Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014."

Átírás

1 Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u enternet.hu , (fax) web: Éves BESZÁMOLÓ 2014.

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A Rákoskeresztúri Családsegítő Központ feladata, működési adatai... 4 A Családsegítő Központ feladatellátásának szakmai tartalma... 5 Egyéni esetkezelés családgondozás... 5 Tanácsadások... 7 Jelzőrendszer működtetése Csoportokkal végzett szociális munka Közösségi Pszichiátriai Ellátás Kiegészítő szakmai tevékenységek Adományok közvetítése Ajánlások egyéb szervezetek felé Egyéb szakmai programok Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) Befejezés Melléklet

3 Bevezetés A Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 25 évvel ezelőtt kezdte meg működését. Az önkormányzati fenntartású személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény szolgáltatásai az elmúlt évek alatt folyamatosan alakultak, bővültek. A segítő szolgáltatások kínálatának változása alapvetően egyrészt a változó lakossági igényekhez való alkalmazkodásnak, másrészt a folyamatosan módosuló jogszabályi előírásoknak a következménye. Módszereink, programjaink bővülésében, kialakításában fontos szerepe van a munkatársak szakmai megújulásra irányuló igényének júliusától intézményünk önálló szakmai egységeként működik a kerületi Közösségi Pszichiátriai Ellátás, mostanra szoros szakmai együttműködéssel, kiegészítve egymás napi munkáját dolgozunk együtt. Az intézmény évi munkájáról készített beszámolónkban bemutatjuk feladatellátásunk szakmai tartalmát, az általunk végzett szociális munkát. A korábbi évek gyakorlatát követve az intézményi feladatellátás részletezése előtt azok jogszabályi hátterét is felsoroljuk. A forgalmi, működési adatainkat a beszámolónk szöveges elemző részében, továbbá a mellékletben mutatjuk be táblázatos formában. Ehhez a Központi Statisztikai Hivatal felé évente kötelezően beküldendő hivatalos statisztikai jelentésünk előírt adatgyűjtési rendszerét és csoportosítási kötöttségeit, továbbá a táblázatokban alkalmazott meghatározásokat, elnevezéseket, szakmai nyelvezetet használjuk fel. 3

4 A Rákoskeresztúri Családsegítő Központ feladata, működési adatai A Családsegítő Központ 1989-ben alakult és jelenleg is önálló intézményként működik a lakótelep belső részén. Elnevezése ellenére nemcsak Rákoskeresztúrt, hanem az egész kerületet ellátja. A jogszabályi előírásokkal összhangban az intézmény fő tevékenységei a következők: - tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjáról, - az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutást szervezi, - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - segítséget nyújt az egyéneknek a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyeik vitelében, - meghallgatja az egyén, család panaszát és lehetőség szerint intézkedik annak orvoslása érdekében, - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok ill. konfliktusok megoldását, - tanácsadást nyújt a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel küzdők, a fogyatékossággal élők, krónikus betegek számára, - a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló és konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat nyújt, - a menedékjogi törvényben meghatározott integrációs szerződésbe foglalt társadalmi beilleszkedési feladatokat lát el. Közösségi pszichiátriai ellátás pedig: - segítséget nyújt a pszichiátriai betegek számára egészségi és pszichés állapotuk javításában, meglévő képességeik és készségeik megtartásával illetve fejlesztésével, továbbá - a mindennapi életükben adódó konfliktusok feloldásában és problémáik megoldásában, valamint - a szociális és mentális gondozásukban és az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutásukban. A családsegítés igénybevétele jogszabályi előírásból adódóan alapvetően önkéntes, ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy bármelyik kerületi polgár szabadon, saját döntése alapján veheti igénybe intézményünk segítő szolgáltatásait. Ez alól kivételt a jogszabályban meghatározott kötelező együttműködés jelent (jellemzően a szociális törvényben és a kerületi szociális rendeletben, továbbá a menedékjogi törvényben meghatározottak szerint így adósságkezelési szolgáltatás és az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyezettek, továbbá a menekültek és oltalmazottak integrációs szerződésbe foglalt beilleszkedési programja esetén). A kliensek a családsegítő intézmény szolgáltatásainak igénybevétele előtt az ügyeletes családgondozóval találkoznak, amelynek célja az első interjú, segítő problémafeltáró beszélgetés megtörténte, majd később a jogszabályban meghatározott esetnapló, valamint a nyilvántartásba vételi adatlap felvétele. A közösségi ellátás igénybevétele szintén önkéntes, az ellátást igénylő kérelmére és pszichiáter és/vagy neurológus szakorvosának javaslata alapján. A személyesen, telefonon, levélben, ben történő igénybejelentést követő legkésőbb 3 napon belül (ha szükséges, azonnal) az ellátás koordinátora előzetes egyeztetés után személyesen keresi fel az ellátásra váró klienst. Az ellátás térítésmentesen vehető igénybe. Az ellátást igénybe vevő, valamint törvényes képviselője megállapodást köt a szolgáltatást nyújtóval. A Rákoskeresztúri Családsegítő Központ valamennyi saját szolgáltatása ingyenesen vehető igénybe ben intézményünk fővel került segítő kapcsolatba. Közülük 801 fő új kliens, tehát olyan kerületi lakos, aki még soha nem járt nálunk. Az ügyfeleink 2/3 része nő volt; legtöbben a éves korosztályból. 4

5 Családsegítőnk évi forgalma, tehát az ügyfeleinkkel, a rákosmenti családokkal történt segítő találkozások száma volt. 2.1 A szolgálat forgalmi adatai ( tárgyév) ( Halmozott adat!) Forgalmi adatok 2.2 Ellátottak számára vonatkozó adat (tárgyév) (Nem halmozott adat!) Ellátotti adatok Kapcsolatfelvételek száma Tárgyévben a szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 2891 Tárgyévben a szolgálatnál megfordult új kliensek száma 801 Összesen (01+02 sor) A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat!) Nem, életkor 6 alatt felett összesen Férfi Nő Összesen (01+02 sor) KHS adatszolgáltatás_ A szociális törvény szerint kiemelt feladata a családsegítő központoknak a szociális és egyéb szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezése, az információszolgáltatás. Intézményünk ehhez kapcsolódóan immár több éve honlapot szerkeszt (www.cssk17.hu) és 2014-ben a 2797 látogató összesen 3365 alkalommal keresett/nyitott rá az intézményünk honlapjára. Az intézményben szakmai munkakörben 2014-ben 12,25 családgondozói, 3 adósságkezelői, 2 családgondozó-munkavállalási tanácsadói, 0,5 pszichológusi, 0,5 külsős (szerződéses) jogász tanácsadói, valamint 2 szociális asszisztensi, valamint 1 intézményvezetői tehát összesen 21,25 státuszon, továbbá 1,5 nem szakmai álláshelyen (adminisztrátor, technikai) összesen 25 fő dolgozott. További 3 fő a telephelyként működő közösségi pszichiátriai ellátás munkatársa. A szakmai munkakörben foglalkoztatottak valamennyien a vonatkozó jogszabály szerinti szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, negyedük többdiplomás. Jellemző végzettségek: szociális munkás, szociálpedagógus, szociálpolitikus, pszichológus, pedagógus, szociológus. Költségvetésünk (a családsegítés és közösségi pszichiátriai ellátás együttesen): személyi ezer forint járulékok ezer forint dologi ezer forint (Tartalmazza a közösségi ellátás finanszírozási szerződés alapú ezer forintos és a szociális alapszolgáltatások normatív alapú állami költségvetési működési támogatását is.) Fő A Családsegítő Központ feladatellátásának szakmai tartalma A családsegítő szolgálat a családok komplex segítését célzó intézményrendszer, ahol különböző segítő foglakozású emberek team munkában dolgoznak. (forrás: A szociális munka szótára, SZMME, Bp.1998) Egyéni esetkezelés családgondozás (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (4) A családsegítés keretében biztosítani kell 5

6 a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, b) az anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokhoz, továbbá a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését, c) a családgondozást, így a családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldásának elősegítését, (1993. évi III. törvény szociális törvény ) A családsegítő munkánk alapvető módszere, mint valamennyi hasonló típusú hazai intézményben, az egyéni esetkezelés. Ennek része az intézményünkben vagy a hozzánk fordulók lakóhelyén (családlátogatások) végzett személyes meghallgatás, a problémák feltárása, s tanácsadás, segítő beszélgetés, ügyintézési eljárásmódokat különböző formája. A napi gyakorlatban minden olyan kérdéssel, gonddal, problémával felkereshetik a családsegítő szolgáltatást az emberek, amit maguk illetve szűkebb (családtagok, barátok) vagy tágabb (ismerősök) környezetük segítségével sem tudnak megválaszolni, megoldani, elrendezni. A segítő munka ritkán hoz eredményt egyszeri találkozással, ezzel összhangban a kötelező statisztikai adatgyűjtésben részletes demográfiai adatokat csak azokról az ügyfelekről kell gyűjteni, akikkel a szakmai tevékenység egy találkozás során tett intézkedéssel nem zárható le. (Ld.: 3. blokk a statisztikai táblákban) 3. A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLTATÁST IGÉNYBE VEVŐK 2. azon esetek vonatkozásában, ahol a szakmai tevékenység egy találkozás kapcsán tett intézkedéssel nem zárható le 3.1 A szolgáltatást igénybe vevők száma nem és korcsoport szerint (fő) (Nem halmozott adat!) Nem, életkor 6 alatt felett összesen Férfi Nő Összesen (01+02 sor) KHS adatszolgáltatás_2014. A teljes esetszámon belül (Ld. fentebb: 3692 fő) a tartós segítségre, folyamatos segítő kapcsolatra épülő gondozott esetek száma 2014-ben 1790 (48,5 %) volt. A megoldásra felkínált gondok jellege, nagysága, összetettsége sokszor teszi szükségessé, hogy a néhány alkalomból álló segítő találkozáson túlmenően az esetkezelés egy rendszeres kapcsolattartássá, tartós segítő folyamattá alakuljon. A szociális munkában az olyan segítő kapcsolatot, ahol a munka nem zárható le egy találkozás után, nevezzük családgondozásnak. Az alábbi táblázatban mutatjuk be a hozzánk segítségért fordulók hozott problémáinak jellegét illetve egymáshoz viszonyított arányát a KSH szerinti csoportosítást alkalmazva. 3.5 A szolgáltatást igénybe vevők problémái A probléma típusa Életviteli 92 Családi-kapcsolati 126 Családon belüli erőszak 5 Lelki-mentális 120 Gyermeknevelési 47 Anyagi 1099 Foglalkoztatással kapcsolatos 594 Egészségkárosodás következménye 38 Ügyintézéshez segítségkérés 198 Információ kérés 221 Egyéb 356 Összesen (01-11 sor) 2896 Összesenből több probléma együttes előfordulása 760 krízishelyzet 54 KSH adatszolgáltatás_2014. Fő 6

7 A korábbi évekhez hasonlóan 2014-ben is az intézményünkkel kapcsolatba kerülő emberek többsége (58,5%) két (anyagi vagy foglalkoztatással kapcsolatos) fő problémával keresett meg minket. Idén is jellemző, hogy egy-egy család már az első segítő beszélgetés során több probléma együttes előfordulását vázolja fel; ennek aránya 26,25% az összes hozott problémát tekintve. Egyre gyakrabban dolgozunk un. sokproblémás családokkal; olyan segítségkérőkkel, akiknél az anyagi nehézség (mint elsődlegesen felkínált probléma) csak tünete a többi mentális,- kapcsolati,- egészségügyi problémának. 54 esetben pedig azonnali beavatkozásra, krízisintervencióra volt szükség. A szakma szabályai szerinti együttműködési megállapodáson alapuló kölcsönös munkafolyamat célja, hogy a segítő kapcsolatot igénylő személy vagy család később képessé váljon a jelentkező problémái önálló megoldására, a családgondozó fő feladata a képessé tevés. A megállapodás tartalmazza a szolgáltatást igénybe vevő személy problémáit, az elérendő cél érdekében megvalósítandó feladatokat, az együttműködés módját, a folyamatba bevonandó szolgáltatókat, intézményeket, a találkozások rendszerességét, a segítő folyamat várható eredményét és a lezárás időpontját. A hozott problémák sorba vétele után, a közösen meghatározott cél elérésének érdekében végzett munka intenzitása a havi néhány találkozástól a napi rendszerességig terjedhet. A napi ügyeleti szolgálaton belül lényeges feladatunk az ügyintézési tanácsadás és információs szolgáltatás. Ugyancsak a szociális munkás (családgondozó) feladata az elsődleges problémafeltárás, valamint szükség szerint belső vagy külső szakember bevonása a megoldási folyamatba. A családgondozás fontos módszere a segítő beszélgetés, ez egy a szociális munkás által irányított speciális kommunikációs helyzet, mely a segítséget kérővel (vagy annak családtagjaival) a megállapodás szerinti célok megvalósulása érdekében zajlik. A családgondozók és tanácsadók munkája nem korlátozódik csak a napi ügyeleti feladatok elvégzésére, hanem annak lényeges eleme a területi munka is. Ebbe a körbe tartoznak a családok lakóhelyén végzett családlátogatások és a segítő munkához kapcsolódó ügyintézési feladatok, továbbá a szociális és egyéb társintézményeknél végzett esetmegbeszélések, egyeztetések is. A családgondozói csoportban egy-egy családgondozó évente átlagosan 150 családdal kerül segítő kapcsolatba. Tanácsadások (4) A családsegítés keretében biztosítani kell a) a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást, e) a tartós munkanélküliek, a fiatal munkanélküliek, az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők,..illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére tanácsadás nyújtását, f) a családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő mediációs programokat és szolgáltatásokat, ( Szociális törvény 64. ) Adósságkezelési tanácsadás A szociális törvény szerint a családsegítő központok egyik meghatározó feladata az anyagi nehézségekkel, hátralékot felhalmozó családokkal való segítő munka, számukra tanácsadás működtetése ben az intézményt felkeresők elsődlegesen megfogalmazott problémája éppen ez volt. Az adósságkezelési tanácsadás menete a következő: a családgondozóval folytatott első, feltáró beszélgetés után időpontot kapnak a kliensek az adósságkezelési tanácsadásra. Ekkor már célzottan a család jövedelmi helyzetének, eladósodottsága mértékének, fizetőképességének felmérése zajlik ben 374 fő (család) vett részt adósságkezelési tanácsadáson, ez 1823 találkozást jelent (forgalom). Az elmúlt évek tapasztalata alapján egyre kiemeltebb szerep jut az adósságkezelési szolgáltatás tanácsadó, elemző funkciójának. A hozzánk fordulók döntő többsége a támogatási keretfeltételek miatt nem jogosult támogatásra, a tanácsadáson résztvevők 30 %-a ad be végül 7

8 valamilyen hátralékrendezési támogatási kérelmet. A többi esetben különösen fontos a megfelelő információk közvetítése (például a védendő fogyasztói státuszról, előrefizetős mérőórák felszereléséről), a szolgáltatókkal való kapcsolattartás, a családi gazdálkodás átbeszélése. Az adósságkezelők szorosan együtt dolgoznak a családgondozókkal a minket felkereső adósokkal közösen felállított adósságrendezési terv készítésében, a hátralék csökkenteséhez, ideális esetben teljes rendezéséhez szükséges lépések pontos megtervezésében. Igényelhető támogatások A hátralékok rendezéséhez, az elmúlt évekhez hasonlóan, kétféle támogatás vehető igénybe: a HÁLÓZAT Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatása és/vagy a helyi adósságcsökkentési támogatás. Mindkét támogatási kérelem beadásánál az előkészítő- és a nyomon követő munkát intézményünk végzi. A kétféle támogatási formára összesen 121 (93 alapítványi és 28 önkormányzati támogatás iránti) kérelem került beadásra. A kétféle támogatás igénylésének feltételei nem változtak az elmúlt esztendőben. A Hálózat Alapítvány hátralékkiegyenlítő támogatásával főleg a Díjbeszedő Holding felé felhalmozott víz-csatorna és szemétszállítási díj ill. a távhő-szolgáltató felé felhalmozott hátralékot lehet rendezni. A beadott kérelmek kb. 2/3 része csak a Díjbeszedő Holding felé felhalmozott tartozásokat tartalmazott, ezek a kerület családi házas övezetében élő családok kérelmei ban kb. 47,8 millió Ft összegű hátralék rendezéséhez igényelték a családok intézményünkön keresztül az alapítvány támogatását; a megítélt támogatás összege kb. 21,5 millió Ft. Természetesen a hátralékok tényleges rendezése a részletfizetési megállapodások szerint folyamatos. Az alapítványi támogatás szolgáltatóknak történő átutalása csak az önrész részleteinek folyamatos visszaigazolása után kerül sor. A helyi adósságcsökkentési támogatást mindenféle szolgáltatónál lévő elmaradásra lehet igényelni; így a gázdíj, villanyszámla- és közös költség ill. az abban elszámolt fűtésdíj elmaradásokat csak ezzel a támogatási formával lehet rendezni. A helyi adósságcsökkentési programban résztvevő családok kb. 60 %-nál már előrefizetős mérőóra van felszerelve; így a hátralék rendezése után nem halmozhatnak fel újabb elmaradásokat (legalábbis a gáz- és villanyszámlákban) ban összesen kb. 5,65 millió Ft tartozást rendezhettek a családok a helyi támogatással. Az önrészek törlesztése természetesen itt is elhúzódó. Adósságkezelési csoport A hozzánk fordulók döntő többsége vagy nem jogosult az önkormányzati adósságcsökkentő támogatásra vagy nem képes annak feltételeit teljesíteni maradéktalanul, javarészt megfelelő jövedelem hiányában. Ilyen esetekben különösen fontos a családi gazdálkodás, a háztartásvezetési ismeretek átgondolása. A csoport segíti a gazdálkodás optimális átalakítását, segíti az érintett család részvételét az adósságrendezési folyamatban. A csoport alapvető célja, hogy a közüzemi díjhátralék és hitel problémával érkező ügyfeleket alkalmassá tegyük az együttműködési megállapodásban vállalt kötelezettségek teljesítésére. Irányított beszélgetés formájában a csoport résztvevőivel együtt feltérképezzük a kialakult vásárlási szokásokat és elemezve azokat, közösen rávilágítunk annak hibáira, bízva abban, hogy egymástól is tanulnak a jelenlévők már kipróbált, bevált spórolási trükköket. A beszélgetés folyamán felhívjuk a figyelmet a vásárlás ösztönzésére irányuló reklámpszichológiai fogásokra. Az adósságkezelési csoportban 3 fő adósságkezelési tanácsadó dolgozik. Munkavállalási tanácsadás A Rákoskeresztúri Családsegítő Központot 2014-ben 677 fő kereste fel munkavállalási kérdésekben, valamint álláskeresési segítségnyújtáshoz kapcsolódóan. Ebből 479 fő régi és 198 új ügyfél volt. Jellemzően a közötti korosztály, majd az év közötti korosztály fordult elő leggyakrabban. 8

9 Az egyéni munkavállalási tanácsadáson résztvevők 18 %-a az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres szociális segélyben részesülők kötelező együttműködés alapján, számuk 2014-ben 122 fő volt. Ezt az ellátási formát azok vehették igénybe, akiknek az öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig még öt esztendejük van hátra vagy munkaképesség csökkenésük nem éri el az 50% feletti mértéket. Jellemzően rossz fizikai állapotban lévő ügyfelekről beszélünk, akik egyedül élnek, és általában alacsony iskolai végzettséggel rendelkeznek. További problémát jelentett, hogy sok esetben tartós kórházi tartózkodásra volt szükség, ami megnehezítette az együttműködésünket, illetve a kapcsolattartást. Azoknál az ügyfeleknél, akik integrálhatóak lennének a munkaerő piacra (nincs komolyabb egészségkárosodás), náluk gyakran fordul elő, hogy a munkáltató arra hivatkozva nem alkalmazza őket, hogy csak pár év, vagy pár hónap van nyugdíjig. Az egyéni álláskeresés keretein belül előre egyeztetett időpontban az ügyfelek álláskeresési, munkavállalási tanácsadáson vehetnek részt. A tanácsadásokon az önéletrajz írás formai követelményeinek, motivációs levelek mintáinak, álláskeresési technikák átbeszélése, illetve gyakran fiók létrehozása folyik. Sokszor tapasztaljuk, hogy a tanácsadásoknál a legalapvetőbb kompetenciákra is hangsúlyt kell fektetni (telefonálás, megjelenés, köszönés stb.) ilyen esetekben a tanácsadás természetesen nem egy találkozásból áll. Minden esetben felajánljuk az Álláskereső Klubon való részvételt, további segítségképp az elhelyezkedéshez. A tanácsadás kitér az igényelhető ellátási formákra, juttatásokra is. Sokszor a tanácsadás során derült ki, hogy az álláskereső jogosult álláskeresési ellátásra, ennek intézésében is segítséget nyújtunk. A nyugdíj előtt álló korosztálynak szolgálati idő kiszámításában, illetve a formanyomtatvány kitöltésében is segítséget nyújtunk. Álláskereső Klub Az Álláskereső Klub több mint tíz éve működik a Rákoskeresztúri Családsegítő Központban. A hozzánk forduló álláskeresőknek technikai és szakmai segítséget nyújtunk, hogy minél hamarabb és a hosszabb időre tudjanak elhelyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon, esetleg támogatott foglalkoztatási formákba vagy képzésbe bekapcsolódni. Heti két alkalommal két órában van lehetőségük az ügyfeleknek az aktuális, friss állásajánlatokban válogatni, illetve munkavégzésessel kapcsolatban telefonálni. Kéthetente a Budapest Főváros Kormányhivatalához bejelentett álláslehetőségeket is megkapjuk, amit elérhetővé teszünk az ügyfelek számára. A Klubot két szakember vezeti, így az álláskeresőknek azonnal lehetőségük van a felmerülő problémákat, kérdéseket feltenni, és következő lépéseket kialakítani es évben 82 alkalommal tartottunk Álláskereső Klubot, ezen összesen 707 fő jelent meg. A 707 főből 193 fő volt, aki legalább egy alkalommal vett részt. A nők aránya a résztvevők közül magasabb a férfiaknál, gazdasági aktivitást tekintve pedig a munkanélküli és inaktív résztvevők aránya a legmagasabb. Legmagasabb iskolai végzettséget tekintve a nyolc általános és szakmunkás, szakiskolát végzettek aránya a legmagasabb. Korcsoportonkénti megoszlásban a éves korosztály képviseltette magát a legnagyobb számban. Az idei évben megnőtt a nyugdíjas korú álláskeresőknek száma, akik nyugdíj melletti kereset kiegészítésben kértek segítséget évben a klubon való részvételt továbbra is egy megelőző egyéni tanácsadáson való részvételhez kötöttük. Ez azért szükséges, mert sokszor okoz problémát az állás megpályázásán túl a megjelenés, kommunikáció, megfelelő önismeret, motiváltság kialakítása. Az egyéni tanácsadásokon a legkorszerűbb álláskeresési technikákat tanítjuk meg az ügyfeleknek (önéletrajz, motivációs levél, keresési technikák). Ebben az évben is több szervezettel dolgoztunk együtt a még eredményesebb elhelyezkedés érdekében. A Napraforgó Alapítvány két alkalommal tartott toborzást intézményünkben, betanított munkára, illetve raktári segédmunkára kerestek alkalmazottakat. A Civil Érték Egyesülettel továbbra is együtt dolgoztunk a megváltozott munkaképességű álláskeresők elhelyezkedése érdekében. A es évben tizenkilenc megváltozott munkaképességű ügyfélnek sikerült a programban részt vennie és ennek révén munkaszerződést kötnie. Ezekre a programokra leginkább az Álláskereső Klubon illetve az egyéni tanácsadáson megjelent ügyfelekből delegálunk. Az álláskeresőink visszajelzései alapján 68 főnek sikerült munkát 9

10 vállalnia. Ez azt jelenti, hogy a minden harmadik hozzánk forduló ügyfélnek sikerült pozitív kimenetelt jelentő lehetőséget kínálnunk. Az idei évben két alkalommal tartottunk egynapos Álláskeresési Technikák tréninget. A két csoportot gyesről, gyedről visszatérő édesanyáknak illetve tartós álláskeresőknek szerveztük meg. A munkavállalási tanácsadásban 2 fő munkavállalási tanácsadó családgondozó dolgozik. Pszichológiai tanácsadás A pszichológiai konzultációkra 38 személy (23 nő és 15 férfi) jelentkezett, 26-an először jártak a pszichológusnál. A kliensek összesen 216 alkalommal fordultak meg a pszichológiai tanácsadáson. Különböző típusú pszichés problémák merültek fel: legtöbbször családi-, párkapcsolati zavarok és konfliktusok, továbbá gyakori a depresszió, pánikbetegség, az életvezetési problémák, majd a szorongásos zavarok, a gyászfeldolgozás és a családon belüli bántalmazás. A pszichológus munkája során főleg a családgondozó kollégákkal működik együtt, esetmegbeszéléseket folytatva az adott klienssel kapcsolatban. Ezen kívül továbbirányításra kerül sor ha súlyos, pszichológiai eszközökkel nem kezelhető személy érkezik a pszichiátriai orvosi rendelésre; gyermekek esetében a Nevelési Tanácsadóhoz ill. a Gyermekjóléti Szolgálathoz. Az egyéni beszélgetések mellett párkapcsolati konzultációt tart pszichológusunk családgondozó kollégákkal. Pszichológus kollégánk heti 20 órában látja el feladatát. Jogi tanácsadás Az intézmény megnyitása óta változatlan időpontban, péntek délutánonként működik az ingyenes jogsegélyszolgálatunk. Előjegyzés alapján és teljes kihasználtsággal fogadja a két jogász a kerületi ügyfeleket, akik szociális helyzetüknél fogva piaci áron nem tudnának igénybe venni jogi segítségnyújtást. Az ügyfélforgalom és ezzel az előjegyzési idő is folyamatosan növekszik, ez jelenleg átlagosan 1-3 hét ben 356 esettel foglalkozott a tanácsadás. Az esetek többségében szóbeli tanácsadás, tájékoztatás, jogértelmezés, jogmagyarázat történt, ami esetenként bírósági, államigazgatási beadványok (keresetlevelek, kérelmek, fellebbezések, egyéb beadványok) szerkesztéséhez nyújtott segítséggel egészült ki. Jellemző ügytípusok a házassági bontóperek és járulékos keresetei, az államigazgatási ügyek (pl. birtokvédelem, szabálysértés, hagyatéki eljárás), valamint a munkajogi ügyek. A jogsegélyszolgálat működtetése két külsős (megbízási szerződéses és számlaadó) szakemberrel történik. Konfliktuskezelési tanácsadás Intézményünkben 2013-ban konfliktuskezelő team alakult azzal a céllal, hogy a családi konfliktusokkal érkező ügyfeleinket még hatékonyabban tudjuk segíteni. A négyfős team szociális munkás, pszichológus, mediátor, ill. családkonzulens végzettségű családgondozó munkatársakból áll. A segítő folyamat az érintettekkel folytatott problémafeltáró beszélgetésekkel kezdődik, amelyek során igyekszünk összegyűjteni az összes fontos információt annak eldöntéséhez, hogy számukra melyik szolgáltatásunkat javasoljuk (pár-, ill. családkonzultáció, mediáció, egyéni tanácsadás, stb.). Pár- és családkonzultáció Mélyebb gyökerű párkapcsolati, illetve családi krízisek esetén javasoljuk ezt a szolgáltatásunkat, amelynek során a felek érzéseire koncentrálva megpróbáljuk feltárni azokat a múltbéli eseményeket, amelyek a jelenlegi helyzethez vezettek. Legfontosabb céljaink ilyenkor a következők: a családtagok között feszülő konfliktus okainak feltárása és feldolgozása, 10

11 a kapcsolatban alkalmazott kommunikációs sémák és viselkedésmódok tudatosítása, ill. módosítása, a család tagjaiban, ill. a kapcsolatban rejlő értékek tudatosítása, a közös újrakezdés lehetőségének megteremtése. Párkonzultációs szolgáltatásunkat azoknak a pároknak ajánljuk, akiknek kapcsolatából eltűnt a bizalom és az intimitás, a felek már nem tudnak beszélgetni egymással, valamint egyre gyakoribbak közöttük a súrlódások, a veszekedések. A pár-, valamint a családkonzultációs ülések kettős vezetéssel zajlanak. Törekszünk arra, hogy a vezetők lehetőség szerint ellenkező neműek legyenek, hiszen a nemek közötti egyensúly nagyobb mértékű bizalmat eredményez, valamint a szituáció objektívabb szemléletét is lehetővé teszi ben ezt a szolgáltatásunkat 3 pár vette igénybe, az alkalmak száma összesen 9 volt. Mediáció A mediáció, avagy közvetítés egy speciális konfliktuskezelési módszer, amelynek során a konfliktusban álló felek kapcsolatuk rendezéséhez szakképzett külső közvetítő (mediátor) segítségét veszik igénybe. A módszer elsősorban a családban felmerülő konkrét problémák megbeszélésére használható. A mediáció alkalmas minden a családok életében felmerülő konfliktus szabályozott rendezésére, így pl. egy válás részleteinek közös kidolgozására, vagy a háztartási feladatok újraelosztására. A mediáció során nem foglalkozunk az okok kialakulásával, kizárólag a konkrétumokra koncentrálunk, ez pedig lényegesen lerövidíti a folyamatot például a családkonzultációhoz képest. A probléma sok esetben már egy ülés keretében is megoldható. A speciális szabályokkal lefolytatott mediációs tárgyalás során minden fél lehetőséget kap, hogy elmondja a kialakult helyzettel kapcsolatos álláspontját, ötleteit, javaslatait, vállalásait. A folyamat során ezeket próbáljuk meg közösen összefésülni, az érzelmi szélsőségeket háttérbe szorítva. Amennyiben ez sikerül, a felek közötti megállapodást írásban is rögzítjük. A mediációs tárgyalások intézményünkben szintén kettős vezetéssel zajlanak ben 10 család (21 fő) vette igénybe a szolgáltatást, az alkalmak száma összesen 18 volt. Jelzőrendszer működtetése (2) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszer működik. A jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmény, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzi, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek jelezhetik a családsegítést nyújtó szolgáltatónak, intézménynek, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. (Szociális törvény 64. ) A családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő jelzőrendszert is működtetünk. Törvényi kötelezettség alapján a jegyző, továbbá a szociális, egészségügyi szolgáltató, intézmények, valamint a gyermekjóléti szolgálat, a pártfogói felügyelői és a jogi segítségnyújtói szolgálat jelzik, a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek pedig jelezhetik a családsegítő szolgáltató felé, ha segítségre szoruló családról, személyről szereznek tudomást. Tekintettel arra, hogy a szakmai módszertani szabályok szerint a bejelentésnek mindig írásban is meg kell történni, ezért a jelzőrendszer tagjai számára a CSSK bejelentő nyomtatványt biztosít illetve az intézményi honlapról is letölthető. A bejövő jelzés súlyosságát mérlegelve a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül kapcsolatba lépünk a bejelentést küldő intézménnyel vagy személlyel illetve a jelzett és veszélyhelyzetbe került családdal, személlyel. A körülmények megismerése után felkínáljuk intézményünk segítő szolgáltatásainak igénybevételét vagy információt, ügyintézési segítséget nyújtunk a más szolgáltatókkal történő kapcsolatfelvételhez. A gyakorlatban nehézséget okoz, hogy mivel a családsegítés igénybevétele önkéntes, a veszélyhelyzetben lévő jelzett személy, család elhatárolódik a segítő beavatkozástól, nem veszi igénybe a felajánlott szolgáltatásokat. 11

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2012. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Encs és Térsége Szociális Társulás fenntartásában- által működtetett Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT INÁNCS TELEPÜLÉSRŐL

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI

A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI ADATAI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1696 A CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLATOK MŰKÖDÉSI

Részletesebben

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója

Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának évi. Szakmai Beszámolója Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálatának 2014. évi Szakmai Beszámolója A Berettyó-Körös Többcélú Társulás Szociális Szolgáltató Központ Családsegítő Szolgálata

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2010. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2012. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről 2011. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2011. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

negyedév Esztergom

negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2014. 4.negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb elérhetőségek :

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida

Beszámoló. Gyermekjóléti Szolgálat év. Mórichida Beszámoló Gyermekjóléti Szolgálat 2015. év Mórichida Készítette: Inhaizer Izabella családgondozó Szeresd, ne bántsd a gyermeket, Mosolygó kedvét el ne vedd. Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, S ha sír,

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén

Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat évi tevékenységéről Piliscsév területén Beszámoló a Térségi Családsegítő Szolgálat 2015. évi tevékenységéről Piliscsév területén Tisztelt Képviselő Testület! A Családsegítő Szolgálat működését az 1993. évi III. tv, mely a szociális igazgatásról

Részletesebben

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő 2014. évi szakmai beszámoló 2.napirend melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Lövő A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat az Alpokalja Kistérség szociális- és gyermekjóléti alapszolgáltatási

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 2. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ SZEGHALOM KISTÉRSÉG EGYSÉGES SZOCIÁLIS és GYERMEKJÓLÉTI INTÉZMÉNY 5510 Dévaványa, Jéggyár. u. 47. Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő - testülete részére BESZÁMOLÓ a Szeghalom Kistérség Egységes

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen

Beszámoló. a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Beszámoló a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat szakmai tevékenységéről, Röjtökmuzsaj településen Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről

Szakmai beszámoló a 2012.évi működésről H u m á n S z o l g á l t a t ó K ö z p o n t G y e r m e k é s c s a l á d v é d e l m i s z a k m a i e g y s é g C s a l á d s e g í t ő S z o l g á l a t a Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, pf.:144

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről

2014. Beszámoló. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről 2014. Beszámoló Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő Központja 2014. évben Decs községben végzett tevékenységéről A Családsegítő Központ feladatai, tevékenységi köre A Humánszolgáltató

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom

Szakmai beszámoló negyedév Esztergom HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szakmai beszámoló 2014. 1. negyedév Esztergom Szolgálat neve: HÍD GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT Szolgálat székhelye: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u 5. Telefon/fax: 06-33-415-435 Egyéb

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870

BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 BESZÁMOLÓ A CSALÁDSEGÍTÉS FELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL 2012. 01. 01. 2012. 01. 31. Készítette: Kámán-Németh Martina Családgondozó 30/842-9870 2 A CSALÁDGONDOZÓ FELADATAI A Családsegítõ Szolgálat feladata -

Részletesebben

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében

A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében A gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer szerepe az egészség- egyenlőtlenségek csökkentésében Katona Gergely Gyermekjóléti alapellátási főreferens Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak

Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak Beszámoló a Társult Önkormányzatok Együtt Segítőszolgálatainak 2015. évi tevékenységéről Újhartyán Városban Intézményünk a 2015. évben is társulás keretében működtette a három szociális alapellátást (étkeztetést,

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ

Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő Testülete részére BESZÁMOLÓ Szeghalom Kistérség Egységes Szociális és Gyermekjóléti Intézmény Telephelye: 5515. Ecsegfalva, Ady E. ú. 5. Tel/fax: 66/487-024 email: ecsegfalvi.ono@gmail.com Ecsegfalva Község Önkormányzatának Képviselő

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.)

Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E. MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) Az Egri Családsegítő Intézet tagintézményeinek H Á Z I R E N D J E MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (Eger, Mindszenty G. u. 12.) A házirendben foglaltak biztosítják a Gyermekjóléti Központ szolgáltatásait

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

Vépi Családsegítő Szolgálat

Vépi Családsegítő Szolgálat Vépi Családsegítő Szolgálat Szakmai programja Családsegítő Szolgáltatás 1. A szolgálat célja, feladatai A családsegítő szolgálat a preventív és korrektív rendszerszemléletű szociális munka keretében komplex

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére

Módszertani ajánlás. Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére Módszertani ajánlás Szakmai ajánlás tervezete Esetnapló használatára és nyomtatványának elkészítésére A családsegítő szolgálat családgondozási feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 42/2007.(XII.19.) SZÁMÚ RENDELETE A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZO- CIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL SZÓLÓ 6/2007. (III.21.) SZÁMÚ RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL Szigetszentmiklós

Részletesebben

A projekt részcéljai:

A projekt részcéljai: ÓVODAI ÉS ISKOLAI SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG FEJLESZTÉSE A FELHÍVÁS KÓDSZÁMA: EFOP-3.2.9-16 Magyarország Kormányának felhívása a család-és gyermekjóléti központok vagy az általuk kiszerződött feladatellátó

Részletesebben

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése Szakmai feladataink közül továbbra is a legfontosabbak: a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ a Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató Központ egyeki gyermekjóléti szolgálatának 2012. évi tevékenységéről Figéné Nádasdi Ágnes Intézményvezető A Balmazújvárosi Kistérség Humán Szolgáltató

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben

TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben TÁMOP-6.1.2/LHH/11-A-2012-0010. Közösségi pszichiátriai prevenciós program megvalósítása a Mátészalkai kistérségben 3. komponens Fiatalok prevenciós és tanácsadó programja Moravcsik-Kornyicki Ágota Szakmai

Részletesebben

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember

Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember Beszámoló a Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről 2010. szeptember A beszámoló főbb tartalmi pontjai: I. A Herend Környéki Önkormányzatok Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI R E N D

SZOLGÁLTATÁSI R E N D Nyirádi Szociális Segítő Központ 8454 Nyirád, Park u. 1/A. SZOLGÁLTATÁSI R E N D Család- és gyermekjóléti szolgálat (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás) A feléd nyújtott kezet csak megfogni szabad,

Részletesebben

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor

A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A szociális ellátórendszer ellátásai 2015 (Szociálpolitika) Dr. Mélypataki Gábor A társadalombiztosítás rendszere ellátások 1997:LXXXI. és LXXXIII. törvény Egészségbiztosítási ellátások: a) egészségügyi

Részletesebben

I.fejezet A rendelet hatálya

I.fejezet A rendelet hatálya Bőcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2007.(IV.26.) számú rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Bőcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ;

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; 5. napirendi pont: Előterjesztés A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése a 2014. évről ; Előadó: Domjánné dr. Fehérvári Diána aljegyző A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége

Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat működése, tevékenysége Gyermekjóléti Szolgálat A gyermekjóléti szolgálat tevékenységét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. tv.

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2015. szeptember 16. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Dobrosiné Ladjánszki Tímea intézményi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 1.számú melléklet PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének /2016. (..) sz. önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 7/2015. (III.01.) sz. önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.

POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. bfuredph@t-online.hu Szám: /2008. Előkészítő: Váradi Gézáné/Végh Endréné E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2013. (XI. 27.) rendelete JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2013. (XI. 27.) rendelete a szociális igazgatásáról és a szociális ellátások helyi szabályairól Jánossomorja Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése

II. fejezet. Gyermekjóléti Szolgálat működtetése 2. sz. melléklet II. fejezet Gyermekjóléti Szolgálat működtetése Jogszabályok és a fenntartó által előírt feladatok. A gyermekjóléti szolgálat feladatai: 1997. évi XXXI. tv., a 235/1997 ( XII.17.) sz.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület április 5-én tartandó ülésére Izsák Város Aljegyzőjétől E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2016. április 5-én tartandó ülésére Tárgy:Átfogó értékelés Izsák Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013

Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 Fordulópont Program TÁMOP-5.3.8.A3-12/1-2012-0013 ELŐZMÉNYEK A DDRFK PROGRAMTAPASZTALATAI OFA programok: Újra Dolgozom Program (tartós munkanélkülieknek) Roma referensi, Lépésről-lépésre Program (roma

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

2. Szakmai tevékenység

2. Szakmai tevékenység Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Családsegítő- és Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Decs Nagyközségben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11

Alapító okirat. Mezőzombor Község Önkormányzat. Mezőzombor, Árpád u.11 Alapító okirat Mezőzombor Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Hegyaljai Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Központ részére a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat által jelenleg biztosított /kötelező / alapszolgáltatások és szakellátások formái és az ellátottak száma Az alábbi önkormányzati fenntartású intézmények

Részletesebben

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál

A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA SIÓFOK 2011.05.11. Takács Imre előadása A szociális munka lehetőségei a családsegítő és gyermekjóléti szolgálatoknál 1. A TEREP ELVÁRÁSAI

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK /2005. (IX..) számú rendelete formák szabályairól szóló többször módosított 13/1993. (IV.29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról módosításáról szóló

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2..

1.. (1) A Rendelet 3.. c) pontja az alábbi ce) és cf) pontokkal egészül ki: 3.. c): ce) támogató szolgálat cf) közösségi ellátás 2.. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2009. (III. 18.) rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 8/2005. ( XI.1.) rendelet módosításáról Badacsonytördemic

Részletesebben

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról.

Az Esztergár Lajos Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ ezúton megküldi tájékoztatóját az EFOP pályázat kiírásának tartalmáról. 1. s z. m e l l E s z t e r g á r L a j o s C s a l á d - é s G y e r m e k j ó l é t i S z o l g á l a t é s K ö z p o n t 7 6 3 2 P é c s, An i k ó u. 5. L e v e l e z é s i c í m : 7 6 1 6 P é c s,

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2015 A gyermekjóléti szolgáltatás célcsoportja Az ellátási területen élő gyermekek és szüleik, a veszélyeztetett gyermekek,

Részletesebben

Az Otthon Segítünk Szolgálat. és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. együttműködési modellje Budapest XVI.

Az Otthon Segítünk Szolgálat. és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat. együttműködési modellje Budapest XVI. Az Otthon Segítünk Szolgálat és a Napraforgó Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat együttműködési modellje Budapest XVI. kerületében Készült a HEFOP 2.2.1-P-2004-07-0020/4.0 sz. támogatás keretében

Részletesebben

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére

Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 26-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015

Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 Szociális Szolgáltatások igénybevehetősége - 2015 2015. január 1-től több jogszabály tételesen rendelkezik arról, hogy az egyes szociális, és gyermekjóléti szolgáltatások, valamint a gyermekvédelmi szakellátás

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET

ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER RENDELETTERVEZET a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti ellátásokról szóló 27/2003.(X.21.) Budapest-Csepel Önkormányzata

Részletesebben

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja. Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Gyermekjóléti Központja Gyermekvédelmi tanácskozás 2014 Célja: Gyermekjóléti szolgáltatás a gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, családban

Részletesebben

Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata

Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata Debreceni Egyetem Tanári Mesterképzési szakos hallgatók számára Családsegítő Központ szakmai munkájának tartalma, vázlata A központ fontosabb adatai: Alapítás ideje: 1992. szeptember 1. Székhelye: Mester

Részletesebben

Mándoki Térségi Szociális Központ

Mándoki Térségi Szociális Központ Az intézmény székhelye: 4644 Mándok, Petőfi út 23. Székhely elérhetősége: e 06-45/535-032 E-mail: szockozp98@citromail.hu Mándoki Térségi Szociális Központ A székhelyen kívül az ellátottak számára nyitva

Részletesebben