E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7."

Átírás

1 InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: , , Fax: Honlap: BÜKKSZENTKERESZT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE E-KÖZIGAZGATÁS BEVEZETÉS STRATÉGIA AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSÉHEZ 7. A STRATÉGIA MELLÉKLETEI SZAKÉRTİI TANULMÁNY Készült az Új Magyarország Fejlesztési terv Államreform Operatív Program Polgármesteri Hivatalok Szervezetfejlesztése Pályázat Bükkszentkereszt-Répáshuta Községek Körjegyzısége Szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A kódszámú kódszámú pályázata keretében 2009 V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. A R O P.PA L Y A Z A H O O. C O M

2 Mellékletek 1. A Common List of Basic Public Services 1. szint: információ 2. szint: egyirányú interaktivitás 3. szint: kétirányú interaktivitás 4. szint: teljes körő elektronikus ügyintézés tranzakció Online információk nyújtása a közigazgatási szolgáltatásokról ( ügyleírások ) Az ügyleírások által nyújtott információkon túl az ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok is letölthetık, kinyomtathatók Az ügyintézéshez szükséges őrlapok, nyomtatványok online kitölthetık, elektronikusan (elektronikus aláírás segítségével) hitelesíthetık, s ugyancsak online továbbíthatók A teljes ügyintézés, ügymenet elektronikus: őrlap, nyomtatvány kitöltése, hitelesítés, továbbítás, döntés, kézbesítés, illeték lerovása 2

3 2. EU-s ajánlások a kormányzat elektronikus szolgáltatásairól Az állampolgárok számára biztosítandó 12 kormányzati szolgáltatás: 1. Személyi jövedelemadó: bevallás, tájékoztatás az értékelésrıl 2. Munkaügyi központok által nyújtott, álláskereséssel kapcsolatos szolgáltatások 3. Társadalombiztosítási járulékok (három a következı négybıl: munkanélküli pótlék, családi pótlék, egészségügyi költségek - visszatérítés vagy közvetlen rendezés, diák ösztöndíjak) 4. Személyi iratok (útlevél, jogosítvány) 5. Gépkocsi nyilvántartás (új, használt és import gép-jármővek) 6. Építési engedély igénylése 7. Rendırségi bejelentések (pl. lopás bejelentése) 8. Nyilvános könyvtárak (katalógus megléte, keresési lehetıségek) 9. Anyakönyvi kivonatok (születési, házassági): igénylés és elkészítés / kiszállítás 10. Felsıoktatásba, egyetemre történı jelentkezés 11. Lakcímváltozás bejelentése 12. Egészségügyi szolgáltatások (pl. interaktív tanácsadás különbözı kórházakban rendelkezésre álló szolgáltatásokról, idıpont kérése/bejelentkezés) A vállalkozók számára nyújtandó 8 kormányzati szolgáltatás: 1. Egészségügyi hozzájárulás 2. Társasági adó: bevallás, értesítés 3. ÁFA: bevallás, értesítés 4. Új társaság bejegyzése 5. Adatszolgáltatás statisztikai hivatalok felé 6. Vámnyilatkozat 7. Környezetvédelemmel kapcsolatos engedélyek (jelentést beleértve) 8. Közbeszerzés 3

4 3. A Magyar Információs Társadalom Stratégia Önkormányzati Ágazati Informatikai Részstratégiájának megoldástérképe e-ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások) Nyomtatványok, őrlapok letöltése (az ügyintézéshez) Nyomtatványok, őrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása Teljes elektronizált ügyintézés, (döntés, kézbesítés, illeték stb.) Függıben lévı ügyek elektronikus követése e-ügyfélkezelés Call Center Önkiszolgáló alkalmazások interneten CRM keresztül (partnerek részére) Közérdekő, közhasznú Közérdekő, közhasznú Ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés Település-marketing Elektronikus közbeszerzés információk; településmarketing információk megjelenítése e-önkormányzás A képviselı testület és a bizottságok ülései támogatása A helyi elektronikus népszavazás infrastruktúrája biztosítása Belsı ügyfelek kezelése On-line információk (intraneten, ill. extraneten keresztül) Önkiszolgáló alkalmazások (intraneten, ill. extraneten Közigazgatási alkalmazások Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások Irodaautomatizálás, kommunikáció Vezetıi információk és döntés-támogatás. Tudásmenedzsment Adók és egyéb bevételek Okmányirodai feladatok (üzemeltetés) Számvitel, pénzügy, kontrolling Szövegszerkesztés, dokumentáció-készítés, Stratégiai tervezés és kontrolling Gyámhivatali feladatok Településfejlesztés, beruházások Humánpolitika humánerıforrásgazdálkodás, Táblázatos és grafikus kimutatás-készítés, Önkorm. intelligencia (döntéstámogatás, Anyakönyvi hivatali feladatok Vagyonkeze lés, vagyongazdálkodás Településüzemeltetés Közterületfelügyelet keresztül) Ipari, kereskedel mi igazgatási feladatok Építéshatósági feladatok Projektek és programok (beruházások, fejlesztések) Elektronikus levelezés (belsı, külsı), Anyag-, tárgyieszközgazdálkodás, Dokumentációmenedzsment Csoportmunkaszoftverek (groupeware), Mővelıdési, oktatási, sport feladatok Egyéb területi igazgatási feladatok Elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat-kezelés Szociálisés egészségüg y Egyéb önkormányz ati feladatok Közigazgatási térinformatika Jogszabályi információk szolgáltatása (jogtárak) Prezentáció-készítés Feladatkezelés, - ütemezés stb. Internet, intranet, Mesterséges extranet (mint intelligencia információforrás) 4

5 adattárház, adatbányászat ) 5

6 4. A megoldástérkép moduljainak összefoglalása fıcsoportok e-ügyintézés (elektronikus ügyintézési szolgáltatások) e-ügyfélkezelés Közérdekő, közhasznú információk; településmarketing e-önkormányzás Belsı ügyfelek kezelése Közigazgatási alkalmazások Adminisztratív (költségvetési) alkalmazások megoldás-területek On-line információk a közigazgatási szolgáltatásokról (ügyleírások) Nyomtatványok, őrlapok letöltése (az ügyintézéshez) Nyomtatványok, őrlapok on-line kitöltése, hitelesítése, továbbítása Teljes elektronizált ügyintézés, (döntés, kézbesítés, illeték stb.) Call Center Függıben lévı ügyek elektronikus követése Önkiszolgáló alkalmazások interneten keresztül (partnerek részére) CRM Közérdekő, közhasznú információk megjelenítése Ügyfél-fórum, ügyfél-levelezés Település-marketing Elektronikus közbeszerzés A képviselı testület és a bizottságok ülései támogatása A helyi elektronikus népszavazás infrastruktúrája biztosítása On-line információk (intraneten, ill. extraneten keresztül) Önkiszolgáló alkalmazások (intraneten, ill. extraneten keresztül) Adók és egyéb bevételek Vagyonkezelés, vagyongazdálkodás Település- fejlesztés, beruházások Településüzemeltetés Közterület-felügyelet Ipari, kereskedelmi igazgatási feladatok Mővelıdési, oktatási, sport feladatok Szociális- és egészségügyek Egyéb önkormányzati feladatok Okmányirodai feladatok (üzemeltetés) Gyámhivatali feladatok Anyakönyvi hivatali feladatok Építéshatósági feladatok Egyéb területi igazgatási feladatok Közigazgatási térinformatika Számvitel, pénzügy, kontrolling Humánpolitika humánerıforrás-gazdálkodás, Anyag-, tárgyieszköz-gazdálkodás, tervezett fejlesztések 6

7 fıcsoportok Irodaautomatizálás, kommunikáció Vezetıi információk és döntéstámogatás. Tudásmenedzsment megoldás-területek Projektek és programok (beruházások, fejlesztések) Elektronikus iktatás, ügyirat-, dokumentum-, munkafolyamat-kezelés Jogszabályi információk szolgáltatása (jogtárak) Szövegszerkesztés, dokumentáció-készítés, Táblázatos és grafikus kimutatás-készítés, Elektronikus levelezés (belsı, külsı), Prezentáció-készítés Feladatkezelés, -ütemezés stb. Stratégiai tervezés és kontrolling Önkormányzati intelligencia (döntéstámogatás, adattárház, adatbányászat ) Dokumentáció-menedzsment Csoportmunka-szoftverek (groupeware), Internet, intranet, extranet (mint információforrás) Mesterséges intelligencia tervezett fejlesztések 7

8 5. Elektronizálható kötelezı és szabadon választható önkormányzati feladatok Jel A A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 B B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 Feladat megnevezés Építési feladatok Tulajdonosi hozzájárulások elıkészítése Tulajdonosi hozzájárulások elıkészítése Beruházások elıkészítése Útfenntartás Közútkezelıi hozzájárulás Tulajdonosi típusú panaszokra válaszadás Pályázatás, pályázati dokumentáció értékesítés Beruházások elıkészítése Lakosság védelmében - zaj, környezeti ártalmakkal kapcsolatos panaszok Fakivágási engedély kiadása Zeneszolgáltatási engedély Lakossági parkolási engedély Intézményi parkolási engedély Közterület-foglalás iránti kérelem Elvi építési engedély Építési engedélyezési eljárás Bontási engedélyezési eljárás Használatbavételi engedélyezési eljárás Fennmaradási engedélyezési eljárás A rendeltetés megváltoztatására irányuló engedélyezési eljárás Elvi telekalakítási engedély Telekalakítási engedély Hatósági bizonyítványok kiadási eljárása Szabályozási tervek- kerület rendezési tervek elkészítése Gyámhivatali feladatok A szülıi ház elhagyása A gyermek végleges külföldre távozása Az életpálya kijelölése A szülık vagyonkezelése A törvényes képviselet Gyámnevezés és a gyámságból való kizárás A kapcsolattartási jog korlátozása, szüneteltetése és megvonása A kapcsolattartás újraszabályozása Kiskorú házasságkötésének engedélyezése Örökbefogadhatónak nyilvánítás Az örökbefogadás elıtti eljárás. Örökbefogadásra való alkalmasság megállapítása Az örökbefogadás engedélyezése Tájékoztatás a vér szerinti szülı adatairól A gyermek családi jogállásának rendezése Megvalósítás szintje (1-4) 8

9 Jel Feladat megnevezés Megvalósítás szintje (1-4) B15 Védelembe vétel B16 A védelembe vétel felülvizsgálata, megszüntetése és megszőnése B17 Családba fogadás B18 Ideiglenes hatályú elhelyezés B19 Átmeneti nevelésbe vétel B20 Tartós nevelésbe vétel B21 Utógondozás B22 Gyám és gondnok kirendelés B23 A gyám és a gondnok mőködésének felügyelete és irányítása C Igazgatási területi funkciók C01 Birtokvédelem C02 Tartási szerzıdések C03 Gondnokság, gyámság C04 Helyi támogatás C05 Állampolgársági vizsgálat C06 Honosítás - Visszahonosítás C07 Névváltoztatási kérelem C08 Apasági elismerés C09 Házasságkötés C10 Haláleset anyakönyvezése C11 Külföldi házasságkötés hazai anyakönyvezése C12 Külföldön születés hazai anyakönyvezése C13 Hagyatékkezelés C14 Lakcím megszüntetési kérelem C15 Adatjavítási kérelem C16 Saját adatokról igazolás C17 Tulajdon ellen elkövetett szabálysértés C18 Állattartás, köztisztaság, zöldterület (parkrongálás) C19 Becsületsértés, magánlaksértés C20 Itthon született gyermek anyakönyvezése D Mővelıdési, oktatási, ifjúságpolitikai, és sport területi feladatok D01 Honosítottak, illetve visszahonosítottak hadkötelezettségének vizsgálata D02 Tankötelesség betartatása D03 OKSB pályázatok E Sajtókapcsolatokkal kapcsolatos feladatok E01 Sajtóreferens kapcsolata a különbözı médiákkal, lakossággal F Szociális területtel kapcsolatos feladatok F01 Szociális segélyezés általános folyamata 2 F02 Temetési segély - köztemetés 2 F03 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - közlekedési támogatás 2 F04 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - parkolási engedély F05 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény - személygépkocsi szerzési 9

10 Jel F06 F07 F08 F09 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 F20 F21 F22 F23 F24 F25 F26 F27 F28 F29 G G01 G02 Feladat megnevezés támogatás vagy gépkocsi külföldrıl történı behozatala esetén vámmentesség biztosítása Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezmény Személygépkocsi átalakítási Támogatás Családi pótlék kiegészítı támogatás Hadigondozás általános folyamat Hadigondozottak járadékos támogatása Hadigondozottak egyösszegő támogatása Gyógyszertámogatás Étkezési támogatás Táborozási - nyaralási segély Rendkívüli Gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély krízis helyzetre ASZE tagsági díj átvállalása Tanulmányi eredménytıl függı ösztöndíj támogatás Beiskolázási segély Rendszeres Nevelési segély Közgyógyellátási igazolvány Ápolási díj iránti kérelem Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás Létfenntartási támogatás Kiemelt segély Hátralék kiegyenlítı kölcsön Átmeneti segély Idıs korúak járadéka Adóügyek Megvalósítás szintje (1-4) H H01 H02 H03 H04 H05 H06 Ügyfélszolgálati feladatok Általános információszolgáltatás Beadványok átvétele "Zöld számon" tett bejelentések fogadása Azonnal, rövid határidıvel intézhetı hatósági ügyek intézése Azonnal, rövid határidıvel intézhetı nem hatósági ügyek intézése Alanyi jogon járó közgyógyellátási igazolvány kiállítása 10

11 Jel Feladat megnevezés Megvalósítás szintje (1-4) 11

12 6. Elıkészítı, szakmai tervezési projektek költségvetése projekt neve A szakmai tervezési projektek költségvetése átfutási idı prioritás (hónap) feladat szakértıi jelentés 1 ügytípusok megnevezése, behatárolása kiemelt 3 2 ügytípusok forrásainak azonosítása kiemelt elektronikus ügyintézés eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 ügyek elektronikus feldolgozása eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 4 iratok elektronikus tárolása eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 ügyintézés outputjai eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 3 elektronikus szolgáltatások eljárásrendjének kialakítása és alkalmazása kiemelt 2 8 informatikai beruházás megtervezés és ellenırzése magas 5 9 rendszerintegráció feltételeinek kialakítása magas 6 költség (mft) ütemezés 2006 (mft) készítése 5 5 szakértıi jelentés készítése 4 4 szakértıi jelentés készítése 5 5 szakértıi jelentés készítése 8 8 szakértıi jelentés készítése 6 6 szakértıi jelentés készítése 3 3 szakértıi jelentés készítése 2 2 szakértıi jelentés készítése ütemezés 2007 (mft) szakértıi jelentés készítése

13 10 szakértıi elektronikus szolgáltatások feltételrendszerének kialakítása magas jelentés 4 készítése összes költség

14 7. Projektmenedzsment szervezeti ábrák 1. ábra Tájékozódás és beszerzés V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 14

15 2. ábra A tervezés V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 15

16 3. ábra Az alkalmazásfejlesztés

17 4. ábra A végrehajtás V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 17

18 5. ábra Az oktatás és a minıségirányítás V I AD ORO KÖZIGAZGATÁSFEJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 18

19 6. ábra A megvalósítás folyamatai V I AD ORO K Ö Z I G A Z G A T Á S F EJ L E S Z TÉ S I TANÁCSADÓ ÉS SZ O L G Á LT A T Ó K F T. legjobb befektetés és legnagyobb megtérülés: az INFORMÁCIÓ 19

20 7. ábra A megvalósítás eszközei

E-közigazgatási alapismeretek

E-közigazgatási alapismeretek InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára

Folyamat adatbázis. Gödöllı Város. Polgármesteri Hivatala számára Folyamat adatbázis Gödöllı Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...10 I Ügymenet és folyamatleírások...11 I.1 Dokumentumok kezelése...11 I.1.1 A dokumentumkezelés folyamatleírása...11

Részletesebben

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT

HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE SZERVEZETFEJLESZTÉSI FELMÉRÉS SZERVEZET ÉS MŐKÖDÉS KÉZIRAT InterMap Térinformatikai Tanácsadó Iroda 1037 Budapest, Viharhegyi út 19/c. Tel.: 06-1-212-2070, 06-1-214-0352, Fax: 06-1-214-0352 Honlap: www.intermap.hu, e-mail: info@intermap.hu HIDASNÉMETI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv

12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet. a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról. Egységes irattári terv 12/2006. (XII. 18.) ÖTM rendelet a helyi önkormányzatok egységes irattári tervének kiadásáról A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl szóló 1995. évi LXVI. törvény 10. -ának

Részletesebben

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének

Biharkeresztes Város Képviselő-testületének Biharkeresztes Város Képviselő-testületének 12/2006. (III. 17.), 20/2006. (VI. 29.) önkormányzati rendelettel módosított 28/2005. (X. 27.) önkormányzati rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Részletesebben

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről

Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007. (IV.20.) r e n d e l e t e az elektronikus ügyintézés bevezetéséről A 15/2007. (VI.15.) RENDELET MÓDOSÍTÁSÁVAL * EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2007. 07.01-TŐL

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2005. (X.27.) számú rendelete az elektronikus ügyintézés bevezetésérıl (egységes szerkezetben a módosító 26/2006. (VII. 06.), valamint 8/2007.

Részletesebben

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3

Új házszámok kialakítása 2008. 6097 2. 6 (Tóközép és Csavargyári utca) 2009. 6003-6 2010. 5929-6 2011. 5940-1 2012. 5955-3 Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal működéséről, mely tartalmazza a jegyző hatáskörében lévő gyámügyi eljárásokat A Polgármesteri Hivatal működéséről a képviselő-testületnek utoljára 2011. évben számoltam

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása)

K I V O N A T. (A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása) Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 5595/2006. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselőtestületének 2006.

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEI HADIGONDOZÁS A hadigondozási igényjogosultság megállapítása iránti eljárás kérelemre indul. Ennek során a kérelmezınek kell bizonyítani a fogyatkozás, illetve a halál hadieredetét. Hadigondozottak ellátása

Részletesebben

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok)

Folyamat végrehajtása (ellenırzési pontok) Rendezvényszervezés (konferenciák) Protokoll események szervezése Kitüntetések, díjátadások Delegációk fogadása Hivatalos delegáció kiutazása Téma meghatározása) Elıadók felkérése Meghívottak listájának

Részletesebben

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése

Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése Az önkormányzati feladatok átalakítása által érintett szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata, újraszervezése 2014. június Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2 A folyamatmenedzsment... 5 3 Alkalmazott

Részletesebben

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése

Névváltoztatás... 63 Személyazonosító igazolvány... 64 Születés anyakönyvezése... 66 Telepengedély kiadása, illetve telep létesítésének bejelentése Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügycsoportonként (ügytípusonként) és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG

AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG AZ ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS ALAPJAI, SZABÁLYOZOTT ELEKTRONIKUS ÜGYINTÉZÉSI SZOLGÁLTATÁSOK, IT BIZTONSÁG A KORMÁNYABLAK ÜGYINTÉZŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 5. (E-KÖZIGAZGATÁS ÉS ÜGYINTÉZÉSI GYAKORLAT)

Részletesebben

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban

Elektronikus rendszerek a közigazgatásban E-Government Tanulmányok Elektronikus rendszerek a közigazgatásban Szerkesztette: Zemplén Bertalan Lektorálta: Budai Balázs Benjámin Kiadja: E-Government Alapítvány a Közigazgatás Modernizációjáért ISSN

Részletesebben

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93

Az Önkormányzat kölktségvetése feladatonként KIADÁSOK 360.000. Víztermelés, -kezelés, -ellátás. Megnevezés. Beruházás összesen: 93 93 KIADÁSOK 360.000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás Itt kell megtervezni és elszámolni a folyókból, tavakból, kutakból stb. történı vízkivétellel, a csapadékvíz vízszolgáltatás céljából (pl. nyílt és zárt

Részletesebben

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója

A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója A Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi beszámolója 1 I. Tartalomjegyzék I. Tartalomjegyzék... 2 II. Beszámoló a Felcsúti Közös Önkormányzat Hivatal munkájáról... 3 III. A Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagykállói Járási Hivatal

Nagykállói Járási Hivatal Nagykállói Járási Hivatal A KÖZFELADATOT ELLÁTÓ SZERV FELADATÁT, HATÁSKÖRÉT ÉS ALAPTEVÉKENYSÉGÉT MEGHATÁROZÓ, A SZERVRE VONATKOZÓ ALAPVETŐ JOGSZABÁLYOK, KÖZJOGI ÉS SZERVEZETSZABÁLYOZÓ ESZKÖZÖK, VALAMINT

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról

BESZÁMOLÓ. a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról BESZÁMOLÓ a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évben végzett munkájáról Tartalomjegyzék I. Bevezetés 2 II: Az önkormányzati munka.. 2 2.1. Képviselő-testületek és bizottságaik..... 2 2.2. Nemzetiségi

Részletesebben

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére

A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakok az alábbi, kormányablakokról szóló 515/2013. (XII.30.) Korm. rendeletbe foglalt ügyekben állnak a polgárok rendelkezésére A kormányablakban azonnal intézhető ügyek Új személyi azonosítóról

Részletesebben

fejezet A rendelet hatálya

fejezet A rendelet hatálya 8/2007. (V. 23.) sz. KT Rendelet A gyermekvédelem helyi rendszerérıl, illetve szabályozásáról Báránd Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 16.

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK

A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK A GYERMEKVÉDELMI TÖRVÉNY ÉRTELMÉBEN A JEGYZŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ I. FOKÚ GYÁMHATÓSÁG, GYÁMHIVATAL ÁLTAL ELLÁTOTT FELADATOK - Teljes hatályú apai elismerés - Hatósági intézkedésre irányuló kezdeményezés - Eseti

Részletesebben

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások

Tartalomjegyzék Bevezetés 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások Bevezetés 1. 1. 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) ellátásai 2. I. szociális rászorultságtól függı pénzbeli ellátások 2. 1. rendszeres szociális segély 2. foglalkoztatást helyettesítı támogatás 3. idıskorúak

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012. (II. 10.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 1/2012.

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK

ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK ÁLLAMIGAZGATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK TÁMOP 4.1.3 Adattár Alapú Vezetıi Információs Rendszer (AVIR) Készült az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. megbízásából 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETİ

Részletesebben

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda

Tájékoztató. a szociális ellátásokról. Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Központi Ügyfélszolgálati Iroda Emberi Erıforrások Minisztériuma Szociális és Családügyért Felelıs Államtitkárság Központi Ügyfélszolgálati Iroda Összeállította: Ruminé

Részletesebben