JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015"

Átírás

1 JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2015 Budapest, 2015

2 Szerzők: Ácsné Molnár Judit Dr. Császárné dr. Balogh Dóra Dr. Németh Nóra Lektorálta: Sinkáné Dr. Csendes Ágnes Szerkesztő: Dr. H. Nagy Dániel Sorozatszerkesztő: Dr. Baté Zsuzsanna ISSN ISSN Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. Felelős kiadó: dr. Bokor Pál, a SALDO Zrt. vezérigazgatója A SALDO Kiadó az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja. A SALDO Kiadó valamennyi kiadványa szerzői jogvédelem alatt áll. E kiadvány bármely részének sokszorosítása, bármilyen adatrendszerben való tárolása (papír, elektronikus stb.) a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül TILOS!

3 TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...5 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK ÉVI LXXXI. TÖRVÉNY A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL...7 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...7 I. Fejezet Alapelvek...7 A társasági adó alanya...15 Teljes körű és korlátozott adókötelezettség...18 Fogalmak...18 MÁSODIK RÉSZ A TÁRSASÁGI ADÓ...68 II. Fejezet A társasági adókötelezettség...68 A társasági adóalap megállapítása...71 Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek...77 Az alapítvány, a közalapítvány, az egyesület, a köztestület, az egyházi jogi személy, a lakásszövetkezet, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a közhasznú szervezetként besorolt felsőoktatási intézmény adóalapjának megállapítása Az iskolaszövetkezet adóalapja A kizárólag készfizető kezességvállalást folytató részvénytársaság adóalapja Az MRP adóalapja A közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a szociális szövetkezet és a vízitársulat adóalapja A külföldi vállalkozó adóalapja A külföldi vállalkozó fióktelepének adóalapja A szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás, a szabályozott ingatlanbefektetési társaság és a szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság adóalapja és az adó mértéke Az ingatlannal rendelkező társaság tagjának adóalapja és az adó mértéke A társasági adóalap módosításának különös szabályai Veszteségelhatárolás Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosítása AZ ADÓ MEGÁLLAPÍTÁSA III. Fejezet A társasági adó mértéke Adómentesség Beruházási adókedvezmények A filmalkotás és az előadó-művészeti szervezetek támogatásának adókedvezménye Kis- és középvállalkozások adókedvezménye Fejlesztési adókedvezmény Látvány-csapatsportok támogatásának adókedvezménye Az adókedvezmények igénybevételének szabályai A fizetendő adó Rendelkezés az adóról Adófelajánlás esetén járó jóváírás...248

4 ELJÁRÁSI ÉS ADÓELŐLEG FIZETÉSI SZABÁLYOK IV. Fejezet A külföldi szervezet adókötelezettségének teljesítése Az adóelőleg bevallásának és fizetésének szabályai HARMADIK RÉSZ OSZTALÉKADÓ V. Fejezet NEGYEDIK RÉSZ A KETTŐS ADÓZÁS ELKERÜLÉSE VI. Fejezet ÖTÖDIK RÉSZ ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK VII. fejezet ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK VIII. Fejezet számú melléklet Az értékcsökkenési leírás szabályairól számú melléklet Leírási kulcsok jegyzéke számú melléklet A költségek és ráfordítások elszámolhatóságának egyes szabályai számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez számú melléklet az évi LXXXI. törvényhez A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek számú melléklet Alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, lakásszövetkezet, közhasznú nonprofit gazdasági társaság, szociális szövetkezet és felsőoktatási intézmény által végzett kedvezményezett tevékenységek SZÁMÚ FÜGGELÉK Az európai unióról szóló szerződés és az európai közösséget létrehozó szerződés állami támogatások SZÁMÚ FÜGGELÉK évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról (kivonatos közlés) SZÁMÚ FÜGGELÉK 22/2009. (X. 16.) PM rendelet a szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettségről...332

5 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 73 c) a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettség napi átlagos állományának (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) az adóévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettségét (ide nem értve az áruszállításból és a szolgáltatásból származó kötelezettséget, továbbá a megállapított, de ki nem fizetett osztalék kötelezettségként kimutatott összegét) meghaladó összegének az ötven százaléka. A jövedelem-minimumra (a nyereség-minimumra) irányadó szabályok alkalmazására nem kötelezett adózók Az előtársasági működés időszakának adóévében (vagyis a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály ellenjegyzésének, közokiratba foglalásának napjától a cégbejegyzés, a cégbejegyzési kérelem jogerős elutasításának, a cégeljárás jogerős megszüntetésének napjáig terjedő időszaknak megfelelő adóévben) és az azt követő adóévben nem kell figyelembe venni a jövedelem-minimumra (a nyereség-minimumra) vonatkozó szabályokat, ezért például ebben az esetben az adózónak bevallást kiegészítő nyilatkozatot sem kell tennie, ha sem az általános szabályok szerint kiszámított adóalapja, sem adózás előtti eredménye nem éri el a jövedelem-minimumot. Ha az adózó az előtársasági időszakra külön beszámoló készítésére nem kötelezett, akkor az adózó első adóévében nem köteles a jövedelemminimumra (a nyereség-minimumra) vonatkozó szabályok alkalmazására. A következő adóalanyoknak soha nem kell figyelembe venniük a jövedelem-minimumra (a nyereségminimumra) irányadó szabályokat: Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete; vízitársulat; alapítvány (ideértve az alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); közalapítvány (ideértve az alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); egyesület (ideértve az alapszabályában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); köztestület (ideértve az alapszabályában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységét is); egyházi jogi személy; lakásszövetkezet; önkéntes kölcsönös biztosító pénztár; felsőoktatási intézmény (ideértve az általa létrehozott intézményt is); diákotthon; szociális szövetkezet; iskolaszövetkezet; közhasznú nonprofit gazdasági társaság, a bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján kezelt vagyon. [Tao. tv. 6. (6) bekezdés a)-b), illetve d) pont] A jövedelem-minimum (a nyereség-minimum) összege A jövedelem-minimum (a nyereség-minimum) a Tao tv. 6. (8)-(9) bekezdéseiben meghatározott jogcímek szerint módosított (csökkentett és növelt) összes bevétel 2 százaléka. A Tao. tv pontja alapján összes bevétel az adóévre vonatkozó beszámolóban kimutatott (ennek hiányában az adóév utolsó napjára vonatkozó könyvviteli zárlat alapján megállapított) értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi műveletek bevételei és rendkívüli bevételek január 1-jével hatályon kívül helyezésre kerül a Tao. tv. 6. (8) bekezdés a) pontja, amely tulajdonképpen a jövedelem-(nyereség-)minimum alapjának szélesítését jelenti, ugyanis e módosítás következtében az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott közvetített szolgáltatások értéke nem csökkentia jövedelem-(nyereség-)minimum alapját.

6 74 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Az összes bevételt növeli a magánszemély taggal szemben meglévő kötelezettség napi átlagos állományának az előző adóév utolsó napján fennálló napi átlagos állományához viszonyított növekménye 50 százaléka. A szabály alkalmazásánál figyelmen kívül kell hagyni az áruszállításból és szolgáltatásból, illetve a megállapított, de ki nem fizetett osztalékból eredő kötelezettségeket. A szabályozás indoka a tagi kölcsön-állomány növekedésének visszaszorítása. Példa: D társaságnál a 2014-es adóévben a tagi kölcsön záró állománya 700 eft. A 2015-ös adóévben a tag a társaság részére tagi kölcsön jogcímén több alkalommal is rendelkezésre bocsát különböző összegeket. Ezen tranzakciók dátuma és a nyújtott tagi kölcsönök összege a következő: január 25., eft-os befizetés, március 12., eft-os befizetés, március 19., 200 eft rendelkezésre bocsátása, május 7., eft tagi kölcsön biztosítása, június 9-én visszafizetésre kerül eft a tag részére, július 8-án ismételten visszafizet a társaság a tagja részére 700 eft-ot, szeptember 4-én ismét tagi kölcsön befizetésre kerül sor eft értékben. Az elvárt adó-számításnál korrekcióként figyelembe veendő összeg a következő. A napi átlagos állomány alatt a napok átlagában meghatározott számtani átlagot kell érteni. A tárgy évi nyitó (taggal szemben fennálló) kötelezettség állományt meg kell szorozni a tárgyévi első állományváltozás napját megelőző napig eltelt naptári napokkal, majd az új állomány annyi naptári nappal szorzandó meg, ahány napig ezen állomány változatlan volt a könyvekben, majd az év végén el kell osztani 365 vagy 366 nappal az év hosszától függően. A példa szerinti esetben: [(700 e 24 nap) + (2 700 e 46 nap) + (4 200 e 7 nap) + (4 400 e 49 nap) + (7 400 e 33 nap) + (4 800 e 29 nap) + (4 100 e 58 nap) + (6 300 e 119)] /365 nap. A napi átlagos állomány eszerint ezer Ft-ra kerekítve eft, amely eft-tal haladja meg a tárgyévet megelőző adóév utolsó napján a magánszemély taggal szemben fennálló kötelezettséget (a 700 eft-ot). A különbözet eft ötven százaléka, azaz eft a növelő tétel összege. Jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazása a pénzügyi intézményeknél A jövedelem-(nyereség-)minimum szabály alkalmazásakor az összes bevétel számszerűsítése a számviteli beszámoló adott sorai alapján történik, azaz az ott szereplő értékesítés nettó árbevétel meghatározása nem a Tao. tv b) pontjában nevesített árbevétel-fogalmat jelenti. Tekintettel arra, hogy a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások az éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségük sajátosságairól rendelkező 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet előírásai szerint kötelesek összeállítani eredménykimutatásukat, továbbá az általuk alkalmazott speciális eredménykategóriák jelentősen eltérnek az Szt.-ben felsorolt általános eredménykimutatás kategóriáktól, ezért esetükben az összes bevételt képező tételeket, vagyis a nettó árbevételt, az egyéb bevételeket, a pénzügyi műveletek bevételeit, valamint a rendkívüli bevételeket a speciális eredménykimutatás soraiból kell megállapítani. Ezen tételek alatt a Korm.rend. 2. számú melléklete szerinti függőleges tagolású eredménykimutatás következő sorait kell érteni: 1. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek 3. Bevételek értékpapírokból 4. Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei b) befektetési szolgáltatások bevételei 6. a) egyéb pénzügyi szolgáltatások bevételei c) befektetési szolgáltatás bevételei

7 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei b) egyéb bevételek 12. Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségekre 12/A. Általános kockázati céltartalék felhasználás értéke 14. Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban való részvények, részesedések után 16. Rendkívüli bevételek Tartalmukat tekintve az 1., 3., 4.a), 4.b), 6.a), 6.c) tételek felelnek meg az Szt. szerinti pénzügyi műveletek bevételeinek, a 7.a) tétel felel meg az Szt. szerinti értékesítés nettó árbevételének, a 7.b), 12., 12/A. pozitív egyenlege, 14. tétel felel meg az Szt. szerinti egyéb bevételeknek, és a 16. tétel felel meg az Szt. szerinti rendkívüli bevételnek. Lényeges, hogy a 12/A. tételben szereplő Általános kockázati céltartalékképzés/felhasználás a képzés és a felhasználás egyenlegét mutatja be az eredménykimutatásban, de azt csak akkor kell figyelembe venni, ha pozitív jellegű, azaz ha a felhasználás meghaladja a képzés összegét (a meghaladó részt kell a bevételek közé beszámítani). Jövedelem-(nyereség-)minimum összege a biztosítóknál A biztosító társaságoknál a jövedelem-(nyereség-)minimum meghatározása során a Tao. tv pontjában foglalt összes bevétel definíciót azzal a különbséggel kell alkalmazni, hogy esetükben az általános Szt. szerinti bevétel-kategóriák helyett a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő eredménykimutatás bevétel-kategóriáit kell figyelembe venni. A bevallást kiegészítő nyomtatvány Az Art. hivatkozott rendelkezései szerint, ha az adózó bevallásában nyilatkozik arról, hogy nem választja adóalapként a jövedelem-minimumot (nyereség-minimumot), akkor köteles az adóbevallásához az állami adóhatóság által rendszeresített bevallást kiegészítő nyomtatványt is mellékelni. Ha az adózó az adóbevallás önellenőrzése következtében tesz nyilatkozatot (vagyis az önellenőrzés következtében esik a jövedelem-minimumra irányadó szabályok hatálya alá), akkor az önellenőrzési lap mellékleteként köteles a bevallást kiegészítő nyilatkozatot megtenni. A bevallást kiegészítő nyomtatvány a jogkövetkezmények szempontjából bevallásnak minősül. Az adóhatóság a feldolgozás során kockázatelemző program alapján, számítógépes úton egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére választja ki azokat az adózókat, amelyeknél alapos okkal feltehető, hogy a vállalkozási tevékenység kimutatott eredménye a bevételek eltitkolásának vagy szabálytalan költségelszámolásnak a következménye. Az ellenőrzés során az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózónak kell bizonyítania. Amennyiben az egyes adókötelezettségek teljesítésének ellenőrzése során az adóhatóság által kétségbe vont gazdasági események valódiságát és megtörténtét, illetőleg azt, hogy a költségek (ráfordítások) ténylegesen a vállalkozás érdekében merültek fel, az adózó jelentős számban és mértékben nem tudja bizonyítani, akkor az adóhatóság a társaságiadó-alapot és a társasági adót a bevallások utólagos ellenőrzése keretében, becsléssel állapítja meg. Az ellenőrzésre történő kiválasztást az adóhatóság a bevallások benyújtásának határidejétől hibás, hiányos bevallás esetén a bevallás kijavításának napjától, késedelmesen benyújtott bevallás esetén a bevallás beérkezésének napjától számított 30 napon belül folytatja le, és erről az adózót értesíti. Az értesítés azonban nem minősül az ellenőrzés megkezdésének, mivel az ellenőrzést az adóhatóság csak a kiválasztástól számított egy éven belül köteles megkezdeni [Art. 91/A. (1)-(2), (4), (6) bekezdés].

8 76 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal Önellenőrzés során feltárt hiba hatása a jövedelem-(nyereség-)minimum alapján fizetett társasági adóra Az adózónak vizsgálnia kell, hogy az önellenőrzés keretében feltárt hiba az Szt., valamint a számviteli politikájának vonatkozó rendelkezései értelmében milyen jellegű jelentős vagy nem jelentős összegű hibának minősül. Az önellenőrzéssel feltárt, a feltárást megelőző üzleti év(ek) beszámolójában elkövetett hibák miatti módosításokat a számviteli elszámolásnak megfelelően a) nem jelentős összegű hiba esetén azok eredményre gyakorolt hatását a tárgyévi eredménykimutatás megfelelő adatai tartalmazzák [Szt. 71. (3) bekezdés]; b) jelentős összegű hiba esetén a mérleg és az eredménykimutatás minden tételénél külön oszlopban a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások adataiként kell szerepeltetni, azok nem képezik részét az eredménykimutatás tárgyévi adatainak [Szt. 19. (3) bekezdés]. Az Art ának (3) bekezdése szerint önellenőrzéssel az adóalapot, az adót, a költségvetési támogatást a kötelezettség eredeti időpontjában hatályos szabályok szerint, a helyesbítendő adóra előírt bevallási időszakra, az adómegállapításhoz való jog elévülési idején belül lehet helyesbíteni. A jelentős összegű, illetve a nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatása miatt a hiba elkövetése évének társasági adóalapja is változik, így felmerül a bevallás önellenőrzés keretében történő módosítása. A tévedés nyilvántartásba vételét követően a társasági adókötelezettség számszerűsítése során vizsgálni kell, hogy a feltárt hibát, illetve annak hatását is tartalmazó adózás előtti eredmény vagy társasági adóalap közül a nagyobb eléri-e a Tao. tv. 6. (7)-(9) bekezdései szerint meghatározott jövedelem- (nyereség-)minimumot. Ha az adózó javítással érintett adózás előtti eredménye vagy társasági adóalapja közül a nagyobb eléri az eredeti beszámolóban kimutatott jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor az adófizetési kötelezettséget az önellenőrzéssel korrigált adóalap után kell teljesítenie. Amennyiben pedig az adózás előtt eredménye vagy a társasági adóalapja közül a nagyobb változatlanul nem éri el az eredeti beszámolóban kimutatott jövedelem-(nyereség-)minimumot, akkor a társasági adókötelezettség a jövedelem-(nyereség-) minimum szabály szerint megállapított összeggel egyezik meg. Ha az adózó eredetileg sem tette meg az Art. 91/A. (1) bekezdése szerint nyilatkozatot, erre az önellenőrzés során sincs lehetősége, mivel korábbi döntése köti az Art. 49. (1) bekezdése alapján. Nyereségminimum és veszteségelhatárolás kapcsolata A jövedelem-(nyereség-)minimum bevezetésével nem változtak a veszteségelhatárolás szabályai. A Tao. tv. 17. (1) bekezdése értelmében ugyanis amennyiben az adózó Tao. tv. 6. (1)-(4) bekezdése szerinti adóalapja bármely adóévben negatív, ennek összegével a következő adóévek adózás előtti eredménye csökkenthető, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett. A hivatkozott rendelkezés alapján tehát az adóévi negatív adóalap összege határolható el, s írható le a következő adóévekben akkor is (az általános szabályokra is figyelemmel), ha az adóévben az adó megfizetésére a jövedelem-(nyereség-)minimum alapulvételével került sor. (10) A (6) bekezdés alkalmazásában elemi kár az elemi csapás (így különösen a jégeső, az árvíz, a belvíz, a fagy, a homokverés, az aszály, a hó-, jég- és széltörés, a vihar, a földrengés, valamint természeti vagy biológiai eredetű tűz) okozta kár. Az elemi csapás igazolására a kár tényét tartalmazó okmány (pl. a biztosító, a mezőgazdasági igazgatási szerv, a katasztrófavédelem végrehajtását végző szerv által kiállított szakvélemény, jegyzőkönyv, más okmány), vagy ha az adózó nem rendelkezik független szervezet által kiállított okmánnyal az adózó által kiállított jegyzőkönyv szolgál. Az adózó az általa kiállított, a kár tényét és mértékét tartalmazó jegyzőkönyvet a kár keletkezését követő 15

9 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 77 napon belül megküldi az illetékes állami adóhatóság részére. A határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem nem terjeszthető elő. Ha az adózó készíti el a kár tényének igazolásához szükséges jegyzőkönyvet, akkor abban rögzíteni kell az érintett adózó adatait, a kár típusát, tényszerű leírását, a kár keletkezésének időpontját, illetve időszakának utolsó napját és a kár mértékét is. A kár keletkezésének időpontját, a kár mértékét az adózó önállóan jogosult megállapítani és rögzíteni, nem feltétel tehát, hogy valamely szerv állapítsa meg azt. A káresemény időpontjának meghatározása az eset összes körülményeinek ismeretében egyedileg lehetséges, melynek során figyelembe kell venni az elemi csapás típusát. A kár keletkezése ok-okozati összefüggésben van az elemi csapás bekövetkeztével, ennek függvényében kell megítélni a kár (az elemi csapás) keletkezésének időpontját. Ha nem egy konkrét időponthoz, hanem egy időszakhoz kötődik, akkor azt kell tartalmaznia a jegyzőkönyvnek, hogy az adott csapás-típus hatása mikor jelent meg az adózó által érzékelhető módon. Ebben az esetben az időszak utolsó napját kell feltüntetni. (Pl. aszálykár esetén a kár bekövetkezésének időpontjaként elfogadható abban az esetben is, ha az adózó nem tagja a nemzeti agrárkár-enyhítési rendszernek az agrárpolitikáért felelős miniszter által kibocsátott közlemény kiadásának a napja.) Amennyiben év közben többször következik be elemi csapás, akkor minden egyes esetről külön-külön jegyzőkönyvet kell készíteni, nem csak arról, amely esetében a kár mértéke eléri a megelőző adóévi évesített árbevétel 15 százalékát. Arról a káreseményről is kell tehát jegyzőkönyvet készíteni, amellyel az adózó még nem éri el a hivatkozott mértéket. Amennyiben valamely elemi csapásról nem történik jegyzőkönyv felvétel, akkor az nem vehető figyelembe a károk mértékének összeszámításakor. Az adóalap megállapításakor csökkentő jogcímek 7. (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti: a) a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből a 17. -ban és a VII. fejezetben foglaltakat figyelembe véve az adózó döntése szerinti összeg, január 1-jétől szigorodtak az elhatárolt veszteség leírására vonatkozó szabályok, ugyanis a korábbi rendelkezésektől eltérően az elhatárolt vesztség felhasználása időbeli korlátozás alá esik. Az új szabályok alapján először a 2015-ben keletkezett, elhatárolt veszteséggel kizárólag a keletkezését követő öt adóévben csökkenthető majd a pozitív adózás előtti eredmény, figyelemmel arra, hogy a korábbi évek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 százalékáig vehető igénybe az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az adózó a veszteségleírásra irányuló döntését az adózás előtti eredmény csökkentéseként figyelembe vett üzleti évről készített beszámolónak a legfőbb szerv által történő elfogadásával hozza meg. Azon szabály alól, mely szerint az elhatárolt veszteséget jellemzően a keletkezésének adóévét követő öt adóévben lehet az adóalapnál érvényesíteni, az egyetlen kivételt a Tao. tv. 17. (4) bekezdése alapján az adóévben a mezőgazdasági ágazatba sorolt adózó jelenti, amely az adóévben keletkezett elhatárolt veszteséget az adóévet megelőző két adóévre visszamenőlegesen is elszámolhatja (de adóévenként legfeljebb az adóév adózás előtti eredménye 30 százalékáig). A visszamenőleges érvényesítés módja a korábbi adóév(ek)re benyújtott adóbevallás önellenőrzése, míg az elhatárolt veszteség visszamenőlegesen nem érvényesített része a más adózókra irányadó rendelkezések szerint a későbbi adóévekben érvényesíthető. A 2015-ös adóévet megelőző adóévekben keletkezett veszteség leírásához kapcsolódó átmeneti rendelkezéseket találhatunk a Tao. tv. 29/A. (6) bekezdésében, a 29/C. (8) bekezdésében és a 29. (2) bekezdésében, illetve a 29/F. (2) bekezdésében.

10 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 339 TÁRGYMUTATÓ 651/2014/EU rendelet /2014/EU rendelet 121, /2013/EU rendelet 218 A adatbázis 35, 232, 336 adóellenőrzés 112, 113, 150, 196, 212, 273 adóelőleg 7, 116, 165, 237, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 272, 282, 286 adó-felajánlás 249, 257 adókedvezmény 7, 8, 9, 18, 19, 32, 51, 57, 58, 64, 119, 120, 128, 185, 211, 212, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 242, 244, 257, 270, 272, 273, 274, 275, 276, 282, 283, 284, 288 adókötelezettség 8, 12, 18, 31, 48, 60, 68, 69, 76, 148, 151, 162, 164, 171, 206, 265, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 280, 281, 284, 286, 287, 310, 311, 323, 337 adókulcs 177, 209, 214, 233, 235, 265, 266, 281 adomány 19, 20, 119, 120, 160, 165, 305, 313, 317, 318, 324 adómentesség 8, 9, 58, 80, 119, 158, 165, 169, 174 adótartozás 115, 116, 158, 159, 160, 161, 167, 246, 252, 254 adózó 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 43, 47, 49, 50, 57, 58, 59, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 164, 166, 169, 176, 177, 178, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 190, 191, 195, 196, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 298, 299, 300, 301, 303, 304, 305, 306, 308, 309, 311, 312, 313, 314, 316, 317, 318, 319, 332, 333, 334, 335, 336, 337 alapelv 8, 10, 107, 108 alapítvány 13, 15, 16, 66, 69, 71, 72, 73, 117, 120, 135, 136, 156, 158, 159, 160, 164, 165, 219, 230, 233, 236, 241, 246, 247, 250, 253, 320, 322, 323, 324 alapkutatás 108, 109, 110, 134, 274, 282, 283 alultőkésítés 143, 146 apport 22, 24, 86, 174, 204, 205 Á állami támogatás 224, 227, 274 általános csoportmentességi rendelet 128, 218, 222 árbevétel 20, 26, 35, 51, 53, 55, 72, 74, 77, 113, 121, 150, 170, 171, 172, 192, 194, 196, 199, 201, 244, 262, 265, 268, 269, 330 árfolyamkülönbözet 140, 219 árfolyamnyereség 32, 33, 34, 57, 72, 84, 85, 86, 96, 147, 148, 152, 175, 176, 219, 268, 325 árfolyamveszteség 28, 78, 79, 84, 86, 140, 149, 219, 268, 325 átalakulás 22, 24, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 72, 84, 86, 95, 96, 101, 102, 104, 132, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 166, 168, 169, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 192, 194, 258, 259, 260, 261, 262, 275, 290 átértékelés 182, 183 átmeneti szabály 185, 186, 237, 279 átutalás 232, 246, 248, 249, 251, 252, 253, 254, 255, 256 B behajthatatlan követelés 21, 98, 99, 101, 102, 104, 143 bejelentett immateriális jószág 23, 24, 25, 80, 88, 150 bejelentett részesedés 21, 22, 84, 85, 149, 150 bekerülési érték 51, 83, 101, 102, 103, 117, 183, 292, 295, 300, 308

11 340 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal belföld 17, 18, 25, 260 belföldi személy 25, 26, 58, 143 beolvadás 44, 45, 46, 47, 54, 85, 92, 181, 189, 190, 193, 194, 259, 260, 261 beruházás 9, 14, 19, 25, 32, 51, 56, 57, 58, 64, 79, 81, 83, 89, 90, 92, 94, 112, 120, 121, 123, 129, 130, 131, 133, 134, 145, 152, 153, 201, 216, 218, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 237, 238, 240, 242, 243, 244, 272, 273, 274, 275, 277, 279, 280, 289, 292, 294, 295, 297 besorolás 15, 53, 54, 55, 56, 70, 135, 156, 164, 169 beszámoló 12, 13, 25, 26, 31, 32, 33, 48, 52, 53, 54, 55, 61, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 91, 93, 105, 150, 161, 165, 172, 187, 215, 259, 260, 289, 303, 304, 305, 306, 330, 331 bevallás 69, 71, 75, 76, 78, 116, 137, 150, 183, 191, 194, 202, 205, 212, 245, 246, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 258, 259, 260, 269, 273, 283 bírság 10, 28, 106, 141, 237, 263 bizalmi vagyonkezelési szerződés 15, 18, 25, 26, 29, 30, 68, 73, 319 bizalmi vagyonkezelő 26, 30 C cégautó 314 cégérték 84, 86, 149, 291, 292 cégjegyzési jog 40 célszervezet 26 céltartalék 71, 75, 78, 79, 80, 137, 179, 182, 286, 287 civil szervezet 19, 118, 151, 157, 161, 164, 165, 323, 324, 325 Cs csekély összegű (de minimis) támogatás 115, 121, 133, 134, 136, 215, 216, 271, 280, 281, 295 csődeljárás 98, 99, 197 D de minimis 115, 121, 126, 127, 133, 134, 136, 215, 216, 218, 230, 271, 274, 280, 281, 295 deviza 104, 219 diákotthon 16, 73, 319 E egyéni cég 16, 17, 42, 65, 179, 180, 184, 185, 263 egyesülés 15, 22, 25, 43, 44, 56, 59, 68, 72, 127, 132, 149, 150, 153, 166, 167, 168, 169, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 188, 189, 191, 192, 194, 202, 260, 261, 262 egyesület 13, 15, 16, 20, 71, 72, 73, 156, 158, 160, 162, 164, 165, 239, 254, 257, 309, 314, 320, 324, 325 egyezmény 10, 32, 33, 34, 61, 62, 69, 107, 170, 175, 176, 193, 260, 265, 266, 267, 268, 269 egyház 16, 157, 160, 162, 163, 320 eladott áruk beszerzési értéke 73 elemi kár 72, 76 elengedett kötelezettség 197, 271, 277, 278 elengedett követelés 97, 103, 142, 143, 165, 277, 284 elhatárolt veszteség 70, 77, 78, 179, 180, 185, 186, 187, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 270, 275 ellenőrzött külföldi társaság 26, 27, 28, 29, 141, 142, 149, 197, 288, 303, 307 eredménytartalék 90, 105, 154, 166, 294 európai kutatási infrastruktúráért felelős konzorcium 17 európai részvénytársaság 15, 179, 180, 181, 196, 202, 258, 259 európai szövetkezet 15, 179, 180, 181, 196, 202, 258 európai területi együttműködési csoportosulás 16, 327 eva alany 55 É építkezés 30, 31, 59, 69, 193, 225, 260 építmény 31, 63, 83, 93, 111, 121, 292, 293, 297 épület 63, 83, 111, 112, 121, 122, 123, 130, 223, 267, 292, 293, 296, 297, 298, 299 értékesítés nettó árbevétele 20, 53, 55, 57, 73, 192 Értékvesztés 75 F fejlesztési adókedvezmény 220, 223, 229, 244, 284 felajánlás 9, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 257, 272 felsőoktatási intézmény 16, 31, 69, 72, 73, 116, 117, 118, 132, 134, 135, 136, 151, 156, 157, 158, 160, 241, 263, 319, 320, 326, 331 felsőoktatási támogatási megállapodás 31, 116, 117, 151, 271, 319 felszámolás 15, 91, 95, 99, 176, 180, 196, 261, 319, 320 feltöltési kötelezettség 252, 262 fióktelep 18, 48, 49, 60, 61, 68, 146, 171, 172, 181, 192, 193, 205, 206, 258, 260, 269 fizetendő adó 133, 188, 214, 233, 235, 244, 245, 246, 248, 249, 252, 255, 256, 259, 261, 262, 263

12 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 341 foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma 31, 114, 115, 136, 153, 227, 228, 280 fuvarozás 337 független képviselő 31, 32, 60, 62 G gazdasági társaság 15, 22, 23, 26, 42, 43, 52, 57, 59, 68, 69, 72, 73, 80, 86, 110, 114, 117, 134, 135, 136, 153, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 181, 189, 190, 193, 202, 210, 236, 258, 303, 308, 319, 320, 326, 331, 332 gép 83, 94, 125, 130, 291, 298, 299 H hiány 82, 301 hiba 76, 107, 112, 113, 150, 155, 225 hitel 9, 79, 124, 198, 204, 209, 216, 217, 218, 219, 220, 257 hitelintézet 97, 119, 219 hozam 321, 322, 325, 326, 327 I időbeli elhatárolás 184, 269, 277, 278, 306, 307 immateriális javak 81, 82, 120, 121, 124, 130, 137, 177, 178, 182, 201, 267, 274, 275, 291, 321, 326, 327, 335 ingatlanbefektetési alap 60 ingatlannal rendelkező társaság 17, 18, 32, 33, 71, 174, 175 ingatlannal rendelkező társaság tagja 17, 18, 33, 71, 174 interkvartilis tartomány 207 ipari park 34, 291 iskolaszövetkezet 13, 43, 72, 73, 165, 166, 215 J jegyzett tőke 43, 45, 48, 71, 84, 85, 86, 95, 96, 105, 106, 132, 138, 139, 150, 154, 165, 166, 167, 168, 174, 175, 204, 205, 206, 228, 279, 303, 304 jelenérték 274 jelentős összegű hiba 76, 113, 150, 155 jogdíj 34, 35, 36, 106, 107, 266, 267 jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 23, 24, 80, 81, 88, 134, 150 jogelőd 22, 43, 44, 45, 47, 53, 68, 69, 72, 92, 101, 102, 103, 104, 115, 153, 167, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 258, 272, 276, 290 jogutód 22, 28, 43, 45, 46, 47, 53, 54, 72, 91, 92, 95, 96, 101, 102, 103, 104, 118, 132, 151, 152, 153, 166, 167, 169, 170, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 194, 195, 196, 204, 209, 215, 258, 259, 262, 275, 278, 279, 290, 303, 320 jogutód nélküli megszűnés 95, 96, 132, 191, 195, 209, 259 jóváírás 5, 9, 20, 244, 248, 249, 255, 256, 257 jövedelem 5, 7, 8, 10, 13, 18, 36, 49, 57, 59, 62, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 107, 108, 142, 148, 165, 171, 174, 175, 176, 179, 186, 199, 200, 206, 265, 266, 267, 268, 269, 280, 290, 316, 320, 321, 324, 325, 326, 327, 336 jövedelem-(nyereség-)minimum 5, 72, 73, 75, 76, 165, 186 K kamat 20, 29, 106, 138, 143, 144, 145, 146, 194, 197, 198, 203, 204, 216, 217, 219, 257, 265, 268, 289, 321, 325, 326, 327 kapcsolt 5, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 51, 59, 70, 71, 75, 103, 109, 114, 115, 131, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144, 145, 146, 149, 166, 173, 174, 175, 191, 195, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 283, 284, 287, 288, 289, 290, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338 kedvezményezett átalakulás 43, 45, 47, 95, 96, 150, 151, 152, 155, 177, 182 kedvezményezett cél 245, 247, 248, 249, 252, 254, 256, 257 kedvezményezett eszközátruházás 47, 48, 49, 72, 82, 137, 183, 184, 188, 189 kedvezményezett részesedéscsere 49, 50, 72, 96, 151, 152, 155, 177, 178, 205 képviselet 40, 41, 42, 56, 57, 62, 158, 161, 209, 314 képzés költsége 316 képző- és iparművészeti alkotás 137, 277 kettős könyvvitel 17, 71, 161 kezelt vagyon 15, 18, 29, 30, 73, 195, 319 kiegészítő sportfejlesztési támogatás 9, 120, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 245, 246, 253, 255, 305 kiegészítő támogatás 214, 233, 234, 235, 238, 289, 305 kisvállalkozás 51, 54, 67, 129, 201, 202, 229, 240, 329 kiválás 44, 45, 46, 47, 69, 103, 104, 153, 178, 179, 181, 182, 183, 189, 190, 191, 192, 259 KKV 51, 52, 53, 54, 55, 56, 129, 201, 202, 218, 220, 329, 330, 332

13 342 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal kortárs képző- és iparművészeti alkotás 137, 277 kölcsön 74, 144, 145, 146, 154, 217, 267 követelés 21, 86, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 142, 143, 165, 179, 198, 199, 277, 278, 283, 284, 303, 315, 316, 319 közalapítvány 15, 16, 69, 71, 72, 73, 117, 135, 136, 156, 158, 160, 164, 165, 320 közeli hozzátartozó 38, 39, 43, 192 közhasznú szervezet 19, 116, 117, 118, 132, 156, 158, 159, 160, 165, 305, 306, 317, 318, 321, 323 közhasznú társaság 276, 319 köztestület 15, 16, 69, 71, 72, 73, 156, 158, 160, 164, 165, 314, 320 kutatás-fejlesztés 50, 51, 110 kutatás-fejlesztési megállapodás 50, 109, 110 külföldi személy 13, 17, 18, 20, 26, 29, 33, 56, 58, 60, 63, 175, 193, 195, 197, 276, 277, 305, 307, 333 külföldi szervezet 195, 258 külföldi vállalkozó 12, 13, 17, 18, 33, 36, 69, 71, 72, 108, 109, 110, 135, 146, 170, 171, 172, 179, 181, 193, 194, 196, 202, 205, 244, 258, 259, 260, 265, 266 külföldről származó jövedelem 265, 268, 269 L lakásszövetkezet 13, 15, 16, 26, 71, 72, 73, 156, 264, 320, 325 látvány-csapatsport 7, 9, 65, 66, 120, 229, 230, 231, 232, 233, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 253, 254, 255, 256, 257, 288 látvány-csapatsportban működő amatőr sportszervezet 65 látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet 66, 241, 242 leányvállalat 15, 47, 114, 198 leghátrányosabb térségek 51, 280, 295 leírási kulcs 83, 292, 298, 300 lekötött tartalék 88, 89, 90, 154, 209, 281 lízing 90, 94, 130, 153, 217, 274, 294, 295 M Magánnyugdíjpénztár 16 maradványérték 94, 300 megváltozott munkaképességű személy 114 mentesség 59, 71, 173, 174, 206 mezőgazdasági csoportmentességi rendelet 130, 218 mozgóképszakmai hatóság 213, 247, 317 MRP 15, 72, 121, 132, 167, 263 munkanélküli 96, 97, 132 műemlék 111, 112, 133 N naptári évtől eltérő üzleti év 14, 33, 191, 231, 249 negatív adóalap 26, 27, 76, 185, 186, 190, 191, 325 nem jelentős összegű hiba 76, 113, 150, 155 nettó adótartozás 116 nonprofit gazdasági társaság 69, 72, 73, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 202, 210, 319, 320, 326 nonprofit szervezet 323 Ny nyilatkozat 19, 32, 34, 98, 119, 137, 165, 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 272, 278, 305, 306, 307, 309, 311, 318 O osztalék 10, 13, 28, 57, 73, 95, 138, 142, 143, 165, 166, 172, 177, 199, 204, 269, 283, 323, 324 Ö önellenőrzés 7, 75, 76, 91, 100, 106, 107, 111, 112, 113, 115, 150, 188, 196, 212, 269, 273, 279, 283, 286, 287 önkéntes kölcsönös biztosító pénztár 15, 71, 72, 73, 156, 306 összes bevétel 13, 57, 72, 73, 74, 75, 156, 158, 162, 263, 324, 325 összevont átértékelési különbözet 168 P pénzügyi intézmény 139, 215, 219, 287 pénzügyi lízing 90, 94, 130, 153, 217, 294 pótlólagos kiegészítő támogatás 214 R regionális támogatás 128 reklám 309, 310, 311, 317, 337 reklámadó 286, 309, 310, 311 reklám-közzététel 310, 311 reklám-közzétevő 310, 311 rendelkezés az adóról 245, 249 rendelkező nyilatkozat 245, 246, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 272 rendeltetésszerű joggyakorlás 8, 76, 185, 186, 292, 317 rendezett munkaügyi kapcsolatok 280 reprezentáció 317, 318

14 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal 343 részesedéscsere 49, 50, 72, 96, 151, 152, 155, 177, 178, 205 S saját tevékenységi körben végzett K+F tevékenység 59, 109 sávos adókulcs 27 sportcélú ingatlan 67, 242, 243 Sz szabadalmi ügyvivői iroda 15, 121 szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás 57, 71, 172, 173, 188 szabályozott ingatlanbefektetési projekttársaság 57, 71, 172, 173, 174, 188 szabályozott ingatlanbefektetési társaság 57, 58, 71, 172, 173, 188 számított nyilvántartási érték 58, 82, 91, 183 szellemi termék 23, 24, 89, 109, 120, 121, 132, 150, 152, 153 személygépkocsi 51, 59, 94, 295 szociális szövetkezet 43, 69, 72, 73, 167, 169, 170, 210, 215, 320, 326 szoftverfejlesztő 282, 283 szokásos eredmény 147, 154 szokásos haszon 199, 201, 202 szokásos piaci ár 70, 71, 142, 173, 197, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 288, 332, 333, 334, 335, 336, 337 szokásos piaci ár meghatározásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség 288 szövetkezet 15, 26, 43, 52, 59, 68, 69, 72, 73, 167, 169, 170, 179, 180, 181, 196, 202, 210, 215, 258, 312, 316, 320, 326, 332 szponzori szerződés 234, 235, 245, 253, 254 T támogatás 9, 14, 19, 50, 56, 66, 97, 108, 110, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 158, 159, 160, 165, 167, 201, 211, 212, 213, 214, 224, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 250, 253, 255, 271, 274, 277, 278, 280, 281, 283, 287, 288, 289, 300, 305, 306, 307, 308, 313, 317, 318, 319, 323, 325, 326, 327, 328, 329 támogatási intenzitás 128, 129, 131, 221, 229, 240 támogatási szerződés 120, 126, 211, 213, 232, 233, 235, 241, 247 tárgyi eszköz 9, 25, 51, 58, 66, 82, 83, 90, 91, 93, 94, 95, 112, 120, 121, 122, 123, 124, 132, 137, 153, 184, 216, 217, 219, 221, 225, 227, 229, 230, 237, 238, 240, 242, 243, 271, 272, 275, 289, 290, 291, 292, 294, 295, 297, 298, 299, 301, 302, 335 társaság 10, 14, 15, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 78, 79, 80, 81, 82, 86, 87, 88, 91, 92, 94, 95, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 107, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 122, 125, 134, 135, 136, 138, 139, 141, 142, 143, 147, 148, 149, 152, 153, 156, 158, 167, 168, 169, 170, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 183, 184, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 202, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 212, 218, 219, 223, 227, 229, 236, 258, 263, 266, 267, 268, 269, 272, 276, 278, 283, 288, 292, 293, 301, 302, 303, 304, 305, 307, 308, 318, 319, 320, 321, 322, 326, 327, 331, 332, 333 társasági adóalany 43, 142, 149, 151, 185, 195, 196, 213, 214, 220, 232, 301, 310, 311 társasági adó mértéke 161, 209, 280, 281 társasház 104, 105 tartós adományozás 118, 178, 284 telephely 29, 59, 61, 62, 63, 69, 72, 170, 171, 172, 193, 194, 258, 266, 267 térítés nélkül 19, 66, 97, 116, 117, 119, 133, 151, 153, 201, 278, 300, 301, 305, 307, 308, 317, 318, 319 termőföldből átminősített ingatlan 34, 67, 147, 148, 149, 154, 284 termőföldből átminősített ingatlanvagyont tulajdonában tartó társaság 34, 67, 147 terven felüli értékcsökkenés 58, 81, 82, 109, 293, 302 terv szerinti értékcsökkenés 81, 93, 290, 291, 293, 295 tőkeemelés 106, 138, 139, 150, 166, 168, 303, 304, 305 tőkekivonás 28, 71, 86, 95, 96, 132, 205 transzferár 70, 71, 198, 199, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 335, 338 túlutalás 256 Ü ügyvédi iroda 15, 91, 121 ügyvezetés egyezősége 40, 41, 42 ültetvény 121, 132, 292, 297 üzemkörön kívüli ingatlan 63, 121, 132

15 344 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény magyarázatokkal üzleti ajándék 317 üzleti vagy cégérték 84, 86, 149, 292 üzletvezetés helye 13, 17, 26, 27, 63, 64, 260, 305 V vadászati közössége 321 vadásztársaság 321, 322 végelszámolás 91, 95, 176, 241, 259, 260, 281 veszteség 24, 70, 77, 78, 80, 84, 86, 87, 98, 105, 106, 138, 139, 150, 179, 180, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 193, 194, 195, 196, 206, 268, 270, 272, 275, 276, 301, 303, 304, 305, 306, 320 veszteségelhatárolás 76, 78, 186, 188 vezető tisztségviselő 37, 40, 41, 42, 64, 156, 204, 330 visszafizetési kötelezettség nélkül 19, 66, 97, 108, 116, 117, 119, 198, 201, 278, 287, 288, 300, 305, 313, 317, 318, 319 vízitársulat 15, 72, 73, 167, 210

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

Elvárt adó - nyilatkozat

Elvárt adó - nyilatkozat Elvárt adó - nyilatkozat Megnevezés Az adóévben Az adóévet megelőző adóévben 2. adóévben Igen Nem Igen Nem Igen Nem Az adózás előtti eredmény nagyobb-e, mint a korrigált bevétel 2%-a? Igen esetén a további

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012

A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 A társasági adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2011/2012 Hatálya Vállalkozási tevékenységet folytató Magyarországi illetőségű vállalkozások: Kft, Nyrt, Zrt, Bt, KKt, szövetkezetek, Egyesületek, Alapítványok,

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao

ADÓZÁS GYAKORLATOK. Tao ADÓZÁS GYAKORLATOK Tao Társasági adó A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Társasági adó 2013. évi változásai

Társasági adó 2013. évi változásai Társasági adó 2013. évi változásai a 2012. évi CLXXVIII. törvény alapján S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. FOGALMI VÁLTOZÁSOK 1 Bejelentett immateriális jószág 4. 5/a.

Részletesebben

TÁRSASÁGI ADÓ. Az adó az állam fogalmából közvetlenül folyó szolgáltatás(védelem, rend) ellenértéke. (Samuelson& Nordhaus)

TÁRSASÁGI ADÓ. Az adó az állam fogalmából közvetlenül folyó szolgáltatás(védelem, rend) ellenértéke. (Samuelson& Nordhaus) TÁRSASÁGI ADÓ Az adó az állam fogalmából közvetlenül folyó szolgáltatás(védelem, rend) ellenértéke. (Samuelson& Nordhaus) A számviteli tv. és a Tao-tv. összefüggései Az adózás előtti eredményt a számviteli

Részletesebben

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések

a helyi iparüzési adóról. I. fejezet Általános rendelkezések SIROK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2004. évi 13., 2003. évi 16., 2002. évi 16. 2000.évi 18., 1999. évi 18. és 1998. évi 16. számu rendeletekkel módositott 1997. évi 18. /1997.december 23./ rendelete a helyi iparüzési

Részletesebben

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1

III. A társasági adó változásai. 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 III. A társasági adó változásai 2014.10.12. Szilágyi Miklósné 1 1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedés a belföldi jogszabályok alapján létrejött jogi személyben, jogi személyiséggel

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em.

Benyújtandó 1 példányban az illetékes alsó fokú állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma. Beérkezés dátuma. 3 5 1 5 Miskolc. jellege hsz. ép. ház em. H IV T L () Nemzeti dóés Vámhivatal BEVLLÁS a 2 évben kezdődő üzleti évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a szakképzési és rehabilitációs hozzájárulásról

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Jogszabályváltozások Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető

Jogszabályváltozások Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető Jogszabályváltozások 2015 Készítette: Pestuka Gabriella osztályvezető Társasági adó változásai A kapcsolt vállalkozás fogalma (azonos üzletvezetés), Változik a jövedelem- (nyereség)- minimum meghatározása

Részletesebben

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége.

Megszűnik a külföldi szervezet társaságiadókötelezettsége. Társasági adó Társasági adó Adóalany Gazdasági társaság, egyesülés, európai Rt. és európai szövetkezet Szövetkezet, MRP (Munkavállalói Részvénytulajdonosi Program) Állami vállalat, tröszt, egyéb állami

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL. Elfogadó nyugta MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL Elfogadó nyugta Adóazonosító 11766010 VPID MARMAT KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NAV iktatószám 4252595121 KR érkeztetési szám 518124715201405301227733900

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1129-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról illetve a hitelintézetek különadójáról vonalkód helye H IV A T A L (A) Nemzeti

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2.

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség 2. Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. 29/2012. (XI.29.) sz. és a 19/2015.(XI.30.)

Részletesebben

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. 2012. üzleti évről. 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel. 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma 2 3 9 2 1 9 1 7 3 7 0 0 1 1 3 1 3 Statisztikai számjel 1 3 0 9 1 5 6 2 9 2 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Kft a vállalkozás címe, telefonszáma 2030 Érd,

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

BEVALLÁS. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. város/ fióktelep Budapest.

BEVALLÁS. Benyújtandó az állami adóhatósághoz. Postára adás dátuma 2 0. Beérkezés dátuma 2 0. város/ fióktelep Budapest. BEVLLÁS a tevékenységét 214. ben megszüntető, átalakulással megszűnő adózók valamint a kisadózó vállalkozások tételes adóját vagy a kisvállalati adót 214. ben vagy 215. től választó valamint a kisadózó

Részletesebben

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje)

AZONOSÍTÓ ADATOK. 2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelelő négyzetben x-szel jelölje) Helyi iparűzési adóbevallás 200. adóévről Albertirsa Város illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban : Tao. törvény) változásai Jövedelem-(nyereség-)minimum A jövedelem-(nyereség-) minimum alapjának meghatározásakor először

Részletesebben

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1329-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez

. melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez . melléklet a 3 /2013. (XII. 29.) MNB rendelethez 10. melléklet a 38/2013. (XII. ) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató

Részletesebben

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek)

Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL. (Mérlegtételek) Helgertné Dr. Szabó Ilona Kurcsinka Tamásné PÉNZÜGYI SZÁMVITEL (Mérlegtételek) Budapest, 2008 Szerzők: Helgertné Dr. Szabó Ilona (1-3. fejezetek) Kurcsinka Tamásné (4-7. fejezetek) Lektorálta: Dr. Lukács

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 11EB-1 11EB 11EB/A 11EB/M/A1 11EB/M/A2 11EB/M/A3 11EB/M/A4 11EB/E-O/A1 11EB/E-O/A2 Cégadatok

Részletesebben

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII.

Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. Összeállítás a társasági adótörvény 2013. évi módosításairól (a 2012. évi CXLVI. és a CLXXVIII., valamint a CCVIII. törvény alapján) Összeállította: dr. Nagy Gábor, a Számviteli Egyesület elnöke, 2012.

Részletesebben

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló

Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság Budapest, Csalogány u december 31-ei. Éves beszámoló Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1015 Budapest, Csalogány u. 30-32. 2013. december 31-ei Éves beszámoló..... a vállalkozás vezetője (képviselője) 1 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán

13EB-01 Robert Stöllinger Controlling Audit Kft./Török Zoltán 1 / 8 2015.10.16. 7:35 Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégadatok (A) Cég neve: 13EB-01 KPMG Tanácsadó Kft. Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE

ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE ESZKÖZÖK (aktívák) ÜZLETI TERV 2014. ÉVRE Tervadat 2014.év 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+17.) 739 644 712 382 703 558 02. I. Immateriális javak (03.-09.) 15 846 12 883 23 858 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Egyszerűsített beszámoló

Egyszerűsített beszámoló Statisztikai számjel: 2 1 1 9 4 9 7 3 9 3 1 1 3 2 Cégjegyzék száma: 2-9 - 6 9 7 9 1 1 A vállakozás megnevezése: ZALAI NYÁRI SZINHÁZAK NONPROFIT KFT A vállakozás címe, telefonszáma: 89 Zalaegerszeg Madách

Részletesebben

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma

Cash flow-kimutatás. A Cash flow-kimutatás tartalma Cash flow-kimutatás Az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmaznia kell legalább a számviteli törvény által előírt, a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flow-kimutatást is. Az egyszerűsített

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

Társasági adó Kisvállalati adó

Társasági adó Kisvállalati adó Társasági adó Kisvállalati adó Dr. Laki Gábor Budapest, 2013. január 31. Bejelentett részesedés A bejelentett részesedés árfolyamnyereségét (apport esetén rendkívüli eredményét) csökkenteni kell a cégérték

Részletesebben

2015 évi Éves beszámoló

2015 évi Éves beszámoló 0 1-1 0-0 4 7 7 5 4 a vállalkozás megnevezése a vállalkozás címe, telefonszáma 2015 évi Éves zárómérleg 2015.01.01. - 2015. 12. 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Sorszám 2 4 3 5 9 5 7 3 7 7

Részletesebben

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL

JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL JOGALKALMAZÁSOK A TÁRSASÁGI ADÓRÓL ÉS AZ OSZTALÉKADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY EGYSÉGES SZERKEZETBEN, MAGYARÁZATOKKAL 2011 Budapest, 2011 Szerzõk: Ácsné Molnár Judit dr. Balogh Dóra dr. Németh Nóra Szerkesztõ:

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről

Éves beszámoló. EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság üzleti évről 0 1-1 4-0 0 0 3 0 8 EDUCATIO Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság a vállalkozás megnevezése 1134 Budapest,Váci út. 37. Tel.: 06/1-477-3100 a vállalkozás címe, telefonszáma Éves beszámoló 2005.01.01-2005.12.31.

Részletesebben

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) V. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) A társasági adótörvény módosítása a vállalkozási-gazdasági környezet kedvezőbbé tétele

Részletesebben

A társasági adó változásai 2007 A társasági adó bevallása 2006

A társasági adó változásai 2007 A társasági adó bevallása 2006 A társasági adó változásai 2007 A társasági adó bevallása 2006 A társasági adó változásai 2007 Fontosabb változások Elvárt adó (a korrigált összes bevétel 2 %-a) Adóalap-korrekciós tételek Bejelentett

Részletesebben

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő

Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Társasági adó bevallás Böröczkyné Verebélyi Zsuzsanna Bejegyzett könyvvizsgáló, adószakértő Adózási határidő: 2007.05.31 Bevallás a 2006. évi társasági adóról az egyszeres könyvvitelt vezető adózó részére

Részletesebben

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat

Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás A változat Mérleg- és eredménykimutatás adatok - E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt Éves beszámoló Forgalmi költség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat A beszámolóban szereplő cégnév: E.R.Ö.V. Víziközmû Zrt Beszámolási

Részletesebben

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31.

Hungarian Interim Management Kft. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ. 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. 1122 Budapest, Ráth György utca 54. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. évről 2009. január 1-2009. december 31. "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév 01.

Részletesebben

Keltezés: Budapest, 2015.március 25.

Keltezés: Budapest, 2015.március 25. 0 1 0 9 7 0 6 0 8 6 1 1 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (2.+10.+18.) 193 172 0 0 88 386 281 558 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (3.... 9.) 0 0 0 2 828 2 828 03. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák)

Statisztikai számjel: 23024216-6420-114-01 Cégjegyzék szám: 01-10-046833. BVK Holding Zrt. MÉRLEG Eszközök (aktívák) MÉRLEG Eszközök (aktívák) 01. A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sorok) 55 999 937-103 742 764 02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03. - 09. sorok) 2 029-3 942 03. Alapítás- átszervezés aktivált értéke - - 04.

Részletesebben

Társasági adó változások

Társasági adó változások Társasági adó változások Változik az idő, s minket is változtat RSM DTM Hungary Adótanácsadó és Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Társasági adó változások 2010 "Aki azt állítja vagy hiszi, hogy ezeket az áldozatokat

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról 1 Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 10./2002. /XII.12./ Ök. sz. Rendelete a helyi adókról Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete a helyi adókról szóló többször módosított

Részletesebben

Éves beszámoló 2013. december 31.

Éves beszámoló 2013. december 31. 2465481-1412-113-3 Statisztikai számjel 3-9- 126499 Cégjegyzék száma Adorján-Tex Kft. 63 Kalocsa Szent István király út 26. Éves beszámoló Keltezés: 214. április 25. 2465481-1412-113-3 1/6. oldal "A" MÉRLEG

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 20 évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jövedelemadójáról, a hitelintézetek különadójáról, az innovációs járulékról, illetve a szakképzési

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2005. adóévről... önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Benyújtás, postára adás napja:... év... hó...

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I.

Társas vállalkozók 2012/2013.II ADÓZÁS I. Társas vállalkozók Hol tartunk? Társasági adózás eredete VÁNYA,TÁNYA A társasági adózás elvei Társasági adó alapjának kiszámítása Mit rejt az adózás előtti eredmény? Növelő és csökkentő tételek Páros és

Részletesebben

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok)

Előző év(ek) módosításai a b c d e I. IMMATERIÁLIS JAVAK ( sorok) 0 1-1 0-0 4 6 4 7 9 1 1 MÉRLEG Eszközök (aktívák) "A" változat (ek) 01 A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor) 7 389 0 4 358 02 I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok) 5 728 0 4 291 03 1. Alapítás-átszervezés

Részletesebben

MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

MÉRLEG A változat - Eszközök (aktívák) 6720 Szeged, Tisza L. krt. 24. 11090081-9329-113-06 MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák) 1 A A. Befektetett eszközök 2 151 127 0 2 605 249 2 I I. Immateriális javak 7 061 6 196 3 Alapítás-átszervezés

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

1429. számú társasági adóbevallás

1429. számú társasági adóbevallás 1429. számú társasági adóbevallás Készítette: Bálóné Mazák Katalin 1429. számú társasági adóbevallás I. 1429.számú társasági adóbevallásról általánosságban II. Változások a 1429. számú társasági adóbevallásban

Részletesebben

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2

Módosítások. 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 Társasági adó 2013 Módosítások 1.) Jogdíjbevételre jogosító immateriális jószág 1.1. bejelentett, vagy 1.2. be nem jelentett 13-01-28 2 1.1. Bejelentett immateriális jószág: jogdíjbevételre jogosító immateriális

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013.01.01 2013.12.31. Az EQUILOR FINE ART Műkincs-Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt felelősségű társaság 2006. június 26-án kelt Társasági Szerződéssel, határozatlan időtartamra

Részletesebben

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1.

Társasági adó törvény kiemelt változásai november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: január 1. Társasági adó törvény kiemelt változásai 2012. november 19-én elfogadott törvény alapján Hatályba lépés: 2013. január 1. Alapfogalmak Bejelentett immateriális jószág kiterjed arra az esetre is, ha az adózó

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján

Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján Kedvezményezett célok támogatása a társasági adó rendszerében új szabályok alapján 2015 Közhasznú tevékenység, felsőoktatás támogatása esetén ADÓALAP-KEDVEZMÉNY(adózás előtti eredmény csökkentése) Filmalkotás,

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben