E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT január 26. 1/28

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E-OS ZRT Üzletszabályzat 2015 TERVEZET 2015.01.26..26. E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT. 2015. január 26. 1/28"

Átírás

1 E-OS ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT január 26. 1/28

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész A Szabályzat hatálya és érvényességi köre Az E-OS Zrt. által végzett tevékenységek és szolgáltatások felsorolása Az E-OS Zrt. külső kapcsolatai a felügyeleti szervekkel, a hatóságokkal, a rendszerüzemeltetőkkel, a piaci szereplőkkel, és a vevőkkel E-OS Zrt. tevékenységei A földgázkereskedelmi szolgáltatások és a forgalmazott földgáz minőségi követelményei A felhasználói igény kielégítésének részletes szabályai, valamint az adatváltozások bejelentésének rendje A Kereskedőváltás szabályai A Felhasználókkal való kapcsolattartás szervezetének és működésének, valamint a felhasználói panaszok kezelésének, ügyintézésének rendje A Szabályzat hatályba lépése, kötelező módosítása /28

3 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1 Az E-OS Zrt. társasági adatai Az E-OS Energiakereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság (a továbbiakban: E-OS Zrt.) cégadatai a következők: A Társaság megnevezése: Rövid megnevezés: E-OS Energiakereskedő Kereskedelmi és Szolgáltató zártkörűen működő Részvénytársaság E-OS Zrt. A cég székhelye, levelezési címe: 1239 Budapest, Haraszti út 44. A Társaság képviselője: Kardos Gábor elnök-vezérigazgató Cégjegyzékszám: Cg Adószám: A cég pénzforgalmi jelzőszáma: Az E-OS Zrt. bankszámláját az Erste Bank Hungary Zrt.-nél vezeti. Az E-OS Zrt. a földgázellátásról szóló évi XL. törvény (a továbbiakban: GET) és a GET rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: VHR) alapján földgáz-kereskedelmi tevékenységet végez. A földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy az E- OS Zrt. lehetővé tegye a tőle földgázt vásárló felhasználók vagy más kereskedők (a továbbiakban együtt: Vevő vagy Vevők) részére az általa nyújtott földgáz kereskedelmi szolgáltatás mindkét fél számára kötelező érvényű szabályainak részletes megismerését. 1.2 A Szabályzat és a Földgáz-kereskedelmi szerződés tartalma, jóváhagyása, közzététele A Szabályzat tartalmazza az E-OS Zrt. által nyújtott szolgáltatás: (i) (ii) (iii) általános biztonsági, minőségi, műszaki, kereskedelmi, mennyiségi elszámolási és fizetési előírásait; szerződési feltételeit, a szerződésszegésre, valamint a szerződés nélküli földgázvételezésre vonatkozó szabályokat; az ellátás színvonalának, a fogyasztói igény kielégítésének részletes szabályait A kizárólag a két fél a Vevő és az E-OS Zrt. közötti jogviszony egyedi, szerződési feltételeit a felek által kötött földgáz-kereskedelmi szerződés (a továbbiakban: Szerződés, vagy Földgáz-kereskedelmi szerződés) tartalmazza. Amennyiben a Szabályzat és a Földgáz-kereskedelmi szerződés valamely 3/28

4 rendelkezése egymással ellentétes, vagy a másiktól eltérő rendelkezést tartalmaz, úgy a Földgáz-kereskedelmi szerződés rendelkezései irányadók A Szabályzatot és annak módosításait a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) hagyja jóvá A jóváhagyott Szabályzatot az E-OS Zrt. az érdekeltek részére ügyfélszolgálatánál és honlapján hozzáférhetővé teszi. 2. A SZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE 2.1 A Szabályzat hatálya Jelen Szabályzat hatálya az E-OS Zrt.-re, a működési engedélyében meghatározott tevékenységre és tevékenységi területre, és a vele földgáz értékesítésre vonatkozó szerződéses jogviszonyban álló Vevőkre terjed ki A Szabályzat a Hivatal jóváhagyásával érvényes. A Szabályzat és módosításai időbeli hatálya a Hivatal mindenkori jóváhagyó határozatában meghatározott időtartamhoz igazodik Az E-OS Zrt. köteles Szabályzatát módosítani, és a módosítást a Hivatalhoz jóváhagyásra benyújtani: (i) (ii) a tevékenységét érintő üzleti, illetve gazdasági környezetben bekövetkezett jelentős változás esetén, és/vagy amennyiben a módosítást jogszabályváltozás kötelezővé vagy szükségessé teszi. 2.2 A Szabályzat érvényességi köre, az abban használt fogalmak értelmezése A hatályos jogszabályok rendelkezései szerint a Vevők földgázzal történő ellátása engedélyes földgázipari vállalkozások együttműködésén keresztül, az együttműködést szabályozó szerződéses rendszer alapján történik Az E-OS Zrt. a Vevőkkel kötött szerződéseiben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében erre irányuló megbízás esetén a Vevő nevében és javára eljár az érintett rendszerüzemeltetőknél Jelen Szabályzat a GET és a VHR, valamint az Üzemi és Kereskedelmi Szabályzat (a továbbiakban: ÜKSZ) rendelkezései alapján, azok figyelembe vételével készült A Szabályzatban használt fogalmak értelmezésére amennyiben a szövegösszefüggésből kifejezetten más nem következik a GET, a VHR, valamint a földgázellátáshoz kapcsolódó egyéb jogszabályok, továbbá az ÜKSZ rendelkezései irányadók. 3. AZ E-OS ZRT. ÁLTAL VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK FELSOROLÁSA 4/28

5 3.1 Az E-OS Zrt. tevékenysége E-OS Zrt. földgázipari tevékenysége a földgáz rendszeres és ellenérték fejében történő vásárlása és értékesítése, valamint a földgáz ellátáshoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása E-OS Zrt. szervezeti felépítését az 1. számú függelék mutatja be. 3.2 E-OS Zrt. által nyújtott szolgáltatások E-OS Zrt. szerződés alapján vásárol és értékesít földgázt, illetve egyéb szolgáltatásokat nyújt. A földgáz értékesítéshez kiemelten az alábbi szolgáltatásokat biztosítja: (a) földgázbeszerzéssel kapcsolatos, tervezési, szervezési, kereskedelmi intézkedések megtétele, hosszú távú, rövid távú beszerzési (vásárlási) szerződések kötése; (b) földgáz importtal kapcsolatos ügyintézés; (c) földgáz értékesítéssel kapcsolatos igényfelmérés, értékesítési lehetőségek vizsgálata; (d) a fogyasztói igényeknek megfelelő szerződések megkötése a jelen Szabályzat alapján; (e) forrásgazdálkodás megszervezése, amely a szerződéses ellátási kötelezettség kielégítését megfelelő biztonsággal fedező földgáz mennyiség és ellátó kapacitás kereskedelmi rendelkezésre állásának biztosítását jelenti rövid- és hosszú távon; (f) a Vevők mindenkori igényének megfelelő földgáz mennyiség leszállíttatása az átadási pontokra; (g) mennyiségi és pénzügyi elszámolások elvégzése; (h) az ÜKSZ-ben, a jelen Szabályzatban, valamint a Földgáz-kereskedelmi szerződésben meghatározott adatszolgáltatás, valamint tanácsadás biztosítása; (i) rugalmassági szolgáltatások, másodlagos kapacitás és földgáz kereskedelem biztosítása; (j) nominálás, informatikai platformhoz való csatlakozás biztosítása, (k) üzemzavar, korlátozás vagy gázellátási válsághelyzet esetén szükséges intézkedések megtétele, annak érdekében, hogy Vevői a lehető legkisebb mértékben szenvedjenek hátrányt üzemzavar, korlátozás vagy gázellátási vészhelyzet esetén Az alaptevékenység mellett az E-OS Zrt. a földgáz ellátáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat is nyújt a Vevők részére: (a) opciós beszerzési lehetőségek felmérése, opciós gáz beszerzése, értékesítése; (b) kapacitásgazdálkodás, nominálás, komplex földgáz-logisztikai szolgáltatások nyújtása; (c) a szervezett földgázpiacon való kereskedelemben való közvetlen vagy szolgáltatási megbízásokon keresztül történő közvetett részvétel; (d) a földgázfelhasználással, a földgázkereskedelemmel, valamint a rendszerüzemeltetéssel és rendszerhasználattal kapcsolatos tanácsadás; (e) egyéb kiegészítő szolgáltatások, a Vevők igénye szerint. 5/28

6 3.2.3 Az E-OS Zrt. által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, kizárólag a jelen Szabályzat alapján megkötött Földgáz kereskedelmi szerződés keretében kerülhet sor. A szolgáltatások díja a versenypiaci szabályok figyelembevételével kerül meghatározásra E-OS Zrt. által ellátott felhasználói csoportok: (a) (b) (c) (d) 500 m³/óra feletti vásárolt kapacitással rendelkező felhasználók m³/óra vásárolt kapacitással rendelkező felhasználók m³/óra vásárolt kapacitással rendelkező felhasználók 20 m³/óra alatti vásárolt kapacitással rendelkező felhasználók E-OS Zrt. egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználókat nem lát el. Amennyiben az E-OS Zrt. a jövőben ilyen felhasználói kör ellátását tervezi, a tevékenység megkezdését megelőzően üzletszabályzatát megfelelően módosítja és jóváhagyásra benyújtja azt a Hivatalhoz. 4. AZ E-OS ZRT. KÜLSŐ KAPCSOLATAI A FELÜGYELETI SZERVEKKEL, A HATÓSÁGOKKAL, A RENDSZERÜZEMELTETŐKKEL, A PIACI SZEREPLŐKKEL, ÉS A VEVŐKKEL 4.1 Felügyeleti szervekkel, hatóságokkal való kapcsolat (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Nemzeti Adó- és Vámhivatal Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Gazdasági Versenyhivatal Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Fogyasztói érdekvédelmi és érdekképviseleti szervezetek Országos Meteorológiai Szolgálat 4.2 A felügyeleti szervekkel, hatóságokkal való kapcsolatok jellege E-OS Zrt. részére a földgáz-kereskedelemre vonatkozó működési engedélyt a Hivatal adta ki, jóváhagyja a mindenkori Szabályzatot, és ellátja a GET-ben előírt felügyeleti és ellenőrzési feladatokat. A Hivatal jár el az E-OS Zrt.-vel szemben felmerülő panaszok ügyében. A Hivatal vonatkozó feladatait a GET, és a VHR tartalmazza. A Hivatal elérhetőségei a weblapon találhatóak meg E-OS Zrt. a földgáz beszerzés importból történő biztosítása és a földgáz kiviteli tevékenység végzése érdekében kapcsolatot tart a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerveivel A fogyasztóvédelem érvényesülése érdekében az E-OS Zrt. együttműködik a Hivatallal, valamint a fogyasztói társadalmi érdekképviseleti szervezetekkel. (Az érdekképviseleti szervezetek felsorolását a 2. számú függelék tartalmazza.) 6/28

7 4.2.4 A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal a méréssel kapcsolatos viták feloldását, rendezését segíti A Gazdasági Versenyhivatal a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozások tilalmáról szóló évi LVII. törvény II VI. fejezetének hatálya alá tartozó esetekben felügyeleti tevékenységet lát el Az Országos Meteorológiai Szolgálattól szükség esetén beszerzi a földgáz teljesítménygazdálkodáshoz szükséges időjárás prognózisokat. 4.3 Kapcsolat a rendszerüzemeltetőkkel és egyéb piaci szereplőkkel Az E-OS Zrt. kapacitáslekötési szerződéseket köt a szállítási rendszerüzemeltetővel és igény szerint a földgáztárolóval, valamint a földgázelosztóval. Ezen túlmenően a rendszerszintű szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződéses kapcsolatban áll a rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltetővel Az E-OS Zrt. kereskedelmi kapcsolatban áll a földgáztermelőkkel, a földgázkereskedőkkel, és más a GET szerinti engedélyesekkel, valamint külföldi piaci szereplőkkel A kapcsolattartás módját a vonatkozó rendszerüzemeltető engedélyesek üzletszabályzatai, a szerződéses partnerekkel kötött szerződések, együttműködési megállapodások tartalmazzák. 4.4 Kapcsolat a Vevőkkel E-OS Zrt. a Vevőkkel történő kapcsolattartás során, annak keretében tájékoztatást nyújt az alábbiakról: (a) a hazai földgázpiac általános működéséről; (b) az E-OS Zrt. földgázipari tevékenységéről; (c) az E-OS Zrt. által nyújtott szolgáltatásokról; (d) az árképzésről; (e) új vagy többlet kapacitást igénylő Vevő csatlakozásának és ellátásának rendjéről; (f) az igénybejelentés, ajánlatadás és szerződéskötés folyamatáról; (g) földgáz-ellátásra vonatkozó üzleti folyamatokról, különös tekintettel az elszámolásra, a számlázásra és a számla kiegyenlítésére; (h) a szolgáltatás minőségéről; (i) a szerződésszegéssel kapcsolatos rendelkezésekről; (j) a Vevők adatszolgáltatási kötelezettségéről és az E-OS Zrt.-vel történő kapcsolattartás rendjéről; (k) földgázellátási zavar, válsághelyzet esetén követendő eljárásról; (l) egyéb, a Szabályzat által nem szabályozott Vevői igények kielégítésének rendjéről; (m) az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet 9. -a szerint kijelölt vagy akkreditált energiaauditot, energetikai szolgáltatást végző tanúsítók elérhetőségéről; (n) továbbá az energiahatékonyságot javító intézkedések, programok hozzáférhetőségéről. 7/28

8 4.4.2 E-OS Zrt. köteles a felhasználó elosztóhálózat-használati és Földgáz kereskedelmi szerződéseinek megbízottként történő összevont kezelésére, ha a Vevő ezt kéri, valamint ezen túlmenően ügyfélszolgálatán biztosítja az elosztóhálózat-használattal kapcsolatos ügyintézést is A Vevőkkel történő kapcsolattartás első sorban az E-OS Zrt. ügyfélszolgálatán történik. A kapcsolattartás szervezetével és működésével kapcsolatos rendelkezéseket a Szabályzat 9. pontja és a 2. számú melléklet tartalmazza A tájékoztatás célját szolgáló a Vevők szélesebb körét érintő információkat az E-OS Zrt. az ügyfélszolgálatán elérhetővé, a honlapján pedig közzéteszi. Az E-OS Zrt. egyedi felhasználói ügyekben, az érintett Vevővel közvetlen kapcsolatot tart. Mindent megtesz annak érdekében, hogy a tevékenységével kapcsolatos, a szerződéses partner általi adatkérések, bejelentések vagy panaszok a lehető legrövidebb határidőben megválaszolásra, illetve egységes eljárás keretében kivizsgálásra kerüljenek Az E-OS Zrt. jogosult a Vevői részére a leveleket, illetve egyéb dokumentumokat szkennelt vagy nyomtatott cégszerű aláírással ellátva postázni, az így kiküldött dokumentum az E-OS Zrt. részéről aláírt dokumentumnak tekintendő Az ügyfélszolgálat és a Vevő közötti telefonos kommunikáció első sorban az elszámolással, számlázással, díjfizetéssel, vagy méréssel kapcsolatos ügyekben a beadvány nélküli, telefonon történő ügyintézés esetén biztosítja az ügyintézés dokumentálhatóságát. 5. E-OS ZRT. TEVÉKENYSÉGEI 5.1 Általános földgázellátás-biztonsági előírások A biztonságos földgázellátás garanciáit alapvetően az E-OS Zrt.-nél meglévő: (a) pénzügyi biztosíték; (b) a felkészült szakemberállomány; (c) megfelelő, a Vevőket kiszolgálni képes szervezet; (d) a földgáz kereskedelmi tevékenység végzéséhez szükséges eszközök, módszerek és eljárások; (e) az ÜKSZ vonatkozó rendelkezéseit kielégítő adatforgalmi és információs rendszer; (f) a földgázbeszerzésre kötött szerződések, valamint a szállítási rendszerüzemeltetővel, elosztói és tárolói engedélyesekkel kötött szerződések; (g) az engedélyköteles tevékenység rendkívüli körülmények közötti folytatásához szükséges szabályzati feltételek megléte biztosítják Az üzemzavar, karbantartás vagy az E-OS Zrt. tevékenységétől független okból bekövetkező forráshiány miatt elrendelt Vevői korlátozás függetlenül, hogy milyen okból és milyen fogyasztói körben került elrendelésre minden esetben a szolgáltatás jogszerű megtagadásának minősül. 8/28

9 5.1.3 Az E-OS Zrt. földgázforrásaival úgy gazdálkodik, hogy a Vevőkkel megkötött szerződéseiben vállalt földgáz átadási kötelezettségeit a szállítói vagy elosztói rendszer karbantartása, üzemzavar, havária, Vis Maior esetét kivéve maradéktalanul ki tudja elégíteni, feltéve, hogy az együttműködő földgáz rendszer mindenkori infrastruktúrájának kapacitása és rendelkezésre állása ezt lehetővé teszi A biztonságos és folyamatos földgázellátás biztosítása érdekében az E-OS Zrt.: (a) Vevői biztonságos földgázellátását garantáló földgázforrásokat szerződéssel biztosítja és átveszi; (b) az igénybejelentések és a fogyasztási trendek figyelembevételével a leszerződött mennyiségekre kialakítja a csúcsforrások megfelelő rugalmasságot biztosító portfolióját és meghatározza az egyes ellátási helyzetekben szükséges intézkedések körét; (c) a bejelentett Vevői csúcsigényeket kielégítő és megfelelő rugalmasságot biztosító hazai gáztárolói és szállítói kapacitásokat köt le; (d) rövid és hosszú távú szerződéseket köt, melyek megfelelő rugalmassággal biztosítják a szükséges forrásokat; (e) a csúcsgazdálkodás érdekében megszakítható szerződéseket ajánl; (f) az együttműködő rendszer hosszú távú rendelkezésre állása érdekében rendszeresen bekéri, ellenőrzi és meghatározza a Vevők távlati mennyiségés csúcsteljesítmény igényeit, és azokat az infrastruktúra üzemeltetői számára átadja. 5.2 Az adatvédelemre vonatkozó biztosítékok, a Vevők kezelt adatainak köre, a személyes adatok kezelésének rendje, és a személyes adatokhoz fűződő jogok megsértése esetén alkalmazandó eljárásrend Az E-OS Zrt. a Vevők adatkezelése során a vonatkozó jogszabályokat és az ÜKSZ rendelkezéseit tekinti irányadónak, adatforgalmi és adatvédelmi tevékenysége során az azokban foglaltaknak megfelelően jár el. Az adatkezelés kiterjed az adatok gyűjtésére, rögzítésére és tárolására, feldolgozására, hasznosítására, továbbítására, nyilvánosságra hozatalára, valamint törlésére. Az E-OS Zrt. mindent megtesz annak érdekében, hogy az általa kezelt adatokhoz jogosulatlanul senki se férhessen hozzá Az üzleti titkokkal, bizalmas adatokkal kapcsolatban az E-OS Zrt. messzemenően figyelembe veszi a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló évi LVII. törvény rendelkezéseit, különös tekintettel a tisztességtelen módon való megszerzés, felhasználás, jogosulatlan közlés és nyilvánosságra hozatal tilalmára A teljes vagy korlátozott körben nyilvánosságra hozható adatok közé elsősorban a földgázipari vállalkozások adatszolgáltatása, valamint Magyarország nemzetközi kötelezettségvállalásán alapuló adatszolgáltatása, továbbá az ÜKSZ szerint meghatározott információk tartoznak, amelyek elsődlegesen az együttműködő földgázrendszer folyamatos és biztonságos üzemvitelét és elszámolását szolgálják. Ezen adatokkal kapcsolatban az elsődleges elvárás a hozzáférhetőség diszkriminációmentes biztosítása az arra jogosultak részére, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy az átadott adatokat és információkat az adatfelhasználó 9/28

10 kizárólag az együttműködő földgázrendszer működésével kapcsolatos tevékenysége ellátásával kapcsolatban használhatja fel E-OS Zrt. az adatok kezelésére, tárolására, elhelyezésére biztonsági mechanikai és elektronikus rendszereket alkalmaz. Ezek eredményeként az adat kezelése, nyilvántartása, továbbítása, fellelhetőségének helye, az adattal való rendelkezés egyértelműen megállapítható, és biztosított, hogy illetéktelen személy ne férhessen hozzá A titkos adatok elektronikus kezelésére vonatkozó előírásoknál az E-OS Zrt. figyelembe vette az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit, valamint a GET 125. (4) bekezdésben foglalt előírásokat. 5.3 A környezetvédelmi előírások és az előírást biztosító rendelkezések Az E-OS Zrt. környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységének kereteit a hatályos jogszabályok és a működési engedély határozzák meg. Az E-OS Zrt. működése során fokozott figyelmet fordít a környezetvédelmi jogszabályok és előírások betartására Az E-OS Zrt. üzletpolitikájának egyik stratégiai célkitűzése, hogy tevékenységét a környezetvédelmi előírásokkal összhangban végezze. Az E-OS Zrt. nem rendszerüzemeltető, de fontos szerepet tulajdonít az élővilág, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegő, a termőtalaj és a föld védelmének, a hulladékgazdálkodásnak, a kémiai biztonságnak és az épített környezetnek, valamint az energiatakarékos környezetkímélő technológiák és berendezések üzemeltetésének Az E-OS Zrt. környezetvédelmi elkötelezettsége a belső szabályozásaiban is megjelenik oly módon, hogy a hazai, nemzetközi és Uniós normatívák és környezetvédelmi követelmények beépítésre kerültek Az E-OS Zrt. évente elvégzi a tevékenységeire vonatkozó környezeti tényezők felmérését, értékelését, amely alapján céljait folyamatosan aktualizálja, és ezen célok megvalósítása érdekében szükség esetén környezeti programokat indít Az E-OS Zrt. környezetvédelmi tevékenységének legfontosabb céljai: (a) (b) (c) (d) (e) (f) a munkakörnyezet, a munkahelyek, telephelyek környezetének szépítése, megóvása; tevékenységei során a környezetszennyezés megelőzése, a környezet igénybevételének csökkentése; a környezetszennyezés, valamint ennek következtében fellépő ártalmak és károsodások okainak feltárása, megszüntetése, az eredeti állapot helyreállítása, okainak elemzése és a megelőzés beépítése a további munkákba; a használt technológiák fejlesztése a környezeti szempontból is biztonságos munkavégzés érdekében; energiatakarékossági programok végrehajtása; a tevékenységhez használt veszélyes anyagoknak a lehetőségekhez képest történő minimalizálása; 10/28

11 (g) a hulladékgazdálkodás fejlesztése; (h) munkatársak rendszeres képzése a tevékenységgel kapcsolatos környezetvédelmi elvárásokról, folyamatokról. 6. A FÖLDGÁZKERESKEDELMI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FORGALMAZOTT FÖLDGÁZ MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEI 6.1 E-OS Zrt. tevékenységének minőségi jellemzői Az együttműködő földgázrendszerben a minőségi követelményeknek való megfelelés közös cél, amelyet az engedélyesek saját tevékenységük és egymással való együttműködésük során valósítanak meg. Az E-OS Zrt. által nyújtott szolgáltatások minőségi jellemzői megfelelnek a jogszabályok, és az ÜKSZ rendelkezéseinek, valamint a Vevőkkel kötött szerződésekben rögzített feltételeknek Az E-OS Zrt. tevékenységének minőségügyi követelményeit: (a) (b) (c) az értékesített földgáz minőségi előírásaira vonatkozó szabványok, szabályok és eljárásrend betartásával; a szolgáltatása feltételeinek, színvonalának kétoldalú szerződésekben történő részletes meghatározásával; a földgázkereskedőtől elvárható szakszerű eljárással és kellő gondosság tanúsításával biztosítja. 6.2 A forgalmazott földgáz minőségi előírásai Az E-OS Zrt. általános kereskedelmi célra a földgáz minőségére vonatkozó mindenkori szabványnak (jelenleg: MSZ 1648:2000) megfelelő minőségű földgázt értékesít. Egyedi igény alapján a földgázvásárlási szerződésben a felek más minőségben is megállapodhatnak, amennyiben ahhoz a szolgáltatást nyújtó rendszerüzemeltető engedélyesek is hozzájárulnak. Több átadási-átvételi pont esetében a Vevő tudomásul veszi az egyes átadási-átvételi pontok földrajzi, hidraulikai elhelyezkedéséből adódó esetleges eltéréseket A mennyiség és minőség mérése a vonatkozó magyar szabványoknak megfelelően, rendszeres időközönként ellenőrzött, a szállítási rendszerüzemeltető, a földgázelosztó, illetve földgáztároló, vagy a Vevő tulajdonában lévő mérőműszerekkel történik. A mennyiségi és minőségi méréseket a GET, a VHR, a szállítási rendszerüzemeltető általános szerződéses feltételei és a mérésügyről szóló évi XLV. törvény előírásai alapján kell elvégezni Az E-OS Zrt. beszállítóitól csak a szerződésben meghatározott szabványos, vagy egyedi megállapodáson alapuló minőségnek megfelelően bizonylatolt földgázt vásárol. Az E-OS Zrt. a Vevői felé csak a szerződésben rögzített átadás-átvételi pontig vállal felelősséget a földgáz minőségéért. 6.3 A földgáz minőség ellenőrzésének eljárásrendje A földgáz minőségi jellemzőit a szállítási rendszerüzemeltető rendszerén beépített automatikus minőségellenőrző berendezésekkel, valamint bizonyos termelői pontok esetében laborban mérik. A földgázminőség ellenőrzésének részletes szabályait az ÜKSZ tartalmazza. 11/28

12 6.3.2 Az átadott földgáz mennyiségét és minőségét érintő kérdésekben az E-OS Zrt. jár el az érintett rendszerüzemeltetők felé. Ha a Vevő a mérési vagy az elszámolási időszakra vonatkozó minőségi adatokkal szemben kifogást emel, azt írásban kell közölnie az E-OS Zrt.-vel. A reklamáció kivizsgálását az E-OS Zrt. a lehető legrövidebb időn belül megkezdi és megalapozottság esetén a szükséges korrekcióról intézkedik. A Vevő köteles az eljáráshoz szükséges minden adatot az E-OS Zrt. rendelkezésére bocsátani A földgáz minőségi hibáját a Vevő az észleléstől számított 4 órán belül írásban köteles bejelenteni az E-OS Zrt. kapcsolattartójának, ennek hiányában a minőségi kifogás nem érvényesíthető. Abban az esetben, ha a Vevő a kifogásolt földgázról mintával rendelkezik, akkor a minta vizsgálatát az E-OS Zrt. elvégzi, vagy a felek közösen is elvégezhetik, és amennyiben a vizsgálat eredményében meg tudnak egyezni, a vitát jegyzőkönyvvel lezárják. Megegyezés hiányában a mintát az Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalba (MKEH) kell szállítani vizsgálat céljából. Az MKEH vizsgálat eredménye mindkét félre kötelező érvénnyel bír. [KK1] megjegyzést írt: Ez igaz? [DÜ2] megjegyzést írt: Igen Abban az esetben ha a Vevő minőségi reklamációját az E-OS Zrt. nem ismeri el és a Vevő mintával nem rendelkezik, az E-OS Zrt. a rendelkezésére álló dokumentumok alapján igazolja a kifogásolt időszak tényleges gázminőségét Vevő tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi ponton a Vevőnek átadott gázmennyiség, gáznyomás, és gázhőmérséklet mindenkor megegyezik a mennyiségmérő rendszeren mért ezen adatokkal. Az átadás-átvételi pontra meghatározott fűtőérték pedig megegyezik a rendszerirányítási feladatokat ellátó szállítási rendszerüzemeltető által kiadott a honlapon hozzáférhető Földgáz Minőség-elszámolási Rendben szereplő, a gázátadóhoz rendelt helyen vagy helyeken történő mérés alapján meghatározott értékekkel Amennyiben a földgáz minőségi paraméterei nem elégítik ki a szerződésben rögzített határértékeket (specifikáción kívüli gáz), akkor az E-OS Zrt. a specifikációtól való eltérés várható vagy bekövetkezett mértékéről a Vevőt a tudomására jutást követően haladéktalanul értesíti. Amennyiben a Vevő kifejezetten elfogadja a felajánlott eltérő minőségű földgázt, akkor az E-OS Zrt. részéről szerződés szerinti teljesítés áll fenn. A felajánlott, eltérő minőségű földgáz átvételének elutasítása alulszállítást eredményezhet, ezért ilyen esetben a Vevő által vállalt minimum éves földgáz mennyiséget ezen alulszállítás mennyiségével csökkenteni kell A Vevő az értesítést vagy ennek hiányában a minőségváltozást követően igényelheti a nem megfelelő minőségű földgáz átadásának megszüntetését. Abban az esetben, ha az átadott földgáz minősége eltér a szerződésben meghatározott minőségtől feltéve, hogy erről az E-OS Zrt. a Vevőt megfelelő időben és módon tájékoztatta de a Vevő a minőségváltozás ellen 2 munkanapon belül nem emel kifogást, úgy a szolgáltatott gázminőséget a kifogásra rendelkezésre álló határidő lejártát követő gáznap 06:00 órájától szerződésszerűnek kell tekinteni. 7. A FELHASZNÁLÓI IGÉNY KIELÉGÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI, VALAMINT AZ ADATVÁLTOZÁSOK BEJELENTÉSÉNEK RENDJE 7.1 Az igénybejelentő részére történő tájékoztatás rendje, szabályai 12/28

13 7.1.1 Az E-OS Zrt. megvizsgálja a beérkezett igényeket és az igény elbírálását követően dönt az ajánlatadásról. Az E-OS Zrt.-t a tőle ajánlatot kérő igénylőkkel szemben szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Ha a benyújtott igény kielégítésének sem forrás, sem kapacitásoldalról elvi akadálya nincs, akkor az előzetes kapacitásigény kiszolgálását visszaigazoló rendszerüzemeltetői nyilatkozatok kézhezvételét követően az E-OS Zrt., az igénybejelentésben szereplő határidő figyelembe vételével, elkészíti szerződéses ajánlatát. A kapacitásbiztosítási nyilatkozat kiadásának feltételeit és a vállalási határidőket a szállítási rendszerüzemeltető, illetve elosztói engedélyes üzletszabályzata tartalmazza. Amennyiben az E-OS Zrt. nem tud, vagy nem kíván szerződéses ajánlatot tenni, úgy erről az igénybejelentés kézhezvételét követő 15 napon belül tájékoztatja az igénybejelentőt Az ajánlatot tartalmazó az E-OS Zrt. által cégszerűen aláírt Földgáz-kereskedelmi szerződéstervezet a kapacitásnyilatkozatok és a Vevő által szolgáltatott dokumentumok, nyilatkozatok közül az utolsónak az E-OS Zrt.-hez történő beérkezésétől számított 8 napon belül az igénybejelentő részére megküldésre vagy átadásra kerül. A Földgáz-kereskedelmi szerződés csak akkor jön létre ha a Vevő az ajánlatot teljes egészében elfogadta, és ezt a szerződéstervezet 2 aláírt példányának átadásával közölte az E-OS Zrt.-vel. A Földgáz-kereskedelmi szerződés létrejöttének napja az E-OS Zrt. általi átvétel napja. A hatályt illetően felek a Földgáz-kereskedelmi szerződésben rendelkeznek. Az E-OS Zrt. ajánlati kötöttsége az ajánlatban foglalt határidőig áll fenn Amennyiben a Vevő a Földgáz-kereskedelmi szerződést véleményeltéréssel írta alá, a Szerződés nem jön létre, és a véleményeltérést új ajánlatnak kell tekinteni. Az új ajánlatra vonatkozó nyilatkozatát az E-OS Zrt. legkésőbb 15 napon belül az igénybejelentőnek megküldi. A felek által folytatott egyeztetések keretében kerül sor a szerződéstervezetben foglalt feltételek mindkét fél igényeit kielégítő módon történő megtárgyalására és rögzítésére. 7.2 Az igénybejelentőtől kért adatok, dokumentumok felsorolása és a benyújtás módja A földgázvásárlási és egyéb szolgáltatási igényeket ajánlatkérés formájában, írásban kell benyújtani az E-OS Zrt. felé. Az igénybejelentésben az alábbi adatokat kell feltüntetni: (a) (b) (c) (d) (e) (f) az igénylő általános adatai (név, cím, cégképviseletre jogosult személy, cégjegyzékszám, számlavezető pénzintézet és bankszámlaszám, EU közösségi adószám, statisztikai azonosító jel, egyéni vállalkozó esetén vállalkozói igazolvány szám); az igényelt földgázteljesítmény igénybevételének kérelmezett kezdeti időpontja, várható időtartama; a fogyasztás jellege (hőfokfüggő / hőfok-független, megszakítható / nem megszakítható, szezonális); a felhasználási hely / átadás-átvételi pont megjelölése; a felhasználási helyre vonatkozó várható havi fogyasztás, órai vételezési csúcsteljesítmény (téli és nyári időszakban m3/h, m3/nap mértékegységben); várható napi bontású fogyasztási profil; 13/28

14 (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) minimum fogyasztási adatok a mennyiségmérés alsó méréstartományához (m 3 /h); szükséges műszaki specifikációk, (pld. nyomásigény az átadó állomás kimenetén, vagy az átadási-átvételi ponton; erőműveknél a felterhelési sebességre vonatkozó adatok); az igény kielégítéséhez szükséges, de nem az E-OS Zrt.-től vásárolt szolgáltatások meglétéről hitelt érdemlő igazolás (pld. nyilatkozat a szállítói, elosztói vagy tárolói kapacitás meglétéről;) a nyilvántartott kapacitásokból az igénylőre allokált kapacitások értéke az ÜKSZ szerint vagy a szerződő felet az adott pillanatban ellátó kereskedő vagy egyetemes szolgáltató kapacitásnyilatkozata az igénylő számára lekötött szállítói és tárolói kapacitásokról; az igénylőt az igénybejelentés időpontjában ellátó kereskedő vagy egyetemes szolgáltató nyilatkozata az igénylő részére a földgáztárolókba betárolt földgázmennyiségről; a korlátozási besorolásra vonatkozó információk; a pénzügyi elszámolás módja, a preferált fizetési feltételek; tervezett éves nagyleállás időpontja, időtartama; egyéb speciális igények. 7.3 Az internetes vagy papíralapú földgáz-kereskedelmi szerződéskötés sajátosságai Az E-OS Zrt. interneten bonyolított elektronikus szerződéskötést nem alkalmaz, minden szerződés, írásban, papíralapon kerül megkötésre. Amennyiben az E-OS Zrt. úgy dönt, hogy a jövőben bevezeti az elektronikus szerződéskötést, úgy a Szabályzatot ennek megfelelően módosítja. 7.4 A Vevőnél történt változás esetén alkalmazott eljárás A Vevő adataiban és elérhetőségében beállt változásokat haladéktalanul közölni kell az E-OS Zrt.-vel Amennyiben a Vevő jogutódja a jogelőd helyébe kíván lépni, a Vevő és az E-OS Zrt. egyeztetést folytat le az átruházás, illetve a szerződéses jogok és kötelezettségek átszállásának feltételeiről. Az egyeztetés sikertelensége esetén a Földgáz-kereskedelmi szerződést a szerződés megszüntetésére vonatkozó jogkövetkezmények érvényesítése mellett megszüntetik A Földgáz-kereskedelmi Szerződés az abban és az ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint módosítható vagy szüntethető meg. A Földgáz-kereskedelmi szerződés nem szerződésszerű megszüntetés esetén is hatályos marad, és ennek megfelelően az új Vevővel történő szerződés megkötéséig, vagy a gázmérő helyszíni ellenőrzéséig (a gázmérő leszereléséig) a korábbi Vevő felel a csatlakozó vezeték, a felhasználói berendezés, a nyomásszabályozó és gázmérő állapotáért, valamint a Földgáz-kereskedelmi Szerződés szerinti díjak megfizetéséért és szerződésszegő magatartás esetén a jogkövetkezményekért Abban az esetben, ha a Vevő a felhasználási helyről elköltözik vagy a szolgáltatás igénybevételével felhagy, köteles azt 15 napon belül bejelenteni az E-OS Zrt.-nek és az őt ellátó földgázelosztónak. 14/28

15 7.4.5 Amennyiben a Vevő helyébe más személy lép, az új Vevő köteles a változást az E- OS Zrt.-nek és a felhasználási helyet ellátó földgázelosztónak 15 napon belül bejelenteni. Az új Vevő hatályos elosztó csatlakozási szerződés megléte, valamint az elosztóhálózat-használati szerződés megkötése esetén jogosult a rendszerhasználatra. Amennyiben az új Vevő az E-OS Zrt. által biztosított földgázellátást kívánja igénybe venni, a bejelentéssel egyidejűleg kezdeményezi a Földgáz-kereskedelmi szerződés megkötését A Vevő személyében történő változás során a korábbi és az új Vevő mindkét fél által aláírt jegyzőkönyvben köteles a gázmérő állását rögzíteni, amely az elszámolás alapját képezi. Ha ilyen jegyzőkönyv felvételére nem kerül sor, az elszámolás alapjául a földgázelosztó által a pont szerint felvett jegyzőkönyvben szereplő adatok szolgálnak Az új Vevő a Földgáz-kereskedelmi szerződés megkötéséhez köteles személyazonosságát, illetve a képviseleti jogosultságát hitelt érdemlően, okiratokkal igazolni. A szerződéskötés során az E-OS Zrt. ellenőrzi a megadott adatok valódiságát, valamint hogy az eljáró személy rendelkezik-e szerződéskötési-, illetve képviseleti jogosultsággal A Vevő személyében történő változás esetén a földgázelosztó jegyzőkönyvben rögzíti a fogyasztásmérő berendezés állását és a mérőberendezés, illetve a zárópecsétek (plomba) szemrevételezéssel megállapított állapotát, és ennek egy példányát az új Vevő, valamint az E-OS Zrt. részére megküldi. 8. A KERESKEDŐVÁLTÁS SZABÁLYAI 8.1 A kereskedőváltás általános szabályai Amennyiben a Vevő földgázkereskedőt kíván váltani, annak lebonyolítását az E-OS Zrt. térítésmentesen végzi, és azzal összefüggésben a Vevőnek díjat nem számít fel. A kereskedőváltás lebonyolítása céljából a Vevő megbízása alapján az a földgázkereskedő is eljárhat, akivel a Vevő az új földgáz-kereskedelmi szerződést megköti Kereskedőváltás esetén E-OS Zrt. köteles az érintett rendszerüzemeltetőknél a GET, a VHR és az ÜKSZ-ben meghatározott időpontig bejelenteni a kereskedőváltást, és a Földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontját Az új földgázkereskedő köteles az új szerződés hatályba lépésének időpontját az a GET, a VHR és az ÜKSZ szerint legalább 21 nappal megelőzően az érintett rendszerüzemeltetők részére bejelenteni, és a felhasználási hely egyedi azonosító számának alkalmazásával kezdeményezni a kapacitás lekötési szerződés megkötését vagy módosítását A határozott időre kötött Földgáz-kereskedelmi szerződések esetén ha a Vevő a Földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének napját követő napi hatállyal másik földgázkereskedővel szerződést köt a kereskedőváltási szándékot a Vevő köteles a határozott idejű szerződés megszűnését megelőző 30 nappal korábban bejelenteni az E-OS Zrt. részére. Ezen bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén az E-OS Zrt. nem felel azért, ha a kereskedőváltás a határozott idejű Földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnését követő nappal nem kerül végrehajtásra. E-OS Zrt. a 15/28

16 szerződés felmondását csak írásban fogadja el a GET, VHR, és a Földgázkereskedelmi szerződésben meghatározott feltételek szerint. E-OS Zrt. a felmondás kézhezvételét követően a Szerződésben meghatározott időpontra, vagy ennek hiányában, legkorábban 30 napra történő szerződésfelmondást fogad el. Az ennél rövidebb időpontra történő felmondás érvénytelen, melyről az E-OS Zrt. értesíti a Vevőt Az E-OS Zrt. köteles a Vevő és ha a Vevő megbízásából az új földgázkereskedő jár el az új földgázkereskedő részére a felmondás kézhezvételtől számított 5 napon belül írásban értesítést küldeni: (i) a felmondás visszaigazolásáról (elfogadásáról) a felhasználási hely egyedi azonosító számának és a Földgáz-kereskedelmi szerződés megszűnésének időpontja feltüntetésével, valamint a GET 71. (4) bekezdés szerinti igazolásokat átadni, vagy (ii) a felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételekről A felmondás benyújtásakor nem teljesített szerződéses feltételeket a Vevő köteles az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül teljesíteni. Amennyiben a Vevő a fent megjelölt 15 napon belül a GET 31/B. (1) bekezdés b) pontjában foglalt szerződéses feltételeket teljesíti, felmondása hatályba lép, egyébként a felmondás nem hatályosul. A 30 napos felmondási határidőtől eltérő, egyedi felmondási feltételeket tartalmazó Szerződés felmondása esetén E-OS Zrt. jogosult a Vevő felé a Szerződés megszűnéséig felmerülő várható költségekre és fizetési kötelezettségekre fizetési biztosítékként előlegszámlát kibocsátani, melynek fizetési határideje a kézhezvételtől számított 15 nap. [KK3] megjegyzést írt: A mondat első fele az E-OS Zrt. köteles írásban értesítést küldeni A Szerződés megszűnésének napjáig várható fogyasztás meghatározásakor az E-OS Zrt. jogosult a Vevők esetében a kilépés hónapjára vonatkozó előző évi és a várható éves fogyasztást alapul venni A kapacitásdíjak a szerződés felmondásig hátralévő és a megkezdett rendszerhasználati időszakokra kerülnek elszámolásra. A mennyiségi kötelezettség vállalásokból fakadó, de várhatóan nem teljesülő átvételekből származó fizetési kötelezettségek a várható fogyasztás alapján kerülnek meghatározásra A Vevő a Szerződést felmondó levelében rendelkezhet az előleg számla fizetése helyett a végelszámolás megfizetéséig a fizetési biztosíték egyéb módon történő biztosításáról is Amennyiben a Vevő az egyedi feltételeket tartalmazó Szerződés megszűntetésének bejelentésekor a fizetési módra vonatkozóan nem nyilatkozik, úgy az E-OS Zrt. az egyedi feltételeket tartalmazó Szerződésben rögzített fizetési mód szerinti fizetést jogosult kérni előlegszámla kibocsátásával Amennyiben a Vevő az előlegszámlán rögzített határidőre nem teljesíti fizetési kötelezettségét, valamint a már teljesített szolgáltatások után számlázott lejárt és nem lejárt fizetési határidejű díjakat, egyéb fizetési kötelezettségeket (kamat, kötbér, pótdíj, stb.) nem rendezi, a Szerződés felmondása érvénytelenné válik. Ebben az esetben határozatlan futamidejű Szerződés esetén a Szerződés hatálya 16/28

17 változatlan feltételekkel fennmarad mindaddig, amíg a Vevő minden fizetési kötelezettségének hiánytalanul eleget nem tett. Amennyiben a Szerződés határozott időre szólt, és annak hatálya lejárna, az eredeti lejárat időpontjában a Szerződés határozatlan idejű szerződéssé alakul át. A határozatlan futamidejűvé átalakult Szerződés az ár kivételével változatlan feltételekkel marad hatályban. A szerződéses árat ebben az esetben az E-OS Zrt. jogosult meghatározni Az előleg megfizetése a feleket nem mentesíti a végleges elszámolási kötelezettség alól. A Szerződés felmondásának napjáig felmerült és elszámoló számlával még nem rendezett tényleges fogyasztás elszámolására az E-OS Zrt. köteles végleges elszámolást adni a VHR 26/A. (8) pontjaiban rögzítettek szerint A Szerződés felmondásának időpontjáig történő végleges elszámolás alapja a VHR 26/A. (6)-(7) pontjaiban rögzítettek szerint meghatározott mérőállás. A záró mérőállás meghatározására a Vevő, az E-OS Zrt. és az új földgázkereskedő megállapodása az irányadó. Amennyiben a felek nem állapodnak meg, akkor a hatályos GET és VHR rendelkezései szerint kell eljárni A kereskedőváltással érintett földgázkereskedők és a Vevő kötelesek egymással és az érintett rendszerüzemeltetőkkel együttműködni. 8.2 Az elszámolás szabályai kereskedőváltás esetén Kereskedőváltás esetén, a Vevő és az E-OS Zrt. kötelesek egymással elszámolni. A felek eltérő megállapodásának hiányában az elszámolás az alábbi eljárás alapján történik Szabadpiaci kereskedőváltás során a kereskedőt váltani szándékozó Vevő köteles a kereskedőváltás tervezett időpontjáig az igényelt szolgáltatás ellenértékére beleértve a rendszerhasználati díjakat is utólagos elszámolás mellett az E-OS Zrt. részére megfelelő pénzügyi biztosítékot adni. Amennyiben a felek eltérően nem állapodnak meg, a pénzügyi biztosíték maximált értéke az éves fogyasztás 1/12-ed része A fedezetbiztosítást az E-OS Zrt. kérheti: (i) (ii) (iii) előlegszámla alapján (előleg bekérő alapján) óvadék befizetése alapján a Vevő részéről bankgarancia nyújtásával Az előlegszámla tartalmára, és a fizetési határidőre a jelen Szabályzat Általános Szerződési Feltételeiben meghatározott számlázási rendelkezések az irányadók Amennyiben az E-OS Zrt. a Vevőtől a gázév végéig esedékes rendszerhasználati kapacitás díjakra, valamint a tárolási év végéig esedékes tárolási díjakra előlegszámlával fizetési biztosítékot kért, úgy annak összege a Vevőt ellátó új földgázkereskedő által átvett kapacitások elszámolása során levonásra kerül Az óvadékot készpénzzel vagy átutalással kell teljesíteni. Az óvadék teljesítését a készpénz befizetését igazoló eredeti banki bizonylatokkal, banki átutalás esetében a terhelés napján kelt bankszámlakivonattal és annak mellékletével, vagy a 17/28

18 terhelés/átutalás megtörténtéről szóló más banki bizonylat eredeti példányával kell igazolni A pénzügyi biztosítékként elfogadható bankgaranciát az E-OS Zrt. által elfogadott, belföldi székhelyű pénzintézet adhatja ki, mely bankgarancia forintban megadott meghatározott összegről szól, határozott időtartamra érvényes, és kedvezményezettként az E-OS Zrt. van megnevezve. E-OS Zrt. kizárólag azt a bankgaranciát fogadja el pénzügyi biztosítékként, amelyben a pénzintézet kötelezettséget vállal az E-OS Zrt. által benyújtott igénybejelentés feltétel nélküli, legkésőbb 3 banki napon belüli teljesítésére Amennyiben a Vevő a kereskedőváltás során fennálló tartozásait a felek megállapodása szerinti határidőben az E-OS Zrt. részére nem fizeti meg, az E-OS Zrt. jogosult a pénzügyi biztosítékot a tartozás mértékéig igénybe venni Az elszámoló számla és a szerződésből származó egyéb fizetési kötelezettségek pénzügyi teljesítését követően az óvadékként, vagy bankgaranciaként adott fizetési biztosítékok felszabadításáról E-OS Zrt. 8 napon belül intézkedik. 9. A FELHASZNÁLÓKKAL VALÓ KAPCSOLATTARTÁS SZERVEZETÉNEK ÉS MŰKÖDÉSÉNEK, VALAMINT A FELHASZNÁLÓI PANASZOK KEZELÉSÉNEK, ÜGYINTÉZÉSÉNEK RENDJE A felhasználói kapcsolattartás érdekében az E-OS Zrt. földgáz-kereskedelmi engedélyesi tevékenységével kapcsolatban ügyfélszolgálatot tart fenn. A felhasználó észrevételével, panaszával, elektronikus levélben vagy telefonon a jelen Szabályzat 2. sz. mellékletében meghatározott ügyfélszolgálati kapcsolattartó személyhez fordulhat Minden, az E-OS Zrt.-hez beérkezett panasz, illetve bejelentés külön nyilvántartásba vételre kerül. Az E-OS Zrt. a beérkezett panaszokat illetve az azokkal kapcsolatos ügyintézésre vonatkozó dokumentációt külön nyilvántartásban iktatja, és gondoskodik azok elévülési időn belüli megőrzéséről, illetve archiválásáról. A panaszbejelentések kivizsgálására és az írásban történő válaszadásra a határidő 15 nap, kivéve, ha jogszabály vagy a Hivatal ettől eltérően nem rendelkezik Amennyiben a Vevő a panaszbejelentésre kapott válasszal, illetve intézkedéssel nem ért egyet, úgy a Hivataltól, illetve a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságtól kérheti panaszának kivizsgálását. 10. A SZABÁLYZAT HATÁLYBA LÉPÉSE, KÖTELEZŐ MÓDOSÍTÁSA A Szabályzat a Hivatal jóváhagyó határozatával lép hatályba. Jogszabályváltozás, a körülmények megváltozása, vagy a Hivatal erre vonatkozó határozata esetén E-OS Zrt. a jelen Szabályzatot megfelelően módosítja. E-OS Zrt. részéről előterjesztve: Budapest, január [...] 18/28

19 E-OS Zrt. Záradék: Jelen üzletszabályzatot a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal napján kelt.. számú határozatával jóváhagyta. [KK4] megjegyzést írt: Korábban valóban volt aláírás, melyet kiváltott a záradék. Az itt rögzített határozat elválaszthatatlan részét képezi az üzletszabályzat. 19/28

20 1. számú melléklet MELLÉKLETEK Általános Szerződési Feltételek (Földgáz-kereskedelmi szerződéshez) [Külön dokumentumban] [DÜ5] megjegyzést írt: Külön dokumentumban szertnénk, a számozás, és a szerződéskötési gyakorlat miatt. Az ÁSZF az elején meghatározta, hogy az ÜSZ elválaszthatatlan része, így nem ez nem okoz gondot véleményünk szerint. [KK6] megjegyzést írt: Kérem a törzsszövegbe illeszteni a Vhr.- ben rögzített forma szerint. 20/28

A Kereskedőváltás részletes szabályai

A Kereskedőváltás részletes szabályai A Kereskedőváltás részletes szabályai A Társaság csak egyetemes szolgáltatásra nem jogosult Felhasználók részére nyújt szolgáltatásokat, így a kereskedőváltás szabályaira vonatkozó alábbi ismertetés nem

Részletesebben

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT CROSS-INERGY ZRT FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT 2016. július 02. 1/29 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános rész... 3 2. A Szabályzat hatálya és érvényességi köre... 4 3. A CROSS-INERGY Zrt. által végzett

Részletesebben

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei

2. Földgáz-kereskedelmi szerződés általános tartalmi elemei M3. számú melléklet Igénybejelentés és ajánlattételhez szükséges információ; a GDF SUEZ Energia Holding Hungary Zrt. földgáz-kereskedelmi szerződéseinek általános tartalmi elemei A GDF SUEZ Energia Holding

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

/2012. (.) Korm. rendelet

/2012. (.) Korm. rendelet /2012. (.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL.

Részletesebben

CROSS-INERGY Zrt. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

CROSS-INERGY Zrt. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT Székesfehérvár, 2012. január 04. TARTALOMJEGYZÉK 1 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1 A Szabályzat hatálya... 5 1.2 A Szabályzat érvényességi köre... 5 1.3 Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI ÉS FEJLESZTÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövidített cégnév: Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. Székhely

Részletesebben

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat 2. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg Az üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése 2016. augusztus 25-én zárult le. Hatályos: 2016. augusztus 31-től

Részletesebben

1. A kereskedőváltás folyamata

1. A kereskedőváltás folyamata 1. A kereskedőváltás folyamata A villamos energiát versenypiacon vételező felhasználók szabadon dönthetnek arról, hogy melyik kereskedőtől vásárolják meg a működésükhöz szükséges villamos energiát. A felhasználók

Részletesebben

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével

Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével Kereskedőváltás esetén alkalmazandó általános szabályok az egyetemes szolgáltatás és a lakossági fogyasztói szempontok kiemelésével 1. Tájékoztató információk a kereskedőváltáshoz és az egyetemes szolgáltatásba

Részletesebben

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács

ÜGYVEZETŐ. FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése. 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése. Üzemi Tanács FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. szervezeti felépítése 1 1. számú függelék A társaság szervezeti felépítése ÜGYVEZETŐ Üzemi Tanács Szakszervezeti Bizottság Hálózatgazdálkodási Igazgatóság Törzs: - Jogtanácsos

Részletesebben

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS

6. d. sz. melléklet 3. sz. melléklete Szerződésminták Szerződés száma: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁSSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről cégnév: FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. székhely: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20. központi ügyintézés helye: 1101 Budapest,

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat (1. számú módosítással egybeszerkesztett szöveg) Az üzletszabályzat jelen változatának szerkesztése 2012. augusztus 31-én zárult le. Hatályos: 2013. január 31-től 2

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést kötő felek: FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h alatti gázmérő névleges összteljesítménnyel rendelkező alapdíjas, nem

Részletesebben

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel

Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt. KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel amely létrejött egyrészről cégnév: székhely: bankszámlaszám: levelezési címe: adóig. száma: cégjegyzékszám: KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI MEGÁLLAPODÁS a kereskedelmi engedélyessel mint földgázelosztói engedélyes,

Részletesebben

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS

TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről TIGÁZ- DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZAT II/6. számú melléklet KORREKCIÓS ELSZÁMOLÁSI SZERZŐDÉS cégnév: TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátozott Felelősségű Társaság székhely:

Részletesebben

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban

CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban CAM és BAL NC magyarországi bevezetése miatti főbb változások a gázipari szabályozásban Bakay Zsolt Társasági Támogatás igazgató 2015. április 28. 2009/73/EK irányelv EU szabályozási környezet 715/2009/EK

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.

TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET. Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8. TIGÁZ-DSO Kft. FÖLDGÁZELOSZTÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA II/8. MELLÉKLET Kapacitás-lekötési szerződésszegés jogkövetkezményei (Üzletszabályzat 8.b) SZERZŐDÉSSZEGŐ MAGATARTÁS FORMÁI FÖLDGÁZELOSZTÓ Nem értesíti

Részletesebben

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS A KIEGYENSÚLYOZÓ FÖLDGÁZ ELSZÁMOLÁSÁRA, VALAMINT EGYENSÚLYTARTÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 110/2014. (IV. 1.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormánya távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. (1) bekezdés g) pontjában,a 2. alcím

Részletesebben

Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat. ALPIQ Energy SE Magyarországi Fióktelepe. Budapest, 2014.

Földgáz Kereskedelmi Üzletszabályzat. ALPIQ Energy SE Magyarországi Fióktelepe. Budapest, 2014. A Budapest, 2014. 1 A~IQ TARTALOMJEGYZÉK ÁLTALÁNOS RÉSZ 5 1.1 A Szabályzat hatálya 5 1.2 A Szabályzat érvényességi köre 6 1.3 Fogalommeghatározások 6 1.4 Az Alpiq Energy SE Magyarországi Fióktelepére vonatkozó

Részletesebben

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás

Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás Elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás I. Általános elvek 1.1. Gázellátás, nominálás A kereskedő felelős a Felhasználó biztonságos gázellátásáért. Ennek érdekében kereskedelmi szerződést

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015. [...] Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés, a hozzácsatolt

Részletesebben

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány 254/2015. (IX. 10.) Korm. rendelete egyes energetikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról A Kormány a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. (1) bekezdés 15. pontjában,a 2. tekintetében

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Az ALTEO Energiakereskedő Zrt. Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat 1 Az FÖLDGÁZKERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. május 17. 2 Földgáz-kereskedelmi Üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 8 I.1. Az üzletszabályzat hatálya

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Hartai Takarékszövetkezet 6326 Harta, Kossuth L. u. 31. ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS

ELOSZTÓHÁLÓZAT-HASZNÁLATI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl a MAGÁZ Kft. (8800 Nagykanizsa, Csengery u. 9. cégjegyzékszám: 20-09-066055, adószám: 11907925-2-20,képviseli: Posztós Endre),mint Földgázelosztó valamint másrészrıl az alábbiakban

Részletesebben

MET MAGYARORSZÁG ZRT.

MET MAGYARORSZÁG ZRT. MET MAGYARORSZÁG ZRT. Földgáz-kereskedelmi ÜZLETSZABÁLYZATA 2016. január 1. Jelen Üzletszabályzat a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által jóváhagyott szabályzat 1 Tartalomjegyzék 1. Az

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek

M.3. számú melléklet. 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek M.3. számú melléklet GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. elszámolás során alkalmazott részletes számítási eljárás, paraméterek 1/6. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. I. Az egyttműködő földgázrendszer

Részletesebben

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről

Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Tájékoztató a kereskedőváltás lépéseiről Köszönjük, hogy a FŐGÁZ-t kívánja választani új földgázkereskedőjének! Engedje meg, hogy a jelenlegi földgáz-kereskedelmi szerződése megszüntetéséhez és a FŐGÁZ-zal

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS Közbeszerzés tárgya: Földgáz beszerzése a 2016-2017-es gázévre az Erzsébet Táborok Kft. részére a 8251 Zánka Külterület 030/13 fogyasztási Ajánlati felhívás iktatószáma: 2016/S

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő

Az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználót ellátó villamosenergia-kereskedő A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) fontosabb, a fogyasztókat érintő módosításai

Részletesebben

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MVM PARTNER ENERGIAKERESKEDELMI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA Budapest, 2012. szeptember 1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE, FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK,

Részletesebben

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL

ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet ELJÁRÁSI REND A BÁCS-KISKUN MEGYEI TAKARÉKSZÖVETKEZETEK KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK MŰKÖDÉSÉRŐL A jelen eljárási rend 2010. január 1-től hatályos a szabályzat 1. sz.

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat

Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat Hatályos: 2011. március 24-től Az üzletszabályzat hatálybalépésének eredeti dátuma: 2011.március 24. 2 Földgáz-kereskedelmi üzletszabályzat TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez

Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez 1 26. Tájékoztató a földgáz tárolásra vonatkozó működési engedély kérelemhez A földgáz-tárolási tevékenység a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (GET) alapján (1) Az engedélyesnek a földgáztárolói

Részletesebben

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A STONEHENGE J.J KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Készítette: Hatályba lépés napja: v1 Sajti László szervezeti igazgató 2014. január 02. 1 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I.1. A Szabályzat célja Jelen

Részletesebben

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET) - 2006. V. törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról

Részletesebben

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG.

MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT. a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. A MAGYAR GÁZ TRANZIT ZRT és a [...] között létrejött NAPI MEGSZAKÍTHATÓ KAPACITÁSLEKÖTÉSI ÉS FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI KERETSZERZŐDÉS 2015 OKTÓBER 01-IG. Jelen Napi Kapacitáslekötés és Földgázszállítási Keretszerződés,

Részletesebben

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA MAGYAR ZÁLOGHITEL FAKTORÁLÓ ÉS PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. május 11. napjától visszavonásig Hatályba léptette: 2015. május 11. napján

Részletesebben

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv

Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 2014. november 21. Földgázellátási üzemzavari, válsághelyzeti, korlátozási intézkedési terv 1. AZ UTASÍTÁS SZEMÉLYI ÉS TÁRGYI HATÁLYA

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) Cégnév: Cégjegyzékszám: KSH szám: Telefon/fax: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díj fizetés nélkül és vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Leánykori név: Születési hely, idő: Anyja neve: Személyi igazolvány száma: Telefon*:

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS FÖLDGÁZTÁROLÁSI KAPCSOLT (CSOMAG) SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ HOSSZÚ TÁVÚ SZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási

Részletesebben

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat

III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE. I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat III/8. FÜGGELÉK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK ELJÁRÁSRENDJE I. GSZ Előzetes tájékoztatás, kapacitás-igénybejelentésre adandó ajánlat Előzetes tájékoztatás kérése, igénybejelentés: a felhasználó vagy megbízottja,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Telekom Nyrt. Magyar Telekom Nyrt. ELSZÁMOLÁS ÉS SZÁMLÁZÁS SZABÁLYAI A DIKTÁLÁS ALAPÚ SZÁMLÁZÁST VÁLASZTÓ FÖLDGÁZ FELHASZNÁLÓK ESETÉBEN 2011. szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK 1. ELŐZMÉNYEK... 3 2. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK...

Részletesebben

1. Felhasználó-változás fogalma

1. Felhasználó-változás fogalma 1. Felhasználó-változás fogalma A felhasználó-változás azt jelenti, hogy a felhasználó személyében történik változás, azaz egy teljesen új felhasználó vételez az adott felhasználási helyen. Nem minősül

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat 22/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat Panaszkezelési Szabályzat KM 3. számú melléklet Tompa és Vidéke Takarékszövetkezet Panaszkezelési Tájékoztató Hatályos: 2014. december 18. A Tompa és Vidéke

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

FGSZ FÖLDGÁZSZÁLLÍTÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KAPACITÁSLEKÖTÉSI, FÖLDGÁZSZÁLLÍTÁSI, SZAGOSÍTÁSI ÉS RENDSZERIRÁNYÍTÁSI SZERZŐDÉS 2015. JÚLIUS 1-JÉTŐL - 2015. SZEPTEMBER 30-IG TERJEDŐ HASZNÁLATI IDŐSZAKRA továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről

Részletesebben

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági

M.4. számú melléklet. Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági M.4. számú melléklet Egyetemes szolgáltatói szerződés lakossági Hatályos: 2015.07.07. 1/7. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. Szerződésazonosító: amely létrejött egyrészről EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT VIN-FAKTOR ZRT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályba léptette: 1/2010. sz. Vezérigazgatói Utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. január 05. Érvényes: Visszavonásig A Társaság Panaszkezelési Szabályzatában

Részletesebben

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása.

1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. Oldal: 2/5 1. Cél A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének szabályozása. 2. Érvényességi terület Az utasítás szabályai a (a továbbiakban: MSZT) közérdekű adatai rögzítésével, nyilvántartásával

Részletesebben

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím:

ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) KSH szám: Telefon/fax: Számlavezető: Székhely: Levelezési cím: ELOSZTÓI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS (Csatlakozási díjfizetés, vezeték építés nélkül) amely létrejött egyrészről Név: Cégnév: Leánykori név: Cégjegyzékszám: Születési hely, idő: Adóigazgatási azonosító: Anyja

Részletesebben

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI HÁLÓZATI CSATLAKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI A hálózati csatlakozási szerződés tartalmi elemeinek minden fogyasztóra általánosan irányadó részét a jelen általános szerződési feltételek tartalmazzák,

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT CYEB ENERGIAKERESKEDŐ KFT. BUDAPEST, 2015. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 4 I.1.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL

SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL SZERZŐDÉS GÁZKÖLCSÖN IGÉNYBEVÉTELÉRE VONATKOZÓ JOG ALAPÍTÁSÁRÓL amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím: adószáma: cégbíróság és cégjegyzék

Részletesebben

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről

Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről A Lakiteleki Takarékszövetkezet 013/2014. számú saját szabályzata Üzletszabályzat a garanciák vállalásának rendjéről Hatálybalépés időpontja: 2014. október 16. Tartalomjegyzék 1. Az Üzletszabályzat tárgya,

Részletesebben

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS

FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI SZERZŐDÉS 20 m 3 /h-nál kisebb mérő névleges összteljesítménnyel rendelkező, lakossági fogyasztók részére Szerződés száma:.. Felhasználási hely száma:. Bekötés szám:.... I. Szerződést

Részletesebben

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA)

FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) FÖLDGÁZ KAPACITÁSIGÉNY BEJELENTŐ LAP (NEM LAKOSSÁGI FOGYASZTÓ VAGY LAKOSSÁGI FELHASZNÁLÁSI HELYEK BERUHÁZÓJA) 1. A gázigénylő adatai: Természetes személy esetén: Üzleti partner szám:... Név:... Születési

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. sz. függelék III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1.Törvények - 2009. évi XL. törvény - az elektronikus közszolgáltatásról - 2008. évi XL. törvény - a földgázellátásról (GET)

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT

FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT FÖLDGÁZ KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZAT CYEB ENERGIAKERESKEDŐ KFT. BUDAPEST, 2011. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I.1. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGI KÖRE... 4 I.1.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR)

Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal Pályázatkezelő Rendszer (PR) Pályázatkezelési Rendszer Felhasználási Szabályzata (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Lebonyolító: Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek

TIGÁZ ZRT. FÖLDGÁZ-KERESKEDELMI ÜZLETSZABÁLYZATA II/4. MELLÉKLET. II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek II/4. Szerződésminták, Általános szerződési feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 m3/h fogyasztást nem meghaladó fogyasztók részére I. A szerződés tárgya: A szerződés tárgya a felhasználó földgázzal

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények. évi CXII. törvény az információs jogról és

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Pannon 2005 Faktor és Hitel Zrt. 1016 Budapest, Naphegy utca 19. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes 2014.08.01-től Jóváhagyta: Igazgatóság elnöke 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZABÁLYZAT CÉLJA... 3 2. A SZABÁLYZAT

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS

RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS Szerződés száma: amely létrejött egyrészről RENDSZERHASZNÁLATI SZERZŐDÉS az Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Égáz-Dégáz Földgázelosztó Zrt.) Székhely: 6724 Szeged, Pulcz u.

Részletesebben

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások

TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK. Jogszabályok, szabványok, belső utasítások TIGÁZ ZRT. EGYETEMES SZOLGÁLTATÁSI ÜZLETSZABÁLYZATA III/2. FÜGGELÉK III/2. FÜGGELÉK Jogszabályok, szabványok, belső utasítások 1. Jogszabályok 1.1. Törvények 2013. évi V. törvény Polgári Törvénykönyv (2014.

Részletesebben