Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Témazáró. 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása"

Átírás

1 Témazáró 11. évfolyam Vállalkozási ismeretek A vállalkozás személyi feltételeinek biztosítása 1. Válaszolj az alábbi kérdésekre: Milyen feladatok tartoznak a létszámgazdálkodáshoz? Mit jelent az atipikus foglalkoztatás, milyen formáit ismeri? Határozza meg a munkakör és a munkaköri leírás fogalmát! Külső forrásból milyen módon toborozhatunk? Sorolja fel a toborzás lépéseit! Vesse össze a teszt és az interjú jellemzőit! Milyen kompetenciákat, tulajdonságokat mérhetünk teszttel? Mutassa be a végleges kiválasztás folyamatát Ismertesse a munkaviszonyra vonatkozó szabályozás eszközeit! Ismertesse a munkaszerződés legfontosabb elemeit! Milyen esetekben szűnik meg a munkaviszony? Vesse össze a rendes- és rendkívüli felmondás lehetséges okait! Mikor jár a dolgozónak végkielégítés, és mitől függ az összege? Milyen fajtáit ismeri a szabadságnak, melyik hogyan vehető igénybe? Milyen részekből tevődik össze a munkabér? Milyen jogcímen adható jutalom, prémium? Milyen szervezetek képviselik a dolgozók jogait? Milyen adatszolgáltatási kötelezettségek tartoznak a munkaviszonyhoz? 2. Döntse el az alábbi állításokról, hogy igazak vagy hamisak, állítását indokolja! A munkaerő kölcsönzéskor a munkát adó cégnek nem alkalmazottja a dolgozó. A Kft csak teljes munkaidőben foglalkoztathat dolgozókat. A munkaköri leírás nem tér ki a dolgozó feladataira A belső toborzás része a rotáció. A külső toborzás, mindig fejvadász céggel történik. A struktúrált interjú előre megtervezett, megszerkesztett. A kollektív szerződés a munkavállaló és a cég tulajdonosai között jön létre. Munkaviszonyt csak nagykorú személy létesíthet. Munkaszerződésben ki kell kötni a munakaviszony hosszát, ami legfeljebb év lehet. Határozott idejű munkaviszonynál nem alkalmazható bármely felmondási lehetőség.

2 A cég nem mondhat fel rendkívüli felmondással. A munkavégzéssel kapcsolatban a munkáltató egyetlen kötelessége a munkabér kifizetése. Leltárhiányért minden dolgozó egyformán felelős. Az éves rendes szabadság a dolgozó életkorától függ. A betegszabadság idejére a munkáltató fizet a dolgozónak. Az alkalmazott tanulmányi idejére nem vehet igénybe szabadságot. A bérhez kapcsolódó szociális juttatások, nem a dolgozó teljesítményétől függnek. 3. Feleletválasztás, karikázással jelölje a helyes választ! Ha a létszámot a végzett munka jellege szerint csoportosítjuk, akkor beszélhetünk a. fizikai, szellemi, vezető állású dolgozóról, b. állományi és állományon kívüli létszámról c. szakképzettekről és szakképzetlenekről. Az alábbi foglalkoztatási formák közül egy nem lehetséges: a. családtagot alkalmazottként foglalkoztatni b. alkalmi munkavállalónál napi négy óránál rövidebb munkaidőt megadni c. tulajdonost segítő családtagként alkalmazni. Munkaköri leírást a. minden dolgozóra egyénileg kell elkészíteni b. csak a beosztottakra kell elkészíteni c. minden munkakörre kell elkészíteni. A toborzás a. megvalósulhat belső vagy külső forrásból, b. nem lehetséges cégen belül, c. a béralkuval kezdődik. A munka és a képzés közti forgás, váltás elnevezése a. a forgószínpad b. rotáció c. struktúra. Külső toborzási forrás lehet a. más, hasonló profilú vállalat munkaügyi adatbázisa, b. a cég belső munkaügyi nyilvántartása, c. az állásbörze. A szakmai interjú a. az előzetes szűrés része,

3 b. a jelentkező személyiségére mutat rá, c. szakmai jellemzőkre koncentrál. A munkaügyi központok feladata a. a munkanélküliek helyett álláshirdetés feladása, b. a cégek munkaügyi adtainak megállapítása, c. tanácsadás, munkaközvetítés. A Munka Törvénykönyve a. országos érvényű rendelet, b. mindenkire vonatkozik, aki Magyarországon munkát vállal és alkalmazottat foglalkoztat, c. mindkettő igaz A kollektív szerződés a. a dolgozó és tulajdonosok közti megállapodás b. a dolgozók és cégvezetés közti megállapodás, c. a vezetőség és a cégvezetés közti megállapodás. A munkaszerződés nem térhet el a Munka Törvénykönyvétől és az érvényes jogszabályoktól, kivéve a. ha a munkavállalóra kedvezőbb, b. ha a kollektív szerződés megengedi c. ha a dolgozó egyben tulajdonos is. A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejüvé alakul, a. ha a dolgozó vezetője tudtával akár egy nappal is tovább dolgozik, b. ha a próbaidő lejár, c. ha nem mond fel a cég. A próbaidő a. minimum fél év b. csak határozott idejű munkaviszonynál köthető ki, c. időtartama alatt bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhat. Határozott idejű munkaviszony megszüntethető a. rendes felmondással, ha munkavállaló mond fel, b. rendes felmondással, ha munkáltató mond fel, c. közös megegyezéssel. A cég jogutóddal történő megszűnés esetén esetén a. a jogutód köteles a munkaviszonyt fenntartani, b. a jogutód köthet új munkaszerződést kötni a dolgozókkal, c. a munkaviszony automatikusan megszünik. Végkielégítés nem jár a dolgozónak, a. ha ő mond fel rendes felmondással, b. ha neki mondanak fel rendes felmondással, c. ha ő mond fel jogosan,rendkívüli felmondással. A munkáltató kötelessége a. a munkavállalót a munkaszerződése és a vonatkozó szabályok szerint foglalkoztatni, b. a munkavállaló részére tanulmányi szabadságot adni, c. a munkavállalónak a bér felett jutalmat adni. A munkavállaló köteles

4 a. heti hat napot munkában tölteni b. munkaképes állapotban megjelenni a munkában, c. minden eszközt karbantartani. A dolgozó kártérítési felelőssége a. eltérő szándékos és gondatlan károkozás esetén, b. függetelen a károkozás jellegétől, c. nem terjed ki a károkozás jellegére. A munkáltató felelőssége csak vétkesség esetén áll fenn, a. ha ezt a munkaszerződésben rögzítik, b. ha a jogszabály így rendelkezik, c. ha legfeljebb 10 alkalmazottat foglalkoztat a cég Legalább 20 perc pihenő idő jár a. 6 óra egybefüggő munkavégzés esetén, b. 4 óra egybefüggő munkavégzés esetén, c. 8 óra egybefüggő munkavégzés esetén. Pótszabadság jár a. 14 év alatti munkavállalónak, b. 18 év alatti munkavállalónak, c. egyiknek sem. A dolgozót betegsége idejére a. a betegség kezdetétől táppénz illeti meg b. az első 15 nap betegszabadságra teljes díjazás illeti meg, c. 15 napot követően nem jár díjazás. A munkabért a. a kollektív szerződésben kell rögzíteni, b. a munkaköri leírásban kell rögzíteni, c. a munkaszerződésben kell rögzíteni. A teljes munkaidőben foglalkoztatottak a. nem kaphaznak teljesítménybért, b. csak teljesítménybért kaphatnak, c. bére nem lehet kevesebb a minimálbérnél. Esettanulmány: 1. Virág Hajnalka reggeli futárszolgálatot hozott létre 2000-ben. Jelenleg négy megyében összesen 16 városban működik a szolgálat, 170 fő alkalmazottal. A központban dolgozik a 3 fős vezetőség, akik egyben a cég tulajdonosai is a kereskedelmi és marketingmunkát egy négy fős marketingrészleg végzi. A központban ezen felül 3 fő dolgozik adminisztrációs területen. A rendelés felvételével városonként 2-2- fő foglalkozik, mellettük 1-1 diszpécser, aki a kiszállítást szervezi. Minden városban van két olyan fő munkatársuk, akinek a feladata a kiszállítandó termékek összekészítése. 16 helyen összesen 80fö végzi a reggelik kihordását, részmunkaidőben. Kérdés: Hogyan oszlik meg a dolgozók létszáma a cégnél a végzett munka jellege szerint?

5 Hogyan oszlik meg a dolgozók létszáma a cégnél a foglalkozatási forma szerint? Milyen munkaköri leírásokat kell készíteni a cégnél? 2. Somogyi Bt. öltönyök készítésével foglalkozik. A cég alkalmazásában 15 varrónő és 1 üzletvezető, 2 értékesítő üzletkötő dolgozik. Minden varrónő szakképzatt, megbízható. Az egyik varrónő, aki 2 éve dolgozik a cégnél nagyon ügyetlen, de lassú. Ő ront a legtöbbet munkája során. Az üzemvezető javaslatára meg szeretnék szüntetni a munkaviszonyát. Kérdés: Milyen lehetséges megoldások közül választhat a munkáltató? Melyik esetben kaphat végkielégítést a dolgozó, és mennyit? Rendes felmondás esetén mennyi felmondási idő jár a dolgozónak? Csoportosítsd az alábbi feladatokat és követelményeket a kereskedelmi munkakörökhöz! Feladatok:Irányítja szervezi a bolt működését, árut vesz át, kiszolgálja a vevőket,intézi a vevőreklamációt, előkészíti az árut eladásra, pénztárgépet kezel, elhelyezi az árut a raktárban, tisztán tartja az árut, árumozgatást végez, ellenőrzi a készleteket, figyel a termékek szavatossági idejére, figyeli a készletfogyást, kasszát zár, ellenértéket számol, terméket csomagol, informálja es szervezi a dolgozókat,értékeli a teljesítményt, ellenőrzi a dolgozók munkáját. Követelmények:Tartoncavezetői tanfolyam, pénzkezelési ismerete, boltvetetői végzettség,áruismeret, eladói képzettség, jó kapcsolattartói képesség, pontosság, gondosság, technikai érzék Boltvezető Eladó Pénztáros Raktáros Feladatok: Követelmények:

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák

Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban. Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Foglalkoztatási kézikönyv a gyakorlatban Jogviszony bejelentése Munkaszerződés Kötelező tájékoztató Foglalkoztatási formák Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 4 Munkaügyi dokumentumok... 5 Munkaügyi ellenőrzések

Részletesebben

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás

Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás Jogi segítség a munka világában munkajog - cégjog - társadalombiztosítás TARTALOMJEGYZÉK ELÔSZÓ........................................................ 2. JOGPONT HÁLÓZAT..............................................

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FELADATOK ESETFELVETÉS MUNKAHELYZET Ismerőse tanácsot kér Öntől, saját vállalkozást tervez, milyen feltételeket kell biztosítania leendő vállalkozásához? 1. Milyen alapvető szempontokat

Részletesebben

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni.

MUNKAJOGI ALAPOK. A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. MUNKAJOGI ALAPOK A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles gondoskodni. Mit kell tartalmaznia a munkaszerződésnek? A munkaszerződésnek vannak kötelező

Részletesebben

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében

A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében A köznevelési intézményekben történő alkalmazás szabályai a munka törvénykönyvében 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről egységes szerkezetbe foglalva a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 24. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek. Tartalomjegyzék HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. április 2., péntek 24. szám Tartalomjegyzék II. Statisztikai közlemények 3/2010. (IV. 2.) KSH közlemény a fõbb munkaügyi statisztikai fogalmakról és

Részletesebben

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009.

KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS. Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. KOLLEKTÍV SZERZŐDÉS Mikszáth Kálmán Gimnázium, Postaforgalmi Szakközépiskola és Kollégium Pásztó 2009. Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 4 1.1. A Kollektív szerződésben használt fogalmak és rövidítések...

Részletesebben

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent).

KEDVES KOLLÉGA! os munkanélküliségi rátát jelent). KEDVES KOLLÉGA! Egy régóta hiányolt kisokost tartasz a kezedben, melyben a számodra igen nagy jelentőségű MUNKABÉRRŐL olvashatsz. Különös fontosságát nemcsak attól kapta, hogy mintegy négymillió polgártársunk

Részletesebben

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot!

Mindenkinek kívánjuk, hogy a jubileumi évünk hozza meg a várt régen megérdemelt üzleti eredményt, és a magánéleti boldogságot! TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! A 2015. év különösen fontos, ünnepi év a számunkra: ebben az évben tölti be ugyanis a 25. üzleti évét az 1990-ben alapított Bergmann Könyvelő Iroda Kft., és ünnepli

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL

TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA Gyakorlati képzés TANULÓSZERZŐDÉSSEL és EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁSSAL a munka világában BUDAPEST 2014. A szakmai anyagot aktualizálta: Pális Ferenc Lektorálta és szerkesztette:

Részletesebben

Jogsértések fekete könyve

Jogsértések fekete könyve Dr. Schnider Marianna: Jogsértések fekete könyve (77 jogeset) 2 Készült az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával Kiadta a LIGA Szakszervezetek 1068 Budapest, Benczúr u. 41. Tel.: 321-5262,

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban

Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban E ENG M IS ÉRINT Jogukban áll avagy a munkavállalók helyzete és jogai az EU-ban Budapest 2002 Szerzõk: BANKÓ ZOLTÁN és GYULAVÁRI TAMÁS JOGUKBAN ÁLL AVAGY A MUNKAVÁLLALÓK HELYZETE ÉS JOGAI AZ EU-BAN E ENG

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ. Érvényes 2009. január 1-jétől KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL ÚTMUTATÓ A MUNKAÜGY-STATISZTIKAI ADATSZOLGÁLTATÁSHOZ Érvényes 2009. január 1-jétől Budapest, 2008 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL, 2008 Készült az Életszínvonal- és emberierőforrás-statisztikai

Részletesebben

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat.

Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. TISZTELT ÜGYFELEINK, KEDVES BARÁTAINK! Örömmel bocsátjuk közre a 2014. évi adórendszert bemutató kiadványunkat. Mint ahogy azt valamennyi kiadványunkban kihangsúlyozzuk, ezúttal is igaz, hogy a bevezetett

Részletesebben

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013

Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Az új Munka törvénykönyve magyarázata 2013 Néhány gondolat az új Munka törvénykönyvéről... 4 ELSŐ RÉSZ - ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 6 I. Bevezető rendelkezések... 6 A törvény célja... 6 A törvény hatálya...

Részletesebben

M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft.

M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft. M U N KASZE RZO D ES MUIMKAERO KOLCSONZESRE MUNKAUGYI KOZPONT NYILVANTARTASI SZAM: 20777-1/2009-5100-654 amely letrejbtt egyreszrol a Work Way Kft. (szekhely : 1135 Budapest, Robert Karoly krt. 82-84.,

Részletesebben

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január

Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Kollektív Szerződés Budapest, 2009. január Tartalomjegyzék I. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 4 A Kollektív Szerződés célja, hatálya, érvényességi ideje 1. 4 II. fejezet MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK 5 A munkáltató

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Kisgyörgy Sándor Könözsy László dr. Lénárt Szilvia Vámos István EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZATBAN KÖTÖTT KOLLEKTÍV SZERZŐDÉSEK ELEMZÉSE TANULMÁNY ÉTOSZ Budapest, 2008. Tartalom

Részletesebben

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS *

A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * MÁRKUS ANETT A VEZETŐ ÁLLÁSÚ MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁS * Gondos ember csak arra vállalkozik, amihez ért és amit tud. Frank Ignác BEVEZETÉS Frank Ignác múlt században tett megállapítása napjainkban

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens

33 346 01 1000 00 00 Irodai asszisztens Irodai asszisztens vizsgafeladat A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása

Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása Munkabér közterhei, kifizetése, nyilvántartása A munkabérek közterhei A bérköltség fogalmát a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Szt.) határozza meg. E szerint bérköltség minden olyan az üzleti évhez

Részletesebben

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla

Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla Bognár Zsoltné Az eredmény keletkezése, felhasználása, eredménykimutatás, jövedelmezőségi tábla A követelménymodul megnevezése: A vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése A követelménymodul

Részletesebben

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében

A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében A munkavállalókat érint változások az új Munka Törvénykönyve tervezetében 1. Nagyobb szerepet szán az egyéni munkaszerz déseknek. 2. Sok kérdésben behozza háttérjogszabálynak a Polgári Törvénykönyvet (pl.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Azonnal cselekszünk elnevezésű támogatási program keretében meghirdetett Kereset kiegészítés támogatása képzéssel (Pályázati azonosító:

Részletesebben