JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről október

2 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám: V-29-44/ Témaszám: 740 Vizsgálat-azonosító szám: V0144 Az ellenőrzést felügyelte: Bihary Zsigmond főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Kemény Emil főcsoportfőnök Az ellenőrzést vezette: Vörös Mária osztályvezető főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Dr. Földvári Gábor számvevő Temesváry Miklós számvevő Józsa Ferencné számvevő Uram Ferenc számvevő tanácsos Kapronczai Gabriella számvevő tanácsos, tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe A központi költségvetés adóbevételei, illetve a társadalombiztosítást illető adó- és járulékbevételek realizálásának ellenőrzéséről (2000. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2001. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2002. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2003. augusztus) A Magyar Köztársaság évi költségvetése végrehajtásának ellenőrzése (2004. augusztus) sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatók.

3 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 7 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 9 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A pénzügyminiszter felügyeleti jogköre gyakorlásának értékelése A bevallások feldolgozása és a feldolgozás során végzett ellenőrzések A bevallási rend kialakításának célszerűsége A bevallás-feldolgozás eredményessége A bevallás-feldolgozás során végzett ellenőrzések eredményessége A társasági adó ellenőrzésének eredményessége A társasági adó-ellenőrzések tervezése, az ellenőrzési prioritások kialakítása Az ellenőrzések informatikai támogatottsága Az ellenőrzések végrehajtása A hátralék megfizetésére tett intézkedések eredményessége A behajtási tevékenység tervezése, a hátralékállomány alakulása A hátralékkezelés informatikai támogatottsága Végrehajtási eljárások eredményessége Az APEH hatósági tevékenysége 26 MELLÉKLETEK 1/a-b. sz. melléklet: Észrevételek 2. sz. melléklet Tanúsítványok jegyzéke 3. sz. melléklet Mutatók jegyzéke 4. sz. melléklet Hibernálások főbb okai és az alkalmazandó eljárásrend rövid összefoglalása 1

4

5 RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE AMIR APEH, Hivatal régi Art. új Art. ESCORT GIRO HVR KAIG KAT KSH PM SESAM adósminősítő információs rendszer Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi XCI. törvény az adózás rendjéről (hatályát vesztette: január 1.) évi XCII. törvény az adózás rendjéről ellenőrzést támogató informatikai rendszer elektronikus bankközi elszámolás-forgalmi rendszer hátralékkezelési és végrehajtási informatikai rendszer APEH Kiemelt Adózók Igazgatósága adózókat kategorizáló informatikai rendszer Központi Statisztikai Hivatal Pénzügyminisztérium informatikai auditáló rendszer 3

6

7 ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Adóteljesítmény: Bevallási mód: Bevallási rend: Ellenőrzés fajtái: Ellenőrzési irányelv: Ellenőrzöttségi szint: Hibernálás: az adózó bruttó módon számított (költségvetési támogatással, adókedvezménnyel, adómentességgel növelt) öszszes, elévülési időn belüli adókötelezettségének egy évre vetített átlaga, amelyben az általános forgalmi adó esetében a fizetendő, továbbá az előzetesen felszámított és levonható általános forgalmi adó értékei közül a nagyobb abszolút értéket kell figyelembe venni. a bevallás-teljesítés formája: lehet hagyományos (bevallási garnitúra), nyomtatványkitöltő programmal előállított és elektronikus. magában foglalja a bevallás időpontját, gyakoriságát, a bevallás-teljesítés módját és annak konkrét formáját, tartalmi, formai elemeit. bevallások vizsgálatára irányuló (ideértve az egyszerűsített ellenőrzést is), az állami garancia beváltásához kapcsolódó, az egyes adókötelezettségek teljesítésére irányuló, az adatok gyűjtését célzó, valamint az illetékkötelezettségek teljesítésére vonatkozó ellenőrzések. az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza az adóhatóság ellenőrzési kapacitásainak felhasználását. Az ellenőrzési irányelv tartalmazza az adott év kiemelt vizsgálati céljait, az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket (szakma, ágazat), az ellenőrzési típusok tervezett arányszámait. az ellenőrzött adóalanyok és az összes adóalany számának aránya. amennyiben a hibás bevallás javítása az adózó közreműködését igényli, de az a többszöri megkeresés ellenére sem érthető el, az adóhatóság a javítás megtörténtéig felfüggeszti a bevallás feldolgozását. 5

8

9 JELENTÉS a társasági adó beszedésére kialakított rendszer működésének ellenőrzéséről BEVEZETÉS Az Állami Számvevőszék (továbbiakban: ÁSZ) a stratégiájában célul tűzte ki a költségvetés legnagyobb bevételeit kitevő adók beszedésére kialakított rendszerek működtetésének teljesítmény szemléletű ellenőrzését. Ennek keretében 2002-ben az áfa visszaigénylési rendszerét 1, 2003-ban a jövedéki adóbevételek realizálását 2, 2004-ben pedig a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszert 3 értékeltük. Jelen vizsgálatunk a társasági adó beszedésének értékelésére irányult. A gazdaságpolitikai célok és az EU jogharmonizációs követelményeinek figyelembevételével a beruházások és fejlesztések ösztönzése érdekében években többször módosították a társasági- és osztalékadóról szóló törvényt. Ennek keretében január 1-jével a beruházási adókedvezményeket felváltották a fejlesztési adókedvezmények, május 1-jével az EU irányelveknek megfelelően módosították a társasági adó törvénynek az adókedvezmények igénybevételére és az osztalékadóra vonatkozó szabályozását. Az ÁSZ minden évben ellenőrzi az állami költségvetés végrehajtását és véleményezi a költségvetési javaslatot. A költségvetési javaslat véleményezése keretében értékeli, hogy a tervezett társasági adó bevételi előirányzatok meglapozottak-e, illetve teljesíthetők-e. Az állami költségvetés végrehajtása ellenőrzésének keretében vizsgálja a társasági adó bevételi előirányzatok teljesítését. Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH, Hivatal) ellenőrzési rendszere biztosítja-e a társasági adóból származó költségvetési bevételek minél teljesebb körű beszedését, ezen belül eredményes-e az ellenőrzésre kiválasztás rendszere, a jogosulatlanul igénybe vett adókedvezmények kiszűrésére és az ellenőrzések során megállapított fizetési kötelezettségek behajtására tett intézkedései. 1 Az áfa visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről készített jelentésünket 2003 áprilisában terjesztettük az Országgyűlés elé. 2 A költségvetési jövedéki adóbevételek realizálásának ellenőrzéséről készített jelentésünket 2004 januárjában terjesztettük az Országgyűlés elé. 3 A személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről készített jelentésünket 2004 júliusában terjesztettük az Országgyűlés elé. 7

10 BEVEZETÉS A Hivatal a társasági adó-bevallások feldolgozásának és ellenőrzésének területét kivéve az ellenőrzések tervezését és végrehajtását, a hátralékok kezelését és behajtását valamennyi adónemet érintően együttesen kezeli. A teljesítményellenőrzés módszerével értékeltük, hogy a pénzügyminiszter felügyeleti jogkörét gyakorolva megfelelően segítette-e a társasági adó beszedési és ellenőrzési rendszerének, a fejlesztési adókedvezmények iránti kérelmek elbírálási eljárásának eredményes működését; eredményes-e a bevallás-feldolgozási eljárás végrehajtása, ezen belül hozzájárultak-e a bevallás-feldolgozás kontrollmechanizmusai a bevallás benyújtását elmulasztó, illetve késve teljesítő, valamint az adókötelezettségét nem teljesítő adózók kiszűréséhez; segítették-e irányelvek az ellenőrzések egységes gyakorlaton alapuló és eredményes végrehajtását (beleértbe az adókedvezmények igénybevétele jogszerűségének vizsgálatát, az ellenőrzöttségi szint alakulását, az ellenőrzés kiválasztási rendszerét, illetve a kockázatkezelést); hozzájárultak-e a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások a kintlévőségek minél teljesebb körű behajtásához. Az értékelés alapját képező kitöltött tanúsítványokat a 2. sz. melléklet tartalmazza. Vizsgálatunk a január december 31. közötti időszakot foglalta magában, figyelembe véve a helyszíni ellenőrzés lezárásáig a társasági adó beszedésére kialakított rendszer folyamatában bekövetkezett változásokat. Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott határidőkből következően vizsgálatunk a adóévi teljesítési adatok (társasági adó-előlegek befizetése) értékelésére csak részben terjed ki. Az éves adóbevallások beadási határideje az adóévet követő év május 31., és a Hivatal a bevallások feldolgozását a negyedik negyedév elejére fejezi be. Az ellenőrzésre az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény 2. (4) bekezdése alapján került sor. A helyszíni ellenőrzésbe bevont szervezetek: a Pénzügyminisztérium, az APEH központja, valamint a bekért tanúsítványok adatai alapján a vizsgálati programban meghatározott kockázati tényezők figyelembevételével 13 területi igazgatóság: Kelet-Budapesti Igazgatóság, Észak-Budapesti Igazgatóság, Dél- Budapesti Igazgatóság, Pest megyei Igazgatóság, Győr-Moson-Sopron megyei Igazgatóság, KAIG, Heves megyei Igazgatóság, Baranya megyei Igazgatóság, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Igazgatóság, Veszprém megyei Igazgatóság, Csongrád megyei Igazgatóság, Hajdú-Bihar megyei Igazgatóság, Szabolcs- Szatmár-Bereg megyei Igazgatóság. A jelentést egyeztetésre megküldtük a pénzügyminiszternek és az APEH elnökének. Válaszlevelük másolatát az 1/a-b. sz. melléklet tartalmazza. 8

11 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Az APEH a társasági adó ellenőrzésével és beszedésével kapcsolatos, jogszabályokban meghatározott feladatait az adóbevallások feldolgozása, az adóalanyok ellenőrzése, valamint az adók beszedése adminisztratív és informatikai rendszerei segítségével eredményesen látta el az ellenőrzött időszakban. A társasági adóval kapcsolatban a évi állami költségvetés végrehajtásának ellenőrzésekor az ÁSZ hiányosságot nem állapított meg. A központi költségvetés bevételeinek évente átlagosan 7-8%-a származik a társasági adó befizetésekből. A társasági adó-bevallást benyújtó adóalanyok száma 2002 és 2004 között ezer között alakult. Az adóalanyok a költségvetésbe 2002-ben 473 Mrd Ft, 2003-ban 504 Mrd Ft, 2004-ben pedig 512 Mrd Ft összegű bruttó társasági adót fizettek be. Az APEH az adóalanyok túlfizetései miatt a befizetett adónak 2002-ben 16%-át (76 Mrd Ft), 2003-ban 18%-át (90 Mrd Ft), 2004-ben pedig 12%-át (63 Mrd Ft) utalta vissza, illetve az adózók kérésére más adótartozás rendezésére vezette át. Többletbefizetést az adóalanyok azért teljesítenek, hogy elkerüljék az adófeltöltési kötelezettségük elmulasztása esetén fizetendő bírságot. Az APEH a társasági adó beszedését a költségvetési előirányzathoz viszonyítva 2002-ben 105,3%-ban, 2003-ban 96,5%-ban, 2004-ben pedig 97,8%-ban teljesítette I-VIII. hónapjában a társasági adó befizetések nettó összege 196 Mrd Ft. Ez a teljesítés az éves előirányzatnak (468 Mrd Ft) 41,9%-a, az időarányos előirányzatnak pedig 62,8%- a. Figyelembe véve azonban, hogy az adóalanyok adófeltöltési kötelezettségének határidejét a jogszabály december 20-ban határozza meg, az időarányos befizetések alapján a bevételek éves teljesülésére következtetés még nem vonható le. A pénzügyminiszter teljesítette a társasági adóval összefüggő jogalkotási kötelezettségeit és az EU-csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs feladatait. Felügyeleti jogkörében eljárva az Art.-ban meghatározottak szerint iránymutatásokat adott ki, és követelményeket határozott meg, ezek teljesítéséről a Hivatalt rendszeresen beszámoltatta. Fenti intézkedéseivel hozzájárult az APEH társasági adóval kapcsolatos feladatainak eredményes végrehajtásához. A PM az adókedvezmények igénybevételével, elbírálásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatait teljesítette. Nem készített azonban elemzést, illetve értékelést arra vonatkozóan, hogy a különböző adókedvezmények igénybevétele mennyiben segítette a kitűzött gazdaságpolitikai célok elérését arra hivatkozva, hogy ezt jogszabály nem írja elő számára. 4 Az adatok a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről készített ÁSZ jelentésekben szereplő pénzforgalmi adatok. 9

12 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A Hivatal folyamatosan értékeli a bevallási nyomtatványokat az adó elszámolásához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges optimális adattartalom kialakítása szempontjából. A vizsgált időszakban a nyomtatvány terjedelme és összetettsége folyamatosan nőtt az adókedvezményekkel kapcsolatos, illetve a különböző állami szervek által igényelt olyan adatsorok szerepeltetése miatt, amelyeket a Hivatal az adóellenőrzés során nem használ fel. Emiatt korlátozott a lehetősége az adóbevallások tartalmi ellenőrzését segítő adatok és információk bővítésének. Az adóbevallások benyújtásának és feldolgozásának egyszerűsítése, minőségének javítása és a költségek csökkentése érdekében a vizsgált években informatikai fejlesztéseket hajtott végre a bevallási módokra, ezen belül elsősorban az elektronikus adóbevallás lehetőségeinek kiszélesítésére. Az adóbevallások feldolgozásának rendje biztosítja a bevallások egységes elvek szerinti nyilvántartását, rögzítését és ellenőrzését. A feldolgozási folyamat meghatározó részét támogatja informatikai rendszer, azonban ez nem terjed ki valamennyi feldolgozási szakaszra, bár annak informatikai feltételei biztosítottak. Az adóbevallások számszaki ellenőrzéséhez nem használja fel rendszerjellegűen kontrolladatként a más adónemekkel kapcsolatos adatállományait. A bevallás-elmulasztás szankcionálását megelőző hatósági munka eljárásrendjére az igazgatóságok eltérő gyakorlatot alakítottak ki. Míg az egyik igazgatóság felszólító levélben hívja fel az adózó figyelmét bevallási kötelezettségének teljesítésére, egy másik igazgatóság azonnal a bírságról szóló határozatot küldi meg. A Hivatal a feltárt adókülönbözetek összegét adónemenként csak egy összegben tartja nyilván, ellenőrzési típusokra bontva azonban nem tudja kimutatni. Az ellenőrzések eredményeként befolyt bevételt 2003-ig egy összegben, nem adónemenkénti bontásban mutatták ki, 2004-től az új Art. előírásai következtében már összességében sem állapítható meg az így realizált bevétel. Nem mutatható ki az sem, hogy az ellenőrzéssel feltárt adókülönbözet meg nem fizetése mennyivel növeli a hátralékállományt. Mindez megnehezíti a feladatvégrehajtás értékelését, továbbá megbízható adatok, információk szolgáltatását a felügyeleti szerv részére a gazdaság- és költségvetés-politikai döntések előkészítéséhez. A Hivatal kialakította az ellenőrzési és végrehajtási stratégiáját. Ennek megfelelően valamint a jogszabályokban előírt kötelezettségeket, illetve a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait figyelembe véve irányelvekben fogalmazta meg az éves ellenőrzési prioritásokat és szempontokat. Az igazgatóságok az irányelvek alapján határozták meg éves feladattervüket és ellenőrzési típusonként a teljesítendő ellenőrzöttségi szintet ben a társasági adó-bevallást benyújtó adóalanyok 1,4%-át, 2003-ban 1,9%-át, 2004-ben pedig 1,3%-át ellenőrizték évben jogszabály alapján a 3000 legnagyobb várható éves adóteljesítményű adóalany (kiemelt adózói kategória) kötelező kétévenkénti ellenőrzése keretében 1934 utólagos adóellenőrzést hajtottak végre; a költségvetés társasági adó bevételeinek 53%-a ezen adóalanyok befizetéseiből származott. Az utólagos (valamennyi adónemet érintő) ellenőrzések eredményessége a vizsgált időszakban folyamatosan javult. A Hivatal továbbfejlesztette az elle- 10

13 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK nőrzésre kiválasztás informatikai rendszerét, megnövelte a minden adónemre és járulékra kiterjedő átfogó ellenőrzések portfolión belüli arányát. Az éves irányelvek prioritásai alapján folyamatosan bővítette az utólagos ellenőrzésre kiválasztás kockázati paramétereit, figyelembe véve a jogszabályokban előírt kötelezettségeket, illetve a korábbi évek ellenőrzési tapasztalatait. Az igazgatóságok kiemelten ellenőrizték többek között a veszteséges vállalkozásokat, valamint a különböző jogcímeken igénybe vehető adókedvezmények, illetve az adóalap korrekciós tételek elszámolását. Az egy ellenőrzéssel feltárt adókülönbözet összege 2001 és között 55%-kal emelkedett (2003-ról 2004-re megduplázódott), miközben az ellenőrzések száma átlagosan 4%-kal csökkent. Az ellenőrzések számának csökkenését egyrészt az ellenőrök számának 12%-os leépítése, másrészt a nagyobb revizori kapacitást igénylő átfogó ellenőrzések portfolión belüli részarányának növekedése okozta. Az eredményesség javulásához hozzájárult, hogy egyrészt növelték az ellenőrzésre kiválasztás kockázati paramétereinek számát, másrészt bővítették informatikai alkalmazásuk körét. A Hivatal az éves feladattervében 2003-ig elkülönítetten, 2004-től pedig egy összegben tervezte az adókra és járulékokra vonatkozó behajtási tevékenységből várható bevételeit. Az éves irányelvekben meghatározta mindazokat az adott évre vonatkozó legfontosabb behajtási célokat, illetve feladatokat, amelyeket a hátralékok csökkentése érdekében az igazgatóságoknak figyelembe kellett venniük. A vizsgált évek mindegyikében a tervezettet meghaladó mértékben hajtotta be az adókat és a járulékokat években a teljesítés % között alakult ben az azonnali beszedési megbízások GIRO rendszeren keresztüli kibocsátásának bevezetésével ez 138%-os volt. Központilag kidolgozott egységes informatikai rendszerek segítik a behajtásivégrehajtási tevékenységet. A 2002 januárjában üzembe helyezett, az adó jövőbeni megfizetése kockázatának mérésére szolgáló AMIR információs rendszer biztosítja az adósminősítés országosan egységes eljárását. A tárolt adatok értékelése alapján javaslatot kínál fel a fizetési könnyítési kérelmek objektív alapú elbírálásához. A HVR informatikai rendszer támogatja a végrehajtás elindításának nyilvántartásba vételét és 2004-től alkalmas az azonnali beszedési megbízások on-line kibocsátására. Nem készíti el azonban az egyes, egységesített dokumentumokat, azaz a határozatokat és típusleveleket. A Hivatal még nem alakította ki a fizetési kedvezménnyel érintett részletfizetések automatikus figyelésének és nemfizetés esetén azok visszarendezésének informatikai támogatottságát, ezáltal nem biztosított a részletfizetések napkészségének nyomon követése és a részletek határidőre történő beszedése. A végrehajtások eredményességének növelése érdekében a Hivatal megtette a szükséges intézkedéseket. Valamennyi adónemre vonatkozó egységes kockázatkezelési rendszert alakítottak ki. A vizsgált időszakban közel 30%-kal több adóalanynál kezdeményeztek végrehajtási eljárást, a végrehajtással érintett adó- 5 Az ellenőrzések évi eredményessége még nem határozható meg, mivel az adóbevallások beadási határideje május 31., így ezek ellenőrzését a Hivatal csak a feldolgozásukat követően, II. félévétől kezdheti meg. 11

14 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK tartozás összege is 21%-kal nőtt. Az intézkedések eredményeként 2003-ról re a társasági adó-hátralékból behajtott bevételek összege 41%-kal emelkedett. A helyszíni ellenőrzés megállapításainak hasznosítása mellett javasoljuk: a pénzügyminiszternek 1. Készíttessen értékelést arra vonatkozóan, hogy az igénybe vett adókedvezmények milyen mértékben járultak hozzá a kitűzött gazdaságpolitikai célok eléréséhez. 2. Írja elő az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöke számára, hogy a) egészítse ki belső szabályzatát annak érdekében, hogy a bevallás benyújtása elmulasztásának szankcionálásakor az igazgatóságok egységes eljárásrendet kövessenek; b) alakítsa át informatikai-nyilvántartási rendszerét annak érdekében, hogy a főbb ellenőrzési típusokkal feltárt adókülönbözetek adónemenként kimutathatók legyenek; c) fejlessze tovább az ellenőrzésre kiválasztás informatikai rendszerét annak érdekében, hogy a más adónemekkel kapcsolatos adatállományaiból nyerhető információk alapján kockázati paraméterek legyenek képezhetők; d) tegyen intézkedést, hogy az informatikai rendszer alkalmas legyen az azonnali és automatikus visszarendezésre, ha a fizetési könnyítésben részesített adóalany a részletfizetési kötelezettségének időben nem tesz eleget. 3. Kísérje figyelemmel az APEH elnöke számára megfogalmazott feladatok végrehajtását és erről rendszeresen számoltassa be. 12

15 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK 1. A PÉNZÜGYMINISZTER FELÜGYELETI JOGKÖRE GYAKORLÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE A pénzügyminiszter felügyeleti jogkörét gyakorolva elősegítette a társasági adó beszedési és ellenőrzési rendszerének eredményes működtetését. Teljesítette a társasági adóval összefüggő jogalkotási kötelezettségeit és az EU-csatlakozással kapcsolatos jogharmonizációs feladatait. Az EU irányelveknek megfelelően 4 területen (átalakulásra, osztalékadóra, részvénytársaságra vonatkozóan, illetve új típusú adókedvezmény bevezetésére) kezdeményezte a társasági adó-törvény módosítását, továbbá rendeletekben szabályozta a fejlesztési- és a társasági adókedvezmények igénybevételének engedélyezési eljárását. Meghatározta az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: APEH, Hivatal) feladatainak éves követelményeit, ezek teljesítéséről a Hivatalt rendszeresen beszámoltatta. Ennek formája az APEH által havonta elküldött miniszteri levél és negyedéves beszámoló. A PM társasági adót érintően a vizsgált időszakban összesen 60 esetben (2002- ben 26, 2003-ban 23, 2004-ben 11 esetben) kért az APEH-tól tájékoztatást valamely adózó ügyéről. A pénzügyminiszter a vizsgált időszak éveiben felügyeleti jogkörében eljárva az Art.-ban meghatározottak szerint iránymutatásokat adott ki és a Hivatallal szemben éves követelményeket határozott meg, valamint tájékoztatást kért az APEH működésével, illetve valamely adózó ügyével kapcsolatban. Az Art. alapján a pénzügyminiszter többek között felügyeli az adóztatás törvényességét, ellenőrzi az adóhatóság irányítását, a törvények és más jogszabályok végrehajtását, a törvényesség és szakszerűség ellenőrzése érdekében az adóhatóság vezetőjétől jelentéseket, beszámolókat kérhet, bármely adózó ügyéről tájékoztatást kérhet, meghatározza az állami adóhatóság feladatai teljesítésének éves követelményeit. A miniszter az éves érdekeltségi jutalom kifizetésének feltételeként mind menynyiségi (pl. hátralékállomány alakulása, határozatok helybenhagyási aránya, ellenőrzöttségi szint alakulása), mind minőségi (pl. adóadminisztráció csökkentése, adóigazgatási szervezeti egységek korszerűsítése) elvárásokat határozott meg. Ezek azonban nem az egyes adónemekre vonatkozóan, hanem a különböző ellenőrzési típusokra (kiutalás előtti ellenőrzés, egyszerűsített ellenőrzés, utólagos adónem ellenőrzés, stb.) határoznak meg teljesítménymutatókat. A többi kiemelt adónemhez hasonlóan a társasági adó beszedési rendszerének eredményessége is hozzájárul több mutató (pl. a hátralékállomány alakulására, az adózók ellenőrzésére, a határozatok helybenhagyási arányára vonatkozó mutatók) értékének pozitív irányú változásához. 13

16 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A pénzügyminiszter a vizsgált évek közül 2003-ra és 2004-re vonatkozóan határozott meg az ellenőrzöttségi szinttel kapcsolatos elvárásokat, összhangban az Art. előírásaival. Az elvárások 2003-ban a 3000 legnagyobb adóteljesítményű adózó időarányos ellenőrzésére korlátozódtak. A pénzügyminiszter ben az új Art. 90. (2) bekezdésében előírt 3000 legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózó minden adónemre és költségvetési támogatásra kiterjedő ellenőrzése mellett a nagyobb, a közepes és a kisebb adóteljesítményű adózók ellenőrzésére is meghatározott ellenőrzöttségi mutatókat. A nagy és közepes adózók esetében az adóteljesítmény alapján az ellenőrzöttségi szintet, a kisebb adózók esetében pedig az ellenőrzések számát határozták meg. A PM az adókedvezmények igénybevételével, elbírálásával kapcsolatos, jogszabályban előírt feladatait teljesítette, de nem készített elemzést vagy értékelést arra vonatkozóan, hogy az adókedvezmények igénybevétele mennyiben segítette a kitűzött gazdaságpolitikai célok elérését (pl. kis- és középvállalkozások fejlesztése, elmaradott térségek felzárkóztatása). Ilyen kötelezettséget jogszabály nem ír elő számára, de a különböző adókedvezmények költségvetésre gyakorolt hatása ezt indokolttá tenné. A PM kialakította a fejlesztési adókedvezményre irányuló kérelmek elbírálásának feltételeit, nyilvántartási rendjét. A kérelmek elbírálásakor a jogszabályoknak megfelelően járt el. A PM a fejlesztési adókedvezmény bevezetése (2003. január 1.) előtt számítást készített a kedvezmény várható mértékéről ban 9,2 Mrd Ft jelenértékű fejlesztési adókedvezményt engedélyeztek, az előzetesen becsült összeg (26,7 Mrd Ft) 35%-át ben az engedélyezett adókedvezmény összege az előző évi érték ötszörösére, 46 Mrd Ft-ra emelkedett. A 2004-ben várható fejlesztési adókedvezmény iránti kérelmekről, illetve a vizsgált időszakban az egyéb adókedvezményekről (kis- és középvállalkozások adókedvezménye, térségi, beruházási adókedvezmények) sem előzetes számítás, sem utólagos értékelés nem készült. A fejlesztési adókedvezmények iránti kérelmek feltételeinek meglétét a PM-nek jogszabályi előírás hiányában nem kellett a vizsgált időszakban ellenőriznie, a döntést az adózó nyilatkozatára alapozva hozta meg, ezért az engedélyezési folyamat formálisnak tekinthető. A tapasztalatok alapján a PM kezdeményezésére a társasági adó-törvényt úgy módosította az Országgyűlés a évi XXVI. sz. tv.-nyel, hogy július 1-jétől a fejlesztési adókedvezményt kivételes esettől eltekintve előzetes engedélyezés nélkül, önadózással lehet igénybe venni. A törvénymódosítást az adókedvezmény igénybevételének egyszerűsítésével indokolták. A társaságok először a évre vonatkozó adóbevallásukban (melynek benyújtási határideje május) számolhatnak el fejlesztési adókedvezményt. Így legkorábban évtől kezdődően értékelhető, hogy az egyes években igénybevett adókedvezmények mekkora bevételkiesést jelentenek az éves költségvetésben. A 275/2003. (XII. 24) Korm. rendelet szerint az APEH-nak az adókedvezmény első igénybevételét követő negyedik adóév végéig kell legalább egyszer ellenőriznie a 14

17 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK kedvezmény feltételeinek teljesítését, tehát az APEH számára ez ellenőrzési kötelezettséget legkorábban 2008-ban jelent. 2. A BEVALLÁSOK FELDOLGOZÁSA ÉS A FELDOLGOZÁS SORÁN VÉG- ZETT ELLENŐRZÉSEK 2.1. A bevallási rend kialakításának célszerűsége A Hivatal az adóbevallások benyújtásának és feldolgozásának egyszerűsítése, minőségének javítása és a költségek csökkentése érdekében a vizsgált években folyamatosan fejlesztette a bevallási módokat. Az APEH folyamatosan értékeli a bevallási nyomtatványokat az adó elszámolásához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges optimális adattartalom kialakítása szempontjából. A vizsgált időszakban a nyomtatvány terjedelme és összetettsége folyamatosan nőtt, például az adókedvezményekkel kapcsolatos, illetve a különböző állami szervek, mint pl. Központi Statisztikai Hivatal, a Pénzügyminisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által igényelt olyan adatsorok szerepeltetése miatt, amelyeket a Hivatal az adóellenőrzés során nem használ fel. Korlátozott tehát a lehetősége az adóbevallások tartalmi ellenőrzését segítő adatok és információk bővítésének (pl. főkönyvi adatokkal). A bevallási nyomtatvány egyszerűsítését akadályozza, hogy az APEH-nak olyan adatokat is be kell kérnie az adóalanyoktól, amelyeket azok más állami intézmény felé is kötelesek benyújtani. Ilyenek a cégbíróságok, illetve az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat részére kötelezően megküldött mérlegadatok, valamint részben az önkormányzatok részére a helyi iparűzési adó megállapításához szükséges adatok. Ez a többszörös adatszolgáltatás növeli az adózók és az adatot feldolgozó állami szervezetek adminisztrációs terheit és az ezzel összefüggő költségeket. A jelenlegi adatszolgáltatási rendben a gazdasági társaságok egyrészt az adóbevallásban (tárgyévet követő május 31-ig), másrészt a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi kötelezettsége teljesítésével a Cégbíróságnak, illetve az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának (a tárgyév mérlegforduló napjától számított 150 napon belül, vagyis jellemzően a tárgyévet követő május 30-ig) kötelesek mérlegadataikról tájékoztatást adni. A cégbíróságnál vezetett mérlegadatok az APEH álláspontja szerint hiányosak, esetenként kétségesek, az adatok informatikai összesítésre alkalmatlanok. A szabályozás nem teszi lehetővé a számszaki hibák kijavítását, a későbbi korrekciók átvezetését. A cégnyilvántartó rendszerben rendelkezésre álló adatok megismerése jelenleg az APEH számára is csak költségtérítés ellenében lehetséges. Az adózók 2001-ben még a bevallások 50%-át hagyományos módon, azaz bizonylaton teljesítették, ugyanakkor 2004-ben a vállalkozások 68%-a, a teljes adóalanyi kör 60%-a a társasági adó-bevallását a korszerű, nyomtatványkitöltő informatikai program segítségével nyújtotta be. Ez hozzájárult a hibás beval- 15

18 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK lások számának jelentős mértékű csökkenéséhez, mivel a nyomtatványkitöltő informatikai program alaki és tartalmi összefüggéseket vizsgál. A bevallási szokások ez irányú változásában szerepet játszott egyrészt, hogy bevezetésre került az egyszerűsített vállalkozási adó, másrészt, hogy a vállalkozások növekvő mértékben használják az informatikai lehetőségeket. Az elektronikus adóbevallás a leggyorsabb, a legmegbízhatóbb és egyben költségtakarékos eljárási mód, ezzel a bevallási móddal a tartalmi és a formai hibák száma minimálisra csökkenthető. A Hivatal 1997-ben megteremtette az elektronikus adóbevallás lehetőségét. A folyamatos továbbfejlesztések eredményeként 2003-ban az adóalanyok 0,1%-a, 2004-ben már 0,65%-a ilyen módon tett eleget bevallási kötelezettségeinek, ami az összes adónemre teljesített befizetések és kiutalások egyenlegének (nettó pénzforgalom) 30%-át, illetve 52%-át jelentette. Az Art től hatályos módosításával tovább szélesedett az elektronikus adóbevallásra kötelezettek köre. A Hivatal a bevallási formák korszerűsítésével összhangban 2002-ben először a társasági adó-bevallásoknál, a tapasztalatok alapján pedig 2003-tól az összes Internetről letölthető bevallásnál bevezette az ún. 2D pontkódrendszert. Ezzel felgyorsította a bevallások feldolgozását, csökkentve a rögzítési költségeket A bevallás-feldolgozás eredményessége A Hivatal úgy alakította ki a társasági adó bevallások feldolgozásának a rendjét, hogy az biztosítja a bevallások egységes elvek szerinti nyilvántartását, rögzítését és ellenőrzését. A feldolgozási rend kialakításakor figyelembe vették a folyamatok időigényét a késedelmi kamatfizetési kötelezettség elkerülése érdekében. A feldolgozási folyamat meghatározó részét támogatja informatikai rendszer, azonban ez nem terjed ki valamennyi feldolgozási szakaszra. Egyes szakaszok feladatait (pl. érkeztetés, nyilvántartásba vétel, rögzítés, formai-tartalmi ellenőrzés, hibás bevallások javítása) manuálisan hajtják végre annak ellenére, hogy azok informatikai feldolgozhatóságának feltételei biztosítottak. A formai és logikai ellenőrzésekhez, valamint a hibás bevallások kezeléséhez az informatikai rendszer a szükséges mértékben segítséget nyújt. A bevallásfeldolgozás során a hibás bevallásoknál a program csak a hibatípust, és nem a konkrét problémát jelezi, illetve nem ajánlja fel a javítás módját. A Hivatal álláspontja szerint a hibajavítás jelenleginél nagyobb informatikai támogatása a különböző adatállományok kezelése miatt lelassítaná a bevallások feldolgozását. A bevallások feldolgozására kifejlesztett informatikai alapú ellenőrzési rendszer ún. teljességvizsgálat keretében alkalmas a duplán bevallók kiszűrésére, illetve a bevallást elmulasztók leválogatására és szankcionálására. Kiállítja az adóalanyok részére a felszólításokat, illetve az I. fokú határozatokat. A bevallás benyújtásának elmulasztása miatt mulasztási bírsággal szankcionált adóalanyok száma a vizsgált évek mindegyikében közel azonos szinten (mintegy 16

19 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK ezer db) alakult. Az adóbevallást benyújtó adóalanyok száma 2001-ben , 2003-ban db, 2004-ben pedig db volt. Az adóbevallások feldolgozását segítő informatikai rendszert úgy alakította ki a Hivatal, hogy a tranzakciók naplózásával lehetőséget biztosít valamennyi végrehajtott művelet nyomon követésére, adatbiztonsági vizsgálatára. A felhasználói rendszer logikai védelméhez tartozik, hogy a számítógépes alapszoftver valamennyi beavatkozásról gépi nyomkövetést végez. Ennek függvényében kimutatható, ha valaki nem a számára meghatározott feladatot látja el, vagy az adatokat illegálisan meg kívánja változtatni. Az igazgatóságok nem tapasztaltak jogtalan műveletet a vizsgált időszakban, ezért külön ellenőrzést a naplózási adatokra vonatkozóan nem végeztek A bevallás-feldolgozás során végzett ellenőrzések eredményessége A bevallások belső összefüggéseinek vizsgálata szempontjából az informatikai programba beépített összetett tartalmi és logikai vizsgálatok biztosítják, hogy csak formailag és összefüggéseiben hibátlan bevallások kerülhessenek további feldolgozásra. A vizsgált időszakban a hibásan kitöltött adóbevallások aránya elsősorban a korszerű bevallási módok elterjedése miatt fokozatosan csökkent. Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók által beküldött hibás bevallások aránya közötti időszak alatt folyamatosan, 78%-ról 28%-ra mérséklődött. A kettős könyvvitelt vezető adózók a bonyolultabb bevallási nyomtatvány miatt közel egynegyedével magasabb hibaaránnyal töltik ki a bevallásokat. A fenti időszakban azonban ebben az adózói körben is lényegesen, 92,7%-ról 51,2%-ra csökkent a hibás bevallások aránya (2. sz. tanúsítvány). A központi feldolgozás a törzsadatok ellenőrzésére, országos szinten duplaságés teljesség-vizsgálatra, továbbá a könyvelést befolyásoló összefüggések vizsgálatára terjed ki. Teljességvizsgálat alapján állapítható meg, hogy a bevallásra kötelezett adóalanyok eleget tettek-e bevallási kötelezettségüknek. A Hivatal jogszabályi felhatalmazása alapján saját hatáskörben javítja az adóbevallásokat, amennyiben a hibák kijavítása nem igényli az adózó közreműködését és nem befolyásolja az adó összegét. A Hivatal a vizsgált időszakban ilyen módon a hibáknak mintegy 80-90%-át javította ki. Az egyszeres könyvvezetést vezető adóalanyok által beküldött hibás bevallások közül 2001-ben 8,7%, 2002-ben 6,9%, 2003-ban 10,5%, 2004-ben 14,9% volt csak javítható adózói közreműködéssel. A kettős könyvvitelt vezető adóalanyok által hibásan beküldött bevallások 2001-ben 8,2%, 2002-ben 6,7%, 2003-ban 6,1%, 2004-ben 11,6% volt. Az adózó bevonása nélkül nem javítható hibák esetében ha a Hivatalnak az adózó megkeresésére irányuló intézkedései meghiúsulnak a bevallásokat nem 17

20 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK dolgozzák fel, hanem hibernálják. Hibás adóbevallás teljesítése miatt a Hivatal eljárásrendje szerint nem írnak elő adófizetési kötelezettséget. Az adóbevallást akkor hibernálják, ha az olyan hibá(ka)t tartalmaz, amely(ek) miatt nem könyvelhető fizetési kötelezettség az adózó folyószámlájára, ezáltal nem jelenik meg adótartózás sem. Hibernálásra az alábbi főbb esetekben kerül sor: duplán beadott bevallás; szabályostól eltérő, más típusú társasági adóbevallás benyújtása; az adóalanynak nem kellett volna társasági adó-bevallást benyújtania; a beadott adó-bevallás határidőn túl érkezett és a feldolgozó rendszeren keresztül már nem dolgozható fel; a hibásan/hiányosan beadott adóbevallás az adózó bevonása nélkül nem dolgozható fel. Ilyenek továbbá, amikor a bevallás hitelesítése elmarad, az aláírás hiányzik. Ezekben az esetekben alkalmazott eljárásrend rövid leírását a 4. sz. melléklet tartalmazza. A hibernált bevallások száma évenként változóan alakult: míg 2001-ben mintegy 500, 2004-ben már 5000 bevallást hibernáltak. Az Art. önellenőrzés keretében lehetőséget biztosít a hibás bevallások javítására, amennyiben az az adóalapot, illetve az adót érinti. A bevallásban közölt egyéb adatok javítására ilyen lehetőség nincs. Ebből következik, hogy hibás adatszolgáltatás esetén az egyéb (pl. a KSH, a PM részére átadott) adatok javítására csak akkor van mód, ha az APEH utólagos ellenőrzéssel a hibát feltárja. Az APEH július 20-i levelében arról tájékoztatta az ÁSZ-t, hogy az önellenőrzéssel nem helyesbíthető adatok javításának teljes körű feldolgozására vonatkozó számítástechnikai rendszer és az ehhez tartozó eljárási rend kialakítása folyamatban van. A társasági adó-bevallások számszaki ellenőrzéséhez az APEH nem rendelkezik külső szervezettől származó kontroll-információval és nem használja fel rendszerjellegűen kontrolladatként a más adónemekkel kapcsolatos adatállományait sem (pl. az adóalany egyéb adóbevallásainak illetve a Hivatal más adónemre vonatkozó ellenőrzési megállapításainak adatai, továbbá külső adatszolgáltatók által biztosított adatok). Informatikai alapú kontrollal ellenőrizhető lenne az adóbevallások egyes adatsorainak megbízhatósága. E kontroll elvégzésével az adatok eltérései feltárhatók. A bevallás feldolgozás informatikai rendszere az adózó adatait a törzsadatbázissal veti össze, valamint elvégzi a társasági adó-bevallás egyes sorainak a bevalláson belüli, számszaki-logikai összefüggéseinek vizsgálatát, az adott feldolgozási folyamatban az adózó más bevallásának adatait a feldolgozási rendszer nem vizsgálja. Pl. áfa bevallások, a munkáltatóként (kifizetőként) megküldött szja, járulék-elszámolások adatai alkalmasak arra, hogy logikailag ellenőrizhető legyen a társasági adó-bevallást helyettesítő nyilatkozatok (03, 05) valóságtartalma, illetve a társasági adó-bevallásban közölt eredmény-kimutatás adatsorai (árbevétel, bérköltség, járulék stb.). A Hivatal az Art. előírásai alapján elkészítette a szankcionálásra vonatkozó belső szabályzatát, azonban az igazgatóságok eltérő gyakorlatot alakítottak ki a szankcionálást megelőző hatósági munka eljárásrendjére. A központi szabályozás alapján egyes igazgatóságok további belső utasítást adtak ki (Heves, Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 18

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető

Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia. Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Ellenőrzési tapasztalatok a pénzügyi intézményrendszerben X. Soproni Pénzügyi Napok Konferencia Makkai Mária igazgató, felügyeleti vezető Az ÁSZ feladata, hatásköre 2 Az ÁSZ jogállását, hatáskörét és feladatait

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS

1429 BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS BEVALLÁS és 1429-A ADATSZOLGÁLTATÁS a 2014. évi társasági adóról, a hitelintézeti járadékról, az energiaellátók jöv.adójáról, a hitelintézetek különadójáról, az inno. járulékról, ill. a szakképzési hozzájárulásról

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18.

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal évi ellenőrzési irányelve február 18. Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2010. évi ellenőrzési irányelve 2010. február 18. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2009. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása

T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása. K 496 Előirányzatok zárlati elszámolása Az év végi zárlati tételek könyvelési rendje 1. Előirányzat számlák zárása a) kiadási előirányzatok közgazdasági osztályozás szerint T 1, 2, 3, 4, 5 számlaosztályok előirányzat számlái K 496 Előirányzatok

Részletesebben

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai

Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Kiemelt ellenőrzési feladatai 2010. október 1. Ellenőrzési megállapítások alakulása 2005-2010.08. (milliárd Ft) 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 468 443

Részletesebben

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak.

A plafonhatás érvényesült: a helyi adóbevételekben rejlő tartalékok kimerülőben vannak. Ikt.szám: V-3018-46/2010. L-1031 Tisztelt Országgyűlési Képviselő! Az Állami Számvevőszék befejezte, a helyi adók rendszerében a hatékonyság és az eredményesség érvényesülésének ellenőrzését, amelynek

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) és a 31/2015.(XII.29.) önkormányzati rendelettel) a

Részletesebben

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző

Az, aki a gazdasági tevékenységet saját nevében és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző IPARŰZÉSI ADÓ ( nyomtatvány ) Adókötelezettség: Adóköteles Szerencs Város illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett v állalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység).

Részletesebben

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek

Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek 1 Időarányosan jól alakultak Egerben az első negyedéves adóbevételek A 2016. első negyedévi befizetési határidőket követően Eger Megyei Jogú Város adóbevételi adatai továbbra is bizakodásra adhatnak okot.

Részletesebben

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról

Mérk Nagyközség Képviselő-testületének. 13/2003/XII.31./ kt. rendelete. A helyi iparűzési adóról Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 13/2003/XII.31./ kt. rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő testület! Mérk Nagyközség Önkormányzata a helyi adókról szóló 2003. évi XCII. Tv. felhatalmazása

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER. Tantárgyi útmutató. Adóigazgatás, adóellenőrzés PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANSZÉKVEZETŐ: DR FARKAS SZLVESZTER Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése Tantárgy kódja: Tantárgy jellege/típusa: Kontaktórák száma: Adóigazgatás,

Részletesebben

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról.

Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete. A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzata 7/1999. (VI. 29.) számú rendelete A helyi iparűzési adóról. Zalacsány község Önkormányzati képviselőtestülete a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. törvény 1.. (1)

Részletesebben

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17

Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 7. Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 Tartalomjegyzék Az adóeljárási törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal 1 ELŐSZÓ 7 GYAKRABBAN HASZNÁLT RÖVIDÍTÉSEK 8 I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 9 Alapelvek 9 A törvény hatálya 17 II. fejezet

Részletesebben

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza.

adóazonosító számát. Az Art. 31. (2) bekezdésében meghatározott bevallás teljesítésére irányuló választás nem vonható vissza. 2005. évi CLXIII. törvény az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról és módosításáról, valamint egyes adótörvények módosításáról Az adózás rendjéről szóló törvény egyes rendelkezéseinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-i ülésére Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező 2011. évi célok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: - TÁRGY: Beszámoló a 2014. évi adóbevételek teljesítéséről E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 29-I RENDES ÜLÉSÉRE

Részletesebben

JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS a személyi jövedelemadó bevallási és visszaigénylési rendszerének ellenőrzéséről 0434 2004. július 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS

ÖNELLENŐRZÉSI LAP ÖNELLENŐRZÉSI PÓTLÉKSZÁMÍTÁS BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 ÖNELLENŐRZÉSI LAP a/az évi helyi iparűzési adó helyesbítéséhez Adózó neve: Székhelye: Telephelye: Levelezési címe:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2013. április 29-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2012. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a költségvetési támogatásban részesülő pártok 2012-2013. évi gazdálkodása törvényességének ellenőrzéséről Jólét és Szabadság Demokrata Közösség 15136 Állami Számvevőszék Iktatószám:

Részletesebben

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére

A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére 10234-2/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. december 16 - i ülésére Tárgy: Helyi iparűzési adóról szóló 15/1996. (XII. 12.) sz. rendelet módosítása

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Beszámoló a 2012. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 43/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2013. március 27-én, 18-órakor megtartandó ülésére Beszámoló a 2012.

Részletesebben

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói

ADÓHATÓSÁGOK. NAV-hoz tartozó adók (ah) NAV (vámhatóság) hatáskörébe tartozik Art.79. (1) Önkormányzati adóhatóság adói VÁLLALKOZÁSOK ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK KAPCSOLATA ADÓHATÓSÁGOK Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság, NAV vámszerve, mint vámhatóság önkormányzat jegyzője

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 IV. évfolyam PSZ/Pü szak. Név: Neptun kód: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Adóigazgatásadóellenőrzés 2012/2013. I. félév

Részletesebben

Adóigazgatásadóellenőrzés

Adóigazgatásadóellenőrzés IV. évfolyam PSZ/Pü szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adóigazgatásadóellenőrzés 2013/2014. I. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése ADÓIGAZGATÁS, ADÓELLENŐRZÉS Tantárgy felelőse: DR SZALAI ERZSÉBET Kontaktórák

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 23-i ülésére Tárgy: Beszámoló 2011. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Dr. Árpásy Tamás jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 7-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2014. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17.

inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. inközponti Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZÁMVITELI POLITIKA Jóváhagyva: 2003. április 17. A Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület számviteli politikáját a számvitelről

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u Telefon: 92/ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 17-19. Telefon: 92/502-100 TISZTELT ADÓZÓ! Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének az 56/2007. (XII.28.) önkormányzati

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó

Adózási alapismeretek 4. konzultáció. Társasági adó Adózási alapismeretek 4. konzultáció Társasági adó A törvény 1996. évi LXXXI. törvény a társasági és osztalékadóról Az állami feladatok ellátásához szükséges bevételek biztosítása, a vállalkozások kedvező

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület december 19-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám:./2013 Előkészítő: Horváth Zsolt ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. december

Részletesebben

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére

38. számú információs füzet. A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére 38. számú információs füzet A helyi iparűzési adóval kapcsolatos legfontosabb tudnivalók 2010-től az önkormányzati adóhatóságok részére A közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról

Részletesebben

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei

Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei Az Adó-és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal 2008. évi ellenőrzési irányelvei 2008. február 19. Dr. Szikora János elnök Varga Lászlóné elnökhelyettes Hajdú Miklósné főosztályvezető Az ellenőrzési irányelv Az

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A számú bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 0605. számú bevalláshoz Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban Art.) 1. számú mellékletében foglaltak alapján a havi és az évközi adóbevallás benyújtására

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 56/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.

Részletesebben

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI

A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A TÁRSASÁGI ADÓ BEVALLÁST BENYÚJTÓ VÁLLALKOZÁSOK 2005. ÉVI ADÓZÁSÁNAK FŐBB JELLEMZŐI A gazdasági társaságok a 2005. i teljesítményeikről, mérlegadataikról, társasági és osztalékadó elszámolásukról - a

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről

Tájékoztató a 2014. évi adóigazgatási feladatok végrehajtásáról, az adóterv teljesüléséről Az előterjesztés száma: 81/2015. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2015. április 29-én, 19 órakor megtartandó ülésére Tájékoztató a

Részletesebben

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya:

1.. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya: Vállaj Község (1) Önkormányzata 3/1994.(VI.08) KT számú 12/2003.(XII.28.) KT számú rendelettel többször módosított egységes szerkezetbe foglalt r e n d e l e t e A helyi iparűzési adóról Vállaj Község

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat A társasági adó A társas vállalkozások (részvénytársaságok, kft-k, bt-k) eredményét terhelő központi költségvetést illető adónem. Közvetlen (direkt), jövedelemadó Magyarországon

Részletesebben

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel

2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG. 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel NAGYKOVÁCSI VIZIKÖZMŰ KFT 1.sz.melléklet 2012. ÉVI VEVŐKINTLÉVŐSÉG 2012.12.31. csökkentve a 2013.01.31.-ig befolyt befizetésekkel Adatok eft-ban 0-30 31-60 61-90 91-180 181-360 360 NAPON 100% HATÁRIDŐN

Részletesebben

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása

KÉRELEM ... Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység. nap. kérelmező képviselője aláírása KÉRELEM Gazdasági társaság (egyéb gazdálkodó szervezet) fizetési könnyítésre (fizetési halasztás, részletfizetés) és/vagy mérséklésre irányuló kérelmének elbírálásához _ ADATLAP Gazdasági társaság (egyéb

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2015. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Budapest Főváros IV. kerület ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT 1041 Budapest, István út 14. 231-3141, Fax.: 231-3151 mszabolcs@ujpest.hu ALPOLGÁRMESTERE www.tuv.com ID 9105075801 Management System ISO 9001:2008 valid

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK november 17-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 29/2011.(XI.24.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 26/2007. (X.17.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről Egységes szerkezetben a

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ 1 KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén fizetendő 2011. évi HELYI IPARŰZÉSI ADÓ BEVALLÁSÁHOZ Adókötelezettség, az adó alanya Adóbevallási és adófizetési kötelezettség

Részletesebben

Kiegészítő Melléklet a Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2012. évi Egyszerűsített éves beszámolójához ÁLTALÁNOS RÉSZ Vállalkozás elnevezése: Art Motives Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt

Részletesebben

Előterjesztés Beszámoló az önkormányzat évi adóztatási tevékenységéről

Előterjesztés Beszámoló az önkormányzat évi adóztatási tevékenységéről Előterjesztés Beszámoló az önkormányzat 2016. évi adóztatási tevékenységéről 1. előterjesztés száma: 387/2016 2. Előterjesztést készítő személy neve: Fritz Gábor 3. előterjesztést készítésében közreműködő

Részletesebben

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai

Az Adózás rendjéről szóló törvény évi változásai Az Adózás rendjéről szóló törvény 2017. évi változásai Módosító törvények 2016. évi C. törvény 2016. évi CIV. törvény 2016. évi CXXI. törvény 2016. évi CXXV. törvény 2016. évi CXXVII. törvény Képviseleti

Részletesebben

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira

Előterjesztés. A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére. Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Előterjesztés A Képviselő-testület 2013. október 10-i ülésére Intézkedési Terv az Állami Számvevőszék ellenőrzésének megállapításaira Tisztelt Képviselő-testület! Az Állami Számvevőszék 2013. évi jelentését

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót.

A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. A 2012 évi CXLVII. törvény ú,j választható adónemként vezette be a kisvállalati adót. Első ránézésre igen vonzó lehetőségről van szó, hiszen azok, akik 2013 januárjától e törvény szerint kívánnak adózni

Részletesebben

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI

A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI A HELYI IPARŰZÉSI ADÓVAL (Hipa) KAPCSOLATOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK 2010. JANUÁR 1. NAPJÁT KÖVETŐ VÁLTOZÁSAI Előadás témacsoportjai I. II. Jogszabályi előzmények, változás céljai, Hipa-hoz kapcsolódó adóztatási

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe:

Az adózó neve (cégneve): Születési helye: ideje: Anyja neve: Címe (lakóhelye, székhelye): Telephelye: Levelezési címe: HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 20 adóévről Velence önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről A bevallás elektronikus úton nem kitölthető,

Részletesebben

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai

A reklámadóról szóló évi XXII. törvény július 5-i hatállyal történő módosításai A reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 2015. július 5-i hatállyal történő módosításai Az adókötelezettség, az adóalany (1) A Ratv. 2. (1) bekezdése szerinti valamennyi adóköteles csatornán keresztül

Részletesebben

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK VILLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2015. (....) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL Villány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az Alaptörvény

Részletesebben

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában)

Ellenőrzési terv december 31-ig. (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Ellenőrzési terv 2016. december 31-ig (a helyi adók és a törvény által önkormányzati feladatként meghatározottak vonatkozásában) Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (továbbiakban: Art.)

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról.

Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete /2014.(XII.3.) sz. rendelete a az iparűzési adóról. Körösladány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

Részletesebben

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához

ADÓVÁLTOZÁSOK 2011. KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához ADÓVÁLTOZÁSOK 2011 KIEGÉSZÍTŐ az ADÓZÁS című könyv 2010. évi kiadásához Budapest, 2011 Adozas_kieg_2011.indd 1 2011.04.05. 10:46:11 Szerző: Sztanó Imréné dr. Lektor: Dr. Bokor Pál Kézirat lezárva: 20.03.31.

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képviselő-testülete. 26/2007.(XI. 29.) Ökt. rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete AZ IPARŰZÉSI ADÓRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 26/2007.(XI. 29.) Ökt rendelete az iparűzési

Részletesebben

Helyi iparűzési adóbevallás

Helyi iparűzési adóbevallás Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth u. 38. ( 52/207-021, 6 52/207-013 Helyi iparűzési adóbevallás... adóévről Nyírmártonfalva önkormányzatának illetékességi területén folytatott

Részletesebben

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények

Adózási alapismeretek 2. konzultáció. Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapismeretek 2. konzultáció Adózási alapfogalmak Adóhatóságok Ellenőrzés Jogkövetkezmények Adózási alapfogalmak Adóalany: az adó fizetésére kötelezett természetes vagy jogi személy, jogi személyiség

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 27-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-i rendes ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatásról Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 2013.02.07-2013.12.31. egyszerűsített éves beszámolójához. 2013. március 31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a Mérték Médiaelemző Műhely Közhasznú Nonprofit Kft. 213.2.7-213.12.31 egyszerűsített éves beszámolójához 213. március 31. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A

Részletesebben

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája

Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Nemzetgazdasági Minisztérium Könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének tematikája Államháztartási szakterület 2017. A tematika összeállítói Hajdics Antónia Amália (1. Fejezet) dr. Kokas Barbara,

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ

Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 1 Pesthy Ügyvédi Iroda Szekszárd Széchenyi u. 34. 7100 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ 2 1.) Általános jelentés A Pesthy Ügyvédi Iroda alapításának időpontja 1997.március 01. Az ügyvédi iroda

Részletesebben

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013.

Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. Iktatószám: F-016-012-064-008/2013. A Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV, 2011 előtt: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatallal, APEH) kapcsolatos ÁSZ jelentések és megállapításaik (2004-2013) Készítette:

Részletesebben

A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint

A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint A megváltozott bevallási és adatszolgáltatási kötelezettségek előírásai adózói csoportok szerint I. A adózói csoport Ide tartoznak: Art 1. melléklet I. A. 3. pontja szerinti - a havi, illetve negyedévi

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya

1. A rendelet célja. 2. A rendelet hatálya Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzati adóhatósági feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségi rendszeréről

Részletesebben

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére

Beszámoló a helyi adók és egyéb pénzügyi követelések állományáról, behajtásuk helyzetéről. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011. május 20-i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Az előterjesztést készítette: Vargáné Fodor Rita Előterjesztő: aljegyző

Részletesebben

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA

MINŐSÉGÜGYI ELJÁRÁS AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA AZ ADÓÜGYI IRODA FOLYAMATSZABÁLYOZÁSA 1. AZ ELJÁRÁS CÉLJA A jelen folyamatszabályozás a helyi adók kivetésével, beszedésével, a nem adózók felkutatásával, továbbá az önkormányzat adóhátralékainak és az

Részletesebben

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére.

A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/1996.(XII.31.)KT számú rendelet. A rendelet hatálya kiterjed Balotaszállás Községi illetékességi területére. A Helyi Iparűzési adóról szóló 8/199.(XII.31.)KT számú rendelet Balotaszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testület a helyi adókról szóló többszörösen módosított 1990. évi C. törvény 1. (1) bekezdésében

Részletesebben

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 OptiJUS Opten Kft. I 2014. évi XXII. törvény 2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 1 2014.8.15. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék 1. Értelmező rendelkezések 1 2. Az adókötelezettség, az adóalany 1 3.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S 5. napirendi pont E LŐ T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 29. napjára összehívott ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló az önkormányzati adóigazgatással

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2012 (XI.21.) önkormányzati rendelete A HELYI ADÓKRÓL (a módosításokkal egységes szerkezetben) Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 12/1996. (IV.26.) sz. önkormányzati rendelete Az építményadóról A Budapest, VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS

HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS HELYI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS 2007. adóévről ETYEK önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás, postára

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban)

A Hollóné Dr Baranyi Zita Ügyvédi Iroda kiegészítő melléklete 2014. december 31. (adatok ezer forintban) 1. Általános magyarázatok 1.1 JOGI VISZONYOK Az alapító-tulajdonos Hollóné Dr Baranyi Zita ügyvéd kérelme alapján a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöksége 2005. július 01-i ülésén az alapító okirat jóváhagyásával

Részletesebben

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Szőc község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2009. (XII.22.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Hatályos: 2014. január 1. Szőc 2013 A hirdetőtáblára kifüggesztve: 2013. november 29.

Részletesebben

AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI

AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI ÁFA ellenőrzés AZ ÁFA ELLENŐRZÉS FAJTÁI 1. Kiutalás előtti ÁFA adóellenőrzés 2. Bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ÁFA ellenőrzés. 2 Kiutalás előtti ÁFA adóellenőrzés Az Art. szerint az adóhatóság

Részletesebben