77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet. az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról"

Átírás

1 1 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelet az egyes önkormányzati adóigazgatási, továbbá illetékjogi tárgyú PM rendeletek módosításáról Az 1. alcím tekintetében a helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában és a gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 19. (6) bekezdésében, a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 100. (1) bekezdés b) pontjában, a 3. alcím tekintetében az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 100. (1) bekezdés a) pontjában, a 4. alcím tekintetében az illetékekről szóló évi XCIII. törvény 100. (1) bekezdés e) pontjában, az 5. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény 175. (7) bekezdésében, a 6. alcím tekintetében a társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény 30. (7) bekezdésében, a helyi adókról szóló évi C. törvény 46. -ában, valamint a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény 81. (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 1. A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V.21.) PM rendelet módosítása 1. (1) A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet (a továbbiakban: PM1 rendelet) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul. (2) A PM1 rendelet 5. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép. (3) A PM1 rendelet 6. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép. (4) A PM1 rendelet 7. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép. (5) A PM1 rendelet 10/a. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép. (6) A PM1 rendelet 13. számú melléklete a 6. melléklet szerint módosul. (7) A PM1 rendelet 13/c. számú melléklete helyébe a 7. melléklet lép. 2. Hatályát veszti a PM1 rendelet a) 1. (2) bekezdés d) pontja, b) 2. (2) bekezdés c) pontjában és a 14. (1) bekezdésében az,a luxusadóról szövegrész, c) 3. (1) bekezdés b) pontjában, a 3. (2) bekezdés b) pontjában és a 13. -t megelőző címben az,a luxusadó szövegrész, d) 3. (3) bekezdés b) pontjában a luxusadó szövegrész,

2 2 e) 5. (5) bekezdése, f) 9. (1) bekezdésében az a luxusadó befizetésére luxusadó beszedési számlát, szövegrész, g) 14. (10) bekezdése. 2. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása 3. (1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet (a továbbiakban: PM2 rendelet) 1. (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (E rendelet hatálya:) a) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (a továbbiakban: Központi Hivatal) által működtetett Központi Okmányirodára (a továbbiakban: okmányiroda), (terjed ki.) (2) A PM2 rendelet a) 1. (2) bekezdés a) pontjában, 2. (1) és (2) bekezdésében, 3. -ában és 4. (1) bekezdésében az okmányirodánál szövegrész helyébe az okmányirodánál, járási hivatalnál szöveg, b) 2. -át megelőző alcímében az okmányirodáknál szövegrész helyébe az okmányirodánál, járási hivataloknál szöveg, c) 2. (3)-(5) bekezdésében az okmányiroda szövegrészek helyébe az okmányiroda és a járási hivatal szöveg, d) 4. (2) és (3) bekezdésében az okmányiroda szövegrész helyébe az okmányiroda és a járási hivatal szöveg lép. 3. Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet módosítása 4. (1) Az illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezeléséről, valamint az illetékek kiszabásáról, elszámolásáról és könyveléséről szóló 40/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: PM3 rendelet) 3. számú melléklete a 8. melléklet szerint módosul. (2) A PM3 rendelet 5. számú melléklete a 9. melléklet szerint módosul. (3) A PM3 rendelet 7. számú melléklete a 10. melléklet szerint módosul.

