Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez"

Átírás

1 A Vállalkozás neve (cégneve): Képviseletre jogosultak neve, beosztása A Vállalkozás székhelye: Ügyirat száma: Nyilatkozat a Széchenyi Kártya2 konstrukcióban való részvételhez A Vállalkozás tudomással bír arról, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ), a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK), a területi kereskedelmi és iparkamarák és több magyarországi hitelintézet képviseletében a KA-VOSZ Zrt. Széchenyi Kártyát és ahhoz kapcsolódóan kedvezményes vállalkozói hitelt ajánl az egyéni, valamint társas vállalkozóknak. Erre való tekintettel: I. Nyilatkozat a hitel és bankkártya igényléséhez 1. A KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott elemekből álló és az ott leírt feltételeket tartalmazó, államilag támogatott banki termék a Széchenyi Kártya2 Konstrukció (a továbbiakban: Széchenyi Kártya Konstrukció vagy Konstrukció). A Konstrukció megvalósításában - az üzletszabályzatban meghatározott módon - az üzletszabályzatban meghatározott szervezetek vesznek részt (a továbbiakban: a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek). 2. A jelen nyilatkozatot aláíró Vállalkozás kijelenti, hogy a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott formában működő Egyéni Vállalkozó, Egyéni Cég vagy Társas Vállalkozás. (A továbbiakban a Vállalkozás szó mind az Egyéni Vállalkozót, mind a Társas Vállalkozást jelenti.) 3. A jelen nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás kijelenti, hogy az üzletszabályzatban és a jelen nyilatkozatban foglalt feltételeknek megfelel és ezen dokumentumokban meghatározott feltételekkel részt kíván venni a Széchenyi Kártya Konstrukcióban. 4. A Társas Vállalkozás kijelenti, hogy rendelkezik egy ill MFt közötti hitel igénylése két - lezárt, teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó éves, egyszerűsített éves vagy egyszerűsített beszámolóval ill. EVA bevallással. Az Egyéni Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik egy ill MFt közötti hitel igénylése két - teljes naptári (365 nap) évre vonatkozó egyéni vállalkozói működést igazoló személyi jövedelemadó bevallással ill. EVA bevallással. 5. A Vállalkozás ill. a magánszemély készfizető kezes - tudomásul veszi, hogy nem vehet részt a Széchenyi Kártya Konstrukcióban és kérelmét a KA-VOSZ Zrt. nem fogadja be illetve elutasítja, ill. a Bank a hitelkérelmet nem hagyja jóvá, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nem vállal készfizető kezességet, ha a Széchenyi Kártya Igénylési Lap, valamint mellékletei (továbbiakban: kártyaigénylés) és az azokban foglalt adatok, azok ellenőrzése ill. a Vállalkozás nyilatkozata alapján, az alábbiakban felsorolt, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által meghatározott, Üzletszabályzatban felsorolt kizáró feltételek valamelyike áll fenn: a) Ha a Kis-és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló évi XXXIV. törvényben foglalt kiegészítésekkel együtt a Vállalkozás összes foglalkoztatotti létszáma több mint 249 fő és a Vállalkozás éves nettó árbevétele a kártyaigénylés benyújtásának időpontjában vagy az azt megelőző évben nagyobb mint 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy mérlegfőösszege meghaladja a 43 millió eurónak megfelelő forint összeget; az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése a jelen nyilatkozatot aláíró Vállalkozásban - tőke vagy szavazati jog alapján külön-külön vagy együttesen meghaladja a 25%-ot; b) a Vállalkozás devizakülföldi; vagy új ill. ismételt igénylés, ha a Vállalkozás közvetlen tulajdonosa(i) között off shore cég(ek) szerepel(nek), c) a Vállalkozásnak lejárt köztartozása van; (kivéve átütemezett adótartozás -,ekkor befogadható a kérelem, amennyiben az Ügyfél eredetiben bemutatja és másolatban benyújtja az APEH határozatát a tartozás átütemezéséről), d) a Társas Vállalkozás ellen csőd-, felszámolási- vagy végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás folyik; e) a Vállalkozás ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (kivéve ha azt az APEH jegyeztette be és rendelkezésre áll az APEH vonatkozó határozata is a tartozás átütemezéséről), f) a Vállalkozás nem rendelkezik a tevékenység folytatásához előírt hatósági engedélyekkel; g) a Társas Vállalkozást a cégnyilvántartásba nem jegyezték be vagy onnan törölték; h) a Vállalkozásnak ill. a hitelkérő egyéni vállalkozónak és az ügylet mögötti magánszemély készfizető kezesnek természetes személyként lejárt, hitel-, kölcsön- vagy bankgarancia szerződésből eredő tartozása áll fenn és emiatt vagy egyéb mulasztások miatt szerepel a központi hitelinformációs rendszerben (továbbiakban KHR) ill. annak alrendszereiben; i) a VOSZ vagy valamelyik területi kamara etikai eljárást folytatott és elmarasztaló határozatot hozott a Vállalkozás ellen, és az elmarasztaló állapotot vagy tevékenységet a Vállalkozás nem korrigálta; 1 ny40.2

