A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó"

Átírás

1 TÁMOP /1-2F A J Á N L A T I D O K U M E N T Á C I Ó Vezetői Információs Rendszer (VIR) szoftver fejlesztése az Ajánlatkérő A Humán TISZK rendszerének továbbfejlesztése a humán szakmák moduláris képzésével, a humán értékrend és az esélyegyenlőség megvalósításával című TÁMOP /1-2F pályázata megvalósításához december

2 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS...3 II. ÚTMUTATÓ...14 III. MELLÉKLETEK...20 IV. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS TERVEZET...37 V. MŰSZAKI LEÍRÁS...47

3 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: , On-line értesítés: Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma Azonosító kód I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Ludovika tér 1. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai Ország: Magyarország irányítószám: 1083 Telefon: Címzett: Glowacz Miklósné projektvezető Fax: /218 Internetcím(ek) (adott esetben) Az ajánlatkérő általános címe (URL): A felhasználói oldal címe (URL): További információk a következő címen szerezhetők be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.I mellékletet A dokumentáció a következő címen szerezhető be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal X Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet I.2.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TÍPUSA Központi szintű Közszolgáltató Regionális/helyi szintű X Egyéb

4 Közjogi szervezet I.3.) AZ AJÁNLATKÉRŐ TEVÉKENYSÉGI KÖRE I.3.1) A KBT. VI. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Általános közszolgáltatások Védelem Közrend és biztonság Környezetvédelem Gazdasági és pénzügyek Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció Szociális védelem Szabadidő, kultúra és vallás X Oktatás Egyéb (nevezze meg): Egészségügy I.3.2) A KBT. VII. FEJEZETE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐK ESETÉN Víz [Kbt a (1) bekezdésének a) pontja] Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása [Kbt a (1) bekezdésének a) pontja] Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése [Kbt a (1) bekezdésének ba) pontja] Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások [Kbt a (1) bekezdésének c) pontja] Kikötői tevékenységek [Kbt (1) bekezdés bb) pontja] Villamos energia [Kbt a (1) bekezdésének a) pontja] Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése [Kbt a (1) bekezdésének ba) pontja] Vasúti szolgáltatások [Kbt a (1) bekezdésének c) pontja] Repülőtéri tevékenység [Kbt (1) bekezdés bb) pontja] Postai szolgáltatások [Kbt (1) bekezdés d) pontja] I. 4.) Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében folytatja-e le a közbeszerzési eljárást? igen nem x II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA II.1) MEGHATÁROZÁS II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának, illetve a benyújtott ajánlat, a jelen szerződés és annak mellékleteinek megfelelően. II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának) a) Építési beruházás b) Árubeszerzés c) Szolgáltatás x

5 Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően Adásvétel Lízing Bérlet Részletvétel Ezek kombinációja/egyéb Szolgáltatási kategória 7 (az szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében) Építési koncesszió A teljesítés helye NUTS-kód: A teljesítés helye NUTS-kód: Szolgáltatási koncesszió A teljesítés helye Magyarország, Budapest, az Ajánlati dokumentációban meghatározottak szerint NUTS-kód HU01 II.1.3) A hirdetmény a következők valamelyikére irányul Közbeszerzés megvalósítása x Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) létrehozása Keretmegállapodás megkötése II.1.4) Keretmegállapodásra vonatkozó információk (adott esetben) Keretmegállapodás több ajánlattevővel A tervezett keretmegállapodás résztvevőinek keretszáma VAGY, adott esetben, maximális létszáma A keretmegállapodás időtartama: Időtartam év(ek)ben: Keretmegállapodás egy ajánlattevővel vagy hónap(ok)ban: A közbeszerzések összértéke a keretmegállapodás teljes időtartama alatt (csak számokkal): A keretmegállapodás alapján megkötendő szerződések értéke és gyakorisága (amennyire lehetséges): II.1.5) A szerződés meghatározása/tárgya Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, a Preambulumban hivatkozott közbeszerzési eljárás dokumentációjának, illetve a benyújtott ajánlat, a jelen szerződés és annak mellékleteinek megfelelően. II.1.6) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV) Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék (adott esetben) Fő tárgy További tárgy(ak) II.1.7) Részekre történő ajánlattétel (a részekre vonatkozó részletes információk megadásához a B. mellékletből szükség szerint több példány használható) igen nem X Igen válasz esetén az ajánlatok benyújthatók (csak egyet jelöljön be):

6 valamennyi részre valamennyi részre II.1.8.) Elfogadhatók-e változatok (alternatív ajánlatok)? igen nem X II. 2) SZERZŐDÉS SZERINTI MENNYISÉG VAGY ALKALMAZÁSI KÖR II.2.1) Teljes mennyiség vagy érték (adott esetben, valamennyi részt, és opciót beleértve) 1 db Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése a Megrendelő részére, szerver kliens architektúrát követve, a közbeszerzési eljárás dokumentációjában foglalt funkcionalitás megvalósítására, tekintettel a dokumentációban részletezett számítástechnikai hardver és szoftver feltételeknek. Az Ajánlattevők részére a teljes dokumentáció megismerése ingyenesen biztosított a jelen Ajánlattételi felhívás V pontjában ismertetett módon. II.2.2) Vételi jog (opció) (adott esetben) igen nem X Igen válasz esetén a vételi jog leírása: Ha ismert, a vételi jog opciók gyakorlásának tervezett ideje: hónap(ok)ban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) Az esetleges meghosszabbítások száma (ha van ilyen): vagy: és között Ha ismert, az árubeszerzésre vagy a szolgáltatásmegrendelésre irányuló ismétlődő jellegű szerződések esetében kérjük feltüntetni a további szerződések tervezett idejét: hónapokban: vagy napokban: (a szerződés megkötésétől számítva) II.3) A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA VAGY A BEFEJEZÉS, A TELJESÍTÉS HATÁRIDEJE Az időtartam hónap(ok)ban: vagy napokban: 120 (a szerződés megkötésétől számítva) VAGY: kezdés (év/hó/nap) III. SZAKASZ: JOGI, GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI ÉS TECHNIKAI INFORMÁCIÓK III.1) A SZERZŐDÉSRE VONATKOZÓ FELTÉTELEK III.1.1) A szerződést biztosító mellékkötelezettségek (adott esetben) Késedelmi kötbér, meghiúsulás és hibás teljesítés esetére kikötött kötbér a dokumentációban meghatározottak szerint. III.1.2) Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre Az ellenszolgáltatás összege ajánlatkérő rendelkezésére áll. Előleg fizetésére nincs lehetőség, az ellenszolgáltatás összegének átutalása a (rész)teljesítéstől számított 60 napon belül történik. A kifizetések pénzneme: HUF. III.1.3) A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy (adott esetben) -

7 III.1.4) Vonatkoznak-e a szerződés teljesítésére egyéb különleges feltételek? (adott esetben) igen nem x III.2) RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK III.2.1) Az ajánlattevő személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok) (adott esetben), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is Az előírások teljesítésének igazolásához szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), vagy alvállalkozó (a teljesítés során az igénybevétel mértékétől függetlenül) vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, aki a Kbt. 60. (1) és 61.. (1) d) bekezdésének hatálya alá esik. 2. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös Ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), vagy az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet, akivel szemben a Kbt. 61. (1) bekezdés a)-c) pontjában, valamint a Kbt. 62. (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak. Igazolási mód: A Kbt (3) bekezdése alapján a kizáró okok fenn nem állásáról az ajánlattevőnek, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozónak, valamint az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetnek cégszerűen nyilatkoznia kell. Ha az ajánlatában ezt nem igazolta, nyertessége esetén az eredményhirdetést követő 8 napon belül az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén mindegyik ajánlattevő), a 10% feletti alvállalkozó, valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet a Kbt (2)-(3) bekezdése, valamint a 63./A. (1) bekezdés szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlattevőnek a felhívás V pont szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében az ajánlattevő köteles cégszerűen aláírt nyilatkozatot csatolni az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról. III.2.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: A Kbt. 66. (1) bekezdés c) pontja szerint az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) cégszerűen aláírt nyilatkozata a 2006., és évi közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalmáról (nettó árbevétel). Amennyiben az ajánlattevő(k) vagy a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) a fenti időpontok valamelyikénél később jött létre, úgy csak a létrejötte óta keletkezett adatokról köteles nyilatkozni. Az igazolásokat és nyilatkozatokat eredetben, vagy hiteles másolatban kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt /E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt (1) c) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha: Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) 2006., és évi együttes forgalma (nettó árbevétele) érje el a közbeszerzés tárgyából (szerver- kliens architektúrájú, internetes szerver elérésű, adatbázist működtető szoftver fejlesztés) évenként a nettó 15 millió forintot. Az ajánlattevő és a 10% feletti alvállalkozó(k) az alkalmassági követelménynek együttesen kell megfelelniük (Kbt (4))

8 III.2.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: 1. A Kbt. 67. (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben (2007., 2008., 2009.) befejezett, közbeszerzés tárgya szerinti teljesítésének ismertetése (legalább a teljesítés ideje, a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya és az ellenszolgáltatás (nettó) megjelölésével vagy az értékelt pályázat mennyisége) a Kbt. 68. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően referencia levél (levelek) és/vagy referencia nyilatkozat(ok) becsatolásával eredeti vagy hiteles másolati példányban. 2. A Kbt. 67. (3) bekezdés d) pontja alapján azoknak a szakembereknek, illetőleg vezetőknek a megnevezését, képzettségük ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A szakember bemutatása során csatolandó: a) a szakmai önéletrajz eredeti példánya a dokumentációban megadott minta szerint, vagy abban meghatározott adatokat tartalmazó formában a szakember saját kezű aláírásával b) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat eredeti példánya (amelyben szakértő nyilatkozik, hogy a teljes projekt időtartama alatt rendelkezésre áll) c) a szakemberek végzettségét (főiskola, egyetem) igazoló dokumentum egyszerű másolata. Felhívjuk a figyelmet, hogy a Kbt /E. pontja alapján nem minősülhet erőforrásnak a Kbt (3) d) pontja szerinti körülmény, kivéve, ha az ajánlattevő és az erőforrást nyújtó szervezet között a Polgári Törvénykönyv szerinti többségi befolyás áll fenn. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) (adott esetben): Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10 %-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen 1) rendelkezzenek az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben (2007., 2008., 2009.) befejezett, szerver kliens architektúrájú, internetes szerver elérésű Vezetői Információs Rendszerre (VIR) vonatkozó szerződésszerű teljesítését igazoló referenciával/ referenciákkal, melyeknek összértéke elérte vagy meghaladta a nettó 15 millió forintot vagy legalább összesen 2 VIR fejlesztési referenciával 2)rendelkezzenek legalább 3 fő szakemberrel az alábbiak szerint: 1 fő Projektvezető: legalább egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettséggel és informatikai vagy programozó végzettségű szoftver tervező minimum 5 éves gyakorlattal legalább 3 éves gyakorlattal a középszintű közoktatás adminisztráció és vezetés területéről Legalább 1 fő egyetemi vagy főiskolai felsőfokú végzettségű szoftver fejlesztő, aki rendelkezik o informatikai vagy programozó végzettségű szoftverfejlesztő minimum 3 éves gyakorlattal kliens- szerver architektúrájú és webes alkalmazások szoftverfejlesztés területéről Legalább 1 fő középfokú végzettségű szoftver fejlesztő: szakirányú (programozó vagy azzal egyenértékű) középfokú végzettséggel vagy szakképesítéssel rendelkező szakember Az ajánlattevő és a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó(k) együttesen is megfelelhetnek. III.2.4) Fenntartott szerződések A szerződés védett műhelyek számára fenntartott igen nem x A szerződés kkv-k számára fenntartott (Kbt ) igen x III. 3) SZOLGÁLTATÁSMEGRENDELÉSRE IRÁNYULÓ SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES FELTÉTELEK III.3.1) A szolgáltatás teljesítése egy bizonyos foglalkozáshoz (képzettséghez) van-e kötve? igen nem x Ha igen, a vonatkozó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozás:

9 IV. SZAKASZ: ELJÁRÁS IV.1) AZ ELJÁRÁS TÍPUSA IV.1.1) Az eljárás típusa a Kbt. VI. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli x Tárgyalásos Tárgyalásos IV.1.2) Az eljárás típusa a Kbt. VII. fejezete szerinti Tárgyalás nélküli Tárgyalásos IV. 2) BÍRÁLATI SZEMPONTOK IV.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg) A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás [x] IV.2.2) Elektronikus árlejtést alkalmaznak-e? igen nem X Ha igen, további információk az elektronikus árlejtésről (ha szükséges) IV.3) ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK IV.3.1) Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám (adott esetben) IV.3.2) Az adott szerződésre vonatkozóan korábbi közzétételre sor került-e? igen nem x Igen válasz esetén Előzetes összesített tájékoztató Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény Hirdetmény száma a KÉ-ben: Egyéb korábbi közzététel (adott esetben) Hirdetmény száma a KÉ-ben:

10 IV.3.3) A dokumentáció beszerzésének feltételei A dokumentáció beszerzésének határideje Dátum: 2010/02/15 Időpont: Kell-e fizetni a dokumentációért? igen nem x Igen válasz esetén, Ár (számokkal): A fizetés feltételei és módja: Pénznem: IV.3.4) Az ajánlattételi határidő Dátum: 2010/02/15 Időpont: IV.3.5) Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en az ajánlatok, illetve részvételi jelentkezések benyújthatók ES CS DA DE ET EL EN FR IT LV LT HU MT NL PL PT SK SL FI SV Egyéb: x IV.3.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama (tárgyalás nélküli eljárás esetén) / / -ig (év /hó/nap ) VAGY hónap(ok)ban: vagy napokban: 90 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva) IV.3.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 2010/02/15 Időpont: Helyszín: 1088 Budapest, Vas utca I. emelet Humán TISZK projektiroda Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek A Kbt (2) bekezdése szerint. V. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK V.1) A KÖZBESZERZÉS ISMÉTLŐDŐ JELLEGŰ-E? (adott esetben) igen nem x Igen válasz esetén a további hirdetmények közzétételének tervezett ideje: V.2) A SZERZŐDÉS EU ALAPOKBÓL FINANSZÍROZOTT PROJEKTTEL ÉS/VAGY PROGRAMMAL KAPCSOLATOS? igen x Igen válasz esetén kérjük feltüntetni a projekt(ek) és/vagy program(ok) nevét és bármely egyéb hivatkozási alapot: TÁMOP /1-2F V.3) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK (adott esetben) V.3.1.) Az eredményhirdetés tervezett időpontja: március 1., óra V.3.2. A szerződéskötés tervezett időpontja: március 22., óra

11 V.3.3.) A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai, az első tárgyalás időpontja :(kivéve, ha az eljárás tárgyalás nélküli) V.3.4.1) A dokumentáció megvásárlása vagy átvétele az eljárásban való részvétel feltétele? (adott esetben) igen x V ) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos további információk: (adott esetben) Az Ajánlati dokumentáció letölthető a weblapról nem V.6.) A III.2.2) és a III.2.3) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb(ak)-e? igen x nem V.7.) Egyéb információk: 1. A dokumentáció honlapról történő letöltése és erről az ajánlatkérő tájékoztatása az eljárásban való részvétel feltétele. A letöltést követően a következő adatokat szükséges a Dokumentáció Útmutató 3. pontjában megtalálható címekre, valamint FAX-on, a jelen felhívás A mellékletében megtalálható FAX számra megküldeni: Ajánlattevő neve, címe, telefonszáma, FAX száma, kapcsolattartó neve, címe, telefonszáma. 2. Ajánlattevő ajánlatába csatolja a Kbt. 70. (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát (a dokumentációban meghatározott minta szerint). A Kbt ) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül-e. 3. Ajánlattevő ajánlatában a Kbt. 71. (1) bekezdésének megfelelően jelölje meg: a) a közbeszerzés azt a részét (részeit) amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe b) az ajánlattevő által a szerződés teljesítéséhez a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozókat, valamint a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek, c) továbbá az ajánlattevő részére a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezetet. Amennyiben ajánlattevő nem kíván alvállalkozót (akár 10% alatti, akár 10% feletti mértékben) igénybe venni a szerződés teljesítésénél, vagy nem kíván más szervezet erőforrására támaszkodni, akkor az erről szóló cégszerűen aláírt nemleges nyilatkozato(ka)t kell az ajánlathoz csatolni. A 71.. (1) bekezdés szerinti megjelölés és igénybevétel nem érinti az ajánlattevő teljesítésért való felelősségét. 4. Az ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 71. (3) bekezdésére vonatkozóan. 5. A Kbt 65. (3) bekezdés szerint az ajánlattevő a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek megfelelhet úgy is, hogy más szervezet (szervezetek) erőforrásaira támaszkodik (figyelemmel a Kbt /E pontjára). Az ajánlattevő ebben az esetben köteles igazolni azt is, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésére állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevőnek az erőforrások rendelkezésre állását közjegyző által hitelesített nyilatkozattal kell igazolnia. 6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő, valamennyi közös ajánlattevő, a 10% feletti alvállalkozó(k), valamint az erőforrást nyújtó szervezet(ek) esetében az alábbi (cég)okmányok eredeti, vagy hiteles másolati példányát: - az ajánlattételi határidő lejártának napjától számított 30 napnál nem régebbi cégkivonatot, létesítő okiratot, valamint cégszerűen aláírt nyilatkozatot arról, hogy a cégkivonat kiállítása, létesítő okirat kelte óta a cégjegyzék adataiban, létesítő okirat adataiban változás nem történt; - az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-mintát, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást; - cégadatokban folyamatban lévő változás-bejegyzés esetén az ajánlathoz csatolni kell elektronikus formában - CD/DVD lemezen/pendrive-on a változásbejegyzési kérelmet, valamint az IRM OCCR-hez történő beérkezésről szóló igazolást. 7. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz kell csatolni a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodást, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, valamint arról, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihírdetésre, a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. A közös ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.

12 8. Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont szerint történik. Az ajánlattevőnek egyetlen egy nettó vállalkozói díjat kell megadnia, amely tartalmazza az összes teljesítéssel kapcsolatosan felmerült költséget (úgymint, a projektvezető, az esetleges fénymásolás, utazás, nyomtatás, értékelés, jelentés készítésének költségét stb). 9. Ajánlattevőnek az ajánlatával egyidőben szakmai ajánlatot kell benyújtania. 10. Ha az ajánlatkérő az írásbeli összegezésben megjelöli a legkedvezőbb ajánlatot tevőt követő következő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevőt, akkor az eljárás nyertesének visszalépése vagy az eljárás nyertesének a Kbt (1) bekezdésének, valamint a 61.. (1) bekezdésének hatálya alá tartozásával kapcsolatos hamis nyilatkozata esetében ezzel az ajánlattevővel fog szerződést kötni. 11. Az ajánlatot 4 példányban (1 eredeti, 3 másolat), cégszerűen aláírva, az egyes példányok lapjait összefűzve, lezárt borítékban (csomagban) kell benyújtani az A. melléklet III) pontjában megjelölt helyen. A borítékra rá kell írni: Vezetői Információs Rendszer (VIR) fejlesztése. Az ajánlat egyes példányain fel kell tüntetni az eredeti, vagy másolat megjelölést. Amennyiben az egyes példányok eltérnek egymástól, ajánlatkérő az első, eredeti példányt tekinti irányadónak. 12. Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 83. (1) bekezdése szerinti teljes körben biztosítja. 13. Amennyiben bármely, ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy azt az Ajánlattevő a 24/1986 (VI.26) MT rendelet, valamint a 7/1986. IM rendelet szerinti hiteles magyar nyelvű fordításban köteles becsatolni. A fordítás tartalmának helyességéért az Ajánlattevő felelős. Az ajánlatkérő kizárólag a fordítást vizsgálja. 14. Kérjük, hogy az ajánlattevő ajánlatában nyilatkozzon, hogy az ajánlatában az ajánlattevőre, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni. V.8) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA:

13 További címek és kapcsolattartási pontok A. MELLÉKLET I) TOVÁBBI INFORMÁCIÓK A KÖVETKEZŐ CÍMEKEN ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOKON SZEREZHETŐK BE Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Pf. 96. Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:1428 Ország: Magyarország Telefon: 06/30/ Címzett: Glowacz Miklósné projektmenedzser Fax: /218 Internetcím (URL): II) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHONNAN A DOKUMENTÁCIÓ ÉS A KIEGÉSZÍTŐ IRATOK (A VERSENYPÁRBESZÉDRE ÉS A DINAMIKUS BESZERZÉSI RENDSZERRE VONATKOZÓK IS) BESZEREZHETŐK Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Vas utca I. emelet 108. szoba Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:1088 Ország: Magyarország Telefon: 06/30/ Címzett:Tóthné Antal Katalin Fax: /218 Internetcím (URL): III) CÍMEK ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONTOK, AHOVA AZ AJÁNLATOKAT/RÉSZVÉTELI JELENTKEZÉSEKET KELL BENYÚJTANI Hivatalos név: Humán TISZK projektiroda Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium Postai cím: Vas utca I. emelet 108. szoba Város/Község: Budapest Kapcsolattartási pont(ok): Postai irányítószám:1088 Ország: Magyarország Telefon: /218 Címzett: Tóthné Antal Katalin Fax: /218 Internetcím (URL): VI.4) E HIRDETMÉNY FELADÁSÁNAK DÁTUMA: 2010/01/20(év/hó/nap)

14

15 II. FEJEZET ÚTMUTATÓ Az ajánlat benyújtásához 1. Általános információk 1.1. Az ajánlat költségei Az ajánlat összeállításával, elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő valamennyi költség az Ajánlattevőt terheli. Az Ajánlattevőnek nincs joga semmilyen, a jelen Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb így különösen anyagi igény érvényesítésére. Az ajánlat érvényességétől, illetve a közbeszerzési eljárás eredményességétől függetlenül az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban követelésnek nincs helye Az ajánlatot az alábbi dokumentumokban foglaltak érvényesítésével kell összeállítani: Ajánlattételi Felhívás, amely megjelent a Közbeszerzési Értesítő január -i számában Jelen Ajánlattételi Dokumentáció (a továbbiakban: Dokumentáció), amely a feladatleírás és a szerződéstervezet mellett - mellékletek formájában mintanyilatkozatokat tartalmaz, amelyeket cégszerűen aláírva, értelemszerűen kitöltve kell az ajánlathoz csatolni. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a mintanyilatkozatok segédletként kezelendők, azaz a nyilatkozatok nem kizárólag a jelen Dokumentáció szerinti formában nyújthatók be. Amennyiben az Ajánlattevő nem a mintanyilatkozatot tölti ki, és látja el cégszerű aláírással, ügyelnie kell arra, hogy a helyette csatolt nyilatkozat tartalmilag valamennyi, az Ajánlattételi Felhívásban és ezzel összefüggésben jelen Dokumentációban megjelölt adatot, információt tartalmazzon. Amennyiben az Ajánlattételi Felhívás és a Dokumentáció valamely rendelkezése nem egyező, a Felhívás rendelkezése szerint kell eljárni az ajánlat összeállítása során. 2. Az ajánlattétel nyelve A közbeszerzési eljárás nyelve magyar. Ennek megfelelően az ajánlatot magyar nyelven kell benyújtani. Az eljárás során mindennemű levelezés magyar nyelven történik. A magyar nyelv a Szerződés nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Az ajánlat elkészítése során szükség lehet arra, hogy nem magyar nyelven kiállított igazolást vagy egyéb okmányt csatoljanak az ajánlathoz. Ebben az esetben a nem magyar nyelvű okmányt, igazolást követően annak magyar nyelvű fordítását is csatolni kell. Ellenkező esetben az ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe. Az idegen nyelven benyújtott iratok közül az Ajánlattételi felhívás III.2.1; III.2.2; III pontjában jelölt, a kizáró okok és az alkalmasság igazolására szolgáló iratok esetében, az Ajánlattevőtől eltérő jogi vagy természetes személy által kibocsátott iratok esetében az idegen nyelvű irattal együtt az irat magyar nyelvű hiteles fordítását kell benyújtani. (Az Ajánlatkérő tájékoztatja az Ajánlattevőt arról, hogy Magyarországon hiteles fordítás készítésére a 24/1986. (VI. 26.) MT és a 7/1986. IM. sz. rendeletek alapján az Országos Fordító

16 és Fordításhitelesítő Iroda Rt., az arra jogosítvánnyal rendelkező közjegyző, valamint a külképviseleti szervek jogosultak.) 3. Kiegészítő tájékoztatás Jelen Dokumentáció tartalmazza az ajánlat elkészítésére vonatkozó tartalmi és formai követelményeket, a közbeszerzés tárgyának részletes feladatleírását, valamint a Szerződéstervezetet. A Kbt. 56. (1) bekezdésével összhangban az Ajánlattevő a megfelelő ajánlattétel érdekében az Ajánlattételi felhívásban és a Dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. Az Ajánlattevő kérdéseit az Ajánlattételi felhívásban megadott címre küldött levélben vagy telefaxon, és egyidejűleg szerkeszthető elektronikus formátumban a címre megküldve teheti fel az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 10 nappal (2010. február 5.). Kérjük, hogy kérdéseiket másolatban egyidejűleg a címre is megküldeni szíveskedjenek. Az Ajánlattevő az eljárás során az Ajánlatkérőnek megküldésre kerülő minden dokumentumon, levélen, faxon tüntesse fel az eljárás tárgyát ( Vezetői Információs Rendszer a Humán TISZK részére ). Az Ajánlatkérő, a Kbt. 56. (3) bekezdésével összhangban, az összes ismert (regisztrált) Ajánlattevő egyidejű, azonos tartalommal történő tájékoztatásával az ajánlattételi határidő lejárta előtt legkésőbb 6 nappal (2010. február 9.) ben és faxon válaszol az Ajánlattételi felhívással és Dokumentációval kapcsolatban feltett minden egyes kérdésre. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a kérdésekre adott válaszokat tartalmazó tájékoztatás az eljárás részét képezi, a tájékoztatásban szereplő információk ajánlatba történő beépítése kötelező az Ajánlattevő részére. 4. Az ajánlat tartalma és felépítése Az Ajánlatkérő kéri az Ajánlattevőket, hogy ajánlatuk összeállítása során legyenek figyelemmel a kért nyilatkozatok és igazolások jelen pontban meghatározott sorrendjére Az ajánlat fedőlapján szerepeljen az Vezetői Információs Rendszer a Humán TISZK részére közbeszerzési eljárás szöveg A fedőlapon fel kell tüntetni a közbeszerzési eljárás során kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, telefon és telefax számát A fedőlapot követően ajánlattevőnek a jelen dokumentáció 1. számú melléklete szerinti felolvasólapot kell becsatolnia A felolvasólapot az oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzék kövesse. A tartalomjegyzékben fel kell sorolni az Ajánlattételi felhívás és a Dokumentáció által az ajánlathoz csatolni megkövetelt nyilatkozatokat és igazolásokat azzal, hogy ezek az ajánlat mely oldalán találhatók az ajánlatban. (Dokumentáció 2. számú melléklet) 4.5. Az ajánlat egymástól elkülönítve tartalmazza a következőket:

17 Nyilatkozat, igazolás, egyéb irat, dokumentum megnevezése Minta 1 1) 2) Felolvasólap Tartalomjegyzék 1. melléklet 2. melléklet 3) 3) 4) Ajánlati nyilatkozat Ajánlattevő (közös ajánlattevők), a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozó (a továbbiakban: 10% feletti alvállalkozó), valamint az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet (a továbbiakban: erőforrást nyújtó szervezet) cégszerűen aláírt nyilatkozata a Kbt. 60. (1) bekezdésében, valamint a 61. (1) bekezdés a-d) pontjaiban megjelölt kizáró okok fenn nem állásáról Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozók esetében a kizáró okok fenn nem állásáról Kizáró okokat a jelen dokumentáció 4. számú melléklete tartalmazza. 5) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata, illetve nem cég keretében folytatott tevékenységek esetében, vagy amennyiben az adott szervezet tevékenységének felfüggesztésére a cégbíróságon kívül más hatóság is jogosult, 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat a Kbt. 60. (1) bekezdés b) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására eredeti, vagy hiteles másolati példányban. 6) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: 1. magánszemély esetében 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti, vagy hiteles másolati példányban; 2. egyéb jogalanyok esetében (kivéve a cégeket) 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolati példányban 3. cég esetében az illetékes cégbíróság nyilvántartásának kivonata a Kbt. 60. (1) bekezdés c) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására 7) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: 30 napnál nem régebbi közjegyző által hitelesített nyilatkozat eredeti, vagy hiteles másolati 3. melléklet 4/A. melléklet 4/B. melléklet Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a Minta oszlopban található kihúzások nem azt jelentik, hogy a vonatkozó nyilatkozatokat/igazolásokat nem kell az ajánlathoz csatolni, a kihúzások csupán arra utalnak, hogy a dokumentáció ezekre az esetekre nem tartalmaz felhasználható mintát.

18 példányban a Kbt. 60. (1) bekezdés d) és f), valamint a 61. (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti kizáró okok fenn nem állásának igazolására 8) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: a közbeszerzési eljárás eredményhirdetését legfeljebb egy évvel megelőzően kelt VPOP és a területileg illetékes APEH igazolása, vagy a területileg illetékes APEH által kiállított együttes adóigazolás eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 60. (1) bekezdés e) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására 9) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: természetes személy ajánlattevő/10% feletti alvállalkozó esetében: 30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 60. (1) bekezdés h) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására 10) Amennyiben ajánlattevő (közös ajánlattevők) / a 10% feletti alvállalkozó / az erőforrást nyújtó szervezet a kizáró okok fenn nem állását az eljárásban kívánja igazolni: cégnyilvántartás, bíróság-, a költségvetési szervek nyilvántartásának, illetve az egyéni vállalkozók jegyzői nyilvántartásának 30 napnál nem régebbi kivonata eredeti, vagy hiteles másolati példányban a Kbt. 61. (1) bekezdés d) pontja szerinti kizáró ok fenn nem állásának igazolására 11) Ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozata, hogy az ajánlattevő, a közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybe venni kívánt alvállalkozója, az ajánlattevő számára erőforrást nyújtó szervezet tekintetében az egyes kizáró okokra vonatkozóan az ajánlatában a szükséges igazolásokat önkéntesen csatolja, vagy az ajánlattevő az igazolások utólagos csatolására vonatkozó előírást kívánja érvényesíteni. 12) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) és a 10% feletti alvállalkozó cégszerűen aláírt nyilatkozata az előző 3 év (2006., 2007., 2008.) közbeszerzés tárgyára vonatkozó forgalmáról (nettó árbevételéről) 13) Ajánlattevő (közös ajánlattevők), valamint a 10% feletti alvállalkozó által az ajánlattételi határidő lejártát megelőző három évben befejezett, az Ajánlattételi Felhívásban meghatározott feladatok tárgyában teljesített legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése (cégszerűen aláírt nyilatkozat) 14) Amennyiben az ajánlattevő az Ajánlattételi Felhívás III.2.3. a) pontja szerinti minimumkövetelmény esetében a Kbt. 65. (3) bekezdése alapján más szervezet(ek) erőforrásaira támaszkodik, a Kbt. 65. (4) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti igazolások eredeti vagy hiteles másolati példánya 15) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata Az alkalmasság minimumkövetelményei b) pontjában meghatározott, a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt személyekről 16) Azon szakemberek esetében, amelyeknél ajánlatkérő a szakmai gyakorlat meglétét is ellenőrizni kívánja a képzettséget/végzettséget igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával eredeti vagy hiteles másolati példányban /c. melléklet 5. melléklet 6. melléklet - 7/A. melléklet 7/B. melléklet 17) Szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű -

19 másolata 18) Amennyiben a teljesítésbe bevonni kívánt szakember az ajánlattevővel (közös ajánlattevőkkel), vagy a 10% feletti alvállalkozóval nem áll munkavégzésre irányuló jogviszonyban, a szakember arra vonatkozó nyilatkozata, hogy a teljesítés során az ajánlattevő (közös ajánlattevők) rendelkezésére áll. 19) Ajánlattevő (közös ajánlattevők) cégszerűen aláírt nyilatkozata (Kbt )) - a közbeszerzésnek arról a részéről (részeiről), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (közös ajánlattevők) a közbeszerzés értékének 10%-át meg nem haladó mértékben alvállalkozót vesz igénybe; - a 10 % feletti alvállalkozókról, valamint a közbeszerzésnek arról a részéről (részeiről), amelynek teljesítésében a megjelölt alvállalkozók közreműködnek; - a szerződés teljesítéséhez erőforrást nyújtó szervezet(ek)ről 22) Az ajánlat részeként tett nyilatkozatokat cégszerűen aláíró személy(ek) aláírási címpéldánya, vagy jogi képviselő által készített és ellenjegyzett, a évi V. törvény 9. (1) bekezdése szerinti aláírás-minta, az ajánlat meghatalmazott általi aláírása esetén a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás eredeti, vagy hiteles másolati példányban 23) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlatot tevő ajánlattevők által kötött megállapodás, amely részletesen rendelkezik a felelősség, a képviselet és a feladatmegosztás kérdéseiről, valamint arról, hogy amennyiben nyertesként kerülnek kihírdetésre, a szerződés ellenértékét melyikük számlájára kérik teljesíteni. A közös ajánlatot tevőknek nyilatkozniuk kell továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 7/C. melléklet 8. melléklet 24) Szakmai ajánlat az ajánlattételi felhívás V.7.9. pontjának megfelelően - 25) Az ajánlattételi felhívás V pontja szerinti nyilatkozat a dokumentáció letöltéséről melléklet 5. Az ajánlati ár Az ajánlatok értékelése a legalacsonyabb ajánlati ár bírálati szempont szerint történik. Az ajánlattevőnek egyetlen egy nettó vállalkozási díj: forint árat kell megajánlania, amely tartalmazza az összes teljesítéssel kapcsolatosan felmerült költséget. Az Ajánlattevő az ajánlati árakon felül a Szerződés teljesítése során semmilyen jogcímen nem jogosult többletköltség felszámítására vagy az árak emelésére. 6. Szakmai ajánlat A Szakmai ajánlat részeként a Vállalkozási szerződés tervezet és műszaki leírás feltételeinek minden tekintetben megfelelő szakmai ajánlatot kell készítenie. A szakmai ajánlatban ki kell térni az elvégzendő feladatok módszertanára, a szakértők bevonásának módszerére és az egyes teljesítésekkel/értékelésekkel kapcsolatosan a szakértők együttműködésére. 7. Az ajánlatok értékelése

20 Az érvényes ajánlatok értékelésére az Ajánlattételi felhívásban meghatározottaknak megfelelően, összhangban a Kbt. 57. (2) bekezdés a) pontjával a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás elve alapján kerül sor. 8. Az ajánlattal szemben támasztott formai követelmények Az ajánlatot egy (1) eredeti és négy (4) másolati példányban kell elkészíteni és benyújtani. Az ajánlat fedőlapja tartalmazza az eredeti, illetve másolat jelöléseket. Az egyes példányok tartalmi eltérése esetén az eredeti példány a meghatározó. Az ajánlat minden példányát folyamatosan oldalszámozott, a szöveges részek tekintetében A/4 méretű lapokon, gépelve (nyomtatva), javítások és beszúrások nélkül, roncsolásmentesen nem bontható, egységesen összefűzött formában, oldalszámokat is tartalmazó tartalomjegyzékkel ellátva kell elkészíteni és benyújtani, az Ajánlattevő részéről aláírásra (kötelezettségvállalásra) jogosult személy aláírásával. 9. Az ajánlatok benyújtása Az ajánlatokat tértivevényes postai úton vagy személyesen átvételi elismervény ellenében lehet benyújtani az ajánlatkérő projektirodájának címére: 1088 Budapest, Vas utca I. emelet 108. szoba. Az ajánlat minden példányát (eredeti és minden egyes másolati példányt) egy közös lezárt borítékban vagy csomagban kell elhelyezni és benyújtani, a borítékon / csomagon a következőket kell feltüntetni: - Benyújtás címe - A közbeszerzési eljárás tárgyát - Az ajánlattételi határidőt, valamint az Ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel! feliratot. Amennyiben a boríték / csomagolás nincs lezárva és/vagy a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az ajánlat elirányításáért vagy idő előtti felbontásáért. Az ajánlatok ajánlattételi határidőig történő beérkezéséért az Ajánlattevő felelős. 10. Egyéb információk Az ajánlatkérő összhangban a Kbt. 83. (1) bekezdésével a hiánypótlás lehetőségét teljes körben biztosítja.

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA

AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA AZ EGYSZERŰ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Postai cím: Havashalom u. 43. Város/Község:

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR

ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS. A Kbt a szerinti, szabadon kialakított eljárás alkalmazása esetén I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉR MAGYAR KÖZLÖNY 2011. évi 165. szám 41499 4. melléklet a 92/2011. (XII. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍT A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS A Kbt. 123. -a szerinti,

Részletesebben

42/523-333 Fax: 42/523-334

42/523-333 Fax: 42/523-334 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.

I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Nyírvv Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. 1. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. oldal, összesen: 7 oldal

1. oldal, összesen: 7 oldal 1. oldal összesen: 7 oldal Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Telefon:

Telefon: 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra

5. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje A teljesítés végső határideje: 2008. október 10. 12:00 óra 1. Ajánlatkérő neve, címe: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. Kapcsolattartási cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 3., II. emelet 210. szoba Címzett: Támis Norbert Telefon: + 36 (1) 511-1922 Fax: + 36 (1) 511-1982

Részletesebben

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület

Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: Budapest Főváros XIX. kerület Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 80 Ajánlatkérő: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: OTP Bank NyRt Budapesti Régió Önkormányzati Centrum Teljesítés helye:

Részletesebben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben

EM-325, 1.főszínpad, beépített forgóval, 2.mozgatható zenekari árok, 3.hátsószínpad rámpával Tartalom letöltése PDF-ben Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 46 Ajánlatkérő: Vígszínház Nyertes ajánlattevő: Figura Faipari Kft. Teljesítés helye: 1136 Budapest, Pannónia u. 1. Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani:

Ha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.II mellékletet Az ajánlatokat a következő címre kell benyújtani: 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. 5/2009. (III.31.) IRM

1. 5/2009. (III.31.) IRM Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 127 Ajánlatkérő: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: KRISZAD Kft. Teljesítés helye: Sárrétudvari, Erzsébet u. 1. hrsz. 1057 Beszerzés

Részletesebben

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-467. Címzett: Márczi Imre műszaki igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez

23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez 23. számú melléklet a 15/2004. (IV. 25.) IM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751 E-mail: ertesitoaxelero.hu On-line

Részletesebben

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök)

TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) TIOP 1.1.1-07/1-2008-0831 árubeszerzés (informatikai eszközök) Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/79 Építési beruházás Kivitelezés Tervezés és kivitelezés Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet

xha attól eltérő, kérjük töltse ki az A.III mellékletet 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2010 / 17 Ajánlatkérő: Szegedi Sport és Fürdők Kft. Nyertes ajánlattevő: Sport Trade 92 Kft. Teljesítés helye: Szeged Beszerzés tárgya: Építési beruházás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000.

Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) hiánypótlást 22. (1) i) és j) VI.fejezet. 251. (2) szerinti eljárást 23.000. Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Társasági kompetencia-térkép és szótár kialakítása

Társasági kompetencia-térkép és szótár kialakítása Társasági kompetencia-térkép és szótár kialakítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2011/121 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)_ KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Karbantartási feladatok ellátása

Karbantartási feladatok ellátása Karbantartási feladatok ellátása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/112 Beszerzés tárgya: Építési beruházás Kivitelezés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2011.12.30

Részletesebben

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461

Telefon: 42/548-450. Címzett: Fazekas Jánosné gazdasági igazgatóhelyettes E-mail: jogi@nyirvv.hu Fax: 42/548-461 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2010 / 35 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: BSZT KFT. Teljesítés helye: 1084 Budapest, Rákóczi tér 7-8. Beszerzés

Részletesebben

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata-Parkfenntartás konzultáció - XI. kör Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/24 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁRÓL. A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki. A hirdetmény kézhezvételének dátuma Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő hiánypótlást kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben

Az ügyészségek által használt nyomtatványok előállítása, expediálása, teljesítési helyekre történő szállítása Tartalom letöltése PDF-ben Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 140 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Eurotronik Zrt. Teljesítés helye: A Legfőbb Ügyészség, a fellebbviteli főügyészségek és a fővárosi, megyei főügyészségek

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI I.1) AZ AJÁNLATKÉRŐKÉNT SZERZŐDŐ FÉL NEVE ÉS CÍME KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Tájákoztató az eljárás eredményéről

Tájákoztató az eljárás eredményéről Tájákoztató az eljárás eredményéről Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/9 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (2-es minta)/ké/2011.12.30 KÉ Eljárás

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő:

Hirdetmény. Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83. Ajánlatkérő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő 2011 / 83 száma: Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Le Chéque Déjeuner Kft. Teljesítés helye: A CSAPI Központja 1117

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft.

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 117 Ajánlatkérő: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: Somogy Informatika Kft. Teljesítés helye: Kaposvár Polgármesteri Hivatal Beszerzés tárgya:

Részletesebben

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája

Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 94 Ajánlatkérő: Nyertes ajánlattevő: OTP Bank Nyrt. Teljesítés helye: Ajánlatkérő költségvetési elszámolási számlája Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás fajtája:

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

j elentkezési határidő:

j elentkezési határidő: Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 6 Ajánlatkérő: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság Nyertes ajánlattevő: ESRI Magyarország Informatikai Műszaki Fejlesztő és Kereskedelmi Kf~. Teljesítés

Részletesebben

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése

Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Homlokrakodó és emelőkosaras gépjármű beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/74 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta)/ké/2013.07.01 KÉ

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.

Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31. Oroszlányi Szolgáltató Zrt. tájékoztatója az eljárás eredményéről (1-es minta) (10810/2010) 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos

Részletesebben

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása

Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Tájékoztató az eljárás eredményéről - Gyógyszerek és infúziós oldatok szállítása Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/22 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás

Részletesebben

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Hirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 90 Ajánlatkérő: Corvin János Múzeum Nyertes ajánlattevő: E-Press Nyomda Kft. Teljesítés helye: 5700 Gyula, Apor tér 7. Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Eljárás

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás

ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás ANS I. informatikai szünetmens berendezéseinek karbantartása - UPS karbantartás Közbeszerzési Értesítő száma: 2012/17 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről_

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL Nemzeti közbeszerzési hirdetmény feladására irányuló kérelem (5) A kérelemben meg kell adni az alábbiakat: b) a kérelem az Értesítőben történő közzétételt kezdeményezi; c) az ajánlatkérő a Kbt. mely rendelkezése

Részletesebben

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása

Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Elektronikus iktató és dokumentumrendszer támogatása Közbeszerzési Értesítő száma: 2010/102 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL 6. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ]

Postai irányítószám: 1027. Regionális/helyi szintű [ ] Támogatott szervezet [Kbt. 6. (1) bekezdés g) pont] [ ] KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatalos név: Diákhitel Központ Zrt.

Részletesebben

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése

1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése 1 db hordozható 3D szkenner csomag és 1 db 3D tervezési szoftver beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/12 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.

Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31. Magyar Posta Zrt. Beszerzési és Ellátási Szolgáltató Központ tájékoztatója a szerződés teljesítéséről (15553/2011) 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 86 Ajánlatkérő: Legfőbb Ügyészség Nyertes ajánlattevő: Teljesítés helye: Beszerzés tárgya: Eljárás fajtája: Hirdetmény típusa: tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉRŐL KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 2. melléklet a 14/2010. (X. 29.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés: http://www.kozbeszerzes.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 6. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI 5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli

Általános Építő és Lakatosipari Kft. Közvetlen felhívással induló tárgyalás nélküli Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2011 / 114 Ajánlatkérő: Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága Nyertes ajánlattevő: Általános Építő és Lakatosipari Kft. Teljesítés helye: A CSAPI több

Részletesebben

Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15, 1848, 1849, 1818/2, 1845, 1789/1, 1846, 1847 hrsz területei

Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15, 1848, 1849, 1818/2, 1845, 1789/1, 1846, 1847 hrsz területei Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2009 / 137 Ajánlatkérő: Pásztó Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevő: HEDÚT'91 Kft. Teljesítés helye: Pásztó, Hunyadi út 2399, 2388/14, 1860, 2192, 1826/9, 1826/15,

Részletesebben

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK A Marcali Önkormányzat közigazgatási területe (Somogy megye)

KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK A Marcali Önkormányzat közigazgatási területe (Somogy megye) Közbeszerzési Értesítő Hirdetmény Közbeszerzési Értesítő száma: 2012 / 22 Ajánlatkérő: Marcali Városi Önkormányzat Nyertes ajánlattevő: KÖRNYEZETTERV KFT. ÉS VÁROS ÉS HÁZ BT. KÖZÖS AJÁNLATTEVŐK Teljesítés

Részletesebben

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. 1. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751; 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

Jogvédelmi biztosítás beszerzése

Jogvédelmi biztosítás beszerzése Jogvédelmi biztosítás beszerzése Közbeszerzési Értesítő száma: 2009/148 Beszerzés tárgya: Szolgáltatás Hirdetmény típusa: tájékoztató az eljárás eredményéről (1-es minta) KÉ Eljárás fajtája: Nyílt Közzététel

Részletesebben