A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL 2000 2010"

Átírás

1 A HAZAI IFJÚSÁGKUTATÁS IRODALMÁBÓL Válogatott bibliográfia Andor Mihály Liskó Ilona: Iskolaválasztás és mobilitás. Bp., Iskolakultúra, p. Andor Mihály: A lakóhely hatása az iskolaválasztásra = Iskolakult p Andor Mihály: A nyelvtudás szociális háttere = Educatio p Arany Erzsébet: A cigány gyermekek pályaképe és életesélyei (p ) In: A romapedagógia elméleti és gyakorlati alapjai. [Szerk.]: Balázs Sándor Nagy Andor. Bp., Bajomi Iván Székely Erika: Diákok részvétele a központi szintű oktatásügyi érdekegyeztetésben (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Bánfalvy Csaba: Az iskolából a munka világába való átmenet nehézségei. Egy budapesti szakképző-iskolai diák-vizsgálat eredményei. Bp., ELTE Bárczi Gusztáv Gyógyped. Főisk. Kar, p. Barát Katalin Murányi István Pénzes Marianna: Drog érték család. Nevelőotthonban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje. Nyíregyháza, Észak-kelet-magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, p. Barta Erzsébet Szíjártó Imre: Iskoláskorú fiatalok médiabefogadási szokásai = Új Pedag. Szle p Bauer Béla: Fiatal vállalkozók értékválasztásai (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, L. még (p ) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum ELTE TÓFK, Bácskai Erika: Kábítószerek használata az ifjúsági populációban (p ) In: Addikciók. [Szerk.]: Németh Attila Gerevich József. Bp., Medicina Kvk., Csákó Mihály Berényi Eszter Bognár Éva Tomay Kyra: Politikai szocializáció Magyarországon a kilencvenes években = Szociol. Szle p Béni Gabriella: Phare-program a halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma fiatalok társadalmi beilleszkedésének támogatására = Új Pedag. Szle p Császi Lajos: Médiaerőszak. Egy vizsgálat és ami mögötte van = Belügyi Szle p Csikós Beáta: Reklámhatás vizsgálata a éves korosztály körében (p ) In: Acta inter urbes. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs Tanszék, Csillei Béla: A hátrányos helyzetű cigány fiatalok esélyei a szakképzésben (p ) In: Ciganológia romológia. [Szerk.]: Forray R. Katalin. Bp. Pécs. Dialóg Campus, Czibere Mária: A nyelvi attitűd vizsgálata középiskolások körében (p ) In: Nyelvek és kultúrák érintkezése a Kárpát-medencében. [Szerk.]: Borbély Anna. Bp., MTA Nyelvtud. Int. Élőnyelvi Oszt., Dalminé Kiss Gabriella: A munkatársadalom válsága és a fiatalok életesélyei = Valóság (35 45.) Demetrovics Zsolt: Amfetamin és ecstasy használat budapesti diszkókban (p ) In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp., Animula, Diósi Pál: Legénytoll a láthatáron 2. A fiatalok helyzetéről, problémáiról = Esély p Előzm. uott. 6. p Diósi Pál: Tarisznyaleltár. Budapesti fiatalok társas kapcsolataikról és generációjuk gondjairól. Bp., 1 A bibliográfia a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár szociológiai gyűjtemények adatbázisa, a SzocioWeb alapján készült. Az adatbázis elérhető a könyvtár honlapján: A bibliográfiai tételeket az adatbázis által használt formátumban közöljük. A válogatásban az empirikus kutatásokat bemutató publikációkat részesítettük előnyben. Terjedelmi okok miatt nem szerepelnek a bibliográfiában a határon túli magyar publikációk, a történeti témájú ifjúságszociológiai művek, külföldi szerzők Magyarországon megjelent művei és a könyvismertetések.

2 Fővárosi Pedagógiai Intézet, , [1] p. Elekes Zsuzsanna Paksi Borbála: Drogok és fiatalok. Középiskolások droghasználata, alkoholfogyasztása és dohányzása az évezred végén Magyarországon. Bp., Ifjúsági és Sportminisztérium, p. /ISMertető/ Enyedi Zsolt Erős Ferenc Fábián Zoltán: Előítéletesség és tekintélyelvűség a fiatalok körében (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, L. még (p ) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum ELTE TÓFK, Farkas András: A demokrácia fogalmának változása egyetemi hallgatóknál a rendszerváltozás folyamán (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Fábián Gergely Fónai Mihály: Célok, értékek, helyi cselekvés és helyi politikai részvétel nyíregyházi fiatalok körében (p ) In: Acta inter urbes. Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola Művelődéstudományi és Kommunikációs Tanszék, Fejér Balázs: LSD és popkultúra (p ) In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp., Animula, Fiatalkorú elkövetők I. [Szerk.]: Herczog Mária = Család, Gyermek, Ifj Fiatalok egészségi állapota és egészségmagatartása. [Az összefoglalót kész.:] Aszmann Anna. Bp., Orsz. Tisztifőorvosi Hiv., p. Forrai Judit: A serdülőkori szexuális ismeretek és magatartás 1997-ben Magyarországon, országos felmérés alapján (p ) In: Szexológiai olvasókönyv. [Szerk.]: Lux Elvira. Bp., Osiris, Forray R. Katalin: Pályakezdő cigány fiatalok. A munkavállalás lehetőségei Baranya megyében = Iskolakult p Fóti János: Az ifjúság elhelyezkedésének kérdései, a fiatalok munkanélkülisége, különös tekintettel az iskolázottság és szakképzettség kérdésére (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Fóti János: Néhány szempont az ifjúsági munkanélküliség kérdésének vizsgálatához (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Földes Petra: Szigetlakók és mások az ifjúságkutató szemével = Új Pedag. Szle p (Beszélgetés Gábor Kálmán szociológussal a Sziget-vizsgálat eredményeiről.) Gábor Edina Nagy Brigitta: Kockázatészlelés és kockázatvállalás fiataloknál (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Gábor Kálmán: A középosztály szigete. [A bibliográfiát összeáll. Pató Erika.] Szeged, Belvedere Meridionale Alapítvány, p., [16] t. /Ifjúsági korszakváltás/ A Sziget rendezvénysorozataira járó fiatalok társadalmi-kulturális jellemzői. Gábor Kálmán Dudik Éva: Középosztályosodás és a felsőoktatás tömegesedése = Educatio p Gábor Kálmán: Társadalmi átalakulás és ifjúsági kultúra (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Gábor Kálmán: Az ifjúságszociológia irányai. Ifjúságszociológiai kérdőjelek (p ) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum ELTE TÓFK, Gábor Kálmán Balog Iván Mátay Melinda Narancsik Ágnes: Korlátozott részvétel, felemás integráció a demokratikus intézményrendszerben. (Két város: Salgótarján és Sopron esete) (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Garami Erika: A fiatalok erőszakos mozgalmak iránti vonzalma. Néhány eredmény a TÁRKI 1993 végén lefolytatott ifjúságkutatásából (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Garami Erika: A munkaerőpiaci pozíciók javításának regionális aspektusai a fiatalok körében Győr-Moson- Sopron és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Gere László: Ifjúságkutatás előtt és után (p ) In: Kulturális segítőmunka fiatalokkal. A Művelődésszervezési és Felnőttnevelési Osztály által 1999-ben Balatonalmádiban rendezett konferencia anyagának szerkesztett változata. [Szerk.: Lipp Márta.] Bp., M. Művel. Int., p. Győrffy Iván: Rossz emberek a maszekok, a cigányok, néha a zsidók is. Egyetemisták a konténerügyről és

3 a kisebbségekről (p ) In: Cigánynak születni. Tanulmányok, dokumentumok. [Szerk.]: Horváth Ágota Landau Edit Szalai Júlia. Bp., Aktív Társadalom Alapítvány Új Mandátum, Havasréti József: A Sziget Kulturális Fesztivál mint turisztikai jelenség = Café Bábel /36/. p Hegedűs Judit: Javítóintézetben élő fiatalok és az erőszak = Belü. Szle p Horváth Ágnes: Kecskeméti főiskolások és a demokrácia értékei (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Hoyer Mária Tremkó Mariann: Istenkeresés helyett egyszerhasználatos kapcsolat, avagy a drogfogyasztó magatartás mint a társadalmi változások tükre (p ) In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp., Animula, Imre Anna: Vallásosság a mai egyetemi hallgatók körében (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Jakab Julianna: A versengésről. Teljesítményorientációs vonások a felsőoktatásban résztvevő hallgatók attitűdjeiben = Humpol. Szle p Jelentés a magyar közoktatásról [Szerk.]: Halász Gábor Lannert Judit. Bp., OKI, p. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, [Szerk.]: Ritter Ildikó. Bp., ISM, p. /ISMertető/ Kemény István: Roma (cigány) fiatalok a munkaerőpiacion (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, L. még (p ) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum ELTE TÓFK, Keszthelyiné Rédei Mária: A fiatalok és a gyermekek jövedelmi és kiadási helyzete Magyarországon a kilencvenes évek közepén (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Kézdi Gábor Köllő János: Életkor szerinti kereseti különbségek a rendszerváltás előtt és után (p ) In: Racionalitás és méltányosság. Tanulmányok Augusztinovics Máriának. [Szerk.]: Király Júlia Simonovits András Száz János. Bp., Közgazdasági Szemle Alapítvány, Kiss Éva: Dohányzási prevalencia értékek változása a budapesti éves diákok körében Budapest. (Follow up study) = Népeü (16 21.) Kó József: A magyarországi galeri bűnözés néhány jellemzője (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Koltayné Billédi Katalin: Főiskolai hallgatók pályaszocializációs vizsgálata I. Szociális munkás és gyógypedagógus hallgatók emberkép-jellemzői = Esély p Komáromi Éva: A droghasználat kialakulásának okai. A droghasználat előrehaladása (p , ) In: A drogkérdésről őszintén. [Szerk.]: Németh Sándor. Bp., B+V Lap- és Könyvkiadó, Koreny Ágnes: Mit csinálnak az európai fiatalok szabadidejükben? = Fordulópont /8/. p Kovács András : Vallás és vallásosság a mai magyar egyetemisták körében (p ) In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam egyház iskola társadalom a 20. században. [Szerk.]: Nagy Péter Tibor. Bp., Új Mandátum Kvk., Kristóf Tamás: Future orientation of young people in international comparison. (p ) In: The youth for a less selfish future. Papers of the I. Budapest Future Course. [Szerk.]: Nováky Erzsébet Kristóf Tamás. Bp., BKÁE, Lakatos Judit: Ifjúsági munkanélküliség. Az ifjúság munkaerőpiaci helyzete a '90-es évek közepén, a munkaerő-felmérés adatai alapján (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Lengyel László: Társadalmi átalakulás és ifjúság. Nyitó előadás (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Ligeti György: Értékek helyett érdekek. Értékátadási folyamatok a mai magyar középiskolában = Esély p Liskó Ilona: Az iskolarendszer átalakulási tendenciái (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Liskó Ilona: A szakközépiskolások felsőfokú továbbtanulása = Educatio p Liskó Ilona: A szakmunkástanulók és a vallás (p ) In: Oktatáspolitika és vallásszabadság. Állam egyház iskola társadalom a 20. században. [Szerk.]: Nagy Péter Tibor. Bp., Új Mandátum Kvk., Magyar Ifjúsági Konferencia, Alapítói almanach [Szerk. Mihály Erzsébet Tókos Pál] [B.,],ISM, p.