2 j) a Vállalkozás megszegte a Széchenyi Kártya igénylését megelőző három éven belül kötött, pályázati vagy egyéb költségvetési támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződés valamely rendelkezését; k) a Vállalkozás az alábbi tevékenységek bármelyikét folytatja főtevékenységként: fegyver- és lőszergyártás (TEÁOR 2540), katonai harcjármű gyártása (TEÁOR 3040), szerencsejáték, fogadás (TEÁOR 9200),, növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, erdőgazdálkodás ill. halászat, halgazdálkodás (TEÁOR 01, 02 és 03) olaj gyártása (TEÁOR 1041), szőlőbor termelése (TEÁOR 1102) valamint szénbányászat, (TEÁOR 05); l) a Vállalkozás kizárólag exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységet végez; m) a KA-VOSZ Zrt. a Vállalkozás Széchenyi Kártya igénylését az újabb igénylés benyújtását megelőző 12 hónap folyamán elutasította, n) a Vállalkozás a Széchenyi Kártya Konstrukcióban hitelfelvevőként vagy ha a Vállalkozás egyéni vállalkozás, ideértve az egyéni céget is, magánszemélyként kezesként az igénylés benyújtásának időpontjában már részt vesz, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a hitelkeret összegének módosítása vagy futamidejének meghosszabbítása céljából adja be igénylését; o) a Vállalkozás és magánszemély készfizető kezese a Széchenyi Kártya Konstrukcióból hitelfelvevőként és készfizető kezesként is - a korábbi Széchenyi Kártya hitelszerződésből eredő tartozás maradéktalan visszafizetését követő 5 évig ki van zárva, amennyiben a Széchenyi Kártya Konstrukcióban a hitelkérelem benyújtását megelőzően hitelfelvevőként vagy készfizető kezesként korábban részt vett, és a Bank a hitelt felmondta illetve ha az ilyen hitel lejárt vagy felmondást követő 30. napig a tartozás összege a Bank részére nem térült meg; p) ha a kártyaigénylést megelőző 6 hónapon belül a Vállalkozás üzletrészeinek (részvény, törzsbetét, vagy egyéb tag által biztosított vagyoni hozzájárulás), vagy az ehhez kapcsolódó szavazati jognak legalább 50 %-nál nagyobb részét érintő tulajdonos-váltásra került sor, kivéve ha a hitelfelvevő Vállalkozás a futamidő meghosszabbítása (keretcsökkentést is ideértve) céljából adja be igénylését, vagy ha a tulajdonosváltásra a korábbi tulajdonos elhalálozása miatt került sor. Nem tekintendő tulajdonosváltásnak ebből a szempontból, ha nem került be 50 %-nál nagyobb mértékű új tulajdonos a cégbe és a változás előtt az összesen legalább 50%-os tulajdonosi részesedést birtokló tulajdonosok tulajdoni részesedése a változás után sem csökkent 50% alá. 6 hónapon belüli pontosan 50 %-os tulajdonosváltás kötelező a korábbi 50 %-os tulajdonos(ok) készfizető kezesként történő bevonása. 6 hónapon belüli tulajdonosváltás a meghosszabbítási / keretcsökkentési kérelem beadásának feltétele, hogy a tulajdonosváltozás hatályba lépjen. q) a vállalkozás által bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma - a jelen Széchenyi Kártya kérelemhez kapcsolódó támogatást figyelembe véve három pénzügyi év vonatkozásában meghaladja a eurónak, a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget, valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva meghaladja a 2,5 millió (euró készfizető kezességvállalást a Hitelgarancia Zrt-nél, r) a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában a Vállalkozás nem felel meg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatának, s) a vállalkozás vezető tisztségviselő vagy ügyvezető posztjában el nem bírált változás van, t) a Vállalkozás nem felel meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok mindenkori hatályos jogszabályban, jelenleg évi XXXVIII. törvény 15. -ban meghatározott feltételeinek, u) illetve a támogatás nem vehető igénybe az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, továbbá a kereskedelmi fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlására ill. egyéb bányászati szolgáltatások (TEÁOR 0990) tevékenységet folytató vállalkozásoknál fekete-vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenységekre. A Vállalkozás kijelenti, hogy a fenti kizáró feltételek nem állnak fenn vele szemben. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek külön-külön is jogosultak ellenőrizni, hogy a Vállalkozás megfelel-e az általuk előírt feltételeknek, illetve azt, hogy nem állnak-e fenn a kizáró okok vele szemben. Kizáró feltételek fennállása a hitelszerződést a Bank nem köti meg illetve jogosult azt felmondani. Az ellenőrzést a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek mindaddig elvégezhetik, amíg a Vállalkozás a Konstrukcióban részt vesz. 6. A Vállalkozás kéri, hogy a Széchenyi Kártyát a Konstrukcióban résztvevő hitelintézetek, az MKB Bank Zrt. (MKB), az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. (OTP), az Erste Bank Hungary Nyrt. (EBH), a konstrukcióban részt vevő Takarékszövetkezetek és a Magyarországi Volksbank Zrt. (VB) közül a Széchenyi Kártya Igénylési Lapon a Vállalkozás által kiválasztott hitelintézet bocsássa ki számára (a kiválasztott hitelintézet a továbbiakban: Bank). A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy új szerződés megkötése is köteles megfizetni az igénylési eljárással, a hitel- és készfizető kezességvállalási szerződés megkötésével kapcsolatos, az egyes hitelkeretekre vonatkozóan a KA-VOSZ Zrt. Üzletszabályzatában megállapított díjakat, valamint a Regisztráló Szervezetek részére megállapított regisztrációs díjat. 7. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás kérelmét a KA-VOSZ Zrt. megvizsgálja, és az abban foglaltak a Konstrukcióban résztvevő szervezetekkel közösen megállapított feltételrendszer alapján lefolytatott - minősítése illetve a kizáró feltételek ellenőrzése alapján jogosult a kérelem Bank részére továbbítását megtagadni. A KA-VOSZ Zrt. által megvizsgált és továbbított kérelem alapján a Bank minősíti a Vállalkozást és dönt arról, hogy nyújt-e számára hitelt a Konstrukció keretében, kibocsátva számára a Széchenyi Kártyát. A Bank nem köt a Vállalkozással hitelszerződést ill. a megkötött hitelszerződés nem lép hatályba, ha a Vállalkozás Bankkal szemben fennálló tartozásáért az előírt készfizető kezes vagy készfizető kezesek, és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nem vállal kezességet. 2 ny40.2

