Vállalkozási szerződés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , képviseletében eljár: Mikó Zoltán ügyvezető igazgató és Palásti Ildikó osztályvezető, a továbbiakban: Megrendelő), másrészt az EURODOC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , képviseletében eljár: Dr. Csillagh Ferenc ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Vállalkozó), együtt: Felek között az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint: 1. Előzmény 1.1. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő részére irattározási feladatok ellátása tárgyában, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) (2) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az EURODOC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A közbeszerzési eljárás alapján született dokumentumok, együttes értelmezése jelen szerződés érvényességi feltétele. 2. Szerződés tárgya 2.1. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére teljes körű a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint kiszervezett tevékenységnek minősülő - irattározási szolgáltatást biztosítani Az irattározási szolgáltatás az alábbiakban részletezett tevékenységeket foglalja magában: Iratok bértárolása Az iratok tárolása a Vállalkozó irattárában történik (irattár pontos címe: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.). Vállalkozó köteles az irattár tűz- és betörésjelző riasztó rendszerrel történő védelmét biztosítani. A telephely 24 órás biztonsági őrséggel, külső és belső térfigyelő kamera-rendszerrel is védett. A tárolás kizárólag szabvány méretű (ED-2 400*300*330 mm) irattároló dobozban történik. Az irattároló dobozokat a Megrendelőnek kell biztosítania. Vállalkozó tevékenységét szigorúan szabályozott munkautasítások szerint, az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány követelményeinek megfelelően végzi.

2 2 A munkavégzés során nagy hangsúlyt helyez az iratok állagának megőrzésére, az adat- és titokvédelmi előírások betartására. Minden irattárba betárolt dobozra teljes havi tárolási díj (átváltási szám: 1 ifm = 2,2 db szabvány méretű doboz) kerül számlázásra, függetlenül az adott hónapon belüli betárolás és az esetleges kivétel időpontjától Első betárolás Az iratanyagokat Vállalkozó a Megrendelő által elkészített, dobozonkénti tételes jegyzék alapján veszi át. A Megrendelő jogosult igénybe venni a betárolás során szükséges dobozolási feladatok ellátására Vállalkozó iratkezelő szakemberét az 1. számú mellékletben meghatározott óradíj ellenében. A dobozok egyedi azonosítót kapnak, és Vállalkozó felveszi azokat a saját számítógépes nyilvántartásába. Ezt követően a dobozok betárolásra kerülnek Vállalkozó irattárába. Az első betárolás szintje az átadás-átvétel szintjével egyezik meg, ami doboz szintű Jelenlegi iratállomány átvétele Vállalkozó Megrendelő meglévő iratállományát az 1. számú mellékletben meghatározott díj ellenében veszi át Végleges kivétel Megrendelő kérésére Vállalkozó a megadott irattároló dobozokat tételes átadásátvételi listával átadja a Megrendelő részére. A dobozok véglegesen kivételre kerülnek Vállalkozó irattárából, és törlésre kerülnek a számítógépes nyilvántartásból. A végleges kivételkor történő átadás-átvétel szintje megegyezik a betárolás kori átadás-átvétel szintjével, ami doboz szintű. A végleges kivétel mind a szerződés időtartama alatt Megrendelő által véglegesen kivett iratanyagokra, mind a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén véglegesen átadott iratanyagokra értelmezett díjtétel. A végleges kivétel díja nem tartalmazza a megadott irattároló dobozok kikeresésének díját, az külön felszámításra kerül. Ez alól kivételt képez a szerződés megszűnésekor a teljes iratanyag végleges kivétele, mely esetben kikeresési díj nem kerül felszámításra Dobozkikeresés, kiadás Adott azonosítóval rendelkező doboz kikeresése és kiadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. Amennyiben a Megrendelő a dobozt nem viszi el a telephelyről, illetve nem kéri annak kiszállítását, abban az esetben visszatárolási díj nem kerül felszámításra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra Dosszié kikeresés, kiadás Adott dobozon belül egy konkrét dosszié kikeresése és átadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. A dosszié keresési díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül.

3 3 Amennyiben a Megrendelő a dossziét nem viszi el a Vállalkozó telephelyéről, illetve nem kéri annak kiszállítását, egyéb díj nem kerül számlázásra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra. Amennyiben a keresett dosszié a megadott dobozban nem található, a Vállalkozó személyesen a telephelyen (amennyiben Megrendelő képviselője jelen van), telefonon, faxon vagy ben jelzi ezt a tényt a Megrendelő felé. A doboz kikeresési díj ebben az esetben is számlázásra kerül Irat kikeresés, kiadás Adott dobozon belül egy konkrét irat kikeresése és átadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. Az irat keresési díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő az iratot nem viszi el a Vállalkozó telephelyéről, illetve nem kéri annak kiszállítását egyéb díj nem kerül számlázásra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra. Amennyiben a keresett irat a megadott dobozban nem található, a Vállalkozó személyesen a telephelyen (amennyiben Megrendelő képviselője jelen van), telefonon, faxon vagy ben haladéktalanul jelzi ezt a tényt a Megrendelő felé. A doboz kikeresési díj ebben az esetben is számlázásra kerül Doboz visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított doboz visszatárolása Vállalkozó irattárába, melynek díja doboz visszatárolási díjként felszámításra kerül Dosszié visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított dosszié visszatárolása Vállalkozó irattárába. A dosszié visszatárolás díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül Irat visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított irat visszatárolása Vállalkozó irattárába. Az irat visszatárolási díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül Doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás A Megrendelő által meghatározott címre, egyeztetett időpontban Vállalkozó elvégzi a kívánt iratok/dossziék/dobozok kiszállítását, illetve a Vállalkozó telephelyére történő visszaszállítását. A szállítást Vállalkozó Budapest területén belül 8 munkaórán, vidékre 24 munkaórán belül teljesíti. A szállítási díj az iratmennyiség függvényében (gépjármű teherbírás) változik. Normál esetben a maximális napi szállítási mennyiség 100 doboz. Ettől eltérő mennyiség előzetes egyeztetést igényel. A szállítási díj egyéb szolgáltatásokat nem foglal magában.

4 Sürgős doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás A szállítást Vállalkozó az igény bejelentését követően, Budapest területén belül 4 munkaórán belül, vidékre 8 munkaórán belül teljesíti. A szállítási díj az iratmennyiség függvényében (gépjármű teherbírás) változik. Maximális szállítási mennyiség sürgős kikérés esetén 40 doboz. A szállítási díj egyéb szolgáltatásokat nem foglal magában Irat továbbítása faxon A kért iratot Vállalkozó kikeresi az irattárból és a Megrendelő által meghatározott faxszámra továbbítja. A fax küldés díján felül az irat és a doboz kikeresése is felszámításra kerül Irat továbbítása szkennelés után -ben A kért iratot Vállalkozó kikeresi az irattárból és beszkenneli. A szkennelt képet -ben csatolva a Megrendelő által meghatározott elektronikus címre továbbítja. Az küldés díján felül az irat és a doboz kikeresése is felszámításra kerül Selejtezés A bértárolás folyamán Vállalkozó évente egy alkalommal a Megrendelő igénye alapján elvégzi a selejtezhető dokumentumok leválogatását és előkészítését megsemmisítésre. A selejtezés a Megrendelő hatályos irattári terve alapján történik. A selejtezhető dokumentumokról Vállalkozó selejtezési listát készít, melyet a Megrendelő tételes jóváhagyása után megsemmisít Iratmegsemmisítés Az iratmegsemmisítés a Megrendelő által tételesen jóváhagyott selejtezési lista, vagy külön megrendelés (Megrendelőnél felgyülemlett megsemmisítendő iratanyagok esetén) alapján történik. Vállalkozó a megsemmisítést zárt technológiával, darálással vagy pépesítéssel végzi. A megsemmisítés minimális mennyisége 1000 kg. A megsemmisítés díja Budapest területén belül tartalmazza az elszállítás költségeit is. A megsemmisítésről Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel, melynek eredeti példányát átadja Megrendelő részére Iratrendezés A Megrendelő iratanyagának különböző szempontok szerinti rendezése. A rendezés során az iratokat az előírt szempontok alapján Vállalkozó szétválogatja, majd a kívánt tárolóba (dosszié, doboz, stb.) helyezi. A tároló egységek feliratozásánál (címkézésénél) elsődleges szempont a gyors és egyszerű visszakereshetőség. 3. Az irattárolási szolgáltatások igénybevételének általános feltételei 3.1. A Vállalkozó által biztosított szolgáltatások munkanapokon 8:00 16:30 óra között vehetők igénybe.

5 A szolgáltatási igény bejelentését írásban, faxon vagy -ben átküldve kizárólag az erre rendszeresített Irattári szolgáltatás igénylő lap (3. számú melléklet) kitöltésével, illetve Vállalkozó irattári nyilvántartó rendszerének használatával az Interneten keresztül lehet megtenni. Az igénylést Vállalkozó 4 órán belül visszaigazolja Sürgős esetben Vállalkozó telefonon is elfogad szolgáltatási igény bejelentést és haladéktalanul megkezdi az irat/dosszié/doboz keresését. Az igénylést ebben az esetben is a lehető legrövidebb időn belül írásban meg kell erősíteni, ellenkező esetben a szolgáltatás nem teljesíthető Az irattári szolgáltatásokat Megrendelő részéről csak a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott személyek, meghatározott jogosultsággal vehetik igénybe. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult személyek megváltozása esetén azt azonnal írásban jelzi Vállalkozó felé. Ennek elmulasztásából adódó bármely közvetlen vagy közvetett kárért, jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásért minden felelősség a Megrendelőt terheli. 4. A szerződés hatálya 4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést legfeljebb nettó ,- (Huszonnégymillió - kilencszázkilencvenkilencezer - kilencszázkilencvenkilenc) forint keretösszeg erejéig, legkésőbb december 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik. A keretösszeget meghaladóan Megrendelő nem teljesít kifizetést Amennyiben az 4.1. pontban rögzített keretösszeg a szerződés határozott időtartama lejártát megelőző időpontban kimerül, a szerződés a keretösszeg kimerülésének napján megszűnik Amennyiben Megrendelő díjfizetési kötelezettségének nem teszt eleget, akkor Vállalkozó előzetes írásos értesítés mellett jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére a hátralékos díj megfizetésének időpontjáig. 5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 5.1. A pontokban rögzített irattározási szolgáltatások egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatások díjait évente egy alkalommal a KSH által közzétett fogyasztói árindex változás mértékének megfelelően módosítani, annak Megrendelő általi írásban történő elfogadását követően.

6 Az elvégzett szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, utólag történik, oly módon, hogy a Megrendelő által cégszerűen aláírt Teljesítési igazolás alapján figyelemmel a Kbt (1) bekezdésére - Vállalkozó számlát állít ki. A formailag és tartalmilag is megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől (teljesítés elismerése) számított 15 napos fizetési határidővel, a számlán feltüntetett pénzforgalmi számlára átutalja, figyelemmel a Kbt (3) bekezdésére. A teljesítés igazolására Palásti Ildikó osztályvezető és Mikó Zoltán ügyvezető igazgató jogosult Felek rögzítik, hogy figyelemmel a Kbt. 99. (1) bekezdésére jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata Felek tudomással bírnak arról, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény módosította az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -át, illetve kiegészítette a 36/B. -sal. A Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A hatálya alá tartoznak, azaz a Szerződés alapján történő, a havonta nettó módon számított ,- forintot meghaladó kifizetések a Megrendelő által akkor teljesíthető és teljesítendő, ha a Vállalkozó a) bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) nyilatkozik, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ezen szabályt az Art. rendelkezései alapján alkalmazni kell a Vállalkozó és az esetleges alvállalkozó(k) közötti szerződésekből eredő kifizetések esetén is A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozót megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel, a Megrendelővel szemben fellépni. 6. Vállalkozó kötelezettségei 6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek kapcsán szavatosságot vállal azért, hogy az általa végzett tevékenységet szakszerűen és gondosan látja el Vállalkozó a nála tárolt iratok tartalmát nem vizsgálja, az átadott iratokba kizárólag Megrendelő felhatalmazására, iratkeresés céljából tekinthet bele.

7 A Megrendelőt megilleti az irattárolással, mint kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési jog, azt korlátozni, vagy kizárni érvényesen nem lehet Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért, a vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi előírások és a jelen szerződés alapján Megrendelő által adott utasítások betartásáért A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybevett alvállalkozó, kizárólag csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt szervezet, személy lehet. A Vállalkozó biztosítja, hogy az alvállalkozó igénybevétele a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek mindenben megfelel. 7. A Vállalkozó számára átadott iratanyagokra és adathordozókra vonatkozó általános feltételek 7.1. Megrendelő kijelenti, hogy jogosult mindazon iratok és adathordozók átadására Vállalkozó részére, amelynek tárolásával és kezelésével Vállalkozót megbízza Vállalkozó a tárolt iratokat, adathordozókat, valamint az általuk tartalmazott információkat kizárólag a Megrendelő által átadott meghatalmazási listán szereplő személyek részére szolgáltatja ki A Vállalkozó részére átadott iratanyagokhoz, adathordozókhoz kísérőjegyzéket kell mellékelni, amelynek egy példánya a Megrendelőnél marad. Vállalkozó kizárólag a kísérőjegyzékben szereplő tételekért, az átadás-átvétel tételszintjéig vállal felelősséget Vállalkozó a nála elhelyezett iratanyagok, adathordozók tartalmát nem ismeri, azokat nem vizsgálja. A szolgáltatás során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, ezeket az információkat csak a meghatalmazási listán megjelölt személyek számára szolgáltathatja ki Vállalkozó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az iratanyagok és adathordozók természetes elhasználódásából, a jelen szerződést megelőző helytelen tárolásából, továbbá a működési körén kívül eső elháríthatatlan okok (vis major) miatt keletkeztek Megrendelő nem tárolhat a Vállalkozónál narkotikumokat, valamint gyúlékony, robbanékony, toxikus és radioaktív anyagokat, illetve olyan szerves anyagokat, melyek vonzzák a rágcsálókat vagy rovarokat, továbbá olyan anyagokat, amelyek illegálisak, veszélyesek vagy nem biztonságosak. 8. Titok- és adatvédelem

8 Vállalkozó a nála tárolt iratanyagokból, illetve a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan esetlegesen tudomására jutott információkat, adatokat és tényeket bank-, illetőleg üzleti titokként kezeli, azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, azokat sem üzleti haszonszerzésre, sem hátrányokozásra, sem egyéb célra semmilyen formában sem használhatja fel Vállalkozó a tevékenysége során kötelezettséget vállal az adatvédelemre vonatkozó előírások betartására, különös tekintettel a Megrendelő ez irányú utasításaira A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen titoktartási és adatvédelmi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megismerteti alkalmazottaival, alvállalkozóival, és teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az azokban foglaltakat betartsák A titok- és adatvédelemre vonatkozó előírások megtartása Vállalkozóra, alkalmazottaira, alvállalkozóira nézve a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül kötelező. 9. Kapcsolattartó személyek Vállalkozó képviselője, elérhetőségei: Nagy István kereskedelmi és projektmenedzser Tel.: +36 (23) Fax.: +36 (23) ; +36 (23) Megrendelő képviselője, elérhetőségei: Palásti Ildikó osztályvezető Tel.: Fax.: A tevékenység ellenőrzése Vállalkozó hozzájárul a tevékenysége Megrendelő belső ellenőrzése, külső könyvvizsgálója, az MNB és a PSZÁF helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzéséhez. 11. Záró rendelkezések Jelen szerződés a szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

9 Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt (1) bekezdésének figyelembe vételével történhet A Felek jogosultak a jelen szerződést súlyos szerződésszegés eseten rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani A Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül, 60 (hatvan) naptári napos felmondási idő mellett, rendes felmondással megszüntetni Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egymással békés úton rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik A Szerződés minden, - a Szerződés tárgykörével kapcsolatos - korábban, illetve vele egyidejűleg kelt írásos vagy szóbeli megállapodást hatályon kívül helyez. A Szerződés módosítása illetve kiegészítése kizárólag írásban érvényes Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra vonatkozó szabályait és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen szerződés 5 egyforma példányban készült, melyek mindegyike eredetinek minősül. Mellékletek: 1. számú melléklet: Szolgáltatási díjak 2. számú melléklet: Az irattárolási szolgáltatások igénybevételére a Megrendelő által meghatalmazott személyek listája 3. számú melléklet: Irattári szolgáltatás igénylő lap 4. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízások teljesítésére Budapest, január Mikó Zoltán Palásti Ildikó Dr. Csillagh Ferenc ügyvezető igazgató osztályvezető ügyvezető igazgató MFB Magyar Fejlesztési Bank EURODOC 2000 Kft. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő Vállalkozó

10 10 1. számú melléklet Szolgáltatási díjak 1. Iratok bértárolása 190 Ft/ifm/hó + ÁFA 2. Első betárolási díj 250 Ft/doboz + ÁFA 3. Végleges kivétel díja 250 Ft/doboz + ÁFA 4. Doboz kikeresés, kiadás 280 Ft/doboz + ÁFA 5. Dosszié kikeresés, kiadás 300 Ft/dosszié + ÁFA 6. Irat kikeresés, kiadás 320 Ft/irat + ÁFA 7. Doboz visszatárolás 260 Ft/doboz + ÁFA 8. Dosszié visszatárolás 280 Ft/dosszié + ÁFA 9. Irat betárolás, visszatárolás 300 Ft/irat + ÁFA 10. Fénymásolás 45 Ft/oldal + ÁFA 11. Irat továbbítása faxon 55 Ft/oldal + ÁFA 12. Irat továbbítása szkennelés után en 75 Ft/oldal + ÁFA Szállítási díjak Budapesten: 13. Szállítási díj (furgon teherbírás 600 KG) Ft/alkalom + ÁFA 14. Szállítási díj (kisteherautó teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 15. Szállítási díj (nagy teherautó teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 16. Szállítási díj (kamion teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 17. Sürgős szállítás Ft/alkalom + ÁFA 18. Vidéki szállítás esetén a budapesti díjak felett 160 Ft + ÁFA/km 19. Iratmegsemmisítés 30 Ft/kg + ÁFA 20. Selejtezés doboz szint 400 Ft/doboz + ÁFA 21. Selejtezés dosszié szint Ft/ifm + ÁFA 22. Selejtezés irat szint Ft/ifm + ÁFA 23. Iratrendezés dosszié szint Ft/ifm + ÁFA 24. Iratrendezés irat szint Ft/ifm + ÁFA 25. Irattáros, iratkezelő szakember óradíj Ft/óra + ÁFA 26. Irattáros, iratkezelő szakember kiszállás Ft/alkalom + ÁFA 27. Irattári nyilvántartó rendszer használata 0 Ft/hó + ÁFA 28. Jelenlegi iratanyag átvétele 10 Ft/doboz + ÁFA

11 11 2. számú melléklet Az irattárolási szolgáltatások igénybevételére a Megrendelő által meghatalmazott személyek listája Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Telefax Jogosultsági szint Jogosultsági szintek: 1. Iratanyag átadása a Vállalkozónak irattárolásra 2. Iratanyag végleges kikérése 3. Iratanyag kikérése helyszíni betekintéssel 4. Iratanyag kikérése kiszállítással 5. Iratanyag faxon vagy -ben történő továbbításának igénylése 6. Üres dobozok kiszállításának igénylése 7. Megsemmisítés igénylése, jóváhagyása 8. Az irattári nyilvántartó rendszer használata T. Teljes jogosultság az összes irattárolási szolgáltatás igénylésére Budapest, január.. Mikó Zoltán Palásti Ildikó ügyvezető igazgató osztályvezető MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő. Vállalkozó

12 12 3. számú melléklet Irattári szolgáltatás igénylő lap Megrendelés: Megrendelő cégnév: cím: telefon/fax: Megrendelő személy: Szervezeti egység: telefon/fax: Megrendelés időpontja: Teljesítés helye: Teljesítés kért időpontja: Kért szolgáltatás módja: sürgős/normál Eredeti dokumentum kiszállítása Másolat kiszállítása Faxon továbbítás Szkennelés után en továbbítás Üres doboz igénylése Megrendelt szolgáltatások: A megrendelő aláírása.. Visszaigazolás: Visszaigazolásidőpontja: Teljesítés időpontja: Aláírás:

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények

Megbízási szerződés. együttesen a továbbiakban Felek között az alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: Előzmények Szerződésszám: Megbízási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg. 01-10-041633

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m

ny. száma: MO / 109 / 2010. VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m Megrendelõ ny. száma: MO / 109 / 2010. ikt. száma: II/2061/2010. Vállalkozó ny. száma: ikt. száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS T a r t a l o m 1./ A szerzõdés tárgya 2./ Teljesítési határidõ 3./ Szerzõdés (ajánlati)

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 218/2013. (XII. 18.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (1024 Budapest, Margit krt. 85., képviseli: Berényi Lajos, a Közbeszerzések Tanácsa elnöke), mint megrendelő (a továbbiakban:

Részletesebben

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Keskeny és Társai 2001 Kft. adatai: székhelye: 1158 Budapest, Rákospalotai határút 6. cégjegyzékszám: 01-09-701381 adószáma: 12744965-2-42 képviselő:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS RENDSZERFEJLESZTÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85.; törzsszám: 329190; képviseli: Dr. Bakonyi József elnök), mint megrendelő

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el.

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Megbízott a szerződés mellékletében meghatározott háttértanulmányokat készíti el. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött Kazincbarcika Város Önkormányzata mint Megbízó (a továbbiakban: Megbízó) Székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 4. Adószáma: 15350057-2-05 Képviselője: Szitka Péter polgármester

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS szerződés nyilvántartási szám: 2-03528-0000-2013 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűcn Működő Részvénytársaság Székhely: 1081 Budapest,

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

Szállítási Keretszerződés

Szállítási Keretszerződés Szállítási Keretszerződés Szerződő felek: Megrendelő neve: Székhelye: Számlázási címe: Cégjegyzékszáma: Adószáma: Bankszámlaszáma: Szállító neve: ERDÉRT Zrt. Székhelye: 1101 Bp., Pongrác út 15/B Cégjegyzékszáma:

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF)

GIRO Zrt. nem minősített. Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Zrt. nem minősített Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatásának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) NHH regisztrációs szám: FA 7717-1/2001 Verzió: 2.3 Biztonsági besorolás: Nyilvános Jóváhagyta:

Részletesebben

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság

Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Az Elektronikus Aláírás Hitelesítés Szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI (ÁSZF) GIRO Elszámolásforgalmi Részvénytársaság Verziószám: 1.1 1/18 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 3 1 SZOLGÁLTATÓ ADATAI...

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS

MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS MEGBÍZÁLSI SZERZŐDÉS szerz. nyiiv. szám: 2-03564-0000-20 13 mely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkőrűen Működő Részvénytársaság (NISZ Zrt., székhelye: 1081 Budapest,

Részletesebben

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság

MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ. Zártkörűen Működő Részvénytársaság MVM NET TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Bérelt vonali előfizetői szolgáltatás Helyhez kötött internet hozzáférési szolgáltatás Helyhez kötött adatátviteli

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BÍRÓ-GICZEY HÁZ KŐ ÉS STUKKÓ-MUNKÁINAK RESTAURÁLÁSA TÁRGYÁBAN Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19

Részletesebben

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. V Á L L A L K O Z Á S I K E R E TS Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről a Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. székhely: 1065 Budapest, Nagymező u. 46-48. cégjegyzékszám: 01-10-045690 adószám: 13998758-2-42

Részletesebben

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01.

1/39 S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. S Z E R V E R H O S Z TING S Z O L GÁL TATÁS Á LT ALÁNO S SZER ZŐ DÉ SI F ELT ÉT EL EI HAT ÁLY BA LÉPÉS: 2 012. AUGUSZTUS 01. UTOL SÓ MÓ DOSÍT ÁS : 2 012. JÚNIUS 30. 1/39 1. FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK a.)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben