Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)"

Átírás

1 _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érényes: július 1-jétől Készítés időpontja: Utolsó módosítás időpontja: KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 DJUICE INFORMÁCIÓS VONAL: 1440 TELENOR INFOVONAL: ; HONLAP: AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TELJES SZÖVEGE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT BEMUTATÓTERMEIBEN ÉS INTERNETES HONLAPJÁN (WWW.TELENOR.HU) ÁLL AZ ELŐFIZETŐK RENDELKEZÉSÉRE. (AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 8. SZÁMÚ MELLÉKLETE TARTALMAZZA A TELENOR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTOK ELÉRHETŐSÉGÉT, CÍMÉT, TELEFONSZÁMÁT ÉS NYITVATARTÁSI RENDJÉT.) AZ ÁSZF ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI (A TOVÁBBIAKBAN: TÖRZSSZÖVEG) A HIVATKOZOTT LEGFONTOSABB JOGSZABÁLYOK Eht.: éi C. törény az elektronikus hírközlésről Efsz.: 16/2003. (XII. 27.) IHM rendelet az elektronikus hírközlési előfizetői szerződésekre és azok megkötésére onatkozó részletes szabályokról Akr.: 226/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, alamint az azonosítókijelzés és híásátirányítás szabályairól At.: éi LXIII. törény a személyes adatok édelméről és a közérdekű adatok nyilánosságáról Szh.: 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet a számhordozhatóság szabályairól Kra.: 55/2007(V. 31.) GKM rendelet a számhordozási központi referencia adatbázisról Ft.: 1997.éi CLV. törény a fogyasztóédelemről Tszr. ( Rendelet ): 17/1999 (II. 5) Korm. rendelet a táolleők között kötött szerződésekről Ptk éi IV. törény (Polgári Törényköny) 1/107

2 TARTALOMJEGYZÉK I. ALAPFOGALMAK... 5 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA IV. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY az előfizetői jogiszony létrejötte Az Előfizetői jogiszony létrejötte írásbeli előfizetői szerződéssel Az előfizetői jogiszony keletkezése szóbeli előfizetői szerződés megkötéséel (alamint a Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül ráutaló magatartással) az előfizetői jogiszony módosítása A szolgáltatáshoz aló hozzáférés korlátozása a szolgáltatás szüneteltetése Általános szabályok Szolgáltató általi szüneteltetés Az Előfizető kérésére történő szüneteltetés Az Eht (4) bekezdése alapján történő szünetelés esetei Az előfizetői jogiszony megszűnése Általános rendelkezések Megszűnés közös megegyezéssel Megszűnés az Előfizető kérésére Megszüntetés a Szolgáltató részéről A szolgáltatás nyújtásának szüneteltetése, korlátozása, megszüntetése 37 V. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY TÁRGYA A SZOLGÁLTATÁS a szolgáltatás az általános szerződési feltételek tárgya A Szolgáltató által biztosított személyi és tárgyi feltételek, szolgáltatási idő A szolgáltatások leírása Alapszolgáltatások Kiegészítő szolgáltatások VI. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI az előfizető jogai A szolgáltatás igénybeétele A szolgáltatás szüneteltetésére irányuló kérelem Az előfizetői jogiszony felmondása Adatédelem Tájékoztatás, információkérés Reklamáció Részletes számla igénylése Forgalmazási és számlázási adatokra onatkozó kimutatás igénylése Kártérítés, kötbér Elektronikus számla igénylése az előfizető kötelezettségei Díjfizetési kötelezettség A szolgáltatás rendeltetésszerű használata Az előfizetői (SIM-) kártyáal kapcsolatos kötelezettségek A mobiltelefonnal kapcsolatos kötelezettségek Adatszolgáltatás, az adatáltozás bejelentése Együttműködés, tájékoztatás Hibabejelentés VII. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI a szolgáltató jogai /107. oldal

3 1.1 Az Előfizető fizetőképességének izsgálata A szolgáltatáshoz aló hozzáférés korlátozása A szolgáltatáshoz aló hozzáférés szüneteltetése Az előfizetői híószám megáltoztatása Kártérítés köetelése Híásmegszakítás a szolgáltató kötelezettségei A szolgáltatás hozzáférhetőségének biztosítása A szolgáltatás megfelelő minőségének biztosítása Az előfizetői (SIM-) kártya biztosítása és letiltása Ügyfélszolgálat működtetése Fogyasztói érdekédelem Adatkezelés, adatédelem Együttműködés, tájékoztatás Ingyenes tételes számlamelléklet/híásrészletező Panaszkezelés Moblitelefon készülék letiltása iránti kérelem befogadása VIII. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL NYÚJTOTT KEDVEZMÉNYEK IGÉNYBEVÉTELE IX. A SZÁMHORDOZÁS ELJÁRÁSI SZABÁLYAI a számhordozási eljáráshoz szükséges előfizetői adatok a számhordozással kapcsolatos előfizetői jogok és kötelezettségek a számhordozással kapcsolatos szolgáltatói jogok és kötelezettségek számhordozás kezdeményezése, a számhordozási eljárás folyamata Számhordozás kezdeményezése a Telenornál mint áteő szolgáltatónál (számhordozás a Telenorhoz) Számhordozás kezdeményezése az átadó szolgáltatónál (számhordozás a Telenorhoz) Számhordozás kezdeményezése a Telenornál mint átadó szolgáltatónál (számhordozás a Telenortól) Számhordozás kezdeményezése az áteő szolgáltatónál (számhordozás a Telenortól, mely esetben a Telenor az átadó) a számhordozásra onatkozó egyéb rendelkezések X. KÖZVETÍTŐVÁLASZTÁS XI. JOGVITÁK, VEGYES RENDELKEZÉSEK /A ÉS 1/B. SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEINEK (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI ÉS DÍJSZABÁSA SZÁMLÁS, KÁRTYÁS, ILLETVE ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSHOZ SZ. MELLÉKLET AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT.-NÉL (ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ) I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, A KEZELÉS CÉLJA ÉS JOGCÍME.. 76 II. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA: III. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA: IV. A SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSÁNAK ESETEI: V. AZONOSÍTÓKIJELZÉS: VI. A SZÁMLÁS HÍVÁSRÉSZLETEZÉS ÉS KÁRTYÁS, ÚJ GENERÁCIÓS KÁRTYÁS KIMUTATÁS ADATTARTALMA VII. TÁJÉKOZTATÓ A SZOLGÁLTATÁSSAL TOVÁBBÍTOTT KÜLDEMÉNYEK ÉS SZEMÉLYES ADATOK BIZTONSÁGÁRÓL ) A Szolgáltató és a GSM-technológia által nyújtott biztonság ) Külső cégek által nyújtott biztonság SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÜZLETI (SZÁMLÁS) ELŐFIZETŐI SZOLGÁLTATÁSHOZ /107. oldal

4 4. SZ. MELLÉKLET AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KIVONATA SZ. MELLÉKLET TERÜLETI FOGYASZTÓVÉDELMI FELÜGYELŐSÉGEK SZ. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON- SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ, ÁRALKALMAZÁSI FELTÉTELKÉNT VÁLLALT MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK SZ. MELLÉKLET A SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK SZ. MELLÉKLET A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONTJAI SZ. MELLÉKLET MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK /107. oldal

5 I. ALAPFOGALMAK 1. ADATHÍVÁS-ALAPÚ SZOLGÁLTATÁS: Olyan, onalkapcsolt adatátiteli technológián alapuló szolgáltatás, amelynél az Előfizető köteles megfizetni a Szolgáltató mindenkori Díjszabásában megadott percdíjat a kapcsolat megkezdésétől annak megszakításáig tartó időszakra. 2. ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ : Az ÁSZF azon melléklete, amely tájékoztatja az Előfizetőt az adatai Szolgáltató általi kezelésének feltételeiről. 3. AKTÍV SZÁM: Azon előfizetői híószám, amelynek onatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a Szolgáltatás korlátozására, illete szüneteltetésére. 4. ÁTTÉRÉS: Az Előfizető jogosult előfizetéséhez kapcsolódó, a Szolgáltató által a mindenkor hatályos ÁSZF 1/A, 1/B alamint 3. számú mellékletekben meghatározott feltétek szerint fizetési módot áltani. (Áttérés) ÁSZF 1/A, 1/B melléklet: III.6.3. pontja. 5. BARANGOLÁSI (ROAMING) SZERZŐDÉS: A Barangolási (Roaming) Szerződés a Szolgáltató és a külföldi GSM-szolgáltató között létrejött olyan kétoldalú megállapodás, amely biztosítja a szerződő felek előfizetői számára a szolgáltatások kölcsönös igénybeételét a másik fél hálózatában, és amely szolgáltatás igénybeételének elszámolása a szolgáltatók között a Roaming Szerződésben meghatározott feltételek szerint történik. A roaming szolgáltatás lehetőé teszi, hogy a Szolgáltató Előfizetői már megléő saját előfizetői híószámukat használa külföldön is híásokat kezdeményezzenek és fogadjanak, SMS-t küldjenek és fogadjanak, hangpostaüzeneteiket lehallgassák, egyenlegüket feltöltsék, egyéb szolgáltatásokat (GPRS-roaming, MMS-roaming, feltétel nélküli átirányítás, híószámküldés tiltása) egyenek igénybe. Ez alól kiételt képeznek a Happy kártyás tarifacsomaggal rendelkező Előfizetők, illete akik ezen szolgáltatás letiltását kérték. Roamingolás esetén a híni kíánt számokat érdemes nemzetközi formátumban tárcsázni/elmenteni ( ), mert ezen a módon biztosan létrejön a kapcsolat. Fontos tudni, hogy abban az esetben, amikor Előfizető külföldi tartózkodása esetén híást fogad, nemcsak a híó fél, hanem maga a külföldön tartózkodó Előfizető is fizet a híás fogadásáért. A híó fél által kezdeményezett híás a honos hálózatba irányuló híás díjszabása alapján kerül kiszámlázásra, míg a híott fél a roaming díjszabásban található híásfogadás díja szerint fizet. A híás költsége ezáltal két részre oszlik, egy országhatáron belüli és egy országhatáron túli részre. A külföldön fogadott híások mindenkori díjait az ÁSZF 1/A, alamint 1/B melléklet III. fejezetének 8. pontja tartalmazza Barangolási (roaming) díjak számlázása Az Előfizető számára a külföldön igénybe ett barangolási szolgáltatások mindenkori, Díjszabásban foglalt díját a Szolgáltató számlázza ki, tehát az Előfizető a ele Előfizetői szerződést kötött Szolgáltató Díjszabása szerint téríti meg az igénybe ett szolgáltatások díját. A Szolgáltató nem felelős a roaming-szolgáltató hibás teljesítéséért, alamint az Előfizetőt ebből eredően ért károkért. A Szolgáltató külön felhíja az Előfizető figyelmét, hogy külföldön a fogadott híásokért is a Díjszabásban foglalt forgalmi díjat kell fizetni EU-szabályozás A Szolgáltató által az Európai Közösségen belüli barangolási (roaming) híásokért kiszabható legmagasabb díjat a 717/2007 EK rendelet határozza meg. 5/107. oldal

6 6. BESUGÁRZÁSI TERÜLET: Mindazon terület, ahol a Szolgáltatás igénybe ehető. E terület nagyságáról a szükség szerint megújított és nyilánosságra hozott lefedettségi térkép ad felilágosítást, amely tartalmazza a jelenlegi és a terezett lefedettséget is. - Kültéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületeken kíül képes híást kezdeményezni, illete fogadni. Ez megegyezik a besugárzási területtel. E területen is lehetnek olyan épületek, ahol a szolgáltatás épületen belül is elérhető. - Beltéri lefedettség: Mindazon terület, ahol a felhasználó épületek belsejében is képes híást kezdeményezni, illete fogadni. A becsült beltéri ellátottság a legalsó, de még a felszín feletti épületrészekre onatkozik. Az épületek felépítése és a használt építőanyagok nagyban befolyásolják a ételi jelszintet, ezért az előrejelzések egy átlagos struktúrát feltételeze készülnek. 7. CSOMAGKAPCSOLT ADATÁTVITEL: Olyan hálózati architektúra, amelyben az adatok különálló, de önmagukban elemi egységet képező blokkokban, csomagokban kerülnek toábbításra. A csomagkapcsolt architektúra lehetőé teszi a hálózati kommunikációs eszközök és csatornák időben megosztott használatát több egység között, mert szemben a onalkapcsolt megoldásokkal kizárólag a csomag toábbításának idejére igényli a közetítők kisajátítását. Ebből adódóan a számlázás az átitt adatmennyiség alapján történik. 8. DÍJSZABÁS: Az ÁSZF azon melléklete, amely tartalmazza a szolgáltatások leírását, ellenértékeként fizetendő, a Szolgáltató által meghatározott árakat, a számlatartalom elemeit, az egyszeri és rendszeres díjakat, a díjazási időszakokat, a kedezményeket, a díjfizetés nélküli szolgáltatásokat, alamint az egyéb, az árak alkalmazásáal kapcsolatos toábbi feltételeket. A Díjszabások az ÁSZF 1/A (számlás szolgáltatások és azok díjai), illete 1/B (kártyás szolgáltatások és azok díjai) mellékletét képezik Beszélgetési (igénybeételi) díj Az Előfizető által fizetendő díj az azonos agy különböző hálózatok Előfizetői közötti összeköttetés létrejöttétől annak megszűnéséig nyújtott beszéd- agy adatátiteli szolgáltatásért, alamint a kiegészítő szolgáltatások igénybeételéért Díjcsomag A Szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez a Szolgáltató úgyneezett díjcsomagokat, tarifacsomagokat biztosít az Előfizetők számára, amelyek az alábbi elemekből állnak: - egyszeri (csatlakozási) díjak; - rendszeres (hai előfizetési) díjak; - beszélgetési, illete használati díjak (forgalmi díjak) és a hozzájuk kapcsolódó díjazási időszakok; - díjfizetési kedezmények; - haidíjmentesen igénybe ehető szolgáltatások. Az Előfizetőnek lehetősége an áltásra a Szolgáltató által felkínált díjcsomagok között. A díjcsomagok közötti áltás feltételeit a Szolgáltató mindenkor érényes Díjszabása tartalmazza Hai előfizetési díj - Számlás előfizetés esetén az Előfizető által haonta fizetendő díj az aktí alapszolgáltatásért (híhatóság) és az egyes aktí kiegészítő szolgáltatások előfizetéséért, amely a Szolgáltató által haonta kerül kiszámlázásra. - Kártyás előfizetés esetén az Előfizető által az egyes kiegészítő szolgáltatásokért haonta előre fizetendő díj az Előfizető egyenlegéből a kártyás ciklus első napján teljes 6/107. oldal

7 egészében leonásra kerül. Ciklus közben megrendelt szolgáltatások esetében a megrendelést köetően teljes hai díj kerül leonásra függetlenül az adott számlázási ciklusból hátraléő napok számától. Mindkét fenti esetben a szolgáltatás által nyújtott teljes kedezmény használható fel. Amennyiben az Előfizető másképp nem rendelkezik, a Szolgáltató jogosult a szolgáltatás köetkező kártyás ciklusra történő automatikus meghosszabbítására és a onatkozó hai előfizetési díj automatikus leonására az Előfizető egyenlegéből. Amennyiben az Előfizető egy időben több aktí haidíjas szolgáltatással rendelkezik, és a kártyás ciklus első napján egyenlegén nem áll rendelkezésére az ezen szolgáltatások igénybeételéhez szükséges hai előfizetési díj összege, úgy a szolgáltatás felfüggesztett állapotba kerül. Amennyiben az Előfizető több felfüggesztett állapotú szolgáltatással rendelkezik, majd feltöltést égez, melynek eredményeként alamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatás újraaktiálásához rendelkezik elegendő egyenleggel, a Szolgáltató a feltöltéskor alamennyi felfüggesztett állapotú szolgáltatást újraaktiálja. Amennyiben a feltöltött egyenleg nem fedezi alamennyi szolgáltatás haidíját, akkor a isszaaktiálást a Szolgáltató a legalacsonyabb haidíjú szolgáltatással kezdi. Egyenlő haidíjú szolgáltatások esetén a Szolgáltató a korábban megrendeltet aktiálja issza a előbb. - Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződésben meghatározottak szerint az Előfizető a feltöltött automatikus hai keret összegét tartozik megfizetni minden ciklusban. A haidíjas szolgáltatások díja, alamint egyes adminisztrációs és egyszeri díjak a kártyás szolgáltatásra irányadó szabályoktól eltérő módon nem a feltöltésekből kerülnek leonásra, hanem azok haidíjas szolgáltatás esetén lemondásig a hai kerettel egy időben, a hai kereten felül kerülnek kiszámlázásra. 9. EGYENLEGFELTÖLTÉS: A Kártyás szolgáltatást használó Előfizető az igénybeételi díjat a szolgáltatás igénybeétele előtt egyenlíti ki, az VI.2.1. pontban leírt módok egyikén. A Szolgáltató a feltöltőkártya feltöltésének időpontjától számított legfeljebb 3 munkanapon belül állalja a feltöltött összeg jóáírását az Előfizető egyenlegén. Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a Szolgáltató minden ciklus kezdőnapján feltölti a hai keretet, mely ciklusokban az Előfizető haonta rendszeresen megfizeti a Szolgáltatónak a hai keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül is igénybe kíánja enni a szolgáltatást, akkor a Kártyás szolgáltatásra onatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. A hai keretre nem onatkoznak az 1/B. mellékletben rögzített, a feltöltőkártyakedezményekre onatkozó rendelkezések. 10. EGYSZERI CSATLAKOZÁSI DÍJ: A Szolgáltató hálózatába történő bekapcsolásért az Előfizető által egyszeri alkalommal fizetendő belépési díj, amely a szerződés megszűnése esetén sem kerül isszafizetésre az Előfizető részére. 11. ELŐFIZETŐ: Az Előfizetői Szerződés alapján a Szolgáltatást igénybe eő természetes személy, jogi személy agy jogi személyiség nélküli szerezet. Ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén az írásbeli szerződéskötésig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek. Szóbeli és ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén a szerződés érényesítési határidejéig a Szolgáltató a kártya mindenkori birtokosát tekinti Előfizetőnek Egyéni előfizető Azon természetes személy Előfizető, aki az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkozott, hogy gazdasági agy szakmai teékenységi körén kíül eszi igénybe a 7/107. oldal

8 Szolgáltatást. A Szolgáltató mindaddig élelmezi, hogy az Előfizető egyéni előfizetőként kíánja a Szolgáltatást igénybe enni, amíg az ügyfélszolgálaton személyesen nem nyilatkozik úgy, hogy intézményi előfizetőként kéri a nyilántartását. A nyilatkozat megtételére az Előfizető a szerződés létrejöttét köetően bármikor jogosult Üzleti/intézményi előfizető Jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni állalkozók, egyéb szerezetek; alamint azon természetes személy Előfizetők, akik az Előfizetői Szerződés megkötésekor úgy nyilatkoztak, hogy gazdasági agy szakmai teékenységi körükben eszik igénybe a szolgáltatást. 12. ELŐFIZETŐI (GSM-) HÍVÓSZÁM: Az Azonosítók Nemzeti Felosztási Terébe illeszkedő telefonszám, amely lehetőé teszi az Előfizető elérhetőségét. 13. ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS: Az Előfizető és a Szolgáltató között a onatkozó hatályos jogszabályokban foglalt feltételek szerint közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás igénybeételére létrejöő szerződés, amely a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételeiből (a toábbiakban: ÁSZF) és az egyedi Előfizetői Szerződésből áll. Amennyiben az előfizetői jogiszony ráutaló magatartással agy szóbeli szerződéskötéssel keletkezik (Praktikum Expressz és djuice kártyás 20 express tarifacsomagok esetében) az Eht (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak szerint, a jogiszony létrejöttekor a felek nem kötnek írásbeli egyedi előfizetői szerződést, így az Előfizetőre kizárólag az ÁSZFben foglaltak onatkoznak. Az ÁSZF az Előfizető és a Szolgáltató közötti jogiszonyt érintő alapető rendelkezéseket, jogokat és kötelezettségeket tartalmazza. Az egyedi Előfizetői Szerződés pedig elsősorban az Előfizetőre onatkozó, a szerződéskötéshez szükséges adatokat, hozzájárulásokat foglalja magában. Az ÁSZF mellékletei az ÁSZF elálaszthatatlan részét képezik Előfizetői szerződés megkötése szóbeli megállapodással (Expressz csomagok) Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az Előfizetői Szerződést szóban is megköthetik. A szóban kötött előfizetői szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre onatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illete ha a szöegkörnyezetből más nem köetkezik. A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szereplő, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás előfizetést) jelenti, amely a Szolgáltató által nyújtott táközlési szolgáltatás igénybeételét teszi lehetőé a Szolgáltatás díjának előzetes megfizetése mellett Ráutaló magatartással történő szerződéskötés Az Eht (1) bekezdése értelmében a felek az előfizetői szerződést ráutaló magatartással így különösen az előfizetői szolgáltatás igénybeételéel is megköthetik. A ráutaló magatartással létrejött Előfizetői Szerződésekre az ÁSZF kártyás előfizetésekre onatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illete ha a szöegkörnyezetből más nem köetkezik Előfizetői szerződés megkötése a Telenor Online/my djuice rendszeren keresztül, ráutaló magatartással (Expressz csomagok) A Szolgáltatás a Szolgáltatató által forgalomba hozott, az ÁSZF 1/B. mellékletében szereplő, készülék nélküli, SIM-kártyás alapcsomagot (kártyás előfizetést) jelenti, 8/107. oldal

9 amely a Szolgáltató által nyújtott táközlési szolgáltatás igénybeételét teszi lehetőé a Szolgáltatás díjának előzetes megfizetése mellett. A Telenor Online/mydjuice rendszeren keresztül történő szerződéskötésre, ilyen módon létrejött előfizetői szerződésre alamint előfizetői jogiszonyra az ÁSZF szóbeli szerződéskötésre, szóbeli előfizetői szerződésre onatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ÁSZF másként nem rendelkezik, illete ha a szöegkörnyezetből más nem köetkezik. 14. ELŐLEG: A Szolgáltató kérésére és/agy az Előfizető által, saját kezdeményezésre befizetett összeg, melyet az Előfizető az általa igénybe ett/jöőben igénybe enni kíánt szolgáltatások ellenértékeként, agy annak részeként fizet meg. Típusai: - általános előleg: az Előfizető önkéntesen fizeti meg, melynek összegéről maga határoz. Az erre onatkozó részletes szabályozást az ÁSZF VI pontja tartalmazza. - forgalmi előleg befizethető az Előfizető által önkéntesen az ÁSZF VI és VII.2.4. pontjai szerint, illetőleg a Szolgáltató felhíására az ÁSZF IV , IV , IV és VII.1.1. pontjai szerint. 15. FELFÜGGESZTETT ÁLLAPOTÚ SZOLGÁLTATÁS: Azon kártyás haidíjas szolgáltatás, amelyet az Előfizető megrendelt, iszont nem rendelkezik a szükséges egyenleggel mindaddig, amíg az ÁSZF 1/B. mellékletének I. fejezet 2.8. pontjában rögzítettek szerint törlésre nem kerül, agy aktíá nem álik. 16. HITELKERET: A Szolgáltató által a Számlás Előfizetők részére biztosított hitelkeret, amelynek mindenkori összegéről a Szolgáltató a honlapján ad tájékoztatást, és kizárólag Emelt díjas szolgáltatásokra, alamint MobilVásárlás szolgáltatásra használható fel Automatikus hai keret (a toábbiakban: hai keret) A hai keret az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén az 1/B. mellékletben szereplő tarifacsomagokban meghatározott hai összeg, amely a felek megállapodása alapján automatikusan a ciklus kezdőnapján feltöltésre kerül az Előfizető egyenlegére, és amelyet az Előfizető köteles a Szolgáltató részére haonta megfizetni. 17. KÁRTYÁS CIKLUS: A kártyás ciklus azt az időszakot jelenti, amelyre a Kártyás Előfizető az ÁSZF-ben meghatározott haidíjas kiegészítő szolgáltatást megrendelte, és amely idő alatt a haidíj fejében a szolgáltatás igénybe ehető. A ciklus kezdőnapja a szolgáltatások megrendelésének időpontja de nem szükségszerűen azonos azzal. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál foga a kezdőnapnak megfelel. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás olyan Kártyás szolgáltatás, ahol a felek kifejezetten megállapodnak arról, hogy a Szolgáltató kényelmi szolgáltatásként az Előfizető helyett az adott ciklusban egy meghatározott összeget (hai keret) automatikusan előre feltölt az Előfizető egyenlegére. Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizető minden ciklusban rendszeresen fizeti a hai keretnek megfelelő összeget. Amennyiben az adott ciklusban ezen felül kíánja igénybe enni a szolgáltatást, akkor a kártyás szolgáltatásra onatkozó szabályok szerint feltöltheti a kártyás egyenlegét. Az Előfizető kártyás ciklusának kezdőnapjáról az Értékesítési Pontokon, Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, alamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 18. KONCESSZIÓS SZERZŐDÉS: A Szolgáltató és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és ízügyi minisztere között noember 4-én létrejött, a módosításokkal és kiegészítésekkel október 7-én egységes szerkezetbe foglalt szerződés, amely alapján a Szolgáltató jogosult közcélú GSM (mobil rádiótelefon) szolgáltatást nyújtani a Magyar Köztársaság teljes területén, a szerződésben meghatározott frekenciatartományok használatáal. 9/107. oldal

10 19. MAGAS FORGALOM ÖSSZEGHATÁRA: Az ÁSZF Törzsszöegének IV pontjában meghatározott összeg (amelybe beletartozik a beszédcélú, alamint nem beszédcélú forgalom is). 20. MÉRÉSI EGYSÉG GPRS SZOLGÁLTATÁSOKNÁL, TARIFACSOMAGOKNÁL: Az az adatmennyiség, amelyben az Előfizető által forgalmazott, kerekítés nélküli forgalmi adatokat tartja nyilán a Szolgáltató: Kártyás előfizetőknél: 1 Bájt Számlás előfizetőknél: 1 kb 21. MOBILINTERNET-TARIFACSOMAGOK: A kizárólag GPRS-alapú internet-tarifacsomagok igénybeételéel a Számlás Előfizetőnek lehetősége an arra, hogy kapcsolódjon az internethez, és így weboldalakat böngésszen, illete üzeneteket olasson. E tarifacsomagok lehetőséget adnak SMS-küldésre és fogadásra is, azonban nem alkalmasak normál hanghíások igénybeételére. 22. TELENOR-FELTÖLTŐKÁRTYA ÉS FELHASZNÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: A Telenor-feltöltőkártya felhasználásáal az Előfizető a kártyához tartozó igénybeételi díj erejéig jóáírást égez a Szolgáltatónál nyilántartott egyenlegén. A felhasználási útmutató a kártya hátoldalán található. A Telenor-feltöltőkártya a kártyán megjelölt határidőn belül használható fel az igénybeételi díj megfizetésére. A felhasználási határidőre onatkozó toábbi részletes és speciális rendelkezéseket a Díjszabás tartalmazza. Amennyiben az Előfizető a Telenorfeltöltőkártyát a feltüntetett határidőn belül nem használja fel, a kártyára feltöltött egyenleg felhasználhatósága megszűnik (kiée ha a Kártyás előfizetésre onatkozó 1/B. melléklet másként rendelkezik), és az a Szolgáltatótól nem köetelhető issza. Az igénybeételi díj előzetes kiegyenlítése Telenor-feltöltőkártyáal is történhet. Az Emelt díjas szolgáltatást használó Számlás Előfizető az igénybeételi díjat a szolgáltatás igénybeétele előtt is kiegyenlítheti, Kártyás Előfizető esetén a díj kiegyenlítése, amennyiben az ÁSZF másként nem rendelkezik, kizárólag előre történhet. A Kártyás és Új Generációs Kártyás szolgáltatások esetén MobilVásárlás szolgáltatás igénybeételére kizárólag az ÁSZF-ben rögzített feltöltéssel an lehetőség és Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén a hai keret nem használható fel MobilVásárlásra. 23. TELENOR/DJUICE SZEMÉLYES CSATORNÁK: ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): TELENOR ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató Telenor üzletei és a Szolgáltató megbízásából eljáró Telenor Partner üzletek, amelyek Telenor (márkájú) tarifacsomagokkal/előfizetésekkel kapcsolatosan a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, illete értékesítési pontként működnek. DJUICE ÉRTÉKESÍTÉSI PONT(OK): A Szolgáltató djuice üzletei és a Szolgáltató megbízásából eljáró djuice Partner üzletek, amelyek djuice tarifacsomagokkal/előfizetésekkel kapcsolatosan a mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában meghatározott feladatokat látják el, illete értékesítési pontként működnek. ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): TELENOR ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A Telenor Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott Telenor üzletek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített teékenységein felül Telenor (márkájú) tarifacsomagokkal/előfizetésekkel kapcsolatosan előfizetői/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat izsgálnak ki és/agy 10/107. oldal

11 toábbítanak kiizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illete amennyiben a helyszínen lehetséges orosolják azokat. DJUICE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI PONT(OK): A djuice Értékesítési Pontok közül a mindenkori ÁSZF 8. sz. mellékletében meghatározott djuice üzletek, amelyek az Értékesítési Pontok mindenkori ÁSZF V. fejezet pontjában rögzített teékenységein felül djuice tarifacsomagokkal/előfizetésekkel kapcsolatosan előfizetői/felhasználói bejelentéseket intéznek, panaszokat izsgálnak ki és/agy toábbítanak kiizsgálásra az arra illetékes(ek)nek, illete amennyiben a helyszínen lehetséges orosolják azokat. 24. RÁDIÓTELEFON-KÉSZÜLÉK (TOVÁBBIAKBAN: MOBILTELEFON): Olyan berendezés, amely SIM-kártyáal együtt alkalmas a GSM-szolgáltatás igénybeételére, megfelel a mindenkor hatályos jogszabályi köetelményeknek, alamint az ETSI GSM-szabányaiban mobil égberendezésként (MT) definiálták, és e szabányoknak is megfelel. 25. RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSI IDŐ: A rendelkezésre állási idő az az időtartam, amely alatt a Szolgáltató biztosítja a Kártyás Előfizetője részére ide nem érte az Új Generációs Kártyás szolgáltatást- az újbóli feltöltés lehetőségét, alamint ebből adódóan a szerződés meghosszabbításának jogát. 26. SIM-KÁRTYA: Az Előfizető hálózaton belüli azonosítását szolgáló adatokat, illete a Szolgáltatás igénybeételéhez szükséges információkat tartalmazó kártya. Az integrált áramkört tartalmazó SIM-kártya a Szolgáltató tulajdonát képezi azt köetően is, hogy azt a Szolgáltató az Előfizetőnek használatra átadta. 27. SZÁMHORDOZHATÓSÁG: Az Előfizető számára fennálló lehetőség, amely május 1- jét köetően biztosítja, hogy (a mindenkor hatályos ÁSZF feltételeinek megfelelően) előfizetői híószámát megtarta, eredeti (átadó) mobilszolgáltatójáal kötött Előfizetői Szerződését megszüntete új (áteő) mobilszolgáltatóal kössön Előfizetői Szerződést Átadó szolgáltató Az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek Előfizetője az Előfizetői Szerződés megszüntetését, illete módosítását köetően az előfizetői számát egy másik szolgáltatóhoz iszi át Áteő szolgáltató Az az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató, amelynek jöőbeni Előfizetője az Előfizetői Szerződés megkötésének keretében előfizetői számát egy másik szolgáltatótól áthozza Hordozott szám Az Előfizetői Szerződésben szereplő előfizetői szám, amelyet az Előfizető megtart az átadó Szolgáltatótól az áteő Szolgáltatóhoz aló áttéréskor Aktí szám Azon előfizetői híószám, amelynek onatkozásában nem került sor az ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseknek megfelelően a szolgáltatás korlátozására, illete szüneteltetésére Központi referencia-adatbázis Az a számhordozás érdekében létrehozott adatbázis, amely tartalmazza a hordozott számmal kapcsolatos alamennyi olyan híásirányítási információt, amelyet az adatbázis működtetője a Szolgáltatók, alamint a jogszabály alapján erre jogosultak részére rendelkezésre bocsát Számátadási időablak 11/107. oldal

12 Az a külön jogszabályban 1 meghatározott időpontban kezdődő, megadott hosszúságú időtartomány, amelyben az átadó szolgáltatóal kötött előfizetői szerződés alapján a hordozott számon nyújtott szolgáltatás az átadó szolgáltatónál megszűnik, és az áteő szolgáltatóal megkötött új előfizetői szerződés alapján az áteő szolgáltatónál megkezdődik. Ezen időtartam alatt a szolgáltatás részben agy egészben szünetelhet Hordozást jóáhagyó nyilatkozat A mobil rádiótelefon-szolgáltatást nyújtó átadó szolgáltató által kiállított, a hordozni kíánt előfizetői számra agy számokra onatkozó, azok hordozását jóáhagyó nyilatkozat, amely a kézhezételétől számított 10 munkanapon belül használtató fel a számhordozási eljárásban az áteő szolgáltatónál (hordozást jóáhagyó nyilatkozat hatálya). 28. SZÁMLÁZÁSI IDŐSZAK: A számlázási időszak azt az időszakot jelenti, amelyre a Számlás Előfizető számla ellenében köteles megfizetni az igénybe ett szolgáltatások díját az ÁSZF-ben rögzítettek szerint. A ciklus kezdőnapja az Előfizetői Szerződés megkötésének, illete a szolgáltatások megrendelésének napja de nem szükségszerűen azonos azzal. Amennyiben a ciklus kezdőnapja nem egyezik meg a szerződéskötés, illete a szolgáltatás megrendelésének napjáal, a Szolgáltató az időszakkal arányos tört hai díjat számláz ki, és arányos kedezményt biztosít. A ciklus azon a napon jár le, amely számánál foga a kezdőnapnak megfelel. Az Előfizető számlázási időszakának kezdőnapjáról az Értékesítési Pontokon, Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, a szolgáltató Telefonos Ügyfélszolgálatán, alamint a 1741-es telefonszámon tájékozódhat. 29. SZÁMLA KIÁLLÍTÁSA EGYENLEGFELTÖLTÉSRŐL: Bármilyen módon (ATM-automatán, internetbankon agy telebankon keresztül stb.) történő egyenlegfeltöltés esetén a Szolgáltató az adott előfizetés Előfizetője neére és címére állít ki számlát. Szolgáltató általi ÁFA-s számla kiállítására a kuponfeltöltésről (amennyiben a feltöltés az unierzális egyenlegre történik) kizárólag a feltöltés időpontjától számított 3 munkanap után, de maximum 2 hónapon belül an lehetőség. A kiállított számlát Előfizető postai úton kapja meg. 30. SZEMÉLYAZONOSÍTÓ OKMÁNY: A Szolgáltató az Előfizetők, illete az előfizetések ügyében eljárni jogosultak azonosítása céljából a köetkező okmányok alamelyikének bemutatását kéri: régi típusú személyi igazolány, agy új típusú személyi igazolány és lakcímkártya, agy új típusú jogosítány és lakcímkártya, agy útleél és lakcímkártya. 31. SZOLGÁLTATÓ: A Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részénytársaság (székhelye: 2045, Törökbálint, Pannon út 1.), amely a hatályos magyar jogszabályok alapján jogosult a szolgáltatás nyújtására, amelyhez rendelkezik a szükséges hatósági engedélyekkel. A Szolgáltató a szolgáltatás nyújtását díj ellenében, a táközlésre onatkozó jogszabályokban és a Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és ízügyi miniszteréel aláírt Koncessziós Szerződésben foglalt jogosultságokkal és kötelezettségekkel égzi. 32. SZOLGÁLTATÁS: Közcélú mobil rádiótelefon-szolgáltatás a 87/372/EGK Európa Tanácsi Irányel és az ERC/DEC/(97)02 határozat által kijelölt frekenciatartományban. Közcélú) Mobil rádiótelefon szolgáltatás: olyan nyilánosan elérhető telefonszolgáltatás, amelynek során e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője - mobil rádiótelefon 1 A számhordozási központi referencia-adatbázisról szóló 17/2003. (XII. 27.) IHM-rendelet 12/107. oldal

13 hálózat hálózati égpontján csatlakoztatott - nem helyhez kötött berendezésről indított híással kommunikálhat egy másik hálózati égponttal, amelynek elérése az ANFT-ben meghatározott álasztási eljárás útján lehetséges. E szolgáltatás beszédátitelre, alamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokra és egyéb szolgáltatásokra (például adatátiteli szolgáltatások, röid szöeges üzenetküldés, wap, GPRS alapú szolgáltatások) szolgál. A GSM ajánlásai értelmében az alapszolgáltatásokon belül megkülönböztethetők a tászolgáltatások (beszédszolgáltatás, segélykérő híások, fakszimileátitel, SMS mobilállomáson égződő ponttól pontig, SMS körözényhíás) és a hordozó szolgáltatások (aszinkron duplex áramkör, egyéb). Mobilinternet szolgáltatás: Olyan nyilánosan elérhető szolgáltatás, melynek igénybeételéel e szolgáltatás nagy térben mozgó bármely előfizetője a szolgáltató rádiótáközlő hálózatának égpontjához csatlakoztatott berendezéséel Internet Protokollon a nyilános internet hálózattal kommunikálni képes, függetlenül attól, hogy az előfizető hai-, eseti- agy forgalmi díjat fizet érte. A mobilinternet csomagok (tarifa- és szolgáltatáscsomagok), illete a mobil rádiótelefon szolgáltatás külön-külön szolgáltatásként (más SZJ számon) kerülnek feltüntetésre a Szolgáltató számláiban Igénybeételi díjat előre fizető (a toábbiakban: kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötéséel eheti igénybe az Előfizető, kiée a ráutaló magatartással létrejött, illete szóban kötött előfizetések esetét, amelyeknél nem történik írásos előfizetői szerződéskötés. Az Előfizetői Szerződés határozott időre jön létre az Igénybeételi díjat előre fizető szolgáltatás érényességének időtartamára, az ÁSZF általános, alamint a kártyás előfizetésre onatkozó különös szabályai szerint, a Díjszabásban foglalt rendelkezésekre tekintettel. - Az igénybeételi díjat előre fizető szolgáltatás aktiálásának határideje Írásbeli szerződés esetén a szolgáltatás a megásárlását köetően maximum 3 napon belül automatikusan aktiálódik. Az aktiálás tényéről és a kezdőegyenleg rendelkezésre állásáról a Szolgáltató röid szöeges üzenetben értesíti az Előfizetőt. Szóbeli és a Telenor Online/mydjuice rendszereken keresztül, ráutaló magatartással történő szerződéskötés esetén az aktiálás ideje megegyezik a szerződéskötés időpontjáal, az előfizetői jogiszony a díjmentesen híható 171- es telefonszám, illete a bármely hálózatból híható, díjköteles as telefonszám felhíásáal, alamint a Telenor Online/mydjuice (telenoronline.telenor.hu, oldalon történő regisztrálással a IV.1.3. pontban meghatározott feltételek szerint, a megjelölt adatok megadásáal jön létre. Express csomag megásárlásakor az Előfizető a termék csomagolásán feltüntetett dátumtól számított 15 hónapon belül tud szóbeli, alamint Telenor Onlineon/mydjuice-on ráutaló magatartással Előfizetői Szerződést kötni és szolgáltatást aktiálni. Az adott időszak leteltét köetően a szolgáltatás aktiálása nem lehetséges. A fenti rendelkezések nem onatkoznak az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra. Az Új Generációs Kártyás Szolgáltatás esetén az Előfizetői Szerződés fennállása alatt, a Szolgáltató és az Előfizető külön megállapodása alapján az egyenlegfeltöltés hai rendszerességgel automatikusan a ciklus elején, előre történik. Az első feltöltés időpontja a szerződéskötés napja. A jogiszony határozatlan jellegéből adódóan az aktiálási határidő az Új Generációs Kártyás Szolgáltatásra nem alkalmazandó. - Az igénybeételi díjat előre fizető szolgáltatás érényességi ideje A szolgáltatást az Előfizető az egyenlegfeltöltést köetően a Díjszabásban megállapított érényességi ideig használhatja. Az érényességi idő azaz a szerződés időtartama azonos agy hosszabb érényességi idejű 13/107. oldal

14 egyenlegfeltöltés esetén meghosszabbodik az újonnan felhasznált feltöltőkártya érényességi idejére. Az igénybeételi díjat előre fizető szolgáltatás érényességi idejéről részletesen az ÁSZF általános szabályainak 4.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás határozatlan időre jön létre. Az Előfizetői Szerződés fennállása alatt a feltöltés hai rendszerességgel automatikusan előre történik. A ciklus idején a hai fix feltöltésen kíül a kártyás szolgáltatásokra irányadó szabályok szerint lehet a kártyás egyenleget feltölteni, de az érényességi időre onatkozó szabályok nem alkalmazandóak. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiálásáról és érényességéről az ÁFSZ törzsszöegének IV.1.1. pontja rendelkezik. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás aktiálásának határideje megegyezik a számlás és a kártyás szolgáltatások aktiálásának határidejéel. A jogiszony határozatlan jellegéből adódóan érényességi idő az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra nem alkalmazandó. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatás esetén kezdőegyenleg, kezdőcsomag, illete csomag nincsen, így az azokra onatkozó rendelkezések nem alkalmazandóak. Kártyás GPRS-alapú, adatforgalom alapján árazott mobilinternet szolgáltatások, tarifacsomagok a. számlázási egysége: Az az adatmennyiség, amelyre a forgalom a GPRS-kapcsolat égén agy a szolgáltatásonként eltérő inaktiitási idő leteltét köetően felkerekítésre kerül. b. inaktiitási ideje: Az a GPRS-kapcsolaton elért szolgáltatásoktól függő időinterallum, ami alatt ha nincs adatforgalom, akkor ezt köetően a szolgáltatás használata 1 percig nem lehetséges. Ezt köetően a foglalási egységből esetlegesen el nem használt rész, a c. pontban leírtaknak megfelelően jóáírásra kerül a kártyás előfizetés egyenlegén. Ezután a szolgáltatás a GPRS-kapcsolat megszakítása nélkül újra használható. c. foglalási egysége: A kártyás előfizetés egyenlegéből előre GPRSszolgáltatásonként eltérő adatmennyiség és/agy annak megfelelő összeg kerül lefoglalásra a GPRS forgalmi keretből és/agy az egyenlegből. Az előre kifizetett GPRS forgalmi kerettel rendelkező (napi-, eseti-, agy haidíjas) szolgáltatásoknál először a GPRS forgalmi keret és ha nem elegendő akkor az egyenleg kerül megterhelésre a foglalási egységgel. Amennyiben nem áll rendelkezésre egy foglalási egységnek megfelelő forgalmi keret és/agy egyenleg, az elérhető GPRS forgalmi keretnek/egyenlegnek megfelelő kerül lefoglalásra. Amennyiben az Előfizető nem használta el a lefoglalt adatmennyiséget/összeget, az elhasznált adatmennyiséget a Szolgáltató az adott szolgáltatásnak megfelelő számlázási egységekre kerekíti fel. A felkerekített adatforgalom a lefoglalt GPRS forgalmi keretből és/agy az annak megfelelő összeg az egyenlegből leonásra kerül. Ezt köetően a Szolgáltató a különbséggel a kártyás előfizetés GPRS forgalmi keretét és/agy egyenlegét megnöeli. A GPRS-kapcsolat megszakításakor a Szolgáltató kiszámlázza a forgalmazott adatmennyiség addig még ki nem számlázott részét a számlázási egységre kerekíte. 14/107. oldal

15 Ha nem áll rendelkezésre egyenleg a toábbi forgalmazáshoz a kártyás előfizetésen, akkor a szolgáltatás 1 percig nem használható. Belföldön és külföldön is a fentieknek megfelelően történik a forgalom számlázása Új generációs igénybeételi díjat előre fizető (a toábbiakban: Új Generációs Kártyás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerinti előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötéséel eheti igénybe az Előfizető. Az egyedi Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre. Az Új Generációs Kártyás szolgáltatásra az ÁSZF kártyás szolgáltatásra onatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az Előfizetői Szerződés (ideérte az egyedi Előfizetői Szerződés és az ÁSZF mellékleteit is) másként nem rendelkezik Igénybeételi díjat utólag fizető (a toábbiakban: számlás) szolgáltatás A jelen ÁSZF feltételei szerint igénybe ehető előfizetői szolgáltatást az erre külön rendszeresített Előfizetői Szerződés megkötéséel eheti igénybe az Előfizető. Az Előfizetői Szerződés határozatlan időre jön létre az Igénybeételi díjat utólag fizető szolgáltatás érényességének időtartamára Emelt díjas szolgáltatás (EDSZ) és a MobilVásárlás szolgáltatás érényességi ideje Az EDSZ es, es számokon, illete röidszámokon elérhető értéknöelt tartalomszolgáltatás, mely különböző táközlési csatornákon nyújtható. Ilyen különösen, de nem kizárólagosan: - SMS (SMS-tartalomszolgáltatás), - MMS (MMS-tartalomszolgáltatás) és - Híás alapon. Az EDSZ, alamint a MobilVásárlás szolgáltatásokat az Előfizető az előfizetés megszűnéséig eheti igénybe az Unierzális egyenleg feltöltését és/agy a hitelkeret Szolgáltató általi biztosítását köetően Mobil-tartalomszolgáltatás A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (áltozatlan formában) toábbértékesíteni és toábbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, alamint az ÁSZF előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott táközlési szolgáltatással együtt, a saját neében ásárolt, alamint jogosult érényesíteni az ellenértéket - Számlás Előfizetőel szemben annak Unierzális egyenlege, illete hitelkerete, - Kártyás Előfizető esetén annak Unierzális egyenlege, - Új Generációs Kártyás Előfizető esetén pedig az Unierzális egyenlege, illete a hai kerete terhére. A Mobil-tartalomszolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza MobilVásárlás szolgáltatás A MobilVásárlás szolgáltatás keretében a Szolgáltató Előfizetői mobiltelefonjuk segítségéel ásárolhatnak meg termékeket és ehetnek igénybe szolgáltatásokat. A Szolgáltató jogosult a jogszabályban és az ÁSZF-ben rögzített módon (áltozatlan formában) toábbértékesíteni és toábbszámlázni azokat az árukat és szolgáltatásokat, amelyeket a jogszabály, alamint az ÁSZF előírásainak megfelelően megkötött Előfizetői Szerződés alapján nyújtott táközlési szolgáltatással együtt, a saját neében egy Kereskedőtől ásárolt, alamint jogosult érényesíteni az ellenértéket az Előfizetőel szemben annak unierzális egyenlege terhére. Kereskedő az a Szolgáltatóal szerződéses jogiszonyban álló harmadik személy, akinek termékeit, szolgáltatásait az Előfizetők a MobilVásárlás szolgáltatás igénybeétele útján megásárolják. 15/107. oldal

16 A MobilVásárlás szolgáltatás részletes leírását és díjait a Díjszabások Egyéb szolgáltatások fejezete tartalmazza. 33. SZOLGÁLTATÁS KORLÁTOZÁSA: Jelenti különösen az Előfizető által indított agy az Előfizetőnél égződtetett forgalom korlátozását, a Szolgáltatás minőségi agy más jellemzőinek csökkentését.. A részletes rendelkezéseket a IV.3. pont tartalmazza. 34. SZOLGÁLTATÁS SZÜNETELÉSE: Szolgáltatás szünetelése esetén a Szolgáltató általában mind az Előfizető által indított, mind az Előfizetőnél égződtetett híásforgalmat szünetelteti. A részletes rendelkezéseket a IV.4. pont tartalmazza. 35. UMTS: UMTS (Uniersal Mobile Telecommunications System) ezeték nélküli adatátiteli rendszer (unierzális ezeték nélküli mobiltáközlési szolgáltatás). Nagy sebességű (2 Mbps), nagy kiterjedésű, kétirányú ezeték nélküli adatátitelt biztosító eljárás (WAN). 36. UNIVERZÁLIS EGYENLEG: Unierzális egyenlegnek neezzük a Szolgáltató által meghatározott ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, belföldi kibocsátású, internetes ásárlásra alkalmas bankkártyáal a Telenor Online-on/mydjuiceon keresztül, alamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain feltölthető egyenleget. Ezt az egyenleget az Előfizetők EDSZ-re, illete MobilVásárlásra használhatják fel. A Kártyás és Új Generációs Kártyás Előfizetők mindemellett a tarifacsomagjuk által biztosított szolgáltatásokat (alap- és kiegészítő szolgáltatásokat) ezen egyenleg terhére is igénybe ehetik. Számlás előfizető esetén a Szolgáltató által biztosított Hitelkeret is az Unierzális egyenlegre kerül feltöltésre. Az Előfizetői Szerződés megszűnésekor az Előfizető felhasználatlan Unierzális egyenlegét a Szolgáltató utólag nem téríti issza Unierzális egyenleg feltöltése Az Unierzális egyenleg feltöltése az Unierzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponokkal történik. Unierzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnak neezzük a Szolgáltató által meghatározott, az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon keresztül, belföldi kibocsátású, internetes ásárlásra alkalmas bankkártyáal a Telenor Onlineon/mydjuice-on keresztül, alamint a Szolgáltató Bemutatótermeiben (amennyiben az Előfizető nem kéri áfás számla kiállítását a helyszínen) égzett feltöltéseket. Az Unierzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponok értéke és érényessége megegyezik a Telenor-feltöltőkártyák értékéel és érényességéel. Ha az Előfizető által felhasználható összeg elfogy az Unierzális egyenlegéről, akkor egy újabb Unierzális egyenleg feltöltésére alkalmas kuponnal töltheti fel azt. A kupon összege hozzáadódik a feltöltés előtti érényes egyenleghez. Az Unierzális egyenleg több kuponnal is feltölthető. A MobilVásárlás szolgáltatás Számlás Előfizetők részére Unierzális egyenlegük és Hitelkeretük terhére ehető igénybe. A Számlás Előfizetők január 1-jétől kizárólag Unierzális egyenlegükre égezhetnek feltöltéseket. A Számlás Előfizetők az Emelt Díjas Szolgáltatásokat kizárólag ATM-automatáknál online módon, internetbankon és Telebankon, belföldi kibocsátású, internetes ásárlásra alkalmas bankkártyáal a Telenor Online-on/mydjuice-on keresztül, alamint a Szolgáltató bemutatótermeiben égzett feltöltések útján ehetik igénybe. 16/107. oldal

17 A MobilVásárlás szolgáltatás Kártyás Előfizetők részére Unierzális egyenlegük terhére ehető igénybe. Bármely Kártyás Előfizető az ATM-automatáknál online módon, internetbankon és telebankon, illete belföldi kibocsátású, internetes ásárlásra alkalmas bankkártyáal a Telenor Online-on/mydjuice-on keresztül, alamint a Szolgáltató Értékesítési Pontjain agy egyéb módon égzett feltöltésekkel ehetik igénybe az EDSZ-t. 37. WELCOME, BON VOYAGE SMS, EU TÁJÉKOZTATÓ SMS Welcome SMS A Szolgáltató a hálózatára feljelentkező külföldi előfizetőket üdözlő üzenetben (Welcome SMS) tájékoztatja a hálózatáal kapcsolatos tudnialókról Bon Voyage SMS A Szolgáltató a telephelyétől eltérő országba aló belépésükkor a külföldön barangoló előfizetőinek SMS üzenetet küld (Bon Voyage SMS), amelyben tájékoztatja őket a társzolgáltató hálózata használatáal kapcsolatos legfontosabb tudnialókról EU tájékoztató SMS A Szolgáltató bármely EU-tagországba történő belépésükkor SMS üzenetben tájékoztatja külföldön barangoló Előfizetőit a számukra kiszabható legmagasabb beszédhíás, SMS és adatforgalmi -díjakról. Az EU tájékoztató SMS szolgáltatás bármikor díjmentesen lemondható, illete újból megrendelhető. 17/107. oldal

18 II. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME A Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részénytársaság a Pest Megyei Cégbíróságon cégjegyzékszámon nyilántartott zártkörű részénytársaság. A székhely leelezési címe: 2045, Törökbálint, Pannon út 1. Központi telefonszáma: Központi telefaxszáma: /107. oldal

19 III. AZ ÁSZF CÉLJA, TÁRGYA, TERÜLETI ÉS SZEMÉLYI HATÁLYA 1. AZ ÁSZF CÉLJA: Az ÁSZF célja, hogy az Eht-nak, az Efsz-nek és az egyéb, a táközlési szolgáltatás teljesítésének és igénybeételének módját szabályozó jogszabályoknak megfelelően az Előfizetők számára hozzáférhető módon és közérthetően rögzítse a Szolgáltató általános szerződési feltételeit. 2. AZ ÁSZF TÁRGYA: Az Általános Szerződési Feltételek részletesen szabályozzák a Szolgáltató és a ele szerződéses kapcsolatba lépő Előfizető között létrejöő szolgáltatási jogiszony általános feltételeit, a szolgáltatással és annak igénybeételéel kapcsolatos feltételeket, az Előfizető és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, alamint az egyéb, a szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket. Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató teékenységére onatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, a Ptk-ban foglalt rendelkezések és a jogszabályoknak megfelelően közzétett nemzetközi szerződések és szabányok kötelező erejű feltételei külön kikötés nélkül is alkalmazandóak. 3. AZ ÁSZF TERÜLETI HATÁLYA: A Szolgáltató a szolgáltatást kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a mindenkori Besugárzási Területen nyújtja. A Szolgáltató a Besugárzási Területről az Előfizető kíánságára bármikor tájékoztatást nyújt. A Szolgáltató Barangolási (roaming) szerződések megkötéséel biztosítja az Előfizető számára a külföldi rádiótelefon-szolgáltatók hálózatának igénybeételét is, a Szolgáltató mindenkor érényes Díjszabásában rögzített és közzétett külön feltételek mellett. A Szolgáltató a külföldi hálózatok üzemeltetőiel kötött Barangolási (roaming) szerződések életbelépéséről (agy azok szüneteléséről) honlapján folyamatosan tájékoztatja az Előfizetőt. 4. AZ ÁSZF SZEMÉLYI HATÁLYA: A Szolgáltató az ÁSZF-et a Koncessziós Szerződés rendelkezéseinek, alamint a onatkozó hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően adja ki és teszi közzé. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Szolgáltatóra és alamennyi Előfizetőre, aki a Szolgáltatóal a szolgáltatás igénybeételére előfizetői jogiszonyba kerül, alamint az előfizetést az Előfizető felelőssége alapján használókra (Felhasználók). Az ÁSZF onatkozik a hatálybalépése előtt létrejött Előfizetői Szerződésekre is. A Szolgáltató az ÁSZF hatálybalépéséről az Előfizetőt közleményben tájékoztatja, amelyet közzétesz Értékesítési Pontjain is. Amennyiben az Előfizető a Szolgáltatást toábbra is igénybe eszi, az ÁSZF, illete annak módosulásai a közleményben megjelölt időpontban kiegészíti agy feláltja a korábban létrejött Előfizetői Szerződéseket. 19/107. oldal

20 IV. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY 1. AZ ELŐFIZETŐI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE 1.1 Az Előfizetői jogiszony létrejötte írásbeli előfizetői szerződéssel Az Előfizetői Szerződés alapján az előfizetői hozzáférést nyújtó Szolgáltató a felek eltérő megállapodása hiányában az érényes Előfizetői Szerződés megkötésének időpontjától számított maximum 3 napon belül állalja a Szolgáltatás nyújtását az Előfizető részére. Az Előfizető toábbá a szerződés időtartama alatt igénybe eheti a hálózaton nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokat is a szerződés feltételei szerint. Az előfizetői jogiszony az Előfizetői Szerződésnek az Előfizető és a Szolgáltató általi aláírásáal, illete a Szolgáltató mindenkor érényes Díjszabásában meghatározott előre fizetendő díjak kiegyenlítéséel jön létre. A Szolgáltatót az Előfizetői Szerződés létrejötténél megbízottai (Telenor Partnerek, Telenor neében eljáró, jogosultságát igazoló más személy) is képiselhetik. Az Előfizetői Szerződés írásban köthető meg. A Szolgáltató, illete megbízottai a szerződés megkötéséel egyidejűleg kötelesek az egyedi Előfizetői Szerződést, az ÁSZF kionatát, alamint az Előfizető kérésére az ÁSZF egy példányát az Előfizető rendelkezésére bocsátani A szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok: Az Előfizetői Szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokról az ÁSZF 7. sz. melléklete rendelkezik, kiée a számhordozási eljárást, amelynek esetében az azonosításhoz szükséges dokumentumokat az ÁSZF Törzsszöegének 9.1. pontja tartalmazza Nem minősül új Előfizetői Szerződés megkötésének: - az áttérés számlás előfizetésről kártyás előfizetésre, - az áttérés kártyás előfizetésről számlás előfizetésre, - az előfizető személyének megáltoztatása (átírás), - a tarifacsomag-áltás, - a szolgáltatásáltás, - a mobiltelefonszám cseréje, - a SIM-kártya cseréje, - az Előfizetői Szerződés egyéb módosítása A szerződés megkötéséhez az alábbi előfizetői adatok szükségesek: a) Magánszemélyek esetén: - né, születési né; - születési hely, idő; - anyja leánykori nee; - személyi igazolány száma/útleél száma/jogosítány száma és lakcímkártya száma; - állampolgárság; - állandó lakóhely/külföldi Előfizető esetén tartózkodási hely; - egyéb azonosító okmány száma értékesítési akciótól függően; - korlátozottan cselekőképes személy esetén a törényes képiselő adatai. b) Cégek, egyéb szerezetek, egyéni állalkozók 2 esetén: - cég/egyéb szerezet/egyéni állalkozó nee; - cégjegyzékszám, nyilántartási szám, állalkozói igazolány száma; - bankszámlaszám, adószám; - székhely. 2 Egyéni állalkozók esetén a magánszemélyekre onatkozó előfizetői adatok is szükségesek az Előfizetői Szerződés megkötéséhez, alamint bankszámlaszám megadása számukra nem kötelező. 20/107. oldal

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. november 7-étől Készítés időpontja: 2010.10.06.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. május 18-ától Készítés idpontja: 2010.04.15. Utolsó

Részletesebben

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93

ÜSZ_2006-10-10.V1 2/93 Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. augusztus 21-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. augusztus 21-étől KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT TELEFONSZÁMA: 1220 PANNON INFOVONAL: 06 20 2 000 000;

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2011. június 1-jétől Készítés időpontja: 2011.04.21.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. Érvényes: 2008. december 9-étől _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008. december 9-étől Készítés időpontja: 2008.11.06. Utolsó módosítás időpontja: 2008.10.19. KÖZPONTI

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2008.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek. az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2007.

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. december 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek. elıfizetıi szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerzıdési Feltételek elıfizetıi szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. október 5-étıl Készítés idıpontja: 2010.09.01.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. január 1-étl Készítés idpontja: 2009.11.30. Utolsó

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. Érvényes: 2009. április 7 -ét l _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz Érvényes: 2009. április 7 -étl Készítés idpontja: 2009.03.05. Utolsó módosítás idpontja: 2009.03.29. KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerz dési Feltételek. el fizet i szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) _ Pannon GSM Távközlési Zrt. Általános Szerzdési Feltételek elfizeti szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2010. március 1-étl Készítés idpontja: 2010.01.28. Utolsó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatálybalépés: 2009. augusztus 01. Vodafone Általános Szerződési Feltételek 1/80 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2005.

Részletesebben

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek

Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek Pannon GSM Távközlési Rt. Általános Szerződési Feltételek az Igénybevételi díjat utólag fizető (számlás), illetve az Igénybevételi díjat előre fizető (kártyás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2006.

Részletesebben

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu

Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Központi Ügyfélszolgálat telefonszáma: 1220 Pannon Infovonal: 06 20 200 0000 Honlap: www.pannon.hu Az Általános Szerzôdési Feltételek teljes szövege a Pannon GSM Távközlési Zrt. bemutatótermeiben és internetes

Részletesebben

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA

Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Vodafone Magyarország Zrt. POSTAFON ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2013. november 1. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket a Postafon Általános Szerződési Feltételek változásairól. I.

Részletesebben

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók

Valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltatás esetében használt, azonos célértékű mutatók A TESCO MBL Zrt. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és a felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a

Részletesebben

1/B. számú melléklet

1/B. számú melléklet 1/B. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Kártyás, illetve Új Generációs Kártyás előfizetői szolgáltatáshoz Hatályos: 2015.

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2014. november 6-ai hatállyal módosult, új szolgáltatások kerültek bevezetésre. I. Törzsszöveg 1. 3.

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk!

Tisztelt Partnerünk! Budapest, 2014. szeptember 11. Tisztelt Partnerünk! TÁJÉKOZTATÓ AZ ÚJ MASZ MOBIL FLOTTÁVAL KAPCSOLATOS DÍJAKRÓL ÉS TEENDŐKRŐL! A MASZ és a Telenor között új Keretszerződés jött létre komplex mobil távközlési

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2016. július 10-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft

Fizetés módja: Banki átutalás 2015.06.02. 26.470 Ft Vodafone Magyarország zrt. 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Vodafone csoportos beszedési

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8.

Számla. Eõry Tibor Tófalva utca 8. Budapest. Tófalva utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal.

Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük, hogy a Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2015. május 5-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal. I. Törzsszöveg 1. 4. Az előfizeti szolgáltatás

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. augusztus 14-étől Készítés időpontja:

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től

Kártyás tarifacsomag 2015.06.30-ig 2015.07.01-től 2015.06.30-ig 2015.07.01-től A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt kártyás (igénybevételi díjat előre fizető) tarifacsomagjai valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén:

All-In és Start. tarifacsomagok. Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In és Start tarifacsomagok Tarifacsomagok 2 év tarifamegtartással, e-komfort csomaggal, belföldi használat esetén: All-In XL (XXL kategória) számlás tarifacsomag ban foglalt kedvezmények nélkül esetén

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS VoIP TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 2012.03.17. Szeged Tartalomjegyzék 1.Személyes adatok:... 3 1.1.Az előfizető neve, lakóhelye, tartózkodási helye vagy székhelye, levelezési

Részletesebben

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag

Havidíj belföldi, normál díjas SMS ÁSZF érintett Számlás tarifacsomag A Telenor Magyarország Zrt. a lentiekben felsorolt számlás (igénybevételi díjat utólag fizető) tarifacsomagjai, valamint egyéb szolgáltatásai bruttó díjait az alábbiak szerint módosítja 2015. július 1-jével.

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2012. MÁRCIUS 1. Hatályos: 2012.02.01.

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint

Egyedi Előfizetői Szerződés Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 129. szerint SZOLGÁLTATÓ 2, rue Peternelchen L-2370 Howald Luxembourg Közösségi adószám: LU23716367 Bankszámlaszám: 13700016-06497004 A UPC Direct a Luxembourg hivatalos védjegye, amely B87905 szám alatt került bejegyzésre

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2015. október 26-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges.

4. MELLÉKLET. mobilkészülékkel történő rendeltetésszerű használata már nem lehetséges. 4. MELLÉKLET A TELENOR MAGYARORSZÁG ZRT. ÁLTAL A KÖZCÉLÚ MOBIL RÁDIÓTELEFON-SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VÁLLALT SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉGI KÖVETELMÉNYEK A SZOLGÁLTATÓ VÁLLALÁSA A SZOLGÁLTATÁS MINŐSÉGÉRE NÉZVE vállalja,

Részletesebben

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól

Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Közlemény Az On Line System Kft Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) változásairól Az On Line System Kft 2014. december 15-i hatállyal módosítja általános szerződési feltételeit az alábbiak szerint:

Részletesebben

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai

A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai Általános Üzletszabályzat 10 sz., Domino Üzletszabályzat 8. sz. melléklet Hatályos: 2009. március 1-jétől A mobil számhordozhatóság feltételei és eljárási szabályai I. Általános rendelkezések I.1. Az Üzletszabályzat

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg

Tisztelt Ügyfelünk! I. Tesco Mobile Lakossági Általános Szerződési Feltételek Törzsszöveg Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. november 1-jei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: ( ) I. Tesco

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon, Mobil Internet és Műsorterjesztési szolgáltatás) Hatályos: 2014. július 1-jétől Készítés időpontja:

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. április 2-ától Készítés időpontja: 2013.02.28. A

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. április 3-ától Készítés időpontja: 2012.03.01. A

Részletesebben

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS és DOMINO ÜZLETSZABÁLYZAT a Magyar Telekom Nyrt. utólag (Havidíjas) és előre fizetett (Domino) mobil rádiótelefon és Internethozzáférés, ellátás szolgáltatására

Részletesebben

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait.

A Szolgáltató felhasználhatja az Előfizető adatainak ellenőrzéséhez a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal adatait. Tisztelt Ügyfelünk! Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőinket, hogy a Tesco Mobile Lakossági általános Szerződési Feltételek 2013. június 17-ei hatállyal módosul, az alábbi változásokkal: I. Tesco Mobile

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Érvényes: 2007. március 25-étıl

Érvényes: 2007. március 25-étıl A PANNON GSM TÁVKÖZLÉSI ZRT. DÍJSZABÁSA AZ IGÉNYBEVÉTELI DÍJAT UTÓLAG FIZETİ SZOLGÁLTATÁSHOZ (1. számú melléklet a Pannon GSM Távközlési Zrt. Üzletszabályzatához) Érvényes: 2007. március 25-étıl 1. A DÍJAK

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Érvényes: 2012. január 1-jétől Készítés időpontja: 2011.11.30. A

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2015.04.13. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2015. április 13-ától Készítés időpontja: 2015.03.10. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG

2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG 2. számú melléklet SZOLGÁLTATÁS-MINŐSÉG I. A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL RENDSZERESEN MÉRT MINŐSÉGI CÉLÉRTÉKEK MOBIL RÁDIÓTELEFON SZOLGÁLTATÁS 1. ÚJ HOZZÁFÉRÉS LÉTESÍTÉSI IDŐ A szolgáltatáshoz való új hozzáférés

Részletesebben

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek

Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Csökkentsd költségeidet! Költségcsökkentő szolgáltatások lakossági előfizetőinknek Alakítsd tarifacsomagodat a saját ízlésed szerint! Olvasd át kiadványunkat, és válaszd ki, melyik költségcsökkentő szolgáltatásunkkal

Részletesebben

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2

Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 Internet Szolgáltatási Szerződés V2.2 amely létrejött a Azonosító 0006 Cégnév/Név Székhely Számlaküldés címe Levelezési cím Adószám/Szig.szám. Kapcsolattartó Telefonszám FAX E-MAIL cím A továbbiakban mint

Részletesebben

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8.

Számla. Eõry Tibor. Budapest Tófalva utca 8. 1048. Tófalva utca utca 8. Számla Vodafone Magyarország zrt. 1096, Lechner Ödön fasor 6. Adószám: 11895927-2-44 Közösségi adószám / EU VAT ID: HU11895927 Bankszámlaszám: 16300000-04009163-90106414 Vodafone Ügyfélszolgálat: 1270

Részletesebben

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás)

Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek. előfizetői szolgáltatáshoz. (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek előfizetői szolgáltatáshoz (Mobil rádiótelefon és Mobil Internet szolgáltatás) Hatályos: 2013. január 1-jétől Készítés időpontja: 2012.12.03. A

Részletesebben

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja:

szerződésszám: előregisztrációs szám: értékesítő kódja: *Egyedi Előfizetői Szerződés / Írásbeli Értesítés MinDig TV Extra hírközlési szolgáltatásokra vonatkozóan **Televízió szolgáltatás Internet szolgáltatás Televízió & Internet szolgáltatás * Jelen dokumentum

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet

TELENOR ÁSZF 3. MELLÉKLET ÜZLETI ÁSZF HATÁLYBA LÉPÉS: 2014.06.01. 3. számú melléklet 3. számú melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) ÜZLETI (számlás) előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2014. június 1-jétől Készítés időpontja: 2014.04.28. Tartalomjegyzék

Részletesebben

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI

SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI SUPRA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2010.08.31. AZ ÁSZF UTOLSÓ MÓDOSÍTÁSÁNAK DÁTUMA: 2010.08.31

Részletesebben

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra

Invitel Távközlési Zrt. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra Invitel Távközlési Zrt. 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 8-10. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott elektronikus hírközlési szolgáltatásokra 2. sz. melléklet Díjszabás 2.2.

Részletesebben

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői

A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Lakossági Általános Szerződési Feltételek 2/a. Melléklet A mobil szolgáltatások tartalma, főbb jellemzői Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1.2. Szolgáltató központi ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Egyedi Előfizetői Szerződés

Egyedi Előfizetői Szerződés Microsystem-Kecskemét Kft. Kecskemét, Nagykőrösi u. 12. Szerződés szám: VOIP /2009 Ügyfélkód: Értékesítő / Viszonteladó neve: Értékesítő / Viszonteladó kódja: Telefonszáma: TÁVBESZÉLŐ-SZOLGÁLTATÁSRA amely

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL Az etel Magyarország Kft. (1075 Budapest Kazinczy u. 24-26.), mint távközlési szolgáltató (a továbbiakban: Szolgáltató) a hírközlési

Részletesebben

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha

A személyes adatok kezelésére a Szolgáltató akkor jogosult, ha TÁJÉKOZTATÓ az előfizetők és a felhasználók személyes adatainak kezeléséről A PTTSystems Kft. (Szolgáltató) az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS Előfizető azonosító:... Szerződés szám:... EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS INTERNET HOZZÁFÉRÉSI (ELÉRÉSI) SZOLGÁLTATÁS 1. SZOLGÁLTATÓ NEVE: BÓLY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SZÉKHELYE 7754 BÓLY, RÁKÓCZI UTCA 3. TÖRZSKÖNYVI

Részletesebben

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás

1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó Színvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes kiegészítő Start Plusz szolgáltatás 3. sz. melléklet - Telefonszolgáltatáshoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások és kábel telefonszolgáltatás forgalmi díjak 1. a. Telefonszolgáltatást tartalmazó zínvilág díjcsomaghoz tartozó díjmentes

Részletesebben

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07.

1/A. sz. melléklet. Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja: 2010. 12. 02. Utolsó módosítás időpontja: 2010.11.07. 1/A. sz. melléklet A Telenor Magyarország Zrt. Általános Szerződési Feltételeinek (ÁSZF) KÜLÖNÖS SZABÁLYAI és DÍJSZABÁSA Számlás előfizetői szolgáltatáshoz Érvényes: 2011. január 3-ától Készítés időpontja:

Részletesebben

Most igazán megéri tarifát váltani! Vodafone Power to you Flotta Red Beszélgess korlátlanul a Flotta Reddel és válaszd hozzá az új iphone 5C-t! Flotta Go Vagy válaszd az LG Optimus L5 II-t a Flotta Go+

Részletesebben

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Blue mobile ÁSzF a Magyar Telekom Nyrt. blue mobile előre fizetett mobil rádiótelefon szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A hatálybalépés időpontja: 2013. MÁJUS1. Hatályos: 2013.05.01.

Részletesebben

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Com.unique Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás

Részletesebben

Segítség telefonos ügyintézéshez Havidíjas ügyfeleinknek A T-Mobile lakossági ügyfélszolgálata éjjel-nappal elérhető az alábbi telefonszámok felhívásával: 1430 - a T-Mobile magyarországi hálózatából díjmentesen

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELEKTRONIKUS HÍRKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE 2/C SZÁMÚ MELLÉKLET INTERNET SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓ SZOLGÁLTATÁSCSOMAGOK

Részletesebben

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére

Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szolgáltatási Szerződés SMS és adat szolgáltatások igénybevételére Szerződés száma:. /SIM+V/2011 Amely létrejött egyrészről (mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő): Név / Cégnév: Székhely / állandó

Részletesebben

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja

A RubiCom Zrt. a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja meghatározása A a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján az alábbiakban meghatározott VOIP alapú távbeszélő szolgáltatásokat nyújtja SZJ: 64.20.11.0. SZJ: 64.20.12.1. SZJ: 64.20.12.2 Nyilvános helyi

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1/6 EGYEDI ELŐFIZETŐI SZERZŐDÉS TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE 1 A SZERZŐDŐ FELEK 1.1 Jelen Egyedi Előfizetői Szerződés egyrészről az Opennetworks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE

Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Adatkezelési Tájékoztató AZ ELŐFIZETŐK ÉS FELHASZNÁLÓK SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSE Érvényes 2015. 09. 1- től visszavonásig ÁSZF 3. sz. melléklet 1 Bevezető rendelkezések, jogszabályi háttér A Szolgáltató

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) TELEKOMMUNIKÁCIÓS KFT. MOBIL INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Dokumentum Készítés dátuma 2010. november 05. Utolsó módosítás 2011. december 1. Hatályba lépés kelte

Részletesebben