3 8. A Vállalkozás az igénylés során eljáró képviselője kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy a Regisztráló szervezet irodájában képi felvétel készül róla, amely az igénylést benyújtó személyek azonosítása valamint fényképes tagsági és/vagy bankkártya kiállítása érdekében további felhasználásra kerülhet. Az igénylő az évi IV. törvény 80. -ának (1) bekezdése értelmében hozzájárul képmásának elkészítéséhez és a évi LXIII. törvény 3. (1) bekezdés a pontja alapján hozzájárul képmásának és más személyes adatainak kezeléséhez, továbbításához és felhasználásához. Ezzel egyidőben lemond arról a jogáról, hogy személyiségi jogai megsértésére való hivatkozással követelést, különösen pedig kártérítési igényt érvényesítsen a Konstrukcióban Résztvevő bármely Szervezettel szemben. A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a Konstrukcióban a KA-VOSZ Zrt., illetve a Bank részére írásban megadott valamennyi adatot, ideértve mind a Vállalkozásra vonatkozó adatokat, mind pedig a személyes adatokat, továbbá a Széchenyi Kártya futamideje alatt az adott ügylettek kapcsolatban keletkezett, vagy a KA-VOSZ Zrt. tudomására jutott valamennyi adatot, tényt, így különösen a Vállalkozás fizetési kötelezettségei teljesítésére vonatkozó adatokat hitelek, egyéb finanszírozási lehetőségek, szolgáltatások és kedvezmények (mint pl. Széchenyi Kártya és Széchenyi Kártya Klub keretein belül felajánlott egyéb szolgáltatások) elnyerése vagy megújítása ill. esetleges nemfizetés a követelés behajtása érdekében a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek ill. a Vállalkozással szembeni követelés jogosultja a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartásba vegyék, kezeljék, egymásnak ill. a velük szerződéses kapcsolatban álló pénzügyi ill. egyéb vállalkozások ill. adatszolgáltatási és információs rendszer(ek) részére átadják. Ezen adatokat a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek a Vállalkozás által jelen nyilatkozatban vagy egyéb, teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt a kiadható titokkört pontosan megjelölő írásbeli felhatalmazásban foglaltakon túl csak a jogszabályban meghatározott esetekben és személyeknek, az ott meghatározott információkat szolgáltatják ki. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a jelen hozzájárulás és felhatalmazás alapján a Vállalkozásra vonatkozó adatok, banktitok nyilvántartása, kezelése vagy átadása miatt sem a KA-VOSZ Zrt.-vel, sem a Konstrukcióban Résztvevő egyéb Szervezetekkel szemben nem érvényesíthet követelést. 9. A Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek gondoskodnak az adatok biztonságáról, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás és nyilvánosságra hozatal (kivéve a jelen Nyilatkozat 12. pontjában foglalt esetet), törlés, továbbá sérülés vagy megsemmisülés elkerülésének biztosításáról. A Vállalkozás a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetek által nyilvántartott adatait helyesbítheti, továbbá azokról bármikor térítésmentesen tájékoztatást kérhet, illetve a Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekkel fennálló üzleti kapcsolata megszűnését követően a jogszabályok keretei között kérheti adatai törlését. 10. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy ismételt kártyaigénylés a KA-VOSZ Zrt. tájékoztatja a Bankot egy esetleges korábbi elutasítás tényéről. A Vállalkozás tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy a KA-VOSZ Zrt. valamint a Bank egyéb adatbázisokból további információkat szerezhessen róla, illetve kapcsolt vállalkozásairól, amelyek szükségesek lehetnek a kártyaigénylés és hitelkérelem elbírálásához. 11. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Bank a Vállalkozás ill. a természetes személy azonosító adatait és a hitelszerződés adatait a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban Hpt.) XX/A fejezet 130. D. és F. -a alapján, az ott meghatározott esetekben a KHR részére átadja ill. a törvényben meghatározottak szerinti adatokat átadhatja. A KHR-be való adattovábbítás célja, hogy a hitelnyújtók rendelkezésére álljon egy zárt rendszerű adatbázis és így lehetővé váljon az ügyfelek hitelképességének differenciáltabb megítélése, a hitelezési kockázat csökkentése, a szélesebb körű hitelezés, valamint a hitelintézetek biztonságosabb működése.a Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Bank jogosult továbbá azon természetes személy Hpt. 3. számú melléklet II. fejezetének 1.1 és 1.3 pontja szerinti referenciaadatait a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére átadni, aki a Széchenyi Kártya hitelszerződés kezdeményezése során valótlan adatot közöl, hamis vagy hamisított okiratot használ, ha mindez okirattal bizonyítható.az átadható referencia adatok a következők: név, születési név, születési idő, hely, anyja születési neve, személyi igazolvány (útlevél) száma vagy egyéb, a személyazonosság igazolására a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. Törvény szerint alkalmas igazolvány száma, valamint a Széchenyi Kártya igénylés elutasításának időpontja, indoka, okirati bizonyítékok, perre utaló megjegyzés. A Vállalkozás tudomásul veszi továbbá, hogy a Bank által a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére - a Hpt. 3. sz. melléklet II. fejezetének 2.1 és 2.2 szerint - átadható referenciaadatok a következők: a Vállalkozás azonosító adatai, úm: cégnév, név, székhely, cégjegyzékszám, egyéni vállalkozói igazolvány száma, adószám ill. a következő bekezdésben felsorolt szolgáltatásokra vonatkozó szerződés adatai, úm: szerződés típusa és azonosítója (száma), a szerződés megkötésének, lejáratának, megszűnésének időpontja, a szerződés megszűnésének módja, a szerződés összege és devizaneme, a lejárt és meg nem fizetett tartozás esedékességének időpontja és összege, a lejárt és meg nem fizetett tartozás megszűnésének időpontja és módja, a követelés másik referenciaadat-szolgáltató részére történő átruházása, perre utaló megjegyzés. A KHR az általa kezelt referenciaadatokat kizárólag az alábbi szerződések megkötését megalapozó döntés meghozatalához adhatja át további referenciaadat-szolgáltatók részére: hitel-és pénzkölcsön nyújtása, pénzügyi lízing, elektronikus pénz, valamint készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása, illetőleg ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, befektetési hitel nyújtása a befektetőnek, értékpapír kölcsönzés. A nyilvántartott Vállalkozás kifogást emelhet a KHR rendszerben nyilvántartott referenciaadatainak a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére történő átadása, azoknak a KHR által történő kezelése ellen és kérheti a referenciaadat helyesbítését, illetve törlését, valamint a Hpt-ben meghatározott esetekben keresetet is indíthat a referenciaadatszolgáltató és a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás ellen. 3 ny40.2

4 12. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy amennyiben a Széchenyi Kártyához kapcsolódó állami kamattámogatás felfüggesztése vagy visszatartása miatt, illetve a hitelszerződés egyéb okból történő felmondás vagy lejáratkor legalább forint összeggel 30 napot meghaladóan adós marad, annak ellenére, hogy a Bank az esedékes összegek megfizetésére írásban felhívta, a Bank ezt a tényt a KA-VOSZ ZRt-nek jelzi. A KA-VOSZ Zrt. jogosult ezt a tényt a név (cégnév), a lakcímből (székhelyből, fióktelepből) a város, a foglalkozás (tevékenységi kör), a tartozás összege megjelölésével nyilvánosságra hozni. A nyilvánosságra hozatalra egyebekben a KA-VOSZ Zrt. A nemfizető Széchenyi Kártyás ügyfelek közzétételi eljárási rendjének alapelvei című szabályzata ( Közzétételi Szabályzat ) az irányadó. A nyilvánosságra hozatal helye székhely vagy fióktelep szerinti helyi vagy országos terjesztésű lapok, a VOSZ, MKIK ill. a Kamarák illetve a konstrukcióhoz társult egyéb szervezetek hivatalos lapjai, illetve ezen szervezetek és a KA-VOSZ Zrt. honlapja, illetve a helyi jegyző és a Regisztráló Iroda hirdető táblája lehet. A KA-VOSZ Zrt. jogosult a nyilvánosságra hozatalt a fent megjelölt valamennyi fórumon együttesen és ismételten is foganatosítani. A Vállalkozás tudomásul veszi továbbá, hogy a fenti esetben a VOSZ vagy a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamara a Vállalkozást tagjai sorából kizárhatja. A Vállalkozás kijelenti, hogy tudomása van arról, hogy ezen nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulásával egyben lemondott arról a jogáról, hogy személyiségi jogai megsértésére való hivatkozással követelést, különösen pedig kártérítési igényt érvényesítsen a Konstrukcióban Résztvevő bármely Szervezet, illetve a nyilvánosságra hozatalban közreműködő, bármely személy vagy szervezet ellen. Vállalkozás tudomásul veszi, hogy jelen pont szerinti nyilvánosságra hozataltól való eltekintést a KA-VOSZ Zrt-nél kezdeményezhet, annak igazolásával, hogy a tartozást visszafizette a Bank és/vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és/vagy a követeléskezelő részére vagy a visszafizetésre vonatkozóan megállapodást kötött a tartozás jogosultjával. 13. A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával feltétel nélkül hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben tartozása keletkezik a Bankkal szemben, a Bank a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a tartozására vonatkozó adatokat kiadja a KA- VOSZ Zrt. részére annak érdekében, hogy a KA-VOSZ Zrt. a Regisztráló Szervezeteken keresztül felhívja a Vállalkozást a tartozás megfizetésére. A Vállalkozás feltétel nélkül hozzájárul továbbá ahhoz, hogy amennyiben a Vállalkozásnak 30 napot meghaladó lejárt tartozása keletkezik a Bankkal szemben, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és/vagy a Bank vagy a Vállalkozással szembeni követelés jogosultja a Vállalkozás szükséges azonosító adatait és a tartozásra vonatkozó adatokat harmadik személy részére a követelés érvényesítése céljából ill. a KA-VOSZ Zrt. részére az Üzletszabályzat II.2.13 ill. a Nyilatkozat 12. pontja szerinti Nyilvánosságra hozatal megtétele ill. a követelés behajtásban való részvétel céljából kiadhatja. A KA-VOSZ Zrt. jogosult a Vállalkozás azonosító adatairól, valamint a tartozás tényéről, összegéről tájékoztatni az EMVK ZRt-t ill. mindazon kereskedelmi partnereket, amelyekkel a vállalkozó a Széchenyi Kártya Klub keretein belül kötött szerződést, illetve igénybe vette a Klubon belüli szolgáltatásokat. 14. A Vállalkozás a Széchenyi Kártya Igénylési Lapon nyilatkozik arról, hogy felhatalmazza-e a KA-VOSZ Zrt-t, hogy a Széchenyi Kártya használata alatt a Vállalkozás ill. képviselő(i) nevére, címére (székhely), vezetékes és mobil telefonszámá(ai)ra, címére, tevékenységi körére vonatkozó adatait továbbítsa, vagy hozzáférhetővé tegye olyan kereskedelmi és szolgáltató ill. egyéb vállalkozásoknak, cégeknek, amelyek a Vállalkozás számára szolgáltatásokat, kereskedelmi információkat, ajánlatokat, kedvezményeket kívánnak nyújtani, vagy a fenti adatokat egyéb direkt marketing célra kívánják felhasználni. 15. Jelen Nyilatkozat aláírásával a Vállalkozás felhatalmazza a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteket arra, hogy az általa az igénylőlapon megadott és a kérelem mellékletként benyújtott dokumentumokban szereplő adatokat illetve a hiteligénylés folyamatának szabályosságát ellenőrizzék. A Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a KA-VOSZ Zrt. és a Bank a személyi igazolványok jogosulatlan felhasználásának megakadályozása érdekében a Belügyminisztérium Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal adatszolgáltatása alapján ellenőrizze a közölt személyes adatokat, illetve a nyilvántartásból való esetleges kikerülés okát és idejét. Amennyiben a jelen Nyilatkozat aláírói a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló évi LXVI. törvény 2. (1) bekezdésének alapján adatletiltási jogukat érvényesítették, úgy jelen nyilatkozatukkal eseti engedélyt adnak a tilalommal érintett adatok kiadására is. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy az igénylés mellékleteként benyújtott elektronikus adóigazolás hitelességének ellenőrzését a KA- VOSZ Zrt. ill. a Regisztráló Iroda és/vagy a Bank az Ügyfélkapu igénybevételével is ellenőrizheti, melynek következtében az APEH nyilvántartásában ellenőrző személyként az azt elvégző ügyintéző neve fog megjelenni. 16. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a jelen nyilatkozatban tett hozzájárulások visszavonására a 14. pont kivételével kizárólag a Konstrukció keretében kötött hitelszerződésben foglalt kötelezettségei maradéktalan teljesítését követően kerülhet sor. A KA-VOSZ Zrt. a jelen nyilatkozat aláírását megelőzően az üzletszabályzat átadásával és a jelen nyilatkozat tartalmának ismertetésével tájékoztatta a Vállalkozást arról, hogy az adatkezelést és -továbbítást, valamint a nyilvánosságra hozatalhoz való hozzájárulást a Vállalkozás önkéntes alapon teheti meg, közölte a fentiek célját, és tájékoztatást nyújtott a Vállalkozás részére az adatokhoz hozzájutó, Konstrukcióban Résztvevő Szervezetekről. A Vállalkozás a jelen nyilatkozat aláírásával az üzletszabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadta el. A Vállalkozás a jelen nyilatkozatot valamennyi lehetséges következményének ismeretében és tudomásul vételével teszi meg. A jelen nyilatkozat a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében a Bankkal kötendő minden szerződés elválaszthatatlan részét képezi. 4 ny40.2

5 II. Nyilatkozat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásához 17. Alulírott Vállalkozás kijelenti, hogy a Vállalkozás: a) a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatát ismeri, az abban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel; b) korábbi ügyletéhez kapcsolódóan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének beváltásra nem került sor, vagy beváltási kérelem elbírálása nincs folyamatban; c) ha egyéni vállalkozás, ideértve az egyéni céget is, akkor magánszemélyként nem (volt) készfizető kezese olyan Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügyletnek, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességének beváltására került sor, vagy erre irányuló kérelem elbírálása van folyamatban; d) ha egyéni vállalkozás, ideértve az egyéni céget is, akkor magánszemélyként nem készfizető kezese Széchenyi Kártyának vagy kártya-típusú ügyletnek; e) ügyletéhez a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség együttes összege - az új kérelemmel együtt - nem haladja meg a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott összeget; f) Széchenyi Kártya és kártya típusú ügyleteihez - az új kérelemmel együtt - a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódik; g) a Vállalkozás készfizető kezesének kezességvállalása Széchenyi Kártya és kártya típusú ügyletekhez - az új kérelemmel együtt - összesen maximum 25 millió Ft hitelösszegű szerződés(ek)hez kapcsolódik, h) nem rendelkezik másik Széchenyi Kártya hitellel; i) ügylete/i nem került/ek felmondásra, j) a Vállalkozás hozzájárul a hitelkérelem mellékleteként benyújtott iratoknak a Hitelgarancia Zrt-hez való továbbításához, illetve ahhoz, hogy a finanszírozó pénzügyi intézménnyel közölt, üzleti titoknak és banktitoknak minősülő adatokat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. megismerhesse és kezelhesse; k) a Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt., a Magyar Államkincstár munkatársai és megbízottai, valamint díjtámogatás a támogatás ellenőrzésére jogosult szervezet képviselői az üzleti könyveibe betekinthessenek, a helyszínen ellenőrzést folytassanak; l) a Vállalkozás hozzájárul ahhoz, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Bankot tájékoztassa arról, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. által vállalt készfizető kezesség összege figyelemmel az igényelt készfizető kezességvállalás összegére a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Üzletszabályzatában meghatározott összeget nem haladja meg, ill. mennyi a szabad garanciakerete; adósként mekkora hitelösszegű hitelszerződése áll fenn Széchenyi Kártya és kártya-típusú ügyletekben, a Vállalkozásnak volt-e beváltott kezessége ill. van-e folyamatban beváltási eljárás bármely ügyletéhez kapcsolódóan, a Vállalkozásnak van-e olyan ügylete, amely felmondás alatt áll, és ha igen, milyen összegben, egyéni vállalkozás (ideértve az egyéni céget is) magánszemélyként készfizető kezese-e más Széchenyi Kártya ill. kártya-típusú ügyletnek, egyéni vállalkozás (ideértve az egyéni céget is) magánszemélyként kezese-e vagy kezese volt-e olyan ügylethez kapcsolódóan, amely beváltásra került, vagy beváltási kérelem elbírálása van-e folyamatban, készfizető kezesként mekkora összegű hitelszerződéshez vállalt kezességet Széchenyi Kártya és kártya-típusú ügylethez, rendelkezik-e más Széchenyi Kártya hitellel. Kártya-típusú ügylet: egy meghatározott standard termékről szóló, együttműködési megállapodás keretében nyújtott hitel, amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül csak készfizető kezesség kapcsolódik. Készfizető kezesség beváltása alatt az e kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli beváltást kell érteni. A kizáró feltételekre a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nyilvántartása a mérvadó. m) az állami támogatásokra vonatkozó jogszabályokban foglalt feltételeknek teljes körűen megfelel. 18. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. csak akkor vállal készfizető kezességet, ha a Vállalkozás magánszemély készfizető kezese a nem vállalt olyan Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügylethez kezességet, amelyhez kapcsolódóan a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezessége beváltására került, vagy beváltási kérelem elbírálása folyamatban van; b ezen konstrukcióban egyidejűleg csak egy hitelhez vállal készfizető kezességet; c egyéni vállalkozásával (ideértve az egyéni céget is) nem hiteladósa Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügyletnek, d egyéni vállalkozásával (ideértve az egyéni céget is) nem hiteladósa felmondott ügyletnek. A Vállalkozás tudomásul veszi, hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. e pontban meghatározott feltételek fennállását a készfizető kezességvállalási kérelem benyújtásának időpontjában vizsgálja. Ha ezen időpontban a feltételek nem teljesülnek, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességet nem vállal. 19. A Vállalkozás kijelenti, hogy a jelen nyilatkozat valós információkat tartalmaz. Tudomásul veszi, hogy ha a nyilatkozat valótlan adatot tartalmaz, a későbbiekben a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. az ügyleteihez kapcsolódó készfizető kezességet nem vállal. 5 ny40.2

6 III. Nyilatkozat állami kamat- és garanciadíj támogatás, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásával nyújtott állami támogatás igényléséhez 20. A Vállalkozás kijelenti, hogy a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzata II. fejezet a)-f) pontjában megjelölt, állami kamatés/vagy garanciadíj támogatás, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásával nyújtott állami támogatás folyósíthatóságát kizáró okok a Vállalkozással szemben nem állnak fenn és tudomásul veszi, hogy a Vállalkozás haladéktalanul köteles írásban bejelenteni a KA-VOSZ Zrt-nek, ha a támogatási jogviszony tartama alatt vele szemben a fenti kizáró okok bármelyike bekövetkezik. 21. A Vállalkozás kijelenti, tudomásul veszi, illetve hozzájárul ahhoz, hogy a) a támogatás igénylését tartalmazó dokumentumban foglalt adatok, információk, valamint az igényléshez csatolt okiratok, dokumentumok teljeskörűek, valódiak és hitelesek; és jelen tárgyban támogatási igényt korábban - az esetlegesen fennálló Széchenyi Kártya hitelügyletét kivéve - nem nyújtott be, azaz folyamatban lévő el nem bírált támogatási igénnyel nem rendelkezik; b) lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozás a Vállalkozást a köztartozás megfizetéséig a támogatás nem illeti meg, az esedékes támogatás folyósítása a köztartozás megfizetéséig kötelezően felfüggesztésre kerül, illetve a köztartozások megfizetése érdekében jogszabályban meghatározott esetben és módon visszatartásra kerülhet, kivéve ha az államháztartásról szóló jelenleg évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) szerint a költségvetésből nyújtott támogatás köztartozás is folyósítható; c) a köztartozások figyelemmel kísérése céljából adószámát vagy adóazonosító jelét, társadalombiztosítási azonosító jelét, társadalombiztosítási folyószámlaszámát a támogatás folyósítója ill. annak nyújtásában közreműködő szervezetek és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez; d) a Vállalkozás neve, a támogatás tárgya, a támogatás összege amennyiben jogszabály így rendelkezik - jogszabályban meghatározott módon nyilvánosságra hozható; e) az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt és ki nem egyenlített tartozása nincs; f) a támogatási igény szabályszerűségének és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban és a KA- VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott szervek közöttük az NFGM képviseletében eljáró Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. vagy a KA-VOSZ Zrt., a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Állami Számvevőszék és a Bank által történő ellenőrzéséhez hozzájárul; g) a támogatást nyújtó NFGM ill. a KA-VOSZ Zrt. és a Bank felé haladéktalanul, a tudomására jutástól számított 8 napon belül írásban köteles bejelenteni, ha adataiban, vagy a támogatás egyéb a támogatási igényben ismertetett, vagy a támogatási jogviszonyra vonatkozó dokumentumokban rögzített feltételeiben változás következik be vagy a vonatkozó, az államháztartás működési rendjéről szóló mindenkori jogszabályban rögzített bármely a támogatási jogviszonytól való elállásra, felmondására okot adó feltételek bármelyike bekövetkezik; ill. ha a támogatás igénylés benyújtását követően vagy a támogatási jogviszony fennállásának tartama alatt ellene csőd-, felszámolási, végelszámolási vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás indul; h) a Magyar Államkincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi szemléletű monitoring rendszerben, az Államkincstár keretében működő alapvetően pénzügyi szemléletű rendszerben nyilvántartott igénylői, kedvezményezetti adataihoz a jogszabályban meghatározott jogosultak (pl. döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok), valamint a támogatások folyósítói, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Pénzügyminisztérium és a csekély összegű támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek; i) a Magyar Államkincstár a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a Vállalkozás nevére (megnevezésére), lakhelyére (székhelyére), az adószámára, adóazonosító jelére és társadalombiztosítási azonosító jelére, valamint a társadalombiztosítási folyószámla számára vonatkozó adatokat elektronikus úton megküldi az állami adóhatóság, a vámhatóság, továbbá az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv (a továbbiakban együttesen: adóhatóságok) részére; j) az adóhatóságok a Magyar Államkincstár i) pont szerinti tájékoztatása alapján adatot szolgáltatnak az utalványozónak (NFGM-nek) és a Magyar Államkincstárnak, ha a Vállalkozásnak az adatszolgáltatást megelőző hónap utolsó napjáig esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása, illetve behajthatatlanság miatt törölt köztartozása van,, megjelölve a köztartozás jogcímét, összegét, illetve azt is, ha a köztartozást megfizették, vagy arra a Vállalkozás időközben fizetési könnyítést (halasztást, részletfizetést) kapott; k) jelen szerződés alapján a Vállalkozás az Európai Közösséget létrehozó szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendeletben HL L sorozat 379/ (továbbiakban: Rendelet) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatásban részesül. A vállalkozás számára az adott évben megítélt de minimis támogatás mennyisége a mindenkori hatályos kormányhatározat rendelkezései szerint a megítélt hitelkeretre eső kamat- és/vagy garanciadíjtámogatás, valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalásával nyújtott állami támogatás összege. Az állami támogatások megítélése egy évre történik, felülvizsgálatkor azt jelen Nyilatkozat aláírásával és a hiteligénylés csomag mellékleteként történő benyújtásával újra szükséges igényelni. Az állami támogatások adott évre történő odaítélése a mindenkori hatályos jogszabályok, kormányhatározatok, kormányrendeletek és Széchenyi Kártya szabályzatok rendelkezéseinek figyelembevételével történik. Fenti támogatások hitelkeretenkénti mértékét részletesen a Széchenyi Kártya Üzletszabályzat 5. ill. 12. sz. melléklete tartalmazza, a jelenleg hatályos szabályzatok alapján a Széchenyi Kártya összesített állami támogatásának hitelkeretenkénti összege pedig az alábbi táblázat szerint alakul (adott évben kibocsátott kártyának minősül a Bank általi pozitív felülvizsgálat is): 6 ny40.2

7 A./ július 1-től kibocsátott valamennyi Széchenyi Kártya (kivéve a B/ pontban foglalt eseteket), 1,7 %-os mértékű készfizető kezességvállalási díjat figyelembe véve: B./ Azon felülvizsgálatok. ahol az eredeti szerződésben a garanciadíj 1.5 %-os mértékben került meghatározásra: Minden egyes új csekély összegű (de minimis) támogatás odaítélésekor az adott pénzügyi évben. valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatás teljes összegét kell figyelembe venni. Egy vállalkozásnak. bármely forrásból. csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma három pénzügyi év vonatkozásában nem haladhatja meg a eurónak. a közúti szállítási ágazatban a eurónak megfelelő a kérelem benyújtását megelőző hónap utolsó napján érvényes MNB devizaárfolyamon számított forintösszeget. valamint ugyanezen időpontra vonatkoztatva nem haladhatja meg a 2.5 millió euró készfizető kezességvállalást a Hitelgarancia Zrt-nél. Az összeghatár betartása és a támogatásokhoz kapcsolódó iratok 10 évig történő megőrzése valamint ezek a támogatást nyújtó kérésére történő bemutatása a Vállalkozás feladata és felelőssége. melyek megszegésével a támogatás jogellenesnek minősül és vissza kell azt fizetni; 7 ny40.2

8 l) a Vállalkozás nem használhatja a Széchenyi Kártyához kapcsolódó hitelkeretet export tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó tevékenység. az Európai közösséget létrehozó Szerződés 1.sz. mellékletében felsorolt mezőgazdasági termékek elsődleges termeléséhez kapcsolódó tevékenységek. a fuvarozás területén működő vállalkozások esetében a teherszállító járművek megvásárlása érdekében. valamint egyéb bányászati szolgáltatások (TEÁOR 0990) tevékenységet folytató vállalkozásoknál fekete-vagy barnaszén bányászathoz kapcsolódó tevékenységekre. m) A Vállalkozás tudomásul veszi. hogy a vonatkozó jogszabályban foglalt esetekben a Támogatás nyújtója által megállapított jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium egyes fejezeti kezelésű előirányzatai kezeléséről és támogatásainak lebonyolításáról szóló 7/2010. (I. 19.) NFGM rendeletben foglaltak szerint kell visszafizetni. 22. A Vállalkozás a jelen Nyilatkozat aláírásával az Üzletszabályzat valamennyi különösen az állami támogatással kapcsolatos rendelkezéseit megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el. 23. A Vállalkozó vagy a Társas vállalkozás cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselői a jelen szakasz végén található IGEN vagy NEM megjelölésével nyilatkoznak. hogy a Széchenyi Kártya igénylés során személyazonosító okmányaikról másolat készülhessen és azokat jelen nyilatkozatban foglaltak szerint a konstrukcióban való részvétel. valamint az igénylő illetve vezető tisztségviselők személyazonosságának megállapíthatósága céljából a KA-VOSZ Zrt. a jogszabályokban és a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott módon kezelhesse és a konstrukcióban résztvevő szervezeteknek továbbíthassa. Igen Nem 20. Egyéni Vállalkozó aláírása. vagy a Társas Vállalkozás cégszerű aláírása Amennyiben a Nyilatkozatot Egyéni Vállalkozó írja alá. úgy a tanúk adatai és aláírása: 1. tanú neve 2. tanú neve lakcíme lakcíme aláírása aláírása 8 ny40.2

9 Záradék: Ügyirat száma: Alulírott Név: Anyja neve: Lakcím: Szig.szám: Kijelentem. hogy a Széchenyi Kártya Igénylési Lap E) pontjában megadott adatok a valóságnak megfelelnek. és a KA-VOSZ Zrt.. valamint a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatában megjelölt. a Széchenyi Kártya Konstrukció keretében történő készfizető kezességvállalást kizáró okok velem szemben nem állnak fenn. Hozzájárulok ahhoz. hogy a KA-VOSZ Zrt. - az üzletszabályzata III. fejezete 1. pontjában szabályozott ügynöki tevékenysége körében - ill. a Bank - a hitelügyintézés során tudomására jutott - adataimat a fent megjelölt Vállalkozás Széchenyi Kártya Konstrukcióban történő részvétele céljából a jogszabályokban és a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott módon - kezelje és a Konstrukcióban Résztvevő Szervezeteknek. valamint az állami támogatás igénybe vehetőségének. folyósíthatóságának ellenőrzése és a köztartozások figyelemmel kísérése érdekében a jogszabályban meghatározott szervezeteknek továbbítsa. és a Konstrukcióban való részvételük végétől (azaz a Széchenyi Kártya szerződésből eredő tartozás maradéktalan visszafizetésétől vagy amennyiben a beadott kérelem nem került elfogadásra. a kérelem lezárásától illetve a készfizető kezesség egyéb okból történő megszűnésétől) számított 5 évig megőrzi. Hozzájárulok ahhoz. hogy a Konstrukcióban résztvevő szervezetek adataimat a fenti Nyilatkozat 14. pontjában, illetve a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzata III. fejezete 2.4. pontjában meghatározott módon ellenőrizzék. Hozzájárulok ahhoz. hogy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. a Bank kérésére a következő információkat előzetesen megadhassa: vállaltam-e olyan Széchenyi Kártya vagy kártya-típusú ügylethez készfizető kezességet. amelyhez kapcsolódóan beváltási kérelem elbírálása van folyamatban. illetve beváltásra került; kezese vagyok-e más Széchenyi Kártya ügyletnek. egyéni vállalkozásommal (ideértve az egyéni céget is) hiteladósa vagyok-e Széchenyi Kártya illetve Kártya típusú ügyletnek. egyéni vállalkozásommal (ideértve az egyéni céget is) hiteladósa vagyok-e felmondott ügyletnek készfizető kezesként mekkora összegű hitelszerződéshez vállaltam kezességet Széchenyi Kártya és kártya-típusú ügylethez. Kártya-típusú ügylet: egy meghatározott standard termékről szóló. együttműködési megállapodás keretében nyújtott hitel. amelyhez biztosítékként a Polgári Törvénykönyv XXIII. fejezetében meghatározott szerződést biztosító mellékkötelezettségek közül csak készfizető kezesség kapcsolódik. Készfizető kezesség beváltása alatt az e kérelem benyújtását megelőző 5 éven belüli beváltást kell érteni. A kizáró feltételekre a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. nyilvántartása a mérvadó. Hozzájárulok ahhoz. hogy amennyiben a Banknak vagy a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-nek meg nem térült. lejárt követelése áll fenn a Vállalkozással illetve velem. mint kezessel szemben. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és/vagy a Bank vagy a követelés jogosultja azonosító adataimat és a tartozásra vonatkozó adatokat harmadik személy részére a követelés érvényesítése céljából ill. a KA-VOSZ Zrt. részére az Üzletszabályzat II.2.13 ill. a Nyilatkozat 12. pontja szerinti Nyilvánosságra hozatal megtétele ill. a követelés behajtásban való részvétel céljából kiadja. Kijelentem. hogy a KA-VOSZ Zrt. és a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. üzletszabályzatát megismertem. és azok rendelkezéseit magamra nézve kötelezőnek fogadom el. Hozzájárulok. hogy a Magyar Államkincstár munkatársai és megbízottai az adataimat megismerhessék. kezelhessék. Tudomásul veszem. hogy ha a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezesként teljesít a Banknak. az általam vállalt készfizető kezesség a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. követelésének a biztosítékát is képezi függetlenül attól. hogy készfizető kezességvállalásomra a hitelszerződés megkötésekor. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalását megelőzően. vagy a hitelszerződés futamideje alatt. a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalását követően kerül sor. Tudomásul veszem továbbá. hogy készfizető kezesként történő teljesítésem a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.- vel szemben megtérítési igény nem illet meg. 9 ny40.2

10 Alulírott a jelen szakasz végén található Igen vagy Nem megjelölésével nyilatkozom. hogy a Széchenyi Kártya igénylés során. valamint a Széchenyi Kártyahitel futamideje alatt kezesként történő belépésemkor személyazonosító okmányaimról másolat készülhessen és azokat jelen nyilatkozatban foglaltak szerint a konstrukcióban való részvétel, valamint személyazonosságom megállapíthatósága céljából a KA-VOSZ Zrt. és a Bank a jogszabályokban és a KA-VOSZ Zrt. üzletszabályzatában meghatározott módon kezelhesse és a konstrukcióban résztvevő szervezeteknek továbbíthassa. Igen Nem 20 Előttünk mint tanúk előtt: 1. tanú neve lakcíme aláírása. Magánszemély készfizető kezes aláírása 2. tanú neve lakcíme aláírása 10 ny40.2

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez

Ügyirat száma: a Széchenyi Beruházási Hitel Konstrukcióban való részvételhez Ügyirat száma: A Vállalkozás neve (cégneve): A Vállalkozás cégjegyzékszáma/nyilvántartási száma: Képviseletre jogosultak neve és beosztása: A Vállalkozás székhelye: Nyilatkozat a Széchenyi Beruházási Hitel

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei

I. Bevezetés. Az Üzletszabályzat Függelékei Tartalomjegyzék I. Bevezetés II. A Széchenyi Kártya Program 1. Résztvevő szervezetek 1.1. Regisztráló Szervezetek 1.2. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 1.3. Társult Szervezetek 1.4. A VOSZ tagszervezetek

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez

HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez 17.sz.melléklet Hitelazonosító szám: Ügyintéző:.... HITELSZERZŐDÉS Széchenyi Forgóeszközhitelhez (a továbbiakban Szerződés) mely létrejött egyrészről a) társas vállalkozás esetén: Név: Rövidített név:

Részletesebben

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től

AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT. Hatályos: 2014. augusztus 5-től AGRÁR SZÉCHENYI KÁRTYA KEZESSÉGI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2014. augusztus 5-től Jelen Agrár Széchenyi Kártya Kezességi Üzletszabályzat (a továbbiakban: ASZK Kezességi Üzletszabályzat) az Agrár Széchenyi

Részletesebben

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T

Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET Á L T A L Á N O S Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T Jelen Üzletszabályzatot az Igazgatóság az 51/2011.08.01. határozattal egységes szerkezetben elfogadta. A szabályzat

Részletesebben

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma:

Üzlet/szolgáltató neve: Címe: Befogadás dátuma: Aláírás, nyilatkozat További adatok Munkahelyi adatok Igénylő személyes adatai ARGENTUM HOLDING Zrt. 1071 Budapest, Városligeti fasor 47. Tel: 06-1/351-1267 Központi fax: 06-1/700-1604 Hitelközvetítő neve:

Részletesebben

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére

BROSS FAKTORING ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére BROSS FAKTORING ZRT ÜZLETSZABÁLYZAT a work-out faktoring tevékenység végzésére A BROSS FAKTORING Zrt. a Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-369/2013. számú határozata alapján végzi tevékenységét. A Társaság a hitelintézetekről

Részletesebben

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei

A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe. Vállalati Szolgáltatásainak. Általános Üzleti Feltételei A Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Vállalati Szolgáltatásainak Általános Üzleti Feltételei Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1051 Budapest, Szabadság tér 7. Levelezési

Részletesebben

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT

SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT HARTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET SZÖVETKEZETI HITELINTÉZETI ÜZLETSZABÁLYZAT Szabályzat száma: S-04./2015 Döntést hozó testület: a Szövetkezeti Hitelintézet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: IG.VI./3./2015.06.30.

Részletesebben

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Érd és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT 2 I. Bevezető rendelkezések 1.) Az Általános Üzletszabályzat (a továbbiakban Üzletszabályzat) az Érd és Vidéke Takarékszövetkezet (a továbbiakban

Részletesebben

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata

AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének. az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének. Üzletszabályzata AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepének az AXA Bank Europe SA törvényes képviselőjének Üzletszabályzata a magánszámlához kapcsolódó folyószámla-hitelkeretről és személyi kölcsönről Hatályos 2014.

Részletesebben

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS

A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZER RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS Általános Üzletszabályzat a 2014. március 15-e előtt megkötött szerződésekre 4. sz. almelléklete: a központi hitelinformációs rendszerről A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRŐL A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS

Részletesebben

7.sz.melléklet..sz. kölcsönszerződés 1.sz. melléklete ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ( szabad felhasználásra nyújtott annuitásos kölcsönhöz, jelzálogfedezet mellett) Jelen általános szerződési feltételek

Részletesebben

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Balmazújváros és Vidéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Módosítva az 5/2015. (I.30.) számú Igazgatósági Határozat alapján. Hatályos: 2015. február 1. 1. oldal I. Általános rendelkezések Hitelintézet

Részletesebben

III. számú melléklet:

III. számú melléklet: Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Telefon: 06 1 354 5000 Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140. Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap

Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Lakáskölcsön igénylés Személyi adatlap Ezt az adatlapot a kölcsönkérelemmel érintett valamennyi személyről ki kell tölteni! A kölcsönkérelemmel érintett személy státusza Kérjük, jelölje meg az adatlapon

Részletesebben

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok.

MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok. MKB SZEMÉLYI KÖLCSÖN IGÉNYLÉS ÉS SZERZŐDÉS (Hatályos: 2015. február 1-től) Szerződés azonosító száma:... A hiteligényre vonatkozó adatok Az igénylés célja: Az igényelt kölcsön összege: Új igénylés... HUF

Részletesebben

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A MAGYAR EXPORT-IMPORT BANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HITELEZÉSSEL KAPCSOLATOS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1. AZ ÁSZF TARTALMA ÉS JELLEGE, KÖZZÉTÉTELE, MÓDOSÍTÁSA 1.1 A Magyar Export-Import

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Multifaktoring Pénzügyi és Szolgáltató ZRt. Budapest ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT ÉS AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PSZÁF engedély száma: E-I-1044/2007 Elfogadta az Igazgatóság 1/2008. sz. határozatában

Részletesebben

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18.

VI. Az adatátadás célja VII. Adatkezelés határideje VIII. Jogorvoslat 17. 18. TERMÉSZETES SZEMÉLY ÜGYFÉL RÉSZÉRE TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL,

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető

ÜZLETSZABÁLYZATA. Kunszentmárton, 2010. július 28. Kecskés Istvánné elnök-ügyvezető A KUNSZENTMÁRTON ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1. ÜZLETSZABÁLYZATA Jelen szabályzatot az Igazgatóság I-79/2010. (07. 28.) számú határozatával jóváhagyta, ezzel egyidejűleg

Részletesebben

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz

TERMÉKSZABÁLYZAT. TakarékHitel Plusz 2/2014. számú közvetlen hatályú szabályzat a Szövetkezeti Hitelintézetek és a Takarékbank Zrt. részére TERMÉKSZABÁLYZAT TakarékHitel Plusz központi fejlesztésű kötelező termék Kiadta: Takarékbank Zrt.

Részletesebben

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek

MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek MGV Magyar Gazdaság- és Vállalkozásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÜZLETSZABÁLYZAT és Általános Szerződési Feltételek Hatályos: 2014. szeptember 2. napjától 1 Tartalomjegyzék 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Általános üzletszabályzat

Általános üzletszabályzat Általános üzletszabályzat 2 Általános Üzletszabályzata Jóváhagyta az Igazgatóság 2015. január 30-án kelt I-2015/5. számú határozatával. Hatályos: 2015. február 1. Szabályzat aktualizálásáért felelős: Szakasits

Részletesebben

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg!

EZ Az ÖN PÉLDÁNYA, őrizze meg! Cofidis Magyarországi Fióktelepe Székhely: 1066 Budapest, Mozsár utca 16. Levelezési cím: 1433 Budapest, Pf. 1140 Cg: 01-17-000367 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága) Adatkezelési nyilvántartási azonosító:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT GYULAI TAKARÉKSZÖVETKEZET 5711 Gyula, Széchenyi u. 53. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT A szabályzatot a Gyulai Takarékszövetkezet Igazgatósága a 60/2010.június 29. számú határozatával módosította A szabályzatot

Részletesebben

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére.

az arról való tudomásszerzést követő öt munkanapon belül írásban átadja a KHR-t kezelő pénzügyi vállalkozás részére. TÁJÉKOZTATÓ A KÖZPONTI HITELINFORMÁCIÓS RENDSZERRE (A TOVÁBBIAKBAN: KHR) IRÁNYADÓ SZABÁLYOKRÓL, A NYILVÁNTARTÁS CÉLJÁRÓL, A NYILVÁNTARTOTT SZEMÉLYT MEGILLETŐ JOGOKRÓL, A KHR ÁLTAL KEZELT ADATOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL,

Részletesebben