Német befolyás nő, gazd és pol Gazdasági és politikai válság. Nyitás Nyugat felé munkaerőáramlás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Német befolyás nő, gazd és pol Gazdasági és politikai válság. Nyitás Nyugat felé munkaerőáramlás"

Átírás

1 A bethleni konszolidáció Népszövetséghez csatlakozás Világgazdasági válság hatásai Német befolyás nő, gazd és pol Gazdasági és politikai válság Közeledés Jugoszláviához Gazdasági következmények Erősődő SZU félelmet gerjeszt Hadigazdálk. békés Olasz-magyar örökbarátság Termelés, az export Kísérlet a távolságtartásra termelés 27 visszaesik Piacvesztés, Társadalom és életmód Nincs hitel, munkanélküliség Darányi Kálmán nyersanyagvesztés Nincs tőke és Lassú modernizáció Élelmiszer, vasipar Nyitás Nyugat felé munkaerőáramlás legrosszabb Menekültek tömege Mg. népesség csökkenése Társadalmi, politikai hatások Győri program 1 milliárd pengő IV. Károly visszatérési Értelmiség, szolgáltatás nő Tömegtüntetések Korszerűtlen hadsereg marad kísérletei Kisantant mozgósít Társadalom rétegződése Független Kisgazdapárt Engedmények szélsőjobbnak Budaörsi csata Érintetlen nagybirtokrendszer Szélsőjobboldali csoportok Imrédy Bélát nevezik ki Habsburg-ház trónfosztása Tömeges agrárproletariátus Biatorbágy Matuska Szilveszter Angol kapcsolatok kiválóbankár Teleki bizonytalankodik Erősődő módos parasztság Statárium, két kommunista Még erősebb német orientáció Bethlen István min.elnök Alacsonyabb bérezésű munkásság aránya nő Gömbös Gyula kormányzása I. bécsi döntés Felvidék vissza Gazdasági konszolidáció Károlyi Gyula sikertelen 31- Cserébe I. zsidótörvény Szerkezeti átalakítás Úri középosztály bizonytalanabb 95 pont álmoskönyv 20% értelmiségi pályákon vallás Élelmiszer-, vasipar leépítése Hierarchikus különbség az Államhatalom megerősítése Volksbund szervezése úri Könnyűipar fejlesztése és a paraszti világ között Szociális biztonság Belpolitikai helyzet termetése Inflációs politika pengő 1924 Nők helyzete Demagóg ígéretek Márciusi Front 1937 Magyar Nemzeti Bank 1927 Választójog kiterjesztése Nemzeti Munkaközpont Függetlenség és demokrácia Népszövetségi kölcsön 250 Munkába állás Korporációs rendszer Nemzet Akaratának Pártja millió adminisztráció átvétele Villamosítás, gépesítés Oktatás, könnyűipar kudarcot vall Szálasi Ferenc nyilaskeresztes Országos Lassuló népességnövekedés Külpolitikája Hungarista ideológia Társadalombiztosítás Vass József Életmódváltás Külpiacok megszerzése 1939-ben 19% a választásokon Politikai stabilizáció Autó, rádió, mozi, angol WC Német-, olasz-, osztrák piac Kormányzói jogkör kiterjesztése Egységes Párt - kormányzó párt Balatoni nyaralás középosztály Közeledés Mussolini, Hitler Ogy nem vonhatja felelősségre Választójog szűkítése Éles különbség falu város Végül csak Hitler marad 2X 6 hónap halasztó vétó között Etiópia Bethlen-Peyer paktum Oktatás Bukása Magyar Élet Mozgalom Föllépés a szélsőségek ellen 3500 tanterem tanyavilág 5 km Nemzeti Egység Pártja tömegpárt Rendeleti kormányzás leszavazva Felsőház visszaállítása Gimnázium - reáliskola Bethlen kiszorítása a pártból Izraelita dédszülő lemondás Korlátozott Új egyetem: Pozsony Pécs Politikai elit szembefordul Teleki Pál újra parlamentarizmus Külpolitika Kolozsvár Szeged Szélsőséges képviselők ogyben Békés revízió Trianon elutasítás Selmecbánya - Sopron Halálos betegség 1936 Fegyveres semlegesség Elszigeteltség oldása Collegium Hungaricum Törekvések és Németo. reális értékelése kényszerpályák Egyenjogúság kivívása Állami ösztöndíjak Külpol. Helyzet változása Klebelsberg Kunó

2

3

4 versailles-i szerződ Országos Társbizt Intéz Munkásp 2. győz 29 teljesít. pol helyett revans Ezredesek Francia célok népiskolai tv. kronstadti fölkel 21 Valamennyi német Alkotmány fölfüggesz Németo. Visszaszorít egyetemi kp-ok NEP egy birod-ban királyi diktatúra békeszerz. pont bet. Collegium Hungar. Szu megalakulása 22 Francia-szovjet szerz 35 németbarát politika jóvátétel pont fiz. Római Magy. Ak szocial. egy országban Saar-vidéki népszavaz német szövetséges jóvátétel késlekedés olasz-magyar örökb kollektivizálás 28 Francia 2 éves kat. Szolg Vasgárda rajnai határ megter teljes revízió 2000 parasztfölk. német ált hadkötelezettség új alkotmány teljesítési politika kereszt-nemzeti szell. GULAG Heimwehr király kezében hat. kitörés dipl. elszig. vil.válság iparfejlesztési terv Schutzbund Észak-Erdély Mo-hoz Ruhr-vidék megszállás szab. ver. kap vége sörpuccs 23 Hazafias Front Berlin-Róma teng 36 ném. passziv ellen. szociális piacgazd. Nemzetiszocialista rendeleti kormányzás antikommunista pak Dawes-terv 24 New Deal Német Munkáspárt náci puccs 34 Anschluss 38 ném fizetőkép. helyr 4 napos bankzárlat Mein Kampf rajnai válság 36 szudéta-kérdés locarnói ford. '25 Polgári Tart. Hadte. átmeneti megnyugv Gömbös kísérlete Szlovákia függlen ném-fr, bel határ biz mezőgazd helyreállítása SA Sturmabteilung Nemzeti Munkaterv Cseh-Morva Protekt Némo. Népszövbe26 inflációs gazdasági pol. sem dem. sem dikt. piacszerzés gabona elhatárolódás a Kellog-Briand szr 28 nemzeti ipar helyreállítás felhatalmazási törvény jóv. kötelezettség eltörl. 32 Szélsőségesektől 2. jóvátételi k. Hága tisztességes verseny Reichstag leégése 33 római jegyzőkönyv MOVE puccs 37? Irreális jóvátétel Szövetségi Rendkívüli hosszú kések éjszaká Nemzeti Egység Pártja tárgyalás kisantanttal 3 katasztrófa Segélyhivatal Schutzstaffel Kamarák győri program Stresemann kék sas GeheimeStaatspolizei Nemzeti Munkaközpont első zsid tv 38 20% Világgazdasági válság Független Kisgazdapárt meggyöngült győztes Bethlen visszaszorítása kaposvári beszéd Megcsonkított béke Magyarországi Szocdem semleges USA Új Szellemi Front csodás forr. föld- gyárfogl moz. KMP semlegességi törvény KALOT KALÁSZ ált. felhat. Törvény fasisz. program Biatorbágy Kom. Internacionálé Falukutató mozgalom Magyar Élet Mozg. rend, fegy, munka rögtönitélő bíróság 31 Népfrontpolitika kereszt. és nemzeti érzés ősi magy. földön új Fasces, fascio assú fölbomlás brit és eu-i egyensúly "szocialista vagyok, Magyar Élet fasiszta forr 22 Ír kérdés de nem marxista" Dohány utcai zsinagógá- Marcia su Roma húsvéti fölkelés Teleki Pál Márciusi Front 37 ban robbantás Duce Ír közt. hads. IRA Károlyi Gyula 12 pont egy dédszülő zsidó Fasiszta Nagytanács Ír Szabadállam Sallai Imre Nyilasok Szálasi pártjának lateráni szerz Ír Köztársaság 37 Fürst Sándor Nemzetiszocialisták Betiltása Fiume elfog 23 Munkáspárti győz. 22 Lloyd George Nemzet Akaratának Magyar Élet Pártja nemzeti becs. helyreá brit ált sztrájk 26 Neville Chamberlain Pártja 35 Kárpátalja elfoglalás dipl kapcs Szu 23 birod konferencia 30 Joszif Sztálin Cél és követelések 2. zsid. Tv 39 6% rendeleti korm. westminsteri statutum Ernst Röhm sp. Polgháb magy. gazd föllend totális fasizm Szun Jat-szen Munkásközt. fogyasztási cikkek korporativ állam Nagyatádi Szabó István Csang Kaj-sek Radikális reformok támadás KÍna ellen Egységes Párt Gömbös Gyula Mao Ce-tung túl sok ígéret Kuomintang Bethlen-Peyer pakt Vass József Gandhi / Mahatma Népfrontkormány ségfront a komm-al új választójogi rend. Klebelsberg Kunó Sztálin erőszak nélküli harc 200 mil jóvátétel Szekfű Gyula Kirov Young-terv 2. jóvtét. k 29 rokka és háziszőttes MNB, pengő Miguel Primo de Rivera Trockij Marcia su Roma 22 okt Nemzeti Kong-ből tömegpárt SZEMÉLYEK Francisco Franco ÉVSZÁMOK Berlin-Róma 36 hind-muz ellentét feloldása Gustav Stresemann Pilsudski marsall Teleki Pál Bethlen-Peyer 21 Cél: teljes függetlenség Charles Dawes Stepan Radic Bethlen István Pengő 27

5 Aristiade Briand Sándor király Károlyi Gyula OTI 28 Frank Kellog Adolf Hitler Gömbös Gyula Sztálin SZKP főtitkár 22 Owen Young Heinrich Himmler Darányi Kálmán SZU megalakul 22 Benito Mussolini Josef Tiso Imrédy Béla NEP 21 Antonio Gramsci Clemenceau Teleki Pál Hitler kancellár 33 jan 30 Giovanni Giolitti Édourd Daladier Locarnó 25 Anschluss 38 márc XI. Pius Féja Géza Olasz-magy örökb. szer München 38 szept 29 Giacomo Matteotti Illyés Gyula 27 Kellog-Briand bécsi döntés 38 nov.2 Bethlen István Darányi Kálmán Világválság 29 okt. 24 Márciusi Front 37 márc 15 Peyer Károly Imrédy Béla Dawes-terv konf 24 Hermann Göring Teleki Pál Joseph Goebbels Bethlen István Károlyi Gyula SZEMÉLYEK Gömbös Gyula Gustav Stresemann Darányi Kálmán Charles Dawes Imrédy Béla Aristiade Briand Teleki Pál Frank Kellog Locarnó 25 Owen Young Olasz-magy örökb. szer 27 Benito Mussolini Kellog-Briand 28 Antonio Gramsci Világválság 29 okt. 24 Giovanni Giolitti Dawes-terv jóvtét. kon 24 XI. Pius Young-terv 2. jóvtét. k 29 Giacomo Matteotti Marcia su Roma 22 okt Bethlen István Berlin-Róma 36 Peyer Károly Bethlen-Peyer 21 Nagyatádi Szabó István Pengő 27 Gömbös Gyula OTI 28 Vass József Sztálin SZKP főtitkár 22 Klebelsberg Kunó SZU megalakul 22 Szekfű Gyula NEP 21 Hitler kancellár 33 jan 30 Anschluss 38 márc München 38 szept bécsi döntés 38 nov.2 Márciusi Front 37 márc 15 Joseph Goebbels Bethlen István Károlyi Gyula SZEMÉLYEK Gömbös Gyula Gustav Stresemann Darányi Kálmán Charles Dawes Imrédy Béla Aristiade Briand Teleki Pál Frank Kellog Locarnó 25 Owen Young Olasz-magy örökb. szer 27 Benito Mussolini Kellog-Briand 28 Antonio Gramsci Világválság 29 okt. 24 Giovanni Giolitti Dawes-terv jóvtét. kon 24 XI. Pius Young-terv 2. jóvtét. k 29 Giacomo Matteotti Marcia su Roma 22 okt Bethlen István Berlin-Róma 36 Peyer Károly Bethlen-Peyer 21

6 Nagyatádi Szabó István Pengő 27 Gömbös Gyula OTI 28 Vass József Sztálin SZKP főtitkár 22 Klebelsberg Kunó SZU megalakul 22 Szekfű Gyula NEP 21 Hitler kancellár 33 jan 30 Anschluss 38 márc München 38 szept bécsi döntés 38 nov.2 Márciusi Front 37 márc Mi a dátuma? Kellog-Briand szerzödés, 1. bécsi döntés, Reichstag leégése, Berlin-Róma tengely, pengő, Young-terv, 2. Ki volt? 1. brit munkáspárti min. elnök, a KALOT egyik létrehozója, az ír szabad állam megteremtöje, 3. Mit jelent? szocializmus egy országban, Pán-Európa terv, 4. A New Deal (Roosevelt) 4 legfontosabb intézkedése

7 1. Mi a dátuma? marcia su Roma, kronstadti fölkelés, Dawes-terv, sörpuccs, spanyol polg háború vége, Locarnó, B 2. Ki volt? Gömbös után minelnök,, leningrádi párttitkár, megölik, meggyilkolt olasz szocialista, 3. Mit jelent? győri program, Cél és követelések, 4. A Szovjetunió 2 vil. háb. közötti történetének 4 legfontosabb eseménye

8 1. Mi a dátuma? marcia su Roma, kronstadti fölkelés, Dawes-terv, sörpuccs, spanyol polg háború vége, Locarnó, 2. Ki volt? japán császár, leningrádi párttitkár, megölik, meggyilkolt olasz kommunista, a francia népfront kormány vezetöje, 3. Mit jelent? Nemzeti Blokk, 33-tagú bizottság, győri program, Szabad Szó, 4. A Szovjetunió 2 vil. háb. közötti történetének 4 legfontosabb eseménye 1. Ki mondta? A "Az állam fasiszta koncepciója mindent felölel." "El kell mennem, mert olyan gyűlölethullám vesz körül engem..." 2. Világválság okai, amerikai kezelése 4p 3.Mit jelent a következö fogalom? szervezett kapitalizmus, föld- és gyárfogl. mozg. KIE,

9 Blum-tézisek, lateráni szerzödés, Heimwehr, 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Gustav Stresemann, Tanaka Giichi, Vass József, Stepan Radic, 12p Konrad Henlein, Szekfü Gyula, Bródy Imre, Hubay Kálmán 5.Milyen dátumhoz köthetök a következö események? Károlyi Gyula min. eln., Rapallo, Kellog-Briand, 1 Dawes-terv, marcia su Roma, Szovjetunió megalakulása, 6.Mussolini hatalomra jutása, a fasiszta rendszer kiépitése 7. A bethleni konszolidáció Milyen párt élén álltak? Dzsavaharlal Nehru, Csang Kaj-sek, Antonio Gramsci, Hubay Kálmán, 8p 1.Ki mondta? B "Erös a gyanúm, hogy az a gazdaságelméleti könyv, amelyet most írok, nagy mértékben forradalmasítani fogja... azt a módot, ahogy a világ a gazdasági problémákról gondolkodik." "Mi erős kézzel kormányozunk egy olyan nemzeti Magyarországot, amely mindig bizonyos reménységgel és rokonszenvvel tekint Berlinre." 4p 2. A német jóvátétel és a világpolitika összefüggései 3. Mit jelentenek a következö fogalmak? 4 napos bankzárlat, Új Szellemi Front, Stavisky-ügy 33-tagú bizottság, GULAG, Schutzbund 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Gregor Strasser, Eckhardt Tibor, Kurt Schuschnigg, 12p

10 De Valera, Szöts István, Szondi Lipót, Kánya Kálmán 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, világgazdasági válság kitörése, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. A Szovjetunió a két világháború között 1 7. Gömbös kisérlete 8. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Imrédy Béla, 8p

11 lles-i szerződ Országos Társbizt Munkásp 2. győz 29 teljesít. pol helyett revans Pártonkivüli Blokk ági záradék népiskolai Intéz tv. nemzeti egységkr 31 Valamennyi német ném-len megnemtám saság Párt egyetemi kp-ok kronstadti fölkel 21 egy birod-ban Ezredesek onizmus Collegium Hungar. NEP Francia-szovjet szerz 35 Alkotmány fölfüggesz at hat. Megak Római Magy. Ak Szu megalakulása 22 Saar-vidéki népszavaz királyi diktatúra zerz. pont bet. Nemzeti Függetl Párt szocial. egy országba Francia 2 éves kat. Szolg németbarát politika tel pont fiz. fajvédő párt 23 kollektivizálás 28 német ált hadkötelezettség német szövetséges tel késlekedés olasz-magyar örökb 2000 parasztfölk. Heimwehr Vasgárda határ megter lengyel-magyar 28 GULAG Schutzbund új alkotmány ési politika teljes revizió iparfejlesztési terv Hazafias Front király kezében hat. dipl. elszig. kereszt-nemzeti szell. bátortlan kis. Sztálin rendeleti kormányzás Észak-Erdély Mo-hoz szánd mul. Magyar Szemle Félreállitására náci puccs 34 Berlin-Róma teng 36. fr. bel kat. Az elsodort falu sörpuccs 23 rajnai válság 36 antikommunista pak assziv ellen. Segitség Nemzetiszocialista Gömbös kísérlete belg. fölmond. fr -terv 24 Nyugat Német Munkáspárt Nemzeti Munkaterv Szövetségnek zkép. Századunk Mein Kampf piacszerzés gabona népszavazás Au-ban ál n Szocializmus átmeneti megnyugv jóv. kötelezettség eltörl. 32 Anschluss 38 enül megsz. Munka szervezett római jegyzőkönyv szudéta-kérdés ek fr. Kiürit vil.válság osztharc kapitalizmu hely. Együtt Nemzeti Egység Pártja Szlovákia függlen ói ford. '25 szab. ver. kap vége Működés Kamarák Cseh-Morva Protekt, bel határ biz szociális piacgazd. válság hatása Nemzeti Munkaközpont elhatárolódás a. Népszövbe26 New Deal SA Sturmabteilung Bethlen visszaszorítása Szélsőségesektől -Briand szr 28 4 napos bankzárlat sem dem. sem dikt. Új Szellemi Front MOVE puccs 37? l megszűn 26 Polgári Tart. Hadte. felhatalmazási birtokpolit. Tvjavasl Róma-Belgrád-Butételi k. Hága mezőgazd helyreál Reichstag törvény leégése 33 KALOT KALÁSZ dapest-varsó urópa terv 29 inflációs gazdasági pol. hosszú kések Egyházközségi tárgyalás kisantanttal ült Európa nemzeti ipar éjszaká Schutzstaffel Munkásszak Osztályok győri program ai gazd. helyreállítá tisztességes verseny GeheimeStaatspolizei Magyar Dolgozók első zsid tv 38 20% demokrácia Szövetségi Rendkívüli meggyöngült győztes Hivatásszervezete Országos kaposvári beszéd onkított béke Segélyhivatal Nemzeti Blokk KIE csodás forr. yárfogl moz. kék sas Szoc Párt Soli Deo Gloria ált. felhat. Tv. Program Független kettészakad Baloldali Szövettség Falukutató mozgalom Házszabálymódosit egy, munka Kisgazdapárt Bartha Miklós szoc. És rad. Együtt kereszt. És nemzeti ér Magyar Élet Mozg., fascio Társaság Ki a faluba! válság és felfordulás "szocialista vagyok, ősi magy. földön új a forr 22 Nemz. Radik. Párt 30 Tűzkeresztesek de nem marxista" magy. Élet su Roma Nemz. Szabadelv 30 Francia Akció Márciusi Front 37 Dohány utcai Magyarországi Korrupció 12 pont zsinagógá- ban robbantás ta Nagytanács Szocdem Föld és Szabadság Stavisky-ügy makói találkozó egy dédszülő zsidó i szerz KMP jobboldali puccskis. Szabad Szó Szálasi pártjának elfog 23 Blum-tézisek Franc Népfront Nemzeti Parasztpárt Betiltása ti becs. 33-tagú bizottság Teljesíthetetlen köv. Urbánusok Magyar Élet Pártja á pcs Szu 23 Harci Program 32 Gyárfog. és sztrájkh Nyilasok Kárpátalja elfoglalás elel királynak Biatorbágy Matignon-i szerződés Nemzetiszocialisták 2. zsid. tv 39 6% eti korm. rögtönitélő bíróság 31 elhibázott fegyverk Nemzet Akaratának magy. gazd föllend fasizm lassú fölbomlás elavult haditechnika Pártja 35 fogyasztási cikkek ativ állam Ír kérdés légierő, harckocsik Cél és követelések Bauxitlelőhely nti Kongressz húsvéti fölkelés összeütközést Egyiptom füglen 36 Egyesült Izzó ges Párt Ír közt. hads. IRA Politika elkerülő Palesztina kettéoszt.? Kriptonégő n-peyer pakt Ír Szabadállam jóvátét konf arab fölkellés 36 Orion, Ganz sztójogi rend. Ír Köztársaság 37 semleges Lausanne USA sp. Polgháb Gyógyszervegyészet il jóvátétel Munkáspárti győz. 22 semlegességi törvény Munkásközt. Villanytermelés brit ált sztrájk 26 Kom. Internacionálé Radikális reformok legerősebb távolkel 27 birod konferencia 30 Népfrontpolitika túl sok ígéret hat. nyitott kapuk elve lpol. Törvények westminsteri statutum brit és eu-i egyensúly Népfrontkormány Rizslázadások r kultúrfölény fő veszély SZU Olasz válság, földrengések

12 tójog Herczeg Ferenc Teleki Pál Derkovits Gyula ia elfoglalása Szabó Dezső John Keynes Egry József uo Gárdonyi Géza Calvin Coolidge Szőnyi István mzetiszocialista Babits Mihály Herbert Hoover Medgyessy Ferenc Ipari Társulat 39 Móricz Zsigmond Franklin Roosevelt Ferenczy Béni itségére alakult Vámbéry Rusztem József Attila Szőts István Kina ellen Kovács Imre Jászi Oszkár Cukor György ng Szabó Pál Garami Ernő Korda Sándor nt a komm-al Mónus Illés Lukács György Mihail Frunze Peyer Károly Károlyi Gyula Trockij zeti Kormány Fejtő Ferenc Sallai Imre Zinovjev orradalmi Szálasi Ferenc Fürst Sándor Kirov enetelés Hubay Kálmán Karikás Frigyes Buharin ongresszus Miguel Primo de Rivera Lloyd George Franz von Papen Liga Francisco Franco De Valera Kurt von Schleicher élküli harc Pilsudski marsall Ramsay MacDonald Gregor Strasser háziszőttes Stepan Radic Stanley Baldwin Hermann Göring ong-ből tömegp Sándor király Neville Chamberlain Joseph Goebbels ellentét Milan Stojadinovic Joszif Sztálin Ernst Röhm etlenség Borisz cár Ernst Röhm i önkormányzat II Károly Tanaka Giichi ÉVSZÁMOK ség Napja Ion Antonescu Hirohito császár Mihály Szun Jat-szen Bethlen István ny Kurt Schuschnigg Csang Kaj-sek Károlyi Gyula Arthur Seyss-Inquart Mao Ce-tung Gömbös Gyula EK Konrad Henlein Mahandasz Karancsand Darányi Kálmán Chamberlain Gandhi / Mahatma Imrédy Béla tresemann Mussolini Dzsavaharlal Nehru Teleki Pál Adolf Hitler Bródy Imre awes Heinrich Himmler Fejér Lipót Locarnó 25 Briand Josef Tiso Ortvay Rudolf Olasz-magy örökb. szer llog Raymond Poincaré Bay Zoltán Kellog-Briand ung Clemenceau Polányi Mihály Világválság 29 okt. 24 indbergh Léon Blum Polányi János Dawes-terv jóvtét. kon 24 'Annunzio Charles de Gaulle Hevesy György Young-terv 2. jóvtét. k 29 ssolini Édourd Daladier Szent-Györgyi Albert Marcia su Roma 22 okt ramsci Jean Louis Barthou Domanovszky Sándor Berlin-Róma 36 Giolitti Engelbert Dollfuss Hajnal István Bethlen-Peyer 21 Gömbös Gyula Hóman Bálint Pengő 27 Matteotti Zilahy Lajos Alföldi András OTI 28 tván Féja Géza Györffy István Sztálin SZKP főtitkár 22 roly Illyés Gyula Kerényi Károly SZU megalakul 22 i Szabó István Szabó Lőrinc Gombocz Zoltán NEP 21 Gyula Tamási Áron Ferenci Sándor Hitler kancellár 33 jan 30 ef Darányi Kálmán Szondi Lipót Anschluss 38 márc rg Kunó Kánya Kálmán Bartók Béla München 38 szept 29 Endre Imrédy Béla Kodály Zoltán 1. bécsi döntés 38 nov.2 Tibor iklós yula Keresztes-Fischer Ferenc Dohnányi Ernő Márciusi Front 37 márc 15 Lajtha László

13 A 1. Ki mondta? Szocialista vagyok, de nem marxista. 2p 2.Mit jelent a következö fogalom? föld- és gyárfogl. mozg. Soli Deo Gloria, lateráni szerzödés, Heimwehr, 12p 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Gustav Stresemann, Nagy Töhötöm, Ramsay MacDonald, Stepan Radic, Konrad Henlein, Mao Ce-tung, Ferenci Sándor, Hubay Kálmán, 1 5.Milyen dátumhoz köthetök a következö események? gr. Károlyi Gyula min. eln., Anschluss, Kellog-Briand, Dawes-terv, marcia su Roma, Szovjetunió megalakulása, 6. Milyen párt élén álltak? Dzsavaharlal Nehru, Csang Kaj-sek, Antonio Gramsci, Eckhardt Tibor, 4p 7. A szabadversenyes kapitalizmus válsága és a New Deal 20p

14 B 1.Ki mondta? "Csodás forradalmat hirdetek Ősi magyar földön új magyar életet! 2p 2. Mit jelentenek a következő fogalmak? Új Szellemi Front, Schutzbund, rokka és háziszőttes, OTI, 12p 3. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Klebelsberg Kunó, Rassay Károly, Schuschnigg, De Valera, Neumann János, Kirov, Himmler, 1 4. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Csang Kai-sek, Ernst Röhm, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 4p 7. A német jóvátéte és a világpolitika összefüggése 20p

15 B 1.Ki mondta? "Csodás forradalmat hirdetek Ősi magyar földön új magyar életet! 2p 2. Mit jelentenek a következő fogalmak? Új Szellemi Front, Schutzbund, rokka és háziszőttes, OTI, 12p 3. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Klebelsberg Kunó, Eckhardt Tibor, Schuschnigg, De Valera, Neumann János, Kirov, Kánya Kálmán 1 4. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 3p

16 B 1.Ki mondta? "csodás forradalom, melynek során a nagyok... vállalják a terheket, a kicsinyek... fékezik türelmetlenségüket." 2p 2. A német jóvátétel és a világpolitika összefüggései 3. Mit jelentenek a következö fogalmak? 4 napos bankzárlat, Új Szellemi Front, Stavisky-ügy 33-tagú bizottság, GULAG, Schutzbund 12p 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Gregor Strasser, Eckhardt Tibor, Kurt Schuschnigg, De Valera, Neumann János, Szondi Lipót, Kánya Kálmán 1 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, világgazdasági válság kitörése, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz,

17 6. Gömbös kisérlete 7. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Imrédy Béla, 8p 1. A gazdasági világválság és a New Deal A 2. Évszámok Márciusi Front, NEP, Anschluss, olasz-magyar örökbarátsági szerz. Gömbös miniszterelnöksége, 3. Ki volt? Arthur Seyss-Inquart, Sándor király, Giovanni Giolitti, Vass József, Jean Louis Barthou,

18 1. Gömbös és kisérlete B 2. Évszámok Márciusi Front, NEP, Anschluss, olasz-magyar örökbarátsági szerz. Gömbös miniszterelnöksége, 3. Ki volt? Arthur Seyss-Inquart, Sándor király, Giovanni Giolitti, Vass József, Jean Louis Barthou, 7: Minek a rövidítése? NSDAP, GESTAPO, 4p A 1. Kil, miről mondta? "Ez a béke alapvetően igazságtalan és használhatatlan." 2. Németország és a nemzetiszocializmus ( ) 2p

19 3.Mit jelent a következő fogalom? föld- és gyárfogl. mozg. lateráni szerződés, KMP, 9p 4. Ki volt, mi fűződik a nevéhez? Gustav Stresemann, Mao Ce-tung, Daladier, Josef Tiso, 5.Milyen dátumhoz köthetők a következő események? Anschluss, Kellog-Briand, 12p Dawes-terv, marcia su Roma, Szovjetunió megalakulása, 5p 6. Mutasd be a világgazdasági válságot, a lehetséges magyarázatokat! 7. Minek a rövidítése? NEP, (orosz) CCCP, 1.Ki mondta? "Ez nem béke, hanem fegyverszünet 20 évre" 2. A Szovjetunió a két világháború között B 4p 2p

20 3. Mit jelentenek a következő fogalmak? IRA, GULAG, hosszú kések éjszakája, 9p 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Ernst Röhm, Gandhi, Franco, 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Márciusi Front, Hitler kancellár lesz, 12p 5p 6. A New Deal 7. Minek a rövidítése? NSDAP, GESTAPO, 4p

21 7. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 1.Ki mondta? "Szocialista vagyok, de nem marxista." 2. A Szovjetunió a két világháború között 3. Mit jelentenek a következö fogalmak? Matignoni szerződés, Új Szellemi Front, Stavisky-ügy B 4p 2p 33-tagú bizottság, GULAG, Schutzbund 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Karikás Frigyes, Eckhardt Tibor, Kurt Schuschnigg, 12p De Valera, Neumann János, Kirov, Kánya Kálmán 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. Ellenzéki pártok és mozgalmak Magyarországon ( ) 7. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 1 4p A 1. 2p 2. Németország és a nemzetiszocializmus ( ) 3.Mit jelent a következö fogalom? Hazafias Ipari Társulat, föld- és gyárfogl. mozg. SDG, Blum-tézisek, lateráni szerzödés, Heimwehr, 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Gustav Stresemann, Tanaka Giichi, Ramsay MacDonald, Stepan Radic, 12p Konrad Henlein, Sallai Imre, Ferenci Sándor, Hubay Kálmán 5.Milyen dátumhoz köthetök a következö események? Károlyi Gyula min. eln., Anschluss, Kellog-Briand, Dawes-terv, marcia su Roma, Szovjetunió megalakulása, 6. Magyarország a náci birodalom árnyékában (Darányi, Imrédy, Teleki) 7. Milyen párt élén álltak? Dzsavaharlal Nehru, Csang Kaj-sek, Antonio Gramsci, Eckhardt Tibor, 1 4p

22 A 1. Kiről, miről mondták? "Az, amit ön javasol, visszavonulást jelent a polgári forradalom pozicióira." 2. Németország és a nemzetiszocializmus ( ) vázlatosan!!!!!!!!!!!!!!!! 1p 3.Mit jelent a következö fogalom? Hazafias Ipari Társulat, föld- és gyárfogl. mozgalmak Soli Deo Gloria, Blum-tézisek, lateráni szerzödés, Heimwehr, Sómenet, népfrontpolitika, GULAG, 18p 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Gustav Stresemann, Tanaka Giichi, Ramsay MacDonald, Stepan Radic, Konrad Henlein, Sallai Imre, Ferenci Sándor, Hubay Kálmán 5.Milyen dátumhoz köthetök a következö események? Károlyi Gyula min. eln., Anschluss, Kellog-Briand, 8p Dawes-terv, marcia su Roma, Szovjetunió megalakulása, 6. Milyen párt élén álltak? Dzsavaharlal Nehru, Csang Kaj-sek, Antonio Gramsci, Eckhardt Tibor, 4p

23 1.Ki mondta? "Szocialista vagyok, de nem marxista." 2. A Szovjetunió a két világháború között /vázlatosan!!!!!!!!!!!!!!!!!/ B 1p 3. Mit jelentenek a következö fogalmak? Matignoni szerződés, Új Szellemi Front, Stavisky-ügy 33-tagú bizottság, GULAG, Schutzbund, Vasgárda, Kalot, Munkásköztársaság, 18p 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Karikás Frigyes, Eckhardt Tibor, Kurt Schuschnigg, De Valera, Neumann János, Kirov, Kánya Kálmán, 8p 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 4p

24 1.Ki mondta? "Szocialista vagyok, de nem marxista." 2. A Szovjetunió a két világháború között 3. Mit jelentenek a következö fogalmak? Matignoni szerződés, Új Szellemi Front, Stavisky-ügy B 2p 33-tagú bizottság, GULAG, Schutzbund 4. Ki volt, mi füzödik a nevéhez? Aristide Briand, Karikás Frigyes, Eckhardt Tibor, Kurt Schuschnigg, 12p De Valera, Neumann János, Kirov, Kánya Kálmán 5. Milyen dátum köthetö az alábbi eseményhez? Bethlen István min. eln., Locarnó, Müncheni konferencia, Young-terv, Bethlen-Peyer paktum, Hitler kancellár lesz, 6. Ellenzéki pártok és mozgalmak Magyarországon ( ) 7. Mely párt vagy mozgalom élén állt? Szun Jat-szen, Konrad Henlein, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Gandhi, 1

25 4p A 1. Töltse ki a táblázatot! () Esemény Személy Dátum Numerus clausus 1924 Marcia su Roma Roosevelt Anschluss 2. Olvassa el a Roosevelt amerikai elnök beszédeiből származó forrásszemelvényt és válaszoljon arra a kérdésre, hogy milyen alapvető elvet fogalmazot meg benne, amely eddig teljesen idegen volt az amerikai gazdaságtól! Húzza alá a szövegben a megfelelő részt és magarázza is meg! (5p) Nem engedhetjük, hogy gazdasági életünket egy szűk csoport ellenőrizze, mely hatalmas profitokra tesz szert pénz kölcsönzésével és értékpapírok eladásával. Hosszú távon az a legfontosabb számomra, hogy a társadalmi tervezéssel ellenőrizzük a hatalmas gazdasági gépezet által kibocsátható termékek előállítását és elosztását. 3. Kakukktojás. Húzza alá a sorba nem illőt és indokolja is! () - Darányi Kálmán, Gömbös Gyula, Peyer Károly, Bethlen István. - Daladier, Hitler, Mussolini, Churchill. 4. Kapcsolja össze a megfelelő fogalmat és nevet, egyet pedig magyarázzon is meg! (8p) 1. Kuomintang, 2. Gestapo, 3. New Deal, zsidó tv. a) Imrédy, b) Roosevelt, c) Csang Kaj-sek, d) Himmler

26 B 1. Töltse ki a táblázatot! () Esemény Személy Dátum NEP Stresemann 1925 Bethlen, Peyer 1. bécsi döntés 2. Olvassa el a Roosevelt amerikai elnök beszédeiből származó forrásszemelvényt és válaszoljon arra kérdésre, hogy a felsorolt gazdasági problémákat milyen módszerrel óhajtotta megoldani! Emeljen ki a szövegből egy fontosat és magyarázza is meg! (5p) A mi feladatunk jelenleg nem új erőforrások feltárása és felhasználása vagy több áru termelése. Hétköznapi, egyáltalán nem dráami munkára van szükség: a meglevő erőforrások és vállalatok felhasználásának biztosításáról, felesleges termékeink külső piacainak visszaszerzéséről, a nem kielégítő fogyasztás problémájának megoldásáról, a termelés és fogyasztás összhangjának megvalósításáról, a javak és áruk igazságosabb elsoztásáról, a meglevő gazdasági szervezetnek a nép szükségleteihez való idomításáról. 3. Kakukktojás. Húzza alá a sorba nem illőt és indokolja is! () - Ribbentrop, Goebbels, Hitler, Hindenburg - Klebelsberg, Imrédy, Teleki, Darányi Kapcsolja össze a megfelelő fogalmat és nevet, egyet pedig magyarázzon is meg! (8p) 1. Nemzeti Munkaterv, 2. NEP, 3. München, 4. Egységes Párt a) Bethlen, b) Lenin, c) Hitler, d) Gömbös

27 A 1. Ki mondta? Érzésem és elgondolásom az, hogy az egész nemzet lelkét át kell formálni. 2. Mit tudsz róla? Gr. Teleki Pál, Peyer Károly, 2p 3. Magyarázd meg! Álmoskönyv, Volksbund, kisantant, 4. Mikor történt? Teleki min. elnök először, Habsburg-ház trónfosztása, I. bécsi döntés, 5. Ismertesd Bethlen munkásságát! 4p 15p

28 B 1. Kik írták alá? A Magyar Királyság és az Olasz Királyság között állandó béke és örökös barátság fog fennállni. 2. Mit tudsz róla? Darányi Kálmán, Nagyatádi Szabó István, 2p 3. Magyarázd meg! Győri program, budaőrsi csata, Bethlen-Peyer paktum, 4. Mikor történt? 1. zsidó törvény, Bethlen min. elnök, Gömbös, 5. Ismertesd Gömbös kísérletét! 4p 15p

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek

1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek 1922. Egyiptom függetlensége (brit protektorátus ) angol kézen marad a Szuezi- csatorna Brit és francia mandátum-területek - Irak önállósulása Örményország függetlenségi harca Vörös Hadsereg leveri, ua.

Részletesebben

A weimari köztársaság

A weimari köztársaság dezs.extra.hu tételek gyûjteménye A weimari Szerzõ dezs Történelem tétel 1. A weimari 1918. nov.: forradalom / kieli matrózlázadás > Németország > Az új alkotmányt Weimarban dolgozták ki, ezért nevezik

Részletesebben

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ!

1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1.TOTÓ - Karikázd be a helyes választ! 1. Melyik országban működött a Gestapo? 1.) Olaszország 2.) Németország X.) Szovjetunió 2. Mennyiben határozta meg a békeszerződés a német haderő létszámát az I.

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

. Németország és a nemzetiszocializmus

. Németország és a nemzetiszocializmus . Németország és a nemzetiszocializmus Szerzõ dezs dezs.extra.hu - tételek gyûjteménye Történelem tétel 20. Németország és a nemzetiszocializmus Színre lépnek a nácik Németország történetét 1919 és 1923

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye

Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye Hallássérültek XXXII. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2014. május 15-16. Országos forduló a komplex történelmi, társadalmi ismeretek tantárgyból 8.évfolyam Forrás: AFP/RIA Novosti 1 A második

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG

MAGYARORSZÁG MAGYARORSZÁG 1921-1941 Zsitvay Tibor emlékiratai PALATÍNUS RÁDAY GYŰJTEMÉNY BUDAPEST, 1999 TARTALOM Zsitvay Tibor hagyatéka /11 Zsitvay Tibor önéletrajza /19 BETHLEN ISTVÁN GRÓF KORMÁNYZATI IDEJE 1921-1931

Részletesebben

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig

8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8. Az első világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig 8.1 Az első világháború jellege, jellemzői; a Párizs környéki békék TK 9 18, 33-38 A világháború jellemzőinek (gépi háború, hadigazdaság, állóháború

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató

Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004. javítási útmutató Történelem J Írásbeli felvételi feladatok 2004 javítási útmutató 1. Jogalkotók Nevezze meg a körülírt jogalkotó történeti személyiségeket! a) A kiváltságos papi osztály helyzetének megerősítését szolgáló

Részletesebben

Történelem érettségi adattár

Történelem érettségi adattár Történelem érettségi adattár www.diakkapu.hu 2008. augusztus 26. Az elsı világháborútól a kétpólusú világ felbomlásáig Tartalom Bevezetı...2 Érettségi témakörök...2 Fogalmak...2 Személyek...9 Kronológia...

Részletesebben

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae

FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae FOGALMAK felülről vezérelt átalakitás Római Klub Todor Zsivkov társad. növekvő ellenállása túlméretezett birodalom környezetszennyezés Nicolae Ceausescu Magyar Demokrata Fórum fegyverkezési verseny korl

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

Földünk a két világháború között

Földünk a két világháború között Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam Javítókulcs Földünk a két világháború

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés:

A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám: Elért helyezés: Hallássérültek XXXIV. Borbély Sándor Országos Tanulmányi Versenye 2016. május Országos forduló a komplex történelmi és társadalmi ismeretek tantárgyból 8. évfolyam A versenyző neve: Iskolája: Elért pontszám:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor

TestLine - Magyarország a két világháború között Minta feladatsor soport: 7/b átum: 2016.04.14. Típus: Témazáró dolgozat Intézmény: Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskola Oktató: Nagy György Most Magyarország két világháború közötti kultúrájára, tudományára gondolj.

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

a XX. század idővonala

a XX. század idővonala "Ez nem békekötés, ez fegyverszünet 20 évre." Egyetemes 1914.VII.28-1918.XI.11. 1919.I.18-1920. történelem Az 1. világháború párizsi békekonferencia - veszteseket nem hívták meg ANTANT - Központi Hatalmak

Részletesebben

ÉVSZÁMOK. 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború.

ÉVSZÁMOK. 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború. 2 ÉVSZÁMOK 1914. július 28.: az Osztrák Magyar Monarchia hadat üzen Szerbiának. Kirobban az els világháború. 1914 1918: els világháború. Az ún. központi hatalmak (Németország, Osztrák Magyar Monarchia

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Az Amerikai Egyesült Államok

Az Amerikai Egyesült Államok Az amerikai külpolitika Az Amerikai Egyesült Államok Fehér Zoltán Zsigmond Király Főiskola Nemzetközi kapcsolatok szak III. évf. 2004. tavaszi félév Amerika mint kísérlet Perception Kivételesség-tudat

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

HTKT KGÁI Nádor Utcai Tagintézmény Kistérségi történelem szaktárgyi verseny 2008. 1. Mely politikai pártokat vezették az alábbi politikusok hazánkban?

HTKT KGÁI Nádor Utcai Tagintézmény Kistérségi történelem szaktárgyi verseny 2008. 1. Mely politikai pártokat vezették az alábbi politikusok hazánkban? 1. Mely politikai pártokat vezették az alábbi politikusok hazánkban? a. Károlyi Mihály Függetlenségi és 48-a Párt b. Jászi Oszkár: Polgári radikális Párt c. Peyer Károly: Szociáldemokrata Párt d. Nagyatádi

Részletesebben

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható

Asztalos János nem javasolt Áchim András használható Bacsó Béla használható Bajcsy-Zsilinszky End- használható Béke használható A Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalása Magyarország önkormányzatai közterületeinek elnevezéseiről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben biztosított felhatalmazás

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A kedvenc Nemzeti Szocialistám

A kedvenc Nemzeti Szocialistám Új Rend #109/44 Alapítva 1991 1 / 2016 (127) A kedvenc Nemzeti Szocialistám Ha valaki megkérdezi tőlem ki a kedvenc Nemzeti Szocialistám, akkor azt kell válaszolnom, hogy Hitler felső személyzetéből a

Részletesebben

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század

III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora század III. A középkori magyar állam megteremtése és virágkora 1. 10 15. század 936 973: I. Ottó uralkodása 955: az augsburgi vereség 972 997: Géza fejedelem 997 1038: I. István uralkodása 1077: Canossa-járás

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN

KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI EGYETEMES TÖRTÉNELEM 1 GAZDASÁGI-POLITIKAI VÁLTOZÁSOK AZ 1920-AS ÉVEKBEN I. GAZDASÁG: Az I. vh. után az USA vezető hatalma egyértelmű, hiszen kölcsöneivel segíti a győztes antant

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Irodalom: Juhász Gyula: Anna örök, Milyen volt Tóth Árpád: Hajnali szerenád, Esti sugárkoszorú, Elégia egy rekettyebokorhoz, Lélektől lélekig, Jó éjszakát!, Körúti hajnal Ady Endre:

Részletesebben

_Idegenként saját országomban?

_Idegenként saját országomban? _Idegenként saját országomban? Gábor Ősz Mennyire más jövőnek nézhetett volna elébe Európa, ha akár Lloyd George, akár Wilson felfogja, hogy a legnagyobb horderejű problémák, amelyekre figyelmet kellett

Részletesebben

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek

Magyar Nemzeti Igazgatóság Széchenyi István. Provizórium Wir können warten. Húsvéti cikk. Soha nem látott gazdasági növek Fogalom Személyek Évszámok Véres megtorlás Haynau 1850-59 Neoabszolutizmus Windischgraetz 1859 Föderalizmus Schwarzenberg okt dipl. 1860 Centralizáció Alexander Bach feb. pát. 1861 Osztrák adórendszer

Részletesebben

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI

A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI A MAGYAR VÁROSOK SZÖVETSÉGÉNEK SZERVEI 1. Dr. Toller László polgármester 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Tel: 72/ 533-807 Fax: 72/ 212-049 E-mail: tollerl@ph.pecs.hu 2. Társelnök: Dr. Magyar Levente polgármester

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY 16. Az R. Mellékletének TÖRTÉNELEM fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK 1.1. Releváns információk

Részletesebben

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban

Történelem 9. évfolyam. 9/6. A görög történelem kezdetei: Kréta és Mükéné. 9/8. Az arisztokrácia és a démosz polgárjogi küzdelme Athénban Történelem 9. évfolyam 9/1. Az emberré válás és az őskőkor Az újkőkor 9/2. Az első civilizáció: Mezopotámia, Óbabiloni Birodalom 9/3. Egyiptom, a Nílus ajándéka 9/4. Elő-Ázsia államai: Palesztina, Fönícia,

Részletesebben

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből

Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből A vizsga felépítése: Szakközép 12. évfolyam, augusztusi javítóvizsga történelemből 1.) FELADATLAP: a részletezett vizsgakövetelményben felsorolt 12. évfolyamos tananyag számonkérése egyszerű, rövid feladatokon

Részletesebben

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET

1. számú VÁLASZTÓKERÜLET 1. számú 1. számú Batsányi János Művelődési Központ 732 Tapolca, Vasút u. 3. Akácfa Árpád Bacsó Béla Damjanich János Dózsa György Fazekas Hegymagasi Kandó Kálmán Keszthelyi Kulich Gyula Mogyoróshegy Nyár

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

A háborúnak vége: Hirosima

A háborúnak vége: Hirosima Nemzetközi kapcsolatok (1945-1990) A háborúnak vége: Drezda Valki László 2013. szeptember www.nemzetkozijog.hu A háborúnak vége: Hirosima A háborúnak vége: 62 millió halott A háborúnak vége: Holokauszt

Részletesebben

Krónika. Tét András. Az USA kormánya az SSSflRntk hataümas mennyiségű hélium szállítását engedélyezte, ugyanakkor amikor * annak eladását megtiltotta

Krónika. Tét András. Az USA kormánya az SSSflRntk hataümas mennyiségű hélium szállítását engedélyezte, ugyanakkor amikor * annak eladását megtiltotta ««gyütt čapekra halálos tragédia nehezült, a müncheni egyezményt, ciniht a béke mentőjét ünnepeltess ebben Čapek nemcsak egyetlen -ember következetlenségét látta- 3*anem megalkuvásnak a szellemet meghazudtoló

Részletesebben

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai

A Délvidéki Visszatérés Tábori Posta levelezőlapjai Kedves szakosztályi tagok! Ez a példány a számítógépen való olvasásra szolgál! Ha ki akarja nyomtatni, használja a Helyi201101nyomtatható. pdf fájlt! X. évfolyam 1. szám 2011. március Készítette: FILEP

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 12. évfolyam

OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA. 12. évfolyam OSZTÁLYOZÓVIZSGA TEMATIKA 12. évfolyam Az első világháború Forradalmak a világforradalom bűvöletében (Oroszország; Németország) A világháborút lezáró békék Magyarország a világháborúban, a forradalom kirobbanása

Részletesebben

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei

Tematikai egység A nemzetállamok kora és a gazdasági élet új jelenségei 7 8. évfolyam Az alapfokú oktatást záró két évfolyam történelemtanításában már lehetőség van a múltat a korábbinál összetettebben, teljesebben, az általánosítás magasabb szintjét megragadva, sokoldalúbb

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban

Totális rendszerek: a kommunizmus. A sztálini diktatúra a Szovjetunióban Totális rendszerek: a kommunizmus Szövetségbe forrt szabad köztársaságok: A Nagy Oroszország kovácsolta frigy, A Szovjet hatalma és egysége éljen: Sok nép így akarta s megalkotta így! Refrén: Szálljon

Részletesebben

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944

K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 K28 Nemzetiségi és kisebbségi osztály 1923-1944 1.csomó 1.tétel. A trianoni békeszerzıdésben a nemzeti kisebbségek védelmére vállalt kötelezettségek ügyei. 1923-1925, 1930. 2.tétel Magyar és osztrák közös

Részletesebben

TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 10. osztály számára

TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 10. osztály számára TÖRTÉNELEM Megyei szaktárgyi vetélkedő 2015 Írásbeli feladatsor a 10. osztály számára Az írásbeli feladat megoldásához 120 perc áll rendelkezésedre. Helyes megoldás esetén összesen 100 pontot lehet összegyűjteni.

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Tartalom. Bevezető / 7

Tartalom. Bevezető / 7 bevezető Visszaemlékezéseimet írva halottak, halottaim közt bóklásztam. Jó volt őket rövidebb hosszabb ideig magamhoz hívni. Mint hajdanán, most is szeretettel néztek rám. Faggattam volna őket, de a múltba

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

A háború, amely megszüntet minden háborút

A háború, amely megszüntet minden háborút Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának vezetése megbízásából az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék 2014. május 8-9-én tudományos konferenciát szervez az első világháború

Részletesebben

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012)

A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) A megőrizve változtatás jegyében A történelem kerettantervek (2012) Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet 2012. november 20. Készítette: Dr. Katona András ny. főiskolai docens, a történelem

Részletesebben

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához)

Az évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Az 1938. évi XV. tc. a társadalmi és gazdasági élet egyensúlyának hatályosabb biztosításáról (források és statisztika az országgyűlési vitához) Parlamenti irományok és naplók 1. Törvényjavaslat a társadalmi

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2016. (XI.28.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Elıadásvázlatok a Totalitárius rendszerek (TRB1018) kurzushoz

Elıadásvázlatok a Totalitárius rendszerek (TRB1018) kurzushoz Elıadásvázlatok a Totalitárius rendszerek (TRB1018) kurzushoz 1. A totalitárius ideológiák XX. századi megjelenésének politikai, gazdasági és társadalmi összetevıi Totalitarizmus = diktatúra? A totalitarizmus

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 7. évfolyam 2006 1. Kik kezdték felfedezni kezdetben az amerikai földrész északi területeit? A. spanyolok C. németek B. angolok D. amerikaiak 2. Honnan

Részletesebben

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013

SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TEMATIKA TÖRTÉNELEM

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár

Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár Kisárverés Április 21. 1. tartás db kikált. ár 1.1 M.N.H. 160 évf. 1848-2008 Br. Chinoin Br., M.N. Taszár. Br. Magy. Nép Hads. 1514, 1848, 1919 EzBr. Magyar Orsz. Cu. T1 5 1400 1.2 NDK Honvédség 1949-1989

Részletesebben

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com Babes Bolyai Tudományegyetem Történelem Filozófia Kar Történelem szak Egyetemes XX. századi történelem Szemináriumi témák és olvasmányok Szeminárium-vezet ő tanár: dr. Hunyadi Attila adjunktus, hunatti@gmail.com

Részletesebben

60 éves a kommunizmus Kínában

60 éves a kommunizmus Kínában 2009 október 03. Flag 0 Értékelés kiválasztása értékelve Mérték Még nincs 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Hatvan évvel ezelőtt, 1949. október 1-én kiáltották ki a Kínai Népköztársaságot, amelynek alapjait egy ádáz

Részletesebben

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése

XIII. Megítélése 1. Kormányzósága alatt. Nemzetközi megítélése XIII. Megítélése 1 Horthy Miklós pályafutásának egyes szakaszait itthon és külföldön a történészi elemzések többsége szerint erősen túlzó vádak érték, legelőször az egykori kisantant propagandistái, majd

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.)

Diktátorok. 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Diktátorok 1. Vladimir Iljics Lenin (1870. április 22. 1924. január 21.) Született Vladimir Iljics Uljanov, később veszi fel a Lenin nevet. 1906-ban bekerül az Orosz szociáldemokrata Párt elnökségébe.

Részletesebben

MAGYARORSZAG TÖRTENETE

MAGYARORSZAG TÖRTENETE Kristó Gyula-Barta János-Gergely Jenő MAGYARORSZAG TÖRTENETE Előidőktől 2000-ig RMNONÍCK KIADÓ TARTALOM 683 Tartalom ELŐIDŐK (1000-IG) A néppé válás évezredei (Kr. e. 6000-Kr. u. 855 körül) 5 Nyelvrokonság,

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től

A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája január 1-től A közép- és emeltszintű témakörök teljes listája 2017. január 1-től 1. Az ókor és kultúrája 1.1. Poliszok az ókori Hellászban K: Az athéni demokrácia működése a Kr.e. 5. században 1.2. Társadalmi és politikai

Részletesebben