Közös képviselet árajánlat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közös képviselet árajánlat"

Átírás

1 1. oldal E.Service VÁLLALKOZÓ, SZERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. társasház képviseleti irodája 1078 Budapest, Nefelejcs u.41. telefon/fax: postacím: 1437 Budapest, pf.:813 Tisztelt Számvizsgáló Bizottság! Tisztelt Tulajdonostársak! Megköszönve szíves érdeklődésüket, tájékoztatjuk Önöket részletesen és tételesen felsorolva mindazon feladatokat, melyeket komplex szolgáltatásunk tartalmaz. Megvalósításukat munkatársaink képzettsége, ügyviteli munkánkban a számítógépes, speciális társasházakra vonatkozó programjaink teszik lehetővé. A karbantartói hátteret az általunk szervezett és foglalkoztatott, karbantartási, javítási munkára specializálódott, megbízható, kis rezsivel dolgozó lehetőleg egy-két fős vállalkozók, mesteremberek munkájával biztosítjuk. A cég kis létszámú, team jellegű. A speciális feladatokat a jól bevált nyugateurópai minta alapján nemcsak saját alkalmazottal, hanem e tevékenység ellátására sikeresen pályázott szakemberek bevonásával biztosítjuk, jogászok, ügyvédek, szakértők, pénzügyi és adójogi szakemberek segítik esetenként mindennapi munkánkat, hogy Önöknek a lehető legjobbat nyújthassuk. Mindezeket, úgy ügyviteli, mint műszaki vonatkozásban az ügyvezető közvetlen irányítja, bonyolításukban felhasználva 25 éves építőipari vezetői, vállalkozási főmérnöki, ügyvezető igazgatói, manageri gyakorlatát. Önnek így nem egy, több közös képviselője van, társasháza közös tulajdonú ügyeit mindig az a munkatársunk ügyintézi, aki azt a leghatékonyabban és leghozzáértőbben tudja elvégezni. Képviseleti irodánkban tett telefoni vagy személyes bejelentéseire munkatársaink bármelyike azonnal intézkedik, így Önt nem érheti hátrány esetleges betegállományi, szabadságos távollét esetén sem. Az E.Service Kft. egyéni cég. Alapítói magánszemélyek, nem a korábbi ingatlankezelő vállalat utódja, vagy kivált tagja. Munkánk magas színvonalú, ezért e területen nyújtott legjobb szolgáltatás mellett áraink igen kedvezőek, díjazásunk általában nettó Ft/albetét/hó, de minimum nettó Ft/hó., melyet a nagyobb albetétszám, épülettömb esetén árengedménnyel, vagy akciós áraink során tovább mérsékelünk. Árpolitikánk, hogy szolgáltatásunkat a kevésbé fizetőképes, rossz műszaki állapotú ház is igénybe vehesse. Saját központi fűtési hálózattal, kazánnal rendelkező társasházaknál díjazásunk a megnövekedett könyvelési és kezelési feladatok miatt egy kissé magasabb nettó Ft/albetét, de minimum nettó Ft/hó. Díjazásunk lehet ennél alacsonyabb is, ha a T. Megrendelő nem igényli valamennyi szolgáltatásunkat. Őszintén reméljük, hogy társasházuk felsorolt ajánlataink közül találnak olyan változatot, mely leginkább megfelel igényeiknek. Szolgáltatási díjaink nem tartalmazzák a társasházi alkalmazottak bérszámfejtését, adóbevallásait, alkalmazottak, társasház bevétel adóbevallását, valamint a társasházi törvényben előírt gazdasági ellenőrzést segítő személy költségét, - az ezekre vonatkozó jogszabályok folyamatos változásait is figyelembe véve ajánlatunkat az ajánlatkérés időszakában érvényben lévő jogszabályok alapján állítjuk össze.

2 2. oldal Komplex szolgáltatásunk tartalmazza: A közös képviselő ellátja mindazokat a feladatokat, melyeket a társasházakról szóló többször módosított 2003.évi CXXXIII.törvény (2009. évi LXXXIX.tvr., 2010.december 23.tvr. törvénymódosítása), illetve a társasház Alapító Okirata, valamint a vonatkozó pénzügyi és egyéb jogszabályok a közös képviselő feladatainak előírnak: - a Társasház éves költség-tervezetének illetve költségvetésének elkészítése, - a Társasház könyvelésének vezetése a hatályos jogszabályok szerint, - a Társasház üzemeltetési és felújítási, stb. számláinak kezelése, - a társasház tulajdonostársainak bejelentése és átadott iratok alapján az ingatlan vétele, elidegenítése során bekövetkezett változások figyelembe vételével a befizetett közös költségek könyvelése a mindenkori hiteles tulajdoni hányad szerint tárgyhónaponként egyszer, - a hatóságilag előírt műszaki vizsgálatok elvégeztetése, ellenőrzése, - ügyfélszolgálati irodánk által a társasház közös tulajdonú ügyeinek intézése - a Társasház alkalmazottai felett a munkáltatói jogok gyakorlása és tevékenységük ellenőrzése, - a Társasház felújítási és karbantartási munkálatainak, illetve mindazon műszaki beruházásainak elvégeztetése, melyek szükségességéről a közgyűlés döntött, az elvégzett munkák ellenőrzése, - évközbeni bejelentések alapján a közös tulajdonban szükséges javítási munkák elvégeztetése, - a tulajdonosi befizetések nyilvántartása, hátralék esetén felszólításuk a közös költségek fizetésére, elmaradásuk teljesítésére, - hasznosítás, bérbeadás közgyűlési felhatalmazás alapján, a Társasház közös tulajdoni illetőségű területeire a szerződés megkötése, - szervezési munkák a társasház működésének biztosítására, /a képviselet házfelügyelői teendőket nem lát el, az e feladatok ellátására vállalkozó munkaköri feladatait szervezi./ - képviseleti jogkör ellátása harmadik személlyel szemben, hatóságok, bíróságok előtt, - kapcsolattartás a társasház SZVB-vel, Amennyiben az Ön érdeklődése vonatkozik az általunk kezelt társasházakban fizetett közös költségek iránt is, tisztelettel tájékoztatjuk, hogy a fizetendő közös költség mértéke összefügg az Önök igényével, a társasház műszaki állapotával, közös tulajdonban lévő helyiségeik, falfelületeik hasznosíthatósá-gával, stb. Cégünk teljes, mindennapi ismeretekkel rendelkezik a kerületek problémáiról, a társasházak fenntartási költségeiről. Van olyan társasházunk, ahol a közös költség csak 150.-Ft/m2/hó, a rosszabb műszaki állapotban lévő felújításra gyűjtő társasházaknál természetesen ennél több, folyamatosan pályázatokon egyéb önkormányzati támogatással évente szakaszosan felújítandó társasházaknál Ft/hó, 300 Ft feletti összeget is elérheti, ahol viszont a társasházak elkülönített önereje milliós nagyságrendű. Képviseletünk a többi kezelőtől eltérően a tulajdonosi érdekeket a legmesszebbmenőkig képviseli, így előfordul az is, hogy pert kényszerülünk indítani ennek érvényesíttetésére. A Társasház közös ügyeiben az Önök által felhatalmazott, megbízott Bizottság dönt, ismeri a beérkezett ajánlatokat, aláírásával a szerződéseket hitelesíti. A kifizetéseket általában átutalási megbízásokon teljesítjük, mely csak minimális készpénzforgalmat igényel az Önök egyszámlájáról.

3 3. oldal Amikor Ön és tulajdonostársai arról döntenek, hogy e feladatok ellátásával kit is bíznak majd meg, szíveskedjen figyelembe venni, az Önök ingatlana több 100 millió Ft.értéket képvisel, amely kezelése szakembereket igényel, akik munkájukat hozzáértéssel és felelősséggel végzik és nem csupán jószándékú vállalkozók vagy társaságok. Cégünk Vállalkozó, Szervező és Tanácsadó Kft. melynek megfelelően a többi társasházkezelőtől eltérően mi a társasházat és annak tevékenységeit szervezzük, menedzseljük vagyis lehetőségeinek keretein belül az eredményes gazdálkodását kívánjuk megteremteni, kezelési tevékenységének ellátása mellett. Az Ön érdeke is, hogy társasházát a lehető legkevesebb költséggel hatékonyan üzemeltesse. Tisztelettel tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk minden évben az év végi zárást követően kialakítja az elkövetkezendő évi árpolitikáját, mérlegelve az esetleges kedvezményadás és akciók lehetőségét. Akcióink azt a célt szolgálják, hogy cégünk szolgáltatásait egyrészt a kedvezőtlenebb anyagi helyzetben lévő társasház közösségek is igénybe vehessék, másrészt kedvezményt adjunk olyan társasházaknak, ahol az év első negyedévében részt vehetünk a tárgyévi költségvetés kialakításában cégünket közös képviselőnek megválasztó új társasházakban. Most aktuális kedvezményeinkkel az alábbiakban ajánlhatjuk fel szolgáltatásainkat Önöknek, és a Tisztelt Közgyűlésnek: Központi fűtés és melegvíz ellátás nélkül: Hőszolgáltatói központi fűtés/melegvíz ellátás, a lakók a szolgáltatási díjat közvetlen a szolgáltatónak fizetik. a fűtést és melegvíz ellátást a tulajdonostársak egyedi készülékeikkel biztosítják, mely szolgáltatási díjat a lakók közvetlen a szolgáltatónak fizetik, Díjazásunk/ akciós ajánlataink:...20 albetét alatt egységesen nettó Ft+Áfa/hó albetétig nettó 1300 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1200 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1100 Ft.+Áfa/hó A társasház saját kazánnal, központi fűtés/melegvíz hálózattal rendelkezik, de más közösségeknek, más társasházaknak e szolgáltatást nem nyújtja. Az elszámoló közgyűlés során megszavazott közös költséget fizetnek a fűtés/melegvíz ellátásra is. Díjazásunk/ akciós ajánlataink:...20 albetét alatt egységesen nettó Ft+Áfa/hó albetétig nettó 1500 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1400 Ft.+Áfa/hó albetétig nettó 1300 Ft.+Áfa/hó albetét= lakás és üzlethelyiség az Alapító Okirat felsorolása szerint/ Ajánlatunkban az általános üzemeltetési módokat vettük figyelembe, amikor társasházuk alkalmazottat nem foglalkoztat, közös költségen felül bérleti díjból származó bevételük nincs, az éves fűtéselszámolás általában egy havi költségkihatását nem vettük figyelembe. Ajánlatainkban megjelőlt megbízási díjunk számla összegért vállaljuk az Önök társasházának ajánlatunk szerinti képviseletét, a közös képviselői tevékenység ellátását. Az ajánlati ár a törvény szerinti 25% Áfa összeget tartalmaz.

4 4. oldal Amennyiben az Önök társasházára vonatkozó igény fentiektől eltérő, szíveskedjen az eltéréseket megjelölve ajánlatot kérni KAPCSOLAT oldalunkon. Ez esetben is akciós ajánlatainkról immár társasházukra szabottan a legrövidebb időn belül tájékoztatjuk. A közös képviselővel kötött megbízási szerződésben szereplő megbízási díj azon az alapfeltételezésen alapul, hogy Megbízó, a társasház Tulajdonostársai is teljes körűen közreműködnek társasházuk sikeres működtetése érdekében, mind Megbízó, mind Megbízott a törvényben foglalt kötelezettségei-nek eleget tesz.. A közös képviselői megbízási díjról kiállított számla a közös képviselői tevékenység ellátásának számlában kifejezett munkadíja, természetszerűen nem tartalmazza a társasház önálló adóalanyiságával kapcsolatos költségeket. Kezelési gyakorlatunkban igen fontosnak tartjuk a T. Tulajdonostársak aktivitását, a Számvizsgáló Bizottsággal (továbbiakban SZVB) a korrekt és állandó együttműködést. A társasház szervezetében az SZVB. igen jelentős és fontos tisztséget tölt be ellenőrizve és figyelemmel kisérve a pénzügyi gazdálkodást. A tájékoztatását nagymértékben és hitelesen elősegíti a közös képviselő részéről a társasház havi vagy negyedévi könyvelési kivonatainak átadása az SZVB-nek, (cégünk egyedül Budapesten) minden évben kötelező érvénnyel a gazdasági év lezártával a társasház teljes éves könyvelésének, bizonylatainak kiadásával, kijuttatásával a társasházba, átadva azt az SZVB-nek, hogy otthon kényelmes keretek között azt áttekinthessék, ellenőrizhessék határidő megjelölése nélkül. Az éves könyvelés ellenőrzéséről jegyzőkönyv kerül felvételre. Az SZVB-nél lévő könyvelési iratanyagba bármelyik tulajdonostárs betekinthet, arról közvetlen ismereteket szerezhet. Az éves elszámoló közgyűlés és a megszavazásra kerülő új éves költségvetés is akkor hiteles, ha azt a közös képviselő mellett, maga az SZVB tagjai is előterjesztik, mint házban, helyben lakó tulajdonostársak támogatják azt. A társasház könyvelésében alkalmazott/kifejlesztett számítógépes programunk közérthetően szemlélteti a (természetesen a Számviteli törvény előírásainak alkalmazásával és betartásával az NAV Nemzeti Adó- és Vámhivatal (régi néven: Apeh) előírásoknak megfelelően) a társasház pénzügyi tranzakcióit: bevételeket, kiadásokat stb. A tételcsoportos kimutatásokból Ön azonnal láthatja, hogy egyes tételcsoportoknál, pl. szemétszállítás, víz/csatornadíj, áramszámlák, hibaelhárítás, stb.: mikor és milyen összegű költségek merültek fel, - így az ellenőrzés és a várható költségek becslése is igen egyszerű. A program közös költségek befizetési és egyenleg kimutatás táblázata is igen szemléletes, - az egyenleg tartalmazza a nyitót, a fizetési kötelezettséget és a tényleges befizetést mind a társasház egészére, mind egyénileg albetétekre felbontva. A társasház működtetésére utaló fontos könyvelési kivonatokat a T.SZVB. részére szíves tájékoztatás vagy ellenőrzés céljából igényük szerint szolgáltatjuk, átadjuk. A társasház ügyviteli kiadásai a társasház kezelésében szükséges ügyintézési és adminisztratív feladatoktól függő. Ajánlatunk tájékoztató jellegű, pontosítani szükséges az Önök elvárásaival, pl. a költségek tulajdoni hányadtól eltérő megbontása: szemétszállítási díj, önálló vízóra elszámolása, különálló épületrészeket érintő esetleges elszámolások, kertgondozás, tervezett felújítási munkák, saját alkalmazott foglalkoztatása, az új társasházi törvényben megfogalmazott tervezett Alapító Okiratot érintő módosítások, stb. Közös képviseleti irodánk szolgáltatásai között szerepel a társasházban igényelt felújítási munkák bonyolítása, elvégeztetése, társasház felújítási pályázatok összeállítása, benyújtása, -nem egy általunk kezelt társasház nyert el közreműködésünkkel felújítási összeget, támogatást. A társasház tulajdonosai által felszerelt egyéni vízórák szerinti elszámolásnak, nem fizetett közös költség behajtásának akadálya nincs, erre azonban a társasház közgyűlésének

5 5. oldal határozatot kell hoznia. Irodánk természetesen már az új társasházakról szóló többször módosított 2003.évi CXXXIII.törvény (annak 2009.évi LXXXIX.tvr., törvénymódosítása), rendelkezései szerint jár el, képviselve a tulajdonostársi érdekeket, készíti el amennyiben igénylik a társasház működési szabályzatot, szükség esetén az Alapító Okirat módosítás tervezetét is közgyűlési jóváhagyásra. Megválasztásunk esetén az Önök társasháza részére ezen szolgáltatásaink is elérhetőek. Áraink az Ön előzetes tájékoztatását szolgálják. Szerződésünkben a felmondási idő mindkét fél részére 3 hónap, a felmondási idő alatt a szerződés érvényben van, hogy a társasház esetleges képviselőváltás során a zökkenőmentes átmenetet biztosíthassuk. Tájékoztatjuk Önöket, hogy cégünk természetesen Cégbíróságnál bejegyzett több éve működő cég, tevékenységével összefüggően cégbiztosításait az Allianz Hungaria Biztosító Rt. ügyintézi. Őszintén reméljük, hogy tájékoztatónkban kitértünk minden olyan tevékenységünk ismertetésére, melyre vonatkozóan Ön informálódni kívánt. Természetesen egy előre egyeztetett időpontban a továbbiakban is készséggel állok szíves rendelkezésükre, mint a cég ügyvezetője az Önök elvárásainak, kezelési, képviseleti igényeinek megismerésére. Szíves további tájékoztatásra közöljük, hogy Budapest különböző kerületeiben kezeljük, illetve könyveljük társasházainkat. Társasházaink között van ahol a műszaki állapot igen kedvező (tatarozott ház), nemrég vagy most épült, illetve ahol pénzhiány miatt még sajnos a normál műszaki állapot is csak egy törekvés. Más házainkban a műszaki problémák jelentéktelenek, az ügyintézés inkább a jogi természetű ügyek képviseletére tolódik el, (melyet mint tájékoztatónkban szerepeltettünk megbízásos jogviszonyban láttatunk el. Az új építésű társasházakban általában a szavatossági, garanciális igények érvényesítése a meghatározó feladatkör. E megbízást sokéves társasházi gyakorlattal rendelkező ügyvéd, ügyvédi iroda látja el, természetesen semminemű akadálya nincs annak sem, hogy T.Cim az általa ismert és megnevezett jogi képviselőt bízza meg ügyeinek képviseletével. Képviseleti irodánk igen nagy gondot fordít a fizetendő közös költség és egyenlegek aktuális tájékoztatására, a hátralékok behajtására. A kerületek Polgármesteri Hivatalával kapcsolatunk igen korrekt, ennek megfelelően szerepelünk a hivatalok ingyenes kiadványaiban, rendszeres részvevői vagyunk a társasház számára vissza nem térítendő, illetve visszatérítendő támogatások pályázatainak. Cégünk a T.Tulajdonostársak ügyeinek személyes ügyintézésére a jó közlekedési lehetőséggel elérhető Bp.VII.ker.Nefelejcs u.41.szám alatt utcai ügyfélszolgálati irodát tart fenn, - javítási és felújítási munkákra valamint gyorsszolgálati hibaelhárításra nem saját alkalmazottat, hanem vállalkozókat foglalkoztat szerződésben rögzített feltételekkel, vagy egyedi megrendelések alapján sok éve kialakult cégünknek eredményesen dolgozó vállalkozói körben. Természetesen annak akadálya nincs, hogy korábban megbízott alkalmazottakat, vállalkozókat a továbbiakban is foglalkoztassák, ez az Önök döntési jogköre. Szeretnénk arról tájékoztatni Önöket, hogy a társasház napi működtetése eredményesebb amennyiben a társasháznak gondnoka van, -a házban lakók lakhatási körülményeit magasabb fokon biztosítja annak megléte. A gondok soron kívül jelzi a ház állagában, szerkezeti és gépészeti elemeiben történő meghibásodásokat, lezárja a meghibásodott közműveket, ellenőrzi a javításokat, közvetlen tájékoztatja az eseményekről a lakókat, a szakvállalatok és hatóságok ellenőrzési és karbantartási feladatainak ellátásához a bejutást biztosítja, a közműszolgáltatási órák, mérők leolvasását ellenőrzi, házirendben meghatározott módon a közös tulajdonú helyiségek kulcsait a tulajdonosok, lakók rendelkezésére bocsátja, a lakók postai küldeményeit távollétük esetén részükre átveheti, stb. Személyfelvonó üzemeltetés esetén hozzáértő gondok/liftkezelő szükségeltetik a mindennapi használat folyamatos fenntartásához. Több társasházunkban ezen feladatkört költségkímélés céljából a társasház egyik tulajdonostársa látja el térítésmentesen vagy díjazás ellenében, más

6 6. oldal házainkban vállalkozó látja el mindezen feladatokat. Megemlítendő, hogy gondnokot foglalkoztató társasházaink tisztábbak, kevésbe jut be a társasházba illetéktelen személy, nagyobb a vagyonbiztonság. A társasházi törvény szerint a társasház-közösség tulajdonostársai közgyűlésen dönthetnek lesz a közös képviselői feladatok ellátásáról. Honlapunkon szereplő tájékoztatóinkat szíveskedjenek áttekinteni, elolvasni, mindezek alapján dönteni,- ajánlatunkat felajánljuk a T.Közgyűlésnek. Amennyiben Önök ajánlatunkat elfogadnák, az Önök által meghatározott időponttól, szükség esetén már a közgyűlésüket követő naptól is vállaljuk a közös képviselői feladatok ellátását. Tisztelettel tájékoztatjuk, hogy cégünk társasházkezelést a társasház tulajdonostársi megkeresésére, közvetlen tárgyalást követően vállal, több pályázó közül közgyűlésen történő pályáztatásban nem vesz részt. Megválasztásunk esetén az alábbi szövegrész feltüntetése szükséges közgyűlési jegyzőkönyvükben. "A közgyűlés...(egyhangú vagy tulajdoni hányad szerinti többségi) szavazattal az E.Service Kft.-t (1078 Bp.Nefelejcs u.41. adószám: ) választotta meg közös képviselőnek, (ügyvezető: Sellei János). A Kft. a közölt információk alapján a... Budapest,... körút/tér/utca....sz.alatti társasház közös képviselői feladatainak ellátását írásbeli ajánlatának megfelelően nettó... Ft/hó + Áfa=...-Ft/hó megbízási díj számla díjazás ellenében vállalja. A közgyűlés ismeri az E.Service Kft. ajánlatát, annak részleteit és feltételeit, az egyeztetett ajánlat és a szerződéstervezet felolvasásra, elfogadásra került. A közgyűlés felhatalmazza a megválasztott új közös képviselőt az E.Service Kft-t a társasház bankszámla kezelésre, melyre a mindenkori ügyvezető, illetve az általa kijelőlt E.Service Kft. cégmegbízott együtt vagy külön külön is jogosult (OTP Bank... Bp.... ker.... körút/tér/utca....sz.alatti fiók: számlaszám: ) valamint, hogy társasház nevében és érdekében a hivatalos szerveknél, TB-nél, NAV-nál (Apeh), szolgáltatóknál, stb. eljárjon. A közgyűlés a közös képviselői teendők ellátására vonatkozó határozatlan idejű megbízási szerződés megkötésére a társasház közgyűlése a Számvizsgáló Bizottságot felhatalmazza. A megválasztott új közös képviselő tevékenységének kezdete: hó...nap. " Őszintén reméljük, hogy írásbeli tájékoztatásunk választ adott Önnek kezelési gyakorlatunkkal kapcsolatos főbb kérdéseire. Budapest, Tisztelettel:

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Püspökladányi Víziközmű Társulat Elnökétől 4150 Püspökladány, Kossuth u. 26. E L Ő T E R J E S Z T É S a Víziközmű Társulat 2013. I. negyedévi gazdálkodásáról készült beszámoló elfogadásáról Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT

EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETŰ ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 49.., valamint a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

A rendelet hatálya Általános rendelkezések

A rendelet hatálya Általános rendelkezések 1. oldal A Tolna Megyei Önkormányzat 13/1997. (X. 2.) önkormányzati rendelete 1 a tulajdonában lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek - a módosításokkal egységes szerkezetben - 2 A Tolna

Részletesebben

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!!

Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! http:// Könyvelési díj és bérszámfejtési díj AKCIÓ!!! Kezdő társaságok cégalapítása ingyenes, amennyiben a könyvelésével 2 évre társaságunkat bízza meg! Számviteli politikáját, pénzkezelési -, leltározási

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata 1.) A társaság neve, székhelye, jogállása 1.1.) A társaság neve: Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság 1.2.)

Részletesebben

A 1.. Bp., : ker. út... sz.

A 1.. Bp., : ker. út... sz. A honlapon fellelhető információkat a VIKTÓRIA TÁRSASHÁZ RENDSZER, mint társasház-kezelési modell dokumentációinak felhasználásával dolgoztuk fel. A rendszer dokumentáció fejlesztése folyamatos és a mindenkori

Részletesebben

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról

Budapest Józsefváros Önkormányzatának. a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzatának 34/2003. (VI.16.) ök. sz. rendelete a társasházak felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásokról Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban

Részletesebben

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására

a Képviselő-testülethez az önkormányzat jogi képviseletével kapcsolatos ügyvédi megbízás jóváhagyására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 506/2014. 6. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez az önkormányzat

Részletesebben

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET

Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET Megbízási szerződés közös képviselet ellátására TERVEZET mely létrejött egyrészről a Bp...sz. alatti Társasház (székhelye:.., adószáma:.) mint Megbízó (továbbiakban: Megbízó), másrészről a (székhelye:..,

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére

A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A Alapítvány, társadalmi szervezet, köztestület, közhasznú társaság részére Tanácsadás telefonon, írásban: Telefon: 237-9826, 237-9800/147 Telefax: 237-9821

Részletesebben

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére

Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére Az előterjesztés száma: 8/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! A Decs Kulturális,

Részletesebben

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL?

TÁRSASHÁZI KISOKOS HOGYAN ÉRTÉKESÍTHETŐ A KÖZÖS TULAJDONI RÉSZ, KI DÖNTHET AZ ELIDEGENÍTÉSRŐL? TÁRSASHÁZI KISOKOS MIKOR ALAPÍTHATÓ TÁRSASHÁZ? Társasházat fennálló vagy felépítendő épületre lehet alapítani, ha abban legalább két, külön tulajdonként bejegyezhető lakás, illetőleg nem lakás céljára

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése.

BESZÁMOLÓ. 1. Ingatlanok nyilvántartásba vétele, számítógépen történő rögzítése. BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év I. negyedévi gazdálkodásáról, működéséről A 2012. évben elvégzendő feladatainkat elsősorban az Újtelepi Városrészen megvalósítandó szennyvízberuházással

Részletesebben

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.

Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata. A bérleti díjból megvalósuló beruházások az Önkormányzat tulajdonába kerülnek. Bérleti díjból megvalósuló beszerzések beruházási szabályzata 2. sz. melléklet A szabályzat az Önkormányzattal a fürdővagyon használatba adására és annak működtetésére kötött szerződés 13. pontjában kapott

Részletesebben

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata

Pálmonostora Község Önkormányzat. Polgármesteri Hivatalának. Szervezeti és Működési Szabályzata Pálmonostora Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rend. 10.. (4)

Részletesebben

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására

Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására 14253058 S algó Vagyon Kft. Salgótarján SV/2.411-2/2015 Javaslat a Salgótarján, Játszó út 2. 4/1 szám alatti lakás műterem céljára történő bérbeadására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (IX.25.) önkormányzati rendelete a társasházak magánerős felújításához és a városi közműhálózatok magánerős építéséhez nyerhető pénzügyi támogatásról

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai

A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A háztartási munkára létesített munkavégzés szabályai A természetes személyek között háztartási munkára létesített munkavégzésre irányuló jogviszony szabályairól 2010. augusztus 15. napjától a 2010. évi

Részletesebben

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása

Iktsz.: 9. melléklet. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása Iktsz.: 9. melléklet EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 1. sz. Módosítása mely létrejött egyrészről név: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata székhelye: 3525 Miskolc, Városház tér 8. képviselő: Dr. Kriza Ákos

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET. a tulajdonát képező PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Makó Város Önkormányzata EGYFORDULÓS, NYÍLT PÁLYÁZATOT HIRDET a tulajdonát képező MAKÓ, SZÉCHENYI TÉR 10. SZÁM ALATTI KORONA ÜZLETI SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT I. EMELET, 201-208-AS 51 m 2 ALAPTERÜLETŰ

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens

ELŐTERJESZTÉS. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, június 25-i ülésére. Az előterjesztést készítette: oktatási referens ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Képviselő-testületének, 2008. június 25-i ülésére Tárgy:Fejlesztő pedagógus alkalmazása Az előterjesztést készítette: Hum József oktatási referens Előterjesztő: dr. Kelemen

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl

Letenye Város Önkormányzatának. 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete. az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl Letenye Város Önkormányzatának 11/1995. (VI. 21.) számú rendelete az önkormányzati tulajdonban lév lakások elidegenítésérl (egységes szerkezetbe foglalt szöveg) Letenye Város Önkormányzata a lakások és

Részletesebben

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA

HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA HEVES MEGYEI KORMÁNYHIVATAL GYÖNGYÖSI JÁRÁSI HIVATALA TÁRSASHÁZKEZELŐI TEVÉKENYSÉG BEJELENTÉSE 1. Az ügy rövid leírása A társasházkezelői tevékenység olyan, a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és

Részletesebben

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l

KIVONAT. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l KIVONAT Szentendre Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2003. december 16-i ülésér l készült jegyz könyvéb l 31. El terjesztés a Lengyel Kisebbségi Önkormányzattal kötend megállapodás jóváhagyására

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Dunaföldvári Települési és a Dunaföldvári Cigány Települési Kisebbségi Önkormányzat között A helyi cigány kisebbség közösségi jogainak érvényesítése érdekében a Dunaföldvári

Részletesebben

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f.

Erről értesül: 1. Nagy Szilárd polgármester 2. Dr Fekete Nóra jegyző 3. Csató Ferenc és Csató Ferencné Kengyel, Kossuth út Irattár. K.m.f. rendkívüli ZÁRT ülés könyvéből. 72/2015.(VI.22.) Kt. Az önkormányzat 23/2015.(II.26.) határozatának módosításáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 23/2015.(II.26.) Kt határozatát az alábbiak

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 11/2005. (III.10.) számú rendelete MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 11/2005. (III.10.) számú rendelete a településkép javítását és védelmét szolgáló Pénzügyi Alapból juttatható támogatás feltételeiről és a pályázati eljárás rendjéről

Részletesebben

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága

Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Intézményműködtetés, valamint az új Teleki téri Piac és Termelői Piac vezetőinek képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát.

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: május 21. Author. Author Deleted: október HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2015. május 21. Deleted: 3 Deleted: október Deleted: 0 TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése. 3 1. A HTE képviselete.

Részletesebben

Király és Társa Kft. 1066 Budapest, Ó utca 39. Tel.: 312-8391 Fax: 302-3905 E-mail: info@kiralyestarsa.hu

Király és Társa Kft. 1066 Budapest, Ó utca 39. Tel.: 312-8391 Fax: 302-3905 E-mail: info@kiralyestarsa.hu Budapest, 2011.07.07. AJÁNLATTÉTEL Társasház közös képviseletének ellátására Tisztelt Hölgyem! Tisztelt Uram! Személyesen is tapasztalták, hogy társasházuk közös képviseletének ellátása milyen sokrétű

Részletesebben

A Hírlevélben ismertetett, Dr. Hidasi Gábor ügyvéd által az új Társasházi Törvényről készült anyagának összefoglalása Az 1997. évi társasházi törvény hatályát vesztette. A társasházakról szóló 2003. évi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2.

J A V A S L A T. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály. Ózd, február 2. ss J A V A S L A T a nem lakáscélú helyiségekre megkötött vagyonkezelési szerződés felmondásával kapcsolatos elszámolásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési Osztály Ózd, 2017.

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON

4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003.számú ÜGYVITELI UTASÍTÁS INGATLANRÉSZEK, HELYISÉGEK BÉRBEVÉTELÉVEL KAPCSOLATOS ÜGYVITELI FOLYAMATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL A GAZDASÁGI FŐIGAZGATÓSÁGON 4/2003. számú Ügyviteli Utasítás - ingatlanrészek,

Részletesebben

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN

TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN TEENDÔK VÍZDÍJFIZETÔ- VÁLTOZÁS ESETÉN INFORMÁCIÓ CSEPPEK Egy új otthonba költözés mindig izgalmakkal és várakozásokkal teli idôszak, a kellemes élmények mellett azonban számtalan teendôje is akad ilyenkor

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. december 11-ei ülésének jegyzőkönyvéből: 192/2014.(XII.11.) sz. önkormányzati határozat: Fegyvernek Város Önkormányzata és a Fegyverneki Nemzetiségi

Részletesebben

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok!

Meghívó. Tisztelt Tulajdonosok! Botfalvai Bt. Budapest Termál u. 2/B tel.:06-30-556-2229 vagy 06-30-373-8834 Fax.: 06-1-814-3340 Email: info@zugloikozoskepviselet.hu Web: www.zugloikozoskepviselet.hu vagy www.zugloitarsashazuzemeltetes.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére 1558-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2013. május 29-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS

LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS LAKATOS ÚTI 2. SZÁMÚ LAKÁSSZÖVETKEZET - KÖZGYŰLÉS Időpont: 2014.05.26 17:00 Megismételt közgyűlés: 2014.05.26 17:30 Helyszín: Eötvös Lóránd általános iskola, étkező Lakatos úti 2. számú Lakásszövetkezet

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/2014. (VIII.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló 60/2004. (X. 20.) számú

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS KÖNYVVITELI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA Amely létrejött, egyrészről Név:.... Adószám:. Székhely:.... Levelezési cím:. Képviselő:. Telefonszám:.... E-mail cím:. mint Megbízó (továbbiakban:

Részletesebben

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye

Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye Az ÉAOP-1.1.3-12-es pályázati kiírással kapcsolatos Gyakran Ismételt Kérdések gyűjteménye 1, Innovációs pályázati felhívás C.1.2. pontja a jogi szolgáltatások felsorolásakor az írja, hogy jogi szolgáltatásnak

Részletesebben

2. A rendelet hatálya

2. A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2005.(III.02.) számú rendelete a helyi építészeti védelem alatt álló épületek felújításának támogatásáról Kiskunhalas Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03.

Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Jóváhagyva: 2001. május 03. Központi Sport- és Ifjúsági Egyesület 1146. Budapest, Istvánmezei út 1-3. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2001. május 03. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza

Részletesebben

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet

Józsefvárosi Önkormányzati rendelet 23/2007. (IV.25.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek víz- és csatornahasználati díjának bérlőkre történő áthárításáról

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 7/2015.(IV.02.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 1-én 16 órakor megtartott soron kívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár Alapító

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat helyett és nevében eljáró XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. PÁLYÁZATOT HIRDET az 51/2011. (XII. 16.) számú rendelte (továbbiakban: Rendelet) alapján kerületi

Részletesebben

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről

2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről WESSELÉNYI U. 40. TÁRSASHÁZ 2010-es évi beszámoló és a 2011-es év ismertetése a Wesselényi u. 40. Társasház közös képviseleti tevékenységéről, kiadásairól, bevételeiről RUSTLER KFT. Tisztelt Tulajdonos!

Részletesebben

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ

BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ 3000 Ft illetékbélyeg BEJELENTÉS TÁRSASHÁZ-KEZELŐI ÉS/VAGY INGATLANKEZELŐI TEVÉKENYSÉG TERMÉSZETES SZEMÉLY ÁLTALI VÉGZÉSÉHEZ Alulírott kérem, a társasházakról szóló, többször módosított 2003. évi CXXXIII

Részletesebben

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat

KIVONAT. A Tulajdonosi és Elidegenítési Bizottság 2013. november 26-ai üléséről. 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat a Tárgy: napirend 752/2013. (11. 26.) TEIB. Határozat úgy dönt, hogy a 37/2013 sorszámú meghívóban megjelölt napirendi pontokat elfogadja, az alábbi módosítással: Leveszi napirendről a 9. Bp., V. Markó

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS FÖLDES, 2010. NOVEMBER 29. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2081-49/2010. 2. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Piac

Részletesebben

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését

Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését Ügyfeleink elvárásainak megfelelően rugalmasan vállaljuk könyveléssel, bérszámfejtésekkel kapcsolatos teendők elvégzését "Kielégítõ, ha azt mondom, hogy ez egy könyvelõiroda és megkeressük önnek a legmegfelelõbb

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének. 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 17/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelete a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Miskolc Megyei Jogú Város

Részletesebben

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a

havi 90.000 Ft-os jóváírása estén, egyéb esetben 990 Ft a Meghirdetés: 2015. június 29. napján Hatályos: 2015. július 3. napjától Tájékoztatjuk tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2015. június 29. napján a jelen Hirdetmény módosításra került; - az OBA betétbiztosítással

Részletesebben

2014. május 28-án 17 órakor

2014. május 28-án 17 órakor M E G H Í V Ó Értesítem a Tisztelt tulajdonost, hogy a DUNA Társasház részére 2014. május 28-án 17 órakor közgyűlést tartunk. Helyszín: Aquincum Általános Iskola Napirend: 1) Levezető elnök, jegyzőkönyv-vezető,

Részletesebben

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás

4/2016. (II.22.) előterjesztés 4. napirendi pont. Keretmegállapodás Keretmegállapodás a 2014-2020 időszakra szóló Integrált Területi Program keretében benyújtandó projektek előkészítésében és a projekt megvalósításához nyújtott projektmenedzsmenti szolgáltatások ellátásában

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról

T Á J É K O Z T A T Ó. A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról 2. számú napirend a Képviselő testület 2013. szeptember 25 i ülésén T Á J É K O Z T A T Ó A helyi adókivetések és adóbeszedések állásáról Tisztelt Képviselő testület! A 2013. évi helyi adó kivetések és

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta:

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete április 21-i rendkívüli ülésén a következő határozatot hozta: Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39. Tel.: (88) 592 660 Fax: (88) 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése

Gazdasági társaságok működéséhez kapcsolódó szerződések elkészítése Büntetőjog Csődjog Ingatlanjog Családjog Munkajog Társasági jog Polgári jog Képviselet közigazgatási eljárásban Követelések, adósságok behajtása Állandó, komplex képviselet Gazdasági társaságok működéséhez

Részletesebben

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról

23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete. is - a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról BUDAPEST KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 23/2000. (V.9.) sz. önkormányzati rendelete a társasházak felújításának pénzügyi támogatásáról Budapest K6bányai Önkormányzat (a továbbiakban : Önkormányzat) Képvisel6-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének május 30-i ülésére 3890/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2012. május 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Kerekegyházi Víziközmű Társulat munkájáról Az előterjesztést készítette: Farkas

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS STÚDIÓVEZETŐI FELADATOK ELLÁTÁSÁRA amely létrejött KŐRÖSHEGY Község Önkormányzata Székhely: 8617 Kőröshegy, Petőfi S. u. 71. Adószám: 15731735-2-14 Képviseli: Marczali Tamás polgármester

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05.

ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére. Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottság 2011. 07.05. Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 164/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. július 6-ai ülésére Tárgy: Új Ferencváros Kártya Előterjesztő: Martos Dániel képviselő

Részletesebben

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA

A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA A DEBRECENI EGYETEM KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA 2014. szeptember 25. 1 Közalkalmazotti Szabályzat A Debreceni Egyetem (DE) és az intézmény Közalkalmazotti Tanácsa (KT) a Közalkalmazottak jogállásáról szóló

Részletesebben

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T

Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 881-13/2012. K I V O N A T 80/2012.(IV.11.) KT. 1./ Dunaföldvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete Ráthgéber Lászlónének, a DIT Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjének, mint megbízottnak, a Dunaföldvár Város Önkormányzata,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2016. május 25.-ei ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Alkalmazott Tudományért Kutatási és Fejlesztési Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata Kelt: Budapest, 2006.november 16. 2 Az Alapítvány adatai: Az Alapítvány cégneve: Alkalmazott Tudományért

Részletesebben

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS

a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS a.../2005. (II. 17.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás

Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának. utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás Költségvetési szervek kötelezettségvállalásának módszertana, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, érvényesítés, teljesítés igazolás 2017. február 8. Győrffi Dezső Miskolci Egyetem 1 Kötelezettségvállalás

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Komárom Városi Sportegyesület 2922 Komárom, Stadion út 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2009. április 24. 1 A szervezeti és működési szabályzat összefoglalóan tartalmazza az egyesület szerveinek,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2014. április 28-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. április 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a 2013. évi adóztatási tevékenységről Előadó: Sümegi Attila jegyző Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Karbantartási és szervíz szerződés

Karbantartási és szervíz szerződés Karbantartási és szervíz szerződés A szerződő felek: Ezen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév:. Cím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Postacím: H-7624 Pécs, Zichy Gyula utca 13. Adószám: 14204537-2-02

Részletesebben

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra

Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére. Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra 12.075/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. október 27-i ülésére Tárgy: A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlata közfoglalkoztatásra Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására. pályázatot hirdet. PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására A Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. (3900 Eperjes út 9.), mint bérbeadó a Szerencs Város Önkormányzata (3900 Rákóczi út 89.) tulajdonában

Részletesebben

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek

I. Rész. Bevezető rendelkezések. A rendelet hatálya. Bérbeadói feladatokat teljesítő szervek Abony Város Önkormányzat 14/2007. (IV.12) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 1/2010.

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról

BESZÁMOLÓ. A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. I. félévi gazdálkodásáról A Viziközmű Társulat zavartalan működéséhez a kivetett érdekeltségi hozzájárulások időarányos beszedése, a működési költségek

Részletesebben

Óbudai Vagyonkezelő Zrt.

Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Óbudai Vagyonkezelő Zrt. AJÁNLAT KÖZÖS KÉPVISELET ELLÁTÁSÁRA Budapest, III. kerület Óbuda 113.számú TÁRSASHÁZ Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Budapest III. ker. Óbuda Békásmegyer Önkormányzat által alapított

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 21/2016. (05. 10.) PB határozat 4 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a meghívóban szereplő 15. napirendi pont javaslatot, melynek tárgya a Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerületének Önkormányzata

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS KIVONAT Mezősas községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 22-ei testületi üléséről: 4/2016. (02.22.) határozata a Román Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás elfogadásáról A Mezősas

Részletesebben

Igazgatók képviseleti jogosultsága

Igazgatók képviseleti jogosultsága Igazgatók képviseleti jogosultsága Az - az Igazgatóság döntési jogköre mellett - teljes jogkörrel gyakorolja a képviseleti jogát. Azok az általános ügyek, melyek nem igénylik az ság elnökének képviseletét,

Részletesebben

VELÜNK - ÖNÖKÉRT! SzámPont Kft. 2142 Nagytarcsa, Sport u 2.

VELÜNK - ÖNÖKÉRT! SzámPont Kft. 2142 Nagytarcsa, Sport u 2. VELÜNK - ÖNÖKÉRT! 2142 Nagytarcsa, Sport u 2. CÉLOK KIK VAGYUNK? Célunk, hogy a vállalkozások, illetve a szervezetek számára teljes körű, magas színvonalú pénzügyi adminisztratív szolgáltatásokat nyújtsunk.

Részletesebben