Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az"

Átírás

1 SZAKIRODALOM: Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Osiris, Budapest, Angelusz Róbert: Kommunikáló társadalom Budapest, Ferenczy Kiadó Astier, Isabelle: A beilleszkedés próbája. Esély 1993/3 Bábosik István Bábosik Zoltán (2006): A motiválás szerepe és alkalmazása a felnőttoktatás folyamatában In: Koltai Dénes Lada László (szerk.): Az andragógia korszerű eszközeiről és módszereiről (Felnőttképzési tanulmányok sorozat) Budapest, Nemzeti Felnőttképzési Intézet Babusik Ferenc: A romák esélyei Magyarországon Kávé Kiadó Babusik Ferenc: Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon L. Harmattan, Bagdy Emőke: A hazai mentálhigiéné: fejlődés és perspektívák. Mentálhigiéné. Animula. Budapest Bagó József: A fiatalok foglalkoztatásának helyzete, munkanélküliségük csökkentésének lehetőségei. Esély, 1997/1. Bánfalvi Csaba: A munkanélküliség szociálpszichológiájáról Akadémia Kiadó Bányai Emőke: A családokat támogató szolgáltatások integrációja. Esély 2003/5 Bányai Emőke: A szociális munka szupervíziója történeti megközelítésben. Esély, 2006/4 Barcy Magdolna Szamos Erzsébet: A meditáció technikái és társadalmi alkalmazása Animula Kiadó, 2002 Barcy Magdolna: A csoportok hatékonysága és a személyes változás Animula Kiadó, 1997 Barczy Magdolna: A csoportok hatékonysága és a személyes változás Budapest, Animula Kiadó Barnes, Gill Gorell: Család, terápia, gondozás Animula Kiadó, 2005 Belbin, Meredith: A team avagy az együttműködő csoport SHL könyvek, Bereczki Sándor: Szorongás, depresszió, agresszió a szerfogyasztás hátterében Emberbarát Alapítvány Birkenbihl, Vera F.: Kommunikációs gyakorlatok Trivium Kiadó Dr. Bittner Péter Humán menedzsment Bíró Judit: Biopolitika Drogprevenció/Tanulmányok a kábítószer fogyasztás megelőzéséről L' Harmattan, Dr. Buda Béla: A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei Budapest, Animula Kiadó Dr. Buda Béla: A lélek egészsége A mentálhigiéné alapkérdései Nemzeti Tankönyvkiadó 2003.

2 Bognár Mária: A lemorzsolódás, az iskolai kudarc elleni küzdelem az OECD és EUországokban a második esély iskoláinak tapasztalatai Bordás István: Az iskolai felnőttoktatás kapcsolódási lehetőségei a szakképzés iskolai és iskolán kívüli rendszeréhez Bordas Iskolai Breitner Péter: A hajléktalanná válás lépcsőfokai, Esély Csapó Benő: Képességfejlesztés az iskolában problémák és lehetőségek 12 ik csapo kepessegfejlesztes Csepeli György: A szervezkedő ember Osiris Kiadó Csoma Gyula: A problémamegoldó tanítás mint felnőttoktatási stratégia. In: B. Gelencsér Katalin Pethő László (szerk.): Közművelődés és felnőttképzés 2002 Első Magyar Dán Termelőiskolai Alapítvány: Termelőiskolai program a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi.hefop Eszik Zoltán: 100 szó a tranzitfoglalkoztatásról OFA EURYDICE Európai Oktatási Információs Hálózat: Az oktatási rendszert végzettség nélkül elhagyó fiatalok támogatását célzó intézkedések az Európai Unió tagállamaiban Farkas Péter: Egymásba kapaszkodva Település és közösségfejlesztés a globalizáció korában L' Harmattan, Fromm,E.: A szeretet művészete, Helikon kiadó, Budapest 1984 Földes Petra: Kooperatív tanulás 02 kf Foldes Kooperativ Garzó Lilla: A munkanélküliség ára. Szociális Szakmai Szövetség, Gerevich József: Közösségi mentálhigiéné Animula Kiadó, Griffin, Em: Együtt lét Mitől jó egy csoport? Harmat Kiadó Gordon,Th.: A tanári hatékonyság fejlesztése, Gondolat, Budapest, 1989 Dr. Gyökér Irén Emberierőforrás menedzsment Győrik Edit Bősze Szilvia: Az érettségi, mint életfordulópont a Belvárosi Tanodában Kézirat, 1996 Győrik Edit Solymosy József : A deviancia tehát létezik! 3 éves képzési terv deviáns fiatalokkal foglalkozni kívánó pedagógusok számára (a Művelődési és Közoktatási Minisztérium megrendelésére) Győrik Edit: A drogprobléma megközelítése és kezelése a Tanodában Soros Alapítvány Módszertani Füzetek 1996 Győrik Edit: A Tanoda agya és szíve a stáb egy intézményvezetési módszer a stábmunka Szenvedélybetegségek V. évf szám

3 Győrik Edit: Egy deviáns gimnázium A "Belvárosi Tanoda" Alapítvány szakmai, pedagógiai programja és tevékenysége Szenvedélybetegségek V. évf szám, Új Pedagógiai Szemle 1994 szeptember Győrik Edit Solymosy József: A személyközpontú felvételi rendszer Kézirat 1996 Halász Gábor Lannert Judit Simon Mária: Jelentés a magyar közoktatásról Országos Közoktatási Intézet, Budapest, Halász Gábor: A munka átalakuló világa és az oktatással szembeni igények %20kompetenciak%20 %20min.bizt%20(Szeged% ).htm Hegyesi Gábor. Talyigás, Katalin: Szociális munka csoportokkal, A szociális munka elmélete és gyakorlata 4. Kötet, "A csoportvezetésről", BGGYPF, Budapest, 1997 Insoo, Kim Berg: Konzultáció sokproblémás családokkal. Családterápiás olvasókönyv sorozat, V. Animula Egyesület, Budapest, Kagan, Spencer: Kooperatív tanulás. Budapest, 2001, Önkonet Kft. Kardos Gábor: Kisebbségek: Konfliktusok és garanciák Gondolat Kiadó, 2007 Kertesi Gábor Varga Júlia: Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon Közgazdasági szemle, LII. évf.., július augusztus Kertesi Gábor: A társadalom peremén, romák a munkaerőpiacon Osiris Kiadó Kertesi Gábor: A társadalom peremén. Romák a munkaerőpiacon és az iskolában. Osiris Budapest 2005 Kerülő Judit: Hátrányos helyzetű csoportok és a felnőttoktatás Kerulo Hatranyos Kiss Tamás: Csoportos önépítés Pergamen TEXT Bt Klein Sándor: Vezetés és szervezetpszichológia Edge 2000 Kft Landau Edit: Tranzitfoglalkoztatás ERFO kft. Nyomdaüzem Liskó Ilona: Kudarcok a középfokú iskolákban Kutatás közben 50. szám Oktatáskutató Intézet, Budapest Lövey Imre, Nadkarni, Manohar S.: Az örömteli szervezet HVG Kiadói Rt Martonné Tamás Márta: Fejlesztő pedagógia ELTE Eötvös Kiadó Mayer József: A második esély iskolái Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005 Mayer József: Az első, a második és az n edik iskolai esély Hátrányos helyzetű tanulók iskolai kudarcai és a kompenzáció lehetőségei 12 3l Mayer Elso Mayer József: Bevezetés a mentorpedagógiába Mayer Bevezetes Mayer József: Foglalkoztatásba Ágyazott Képzés 2. Kiadja az Országos Közoktatási Intézet, 2004.

4 Mayer József: II. A második esély iskolái és az esélyteremtés eselyteremtes Mayer József: Iskolai törekvések a hátrányos helyzetűek tanulási kudarcainak leküzdésére Országos Közoktatási Intézet, Minuchin, Salvador: Családok és családterápia Animula Kiadó, Önsegítő csoportok Drogproblémák VI. füzet Országos Egészségvédelmi Tanács Drogprogramja, Budapest 1989 Peel, Malkom: Kommunikációs készségek fejlesztése Trivium Kiadó1995. Pongrácz László: Tíz év a foglalkoztatáspolitika szolgálatában Országos Foglalkoztatási Közalapítvány 2002 (Jubileumi évkönyv ) Rodák Margit: Pályaorientációs füzetek, Ismerd meg önmagad Munkaügyi Minisztérium Rogers, C.G.: Ilyen vagyok... Humanisztikus pszichológia Humanisztikus Pszichológiai Egyesülés információs kiadványa Rosengren, Karl Erik: Kommunikáció Typotex Kiadó Rudas János: Delfi örökösei Dico Kiadó Singer Péter: Felnőttoktatás és képzés az iskolarendszerben és azon kívül Singer Péter: Módszertani stratégiák az iskolarendszerű felnőttoktatásban 2. Sz. Tóth János: Európa kézikönyv az élethosszig tartó tanulásról Budapest 2001, MNT SzIE JFK, Az iskolarendszerű oktatás és képzés Szabó Lajos: Szociális esetmunka Szociális Munka Alapítvány Dr. Szép Zsófia: A felnőttképzés stratégiai irányai és feladatai Székely Vince: A munkanélküliek segítése In: Somorjai Ildikó (szerk.:) Kézikönyv szociális munkásoknak, Szociális Szakmai Szövetség Bp. vilaga/page/4/ Dr. Szilágyi Klára: Pályaorientációs füzetek, Ismerd meg önmagad, Mi legyek? Országos Munkaügyi Központ Dr. Szilágyi Klára: Pályaorientációs füzetek, Milyen képességeim vannak? Országos Munkaügyi Központ Dr. Szilágyi Klára: Új módszerek a felnőttképzésben Kontakt Alapítvány Szőnyi Gábor: Csoportok és csoportozók Medicina Kiadó Vajda Zsuzsanna: Az iskola, a társadalom és a társadalmi hátrányok. Esély 2003/3

5 Varga A. Tamás Vercseg Ilona: Közösségfejlesztés. Magyar Művelődési Intézet, Budapest, 1998 Vass Vilmos: A kompetencia fogalmának értelmezése Válogatás a személyközpontú megközelítés irodalmából, Gondolat kiadó, Budapest 1991 Zsarnai Szilárd: Iskolarendszeren kívüli képzés Magyarországon / Az Országos képzési jegyzékben szereplő szakmák területén kívül Zsarnai Iskolarendszeren Hasznos linkek: About Hungary Állami Foglalkoztatási Szolgálat / Public Employment Service Az Európai Unió tevékenységi területei / Activities of the European Union Felnőttképzők Szövetsége / Fedaration of Adult Educators Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Bűnmegelőzési Osztály Magyar Népfőiskolai Társaság / Hungarian Folk High School Society Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet / National Institute of Vocational and Adult Education Oktatási és Kulturális Minisztérium / Ministry of Education and Culture

6 Országos Közoktatási Intézet / National Institute for Public Education Professzorok Háza Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tempus Közalapítvány / Tempus Public Foundation

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület

OMK szakkönyvtár. Pordán Ákos Kézenfogva Alapítvány 2012 Módszertani kézikönyv. Országos Foglalkoztatási Egyesület 1. 2. Cím Szerző Kiadó Kiadás dátuma Kiadvány típusa Érintettek köre Az Aktív Műhely Foglalkoztatást Fejlesztő Eszközrendszer hatékonyságának és eredményességének mérése: Kutatási összefoglaló az "Aktív

Részletesebben

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt

MÁRKUS EDINA 1 NONPROFIT SZERVEZETEK A FELNŐTTKÉPZÉSBEN. Absztrakt Szerző kézirat Közel azonos formában megjelent a Buda András és Kiss Endre által szerkesztett az Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai című kötetben (Buda András Kiss Endre (szerk.)

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe

Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe Az élethosszig tartó tanulás gazdasági szerepe MÓCZ Dóra Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár doramocz@gmail.com Felsőoktatásban dolgozó andragógusként és a felnőttkori tanulás kutatójaként rendkívül

Részletesebben

Második Esély Iskolák

Második Esély Iskolák Második Esély Iskolák A Fiatalok Tematikus Hálózat kiadványa elsõsorban azoknak a fiataloknak a segítése érdekében, akik az általános iskola után nem tanulnak tovább, vagy lemorzsolódnak a középfokú oktatási

Részletesebben

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam

Szociális munka alapszak levelező tagozat III. évfolyam Központ: 5600 Békéscsaba, Bajza u. 33. Tel.: +36-66-524-700 Fax: +36-66-447-220 E-mail: dekan@gk.szie.hu Telephely: Egészségtudományi Campus, 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.,Tel., Fax:: +36-66-561-620

Részletesebben

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere

2.4. A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere Juhász Erika (2009): A felnőttképzés irányítási és intézményrendszere. In: Henczi Lajos (főszerk): Felnőttoktató. Bp., Nemzeti Tankönyvkiadó, 81-84. p. cikk frissített változata. Frissítés időpontja: 2013.

Részletesebben

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke

Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége. Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Dr. Nagy Mária tudományos tevékenysége Publikációs listája, hivatkozási jegyzéke Eger, 2011 Dr. Nagy Mária publikációs listája A törzstagság szempontjából figyelembe vehetı tudományos publikációk köre

Részletesebben

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2

Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2. Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 1 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 2 Acta Academiae Beregsasiensis 2011/2 3 Acta Academiae Beregsasiensis A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tudományos

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS. Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens Tantárgyfelelős szervezeti egység kódja Digitális kommunikáció I. GO1001 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm. + gyak.) 3+0 G Sitkuné Görömbei Cecília, főiskolai docens TI A hallgató legyen képes elvégezni a következő

Részletesebben

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG

Szárny és teher. A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG Szárny és teher A magyar oktatás helyzetének elemzése HÁTTÉRANYAG A Bölcsek Tanácsa oktatási szakértői bizottságának és a bizottság által felkért szakértőknek az elemzései 2009. 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó

Részletesebben

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007

BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 BELVÁROSI TANODA ALAPÍTVÁNY SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2007 Tartalom: 1. Célok, feladatok, filozófiánk 2. A szakmai munka 2.1. A Belvárosi Tanoda i Gimnázium és Szakközépiskola működtetése 2.2. A Tanodával kapcsolatos

Részletesebben

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN

KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN KATOLIKUS FELNŐTTKÉPZÉS, VAGY FELNŐTTKÉPZÉS A KATOLIKUS EGYHÁZBAN Kálmán Teréz Kulcsfogalmak: katolikus felnőttképzés, evangelizáció, egyházi részvétel az oktatásban, tanító szolgálat Bevezetés A római

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

Új szakmai igények, új működési forma

Új szakmai igények, új működési forma Kőpatakiné Mészáros Mária Új szakmai igények, új működési forma az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények Országos Oktatási Integrációs Hálózat Utolsó Padból Program Bevezető...3 Együttnevelés

Részletesebben

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk

Publications and citations Angol nyelvű publikációk Magyar nyelvű publikációk Publications and citations Angol nyelvű publikációk Könyv 1) Hungary Since Communism. (társszerzők: V. Edwards, M. Wax). MacmillanBusiness, 1997, London. A könyv a szerzők közös munkája. Lektor: Peter

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához

Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához Rákó Erzsébet Gyermekvédelmi ismeretek - módszertani segédanyag a gyermekjóléti-gyermekvédelmi ismeretek elsajátításához www.hungary romania cbc.eu www.huro cbc.eu A kiadvány a HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa

Családpedagógiai mentor Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: CSIZMADIA FERENCNÉ NEMES MÁRTA SZAKMAI LEKTORÁLÁS: MAGYAR

Részletesebben

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere

KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere KIHASZNÁLATLANUL A romániai (magyar) felnőttképzés rendszere Szerkesztette: Papp Z. Attila A kötet megjelenését támogatta: Apáczai Közalapítvány Budapest A kötet szerzői Márton János: 4.1., 4.2., 4.3.

Részletesebben

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja

Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja november Tolna Megyei Pedagógiai Híradó Az Eötvös József Pedagógiai Szolgáltató ingyenes információs lapja Bemutatkozik a szekszárdi Gyermeklánc Óvoda A tartalomból MEGHÍVÓ Felkészülés az Oktatási Hivatal

Részletesebben

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái

8.2.2. Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái 8... Pszichológia mesterképzési szak (klinikai- és egészségpszichológia szakirány) tantárgytematikái * A csillag (*) erős előfeltételeket jelöl, melyek az adott tanegység felvételének feltételei (míg a

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat

Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Az egész életen át tartó tanulás paradigma gyakorlati megvalósulása Magyarországon Szakmapolitikák kontra gyakorlat Forrai Szilvia Andragógia mester szak I. évfolyam Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula

Részletesebben

Felnőttoktatás. S. Arapovics Mária: Felnőttképzési non-profit szerveztek Magyarországon, Ráció kiadó, 2007., 87.o.

Felnőttoktatás. S. Arapovics Mária: Felnőttképzési non-profit szerveztek Magyarországon, Ráció kiadó, 2007., 87.o. Felnőttoktatás Kevés nagyobb, ám ma gyakran hallott hazugság van, mint az, hogy egyrészt van a «kultúra», másrészt van az oktatás és nevelés. Bármely épeszű ember számára ezek szétválaszthatatlanul egyek.

Részletesebben

SZÁMÁ DĂ NOJ! - VIGYÁZZ REÁNK! EGYESÜLET PÁLYÁZATAI

SZÁMÁ DĂ NOJ! - VIGYÁZZ REÁNK! EGYESÜLET PÁLYÁZATAI 1. Phare Roma Társadalmi Integrációs Program Jóléti Innovációs Projekt Mikrotérségi szükségleteken alapuló integrációs és közösségfejlesztő program képzések és a szabadidő hasznos eltöltése segítségével.

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben