CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM"

Átírás

1 CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyva: MÖKT határozattal

2 Az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. Tv. (Áht.) valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, továbbá az ágazati külön törvények: a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv (Sztv.), a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), valamint az egészségügyről szóló évi CLIV tv. (Eü.) és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete január 1-től Egyesített Népjóléti Intézményt alapított. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja mindazokat a személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátásokat, gyermekvédelmi alapellátásokat, valamint egészségügyi alapellátásokat, amelyeket az Szt., a Gyvt. és az Eü törvények kötelezővé tesznek. Az Egyesített Népjóléti Intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. Tv alapján ellátott feladatok: Szociális alapellátás körében: Tanyagondnoki szolgáltatás Étkeztetés Házi segítségnyújtás Családsegítő szolgálat Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Nappali ellátás: Idősek klubja Nappali melegedő Szociális szakosított ellátás körében: Átmeneti ellátás: Időskorúak gondozóháza Hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997 évi XXXI. Tv. alapján ellátott feladatok: Gyermekjóléti alapellátás Gyermekjóléti szolgálat Gyermekek napközbeni ellátása Bölcsőde Gyermekek átmeneti gondozása Családok átmeneti otthona 2

3 Az egészségügyről szóló évi CLIV tv., a területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995. (II. 8.) NM rendelet, valamint az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendelet alapján ellátott feladatok: Területi védőnői szolgálat Iskola-egészségügyi szolgálat Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete (nem kötelező állami feladatként) az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatkörébe utalta a civil szervezetek klubjának működtetését. Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatait az alábbi telephelyeken látja el: Az intézmény igazgatása, irányítása, a gazdasági apparátus Makó, Béke u. 9. szám alatt került elhelyezésre. A személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások működési helyei: Házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő szolgálat Deák F. u. 57. I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli menedékhely Ardics tanya 2. Gyermekjóléti alapellátások működési helyei: Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57. Belvárosi bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi bölcsőde Justh Gy. u. 32. Családok átmeneti otthona Teleki u. 10/B Egészségügyi alapellátások működési helyei: Területi védőnői szolgálat, tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi szolgálat Szent János tér 19. 3

4 I. Makó város bemutatása Makó az ország délkeleti szegletében, Csongrád megyében, a román határ közelében, a Maros-folyó jobb partján fekszik. A város lakosainak száma a évi statisztikai adatok alapján fő. A rendszerváltást követően a városban működő gyárak, ipari üzemek megszűntek illetve átalakultak, felaprózódtak. A kisebb vállalkozások kevesebb munkaerőt tudnak alkalmazni, ezért sokan váltak munkanélkülivé illetve kényszervállalkozóvá. Az elmúlt 20 évben egyes vállalkozások megerősödtek, míg vannak amelyek tönkrementek. Ők alkalmazottként helyezkedtek el, feladták az önálló tevékenységet és a vele együtt járó kockázatot. A város egyik legnagyobb munkáltatója az Önkormányzat. Az oktatási, egészségügyi és egyéb intézményekben több mint 1000 fő dolgozik. Az ipari üzemek közül a Gumigyárnak a legnagyobb a foglalkoztatotti létszáma. (kb fő) A nagyobb vállalkozások általában 50 fő alatti alkalmazotti létszámmal dolgoznak. Makó elsősorban mezőgazdasági kisváros. A lakosok hagyma, gabona, kapásnövények, petrezselyemtermeléssel, valamint állattenyésztéssel foglalkoznak. A város jelenlegi területe 229,23 km2, amelyből művelhető terület 196,8 km2. Sajnos a mezőgazdasági termékek feldolgozására a városban nem jött létre feldolgozó üzem. A volt Zöldért telephelyen csak a legegyszerűbb, szakképzettséget nem igénylő segédmunkára van lehetőség. Jelentős az alkalmi munkából élők száma, akik többnyire mezőgazdasági idénymunkások. A város a foglalkoztatás növelése céljából Ipari Parkot hozott létre, ahová megkezdődött az üzemek betelepítése. Jelentős foglalkoztatás növekedést vár a város az új Gyógyfürdő megépülésétől a gyógy turizmus fejlesztésétől. A szakképzetlen munkaerő egy részét továbbra is a mezőgazdasági kistermelők alkalmazzák. A Makói munkavállalókat jó munkamorál jellemzi, szükség esetén még az át-, ill. tovább képezéseket is vállalják. A Családsegítő Szolgálatot egyre több olyan kliens keresi fel, akik elvesztették a munkahelyüket, és a probléma megoldása miatt segítségért fordulnak hozzánk. Makó város lakosainak demográfiai mutatója január 1-ei adatok alapján Összlakosság: fő Nem szerinti megoszlás: - Férfi: Nő: fő 4

5 Családi állapot szerint: - hajadon/nőtlen: fő - házas: fő - özvegy: fő - elvált: fő Kor szerinti megoszlás: év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: fő év között: 840 fő év között: 78 fő II. Az intézményre (szolgáltatásra) vonatkozó információk A Családsegítő Szolgálat irodája és elérhetősége: Az Egyesített Népjóléti Intézmény Családsegítő Szolgálata 6900 Makó, Deák Ferenc utca 57. szám alatt található meg. Telefonszám: 62/ Nyitva tartás: Hétfő Kedd Szerda Csütörtök: Ügyfélfogadás nincs Péntek A Családsegítő Szolgálat anyagi feltételei: A családsegítő szolgáltatás ingyenesen és önkéntesen vehető igénybe. A Családsegítő Szolgálat tárgyi és személyi feltételei: A Szolgálat a város központjában található, gyalog, kerékpárral és személygépkocsival is jól megközelíthető. A családgondozók számára egy irodahelyiség és két interjúszoba áll rendelkezésre. Az ügyfeleknek várakozóhelyiség és elkülönített vizes blokk biztosítva van A Szolgálat minden helyiségét megosztva használ a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársaival. A Családsegítő Szolgálat munkatársai szolgálati kerékpárral rendelkeznek. A Szolgálat rendelkezik 2 darab számítógéppel, internet elérhetőséggel, telefonnal, nagy teljesítményű fénymásolóval, a kliensek személyi anyagainak elhelyezésére szolgáló zárható szekrényekkel. 5

6 A személyes gondoskodást nyújtó személyek létszáma, szakképzettsége: A Családsegítő Szolgálatnál dolgozik egy vezető családgondozó, két szociális munkás és egy szociális asszisztens, továbbá a pszichológus megbízási szerződéssel látja el a feladatait. Két kolleganő jelenleg GYED-en van, helyettesítésük megoldott. A szolgálatvezető és a dolgozók szakképzettsége megfelel az előírásoknak, minden dolgozó szakképzett. A szakmai munkához rendszeres szupervízió, esetmegbeszélés, valamint szakmai képzéseken, továbbképzéseken való részvétel biztosított. A továbbképzések ütemezését az évente elkészített továbbképzési terv tartalmazza. III. A Családsegítő Szolgálat célja A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítséget igénylő személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megoldása céljából nyújtott szolgáltatás. IV. Az ellátottak köre Az ellátottak köre kiterjed: Makó város közigazgatási területén élő 18. életévüket betöltött lakosokra. A családsegítő szolgáltatás keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybevevő környezetére, különösen családjának tagjaira. A Családsegítő Szolgálatot főként a 18 és 61 év közötti lakosok keresik fel. A szolgáltatást igénybe vevő személyek döntő többsége házastársi, vagy élettársi kapcsolatban él. Az ügyfelek többsége nagycsaládos, munkanélküli, szociálisan hátrányos helyzetű. Többen küzdenek különböző szenvedélybetegségekkel drog, alkohol, játékfüggőség. Az igénybe vevők iskolai végzettségét tekintve, általános iskola nyolc osztályánál kevesebbet 14 %, általános iskola nyolc osztályát végzett 47%, közép- és szakközépiskolát 36%, felső fokú iskolát 3%-a végzett el. V. A feladat ellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. Az Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül immár 12 éve működik a Családsegítő Szolgálat. 6

7 Nehéz feladat volt a Szolgálat működésének, tevékenységének megismertetése a lakosokkal. A családgondozók a városi televízión, rádión, szóróanyagokon keresztül ismertették meg a célcsoportokkal a Családsegítő Szolgálatot. Segítséget nyújt a működési területén élő szociális és mentálhigiénés problémái vagy krízishelyzete miatt segítséget igénylő személynek, családnak, megelőzés, krízishelyzet megszűntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. A Családsegítő Szolgálat munkatársai évről-évre részt vesznek a hátrányos helyzetű tanulók nyári táboroztatásában. A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében, a megelőző tevékenységek körében - Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és család életében előforduló probléma okait, és jelzi azokat az illetékes szolgáltatást nyújtó szerv, vagy intézmény felé. - Veszélyeztetettséget, krízishelyzetet észlelő és jelző rendszert működtet, koordinálja, elősegíti az egészségügyi szolgáltatók, oktatási intézmények, a gyermekjóléti szolgálat, valamint a társadalmi szervezetek, egyházak és magánszemélyek együttműködését a megelőzésben. A családsegítő szolgálat az általános segítő szolgáltatás keretében az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzése, valamint az egyén és a család életében jelentkező probléma megoldása érdekében - tájékoztatást ad a szociális, a családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátáshoz való hozzájutás módjairól. - szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást nyújt, - segítséget nyújt az egyénnek a szociális ügyek, gyermekjóléti, gyermekvédelmi ügyek vitelében, - meghallgatja az egyén, a család panaszát és segíti annak megoldását - családgondozással elősegíti a családban jelentkező krízis, működési zavarok, ill. konfliktusok megoldását A családsegítő szolgálat egyéb, az általános segítő szolgáltatás körébe tartozó feladatai - elősegíti és ösztönzi a humán jellegű civil kezdeményezéseket, - támogatja az egészségügyi, a civil szervezetek klubját, az abban résztvevő emberek közösséggé formálását, társadalmi elfogadásukat, - az egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a Szt.-ben meghatározott vagy más speciális ellátását - ingyenes pszichológiai tanácsadást biztosít a felnőtt lakosság számára is 7

8 A Családsegítő Szolgálat keretén belül működő egyéb szolgáltatások Adósságkezelési tanácsadás Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást segítő ellátás. Célja: Az adósságkezelési szolgáltatás részeként a lakbér, közös költség, illetve közüzemi díjhátralékot felhalmozó egyének, családok segítése, támogatása adósságuk rendezésében, ismételt hátralékok felhalmozásának megakadályozása. Ellátottak köre: akinek az adóssága meghaladja az ötvenezer forintot, tartozása legalább hat havi és a hat havi tartozás a kérelem benyújtását megelőző tizennyolc hónapban keletkezett, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az önkormányzat rendeletében meghatározott összeghatárt, aki a településen elismert minimális lakásnagyságot és minőséget meg nem haladó lakásban lakik, vállalja az adósság és a települési önkormányzat által megállapított adósságcsökkentési támogatás különbözetének megfizetését, továbbá az adósságkezelési tanácsadáson való részvételt. A tanácsadó feladata: - A tanácsadó tájékoztatja az igénybe vevőt a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről, módjáról - Az adósságkezelési támogatás folyósításának időtartama alatt a tanácsadó figyelemmel kíséri az ügyfél adósságcsökkenésének alakulását - Kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal illetékes szociális előadójával, az adósságkezelési programban részt vevő közüzemi szolgáltatókkal - Az ügyfél átmeneti fizetőképtelensége esetén a tanácsadó segíti az adóst a fizetésképtelen időszak áthidalásában - Együttműködési szerződést köt a hátralékossal, ezáltal képviseli az ügyfelet a közüzemi szolgáltatóknál - Környezettanulmányt végez - Havonta ellenőrzi, számon kéri és adminisztrálja az együttműködési megállapodásban foglaltakat. Az adósságkezelés időtartama legfeljebb 18 hónap, amely indokolt esetben egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható. Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka A törvény által meghatározott rendszeres szociális segély kérelmének befogadása, elbírálása és folyósítása a helyi önkormányzat feladata. 8

9 Jelenleg a Polgármesteri Hivatal, a Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége, valamint a Szolgálatunk együttesen látja el a feladatkört. A segélyre jogosultnak együttműködési megállapodást kell kötnie a segély folyósítását megelőzően a Családsegítő Szolgálattal. A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottaknak együttműködési kötelezettségük van a Családsegítő Szolgálat tanácsadójával. A tanácsadó a következőkben segíti a klienst: - A munkaerő piacra való reintegráció, beilleszkedést segítő programokkal (csoportos önsegítő és készségfejlesztő foglalkozás, munkavégzésre felkészítő foglalkozás, alkalmi munkavállalást segítő program) - A Munkaügyi Központ helyi Kirendeltségével szoros együttműködés alakult ki, folyamatosan tájékoztatatást kap a tanácsadó az aktuális állás lehetőségekről. VI. A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei A Családsegítő Szolgálat feladatait alapellátás keretében végzi, mely a családsegítő szolgáltatás önkéntes igénybevételét jelenti. A szolgáltatás igénybevételének módja: - térítésmentes, - önkéntesen igénybe vehető, - a családgondozók a lehető legkörültekintőbben eljárva igyekeznek a hozzájuk forduló kliensek problémájának megoldásában segítséget nyújtani. A szolgáltatás igénybevételének megszűnése: - a családgondozás megszűnését a család vagy a személy kéri - a fennálló probléma megszűnik - a család ill. személy gondozási helye megváltozik VII. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Kliensekkel való kapcsolattartás: - Családgondozó által történő személyes felkeresés a család otthonában vagy az intézményben történő fogadás a hozott problémától függő gyakorisággal történik. Együttműködés és kapcsolattartás: - Kiemelkedően jó a kapcsolat a Gyermekjóléti Szolgálattal, - Folyamatos a kapcsolattartás az észlelő-jelzőrendszer tagjaival, o Rendőrsséggel, o Közoktatási intézményekkel, 9

10 o Civil szervezetekkel: ÉFOÉSZ, SINOSZ, Mozgáskorlátozottak helyi szervezete o Önkormányzattal, o Egészségügyi intézményekkel, házi orvosokkal, o Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézményekkel o Kagylóhéj Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Hódmezővásárhely) o Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával (Földeák) o SZKTT HSZK Dél-Alföldi Regionális Módszertani Családsegítő Szolgálattal Ezen intézményekkel heti, illetve havi rendszerességgel telefonon és levél útján tartjuk a kapcsolatot, együttműködésünk kiemelkedően jónak mondható. Kapcsolattartás egyéb megvalósulási formái: A Családsegítő Szolgálat észlelő- és jelzőrendszerrel évente több alkalommal szakmaközi megbeszélést és esetmegbeszélést folytat. VIII. A szakmai program megvalósítása várható következményeinek, eredményességének az ellátó rendszerben betöltött szerepének és hatásának értékelése: Az Egyesített Népjóléti Intézmény keretein belül immár 12 éve működik a Családsegítő Szolgálat. Évről-évre folyamatosan nőtt az igénybe vevők száma, akik a Szolgálathoz fordultak segítségért. Sikerült a munkatársaknak elfogadtatniuk segítő tevékenységüket, szakmai tudásukat a makói lakosokkal, továbbá egy jól működő kapcsolatot tudtak kiépíteni a jelzőrendszer tagjaival. A Családsegítő Szolgálatot mára évente fő veszi igénybe, eltérő problémákkal. A szolgáltatást igénybevevők 70%-a rendszeresen kapcsolatban van a családgondozókkal. A Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a hozzájuk forduló ügyfeleknek a szociális ellátások igényléséhez (társadalombiztosítási ügyek, nyugdíjszerű ellátások, családi pótlék, közgyógyellátás), mentális, életvezetési tanácsadást nyújtanak, szükség esetén, közreműködnek más szakemberek által nyújtott szolgáltatások hozzájutásához. A foglalkoztatási problémák megoldásához a munkatársak segítséget nyújtanak az ügyfeleknek az önéletrajz írásához, állásinterjúra való felkészüléshez. A családgondozók krízis helyzet észlelésekor soron kívüli ellátást kérnek az egészségügyi szolgáltatóktól, más szociális intézményektől. A Családsegítő Szolgálat ruha, bútoradományok, háztartási gépek (hűtőszekrény, televízió, rádió, porszívó, számítógép, vasaló) közvetítésével segít, olyan szociálisan rászoruló családokat, akik saját jövedelmükből ezen eszközöket nem tudják megvásárolni. A Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak a krízishelyzetben levő családok lakhatási problémáinak megoldásában. Az évek során több alkalommal érkezett lakossági bejelentés a Szolgálathoz, hogy a város utcáin hajléktalan személyek tartózkodnak. A szociális munkások felkutatják őket, és segítséget nyújtanak nekik, a hiányzó hivatalos okmányaik pótlásához, szociális és egészségügyi ellátások igényléséhez, lakhatásuk megoldásához, munkaerőpiacra történő visszailleszkedésükhöz, családi kapcsolataik rendezéséhez. 10

11 A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai minden évben a Nyári Gyermekétkeztetési pályázatnak köszönhetően sok, a Szolgálattal kapcsolatban álló, több gyermeket nevelő, szociálisan hátrányos helyzetű családnak tudnak tartós élelmiszert juttatni. A Szolgálat a Gondoskodás Alapítvánnyal együttműködve minden évben karácsonyi adományokat oszt szét a szociálisan rászoruló lakosoknak. A Családsegítő Szolgálat szorosan együttműködik: - a város háziorvosaival, - egyházakkal, - polgármesteri hivatallal, - a városban működő kisebbségi Önkormányzattal - civil szervezetekkel: Magyar Vöröskereszt, Mozgáskorlátozottak Egyesülete, ÉFOÉSZ, Máltai Szeretetszolgálat Az intézményi integráció nagyban elősegíti a szolgáltatást igénybe vevők ellátását és a gyors, hatékony intézkedést. Az adósságkezelési szolgáltatás a szociálisan rászorult személyek részére nyújtott, lakhatást elősegítő ellátás. A közös munka során az adósságkezelési tanácsadó pénzkezelési tanácsokkal látja el ügyfelét, melynek eredményeként belátóbban tud gazdálkodni jövedelmével, ezáltal elkerülhetővé válik az újabb díjhátralékok felhalmozása. A rendszeres szociális segélyben részesülők számára a tanácsadó a beilleszkedést elősegítő program során segítséget nyújt a munkaerő piacra való re-integrációhoz. Csoportos önsegítő és készségfejlesztő, valamint munkavégzésre felkészítő foglalkozásokat szervez, hozzásegítve a munkára képes tartósan munkanélküli személyeket a munka világába történő vissza illeszkedésbe. A program során az aktív korú nem foglalkoztatott személyek segítséget kapnak önéletrajzírásban, felvételi interjúra való felkészülésben. A beilleszkedési programban részt vevő személyek 10 %-a vissza tudott integrálódni a munkaerőpiacra. Az Egyesített Népjóléti Intézményben integráltan működik a Bölcsődei Szolgálat, Védőnői Szolgálat, Iskola-egészségügyi Szolgálat, Időskorúak Átmeneti Gondozóháza, a Nappali Melegedő és Éjjeli Menedékhely, Gyermekjóléti Szolgálat, a Családok Átmeneti Otthona, Tanyagondnoki Szolgálat. IX. Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogaival kapcsolatos szabályok A családgondozónak megkülönböztetés nélkül: - tiszteletben kell tartani megkülönböztetés nélkül a kliens akaratát, méltóságát, egyediségét, emberi jogai a segítő szolgáltatás igénybe vétele alatt nem sérülhet, joga van a korrekt, előítélet-mentes, teljes körű családsegítő szolgáltatáshoz - biztosítani kell, hogy a szolgáltatás igénybevétele mindenki számára elérhető legyen - a kliens érdekeit úgy kell képviselni, hogy ezzel ne sérüljenek mások érdekei, 11

12 - a családgondozó titoktartási kötelezettsége vonatkozik minden szóbeli, írásbeli, hang és képanyag rögzített és azokból kikövetkeztethető információra, esettanulmányokra, esetismertetésre - panasz esetén jogorvoslattal élhet az Egyesített Népjóléti Intézmény vezetőjénél. A családsegítő szolgálat munkatársai: - közfeladatot ellátó személynek minősül, megilleti a jog, hogy személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat, személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák, - az intézmény gondot fordít a szakdolgozók mentális állapotára, rekreációjára: burn out (kiégés) ellen rendszeresen szupervíziót biztosít - az intézmény biztosítja a dolgozók rendszeres szakmai továbbképzését - a munkáltató megfelelő munkakörülményeket és munkafeltételeket biztosít: számítógép, internet, szakmai folyóiratok, hírlevelek állnak a dolgozók rendelkezésére - a munkáltató biztosítja a munkaruhát és a munkavégzéshez szükséges közlekedési eszközt X. Az intézményi integráció és szervezeti struktúra bemutatása Az Egyesített Népjóléti Intézmény feladatai három, szakmailag teljesen elkülönülő csoportot alkotnak, ezek a következők: Az Szt. hatálya alá tartozó személyes gondoskodást nyújtó alap- és szakosított ellátások A Gyvt. hatálya alá tartozó gyermekvédelmi alapellátások Az Eü. tv. hatálya alá tartozó egészségügyi alapellátások Az egyes szakmai egységek élén szakmai vezetők állnak, akik szakmailag irányítják a hozzájuk rendelt munkatársakat. Az intézmény strukturális tagozódását az organogram tartalmazza. Az organogram bemutatja az egyes szakmai vezetőkhöz rendelt feladatokat, és az általuk irányított szakemberek körét. Nappali gondozási szolgálat Vezető gondozónő - házigondozók - klubgondozók - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ügyeleti szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Vezető családgondozó - családgondozók - hajléktalan ellátásban foglalkoztatott szociális munkás, portás - Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott családgondozók, gondozónők - Tanyagondnoki szolgáltatásnál foglalkoztatott tanyagondnok - Gyermekjóléti szolgálatnál foglalkoztatott családgondozók 12

