Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról"

Átírás

1 Tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló évi LXXV. törvény a kormány és a bankszövetség ötpontos otthonvédelmi akciótervéről létrejött megállapodásban foglaltakat emeli jogszabályi szintre. Az akcióterv célja, hogy segítse a nehéz anyagi helyzetbe került deviza-jelzáloghiteleseket. Az öt pont egyike az önkéntesen választható rögzített törlesztési árfolyam. Mit jelent? A rögzített törlesztési árfolyam svájci frank esetén 180 forint/svájci frank, euró esetén pedig 250 forint/euró. A rögzített árfolyamon törlesztés időszaka alatt ezt a lehetőséget igénybe vevő Ügyfél a devizaalapú hitelét ezen az árfolyamon törleszti. A rögzített árfolyam és a tényleges árfolyam közötti különbség megfizetésére a Hitelnyújtó egy úgynevezett gyűjtőszámlahitelt folyósít, mely hitelkeretre külön szerződést szükséges kötni. A gyűjtőszámlahitel egy kamatozó hitel, melyet a rögzített árfolyam időszakát követően, a kamataival együtt (és az eredeti hitelének törlesztésével párhuzamosan) egyenlő (annuitásos) részletekben kell visszafizetni. Mikortól alkalmazható? A rögzített árfolyamon törlesztés érdekében először - a meglévő hitelszerződés módosításával egyidejűleg - egy úgynevezett gyüjtőszámlahitel szerződést kell kötnie az Ügyfélnek a Hitelnyújtóval, és ennek alapján az Ügyfélnek közjegyző előtt tartozáselismerő nyilatkozatot kell tennie. A rögzített árfolyamon törlesztés kezdő időpontja attól a naptól függ, amikor az Ügyfél a Hitelnyújtó részére átadja a közjegyző által elkészített tartozáselismerő nyilatkozatot. Devizahitelének e napot követő második törlesztésekor az Ügyfél már a rögzített árfolyamon törlesztheti hitelét. Ez a nap lesz gyűjtöszámlahitelének első folyósítása és egyben a rögzített kezdő időpontja. Meddig alkalmazható a rögzített árfolyam? A rögzített árfolyamon törlesztésre maximum 36 hónapon át van lehetőség, amelynek kezdete a rögzített kezdő időpontjával egyezik meg, és nem tarthat tovább, mint december 31. A rögzített árfolyam alkalmazási időszaka alatt az Ügyfél nem vehet igénybe más finanszírozói vagy állami fizetés könnyítő lehetőséget, és devizaalapú hitelének - amelyre az árfolyamrögzítést kéri - fizetési késedelme nem haladhatja meg a 90 napot. Ez utóbbi feltétel a rögzített árfolyamon törlesztés teljes időszakára vonatkozik. Így ha eközben 90 napot meghaladó késedelembe esik, a törvényben megfogalmazottak értelmében a 91. naptól az Ügyfél számára megszűnik a rögzített árfolyamon törlesztés lehetősége, és az addig folyósított gyűjtőszámlahitel törlesztését is meg kell kezdenie.

2 Milyen mértékű kamat számolható fel az árfolyam-különbözetből összegyűlt összegre és milyen egyéb költségekkel jár? A törvény alapján a Hitelnyújtó a gyüjtöszámlahitelre kamatot számíthat fel. Ennek mértéke a rögzített árfolyamon törlesztés időszaka alatt a felszámításakor érvényes 3 havi BUBOR mértékével egyező, és három hónapon keresztül változatlan. A kamatot a Hitelnyújtó felszámítja, de az Ügyfélnek majd csak az árfolyamrögzítés időszakát követően kell elkezdenie törleszteni a gyűjtőszámlahitellel együtt. A rögzített árfolyamon törlesztés időszakát követően a Hitelnyújtó a gyűjtőszámlahitelre az Ügyfél devizaalapú hitelével egyező célú (lakáscélú vagy szabadfelhasználású) forinthitelre érvényes és akkor aktuális piaci kamatot számíthatja fel. A hitelbírálat során, valamint az Ügyfél szerződésszerű teljesítése esetén az ügyleti kamaton kívül egyéb járulék és díj jogcímén az Ügyfelet fizetési kötelezettség nem terheli. A rögzített árfolyamon történő törlesztés igénybevétele estén mennyivel kell majd többet fizetnie az Ügyfélnek utána? Ez leginkább attól függ majd, hogy a rögzített árfolyamtól mennyire tér majd el a mindenkori tényleges árfolyam, és nyilván hatással lesz majd rá a mindenkori nemzeti banki alapkamat is. Ez azt jelenti, hogy minél hosszabb távon és minél nagyobb az eltérés a rögzített árfolyam és a mindenkori tényleges árfolyam között, annál nagyobb az árfolyam-különbözetből összegyűlt összeg, és annál nagyobb a visszafizetési kötelezettség mértéke. Másrészt függ még a megalkotásra váró, a törlesztés mértékét szabályozó kormányrendelettől is. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján található kalkulátor segítségével a devizaalapú hitelére vonatkozó néhány alapadat megadásával modellezheti, hogy a rögzített törlesztési árfolyam igénybevétele esetén nagyságrendileg hogyan alakulnak várható fizetési kötelezettségei a különböző feltételezett piaci devizaárfolyamok mellett. Kérjük Ügyfeleinket, hogy vegyék figyelembe és döntésük előtt mérlegeljék azt is, hogy a rögzített árfolyam időszakának lejártát követően a gyűjtőszámla hitel mellett a devizahitelüket továbbra is törleszteniük kell (a mindenkori aktuális árfolyamon), melyek együttesen megnövekedett törlesztési kötelezettséget jelentenek majd az Ügyfeleink számára. Milyen szempontokat érdemes még figyelembe venni? Melyek a rögzített árfolyamon történő törlesztés előnyei, hátrányai? A rögzített törlesztési árfolyam a nem várt nagy árfolyamkilengések kiegyenlítését szolgálja, és átmeneti, a rögzített árfolyamon törlesztés idejére szóló fizetési könnyítést jelenthet az Ügyfélnek.

3 Előnye tehát, hogy igénybevételével a fenti időszakra az Ügyfél a devizahitele törlesztése során alkalmazott árfolyamot meghatározott szinten rögzítheti, így csökkentheti annak lehetőségét, hogy fizetési kötelezettségei az árfolyam emelkedése esetén jelentős mértékben növekedjenek. További előny, hogy ha a mindenkori tényleges devizaárfolyam a rögzített árfolyamszint alá csökken, akkor az Ügyfél által a rögzített árfolyamon teljesített törlesztésből ily módon eredő többletbefizetés automatikusan csökkenti a gyűjtőszámlahitel már igénybe vett összegét (mintegy előtörlesztve azt). Ha pedig az árfolyam tartósan kedvező alakulása miatt a fenti előtörlesztések révén a gyűjtőszámlahitel-tartozása nullára csökken, akkor a rögzített árfolyamon törlesztésből még hátralévő időszakában is a mindenkori (kedvezőbb) árfolyamon törleszthet a rögzített helyett. Hátránya ugyanakkor, hogy a rögzített és a tényleges árfolyam közötti különbség nem tűnik el, az Ügyfél által meg nem fizetett törlesztőrészlet részekre a Hitelnyújtó az Ügyfélnek gyűjtőszámlahitelt folyósít, amit legkésőbb 2015-től kamataival együtt és eredeti devizaalapú hitelével párhuzamosan az Ügyfélnek törlesztenie kell. A gyűjtőszámlahitelre a jogszabály értelmében a Hitelnyújtó kamatot számol fel, és e kamatösszeggel három havonta megnő a fennálló és később visszafizetendő tartozása. További kockázatot jelent ennek kapcsán az Ügyfél számára, hogy mivel a gyűjtőszámlahitel terhére folyósított kölcsönök összege a mindenkori árfolyam alakulásától, az azok után felszámított kamat pedig a mindenkori BUBOR, illetve a Hitelnyújtó által alkalmazott piaci kamat mértékétől függ, előre nem határozható meg, hogy az árfolyamrögzítést követően mekkora lesz az Ügyfél fizetési kötelezettsége. Éppen ezért a rögzített árfolyamon törlesztés igénybevétele előtt alaposan megfontolandó, hogy ezt az előre nem ismert mértékű terhet, törlesztési kötelezettséget, valamint a gyűjtőszámlahitel-szerződés és a devizahitelszerződés-módosítás közjegyzői okiratba foglalásának díját tudja-e az Ügyfél vállalni. A rögzített árfolyamon törlesztés olyan esetekben lehet jó megoldás, amikor például a gyes után a kismama visszatér dolgozni, azaz a családnak várhatóan növekszik a jövedelme, vagy például a gyerek a tanulmányait befejezve immár hozzá tud járulni a családi jövedelemhez. Javasoljuk Ügyfeleinknek, hogy döntésük előtt a fentiek mérlegelésén túl, kérjenek tájékoztatást, összehasonlítást ügyintézőnktől az Ügyfelek részére jogszabályban biztosított további fizetést könnyítő lehetőségekről (ide értve különösen a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló évi CLXII. törvény szerinti ötéves futamidő-hosszabbítás lehetőségét), illetve a Társaságunk által kínált egyéb adósságkönnyítő lehetőségekről is. Továbbá annak érdekében, hogy naprakész információk birtokában, körültekintően tudjanak Ügyfeleink döntést hozni, a devizahitelük alapján fennálló tartozásuk aktuális összegéről is részletes, tételes kimutatást kérhetnek díjmentesen. Egyéb adósságkönnyítő lehetőségek. Jogszabály által biztosított 5 éves futamidő hosszabbítási lehetőség. Ha az Ügyfél lakáscélú jelzáloghitellel rendelkezik (azaz a szerződésben rögzített hitelcél lakóingatlan vásárlása, építése, bővítése, korszerűsítése vagy felújítása), és a szerződése

4 alapján fennálló kötelezettsége teljesítésével legalább kilencven napos késedelemben van, a futamidő alatt egy alkalommal írásban kezdeményezheti a futamidő meghosszabbítását legfeljebb öt évvel, ha erre az elmúlt 5 évben nem került sor. Társaságunktól igénybe vehető adósságkönnyítő lehetőség(ek). Társaságunk átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő Ügyfelei számára különböző módon biztosítja annak lehetőségét, hogy ideiglenesen csökkentsék a havi törlesztőrészleteiket (pl.: türelmi idő, futamidő hosszabbítás). Ennek igénylése során ügyfeleinkkel való szoros együttműködésben Társaságunk az Ügyfelekkel történő személyes egyeztetés alapján dolgozza ki és ajánlja fel Ügyfelének a személyére szabott, számára leginkább megfelelőnek tartott lehetőséget, amely természetesen figyelembe veszi az egyéni pénzügyi helyzetet. Ha az ügyfélnek mégsem ez az út lenne járható, akkor közös egyeztetés, Társaságunk rugalmasan egy újabb egyéni megoldást dolgoz ki. Ha a számára felajánlott, személyre szabott és pénzügyi lehetőségeihez igazított adósságkönnyítő lehetőséggel Ügyfelünk élni kíván, egy erre vonatkozó igényt kell benyújtania, majd egy szerződésmódosítást aláírnia, és természetesen közjegyzői okiratra is szükség van. A szerződésmódosításért Társaságunk nem számít fel költséget. {A közjegyzői okirat elkészítésének díját az ügyfél a közjegyző részére fizeti). A rögzített árfolyamon történő törlesztés igénybevétele. A rögzített árfolyamon törlesztést az Ügyfél személyesen, írásbeli kérelem benyújtásával kezdeményezheti augusztus 12-étől december 31-éig. Az igénybevétel feltételeit jogszabály határozza meg. A feltételekről részletesen jelen tájékoztató mellékletében olvashat. Az otthonvédelmi akcióterv további pontjai. Ha Ön az otthon védelmi akcióterv további négy pontjával (kilakoltatási moratórium feloldása, Nemzeti Eszközkezelő, euróalapú lakáshitelezés újraindítása, lakásváltási kamattámogatás) kapcsolatban kíván tájékozódni, kérjük, hívja a 06-1/ as számot, ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. Törlesztési nehézségek esetén Kérjük Ügyfeleinket, kerüljék el, hogy fizetési hátralékuk halmozódjon fel, fizetési nehézség estén rögtön forduljon kollégáinkhoz, hogy együtt kereshessünk megoldást. Társaságunk az átmeneti és a hosszú távú megoldásokra is rendelkezik konstrukciókkal, akár árfolyam-emelkedésből, akár jövedelemcsökkenésből származnak a nehézségek. Jelenleg még nem ismert az a kormányrendelet, amely meghatározza a gyűjtőszámlahitel visszafizetésére rendelkezésre álló futamidőt, illetve amely szabályozza, hogy a gyűjtőszámlahitel visszafizetése - figyelemmel a devizakölcsön törlesztő részletére is - ne jelentsen aránytalanul magas törlesztési terhet az Ügyfél számára. Tájékoztatónkat a kormányrendelet megjelenése után természetesen frissítjük az új információkkal.

5 Feltétel 1. sz. melléklet - a rögzített árfolyamon törlesztés igénybevételének Devizaalapú hitelének, amelyre az árfolyamrögzítést kéri az Ügyfél, fizetési késedelme nem haladja meg a 90 napot Nem állhat fizetéskönnyítő program hatálya alatt Devizaalapú hitelének, amelyre az Ügyfél az árfolyamrögzítést kéri, végső lejárata december 31. napját követő nap A devizaalapú hiteléhez, amelyre az árfolyamrögzítést kéri az Ügyfél, biztosítékként felajánlott és jelzálogjoggal terhelt lakóingatlan forgalmi értéke nem haladta meg a 30 millió forintot, amikor azt a Hitelnyújtó fedezetként elfogadta Mikor vizsgálja a Hitelnyújtó a feltétel teljesülését? a gyűjtőszám la hitel a gyűjtőszámlahitel a kérelem benyújtásakor a kérelem benyújtásakor Szükséges-e igazolni További feltételek abban az esetben, ha a devizaalapú hiteléhez, amelyre az Ügyfél az árfolyamrögzítést kéri, biztosítékként felajánlott és jelzálogjoggal terhelt lakóingatlant más pénzügyi intézmény jelzálogjoga is terheli. Más pénzügyi intézmény által nyújtott követelések egyike esetén sem áll fenn 90 napot meghaladó késedelem A fedezetül szolgáló lakóingatlanra nincs folyamatban végrehajtás a gyűjtő számlahitel gyűjtőszámlahitel a pénzügyi intézmény által kiadott hivatalos igazolással A pénzügyi intézmény által kiadott hivatalos igazolással Felhívjuk Ügyfeleink figyelmét, hogy a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján {http://www.pszaf.hu/fogvasztoknak/alkalmazasok/arh) további hasznos információkat, tájékoztatókat találhatnak, melyek szintén segítséget nyújtanak a rögzített törlesztési árfolyam lényegének, igénybevétele következményeinek megismerésében. A fenti elérhetőségen található online kalkulátor révén pedig a rögzített törlesztési árfolyam számszerű hatásairól is tájékozódhatnak. Megalapozott döntésük érdekében javasoljuk, hogy a fenti lehetőségek segítségével minél szélesebb körben tájékozódjanak.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat.

A rögzített törlesztési árfolyam és a közszféra kamattámogatás igénybevételének részleteiről az alábbiakban tájékozódhat. Ügyfél-tájékoztató a devizakölcsönök rögzített törlesztési árfolyamának alkalmazásáról és a közszférában dolgozók kamattámogatásáról (gyűjtőszámlahitel és közszféra kamattámogatás) A kormány és a bankszövetség

Részletesebben

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1

Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére 1 Összehasonlítás az egyes törlesztéskönnyítési lehetıségekrıl a fizetési nehézségekkel küzdı adósok részére Tisztelt Ügyfelünk! Jelen tájékoztatóban néhány példán keresztül szeretnénk bemutatni az egyes

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Az UniCredit Bank Hungary Zrt. által elérhető fizetéskönnyítő lehetőségek, a Hitelkönnyítő csomag Tisztelt Ügyfelünk! Az UniCredit Bank célja, hogy a hiteltörlesztésükben nehézségekkel küzdő ügyfeleinek

Részletesebben

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege

Törlesztés. Az új árfolyamrögzítési lehetőség lényege 1 A hazai lakosság nagy része az elmúlt évek során kénytelen volt szembesülni a devizaárfolyamok vál to zá sának negatív következményeivel. A hitelintézetek és a kormányzat közösen kidolgozott programjai

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezések

1. Értelmező rendelkezések 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről (2014. február 25-től hatályos állapot) Az Országgyűlés a korábbi időszak

Részletesebben

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről

Hirdetmény. Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hirdetmény Fogyasztók részére nyújtott hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Érvényes: 2015.február 1-től Kiadva: Otthonteremtési támogtásra vonatkozó

Részletesebben

Lakossági tájékoztató kiadvány

Lakossági tájékoztató kiadvány Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport 2012. szeptember

Részletesebben

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány

PKM kiadványok 1. HITELEK. Lakossági tájékoztató kiadvány PKM kiadványok 1. HITELEK Lakossági tájékoztató kiadvány Készítette a Gazdasági Versenyhivatal, a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete szakértőiből álló Pénzügyi Kultúra Munkacsoport

Részletesebben

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1

2011. évi LXXV. törvény. a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 2011. évi LXXV. törvény a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 1 Az Országgyűlés a korábbi időszak devizakölcsönzése következtében

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Hatályos: 2015. február 1-jétől A 2015. február 1-jétől

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témái, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Program Háttéranyag a 2013.05. havi tartalmakhoz 1. Szabad-e hitelből fogyasztani? Mit kell/lehet tenni a túlzott eladósodottság érdekében? Mi a hitel,

Részletesebben

Lakossági hiteltermékek kondíciói

Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény Lakossági hiteltermékek kondíciói Hirdetmény módosítás okai, melyeket dőlt betűvel jeleztünk: Díjak módosítása, Takarék Kiváltó Hitel közzététele, TakaréPontos hitelek kondícióinak módosítása

Részletesebben

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat.

közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. közvetlenül kapcsolódó, objektíve indokolt költségek megtérítésére szolgáló, az Ügyfél által a Takarékszövetkezetnek megfizetendő díjat. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes

Részletesebben

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök)

(Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, Bővítési és Refinanszírozó jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2011. December 12-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FOGYASZTÓK RÉSZÉRE NYÚJTANDÓ HITELEKHEZ A FÓKUSZ Takarékszövetkezet (székhelye: 6133 Jászszentlászló, Alkotmány u. 2/a., S.W.I.F.T. kódja: TAKBHUHB, cégjegyzékszáma: 03-02-000232,

Részletesebben

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében

Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében . számú szerződés 1. számú függeléke Általános Szerződési Szabályok Fogyasztóknak forintban nyújtott jelzáloghitel ügyletek esetében A fenti hiteliktatószámú hitelügyletre vonatkozó egyedi szerződésben

Részletesebben

Hatálybalépés napja: 2015. február 1.

Hatálybalépés napja: 2015. február 1. Kölcsönszám: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő jelzáloghitel szerződésekhez (lakáscélú jelzálogkölcsönök, jelzálogfedezet mellett nyújtott szabad

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT

LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT LAKOSSÁGI KÖLCSÖNÖK SPECIÁLIS ÜZLETÁGI SZABÁLYZAT OBERBANK AG MAGYARORSZÁGI FIÓKTELEP SZÉKHELY: 1062 BUDAPEST, VÁCI ÚT 1-3., CÉGJEGYZÉKSZÁM: 01-17-000456 ADÓSZÁM: 22353605-2-42 PSZAF NYILVÁNTARTÁSI SZÁMA:

Részletesebben

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA

HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA SM.3.sz. melléklet HITELEZÉS ÜZLETSZABÁLYZATA A Hitelezés Üzletszabályzata /továbbiakban: Üzletszabályzat / a Bácska Takarékszövetkezet, - 6430 Bácsalmás Gr Teleki u. 2.; Cégjegyzék szám: 03 02 000174;

Részletesebben

2014. évi LXXVII. törvény

2014. évi LXXVII. törvény 2014. évi LXXVII. törvény az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos kérdések rendezéséről1 1. A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya az olyan,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 9155 Lébény, Fő út 85. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZAT Egységes szerkezetben Jóváhagyta: 3/34/2015. sz. határozatával a Takarékszövetkezet Igazgatósága Hatálybalépés időpontja:

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR

LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR LAKOSSÁGI HITELEZÉSI FOGALOMTÁR Adós Az a természetes személy ügyfél, akivel a hitelintézet hitelszerződést vagy kölcsönszerződést köt, mely szerződés alapján, a hitelintézet a szerződésben meghatározott

Részletesebben

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk!

LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK. (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató. Tisztelt Ügyfelünk! LAKÁSCÉLÚ JELZÁLOGKÖLCSÖNÖK (Lakásvásárlási, és Bővítési jelzálogkölcsönök) Ügyféltájékoztató Érvényes: 2015. augusztus 1-től benyújtott hitelkérelmek esetén Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban szeretnénk

Részletesebben

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA

ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ az UCB Ingatlanhitel Zrt. JELZÁLOG PRÉMIUM és JELZÁLOG EXTRA Hitelkiváltási kölcsöneiről Az Jelzálog Prémium és Jelzálog Extra kölcsönök célja az, hogy meglévő jelzálogkölcsöneit kiváltsuk

Részletesebben

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója

Devizahitelek. Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója Devizahitelek Tényleg értem? A PSZÁF fogyasztóvédelmi tájékoztatója A devizahitelekrõl további információkat talál fogyasztóvédelmi honlapunkon www.pszaf.hu PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE PSZÁF

Részletesebben

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek

apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek apró betűk helyett K&H lakás-előtakarékossági megtakarítással kombinált lakáshitelek gyakran találkozunk olyan levelekkel és hirdetésekkel, amelyek csak az adott termék vagy szolgáltatás előnyeit, legjobb

Részletesebben

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában!

Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! Hitelkisokos Igazodjon el a hitelek világában! A Kisokos tartalma I. Mielőtt belefogna, érdemes átgondolni II. Milyen típusú hitelek léteznek a Raiffeisen Banknál? III. Mit érdemes figyelembe venni a hitel

Részletesebben

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA A Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Tartalomjegyzék 1. ALAPFOGALMAK, ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, MAGATARTÁSI KÓDEX... 5 2. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT HATÁLYA, A HITELINTÉZET ÉS AZ

Részletesebben