AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN"

Átírás

1 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG MINT HORIZONTÁLIS ELV ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAMBAN Zárótanulmány A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megbízásából készítette: a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Alföldi Tudományos Intézet Békéscsabai Osztály Békéscsaba, szeptember

2 Témavezető: Dr. Timár Judit MTA RKK ATI, Békéscsaba Kutató munkatársak: Dr. G.Fekete Éva MTA RKK ÉMO, Miskolc Dr. Jász Krisztina MTA RKK ATI, Szolnok Kanalas Imre MTA RKK ATI, Kecskemét Kiss Attila MTA RKK ATI, Kecskemét Nagy Terézia MTA RKK ATI, Békéscsaba Petrás Ede MTA RKK ATI, Kecskemét Szabó Gyula MTA RKK ATI, Debrecen Dr. Szarvák Tibor MTA RKK ATI, Szolnok Technikai munkatársak: Bencsikné Szőke Margit MTA RKK ATI, Békéscsaba T. Gémes Tünde MTA RKK ATI, Kecskemét Vámosné Zöld Márta MTA RKK ATI, Békéscsaba

3 Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ CÉLOK, EREDMÉNYEK, JAVASLATOK A KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA...5 A kutatás célja:...6 A kutatás feladatai:...6 A kutatás módszertana:...6 A kutatás főbb megállapításai:...7 A kutatás eredményei alapján megfogalmazható javaslatok:...10 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG FOGALMI ÉS SZAKIRODALMI MEGHATÁROZÁSA...13 Az esélyegyenlőség fő problématerületei...14 Társadalmi nemek...15 Romák...21 Fogyatékkal élők...26 Az európai uniós és hazai esélyegyenlőségi célok, prioritások...31 Társadalmi nemek...34 Romák...37 Fogyatékkal élők...43 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG SZEMPONTJAINAK ÉRVÉNYESÜLÉSE A REGIONÁLIS FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM PROGRAMSZINTJÉN...49 Az értékelés szempontjai Az esélyegyenlőségi célkitűzések megjelenése a fejlesztési Programban és a Programkiegészítő Dokumentumban A programhoz elkészült esélyegyenlőség-szempontú ex-ante értékelés és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) szerinti hatáselemzés A program egyes részeiben, dokumentumaiban az általános adatok mellett az esélyegyenlőségi célcsoportra vonatkozó specifikus adatok megjelenése Az esélyegyenlőségi szempontok egyes projektekbe való beépítésének ösztönzése, szakmai segítése az Esélyegyenlőségi Útmutató A program végrehajtása során az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítése, a programmenedzsment és monitoring struktúrákban az esélyegyenlőségi célcsoport kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítása A monitoring és értékelési indikátorok között az esélyegyenlőségre érzékeny jelzőszámok megjelenése, ezek elérhetőségének biztosítása. A monitoring indikátorok szerepe a pénzügyi hozzájárulások számításában Az információk és a publicitás biztosításakor az esélyegyenlőségi célcsoportra és a velük foglalkozó szervezetekre fordított figyelem. Az esélyegyenlőségi kérdések fontosságára irányuló figyelemfelkeltéshez központi támogatásban részesült szervezetek...66 Összegzés...67 ROP KERETÉBEN MEGVALÓSULÓ PROJEKTEK ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZEMPONTÚ ELEMZÉSÉNEK EREDMÉNYEI...69 A projektek értékelésének célja, módszere...70 A ROP nyertes pályázatainak kvantitatív elemzése...73 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 3

4 1. Projekt: Szállásférőhely bővítése fogyatékkal élők részére Projekt: Gyula, történelmi belváros rehabilitációja Projekt: A nyíregyházi Báthory I. és Vay Á. laktanyák hasznosítása a Vay Á. laktanya ÉK-i részén lehatárolt beavatkozási terület és épületeinek rehabilitációja az esélyegyenlőséget növelő oktatási intézmények korszerű működési feltételeinek megteremtése érdekében Projekt: Az általános iskolai tanulási környezet és közösségi háttér infrastrukturális és módszertani feltételeinek fejlesztése az integrált oktatás megteremtéséért az újszászi Vörösmarty Mihály Általános Iskolában...90 Az integrált nevelés tárgyi és módszertani feltételrendszerének megteremtése az újszászi Városi Óvodai Intézményben Projekt: Fogd kezénél, ki elmaradt, hogy utolérje társait! A hátrányos helyzetű gyerekek integrált nevelését segítő infrastrukturális fejlesztés és speciális szakmai program kidolgozása az Erzsébet Óvodában Projekt: Dombegyházi óvodák rekonstrukciós programja a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása érdekében Projekt: Új típusú közösségi és személyi szolgáltatások fejlesztése Nagykanizsán Projekt: Otthon a faluban esély a nagyvilágban Projekt: Karrier Iroda működtetése a Szegedi Tudományegyetemen Összegzés MELLÉKLET Ajánlott irodalom MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

5 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ CÉLOK, EREDMÉNYEK, JAVASLATOK A KÖZÖTTI PROGRAMOZÁSI IDŐSZAKRA

6 Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Programok Irányító Hatósága megbízásából az MTA Regionális Kutatások Központja kutatást végzett a hatékonyságjavítást elősegítendő az Esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése az NFT I. Regionális Fejlesztés Operatív Programban témában. A kutatás célja: 1. Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülésének vizsgálata a Regionális fejlesztési Operatív Program keretén belül. 2. A ROP keretében megvalósuló projektek esélyegyenlőségre gyakorolt hatásmechanizmusának feltárása. A kutatás feladatai: 1. Az esélyegyenlőség fogalmi meghatározása; az esélyegyenlőségi szempontok/elvek és azok fejlesztésekben való alkalmazása EU-s és hazai tapasztalatainak elemzése. 2. Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének elemzése az NFT I. ROP programszintjén. 3. Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének elemzése az NFT I. ROP keretében megvalósuló projektek szintjén. A kutatás módszertana: 1. A kutatás 1. feladatának teljesítéséhez szakirodalmi, statisztikai és dokumentumelemzést végeztünk, az uniós és hazai jogszabályokra, politikákra, programokra koncentrálva s az esélyegyenlőségi problématerületeket, a célcsoportok (nők, romák, fogyatékkal élők) speciális szükségleteit, azok regionális/területi vetületét is felvázolva. 2. Az esélyegyenlőségi elv érvényesülésének program szintjén történt értékelésekor (2. kutatási feladat) a célcsoportok érdekeinek megjelenését áttekintve a Program dokumentumot, a Programkiegészítő dokumentumot, a pályázati kiírás dokumentumait, külön figyelemmel az Esélyegyenlőségi Útmutatóra hét fő területen vizsgáltuk. (i) az esélyegyenlőségi célkitűzések megjelenését a fejlesztési programban; (ii) a programhoz elkészült esélyegyenlőségi szempontú ex-ante értékelésben és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) szerinti hatáselemzés megállapításaiban; (iii) a program egyes részeiben, dokumentumaiban az általános adatok mellett az esélyegyenlőségi célcsoportra vonatkozó specifikus adatok megjelenését illetően; (iv) az esélyegyenlőségi szempontok egyes projektekbe való beépítésének ösztönzését, szakmai segítését tekintve az Esélyegyenlőségi Útmutatóban; (v) a program végrehajtása során az esélyegyenlőségi szempontok érvényesítését, a programmenedzsment és monitoring struktúrákban az esélyegyenlőségi célcsoport kiegyensúlyozott képviseleti arányának biztosítását illetően; 6 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

7 Vezetői összefoglaló célok, eredmények, javaslatok (vi) a monitoring és értékelési indikátorok között az esélyegyenlőségre érzékeny jelzőszámok megjelenését, ezek elérhetőségének biztosítását tekintve a monitoring indikátorok szerepét a pénzügyi hozzájárulások számításában; (vii) az információk és a publicitás biztosításakor az esélyegyenlőségi célcsoportra és a velük foglalkozó szervezetekre fordított figyelem érvényesülésében; az esélyegyenlőségi kérdések fontosságára irányuló figyelemfelkeltéshez központi támogatásban részesült szervezetek meglétét illetően. A célkitűzések megjelenését két nézőpontból vizsgáltuk: a program céljai esélyegyenlőségi tartalmának meghatározása, az esélyegyenlőség céljainak a programba való beépülése. 3. Az esélyegyenlőségi elv érvényesülésének projektek szintjén történt értékeléséhez (3. kutatási feladat) elvégeztünk ugyan egy kvantitatív elemzést is, mivel azonban ehhez csak a ROP nyertes projektjeinek interneten közzétett összefoglalóit tudtuk használni, ezért értékelésünk alapvetően strukturált interjúk és részben dokumentumelemzés segítségével történt. A módszer előnyeit kihasználva nem átlagosat kerestünk, hanem olyan jó gyakorlatoknak tekinthető projekteket, amelyek többféle tanulsággal szolgálnak. A projektek kiválasztását megadott szempontok szerint a ROP IH, illetve a VÁTI végezte el. A módszer jellege miatt elemzésünk nem egy objektív skálával kifejezett, a projekteket összehasonlító, általánosításra alkalmas hatáselemzés/értékelés volt (hiszen jelen megbízás keretében nem végezhettünk nagy számú reprezentatív mintán történt kvantitatív elemzést), hanem az esélyegyenlőség mint horizontális elv vizsgált projektekben való érvényesülése alapján feltárt hatásmechanizmus bemutatása. A módszer előnyeiből adódóan, a kutatás eredményeként született, a 2007 és 2013 közötti programozási időszakra vonatkozó ajánlásaink magukban foglalják a projektek megvalósítóinak a javaslatait is. A kutatás főbb megállapításai: I.) Az uniós és hazai törvényi előírásokkal, politikákban megfogalmazott elvárásokkal összevetésben készített, programok szintjén történő elemzés megállapításai: 1. A ROP célkitűzései bár a dokumentumai nem emelik ki, hogy azok az esélyegyenlőségi alapproblémák közül melyekhez kötődnek a közösségi politikákban meghatározott esélyegyenlőségi célok közül elsősorban az alábbiakhoz kapcsolódva járulhatnak hozzá az esélyegyenlőség javításához: A emberi jogok csorbulásának megelőzése (3. prioritás: a helyi közigazgatásban dolgozók képzése, pl. a diszkriminációval foglalkozó kurzusok megtartása). A döntéshozásból való kizárás megszüntetése (A program menedzselése során való megvalósulás esetén; a 3. prioritáson belül a helyi közigazgatás kapacitásainak fejlesztése és a civil szféra megerősítése során.) A gazdasági függőség megszüntetése (A foglalkoztatás közvetlenül a intézkedésben, a szociális gazdaság előremozdításában jelent meg. Közvetve a turisztikai kapacitások fejlesztése érintette a munkahelyek bővülését vagy az új vállalkozási lehetőségek megnyílását, speciálisan a nők számára. A tömegközlekedés és az óvodai szolgáltatások fejlesztése is hozzájárulhatott a munkavállalási képesség, és ezen keresztül a foglalkoztatás növekedéséhez. A 3.4. intézkedés keretében megvalósult régió-specifikus szakmai képzések MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 7

8 Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése a jelenlegi munkavállalók, az iskolai oktatás infrastruktúrájának fejlesztése pedig a felnövekvő nemzedék foglalkoztathatóságát és/vagy vállalkozói készségeit javítja.) A tudáshoz és az információkhoz való hozzájutás (A 3. prioritás képzései, a 2. prioritás iskolafejlesztése, a program kommunikációs rendszere segítette elő..a 3.1 intézkedés az információs technológiák hatékonyabb kihasználását is eredményezheti.) Az egészséghez való jog biztosítása (2. prioritás: a városrehabilitáció révén egészségesebbé váló lakáskörülmények és áttételesen a közlekedési feltételek javításán keresztül.) A javakhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, az erőforrások feletti rendelkezés biztosítása (A 2.2. intézkedés a normális élethez szükséges kommunális szolgáltatások elérhetőségéhez, a 2.1. intézkedés a tömegközlekedés javulásán keresztül a centrumokban biztosított szolgáltatások eléréséhez járul hozzá. Az 1. prioritáson belül a turisztikai kapacitások növelése a szabadidős tevékenységek, kulturális szolgáltatások elérését teszik lehetővé a fogyatékkal élők számára, amennyiben az előírt akadálymentesítések megvalósulnak.) A területi különbségek mérséklése (a ROP jellegéből adódóan a leghangsúlyosabban megjelenő célkitűzés. Ezzel hozzájárul az Európai Foglalkoztatási Stratégia regionális különbségek csökkentését célzó prioritásának megvalósulásához is.) 2. Az egyes célcsoportokra összegezve a várható esélyegyenlőségi célok a dokumentumokban szintén nem jelennek meg, azokban külön hatáselemzés nem történt, de a leírtak alapján az alábbi fő hatások valószínűsíthetőek: A nők esélyeinek javítása: a turisztikai munkahelyek és vállalkozások (1.prioritás); a szociális gazdaságban történő foglalkoztatás (3.2. intézkedés); a 3. prioritáson belüli képzések; a 2. prioritáshoz kapcsolódó tömegközlekedés javítása és óvodai bővítések kapcsán. A romák esélyeinek javulása: a 2. prioritáson belüli tömegközlekedés, a város rehabilitációhoz kötődő lakhatási feltételek javítása; az óvodai és általános iskolai infrastruktúra fejlesztése, a szegregáció csökkentése; a kisebbségi vezetők 3. prioritáshoz kötődő képzése és a támogatott szociális vállalkozásokban megvalósuló foglalkoztatása révén. A fogyatékkal élők esélyeinek növelése: az 1. és 2. prioritásokban megépített létesítmények akadálymentesítésének köszönhetően; a kulturális és a szabadidős szolgáltatások, oktatás elérhetőségének, a közlekedés és a kommunikáció feltételeinek, a 2.3. intézkedésben a speciális igényű tanulók oktatási feltételeinek javítása, a 3.prioritás keretében megvalósuló képzések során az esélyegyenlőségi kérdések iránti érzékenység növelése révén. 3. A programozásban törekedtek az esélyegyenlőség biztosítására az irányítás és menedzsment felépítése során, de felemás módon. A célcsoportok közül a romák és a fogyatékkal élők képviselőinek bevonása követhető, a monitoring bizottságban azonban nőszervezet nem található. (A nők képviseletére nem szervezeteiken keresztül, hanem a testületbe 30%-ban bekerülő nők közvetlen reprezentációjával került sor.) 4. A ROP dokumentumai az esélyegyenlőség terén részint az EU, részint a hazai esélyegyenlőségi politika által kirótt kötelező feladatokat ha kisebb következetlenségek és hiányok mellett is, de teljesítették, ám a pályázók figyelmének felkeltése, az esélyegyenlőség problémáinak beazonosítására és a megoldás lehetőségeinek keresésére való ösztönzése terén csak kevés sikert tudtak elérni. Ehhez az alábbiak is hozzájárultak: 8 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

9 Vezetői összefoglaló célok, eredmények, javaslatok A célcsoportokat zavarosan és következetlenül jelenítik meg a dokumentumok. Az egyes intézkedéseknél az esélyegyenlőség érvényesülését elősegítő konkrét, az intézkedéshez kötődő lehetőségek csak korlátozottan jelennek meg (ezekre az Esélyegyenlőségi Útmutató már több ötletet ad). A megvalósulás során az esélyegyenlőségi szempontok szinte csak a projektek értékelésén keresztül érvényesültek. Az értékelés szempontjainál az Útmutatóban vázolt eljárással szemben csak a célok esélyegyenlőségi szempontú értékelése szerepel, a pályázó szervezet és a megvalósítás módjának esélyegyenlőségi szempontok szerinti vizsgálata már elmaradt. A célok, módszerek esélyegyenlőségi értékelése sem került be minden komponensbe. A PR-stratégiában az esélyegyenlőségi célcsoportok külön nem jelennek meg. Sem a tájékoztatás speciális célcsoportjaiként, sem a tájékoztatásba bevonható civil szervezetekként. A tájékoztatás, a nyilvánosság megteremtésére való törekvések erősen központosítottak, a civil szereplők megnyerése és bevonása a lehetőség szintjén sem jelenik meg. II.) Az esélyegyenlőségi szempontok érvényesülésének projektek szintjén történt elemzése tanulságai: Az elemzésbe bekerült projektek igazolják, hogy a ROP bármely prioritásához kapcsolódó projektek működhetnek jól: az esélyegyenlőségi követelményeket betartva. Bár e projektek számos eleme jó gyakorlatként emelhető ki, az előkészítéstől a megvalósításig ívelő teljes folyamatot, az esélyegyenlőség javításához való hozzájárulásuk eddigi és várható eredményeit összességében tekintve még alig néhányuk kaphat hasonlóan jó minősítést. Tanulmányozásuk alapján az esélyegyenlőségi hatások számbavétele a rendelkezésre álló információ alapján nem, vagy csak jelentős becslésekkel végezhető el, mivel a tervezés során nem készültek esélyegyenlőségi hatásvizsgálatok, nincs viszonyítási alap, a projektmenedzserek nagyobb része nem tudott a hatások objektív mérésére alkalmas információt adni. A projektek (e tanulmányban közzétett) egyenkénti, sajátos környezetükben történt bemutatása hordozza magában a legértékesebb tapasztalatokat. A hatásmechanizmusok vizsgálata viszont feltehetően általánosításra is alkalmas tanulságokkal szolgál: (i) Kérdésessé teheti az esélyegyenlőségi elv hatékony érvényesítését a célcsoportok kiválasztása körül megjelent zavar. Néhány projektben a ROP három kiemelt társadalmi csoportja (nők, romák, fogyatékkal élők), illetve inkább csak azok egy része szerepel, míg más pályázatokban az esélyegyenlőségi törvényben nevesített más hátránnyal küzdő csoportok, így például fiatalok, idősek, gyermeküket egyedül nevelők válnak célcsoportokká. A kusza helyzet mögött az esélyegyenlőségi tudatosság hiánya, az OP hasonló problémája, az ellenőrzés gyengesége/hiánya sejlik fel. Megvan a veszélye annak, hogy bár örvendetes módon a helyi viszonyok alapos ismeretében történik a kiválasztás a ROP célcsoportjaival való véletlen egybeesés kevés az esélyegyenlőségi elv következetes végigviteléhez, s a fejlesztő hatás is csorbát szenved. Bár számos jó példát találtunk a célcsoportok projektbe való bevonására, valamint a projekt rájuk gyakorolt pozitív hatásaira, kevesebbet a célcsoportok projektről való tájékoztatására, és csak elvétve mindhárom kérdés együttes végiggondolására. (ii) Esélyegyenlőség szempontjából eredményessé tette a projekteket: MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 9

10 Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése a hátrányos helyzetű társadalmi csoportoknak, azok civil szervezeteinek az esélyegyenlőségi célcsoportoknak a bevonása a projekt előkészítésébe, illetve tervezésébe, mely magában hordozza többek között a helyzetértékelés, szükségletfeltárás sikerességét (ez a sikeresség az esélyegyenlőségi célcsoportokra vonatkozó adatok hiánya mellett még inkább figyelemre méltó; a tervezés idején kialakult jó partnerkapcsolat pedig magában hordozza a megvalósításban, nyomon követésben való sikeres együttműködés lehetőségét is); a korábbi tapasztalat, jó gyakorlat a pályázó szervezet esélyegyenlőségre érzékeny munkaszervezetében, programozási gyakorlatában, projektjeiben, a települési/térségi befogadó társadalmi környezetben; a projektmenedzserek esélyegyenlőségi elvekről, célokról való tájékozottsága, felkészültsége, pozitív attitűdje. (iii) Az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevétele még a pályázatokon belül, a speciálisan erre a kérdéskörre irányuló pont megfelelő kitöltése esetén sem feltétlen vonul végig következetesen a dokumentumokban. Ugyanakkor a pályázati adatlap jó kitöltése hatáselemzés nélkül korántsem látszik elégségesnek a sikerességhez. Az még nem feltételezi a nyomon követést; a pályázók megtehetik, hogy csak a projekt idejére vállalt tevékenységben (pl. óvoda- iskolafejlesztés, képzés, foglalkoztatás) számolnak az esélyegyenlőségi célcsoportokkal. A közvetett, illetve projekt idején túlmutató hatások ha azokkal egyáltalán számoltak utókövetése elmarad. Egyenlőre sem az indikátorok, sem az esélyegyenlőség szempontjára vak költségvetés, sem az értékelések nem ösztönöznek az ellenkezőjére. (iv) A projektek esélyegyenlőséget javító hatását nagy mértékben rontják a társadalom esélyegyenlőség elvéhez való viszonyának visszásságai: még e vizsgált jó gyakorlatként kijelölt projektek menedzsereinek egy része is szükséges rossznak, ha nem hátráltató tényezőnek tekinti az esélyegyenlőségi szempont projektekben való megjelenítésének követelményét. Ez a helyzet pedig megkérdőjelezi a ROP ilyen irányú képzésben, kommunikációban, tájékoztatásban kifejtett tevékenysége hatékonyságát. A kutatás eredményei alapján megfogalmazható javaslatok: 1. Mint azt az EU gyakorlatában a gender mainstreaming követelménye példázza, az esélyegyenlőség mint horizontális elv mellett több célzott intézkedésre (komponensre) is szükség van olyan esetekben, amelyekben kifejezetten hátrányos, kirekesztett vagy a társadalmi egyenlőség szempontjából kedvezőtlen helyzetben vannak a nők (esetleg férfiak), romák, fogyatékkal élők. 2. Nem elegendő elvárás, hogy az esélyegyenlőség szempontjai hassák át az egész programot és a projekteket e szempontoknak következetesen, egymásra épülve kell jelen lenniük az előkészítés és a megvalósítás minden szakaszában. 3. Esélyegyenlőségi hatásvizsgálatot célszerű végezni az OP-kben épp úgy, mint a projektek tervezésekor. Egy kidolgozott módszertan alapján lehetővé válik az esélyegyenlőségi hatások előzetes becslése, ami hatékonyabbá teszi az utókövetést, utólagos értékelést is. Mindezeknek elengedhetetlen feltételei a valamennyi esélyegyenlőségi célcsoportra lebontott indikátorok, azok pénzügyi hozzájárulásokkal való szerves kapcsolata, az esélyegyenlőség szempontjára érzékeny költségvetés. 10 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

11 Vezetői összefoglaló célok, eredmények, javaslatok 4. Egyértelműbbé kell tenni az esélyegyenlőségi célcsoportok kiválasztását, egymáshoz, a területi esélyegyenlőség dimenziójához való viszonyukat. A helyzetértékelés során e csoportok egymástól nagyon különböző problémáit, hátrányait, egyenlőtlenségeit különkülön kell számba venni, ezekhez célokat, programokat, indikátorokat, szakértőket, monitoringot rendelni. A programok/projektek hatását rájuk akkor is végig kell gondolni, ha azok csak egy részükre irányulnak. Ehhez szükség van célcsoport szerint bontott adatokra; mivel ilyenek a projektek során helyben is képződnek, célszerű azok begyűjtéséről gondoskodni. 5. A kiválasztott esélyegyenlőségi célcsoportok mindegyikének képviseletet kell biztosítani az irányításban/menedzsmentben mind a program előkészítése, mind a megvalósulása során. A PR-stratégiában is meg kell jelentetni az esélyegyenlőségi célcsoportokat, lehetőség szerint nemcsak mint a tájékoztatás speciális célcsoportjait, de mint a tájékoztatásba bevonandó civil szervezeteket is. 6. Az eddiginél (az Esélyegyenlőségi Útmutatóra szorítkozónál) szélesebb körű segítséget kell adni a projekteket előkészítők és megvalósítók, illetve értékelők számára az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesítéséhez szükséges eszközök, lehetőségek, megvalósítási módok, jó gyakorlatok bemutatásával a program dokumentumaiban, esetleg más tájékoztató anyagokban, teret szentelve ennek a kérdéskörnek a felkészítésekben, tájékoztatásban, konzultációkban is. 7. A projektgenerálás és -kiválasztás folyamatának hatékonyabban kell közvetítenie az esélyegyenlőség elve érvényesítésének lehetőségeit és követelményeit. Az értékelésekben is nagyobb hangsúlyt kell kapnia e szempontoknak a pályázó szervezetére vonatkozóan éppúgy, minta a projekt megvalósítását illetően. 8. Célszerű támogatni olyan kutatásokat, amelyek az esélyegyenlőségi célcsoportok, tématerületek helyzetéről átfogó regionális/területi szemléletben készült elemzésekkel pontosítják/aktualizálják az esélyegyenlőség elve szempontjából hatékony programozáshoz szükséges ismereteket. MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 11

12

13 AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG FOGALMI ÉS SZAKIRODALMI MEGHATÁROZÁSA

14 Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése Az esélyegyenlőség fő problématerületei A fejlett demokráciákban egyre inkább az egyenlőségnek azon értelmezése terjedt el, mely az esélyek egyenlőségét helyezi előtérbe. Ez a felfogás azon a felismerésen alapul, hogy valódi egyenlőség nem valósítható meg, ha az egyének különböző kiinduló helyzetből kezdik a versenyt. Márpedig léteznek olyan nagy létszámú társadalmi csoportok, melyek hátrányokkal indulnak a többségi társadalom, ill. az európai társadalmakban kedvezményezett fehér, középosztálybeli, egészséges férfiakhoz képest. A társadalmi megkülönböztetésből adódóan növekvő társadalmi különbségek láthatóan a gazdasági fejlődés egyik lényeges korlátját is képezik. A társadalmi javakhoz való hozzáférés korlátozása társadalmi kirekesztést jelent. A népesség valamely csoportját a társadalomból kirekesztettnek tekintjük abban az esetben, ha lakóhelyileg szegregáltan él, ha más csoportokkal való összeházasodásának lehetőségei korlátozottak, ha baráti kapcsolatait leginkább a saját csoportján belül alakítja ki, ha tehát térbeni és társadalmi távolság van a szóban forgó csoport és a társadalom többsége között. A gazdasági kirekesztés azt jelenti, hogy a szóban forgó csoportnak a munkaalkalmakhoz, a gazdasági javakhoz és erőforrásokhoz való hozzájutási esélyei lényegesen rosszabbak, mint a társadalom más csoportjaié. 1 A társadalomból való kirekesztődés megelőzése, ill. visszafordítása nem csupán az egyének, a családok ügye, hanem a gazdasági teljesítményre gyakorolt visszahúzó hatás (kieső teljesítmény, növekvő szociális teher), valamint a politikaivá éleződő társadalmi konfliktusok miatt össztársadalmi érdek is. Egyes személyek, csoportok és közösségek fokozottan ki vannak szolgáltatva a társadalomból való kirekesztődés és az ezzel együtt járó szegénység veszélyeinek és csak nehezen képesek alkalmazkodni a folyamatosan zajló szerkezeti változásokhoz. Ilyen társadalmi csoportoknak tekinthetők a nők, a fogyatékkal élők, az etnikai kisebbségek. Az embereket a szegénység és a társadalmi kirekesztődés csapdájába ejtő kockázatok többnyire együttesen jelentkeznek, illetve összeadódnak. Noha a kockázatok mértéke jelentősen különbözik az egyes tagországokban, az alábbi jelentős veszélyek általánosan érzékelhetők: A emberi jogok csorbulására az eredendően fehér középosztálybeli egészséges férfi képére berendezett európai társadalmakban számos példát találhatunk. Mindhárom esélyegyenlőségi célcsoport tagjai gyakrabban válnak bűncselekmények áldozataivá, ezáltal testi épségük, személyes szabadságuk sérül. A nők sok országban nem választhatnak szabadon társat, nincs védekezési lehetőségük a családon belüli erőszakkal, a prostitúcióra kényszerűsítéssel szemben. Más esetekben, pl. a fogyatékkal élőket az őket megillető, deklarált jogok gyakorlásában akadályozzák, indokolatlanul intézetbe zárják, megakadályozzák az önálló életvitelben. A döntéshozásból való kizárás, vagy alulreprezentáltság a képviseleti demokrácia működésének problémáira hívja fel a figyelmet. A társadalom egésze szempontjából fontos, hogy az egyes szinteken meghozott döntések mindegyikében részt vegyenek a férfiak és a nők egyaránt, és a jó döntéshez különböző élettapasztalataik átadásával járuljanak hozzá. Bármely társadalmi nem csak akkor tud hatni a folyamatokra és kap reális esélyt a 1 Ladányi J. 2003: Aki szegény, az a legszegényebb: Nincstelenek, cigányok és kirekesztettek Magyarországon In: Cégvezetés 11. évf. 7. szám p. 14 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

15 Az esélyegyenlőség fogalmi és szakirodalmi meghatározása változtatásra, ha a döntéshozó testületekben kritikus tömegnek megfelelő mértékben (kb. 30%) van jelen. Ugyancsak fontos, hogy a nők a társadalmi eseményeken, a történelem egészében láthatóvá váljanak. A romák és a fogyatékkal élők döntéshozásba való bekapcsolása, a rájuk kiható döntésekbe egyenrangú félként való bevonása szintén elengedhetetlen, de ma még korántsem általános. A gazdasági függőség legtöbb esetben a munkaerőpiacon vagy a vállalkozásokban való részvétel korlátozásából adódik. Itt nem föltétlenül direkt tiltásra kell gondolnunk, sokkal inkább a nemi szerepekkel, vagy a fogyatékossággal nehezen összeegyeztethető feltételekre. A nők gazdasági függőségét növeli pl. a nyugellátások munkaviszonyhoz, az ezzel nem rendelkező nők esetében a házastárshoz való kapcsolása is. A romák esetében nyílt vagy bújtatott diszkrimináció is tapasztalható. A segélyezés szintén gazdasági függőséget okoz. A tudáshoz és az információkhoz való hozzájutás szerepe az információs társadalom küszöbén különösen felértékelődött. Az oktatás, képzés a társadalmi normák, a tudás és a képességek közvetítése szempontjából egyaránt fontos minden társadalmi csoport számára. Az oktatási rendszer minden elemében (tanárok, tanulók, iskolák, tankönyvek, kutató intézetek) gondoskodni kell a meglévő nemi hierarchiák kiegyensúlyozásáról, valamint a romák reprezentációjának és fogyatékkal élők hozzáférésének biztosításáról. Az egészséghez való jog sérülése a megbetegedési és halálozási statisztikákból tükröződik vissza és pl. a munkakörülmények eltérő szabályozásában, a társadalombiztosítás, vagy az egészségügyi intézmények szolgáltatásainak eltérő igénybevételi lehetőségében követhető nyomon. Az erőforrások feletti rendelkezés hiánya vagy korlátozása talán a legnehezebben megfogható, de a leggyakrabban előforduló egyenlőtlenség. Saját életünkben is mindennapos, hogy a nők az otthoni munkák következtében idejüknek csak jóval kisebb részével rendelkeznek szabadon, mint a férfiak. A nők, a fogyatékkal élők korlátozva lehetnek a tér használatában is, nem csupán egyszerű tiltás, de a sajátos életvitelükkel összeegyeztethetetlen használati feltételek miatt is. Ugyancsak ide sorolandók a nő saját teste, munkaereje, intelligenciája feletti rendelkezését akadályozó jogi vagy kulturális szabályok, körülmények is. A fenti egyenlőtlenségi területek egymással szorosan összefüggnek, egy adott eset egyszerre több egyenlőtlenségi területet is érinthet. Az esélyegyenlőség mint horizontális elv Regionális Operatív Programban való érvényesülése értékelésének alapfeltétele, hogy tisztában legyünk a fő esélyegyenlőségi csoportokban jellemző problémákon túl az ezekkel részben összefüggő sajátos szükségletekkel, érdekekkel és a megoldási módokat befolyásoló egyéb sajátosságokkal. Léteznek a csoportokat globális, európai szinten jellemző sajátosságok, de ezek köre és hangsúlyai országonként, ill. kisebb területi egységenként változhat. Korábbi kutatások alapján a programozás folyamatában az egyes a ROP-ban kiemelt célcsoportokra vonatkozóan megjelenő legfontosabb sajátosságok az alábbiak lehetnek. Társadalmi nemek A nemek közti egyenlőség tárgyalásakor különbséget kell tenni a nem, mint biológiai fogalom (sex) és a nemekhez kötődő társadalmi meghatározottság (gender) között. Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet 15

16 Az esélyegyenlőség mint horizontális elv érvényesülése esélyegyenlőség kapcsán csak az utóbbival foglalkozunk. A nemek társadalmi értelme kultúra-specifikus, időben és térben változik. Ugyanakkor nem csupán a férfiak és nők társadalmi alapú meghatározását, hanem a két biológiai nem közötti viszony definícióját is jelenti. Ez pedig az élet legtöbb területén egyenlőtlen, a férfi fölé- és a női alárendeltségben testet öltő hatalmi viszonyt jelent. Sok szempontból a férfiakat és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, szerepeket és értékeket magasabbra értékelik, mint a nőket és a hozzájuk kapcsolódó feladatokat, szerepeket és értékeket. Bár a nők helyzetében több tekintetben javulás következett be az EU tagországaiban, az élet napról napra bebizonyítja, hogy a nők és a férfiak valójában nem rendelkeznek egyenlő esélyekkel szükségleteik kielégítésében a köztük lévő egyenlőtlenségek számos területen kimutathatóak. A World Economic Forum (WEF) 2005-ös jelentése szerint a nemek közötti esélyegyenlőség még egyetlen országban sem valósult meg a világon. Öt dimenzióban (gazdasági részvétel, gazdasági lehetőségek, politikai részvétel, iskolázottság, egészégi állapot és jólét) mért rangsora szerint Magyarország 58 ország között a 24. helyet foglalja el. A magyarországi helyzet némiképp eltér az Európa más részein tapasztaltaktól. A társadalmi nemek közti hazai egyenlőtlenségek a statisztikai adatokból kiolvasható és kutatásokban részletezett területfejlesztésben is figyelembe veendő legfontosabb sajátosságai az alábbiak: (1) A férfiak egészségi és mentális állapota lényegesen rosszabb, mint a nőké. Ez a megbetegedések számában, a halálozási arányszámokban, a születéskor várható élettartamban, az alkoholizmus magas, és tovább növekvő mértékében és az öngyilkosok arányában is visszatükröződik. (2) A nők iskolázottsági mutatói kedvezőbbek, mint a férfiaké úgy a középiskolában, a felsőfokú tanintézetben tanulók megoszlása, mint az írás-olvasás-szövegértés mutatói alapján, ugyanakkor a szellemi életben vezető beosztásokba, tudományos minősítésekhez sokkal kevésbé jutnak. (3) Még mindig jellemző a nőket a háztartásba száműző szerepfelfogás, amit az is mutat, hogy a férfiak körében elterjedtebb, a 8 általánost végzettek esetében többségi támogatottságú a hagyományos családi munkamegosztást pártoló vélemény. (4) Európai időmérleg-vizsgálatok szerint ma a magyar nők töltik a legtöbb időt házimunkával és gyermekellátással 2. A nők esetén a társadalmilag kötött tevékenységekre fordított idő magasabb, mint a férfiak esetében, és csökkenésének üteme is elmarad a férfiakra jellemző értékek mögött, míg a szabadon végzett tevékenységekre fordított idő értelemszerűen kevesebb. (5) A nők gazdaságban való részvételét, karrierépítését meghatározza, hogy meglehetősen alacsony foglalkoztatottsági rátájuk, az utóbbi évek lassú kiegyenlítődése ellenére, ban is csak 80,2%-a volt a férfiakénak. Míg a rendszerváltás idején a magyarországi női foglalkoztatottsági szint az északi, ma inkább a férfiakénál jóval szélesebb skála alsó végén álló déli országokéhoz áll közelebb. 3 A munkanélküliségi ráta kedvezőbb, mint a férfiaké, 1993 óta gyakorlatilag a felére esett vissza, ám a regisztrált munkanélkülieken belül a nők aránya folyamatosan növekszik. Más részről a vállalkozó nők aránya csak 2 Bukodi E. 2005: Női munkavállalás és munkaidő-felhasználás. In Nagy Ildikó, Pongrácz Tiborné, Tóth István György (szerk.) Szerepváltozások. Jelentés a nők és a férfiak helyzetéről Budapest: TÁRKI Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium Frey M. 2005: Nők a munkaerőpiacon a rugalmas foglalkoztatás iránti igények és lehetőségek. Budapest: Foglalkoztatási Kutatási Iroda. Kézirat. 16 MTA RKK Alföldi Tudományos Intézet

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv

NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv NEMRE VALÓ TEKINTETTEL Kézikönyv a nők és férfiak közötti társadalmi egyenlőség érvényesítésének elméletéről és gyakorlatáról (intézmények és vállalkozások vezetői számára) E/004. számú Fejlesztési Partnerség

Részletesebben

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Humánerõforrásfejlesztési. Operatív Program. 2004 2006 Magyar Köztársaság. CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrásfejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001 Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 2004 2006 Magyar Köztársaság CCI No.: 2003 HU 05 1 PO 001

Részletesebben

Hatásvizsgálati kézikönyv

Hatásvizsgálati kézikönyv Társadalmi hatások Útmutató az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek hatásvizsgálatához és módszertani segédlet az előterjesztések és miniszteri rendelet-tervezetek mellékleteként csatolandó

Részletesebben

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032

Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY. h a t á r o z a t a. a Legyen Jobb a Gyerekeknek. Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés.../2007. (...) OGY h a t á r o z a t a a Legyen Jobb a Gyerekeknek Nemzeti Stratégiáról, 2007-2032 Az Országgyűlés eleget téve a Magyar Köztársaság kötelezettségvállalásainak, a nemzetközi

Részletesebben

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról

Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Jelentés a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottság 2011. évi feladatainak végrehajtásáról Budapest, 2012. március 29. SZERKESZTETTE: Drosztmérné Kánnai Magdolna magdolna.kannai@kim.gov.hu

Részletesebben

Szociális Jelentés Magyarország 2014

Szociális Jelentés Magyarország 2014 Szociális Jelentés Magyarország 2014 1. Bevezető... 5 2. A szegénység és társadalmi kirekesztés megszüntetését célzó meghatározó intézkedések... 6 3. A társadalmi felzárkózás területén a közelmúltban végrehajtott

Részletesebben

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat

Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második, átdolgozott változat A Roma Integráció Évtizede Program által megjelölt célok megvalósulási folyamatának monitoring-vizsgálata Magyarországon a 2005-2009 közötti időszakra vonatkozóan Kurt Lewin Alapítvány Budapest, 2010 Második,

Részletesebben

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október

DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin. Gyermekszegénység. 2006. október DARVAS Ágnes TAUSZ Katalin Gyermekszegénység 2006. október Tartalom 4 BEVEZETÉS MIÉRT FONTOS TÉMA A GYERMEKSZEGÉNYSÉG? 10 10 12 GYERMEKJÓLLÉT, GYERMEKSZEGÉNYSÉG A gyermek a jóléti államban Hét állítás

Részletesebben

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra

A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Dr. Halmos Csaba A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020)

NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Mindenkinek éreznie kell, hogy a nemzeti közösség tagja! gróf Tisza István miniszterelnök (1861 1918) NEMZETI TÁRSADALMI FELZÁRKÓZÁSI STRATÉGIA MÉLYSZEGÉNYSÉG, GYERMEKSZEGÉNYSÉG, ROMÁK (2011 2020) Budapest,

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6.

EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT. 2014. június 6. EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM EFOP 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. TERVEZET EFOP 5.1 VÁLTOZAT 2014. június 6. 1 Dokumentum története Verzió címe Verzió dátuma Megjegyzés

Részletesebben

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP

Emberi Erőforrás Fejlesztési. Operatív Program EFOP Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program EFOP 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A Strukturális Alapokra vonatkozó operatív programok esetében. 2013. szeptember 30.

Részletesebben

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők

Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Dr. Gere Ilona Ifjúsági munkanélküliség: a probléma jellemzése, eddigi intézkedések hatása, további teendők Az Európai Unió foglalkoztatási irányvonalainak 1. pontja az ifjúsági munkanélküliség elleni

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON

FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON FOGLALKOZTATÁSI REHABILITÁCIÓS JÓ GYAKORLATOK MAGYARORSZÁGON Scharle Ágota Budapest Szakpolitikai Elemző Intézet Kutatási jelentés (javított változat) 2011. április A kutatás megvalósulását az OFA/K-9843/0005/2010.

Részletesebben

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok

A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Darvas Ágnes Farkas Zsombor Győri Péter Kósa Eszter Mózer Péter Zolnay János A szociálpolitika egyes területeire vonatkozó szakpolitikai javaslatok Köszönetnyilvánítás Szeretnénk köszönetet mondani mindazon

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A magyarországi felnőttképzés

A magyarországi felnőttképzés A magyarországi felnőttképzés Készült a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium megbízásából Budapest, 2004. január Professzorok Háza Felsőoktatási Kutatóintézet 2 Összeállította: Györgyi Zoltán

Részletesebben

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon

Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Farkas Gabriella, Gyarmati Andrea, Molnár Szilárd Az idősödő társadalom gazdasági és társadalmi kihívásai Magyarországon Az idősödéssel kapcsolatos gondolkodás új keretei Az idősödés problémakörének elméleti

Részletesebben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben

Civil társadalmi jelentés. a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról. 2012-ben Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia megvalósításáról M AG YA R O R S Z ÁG O N 2012-ben DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Civil társadalmi jelentés a Nemzeti Társadalmi

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

A romák helyzete Magyarországon

A romák helyzete Magyarországon A romák helyzete Magyarországon A Policy Solutions politikai elemzése a Friedrich Ebert Alapítvány számára 2012. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. A ROMA NÉPESSÉG MAGYARORSZÁGON... 5 2.1. A ROMÁK

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon

A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A munkaerő-piaci integráció kihívásai Magyarországon A harmadik országbeli munkavállalók beilleszkedésének esélyei és korlátai Kutatási zárótanulmány Kutatásvezető Juhász Judit A tanulmányt készítették:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYÁNAK STRATÉGIÁJA AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁSRÓL 2005. szeptember 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EGÉSZ ÉLETEN ÁT TARTÓ TANULÁS HAZAI FEJLESZTÉSÉNEK FŐ STRATÉGIAI IRÁNYAI... 5 1.1.

Részletesebben

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára

Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere. Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Inkluzív nevelés Az integrált oktatás jogi háttere Kézikönyv a pedagógusképzô intézmények számára Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerôforrás-fejlesztési Operatív Program 2.1. intézkedés Hátrányos

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra

Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 1 Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014/2020 közötti időszakra 2 3 Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2. BEVEZETÉS... 6 2.1. A KERETSTRATÉGIA SZÜKSÉGESSÉGE... 6

Részletesebben