ADÓFÓKUSZ február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADÓFÓKUSZ. 2010. február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı"

Átírás

1 InterTax Pro Kft. ADÓFÓKUSZ február 24. Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro Tartalom 1. Fıbb adóváltozások 2010 a) Személyi jövedelemadó b) Társasági adó c) Általános forgalmi adó d) Helyi iparőzési adó és egyéb adókérdések 2. Tevékenységre jellemzı kereset 3. Transzferár aktualitások 4. Adóellenırzések InterTax Pro

2 Személyi jövedelemadó Adóalap meghatározása Szuperbruttósítás adófizetés képzett adóalap után + Bevétel (-költség) = jövedelem* (+/-adóalap-módosító tétel) (27% - Tbj/EHO) = Adóalap Adóterhet nem viselı járandóság nem kell bruttósítani ; Adótábla - sávhatár 5 MFt Kulcsok: 17%, 32% Adójóváírás - 17%, max. havi Ft (évi Ft Alapja- bér+adóalap-kiegészítés Igénybevételi határ: MFt, részleges MFt-ig InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adóelıleg szabályok változása Nem kell adóelıleget vonni, ha a msz számlát ad Adóelıleg-nyilatkozat, költségek figyelembe vétele az adóelıleg alapjának meghatározásánál A bevétel 78%-a az adóelıleg-alap nem kifizetıtıl származó bevétel esetén Adóelıleg-nyilatkozat esetén szankciók 12% a 10 eft-ot meghaladó befizetési különbözet után, 39% tételes ktgelsz. - az összes ktg 5%-át meghaladó eltérés Tételes költségelszámolás változás a bevétel 50%-át meghaladó költség is levonható! költségtérítés esetén az igazolás nélkül elszámolható ktg nyilatkozat nélkül is figyelembe vehetı InterTax Pro

3 Személyi jövedelemadó Adókedvezmények változása Megmarad: személyi és családi kedvezmény, ıstermelıi kedvezmény; adóról történı rendelkezés lehetısége Megszőnik: összevont adókedvezmény (tandíj, biztosítások, közcélú adományok kedvezménye, háztartási szolgáltatások után járó kedvezmény, TB és MNy-pénztári befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történı befizetés utáni kedvezmény) alkalmi foglalkoztatás kedvezménye Átmeneti szabályok (halasztott tandíj, tartós adományozás, biztosítások kedvezménye, háztartási kedvezmény) InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adómentes (jövedelemnek nem számító) juttatások változásai 1. - Adómentes A szociális alapon történı juttatások Azon juttatások, amelyek adóztatása nem értelmezhetı A nem iskolai rendszerő képzés (felt. 4. (2)) Számítógép- és internethasználat Üzemanyag-megtakarítás havi 100 eft-ig Fuvarozók kormányrendelet szerinti napidíja Ágazati dolgozók meglévı kedvezményei (vill.energia, bányászat, erdıgazd.) Közüzemi szolg. szolgáltatója, hitelintézet által elengedett követelés Új! Védıoltás Új! TAO-alany által nyújtott reprezentáció, üzleti ajándék InterTax Pro

4 Személyi jövedelemadó Adómentes (jövedelemnek nem számító) juttatások változásai 2. - Adóterhet nem viselı járandóság Munkáltatói lakáscélú támogatás; 1MFt 5 MFt-ra nı 5 év számítása 2010-tıl újraindul Szépkorúak jubileumi juttatása Katonai, rendıri hallgatók ösztöndíja Családi pótlék, anyasági támogatás InterTax Pro Személyi jövedelemadó Adómentes juttatások változásai 3. Kedvezményesen adózó BKJ (25%) Üdülési csekk, üdülési szolgáltatás ( Ft/év/fı) Helyi utazási bérlet Meleg étkeztetés (12 eft 18 eft) Iskolakezdési támogatás ( Ft/év/fı) Iskolai rendszerő képzés ( Ft/év/fı) Magánnyugdíjpénztári tagdíj-kiegészítés (br bér 2%) Önkéntes pénztári munkáltatói hozzájárulások (Nyugdíjpt minimálbér 50%-áig, Ebpt minimálbér 30%-áig) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi hozzájárulás (minimálbér 50%-áig) Korláton felül - a természetbeni juttatásokkal azonosan adózik InterTax Pro

5 Személyi jövedelemadó Adómentes juttatások változásai 4. - Adókötelessé válik Belföldi, külföldi napidíj (kiv. fuvarozók nemz. napidíja) Felszolgálási díj, borravaló Falusi vendégfogadás jövedelme Állami kitüntetésekkel járó pénzjutalom Minden egyéb, ami hatályon kívül kerül Adózás a jogviszony és a juttatás körülményei alapján DE! 69. (1) n) pont: ami 2009-ben adómentes, az azonos feltételek mellett juttatva 2010-ben adóköteles természetbeni juttatás (pl. hideg utalvány, csekély értékő ajándék, mővelıdési intézményi szolg.) InterTax Pro Személyi jövedelemadó Egyéb változások Korlátos adóterhet nem viselı járandóság korlát fölötti része jogviszonyos jövedelem Az ingatlan bérbeadásából származó bevételbıl levonható a megfizetett vagyonadó Kamatkedvezmény adója 44% 54%; (72 (3) - mtatóra vonatkozó szabály megszőnik) üdülési csekk - kifizetıi éves adatszolg. megszőnik Egyszerősített bevallás - ekhos-s is választhatja Átváltási szabályok egységesítésre kerülnek Fizetıvendéglátás tevékenység szabályai változnak Váll. tev.-et nem folytató alapítvány juttatása adóköteles Nı - családi kedvezmény érvényesítésének, a termıföldértékesítés adómentességének jövedelemkorlátja InterTax Pro

6 Személyi jövedelemadó Ellenırzött tıkepiaci ügyletek 20% adó, ügyleti eredmények adóéven belül, egymással szemben elszámolhatóak, Veszteség adóévek közötti elszámolhatósága (adókiegyenlítés) A kedvezményes szabályok kiterjednek a tızsdén kívüli ellenırzött piaci ügyletekre is Tartós befektetésként elkülönítetten nyilvántartott befektetés Szerzıdés(ek) befektetési szolgáltatóval Minimum lekötendı összeg (25 eft) 5 éves lekötési idıszak hozamára adó: 0% 3 éves lekötési idıszak hozamára adó: 10% Feltörés 3 éven belül: adó 20% Lekötés újraindítása InterTax Pro Egyebek Megszőnik - különadó msz-ek és társaságok Megszőnik - munkaadói és munkavállalói járulék - Egészségbiztosítási- és munkaerı-piaci járulék Megszőnik - kulturális járulék Megszőnik - a felszolgálási díj után fizetendı nyugdíjbiztosítási járulékfizetés kötelezettsége Megszőnik - tételes EHO TB járulék egységesen 27% TB járulék fiz. felsı határ Ft, napi Ft TB járulék fiz. alsó határ tevékenységre jellemzı ker. Százalékos EHO 27%; 14%-os EHO marad Nı szakképzési hj kötelezıen befizetendı rész 40% InterTax Pro

7 Társasági adó Új TAO adóalanyok Külföldi szervezet Külföldi vagy külföldi illetıségő, amelynek illetısége szerinti állammal nincs egyezménye Magyaro.-nak Adóalapja kamat (kiv. pint.-i), jogdíj szolgáltatás - üzletvezetés, üzletviteli tanácsadás, reklám, piac-, közvélemény-kutatás, egyéb szakmai, tudományos, mőszaki tevékenységbıl az üzleti ügynöki tevékenység díja Adómérték- 30 % Az adót a kifizetı vonja le; nem pénzbeli kifizetı megfizeti InterTax Pro Társasági adó Ingatlannal rendelkezı társaság tagja Az a külföldi befektetı, amely olyan adózóban rendelkezik részesedéssel az adóévben legalább egy napig, amely adózó mfn-i eszközein belül piaci értéken az ingatlanok aránya > 75 %, Az adózó és a kapcsolt vállalkozásai (csoport) mfn-i eszközein belül piaci értéken együtt az ingatlanok aránya > 75 % Tájékoztatás a naptári év (elıször 2011) július 31-éig Kivéve: ha az adózó részvényeit elismert tızsdén jegyzik vagy, ha a csoport tagjai közül egyiknek a külföldi tagja sem idegenített el részesedést a megelızı naptári évben. InterTax Pro

8 Társasági adó Ingatlannal rend. társaság tagja - adóalap, adó A részesedés elidegenítésekor az árfolyamnyereség kivonásakor a szerzési értéken és a szerzéshez, tartáshoz kapcsoló költségeken felül kapott pozitív összeg Elidegenítés- értékesítés, apport, térítés nélküli átadás Ellenérték szerzıdés szerint, kapcsolt vállalkozások között és ellenérték nélküli átadásnál a szokásos piaci ár Adómérték: 19%; Bevallás, adófizetés - naptári évet követı év november 20-áig Art. kapcsolódó adózó évente bejelentési kötelezettség aug.31-ig APEH közzététel szept. 30-ig adózó nyilatkozata a társaság külföldi tagjai általi részesedés elidegenítésérıl InterTax Pro Társasági adó Ellenırzött külföldi társaság (CFC) 1. külföldi személy, külföldi illetıségő, ha a külföldi társaság vagy kapcsolt vállalkozása részesedését nem fogalmazzák elismert tızsdén belföldi magánszemély közvetlenül vagy közvetve a külföldi társaság adóévének több, mint felében legalább 10% részesedéssel rendelkezik vagy a külföldi társaság bevételének többsége mo-i forrásból származik Fizetett (fizetendı adó)/adóalap < 12,67 %, Negatív adóalap miatt nem fizet adót, bár nyeresége pozitív Nulla vagy negatív adóalap esetén a székhely/illetıség szerinti államban elıírt adómérték < 12,67 % EU és OECD tagállamban, egyezményes államban, ha ott nincs valódi gazdasági jelenléte a külföldi társaságnak InterTax Pro

9 Társasági adó Ellenırzött külföldi társaság (CFC) 2. Valódi gazdasági jelenlét a külföldi társaság és adott államban lévı kapcsolt vállalkozása együtt eszközeivel, munkaviszonyban álló foglalkoztatottal termelı, feldolg., mg-i, szolg., befektetıi és ker.-i tevékenységbıl elért bevétel/összes bevétel > 50% Adókötelezettség - a részesedés alapján Fel nem osztott nyereség részesedésre jutó része, ha nincs az adózónak közvetve sem olyan msz tagja, aki tényleges tul.-nak minısül és közvetlen részesedése (szav. jog, meghat. befolyás) van CFC-ben Kapott osztalék és a kivont részesedésen elért nyereség nem csökkenti az adóalapot, ha az adózó közvetlen részesedése kisebb mint 25%, részesedése közvetett az CFC-ben vagy közvetve sem tagja olyan msz, aki tényleges tulajdonosnak minısül Csökkentı tétel (a növelés mértékéig) a kapott osztalék és a kivont részesedés árfolyamnyeresége annál, aki a fel nem osztott eredmény alapján adózott. InterTax Pro Társasági adó Megszőnı csökkentı tételek Helyi iparőzési adó Tıkepiaci ügylet nyereségének fele Üvegházhatású gázok kibocsátási egységének forgalmazásán elért nyerség fele Kapcsolt vállalkozások közötti kamat fizetett kamatot meghaladó részének fele Környezetvédelmi céltartalék Képzımővészeti alkotás beszerzése átmenettel Kapott támogatás átmenettel Kkv-k szabadalom és oltalom megszerzési költsége Kkv-ben szerzett részesedés elidegenítéskori árfolyamnyereség - átmenettel InterTax Pro

10 Társasági adó Megszőnı csökkentı tételek; átmeneti szabályok Képzımővészeti alkotás beszerzési értékének 20 %-a leírható, ha a szerzés dec 31.-éig megtörtént és az adózó a 20 %-os leírást választotta Kapott támogatás idıbeli elhatárolásának megszüntetése miatt elszámolt bevétel csökkentı tétel utoljára abban az adóévben, amelynek utolsó napja Kkv-ban lévı részesedés eladásakor elért árfolyamnyereség csökkentı tétel, ha az átruházás napja legkésıbb dec 31. A fejlesztési tartalék összege 4 adóév helyett 6 adóév alatt fordítható beruházásra jogkövetkezmény nélkül InterTax Pro Társasági adó Új / változó csökkentı tételek Képzés költsége (+közteher) feltétel nélkül elismert ktg Bejelentett részesedés 30 % részesedés bejelentését követıen minden részesedésszerzés bejelenthetı Követelés értékvesztés - behajthatatlannak minısülı az egy éven túl lejárt részesedés 20 %-a 2009-re is Átruházás, kiegyenlítés, beszámítás - az ellenérték a nyilvántartott értékvesztésig csökkentı tétel re is Tulajdonosi részesedésre visszaírt korábban növelı tétel értékvesztés csökkentı tétel-2009-re Támogatás, (kiemelkedıen) közhasznú célra (igazolás) o kiemelkedıen közhasznú célra támogatás 50 %-a, o max. az AE nyereség tartós adományozási szerzıdéssel a támogatás további 20 %-a, max az AE K+F közvetlen költség - csak a saját K+F tevékenység alapján vonható le InterTax Pro

11 Társasági adó Megszőnı növelı tételek Kapcsolt vállalkozásnak fizetett kamat kapott kamatot meghaladó részének fele Adott támogatás, átvállalt tartozás, térítés nélküli eszközátadás A pénzügyi vállalkozás által pénzügyi szolgáltatáshoz elszámolt értékvesztés * re is alkalmazható Alultıkésítés a pénzügyi vállalkozásnál azonosan a hitelintézettel re is alkalmazható * Pénzügyi váll. a korábbi követelés értékvesztést 5 adóév alatt érvényesítheti levonásként egyenlı részletekben InterTax Pro Társasági adó Új / változó növelı tételek Reprezentáció és üzleti ajándék Adott támogatás stb. nem a váll. tev. érdekében - ha nem egyezményes állambelinek, CFC-nek, veszteséges vállalkozásnak adják Ismételt kedvezményezett átalakulás, részesedéscsere a korábbi átalakuláskor szerzett részesedés kezelése Hitelezési veszteség miatti ráfordítás kapcsolt, vállalkozás (kiv. msz) adós kötelezettségének elengedésekor Adómérték - 19 % 10 %-os adókulcs feltétele az adóalap vagy az AEE az adóévben és a megelızı adóévben eléri a jöv- min-ot Veszteségelhatárolás re is alkalmazandó elıírások Feltétel - a negatív adóalap a rendeltetésszerő joggyakorlás elvének betartásával keletkezzen Megszőnik az adóhatósági engedély-kényszer Hitelintézet is elhatárolhatja a veszteséget InterTax Pro

12 Társasági adó Fejlesztési adókedvezmény Kkv számára beruházási feltétel jelenértéken la. 500 MFt Létszám: kisváll fı, középváll. +50 fı Bérköltség: éves mi.bér 50x-esével (kisváll.), 100xosával (középváll.) kell meghaladnia a beruházás elıttit Létszám, bérnövelés bázisaként választható a beruházás kezdést megelızı 3 adóév átlaga. Munkahelyteremtı beruházás - külön létszámfeltétel megszőnik, létszámbıvítés nélkül is igénybe vehetik Átmenet: létszám, bér feltétel nem teljesítés pótlékmentes visszafizetés 3 adóévben bázis 3 adóévi átlag, ha okt 1. elıtt kezdték a beruházást és ben van az üzembe helyezés InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye Fıszabály most = korábbi kivételszabály Adóalany részére nyújtott szolgáltatások Teljesítés helye a szolgáltatás igénybevevıjének székhelye, telephelye teljesítés helye (függetlenül attól, a szolgáltatást melyik adószáma alatt veszi igénybe) Nem adóalany részére nyújtott szolgáltatások Teljesítés helye a szolgáltatás nyújtójának székhelye, telephelye InterTax Pro

13 Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Ingatlan, ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások ahol az ingatlan van (függetlenül a megrendelı személyétıl) ingatlanhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatások +ingatlanhaszn.-ra von. jogok átengedése +szálláshely szolg. Közvetítıi szolgáltatás nem adóalany részére nyújtott közvetítıi szolgáltatás ahol a közvetített ügylet teljesítési helye van Személyszállítás az az útvonal, amelyet a szolgáltatás nyújtása során ténylegesen megtesznek InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Fuvarozás belföldi, közösségen belüli vagy kívüli fuvarozás? csak a nem adóalany megrendelık esetében van jelentısége teljesítési hely: o belföldi fuvar: megtett útvonal; o közösségen belüli fuvar: a fuvar indulási helye; o közösségen kívüli fuvar: megtett útvonal Kulturális, mővészeti, tud., oktatási, szórakoztatási és sportszolg., más, ezekhez hasonló szolg.-sok (kiállítások, vásárok és bemutatók rendezése) + járulékosan kapcsolódó szolgáltatások teljesítés helye ahol a szolgáltatást ténylegesen nyújtják, teljesítik InterTax Pro

14 Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Éttermi és egyéb vendéglátó ipari szolgáltatások teljesítés helye ahol a szolgáltatást ténylegesen teljesítik. Közlekedési eszköz rövid távú bérbeadása Teljesítési hely ahol a közlekedési eszközt ténylegesen a bérbevevı birtokába adják (Rövid távú bérbeadás - folyamatos 30 napot meg nem haladó használat; vízi közlekedési eszköz, 90 nap.) Személy szállításához, termék fuvarozásához járulékosan kapcsolódó szolg-ok; Szakértıi értékelés - közvetlenül termékre, kiv. ingatlan; Terméken kiv. ingatlan végzett munka nem adóalany megrendelı a szolgáltatás tényleges teljesítésének helye a meghatározó InterTax Pro Általános forgalmi adó Szolgáltatásnyújtás teljesítési helye - kivételek Közösségen kívüli, nem adóalanyok részére nyújtott meghatározott szolgáltatások teljesítési hely az a hely, ahol az adott személy letelepedett, állandó lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van Összesítı-nyilatkozat Közösségen belüli szolg.nyújtásról, igénybevételrıl IS! Gyakoriság: az áfa-bevallás gyakoriságával egyezı gyakorisággal, fıszabály szerint, de Speciális szabály: negyedévesrıl havi gyakoriságra kell áttérni a eurós összeghatár átlépése esetén. Import szolg. teljesítési idıpont = adófiz. köt. keletkezése InterTax Pro

15 Általános forgalmi adó Adóvisszatérítés külföldön letelepedett adóalany részére - Eljárási szabályok Benyújtás: o Közösségi adóalany elektronikus úton a letelepedés szerinti adóhatósághoz o elismert 3. országbeli adóalany - írásban/elektronikus úton a visszatérítésre illetékes szerinti adóhatósághoz Kérelemhez csatolandó: számla, vámhatározat, ha az adóalap az 1000-, üzemanyag esetén a 250 eurónak megfelelı forintösszeget meghaladja Idıszak: min. 3 hó, max. 1 év (min. 400, ill. 50 euró) Benyújtási határidı: tárgyévet követı év jan. 1-szept 30. Anyagi jogi határidı elmulasztása esetén igazolási kérelemnek továbbra sincs helye!!! hiánypótlás, információkérés 1+1 InterTax Pro Általános forgalmi adó Adóvisszatérítés külföldön letelepedett adóalany részére Adóhatóság eljárása Letelepedés sz. adóhatóság ell-t követıen 15 napon belül továbbítja a v.tér. tagállam adóhatóságának Visszatérítés tagállama adóhatósága Beérkezésrıl visszaigazolás a kérelmezınek ellenırzés 4 hónapon belül döntés (max 8 hónap) (részleges) elfogadás, visszatérítés 10 m.napon belül int.: határozat közlése elektronikus úton a kérelmezıvel és a letelepedés szerinti adóhatósággal InterTax Pro

16 Helyi iparőzési adó Az állami adóhatóság (APEH)hatáskörébe kerül Kivetés helyett önadózás De a helyi adó továbbra is az önkorm. bevétele. Bevallás, befizetés - az APEH-hoz, nyilvántartás önkormányzatonként A fizetési könnyítés, adómérséklés Kérelem - az APEH-hoz kell elıterjeszteni. Az APEH 5 napon belül továbbítja az önk-i adóhatósághoz I. fokú eljárás - az önkorm. álláspontja az irányadó Engedélyezés esetén a megelılegezett összeg visszajár Az önkormányzatok feladatai Ellenırzési hatáskör - ideiglenes iparőzési tevékenységnél Adatszolgáltatás APEH-nak o Ellenırzések adatairól, adómegállapításhoz o Az iparőzési adó rendeletekrıl mód.-t követı 8 nap Önkormányzatok adómegállapítási joga december 31-én elévül. InterTax Pro Adózás rendje Jogkövetkezmények Minısített adózók terhére elsı alkalommal az adóbírság mértéke 20 százalék. Kötelezı a mulasztási bírság, nem mérlegelhet az adóhatóság be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén. Közbeszerzés - felelısségi szabály felfügg.-e ig Adóhatósági közzététel be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatása esetén Ellenırzési határidık változása Állami garancia beváltásához kapcs. eö hi-je - 90 nap Központosított eö hi-je nap Egyszerősített felszámolás esetén az eö hi-je nap InterTax Pro

17 Tevékenységre jellemzı kereset Kivét-kiegészítés, személyes közremőködıi díj-kiegészítés Nem alkalmazandó: eva alanyok / ekho szerint adózók esetén ha nincs osztalék/osztalékelıleg vagy ev-nál osztalékalap Kivét-kiegészítés Vállalkozói osztalékalap átminısítése önálló tevékenység jövedelmévé, ha a vállalkozói kivét nem éri el a fıtevékenységre jellemzı, piaci viszonyoknak megfelelı éves keresetet Személyes közremőködıi díj-kiegészítés Osztalék, osztalék-elıleg átminısítése nem önálló tevékenység jövedelmévé, ha a személyes közremőködıi díj nem éri el a társas vállalkozó fıtevékenységére jellemzı, piaci viszonyoknak megfelelı díjazást InterTax Pro Tevékenységre jellemzı kereset Kivét-kiegészítés, személyes közremőködıi díj-kiegészítés Szja törvény szokásos piaci érték e. pont. 1. Munkaviszonyból származó jövedelmek alapul vételével a személyes közremőködı, az ev képzettségét, szakmai gyakorlatát, tevékenységének többféleségét, fı-, kiegészítı- vagy másodállás jellegét, a ráfordított vagy kiesı idıt (pl. betegség, hatósági intézkedés miatt) stb. figyelembe véve, a tevékenység folytatásának adott térségében, adott körülményei között, hasonló munkakörben az adott színvonalú, terjedelmő tevékenységet folytató munkavállalót megilleti vagy megilletné; vagy InterTax Pro

18 Tevékenységre jellemzı kereset Szja törvény pont szokásos piaci érték: vagy 2. Maradékelv módszer az elért bevételbıl a személyes közremőködı(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek, a szokásos vállalkozói haszon levonásával meghatározott összeg + 1. szerinti körülmények figyelembevétele 3. Vélelmezett haszon elve az elért bevételbıl a személyes közremőködı(k) díja, illetve a vállalkozói kivét nélkül számított költségek levonásával meghatározott összeg 80 százaléka + 1. szerinti körülmények figyelembevétele 1-3: haszon = amelyet összehasonlítható tevékenységet végzı független felek összehasonlítható körülmények között elérnek, figyelembe véve a tv, az ev piaci helyzetét, kockázatait, versenyképességét, eredményességét, mőködési feltételeit (kezdés, szünetelés, megszőnés, elemi kár, hatósági intézkedés stb.). InterTax Pro Tevékenységre jellemzı kereset Többes jogviszony ahol a legmagasabb a piaci viszonyoknak megfelelı díjazás 36 órát meghaladó mviszony mellett tényleges jövedelem Számított adót csökkenti: Kivét-kiegészítésre jutó átlagos szja Személyes közremőködıi díj-kiegészítésre jutó átlagos TAO/VSZJA Egyebek: Megállapítás: adóév végén DE! Tbj alap! Bruttósítandó 27% EHO (vs TBj 27%) Kifizetıi igazolás a díjkiegészítés összegérıl Osztalék, osztalékelıleg után levont, megfizetett adó adóelılegnek minısül 2010-es üzleti évhez kapcsolódó osztalék, osztalék-elıleg InterTax Pro

19 Transzferár aktualitások Transzferár nyilvántartás Bevallás benyújtására elıírt határidıig 2009-re május 31-ig Kapcsolt vállalkozások közötti ügyletekrıl, amennyiben az adóévben teljesítés történt Dokumentáció elkészítése, aktualizálása Egyszerősített vagy teljes nyilvántartás? Magyar nyelv nem kötelezı már a 2009-re is alkalmazható Fokozódó adóhatósági ellenırzések Bírság 2 millió forintig / hiányzó nyilvántartás InterTax Pro Transzferár Tárgyi hatály Termékbeszerzés, -értékesítés Szolgáltatásnyújtás, -igénybe vétel Jogdíj, know-how ügyletek Hitel-, cash-pool és biztosítási ügyletek; Közvetített szolgáltatások továbbszámlázása DE! Jegyzett tıke emelése apporttal Jegyzett tıke leszállítás nem pénzbeli vagyonkiadással Jogutód nélküli megszőnés - a nem pénzbeli vagyonkiadása Osztalékfizetés - nem pénzbeli Alapítás apporttal kiv. átalakulás InterTax Pro

20 Transzferár Kapcsolt vállalkozás fogalom változása az adózó és külföldi telephelye(i) is kapcsolt közeli hozzátartozókat akkor is egy személynek kell tekinteni, ha külön-külön rendelkeznek többségi befolyással az adózókban Külföldi vállalkozó és telephelye (fióktelepe) az adózó és külföldi telephelye (fióktelepe) közötti ügyletre is alkalmazni kell! Egyszerősített nyilvántartás Ha összesített nettó érték a szerzıdéskötés idıpontjától az adóév utolsó napjáig nem éri el az 50 MFt-ot Felhasználható nyilvános források, nyilvános adatbázisok - a forrásnak olyannak kell lennie, amit az adóhatóság is ellenırizhet InterTax Pro Transzferár január 1-tıl önálló nyilvántartás helyett közös nyilvántartást készít a cégcsoport TAO-bevallásban nyilatkozniuk kell transzferár-képzési dokumentációra vonatkozó magatartási kódex alkalmazása Közös nyilvántartást készíthetnek azok az adóalanyok, akiknek az Európai Unió valamely tagállamában illetıséggel rendelkezı kapcsolt vállalkozásuk van fıdokumentáció - a vállalatcsoport egészére jellemzı közös információkat tartalmazza; specifikus nyilvántartás - a fıdokumentumot egészíti ki, és bemutatja az adózó, valamint kapcsolt vállalkozása(i) szerzıdésé(ei)t. InterTax Pro

21 Transzferár Forrás: Ellenırzési irányelvek 2010; APEH Idıszak Adóellenırzés Nettó adókülönbözet Összesen ebbıl TAO Arány Célellenırzés Mulasztási bírság Összes ellenırzés Arány (db) (eft) (eft) (%) (db) (eft) (db) (%) , , , , db 1036 MFt db MFt db MFt Megállapított TAO adókülönbözett Befejezett elleırzések száma (db) InterTax Pro Adóellenırzések Fokozódó ellenırzések Határokon is átnyúló körbeszámlázásos ügyletek és értékesítési láncolatok felderítése o Számítástechnikai eszköz kereskedelem o Mobiltelefon kereskedelem o Irodai segédanyagok kereskedelme o Gabona kereskedelem o Logisztikai tevékenység o Szállítmányozás TB pénzügyi alapjait illetı bevételek vizsgálata Feketefoglalkoztatás visszaszorítására irányuló ellenırzések Vagyongyarapodási vizsgálatok Illetékkötelezettséghez főzıdı ellenırzések Cégautó adóval kapcsolatos vizsgálatok InterTax Pro

22 Adóellenırzések Az ellenırizendı fıbb tevékenységi körök Papír-és a nyomdaipar, valamint a hozzájuk kapcsolódó kereskedelem İrzı-védı szolgáltatások területén mőködı alvállalkozói láncolatok Termékbemutatókon keresztül bonyolódó kereskedelem Hitelközvetítés és üzletviteli tanácsadás Meghatározott tevékenységeket végzık ellenırzése, ha jövedelmezıségük alacsonyabb, mint az adott térségre, gazdálkodási formára tekintettel megállapított jövedelmezıségi mutató 50 %-a. o Vegyes termékkörő ügynöki nagykereskedelem o Zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelem o Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem InterTax Pro InterTax Pro Kft Köszönöm a figyelmüket! Bartha Katalin áfa- és nemzetközi adószakértı igazságügyi adószakértı InterTax Pro

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet

Változások. Társasági adó. Külföldi szervezet. Új adóalanyok. Külföldi szervezet Változások Társasági adó Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések Kettıs adóztatás elkerülése A módosítások túlnyomó része 2010. január 1-jén lép hatályba, de egyes rendelkezések

Részletesebben

Adókhoz kapcsolódó feladatok

Adókhoz kapcsolódó feladatok Adókhoz kapcsolódó feladatok Az adórendszer általános jellemzıi 1. feladat A gazdaságirányítás milyen feladatokat tölthet be a piacgazdaságokban: 2. feladat Kik a gazdaságirányítás szereplıi? 3. feladat

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2010. évi változásai Változások Adómérték Adóalanyi kör Fogalmak Adóalap módosító tételek, adókedvezmények Válságkezelı intézkedések

Részletesebben

Társasági adó. Adóalany

Társasági adó. Adóalany Társasági adó 2010 Társasági adó Adóalany Belföldi gazdasági társaság Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Jogi személyiségő munkaközösség Közhasznú társaság, vizitársulat Egyebek,

Részletesebben

A Tbj. törvény 2010. évi változása

A Tbj. törvény 2010. évi változása A Tbj. törvény 2010. évi változása A 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre és fizetési kötelezettségekre kell alkalmazni. A 19. (1) és (3) bekezdését a 2010. január 1-jétıl megszerzett jövedelmekre

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások

A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. hatályos változások A járulék- és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségeket érintı 2010. január 1-jétıl 1 hatályos változások Fogalmak Megbízási jogviszony, munkaviszony: a magyar jog hatálya alá tartozó megbízási

Részletesebben

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások

Cafeteria 2011. Egyes meghatározott juttatások Cafeteria 2011 Egyes meghatározott juttatások Új szabályozás vonatkozik 2011-tıl egyes jellemzıen nem pénzbeli juttatásokra, és egyidejőleg megszőnik a természetbeni juttatás fogalma és szabályozása [Szja

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.)

Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl. Nyári adócsomag I. (2010.) Személyi jövedelemadó változás 2011-tıl Nyári adócsomag I. (2010.) Sport-támogatás: - társasági adó (EU) - szja (50e Ft-ig adómentes a kifizetı által juttatott sporteseményre szóló belépıjegy, bérlet)

Részletesebben

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló

2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Adózás rendjérıl szóló Jogszabályi háttér Adózás rendjérıl szóló 2003. évi XCII. tv. változásai 2003. évi XCII. tv. 2009. évi LXXVII. tv. 2009. évi CX. tv. 2009. évi. CXV. tv. 2009. évi. CXVI. tv. Települési önkormányzat bevétele:

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2011. január 1-tıl Adótábla: Egykulcsos adó bevezetése, valamennyi összevont adóalapba tartozó, valamint

Részletesebben

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye):

Az adóhatóság megnevezése: CSÖRÖG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. Az adóhatóság azonosító száma: Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye): [16. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez] HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2006. adóévrıl CSÖRÖG önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1

Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások. 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 Várható adóváltozások, feltöltési kötelezettség és egyéb aktualitások Tartalomjegyzék 1. Röviden a 2011-ben várható adóváltozásokról... 1 2. Adóelıleg feltöltési kötelezettség... 2 3. Átváltási árfolyam

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2008. adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 191-192 Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék 2012/2013. II. félév 72-83 Miről lesz szó?

Részletesebben

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról

Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község önkormányzat Képviselı-testületének 4/2010.( II.3. ) DÖR rendelete a helyi iparőzési adóról Darvas község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK FELSİZSOLCA NAGYKÖZSÉG KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14/1991. (XI.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL (A 16/1993. (IX.25.), a 6/1995. (V.26.), a 11/1995. (XII.8.), a 12/1996. (XII.20.), a 14/1999.

Részletesebben

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Adócsoport 6762 Sándorfalva, Szabadság tér 1. Tel.: 62/572-970, Fax: 62/572-976 Átvétel: Sándorfalva Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Dóc

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS

Kenderes Város Polgármesteri Hivatal BEVALLÁS Kenderes Város Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztály Adócsoport 5331 KENDERES SZENT ISTVÁN ÚT 56. Tel: 59/528-033; Fax: 59/328-251 Átvétel: BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2016/2017. I. félév Adóoptimalizálás Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának kiszámítására Tax wedge

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. évben Várvölgy Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet)

Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról. I. Fejezet Általános rendelkezések. (Egységes szerkezet) Bánd Községi Önkormányzat 8/2003. (XI. 24.) ÖK. számú RENDELETE A helyi adókról I. Fejezet Általános rendelkezések (Egységes szerkezet) 1.. Az adókötelezettség Bánd Községi Önkormányzat illetékességi területére

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról

Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról Ellend községi Önkormányzat 21/2004. (XII.20.) rendelete a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1

2009-2010. 2009.10.07 Samling 1 2009-2010 2010 Társasági adó 2009.10.07 Samling 1 Alig változott v valami A társasági adó változásai címszavakban: Filmhez kapcsolódó támogatások módosulása a 10 százalékos adókulcs alkalmazásának feltételei

Részletesebben

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011.

A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. A magánszemélyek által megszerzett jövedelmeket érintő adóváltozások 2011. Személyi jövedelemadó változások 1. Az adó mértéke Megszűnik a sávosan progresszív adózás! 2011-től 16 százalékos egységes személyi

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:...

... Az átvevı aláírása. AZONOSÍTÓ ADATOK 1. Az adózó neve (cégneve): címe (lakóhelye, székhelye) telephelye: levelezési címe:... HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2004. adóévrıl PÁTY önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl

Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl Tájékoztató a 2011. évi Cafeteria rendszer lehetséges elemeirıl 2011. január 1-jétıl megszőnik a természetbeni juttatás fogalma, és egy új a béren kívüli juttatásé lép hatályba. Számos, eddig ebbe a körbe

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI 2012. január 1-tıl SZJA kulcs 16% Adójóváírás megszőnik Szuperbruttósítás 202.000 Ft/hó kereset felett

Részletesebben

Személyi jövedelemadózás 2010

Személyi jövedelemadózás 2010 Válság a pénzügyekben pénzügyek a válságban konferencia, Sopron, 2009. szeptember 29-30. Személyi jövedelemadózás 2010 Szatmári László Az Országgyőlés június 29-én fogadta el a közteherviselés rendszerének

Részletesebben

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele:

1. Az adózó neve (cégneve):... címe (lakóhelye, székhelye):... telephelye: levelezési címe:... adószáma:..adóazonosító jele:. statisztikai számjele: HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévrıl Salgótarján önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról

Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 24/2005. (IX. 16.) Kt. számú rendelete a helyi iparőzési adóról Páty Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.)

I. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelı X-szel jelölje.) HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2010. adóévrıl Ercsi Város önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Benyújtás, postára adás napja:..év

Részletesebben

Vállalkozásokat érintő változások

Vállalkozásokat érintő változások Vállalkozásokat érintő változások 1 Személyi jövedelemadó Egyéni vállalkozás: Veszteség elszámolási korlátozása: a veszteség csak a következő 5 adóévben határolható el. Átmeneti szabályok. A minimum jövedelemre

Részletesebben

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu

7530 Kadarkút, Petıfi Sándor u. 2. Telefon: 82/581-003, fax: 82/385-250 Web: www.kadarkutph.hu e-mail: hivatal@kadarkutph.hu BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén 2011. adóévben a/az Kadarkút város önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK

2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 2010. ÉVI ADÓ ÉS JÁRULÉK VÁLTOZÁSOK 1.) SZJA - Az adókulcsok: 5.000 eft- ig 17%, 5.000 eft felett 850 eft + feletti 32% - 4% különadó megszűnt. - Adóalap a 27%-al növelt jövedelem (szuperbruttósítás!)

Részletesebben

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2009. adóévrıl Hıgyész Nagyközség önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl Adóhatóság tölti ki! Benyújtás,

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

legfontosabb 2006. évi

legfontosabb 2006. évi A pénztp nztárakat érintő legfontosabb 2006. évi adóváltoz ltozások VIII. Pénztárkonferencia 2005. november 10-11. 11. Tapolca Dr. Juhász István az APEH szakmai elnökhelyettese Előzmények Konvergenciaprogram

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Vállalati Tervezés 2012

Vállalati Tervezés 2012 Vállalati Tervezés 2012 Adóváltozások(k) SZJA-t érintő változások, bérkompenzáció 2011. december 7. Radisson Blu Béke Hotel Főbb személyi jövedelemadó változások adóalap I. Az új szabályok szerint évi

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3.

Személyi jövedelemadó 2011. Fogalmak 3. Személyi jövedelemadó 2011 Fogalmak 3. Szokásos piaci érték: visszamenıleges hatállyal 2010-re vonatkozóan is hatályon kívül kerülnek az egyéni vállalkozói kivét-kiegészítésre és a társas vállalkozás tagjának

Részletesebben

Papkeszi Községi Önkormányzat

Papkeszi Községi Önkormányzat Papkeszi Községi Önkormányzat 8183 Papkeszi Fı u. 42. Telefon: (88) 588-650 Fax: (88) 588-651 papkesziadoep@invitel.hu 35/2008.(X31.) PM rendelet alapján HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS 2011. adóévrıl Papkeszi

Részletesebben

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása

Benyújtás, postára adás napja: átvevı aláírása HELYI IPARŐZÉSI ADÓBEVALLÁS iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl 6413 Kunfehértó, Szabadság tér 8. Tel.: 77/507-106 Fax.: 77/507-131 ADÓHATÓSÁG TÖLTI KI! Benyújtás, postára adás napja:......

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2010. adóévben a BUDAKESZI önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben

Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Ingatlannal rendelkezı társaság (IRT) teendıi 2011-ben Az Art. és a társasági adó törvény 2010.01.01-tıl nevesíti az ingatlannal rendelkezı társaság fogalmát. Tao. Tv. 4. 18/a pontja határozza meg az ingatlannal

Részletesebben

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I

Összehasonlító példák. 2016/2017 II. Dr Lakatos Mária: ADÓZÁS I Összehasonlító példák Hol tartunk? Családi állapothoz igazodó kedvezmények Adójóváírások és hitelek Ki mennyit fizet? Kína Egyéni vállalkozók személyi jövedelemadózása Példa bér adójának kiszámítására

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel

2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZİI ÉS VÁLTOZÁSAI Adótábla: 2009. július 1.-tıl érvényes 2009. évre szóló változásokkal Változások dılt betővel Az adó mértéke, ha a jövedelem összege: 0-1 900 000

Részletesebben

a helyi iparőzési adóról

a helyi iparőzési adóról SAJÓLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/2003/II.19/sz. RENDELETE a helyi iparőzési adóról A képviselı-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16..(1) bekezdésében

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4.

BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. BDO ADÓ HÍRLEVÉL 2010. / 4. ADÓHÍREK Személyi jövedelemadót érintı Egykulcsos adó Az eddig alkalmazott sávosan progresszív adózást felváltja a 16%-os egységes személyi jövedelemadó kulcs. Ráadásul az egykulcsos

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér személyi jövedelemadójának

Részletesebben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben

Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben Fontosabb adó- és járulékváltozások 2011-ben - SZJA egységesen 16 % I.) Személyi jövedelemadó 2011 (2010-ben: 5 millió forint 27 százalékos adóalap-kiegészítéssel növelt éves jövedelemig 17 százalék, az

Részletesebben

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig

II. Bevallási idıszak.év..hó.naptól.év..hó napig B E V A L L Á S helyi iparőzési adóról állandó jellegő tevékenység esetén 2008. adóévrıl Mélykút Önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegő iparőzési tevékenység utáni adókötelezettségrıl

Részletesebben

Személyi jövedelemadó

Személyi jövedelemadó Személyi jövedelemadó 2011 Guzmics Zsuzsanna 2010.12.10. Adó mértéke 16 % Ingó és ingatlan vagyonátruházás, - Béren kívüli juttatás, - Kamatjövedelem, osztalék, árfolyamnyereség, - Kamatkedvezmény (2010-ben

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től

VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET. A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től VENDÉGLÁTÓ ÉS IDEGENFORGALMI SZAKSZERVEZET A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ FONTOSABB JELLEMZŐI ÉS VÁLTOZÁSAI 2010. január 1-től Adótábla: Új előírás: az adó alapját a munkából származó jövedelmeknél 27% adóalap

Részletesebben

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance.

Társasági adó Társasági adó Társasági adó 2012 Könyvelő Budapest - Smart Balance webhelyen lett közzétéve (http://www.smartbalance. Társasági adó 2012 Társasági adó 2012 Pollák Márton: +36 30 332 5119 1. oldal (összes: 23) Társasági adókulcs Társasági adó 2012 2012-ben nem változik az adókulcs. Továbbra is a pozitív adóalap 500 millió

Részletesebben

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni.

Ezen termékek értékesítésénél a készpénzes számlákra a számla értéke.% ÁFA-t tartalmaz részre 15,25 %-ot kell ettıl az idıponttól írni. Körrllevéll Tisztelt Ügyfelünk! A 2009. évben hatályba lépı törvénymódosításokról az alábbiakban tájékoztatom: Általános forgalmi adó (Áfa) 2009. július 1-tıl az adó általános mértéke 25 %, a készpénzes

Részletesebben

Építményadó. Az adókötelezettség 1..

Építményadó. Az adókötelezettség 1.. 1 Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának 18/2002. (12. 16.) sz. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 3/2009. (III. 05.), valamint 23/2010. (XII. 20.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália

Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Egyszerűsített közteherviselési eljárás (EKHO) Dr. Bedőházi Zita-Rózália Az EKHO hatálya Az Szja és a Tb kötelezettségeket váltja ki, de az EHO-t nem A törvény hatálya kiterjed: a törvényben meghatározott

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

A Személyi JövedelemadJ vedelemadó változásai 2013 Szatmári László Egykulcsos adórendszer Megszűnik az adóalap-kiegészítés Tényleges 16 %-os adókulcs Egyszerűbb adóelőleg, adónyilatkozat 2 Külföldiek ldiek

Részletesebben

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet

Vállalkozási forma. A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Vállalkozási forma A tevékenység TEÁOR önálló vállalkozói tevékenységek jegyzéke KSH 36/2011(XII.23) KIM rendelet Bejelentés köteles telepengedély köteles tevékenységek 57/2013 (II.27.) Korm. rendelet

Részletesebben

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról.

23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet. A helyi iparőzési adóról. 23/2003. (XI. 27.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet A helyi iparőzési adóról. Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C törvény (továbbiakban: Htv.) 1. -ának

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 26/2009.(XII.22.) rendelete a helyi iparőzési adóról * A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1)

Részletesebben

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010.

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Jogszabályi háttér A személyi jövedelemadóról szóló törvény szabályai 2010. Egyes adótörvények és azzal összefüggı egyéb törvények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. tv. A közteherviselés rendszerének

Részletesebben

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása

A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulás alapjának megállapítása EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben - ADÓBEVALLÁS 2014 - Adó 2014 - Adó 1 sz EHO 2012: az egészségügyi hozzájárulás bevallása 2012-ben, EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetési kötelezettség

Részletesebben

Munkavállalók adózása

Munkavállalók adózása Munkavállalók adózása Külföldi munkavállalók Magyarországon, magyarok külföldön 2015/2016. II.. ADÓZÁS II. Leggyakrabban előforduló jövedelmek Nem önálló munkából származó jövedelmek Önálló jövedelmek

Részletesebben

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20. BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelı KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34 /568-159; Fax: 34/ 369-159 E-mail: barama.kft @ t-online.hu Honlap: www.barama.uw.hu FELTÖLTÉSI KÖTELEZETTSÉG 2011.12.20.

Részletesebben

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012

2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011.Évi CLVI. tv egyes adótörvények módosításáról Személyi jövedelemadó 2012 2011. december 8. 1 Összevont adóalap megállapítása Adóalap-kiegészítés (29 (3)) 2424 ezer forint éves jövedelemig 0% Éves

Részletesebben

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik

keverék törvény több törvényt vált ki komplex törvény mindent egy helyen központi költségvetést illeti APEH hatáskörébe tartozik EVA EGYSZERŐSÍTETT VÁLLALKOZÁSI ADÓ 2002/XLIII tv. AZ EVA Fİ JELLEMZİI keverék törvény több törvényt vált ki (SZJA, ÁFA, számviteli törvény) komplex törvény mindent egy helyen szabályoz (befizetés, bevallás,

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap

BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap BEVALLÁS a helyi iparőzési adóról állandó jellegő iparőzési tevékenység esetén Fılap 2011. adóévben a/az Mélykút önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségrıl (Benyújtandó

Részletesebben

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben)

Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete. a helyi iparőzési adóról. (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2007. (VII.02.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Egységes szerkezetben) Kadarkút Város Önkormányzata a közigazgatási terület lakosság igényeinek

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9.

MÉG MINDIG OFFSHORE. Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. MÉG MINDIG OFFSHORE Előadó: Dr. Fülöp Péter ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2010. november 9. tőke Multi cég Magyar leányvállalat Osztalék adómentes tőke Tulajdonos magánszemély Magyar középvállalkozás

Részletesebben

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

T/9817. számú. törvényjavaslat. a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/9817. számú törvényjavaslat a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról Elıadó: Dr. Oszkó Péter pénzügyminiszter Budapest, 2009. május 2 2009.

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY

FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY FOGALOMTÁR ADÓZÁS ELİTTI EREDMÉNY Az adózás elıtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont összege. A szokásos vállalkozási eredmény az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye

Részletesebben

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója

Különadó 2007. Magánszemély adóalapja, adója Különadó 2007 A 2006. július 10-én elfogadott adótörvény alapján magánszemélyeknek és vállalkozásoknak különadót, hitelintézeteknek járadékot kell fizetniük. Magánszemély adóalapja, adója Elírás 2007.

Részletesebben

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december

PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december PKF ADÓ HÍRLEVÉL 2011. december November végén kihirdetésre került a módosító törvény, amely a 2012-es, valamint részben az azt követı évekre vonatkozó adó- és járulékszabályokat tartalmazza. A személyi

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2..

I. fejezet A rendelet hatálya 1.. II. fejezet Az adókötelezettség, az adó alanya 2.. Kisköre Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 18/1995.(XII. 28.) rendelete a helyi iparőzési adóról (Módosítással egységes szöveg) Kisköre Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete a Helyi

Részletesebben

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás

SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás SZJA általános jellemzıi személyi jellegő általános sávosan progresszív önadózás több csatornán kedvezményez igazságosság és méltányosság elvén nyugszik ne legyen teljesítmény-visszatartó adókedvezmény

Részletesebben

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla

Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján. Prof. Dr. Lett Béla Az erdőgazdák gazdasági helyzete és teljesítménye az APEH adatai alapján Prof. Dr. Lett Béla 1. Az erdészeti társas vállalkozások gazdasági helyzete és teljesítménye 1.1. Erdészeti vállalkozások (kettős

Részletesebben

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni)

Bevallását egyéni vállalkozóként vagy ıstermelıként nyújtja be. (kérem a megfelelı részt aláhúzni) Fábiánsebestyén Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 6625 Fábiánsebestyén, Szabadság tér 2. Tel./Fax: 63/366-555 Iparőzési adó számla: 11735043-15354518-03540000 Mulasztási bírság szla: 11735043-15354518-03610000

Részletesebben

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról

HAVI BEVALLÁS. a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról 1308A HAVI BEVALLÁS a kifizetésekkel, juttatásokkal összefüggő adóról, járulékokról és egyéb adatokról, valamint a szakképzési hozzájárulásról Nemzeti Adóés Vámhivatal Benyújtandó az illetékes alsó fokú

Részletesebben

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I.

Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására. 2014/2015. II. félév ADÓZÁS I. Példák a személyi jövedelemadó kiszámítására 2014/2015. II. félév Hol tartunk? Természetbeni juttatások Adók és közterhek Ingóság értékesítése Árfolyamnyereség Kamat Osztalék Miről lesz szó? Példák a bér

Részletesebben