Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek"

Átírás

1 Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: ; közösségi adószám: HU ) által üzemeltetett salesregisztracio.businessbox.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal ) Értékesítési Partnerként (továbbiakban: Értékesítési Partner vagy Ön ) történő regisztrálással kijelenti, hogy kereskedelmi, illetve szolgáltatási tevékenységét összekapcsolja a Business Box Vásárlói gondoskodás szolgáltatással ( Business Box Szolgáltatás ), valamint hirdeti és ajánlja ügyfelei, illetve más harmadik személyek ( Ügyfelek ) számára a Business Box Szolgáltatást. A Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: KÁSZF ) meghatározzák az előbbi célok érdekében történő Business Box Kft.-vel való együttműködés szabályait. Definíciók: Weboldal: salesregisztracio.businessbox.hu Általános szerződési feltételek: Business Box Kft. által az Ügyfeleinek nyújtott szolgáltatások mindenkor hatályos általános feltételei Business Box Szolgáltatás: Business Box Vásárlói gondoskodás szolgáltatás Ügyfelek: Értékesítési Partner ügyfelei, szerviz partner ügyfelei illetve bármely más harmadik személy, aki a Business Box Szolgáltatás iránt érdeklődik vagy érdeklődhet KÁSZF: Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Együttműködési Szerződés: az egyedi Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Szerződés, amely az Értékesítési Partner és a Business Box Kft. között jön létre jelen KÁSZF-ben foglalt tartalommal az Értékesítési Partner jelentkezésének elfogadása után BBox Widget: Business Box online kalkulátor Business Box Szolgáltatási Szerződés: a Business Box Kft. és az Ügyfelek között létrejövő szolgáltatási szerződés BBox Szolgáltatási Díj: a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg az Ügyfél által fizetendő egyszeri szolgáltatási díj Írásbeli: Business Box Kft. és Értékesítési Partner az együttműködésük során útján történt kommunikációt és az Adminisztrációs rendszerben történt rögzítést is írásbelinek tekintik. Felek kizárólag akkor kötelesek egymással ajánlott levél útján egymással kapcsolatot tartani, amennyiben a vonatkozó jogszabályok ezt kifejezetten és kötelező módon előírják. Kommunikációs eszközök: papíralapú, online és a telesales scriptek is, függetlenül attól hogy azt a Business Box Kft. bocsájtotta-e az Értékesítési Partner rendelkezésére avagy az Értékesítési Partner maga készítette. Adminisztrációs Rendszer: Weboldalon megtörtént regisztrációt követően az Értékesítési Partner hozzáférhet saját felhasználói fiókjához, amelyen belül megtalálja az Együttműködési Szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi információt, a fiókját menedzselheti, majd az Együttműködési Szerződés megkötését követően mind az értékesítési, mind pedig az ahhoz kapcsolódó adminisztrációs feladatokat (szerződések listázása, jutalékok) is itt találja. 1. A Kereskedelmi, Együttműködési és Értékesítési Szerződés megkötése A Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Szerződés (továbbiakban: Együttműködési Szerződés ) megkötése és annak érdekében, hogy a Business Box Kft. szerződött Értékesítési Partnere legyen, regisztrálnia kell a Weboldalon. A regisztrálás során ki kell töltenie az online űrlapot és el kell fogadnia a jelen KÁSZF-ben foglaltakat. Mielőtt befejezné a regisztrációt, lehetősége lesz javítani az űrlapon felmerülő esetleges hibákat. A regisztráció kizárólag abban az esetben érvényes, amennyiben kifejezetten elfogadja a KÁSZF által Önre rótt kötelezettségeket. 1

2 Ön a regisztrációval elfogadja, kijelenti és figyelemmel van arra, hogy - a 18. életkort betöltötte, és teljes cselekvőképességgel, illetve feljogosítással rendelkezik a Együttműködési Szerződés megkötéséhez; - önálló foglalkozásával, illetve gazdasági tevékenységével összefüggő célok érdekében jár el; - amennyiben Ön egy üzleti vállalkozás nevében regisztrál, joga és felhatalmazása kiterjed arra, hogy az üzleti vállalkozást teljes jogkörben eljárva képviselje és a Együttműködési Szerződést a gazdasági társaság nevében és javára megkösse; - Ön (vagy vállalkozása) az Általános Kereskedelmi Feltételekben foglalt szolgáltatások nyújtására alkalmas és képes, illetőleg rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához minden jogi felhatalmazással, engedéllyel, amely a saját államának jogszabályai értelmében a szolgáltatás nyújtásához szükséges; - a regisztráció során kitöltött online űrlapon minden Ön által megadott információ valós és pontos, továbbá ezen információk bármilyen változását haladéktalanul frissíti, és biztosítja, hogy a Együttműködési Szerződés időtartama alatt az adatok valósak és pontosak maradjanak; - a Business Box Kft. nem köteles megvizsgálni az Ön által megadott információk érvényességét vagy pontosságát; - nem kísérel meg jogosulatlanul hozzáférni a Weboldalhoz, szervereinkhez vagy hálózatunkhoz, vagy azokhoz a számítógépes rendszerekhez vagy hálózatokhoz, amelyek a Weboldalhoz vagy a Business Box Kft. szolgáltatásaihoz kapcsolódnak; - mindig betartja az itt meghatározott feltételeket és nem fogja megsérteni vagy bármilyen más módon megkerülni azokat. A Business Box Kft. bármikor kérheti Öntől, hogy szolgáltasson számára megfelelő írásos bizonyítékot a fentiekben felsorolt kijelentések és nyilatkozatok valóságának alátámasztására. Miután az online regisztráció befejeződött (vagyis kitöltötte az online űrlapot és elfogadta az KÁSZF-et) automatikus visszaigazolást kap a Business Box Kft-től a regisztráció sikerességéről, amely még nem jelenti az Együttműködési Szerződés megkötését. A Business Box Kft. fenntartja a jogot arra, hogy megvizsgálja szolgáltatásait, mielőtt elfogadná a regisztrációját, és ezzel az Együttműködési Szerződést megkötné. A regisztrációt követő 8 napon belül a Business Box Kft. en keresztül értesíti Önt regisztrációjának elfogadásáról vagy esetleges elutasításáról. Ez idő alatt Önnek a regisztrációs ajánlatához és az abban foglalt adatokhoz tartania kell magát. Amennyiben a Business Box Kft. elfogadja az Ön regisztrációját, tájékoztatja Önt az egyedi Együttműködési Szerződésre vonatkozó jutalékok összegéről, amelyre Ön az itt meghatározott kereskedelmi/közvetítői feladatok teljesítése ellenében jogosult. Az egyedi Együttműködési Szerződés kizárólag akkor jön létre, ha Ön az Adminisztrációs Rendszerben 3 munkanapon belül elfogadja a Business Box Kft. jutalékmellékletét is. Az elfogadott jutalékmelléklet az Együttműködési Szerződés elválaszthatatlan része, és kötelező erejű a felekre nézve. A Business Box Kft. jutalékmellékletének az Értékesítési Partner általi fentiek szerinti elfogadását követően az egyedi Együttműködési Szerződés megkötésre kerül (a jelen KÁSZF-ben és a jutalékmellékletben meghatározott feltételekkel, valamint azokkal az adatokkal, amelyeket a regisztráció során megadott) és minden további kijelentés vagy jognyilatkozat nélkül köti Önt és a Business Box Kft-t. Minden információ, amely az Önnel létrejött egyedi Együttműködési Szerződéssel kapcsolatos, a Business Box Kft. által rögzítésre kerül és elérhető a személyes profilján keresztül a Business Box Kft. rendszerében. 2

3 FONTOS: Abban az esetben, ha nem kap visszaigazolást vagy a Business Box Kft. bármilyen indokolási kötelezettség nélkül elutasítja a regisztrációját, illetve amennyiben Ön a Business Box Kft. jutalékmellékletét nem fogadja el, a fent megadott határidőn belül, semmilyen szerződés vagy jogi kapcsolat nem jön létre Ön és a Business Box Kft. között. 2. Az Együttműködési Szerződés tárgya A KÁSZF határozza meg az Értékesítési Partner és a Business Box Kft. együttműködésére vonatkozó szabályokat. Az együttműködés célja a Business Box Szolgáltatás hirdetése és értékesítése azoknak az Ügyfeleknek, akikkel az Értékesítési Partner kapcsolatba kerül. Az Értékesítési Partner kereskedelmi csatornáitól függően a Felek együttműködése a következőket tartalmazza: (i) (ii) (iii) (iv) Weboldal elérhetővé tétele az Értékesítési Partner áruházaiban megfelelő mobil számítástechnikai eszköz útján, A Business Box online kalkulátor ( BBox Widget ) elérhetővé tétele az Értékesítési Partner webáruházában; és/vagy közvetítés a Business Box Kft. és az Ügyfelek közötti szolgáltatási szerződések ( Business Box Szolgáltatási Szerződés ) megkötése érdekében a Business Box Kft. nevében; és egyéb, a fent meghatározott célok érdekében szükséges tevékenységeket. Az Értékesítési Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Business Box Szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos általános szerződési feltételek szintén alkalmazandóak a Felek együttműködésére. Értékesítési Partner teljes mértékben felelős kötelezettségeinek teljesítéséért, továbbá azért, hogy az megfelel a saját állama szerint alkalmazandó jogszabályoknak, a jelen KÁSZF-nek, valamint a Business Box Kft. érdekeinek és utasításainak. 3. A felek jogai és kötelezettségei 3.1. Az online kereskedelmi tevékenységre vonatkozó speciális szabályok Amennyiben az Értékesítési Partner saját webáruházat üzemeltet kereskedelmi tevékenysége érdekében, abban az esetben ebben az alpontban meghatározott szabályok alkalmazandóak. Az Együttműködési Szerződés érvényes megkötését követően az Értékesítési Partner vállalja, hogy a Business Box Kft. weboldalán (salesapi.businessbox.hu) található salesapi dokumentáció alapján implementálja saját weboldalába a BBox Widget-et, és saját költségén telepíti azt a weboldal motorjában. A telepítést bármiféle módosítás nélkül a Business Box Kft-től kapott technikai és használati utasításoknak megfelelően kell végrehajtani. Az Együttműködési Szerződés időtartama alatt a BBox Widget-nek elérhetőnek kell lennie az Értékesítési Partner weboldalán. A BBox Widget vizuális felületét úgy kell elhelyezni a weboldalon, hogy az könnyen észrevehető legyen az Ügyfél számára a weboldalon ill. a webáruházban történő termékvásárlás során. A Értékesítési Partner semmilyen körülmények között: (i) nem módosíthatja a BBox Widget-et; 3

4 (ii) (iii) (iv) (v) nem változtathatja meg, nem távolíthatja el vagy kapcsolhatja ki a BBox Widget valamely funkcióját; nem távolíthatja el vagy változtathatja meg a BBox Widget-ben foglalt szöveget, vagy annak valamely dokumentumát (különösen a Business Box Szolgáltatás általános feltételei és az adatvédelmi irányelveket); jogosulatlanul nem szerezhet hozzáférést a BBox Widget-en keresztül a Business Box rendszeréhez, és nem teheti elérhetővé vagy ajánlhatja fel a BBox Widget-et harmadik személy részére. Ebben az alpontban meghatározott esetben, a Business Box Szolgáltatási Szerződéseket a Business Box Kft. és az Ügyfelek elektronikus kommunikáció segítségével közvetlenül a BBox Widget-en keresztül kötik meg és hajtják végre. Az Ügyfélnek a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésével egyidejűleg egyszeri szolgáltatási díjat kell fizetnie ( BBOX Szolgáltatási Díj ) közvetlenül a Business Box Kft. részére, amit a BBox Widget felületén keresztül tehet meg. Az elektronikus számlát a Business Box Kft. bocsátja ki és küldi meg közvetlenül az Ügyfél részére. Az Értékesítési Partner weboldalán elérhető BBox Widget-en keresztül történő Business Box Szolgáltatási Szerződések megkötését a Business Box Kft. által üzemeltett online adminisztrációs rendszer (továbbiakban: Adminisztrációs Rendszer ) automatikusan rögzíti úgy, hogy az az Értékesítési Partner számára az értékesítési volumenek ellenőrizhetősége és a jutalékelszámolás tekintetében - hozzáférhető legyen Speciális szabályok a személyes képviseleti és papíralapú értékesítésre vonatkozóan (az Értékesítési Partner üzletében való személyes képviselet útján, papíralapú szerződéskötés esetén) Amennyiben az Értékesítési Partner saját, fizikai üzletet vagy üzletláncot üzemeltet kereskedelmi tevékenysége körében, illetve egyébként személyesen kívánja a Business Box Szolgáltatási Szerződések papíralapon történő megkötését közvetíteni, abban az esetben a jelen alpontban meghatározott szabályok alkalmazandóak. Az Értékesítési Partner vállalja, hogy Ügyfelei figyelmébe ajánlja a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésének lehetőségét és a lehetőségekhez képest a legszélesebb körben megtesz mindent ezeknek a szerződéseknek a megkötése érdekében. A Business Box Szolgáltatási Szerződések Ügyfelekkel történő, ezen alpont szerinti megkötésénél történő közvetítése során az Értékesítési Partner a Business Box Kft. kereskedelmi ügynökeként (képviselőjeként) jár el. Az Értékesítési Partner jogosult a Business Box Szolgáltatási Szerződéseket a Business Box Kft. nevében és javára megkötni. A Business Box Kft. az Értékesítési Partner részére elektronikus formában elküldi a Business Box Szolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó dokumentumokat, valamint Business Box Szolgáltatásra vonatkozó részletes információs anyagot. Az Értékesítési Partner számára szigorúan tilos, hogy az eredeti szövegeken bárminemű módosítást eszközöljön. Az Értékesítési Partner vállalja, hogy alkalmazottai, illetve kereskedelmi tevékenységében közreműködő egyéb személyek javasolják a Business Box Szolgáltatás igénybevételét Ügyfeleiknek, valamint információval látják el az Ügyfeleket a Business Box Szolgáltatásról és annak feltételeiről. 4

5 Amennyiben az Ügyfél a Business Box Szolgáltatást offline módon szeretné megvásárolni (azaz kinyomtatott Business Box Szolgáltatási Szerződés aláírásával szeretne szerződést kötni), az Értékesítési Partner felelős azért, hogy a Business Box Szolgáltatási Szerződéshez kapcsolódó minden dokumentumot kinyomtasson, és az Ügyfélnek átadjon, továbbá, hogy minden, a Business Box Szolgáltatási Szerződésben való részvételhez szükséges információt az Ügyfél rendelkezésére bocsásson. Amennyiben az Értékesítési Partner az Ügyfél valamely kérdésére nem tud azonnal választ adni, kapcsolatba kell lépnie a Business Box Kft. telefonos központjával, vagy fel kell keresnie annak weboldalát a megfelelő válasz megtalálása érdekében. A Business Box Szolgáltatási Szerződés Értékesítési Partner közvetítése útján történő megkötésének előkészítésének és végrehajtásának részletes munkafolyamatát az 1. számú Melléklet határozza meg, amely a KÁSZF elválaszthatatlan részét képezi. A Business Box Szolgáltatási Szerződés aláírását követően az Értékesítési Partner átveszi a BBox Szolgáltatási Díjat az Ügyféltől és azt banki átutalással átutalja a Business Box Kft. részére. Az Értékesítési Partner teljes felelősséggel tartozik, azért, hogy a BBox Szolgáltatási Díjat az Ügyféltől teljes összegben beszedje. A BBox Szolgáltatási Díjat készpénzzel vagy hitelkártyával lehet fizetni, vagy áruvásárlási kölcsön igénybevétele esetén a BBox Szolgáltatási Díj a hitel összegéhez való hozzáadásával. Amennyiben a BBox Szolgáltatási Díj kiegyenlítése áruvásárlási kölcsönnel történik, úgy kell tekinteni, mintha a fizetés a Business Box Szolgáltatási Szerződés Értékesítési Partner közvetítése útján történő megkötésének időpontjában megtörtént volna. Áruvásárlási kölcsönnel történő vásárlás esetén az Értékesítési Partner a BBox Szolgáltatási Díj összegét az ben kapott Díjbekérő alapján - köteles átutalni a Business Box Kft. részére függetlenül attól, hogy a hitel iránti kérelem elutasításra vagy a hitel összege megtérítésre került volna az Értékesítési Partner részére. A jelen bekezdés szerinti BBox Szolgáltatási Díjak átutalására heti rendszerességgel kerül sor Business Box Kft. által kibocsátott díjbekérő alapján. A díjbekérőt Business Box Kft. a tárgyhéten rögzített BBox Szolgáltatási Díjakról a következő hét csütörtöki napjáig állítja ki. A Business Box Szolgáltatási Díjakat a díjbekérő alapján 8 naptári napon belül köteles az Értékesítési Partner bármilyen levonás nélkül, teljes összegben Business Box Kft. részére banki átutalással megfizetni. A Értékesítési Partner nem rendelkezhet a beszedett BBox Szolgáltatási Díjakról. A Értékesítési Partner semmilyen körülmények között nem jogosult a BBox Szolgáltatási Díjból levonni vagy azt visszatartani. A Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötését követően az Értékesítési Partner köteles haladéktalanul a Business Box Szolgáltatási Szerződést az Adminisztrációs Rendszerben rögzíteni az 1. számú Mellékletben meghatározottak szerint. Továbbá az Értékesítési Partner kinyomtatja az Adminisztrációs Rendszerből lehívott számlát és átadja azt az Ügyfélnek. Az Értékesítési Partner köteles a közvetítésével megkötött és teljesített Business Box Szolgáltatási Szerződésekhez kapcsolódó eredeti dokumentumokat a Business Box Kft. részére kérés esetén postán elküldeni. Az eredeti dokumentumokat Értékesítési Partner köteles saját költségén megőrizni az Együttműködési Szerződés teljes időtartalma alatt, majd annak bármilyen okból történő megszűnésekor köteles minden eredeti dokumentumot Business Box Kft. részére hiánytalanul átadni Speciális szabályok a személyes képviselet útján történő online szerződéskötésre vonatkozóan (az Értékesítési Partner üzletében, illetve más körülmények között történő személyes közvetítés útján, online szerződéskötés esetén) Amennyiben az Értékesítési Partner szermélyes képviselet útján, de megfelelő mobil számítástechnikai eszköz használatával online szerződéskötést kíván elősegíteni az Ügyfél és Business Box Kft. között (így például, de nem kizárólagosan a szerviz szolgáltatást is végző 5