4 A Magyar Ifjúsági Konferencia munkájában részt vevő magyarországi és határon túli szervezetek, intézmények címe, célkitűzésük és programjaik. Marián Béla: Érzelmi és ideológiai dimenziók a középiskolások pártválasztásaiban (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Marton Klára: Mitől mások az afgánok? Ahogy magyarországi afgán kamaszok és szüleik látják (p ) In: Diskurzusok a vándorlásról. [Szerk.]: Sik Endre Tóth Judit. Bp., MTA Politikai Tud. Int., Matiscsák Attila: A hallgatói önkormányzat kialakulása és szerepváltása a kilencvenes években = Educatio p Medgyesi Márton Szivós Péter Tóth István György: Szegénység és egyenlőtlenségek. Generációs eltolódások (p ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp., TÁRKI, Mezei István: Arccal a túlélés felé. Egy válságtérségről az emberi erőforrások szemszögéből (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Mihály Ildikó: Krízishelyzet vagy megold/hat/atlan problémák? = Új Pedag. Szle p Mikus Edit, Sz.: A pornográfia és az ifjúság (p ) In: Szexológiai olvasókönyv. [Szerk.]: Lux Elvira. Bp., Osiris, Mitől fél a kamasz? = Fordulópont /9/. p Morvai Krisztina Pap Enikő: Mit tudnak a fiatal magyar nők a prostitúcióról és a nőkereskedelemről? = Belü. Szle Különszám. p Kérdőíves felmérés a legveszélyeztetettebb csoportok között. Murányi István: Családi szocializáció és nemzeti identitás. Egy empirikus vizsgálat eredményei (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, éves fiatalok véleménye a magyarságról és a cigányságról. Murányi István: Nevelőotthonokban élő fiatalok drogfogyasztása és értéktudata (p ) In: Barát Katalin Murányi István Pénzes Marianna: Drog érték család. Nevelőotthonban élő fiatalok drogfogyasztása és értékrendje. Nyíregyháza, Észak-kelet-magyarországi Szenvedélybetegségeket Megelőző Egyesület, Münnich Iván: Ártalmas videojátékok = Fordulópont /7/. p Nagy Ádám: Civil a pályán? Az ifjúsági intézményrendszer struktúrái a rendszerváltás után: a civil részvétel = Politikatud. Szle p Nagy Lászlóné: Önpusztító szenvedélyek veszélye a középiskolások között mért kutatási adatok tükrében = Egészségnev p Narancsik Ágnes: Az alternatív kultúrától a fogyasztói iparig (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Németh Ágnes Aszmann Anna Nyuli Krisztina: Magyar serdülők táplálkozási szokásai egy nemzetközi vizsgálat tükrében = Egészségnev p Németh Zsolt, B.: Agresszió fiatalkorban fiatalkori bűnözés a média tükrében (p ) In: Az agresszió világa. [Szerk.]: Hárdi István. Bp., Medicina Kvk., Németh Zsolt, B.: Az ifjúság kriminális veszélyeztetettségének néhány eleme (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, The 1999 ESPAD report. Alcohol and other drug use among students in 30 European countries. [Írták:] Björn Hibell et al. [Stockholm], Swedish Council for Information on Alcohol and Other Drugs (CAN), , [21] p. Magyarországról is. Oláh Anna: A cigánygyerekek továbbtanulásának családi háttere I II = Család, Gyermek, Ifj , 4. p ; Oravecz Róbert: Serdülőkori szuicid veszélyeztetettség, a trauma és a szülői alkoholfogyasztás = Szenvedélybetegségek p Osváth Péter Fekete Sándor Domino, George: Szuicidummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizsgálata professzionális különbségek = Mentálhig. és pszichoszom p Orvostanhallgatók, bölcsészek, szociális munkások és nővérek körében. Paksi Borbála: A szintetikus drogok epidémiája Magyarországon a 90-es évek végén (p ) In: A

5 szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp., Animula, Péley Bernadette: Élettörténet és szociális reprezentáció. Fiatal kábítószerélvezők élettörténeti epizódjainak elemzése az identitás szociális reprezentációja szempontjából (p ) In: Tele-dialógus. Tanulmányok az öngyilkosság-megelőzés kommunikatív perspektíváiról. [Szerk.]: Kelemen Gábor. Pécs, Pro Pannonia Kiadói Alapítvány, Pikó Bettina: Dohányzás serdülő- és ifjúkorban: az attitűdöktől a magatartásig = Szenvedélybetegségek p Pikó Bettina: Nyertesekből vesztesek? Veszélyeztetett ifjúság a posztszocialista társadalomban = Társad.kut p Pikó Bettina: A rizikó- és protektív elméleti megközelítés alkalmazása a serdülő lányok kockázati magatartásának vizsgálatában = Mentálhig. és pszichoszom p Pikó Bettina: A társas kapcsolati háló szerepe a dohányzás serdülőkori előfordulásában = Népeü p Rácz József Urbán Beatrix Lencse Menyhért: Biztonságosabb táncolás Party Service (p ) In: A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. Bp., Animula, Rácz József: Droghasználat Magyarországon (p ) In: A drogkérdésről őszintén. [Szerk.]: Németh Sándor. Bp., B+V Lap- és Könyvkiadó, Reisz Terézia: Az iskolai tudás szociokulturális háttere. Az iskolai teljesítmények szociokulturális megközelítése = Iskolakult , 10. p ; p Róbert Péter : Bővülő felsőoktatás. Ki jut be? = Educatio p Sárik Eszter Vasvári Csaba: Valóban az erőszak a főszereplő? A gyermek- és fiatalkori bűnözés helyzete és tendenciái napjainkban = Belü. Szle p Seregi Judit Várkonyi Ágnes: Gyermek- és ifjúsághigiéné. Bp., Semmelweis K p. Susánszky Éva Szántó Zsuzsa Csoboth Csilla Purebl György: Család: erőforrás vagy veszélyforrás? Nappali tagozatos, középiskolában és felsőfokú intézményekben tanuló fiatal lányok közérzete, 1998 = Századvég. Új foly p Szabó Ildikó: A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. [Előszó]: Papp Zsolt. 2. jav. bőv. kiad. Bp., Hatodik Síp Alapítvány Új Mandátum Kvk., p. /Nagyítás. Szociol. kvek, 32./ Szabó Ildikó Örkény Antal: A tizenévesek nemzetfogalma (p ) In: A gyermek évszázada. [Szerk.]: Pukánszky Béla. Bp., Osiris, Szabó Ildikó Imre Anna Lannert Judit Mártonfi György: Tizenhét éves középiskolások pályaválasztási elképzelései. Bp., OKI Kut. Közp., p. Szegő Szilvia: Ifjúság és a munka világa (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, drogfogyasztók, szubkultúrák. [Szerk.]: Demetrovics Zsolt. [Előszó]: Buda Béla. Bp., Animula, p. Sziszik Erika Klér Andrea: Akikért a törvény szól = Esély p Zuglói veszélyeztetett családok körében elvégzett reprezentatív kutatás. [Tanulmányok cigány gyermekekről és fiatalokról] = Iskolakult p Tarján G. Gábor: A skinhead mozgalom és a társadalom (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély?. [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged, Belvedere Meridionale, Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk. Gábor Kálmán]. Szeged, Belvedere Meridionale Alapítvány, , [3] p. /Ifjúsági korszakváltás/. A M. Szociol. Társ. Ifjúságszociol. Szakoszt. Konferenciájának /1997./ anyaga. Technokultúra. [Szerk.]: Ferenczi Attila = Replika /március/. p Tistyán László Füzesi Zsuzsanna: Kábítószer-fogyasztás a középiskolások körében. Egy szociológiai vizsgálat eredményei. Pécs, Fact Intézet, p. Bibliogr. p Tomka Miklós: Vallás és ifjúság között (p ) In. Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk. Gábor Kálmán]. Szeged, Belvedere Meridionale Alapítvány, Tóth László: Hamburger-szex és konzervatív ifjúság (p ) In: Társadalmi átalakulás és ifjúság. A szabadság mint esély? [Szerk.]: Gábor Kálmán. Szeged. Belvedere Meridionale, L. még (p ) In: Süsü a társadalomban. Társadalomismereti olvasókönyv. [Szerk.]: Bauer Béla. Bp., Új Mandátum ELTE TÓFK, Tóth Olga: Tizenévesek és szüleik = Család, Gyermek, Ifj p

6 Törő Klára Nagy Ágnes Rózsa Sándor Sótonyi Péter: Budapest területén bekövetkezett gyermek- és serdülőkori öngyilkossági halálesetek elemzése = Szenvedélybetegségek p Udvarhelyi Éva Tessza: A bevásárlóközpont mint kulturális tér. A Pólus Center szerepe az odajáró fiatalok életében = Kult. és Köz. III. folyam p Uzzoli Annamária: A budapesti év közötti korosztály életkörülményeinek vizsgálata esettanulmányok alapján = Tér és Társ p Vaskovics László: A posztadoleszcencia szociológiai elmélete = Szociol. Szle p Vavró István: A gyermek- és fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése = Család, Gyermek, Ifj p Vámos Dóra: A munkapiacon diplomával = Educatio p Vári Péter Bánfi Ilona Felvégi Emese Rózsa Csaba Krolopp Judit Szalay Balázs: A tanulók tudásának változása. I II. A Monitor '99 felmérés előzetes eredményei = Új Pedag. Szle , 7 8. p ; Várnagy Elemér Várnagy Péter: A hátrányos helyzet pedagógiája. Bp., Corvinus K., p. /A hét szabad műv. kvt./ Veér András Nádori László Erőss László: Alternatív drogstratégia. Bp., M. Pszichiátriai Társ. Animula Egyesület, p. Velkey László: A televízió és videó műsorok, mint gyermekeink, fiataljaink testi-lelki-szellemi egészségét veszélyeztető tényezők = Mentálhig. és pszichoszom p Vetró Ágnes: Agresszió a képernyőn, a képernyő agresszivitása (p ) In: Az agresszió világa. [Szerk.]: Hárdi István. Bp., Medicina Kvk., Vetró Ágnes: A gyermek- és serdülőkori depresszió = Fordulópont /9/. p Vikár György: A serdülőkori válság = Fordulópont /9/. p Virág Teréz: A serdülőkor társadalmi traumái = Fordulópont /9/. p The youth for a less selfish future. Papers of the I. Budapest Future Course. [Szerk.]: Nováky Erzsébet Kristóf Tamás. Bp., BKÁE, p. Zelenay Anna: A trend nemzedéke és a televízió. Mit néznek a kábelesek? = Jel-Kép Új folyam p Andor Mihály: Társadalmi egyenlőtlenség és iskola = Educatio p Az 1963-ban kezdődő felmérések eredményeiről. Balázs Éva: Expanzió a középiskolában. Egy vizsgálat tapasztalatai = Új Pedag. Szle p Balogh Eszter: Gyermeki és diákjogok az iskolában. Egy kérdőíves vizsgálat eredményei = Család, Gyermek, Ifj p Bauer Béla: A fiatalok értékrendjének eltérései a különböző régiókban (p ) In: Filozófia művelődés történet, [Szerk.]: Donáth Péter Farkas Mária. Bp., Trezor, /Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főisk. Karának tudományos közleményei, 19./ Bácskai Erika: Az ifjúsági drogproblémák iskolai megelőzése. Illúzió vagy realitás? (p ) In: Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. Vác, Alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos kutatások ism. /1991, 1998, 1999./ Berkics Mihály Fülöp Márta: Az üzlet és vállalkozás iránti attitűdök közgazdasági oktatásban résztvevő serdülők körében = Alkalm. Pszichol p Besir Anna: Reklám, mert megérdemlem! Reklámszlogenek hatásvizsgálata felvételizők körében (p ) In: A reklámról ma Magyarországon. Szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Salánki Ágnes. Bp., Eötvös József Könyvkiadó, Bényei Judit: Az Alkonyzónától a Simpson családig = Médiakutató p Fiatalok által kedvelt televíziós sorozatokról. Bindorffer Györgyi: Kettős identitás. Etnikai és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. Bp., Új Mandátum Kvk. MTA Kisebbségkutató Intézet, p. A svábok körében készült, három generációt vizsgáló felmérés ismertetése. /1993./ Boreczky Ágnes Lukács István: Jönnek a romák? Cigányprogram ELTE TFK (p ) In: Romák és oktatás. [Szerk.]: Andor Mihály. Pécs, Érettségizett roma tanulók számára létrehozott 0. évfolyam az ELTÉ-n. Buda Béla: Az elektronikus kommunikációs kultúra árnyoldalai? Aggályok és tények az internet és a mobiltelefon visszaélő illetve túlhasználatával kapcsolatban (p ) In: A 21. századi kommunikáció új

7 útjai. Tanulmányok. [Szerk.]: Nyíri Kristóf. Bp., Csegény Péter Kákai László Kern Tamás Kucsera Tamás Gergely Szabó Andrea: Sikerágazat?! A magyar felsőoktatás integrált világa. Bp. Pécs, HÖOK Pannónia könyvek p. Czeglédi Sándor: Számítógép és Internet-használat elsőéves veszprémi egyetemisták körében. = Iskolakult p Demetrovics Zsolt: Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein. [Előszó]: Topolánszky Ákos. Bp., L'Harmattan, p. /Szakmai Forrás Sor. Kutatások, 1./ A digitális jövő térképe. A magyar lakosság és az Internet. Kiinduló állapotfelvétel. Bp., ITTK TÁRKI, p. Diósi Pál: Aszfaltkirályság. /A Fiatalok '98 munkacímű kutatás zárótanulmányának szerkesztett, rövidített változata/ (p ) In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közművelődésről [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp., BMK, Domokos Tamás: A veszprémi ifjúsági munkanélküliség alakulását befolyásoló tényezők longitudinális vizsgálata (p ) In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások. [Szerk.]: Pongrácz László. Bp., Drogcsapda. [Szerk.]: Jávor Éva. Bp., Paginarum, , [4] p., [16] t. Dudik Éva: Szigetlakók = Educatio p Esélyteremtés az oktatásban a hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztatására. A Nemzeti Szakképzési Intézetben október án rendezett nemzetközi konferencia anyaga. [Szerk.]: Mirk György. Bp., NSZI, p. Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közművelődésről: [Szerk.]: Slézia Gabriella. [Bp.], BMK, p. Finta Éva: Egészségmagatartás vizsgálat Tolna megyében éves fiatalok körében = Egészségnev p Fogyatékos fiatalok. [Szerk.]: Illyés Sándor = Educatio p Fónay Mihály Filepné Nagy Éva: A roma tanulók helyzete a közoktatásban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Educatio p Fűrész Gábor: Az új generáció és az új média. Internethasználat és informatikai kultúra a évesek között = Kutatási jelentés p Gábor Kálmán: Island of the middle class. Die Insel der Mittelklasse. [Transl. Tamás Domokos Imre Márton]. Szeged, Belvedere Meridionale, , [2] p., [16] t. Galasi Péter Timár János Varga Júlia: Pályakezdő diplomások a munkaerőpiacon (p ) In: Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés. [Szerk.]: Semjén András. Bp., MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Gayer Gyuláné: Diplomás munkanélküliek = Munkaü. Szle p Gazsó Tibor Szabó Andrea: Ifjúság Nagymintás ifjúsági vizsgálat (p ) In: Magyarország politikai évkönyve 2000-ről. [Szerk.]: Kurtán Sándor Sándor Péter Vass László. Bp., Gere Ilona: Ifjúsági munkanélküliség. A probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők (p ) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., Géczi János Huszár Zsuzsanna Mrázik Júlia Sramó András: A romákkal kapcsolatos beállítódás vizsgálata pécsi tanárszakos hallgatók körében (p ) In: Romák a 21. század Magyarországán. Multidiszciplináris konferencia a Kölcsey Ferenc Protestáns Szakkollégium szervezésében. Budapest március Erdőkertes, Gyermekvilág. Tanulmányok a gyermekek életmódjáról. [Szerk.]: Susánszky Éva Szántó Zsuzsa. Bp., MTA Szociol. Kutat. Int. Fekete Sas K., , p. XXIV. Gyuris Tamás: Kilakoltatás, hajléktalan családok, fiatalok, gyerekek (p ) In: Utak és lehetőségek a szegénység visszaszorítására. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán szeptember [Szerk.]: Osztovits Ágnes. Bp., Hajnal Ágnes Susánszky Éva Csoboth Csilla: Öngyilkossági gondolat és az egészségi állapot összefüggései fiatal, még tanulmányokat folytató nők körében = Mentálhig. és pszichoszom p L. még erről: Psychiátria Hung p Herédi Katalin Nyári Tibor: A drogfogyasztás kialakulásában szerepet játszó lehetséges rizikótényezők vizsgálata szegedi középiskolások körében = Egészségnev p Heves Andrea: Kenyeret és cirkuszt kamaszok a bevásárlóközpontokban = Család, Gyermek, Ifj p Hidvégi Péter: A munkanélküliség és a pályaválasztás összefüggései társadalmunkban = Munkaü. Szle 45.

8 p Hunyady Györgyné: Pályakezdők pedagógiai értékválasztásai (p ) In: Ezredforduló, műveltségkép, kisgyermekkori nevelés. A Budapesti Tanítóképző Főiskolán a Tudomány Napja alkalmából november 3 4-én rendezett konferencia előadásai. [Szerk.]: Radnainé Szendrei Julianna. Bp., Trezor, Joubert Kálmán Gyenis Gyula: A fiatal felnőttek biológiai állapota a sorkötelesek és az egyetemi hallgatók adatainak tükrében (p ) In: Történeti demográfiai évkönyv, [Szerk.]: Faragó Tamás Őri Péter. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int. 1. kötet Gyorsjelentés , [2] p. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, [Szerk.]: Ritter Ildikó. Bp., ISM., p. /ISMertető/ Kábítószer-fogyasztó Pygmalion a tanteremben. [Szerk.]: Bácskai Erika. Vác, Egészséges Ifjúságért Alapítvány, , [4] p. Kamarás Ferenc: Családalapítás és gyermekvállalás az 1990-es években és az ezredfordulón = Demográfia p Karvalics László, Z.: A netnemzedék vizsgálatának szemléleti alapjai. A morális pániktól az ismeretelméleti megalapozásig = Új Pedag. Szle p Kern Tamás Szabó Andrea: Euro-atlanti csatlakozás megítélése a fiatalok körében (p ) In: Politikatudományi válaszok a 21. század kihívásaira. VII. Politológus vándorgyűlés. [Szerk.]: Kunszt Márta LaczkónéTuka Ágnes. [Közread. a] PTE. Pécs, Kódex, Koltayné Billédi Katalin: Főiskolai hallgatók pályaszocializációs vizsgálata. II. Szociális munkás és gyógypedagógus hallgatók szociális intelligenciájának jellemzői = Esély p A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolán. Előzm.: Uott Kovács András: Zsidók és magyarok. A mai magyar egyetemi hallgatók sztereotípiái (p ) In: Sztereotípiakutatás. Hagyományok és irányok. [Szerk.]: Hunyadi György Nguyen Luu, Lan Anh. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Kovács István: A vidéki fiatalok Budapesten. Bp., FISZ Palimpszeszt, p. Krémer Ferenc Valcsicsák Imre: Előítéletesség a főiskolai hallgatók körében. Vélemények, meggyőződések a cigányságról egy vizsgálat jegyzetei = Társ. és Gazd. Society and Econ p Laki László Nyerges Mihály: Sportolási szokások az ezredfordulón a fiatalok körében = Kalokagathia p László Miklós: Példa-kép (p ) In: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókő, [Szerk.]: Gabos Erika. Bp., Felmérés az ált. isk. 4., 8. osztályos, és a középisk. 4. oszt. tanulói körében. /1998./ Ligeti György: Baracklopás = Belü. Szle p Pécsi középiskolások tolerancia- és morális szintje és konfliktusmegoldó képessége. Ligeti György: Hasadékok. Valóság és jogszerűség a középiskolákban. Az egyenrangúság és egyenjogúság lehetőségei a középiskolákban = Esély p Ligeti György: Internet és a demokratikus attitűdök = Kutatási jelentés p Liskó Ilona: Fiatal szakmunkások a munkapiacon (p ) In: Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés. [Szerk.]: Semjén András. Bp., MTA Közgazdtud. Kutatóközpont, L. még Munkaü. Szle, , 2. p ; Liskó Ilona: A szakképzési rendszer átalakulása és a fiatal szakmunkások elhelyezkedési esélyei (p ) In: EU-konform foglalkoztatáspolitika. A hazai foglalkoztatáspolitika átalakítása a közösségi gyakorlatnak megfelelően. [Szerk.]: Frey Mária. Bp., A média hatása a gyermekekre és fiatalokra II. Dobogókő, Szerk. Gabos Erika. [Bp.] Nemzetközi Gyermekmentő Szolg. Magyar Egyesülete, p. Mityók F. Viktor Séra László: Video- és számítógépes játékok, televíziónézés és agresszivitás = Alkalm. Pszichol p Mozaikok a gyermekszegénységről. Közelítések a gyermekek és családjaik jóléti helyzetének kutatásában. Bp., KSH Népességtud. Int., p. /KSH Népességtud. Kut. Int. kut. jel., 69./ Ne hagyjuk őket magukra. Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. [Szerk.]: Herczog Mária. Bp., Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület, p. Németh Vilmos: Globális generáció (p ) In: Globalizációról másképpen. [Szerk.]: Tóth Attiláné. Bp., Arisztotelész Studium BT, Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés. [Szerk.]: Semjén András. Bp., MTA Közgazdtud. Kutatóközpont,

9 p. /Munkatudományi kutatások/ Osváth Péter Fekete Sándor Boncz István Varga Gábor Domino, George: Szuicidummal kapcsolatos attitűdök összehasonlító vizssgálata = Psychiatria Hung p Egyetemi hallgatók, ápolónők öngyilkossággal kapcsolatos attitűdjei 3 megyében. Örkény Antal Szabó Ildikó: A siker záloga. Magyarországi és romániai középiskolások életstratégiáinak értékei = Educatio p Pikó Bettina Fitzpatrick, Kevin M.: Fiatalok rizikómagatartása a kultúra tükrében. Magyar és amerikai fiatalok összehasonlító vizsgálata = Egészségnev p Pikó Bettina: Serdülők és fiatalok dohányzással, alkohol- és drogfogyasztással kapcsolatos vélekedései. Újabb kockák a kirakós játékhoz = Szenvedélybetegségek p Ranschburg Jenő: A drogfogyasztás kockázati tényezői gyermek- és serdülőkorban (p ) In: Drogcsapda. [Szerk.]: Jávor Éva. Bp., Paginarum, Rácz József Geresdi Zsolt: Az underground partikultúra értékvilága Magyarországon = Educatio p Rákár Natália Varga Gabriella: Gyakorló védőnők és védőnői képzésben részt vevő főiskolai hallgatók körében végzett kérdőíves felmérés összegzett eredményei (p ) In: Ne hagyjuk őket magukra! Megelőzhető az újszülöttgyilkosság. [Szerk.]: Herczog Mária. Bp., as felmérés a nem kívánt terhességről kialakított véleményről. Romák és oktatás. [Szerk.]: Andor Mihály. [Közread. a] Iskolakultúra. Pécs, p. Sági Matild: A gyerekek szabadidős tevékenységei és a televízió (p ) In: A média hatása a gyerekekre és a fiatalokra 2. Dobogókő, [Szerk.]: Gabos Erika. Bp., Sárik Eszter: A gyermek- és fiatalkori bűnözés napjainkban = Belü. Szle p Szabó András: Kiszakadás vagy leszakadás. Diszfunkciók a felnőtté válás során (p ) In: Fiatalok az utcán. Tanulmányok a városi fiatalok csoportjait elérni kívánó közművelődésről [Szerk.]: Slézia Gabriella. Bp., BMK, Szabó Ildikó Örkény Antal: Magyar középiskolások politikai világképe és euroregionális tudata (p ) In: Ezredvégi értelmezések. Demokráciáról, politikai kultúráról, bal- és jobboldalról. 2. köt. [Szerk.]: Simon János. Bp., Villányi úti Konferenciaközpont és Szabadegyetem Alapítvány, Szabó Ildikó Horváth Ágnes: Tanítóképző főiskolások elképzelései a kisebbségekkel létesíthető kapcsolatokról (p ) In: Romák és oktatás. [Szerk.]: Andor Mihály. Pécs, Szemere Anna: Up from the underground. The culture of rock music in postsocial Hungary. Pennsylvania, Pennsylvania State Univ. Pr., X, [4], 253 p. Szentannai Ágota: A Magyarországon tanult fiatalok karrierkövetése = Regio p Az ben végzett határon túli magyar fiatalok életpályája c. kutatás ism. Székelyi Mária Csepeli György Örkény Antal: Ambíciók iskolája. /A család, az iskola és a barátok szerepe a sikeres roma életpályák alakulásában/ (p ) In: Útközben. Tanulmányok a társadalomtudományok köréből Somlai Péter 60. születésnapjára. [Szerk.]: Pál Eszter. Bp., Új Mandátum Kvk., Tanulmányok a kábítószer-problémáról. [Szerk.]: Ritter Ildikó. [Közreműk.:] Komáromi Éva. Veszprém, Veszprémi Érseki Hittud. Főisk., Tót Éva: Számítógépek az iskolában. Bp., Oktkut. Int., p. /Kutatás közben, 229./ Alap- és középfokú oktatási intézményekben. L. még Kutatási jelentés p. 91. Tóth Erika: Biológiai és kulturális határok az anorexia nervosa kialakulásában = Pszichol p Tóth Olga: A veresegyházi kistérségben élő fiatalok jövőképe, értékrendje és egészségmagatartása (p ) In: Gyermekvilág. Tanulmányok a gyermekek életmódjáról. [Szerk.]: Susánszky Éva Szántó Zsuzsa. Bp., MTA Szociol. Kutató Int. Fekete Sas, Török Balázs: A diákok számítógép-használati szokásai az internetezés és az elektronikus levelezés = Új Pedag. Szle p Utasi Judit: A javítóintézetből elbocsájtott fiatalkorúak pártfogó felügyeletének eredményessége (p ) In: Kriminológiai tanulmányok, 38. [Szerk.]: Irk Ferenc. Bp., Orsz. Kriminológiai Int., Velkey László: Bántalmazott és bűnelkövető gyermek- és fiatalkorúak = Mentálhig. és pszichoszom p Volentics Anna: Pedagógusok tudása és ismeretigénye a viselkedészavarokról. Egy kutatás tanulságaiból = Educatio p Wintermantel Zsolt: A Budapesti Műszaki Egyetem friss diplomásainak elhelyezkedési esélyei. Felmérés a BME-n az 1997-ben végzettek között (p ) In: Foglalkoztatást elősegítő munkaügyi kutatások.

10 [Szerk.]: Pongrácz László. Bp., Balázs János Paksi Borbála: Iskola, értékek, értékorientációk In: Életvilágok találkozása. Az iskola külső és belső világának interdiszciplináris vizsgálata. [Szerk.]: Perjés István Kovács Zoltán. [Bp.], Aula, p. /Iskolaképek, 1./ Baráth Árpád Gyurok János Sokcsevits Dénes: A magyarországi horvát fiatalok életmódja. Bp., Croatica, p. Bauer Béla Tibori Tímea: Az ifjúság viszonya a kultúrához ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Bauer Béla: Az ifjúság viszonya az értékek világához ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Benkő Antal: A személyiség kiteljesedése ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Békési Ágnes: Szocializációs minták átörökítése cigány-zenész családokban = Educatio p A bevásárló és szórakoztató központokban csellengő fiatalok drogérintettsége. (Elővizsgálat). Bp., NDI, p. Billédi Katalin: Emberi kapcsolati jellemzők összehasonlító vizsgálata segítő és más hivatásra készülő hallgatók körében = Szociális Munka p Blaskó Zsuzsa: Pályakezdő diplomások a munkapiacon egy nemzetközi összehasonlító vizsgálat néhány tanulsága = Educatio p Blaskovich Erzsébet: Nemzedéki viszonyulás a súlyos beteg idősekhez és haldoklókhoz (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, december 3 4. [Szerk.]: Németh György. Bp., Szociális és Családügyi Minisztérium, Boreczky Ágnes: Családtörténet, mobilitás és iskoláztatás = Iskolakult p Bukodi Erzsébet: Párkapcsolat-formálódás az ezredfordulón ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Bukodi Erzsébet: Társadalmi mobilitás Magyarországon, ( ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp., TÁRKI, Intergenerációs mobilitás. Büki Péter: A speciális szükségletű gyermekek és fiatalok = Kapocs p Felmérés alapján. Előzm.: Uott p , 2., p Csákó Mihály:...És a doktor úr gyereke? Adalékok egyes értelmiségi kategóriák gyerekeinek továbbtanulásához = Educatio p Csépányi Gabriella Urbanekné László Judit: Állami gondozásból kikerült, fiatal hajléktalanok életesélyei ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Csoboth Csilla: Fiatal nők egészségmagatartása (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, december 3 4. [Szerk.]: Németh György. Bp., SzCsM, Csorba József: A drogfogyasztás előjelei és kockázati tényezői (13 18.) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Csőregh Éva: Azóta. Egy utánkövető vizsgálat tapasztalatai, kérdései = Új Pedag. Szle p A lakótelepi fiatalok kutatás folyt. Darvas Ágnes Tausz Katalin: A gyermekek szegénysége = Szociol. Szle p Dávid Tamás: Az addiktív drogfogyasztás pszichés háttere (28 42.). Az addiktív drogfogyasztók kapcsolatalakítási sajátosságai (47 60.) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Demetrovics Zsolt: Néhány gondolat a drogproblémáról (9 34.) In: Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. [Szerk.]: Buda Béla. Bp., NDI, 2002.

11 Diósi Pál: Eltérő feltételek, eltérő megoldások = Kult. és Köz. III. folyam p Empirikus vizsgálat 1999-ben az ifjúság művelődéséről. Diósi Pál: Fészekrakás. A családi- és lakásviszonyok tényei, tervei a zuglói fiatalok körében = Esély p Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. [Szerk.]: Buda Béla. Bp., NDI, p. /Szakmai Forrás Sorozat/ Fábri István: A sport mint a fiatal korosztályok életmódjának meghatározó eleme ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Fekete Erzsébet: Droghatások és kezelési lehetőségek a fiatalkorú bűnelkövetők körében = Belü. Szle p Flammich Mariann: Hackerek. Vázlat a magyar hacker szubkultúráról = Médiakutató p Forray R. Katalin Híves Tamás: Jelentkezés a felsőoktatásba, 2001 = Tér és Társ p Fülöpné Erdő Mária: Médiahasználat és olvasóvá nevelés. Bp., Corvinus K., p. Gábor Kálmán: A Győr-Moson-Sopron megyei éves fiatalok. Szeged, Belvedere Meridionale, p. /Ifjúsági korszakváltás/ Gábor Kálmán: A magyar fiatalok és az iskolai ifjúsági korszak. Túl renden és osztályon? (23 41.) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Galasi Péter: Fiatal diplomások a munkaerőpiacon a tömegesedés időszakában = Educatio p Galasi Péter: Fiatal diplomások életpálya-vizsgálata ( ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp.. TÁRKI, Gazsó Tibor Szabó Andrea: Társadalmi közérzet, politikához való viszony ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Gereben Ferenc Görgőy Rita Kolozsvári Judit: A Kárpát-medencében élő magyar fiatalok értékvilága, vallásossága és identitástudata = Protestáns Szemle p Gyermek-, művelődési és ifjúsági házak, Kutatási beszámoló. [Közreműk.]: Szabó Andrea Kovács Szilvia Bitter Brunó Bauer Béla. Budapest, ISM Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, p. /ISMertető/ Gyukits György Ürmös Andor Csoboth Csilla Purebl György: Fiatal roma nők véleménye egészségi állapotukról és egészségügyi ellátásukról (p ) In: Egészségügy, kommunikáció, cigányság. Oktatási és módszertani segédanyag az orvosegyetemek és egészségügyi főiskolák részére. [Szerk.]: Ambrus Péter Csépe Péter Forrai Judit. Bp., Új Aranyhíd Kft. 1. köt., Hekliné Herbály Katalin: A formálódó vidéki agrárértelmiség. A karcagi kistérség agrárfelsőoktatásban tanuló fiataljainak véleménye a vidékfejlesztés jövőbeni szerepéről (p ) In: Kulcsemberek. Az egyén helye, szerepe a változó társadalomban. Key figures. The place and role of individuals in changing society. [Szerk.]: Örsi Julianna. Túrkeve, Túrkevei Kulturális Egyesület, Herczog Mária Neményi Eszter Rácz Andrea: A gyermekekkel szembeni szexuális visszaélésekről. Bp., Család, Gyermek, Ifj. Egyes., p. Horkai Anita: Screenagerek. Kvalitatív kutatás a középiskolások körében = Educatio p Hrubos Ildikó Konczné Remler Tímea Veroszta Zsuzsanna: A hallgatók társadalmi háttere és a képzéssel kapcsolatos motivációi (p ) In: Az ismeretlen szakképzés. Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés kutatásának tanulságai. [Szerk.]: Hrubos Ildikó. Bp., Oktatáskutató Int. Új Mandátum Kvk., Huszár Zsuzsanna: A számosságérzékenység fogalma és jelensége tanárjelöltek körében (42 55.) In: Friss kutatások a romológia körében. Konferenciakötet, Pécs november 15. [Szerk.]: Cserti Csapó Tibor. Pécs, PTE BTK Romológia Tszék, Tanárjelöltek cigányokról és az etnikai összetétel arányairól alkotott képe. Ifjúság Szerk. Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int. 2. köt. Tanulmányok I , [2] p. Ifjúság, [Elektronikus dokumentum] Kutatási adatok, 1. [Közreműk.] Bauer Béla [et al.] [Budapest], Új Mandátum Nemz. Ifjúságkut. Int., CD-ROM Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről. [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. [Bp.], OKKER.

12 [1]. köt. [2002]. Jelentés a gyermekek és az ifjúság helyzetéről, életkörülményeik alakulásáról és az ezzel összefüggésben megtett kormányzati intézkedésekről, [Szerk. és összeáll.]: Bauer Béla [et al.], Bp., ISM Mobilitás Hálózati Igazgatóság Nemzeti Ifjúságkut. Int p. /ISMertető, 16./ Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, [Szerk.]: Ritter Ildikó. [Közread. a] GYISM. Bp., p. /ISMertető/ A jövő vezetőinek jelene. Az egyetemi diákság karrierépítésének lélektani háttere. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös K., p. Kádár Gabriella: Az empátia szerepe a családban. Az empátiás készség vizsgálata serdülőknél és szüleiknél = Alkalm. Pszichol p Kamarás Ferenc: Gyermekvállalás (p ) In: Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. Gyorsjelentés az Életünk fordulópontjai című demográfiai követéses vizsgálat első hullámának adatfelvétele alapján. [Szerk.]: Spéder Zsolt. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., L. még : Demográfia p Kern Tamás Szabó Andrea: Az Euro-Atlanti csatlakozás megítélése a fiatalok körében ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Kisida Erzsébet: A fiatalkorúak deviáns magatartását befolyásoló tényezők = Iskolakult p Kocsis Mihály: A tanárképzés rekrutációs háttere, Nemzetközi és hazai tendenciák = Iskolakult p Kovács Éva Kriza Borbála Vajda Júlia: Fiatalok és a jobboldali radikalizmus. MIÉP-es élettörténetek ( ) In: Gyűlölet és politika. [Szerk.]: Csepeli György Örkény Antal. Bp., Minoritás Alapítv. Kisebbségkut. Int., Kőbányai János: Biztosítótű és bőrnadrág = Bp. Negyed p Kunos Imréné: Az ifjúsági bűnözés főbb trendjei, különös tekintettel a kábítószerrel való visszaélésre ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, L. Rédei Mária: A külföldön tanuló magyar diákok a Magyarországon tanuló külföldi diákok ( ) In: Migráció és statisztika. [Szerk.]: Illés Sándor Lukács Éva. Bp., KSH Népességtud. Int. soksz., Ladányi Andor: A diplomások száma és összetétele. Statisztikai elemzés = Educatio p Laki László: Munkaerő-piaci helyzet, gazdasági aktivitás, foglalkoztatottak, földbirtoklás és vállalkozás ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int. 2. köt. Tanulmányok I., Részletet l. még: Társad.kut p Laki László: A generációs újratermelődés intézményi megközelítésben ( ) In: Politika és társadalom. Tanulmányok. [Szerk.]: Bayer József. Bp., MTA PTI, Laki László: A rendszerváltás után kialakult új irányzatok a fiatalok körében = Szakoktatás p László János Ehmann Bea Imre Orsolya: Történelem történetek. A történelem szociális reprezentációja és a nemzeti identitás = Pszichol p Diákok a nemzeti múltról. Narratív tartalomelemzés. Liskó Ilona: Cigány tanulók a középfokú iskolákban = Új Pedag. Szle p Mátay Melinda: Fiatal budapesti elit értelmiségiek szocializációja. Esettanulmány két korosztály metszetében. Bp., Oktkut. Int., p. /Kutatás közben, 236./ Medgyesi Márton: Nemzedékek közötti családi transzferek ( ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp., TÁRKI, Merkl Hilda: Az esélyegyenlőség generációs pedagógiai problémái (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, dec [Szerk.]: Németh György. Bp., SzCSM, [Voxline]: Mobiltelefon- és internethasználati szokások, valamint mobilreklám-fogadási hajlandóság a hazai gazdasági főiskolások és egyetemisták körében = Kutatási jelentés ( ) Molnár Péter: Mit jelent a fiatalok jövőképe a második ezredfordulón (p ) In: Magyar jövőképek a jövő Európájában. [Szerk.]: Bessenyei Lajos Tóth Attiláné Tóth László. Bp. Miskolc. MTA Jövőkut. Biz. Miskolci Egyetem, Mozaik Magyar fiatalok a Kárpát-medencében. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int. 1. köt. Gyorsjelentés.

13 [Szerk.]: Szabó Andrea Bauer Béla Laki László Nemeskéri István. Bp., p. Nemeskéri István: Informatikai eszközök fogyasztása (42 60.) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Nemeskéri István: Módszertani keretek (19 22.) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int. 2. köt. Tanulmányok I., Osváth Péter Fekete Sándor: Életesemények szerepe a szuicid viselkedés kialakulásában. Áttekintés a WHO/EURO Multicentrikus Európai Szuicidium Kutatás pécsi centrumának adatai alapján = Psychiatria Hung p Örkény Antal Szabó Ildikó: Társadalmi értékminták, politikai orientációk. A középiskolások pártválasztásait befolyásoló kulturális reprezentációk = Educatio p Parttalan kamaszkor? = Fordulópont /16/. p Pásztor Miklósné: Ma utcagyerek, holnap bűnöző? = Belü. Szle p A serdülőkori csavargás okai. Péley Bernadette: Rítus és történet. Beavatás és a kábítószeres létezésmód. Bp., Új Mandátum Kvk., p. Piczil Márta: Kultúra és szubkultúra elméletek (43 53.) In: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. [Szerk.]: Pikó Bettina. Szeged, JATEPress, Pikó Bettina: Az alkoholfogyasztás és az alkoholizmus szociológiája ( ) In: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. [Szerk.]: Pikó Bettina. Szeged. JATEPress, Pikó Bettina: A drogfogyasztás mint deviancia ( ) In: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. [Szerk.]: Pikó Bettina. Szeged, JATEPress, Pikó Bettina: Egészségtudatosság serdülőkorban. Középiskolások kockázati magatartásának és kockázatészlelésének egészségpszichológiai elemzése. Bp., Akad. K., p. Pikó Bettina: Fiatalok pszichoszociális egészsége és rizikómagatartása a társas támogatás tükrében. Bp., Osiris, p. /Doktori mestermunkák/ Pongrácz Tiborné: Az első gyermek vállalásának társadalmi-demográfiai aspektusai = Demográfia p Pusztai Gabriella Verdes Emese: A társadalmi tőke hatása a felekezeti gimnazisták továbbtanulási terveire = Szociol. Szle p Pusztai Gabriella: Tetten érhető-e a rejtett tanterv? = Iskolakult p A felekezeti és világi iskolák tanulóinak továbbtanulásáról és baráti kapcsolatairól. Rácz Attila Endre: Graffiti: deviancia és művészet ( ) In: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban. [Szerk.]: Pikó Bettina. Szeged, JATEPress, Rácz József: A függőség és a felépülés szakaszai, valamint a segítés lehetőségei (19 27.) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Rácz József: Kockázatkezelés serdülőkorban ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Rácz József: Ifjúsági marginalizáció, ifjúsági szubkultúrák ( ) In: Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. [Szerk.]: Buda Béla. Bp., NDI, Rácz József: Semmittevés. Lakótelep és szegénynegyed-mentalitás ( ) In: Drogok, drogprevenció, ifjúsági problémák, intézményi szerepzavarok. [Szerk.]: Buda Béla. Bp., NDI, Róbert Péter: Átmenet az iskolából a munkaerőpiacra ( ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp., TÁRKI, Rosta Gergely: Ifjúság és vallás ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Sas Judit, H.: Egy napom tíz év múlva. Egy 20 évvel ezelőtti kutatás megismétlése 2001-ben = Educatio p L. még Fordulópont p Simon János: Deviancia drog krízis ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Simon Tamás: Fiatalok életminőségét befolyásoló közérzete kívánságaik és félelmeik alapján között Magyarországon = Egészségnev p Somlai Péter: Elhúzódó kamaszkor = Fordulópont p. 5 6.

14 Somlai Péter: Húsz év. Családi kapcsolatok változásai a 20. század végi Magyarországon. Bp., Új Mandátum Kvk., p. /Nagyítás. Szociol. kvek, 41./ Spéder Zsolt: Generációk és élethelyzetek. Háztartások közötti segítő kapcsolatok (p ) In: Demográfiai folyamatok és társadalmi környezet. Gyorsjelentés az Életünk fordulópontjai cím demográfiai követéses vizsgálat első hullámának adatfelvétele alapján. [Szerk.]: Spéder Zsolt. Bp., KSH Népességtudományi Kutató Int., Spéder Zsolt: Gyermekvállalás megváltozott munkaerő-piaci körülmények között (p ) In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről, [Szerk.]: Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György. Bp. TÁRKI SzCsM., Surányi Bálint: Erőszak és televízió ( ) In: Magyarországi médiumok a közvélemény tükrében. [Szerk.]: Terestyéni Tamás. Bp., ORTT, Susánszky Éva Szántó Zsuzsa: Az egészségi állapot szempontjából veszélyeztetett fiatalok demográfiai és társadalmi jellemzői ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Szabó Andrea Bauer Béla Laki László Nemeskéri István: Mozaik Gyorsjelentés. Összegzés (7 44.) In: Mozaik Gyorsjelentés. Magyar fiatalok a Kárpát-medencében [Szerk.]: Szabó Andrea Bauer Béla Laki László Nemeskéri István. Bp., Nemzeti Ifjúságkut. Int., Szabó Mónika Aszmann Anna Kökönyei Gyöngyi: Serdülőkorúak jól-léte és rizikómagatartása a családstruktúra és a nemi szerepek függvényében = Egészségnev p Szapu Magda: A zűrkorszak gyermekei. Mai ifjúsági csoportkultúrák. Bp., Századvég K., p. Bibliogr. p Szántó Zsuzsa: Fiatal férfiak körében végzett felmérésről (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, dec [Szerk.]: Németh György. Bp., SzCsM, Székely Gáborné: A fiatalok lakásviszonyai ( ) In: Ifjúság [Szerk.]: Laki László Szabó Andrea Bauer Béla. Bp., Nemzeti Ifjúságkutató Int. 2. köt. Tanulmányok I., Szűcs Anikó: Miért a DADA? = Belü. Szle p A Dada-programban résztvevő fiatalok ismeretei a szenvedélybetegségekről. Szűts László: A fiatalok nyelvéről (p ) In: Szociolingvisztikai szöveggyűjtemény. [Szerk.]: Jászó Anna, A. Bódi Zoltán. Bp. Pécs Veszprém, Tinta K., Tamás Jánosné: A roma-közösségek nemzedéki esélyegyenlőségéről (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, dec [Szerk.]: Németh György. Bp., SzCsM, Tamás Pál: Politikai élménypiacok 2002-ben. Szimbolikus politika és az ifjúság (p ) In: Hol a határ? Kampánystratégiák és kampányetika, [Szerk.]: Sükösd Miklós Vásárhelyi Mária. Bp. Irodalom Kft., Torkos Katalin: Egyetemi hallgatók élethosszig tartó tanuláshoz való viszonya Kelet-Magyarországon = Educatio p Tóth Olga: Kamaszkor után. Posztadoleszcencia és emberi kapcsolatok = Fordulópont /16/. p Török Imre András Vincze Gábor Papp Tamás Oláh Szabolcs: Az SMS-használat addiktív és funkcionális viselkedéses elemeinek azonosítása a serdülő korosztályban. Az SMS-kommunikáció minőségi specifikumai és az SMS chat viszonylat = Psychiatria Hung p Török Péter: A fiatal középosztály családképe. Tájékozódó felmérés a Szigeten = Kapocs p Utasi Ágnes: A fiatal egyedülálló nők párkapcsolati esélye (p ) In: Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről, [Szerk.]: Nagy Ildikó Pongrácz Tiborné Tóth István György. Bp., TÁRKI SzCsM, Varga Júlia: Középiskolát végzettek jövedelmi és életpálya-várakozásai ( ) In: Társadalmi riport [Szerk.]: Kolosi Tamás Tóth István György Vukovich György. Bp., TÁRKI, Vavró István: Fiatalkorú elítéltek, 2000 = Belü. Szle p A fiatalkorú elítéltek demográfiai-társadalmi jellemzői. Vásárhelyi Bálint: Nálunk mindig fontos volt a műveltség = Educatio p Interjúk egyetemi hallgatók családi hátteréről és értékrendjéről. Vikár György: A serdülőkori válság ( ) In: Ifjú-kór [1.] Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, 2002.

15 Zlinszky János, ifj.: Generációk esélyegyenlőségi kérdései. A jövő nemzedékek érdekeinek képviselete a társadalomban (p ) In: Utak és lehetőségek az egyenlő esélyek megteremtésére. Szociális párbeszéd az ezredforduló Magyarországán, Budapest, december 3 4. [Szerk.]: Németh György. Bp., SzCSM, Aszmann Anna: A serdülők egészségi állapota és egészségmagatartása (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Balla Gyula: Nem csak a húszéveseké a világ. A munkavállalók generációi, az egyes generációk emberierőforrás-gazdálkodásának különlegességei = Munkaü. Szle p Bartus Tamás: Informal search and job opportunities among secondary-school leavers in Hungary = Rev. of Sociol p Bauer Béla Szabó Andrea Máder Miklós Nemeskéri István: Ifjúsági rétegek az ezredfordulón = Új Ifj. Szle p Az Ifjúság 2000 felmérés vonatkozó részeinek ismertetése. Bőhm Antal: A karrier mint életstratégia (p ) In: Szakál Gyula: Karrierek és életstratégiák a nyugatmagyarországi régióban. [Szerk.]: Szakál Gyula. Bp., Könyvpont, Busch Irén Brandicsné Urbán Anikó: Diplomás pályakezdő munkanélküliek Bács-Kiskun megyében = Munkaü. Szle p Csizmadia Péter Szabó Mónika Aszmann Anna: Táplálkozási és szabadidő eltöltési szokások serdülőkorú roma és nem roma tanulók körében III = Egészségnev p Előzm. uott p ; 6. p Csorba József: Az addiktív magatartás családi halmozódása (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Csukonyi Csilla Münnich Ákos: A kábítószer kipróbálásának vizsgálati mintája és mintavételi eljárása (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Csukonyi Csilla: A szociáls orientáció az individualizmus és a kollektivizmus és a kábítószer-használat összefüggései (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Csukonyi Csilla Münnich Ákos: A társas támasz, a proszociális viselkedés és a társas felelősség kapcsolata a kábítószer-fogyasztó viselkedéssel (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Demetrovics Zsolt: Partik és drogok (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Diósi Pál: Kirekesztésről és a továbbtanulás kívánatos támogatásáról. Szociológiai célvizsgálat Zuglóban = Esély p éves fiatalok körében. Diósi Pál: Törésvonalak. (Életvezetési törekvések értéktartalmú eszközei, fontosságuk eltérő megítélése tanuló és dolgozó fiatalok körében) = Esély p Esély(t) teremtő iskolák. Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére. [Szerk.]: Mayer József. Bp., OKI FKK, p. /Gyakorlatközelben/ Fedor György: A kábítószer-fogyasztás vizsgálatának alapvető kérdései (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Fedor György Münnich Ákos: A társas elfogadás és belátás kapcsolata a kábítószer-fogyasztással (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Fehérvári Szilvia: Női szerepek és anyaság fiatalkorú bűnelkövetők szemszögéből = Új Ifj. Szle p Ferenczi Zoltán: Az elsőgenerációs értelmiség kialakulásának sajátosságai = Stat. Szle ( ) Ferenczi Zoltán: Társadalmi mobilitás, első generációs értelmiség (p ) In: Szakál Gyula: Karrierek és életstratégiák a nyugat-magyarországi régióban. [Szerk.]: Szakál Gyula. Bp., Könyvpont, 2003.

16 Forrai Judit: Fiatalkorú fiúkon elkövetett szexuális erőszak és prostitúció (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Gábor Kálmán Kabai Imre Matiscsák Attila: Információs társadalom és az ifjúság. Szeged, Belvedere Meridionale, , [1] p. /Ifjúsági korszakváltás/ Gábos András Gál Róbert Iván Medgyesi Márton Tarcali Géza: Apák és fiúk és unokák. Jövedelemáramlás együtt élő korosztályok között. [Szerk.]: Gál Róbert Iván. Bp., Osiris, p., Bibliogr. p /Osiris tankvek/ Gazsó Ferenc: Pártpreferenciák generációs metszetben (p ) In: Parlamenti választások Politikai szociológiai körkép. [Szerk.]: Bőhm Antal Gazsó Ferenc Stumpf István Szoboszlai György. Bp., Gazsó Ferenc: A rendszerváltás generációs fogadtatása (p ) In: Jöjj el szabadság! Bihari Mihály egyetemi tanár 60. születésnapjára készült ünneplő kötet. [Szerk.]: Pesti Sándor Szabó Máté. Bp., Rejtjel Kiadó, éves fiatalok véleménye a rendszerváltás utáni politikai és gazdasági helyzetről. Gereben Ferenc: A Kárpát-medencében élő magyar fiatalok értékvilága, vallásossága és identitástudata (p ) In: Ifjúság, értékrend, vallás. [Szerk.]: Rosta Gergely. Bp., Faludi Akadémia, Gereben Ferenc Nagy Attila: Korábbi és újabb adalékok Magyarország olvasás- és értéktérképéhez (p ) In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. [Szerk.]: Ábrahám Barna Gereben Ferenc Stekovics Rita. Piliscsaba, Gyurok János: A Magyarországon élő nemzetiségi és a magyar fiatalok egymásról alkotott képe: bolgár, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, cigány, szlovén, görög, horvát, német, lengyel. Szekszárd, Romológiai Kut. In., , [1] p. /Studia minoritatum, 5./ Hatvani Erzsébet Papházi Tibor: Deviancia és szociális fogyatékosság. A javítóintézetből elbocsátottak utánkövetéses vizsgálatának lehetőségei, tapasztalatai 1 2 = Társad.kut , p ; 2. p Hámori Antal: Az ifjúság egészséges fejlődésének mint társadalmi értéknek a jogi védelme. Jogszociológiai aspektusok = M. Jog p Herczog Mária: A gyerekek szexuális kizsákmányolásának megelőzése és kezelése = Belü. Szle p Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. [Szerk.]: Lannert Judit. Bp., OKI, p. /Tények és érvek/ Horváth Magdolna: A transzcendens ipar (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, A szekták működéséről. Horváth Zsuzsanna: Az érettségi és az érettségizők (p ) In: Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. [Szerk.]: Nagy Mária. Bp., Horváthné Kovács Éva Ivádi Éva: Szenvedélybeteg gyerek az iskolában (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Huszár Zsuzsanna Géczi János Sramó András: Kisebbségi attitűdök szocio-demográfiai háttere = Iskolakult p Felmérés a Pécsi Tudományegy. diákjainak romákkal kapcsolatos attitűdjéről. Ifjú-kór. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról, a kezelési lehetőségekről, a segítőkről. [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. [Bp.], OKKER. 2. kötet [2003]. 623 p. Ifjúság, értékrend, vallás. [Szerk.]: Rosta Gergely. Bp., Faludi Akadémia, p. Az Ifjúsági Szemle repertóriuma. [ ] [Összeáll. Bíró Edith] = Új Ifj. Szle p Imre Anna: A továbbtanulási és pályaválasztási aspirációk területi különbségei (p ) In: Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. [Szerk.]: Lannert Judit. Bp., Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása. Az egészségügyi világszervezet nemzetközi kutatásának keretében végzett magyar vizsgálat. Nemzeti jelentés Health behaviour in school-aged children [Szerk.]: Aszmann Anna. [Előszó]: Felvinczi Katalin. [Közreműködő]: Bodzsár Éva Demetrovics Zsolt Elekes Zsuzsa Urbán Róbert. [Közread. a] Orsz. Gyermekegészségügyi Intézet. Bp., p. Bibliogr. p Ivanov Katalin: Azt hittem majd megváltom a világot. Kvalitatív kutatás a közgázos pályakezdők munkahelyi szocializációjáról = Vezetéstud p

17 Jelentés a magyar közoktatásról [Szerk.]: Halász Gábor Lannert Judit. [Közread. a] Oktatáskutató Int. Bp., p. Jelentés a magyarországi kábítószerhelyzetről, [Szerk.]: Ritter Ildikó. [Közreműködő]: Demetrovics Zsolt Paksi Borbála Rácz József Vavró István et al. [Közread. a] GYISM. Bp., p. Joubert Kálmán Gárdos Éva Gyenis Gyula: A szülők iskolázottságának kapcsolata gyermekük iskolázottságával, testfejlettségével, értelmi képességével (p ) In: Család és népesség itthon és Európában. [Szerk.]: Spéder Zsolt. Bp. KSH Népességtud. Kutató Int. Századvég K., A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk. és bev.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, p. Kálmán Attila: Deáktér. Diákokról, diákjogokról = Iskolakult p A Deáktér Észak-Magyarország Ifjúságáért Egyesület felmérése a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei középiskolákban tanuló diákok érdekérvényesítéséről. Kamarás István: Fedőneve: olvasótábor = Új Pedag. Szle p Az olvasótábori mozgalomról. Kapócs Imre: A korai kötődés minősége és hatása (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Kapros Tiborné: Észak-magyarországi fiatalok az Európai Unió kapujában = Ter. Stat. 6(43) p Kerezsi Klára Finszter Géza Kó József Gosztonyi Géza: Nagyvárosi bűnözés. A bűnmegelőzés Budapest V., IX. és XXII. kerületében. Bp., Orsz. Kriminol. Int. Bíbor Kiadó, p. Király Zoltán: Milyen szociológiai háttértényezők és környezeti hatások húzódhatnak meg a kábítószer kipróbálása mögött? (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Kocsis Gabriella: Intézetis lányok jövőképe egy szociológiai vizsgálat tükrében (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Kocsis Mihály: A tanárképzés megítélése. Pécs, Iskolakultúra, p. A Pécsi Tudományegyetem hallgatóinak és végzett tanár-diplomásainak véleménye. Komássy Ákos Kucsera Tamás Gergely: 13 év. Kormányzati ifjúságpolitikák a rendszerváltásrendszerváltoztatás után = Új Ifj. Szle p Koncz Katalin: Egyéni karrieraspirációk és egyéni karriertervezés I II = Munkaü. Szle p ; 4. p Kopp Mária Skrabski Árpád: A gyermekvállalás pszichológiai és szociális háttértényezői a magyar népesség körében = Demográfia p A Hungarostudy 2002-ben készült felmérésének ismertetése. Kósa Éva: Televízós hatások a serdülőkorúak szocializációjában = Pszichol p Kun Ágota Mártonfalvi Melinda: Egyetemi hallgatók személyiségének általános jellemzői az IPIP-Big Five dimenziók mentén (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Kun Ágota Münnich Ákos: Személyiségjellemzők vizsgálata a kábítószerfüggő magartással összefüggésben (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp. ELTE Eötvös Kiadó, Laki László: A dolgozó fiatalok helyzetének néhány jellemzője = Szakokt p 4 7. Laki László: Fiatalok a földbirtoklás és a vállalkozás tükrében = Szakokt p Laki László: Családalapítás, párkapcsolatok a kilencvenes években = Szakokt p Az Ifjúság 2000 kutatás vonatkozó részeinek ismertetése. Laki László: Fiatalok és a magyar valóság = Társad.kut p A fiatalok rendszerváltás utáni problémáiról az Ifjúság 2000 kutatás alapján. Laki László Szabó Andrea: Új irányzatok a fiatalok körében a rendszerváltás után (p ) In: Trendváltozások. Tanulmányok. [Szerk.]: Bayer József Kiss Balázs. Bp., Lannert Judit Mártonfi György: Az oktatási rendszer és a tanulói továbbhaladás (p ) In: Jelentés a magyar közoktatásról [Szerk.]: Halász Gábor Lannert Judit. Bp., Lányi Katalin: Az extroverzió kapcsolata a kábítószer használattal és a dohányzással (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]:

18 Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Ligeti György: Gyújtós. Iskola, demokrácia, civilizáció. Bp., Új Mandátum Kvk., p. /Nagyítás. Szociol. kvek, 46./ Függelékben a témával kapcsolatos korábbi kutatások ism., és kérdőívek. Liskó Ilona: Esélykülönbségek középfokon = Educatio p Liskó Ilona: Kudarcok a középfokú oktatásban. Failures in secondary schools. [Közread. a] Oktatáskutató Int. Bp., p. /Kutatás közben, 250./ Liskó Ilona: A szakképző iskolák mobilitási funkciói = Iskolakult p Lux Elvira: Mitől lesz egy ifjú szexuálisan deviáns...? (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Mátay Melinda: Fiatal elit értelmiségiek szocializációjáról = Jel-Kép p Az Oktatáskutató Intézet felmérése az , között született értelmiségiek szocializációját vizsgálta. / / Mészáros György: Techno-house szubkultúra és iskolai nevelés = Iskolakult p Mihály Ildikó: A PISA-vizsgálat tanulságaiból = Munkaü. Szle p Mindenki középiskolája. Középfokú képzés az ezredforduló Magyarországán. [Szerk.]: Nagy Mária. [Bp.], OKI, p. /Tények és érvek/ Mozaik, 2001 [Elektronikus dokumentum] Kutatási adatok. [Közreműk.] Bálint Blanka [et al.] [Budapest], Új Mandátum Nemz. Ifjúságkut. Int., CD-ROM. Mramurácz Éva Szabó Mónika: Serdülőkori táplálkozási rizikótényezők és egy reprezentatív felmérés tapasztalatai (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, Nagy Ádám: Ifjúsági béke. Egy lehetséges ifjúságpolitika váza. Szakmapolitikai koncepció. [Bp.]: Új Mandátum, [2003]. 114 p. Nagy Ágnes: Kábítószer-fogyasztás és kockázat (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Nagy Attila: Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata. Bp., OSZK Gondolat Kvk., p. Bibliogr. p /Nemzeti téka/ Nagy Beáta: Kirekesztés vagy befogadás? A nemek és generációk jellegzetességei az információs technológiák használatában és megítélésében = Szociol. Szle p Nagy Eszter: Mindennapi izgalmak. A reality show-k ismertsége, elfogadottsága és hatása a médiahasználati szokásokra az egyetemista fogyasztói rétegben (p ) In: Magyarország médiakönyve köt. Tények és tanok. [Szerk.]: Enyedi Nagy Mihály Polyák Gábor Sarkadi Ildikó. Bp., ENAMIKÉ, Nagy Terézia: Az ifjúsági szubkultúrák az ezredfordulón. A rendszerváltás utáni magyar szakirodalom áttekintése (p ) In: Kisebbségszociológia Bibliográfia és tanulmánygyűjtemény. [Szerk.]: Pászka Imre Szűcs Norbert. Szeged. Belvedere Meridionale, Oravecz Zita: Az egyetemista hallgatók kockázatvállalásának és kábítószer-fogyasztásának vizsgálata (p ) In: A kábítószer kipróbálásának okairól az egyetemi hallgatók körében végzett vizsgálat alapján. [Szerk.]: Münnich Ákos. Bp., ELTE Eötvös Kiadó, Örsi Julianna: Családkép, családi minta a nagykunsági fiatalok között az ezredfordulón (p ) In: Családok, famíliák, nemzetségek. A vérségi kapcsolatok szerepe a változó társadalomban. Families, relatives, clans [Szerk.]: Örsi Julianna. Túrkeve, Túrkevei Kulturális Egyesület, Paksi Borbála Demetrovics Zsolt: A drogprevenciós gyakorlat megismerése. Budapesti iskolai drogprevenciós programok felmérése és értékelése. Bp., L'Harmattan, p. Paksi Borbála Elekes Zsuzsanna: Középiskolások drogfogyasztása 2003-ban Budapesten. Helyzetkép és tendenciák = Addiktológia p Pikó Bettina Piczil Márta: Ahogyan ők látják... fókuszban az ifjúság = Társad.kut p Felmérés éves szakmunkásképző intézménybe és szakközépiskolába járó szegedi fiatalok dohányzási-, alkohol- és kábítószerfogyasztási szokásairól. /2000./ Pikó Bettina: Dohányzás mint legelterjedtebb legális droghasználat (p ) In: Ifjú-kór 2. Tanulmányok az ifjúságról, pedagógiai módszerekről, az ifjúságot fenyegető veszélyekről, drogfogyasztásról... [Szerk.]: Kapócs Imre Maár Márton Szabadka Péter. Bp., OKKER, 2003.

19 Pikó Bettina: Vallásosság és káros szenvedélyek fiatalok körében = Addiktológia p PISA-vizsgálat [Szerk.]: Budai Ágnes. [Közreműködő]: Vári Péter Bánfi Ilona Szabó Annamária Szalay Balázs. Bp., Műszaki Kvk., p. Pusztai Gabriella: Mai magyar felekezeti középiskolások vallásossága. (p ) In: Ifjúság, értékrend, vallás. [Szerk.]: Rosta Gergely. Bp., Faludi Akadémia, Rácz Andrea Lénárd Krisztina: A javítóintézeti nevelés dezintegrációs hatása = Kapocs p Rácz József Máthé-Árvay Nauszika Fehér Beáta: Kezelésre jelentkező és utcai injekciós droghasználók kockázati magatartásainak és kockázatészlelésének jellemzői. Előzetes eredmények = Addiktológia p Réthy Endréné: Motiváció, tanulás, tanítás. Miért tanulunk jól vagy rosszul? [Közreműködő]: Balogh László. Bp., Nemzeti Tankvk., p. Hat megyében és Budapesten, 7 23 éves diákok körében végzett felmérés. /1999./ Ritter Ildikó: (T)örvény. A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi megítélésének hatásvizsgálata március 1. után. Kutatási beszámoló. Bp., L'Harmattan, p. Rosta Gergely: Ifjúság és vallás az Ifjúság 2000 eredményeinek tükrében. (p ) In: Ifjúság, értékrend, vallás. [Szerk.]: Rosta Gergely. Bp., Faludi Akadémia, Sólyom Attila: A Sziget Fesztivál és a baloldal = Egyenlítő p Sum Ferenc: Gondolatok az életkezdésről. Gyermekotthonban élő értelmi fogyatékos fiatalok élettörténetei = Fordulópont /21/. p Szabó Ildikó: Az iskolaválasztástól a pályaválasztásig. Tizenévesek életstratégiái és jövőképei (p ) In: Hogyan tovább? Pályaválasztási elképzelések Magyarországon. [Szerk.]: Lannert Judit. Bp., Szabó János: Futballhuliganizmus. Lehetséges-e erőszakellenes társadalompolitika?. Bp., PolgArt, p. Bibliogr. p Szabó János: Az ifjúság útja az agresszióhoz Magyarországon = Új Ifj. Szle p Szakál Gyula: Karrierek és életstratégiák a Nyugat-magyarországi régióban. [Szerk. és írta Szakál Gyula.] Bp., Könyvpont Nyomda Kft., , [12] p. Empirikus vizsgálat nyugat-magyarországi egyetemi és főiskolai hallgatók körében. Szakál Gyula: A társadalmi tőkéről röviden = Esély p Empirikus vizsgálat egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint munkanélküliek körében. Szénay Márta: A diákok munkaideje (p ) In: A tanulók munkaterhei Magyarországon. [Szerk.]: Mayer József. Bp., Szikulai István: Beszámoló a gyermekvédelmi rendszerből nagykorúságuk után kikerült fiatal felnőttek utánkövetéses vizsgálatáról = Kapocs p Szivák Judit: Hallgatók neveléssel kapcsolatos nézetei = Iskolakult p Tanár szakos hallgatók tanítással kapcsolatos attittűdjeiről. Takács István: Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók és az őket befogadó alternatív iskolák vizsgálata = Szociális Munka p A tanulók munkaterhei Magyarországon. [Szerk.]: Mayer József. Bp., OKI, p. Tomka Miklós: Az ifjúság változó vallása nemzetközi összehasonlításban. (p ) In: Ifjúság, értékrend, vallás. [Szerk.]: Rosta Gergely. Bp., Faludi Akadémia, Urbán Róbert Varga Judit: A negatív érzelmek, az önbizalom, az énhatékonyság és a dohányzás serdülőkorban = Addiktológia p Utasi Ágnes: Független, egyedülálló harmincasok: a szingli (p ) In: Család és népesség itthon és Európában. [Szerk.]: Spéder Zsolt. Bp., KSH Népességtud. Kutató Int. Századvég K., Vajda Zsuzsanna: Egy ifjúsági regénysorozat különleges sikere. A Harry Potter könyvekről = Iskolakult p Van-e joga, vannak-e eszközei az ifjúsági korosztályoknak a véleménynyilvánításra? [Közrem.]: Halász László Magyar Bálint Buda Béla Karikó Sándor Mátyus Alíz Balipap Ferenc Garami Erika Kozma Tamás et al. = Új Ifj. Szle p Adler Judit: A diplomás munkanélküliek perspektívái a munkaerőpiacon (p ) In: Diplomás munkanélküliség a fővárosban. Szakmai konferencia június. [Szerk.]: Komka Norbert. Bp., Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda, Balog Lajos: Az Európai Unió és Magyarország foglalkoztatáspolitikája a fiatalok és a csatlakozás dimenziójában = Háló p

20 Bauer Béla: Mozaik Ifjúsági kutatás (p ) In: A civil társadalom és az önépítkező intézményfejlesztés. IV. Civil Fórum [Szerk.]: Somai József. Kolozsvár, Bauer Béla: Főiskolások, egyetemisták a nyilvánosság tereiről, a demokrácia intézményeirõl (p ) In: Filozófia művelődés történet, [Szerk.]: Donáth Péter Farkas Mária. Bp., Trezor, /Az ELTE Tanító- és Óvóképző Főisk. Karának tudományos közleményei, 26./ Bánkuti Zsuzsa Horváth Zsuzsa Lukács Judit: A szakképző iskolába járó diákok tanulási nehézségei = Iskolakult p Bárdosi Mónika Kacsuk Zoltán: Szabadidő-eltöltés, művelődési és sportolási szokások (p ) In: Fiatalok a felnőtté válás küszöbén. On the threshold of adulthood. [Szerk.]: Kacsuk Zoltán. Bp., KSH, Beke Márton Ditzendy Károly Arisztid Nagy Ádám: Áttekintés az ifjúsági intézményrendszer állami és civil aspektusairól = Új Ifj. Szle p Az ifjúsági ügyekért felelős kormányzati intézményrendszer főbb elemei. Berendi Zsuzsanna: A fiatalok jövedelmi helyzete (p ) In: Fiatalok a felnőtté válás küszöbén. On the threshold of adulthood. [Szerk.]: Kacsuk Zoltán. Bp., KSH, Billédi Katalin: Emberi kapcsolati jellemzők összehasonlító vizsgálata segítő és más hivatásra készülő hallgatók körében. Pécs, Comenius Bt., p. Szociális munkások és gyógypedagógusok körében ban végzett felmérés. Boreczky Ágnes: Család/történetek/ és életutak (p ) In: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Konferencia [Szerk.]: Gábor Kálmán Jancsák Csaba. Szeged, Belvedere Meridionale, Bukodi Erzsébet: Ki, mikor, kivel (nem) házasodik? Párválasztás Magyarországon. Bp., Századvég K. Andorka Rudolf Társadalomtudományi Társaság, p. Csákó Mihály: Ifjúság egy áttagolódó társadalomban (p ) In: Ifjúsági korszakváltás. Ifjúság az új évezredben. Konferencia [Szerk.]: Gábor Kálmán Jancsák Csaba. Szeged. Belvedere Meridionale, Csákó Mihály: Ifjúság és politika. A politikai szocializáció kutatásáról = Educatio p Csákvári József, ifj. Deák Gabriella: A televízió használatának főbb jellegzetességei a 17 és 18 éves magyar gimnazisták körében = Jel-Kép p Csernyák Mariann Natália Zalánné Olbrich Anikó Szilágyi Éva Lilla: Oktatás (p ) In: Fiatalok a felnőtté válás küszöbén. On the threshold of adulthood. [Szerk.]: Kacsuk Zoltán. Bp., KSH, A éves fiatal felnőttek részvétele a közoktatásban. A felsőoktatás rendszerének változása 1990 és 2003 között. Csukonyi Csilla Münnich Ákos: A kábítószer-fogyasztás lélektani háttere a középiskolások körében = Új Pedag. Szle p Felmérés debreceni középiskolások és javítóintézeti fiatalok körében. / / Dávid Beáta Albert Fruzsina: Érzéki csalódások. Fiatalok és szüleik a szerelemről és partnerkapcsolatokról = Fordulópont p Dede Éva: Fiatalok nyelvi durvasága a nyilvánosság előtti nyelvhasználatban (p ) In: A magyar nyelvi kultúra jelene és jövője. [Szerk.]: Balázs Géza. Bp., MTA, köt. Demetrovics Zsolt: Nemi különbségek a rekreációs droghasználatban = Addiktológia p Diósi Pál: Kockázatvállalás a Zuglóban élő fiatal felnőttek életmódjában = Új Ifj. Szle p Diplomás munkanélküliség a fővárosban. Szakmai konferencia június. [Szerk.]: Komka Norbert. Bp., Fővárosi Esélyegyenlőség Módszertani Iroda, p. Elekes Zsuzsanna: Alkohol és társadalom. Bp., Országos Addiktol. Int., p. Elekes Zsuzsanna: A középiskolás fiúk és lányok dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaiban bekövetkezett változások között = Addiktológia p Esély az együttnevelésre. Integráció versus szegregáció. Chance for integration: integration vs. segregation [Szerk.: Németh Szilvia] [Írták: Hermann Zoltán et al.] [Ford. Nyirő Zsuzsanna] Bp., OKI, p. Fábián Róbert: Az állami gondoskodásban élő fiatalok szerhasználata és egészségmagatartása = Új Ifj. Szle p Farkas András: Fejlődik-e a vizuális ízlés? Újabb adatok a tömegművészet és a múzeumi művészet összehasonlításáról = Pszichol p

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL

A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL A MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG VI. ORSZÁGOS KONGRESSZUSA AZ ADDIKTOLÓGIA KIHÍVÁSAI MULTIDISZCIPLINÁRIS NÉZÕPONTBÓL SIÓFOK, 2007. NOVEMBER 22 24. ELÕADÁSKIVONATOK SZERKESZTETTE: Demetrovics Zsolt és Rácz

Részletesebben

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet

Magyar Ifjúság. 2012 tanulmánykötet Magyar Ifjúság 2012 tanulmánykötet ISBN 978-963-08-7372-7 2013 Kutatópont Minden jog fenntartva! Felelős kiadó: Zotter Judit Szerzők: Ádám Szilvia, Domokos Tamás, Gazsó Tibor, Kitta Gergely, Makay Zsuzsanna,

Részletesebben

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007

EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 EGY VÁLTOZÓ KOR VÁLTOZÓ IFJÚSÁGA FIATALOK ALKOHOL- ÉS EGYÉB DROGFOGYASZTÁSA MAGYARORSZÁGON ESPAD 2007 NEMZETI DROGMEGELŐZÉSI INTÉZET SZAKMAI FORRÁS SOROZAT KUTATÁSOK XII. Sorozatszerkesztő: Demetrovics

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN

IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN IFJÚSÁGI KORSZAKVÁLTÁS IFJÚSÁG AZ ÚJ ÉVEZREDBEN szerkesztõbizottság Gábor Kálmán Jancsák Csaba Matiscsák Attila Szemerszky Mariann Tibori Tímea Utasi Ágnes

Részletesebben

Test Lélek Család Közösség

Test Lélek Család Közösség Test Lélek Család Közösség Programfüzet A Magyar Pszichiátriai Társaság XVII. Vándorgyûlése Debrecen, 2012. január 25-28. Bevezetõ gondolatok Örömmel és várakozással hívjuk meg a Magyar Pszichiátriai Társaság

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development

EGÉSZSÉG- FEJLESZTÉS. Tartalom. Health Development Tartalom Health Development VEZÉRCIKK Az egészségérték-gazdálkodás kialakítása mint elsôdleges egészségfejlesztési feladat.................................................... 2 Prof. Dr. Simon Tamás GYAKORLATI

Részletesebben

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA

I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA I. RENDSZERVÁLTOZÁS: PIACGAZDASÁG, TÁRSADALOM, POLITIKA 3. alprogram: Társadalmi változások és a politikai rendszer Programfelelős: Kulcsár Kálmán Szerző(k) A tanulmány címe Oldal-szám 1. Ágh Attila A

Részletesebben

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG Szárny és teher A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK?

ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? ALATTVALÓK VAGY POLGÁROK LESZNEK? A fiatalok aktív állampolgársági készségei Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Másodelemzés nemzetközi adatbázisok és A szakirodalom alapján Kutatási összefoglaló

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012

MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 MÁSODKÉZBŐL MAGYAR IFJÚSÁG 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Másodkézből Magyar Ifjúság 2012 Szerzők: Balcsók István Ph.D., Becsei Lilla, Birinyi Márk, Bogáromi Eszter,

Részletesebben

A cigány nők helyzete

A cigány nők helyzete Janky Béla A cigány nők helyzete A tanulmány a rendelkezésre álló keretek között, arra a kérdésre keresi a választ, hogy miképpen befolyásolhatta a roma nők életpályájának alakulását századunk második

Részletesebben

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1

A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 144 Jakab György A migráns tanulók oktatási problémái, a multikulturális oktatás magyarországi gyakorlatának feltárása 1 A cikk a TÁMOP 3.1.1 6.2.3 elemi projekt fenti című kutatási eredményeiből közöl

Részletesebben

Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában

Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában Murányi István Szocio-kulturális és területi tényezők szerepe a 10 17 éves fiatalok előítéletes gondolkodásában BEVEZETÉS Hétköznapi tapasztalatok mellett számos empirikus kutatás eredménye is alátámasztja,

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe MÓCZ Dóra Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár doramocz@gmail.com Felsőoktatásban dolgozó andragógusként és a felnőttkori tanulás kutatójaként rendkívül

Részletesebben

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert

Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert Szülõk mentorálása a hátrányos helyzet átörökítésének megelõzése érdekében Fejes József Balázs Kelemen Valéria Szûcs Norbert SZÜLÕK MENTORÁLÁSA A HÁTRÁNYOS

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2012

Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Magyar Tudomány Ünnepe 2012 Gödöllő, 2012 november 8. - 2012 november 30. TARTALOMJEGYZÉK Impresszum 3. Mottó 4. Előszó 5. 1. fejezet - A Magyar Tudomány Ünnepe 6. 2. fejezet - Programok 8. 2.1 - Idősek

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után

Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után BÁRDI NÁNDOR Magyarország és a kisebbségi magyar közösségek 1989 után Ez a tanulmány fogalmak és viszonyok tisztázására törekszik, egy olyan helyzetben, amikor Magyarországon a határon túl élő magyarok

Részletesebben

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA

II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA MISKOLC, 2009. FEBRUÁR 6. II. MISKOLCI TANÍ-TANI KONFERENCIA KÉPZÉS VAGY NEVELÉS? RÉSZLETES PROGRAM TARTALMI ÖSSZEFOGLALÓK Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Tanárképzı Intézet, Miskolc 2009 A konferencia

Részletesebben

Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei

Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei Gábor Kálmán: Társadalmi egyenlőtlenségek a fiatalok esélyei Pro és kontra Napjaink egyik vitatott kérdése az oktatási rendszer szerkezetváltása. Szenvedélyes viták folynak arról is, hogy csökkentek vagy

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben