Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2010. (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1."

Átírás

1 Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testületének (XII.17.) Önk. rendelete a helyi adókról Pilismarót Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló i C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló i LXV törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az adózás rendjéről szóló i XCII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételel Pilismarót Község közigazgatási területén bevezetett helyi adók kivetésének és megfizetésének rendjéről az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) A Képviselő-testület az önkormányzat illetékességi területén január 1-től határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be: - építményadó - telekadó - idegenforgalmi adó - helyi iparűzési adó. II. Fejezet Az egyes adókra vonatkozó külön rendelkezések Építményadó 2. (1) Az adóalapja az építmény négyzetméterben számított hasznos alapterülete. (2) Az adó i mértéke lakóház esetén: a) 50 m 2 alatti hasznos alapterületig 120 Ftm 2. b) 50 m 2 és 100 m 2 között rész esetén 150 Ftm 2. c) 100 m 2 feletti rész esetén 170 Ftm 2. (3) Az adó i mértéke nem lakás céljára szolgáló épület (pl.:üdülő, hétvégi ház) esetén Ftm 2. (4) Az adó i mértéke a vállalkozó üzleti célt szolgáló épülete, épületrésze esetén 100 Ftm 2. (5) Az adó i mértéke egyéb jellegű építmények esetén 20 Ftm (1) Az adózó az építményadó esetében az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített e rendelet 1. számú mellékletét képező nyomtatványon teljesíti adófizetési kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését a Polgármesteri Hivatalnak. Telekadó 4. (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számított területe. (2) Az adó es mértéke: a) a Duna-parti övezetben lő telkek esetén a telek minden négyzetmétere után 100 Ftm 2. b) a Községi övezetben lő telkek esetén a telek minden négyzetmétere után 20 Ftm 2. 5.

2 (1) A Htv ában foglalt mentességeken kívül mentes a telekadó alól: a) azon telek, amire az adóalanyok jogerős építési engedéllyel rendelkeznek. Mentesség az építési engedély jogerőre emelkedésétől és végrehajthatóvá válásától számított 2 ig tart, b) azon telek, amely az Országos települési rendezési és építési követelményekről szóló (XII.20.) Korm. rendelet 33. -a szerinti beépítési feltételekkel nem rendelkezik és a hiányzó feltételek megteremtése nem a tulajdonos feladata, c) azon telek, amely méretei alapján a helyi építési szabályzat övezeti besorolása szerint nem építhető be, d) a közös udvaros ingatlanok esetében az önálló helyrajzi számmal rendelkező közös udvar. 6. (1) Az adózó a telekadó esetében az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített e rendelet 2. számú mellékletét képező nyomtatványon teljesíti adófizetési kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését a Polgármesteri Hivatalnak. Idegenforgalmi adó 7. (1) Az idegenforgalmi adó mértéke: a) nem kereskedelmi szálláshely esetében személyenként és vendégéjszakánként 250,- Ft, b) kereskedelmi szálláshely esetében személyenként és vendégéjszakánként Ft 8. (1) Idegenforgalmi adó beszedésére kötelezett köteles olyan nyilvántartástvendégkönyvet vezetni, amiből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma. (2) A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét, az eltöltött vendégéjszakák számát és a beszedett adó összegét. (3) Az idegenforgalmi adót az adóbeszedésre kötelezett köteles a beszedést követő 15. jáig befizetni Pilismarót Község Önkormányzat idegenforgalmi adó számlájára. (4) Az adózó az idegenforgalmi adó esetében az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített e rendelet 3. számú mellékletét képező nyomtatványon teljesíti adófizetési kötelezettségének keletkezését, változását, megszűnését a Polgármesteri Hivatalnak. Helyi iparűzési adó 9. (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó i mértéke 2 %. (2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke tári onként 5000 Ft. Záró rendelkezések 10. (1) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló i C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló i XCII. törvény rendelkezései az irányadóak. (2) E rendelet január 1. ján lép hatályba. (3) E rendelet hatálybalépésel egyidejűleg hatályát veszti a vállalkozók kommunális adójáról szóló (XII.16.) önkormányzati rendelet, az idegenforgalmi adóról szóló (XII.16.) önkormányzati rendelet, a helyi iparűzési adóról szóló (XII.16.) önkormányzati rendelet, a

3 magánszemélyek kommunális adójáról szóló (XII.16.) önkormányzati rendelet, az építményadóról szóló (XII.16.), valamint azt módosító (XII.29.) Önk. rendelet és a telekadóról szóló (XII.16.), valamint azt módosító (XII.29.) Önk. rendelete. Pilismarót, december 17. Pergel István polgármester Dr. Szabó Attila jegyző

4 BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében FŐLAP (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, fővárosban a kerületi önkormányzat adóhatóságához. Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást benyújtani.) I. Bevallás fajtája Megállapodás alapján benyújtott bevallás Nem megállapodás alapján benyújtott bevallás II. Bevallás benyújtásának oka Adókötelezettség keletkezése Változás jellege: új ingatlan ingatlan szerzése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése adóalap-megállapítás változása adóbevezetés III. Ingatlan Változás bejelentése Változás jellege: Adókötelezettség megszűnése Változás jellege: ingatlan megszűnése ingatlan elidegenítése vagyoni értékű jog alapítása vagyoni értékű jog megszűnése 1. Címe: városközség közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: 3. Az egy helyrajzi számon található adótárgyak (épületek, épületrészek) száma lakás db kereskedelmi egység db egyéb nem lakás céljára szolgáló épület db üdülő szállásépület db db IV. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó minősége: Tulajdonos Vagyoni értékű jog jogosítottja 2.Tulajdoni (jogosultsági) hányad: Jog jellege: kezelői jog vagyonkezelői jog haszonélvezeti jog használat joga 3. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 4. Születési helye: városközség, ideje: 5. Anyja születési családi és utóneve: 6. Adóazonosító jele: Adószáma: Illetősége: Belföldi Külföldi: ország 8. Székhelye, lakóhelye: városközség közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 9. Telefonszáma:, címe: V. Felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. helység az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: Jelölje X-szel, ha az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás 2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles adószakértő neve: aláírására jogosult állandó meghatalmazott: Jelölje X-szel, ha meghatalmazott és meghatalmazását csatolta: 3. Adóazonosító száma: Jelölje X-szel, ha az aláíró az adóhatósághoz bejelentett 4. Bizonyítvány igazolvány száma: pénzügyi képviselő: Űrlapot készítette: Komunáldata Kft.

5 A jelű betétlap lakásról, üdülőről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) Oldalszám: I. Bevallás benyújtója 1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: városközség közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: III. Épület jellemzői 1. Fajtája Egylakásos lakóépületben lő lakás családi ház sorház láncház kastély, villa, udvarház 2. Hasznos alapterülete: m 2 Többlakásos lakóépületben vagy egyéb épületben lő lakás társasházi lakás lakásszövetkezeti lakás Üdülő üdülő hétvégi ház apartman nyaraló csónakház IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: V. Törvényi mentesség 1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: m 2 2. Szükséglakás 3. Gyógy- vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m 2 4. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének ja: ) VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség címen mentes terület: m 2 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Űrlapot készítette: Komunáldata Kft.

6 I. Bevallás benyújtója Oldalszám: B jelű betétlap kereskedelmi egységről (szállásépületről), egyéb nem lakás céljára szolgáló épületről a hasznos alapterület szerint működtetett építményadó bevallásához (Adótárgyanként egy betétlapot kell kitölteni.) 1. Bevallásbenyújtó neve (cégneve): 2. Adóazonosító jele: Adószáma: - - II. Ingatlan 1. Címe: városközség közterület közt. jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó 2. Helyrajzi száma: III. Épület jellemzői 1. Fajtája Kereskedelmi egység (szállásépület nélkül) kereskedelmi üzlet, bolt, abc, áruház, üzletház csárda, bisztró, borozó, söröző, büfé, cukrászda, kávézó, étterem iroda, műterem rendelő, kórház, szanatórium, gyógyszertár Szállásépület szálloda panzió motel vendégház hotel fogadó szálló vadászház Egyéb nem lakás céljára szolgáló épület üzem, üzemcsarnok, gyár garázs, gépjárműtároló üvegház présház műhely, szerviz raktár pince hűtőház 2. Hasznos alapterülete: m 2 IV. Adókötelezettség keletkezésének, változásának, megszűnésének időpontja: V. Törvényi mentesség 1. Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg a nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség(ek) hasznos alapterülete: m 2 2. Költségvetési szerv vagy egyház tulajdonában álló építmény 3. Állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület VI. Nyilatkozat a műemléképület felújításához kapcsolódó adómentesség igénybevételéről. Nyilatkozom, hogy a Htv. 13A -a szerinti adómentességet igénybe kívánom venni. (építési engedély jogerőre emelkedésének ja: ) VII. Önkormányzati rendeleti mentesség, kedvezmény 1. Önkormányzati rendeleti adóalap-mentesség: az építmény hasznos alapterületéből mentes terület m 2 2. Önkormányzati rendeleti adókedvezmény címen helység a bevallásbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása Űrlapot készítette: Komunáldata Kft.

7 2. számú melléklet 1. Az adó beszedésére kötelezett szállásadó B E V A L L Á S a ben beszedett idegenforgalmi adóról Neve: Adószáma: Címe:... Telefonszáma:... Ügyintéző:.... Születési helye: Születési idő: Anyja neve: Szálláshely címe:... a. Kiadott szobaszám:.... b.hasznosított férőhely:... c. Vendégnyilvántartó könyv száma: Vendégéjszakák száma:..... Ebből: Adómentes vendégéjszakák száma:... Adóköteles vendégéjszakák száma: A fizetendő adó összege: Ft, azaz Pilismarót, cégszerű aláírás

8 B E V A L L Á S i telekadó megállapításához a helyi adókról szóló i C. törvény alapján 3. számú melléklet 1. A telek címe:.. postai irányítószáma:. helyrajzi száma: Az építmény megsemmisülésének, lebontásának időpontja:. 3. Az adó alanyának neve: anyja neve. szül. helye:... szül. ideje:... címe:... adóazonosító jele: adószáma:..... tulajdoni hányada:... vagyoni értékű joga: A 3. pontban megnevezett adóalany mellett az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett további tulajdonostársak: 1. neve: anyja neve:..... szül. helye:.. szül. ideje:..... címe: adóazonosító jele: adószáma:..... tulajdoni hányada:... vagyoni értékű joga: neve: anyja neve:. szül. helye:.. szül. ideje:. címe: adóazonosító jele: adószáma:..... tulajdoni hányada:... vagyoni értékű joga: Az 1. pontban megjelölt helyrajzi számon található telek: a. alapterülete... m² Adóalap: m² Vétel, átalakulás, megszűnés stb. esetén: Eladó előző tulajdonos neve:. címe:. Szerződés kelte:..... Megjegyzés: Pilismarót, cégszerű aláírás

9 1. számú függelék Építményadó főbb törvényi szabályai a helyi adókról szóló i C. törvényben és az adózás rendjéről szóló i XCII törvényben 1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lő építmények közül a lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész (a továbbiakban: építmény). (Htv 11. (1) bekezdés) 2) Az építményadó alkalmazásában az építményhez tartozik az építmény rendeltetésszerű használatához szükséges -az épületnek minősülő építmény esetén annak hasznos alapterületel, épületnek nem minősülő építmény esetén az által lefedett földrészlettel egyező nagyságú földrészlet. (Htv 11. (2) bekezdés) 3) Az építményadó fizetési kötelezettsége az építmény valamennyi helyiségére kiterjed, annak rendeletetésétől illetőleg hasznosításától függetlenül. (Htv 11. (3) bekezdés) 4) Az adó alanya az, aki az első ján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). 5) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 6) Társasház -garázs- és üdülő esetében a tulajdonosok önálló adóalanyok, a közös használatú helyiségek után az adó alanya az említett közösség. 7) Adómentesség: Mentes az építményadó alól a) szükséglakás, b) a gyógy vagy üdülőhelynek nem minősülő kistelepülésen fekvő komfort nélküli lakásból 100 m2, c) a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi illetőleg a nevelési-oktatási intézménynek céljára szolgáló helyiség, d) a költségvetési szerv, az egyház tulajdonában álló építmény, e) az ingatlan-nyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó tároló épület( pl.: istálló, üvegház, terménytároló, magtár, műtrágyatároló) felte, hogy az épületet az adóalany rendeltetésszerűen állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan használja. 8) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő első ján keletkezik. Az engedély nélkül épült, vagy anélkül használatba vett építmény esetén az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő első ján keletkezik. 9) Az adókötelezettséget érintő változást (így különösen a hasznos alapterület módosulását, az építmény átminősítését) a következő első jától kell figyelembe venni. 10) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése ének utolsó ján. Az építménynek az első felében történő megszűnése esetén a második félre vonatkozó adókötelezettség megszűnik. 11) Az építmény használatának szünetelése az adókötelezettséget nem érinti. 12) Az adó alapja az építmény m 2 -ben számított hasznos alapterülete. Az adó megfizetése: 13) Az adózónak félenként, két egyenlő részletben kell az adót (építményadót) az adó március 15.-éig, illetve szeptember 15.-éig megfizetnie. Telekadó főbb törvényi szabályai: 1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lő beépítetlen belterületi földrészlet (továbbiakban: telek).

10 2) Adó alanya: a) Az adó alanya az, aki az első ján a telek tulajdonosa. Ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog, illetőleg több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya. (A tulajdonos, a vagyoni értékű jog jogosítottja a továbbiakban együtt: tulajdonos). b) Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban a tulajdonosok az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal és kötelezettségekkel egy tulajdonost is felruházhatnak. 3) Adómentesség: Mentes: a) Az építési tilalom alatt álló telek a tilalom ideje alatt, b) A helyi és helyközi menetrendszerinti tömegközlekedést lebonyolító adóalany, az e célra használt telek után, c) Az épülethez, az épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó-jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított- védő terület. d) Az erdő művelési ágban nyilvántartott telek. 4) Az adókötelezettség keletkezése, változása és megszűnése a) Az adókötelezettség a földrészlet belterületbe vonásáról szóló önkormányzati határozat közzétételét, továbbá a telek mezőgazdasági művelés alól való kivonását ésvagy a művelési ág törlését követő első ján, illetve az építmény megsemmisülése, lebontása esetén a megsemmisülést, lebontást követő fél első ján keletkezik. b) Az adókötelezettség megszűnik a telek külterületté minősítéséről szóló önkormányzati határozat közzététele, továbbá a telek művelési ágba sorolása és tényleges mezőgazdasági művelésének megkezdése félének utolsó ján. 5) Az adó megállapítása és megfizetése Az adózónak félenként, két egyenlő részletben kell az adót (telekadót) az adó március 15.- éig, illetve szeptember 15.-éig megfizetnie. Tartózkodás utáni idegenforgalmi adó főbb törvényi szabályai: 1) Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 2) Adókötelezettség alól mentes: a) 18. életét be nem töltött magánszemély; b) a gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális intézményben ellátott magánszemély; c) a közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói, vagy hallgatói jogviszony alapján, hatóság vagy bíróság intézkedése folytán, a szakképzés keretében, a szolgálati kötelezettség teljesítése vagy a településen székhellyel vagy telephellyel rendelkező vagy a Htv 37. -ának (2) bekezdés szerinti tevékenységet végző vállalkozó esetén vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által folytatott munkavégzés céljából az önkormányzat illetékességi területén tartózkodó magánszemély, d) aki az Önkormányzat illetékességi területén lő üdülő tulajdonosa, vagy bérlője, továbbá a használati jogosultság időtartamára a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, illetőleg a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója, valamint a lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő használati jogával rendelkező lakásszövetkezeti tag, használati jogosultságának időtartamára annak hozzátartozója (Ptk b) pont).

11 3) Az adó beszedésére kötelezett: a) a kereskedelmi szálláshelyeken, a csónakházakban és az üdülőtelepeken a szolgáltatásért esedékes összeggel együtt az üzemeltető, b) a szervezett üdültetésre beutaltaktól a beutalójegy átadása alkalmával az üdülőt fenntartó szerv, c) a fizető-vendéglátó szálláshelyeken fogadott vendég után járó adót a szálláshelyi díjjal együtt a szállásadó, illetőleg a közvetítésre jogosított szerv, d) az a)-c) pont alá nem tartozó bármely ingatlan (építmény, telek) üdülés céljára történő bérbeadása, ingyenes használatra átadása esetén az ingatlan bérbevevőjétől (használójától) az egész bérleti, használati időre egy összegben az ingatlan tulajdonosa vagy az ingatlannal rendelkezni jogosult szedi be. 4) Az adó alapja: a) a megkezdett vendégéjszakák száma vagy b) a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj. Iparűzési adó főbb törvényi szabályai: 1) Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (a továbbiakban: iparűzési tevékenység). 2) Az adó alanya a vállalkozó. 3) Adóköteles iparűzési tevékenység: a vállalkozó e minőségben végzett nyereség-, illetőleg jövedelemszerzésre irányuló tevékenysége. 4) A vállalkozó állandó jellegű iparűzési tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy tevékenységét részben vagy egészben székhelyén (telephelyén) kívül folytatja. 5) Ideiglenes jellegű az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó a) építőipari tevékenységet folytat, illetőleg természeti erőforrást tár fel vagy kutat, felte, hogy a folyamatosan vagy megszakításokkal végzett tevékenység időtartama adóen belül a 30 ot meghaladja, de nem éri el a 181 ot. b)bármely az a) pontba nem sorolható tevékenysége, ha annak folytatásából közvetlenül bevételre tesz szert, felte ha egyetlen önkormányzat illetékességi területén sem rendelkezik székhellyel, telephellyel. 6) Adókötelezettség keletkezés, megszűnése a) Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének jával keletkezik és a tevékenység megszűnésének jával szűnik meg. b) Az önkormányzat illetékességi területén ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén a tevékenység végzésének időtartama az irányadó az adókötelezettség időbeni terjedelmére. 7) Az adó alapja: a) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó alapja a nettó árbevétel, csökkentve az eladott áruk beszerzési értékel, a közvetített szolgáltatások értékel, az anyagköltséggel, továbbá az alapkutatása, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés adóben elszámolt közvetlen költségel. b) Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját a tevékenység sajátosságaira leginkább jellemzően a vállalkozónak kell a helyi adókról szóló i C. törvény mellékletében meghatározottak szerint megosztania. c) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adót a tevékenység végzésének tári jai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett egy nak számít.

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete

Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető egyes bevallási, bejelentési mintanyomtatványok 2013. évtől használható tartalmának tervezete BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti

Részletesebben

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése

Az űrlap mezőit kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni! Vagyoni értékű jog alapítása Vagyoni értékű jog megszűnése BEVALLÁS az építményadóról, hasznos alapterület szerinti adózás esetében Főlap (Benyújtandó Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata illetékességi területén lévő ingatlanokról. Helyrajzi számonként külön-külön

Részletesebben

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E

ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS K Ö Z G Y Ő L É S E 49/2007. (XI.26.) KGY. r e n d e l e t e a helyi adókról Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16.. (1) bekezdésében,

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2003.(XII.29.) számú r e n d e l e t e a helyi adókról A módosításokkal egységes szerkezetben. Utolsó átvezetett módosítás 21/2013. (XII. 02.)

Részletesebben

Hatályos: 2010. adóévre

Hatályos: 2010. adóévre Az Esztergomi Önkormányzat többször módosított* 52/2005.(XII.15.) ör. rendelete a helyi adókról egységes szerkezetbe foglalva a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.), és az adózás rendjéről szóló

Részletesebben

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének

Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonendréd község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2002. (XII.9.) önkormányzati rendelete 1 A helyi adókról és az alkalmazandó méltányossági eljárásról.. 1 Módosította a 10/2003. (XII.12.) önkormányzati

Részletesebben

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1

1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 OptiJUS Opten Kft. I 1990. évi C. törvény 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 2014.1.1. és 2014.1.31. között hatályos szöveg összehasonlítva 2012.12.1. és 2012.12.31. között hatályos szöveggel Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11.

Ügymenetleírások. Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára. Készült: 2010. augusztus 11. Ügymenetleírások Izsák Város Polgármesteri Hivatala számára Készült: 2010. augusztus 11. Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó...10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó alá...10 I.1.2 Építményadó bevallás...12

Részletesebben

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete

Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Szervezeti, döntési eljárások Tanulmány M3-Ügymenetleírások melléklete Csenger Város Polgármesteri Hivatala számára 2010. január Tartalom I ADÓÜGYEK... 10 I.1 Építményadó... 10 I.1.1 Bejelentkezés építményadó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: helyi adók. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Tárgy: helyi adók Tisztelt Képviselő-testület! A Veszprém Megyei Kormányhivatal az illetékességi területén lévő települési önkormányzatok hatályos adórendeleteit felülvizsgálta, melynek során

Részletesebben

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Kővágószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (IV. 13.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Magyarország Alaptörvénye 32. cikkének (2) bekezdésében, valamint a helyi adókról szóló

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 34/2009. (XI. 27.) számú R E N D E L E T E. a helyi adókról Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 Hatályos: 2011. január 1-től MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 34/2009. (XI. 27.) számú R

Részletesebben

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség

1990. évi C. törvény. a helyi adókról 1 ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet. Az adómegállapítás joga és az adókötelezettség 1990. évi C. törvény a helyi adókról 1 Hazánkban a demokratikus választással létrejöttek az önszervező helyi hatalomgyakorlás szervezeti kereteit megteremtő önkormányzatok. A települési önkormányzatok

Részletesebben

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról

Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2004./ I. 30./ rendelete a helyi építményadóról Cserkút Község Önkormányzat képviselőtestülete a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény 1.. (1) bekezdésében

Részletesebben

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben)

A helyi adókról. (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A helyi adókról (A Fővárosi Közgyűlés helyi iparűzési és idegenforgalmi adóról szóló önkormányzati rendeleteivel egységes szerkezetben) A Fővárosi Közlöny Szerkesztőségének különkiadványa 2 FŐVÁROSI KÖZLÖNY

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben)

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete. a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2007. (XII. 28.) önkormányzati rendelete a helyi adókról * (Egységes szerkezetben) I. Általános rendelkezések 1. Paks Város Önkormányzata a helyi adókról

Részletesebben

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó

község közterület közterület jellege hsz. ép. lh. em. ajtó Tiszaüly Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 5061 Tiszasüly, Kistéri út 21. Tel:56/497-000, fax: 56/497-019 Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

A HELYI ADÓKRÓL HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE HORT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2013. (XI.27.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA: 2014. FEBRUÁR 5. Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Építményadó bevalláshoz Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának illetékességi területén lévő építmények után az építményadóval kapcsolatos adókötelezettséget a helyi adókról szóló 1990.

Részletesebben

Magánszemélyek kommunális adója

Magánszemélyek kommunális adója 5/2000. (XI.20.) sz. Önkormányzati rendelet a helyi adókról (módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) A Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a központi állami költségvetéstől független

Részletesebben

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről

45/2007. (XII. 14.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE. a helyi adókról és az adózás rendjéről SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a 34/2011. (XII. 16.), a 26/2010. (XII. 17.), a 42/2009. (XII. 15.), a 6/2009. (II. 27.), a 38/2008. (XII. 9.) és a 10/2008.(IV. 9.) önkormányzati rendeletekkel

Részletesebben

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I.

A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról. I. A Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének 40/2011. (XII.12.) rendelete a helyi építmény- és telekadóról A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó

város/község közterület közterület jelleg hsz. ép. lh. em. ajtó Mátraballa Község Önkormányzata Körjegyzőség Mátraballai Hivatala 3247. Mátraballa, Iskola u. 5. Tel: 36/475-001. Bevallás a magánszemélyek kommunális adójáról (Helyrajzi számonként külön-külön kell bevallást

Részletesebben

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya

Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról. Az építményadó alanya Esztergom Város Önkormányzata Képviselı-testületének 54/2010. (XII. 22.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Esztergom Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az Alkotmány 44/A. (2) bekezdésében

Részletesebben

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport

Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Gazdálkodási Osztály Adóügyi Csoport Az adóügyi csoport feladatkörébe tartozik Nagykanizsa városban bevezetett - helyi adókkal (helyi iparűzési adó, építményadó, idegenforgalmi adó), - a gépjárműadóval,

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2 /2001 (II. 13. ) számú és a 6 / 2001 ( IV.02.) számú rendeletével, és a 10 /2003 ( VIII.15.) számú rendeletével a 15 /2003. ( X.01.) számú, 13/2004.(XII.15.)

Részletesebben

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.

Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt. 29/2005. (XII. 1.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete Az idegenforgalmi adóról Módosította: 38/2006. (XI.30.) a 32/2007.(XI.29.) a 35/2008.(XI.27.), 30/2009.(XI.26.) a 7/2010.(II.25.)

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2012. (VI.29.) rendelete az idegenforgalmi adóról Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú.

Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének. - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú. Zalaapáti Községi Önkormányzat Képviselőtestületének - módosított, egységes szerkezetbe foglalt - 17/2003./XII. 22./ számú r e n d e l e t e A HELYI ADÓK BEVEZETÉSÉRŐL HATÁLYOS: 2004. JANUÁR 1-ÉTŐL. 2

Részletesebben

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról

BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról 14. melléklet a 77/2013. (XII. 31.) NGM rendelethez 5. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez BEVALLÁS a magánszemély kommunális adójáról (Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat,

Részletesebben