekről és saját előállítású készletekről is készült leltár, az eltérések lekönyvelésre kerültek. A leltár felvétele tényleges megszámlálással történt. A Kft az anyag és árukészleteknél december 31-én selejtezést hajtott végre. A vevők, bérlők tartozásai, s a szállítók felé való kötelezettség egyenlegközlő levelekkel van alátámasztva december 31.-én ténylegesen megszámlálásra került a pénzkészlet, s a készleten lévő étkezési utalvány. Az év végi zárás alkalmával egyeztetésre kerültek az adó, munkabér és TB számlák is. A vevő, az adósok minősítése alapján értékvesztést nem kellett elszámolni. Az Illés Kft felszámolási eljárása befejeződött a eft tartozásából eft-ot kapott meg a Kft évben. A eft értékvesztés visszaírásaként 2007 évben lekönyvelésre került. Leírásra került összesen 821 eft vevő követelés, melyből 257 eft elengedett követelés (kisösszegű, vevő által el nem ismert), 564 eft pedig behajthatatlan felszámolási eljárás miatt, felszámolói nyilatkozat alapján. A kisösszegű követeléseknél a behajtás költségei lényegesen meghaladták volna a tartozás összegét. Az eredmény kimutatás összköltség eljárással készült. A Kft költségeit elsődlegesen az 5-ös számlaosztályban könyveli, a 6-os, 7-es számlaosztályban csak tájékoztató jellegű az adatgyűjtés. Év végén a zárás alkalmával a költségek átvezetésre kerülnek az 5-ös számlaosztályból a 8-as számlaosztályba. A 8-as számlaosztályban kerül lekönyvelésre az ELÁBÉ és KÖZVETÍTETT szolgáltatások értéke. Itt az egyéb ráfordításban kerülnek könyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke, a céltartalék képzés, az értékvesztés elszámolása, az önellenőrzési pótlék, a bírságok, büntetések, az önkormányzatnak fizetendő adók, a REHAB hozzájárulás, az INNOVÁCIÓS járulék, a vissza nem igényelhető ÁFA, a készlet hiányok, selejtezés, a behajthatatlan és elengedett követelés, kerekítési differenciák. Mérlegkészítéskor a REHAB hozzájárulást nem itt, hanem a bérjárulékok között kell szerepeltetni. A pénzügyi tevékenység ráfordításai között az IK üzemeltetéssel kapcsolatos lakbér és bérleménydíj, gondnoki szolgáltatás szerepel. Egyéb bevételként kerültek lekönyvelésre: az értékesített tárgyi eszközök bevételei, a céltartalék felhasználás, a visszaírt értékvesztés, a munkanélküliek foglalkoztatására és munkahely megtartására folyósított támogatások, kapott kártérítések, kerekítési differenciák. Pénzügyi tevékenység bevétele a kapott kamatokból, a lakbér, bérleménydíj, gondnoki díj bevételekből áll. Rendkívüli bevételként került lekönyvelésre a vásárolt és saját előállítású készletek többlete, az Ipari Park fejlesztési célú támogatásából az adott évben figyelembe vehető összeg. Immateriális javak értékének számszerűsítése Szoftvertermékek, vagyoni értékű jogok Bruttó érték 2007 január 1-én 540 Növekedés - Csökkenés - Bruttó érték 2007 december 31.-én 540

6 Tárgyidőszaki elszámolt értékcsökkenés - Előző időszak elszámolt értékcsökkenése Nettó érték 2007 december 31.-én 0 Tárgyi eszközök értékének számszerűsítése Ingatlan és kapcsolatos vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések gépek járművek Beruházás Összesen Bruttó érték Tárgyidőszaki növekedés Értékesítés Aktivált beruházás Bruttó érték Tárgyidőszakban elszámolt écs. Előző időszakban elszámolt écs. Nettó érték Terven felüli értékcsökkenés 2007-ben nem lett elszámolva. Az aktivált ingatlanok maradványértéke eft /lakások/ 2007-ben aktivált beruházások: 4 lakás építése Nyárszegi u. összesen: eft értékben, 1 db. fűnyíró 109 eft értékben. Tárgyi eszközök közül értékesítésként kivezetve földterület összesen: eft értékben / Ipari Park területéből értékesítés, 3 db. értékesített lakás telek része/, 3 db. lakás összesen: eft, Ipari Park közművesítés és kapcsolódó vagyoni értékű jogok eft értékben. Selejtezés 2007 évben nem történt a tárgyi eszközök körében. Befejezetlen beruházásként szerepel a mérlegben az Ipari Parkban csarnok építés 424 eft, szociális épület építése telephelyen eft értékben. Készletek A vásárolt anyag és árukészlet leltár szerinti értéken szerepel a mérlegben. A vásárolt készletek bázishoz viszonyított csökkenése 33,2%, melynek oka a csökkenő tendenciát mutató építőipari tevékenység anyagszükségletének változása. Leltáreltérés lekönyvelésre került ben befejezetlen termelésként szerepel Oskó Sándor vállalkozó részére épített szín és parkoló 907 eft értékben. Az anyag és árukészletben december 31-én selejtezés lett végrehajtva / sérült és már elavult elfekvő készletek/ 192 eft összegben. Követelések Hitelezési veszteségként összesen: 821 eft leírva, melyből 564 eft behajthatatlan követelésnek minősül felszámolási eljárásban felszámoló nyilatkozata alapján, 64 eft kisösszegű tartozás melynél a behajtás költsége lényegesen meghaladta volna a tartozás összegét, 193 eft vevő tartozás el nem ismerése miatt került leírásra / vevő nem ismeri el a szemét elszállítását/. Értékvesztés visszaírása eft értékben történt / Illés Kft bíróság által megítélt eft számlatartozásából a felszámolási eljárás folyamán 2008 évben megkapott összeg. A lakbér és bérleménydíj, hátralék összege 356 eft, mely a bázishoz viszonyítva 50,49%-os csökkenést mutat. A követelések összetétele: vevőkkel szembeni követelés / mely tartalmazza a bérlők tartozásait is/ eft, az Önkormányzattal szembeni követelés eft, az egyéb követelés pedig eft / munkavállalókkal, adóhatósággal szembeni követelés/. Az összes követelés eft-os összege a bázissal szemben 54,5%-os növekedést mutat.

7 Értékpapírként a mérlegben 163 eft értékben a készleten lévő étkezési utalványok szerepelnek, növekedés mértéke 196,36% a bázishoz viszonyítva. A január 10.-i fizetéshez rendelt étkezési utalványok már decemberben megérkeztek. Pénzeszközök A bankszámlák egyenlege én eft, a házipénztár egyenlege eft. A pénzeszközök bázishoz viszonyított növekedése 5,9%-os. A bankszámlák között szerepel a Megyei Területfejlesztési Tanács által előírt Ipari Park területének értékesítése utáni pénzeszköz lekötés is. Aktív időbeni elhatárolások A mérlegben szereplő eft bevételek aktív időbeli elhatárolása a Munkaügyi Központ által december havi támogatásként 2008-ban folyósított összeg. A eft költség, ráfordítás elhatárolása az elkövetkező időszakok bérleti díja, mely előre lett kifizetve. Az aktív időbeli elhatárolások bázishoz viszonyított növekedése 3,7%. Saját tőke összetevői Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék évi mérleg szerinti eredmény Saját tőke összege 2007.december 31.-én A 2006 évi eft mérleg szerinti eredmény eredménytartalékba lett helyezve. A 2007 évi fizetendő társasági adó, bevallás alapján eft, a különadó 752 eft. Eredménytartalék alakulása Eredménytartalék én 2006 évi mérleg szerinti eredmény Eredménytartalék összege én Tőketartalék alakulása Tőketartalék én 2006 évi lekötött tartalék viszszavezetése 2007 évi tartalékba való átvezetés Tőketartalék összege én Lekötött tartalék alakulása Lekötött tartalék én évi lekötött tartalék viszszavezetése évi lekötött tartalék átvezetése / foglalkoztatási támogatás miatt/ Lekötött tartalék összege én Céltartalék A 2007 évi nagy volumenű építőipari munkára és betoneladásra vonatkozóan a jövőben esetlegesen felmerülő garanciális javítások fedezetére a Kft eft céltartalékot képzett. Kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek: szállítói és alvállalkozói számlatartozások összege: eft, egyéb rövid lejáratú kötelezettség összege: eft, (mely a decemberi munkabér és járulékai, a december hó utáni januárban esedékes fizetendő adók összegéből áll), vevőktől kapott előlegek eft.

8 Határidőn túli tartozása a Kft-nek sem a szállítók, sem az állam felé nincs. A rövid lejáratú kötelezettségek a bázishoz viszonyítva 15,23%-al csökkentek. Passzív időbeli elhatárolások - Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 827 eft ( december havi közüzemi díjak, ügyvezető igazgató 2007 évi jutalom) - Halasztott bevételek eft ( Ipari Park-ra folyósított fejlesztési célú támogatások elkövetkező években figyelembe veendő összege) Bázishoz viszonyítottan a passzív időbeli elhatárolások csökkenése 30,55%. Az Ipari Park-ból történt értékesítés és a tárgyévi Ipari Park-ra elszámolt értékcsökkenés miatt eft a paszszív időbeli elhatárolásból visszavezetésre került a rendkívüli bevételek közé. Mérleghez kapcsolódó mutatószámok A vagyoni helyzet, eszköz és tőkeösszetétel alakulása Összeg ( eft) Megoszlási viszonyszám % Befektetett eszközök Forgóeszközök + aktív időbeli elhatárolások Vagyoni eszközök összesen Saját tőke Idegen tőke + passzív időbeli elhatárolások A 2006 évi adatokkal összesítve megállapítható, hogy az eszközökben 6%-os az eltolódás a forgóeszközök javára, a tőke vonatkozásában 7%-os az eltolódás a saját tőke javára. Saját tőke növekedése bázishoz viszonyítva: 2007 évi saját tőke x 100= x 100= 110,75% 2006 évi saját tőke Saját tőke aránya a jegyzett tőkéhez viszonyítva: Saját tőke x 100= x 100= 359,22% Jegyzett tőke Saját tőke és a befektetett eszközök aránya: Saját tőke x 100= x 100= 127,65% Befektetett eszközök Likviditási mutató: Forgóeszközök x 100= x 100= 479,55% Rövid lejáratú kötelezettségek Tőkearányos nyereség: Mérleg szerinti nyereség x 100= x 100= 34,86% Jegyzett tőke Árbevétel arányos nyereség: Mérleg szerinti nyereség x100 = x 100= 7,31% Összes bevétel Eszközök megtérülési mutatója: Értékesítés nettó árbevétele = = 0,68/év Eszközök összesen Készletek forgási sebessége: Készletek átlagértéke x 365= 2 x 365 = x 365= 19 nap Értékesítés nettó árbevétele Tőkefeszültségi mutató: Idegen tőke x 100= x 100= 31,02% Saját tőke

9 Eladósodottsági mutató: Kötelezettségek x 100= x 100= 10,41% Saját tőke Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Az adózott eredmény a bázis évben eft, tárgy évben pedig eft, növekedése 16.78% Hozam és teljesítmény mutatók Értékesítés nettó árbevétele Egyébb bevételek Összes bevétel Saját teljesítmény aktivált értéke, saját term.készl.állományv Bruttó termelési érték Anyagjellegű ráfordítások Hozzáadott érték Értékcsökkenési leírás Nettó termelési érték A 2007 évi átlagos statisztikai állományi létszám 69 fő. Élőmunka hatékonysági mutatók Egy főre eső bruttó termelési érték: = eft 69 Egy főre eső hozzáadott érték: = eft 69 Egy főre eső nettó termelési érték: = eft 69 Anyagjellegű ráfordítások összetétele Anyagköltség Igénybevett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke ELABÉ Közvetített szolgáltatások értéke Anyagjellegű ráfordítások összesen: Igénybevett szolgáltatások összetétele Szállítás, rakodás, raktározás Bérleti díjak Karbantartási költségek Hirdetés, reklám, propaganda költségek 435 Oktatás, továbbképzés költségei 258 Utazási költségek 6 Bérmunka költségei Postai és távközlési szolgáltatások díjai Szakértői, szolgáltatási díjak Állati hulla ártalmatlanítás, hamvasztás költségei Tagsági díjak 304 Hírlap, folyóirat, szakkönyv költségei 537 Egyéb vegyes szolgáltatás Igénybevett szolgáltatások összesen Egyéb szolgáltatások összetétele Hatósági, igazgatási, szolgáltatási díjak Bankköltség 1.547

10 Biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen Kereset és létszám adatok Személyi jellegű kifizetések megoszlása Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen Részmunkaidőben foglalkoztatott fizikaiak Részmunkaidőben foglalkoztatott szellemiek Állományon kívüli munkabér, tiszteletdíj Bérköltség összesen Személyi jellegű enyéb kifizetések Bérjárulékok Személyi jellegű kifizetések összesen Az átlagos statisztikai létszám összetétele létszám fő Teljes munkaidőben foglalkoztatott fizikaiak 56 Teljes munkaidőben foglalkoztatott szellemiek 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen 63 Részmunkaidőben foglalkoztatott fizikaiak 4 Részmunkaidőben foglalkoztatott szellemiek 2 Átlagos statisztikai állományi létszám 69 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: = Ft/év 63 Részmunkaidőben foglalkoztatottak átlagkeresete: = Ft/év 6 Egy főre jutó átlagkereset: = Ft/év 69 Egy főre jutó személyi jellegű egyéb kifizetés: = Ft/év 69 Tájékoztató adatok A Kft-nek tárgyévben sem hitel, sem kölcsön tartozása nem volt évben a Kft-nél sem adó, sem TB ellenőrzés nem volt. Munkaügyi, munkavédelmi ellenőrzés több esetben történt, melynek alkalmával 350eFt munkavédelmi bírságot róttak ki a Kft-re. Az ÁNTSZ, Közlekedés felügyelet ellenőrzése alkalmával csak kisebb hibák feltárása történt, mely büntetést nem vont maga után ben beindult a Gyomaközszolg Kft tevékenysége, így Gyomaendrőd Város területén a lakossági szemétszállítást, s a gyepmesteri tevékenységet már nem a Gyomaszolg Kft. végezte. A kivált Kft. tevékenységének beindulásával a Gyomaszolg Kft.-nek csökkent az árbevétele kb. 60M Ft-al, a foglalkoztatottak létszáma pedig 10 fővel. Az ügyvezető igazgató Fábián Lajos december 29.-el korengedményes nyugdíjba vonult, melyet a képviselő testület jóváhagyott. A nyugdíjkorhatár eléréséig TB által felszámolt nyugdíj összegét a Kft kifizette a Nyugdíjintézet felé. Annak költsége az elkövetkező időszakot fogja terhelni. Tisztségét nyugdíjasként 2008.április 30.- ig tölti be. A Gyomaszolg Kft-nél 2008 évre vonatkozóan január 1-től, átlagosan 12%-os bérrendezés történt, melyet a minimálbér változása tett indokolttá. Munkahelymegtartó támogatást 35 fő után 6 hónapra kapott a Kft., mely áthúzódik a 2008 évre is. Társasági adóalapnál korrekciós tételek: Adóalap növelő tételek: Céltartalék képzés garanciális javításokra eft, Sztv. szerinti tervszerinti értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke eft, joerős határozatban megállapított bírságok, TB jogkövetkezmények 458 eft, behajthatatlan követelésnek nem minősülő elengedett vevői követelés 257 eft. Adóalap csökkentő tételek: Előző évi céltartalék garanciális kötelezettségre visszavezetés eft, adótörvény szerinti értékcsökkenés + kivezetett tárgyi eszközök nyilvántartási értéke eft, visszaírt értékvesztés eft, helyi iparűzési adó eft. Fizetendő társasági adó összege eft, a 4%-os különadó 752 eft. Gyomaendrőd, Fábián Lajos Ügyvezető igazgató

11 G Y O M A S Z O L G I P A R I P A R K K f t Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2 T/fax: 66/ Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere részére Tárgy: A Gyomaszolg Ipari Park Kft. Ügyvezetőjének 2007 évre kiírt jutalmának kifizetése A Gyomaendrőd Város Képviselő- Testülete 138/2007 (IV. 26.) Kt. Határozata alapján a 2007-es gazdasági évre a Gyomaszolg Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatójának 2 havi jutalmat tűz ki gazdasági évben a tervezett mérlegszerinti eredmény elérése esetén 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom. 2. Az Ipari parkba 2007 évben 2 befektetővel kötött megállapodás esetén további 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom illeti meg. A kitűzött mérlegszerinti eredményt a Kft. elérte, és az Ipari parkba történő befektetőkkel a megállapodás megkötése megtörtént. Tehát a feltételek teljesítése valós. A kitűzött jutalom 50%-a 2007 december hónapban már kifizetésre került, ezért javasolja, hogy a fennmaradó 50%-a is kifizetésre kerülhessen április 02-án a Felügyelő Bizottság megtárgyalta és a kifizetését javasolja. Gyomaendrőd, április 7. Tisztelettel: Fábián Lajos Ügyvezető igazgató

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR

A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MADÁCH SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2012. JANUÁR 1-től 2012. DECEMBER 31-ig TARTÓ ÜZLETI ÉVÉRŐL Budapest, 2013. március 19. Szirtes Tamás ügyvezető igazgató Tartalom Tartalom:... 1 I.

Részletesebben

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi

EREDMÉNY KIMUTATÁS. 2013. I. félévi E G Y E K I S Z Ö G H A T Á R N O N P R O F I T K F T. Fő út 3. 4069 - Egyek Tel. / Fax: 06 52 378 023 E.mail.:szoghatar@bicomix.hu Egyeki Szöghatár Nonprofit Kft. Cégjegyzékszám.: 09 09-016545 EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez GIRO Elszámolásforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi mérleghez Tartalomjegyzék I. Általános kiegészítések... 2 I.1. A GIRO Zrt. azonosító adatai, a részvények száma

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. ÉV Statisztikai számjel: 21827958-8730-113-11 Cégjegyzék szám: 11-09-014301 Telefon: 06-33/361-180 Lábatlan, 2013.május 27. Pajorné Hajba Csilla ügyvezető

Részletesebben

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008.

JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. Gyöngy-Audit Könyvvizsgáló és Gazdasági Tanácsadó Kft JELENTÉS A TERÉZVÁROSI FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ NONPROFIT KFT PÉNZÜGYI-GAZDASÁGI-JOGI ÁTVILÁGÍTÁSÁRÓL (2006. ÉV, 2007. ÉV, 2008. ÉV) Budapest, 2009.

Részletesebben

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007.

Számvitel Adózás. Baranya Megyei Vállalkozói Központ. Vállalkozásfejlesztési oktatási jegyzet Pécs, 2007. Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2010. év

Kiegészítő melléklet 2010. év Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Kiegészítő melléklet 2010. év 2010. JANUÁR 1. - 2010. DECEMBER 31. ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ 1. Általános rész A Kormány a 2330/2004.(XII.

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

4. Gazdasági események számvitele

4. Gazdasági események számvitele 4. Gazdasági események számvitele 4.1. Befektetett eszközök számvitele 4.1.1. Befektetett eszközök mérlegtételei és számlaszámai A mérleg előírt tagolása "A" változat Számlatükör Eszközök (aktívák) Mérlegszámlák

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

ü ves beszæmolü 2013.

ü ves beszæmolü 2013. 1 1 0 4 3 8I8 3419 3 9 1 l 40 4 statisztikai szamjel 4 cøgjegyzøk szæma a vællalkozæs megnevezøse Kü rü s VolÆn Autü buszkü zlekedøsi Zrt. a vællalkozæs cüme,telefonszæma 5600 BØkØscsaba Szarvasi ü t 103.

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben

Számviteli fogalomtár

Számviteli fogalomtár i fogalomtár Adó Adófizetési kötelezettség az üzleti év eredménye után a vállalkozásnak adófizetési kötelezettsége keletkezik. Az adó mértékét a társasági adótörvény határozza meg Adózás előtti eredmény

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27.

PannErgy Nyrt. 2014. évi. konszolidált beszámoló és. független könyvvizsgálói jelentés. 2015. március 27. PannErgy Nyrt. 2014. évi konszolidált beszámoló és független könyvvizsgálói jelentés 2015. március 27. 2014.12.31. TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. IFRS szerinti konszolidált éves

Részletesebben