JOGI HÍRLEVÉL 2011/1-2. SZÁM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOGI HÍRLEVÉL 2011/1-2. SZÁM"

Átírás

1 JOGI HÍRLEVÉL 2011/1-2. SZÁM BOLEVÁCZ ÉS VÖRÖS ÜGYVÉDI IRODA H-1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 19/B., II/3. Tel.: Fax:

2 TARTALOM I. A évben is módosultak az adó- és járuléktörvények II. Változások a pénzügyi tárgyú törvényekben is III. Év elejétől új szervezet jött létre: a NAV IV. Több, mint fél évszázad után új hagyatéki eljárásról szóló jogszabály lépett hatályba V. Ismét módosult a társasházi törvény

3 I. A évben is módosultak az adó- és járuléktörvények Még 2010 novemberében lépett hatályba az a törvénycsomag, amely a évre szóló adójogi változásokat tartalmazza. Ennek leglényegesebb elemei a következők: A törvénycsomag módosította a személyi jövedelemadóról szóló törvényt. Csökkent az adókulcs, azt egységesen 16%-ban állapították meg (az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelem külön 25%-kos adókulcsa is megszűnt), egyben bevezették a családi kedvezmény jogintézményét, miszerint az összevont adóalap az eltartottak számához igazodóan csökkenthető, azonban csökkent az adójóváírás mértéke és határa is. Újdonság, hogy a magánszemély a személyijövedelemadóbevallási kötelezettségének ún. adónyilatkozattal is eleget tehet (tulajdonképpen az önadózás új formája). Ennek alapján, ha a magánszemély bevallási kötelezettségét nem munkáltatói adómegállapítás révén teljesíti és adóbevallásra köteles, egyben összes jövedelme ugyanazon kifizetőtől származik, valamint a levont adó és a ténylegesen fizetendő adó közötti különbözet az ezer forintot nem haladja meg, úgy adónyilatkozatot tehet. A magánszemély adónyilatkozatot adhat akkor is, ha az adóévben kizárólag kifizetőtől származó olyan bevételt szerzett, amely kifizetésenként ,- Ft-ot nem halad meg. Az adónyilatkozat erre a célra rendszeresített elektronikus nyilatkozat, amelyet az adóévet követő év május hó 20. napjáig kell az adóhatósághoz eljuttatni. Mivel a törvénymódosítás január hó 1. napjától lépett hatályba, ezért adónyilatkozattal első alkalommal a évben megszerzett jövedelmekről adható bevallás május hó 20. napjáig. A társasági adó pozitív adóalapra vetített kulcsa 16%-ról 19%-ra nőtt, azonban a pozitív adóalap 500 millió forintot meg nem haladó összegéig csak 10 százalék (a pozitív adóalapot a évre a naptári napok száma szerint meg kell osztani), míg külföldi szervezet jövedelme után az adó mértéke 30 százalék. Egyidejűleg megszüntetésre került a 4%-os különadó. Az EVA szabályai is változtak, amely szerint az osztalék utáni adót kiváltó adó mértéke 25%-ról ugyancsak 16%-ra csökkent. Nem maradhatott ki a módosításokból az ÁFAtörvény sem, ekként ettől az adóévtől forgalmiadó-mentessé válik a Ptk. alapján létrehozott legalább két tagból álló polgári jogi társaságban, a törvény szóhasználatában az ún. együttműködő közösségben a közös cél elérésére nyújtott szolgáltatás (a termékértékesítés értelemszerűen nem!), ha azt az adóhatóság nyilvántartásba vette, így tulajdonképpen a költségelszámolás mentesül az ÁFA megfizetése alól. Fontos változás, hogy a felszámolási vagy más, a fizetőképtelenségét jogerősen megállapító eljárás hatálya alatt álló adóalany által nyújtott egyes szolgáltatásokra a fordított adózás szabályai lesznek alkalmazandóak. A törvénycsomag módosította a helyi iparűzési adókról szóló törvényt is, méghozzá oly módon, hogy ideiglenes jellegűnek minősül az iparűzési tevékenység és iparűzési adót kell fizetni, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, illetőleg telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet folytat (nettó árbevétele 75%-a ebből származik), feltéve, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot vagy bármely olyan tevékenységet végez, amelyből közvetlenül bevételre tesz szert és ez utóbbi esetben egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel (külföldi cég). Ellenben, ha az építőipari tevékenység folytatásának időtartama az önkormányzat illetékességi területén a 180 napot meghaladta vagy előreláthatóan meghaladja, akkor e tevékenységek végzésének helye a tevékenységvégzés megkezdésének napjától telephelynek minősül, így a vállalkozónak állandó jellegű iparűzési tevékenységet végzőként kell bejelentkeznie és az adót megfizetnie. Végül része volt a módosító csomagnak a számviteli jogszabályok változtatása is, miszerint behajthatatlannak minősül az a követelés is, ahol a behajtás költsége aránytalan lenne vagy az adós nem lelhető fel. -1-

4 II. Változások a pénzügyi tárgyú törvényekben is Az Országgyűlés törvényt fogadott el az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról is. A törvény kimondott célja a versenyképesség helyreállítása az adminisztrációs terhek csökkentésével. Ennek érdekében bevezették a háztartási munka fogalmát, amely esetében a kereset adórendszeren kívüli jövedelem, így azt sem foglalkoztatói, sem pedig foglalkoztatotti bevallási kötelezettség nem terheli, amennyiben a bejelentési kötelezettségnek a foglalkoztatás megkezdése előtt eleget tesznek. Csökkentették az egyéni vállalkozók személyi jövedelemadóját úgy, hogy a évi adókötelezettség megállapításakor a vállalkozói személyi jövedelemadó a június 30-a utáni időszakra a vállalkozói adóalapnak az egyéni vállalkozói tevékenység június 30-a utáni időszakára eső naptári napokkal arányos összegéből a 250 millió forintot meg nem haladó rész után 10%, a meghaladó rész után 19%. A törvény csökkentette az ajándékozási és öröklési illetékek mértékét és megemelte az alapul szolgáló egyes értékhatárokat, egyben illetékmentessé vált az örökhagyó, illetve az ajándékozó egyenes ági rokona által megszerzett örökrész, illetve ajándék. Fontos, hogy az illetékmentesség az oldalági rokonok, így például a testvérek közötti szerzésekre, ügyletekre nem terjed ki. III. Év elejétől új szervezet jött létre: a NAV Az Országgyűlés január hó 1. napjától a költségvetési bevételek hatékonyabb beszedésének elősegítése érdekében az APEH, valamint a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával, azok jogutódjaként felállította a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV), amely központi, középfokú és alsófokú szervekkel működő államigazgatási és rendvédelmi feladatokat ellátó kormányhivatal (adóhatósági, vámhatósági és bűnügyi feladatok ellátása). Az új szervezet átvette a jogelőd szervezetek tevékenységét és azok jogosítványait, így az év első napjától adóigazgatási, vámigazgatási, jövedéki igazgatási, bűnüldözési, rendészeti és igazgatási jogkörben már a NAV jár el. IV. Több, mint fél évszázad után új hagyatéki eljárásról szóló jogszabály lépett hatályba Az Országgyűlés január hó 1. napjától hatályosan új törvényt fogadott el a korábban hatályban volt hagyatéki eljárások szabályairól szóló 6/1958. (VII.4.) IM rendelet helyett. Az új törvény nem módosította lényegében a korábbi szabályozást, de kifejezett célul tűzte az eljárások egyszerűsítését és gyorsítását, továbbá a kor követelményeihez igazította a hagyatéki eljárás részletes szabályait, így kiszélesítette az elektronikus ügyintézés lehetőségeit. Újdonság továbbá, hogy a különböző vagyontárgyak hagyatéki mivoltát az eljárás idejére a rendelkezésre álló nyilvántartásokba be kell jegyezni (pl. értékpapírszámlára). Végül leglényegibb módosítása a törvénynek, hogy jóval szélesebb esetkörben megteremti a hagyaték tárgyaláson kívül történő átadásának lehetőségét, ha az öröklésben érdekelt személyek egyezségre jutnak és egyezően kérik, vagyis az illetékes közjegyző lényegében tárgyaláson kívül hozott végzéssel jóváhagyja az érdekeltek egyezségét, ezáltal rendkívül meggyorsítható és költséghatékonyabbá tehető az eljárás. V. Ismét módosult a társasházi törvény A társasházi törvény módosításai január hó 2. napján léptek hatályba. A fizetési fegyelem elősegítése érdekében fontos változás, hogy ezután már nem kell 6 hónapot várni a nem fizető tulajdonostárssal szemben az ingatlan megterheléséig, hanem a közgyűlés határozatával akár 3 hónapnak megfelelő közös költség összegének befizetésével hátralékba került tulajdonostárs külön tulajdonának és a hozzá tartozó közös tulajdoni hányadának jelzálogjoggal való megterhelését rendelheti el a hátralék megfizetésének biztosítékául. Ugyancsak a fizetési fegyelem előmozdítását szolgálja az a rendelkezés, amely a közös képviselőt vagy az intézőbizottságot nem csupán jogosítja, hanem kifejezetten kötelezi arra, hogy a tulajdonostársak irányában érvényesítse a közösség szolgáltatási díjakkal kapcsolatos igényeit is. A törvény ezentúl lehetővé teszi, hogy a szervezeti-működési szabályzatban a számvizsgáló bizottsági feladatok ellátására a számviteli törvény szerinti szakképesítéssel rendelkező (mérlegképes könyvelő vagy okleveles könyvvizsgáló) szakértőnek adjanak megbízást abban az esetben, ha a társasházban nincs számvizsgáló bizottság vagy legalább egy tulajdonostárs, aki ellássa a havi számlák és a közös képviselő ügyintézése ellenőrzését, valamint a további bizottsági hatáskörbe tartozó feladatokat. -2-

5 Lezárva: február 28.

Adótörvény-változások 2011

Adótörvény-változások 2011 ADÓHÍRLEVÉL NEWSLETTER 2010. NOVEMBER DATE Adótörvény-változások 2011 Jelen hírlevelünkben az Országgyűlés által 2010. november 16-án elfogadott adótörvényváltozások fontosabb pontjaira hívjuk fel ügyfeleink

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvénymódosítások. 2012. november 21. Az Év Transzferár-tanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2012 Az Év Adótanácsadó Cége Magyarországon International Tax Review European Tax Awards 2011 HírAdó Extra

Részletesebben

Hogyan adózunk 2013-ban?

Hogyan adózunk 2013-ban? Hogyan adózunk 2013-ban? Idén sem lepődtünk meg, az adótörvények ismét drasztikusan változnak. A különbség most inkább a technikában volt: markáns, adózók széles rétegeit és jelentős költségvetési bevételeket

Részletesebben

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat

Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Polgármestere Szentes, Kossuth tér 6. A-21728/2010 Témafelelős: Tonnesné Kiss Ildikó Tárgy.. Helyi iparűzési adó rendelet módosítása Mell.:1db rendeletmódosítási javaslat Szentes Város Önkormányzat

Részletesebben

Az adótörvények 2011. évi változásai

Az adótörvények 2011. évi változásai Vezinfó Kiadó és Tanácsadó Kft., www.vezinfo.hu Gottgeisl Rita Az adótörvények 2011. évi változásai Nemzeti Adó és Vámhivatal 2010. október 1-jével az elsőfokú adóhatósági feladatok ellátására visszaáll

Részletesebben

Adótörvény változások - 2015

Adótörvény változások - 2015 Adótörvény változások - 2015 Előadó: Nyisztor Ingrid Júlia Személyi jövedelemadó, járulék, szociális hozzájárulási adó, egyszerűsített foglalkoztatás 2015. évi módosítások 1 Családi kedvezmény 2016-tól

Részletesebben

T/1376. számú. törvényjavaslat

T/1376. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/1376. számú törvényjavaslat az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A 2013. ÉVI ÁLLANDÓ JELLEGŰ IPARŰZÉSI TEVÉKENYSÉG UTÁNI IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁSI NYOMTATVÁNYHOZ AZ IPARŰZÉSI ADÓBEVALLÁS BENYÚJTÁSÁRA KÖTELEZETTEK KÖRE Ezt a bevallási nyomtatványt azoknak

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések

Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról. Általános rendelkezések Zsámbok Község Önkormányzatának 13/2007. (XII.06.) sz. rendelete a helyi adókról I. Általános rendelkezések 1. Zsámbok Község Önkormányzata a helyi adókról szóló módosított 1990. évi C. tv. (továbbiakban

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről

TÁJÉKOZTATÓ. a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről TÁJÉKOZTATÓ a mérnöki kamara tagjai részére a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalkozások adójáról szóló törvényről Nem kell hozzá jóstehetség, hogy feltételezzük azt, hogy a vállalkozások

Részletesebben

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó

Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai. 1. Társasági adó Az adó- és járuléktörvények 2014 évi változásai Az adótörvényeket alkalmazók örömére a jogalkotók nem szabták át generálisan a jövő évre vonatkozó jogszabályokat, egy-két apró módosítás, pontosítás történt.

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

2010. évi CXXIII. törvény

2010. évi CXXIII. törvény 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és

Részletesebben

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015.

Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. Ingatlan bérbeadásának alapvető szabályai 2015. A magánszemély ingatlan bérbeadásából származó jövedelme önálló tevékenységből származó jövedelemként az összevont adóalap részeként adózik. A termőföld

Részletesebben

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27.

2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló. 2012. november 27. 2013 A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE Adóváltozások összefoglaló 2012. november 27. 1 Tartalom A MEGÚJULÓ MAGYARORSZÁG ADÓRENDSZERE... 7 I. Célok... 7 II. Javasolt intézkedések... 9 1. Személyi jövedelemadó...

Részletesebben

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya

1.. Az adó bevezetése. Márkó Község Önkormányzata illetékességi területén bevezeti a helyi iparűzési adót. 2.. Adókötelezettség, az adó alanya Márkó Község Önkormányzatának 9/2007. (XII.11.) számú rendeletével módosított 15/1999. (XII.7.) Ök. sz. rendelete a Helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Márkó Község Önkormányzatának képviselőtestülete

Részletesebben

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény)

I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) I. Járulékfizetési kötelezettségek(1997. évi LXXX. törvény) A társadalombiztosítási járulék mértéke 27 százalékra módosul, melyből a nyugdíjbiztosítási járulék mértéke változatlanul 24 százalék, az egészségbiztosítási-

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

I.fejezet. Általános rendelkezések

I.fejezet. Általános rendelkezések ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK az iparűzési adó bevezetéséről szóló többször módosított 7/17.(05.10) rendelete egységes szerkezetben 1 Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról

Részletesebben

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19.

HírAdó Extra. Megszavazott adótörvény-módosítások 2014. 2013. november 19. Az Év Adótanácsadó és Transzferár-tanácsadó Cége Európában Az Év Adótanácsadó Cége Közép-Európában International Tax Review European Tax Awards 2013 HírAdó Extra Megszavazott adótörvény-módosítások 2014

Részletesebben

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás

Felkészült Érdekvédelem az ÁFEOSZ-COOP Szövetség kapacitásfejlesztése a Dél-alföldi régióban. Alternatív Adózás Alternatív Adózás A) KIVA A kisvállalati adó mértéke az adó alapjának 16 százaléka. A kisvállalati adó alanya mentesül a 10 százalékos társasági adó, a 27 százalékos szociális hozzájárulási adó, és a 1,5

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről

Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1 Adónaptár a lényegesebb adófizetési, bevallási határidőkről 1. Személyi jövedelemadó A) Személyi jövedelemadó előlege a) A munkáltatónak az általa levont jövedelemadó-előleget az elszámolt hónapot követő

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben