ADÓFÓKUSZ február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı"

Átírás

1 InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó b) Társasági adó c) Általános forgalmi adó d) Helyi iparőzési adó és egyéb adókérdések 2. Tevékenységre jellemzı kereset 3. Transzferár aktualitások 4. Adóellenırzések InterTax Pro

2 Személyi jövedelemadó Adóalap meghatározása Szuperbruttósítás adófizetés képzett adóalap után + Bevétel (-költség) = jövedelem* (+/-adóalap-módosító tétel) (27% - Tbj/EHO) = Adóalap Adóterhet nem viselı járandóság nem kell bruttósítani ; Adótábla - sávhatár 5 MFt Kulcsok: 17%, 32% Adójóváírás - 17%, max. havi Ft (évi Ft Alapja- bér+adóalap-kiegészítés Igénybevételi határ: MFt, részleges MFt-ig InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adóelıleg szabályok változása Nem kell adóelıleget vonni, ha a msz számlát ad Adóelıleg-nyilatkozat, költségek figyelembe vétele az adóelıleg alapjának meghatározásánál A bevétel 78%-a az adóelıleg-alap nem kifizetıtıl származó bevétel esetén Adóelıleg-nyilatkozat esetén szankciók 12% a 10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet után, 39% tételes ktgelsz. - az összes ktg 5%-át meghaladó eltérés Tételes költségelszámolás változás a bevétel 50%-át meghaladó költség is levonható! költségtérítés esetén az igazolás nélkül elszámolható ktg nyilatkozat nélkül is figyelembe vehetı InterTax Pro

3 Személyi jövedelemadó Adókedvezmények változása Megmarad: személyi és családi kedvezmény, ıstermelıi kedvezmény; adóról történı rendelkezés lehetısége Megszőnik: összevont adókedvezmény (tandíj, biztosítások, közcélú adományok kedvezménye, háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény, TB és MNy-pénztári befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történı befizetés utáni kedvezmény) alkalmi foglalkoztatás kedvezménye Átmeneti szabályok (halasztott tandíj, tartós adományozás, biztosítások kedvezménye, háztartási kedvezmény) InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adómentes (jövedelemnek nem számító) juttatások változásai 1. - Adómentes A szociális alapon történı juttatások Azon juttatások, amelyek adóztatása nem értelmezhetı A nem iskolai rendszerő képzés (felt. 4. (2)) Számítógép- és internethasználat Üzemanyag-megtakarítás havi 100 eft-ig Fuvarozók kormányrendelet szerinti napidíja Ágazati dolgozók meglévı kedvezményei (vill.energia, bányászat, erdıgazd.) Közüzemi szolg. szolgáltatója, hitelintézet által elengedett követelés Új! Védıoltás Új! TAO-alany által nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék InterTax Pro

4 Személyi jövedelemadó Adómentes (jövedelemnek nem számító) juttatások változásai 2. - Adóterhet nem viselı járandóság Munkáltatói lakáscélú támogatás; 1MFt 5 MFt-ra nı 5 év számítása 2010-tıl újraindul Szépkorúak jubileumi juttatása Katonai, rendıri hallgatók ösztöndíja Családi pótlék, anyasági támogatás InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adómentes juttatások változásai 3. Kedvezményesen adózó BKJ (25%) Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás ( Ft/év/fı) Helyi utazási bérlet Meleg étkeztetés (12 eft 18 eft) Iskolakezdési támogatás ( Ft/év/fı) Iskolai rendszerő képzés ( Ft/év/fı) Magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés (br bér 2%) Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások (Nyugdíjpt minimálbér 50%-áig, Ebpt minimálbér 30%-áig) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi hozzájárulás (minimálbér 50%-áig) Korláton felül - a természetbeni juttatásokkal azonosan adózik InterTax Pro

5 Személyi jövedelemadó Adómentes juttatások változásai 4. - Adókötelessé válik Belföldi, külföldi napidíj (kiv. fuvarozók nemz. napidíja) Felszolgálási díj, borravaló Falusi vendégfogadás jövedelme Állami kitüntetésekkel járó pénzjutalom Minden egyéb, ami hatályon kívül kerül Adózás a jogviszony és a juttatás körülményei alapján DE! 69. (1) n) pont: ami 2009-ben adómentes, az azonos feltételek mellett juttatva 2010-ben adóköteles természetbeni juttatás (pl. hideg utalvány, csekély értékő ajándék, mővelıdési intézményi szolg.) InterTax Pro Személyi jövedelemadó Egyéb változások Korlátos adóterhet nem viselı járandóság korlát fölötti része jogviszonyos jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó bevételbıl levonható a megfizetett vagyonadó Kamatkedvezmény adója 44% 54%; (72 (3) - mtatóra vonatkozó szabály megszőnik) üdülési csekk - kifizetıi éves adatszolg. megszőnik Egyszerősített bevallás - ekhos-s is választhatja Átváltási szabályok egységesítésre kerülnek Fizetıvendéglátás tevékenység szabályai változnak Váll. tev.-et nem folytató alapítvány juttatása adóköteles Nı - családi kedvezmény érvényesítésének, a termıföldértékesítés adómentességének jövedelemkorlátja InterTax Pro

6 Személyi jövedelemadó Ellenırzött tıkepiaci ügyletek 20% adó, ügyleti eredmények adóéven belül, egymással szemben elszámolhatóak, Veszteség adóévek közötti elszámolhatósága (adókiegyenlítés) A kedvezményes szabályok kiterjednek a tızsdén kívüli ellenırzött piaci ügyletekre is Tartós befektetésként elkülönítetten nyilvántartott befektetés Szerzıdés(ek) befektetési szolgáltatóval Minimum lekötendı összeg (25 eft) 5 éves lekötési idıszak hozamára adó: 0% 3 éves lekötési idıszak hozamára adó: 10% Feltörés 3 éven belül: adó 20% Lekötés újraindítása InterTax Pro Egyebek Megszőnik - különadó msz-ek és társaságok Megszőnik - munkaadói és munkavállalói járulék - Egészségbiztosítási- és munkaerı-piaci járulék Megszőnik - kulturális járulék Megszőnik - a felszolgálási díj után fizetendı nyugdíjbiztosítási járulékfizetés kötelezettsége Megszőnik - tételes EHO TB járulék egységesen 27% TB járulék fiz. felsı határ Ft, napi Ft TB járulék fiz. alsó határ tevékenységre jellemzı ker. Százalékos EHO 27%; 14%-os EHO marad Nı szakképzési hj kötelezıen befizetendı rész 40% InterTax Pro

7 Társasági adó Új TAO adóalanyok Külföldi szervezet Külföldi vagy külföldi illetıségő, amelynek illetısége szerinti állammal nincs egyezménye Magyaro.-nak Adóalapja kamat (kiv. pint.-i), jogdíj szolgáltatás - üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piac-, közvélemény-kutatás, egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenységbıl az üzleti ügynöki tevékenység díja Adómérték- 30 % Az adót a kifizetı vonja le; nem pénzbeli kifizetı megfizeti InterTax Pro Társasági adó Ingatlannal rendelkezı társaság tagja Az a külföldi befektetı, amely olyan adózóban rendelkezik részesedéssel az adóévben legalább egy napig, amely adózó mfn-i eszközein belül piaci értéken az ingatlanok aránya > 75 %, Az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (csoport) mfn-i eszközein belül piaci értéken együtt az ingatlanok aránya > 75 % Tájékoztatás a naptári év (elıször 2011) július 31-éig Kivéve: ha az adózó részvényeit elismert tızsdén jegyzik vagy, ha a csoport tagjai közül egyiknek a külföldi tagja sem idegenített el részesedést a megelızı naptári évben. InterTax Pro

8 Társasági adó Ingatlannal rend. társaság tagja - adóalap, adó A részesedés elidegenítésekor az árfolyamnyereség kivonásakor a szerzési értéken és a szerzéshez, tartáshoz kapcsoló költségeken felül kapott pozitív összeg Elidegenítés- értékesítés, apport, térítés nélküli átadás Ellenérték szerzıdés szerint, kapcsolt vállalkozások között és ellenérték nélküli átadásnál a szokásos piaci ár Adómérték: 19%; Bevallás, adófizetés - naptári évet követı év november 20-áig Art. kapcsolódó adózó évente bejelentési kötelezettség aug.31-ig APEH közzététel szept. 30-ig adózó nyilatkozata a társaság külföldi tagjai általi részesedés elidegenítésérıl InterTax Pro Társasági adó Ellenırzött külföldi társaság (CFC) 1. külföldi személy, külföldi illetıségő, ha a külföldi társaság vagy kapcsolt vállalkozása részesedését nem fogalmazzák elismert tızsdén belföldi magánszemély közvetlenül vagy közvetve a külföldi társaság adóévének több, mint felében legalább 10% részesedéssel rendelkezik vagy a külföldi társaság bevételének többsége mo-i forrásból származik Fizetett (fizetendı adó)/adóalap < 12,67 %, Negatív adóalap miatt nem fizet adót, bár nyeresége pozitív Nulla vagy negatív adóalap esetén a székhely/illetıség szerinti államban elıírt adómérték < 12,67 % EU és OECD tagállamban, egyezményes államban, ha ott nincs valódi gazdasági jelenléte a külföldi társaságnak InterTax Pro

9 Társasági adó Ellenırzött külföldi társaság (CFC) 2. Valódi gazdasági jelenlét a külföldi társaság és adott államban lévı kapcsolt vállalkozása együtt eszközeivel, munkaviszonyban álló foglalkoztatottal termelı, feldolg., mg-i, szolg., befektetıi és ker.-i tevékenységbıl elért bevétel/összes bevétel > 50% Adókötelezettség - a részesedés alapján Fel nem osztott nyereség részesedésre jutó része, ha nincs az adózónak közvetve sem olyan msz tagja, aki tényleges tul.-nak minısül és közvetlen részesedése (szav. jog, meghat. befolyás) van CFC-ben Kapott osztalék és a kivont részesedésen elért nyereség nem csökkenti az adóalapot, ha az adózó közvetlen részesedése kisebb mint 25%, részesedése közvetett az CFC-ben vagy közvetve sem tagja olyan msz, aki tényleges tulajdonosnak minısül Csökkentı tétel (a növelés mértékéig) a kapott osztalék és a kivont részesedés árfolyamnyeresége annál, aki a fel nem osztott eredmény alapján adózott. InterTax Pro Társasági adó Megszőnı csökkentı tételek Helyi iparőzési adó Tıkepiaci ügylet nyereségének fele Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének forgalmazásán elért nyerség fele Kapcsolt vállalkozások közötti kamat fizetett kamatot meghaladó részének fele Környezetvédelmi céltartalék Képzımővészeti alkotás beszerzése átmenettel Kapott támogatás átmenettel Kkv-k szabadalom és oltalom megszerzési költsége Kkv-ben szerzett részesedés elidegenítéskori árfolyamnyereség - átmenettel InterTax Pro

10 Társasági adó Megszőnı csökkentı tételek; átmeneti szabályok Képzımővészeti alkotás beszerzési értékének 20 %-a leírható, ha a szerzés dec 31.-éig megtörtént és az adózó a 20 %-os leírást választotta Kapott támogatás idıbeli elhatárolásának megszüntetése miatt elszámolt bevétel csökkentı tétel utoljára abban az adóévben, amelynek utolsó napja Kkv-ban lévı részesedés eladásakor elért árfolyamnyereség csökkentı tétel, ha az átruházás napja legkésıbb dec 31. A fejlesztési tartalék összege 4 adóév helyett 6 adóév alatt fordítható beruházásra jogkövetkezmény nélkül InterTax Pro Társasági adó Új / változó csökkentı tételek Képzés költsége (+közteher) feltétel nélkül elismert ktg Bejelentett részesedés 30 % részesedés bejelentését követıen minden részesedésszerzés bejelenthetı Követelés értékvesztés - behajthatatlannak minısülı az egy éven túl lejárt részesedés 20 %-a 2009-re is Átruházás, kiegyenlítés, beszámítás - az ellenérték a nyilvántartott értékvesztésig csökkentı tétel re is Tulajdonosi részesedésre visszaírt korábban növelı tétel értékvesztés csökkentı tétel-2009-re Támogatás, (kiemelkedıen) közhasznú célra (igazolás) o kiemelkedıen közhasznú célra támogatás 50 %-a, o max. az AE nyereség tartós adományozási szerzıdéssel a támogatás további 20 %-a, max az AE K+F közvetlen költség - csak a saját K+F tevékenység alapján vonható le InterTax Pro

11 Társasági adó Megszőnı növelı tételek Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat kapott kamatot meghaladó részének fele Adott támogatás, átvállalt tartozás, térítés nélküli eszközátadás A pénzügyi vállalkozás által pénzügyi szolgáltatáshoz elszámolt értékvesztés * re is alkalmazható Alultıkésítés a pénzügyi vállalkozásnál azonosan a hitelintézettel re is alkalmazható * Pénzügyi váll. a korábbi követelés értékvesztést 5 adóév alatt érvényesítheti levonásként egyenlı részletekben InterTax Pro Társasági adó Új / változó növelı tételek Reprezentáció és üzleti ajándék Adott támogatás stb. nem a váll. tev. érdekében - ha nem egyezményes állambelinek, CFC-nek, veszteséges vállalkozásnak adják Ismételt kedvezményezett átalakulás, részesedéscsere a korábbi átalakuláskor szerzett részesedés kezelése Hitelezési veszteség miatti ráfordítás kapcsolt, vállalkozás (kiv. msz) adós kötelezettségének elengedésekor Adómérték - 19 % 10 %-os adókulcs feltétele az adóalap vagy az AEE az adóévben és a megelızı adóévben eléri a jöv- min-ot Veszteségelhatárolás re is alkalmazandó elıírások Feltétel - a negatív adóalap a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének betartásával keletkezzen Megszőnik az adóhatósági engedély-kényszer Hitelintézet is elhatárolhatja a veszteséget InterTax Pro

12 Társasági adó Fejlesztési adókedvezmény Kkv számára beruházási feltétel jelenértéken la. 500 MFt Létszám: kisváll fı, középváll. +50 fı Bérköltség: éves mi.bér 50x-esével (kisváll.), 100xosával (középváll.) kell meghaladnia a beruházás elıttit Létszám, bérnövelés bázisaként választható a beruházás kezdést megelızı 3 adóév átlaga. Munkahelyteremtı beruházás - külön létszámfeltétel megszőnik, létszámbıvítés nélkül is igénybe vehetik Átmenet: létszám, bér feltétel nem teljesítés pótlékmentes visszafizetés 3 adóévben bázis 3 adóévi átlag, ha okt 1. elıtt kezdték a beruházást és ben van az üzembe helyezés InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Fıszabály most = korábbi kivételszabály Adóalany részére nyújtott szolgáltatások Teljesítés helye a szolgáltatás igénybevevıjének székhelye, telephelye teljesítés helye (függetlenül attól, a szolgáltatást melyik adószáma alatt veszi igénybe) Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások Teljesítés helye a szolgáltatás nyújtójának székhelye, telephelye InterTax Pro

13 Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Ingatlan, ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások ahol az ingatlan van (függetlenül a megrendelı személyétıl) ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások +ingatlanhaszn.-ra von. jogok átengedése +szálláshely szolg. Közvetítıi szolgáltatás nem adóalany részére nyújtott közvetítıi szolgáltatás ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van Személyszállítás az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Fuvarozás belföldi, közösségen belüli vagy kívüli fuvarozás? csak a nem adóalany megrendelık esetében van jelentısége teljesítési hely: o belföldi fuvar: megtett útvonal; o közösségen belüli fuvar: a fuvar indulási helye; o közösségen kívüli fuvar: megtett útvonal Kulturális, mővészeti, tud., oktatási, szórakoztatási és sportszolg., más, ezekhez hasonló szolg.-sok (kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése) + járulékosan kapcsolódó szolgáltatások teljesítés helye ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják, teljesítik InterTax Pro

14 Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Éttermi és egyéb vendéglátó ipari szolgáltatások teljesítés helye ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Teljesítési hely ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevı birtokába adják (Rövid távú bérbeadás - folyamatos 30 napot meg nem haladó használat; vízi közlekedési eszköz, 90 nap.) Személy szállításához, termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolg-ok; Szakértıi értékelés - közvetlenül termékre, kiv. ingatlan; Terméken kiv. ingatlan végzett munka nem adóalany megrendelı a szolgáltatás tényleges teljesítésének helye a meghatározó InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Közösségen kívüli, nem adóalanyok részére nyújtott meghatározott szolgáltatások teljesítési hely az a hely, ahol az adott személy letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van Összesítı-nyilatkozat Közösségen belüli szolg.nyújtásról, igénybevételrıl IS! Gyakoriság: az áfa-bevallás gyakoriságával egyezı gyakorisággal, fıszabály szerint, de Speciális szabály: negyedévesrıl havi gyakoriságra kell áttérni a eurós összeghatár átlépése esetén. Import szolg. teljesítési idıpont = adófiz. köt. keletkezése InterTax Pro

15 Általános forgalmi adó Adóvisszatérítés külföldön letelepedett adóalany részére - Eljárási szabályok Benyújtás: o Közösségi adóalany elektronikus úton a letelepedés szerinti adóhatósághoz o elismert 3. országbeli adóalany - írásban/elektronikus úton a visszatérítésre illetékes szerinti adóhatósághoz Kérelemhez csatolandó: számla, vámhatározat, ha az adóalap az 1000-, üzemanyag esetén a 250 eurónak megfelelı forintösszeget meghaladja Idıszak: min. 3 hó, max. 1 év (min. 400, ill. 50 euró) Benyújtási határidı: tárgyévet követı év jan. 1-szept 30. Anyagi jogi határidı elmulasztása esetén igazolási kérelemnek továbbra sincs helye!!! hiánypótlás, információkérés 1+1 InterTax Pro Általános forgalmi adó Adóvisszatérítés külföldön letelepedett adóalany részére Adóhatóság eljárása Letelepedés sz. adóhatóság ell-t követıen 15 napon belül továbbítja a v.tér. tagállam adóhatóságának Visszatérítés tagállama adóhatósága Beérkezésrıl visszaigazolás a kérelmezınek ellenırzés 4 hónapon belül döntés (max 8 hónap) (részleges) elfogadás, visszatérítés 10 m.napon belül int.: határozat közlése elektronikus úton a kérelmezıvel és a letelepedés szerinti adóhatósággal InterTax Pro

16 Helyi iparőzési adó Az állami adóhatóság (APEH)hatáskörébe kerül Kivetés helyett önadózás De a helyi adó továbbra is az önkorm. bevétele. Bevallás, befizetés - az APEH-hoz, nyilvántartás önkormányzatonként A fizetési könnyítés, adómérséklés Kérelem - az APEH-hoz kell elıterjeszteni. Az APEH 5 napon belül továbbítja az önk-i adóhatósághoz I. fokú eljárás - az önkorm. álláspontja az irányadó Engedélyezés esetén a megelılegezett összeg visszajár Az önkormányzatok feladatai Ellenırzési hatáskör - ideiglenes iparőzési tevékenységnél Adatszolgáltatás APEH-nak o Ellenırzések adatairól, adómegállapításhoz o Az iparőzési adó rendeletekrıl mód.-t követı 8 nap Önkormányzatok adómegállapítási joga december 31-én elévül. InterTax Pro Adózás rendje Jogkövetkezmények Minısített adózók terhére elsı alkalommal az adóbírság mértéke 20 százalék. Kötelezı a mulasztási bírság, nem mérlegelhet az adóhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén. Közbeszerzés - felelısségi szabály felfügg.-e ig Adóhatósági közzététel be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén Ellenırzési határidık változása Állami garancia beváltásához kapcs. eö hi-je - 90 nap Központosított eö hi-je nap Egyszerősített felszámolás esetén az eö hi-je nap InterTax Pro

17 Tevékenységre jellemzı kereset Kivét-kiegészítés, személyes közremőködıi díj-kiegészítés Nem alkalmazandó: eva alanyok / ekho szerint adózók esetén ha nincs osztalék/osztalékelıleg vagy ev-nál osztalékalap Kivét-kiegészítés Vállalkozói osztalékalap átminısítése önálló tevékenység jövedelmévé, ha a vállalkozói kivét nem éri el a fıtevékenységre jellemzı, piaci viszonyoknak megfelelı éves keresetet Személyes közremőködıi díj-kiegészítés Osztalék, osztalék-elıleg átminısítése nem önálló tevékenység jövedelmévé, ha a személyes közremőködıi díj nem éri el a társas vállalkozó fıtevékenységére jellemzı, piaci viszonyoknak megfelelı díjazást InterTax Pro Tevékenységre jellemzı kereset Kivét-kiegészítés, személyes közremőködıi díj-kiegészítés Szja törvény szokásos piaci érték e. pont. 1. Munkaviszonyból származó jövedelmek alapul vételével a személyes közremőködı, az ev képzettségét, szakmai gyakorlatát, tevékenységének többféleségét, fı-, kiegészítı- vagy másodállás jellegét, a ráfordított vagy kiesı idıt (pl. betegség, hatósági intézkedés miatt) stb. figyelembe véve, a tevékenység folytatásának adott térségében, adott körülményei között, hasonló munkakörben az adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy megilletné; vagy InterTax Pro

18 Tevékenységre jellemzı kereset Szja törvény pont szokásos piaci érték: vagy 2. Maradékelv módszer az elért bevételbıl a személyes közremőködı(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokásos vállalkozói haszon levonásával meghatározott összeg + 1. szerinti körülmények figyelembevétele 3. Vélelmezett haszon elve az elért bevételbıl a személyes közremőködı(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek levonásával meghatározott összeg 80 százaléka + 1. szerinti körülmények figyelembevétele 1-3: haszon = amelyet összehasonlítható tevékenységet végzı független felek összehasonlítható körülmények között elérnek, figyelembe véve a tv, az ev piaci helyzetét, kockázatait, versenyképességét, eredményességét, mőködési feltételeit (kezdés, szünetelés, megszőnés, elemi kár, hatósági intézkedés stb.). InterTax Pro Tevékenységre jellemzı kereset Többes jogviszony ahol a legmagasabb a piaci viszonyoknak megfelelı díjazás 36 órát meghaladó mviszony mellett tényleges jövedelem Számított adót csökkenti: Kivét-kiegészítésre jutó átlagos szja Személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos TAO/VSZJA Egyebek: Megállapítás: adóév végén DE! Tbj alap! Bruttósítandó 27% EHO (vs TBj 27%) Kifizetıi igazolás a díjkiegészítés összegérıl Osztalék, osztalékelıleg után levont, megfizetett adó adóelılegnek minısül 2010-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék, osztalék-elıleg InterTax Pro

19 Transzferár aktualitások Transzferár nyilvántartás Bevallás benyújtására elıírt határidıig 2009-re május 31-ig Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekrıl, amennyiben az adóévben teljesítés történt Dokumentáció elkészítése, aktualizálása Egyszerősített vagy teljes nyilvántartás? Magyar nyelv nem kötelezı már a 2009-re is alkalmazható Fokozódó adóhatósági ellenırzések Bírság 2 millió forintig / hiányzó nyilvántartás InterTax Pro Transzferár Tárgyi hatály Termékbeszerzés, -értékesítés Szolgáltatásnyújtás, -igénybe vétel Jogdíj, know-how ügyletek Hitel-, cash-pool és biztosítási ügyletek; Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása DE! Jegyzett tıke emelése apporttal Jegyzett tıke leszállítás nem pénzbeli vagyonkiadással Jogutód nélküli megszőnés - a nem pénzbeli vagyonkiadása Osztalékfizetés - nem pénzbeli Alapítás apporttal kiv. átalakulás InterTax Pro

20 Transzferár Kapcsolt vállalkozás fogalom változása az adózó és külföldi telephelye(i) is kapcsolt közeli hozzátartozókat akkor is egy személynek kell tekinteni, ha külön-külön rendelkeznek többségi befolyással az adózókban Külföldi vállalkozó és telephelye (fióktelepe) az adózó és külföldi telephelye (fióktelepe) közötti ügyletre is alkalmazni kell! Egyszerősített nyilvántartás Ha összesített nettó érték a szerzıdéskötés idıpontjától az adóév utolsó napjáig nem éri el az 50 MFt-ot Felhasználható nyilvános források, nyilvános adatbázisok - a forrásnak olyannak kell lennie, amit az adóhatóság is ellenırizhet InterTax Pro Transzferár január 1-tıl önálló nyilvántartás helyett közös nyilvántartást készít a cégcsoport TAO-bevallásban nyilatkozniuk kell transzferár-képzési dokumentációra vonatkozó magatartási kódex alkalmazása Közös nyilvántartást készíthetnek azok az adóalanyok, akiknek az Európai Unió valamely tagállamában illetıséggel rendelkezı kapcsolt vállalkozásuk van fıdokumentáció - a vállalatcsoport egészére jellemzı közös információkat tartalmazza; specifikus nyilvántartás - a fıdokumentumot egészíti ki, és bemutatja az adózó, valamint kapcsolt vállalkozása(i) szerzıdésé(ei)t. InterTax Pro

21 Transzferár Forrás: Ellenırzési irányelvek 2010; APEH Idıszak Adóellenırzés Nettó adókülönbözet Összesen ebbıl TAO Arány Célellenırzés Mulasztási bírság Összes ellenırzés Arány (db) (eft) (eft) (%) (db) (eft) (db) (%) , , , , db 1036 MFt db MFt db MFt Megállapított TAO adókülönbözett Befejezett elleırzések száma (db) InterTax Pro Adóellenırzések Fokozódó ellenırzések Határokon is átnyúló körbeszámlázásos ügyletek és értékesítési láncolatok felderítése o Számítástechnikai eszköz kereskedelem o Mobiltelefon kereskedelem o Irodai segédanyagok kereskedelme o Gabona kereskedelem o Logisztikai tevékenység o Szállítmányozás TB pénzügyi alapjait illetı bevételek vizsgálata Feketefoglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenırzések Vagyongyarapodási vizsgálatok Illetékkötelezettséghez főzıdı ellenırzések Cégautó adóval kapcsolatos vizsgálatok InterTax Pro

22 Adóellenırzések Az ellenırizendı fıbb tevékenységi körök Papír-és a nyomdaipar, valamint a hozzájuk kapcsolódó kereskedelem İrzı-védı szolgáltatások területén mőködı alvállalkozói láncolatok Termékbemutatókon keresztül bonyolódó kereskedelem Hitelközvetítés és üzletviteli tanácsadás Meghatározott tevékenységeket végzık ellenırzése, ha jövedelmezıségük alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított jövedelmezıségi mutató 50 %-a. o Vegyes termékkörő ügynöki nagykereskedelem o Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem o Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem InterTax Pro InterTax Pro Kft Köszönöm a figyelmüket! Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Az elfogadott 2010. évi adótörvények

Az elfogadott 2010. évi adótörvények Az elfogadott 2010. évi adótörvények Személyi jövedelemadó A 2009. július 29-i zárószavazáson elfogadott adótörvény-módosítások alapján a következı változások várhatóak a 2010-es évre vonatkozóan. 2010.

Részletesebben

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból

Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból Összeállítás a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó 2009. évi LXXVII. törvény fontosabb törvénymódosításaiból I. Személyi jövedelemadó törvény [Szja-tv.] II. Társadalombiztosításról szóló törvény

Részletesebben

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010 2010 SZJA. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 SZJA 2009.10.07 Samling 1 2009.01.01-én: Szja 2009 Az adótábla változatlan, 1,7 mft-ig az adó 18%, felette 36%. A különadóval együtt a legfelsı adókulcs lényegében 40%. 2009.07.01 Adótábla

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék

Adó- tb- és egyéb változások. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A legfontosabb változások összefoglalása röviden 2 1. Személyi jövedelemadó 5 2. Társasági adó 11 3. Társadalombiztosítás 13 4. Az egyszerősített vállalkozói adó 15 5. A szociális hozzájárulási

Részletesebben

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ - 2012 1.) Bruttósítás és az adójóváírás A 2012. évtıl az összevont adóalapba tartozó jövedelmek bruttósítására vonatkozó rendelkezés annyiban változott, hogy e jövedelmek esetében

Részletesebben

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról

T/6667. számú. törvényjavaslat. egyes adó- és járuléktörvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/6667. számú törvényjavaslat egyes adó- és járuléktörvények módosításáról Elıadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter Budapest, 2008. október 2008. évi törvény egyes adó- és járuléktörvények

Részletesebben

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok

I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására vonatkozó alapvetı szabályok A személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók jövedelmének meghatározására és járulékfizetésére vonatkozó alapvetı szabályok a 2013. évben I. A személyi jövedelemadó törvény hatálya

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék

2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó, a szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulék A 2010. évi minimálbér, személyi jövedelemadó, szociális és béren kívüli juttatások adózása, a társadalombiztosítási járulékok fıbb változásai. 2010. évi fıbb változások Minimálbér, a személyi jövedelemadó,

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet ALAPELVEK 1 / 151 2014.05.07. 14:52 A jogszabály mai napon (2014.V.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következı idıállapotára ( határozatlan ) 1995. évi

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés a következı törvényt alkotja: ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségébıl kiindulva az Országgyőlés

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról

T/11621. számú. törvényjavaslat. az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11621. számú törvényjavaslat az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor pénzügyminiszter Budapest,

Részletesebben

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet

2012.12.14. Adóváltozások 2013 KIVA és Cafeteria. A kisvállalati adó (KIVA) 2012. évi CXLVII. törvény III. fejezet Adóváltozások KIVA és Cafeteria A kisvállalati adó (KIVA). évi CXLVII. törvény III. fejezet. december 13. Bilance Kft. Moore Stephens Wagner Kft. Adóalanyok [ III. fejezet 16. ] Az adóalanyiság keletkezése

Részletesebben

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI

2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* I. FEJEZET A TÖRVÉNY HATÁLYA ÉS ALAPVETÕ RENDELKEZÉSEI 23374 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2012. évi 136. szám 2012. évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról* Az Országgyûlés abból a meggyõzõdésbõl kiindulva, hogy

Részletesebben

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK

A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK A 2012-BEN MÓDOSULÓ LEGFONTOSABB ADÓZÁSI SZABÁLYOK 2012. január 1-től jelentősen módosulnak az adózási szabályok, többek között az általános forgalmi adó általános kulcsa 27 százalékra nő. A személyi jövedelemadó

Részletesebben

SZJA általános jellemzői

SZJA általános jellemzői személyi jellegű általános önadózás SZJA általános jellemzői több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény csak akkor adható,

Részletesebben

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre

Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Adótanácsadó Általános adózási tájékoztató kis- és középvállalkozások részére a 2015-ös évre Szerzők: Keztyűs Mónika, a PricewaterhouseCoopers Magyarország Kft. munkatársa (1., 3-5., 7-9. fejezet) Tóth

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat*

Társasági adó. 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* Társasági adó 2012. 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) T/4662. számú törvényjavaslat* *Bizottsági módosító javaslatokkal egységes szerkezetben Társasági adó 2011. Felkészülés a társasági adóbevallásra

Részletesebben

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013

6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 6 Mezőgazdasági őstermelő magánszemély adózásának Alapvető szabályai 2013 1. Ki minősül mezőgazdasági őstermelőnek? A személyi jövedelemadóról szóló törvény 1 rendelkezése szerint mezőgazdasági őstermelő

Részletesebben

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA

Kisadózó vállalkozások tételes adójáról KATA a kiegyensúlyozott gazdasági növekedés záloga és egyben a társadalmi jólét forrása egyfelől az értékteremtő munka, másfelől a vállalkozások, kiemelten a kis-és közepes vállalkozások adózási feltételeinek

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News. 2014 november

Grant Thornton Hungary News. 2014 november Grant Thornton Hungary News 2014 november Tisztelt Ügyfeleink! Ezzel az IB Service-vel a fontosabb adótörvény módosításokra szeretnénk felhívni a figyelmüket. A változások nagy része 2015. január 1-jétıl

Részletesebben

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK

2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK 2008. ÉVI ADÓTÖRVÉNY VÁLTOZÁSOK Az Országgylés november 12-én elfogadta a 2008-as adócsomagot, amely az eredetihez képest több ponton is lényegesen módosult. Általános forgalmi adó Az Országgylés által

Részletesebben

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató

8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató 8007/2006. (AEÉ 13.) APEH tájékoztató a 2006. évi személyi jövedelemadó bevallásával kapcsolatos kifizetői és munkáltatói feladatokról és az adatszolgáltatásról A 2006. január 1-jétől alkalmazandó - a

Részletesebben