3 3 4. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása 5. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet (a továbbiakban: PM4 rendelet) 3. (1) bekezdés b) pont bc) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: [A 2. a) b) pontjai szerinti adatszolgáltatás iránti eljárás a 2. számú melléklet szerinti igénylőlap benyújtásával vagy elektronikus úton, az alábbi feltételek megjelölésével kezdeményezhető: b) választható szűkítési lehetőségek:] bc) ingatlan jellege és altípusa a 4. számú melléklet szerint, 6. A PM4 rendelet 14. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A 7. és 8. szerinti adatszolgáltatás negyedévente történik, az első negyedév a kérelem beérkezésének napját magában foglaló naptári negyedév. Az állami adóhatóság az adatokat a negyedévet követő hónap 20. napjáig adja át. A negyedévre vonatkozó kiegészített adatokat az állami adóhatóság a soron következő adatszolgáltatással egyidejűleg adja át. 7. A PM4 rendelet a 11. melléklet szerinti 4. számú melléklettel egészül ki. 8. Hatályát veszti a PM4 rendelet 16. (1) bekezdésében az a 12. (2) szerint szövegrész. 5. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása 9. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM5 rendelet) 1. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: [Az adóhatóság az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően ] b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2013-ban és az azt követő években kezdődő adóévekre a 19. melléklet, (szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.) 10. (1) A PM5 rendelet 1. melléklete helyébe a 12. melléklet lép. (2) A PM5 rendelet 3. melléklete helyébe a 13. melléklet lép. (3) A PM5 rendelet 5. melléklete helyébe a 14. melléklet lép. (4) A PM5 rendelet 7. melléklete helyébe a 15. melléklet lép. (5) A PM5 rendelet 9. melléklete helyébe a 16. melléklet lép. (6) A PM5 rendelet 13. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4 4 (7) A PM5 rendelet 15. melléklete a 18. melléklet szerint módosul. (8) A PM5 rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép. (9) A PM5 rendelet 22. melléklete a 20. melléklet szerint módosul. Hatályát veszti a PM5 rendelet a) 2. melléklete, b) 4. melléklete, c) 6. melléklete, d) 8. melléklete, e) 18. melléklete Egyéb módosuló jogszabályok 12. A fejlesztési adókedvezmény engedélyezése iránti eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 50/2002. (XII. 29.) PM rendelet 2. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A díj a Nemzetgazdasági Minisztérium bevételét képezi. A díjat a Nemzetgazdasági Minisztérium számú számlájára kell megfizetni. A díjak kezelésére, elszámolására, valamint visszatérítésére a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségéről szóló jogszabályt kell alkalmazni. 13. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó közterhek nyilvántartását segítő számítógépes programrendszer engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 42/2006. (XII. 25.) PM rendelet 2. (2) bekezdésében az szövegrész helyébe az szöveg lép. 14. Hatályát veszti az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program nyilvántartásba vételére irányuló eljárás rendjéről, valamint az eljárás kezdeményezéséért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékéről szóló 5/2003. (II. 4.) PM rendelet. 15. Ez a rendelet január 1-jén lép hatályba.

5 5 1. melléklet 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. A PM1 rendelet 3. számú mellékletében a Zárási összesítő II. című táblázat a 13. sorát követően a következő 14. sorral egészül ki: 14 Utalás a Magyar Államkincstárhoz (gépjárműadó) 2. Hatályát veszti a PM1 rendelet 3. számú mellékletében a Zárási összesítő I. című táblázat alcímében az a luxusadó, szövegrész. 3. Hatályát veszti a PM1 rendelet 3. számú mellékletében a Zárási összesítő II. című táblázat 20. sora.

6 6 ÉPÍTMÉNYADÓ (hasznos alapterület után) évi kivetési összesítő 2. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Megnevezés Adóalanyok száma magánszemély vállalkozó összesen tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja Adótárgyak száma (fő) (fő, db) (fő, db) (db) Jellemző érték (m 2 ) Adómegállapítás (Ft) 1. Lakás 2. Htv. 13. a) pontja alapján mentes 3. Htv. 13. b) pontja alapján mentes L 4. Htv. 13/A. alapján mentes A 5. Önkormányzati döntés alapján mentes K 6. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE [1-( )] Á 7. LAKÁS ADÓJA S 8. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 9. FIZETENDŐ ADÓ [7-8] 10. Üdülő Ü 11. Htv. 13/A. (1) bekezdése alapján mentes D 12. Önkormányzati döntés alapján mentes Ü 13. ÜDÜLŐ ADÓKÖTELES TERÜLETE [10-(11+12)] L 14. ÜDÜLŐ ADÓJA Ő 15. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 16. FIZETENDŐ ADÓ [14-15] E 17. Gépjárműtároló G 18. Kereskedelmi egység Y ból szállásépület É ból kereskedelmi üzlethelyiség, vendéglátóipari egység B 21. Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület 22. Htv. 13. b) pontja alapján mentes 23. Htv. 13. h) pontja alapján mentes

7 7 É 24. Htv. 13/A (1) bekezdése alapján mentes P 25. Önkormányzati döntés alapján mentes Ü 26. EGYÉB ÉPÜLET ADÓKÖTELES TERÜLETE L [( )-( )] E 27. EGYÉB ÉPÜLET ADÓJA T 28. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 29. FIZETENDŐ ADÓ [27-28] 31. ÖSSZES TERÜLET ( ) 32. ÖSSZES ADÓ ( ) 33. ÖSSZES MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY ( ) 34. ÖSSZES FIZETENDŐ ADÓ ( )

8 8 ÉPÍTMÉNYADÓ (korrigált forgalmi érték után) évi kivetési összesítő Megnevezés Adóalanyok száma 1. Lakás 2. Üdülő 3. Nem lakás céljára szolgáló építmény 4. Az építmény összesen (1+2+3) 5. Htv. 13. a) pontja alapján mentes 6. Htv. 13. b) pontja alapján mentes 7. Htv. 13. h) pontja alapján mentes 8. Htv. 13/A. (1) bekezdése alapján mentes 9. Önkormányzati döntés alapján mentes 10. Adóköteles építmény [4-( )] 11. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 12. KORRIGÁLT FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETENDŐ ADÓ [10-11] magánszemély vállalkozó összesen tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja tulajdonos vagyoni értékű jog jogosítottja 3. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 6. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Adótárgyak száma Korrigált forgalmi érték (adóalap) Adómegállapítás (fő) (fő, db) (fő, db) (db) (Ft) (Ft)

9 9 4. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 7. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez TELEKADÓ évi kivetési összesítő 1. Ingatlan teljes területe 2. Építménnyel lefedett földterület T 3. Htv. 19. a) pontja alapján mentes E 4. Htv. 19. b) pontja alapján mentes R 5. Htv. 19. c) pontja alapján mentes Ü 6. Htv. 19. d) pontja alapján mentes L 7. Önkormányzati döntés alapján mentes E 8. ADÓKÖTELES TERÜLET [1-( )] T 9. TELEK ADÓJA 10. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 11. FIZETENDŐ ADÓ [9-10] F 12. Ingatlan O 13. Korrigált forgalmi érték R 14. Htv. 19 a) pontja alapján mentes G 15. Htv. 19. b) pontja alapján mentes A 16. Htv. 19. c) pontja alapján mentes L 17. Htv. 19. d) pontja alapján mentes M 18. Önkormányzati döntés alapján mentes 19. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK [12- I ( )] Megnevezés Adóalanyok száma magánszemély vállalkozó összesen vagyoni tulajdonos vagyoni tulajdonos értékű jog jogosítottja értékű jog jogosítottja Adótárgyak száma (fő) (fő, db) (fő, db) (db) Jellemző érték (m 2, Ft) Adómegállapítás (Ft)

10 10 É 20. TELEK ADÓJA R 21. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény T 22. FIZETENDŐ ADÓ [20-21]

11 11 G É P J Á R M Ű A D Ó II. 20. évi kivetési összesítő 5. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 10/a. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Megnevezés AUTÓBUSZ (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi) száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség összege Ft fizetendő adó Ft összes* adó Ft légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen 1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2) Kedvezmény összesen (3+4) 3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5) Mentesség összesen ( ) 6) a gépjárműadó törvény 5. a) 7) a gépjárműadó törvény 5. b) 8) a gépjárműadó törvény 5. c) 9) a gépjárműadó törvény 5. d) 10) a gépjárműadó törvény 5. j) 11) a gépjárműadó törvény 5. k) 12) MINDÖSSZESEN (1+2+5)

12 12 Megnevezés TEHERGÉPJÁRMŰ száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség összege Ft fizetendő adó Ft összes* adó Ft légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen 1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2) Kedvezmény összesen (3+4+5) 3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény 6) Mentesség összesen ( ) 7) a gépjárműadó törvény 5. a) 8) a gépjárműadó törvény 5. b) 9) a gépjárműadó törvény 5. d) 10) a gépjárműadó törvény 5. e) 11) a gépjárműadó törvény 5. j) 12) a gépjárműadó törvény 5. k) 13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

13 13 Megnevezés NYERGESVONTATÓ száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség összege Ft fizetendő adó Ft összes* adó Ft légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen 1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2) Kedvezmény összesen (3+4+5) 3) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény 6) Mentesség összesen ( ) 7) a gépjárműadó törvény 5. a) 8) a gépjárműadó törvény 5. b) 9) a gépjárműadó törvény 5. d) 10) a gépjárműadó törvény 5. e) 11) a gépjárműadó törvény 5. j) 12) a gépjárműadó törvény 5. k) 13) MINDÖSSZESEN (1+2+6)

14 14 Megnevezés ÖSSZESEN száma db adóköteles adóalap kg kedvezmény, mentesség összege Ft fizetendő adó Ft összes* adó Ft légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen légrugós nem légrugós összesen 1) Nem kedvezményezett és nem mentes gépjárművek 2) Kedvezmény összesen ( ) 3) 20%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 4) 30%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 5) 50%-os adókedvezménnyel érintett gépjárművek 6) Kombinált áruszállítás után járó kedvezmény 7) Mentesség összesen ( ) 8) a gépjárműadó törvény 5. a) 9) a gépjárműadó törvény 5. b) 10) a gépjárműadó törvény 5. c) 11) a gépjárműadó törvény 5. d) 12) a gépjárműadó törvény 5. e) 13) a gépjárműadó törvény 5. j) 14) a gépjárműadó törvény 5. k)

15 15 15) MINDÖSSZESEN (1+2+7) * Az összes adó oszlop rovataiba az adókedvezmény és a fizetendő adó együttes összegét kell beírni.

16 16 6. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. A PM1 rendelet 13. számú mellékletében az Iparűzési adó feldolgozási összesítő című táblázat 35. sora helyébe a következő sor lép: 35. A Htv. 40/A. (1) bekezdés b) pontja alapján levonható útdíj (-) 2. A PM1 rendelet 13. számú mellékletében az Iparűzési adó feldolgozási összesítő című táblázat a következő új 44. sorral egészül ki: 44. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által a földgázpiaci és villamosenergia piaci ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és továbbértékesített földgáz és villamosenergia beszerzési értékének teljes összege 3. A PM1 rendelet 13. számú melléklete az Iparűzési adó feldolgozási összesítő című táblázatot követően a következő Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok címmel és azt követő táblázattal egészül ki: Kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó adatok Megnevezés 1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+) 2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+) 3. Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek (+) 4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+) 5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+) 6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+) 7. Biztosítástechnikai eredmény (+) 8. Biztosítóknál nettó működési költségek (+) 9. Befektetésekből származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+) 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növelő tételek (+) 11. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjellegű különbözete (+) 12. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjellegű különbözete (+) 13. Biztosítóknál a Htv pont c) alpontjában foglalt csökkentések (-) 14. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki adó (-) 15. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energiaadó (-) 16. Felszolgálási díj árbevétele (-) Összesen (Ft) Adózók száma (fő, db)

17 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt ellenérték (-) 18. Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások (-) 19. Pénzügyi lízinget végző vállalkozások esetén az eladott áruk beszerzési értéke (-) 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL [( )-( )] 21. Eladott áruk beszerzési értéke 22. Közvetített szolgáltatások értéke 23. Eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke együttesen levonható összege (-) 24. Alvállalkozói teljesítések értéke (-) 25. Anyagköltség [a Htv. 39. (1)] (-) 26. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége (-) 27. ÖSSZESÍTETT CSOPORTSZINTŰ ADÓALAP [20-( )]

18 18 7. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 13/c. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez Ideiglenes jelleggel végzett helyi iparűzési tevékenységről évi feldolgozási összesítő Tevékenység megnevezése Adóköteles napok száma (A bevallás 5. sora) Adó összeg Ft Adókedvezmény összege Ft Fizetendő adó Ft 1. Építőipari tevékenység, illetve természeti erőforrás feltárása vagy kutatása 2. A Htv. 37. (2) bekezdés b) pontja alá tartozó tevékenység 3. Összesen

19 19 8. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. A PM3 rendelet 3. számú melléklet szerinti táblázat B) oszlopában a gépjármű és egyenes ági mentes szövegrész helyébe a gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs szöveg lép. 2. A PM3 rendelet 3. számú melléklet szerinti táblázat D) oszlopában a gépjármű szövegrész helyébe a gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs szöveg lép.

20 20 9. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. A PM3 rendelet 5. számú melléklet 1., 6. és 7. számú táblázatában az Ajándékozási illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül) szövegrész helyébe az Ajándékozási illeték (gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs nélkül) szöveg lép. 2. A PM3 rendelet 5. számú melléklet 1., 6. és 7. számú táblázatában a Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű és egyenes ági mentes nélkül) szövegrész helyébe a Visszterhes vagyonátruházási illeték (gépjármű, egyenes ági mentes és házastárs nélkül) szöveg lép.

21 melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. A PM3 rendelet 7. számú melléklet, 1. pont 1.6. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1.6. Egyházi jogi személy 2. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pontja a következő 3.4. és 3.5. alpontokkal egészül ki: 3.4. Az osztalékra vonatkozó követelés elengedése 3.5. A csődegyezség keretében, valamint a felszámolási eljárásban a követelés elengedése, feltéve, ha a követelés jogosultja nem a csődeljárás, felszámolási eljárás alá vont gazdálkodó szervezet tagja 3. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 3. pont alpontja helyébe a következő rendelkezés lép: A magánszeméllyel szemben fennálló, pénzügyi intézmény által elengedett követelés, ha a követelés elengedése a pénzügyi intézmény által az adósnak kiadott igazolás szerint az azonos helyzetben levők egyenlő elbánásának elve alapján történik, azzal, hogy a rendelkezés nem alkalmazható, ha az elengedés nem a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti független felek között valósul meg 4. A PM3 rendelet 7. számú melléklet 6. pont alpontjában a 35. életévét be nem töltött fiatal szövegrész helyébe a magánszemély vagyonszerző szöveg lép. 5. Hatályát veszti a PM3 rendelet 7. számú melléklet a) 3. pont 3.7. alpontjában, alpontjában és a 4. pont alpontjában a termőföldről szóló törvény 3. u) pontjának 2. alpontjában meghatározott szövegrész, b) 6. pont alpontja.

22 melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 4. számú melléklet a 33/2007. (XII. 23.) PM rendelethez I. Ingatlan jellege: Egylakásos lakóépületben lévő lakás 1. Ingatlan altípus: 1.1. Családi ház 1.2. Ikerház 1.3. Láncház, sorház 1.4. Tanya épület II. Ingatlan jellege: Többlakásos lakóépületben lévő lakás 1. Ingatlan altípus: 1.1. Lakás 1.2. Többlakásos épület 1.3. Lakótelepi épület 1.4. Egyéb lakás III. Ingatlan jellege: Garázs 1. Ingatlan altípus: 1.1. Egyedi garázs 1.2. Ikergarázs 1.3. Teremgarázs 1.4. Csónakgarázs 1.5. Sorgarázs 1.6. Egyéb garázs IV. Ingatlan jellege: Telek 1. Ingatlan altípus: 1.1. Telek 1.2. Lakótelek 1.3. Üdülőtelek 1.4. Ipari, kereskedelmi telek 1.5. Beépített telek (technikai kód, a lakás és a hozzá tartozó telek értékének megbontásához) 1.6. Beépítetlen földterület 1.7. Egyéb telek V. Ingatlan jellege: Termőföld 1. Ingatlan altípus: 1.1. Tanya 1.2. Külterületi termőföld 1.3. Zártkert 1.4. Major 1.5. Gazdasági épület, ól

23 Tó 1.7. Egyéb mezőgazdasági ingatlan 1.8. Mocsár 1.9. Szántó Gyümölcsös Erdő Rét Legelő VI. Ingatlan jellege: Iroda 1. Ingatlan altípus: 1.1. Iroda 1.2. Irodaház VII. Ingatlan jellege: Szálloda 1. Ingatlan altípus: 1.1. Szálloda VIII. Ingatlan jellege: Kereskedelmi üzlet 1. Ingatlan altípus: 1.1. Kereskedelmi ingatlan 1.2. Üzlet 1.3. Áruház, üzletház 1.4. Egyéb kereskedelmi ingatlan 1.5. Benzinkút 1.6. Étterem 1.7. Eszpresszó 1.8. Vendéglő IX. Ingatlan jellege: Ipari létesítmény 1. Ingatlan altípus: 1.1. Ipari ingatlan 1.2. Üzem, üzemcsarnok 1.3. Műhely 1.4. Gyár, iparcsarnok 1.5. Raktár, tároló 1.6. Telephely 1.7. Bánya 1.8. Egyéb ipari ingatlan X. Ingatlan jellege: Mezőgazdasági létesítmény 1. Ingatlan altípus: 1.1. Mezőgazdasági ingatlan 1.2. Tanya 1.3. Külterületi termőföld

24 Zártkert 1.5. Major 1.6. Gazdasági épület, ól 1.7. Tó 1.8. Magtár 1.9. Istálló Mocsár Egyéb mezőgazdasági ingatlan XI. Ingatlan jellege: Egyéb nem lakáscélú ingatlan 1. Ingatlan altípus: 1.1. Üdülő 1.2. Társas üdülő 1.3. Bungaló 1.4. Hétvégi ház 1.5. Horgásztanya 1.6. Vadászház 1.7. Egyéb üdülő 1.8. Egészségügyi, kulturális, szociális ingatlan 1.9. Bölcsőde, óvoda, iskola Kollégium Orvosi rendelő Szociális épület Sportlétesítmény Színház, mozi Műemlék Műterem Egyéb egészségügyi, szociális, kulturális ingatlan Gyógyszertár Sportcélú ingatlan Sporttelep Sportpálya Uszoda Stadion Sportcsarnok Jégpálya Jégcsarnok Tornaterem Tornaszoba Tornaudvar Vízi sporttelep Egyéb ingatlanok és területek Borospince Közterületről nyíló pince Egyéb pince Lovarda Tároló Mosókonyha Tüzelőtároló

25 1.39. Út Padlástér Nyári konyha Beépített terület (technikai kód a nem lakáscélú épület és a hozzá tartozó terület értékének megbontásához) Egyéb 25

26 melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 1. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS az építményadóról FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája: Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka: Adókötelezettség keletkezése Változás bejelentése Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: Változás jellege: Változás jellege: Új építmény Adóalap-megállapítás Építmény megszűnése változás Építmény szerzése Egyéb: Építmény elidegenítése Vagyon értékű jog alapítása Vagyon értékű jog megszűnése Adóbevezetés Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése III. Ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép. lh em ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / 3. Egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma: lakás db üdülő db kereskedelmi egység db szállásépület db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db

27 27 IV. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga 2. Tulajdoni (jogosultsági) hányad: 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 4. Születési helye: város/község, ideje: év hó nap 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: - - Statisztikai számjele: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: város/község közterület közterület jellege hsz ép. lh em ajtó 9. Telefonszáma:, címe: 10. Levelezési címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép. lh em ajtó

28 28 V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység év hó nap az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: 3. Adóazonosító száma: 4. Bizonyítvány/igazolvány száma: 5. Jelölje X-szel: az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő Oldalszám: A jelű betétlap lakásról, üdülőről (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója: Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - -

29 29 II. Az ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép. lh em ajtó 2. Helyrajzi száma: / / / III. Az építmény fajtája Egylakásos lakóépületben Többlakásos lakóépületben Üdülő lévő lakás egyéb épületben lévő lakás Ennek jellege: Ennek jellege: Ennek jellege: családi ház társasházi lakás üdülő sorház lakásszövetkezeti lakás hétvégi ház láncház egyéb: apartman kastély, villa, udvarház egyéb: nyaraló csónakház egyéb: IV. Az építmény 1. hasznos alapterülete: m 2 (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 2. forgalmi értéke: Ft (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) V. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap VI. Törvényi mentesség: Szükséglakás Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete m 2 vagy forgalmi értéke: Ft.

30 30 VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. Építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség: címen mentes terület: m 2. (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség: címen mentes értékrész: Ft. (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény: címen. V. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok:

31 31 helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Oldalszám: B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló építményről (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) I. Bevallás benyújtója: Bevallásbenyújtó neve (cégneve): Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Az ingatlan 1. Címe: város/község közterület közterület jellege hsz ép. lh em ajtó 2. Helyrajzi száma: / / /

32 32 III Az építmény fajtája Kereskedelmi egység Szállásépület Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület Ennek jellege: Ennek jellege: Ennek jellege: kereskedelmi üzlet, szálloda hotel üzem, üzemcsarnok, műhely, bolt, abc, áruház, üzletház gyár szerviz csárda, bisztró, borozó, panzió fogadó garázs, raktár söröző, büfé, cukrászda, gépjárműtároló kávézó, étterem iroda, műterem motel szálló üvegház pince rendelő, kórház, vendégház présház hűtőház szanatórium, gyógyszertár gazdasági épület egyéb: egyéb: egyéb: IV. Az építmény 1. hasznos alapterülete: m 2. (Csak hasznos alapterület szerinti adózás esetén kell kitölteni!) 2. forgalmi értéke: Ft. (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adózás esetén kell kitölteni!) V. Az adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: év hó nap VI. Törvényi mentesség Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló építmény vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló építmény Kizárólag háziorvosi tevékenység céljára szolgáló helyiség, helyiségek, hasznos alapterülete: m 2 vagy forgalmi értéke: Ft.

33 33 VII. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről Nyilatkozom, hogy a Htv. 13/A. -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. Építési engedély jogerőre emelkedésének napja: év hó nap VIII. Önkormányzati rendeleti mentesség kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m 2 (Csak hasznos alapterület szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 2. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes értékrész: Ft. (Csak korrigált forgalmi érték szerinti adóztatás esetén kell kitölteni!) 3. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény: címen. IX. Több adómérték esetén a mérték megállapításához szükséges tények, adatok: helység év hó nap a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. évben kezdődő adóévben a Domaszék Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20. évben kezdődő adóévben a Hejőkürt Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20. évben kezdődő adóévben az Onga Város Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20 évben kezdődő adóévben a/az Aszófő önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP

BEVALLÁS. a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 53 19. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 19. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén FŐLAP 20... évben

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó a székhely, telephely fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL 2836 Baj, Petőfi S. u. 50. Tel.: 34/488-597, fax: 34/488-020 BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 20. évben kezdődő adóévben Baj

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben LETENYE önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 201.. évben kezdődő adóévben a Csanytelek Község illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a BAJ önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a NYÍRLUGOS önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS Főlap a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén 2013. évben kezdődő adóévben a TATA önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013 évben kezdődő adóévben Vizsoly Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig

II. Bevallott időszak év hó naptól év hó napig BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. adóévben a Nagyszentjános önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben Mezőfalva önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a/az önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben KOSD önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2014. adóévben JÁSZIVÁNY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2013. évben kezdődő adóévben a/az MURONY önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS. a 2013. évi helyi iparűzési adóról az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap

BEVALLÁS. a 2013. évi helyi iparűzési adóról az állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap Röjtökmuzsaj Község Önkormányzatának Adóhatósága 9451 Röjtökmuzsaj, Röjtöki u. 193. Tel:99/544-052 Email:penzugy@rojtokmuzsaj.hu Az adóhatóság tölti ki! Benyújtás(postára adás) időpontja: 201 év.hó..nap...

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben Péteri Község Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 2012. évben kezdődő adóévben a Tiszaörs Községi Önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5561 Békésszentandrás, Hősök tere 1. 66/218-344/14-es mellék BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

Részletesebben

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén Főlap 20... adóévben a Szigligeti önkormányzat illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről (Benyújtandó

Részletesebben