Vállalkozási szerződés

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vállalkozási szerződés"

Átírás

1 Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , képviseletében eljár: Mikó Zoltán ügyvezető igazgató és Palásti Ildikó osztályvezető, a továbbiakban: Megrendelő), másrészt az EURODOC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2., adószáma: , bankszámlaszáma: , cégjegyzékszáma: , képviseletében eljár: Dr. Csillagh Ferenc ügyvezető igazgató, a továbbiakban: Vállalkozó), együtt: Felek között az alulírott helyen az alábbi feltételek szerint: 1. Előzmény 1.1. Felek megállapítják, hogy a Megrendelő részére irattározási feladatok ellátása tárgyában, a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) (2) bekezdése szerint lefolytatott közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője az EURODOC 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. A közbeszerzési eljárás alapján született dokumentumok, együttes értelmezése jelen szerződés érvényességi feltétele. 2. Szerződés tárgya 2.1. Jelen szerződés alapján a Vállalkozó köteles a Megrendelő részére teljes körű a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény szerint kiszervezett tevékenységnek minősülő - irattározási szolgáltatást biztosítani Az irattározási szolgáltatás az alábbiakban részletezett tevékenységeket foglalja magában: Iratok bértárolása Az iratok tárolása a Vállalkozó irattárában történik (irattár pontos címe: 2051 Biatorbágy, Verebély László u. 2.). Vállalkozó köteles az irattár tűz- és betörésjelző riasztó rendszerrel történő védelmét biztosítani. A telephely 24 órás biztonsági őrséggel, külső és belső térfigyelő kamera-rendszerrel is védett. A tárolás kizárólag szabvány méretű (ED-2 400*300*330 mm) irattároló dobozban történik. Az irattároló dobozokat a Megrendelőnek kell biztosítania. Vállalkozó tevékenységét szigorúan szabályozott munkautasítások szerint, az MSZ EN ISO 9001: 2001 szabvány követelményeinek megfelelően végzi.

2 2 A munkavégzés során nagy hangsúlyt helyez az iratok állagának megőrzésére, az adat- és titokvédelmi előírások betartására. Minden irattárba betárolt dobozra teljes havi tárolási díj (átváltási szám: 1 ifm = 2,2 db szabvány méretű doboz) kerül számlázásra, függetlenül az adott hónapon belüli betárolás és az esetleges kivétel időpontjától Első betárolás Az iratanyagokat Vállalkozó a Megrendelő által elkészített, dobozonkénti tételes jegyzék alapján veszi át. A Megrendelő jogosult igénybe venni a betárolás során szükséges dobozolási feladatok ellátására Vállalkozó iratkezelő szakemberét az 1. számú mellékletben meghatározott óradíj ellenében. A dobozok egyedi azonosítót kapnak, és Vállalkozó felveszi azokat a saját számítógépes nyilvántartásába. Ezt követően a dobozok betárolásra kerülnek Vállalkozó irattárába. Az első betárolás szintje az átadás-átvétel szintjével egyezik meg, ami doboz szintű Jelenlegi iratállomány átvétele Vállalkozó Megrendelő meglévő iratállományát az 1. számú mellékletben meghatározott díj ellenében veszi át Végleges kivétel Megrendelő kérésére Vállalkozó a megadott irattároló dobozokat tételes átadásátvételi listával átadja a Megrendelő részére. A dobozok véglegesen kivételre kerülnek Vállalkozó irattárából, és törlésre kerülnek a számítógépes nyilvántartásból. A végleges kivételkor történő átadás-átvétel szintje megegyezik a betárolás kori átadás-átvétel szintjével, ami doboz szintű. A végleges kivétel mind a szerződés időtartama alatt Megrendelő által véglegesen kivett iratanyagokra, mind a szerződés bármely okból történő megszűnése esetén véglegesen átadott iratanyagokra értelmezett díjtétel. A végleges kivétel díja nem tartalmazza a megadott irattároló dobozok kikeresésének díját, az külön felszámításra kerül. Ez alól kivételt képez a szerződés megszűnésekor a teljes iratanyag végleges kivétele, mely esetben kikeresési díj nem kerül felszámításra Dobozkikeresés, kiadás Adott azonosítóval rendelkező doboz kikeresése és kiadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. Amennyiben a Megrendelő a dobozt nem viszi el a telephelyről, illetve nem kéri annak kiszállítását, abban az esetben visszatárolási díj nem kerül felszámításra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra Dosszié kikeresés, kiadás Adott dobozon belül egy konkrét dosszié kikeresése és átadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. A dosszié keresési díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül.

3 3 Amennyiben a Megrendelő a dossziét nem viszi el a Vállalkozó telephelyéről, illetve nem kéri annak kiszállítását, egyéb díj nem kerül számlázásra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra. Amennyiben a keresett dosszié a megadott dobozban nem található, a Vállalkozó személyesen a telephelyen (amennyiben Megrendelő képviselője jelen van), telefonon, faxon vagy ben jelzi ezt a tényt a Megrendelő felé. A doboz kikeresési díj ebben az esetben is számlázásra kerül Irat kikeresés, kiadás Adott dobozon belül egy konkrét irat kikeresése és átadása a Megrendelő részére a Vállalkozó telephelyén. Az irat keresési díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül. Amennyiben a Megrendelő az iratot nem viszi el a Vállalkozó telephelyéről, illetve nem kéri annak kiszállítását egyéb díj nem kerül számlázásra. A Megrendelő telephelyére történő kiszállítási igény esetén a keresési díjon felül a jelen szerződésben meghatározott szállítási díj kerül felszámításra. Amennyiben a keresett irat a megadott dobozban nem található, a Vállalkozó személyesen a telephelyen (amennyiben Megrendelő képviselője jelen van), telefonon, faxon vagy ben haladéktalanul jelzi ezt a tényt a Megrendelő felé. A doboz kikeresési díj ebben az esetben is számlázásra kerül Doboz visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított doboz visszatárolása Vállalkozó irattárába, melynek díja doboz visszatárolási díjként felszámításra kerül Dosszié visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított dosszié visszatárolása Vállalkozó irattárába. A dosszié visszatárolás díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül Irat visszatárolás A Megrendelő által visszahozott vagy a Vállalkozó által visszaszállított irat visszatárolása Vállalkozó irattárába. Az irat visszatárolási díján felül a doboz kikeresés díja is felszámításra kerül Doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás A Megrendelő által meghatározott címre, egyeztetett időpontban Vállalkozó elvégzi a kívánt iratok/dossziék/dobozok kiszállítását, illetve a Vállalkozó telephelyére történő visszaszállítását. A szállítást Vállalkozó Budapest területén belül 8 munkaórán, vidékre 24 munkaórán belül teljesíti. A szállítási díj az iratmennyiség függvényében (gépjármű teherbírás) változik. Normál esetben a maximális napi szállítási mennyiség 100 doboz. Ettől eltérő mennyiség előzetes egyeztetést igényel. A szállítási díj egyéb szolgáltatásokat nem foglal magában.

4 Sürgős doboz/dosszié/irat kiszállítás/visszaszállítás A szállítást Vállalkozó az igény bejelentését követően, Budapest területén belül 4 munkaórán belül, vidékre 8 munkaórán belül teljesíti. A szállítási díj az iratmennyiség függvényében (gépjármű teherbírás) változik. Maximális szállítási mennyiség sürgős kikérés esetén 40 doboz. A szállítási díj egyéb szolgáltatásokat nem foglal magában Irat továbbítása faxon A kért iratot Vállalkozó kikeresi az irattárból és a Megrendelő által meghatározott faxszámra továbbítja. A fax küldés díján felül az irat és a doboz kikeresése is felszámításra kerül Irat továbbítása szkennelés után -ben A kért iratot Vállalkozó kikeresi az irattárból és beszkenneli. A szkennelt képet -ben csatolva a Megrendelő által meghatározott elektronikus címre továbbítja. Az küldés díján felül az irat és a doboz kikeresése is felszámításra kerül Selejtezés A bértárolás folyamán Vállalkozó évente egy alkalommal a Megrendelő igénye alapján elvégzi a selejtezhető dokumentumok leválogatását és előkészítését megsemmisítésre. A selejtezés a Megrendelő hatályos irattári terve alapján történik. A selejtezhető dokumentumokról Vállalkozó selejtezési listát készít, melyet a Megrendelő tételes jóváhagyása után megsemmisít Iratmegsemmisítés Az iratmegsemmisítés a Megrendelő által tételesen jóváhagyott selejtezési lista, vagy külön megrendelés (Megrendelőnél felgyülemlett megsemmisítendő iratanyagok esetén) alapján történik. Vállalkozó a megsemmisítést zárt technológiával, darálással vagy pépesítéssel végzi. A megsemmisítés minimális mennyisége 1000 kg. A megsemmisítés díja Budapest területén belül tartalmazza az elszállítás költségeit is. A megsemmisítésről Vállalkozó jegyzőkönyvet vesz fel, melynek eredeti példányát átadja Megrendelő részére Iratrendezés A Megrendelő iratanyagának különböző szempontok szerinti rendezése. A rendezés során az iratokat az előírt szempontok alapján Vállalkozó szétválogatja, majd a kívánt tárolóba (dosszié, doboz, stb.) helyezi. A tároló egységek feliratozásánál (címkézésénél) elsődleges szempont a gyors és egyszerű visszakereshetőség. 3. Az irattárolási szolgáltatások igénybevételének általános feltételei 3.1. A Vállalkozó által biztosított szolgáltatások munkanapokon 8:00 16:30 óra között vehetők igénybe.

5 A szolgáltatási igény bejelentését írásban, faxon vagy -ben átküldve kizárólag az erre rendszeresített Irattári szolgáltatás igénylő lap (3. számú melléklet) kitöltésével, illetve Vállalkozó irattári nyilvántartó rendszerének használatával az Interneten keresztül lehet megtenni. Az igénylést Vállalkozó 4 órán belül visszaigazolja Sürgős esetben Vállalkozó telefonon is elfogad szolgáltatási igény bejelentést és haladéktalanul megkezdi az irat/dosszié/doboz keresését. Az igénylést ebben az esetben is a lehető legrövidebb időn belül írásban meg kell erősíteni, ellenkező esetben a szolgáltatás nem teljesíthető Az irattári szolgáltatásokat Megrendelő részéről csak a jelen szerződés 2. számú mellékletében megadott személyek, meghatározott jogosultsággal vehetik igénybe. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a jogosult személyek megváltozása esetén azt azonnal írásban jelzi Vállalkozó felé. Ennek elmulasztásából adódó bármely közvetlen vagy közvetett kárért, jogosulatlanul igénybe vett szolgáltatásért minden felelősség a Megrendelőt terheli. 4. A szerződés hatálya 4.1. Felek rögzítik, hogy jelen szerződést legfeljebb nettó ,- (Huszonnégymillió - kilencszázkilencvenkilencezer - kilencszázkilencvenkilenc) forint keretösszeg erejéig, legkésőbb december 31-ig terjedő határozott időtartamra kötik. A keretösszeget meghaladóan Megrendelő nem teljesít kifizetést Amennyiben az 4.1. pontban rögzített keretösszeg a szerződés határozott időtartama lejártát megelőző időpontban kimerül, a szerződés a keretösszeg kimerülésének napján megszűnik Amennyiben Megrendelő díjfizetési kötelezettségének nem teszt eleget, akkor Vállalkozó előzetes írásos értesítés mellett jogosult a szolgáltatás felfüggesztésére a hátralékos díj megfizetésének időpontjáig. 5. Vállalkozói díj és fizetési feltételek 5.1. A pontokban rögzített irattározási szolgáltatások egységárait az 1. számú melléklet tartalmazza. A Vállalkozó jogosult a szolgáltatások díjait évente egy alkalommal a KSH által közzétett fogyasztói árindex változás mértékének megfelelően módosítani, annak Megrendelő általi írásban történő elfogadását követően.

6 Az elvégzett szolgáltatás ellenértékének megfizetése havonta, utólag történik, oly módon, hogy a Megrendelő által cégszerűen aláírt Teljesítési igazolás alapján figyelemmel a Kbt (1) bekezdésére - Vállalkozó számlát állít ki. A formailag és tartalmilag is megfelelő számla ellenértékét Megrendelő a számla kézhezvételétől (teljesítés elismerése) számított 15 napos fizetési határidővel, a számlán feltüntetett pénzforgalmi számlára átutalja, figyelemmel a Kbt (3) bekezdésére. A teljesítés igazolására Palásti Ildikó osztályvezető és Mikó Zoltán ügyvezető igazgató jogosult Felek rögzítik, hogy figyelemmel a Kbt. 99. (1) bekezdésére jelen szerződés 4. számú mellékletét képezi a Kbt (6) bekezdése szerinti feltételek teljesülésének esetére a Megrendelő pénzforgalmi szolgáltatójának adott, a beszedési megbízás teljesítésére vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata Felek tudomással bírnak arról, hogy a Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi LXXXII. törvény módosította az adózás rendjéről szóló évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 36/A. -át, illetve kiegészítette a 36/B. -sal. A Szerződés szerinti kifizetések az Art. 36/A hatálya alá tartoznak, azaz a Szerződés alapján történő, a havonta nettó módon számított ,- forintot meghaladó kifizetések a Megrendelő által akkor teljesíthető és teljesítendő, ha a Vállalkozó a) bemutat, átad vagy megküld a tényleges kifizetés időpontjától számított 30 napnál nem régebbi nemlegesnek minősülő együttes adóigazolást, vagy b) nyilatkozik, hogy a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban. Ezen szabályt az Art. rendelkezései alapján alkalmazni kell a Vállalkozó és az esetleges alvállalkozó(k) közötti szerződésekből eredő kifizetések esetén is A Vállalkozó által a teljesítésbe bevont alvállalkozót megillető díjak alvállalkozók felé történő megfizetéséről a Vállalkozó köteles gondoskodni, a Kbt (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, és az alvállalkozók nem jogosultak semmilyen díj- vagy költségköveteléssel, a Megrendelővel szemben fellépni. 6. Vállalkozó kötelezettségei 6.1. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező tevékenységek kapcsán szavatosságot vállal azért, hogy az általa végzett tevékenységet szakszerűen és gondosan látja el Vállalkozó a nála tárolt iratok tartalmát nem vizsgálja, az átadott iratokba kizárólag Megrendelő felhatalmazására, iratkeresés céljából tekinthet bele.

7 A Megrendelőt megilleti az irattárolással, mint kiszervezett tevékenységgel kapcsolatos irányítási és ellenőrzési jog, azt korlátozni, vagy kizárni érvényesen nem lehet Vállalkozó felelősséget vállal a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért, a vonatkozó jogszabályok, adatvédelmi előírások és a jelen szerződés alapján Megrendelő által adott utasítások betartásáért A közbeszerzés értékének 10%-át meghaladó mértékben igénybevett alvállalkozó, kizárólag csak a Vállalkozó ajánlatában megjelölt szervezet, személy lehet. A Vállalkozó biztosítja, hogy az alvállalkozó igénybevétele a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény rendelkezéseinek mindenben megfelel. 7. A Vállalkozó számára átadott iratanyagokra és adathordozókra vonatkozó általános feltételek 7.1. Megrendelő kijelenti, hogy jogosult mindazon iratok és adathordozók átadására Vállalkozó részére, amelynek tárolásával és kezelésével Vállalkozót megbízza Vállalkozó a tárolt iratokat, adathordozókat, valamint az általuk tartalmazott információkat kizárólag a Megrendelő által átadott meghatalmazási listán szereplő személyek részére szolgáltatja ki A Vállalkozó részére átadott iratanyagokhoz, adathordozókhoz kísérőjegyzéket kell mellékelni, amelynek egy példánya a Megrendelőnél marad. Vállalkozó kizárólag a kísérőjegyzékben szereplő tételekért, az átadás-átvétel tételszintjéig vállal felelősséget Vállalkozó a nála elhelyezett iratanyagok, adathordozók tartalmát nem ismeri, azokat nem vizsgálja. A szolgáltatás során tudomására jutott információkat üzleti titokként kezeli, ezeket az információkat csak a meghatalmazási listán megjelölt személyek számára szolgáltathatja ki Vállalkozó nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyek az iratanyagok és adathordozók természetes elhasználódásából, a jelen szerződést megelőző helytelen tárolásából, továbbá a működési körén kívül eső elháríthatatlan okok (vis major) miatt keletkeztek Megrendelő nem tárolhat a Vállalkozónál narkotikumokat, valamint gyúlékony, robbanékony, toxikus és radioaktív anyagokat, illetve olyan szerves anyagokat, melyek vonzzák a rágcsálókat vagy rovarokat, továbbá olyan anyagokat, amelyek illegálisak, veszélyesek vagy nem biztonságosak. 8. Titok- és adatvédelem

8 Vállalkozó a nála tárolt iratanyagokból, illetve a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatosan esetlegesen tudomására jutott információkat, adatokat és tényeket bank-, illetőleg üzleti titokként kezeli, azokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, azokat sem üzleti haszonszerzésre, sem hátrányokozásra, sem egyéb célra semmilyen formában sem használhatja fel Vállalkozó a tevékenysége során kötelezettséget vállal az adatvédelemre vonatkozó előírások betartására, különös tekintettel a Megrendelő ez irányú utasításaira A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen titoktartási és adatvédelmi kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket megismerteti alkalmazottaival, alvállalkozóival, és teljes felelősséggel tartozik azért, hogy az azokban foglaltakat betartsák A titok- és adatvédelemre vonatkozó előírások megtartása Vállalkozóra, alkalmazottaira, alvállalkozóira nézve a jelen szerződés időtartama alatt és annak megszűnését követően időbeli korlátozás nélkül kötelező. 9. Kapcsolattartó személyek Vállalkozó képviselője, elérhetőségei: Nagy István kereskedelmi és projektmenedzser Tel.: +36 (23) Fax.: +36 (23) ; +36 (23) Megrendelő képviselője, elérhetőségei: Palásti Ildikó osztályvezető Tel.: Fax.: A tevékenység ellenőrzése Vállalkozó hozzájárul a tevékenysége Megrendelő belső ellenőrzése, külső könyvvizsgálója, az MNB és a PSZÁF helyszíni, illetve helyszínen kívüli ellenőrzéséhez. 11. Záró rendelkezések Jelen szerződés a szerződő felek által történő aláírás napján lép hatályba.

9 Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés módosítása kizárólag a Kbt (1) bekezdésének figyelembe vételével történhet A Felek jogosultak a jelen szerződést súlyos szerződésszegés eseten rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal felmondani A Felek a jelen szerződés aláírásával kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen szerződést bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, indoklás nélkül, 60 (hatvan) naptári napos felmondási idő mellett, rendes felmondással megszüntetni Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket megkísérlik egymással békés úton rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, érdekeiket a magyar jog és a polgári perrendtartás szabályai szerint bírósági úton érvényesítik A Szerződés minden, - a Szerződés tárgykörével kapcsolatos - korábban, illetve vele egyidejűleg kelt írásos vagy szóbeli megállapodást hatályon kívül helyez. A Szerződés módosítása illetve kiegészítése kizárólag írásban érvényes Az e szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében felek a Polgári Törvénykönyv vállalkozásra vonatkozó szabályait és a Kbt. vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak Jelen szerződés 5 egyforma példányban készült, melyek mindegyike eredetinek minősül. Mellékletek: 1. számú melléklet: Szolgáltatási díjak 2. számú melléklet: Az irattárolási szolgáltatások igénybevételére a Megrendelő által meghatalmazott személyek listája 3. számú melléklet: Irattári szolgáltatás igénylő lap 4. számú melléklet: Felhatalmazó levél beszedési megbízások teljesítésére Budapest, január Mikó Zoltán Palásti Ildikó Dr. Csillagh Ferenc ügyvezető igazgató osztályvezető ügyvezető igazgató MFB Magyar Fejlesztési Bank EURODOC 2000 Kft. Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő Vállalkozó

10 10 1. számú melléklet Szolgáltatási díjak 1. Iratok bértárolása 190 Ft/ifm/hó + ÁFA 2. Első betárolási díj 250 Ft/doboz + ÁFA 3. Végleges kivétel díja 250 Ft/doboz + ÁFA 4. Doboz kikeresés, kiadás 280 Ft/doboz + ÁFA 5. Dosszié kikeresés, kiadás 300 Ft/dosszié + ÁFA 6. Irat kikeresés, kiadás 320 Ft/irat + ÁFA 7. Doboz visszatárolás 260 Ft/doboz + ÁFA 8. Dosszié visszatárolás 280 Ft/dosszié + ÁFA 9. Irat betárolás, visszatárolás 300 Ft/irat + ÁFA 10. Fénymásolás 45 Ft/oldal + ÁFA 11. Irat továbbítása faxon 55 Ft/oldal + ÁFA 12. Irat továbbítása szkennelés után en 75 Ft/oldal + ÁFA Szállítási díjak Budapesten: 13. Szállítási díj (furgon teherbírás 600 KG) Ft/alkalom + ÁFA 14. Szállítási díj (kisteherautó teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 15. Szállítási díj (nagy teherautó teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 16. Szállítási díj (kamion teherbírás KG) Ft/alkalom + ÁFA 17. Sürgős szállítás Ft/alkalom + ÁFA 18. Vidéki szállítás esetén a budapesti díjak felett 160 Ft + ÁFA/km 19. Iratmegsemmisítés 30 Ft/kg + ÁFA 20. Selejtezés doboz szint 400 Ft/doboz + ÁFA 21. Selejtezés dosszié szint Ft/ifm + ÁFA 22. Selejtezés irat szint Ft/ifm + ÁFA 23. Iratrendezés dosszié szint Ft/ifm + ÁFA 24. Iratrendezés irat szint Ft/ifm + ÁFA 25. Irattáros, iratkezelő szakember óradíj Ft/óra + ÁFA 26. Irattáros, iratkezelő szakember kiszállás Ft/alkalom + ÁFA 27. Irattári nyilvántartó rendszer használata 0 Ft/hó + ÁFA 28. Jelenlegi iratanyag átvétele 10 Ft/doboz + ÁFA

11 11 2. számú melléklet Az irattárolási szolgáltatások igénybevételére a Megrendelő által meghatalmazott személyek listája Név Szervezeti egység Beosztás Telefon Telefax Jogosultsági szint Jogosultsági szintek: 1. Iratanyag átadása a Vállalkozónak irattárolásra 2. Iratanyag végleges kikérése 3. Iratanyag kikérése helyszíni betekintéssel 4. Iratanyag kikérése kiszállítással 5. Iratanyag faxon vagy -ben történő továbbításának igénylése 6. Üres dobozok kiszállításának igénylése 7. Megsemmisítés igénylése, jóváhagyása 8. Az irattári nyilvántartó rendszer használata T. Teljes jogosultság az összes irattárolási szolgáltatás igénylésére Budapest, január.. Mikó Zoltán Palásti Ildikó ügyvezető igazgató osztályvezető MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Megrendelő. Vállalkozó

12 12 3. számú melléklet Irattári szolgáltatás igénylő lap Megrendelés: Megrendelő cégnév: cím: telefon/fax: Megrendelő személy: Szervezeti egység: telefon/fax: Megrendelés időpontja: Teljesítés helye: Teljesítés kért időpontja: Kért szolgáltatás módja: sürgős/normál Eredeti dokumentum kiszállítása Másolat kiszállítása Faxon továbbítás Szkennelés után en továbbítás Üres doboz igénylése Megrendelt szolgáltatások: A megrendelő aláírása.. Visszaigazolás: Visszaigazolásidőpontja: Teljesítés időpontja: Aláírás:

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31., adószáma: 10644371-2- 44, bankszámlaszáma: 14600012-00321000-00000000,

Részletesebben

A KBT ÉRTELMEZÉSE

A KBT ÉRTELMEZÉSE A KBT. 305. ÉRTELMEZÉSE A szerződés teljesítésére a Kbt. 305. -ában foglaltak az irányadók, mely szabályozás 2010. szeptember 15-én módosításra került. Az előírások az ajánlattevőként és az ajánlatkérőként

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Magyar Szabadalmi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41, képviselő: Igréczné Sipos Etelka gazdasági főigazgató), mint

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Gyógyír XI. Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 1117 Budapest, Fehérvári út 12.; cégjegyzékszám: 01-09-913332; adószám: 21814097-2-43, képviseli:

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE

VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE VILLAMOSENERGIA VÁSÁRLÁSI SZERZŐDÉS EGYETEMES SZOLGÁLTA- TÁST IGÉNYBE VEVŐ FELHASZNÁLÁSI HELYEKRE amely létrejött egyrészről a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. Székhely : 1132 Budapest, Váci út 72-74.

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (kenyér, pékáru) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (tej, tejtermék) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám: 15566843-2-13,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS (fagyasztott termékek) E szerződés létrejött egyrészről a Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (a továbbiakban: Megrendelő, cím: 2600 Vác, Kölcsey u. 4, adószám:

Részletesebben

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére

SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére 1023 Budapest, Bécsi út 4. T: 06-1-224-6278, F: 06-1-214-2224 honlap: www.vitaminep.hu e-mail: vitaminep@vitaminep.hu SZERZŐDÉS személyes egészségterv készítésére mely létrejött egyrészről a VITAMIN Egészségpénztár

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK amely létrejött egyrészről Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat székhelye: 1082 Budapest, Baross u. 63-67. képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel

BÉRLETI SZERZŐDÉS. 1) A felek megállapodnak abban, hogy a Bérlő bérbe vesz, Bérbeadó pedig bérbe ad a bérlővel BÉRLETI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a ORATTI Kft. (2340 Kiskunlacháza, Rákóczi út 147. Adószáma:14534542-2-13) továbbiakban, mint Bérbeadó, másrészről: Cég neve: Székhelye: Adószáma: Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett:

mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: 2. sz. melléklet M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGBÍZÓ ADATAI Megrendelő

Részletesebben

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről

2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. Amely létrejött, egyrészről 2. melléklet A HATÁROZOTT IDEJŰ VILLAMOS ENERGIA ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött, egyrészről ALTEO Energiaszolgáltató Nyrt. Székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20/A Cégjegyzékszáma: Cg. 01-10-045985

Részletesebben

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya

SZERZŐDÉS. Bevezetés. 1. A szerződés tárgya SZERZŐDÉS Amelyet egyik részről a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (székhelye: Budapest V. Garibaldi u. 2., adószám: 15311746-2-41), mint Vevő, másik részről a Le Cheque Déjeuner Kft. (székhelye: 1074

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Közbeszerzési tanácsadás szolgáltatáscsomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint előadások és kiadványok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Közbeszerzési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS AZONOSÍTÓ SZÁM amely létrejött egyrészről a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen működő Részvénytársaság székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 38. cégjegyzékszám: 01-10-043152

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZBETÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám: cím: Képviseli:

amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:  cím: Képviseli: V Á L L A L K O Z Á S I S Z E R Z Ő D É S 4. r é s z a j á n l a t i k ö r amely létrejött egyrészről Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár Székhely: 6720 Szeged, Dóm tér 1-4. Telefonszám: Faxszám:

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

Érvényes: 200x.. -től

Érvényes: 200x.. -től Iktatási adatok. Info-Lánc Bt (Vállalkozó) P0x-0x/2003 Cégnév (Megrendelő) V á l l a l k o z á s i s z e r z ő d é s Érvényes: 200x.. -től lokális számítógép hálózattal támogatott ügyviteli

Részletesebben

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet.

A Megrendelő a meghatározott mennyiségtől való eltérés jogát fenntartva, ettől ±10%-ban eltérhet. 1. AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ADATAI 1.1 Ajánlatkérés célja Tisztelt Ajánlattevők! A Szegedi Közlekedési Kft., mint Ajánlatkérő ezúton felkéri Önt, tegyen írásos ajánlatot1 éves keretszerződésre vonatkozóan

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is.

10) A Hitelesítés Szolgáltató kijelenti, hogy megfelel a magyar közigazgatási elvárásoknak, beleértve a kapcsolódó ajánlásokat és specifikációkat is. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., HSZ Szolgáltatási Szerződés Személyi tanúsítvány v2.7, Budapest SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS A szerződés azonosítója:... Nyilvános közigazgatásban is felhasználható,

Részletesebben

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 5/1 Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat 1. A Szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, azok tárolásának időtartama és továbbításának esetei 1.1 A kötelező (jogszabályban előírt illetve biztosított

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S

VÁLLALKOZÁSI SZ E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Megrendelő, Megrendelő: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám Képviseli: a továbbiakban mint Megrendelő, másrészről Vállalkozó: Nyilvántartási szám: Statisztikai számjel: Bankszámlaszám:

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt.

BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS cégnév BKV Zrt. 15/T-408/10. BKV Zrt. BKV Zrt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS A jelen megbízási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) az alulírott helyen és időpontban jött létre egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. március 30-i ülésére Tárgy: Hulladékszállító jármű ingyenes használatba adása Előkészítette: Gál András osztályvezető Műszaki Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/14. Döntéshozatal módja: egyszerű

Részletesebben

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE

SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE a továbbiakban Szerződés, amely létrejött egyrészről az FGSZ Földgázszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye: 8600 Siófok, Tanácsház

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:.../2015. 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Területi-

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Név: Székhely: Levelezési cím: Számlavezető pénzintézete: Számlaszáma: Adószáma: mint Megrendelő továbbá Név: FER Tűzvédelmi Szolgáltató Egyesülés Székhely:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák

Bem utca páratlan oldali járda építési munkák AJÁNLATKÉRÉS Bem utca páratlan oldali járda építési munkák Tárgyú eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe: Neve: Répcelak Város Önkormányzata Képviseli: Dr. Németh

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a ), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről a Pogácsa és Tsa. Kft. (1028 Budapest, Aszú. utca 43/B., cj.: 01-09-667430), mint vállalkozó

Részletesebben

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NAPI PEAK PLUSZ FÖLDGÁZTÁROLÁSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉRE ÉS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely egyrészről a székhelye: levelezési címe: számlavezető pénzintézete: számlaszáma: számlázási cím:

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S amely létrejött egyrészről az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1033 Budapest, Fő tér 3., képviseli Bús Balázs polgármester, mint megrendelő (továbbiakban,

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége:

1. Az eljárás száma: BKV Zrt. 15/V-306/ A beszerzés tárgya és mennyisége: AJÁNLATI FELHÍVÁS Ajánlatkérő neve: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Gazdasági Igazgatóság Beszerzési Főosztály Schifner Marianna mb. Főosztályvezető 1072 Budapest, Akácfa u. 15.

Részletesebben

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír

A 2. számú mellékletben meghatározott készlet kialakítását követően a Megrendelő a felhasználásokat fajta, méret és darabszám szerint folyamatosan, ír Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint a Premier G. Med Kft. (1026 Bp.

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Belépési sorszám: TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Vállalkozás részére FÓRUM csomag Tanácsadás telefonon, írásban, személyesen, valamint ankétok formájában. Vevőszolgálati Iroda: Társasági Tanácsadó Igazgatóság

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS A jelen vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980 Budapest, Akácfa

Részletesebben

SZALLITASI SZERZŐDÉS

SZALLITASI SZERZŐDÉS SZALLITASI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről az 1-COM Kft. (1044 Budapest, Ezred

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL

DOKUMNETÁCIÓ. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL DOKUMNETÁCIÓ A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ÁLTAL Utalványok beszerzése a Körösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS 1 SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely egyrészről mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Neve: Tolna Megyei Önkormányzat Székhelye: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. Adószáma: 15414007-2-17 Képviseletében

Részletesebben

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik.

A jelen Vállalkozói Szerződést a Felek határozott időtartamra, március 1-től február 28. -ig terjedő időszakra kötik. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről abevándorlási és Állampolgársági Hivatal Befogadó Állomás, Debrecen (székhelye: 4033 Debrecen, Sámsoni út 149., KSH törzsszáma: 15722610 8421 312 09, adószáma:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Bordács Csaba, gazdasági igazgató VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött alulírott szerződő felek között : MEGRENDELŐ : ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA Székhelye : 1357 Bp. Kossuth tér 1-3. Képviselője : Bordács Csaba, gazdasági igazgató mint megrendelő,

Részletesebben

éven belüli kölcsön felvételéről

éven belüli kölcsön felvételéről E LŐTERJESZTÉS éven belüli kölcsön felvételéről Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 19-i rendkívüli ülésére. Előterjesztők: Stayer László polgármester Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET november 17-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 224/2016. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2016. november 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Főváros Szabó Ervin

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2015. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról

Jegyzőkönyvi kivonat DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 33/2014.(III.13.) HATÁROZATA. A városi sportpálya bérbeadásáról Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 13. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett:

MEGÁLLAPODÁS. között az alulírott helyen és időpontban, az alábbi feltételek mellett: MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Székhely: Képviseli: mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), és másrészről a Castrum Network Kft. Székhely: 1053 Budapest, Magyar u. 3. 1. em. 2. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök

1. A szerződés tárgya A Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés 2. számú mellékletében meghatározott tisztítószereket, tisztítóeszközök SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről az Országgyűlés Hivatala (1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.), mint megrendelő - továbbiakban : Megrendelő, másrészről a Rákóczi Üzletház Kft. (1084 Budapest,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt.,

Szállítási szerződés a. Fővárosi Vízművek Zrt. és a. Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., Szállítási szerződ a a Getronics Magyarország Kft., 99999 Informatika Kft., M&S Informatikai Zrt., NET 54 Üzleti Kommunikáció Kft. között A KEF által megkötött KM0101NETH11 számú keretmegállapodás alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 12. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Döntés Csabdi közútjainak téli síkosság-mentesítéséről

Részletesebben

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül

K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül K&H SZÉP Kártya elfogadási szerződés Elfogadó internetes honlapján keresztül amely létrejött egyrészről a K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner

Részletesebben

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS

JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS JOGCÍM ÁTVEZETÉSI SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉT SZABÁLYOZÓ SZERZŐDÉS Jelen szerződés (továbbiakban: Szerződés) amely létrejött egyrészről a Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhelye:

Részletesebben

Központi irattárolás rendje

Központi irattárolás rendje Központi irattárolás rendje 1. A központi irattárolás körülményeinek meghatározása 1. Az intézményrendszer központi irattárolásának biztosításához szükséges infrastruktúra és szolgáltatás nyújtása a MAG

Részletesebben

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S

S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S S Z Á L L Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S Amely létrejött egyrészről a Kiskunlacháza Nagyközségi Önkormányzat Központi Konyha 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi u. 12. szám alatti intézmény (képviselője Kovács Jánosné

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Heves Megyei Önkormányzat Markhot Ferenc Kórház-Rendelőintézete, mint ajánlatkérő (a továbbiakban, mint megrendelő), Eger, Széchenyi út 27-29., másrészről

Részletesebben

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz

AJÁNLATI FELHÍVÁS. Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz AJÁNLATI FELHÍVÁS Felvonók karbantartása és javítása tárgyban kiírt versenyeztetési eljáráshoz 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon-, telefaxszámai, email címe: VOLÁNBUSZ Közlekedési Zártkörűen Működő

Részletesebben

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról

Szerződés Munkáltatói hozzájárulás megadásáról 1037 Budapest, Montevideo utca 5. Tel: (06 1) 248-2270, Fax: 319-5333 E-mail: egeszsegpenztar@medicinapenztar.hu Honlap: www.medicinapenztar.hu Bankszámlaszám: 12100011-10014932 Szerződés Munkáltatói hozzájárulás

Részletesebben

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014.

Debreceni Egyetem. Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ 2014. Debreceni Egyetem AJÁNLATKÉRÉSI DOKUMENTÁCIÓ Burgonyatermesztés gépeinek beszerzése a Debreceni Egyetem részére 2014. T a r t a l o m j e g y z é k I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐK SZÁMÁRA 1. Felhívás ajánlattételre

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

ECR-Trade Pénztárgép Kft.

ECR-Trade Pénztárgép Kft. ECR-Trade Pénztárgép Kft. 1133 Budapest, Dráva u. 5/a. Tel/fax: 350-4006, 239-0534 Á T A L Á N Y D Í J A S J A V Í T Á S I S Z E R Z Ő D É S mely létrejött egyrészről az ECR-Trade Pénztárgép Kft.(1133

Részletesebben

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG)

INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) INTRUM JUSTITIA KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZAT KÖVETELÉSKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRE (FOGYASZTÓI ÜZLETÁG) 7/2015. (XI.01.) 1. A Szerződés tárgya A Megbízott kötelezettséget

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS DÓZSA GYÖRGY U. 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám:.../2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés

ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS. Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés ÁTVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS Környezetvédelmi termékdíj fizetési kötelezettség átvállalási szerződés amely létrejött egyrészről a PAPYRUS HUNGÁRIA Kereskedelmi Zrt. Adószám: 10840807-2-43 KSH törzsszám: 10840807-5229-114-01

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS DABAS VÁROS ÁTFOGÓ ÚTREKONSTRUKCIÓS MUNKÁI (B CSOMAG) amely létrejött egyrészről egyik részről: Név: Dabas Város Önkormányzata Székhelye: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Telefon,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás) PAKSI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI NONPROFIT KFT. 7030 PAKS, DÓZSA GYÖRGY ÚT 55-61. TEL: 75/830-690 Ügyfél azonosító szám: (szolgáltató tölti ki) Iktatószám: /2014. Hulladékszállítási szerződés (közületi közszolgáltatás)

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere. Javaslat Szám: 50.362/2010. Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat a Létesítmény és Sport Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatójának megválasztására Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján

Részletesebben