Kiegészítő melléklet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kiegészítő melléklet"

Átírás

1 Kiegészítő melléklet Alapítvány bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány december 13-án került bejegyzésre a Fővárosi Bíróságon. Alapítója a Magyar Államvasutak Rt. Az Alapítvány induló tőkéje eFt, amely az alapító 1 millió Ft pénzbeli betétjéből és a korábban is gyermekintézményként működő intézmények tárgyi eszközeinek értékéből tevődik össze. Az Alapítvány közhasznú szervezetként működik. Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, Benczúr u.30. Elérhetősége: , Az Alapítvány célja gyermekek óvodai nevelése, kollégiumi elhelyezése, ellátása és a gyermekintézmények működtetése. Az Alapítványhoz eredetileg 17 gyermekintézmény 13 óvoda és 4 diákotthon tartozott, ebből 1 óvoda 1998-ban bezárásra került. A 2002/2003-as tanév befejeztével 6 óvoda az alapítói támogatás megvonása miatt nem folytathatta a működését. A 2004/2005. tanév végétől újabb intézmény, a Kőszegi Diákotthon és Általános Iskola szűnt meg, mivel sem az Alapítvány, sem az alapító nem tudta vállalni a finanszírozását augusztus 31-i hatállyal tovább csökkent a diákotthonok száma: a Békéscsabai Diákotthon épületét az alapító értékesítette. Az ingatlant, valamint az intézmény teljes felszerelését, eszközeit a Magyarországi Evangélikus Egyház vásárolta meg, amely jogutódlással a dolgozók továbbfoglalkoztatását is biztosította augusztus 31-i hatállyal a Hatvani óvoda került ki az Alapítvány kereteiből, mivel az óvoda épületét Hatvani Város Önkormányzata megvásárolta a MÁV Zrt.-től. Az Önkormányzat az óvodát tovább működteti, az alapítványi dolgozók többségét pályáztatás útján alkalmazta augusztus 31-i hatállyal a Nagykanizsai óvoda megszűnt. A munkavállalókat és a gyerekeket az Önkormányzat elhelyezte a saját óvodáiban július 31-i hatállyal a Debreceni óvoda átkerült az Önkormányzathoz. Az óvoda eszközei térítés nélkül kerültek átadásra, az épületet a MÁV Zrt. eladta az Önkormányzat részére november 19-én a Kaposvár Diákotthon megszűnt. A diákok az Önkormányzat Kollégiumaiban kerültek elhelyezésre, az épületet visszaadtuk a MÁV Zrt.-nek. Jelenleg az Alapítvány 1 kollégiummal és 3 óvodával, összesen 4 gyermekintézménnyel működik. A 20/1977.(II.13) Kormányrendelet alapján az Alapítvány Intézményeit megillető normatív támogatás megállapításának egyik feltétele, hogy az Intézmények önálló adószámmal rendelkezzenek.

2 2012.november 22-i hatállyal az alábbi adószámok kerültek kiadásra a NAV részéről: Szegedi Kollégium Szegedi Óvoda Székesfehérvári Óvoda Dunakeszi Óvoda Az Alapítvány Számviteli politikája A számvitelről szóló 2000.évi C. törvény, a 224/2000.számú Kormányrendelet, az azt módosító 267/2001.számú, a 237/2003.számú, valamint a 342/2011.(XII.29) Kormányrendelet alapján A Vasút a gyermekekért Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló, valamint a 350/2011.(XII.30.) Kormányrendelet alapján Közhasznúsági melléklet készítésére kötelezett. Az Alapítványnál a mérlegkészítés időpontja: a tárgyévet követő március 31. A mérleg fordulónapja december 31-e. Az üzleti év megegyezik a naptári évvel. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet. A szabályozásoknak megfelelő könyvvezetést az alapítványi számviteli politika, az évente aktualizálásra kerülő számlatükör, technikai szinten pedig a könyvelési adatokat feldolgozó egységes számítógépes könyvelési program biztosítja. Az alapítványi intézmények könyvelését és bérszámfejtését től az Alapítvány Központjában végzik. Az Óvodák és Kollégium főkönyvi könyvelésének alapját az ún. könyvelési támlapok,- melyek az alapbizonylatok kontírozása alapján készülő összesítő táblázatok- biztosítják. A Központ könyvelése, alapbizonylatok alapján történik. Havonta intézményenként főkönyvi kivonat készül, melyet a Központ interneten keresztül juttatja el az intézményeknek. A Központ minden hónapban összesített főkönyvi kivonatot is készít az Alapítvány egészéről. Az Alapítvány tevékenységével kapcsolatos pénzügyi-számviteli, költségvetési beszámolók, havi, negyedéves, éves jelentési kötelezettségek, statisztikák az Alapítvány Központjában készülnek. Az intézmények önállóan nyújtják be a bevallásaikat a NAV felé elektronikusan. Központi, fenntartói szinten igényeljük az állami normatív támogatást az Államkincstártól az

3 intézményi adatok összesítése alapján. A létszám adatok és normatíva jogcímek alapján, a Központ bontja szét havonta az egy összegben megkapott normatív támogatást intézményekre, majd továbbutalja az intézmények részére. Központi elszámolás keretében nyújtjuk be az éves normatív támogatások elszámolását az Államkincstár részére. Az Alapítvány Számviteli politikája az Alapítvány vagyonának változásaira, a bevételek és kiadások elszámolására vonatkozóan a következő főbb szabályokat fogalmazza meg: Az eszköz és forrás főkönyvi számlák alátámasztására analitikus nyilvántartásokat vezetünk. Az Alapítvány a befektetett eszközök közé sorolja mindazokat az eszközöket, amelyek az alapítványi tevékenységet tartósan, legalább egy éven túl szolgálják. Az amortizáció megállapítása az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értéke alapján, lineáris módszer alkalmazásával történik negyedévente. A készletek nyilvántartása átlagos beszerzési áron történik, amelyet analitikus nyilvántartásaik alapján számolnak az intézmények. Az Alapítvány alaptevékenységének ellátásához pénzbeli támogatásokban részesül. A pénzbeli támogatások az alapítványi célú tevékenységhez egyéb bevételeként kerülnek könyvelésre. Intézményenként kerülnek befizetésre az intézményeket terhelő járulékok és egyéb költségvetési kötelezettségek, tekintettel a külön adószámra. Az Alapítvány az alaptevékenységén kívül vállalkozási tevékenységet is végez (étkeztetés, szállásadás, helyiség bérbeadás, stb.). A vállalkozási tevékenység bevételei és költségei az alaptevékenységtől elkülönített főkönyvi számlákon kerülnek könyvelésre. A tevékenységekre bontott analitikus nyilvántartásokat az intézmények vezetik. A vállalkozás eredménye félévkor és év végén, a költségvetési beszámolóban kerül értékelésre. A Sztv. 69. /1/ bekezdésében megfogalmazott elveknek megfelelően az Alapítvány éves beszámolóját az intézmények leltárral támasztják alá, amely tételesen tartalmazza a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket és forrásokat, mennyiségben és értékben. Az Alapítvány ÁFA elszámolása Az Alapítvány általános forgalmi adó fizetésére kötelezett szervezet évben a Központ havi, az Alapítványi Óvodák -kivéve a Dunakeszi Óvodát mely éves bevalló és a Kollégium negyedéves bevallásra kötelezettek, saját adószámuk alapján. Az érvényes általános forgalmi adóra vonatkozó törvény alapján az intézményeknél a visszaigényelhető ÁFA-t az alábbi beszerzésekre számoljuk el: - élelmezési nyersanyagok, - konyhai eszközök (kizárólag a gyermek és dolgozói étkeztetése érdekében beszerzett tárgyi eszközök) - vállalkozási tevékenység. Az alapítványi célú beszerzések, beruházások, felújítások ÁFÁ -jának visszaigénylésére a szabályozások nem adnak lehetőséget, azok költségként kerülnek elszámolásra. A vállalkozási és alapítványi tevékenységgel egyaránt összefüggésbe hozható beszerzések

4 visszaigényelhető ÁFÁ -jának elszámolása arányosítással történik. Az arányosítás alapját az adólevonásra jogosító tevékenység bevételének az általános forgalmi adóról szóló 2007.évi.CXXVII: törvény 5 számú mellékletében meghatározott bevételekhez viszonyított aránya jelenti. Ez az arányszám évente kerül meghatározásra. 2.Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolójának bemutatása 2.1.Mérleg Eszközök értékelése Befektetett eszközök A befektetett eszközök 28,6%-ot képviselnek az Alapítvány évi mérlegének eszköz értékében. Immateriális javak és tárgyi eszközök értékének változását évben az 1.számú melléklet tartalmazza A táblázatból látható, hogy év folyamán 8.645eFt értékű beruházást végeztünk. Ebből idegen ingatlanon végzett beruházás értéke 7.140eFt volt, 1.505eFt értékben eszközöket szereztünk be (konyhai, takarító eszközök, udvari játékok stb.). Idegen ingatlanon, vagyis az Alapítvány használatában lévő, de a MÁV Zrt. tulajdonát képező épületeken évben beruházás keretében a Dunakeszi Óvoda fürdőszoba felújítást, valamint fűtés korszerűsítést végzett, mintegy 6.865eFt értékben. A Székesfehérvári Óvoda gumi tégla cserét, valamint az ivókutat újította fel 275eFt értékben évben 3.883eFt bruttó értékben selejteztünk tárgyi eszközöket, melyből a Dunakeszi Óvoda 221eFt értékű gyerek játékokat, bútorokat, a Szegedi Kollégium 3.662eFt értékben 0-ra leírt eszközöket, melyek az eredményre nincsenek hatással (számítógépek, műszaki cikkek, konyhai gépek, irodai berendezések). A tárgyévi változások következtében az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének záró állománya év végén eFt volt, amely eft értékű növekedést mutat az előző évhez képest a fentiekben leírtak alapján. Befektetett pénzügyi eszközök Az Alapítványnak évben nem volt befektetett pénzügyi eszköze. Forgóeszközök A forgóeszközök értéke a évi mérlegben eFt, az előző évhez viszonyítva 38,5%-al, azaz eFt-tal növekedett.

5 Készletek A forgóeszközök mindössze 0,2%-át kitevő készletek értéke év végén 290eFt volt, amely 2%- os csökkenést mutat az előző évhez képest. A készleteken belül 11,2%-ot a tisztítószerek és 88,8%- ot az élelmezési nyersanyagok tesznek ki. Élelmezési nyersanyagkészlettel -főzőkonyhát üzemeltető- Dunakeszi Óvoda rendelkezik. Követelések A követelések értéke, amely a évi mérlegben 3.335eFt, az előző évihez képest, mintegy 1.578e Ft-tal csökkent, ebből 939eFt a Kaposvári Kollégium térítési díj követelés értékvesztéskénti leírása volt. A követelés megoszlása: 2965eFt vevői követelés, 153eFt fizetési előleg. Az egyéb követelések közé került átsorolásra a mérlegben a kötelezettségek közül 86eFt Áfa követelés, mely az elkövetkező időszakban kerül kompenzálásra, valamint 131eFt egészségbiztosítási és szociális hozzájárulás. Értékpapírok A évi mérlegben az értékpapírok év végi állománya 7.149eFt értéken került kimutatásra. A Szegedi Kollégium a korábbi évekkel kapcsolatos megtakarítását 2006.februárjában a K&H Pénzpiaci Alap Befektetési jegyébe fektette be 30,0 millió Ft értékben, a lekötött betéteknél elérhető kedvezőbb hozam elérése érdekében. A évi felhasználást figyelembe véve, az értékpapír névértéke év végén 2.633eFt volt, árfolyam különbözete 4.516eFt, összességében piaci értéke pedig 7.149eFt volt. Pénzeszközök A pénzeszközök év végi állománya eFt, amely az előző évihez képest eFt-tal nőtt december 31-én az összeg 33,5%-a, azaz eFt, az intézményeknél, illetve az alapítványi központnál elszámolási betétszámlán van a folyó kiadások finanszírozására. Kamatozó betétszámlán a pénzeszközök 66,1%-a van lekötve, azaz eFt, melyből a Központnak 9.600eFt, Dunakeszi Óvodának eFt, Szegedi Kollégiumnak eFt, Székesfehérvári Óvodának eFt, Szegedi Óvodának 1.200eFt. A pénztárak pénzkészlete december 31-én 512eFt, azaz 0,4% volt. C. Aktív időbeli elhatárolások Az aktív időbeli elhatárolások értéke december 31-én 147eFt volt, 50eFt-tal, nőtt az előző évihez képest. A bevételek aktív időbeli elhatárolása között mutatjuk ki a lekötött pénzeszközök után 2014 évre járó kamatot.

6 Források értékelése Az Alapítvány évi mérlegében a források főösszege az eszközök értékével egyezően eFt. A források a saját tőke, a kötelezettségek és a passzív időbeli elhatárolások összegéből tevődnek össze. D., Saját tőke A saját tőke értéke a év mérlegben Ft értékben kerül kimutatásra. Összetevői: az induló tőke, a tőkeváltozás és a tárgyévi eredmény (alaptevékenység és vállalkozási tevékenység eredménye) összege. Induló tőke Az induló tőke értéke eFt, amely megegyezik az előző évek mérlegében kimutatott összeggel. Tőkeváltozás A tőkeváltozás értéke eFt, amely az előző évek halmozott eredményét/veszteségét tartalmazza. Tárgyévi eredmény A tárgyévi eredmény két részből tevődik össze: az alaptevékenység és a vállalkozási tevékenység eredményéből évi alaptevékenységünk eFt nyereséget mutat. Ez a nyereség egyrészt az intézmények racionális költség gazdálkodásának, és aktív adomány gyűjtésüknek az eredménye. A bevételeket az intézményi épületek állagmegóvására és a gyermekek környezetének komfortosítására tartalékolják. Ezek közül kiemelkedő a szülői támogatás növekedése a Dunakeszi és Székesfehérvári Óvoda esetében. Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységét az előző évekhez hasonlóan pozitív eredménnyel zárta, mely évben 2.192eFt volt évi alap- és vállalkozási tevékenységünk eredménye együttesen eFt. A korábbi éveket vizsgálva, megállapítható, hogy az Alapítvány évvel bezárólag nyereséges volt, az utóbbi tíz évben veszteségesre fordult, a tárgyévet ismét nyereséggel zárta. ÉV Eredmény, e Ft

7 A fenti számok azt mutatják, hogy az előző évek, valamint a 2014.év megtakarításai teszik lehetővé azt, hogy az Alapítvány az utóbbi tíz év jelentős veszteségei ellenére is képes működni. Az Alapítvány évben -az előző évekhez hasonlóan az adó és járulékfizetési kötelezettségeit, minden hónapban maradéktalanul, határidőre teljesítette. E. Céltartalék Az Alapítvány évben eFt céltartalékot képezett a várható kötelezettségek teljesítésére. A céltartalék a Dunakeszi Óvoda az Önkormányzathoz kerülése esetén abban az esetben, ha nem jogfolytonosan kerülnek át a dolgozók a végkielégítésre,felmentési bérre és azok járulékaira használható fel. Számításaink alapján ennek összege eFt-ot tesz ki, melyből eFt már a Központ betétszámláján korábban lekötésre került. F. Kötelezettségek Az Alapítványnak hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettsége nincs. Az Alapítvány rövid lejáratú kötelezettségeinek összege december 31-én eFt volt, amely az előző évihez képest 697eFt-tal csökkent. A kötelezettségek 8,4%-a, azaz 1.560eFt a szállítókkal szembeni kötelezettség. A fennmaradó eFt összeg a januárban esedékes 9.074eFt bért és 7.828eFt járulék és egyéb költségvetési befizetési kötelezettségeket tartalmazza. G. Passzív időbeli elhatárolások A passzív időbeli elhatárolások értéke eFt, amely 10,6%-kal alacsonyabb, az előző évinél. Bevételek passzív időbeli elhatárolásaként, évben 2.124eFt-ot számoltunk el, az adózók által felajánlott 1%-os SZJA bevételből, amely évben kerül felhasználásra. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának összege évben 4.387eFt.

8 Elhatárolásra kerültek olyan, a tárgyévet terhelő működési, szolgáltatási (víz, gáz, villany, telefon) költségek, melyek csak a tárgyévet követően kerültek számlázásra és kifizetésre, de a tárgyévet terhelik. Halasztott bevételként került elhatárolásra a Szegedi Kollégium 5.960eFt pályázati pénzből vásárolt eszközeinek, valamint a Dunakeszi Óvoda 3.813eFt térítés nélkül kapott Solar parabola fűtési rendszerének értéke. A halasztott bevételek összege az évente elszámolt értékcsökkenés összegével kerül feloldásra. Összességében az Alapítvány mérlegének főösszege a évi Ft-ról eFt-ra növekedett. Az eszközök és források állományának 25,3%-os, azaz eFt összegű növekedését, legnagyobb részt a forgóeszközök növekedése okozta Eredmény kimutatás Bevételek részletezése Az Alapítvány alaptevékenységéből és vállalkozási tevékenységéből származó összesített bevétele évben eFt volt, amely a évi eFt bevételtől 1,9%-kal, azaz 6.889eFt-tal több. Ha eltekintünk az összehasonlíthatóság elv érdekében a Kaposvári Kollégium előzőévi bevételétől (59.443eFt), akkor ez a növekedés 22,8%-os. Az Alapítvány évi Eredmény kimutatásában az alapítványi célú tevékenység bevétele eFt. A bevétel eFt-al, 4,0%-kal növekedett, ha eltekintünk Kaposvári bevételtől (48.669eFt), akkor 21,9%-al nőtt az előző évhez képest. Alaptevékenységből származó bevételek részletezése, összege és megoszlása összehasonlítva az előző évvel a következő: E ft- ban Bevételi forrás 2013.év Megoszlá 2014.év Megoszlás Változás % s % % MÁV-tól kapott támogatás , Adományok , ,45 1,19 Normatív támogatás , ,20 19,4 30 Pedagógus továbbképzés támogatás 0 OM támogatás Egyéb költségvetési támogatás , ,21-6,87 +Főiskolások támogatása Informatikai támogatás NCA támogatás Összes költségvetési támogatás , ,41 17,55 1% SZJA bevétel 2014.évi felhasználása , ,49 15,38

9 2014.évben kapott 1% SZJA 1060eFt 335 0, melyből 725eFt-ot elhatároltuk Halasztott bevételek 532 0, ,14-9,77 Munkaügyi központi támogatás , ,83 245,21 Önkormányzati támogatása , ,73 44,63 Térítési díjak , ,63-16,09 Egyéb értékesítési bevételek , ,49-17,94 Egyéb bevételek , ,14-87,90 Rendkívüli bevételek 769 0, ,25 14,04 Pénzügyi műveletek bevétele , ,34-37,79 Összes egyéb bevétel , ,14-4,39 Mindösszesen , ,00 4, évben eFt adományt kaptunk, ez az előző évihez viszonyítva 1,2%-al növekedett. Ebből gazdasági társaságoktól 6.849eFt-ot, magánszemélyektől eFt-ot kaptunk. A folyósított költségvetési támogatás évben eFt volt, mely a bevételek 57,41%-a. Ebből eFt a gyermekek után járó normatíva, eFt a főiskolások támogatása. A pályázati pénzekből megvalósult beruházásokra halasztott bevételként elhatárolt összegből, az értékcsökkenéssel azonos összeget számolt el bevételként a Szegedi Kollégium 480eFt értékben. Az önkormányzati támogatás évben eFt volt, amely az alaptevékenységből származó bevételek 3,7%-a évben a támogatási összegek a következőképpen alakultak: Dunakeszi Óvoda Önkormányzata eFt-melyből 2.000eFt az előzőévről elmaradt támogatás, Szegedi Óvoda Önkormányzata 100eFt évben a helyi Munkaügyi Központoktól összesen 6.314eFt támogatást kaptunk -Szegedi Óvoda 3.577eFt, Szegedi Kollégium 2.737eFt- a közmunkások foglalkoztatására. A kiszámlázott bevétel, amely a térítési díjakból, dolgozói étkeztetésből és az egyéb értékesítésből tevődik össze, évben összesen eFt-ot tett ki. Az egyéb bevételként 475eFt,- kerekítési különbözet 13eFt, különféle egyéb bevétel 462eFt- került elszámolásra évben 877eFt rendkívüli bevételt számoltunk el. Ez az összeg a Dunakeszi Óvodánál a térítés nélkül kapott eszközök után elszámolt amortizáció, mellyel azonos összeg került feloldásra és elszámolásra rendkívüli bevételként évben a kamatbevétel 1.185eFt, mely 720eFt-tal csökkent az előző évihez képest, ez a kamatlábak csökkenésének következménye. Vállalkozási tevékenységből származó bevételek Az Alapítványnak a vállalkozási tevékenységéből származó bevétele eFt, amely összességében 6.442eFt-tal, azaz 34,8%-kal csökkent az előző évihez képest. Ha az előzőévből az

10 összehasonlíthatóság érdekében kivesszük a Kaposvári Kollégium bevételét(10.774eft), akkor a vállalkozási tevékenység növekedett 4.332eFt-al, azaz 56%-al. A Szegedi Kollégiumnál a szállás és bérbeadás mintegy 75%-al nőtt. A vállalkozási tevékenység eredményének megoszlását a 2. számú melléklet, a bevétel intézményenkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza. A mellékletekben szereplő táblázatból látható, hogy az Alapítványnak évben bérbeadásból származott a legtöbb vállalkozási bevétele 6.907eFt (57,3%). Az intézmények közül a legmagasabb árbevételt, 9.858eFt-ot, az összes árbevétel 81,7%-át a Szegedi Kollégium realizálta. Alapítványi ráfordítások részletezése Az alapítványi célú tevékenységek ráfordításai (4/ A. sz. melléklet) 2014.évben eFt-ot volt, mely eFt-tal, azaz 11,3 %-kal kevesebb, mint az előző évi. Az összehasonlíthatóság érdekében ha kivesszük a Kaposvári Kollégium ráfordításait (89.156eFt), akkor az alaptevékenység ráfordítása növekedett 19,3%-al. Az összes ráfordításokból 26,6%-ot képező anyagjellegű ráfordítások között, 30,9%-ot, vagyis eFt-ot az étkeztetés költségei, az egyéb szolgáltatások költsége 29,2%-ot, vagyis eFtot tesznek ki. Ide tartozó költségek: az intézmények üzemeltetésével kapcsolatos szolgáltatások igénybevételének költségei ( takarítás, karbantartás, közlekedés, posta, telefon), gyermekekkel kapcsolatos egyéb szolgáltatások költségei, valamint az alapítványi adminisztráció (könyvelés, bérszámfejtés stb) költségei. A költségből 4.105eFt-ot fordítottunk karbantartásra. A személyi jellegű ráfordítások összességében 2014.évben eFt volt, amely 3.239eFt-tal, azaz 1,5%-kal alacsonyabb az előző évinél. z összehasonlíthatóság elvének betartása érdekében az előzőévnél eltekintünk a Kaposvári Kollégium személyi jellegű ráfordításától (43.172eFt) akkor az előzőévhez viszonyítva 23,6%-os növekedést tapasztalunk. A növekedés oka az átlagbér jelentős növekedése, melynek finanszírozását normatívában kaptuk meg. Az értékcsökkenési leírás összege 2014 évben 7.872eFt, ez 644eF-tal magasabb, mint az előző évben. Az egyéb ráfordítások évi összege eFt, itt mutatjuk ki a közvetített szolgáltatások költségeit, az arányosításba bevont vissza nem igényelhető Áfa összegét, az értékvesztést, adókat, céltartalék összegét, valamint itt mutatjuk ki a pénzügyi műveletek késedelmi kamatait. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (4./B sz. melléklet) A vállalkozási tevékenység összes ráfordítása 2014-ben 9.865eFt volt, amely 7.240eFt, vagyis 42,3%-os csökkenést mutat az előző évihez képest. A Kaposvári Kollégium ráfordításai nélkül (10.207eFt) 43,0%-os a növekedés az 56,%-os bevétellel szemben. A vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordításainak összege évben 4.544eFt, mely

11 46,0%-ot tesz ki a ráfordítások között. A vállalkozási tevékenységnél felmerült személyi jellegű ráfordítások 5.301eFt, mintegy 53,7%. A vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírási költség összege évben 20eFt volt. A vállalkozásnál a nyereséghányad az előző évi 6,8%-kal szemben 18,1%.

12 3.Társasági adó bevallás Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége alapján, alanya a társasági adónak november 22-től az Alapítvány intézményei külön adószámmal rendelkeznek, de közhasznú minősítést nem kaptak. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996.évi LXXXI törvény (Tao tv.) 20. (1) bekezdés a) pontja szerint, nem kell az adót megfizetnie a közhasznú szervezetnek NEM minősülő alapítványnak, ha a vállalkozási tevékenységéből elért bevétele legfeljebb 10 millió forint, de nem haladja meg az adóévben elért összes bevételének 10 százalékát. Az vállalkozási tevékenységük alapján az intézmények a fenti törvénynek megfelelnek, így e tevékenységük adómentes. Tájékoztató adatok A Kuratórium összetétele A Kuratórium elnöke: Neuschl Gyula. Tagjai: Bacsa Gáborné, Básthy Tamás, Béli János, Dr. Gál Csaba, Dr. Horváth Tivadar, Kiss Istvánné, Madarasné Böjte Etelka, Rohály Péterné, Szendrey András, Tábori Anna, Kocsis Imréné, Kövesi Györgyné, Dr. Kispál-Király Lívia Az Alapítvány intézményeinek bemutatása "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány keretében évben 1 diákotthon működött: Szegedi Kollégium: középiskolás gyermekek nevelését biztosítja és a szabad férőhelyeken kollégiumi elhelyezést nyújt a főiskolás hallgatóknak évben "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány a következő három óvodát működtette: Dunakeszi Óvoda Szegedi Óvoda Székesfehérvári Óvoda Dolgozói létszám adatok Az alapítvány dolgozói létszáma december 31. -én 75 fő. A dolgozók 40,0%-a pedagógus, azaz 30 fő. Bérköltség Az Alapítvány bérköltsége 2014-ben összesen eFt, a személyi jellegű egyéb kifizetések 7.903eFt volt. A bérjárulékok összege évben alapítványi szinten összesen eFt volt. Tiszteletdíjak, megbízási díjak A Kuratórium tagjai részére évben tiszteletdíjat nem fizetett az Alapítvány. A megbízási díjak összege 1.922eFt volt.

13 Gyermeklétszám adatok A gyermekek decemberi létszáma az Alapítvány intézményeiben 484 fő volt, ebből az óvodás korú gyermekek száma 279 fő, a kollégiumokban elhelyezett középiskolás gyermekek száma 116 fő volt. Ezen kívül a Szeged Kollégium 86 fő főiskolás hallgatónak nyújtott elhelyezést. A gyermeklétszám alakulását az közötti időszakban a 6/A. sz. melléklet grafikonján mutatjuk be, a dolgozói létszám alakulása pedig a 6/B. sz. melléklet alapján elemezhető. Budapest, május 18. A beszámolót készítette: Rohály Péterné PM. nyilvántartási szám: ZÁRADÉK A 2014.évi Egyszerűsített éves beszámolót és annak Közhasznúsági Mellékletét A Vasút a gyermekekért Alapítvány Kuratóriuma i ülésén a 15/2015(05.19.) számú határozatával elfogadta.

14 1. sz. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök (Összesítő) e Ft-ban Gépek, Megnevezés Im m ateriális javak Idegen ingatlanon berendezések, végzett beruházás egyéb felszerelési Összesen tárgyak 2014.évi nyitó Új beszerzés Adomány Felújítás 0 Egyéb növ.(pályázat) Egyéb csökk.kivez (-) 0 Selejtezés(-) Térítés nélküli átadás(-) 0 Térítés nélküli átvétel Értékesítés (-) Intézménytől kapott Intézménynek átadott(-) Bruttó érték záró Értékcsökkenési leírás 2014.évi écs. nyitó Tárgyévi értékcsökkenés Terven felüli értékcsökk. 0 Selejtezés kivezetés(-) Értékesítés(-) Intézménytől átvett 0 Intézménynek átadott(-) Értékcsökkenés záró Nettó záró állomány

15 Intézmény: Alapítvány össz esen 2.sz. melléklet A vállalkozási tevékenység eredményének összesítő kimutatása Időszak: év Vállalkoz ási tev. Árbevétel K ö l t s é g e k Költségek Intézményi megnevez ése összesen Nyersag. Bér+T B Anyag Energia Écs. Egyéb ktg. összesen eredmény Iskola bérlet Étkez és Sz állás Bérbeadás Nyári tábor Egyéb Intéz m.össz esen Intéz m.ir.ktg Köz ponti ir.ktg Ft-ban Alapítvány össz Összes váll.tevékenys.belüli arány: 100,00

16 "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány 3.sz. melléklet évi vállalkozási árbevételek intézményenkénti kimutatása Ft-ban Intézmények Étkezés Szállás Bérbeadás Egyéb Összesen Diákotthonok Szeged D Diákotthonok összesen Óvodák Dunakeszi Szeged Ó Székesfehérvár 0 Óvodák összesen Alapítvány összesen

17 Költségek, ráfordítások költségnemenkénti részletezése 2014.év 4/A.sz melléklet Alapítvány célú tevékenység költségei, ráfordításai adatok ezer Ft-ban Költségnemek Előző év Tárgyév Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Játék, foglalkoztató-eszköz Tisztítószer Irodaszer % SZJA-ból vásárolt játék, szemléltető eszköz Üzem- és fűtőanyag Ruhafelhasználás Energiafelhasználás Étkezési nyersanyag felhasználás Más cégtől vásárolt étkeztetés Anyagjellegű- és egyéb szolgáltatások Ebből: karbantartás szállítás, közlekedés posta, telefon bankköltségek hatósági és biztosítási díjak egyéb Alapítványt terhelő szakkönyv Alapítványt terhelő oktatás Pedagógusok szakkönyvvásárlása Pedagógus továbbképzés Tanulók tankönyvvásárlása Egyéb költségvetési támogatás felhasználás Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Ebből: tiszteletdíjak jubileumi jutalom végkielégítés megbízási díjak betegszab., alap.terhelő tp. minőségi bérpótlék egyéb Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Egyéb ráfordítások Összes ráfordítás

18 Költségek, ráfordítások költségnemenkénti részletezése 2014.év 4/B.sz.melléklet Vállalkozási tevékenység költségei, ráfordításai adatok ezer Ft-ban Költségnemek Előző év Tárgyév Anyagjellegű ráfordítások Anyagköltség Tisztítószer Üzem- és fűtőanyag Irodaszer 51 Energiafelhasználás Étkezési nyersanyag felhasználás Anyagjellegű és egyéb szolgáltatások Ebből: karbantartás 89 szállítás, közlekedés posta, telefon 106 egyéb Anyagjellegű ráfordítások összesen Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások összesen Értékcsökkenés Összesen

19 Tájékoztató adatok 5.sz.melléklet "A Vasút a gyermekekért" Alapítvány Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatásához 2014.év ezer Ft-ban Előző év Tárgy év A. Központi költségvetési támogatás B. Helyi önkormányzati költségvetési támogatás C. Az Európai Unió strukturális illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás D. Normatív támogatás E. A SZJA meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996.évi CXXVI. törvény alapján kiutalt összeg F. Közszolgáltatási bevétel

20 Gyermeklétszám alakulása között Év Gyermeklétszám 6/A.sz. melléklet Gyermeklétszám

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK

EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK FŐKÖNYVI KIVONAT 2013.01.01-2013.12.31 Psalmus Humanus Egyesület - 2013 Forgalom Fők.szám Megnevezés Tartozik Követel 1 14 3 31 36 38 381 384 39 392 4 41 45 454 463 464 471 474 49 5 51 143 145 149 1491

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. december 31-i közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához A Műegyetemi Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. (továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B.

Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Bírósági határozat száma: Pk.60553/2010/1/II, 2011.01.25 Magyar ILIAS Közösség Egyesület 2085, Pilisvörösvár, Horgászsor u. 3/B. Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló 2013. január 1. - számviteli évről

Részletesebben

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013.

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány. Kiegészítő melléklet. A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. Bírósági bejegyzés: PK.60.144/2003/4. Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Kiegészítő melléklet A Számviteli törvény szerint egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolójához 2013. év Kistelek, 2014.március

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2013 Magyar Magánbőrgyógyászok Közhasznú Egyesülete (MMKE) 8000 Székesfehérvár Palotai út 8/b Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31.

HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS DECEMBER 31. HAZAFELÉ KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. DECEMBER 31. Készült: 2004. május 25. Kondor Péterné I. ÉVES BESZÁMOLÓ ESZKÖZÖK MÉRLEG, 2003. DECEMBER 31. FORRÁSOK (eft) előző év tárgy év előző

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2012 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9199- -01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2012. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2013. február 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány. 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 49.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2012. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 49. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója SURDI SPORTHORGÁSZ EGYESÜLET 8831 Nagykanizsa, Gárdonyi u. 8. 1. A szervezet alapadatai 1. Elnevezés: Surdi Sporthorgász Egyesület 2. Képviselő: Kovács Tibor 3. Székhely: 8831 Nagykanizsa Gárdonyi u. 8.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011 Magánorvosok Országos Szövetsége (MAOOSZ) 1135 Budapest, Kerekes utca 9. 5/7. Közhasznúsági jelentés részei: 1. Számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Készült: 2012. április 26... aláírás

Készült: 2012. április 26... aláírás Adószám: 18131677-1-41 Statisztikai számjel: 18131677-9499-569-01 Székhely: 1135 Budapest, Szent László út 15. V/8. EUROPA VARIETAS ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. Készült: 2012. április 26....

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 1022 Budapest, Ribáry u. 10. Adószáma: 18273689-1-41 Statisztikai számjel: 18273689-9499-569-01 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2012. évi egyszerűsített beszámolóhoz A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2011. január 01-től 2011. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2010. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.)

Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. (2030 Érd, Júlia u. 45.) Sirius Állat és Természetvédelmi Alapítvány 2015. évi KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. A alapítvány rövid bemutatása: Tevékenység kezdete: 2005.02.17 Székhelye: 2030 Érd, Júlia u. 45. A beszámoló aláírására jogosult:

Részletesebben

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült.

A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Művészetért Programház Alapítvány 2012. január 01-től 2012. december 31-ig terjedő időszak tevékenységéről készült. Jogszabályi háttérként a beszámoló,

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 2014 év Tüttő János Nótaklub Közhasznú Egyesület egyéb szervezet megnevezése 8800 Nagykanizsa, Munkás u. 1/B címe Nagykanizsa,

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Közhasznú Társaság 2007. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 1 8 0 1 9 6 4 9-1 - 4 3 adószáma cégjegyzék száma KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA 2 0 1 4 ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója

ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 8 4 0 0 6 5 6 Statisztikai számjel - - Cégjegyzék száma 1 1 ÓZDI VÁLLALKOZÓI KÖZPONT ÉS INKUBÁTOR ALAPÍTVÁNY Kiemelten Közhasznú Alapítvány 2009. évi egyszerűsített éves beszámolója 1 2 3 1 8 4 0 0 6

Részletesebben

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol

2012. a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért. SOMOS Alapítvány. 1118 Budapest Sasadi út 70. üzleti évrol Nyilvántartási szám: 7219 közhasznú alapítvány SOMOS Alapítvány a védelmi és biztonsági oktatásért és kutatásért 1118 Budapest Sasadi út 70. Egyszerusített éves beszámoló 2012. üzleti évrol Keltezés: Budapest.

Részletesebben

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója

Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 2010. január 01. - 2010. december 31. 2010 Kelt Budapest, 2011. május 20. 1 8 1 2 5 0 6 7-9 4 9 9-5 2 9-0

Részletesebben

2010. január december 31.

2010. január december 31. Közhasznúsági jelentés 2010. január 1-2010. december 31. I. A szervezet alapadatai Budapest, 2011.05.31 1 a Társaság vezetője 1. Név: Magyar Sürgösségi Orvostani Társaság Közhasznú Egyesület 2. Képviselő:Dr

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. február 4. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 211.1.1-211.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13.

Részletesebben

Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége Szöveges kiegészítő melléklete a 2014. évi beszámolóhoz Budapest, 2015.03.12 a szervezet képviselője 1 K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. I. Általános

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG Nyilvántartási szám: 13.15 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 211. Tartalomjegyzék Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár Kiegészítő melléklet: Általános

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3.

Egyszerűsített éves beszámoló 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1. Szkéné Színház Nonprofit Közhasznú Kft. 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3. 1 2 4 5 9 4 1 8 9 0 0 1 5 7 2 0 1 Statisztikai számjel 0 1-0 9-9 3 5 3 5 1 Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: A vállalkozás címe, telefonszáma: 1111 Budapest Műegyetem rkp. 3., 1-463-3970 2013.

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: TEVAN Alapítvány címe, telefonszáma: 1146 Budapest, Cházár András utca 15. 03/01. Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR SZŐRMEIPARI SZÖVETSÉG 1133. Budapest, Váci út 76.III.em. Nyilvántartási szám: 13.150 www.szormeszov.hu KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. év Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év

Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2011 év Budapest: 2012. március 26. Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2011 évről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Messzelátó Egyesülete Budapest, 2009. T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A Messzelátó Egyesülete számviteli beszámolója III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentés

2010. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint 18028049-1-13 i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint, 2011. május 10. képviselő 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A szervezet ben gazdálkodásáról a számviteli

Részletesebben

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója

Egyesület egyszerűsített éves beszámolója Balatonedericsi Horgász Egyesület 8312 Balatonederics 4. Számú MÁV Őrház hrsz. 086. Egyesület egyszerűsített éves beszámolója 2015 évről Tartalom 1. Az egyesület alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009. év. Klímabarát Települések Szövetsége 18135365-1-41 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 29. év Klímabarát Települések Szövetsége 138 Budapest, Templom utca 64. Budapest, 21. január 11.

Részletesebben

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre

Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért Közhasznúsági jelentés 2011. évre Készítette: 2012. április 20. Alapítvány a klinikai biostatisztikai színvonal emeléséért 1138 Budapest, Népfürdő

Részletesebben

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám:

NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZETVÉDŐ EGYESÜLET 2094 NAGYKOVÁCSI, TELKI UTCA 3. Adószám: 18704211 1 13 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 2. Bárdos Zsuzsanna elnök NAGYKOVÁCSI TERMÉSZET

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 2013. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Törökbálint Közbiztonságáért Közhasznú közalapítvány 213. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához 1.) Általános tájékoztatás Törökbálint Közbiztonságáért Közalapítvány

Részletesebben

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához

Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Vincellér Alapítvány 19185552-1-13 Kiegészítő melléklet a 2013.évi kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített éves beszámolójához Kelt: Érd, 2014. május 20. Készítette: Forró Erika Jóváhagyta:

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet)

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezetek részére (4.melléklet) Törvényszék: 09 Debreceni Törvényszék Nyilvántartási szám: 09-02-0003910 Debreceni Egyetem Professzori Klub 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 98 Egyszerűsített éves beszámoló mérlege a kettős könyvvitelt

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Szervezet neve: Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara Ikt. Sz.:../2013.K KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS a Hajdú- Bihar Megyei Mérnöki Kamara 2012. évi gazdálkodásáról Jóváhagyom:... elnök 1 KIMUTATÁS A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI

Részletesebben

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01

La Leche Liga Magyarország EGYESÜLETI JELENTÉS. 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 1022 Budapest, Hermann Ottó u. 18. Adószáma: 18048092-1-41 Statisztikai számjel: 18048092-9499-529-01 EGYESÜLETI JELENTÉS a 2008. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz Budapest, 2009.március 2 EGYESÜLETI

Részletesebben

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A LIGET MŰHELY ALAPÍTVÁNY 2012. ÉVRE VONATKOZÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 1 ÖSSZEFOGLALÁS A Liget Műhely alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (Kht) rendelkezései alapján közhasznú

Részletesebben

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló

Forrás Waldorf Iskola évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08 OM-azonosító: 101503 9027 Győr, Madách u. 10. tel.: 96/322-469 2011. évi Egyszerűsített éves közhasznú beszámoló Győr, 2012. május Statisztikai számjel: 18532717-8520-599-08

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 213.1.1-213.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GOMBAI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2217 Gomba, Bajcsy Zs. u. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. - 1 - Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás Tájékoztató adatok Leltár ÉCS

Részletesebben

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet

Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár Jövőjéért Közalapítvány 8083 Csákvár, Széchenyi u. 8. Adószám: 18490073-1-07 Pk.62.843/1999/2 2011 Közhasznú beszámoló kiegészítő melléklet Csákvár, 2012. május 02. Készítette: Kántorné Szarka

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum. korlátolt felelősségű társaság. 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Füzesgyógy Vidékfejlesztési Centrum Korlátolt Felelősségű Társaság 2013. december 31-i egyszerűsített éves beszámolójához Általános rész: Név: FÜZESGYÓGY KFT. Képviseletre jogosult:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM ADÓSZÁM: 18016512-1-08 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Győr, 2013.05.23. Horváth Zsolt Képviselő FEHÉR MIKLÓS GIMNÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 1 9 2 8 3 6 7 4-1 - 2 0 adó 6 0. 0 4 8 / 2 0 0 8 4 cégjegyzék a a vállalkozás neve 8790 Zalaszentgrót Dózsa György u. 9. a vállalkozás címe, telefona EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ a kettős könyvitelt vezető

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ 1. oldal Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület Kiegészítő melléklete a 2012. évi beszámolóhoz /Adatok: ezer Ft -ban/ I. Általános rész 1./ Általános háttérinformációk Bakony és Balaton Keleti

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Csillogó Gyermekszemek Alapítvány 4100 Berettyóújfalu Vass Jenő u. 8. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Gálné Tóth Klára elnök 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Csillogó Gyermekszemek Alapítvány

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a Szombathely-Olad Plató Viziközmü Társulat 2010. január 1-től 2010. december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY

DR. SZAKÁL SÁNDOR ALAPÍTVÁNY 1 1 0 1-4 - - 1 00 PÁPA, MÁRCIUS 1. TÉR. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Éves Beszámolója Éves zárómérleg 20. január 01. - 20. december 31. 20 Kelt Pápa, 2012. január 31. P. H. Az adatok 0 könyvvizsgálattal

Részletesebben

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15.

FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY 1061. BUDAPEST, PAULAY EDE UTCA 15. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május 30. Steven Johnson képviselő FIATALOK KÜLDETÉSSEL ALAPÍTVÁNY Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

SZUVERÉN NONPROFIT KFT

SZUVERÉN NONPROFIT KFT 2 2 6 6 6 8 1 4 1 1 9 9 3 5 5 3 A viteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beolója 21.3.5-21.12.31. egyéb szervezet megnevezése 137 BUDAPEST, MÁTYÁSHEGYI ÚT 13. címe A beolót

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés 2011. január 1. - 2011. december 31. I. A szervezet alapadatai 1. Név: Magyar Bothmer Gimnasztika Egyesület 2. Elnök: Szalay László 3. Székhely: 9941.Öriszentpéter Galambosszer 16/C.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért 2010. évi Közhasznúsági jelentése Aszód, 2011. május 31. Detre Zoltán elnök 2 AZ Alapítvány az Aszódi Evangélikus Fiatalokért Közhasznúsági

Részletesebben

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése

ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. 2014. évi Közhasznúsági jelentése ÉSZAKBALATONI EBMENTŐ EGYESÜLET 8248 Veszprémfajsz, Fő utca 27. Alakulás időpontja: 2007.10.31. Célja szerinti besorolás: Állatvédelem Adószám: 19382278-1-19 Statisztikai számjel: 193832278-9499-529-19

Részletesebben

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY

A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY A FÜVÉSZKERTÉRT ALAPÍTVÁNY Kiegészítő melléklet 2012 Budapest, 2013. március 14. 2 A szervezet alapadatai: 1. elnevezés: A Füvészkertért Alapítvány 2. képviselő: Dr. Isépy István 3. székhely: 1083 Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. Tartalomjegyzék Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Mérleg Eredmény kimutatás Kiegészítő melléklet: Általános kiegészítések Részletes értékelés (Vagyoni helyzet, Támogatások,

Részletesebben

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

Statisztikai számjel: Bírósági végzés száma: Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Statisztikai számjel: 18111703-9133-529-01 Bírósági végzés száma: 10559 Cég megnevezés: Baross Gábor Társaság I./ Általános összefoglalás KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A kiegészítő melléklet a Társaság 2008. január

Részletesebben

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

Nemzeti Zenede Alapítvány. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 18198898 8552 569 01 Nemzeti Zenede Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező utca 1. Közhasznú alapítványok, közhasznú közalapítványok közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2009 A közzétett adatok könyvvizsgálattal

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. 2011. évi Közhasznúsági jelentése Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület 1039 Budapest, Barátpatak u. 6/B. i Közhasznúsági jelentése Budapest,2012.március 7. A Magyar Hangszermíves Céh Közhasznú Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Az Alapítvány a Bölcsődei Dolgozókért 2015. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Az Alapítvány rövid bemutatása Az Alapítvány 1997-ben alakult, melyet a Bölcsődei Dolgozók Demokratikus

Részletesebben

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit)

Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre. 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) 1 Civil (közhasznú) szervezetek számlatükre 2012. (készítette: Baracskainé dr. Boór Judit) I. Befektetett eszközök 11. Immateriális javak 113 Vagyoni értékű jogok 114 Szellemi termékek 118 Immateriális

Részletesebben

2010. évi. Közhasznúsági jelentése

2010. évi. Közhasznúsági jelentése ŐRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY i Közhasznúsági jelentése Őr, 2011. június 16. Az Őri Református Egyházközség Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági jelentése a 2010-es esztendőről 1. SZÁMVITELI

Részletesebben

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

KETTŐS KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYKIMUTATÁSA Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2013 Bírósági nyilvántartási szám: 7.PK.60669/2005/3 Adószám: 18187616-1-42 Református Közéleti és Kulturális Központ Alapítvány

Részletesebben

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380

2012. Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Egyszerűsített éves beszámoló. Nyilvántartási szám: 1380 Szobért-Szobiakért Közalapítvány 2628 Szob, Szent Imre u. 12. Nyilvántartási szám: 138 Egyszerűsített éves beszámoló 212. Tartalom: - közhasznúsági jelentés - mérleg - eredmény-kimutatás - könyvvizsgálói

Részletesebben

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója

DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY. Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 18323351-9499-569-02 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) DIDACTICA MAGNA ALAPÍTVÁNY 7621 Pécs, Váradi Antal utca 4 Közhasznú Alapítvány Közhasznú Egyszerűsített Éves Beszámolója 2013 Keltezés:

Részletesebben

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZITŐ MELLÉKLET TÁMASZ IDŐSEK OTTHONA BALATONFŰZFŐ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2012. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Általános rész: A vállalkozás megnevezése: TÁMASZ Idősek Otthona

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS SIKERES GAZDASÁGÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2007. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Készítette: Alf Martienssen elnök sk. - 2 - T A R T A L O M 1. A 2007. évi számviteli beszámoló 2. A költségvetési támogatás felhasználása

Részletesebben

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM

Gyerekszem Művészeti Egyesület EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM 1 8 1 2 7 2 7 2 9 1 3 3 5 2 9 0 KSH 1 1 5 6 / 0 7 NYILVÁNTARTÁSI SZÁM Gyerekszem Művészeti Egyesület 1012 Budapest, Kuny Domokos u. 1. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010. Egyszerűsített éves beszámoló

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ

EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ Statisztikai számjel: 14896680-8510-572-05 Cégbírósági bejegyzés száma: 05-09-018279 Cég adószáma: 14896680-1-05 Pénzügyi Tudást Fejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3580 Tiszaújváros

Részletesebben

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló

Közhasznú Egyszerûsített éves beszámoló Bírósági határozat szám Adószám A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. a vállalkozás megnevezése: Médiakutató Alapítvány címe, telefonszáma: 1094 Budapest, Tûzoltó u. 73. III. em.

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379

Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Kiegészítő melléklet 2012. december 31. Mérlegkészítésért személyében felelős: Miskei Mária mérlegképes könyvelő PM regisztrációs száma: 167379 Érdi Csatornamű Vízgazdálkodási-társulat I. Alapadatok A

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány 2012. május 14. Kiskunmajsai Keresztény Ifjúságért Alapítvány Kiskunmajsa Csontos Károly utca 2. 2011. évi Közhasznúsági

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolója 2 0 1 1 év NAGYMAROS VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY egyéb szervezet megnevezése 2626 NAGYMAROS, FŐ TÉR

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET BISZK - Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara 2015.évi egyszerűsített beszámolójához I. Általános rész A Budapesti Igazságügyi Szakértői Kamara az 1995.évi CXIV. törvény által létrehozott

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben