Közös képviselet árajánlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös képviselet árajánlat"

Átírás

1 1. oldal E.Service VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. társasház képviseleti irodája 1078 Budapest, Nefelejcs u.41. telefon/fax: postacím: 1437 Budapest, pf.:813 Tisztelt Számvizsgáló Bizottság! Tisztelt Tulajdonostársak! Megköszönve szíves érdeklődésüket, tájékoztatjuk Önöket részletesen és tételesen felsorolva mindazon feladatokat, melyeket komplex szolgáltatásunk tartalmaz. Megvalósításukat munkatársaink képzettsége, ügyviteli munkánkban a számítógépes, speciális társasházakra vonatkozó programjaink teszik lehetővé. A karbantartói hátteret az általunk szervezett és foglalkoztatott, karbantartási, javítási munkára specializálódott, megbízható, kis rezsivel dolgozó lehetőleg egy-két fős vállalkozók, mesteremberek munkájával biztosítjuk. A cég kis létszámú, team jellegű. A speciális feladatokat a jól bevált nyugateurópai minta alapján nemcsak saját alkalmazottal, hanem e tevékenység ellátására sikeresen pályázott szakemberek bevonásával biztosítjuk, jogászok, ügyvédek, szakértők, pénzügyi és adójogi szakemberek segítik esetenként mindennapi munkánkat, hogy Önöknek a lehető legjobbat nyújthassuk. Mindezeket, úgy ügyviteli, mint műszaki vonatkozásban az ügyvezető közvetlen irányítja, bonyolításukban felhasználva 25 éves építőipari vezetői, vállalkozási főmérnöki, ügyvezető igazgatói, manageri gyakorlatát. Önnek így nem egy, több közös képviselője van, társasháza közös tulajdonú ügyeit mindig az a munkatársunk ügyintézi, aki azt a leghatékonyabban és leghozzáértőbben tudja elvégezni. Képviseleti irodánkban tett telefoni vagy személyes bejelentéseire munkatársaink bármelyike azonnal intézkedik, így Önt nem érheti hátrány esetleges betegállományi, szabadságos távollét esetén sem. Az E.Service Kft. egyéni cég. Alapítói magánszemélyek, nem a korábbi ingatlankezelő vállalat utódja, vagy kivált tagja. Munkánk magas színvonalú, ezért e területen nyújtott legjobb szolgáltatás mellett áraink igen kedvezőek, díjazásunk általában nettó Ft/albetét/hó, de minimum nettó Ft/hó., melyet a nagyobb albetétszám, épülettömb esetén árengedménnyel, vagy akciós áraink során tovább mérsékelünk. Árpolitikánk, hogy szolgáltatásunkat a kevésbé fizetőképes, rossz műszaki állapotú ház is igénybe vehesse. Saját központi fűtési hálózattal, kazánnal rendelkező társasházaknál díjazásunk a megnövekedett könyvelési és kezelési feladatok miatt egy kissé magasabb nettó Ft/albetét, de minimum nettó Ft/hó. Díjazásunk lehet ennél alacsonyabb is, ha a T. Megrendelő nem igényli valamennyi szolgáltatásunkat. Őszintén reméljük, hogy társasházuk felsorolt ajánlataink közül találnak olyan változatot, mely leginkább megfelel igényeiknek. Szolgáltatási díjaink nem tartalmazzák a társasházi alkalmazottak bérszámfejtését, adóbevallásait, alkalmazottak, társasház bevétel adóbevallását, valamint a társasházi törvényben előírt gazdasági ellenőrzést segítő személy költségét, - az ezekre vonatkozó jogszabályok folyamatos változásait is figyelembe véve ajánlatunkat az ajánlatkérés időszakában érvényben lévő jogszabályok alapján állítjuk össze.

2 2. oldal Komplex szolgáltatásunk tartalmazza: A közös képviselő ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a társasházakról szóló többször módosított 2003.évi CXXXIII.törvény (2009. évi LXXXIX.tvr., 2010.december 23.tvr. törvénymódosítása), illetve a társasház Alapító Okirata, valamint a vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok a közös képviselő feladatainak előírnak: - a Társasház éves költség-tervezetének illetve költségvetésének elkészítése, - a Társasház könyvelésének vezetése a hatályos jogszabályok szerint, - a Társasház üzemeltetési és felújítási, stb. számláinak kezelése, - a társasház tulajdonostársainak bejelentése és átadott iratok alapján az ingatlan vétele, elidegenítése során bekövetkezett változások figyelembe vételével a befizetett közös költségek könyvelése a mindenkori hiteles tulajdoni hányad szerint tárgyhónaponként egyszer, - a hatóságilag előírt műszaki vizsgálatok elvégeztetése, ellenőrzése, - ügyfélszolgálati irodánk által a társasház közös tulajdonú ügyeinek intézése - a Társasház alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása és tevékenységük ellenőrzése, - a Társasház felújítási és karbantartási munkálatainak, illetve mindazon műszaki beruházásainak elvégeztetése, melyek szükségességéről a közgyűlés döntött, az elvégzett munkák ellenőrzése, - évközbeni bejelentések alapján a közös tulajdonban szükséges javítási munkák elvégeztetése, - a tulajdonosi befizetések nyilvántartása, hátralék esetén felszólításuk a közös költségek fizetésére, elmaradásuk teljesítésére, - hasznosítás, bérbeadás közgyűlési felhatalmazás alapján, a Társasház közös tulajdoni illetőségű területeire a szerződés megkötése, - szervezési munkák a társasház működésének biztosítására, /a képviselet házfelügyelői teendőket nem lát el, az e feladatok ellátására vállalkozó munkaköri feladatait szervezi./ - képviseleti jogkör ellátása harmadik személlyel szemben, hatóságok, bíróságok előtt, - kapcsolattartás a társasház SZVB-vel, Amennyiben az Ön érdeklődése vonatkozik az általunk kezelt társasházakban fizetett közös költségek iránt is, tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a fizetendő közös költség mértéke összefügg az Önök igényével, a társasház műszaki állapotával, közös tulajdonban lévő helyiségeik, falfelületeik hasznosíthatósá-gával, stb. Cégünk teljes, mindennapi ismeretekkel rendelkezik a kerületek problémáiról, a társasházak fenntartási költségeiről. Van olyan társasházunk, ahol a közös költség csak 150.-Ft/m2/hó, a rosszabb műszaki állapotban lévő felújításra gyűjtő társasházaknál természetesen ennél több, folyamatosan pályázatokon egyéb önkormányzati támogatással évente szakaszosan felújítandó társasházaknál Ft/hó, 300 Ft feletti összeget is elérheti, ahol viszont a társasházak elkülönített önereje milliós nagyságrendű. Képviseletünk a többi kezelőtől eltérően a tulajdonosi érdekeket a legmesszebbmenőkig képviseli, így előfordul az is, hogy pert kényszerülünk indítani ennek érvényesíttetésére. A Társasház közös ügyeiben az Önök által felhatalmazott, megbízott Bizottság dönt, ismeri a beérkezett ajánlatokat, aláírásával a szerződéseket hitelesíti. A kifizetéseket általában átutalási megbízásokon teljesítjük, mely csak minimális készpénzforgalmat igényel az Önök egyszámlájáról.

3 3. oldal Amikor Ön és tulajdonostársai arról döntenek, hogy e feladatok ellátásával kit is bíznak majd meg, szíveskedjen figyelembe venni, az Önök ingatlana több 100 millió Ft.értéket képvisel, amely kezelése szakembereket igényel, akik munkájukat hozzáértéssel és felelősséggel végzik és nem csupán jószándékú vállalkozók vagy társaságok. Cégünk Vállalkozó, Szervező és Tanácsadó Kft. melynek megfelelően a többi társasházkezelőtől eltérően mi a társasházat és annak tevékenységeit szervezzük, menedzseljük vagyis lehetőségeinek keretein belül az eredményes gazdálkodását kívánjuk megteremteni, kezelési tevékenységének ellátása mellett. Az Ön érdeke is, hogy társasházát a lehető legkevesebb költséggel hatékonyan üzemeltesse. Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk minden évben az év végi zárást követően kialakítja az elkövetkezendő évi árpolitikáját, mérlegelve az esetleges kedvezményadás és akciók lehetőségét. Akcióink azt a célt szolgálják, hogy cégünk szolgáltatásait egyrészt a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő társasház közösségek is igénybe vehessék, másrészt kedvezményt adjunk olyan társasházaknak, ahol az év első negyedévében részt vehetünk a tárgyévi költségvetés kialakításában cégünket közös képviselőnek megválasztó új társasházakban. Most aktuális kedvezményeinkkel az alábbiakban ajánlhatjuk fel szolgáltatásainkat Önöknek, és a Tisztelt Közgyűlésnek: Központi fűtés és melegvíz ellátás nélkül: Hőszolgáltatói központi fűtés/melegvíz ellátás, a lakók a szolgáltatási díjat közvetlen a szolgáltatónak fizetik. a fűtést és melegvíz ellátást a tulajdonostársak egyedi készülékeikkel biztosítják, mely szolgáltatási díjat a lakók közvetlen a szolgáltatónak fizetik, Díjazásunk/ akciós ajánlataink:...20 albetét alatt egységesen nettó Ft+Áfa/hó albetétig nettó 1300 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1200 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1100 Ft.+Áfa/hó A társasház saját kazánnal, központi fűtés/melegvíz hálózattal rendelkezik, de más közösségeknek, más társasházaknak e szolgáltatást nem nyújtja. Az elszámoló közgyűlés során megszavazott közös költséget fizetnek a fűtés/melegvíz ellátásra is. Díjazásunk/ akciós ajánlataink:...20 albetét alatt egységesen nettó Ft+Áfa/hó albetétig nettó 1500 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1400 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1300 Ft.+Áfa/hó albetét= lakás és üzlethelyiség az Alapító Okirat felsorolása szerint/ Ajánlatunkban az általános üzemeltetési módokat vettük figyelembe, amikor társasházuk alkalmazottat nem foglalkoztat, közös költségen felül bérleti díjból származó bevételük nincs, az éves fűtéselszámolás általában egy havi költségkihatását nem vettük figyelembe. Ajánlatainkban megjelőlt megbízási díjunk számla összegért vállaljuk az Önök társasházának ajánlatunk szerinti képviseletét, a közös képviselői tevékenység ellátását. Az ajánlati ár a törvény szerinti 25% Áfa összeget tartalmaz.

4 4. oldal Amennyiben az Önök társasházára vonatkozó igény fentiektől eltérő, szíveskedjen az eltéréseket megjelölve ajánlatot kérni KAPCSOLAT oldalunkon. Ez esetben is akciós ajánlatainkról immár társasházukra szabottan a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk. A közös képviselővel kötött megbízási szerződésben szereplő megbízási díj azon az alapfeltételezésen alapul, hogy Megbízó, a társasház Tulajdonostársai is teljes körűen közreműködnek társasházuk sikeres működtetése érdekében, mind Megbízó, mind Megbízott a törvényben foglalt kötelezettségei-nek eleget tesz.. A közös képviselői megbízási díjról kiállított számla a közös képviselői tevékenység ellátásának számlában kifejezett munkadíja, természetszerűen nem tartalmazza a társasház önálló adóalanyiságával kapcsolatos költségeket. Kezelési gyakorlatunkban igen fontosnak tartjuk a T. Tulajdonostársak aktivitását, a Számvizsgáló Bizottsággal (továbbiakban SZVB) a korrekt és állandó együttműködést. A társasház szervezetében az SZVB. igen jelentős és fontos tisztséget tölt be ellenőrizve és figyelemmel kisérve a pénzügyi gazdálkodást. A tájékoztatását nagymértékben és hitelesen elősegíti a közös képviselő részéről a társasház havi vagy negyedévi könyvelési kivonatainak átadása az SZVB-nek, (cégünk egyedül Budapesten) minden évben kötelező érvénnyel a gazdasági év lezártával a társasház teljes éves könyvelésének, bizonylatainak kiadásával, kijuttatásával a társasházba, átadva azt az SZVB-nek, hogy otthon kényelmes keretek között azt áttekinthessék, ellenőrizhessék határidő megjelölése nélkül. Az éves könyvelés ellenőrzéséről jegyzőkönyv kerül felvételre. Az SZVB-nél lévő könyvelési iratanyagba bármelyik tulajdonostárs betekinthet, arról közvetlen ismereteket szerezhet. Az éves elszámoló közgyűlés és a megszavazásra kerülő új éves költségvetés is akkor hiteles, ha azt a közös képviselő mellett, maga az SZVB tagjai is előterjesztik, mint házban, helyben lakó tulajdonostársak támogatják azt. A társasház könyvelésében alkalmazott/kifejlesztett számítógépes programunk közérthetően szemlélteti a (természetesen a Számviteli törvény előírásainak alkalmazásával és betartásával az NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (régi néven: Apeh) előírásoknak megfelelően) a társasház pénzügyi tranzakcióit: bevételeket, kiadásokat stb. A tételcsoportos kimutatásokból Ön azonnal láthatja, hogy egyes tételcsoportoknál, pl. szemétszállítás, víz/csatornadíj, áramszámlák, hibaelhárítás, stb.: mikor és milyen összegű költségek merültek fel, - így az ellenőrzés és a várható költségek becslése is igen egyszerű. A program közös költségek befizetési és egyenleg kimutatás táblázata is igen szemléletes, - az egyenleg tartalmazza a nyitót, a fizetési kötelezettséget és a tényleges befizetést mind a társasház egészére, mind egyénileg albetétekre felbontva. A társasház működtetésére utaló fontos könyvelési kivonatokat a T.SZVB. részére szíves tájékoztatás vagy ellenőrzés céljából igényük szerint szolgáltatjuk, átadjuk. A társasház ügyviteli kiadásai a társasház kezelésében szükséges ügyintézési és adminisztratív feladatoktól függő. Ajánlatunk tájékoztató jellegű, pontosítani szükséges az Önök elvárásaival, pl. a költségek tulajdoni hányadtól eltérő megbontása: szemétszállítási díj, önálló vízóra elszámolása, különálló épületrészeket érintő esetleges elszámolások, kertgondozás, tervezett felújítási munkák, saját alkalmazott foglalkoztatása, az új társasházi törvényben megfogalmazott tervezett Alapító Okiratot érintő módosítások, stb. Közös képviseleti irodánk szolgáltatásai között szerepel a társasházban igényelt felújítási munkák bonyolítása, elvégeztetése, társasház felújítási pályázatok összeállítása, benyújtása, -nem egy általunk kezelt társasház nyert el közreműködésünkkel felújítási összeget, támogatást. A társasház tulajdonosai által felszerelt egyéni vízórák szerinti elszámolásnak, nem fizetett közös költség behajtásának akadálya nincs, erre azonban a társasház közgyűlésének

5 5. oldal határozatot kell hoznia. Irodánk természetesen már az új társasházakról szóló többször módosított 2003.évi CXXXIII.törvény (annak 2009.évi LXXXIX.tvr., törvénymódosítása), rendelkezései szerint jár el, képviselve a tulajdonostársi érdekeket, készíti el amennyiben igénylik a társasház működési szabályzatot, szükség esetén az Alapító Okirat módosítás tervezetét is közgyűlési jóváhagyásra. Megválasztásunk esetén az Önök társasháza részére ezen szolgáltatásaink is elérhetőek. Áraink az Ön előzetes tájékoztatását szolgálják. Szerződésünkben a felmondási idő mindkét fél részére 3 hónap, a felmondási idő alatt a szerződés érvényben van, hogy a társasház esetleges képviselőváltás során a zökkenőmentes átmenetet biztosíthassuk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk természetesen Cégbíróságnál bejegyzett több éve működő cég, tevékenységével összefüggően cégbiztosításait az Allianz Hungaria Biztosító Rt. ügyintézi. Őszintén reméljük, hogy tájékoztatónkban kitértünk minden olyan tevékenységünk ismertetésére, melyre vonatkozóan Ön informálódni kívánt. Természetesen egy előre egyeztetett időpontban a továbbiakban is készséggel állok szíves rendelkezésükre, mint a cég ügyvezetője az Önök elvárásainak, kezelési, képviseleti igényeinek megismerésére. Szíves további tájékoztatásra közöljük, hogy Budapest különböző kerületeiben kezeljük, illetve könyveljük társasházainkat. Társasházaink között van ahol a műszaki állapot igen kedvező (tatarozott ház), nemrég vagy most épült, illetve ahol pénzhiány miatt még sajnos a normál műszaki állapot is csak egy törekvés. Más házainkban a műszaki problémák jelentéktelenek, az ügyintézés inkább a jogi természetű ügyek képviseletére tolódik el, (melyet mint tájékoztatónkban szerepeltettünk megbízásos jogviszonyban láttatunk el. Az új építésű társasházakban általában a szavatossági, garanciális igények érvényesítése a meghatározó feladatkör. E megbízást sokéves társasházi gyakorlattal rendelkező ügyvéd, ügyvédi iroda látja el, természetesen semminemű akadálya nincs annak sem, hogy T.Cim az általa ismert és megnevezett jogi képviselőt bízza meg ügyeinek képviseletével. Képviseleti irodánk igen nagy gondot fordít a fizetendő közös költség és egyenlegek aktuális tájékoztatására, a hátralékok behajtására. A kerületek Polgármesteri Hivatalával kapcsolatunk igen korrekt, ennek megfelelően szerepelünk a hivatalok ingyenes kiadványaiban, rendszeres részvevői vagyunk a társasház számára vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatások pályázatainak. Cégünk a T.Tulajdonostársak ügyeinek személyes ügyintézésére a jó közlekedési lehetőséggel elérhető Bp.VII.ker.Nefelejcs u.41.szám alatt utcai ügyfélszolgálati irodát tart fenn, - javítási és felújítási munkákra valamint gyorsszolgálati hibaelhárításra nem saját alkalmazottat, hanem vállalkozókat foglalkoztat szerződésben rögzített feltételekkel, vagy egyedi megrendelések alapján sok éve kialakult cégünknek eredményesen dolgozó vállalkozói körben. Természetesen annak akadálya nincs, hogy korábban megbízott alkalmazottakat, vállalkozókat a továbbiakban is foglalkoztassák, ez az Önök döntési jogköre. Szeretnénk arról tájékoztatni Önöket, hogy a társasház napi működtetése eredményesebb amennyiben a társasháznak gondnoka van, -a házban lakók lakhatási körülményeit magasabb fokon biztosítja annak megléte. A gondok soron kívül jelzi a ház állagában, szerkezeti és gépészeti elemeiben történő meghibásodásokat, lezárja a meghibásodott közműveket, ellenőrzi a javításokat, közvetlen tájékoztatja az eseményekről a lakókat, a szakvállalatok és hatóságok ellenőrzési és karbantartási feladatainak ellátásához a bejutást biztosítja, a közműszolgáltatási órák, mérők leolvasását ellenőrzi, házirendben meghatározott módon a közös tulajdonú helyiségek kulcsait a tulajdonosok, lakók rendelkezésére bocsátja, a lakók postai küldeményeit távollétük esetén részükre átveheti, stb. Személyfelvonó üzemeltetés esetén hozzáértő gondok/liftkezelő szükségeltetik a mindennapi használat folyamatos fenntartásához. Több társasházunkban ezen feladatkört költségkímélés céljából a társasház egyik tulajdonostársa látja el térítésmentesen vagy díjazás ellenében, más

6 6. oldal házainkban vállalkozó látja el mindezen feladatokat. Megemlítendő, hogy gondnokot foglalkoztató társasházaink tisztábbak, kevésbe jut be a társasházba illetéktelen személy, nagyobb a vagyonbiztonság. A társasházi törvény szerint a társasház-közösség tulajdonostársai közgyűlésen dönthetnek lesz a közös képviselői feladatok ellátásáról. Honlapunkon szereplő tájékoztatóinkat szíveskedjenek áttekinteni, elolvasni, mindezek alapján dönteni,- ajánlatunkat felajánljuk a T.Közgyűlésnek. Amennyiben Önök ajánlatunkat elfogadnák, az Önök által meghatározott időponttól, szükség esetén már a közgyűlésüket követő naptól is vállaljuk a közös képviselői feladatok ellátását. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy cégünk társasházkezelést a társasház tulajdonostársi megkeresésére, közvetlen tárgyalást követően vállal, több pályázó közül közgyűlésen történő pályáztatásban nem vesz részt. Megválasztásunk esetén az alábbi szövegrész feltüntetése szükséges közgyűlési jegyzőkönyvükben. "A közgyűlés...(egyhangú vagy tulajdoni hányad szerinti többségi) szavazattal az E.Service Kft.-t (1078 Bp.Nefelejcs u.41. adószám: ) választotta meg közös képviselőnek, (ügyvezető: Sellei János). A Kft. a közölt információk alapján a... Budapest,... körút/tér/utca....sz.alatti társasház közös képviselői feladatainak ellátását írásbeli ajánlatának megfelelően nettó... Ft/hó + Áfa=...-Ft/hó megbízási díj számla díjazás ellenében vállalja. A közgyűlés ismeri az E.Service Kft. ajánlatát, annak részleteit és feltételeit, az egyeztetett ajánlat és a szerződéstervezet felolvasásra, elfogadásra került. A közgyűlés felhatalmazza a megválasztott új közös képviselőt az E.Service Kft-t a társasház bankszámla kezelésre, melyre a mindenkori ügyvezető, illetve az általa kijelőlt E.Service Kft. cégmegbízott együtt vagy külön külön is jogosult (OTP Bank... Bp.... ker.... körút/tér/utca....sz.alatti fiók: számlaszám: ) valamint, hogy társasház nevében és érdekében a hivatalos szerveknél, TB-nél, NAV-nál (Apeh), szolgáltatóknál, stb. eljárjon. A közgyűlés a közös képviselői teendők ellátására vonatkozó határozatlan idejű megbízási szerződés megkötésére a társasház közgyűlése a Számvizsgáló Bizottságot felhatalmazza. A megválasztott új közös képviselő tevékenységének kezdete: hó...nap. " Őszintén reméljük, hogy írásbeli tájékoztatásunk választ adott Önnek kezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos főbb kérdéseire. Budapest, Tisztelettel:

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM

- továbbiakban együttesen Fél vagy Felek. között alulírott helyen és időben a következő feltételek szerint: 1. PREAMBULUM Közszolgáltatási szerződés amely létrejött, -egyrészről- Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata (székhelye: 1092 Budapest, Bakáts tér 14; adószáma: 15735722-2-43; képviseli: dr. Bácskai

Részletesebben

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai!

Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! 2015. július 1. Tisztelt Garai u. 25. társasház tulajdonosai! Mint Önök által ismert, az 1950-es években épült lakóépületük cserepezése rossz állapotban van, felújításra szorul. Évek óta bontott cserépvásárlásra,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI v4 KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készült: Kiadva: Érvényes: 2013. április 1. Leitner László ügyvezető igazgató 2013. április 1-től Tartalom I. A Társaság adatai, tevékenységi köre, jogállása...4 1. Bevezetés...4

Részletesebben

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG AGRIA VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1. A részvénytársaság alapítása... 4 2. A részvénytársaság adatai... 4 3. A társaság telepei... 5 3.1.

Részletesebben

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.)

A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A Genertel Biztosító Zrt. Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítási Feltételei és Ügyféltájékoztatója 3. (Feltételek 3.) A GENERTEL BIZTOSÍTÓ ZRT. KÖTELEZŐ GÉPJÁRMŰ FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEI ÉS ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2015 Tartalomjegyzék I. Jogszabályi háttér 2 II. Az intézmény elnevezése, besorolása, jogi státusza, alaptevékenysége kormányzati funkció szerint 3 III. Az intézmény

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014 GANZ ÁBRAHÁM KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 1195 Budapest Üllői út 303. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mellékletek jegyzéke... 5 1. Bevezetés...

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. Általános rendelkezések. 1. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2015. (VI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés egyes szabályairól Kiskunhalas Város Önkormányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ. I. A támogatás célja AJKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P Á L Y Á Z A T I Ú T M U T A T Ó A HAGYOMÁNYOS TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK SZÉNDIOXID-KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉST EREDMÉNYEZŐ ENERGIA-HATÉKONYSÁGI FELÚJÍTÁST MEGVALÓSÍTÓ BERUHÁZÁSAINAK

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A Jedlik Ányos Klaszter létrehozására Amely létrejött az 1. sz. mellékletben feltüntetett Együttműködő Felek között (a továbbiakban Együttműködő Felek ) a mai napon az alábbi

Részletesebben

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G

A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G A P L A N I N V E S T B R Ó K E R Z Á R T K Ö R Ű R É S Z V É N Y T Á R S A S Á G Ü Z L E T S Z A B Á L Y Z A T A ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI F E L T É T E L E I A Társaság Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete

Részletesebben

Tartalomjegyzék I. A szabályzat célja... 3 II. Az intézmények jogállása... 5 III. A költségvetés tervezése... 7 IV. Létszám- és bérgazdálkodás... 11 V. Állami vagyonnal való gazdálkodás... 11 VI. Kötelezettségvállalás

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Iktatási szám: SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Jóváhagyom: Sátoraljaújhely, 2010. június 30. dr. Illésné Szilágyi Szilvia mb. gazdasági igazgató dr. Borzi Márta minőségirányítási

Részletesebben

Szervezeti és Működési

Szervezeti és Működési Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu OM azonosító: 035770 Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1 A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA, JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF)

Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Könyvvizsgálók, adótanácsadók, könyvelők, bérszámfejtők felelősségbiztosításának feltételei (KTSZF) Hatályos: 2010. október 19. napjától Nysz.: 14438 Tartalomjegyzék Ügyféltájékoztató........................................................................................

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. augusztus 24. Ára: 3970 Ft 10. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2010. évi LIII. törvény 2010. évi LVII. törvény 2010. évi LXXIV. törvény 2010.

Részletesebben

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, a 2014. évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram és Intézkedési Terv keretében pályázatot hirdet a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BORSOSBERÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2644 Borsosberény, Petőfi út 161. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013. január 1-jétől A szervezeti és működési szabályzatot 2013. január 1. napjától

Részletesebben

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF)

AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) IEC Internet ÁSZF 2012. január 01. AZ INTEREURO COMPUTER KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. INTERNETSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (RÖVID NEVE: INTERNET ÁSZF) Hatályos: 2012. január

Részletesebben

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI.

A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. A Planinvest Bróker Zrt. a 2013 évi LII törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről szóló 2007. évi CXXXVI. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításának hatályba lépését követően

Részletesebben

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012.

BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. K-398/2014. BAKONY VOLÁN KÖZLEKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2012. A 2013. december 19-i módosítással egységes szerkezet TARTALOMJEGYZÉK A SZERVEZETI MŰKÖDÉSI

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57.

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY 5500 GYOMAENDRŐD HŐSÖK ÚTJA 57. Szervezeti és Működési Szabályzat Készült : 2009.07.01. I. fejezet Általános működési elemek I./1. Az intézet adatai: Megnevezés: Városi Egészségügyi

Részletesebben

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei

M70 Group. Általános Szerződési Feltételei M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei egységes szerkezetben Hatályba lépés kelte: 2015.

Részletesebben