6 Értékesítési Partner esetén), a jelen alpontban meghatározott szabályok alkalmazandóak. Az Értékesítési Partner a Weboldalon keresztül elektronikusan megkötésre kerülő Business Box Szolgáltatási Szerződéseket személyesen is közvetítheti az Ügyfelek és Business Box Kft. között. A jelen alpont szerinti közvetítés teljesítése esetén az Értékesítési Partner ebből a célból vállalja, hogy olyan mobil kommunikációs, illetve számítástechnikai eszközt (pl. PC, notebook, okostelefon vagy tablet) tart magánál, amelyen a Weboldal megnyitható, és az Ügyfél a Weboldal felületén a Business Box Szolgáltatási Szerződést elektronikus úton megkötheti Business Box Kft-vel. A jelen alpont szerinti közvetítési tevékenységet végezhet azon Értékesítési Partner is, aki egyébként a 3.2 alpont szerinti személyes képviselet útján is közreműködik a Business Box Szolgáltatási Szerződések papíralapon történő megkötésében. Ebben az esetben a papíralapú szerződéskötés helyett az Értékesítési Partner közreműködik abban, hogy az Ügyfél a Business Box Szolgáltatási Szerződést a fentiek szerint a Weboldal felületén elektronikus úton megköthesse Business Box Kft-vel. Amennyiben Értékesítési Partner rendelkezik az ehhez szükséges technikai infrastruktúrával, vállalja, hogy a jelen alpont szerinti online szerződéskötést előnyben részesíti a papíralapú szerződéskötéssel szemben, és elsősorban ezt a lehetőséget ajánlja fel az Ügyfeleknek. Mindkét esetben Értékesítési Partner vállalja, hogy a Business Box Szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztatást megadja az Ügyfelek részére a Business Box Kft. által rendelkezésre bocsátott információs anyagok és általános szerződési feltételek alapján, és szakszerű segítséget nyújt számukra a Business Box Szolgáltatási Szerződés elektronikus úton történő megkötésének folyamatában. Az online szerződéskötéshez szükséges eszköz biztosítása, illetve az internetkapcsolat díja és költsége az Értékesítési Partnert terheli. A Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésére, illetve az ezzel összefüggő közvetítésre egyebekben a 3.1 alpontban foglaltak megfelelően irányadóak Közös szabályok Amennyiben az Értékesítési Partner webáruházon és fizikai értelemben vett üzletében is kereskedelmi tevékenységet végez, a 3.1, 3.2., illetve adott esetben a 3.3 alpont is alkalmazandó a felek együttműködésére attól függően, hogy melyik kereskedelmi csatornán keresztül, illetve online vagy papíralapon történt a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésének közvetítése. Értékesítési Partner kizárólag a 3.1, 3.2 és/vagy 3.3. alpontnak megfelelően jogosult közvetítési tevékenységet végezni az Együttműködési Szerződés keretén belül. Értékesítési Partner közvetítési tevékenységének területi kiterjedése: Értékesítési Partner bármilyen közvetítési tevékenységet a jelen Együttműködési Szerződés keretében kizárólag azon ország(ok) területén, valamint azon ország(ok)ban állandó lakóhellyel (ahol a Business Box Szolgáltatással érintett eszköz is található) rendelkező Ügyfelek irányában végezheti, amely ország(ok) a jelen KÁSZF 2. számú mellékleteként csatolt, mindenkor hatályos listán feltüntetésre kerültek. Értékesítési Partner vállalja, hogy megtesz minden tőle telhető erőfeszítést annak érdekében, hogy saját kereskedelmi tevékenységének keretén belül hirdesse a Business Box Szolgáltatást. Az Értékesítési Partner mindig a Business Box utasításainak és érdekeinek megfelelően teljesít, és tesz eleget kötelezettségeinek. Értékesítési Partner köteles felhívni a Business Box Kft. figyelmét, 6

7 amennyiben az Együttműködési Szerződés keretében adott utasítás vagy kivitelezendő tevékenység nem megvalósítható, ésszerűtlen vagy sértené az alkalmazandó jogszabályokat. Értékesítési Partner köteles tájékoztatni a Business Box Kft-t minden olyan körülményről (ideértve, de nem kizárólag: ügyfelek véleménye, szokásai), amelyek hatással lehetnek a Felek együttműködésének, értékesítésének és a Business Box Szolgáltatás teljesítésének hatékonyságára. Értékesítési Partner köteles azonnal továbbítani a Business Box Szolgáltatással kapcsolatos esetleges vásárlói panaszt, valamint információt és segítséget nyújt a panasz orvoslása és a Business Box Kft. jóhírnevének megóvása érdekében. Értékesítési Partner teljes mértékben felelős azért, hogy alkalmazottai és egyéb közreműködő személyek az itt meghatározott minden feltételnek eleget tegyenek. Értékesítési Partner szavatol és jótáll azért, hogy alkalmazottait és az egyéb, az Együttműködési Szerződés teljesítésében közreműködő személyeket tájékoztatta az itt meghatározott, valamint a Business Box Szolgáltatás feltételeiről, tartalmáról. Kizárólag Értékesítési Partner felelős a téves vagy félrevezető olyan tájékoztatás következményeiért, amelyeket alkalmazottai vagy egyéb közreműködő személyek nyújtottak a Business Box Szolgáltatás tekintetében az Ügyfeleknek. A Business Box Kft. vállalja, hogy telefonos ügyfélszolgálatot üzemeltet, amely útján az Értékesítési Partner a Business Box Szolgáltatásra vonatkozó minden szükséges információt megszerezhet munkanapokon reggel 9 órától este 18 óráig. Értékesítési Partner köteles a Business Box Kft. által fejlesztett és üzemeltetett Adminisztrációs Rendszert használni minden olyan Business Box Szolgáltatási Szerződés adminisztrációja, valamint nyomon követése érdekében, amely az Értékesítési Partner tevékenysége által került megkötésre. Értékesítési Partner vállalja, hogy az Adminisztrációs Rendszert a Együttműködési Szerződés időtartama alatt a Business Box Kft. utasításainak megfelelően használja. Értékesítési Partner vállalja továbbá, hogy az Adminisztrációs Rendszerrel kompatibilis IT rendszert (modern és friss böngészőt és működő címet) tart fenn saját költségén az Együttműködési Szerződés teljes időtartama alatt. Kizárólag Értékesítési Partner jogosult az Adminisztrációs Rendszer használatára, és ez a jogosultság nem ruházható át vagy tehető elérhetővé harmadik személy számára a Business Box Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül. Értékesítési Partner teljes mértékben felelős minden, az Adminisztrációs Rendszerben a felhasználó neve alatt rögzített információért, feljegyzésért, vagy egyéb tevékenységért. FONTOS: Értékesítési Partner kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben a Business Box Kft. által rendszeresített kommunikációs eszközökben bárminemű módosítást eszközöl, vagy egyéb módon eltér a Business Box Kft. által a Business Box Szolgáltatás tekintetében meghatározott feltételektől, abban az esetben felelős minden olyan követelésért és következményért, amely e magatartás eredménye vagy azzal összefügg. Értékesítési Partner ebben az esetben köteles kártalanítani Business Box Kft-t. A Business Box Kft. fenntartja a jogot arra, hogy időszakonként felülvizsgálja a Business Box Szolgáltatás feltételeit. Ebben az esetben a Business Box Kft. tájékoztatja az Értékesítési Partnert, valamint a frissített jogi és egyéb dokumentumokat még a hatályba lépésük előtt kellő időben elérhetővé teszi online az Értékesítési Partner részére. Az értesítés, valamint a hatályba lépés napját követően az Értékesítési Partner kötelezettségeinek az immár a Business Box Szolgáltatás frissített feltételei szerint tesz eleget, ideértve különösen, hogy az Értékesítési Partner kizárólag a frissített anyagokat és dokumentumokat használhatja a Business Box Szolgáltatási Szerződés hirdetésére, valamint megkötésére, és amennyiben szükséges a frissített feltételeknek megfelelően módosítja azokat a hirdetési anyagait, amelyek a Business Box Szolgáltatáshoz 7

8 fűződnek. Ugyanezek a szabályok alkalmazandóak arra az esetre, amennyiben a Business Box Kft. ideiglenesen felfüggeszti vagy korlátozza a Business Box Szolgáltatást. A Business Box Szolgáltatási Szerződések a Business Box Kft és az Ügyfelek között kerülnek megkötésre és lépnek hatályba. Az Értékesítési Partner az ilyen szerződésekben nem minősül félnek, valamint nem felelős a Business Box Kft. általi teljesítésért, feltéve, hogy az Értékesítési Partner az itt meghatározott minden rendelkezésnek eleget tett (ideértve, de nem kizárólag az Ügyfél részére történő hiteles és teljes tájékoztatást a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötését megelőzően). FONTOS: Értékesítési Partner kifejezetten tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a jelen KÁSZF vagy a Business Box Szolgáltatás általános szerződési feltételeinek egy rendelkezése sem mentesíti olyan szerződéses vagy törvényen alapuló jótállási, szavatossági vagy egyéb kötelezettsége alól, amelyeket az Értékesítési Partner kötelezettségvállalása, illetve az Értékesítési Partner által az ügyféllel saját kereskedelmi tevékenysége keretében kötött szerződésre alkalmazandó hatályos jogszabályok keletkeztetnek. A Business Box Kft. nem válik féllé egyetlen olyan szerződésben sem, amelyet az Értékesítési Partner és annak Ügyfelei kötnek adott termék vásárlására, illetve szolgáltatás igénybevételére, függetlenül attól, hogy az Ügyfél Business Box Szolgáltatási Szerződést köt adott termékhez kapcsolódóan. A Business Box Kft. semmilyen körülmények között sem vállalja át a felelősséget vagy más kötelezettség teljesítését az Értékesítési Partnertől olyan szerződés teljesítésének vonatkozásában, amelyet az Értékesítési Partner Ügyfelével kötött. 4. Szellemi tulajdonjogok; Hirdetési tevékenység 4.1. A Business Box szellemi tulajdona A Business Box márkához és szolgáltatáshoz, ezek minden eleméhez, különösen, de nem kizárólag a Business Box Szolgáltatás és a BBox Widget elképzeléséhez és a know-howjához; az Adminisztrációs Rendszerhez; a Business Box kifejezéshez, logóhoz és más jelekhez, kifejezésekhez fűződő jogok kizárólagos tulajdonosa és jogosultja függetlenül attól, hogy azok hivatalosan védettek vagy sem - a Business Box Kft. Az Együttműködési Szerződés alapján a 3.1 pontban írt közvetítési mód esetében az Értékesítési Partner megszerzi a BBox Widget letöltésének és az Értékesítési Partner weboldalába történő beágyazhatóságának a jogát, amely nem biztosít kizárólagosságot és nem átruházható. Előbbi jog kizárólag az Együttműködési Szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítésével összefüggésben, valamint annak érdekében gyakorolható, hogy lehetőséget biztosítson az Ügyfelek részére a Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésére. Értékesítési Partner nem jogosult módosítani, befolyásolni vagy rendeltetéstől eltérően működtetni a BBox Widget-et, és egyébként azt vagy annak valamely elemét nem használhatja olyan célra, amely a KÁSZF-ban nincs kifejezetten meghatározva. Értékesítési Partner továbbá megszerzi az Adminisztrációs Rendszer használatának nem kizárólagos és át nem ruházható jogát, amely használat célja kizárólag a jelen KÁSZF (és annak melléklete) által meghatározott adminisztrációs kötelezettségek teljesítése. Értékesítési Partner semmilyen körülmények között nem készíthet másolatot az Adminisztrációs Rendszerről vagy annak bármely részéről, továbbá nem férhet jogosulatlanul hozzá ezekhez Az Együttműködési Szerződés alapján Értékesítési Partner megszerzi a Business Box kifejezés és más ahhoz fűződő megjelölés használatának jogát, amely nem átruházható és nem kizárólagos. Ez a használat kizárólag az Együttműködési Szerződésben foglaltak teljesítésével 8

9 összefüggésben és kizárólag az Együttműködési Szerződés időtartama alatt történhet, annak megjelölése céljából, és az ahhoz szükséges módon, illetve mértékben, hogy Értékesítési Partner a Business Box Vásárlói Gondoskodás Szolgáltatásának keretein belül a Business Box Kft. független szerződött Értékesítési Partnere. Értékesítési Partner nem használhatja a Business Box Kft. szellemi tulajdonát az Együttműködési Szerződés megszűnése után, továbbá nem használhatja olyan módon ami az itt meghatározottaktól eltér. Értékesítési Partner nem jogosult használni a Business Box márka bármely elemét saját vállalkozásának nevében vagy logójában/védjegyében, vagy egyébként olyan módon, ami azt a megtévesztő benyomást keltené, hogy Értékesítési Partner a Business Box Kft. kapcsolt vállalkozása, illetve a Business Box Szolgáltatás nyújtója. Értékesítési Partner a Business Box Szolgáltatási Szerződések megkötése során mindig egyértelműen feltüntetni a tényt, hogy a Business Box Kft. nevében és javára, annak értékesítési ügynökeként (képviselőjeként) jár el. Értékesítési Partner nem rendelkezhet a Business Box márkával vagy annak bármely elemével, különösen Értékesítési Partner ezeket nem terhelheti meg vagy ruházhatja át, nem adhat engedélyt harmadik személynek ezek használatára; nem kezdeményezhet semmilyen védjegyoltalmi eljárást a Business Box név jogi védelem alá helyezése végett bármilyen nyelven (beleértve, de nem kizárólag védjegy, dizájn, cégnév, domain név). Értékesítési Partner továbbá kijelenti, hogy tartózkodik a Business Box márka, annak bármely elemének bármilyen formában történő másolásától vagy egyéb megsértésétől. Az ebben a részben meghatározott bármely kötelezettség megszegése az Együttműködési Szerződés súlyos megsértésének minősül és az Együttműködési Szerződés azonnali hatályú megszűnését eredményezi Értékesítési Partner márka Az Együttműködési Szerződés alapján a Business Box Kft. az Együttműködési Szerződés időtartamára ellentételezés nélkül megszerzi az Értékesítési Partner olyan védjegyének, márkájának, logójának vagy más megjelölésének használatára vonatkozó kizárólagosságot nem biztosító és át nem ruházható jogot, amely a Értékesítési Partner termékeihez vagy szolgáltatásaihoz kapcsolódik. Előbbiek használatának célja a Business Box Kft. oldalán vagy más hirdetési felületeken az Értékesítési Partnerre mint a Business Box Kft. szerződött Értékesítési Partnerére való utalás, illetve ajánlása. A Business Box Kft nem jogosult használni az Értékesítési Partner márkájának bármely elemét saját vállalkozásának nevében vagy logójában/védjegyében, vagy egyébként olyan módon, ami azt a megtévesztő benyomást keltené, hogy a Business Box Kft. az Értékesítési Partner kapcsolt vállalkozása. A Business Box Kft. nem használhatja az Értékesítési Partner szellemi tulajdonát az Együttműködési Szerződés megszűnése után, továbbá nem használhatja olyan módon ami az itt meghatározottaktól eltér Kommunikációs (hirdetési és más promóciós) tevékenységekre vonatkozó speciális szabályok A Business Box Kft. jogosult arra de nem kötelezettsége, hogy az Értékesítési Partner részére online és/vagy offline hirdetési anyagot ( Kommunikációs Eszköz ), valamint telesales scriptet biztosítson a Business Box Szolgáltatás ajánlásával, illetve népszerűsítésével összefüggésben. Amennyiben Business Box Kft. Kommunikációs Eszközt biztosít, az Értékesítési Partner köteles azt saját kereskedelmi tevékenysége során használni. A Business Box Kft. által rendelkezésre 9

10 bocsátott Kommunikációs Eszközök tervezési és előállítási költségeit a Business Box Kft. viseli; azokat a költségeket pedig, amelyek az Értékesítési Partner weboldalán vagy üzleteiben történő hirdetéssel összefüggésben merültek fel (ideértve a szállítást, a hirdetések feltételeknek megfelelő elhelyezését vagy telepítését a weboldalakon) az Értékesítési Partner köteles viselni. Az Értékesítési Partner a számára biztosított Kommunikációs Eszközöket köteles megvizsgálni, és azonnal köteles Business Box Kft-t írásban értesíteni, amennyiben az adott Kommunikációs Eszköz az adott állam szerint alkalmazandó jogszabályokat esetlegesen sértené. Amennyiben az Értékesítési Partner elmulasztja felhívni a Business Box Kft. figyelmét az ilyen jogsértések esetleges felmerülésére, kizárólag Értékesítési Partner tartozik felelősséggel az olyan következményekért, amelyek bármilyen hivatalos eljárással, vásárlói panasszal vagy harmadik fél követelésével függnek össze vagy azok eredményei. Az Értékesítési Partner kártalanítja és kármentesen tartja Business Box Kft-t minden ilyen, előbb említett igénnyel szemben. Értékesítési Partner nem köteles azt a hirdetési anyagot felhasználni, amelyet jogsértőnek tart. Értékesítési Partner döntésének megfelelően jogosult saját költségén a Business Box Szolgáltatással összefüggésben Kommunikációs Eszközt tervezni és gyártani, azonban az ilyen Kommunikációs Eszközök kizárólag a Business Box Kft. előzetes írásbeli engedélyével kerülhetnek felhasználásra. Business Box Kft. nem köteles az Értékesítési Partner által készített reklámanyagok jogszerűségét ellenőrizni. Az Értékesítési Partner semmilyen körülmények között nem jogosult a jelen bekezdés szerinti Kommunikációs Eszközök készítése vagy felhasználása során felmerült költségek megtérítését követelni. Az Értékesítési Partner teljes felelősséget vállal azért, hogy a jelen bekezdés szerinti Kommunikációs Eszközök az állama szerint alkalmazandó jognak megfelelnek, függetlenül attól, hogy Business Box Kft. az anyagokat előzetesen jóváhagyta. 5. Díjazás A közvetítői tevékenységének végzése és más kötelezettségeinek teljesítése fejében az Értékesítési Partner díjra ( Jutatalék ) jogosult, amely az alább meghatározottak szerint kerül kiszámítása. A Jutalék elszámolására havi rendszerességgel kerül sor. A Jutalék alapja azoknak a BBox Szolgáltatási Díjaknak a nettó összege, amelyeket az Értékesítési Partner közvetítésével kötött Business Box Szolgáltatási Szerződések megkötésekor az Ügyfelek fizetnek Business Box Kft. részére. A Business Box Szolgáltatási Szerződés az Értékesítési Partner közvetítői tevékenysége által megkötöttnek minősül, ha - online értékesítési tevékenység esetében (lásd 3.1-es alpont): a Business Box Szolgáltatási Szerződést az Ügyfél olyan BBox Widget segítségével kötötte meg, amely az Értékesítési Partner oldalán van elhelyezve, valamint az Ügyfél a BBox Szolgáltatási Díj teljes összegét megfizette a Business Box Kft.-nek; - Üzletben történő értékesítés esetén (lásd 3.2-es alpont): a Business Box Szolgáltatási Szerződést az Ügyfél az Értékesítési Partner telephelyén köti meg, ahol az Értékesítési Partner a Business Box képviseletében személyesen jár el, valamint az Ügyfél (az Értékesítési Partner közvetítésével) a BBox Szolgáltatási Díj teljes összegét megfizette a Business Box Kft.-ek; - az Ügyfél általi szerződéskötés az Értékesítési Partner személyes közreműködésével, de elektronikus úton történik (lásd 3.3-as alpont): az elektronikus szerződéskötést megelőzően az Értékesítési Partner a Weboldalon a Business Box Kft-től kapott egyedi felhasználó nevével és jelszavával bejelentkezik, és az Ügyfél általi szerződéskötés így azonosítható módon az adott Értékesítési Partner neve alatt kerül rögzítésre az Adminisztrációs Rendszerben. 10

11 A jutalék összege az adott Értékesítési Partner által elfogadott jutalékmellékletben foglaltak szerint alakul. Amennyiben a Business Box Szolgáltatási Szerződés tekintetében az Ügyfél jogszabály, illetve a Business Box Szolgáltatás általános szerződési feltételei szerinti elállási jogát bármilyen indokkal gyakorolja, a Jutalék teljes összegét az Értékesítési Partner visszafizetni köteles Business Box Kft. részére. A Business Box Kft. Weboldalán folyamatosan elérhetővé teszi az Értékesítési Partner által meghatározott adminisztrációs felhasználó(k) részére az értékesítési adatokat a jutalékokkal együtt. A Business Box Kft. írásbeli kimutatást és számítást küld a havi Jutalék összegéről a tárgyhónapot követő hónap 5. napjáig. Az Értékesítési Partner számlát bocsát ki a Business Box Kft. részére a fenti kimutatásról. A Business Box Kft. az Értékesítési Partner által megfelelően kibocsátott számla érkezésétől számított 30 napon belül a Jutalékot kifizeti. Annak érdekében, hogy a számla kiállítása és Business Box Kft. általi befogadása, valamint a pénzügyi teljesítés a lehető leghamarabb (legfeljebb 2 munkanapon belül, de amennyiben az Értékesítési Partner okostelefonnal rendelkezik akár azonnal) megtörténjen, az Értékesítési Partnernek lehetősége van megbízni a Business Box Kft-t, hogy nevében számlát bocsásson ki ( Önszámlázás ). Amennyiben a regisztráció során ezt a megoldást választja, az Értékesítési Partner a Weboldalon elérhető és letölthető írásbeli megbízási szerződést kinyomtatja, aláírja és elküldi a Business Box Kft. részére. A megbízás azt követően lép hatályba, hogy a Business Box Kft-hez az eredeti aláírt példány megérkezett és a Business Box Kft. azt aláírta. Az aláírt példányt a teljes szerződéses dokumentációval együtt - elektronikus hitelesítést követően automatikusan feltöltjük az Értékesítési Partner elektronikus partnerfiókjába, ahol a teljes szerződéses dokumentációt tároljuk, de onnan le is letölthető és ki is nyomtatható. A Jutalék Értékesítési Partner teljes és kizárólagos díjazását tartalmazza, amely részére az Együttműködési Szerződés szerinti szolgáltatásainak teljesítéséért jár. A Jutalék tartalmazza többek között azokat a díjakat, költségeket vagy más kiadásokat (ideértve adókat), amelyek az Értékesítési Partner és/vagy alkalmazottai vagy más közreműködő személyeknek (alvállalkozók) a teljesítésével összefüggésben vagy annak eredményeképpen merült fel. Értékesítési Partner és/ vagy alkalmazottai vagy más közreműködő személyek (alvállalkozók) nem jogosultak további díjra, költségtérítésre vagy más követelésre a Business Box Kft-vel szemben. Kizárólag Értékesítési Partner felelős azokért a fizetési kötelezettségekért, amelyek saját alkalmazottai és/vagy közreműködő személyek (alvállalkozók) irányában állnak fenn. FONTOS: Az Értékesítési Partner, annak alkalmazottai és más közreműködő személyek nem jogosultak az ügyfelektől további fizetséget kérni vagy elfogadni a BBox szolgáltatási díjon túlmenően. E rendelkezés megszegése a KÁSZF súlyos megszegésének minősül. Az Értékesítési Partner a Business Box Kft. javára beszedett BBox Szolgáltatási Díjak teljes összegét hetente, a Business Box által elektronikus formában ( en) megküldött Díjbekérő alapján, 3 munkanapon belül átutalja bármiféle levonás nélkül. Az Értékesítési Partner semmilyen okból nem jogosult a BBox Szolgáltatási Díjat visszatartani. 6. Felelősség Értékesítési Partner a Partner Szolgáltatásokat a tőle elvárható gondossággal és az üzletágban elfogadott színvonalon végzi el és tartózkodik minden olyan tevékenységtől, ami a Business Box 11

12 Kft. érdekeit vagy jó hírét sértheti. Értékesítési Partner kijelenti és jótáll azért, hogy kötelezettségei teljesítéséhez megfelelő személyi és más forrásokkal rendelkezik. Értékesítési Partner a Business Box Kft. javára az Ügyfelektől származó személyes adatokat kizárólag a kötelezettségei teljesítése, a Business Box Kft. érdekei és utasításai érdekében és az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak megfelelően használhatja fel, kivéve, amennyiben az Ügyfél a felhasználáshoz külön hozzájárult vagy amennyiben az alkalmazandó jog lehetővé teszi az Értékesítési Partnernek a felhasználást saját üzleti céljai érdekében. Az Értékesítési Partner nem továbbíthat általa a Business Box Kft. javára rögzített személyes adatot és köteles biztosítani annak technikai és szervezeti feltételeit, hogy mások jogosulatlanul ne férhessenek hozzá a személyes adatokhoz. Szigorúan tilos személyes adatokat más célra felhasználni (pl. saját marketing céljából), kivéve, amennyiben a felhasználáshoz az Ügyfél külön hozzájárult. Az Értékesítési Partner az Ügyfelek személyes adatait illetően teljeskörű felelősséggel tartozik előbbiek megtartásáért és teljesítéséért. Kizárólag az Értékesítési Partner tartozik felelősséggel az Ügyfél személyes adatainak feldolgozásáért, amennyiben azt saját céljai érdekében teszi. FONTOS: Az Értékesítési Partner köteles teljes mértékben kártalanítani és kármentesen tartani a Business Box Kft-t, annak kapcsolt vállalkozásait, tisztviselőit, alkalmazottait, ügynökeit, partnereit, kereskedőit és licenc adóit minden olyan igénnyel, követeléssel, felelősséggel, büntetéssel, veszteséggel, költséggel és díjjal, ideértve a felmerülő ügyvédi munkadíjat, amit tőlük harmadik személynek követelnek (ideértve, de nem kizárólag: ügyfelek vagy bármely hatóság), amely (i) (ii) az Együttműködési Szerződés Értékesítési Partner általi megszegésének és/ vagy az Értékesítési Partner olyan gondatlanságának vagy rosszhiszemű eljárásának az eredménye, amely közvetlenül vagy közvetve az Együttműködési Szerződésben foglalt kötelezettségeihez vagy és szolgáltatásaihoz fűződik. 7. Versenyklauzula Értékesítési Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy a KÁSZF egyik rendelkezése vagy a Business Box Kft. egyik nyilatkozata sem értelmezhető olyan módon, hogy a Business Box Kft. bármilyen kizárólagos jogot biztosítana az Értékesítési Partnernek arra, hogy a Business Box Szolgáltatással összefüggésben szerződött Értékesítési Partnerként járjon el az érintett területen és/vagy üzleti tevékenységben és/vagy technikai eszközökkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Business Box Kft. jogosult saját belátása szerint Együttműködési Szerződést kötni más partnerekkel bármiféle korlátozások, megszorítás vagy megkötés nélkül. 8. Módosítás; Időtartam; Megszűnés A Business Box Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a KÁSZF-et bármikor frissítse vagy módosítsa. A KÁSZF-ban történő bármely változás esetében a Business Box Kft. kellő időben értesíti Önt e- mailen vagy az Adminisztrációs Rendszeren keresztül. Amennyiben ezen módosítások ellen Ön az módosításról szóló értesítéstől számított 15 naptári napon belül nem tiltakozik, a frissített vagy módosított KÁSZF automatikus alkalmazandó a már létező Együttműködési Szerződésre. Tiltakozás esetén a Business Box Kft. jogosult az Értékesítési Partnerrel fennálló Együttműködési Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni. Az Értékesítési Partner adataiban történő bármely módosítás (ideértve az online űrlapon megadott információkban bekövetkezett változást is) köteles Business Box Kft. felé haladéktalanul, de legkésőbb öt munkanapon belül bejelenteni. 12

13 Az Együttműködési Szerződés megkötésekor az 1. pont szerint elfogadott jutalékmellékletben meghatározott jutalékösszegek módosítása a Felek közös írásos megegyezésével történhet. Az Együttműködési Szerződés határozatlan időre szól, addig, amíg a következőkben ismertetetteknek megfelelően meg nem szűnik. Bármelyik fél bármikor megszüntetheti a Együttműködési Szerződést bármely okból vagy indokolás nélkül, Értékesítési Partner esetében 30 napos, míg Business Box Kft. esetében 3 napos írásbeli felmondás útján, A Business Box Kft. az itt meghatározott feltételek súlyos és ismételt megsértése esetén jogosult azonnali hatállyal megszüntetni az Együttműködési Szerződést. Az Együttműködési Szerződés bármely okból történő megszűnését követően az Értékesítési Partner a BBox Widget-et nem jogosult használni, azt el kell távolítani a weboldaláról. A továbbiakban az Értékesítési Partner többé nem jogosult a Business Box Szolgáltatási Szerződések megkötésénél közvetíteni. Az Értékesítési Partner a Business Box Kft. részére köteles visszajuttatni minden olyan dokumentumot, amelyet a Business Box Szolgáltatással összefüggésben kapott, ide értve különösen, de nem kizárólag az Ügyfelekkel megkötött eredeti papíralapú Business Box Szolgáltatási Szerződések és kapcsolódó dokumentumok eredeti példányát. Az Együttműködési Szerződés bármely okból történő megszűnése esetén az 4, 6, és 9. rész releváns rendelkezései hatályban maradnak. 9. Titoktartás Az Értékesítési Partner tudomásul veszi és elfogadja, hogy valamennyi know-how, üzleti modell, értékesítési terv és mód, vagy bármely más olyan információ, amely a Business Box rendszerrel vagy a Business Box Kft. üzleti tevékenységével kapcsolatos, szigorúan titkos információnak minősül és nem terjeszthető vagy tehető közzé harmadik személy számára a Business Box Kft. kifejezett írásbeli hozzájárulása nélkül. A Business Box Kft. vállalja, hogy a Felek együttműködése során az Értékesítési Partner üzleti tevékenységével összefüggésben tudomására jutott üzleti titkot bizalmasan kezeli. 10. Vegyes rendelkezések A (i) KÁSZF és mellékletei, valamint (ii) az Ön Business Box Kft. által elfogadott, befejezett online regisztrációjában megadott egyedi információ, (iii) az Ön által elfogadott egyedi jutalékmelléklet, továbbá (iv) a Business Box Szolgáltatás általános feltételei együtt alkotják a teljes Együttműködési Szerződést a Business Box Kft. és az Értékesítési Partner között és minden, a Business Box Kft. és az Értékesítési Partner közötti, a felek együttműködésére vonatkozó korábbi vagy egyidejű közlemény és javaslat helyébe lép, legyen az elektronikus, szóbeli vagy írott. Az Együttműködési Szerződés megkötésére magyar nyelven kerül sor, bármely más nyelvre történő fordítás esetén a magyar nyelv az irányadó. Az Együttműködési Szerződés megkötése elektronikus hírközlő eszköz útján történik. Az Együttműködési Szerződés nem minősül a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvény 6:82 bekezdése szerinti írásba foglalt szerződésnek. Az Együttműködési Szerződésre, az abból eredő vagy annak értelmezésével összefüggésben lévő vitára Magyarország jogszabályai irányadóak. A magyarországi rendes bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek az Együttműködési Szerződésből eredő vagy azzal összefüggésben lévő jogvitákra. Amennyiben a Business Box Kft. az Együttműködési Szerződés bármely rendelkezésének az Értékesítési Partner vagy mások által történő megsértése esetén előírt vagy lehetővé tett 13

14 magatartást elmulasztja, ez nem minősül jogról való lemondásnak, és nem korlátozza a Business Box Kft. jogait az ilyen vagy későbbi jogsértésekre vonatkozóan. Az Együttműködési Szerződés kizárólag az Értékesítési Partner személyéhez kötődik és nem ruházható át és/vagy az ebből eredő jogok és kötelességek nem engedhetők át másnak a Business Box Kft. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül. A Business Box Kft. kifejezetten fenntartja a jogot az Együttműködési Szerződés engedményezésére, és arra, hogy az Együttműködési Szerződésből eredő kötelezettségeket másra átruházza. Amennyiben a jelen KÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak bizonyul az alkalmazandó jog értelmében, (ideértve, de nem kizárólag a szavatosságot kizáró és a felelősséget korlátozó feltételeket) az ilyen rendelkezések helyébe egy olyan érvényes, kikényszeríthető rendelkezés lép, amely legszorosabban illeszkedik az eredeti rendelkezés céljához, és az Együttműködési Szerződés ezeken kívüli része hatályában fennmarad. A megkötött Együttműködési Szerződés hatályos szövegét (teljes dokumentációját, pl. (az online űrlapon megadott egyedi információkkal együtt) letöltheti az Adminisztrációs Rendszeren keresztül, a saját Online Fiókjából. A Business Box Kft. fenntart minden jogot, amiről az itt leírtakban nem rendelkezik. Utoljára frissítve: március 16. Business Box Kft. 14

15 1. Számú Melléklet A Business Box Szolgáltatási Szerződés megkötésének munkafolyamata a KÁSZF 3.2-es alpontjának megfelelően 1. Az Értékesítési Partner áruházában történő releváns vásárlás esetén az Értékesítési Partner alkalmazottja felvilágosítja az Ügyfelet a Business Box Szolgáltatásról, annak feltételeiről és tartalmáról. 2. Erre vonatkozó igény esetén az Értékesítési Partner alkalmazottja az Adminisztrációs Rendszer segítségével árajánlatot ad az Ügyfél számára. 3. Amennyiben az Ügyfél az árajánlatot elfogadja, az Értékesítési Partner alkalmazottja az Ügyfél adatait rögzíti az Adminisztrációs Rendszerben. 4. A felvett adatok áttekintése és elfogadását követően az Értékesítési Partner alkalmazottja kinyomtatja a díjajánlatot, valamint a Business Box szolgáltatás feltételeit röviden összefoglaló Vevőtájékoztatót. 5. Az Ügyfél elolvassa és megvizsgálja a számára átadott dokumentumokat, az Értékesítési Partner erre vonatkozó kérés esetén pedig további felvilágosítást és tájékoztatást nyújt az Ügyfélnek, annak érdekében, hogy a Business Box Szolgáltatás tekintetében döntést hozhasson. 6. Miután az Ügyfél fizet, az Értékesítési Partner alkalmazottja átveszi a BBox Szolgáltatási Díjat, amely a díjkalkulációban szerepelt. Az ajánlat elfogadását követően az Értékesítési Partner alkalmazottja kinyomtatja a Business Box Szolgáltatási Szerződést (a Business Box Szolgáltatás általános feltételeivel együtt) két példányban, valamint a számlát, amelyeket az Ügyfélnek és az eljáró alkalmazottnak megfelelően alá kell írnia (annak az egyértelmű feltüntetésével, hogy az Értékesítési Partner a Business Box Kft. képviselőjeként annak nevében és javára jár el). 7. Az Ügyfél a következő dokumentumokból kap egy-egy példányt: a.díjajánlat b.business Box Szolgáltatási Szerződés c.vevőtájékoztató d.a BBox Szolgáltatási Díj számlája Az aláírt Business Box Szolgáltatási Szerződés eredeti második példányát (a Business Box Szolgáltatás általános feltételeivel együtt) az Értékesítési Partner a Business Box Kft. kérésére haladéktalanul, de legkésőbb 5 naptári napon belül elküldi a Business Box Kft-nek. 15

16 2. Számú melléklet A Business Box Szolgáltatás földrajzi lefedettsége Jelenleg a Business Box Szolgáltatás az alábbi ország(ok)ban érhető el: Magyarország 16

union24 portál felhasználási útmutató

union24 portál felhasználási útmutató union24 portál felhasználási útmutató 1. Az union24 portál bemutatása Az union24 portál az UNION Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. által létrehozott és üzemeltetésében álló honlap, amelyen keresztül

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Készült: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás dátuma: 2011. szeptember 19. Utolsó módosítás hatályos: 2011. szeptember 19. Általános Szerződési Feltételek (1) A ToolSiTE Informatikai és Szolgáltató Kft.

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az N.D.- KER Kft. által üzemeltetett webáruházban és honlapon történő rendeléssel a vásárló kijelenti, hogy megértette és elfogadja jelen szerződési

Részletesebben

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek

SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL. Általános szerződési feltételek SIGNAL ÜGYFÉLPORTÁL Általános szerződési feltételek A SIGNAL Biztosító Zrt. (Biztosító vagy Szolgáltató) internet alapú ügyfélszolgálatot biztosít ügyfelei számára SIGNAL Ügyfélportál (továbbiakban SÜP)

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Krecons Művészeti és Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szervező )

Részletesebben

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám

BÉRLETI SZERZŐDÉS. Eszköz neve, típusa Mennyiség Gyártási szám Szerződés száma: BÉRLETI SZERZŐDÉS A szerződő Felek: Bérbe adó: Cím: Adószám: Cégbejegyzés száma: Telefon/fax: a továbbiakban Bérbe adó valamint, valamint Bérlő: Cím: Posta cím: Számlavezető

Részletesebben

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail)

Megbízási szerződés. ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Székhely: H-8230 Balatonfüred

Részletesebben

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés

Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Kereskedelmi ügynöki szerzõdés Amely létrejött egyrészrõl a POINTERNET-DB Elektronikus Kereskedelmi Kft. (székhely: 1029 Budapest, Ördögárok u. 142., cégjegyzékszám: Cg. 01-09-685342, adószám: 11961143-2-41,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától -

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK - hatályos 2015. 03. 01. napjától - A T&G Health Kft. (azonosító adatok: székhely: 1015 Budapest, Ostrom u 16. fszt. 1., cégjegyzékszám: 01-09-879970, adószám: 13280484-2-41,

Részletesebben

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni;

érdekeire figyelemmel és utasítása szerint eljárni; KERESKEDELMI ÜGYNÖKI SZERZŐDÉS amely létrejött egyfelől a..., mint Megbízott, képviseli:... cím:... e-mail:... telefon:... bankszámlaszám:... másfelől Klaszter Médiaügynökség Kft. (továbbiakban KMÜ), képviseli:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A jelen ÁSZF tartalmazza a Weboldal megrendelési felülete használatának feltételeit az alábbiak szerint: 1. A Weboldal címe http://www.hajnalpirkiado.hu 2. A weboldal üzemeltetőjének

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK amely létrejött a Learnair Képzési Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Learnair) és a Felhasználó között, a LIVI 24 Program felhasználási jogáról. Fontos tudnivalók: A Learnair

Részletesebben

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés

Jogi nyilatkozat. Általános bevezetés Jogi nyilatkozat A webhely használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi információ Ön általi használatát.

Részletesebben

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:...

TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS. amely létrejött egyrészről. cégszerű megnevezés:... (székhelye: nyilvántartást vezető cégbíróság neve:... TITOKTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről cégszerű megnevezés:.......... (székhelye:........., nyilvántartást vezető cégbíróság neve:......., cégjegyzék száma:........., adószám:......, képviselő

Részletesebben

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24.

Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. Bátor Tábor Alapítvány Jogi nyilatkozat Budapest, 2014. szeptember 24. 1 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI: A szolgáltató neve: Bátor Tábor Alapítvány A szolgáltató székhelye: 1135 Budapest, Reitter Ferenc u. 46-48.

Részletesebben

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: ADATVÉDELEM Felhasználói feltételek Belépve a www.biztositasonline24.hu weboldalra Ön elfogadja az alábbi feltételeket akkor is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak: tilos a biztositasonline24.hu

Részletesebben

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata

Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! promóció hivatalos részvételi- és játékszabályzata 1. A promóció szervezője A Szabaduljon meg a papírtól és nyerjen! elnevezésű promóció (a továbbiakban: Promóció

Részletesebben

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE

SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE Kódszám/Code Dátum/Date Sorszám/Serial number 05/ 20141001/ SZERZŐDÉS AZ EMIR 9. CIKKE SZERINTI ADATOK KERESKEDÉSI ADATTÁR FELÉ TÖRTÉNŐ TOVÁBBÍTÁSÁRA ALAPKEZELŐK RÉSZÉRE amely létrejött egyrészről a Központi

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását:

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. Preambulum. meghatározott pályázattal kapcsolatban az alábbi feladatok ellátását: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Név: Újhartyán Községi Önkormányzat Székhely: 2367 Újhartyán Fő u. 21. Képviseli: Schulcz József polgármester mint megbízó, továbbiakban megbízó valamint

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506,

Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, Adatvédelmi Nyilatkozat A Vital Trade 4 You LTD. (székhely: 5 Ryelands Court Leominster HR6 8GG UK., cégjegyzékszám: 8502135, adószám: 20404 09506, adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-76063/2014) (a

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK

SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK SZABÁLYOK, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK Örülünk, hogy játékosaink között üdvözölhetjük! Kérjük, játék előtt alaposan tanulmányozza át a nyereményjáték tudnivalóit és a szabályokat! Jó játékot, sok sikert kíván

Részletesebben

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja

Megbízási szerződés. 1 A Szerződés célja Megbízási szerződés Mely létrejött egyrészről ( név) (születési hely,idő) (lakcím) (igazolvány szám, nyilvántartási szám) (telefonszám) (e-mail) továbbiakban Megbízó, másrészről a Creative Soul Kft. Telephely:

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató Jelen Adatvédelmi tájékoztatást a PontVelem Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (rövidített név: PontVelem Nonprofit Kft., cégjegyzékszám: 13-09-145720, székhely:

Részletesebben

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com

ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT. www.intuitashop.com ADATKEZELÉSI NYILATKOZAT www.intuitashop.com A Paleandra Kft. (székhely: 1102 Budapest, Liget u 12/B. 1. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09- 707729; nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; adószám:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A Bíbor Kiadó Bt. (3516 Miskolc, Ginzery S. u. 19.) mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató), a miskolcfoto.hu honlapon található képfeltöltő rendszert használó ügyfelei

Részletesebben

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre

ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától. ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre ThyssenKruppFerroglobusKereskedelmiZRt. ÁltalánosBeszerzési(Vételi)SzerződésiFeltételei2015.április1.napjától ÁSZFhatályaésalkalmazásiköre A jelen Általános Szerződési Feltételek(továbbiakban: ÁSZF) kizárólagos

Részletesebben

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre:

ADATVÉDELEM 1. Az adatkezelő megnevezése: 2. A kezelt személyes adatok köre: ADATVÉDELEM A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Baranya Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottság (BMFKB), tiszteletben tartja az internetes oldalt felkereső személyek személyes

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek A jelen Általános szerződési feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ILST-Hungary Kft. ( szolgáltató ) és az által üzemeltetett ilst.hu internetes címen található webáruház

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1) AZ ADATVÉDELMI NYILATKOZAT HATÁLYA Jelen internetes oldalt és a hozzá tartozó webes alkalmazásokat és adatbázisrendszert az Ecologic Consulting Kft. (székhely: 1132 Budapest

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra

Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra Szolgáltatási szerződés természetes személy felhasználónak próbaidőszakra mely létrejött egyrészről az alább megjelölt Szolgáltató: Elnevezése: Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Székhelye: 1068

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés

Energia menedzsment megbízási szerződés Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - - másrészről a Get-Energy

Részletesebben

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére

CIB Partner kedvezmény Magánszemélyek részére Hatályos: 2014. január 1-től A kedvezménycsomag igénybevételére azon magánszemélyek jogosultak, akik munkajogviszonyuk vagy egyéb (pl. tagsági) - az Együttműködési megállapodásban megjelölt - jogviszonyuk

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat 1 VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint,

mint, szolgáltató,megbízott ( a továbbiakban: szolgáltató/megbízott) valamint, LifeBOX SZERZŐDÉS A LifeBOX internetes tartalomszolgáltatás, műsor gyártás-és sugárzás kizárólagos jogbirtokosa a Varga és Zsótér Bt.(székhely : 1117.Budapest, Bercsényi u.26.fszt.3. adószám : 21816408-2-43,

Részletesebben

Adatvédelmi Nyilatkozat

Adatvédelmi Nyilatkozat Adatvédelmi Nyilatkozat A Szattex Kereskedőház Zrt. székhely. HU-4033 Debrecen, Kard u. 36. - cégjegyzékszám. 09-10-000480; adószám. 23461695-2-09; bejegyző hatóság. Debreceni Törvényszék Cégbírósága(a

Részletesebben

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS

SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS SUNMONEY KÖZÖSSÉGI NAPERŐMŰ PROGRAMBAN VALÓ RÉSZVÉTELT ELŐSEGÍTŐ AJÁNLÓI SZERZŐDÉS A jelen közösségépítésre irányuló szerződés ( Szerződés ) az alábbi felek között jött létre: Egyrészről SunMoney Solar

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS

KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről KARBANTARTÁSI SZERZŐDÉS Cégnév/Név: [..] Székhely: [..] Adószám: [..] képviseli: [..] mint megrendelő, (a továbbiakban: "Megrendelő") másrészről: KZiTERRA Kft. Székhely: 2051

Részletesebben

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek

Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Wizando.com Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Felhasználási Feltételek tartalmazzák a wizando.com online szalonmenedzsment oldal (a továbbiakban: Rendszer) általános felhasználási feltételeit

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Alapfogalmak 1.1. Felhasználó: mindenki aki Rendszerünket használja, akár Vendégként, Ügyfélként vagy Szolgáltatóként. 1.2. Vendég: olyan Felhasználó, akinek (még) nincs

Részletesebben

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek

Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Részvételi szabályzat / Mastercard Youtuber Showroom előadás jegyek Kérjük, olvassa el figyelmesen az MGroup International kft. által meghirdetett MasterCard Youtuber Showroom játék (a továbbiakban: a

Részletesebben

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról

FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET. a KuponOS szoftver használatáról FELHASZNÁLÁSI JOGOK ÁTADÁSÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS- TERVEZET amely létrejött egyrészről Cégnév: Székhely: Adószám: Képviseli: Mint felhasználó továbbiakban Felhasználó a KuponOS szoftver használatáról másrészről

Részletesebben

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat

VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat VAKÁCIÓ AKCIÓ! Sávszélesség prómóció szabályzat I. A promóció szervező neve: Kábelfix Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2612 Kosd, Kossuth utca 41. cégjegyzékszáma: Cg: 13-09-066609 adószám: 10825529-3-13

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek

Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek Üzletszabályzat és Általános megbízási feltételek A jelen Üzletszabályzat azokat a rendelkezéseket tartalmazza, amelyeket az F.B.I. Független Biztosításközvetítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társasággal

Részletesebben

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT

TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT TAKARÍTSON ÉS NYERJEN! PROMÓCIÓS SZABÁLYZAT Jelen feltételek az Internet Mall Hungary Kft. (Székhely: 1222 Budapest, Nagytétényi út 112., adószám: 1356925-2-43, a továbbiakban: a Lebonyolító ) által a

Részletesebben

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz

Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz Felhasználási feltételek Shopmasters ingyenes webáruházakhoz http://www.shopmasters.hu Shopmasters Ingyenes - 1 / 5 - A shopmasters.hu webhely (továbbiakban webhely ) használata, illetve a webhelyen kínált

Részletesebben

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata

Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Az L.M.N. Bróker Kft. panaszkezelési szabályzata Jelen panaszkezelési szabályzat (a továbbiakban szabályzat ) a pénzügyi vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról

Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó január 1-jével hatályos szabályokról Tájékoztató a biztosítók adatcseréje vonatkozó 2015. január 1-jével hatályos szabályokról 2015. január 1-jei hatállyal beemelte a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. tv. biztosítási

Részletesebben

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Általános és Domino Üzletszabályzat 4. számú melléklet MOBILFIZETÉS ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Jelen melléklet tartalmazza a Szolgáltató MobilFizetés Általános Szolgáltatási

Részletesebben

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt.

Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Domainregisztrációs Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételei Darkware Bt. Érvényes 2012. szeptember 1-jétől. 1. Értelmező rendelkezések ÁSZF-ek: a Számlafizető Általános Szerződési Feltételei, a Domain-kezelő

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár

Budapest Önkéntes Nyugdíjpénztár szerződés száma :./... MUNKÁLTATÓI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár (1138 Budapest, Váci út 193.) továbbiakban a Pénztár, valamint Név:... Cím:...

Részletesebben

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

.. (továbbiakban: Üzemeltető) (továbbiakban együttesen Felek) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: Kávézói együttműködési tervezet 1 Mely létrejött egyrészről a Másrészről a EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. (továbbiakban: Kastély) Cím: 2100 Gödöllő, Grassalkovich-kastély

Részletesebben

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A TECHNOLÓGIAIPARTNER-KERESŐ SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft.(a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységként

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Biztosítások.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére I. BEVEZETÉS A Biztositasok.hu Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. (továbbiakban: Alkusz) a tevékenységére,

Részletesebben

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat:

Oldal 1 / 11. Üzletszabályzat: Oldal 1 / 11 Üzletszabályzat: Köszönjük, hogy megtisztelt minket a bizalmával, és regisztrált a G4 Partner Klubba. Az G4 Üzletszabályzat (továbbiakban Üzletszabályzat) célja, hogy tájékoztatást nyújtson

Részletesebben

Parfümcenter - Játékszabályzat

Parfümcenter - Játékszabályzat Parfümcenter - Játékszabályzat 1. A nyereményjáték időtartama 2012. december 1-2012. december 23. A nyereményjáték megkezdése előtt, és a nyereményjáték befejezése után érkezett regisztrációkat, valamint

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek I. Általános tudnivalók I.1. Az Olimpia Szolgáltató Betéti Társaság befektetési aranytermékek forgalmazásával foglalkozó gazdasági társaság. I.2. A jelen Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK webaruhaz.borakft.hu Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek,

Részletesebben

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez

A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez A Magyar Posta Zrt. és a Díjnet Zrt. közös Általános Szerződési Feltételei a CSEKKOLÓ-szolgáltatás icsekk rendszerben történő igénybevételéhez 1. AZ ÁSZF CÉLJA A CSEKKOLÓ Szolgáltatás icsekk elnevezésű

Részletesebben

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELSÉSI TÁJÉKOZTATÓ Az Energiaklub adatkezelési tájékoztatója weboldalak felhasználói számára Energiaklub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ; (1056 Budapest, Szerb utca 17-19.; adószám: 18076592-2-41; Adatvédelmi

Részletesebben

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat

Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Otthontérkép Lakásvadász Játékszabályzat Játék, és adatkezelési szabályzat 1. A játék időtartama 2014. szeptember 29. 2014. december 31. 2. A játék szervezője Az INDEX.HU Zrt. székhely: 1033 Budapest,Flórián

Részletesebben

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető

A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI. Bevezető A VÉDJEGYSZOLGÁLTATÁSOK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Bevezető A Hipavilon Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) értékesítő tevékenységeként az azt igénybe vevő

Részletesebben

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról

Panaszkezelés. Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról Panaszkezelés Tájékoztató a panaszkezelési eljárásról A Focus Kft. panaszkezelési szabályozásának célja, hogy rendezett eljárásban biztosítsa ügyfelei számára a Focus Kft.. szolgáltatásai igénybe vétele,

Részletesebben

Black Friday Akció Szabályzat

Black Friday Akció Szabályzat Black Friday Akció Szabályzat I. Szervező neve: Vác Városi Kábeltelevízió Kft. (a továbbiakban Szervező) székhelye: 2600 Vác, Zrínyi u. 9. cégjegyzékszáma: Cg. 13-09-060323 adószám:10242041-2-13 adatvédelmi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a HKP MEDIA SERVICES Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett, működtetett, www.hire.hu domain címen

Részletesebben

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12.

A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata. Közzétéve: 2013. december 12. A KLASSIS Z Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Közzétéve: 2013. december 12. 1 Szeretnénk megköszönni, hogy ügyfelünkként megtisztelt minket bizalmával. Fontosnak tartjuk, hogy szolgáltatásainkat

Részletesebben

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató

Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató Hibridlevél Bankkártyás fizetés tájékoztató 1 / 5 Tartalomjegyzék 1. A szolgáltatás általános ismertetése... 3 2. Fizetés menete... 3 3. Elfogadott kártyatípusok... 3 4. Megrendelés lemondása, reklamáció...

Részletesebben

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től

HIRDETMÉNY ERSTE Lakástakarék Zrt. által nyújtott akciók Érvényes: 2015.07.01-től 2015.07.01-től a Klasszik Hitel és Prémium Hitel módozatokhoz kapcsolódó kedvezmények a módozatok kivezetése miatt nem vehetőek igénybe. Természetes személyek szerződéskötéséhez kapcsolódó kedvezmény EgyOtthon

Részletesebben

Adatkezelési Nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat Adatkezelési Nyilatkozat Ezennel hozzájárulok, hogy a regisztráció, illetve a megbízási szerződés során megadott személyes adataimat a TRIMEX TRADE Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Diego-modul.hu Általános Szerződési Feltételek Dabas, 2014. augusztus 6. 1 Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar

Részletesebben

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS

ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS ELÕFIZETÕI SZOLGÁLTATÁSI SZERZÕDÉS Helyi wireless hálózaton történõ Internet szolgáltatás igénybevételére 1. Szerzõdõ felek: Szerzõdés száma: A szolgáltató adatai A szolgáltató neve: SYSCON-INFORMATIKA

Részletesebben

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek

1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklet: Általános Szerződési Feltételek 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya A CEEGEX Zrt. és a Felhasználó jogaira és kötelezettségeire a CEEGEX Zrt. által működtetett CEEGEX OTC rendszer

Részletesebben

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat

Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Szállításra vonatkozó információk - Üzletszabályzat Általános tudnivalók: Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési

Részletesebben

Hatályba lépés: március 07.

Hatályba lépés: március 07. Vodafone Magyarország Zrt. ÜZLETI ÁSZF MÓDOSÍTÁSAINAK LISTÁJA Hatályba lépés: 2016. március 07. Ezúton értesítjük a Tisztelt Előfizetőket az Üzleti Általános Szerződési Feltételek változásairól. I. Üzleti

Részletesebben

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. )

A sorsolásra 2014. 10. 20-án 16:00 órakor kerül sor a LUMILL Kft. irodahelyiségében (7624 Pécs, Budai Nagy Antal u. 1. 2. em. ) NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT 1. A jelen nyereményjáték szabályzat ("Nyereményjáték Szabályzat") vonatkozik a LUMILL Kft. (székhelye: 7630 Pécs, Buzsáki u. 9., cégjegyzékszáma: 02-09- 070077) által üzemeltetett

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat Bankunk minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgáljuk ki. Ha ennek ellenére bármely banki tevékenységgel kapcsolatban kifogás

Részletesebben

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO

Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Származékos (Derivatív) ügyletek feltételei DEGIRO Tartalom 1. fejezet Fogalommeghatározások... 3 2. fejezet Szerződéses viszony... 3 3. fejezet Execution only (Csak végrehajtás)... 3 4. fejezet Ügyleti

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Partnereknek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Partnereknek ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Partnereknek A jelen általános szerződési feltételek alkalmazója: HÖOK Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban, mint HÖOK Kft.) teljes név: HÖOK

Részletesebben

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a Nyereményjáték szabályzat A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik a Szallas.hu Kft. (a továbbiakban: Szervező) által üzemeltetett Szallas.hu, oraatallitas.hu, szallasguru.hu

Részletesebben

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:

Energia menedzsment megbízási szerződés. mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében: Energia menedzsment megbízási szerződés mely létrejött egyrészről a székhely: cégjegyzékszám: adószám: képviseletében:.. Társaság,..... mint megbízó - a továbbiakban Megbízó - másrészről a Get Energy Kft.,

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat

MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat MostSzámlázz.hu - Adatvédelmi Nyilatkozat A KBOSS.hu Kft. (székhely: 2000 Szentendre, Táltos u. 22/b.; cégjegyzékszám: 13-09- 101824; nyilvántartó hatóság: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság; adószám:

Részletesebben