13 (a gyermekjóléti szolgálat, mint szakmailag önálló szervezeti egység élén csoportvezető családgondozó áll) Bentlakásos gondozási szolgálat Vezető gondozónő - gondozónők - takarítók Bölcsődei szolgálat Vezető gondozónő - gondozónők - kisegítő dolgozók Védőnői szolgálat Vezető védőnő - területi védőnők - takarítónők Iskola-egészségügyi szolgálat Szolgálatvezető orvos - iskolaorvos - iskolavédőnő Intézményi étkeztetés Élelmezésvezető - élelmezési raktáros - élelmezési adminisztrátor - főszakács - szakácsok - konyhalányok Gazdasági ellátó szolgálat Gazdasági ellátó szolgálat vezető - könyvelő - adatrögzítő - munkaügyi előadó - pénztáros - gondnok (a gondnok csoportvezetőként az alábbi dolgozók munkáját irányítja: szakmunkások, gépkocsivezetők, udvaros, takarítók) 13

14 A szakmai munkakörben foglalkoztatottak létszámát és szakképzettségét az alábbi táblázat tartalmazza. Szakfeladat megnevezése, telephelye Engedélyezett férőhely Dolgozók végzettség szerinti összetétele Dolgozói létszám Szakképzettségi szint Intézményvezető Nappali gondozási szolgálat 1 fő 1 fő 100 % Házi segítségnyújtás (Makó, Béke u. 9.) 10 körzet 1 fő szolgálat vezető (szakirányú felsőfokú végzettség) 11 fő szociális gondozó 1 fő 11 fő 100 % 100% I. sz. Idősek klubja (Makó, Királyhegyesi u. 24.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % II. sz. Idősek Klubja (Makó, Munkás u ) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % III. sz. Idősek Klubja (Makó, Deák F. u. 57.) 30 férőhely 2 fő szociális gondozó 100 % Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) Családsegítő szolgálat Gyermekjóléti Szolgálat 1 fő vezető családgondozó (szociális munkás) 3 fő családgondozó (szociális munkás) 4 fő családgondozó (szociális munkás) 1 fő 3 fő 4 fő 100 % 100 % 100 % Tanyagondnoki szolgálat (Makó, Deák F. u. 57.) 1 fő tanyagondnok 1 fő 100% Hajléktalanellátás Éjjeli menedékhely Nappali melegedő (Makó, Ardics tanya 2.) 22 férőhely 30 férőhely 1 fő szociális munkás 1 fő szociális munkás 1 fő 1 fő 100 % 100 % Családok Átmeneti Otthona (Makó, Teleki u. 10/B) 14 férőhely 1 fő szociális munkás családgondozó, 1 fő felsőfokú csecsemő és kisgyermek gondozó, 1 fő gyógypedagógiai 3 fő 100 % 14

15 Bentlakásos gondozási szolgálat asszisztens 1 fő pedagógus, szakképesítése folyamatban 1 fő képzésre bejelentve Időskorúak gondozóháza (Makó, Deák F. u. 57.) Bölcsődei szolgálat 32 férőhely 1 fő vezető (szociális munkás, ápolónő) 5 fő szociális gondozó 1 fő szociális asszisztens 1 fő 5 fő 1 fő 100 % 100 % 100% Belvárosi Bölcsőde (Makó, Kálvin tér 6.) 40 férőhely 1 fő vezető (felsőfokú csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő felsőfokú csecsemő-és kisgyermekgondozó 7 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő 8 fő 100 % 100 % Újvárosi Bölcsőde (Makó, Justh Gy. u. 32.) 30 férőhely 6 fő gondozónő (csecsemő- és kisgyermekgondozó) 1 fő szakképzetlen 7 fő 85,71% Helyettesítés rendje Valamennyi szakdolgozó munkaköri leírásában meghatározásra került a helyettesítés rendje. Hosszan tartó betegség, vagy egyéb hosszú távollét esetén a helyettesítésről az intézményvezető átirányítással, túlóra elrendelésével munkaidőben vagy azon kívüli helyettesítéséről gondoskodik. A Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatnál foglalkoztatott diplomás szociális munkások egymást helyettesítik. A családgondozók esetenként helyettesítik a Családok Átmeneti Otthonában foglalkoztatott diplomás munkatársakat is. Tanyagondnokot távolléte alatt az intézményben foglalkoztatott gépkocsivezető helyettesíti. Makó,

16 16 Rózsa Istvánné intézményvezető

17 1 Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény (Áht.), valamint annak felhatalmazására és végrehajtására kiadott, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet (Ámr.), továbbá az ágazati külön törvények: az egészségügyről szóló évi CLIV. Tv. (Eü.), a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv. (Sztv.), a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. Tv. (Gyvt.), a közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. (Közokt.), és a kapcsolódó egyéb jogszabályok rendelkezéseinek figyelembe vételével az Egyesített Népjóléti Intézmény szervezeti felépítésének és működésének rendje ezen Szervezeti és Működési Szabályzatban kerül meghatározásra. I. fejezet Az intézmény alapítása, felügyelete Az intézmény neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Az intézmény nevének hivatalos rövidítése: ENI Az intézmény székhelye: Makó, Béke u. 9. Az intézmény postacíme: 6900 Makó, Béke u. 9. Az intézmény jogállása: Helyi önkormányzati költségvetési szerv, önálló jogi személy (Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. tv. (Ptk.), Áht., Ámr.) Az intézmény alapítása, alapítói jogkör gyakorlása: Az intézmény alapítása Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete át nem ruházható hatáskörébe tartozik. [A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv.(ötv.)] Alapító okirat száma, kelte: Az alapító okirat száma: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 82/2009. (III.25.) MÖKT sz. határozata Az alapító okirat kelte: Az alapító okirat hatályba lépésének időpontja: március 25. Az intézmény fenntartó, felügyeleti szerve: Makó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Az intézmény ellátási területe: Makó város közigazgatási területe Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Nappali melegedő vonatkozásában: Ferencszállás, Klárafalva, Királyhegyes, Kiszombor Családok Átmeneti Otthona vonatkozásában: Ambrózfalva, Apátfalva, Csanádalberti, Csanádpalota, Ferencszállás, Földeák, Királyhegyes, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Magyarcsanád, Maroslele, Nagyér, Nagylak, Óföldeák, Pitvaros II. fejezet

18 2 Az intézmény feladata Az intézmény állami feladatként ellátandó alaptevékenysége, alapfeladatai: egészségügyi alapellátás körében: - védőnői ellátás (Az egészségügyről szóló évi CLIV.tv., A területi védőnői szolgálatról szóló 5/1995.(II. 8.) NM. rend.) - iskola-egészségügyi ellátás (Az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997.(IX. 3.) NM. rend.) szociális alapellátás körében: - tanyagondnoki szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - családsegítés - jelzőrendszeres házi segítségnyújtás - nappali ellátás: - idősek klubja - nappali melegedő szociális szakosított ellátás körében: - átmeneti ellátás: - időskorúak gondozóháza - hajléktalan személyek éjjeli menedékhelye és átmeneti szállása (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. tv.) gyermekjóléti alapellátás: - gyermekjóléti szolgáltatás gyermekek napközbeni ellátása: - bölcsőde gyermekek átmeneti gondozása: - családok átmeneti otthona (A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv.) Civil Szervezetek Klubja működtetése Alaptevékenységen belül kiegészítő, kisegítő tevékenysége: Az alaptevékenység feltételeként rendelkezésre álló, e célra csak részben lekötött személyi és anyagi kapacitások fokozott kihasználásával, annak mértékéig végezhet az alaptevékenység sérelme nélkül. Az intézmény alapfeladatait a székhelyen és az alábbi telephelyeken látja el: Gyermekjóléti alapellátások: Belvárosi Bölcsőde Kálvin tér 6. Újvárosi Bölcsőde Justh Gyula u. 32. Családok Átmeneti Otthona Teleki u. 10/B Személyes gondoskodást nyújtó alap és szakosított ellátások: Házi gondozás, Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás Béke u. 9. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Deák F. u. 57.

19 3 I. sz. Idősek Klubja Királyhegyesi u. 24. II. sz. Idősek Klubja Munkás u III. sz. Idősek Klubja Deák F. u. 57. Nappali Melegedő Ardics tanya 2. Időskorúak Gondozóháza Deák F. u. 57. Éjjeli Menedékhely Ardics tanya 2. Egészségügyi alapellátások: Védőnői Szolgálat, Tanácsadók Kórház u. 2. Justh Gy. u. 25. Kálvin u. 24. Iskola-egészségügyi Szolgálat Szent János tér 19. Az intézmény vállalkozási tevékenységének köre, mértéke: Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem folytathat. Közhasznú vagy gazdasági társaságban való részvétel: Az intézménynek közhasznú társaságban, vagy gazdasági társaságban nincs érdekeltsége. Feladatmutatók megnevezése, köre: Házi segítségnyújtás: Nappali szociális ellátás: (Királyhegyesi utcai, Munkás utcai, Deák Ferenc utcai Idősek Klubja, Nappali Melegedő) Átmeneti elhelyezést biztosító ellátás: (Éjjeli Menedékhely, Családok Átmeneti Otthona) Egyéb szociális ellátás szállásnyújtással: (Időskorúak Gondozóháza) Bölcsődei ellátás: (Kálvin téri és Justh Gyula utcai bölcsőde) körzetek száma (db) (10 körzet) férőhelyek száma (db) (120 férőhely) férőhelyek száma (db) (36 férőhely) férőhelyek száma (db) (32 férőhely) férőhelyek száma (db) (70 férőhely) Az intézmény alapfeladatait az alapító okiratban meghatározott keretek között, a vonatkozó ágazati jogszabályoknak, szakmai szabályoknak, a fenntartó, felügyeleti szerv döntéseinek megfelelően végzi. III. fejezet Az intézmény szervezete

20 4 Az intézmény szervezeti felépítését az 1. sz. melléklet ábrája mutatja be. Az intézmény belső szervezeti egységekre tagolódik: Szervezeti egységek megnevezése: Bölcsőde Védőnői Szolgálat Iskola-egészségügyi Szolgálat Nappali Gondozói Szolgálat Bentlakásos Gondozói Szolgálat Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Étkeztetési Szolgálat Gazdasági Ellátó Szolgálat Magasabb vezető beosztású munkakör megnevezése, jogállása, feladata: Intézményvezető Az intézmény élén egyszemélyi felelős intézményvezető áll, aki irányítási, vezetési, szervezési, ellenőrzési jogosultsággal és felelősséggel működteti az intézményt. Jogállása: Az intézményvezető magasabb vezető beosztásúnak minősül. Kinevezés és megbízás rendje, munkáltatói jog gyakorlása: Az intézmény vezetőjének kinevezése, és vezetői megbízása az önkormányzat képviselő-testületének kinevezési jogkörébe tartozik. Az egyéb munkáltatói jogköröket a polgármester gyakorolja felette. Feladata: Alapvető feladata: - a fenntartó, felügyeleti és finanszírozó szervek rendelkezéseinek megfelelően a tervező, szervező operatív irányító és ellenőrző tevékenység során az intézmény működését és fejlődését biztosító alapvető célok meghatározása, - a feladatok végrehajtására legalkalmasabb működési szervezet kialakítása, - az intézmény szakmai tevékenységéhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megfelelő szintű biztosítása. - Az intézményvezető feladata a döntési jogkörébe utalt pénz-eszközök feletti racionális gazdálkodás irányítása és folyamatos ellenőrzése. (Munkafolyamatba épített és vezetői ellenőrzés útján). Felelős: - Az intézmény folyamatos működésének biztosításáért. - Az ellátottak és gondozottak megfelelő szintű ellátásáért. - A saját maga által tett intézkedésekért és az átruházott hatáskörben vezető, vagy beosztott munkatársai által tett intézkedések ellenőrzéséért, beszámoltatásáért, a jogszabályok és felsőbb szervek utasításainak megfelelő végrehajtásáért. - Az intézményvezető gondoskodik a szakmai munka színvonalának folyamatos emeléséről, biztosítja a szakmai továbbképzéseken való részvételt. Intézményvezető helyettesítési rendje: Az intézményvezetőt akadályoztatása vagy távolléte esetén a nappali ellátást irányító vezető gondozónő helyettesíti. Vezető beosztású munkakörök megnevezése, jogállásuk, feladatkörük:

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Alapító Okiratának és szakmai programjainak

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 40/2007.(VII.20.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I.2-92/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete Szociális Bizottság MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: ENI Szervezeti és Működési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete

31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete 31/2002. (VII.26.) sz. önkormányzati rendelete a rendszeres és rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról, valamint az egyéb gyermekvédelmi ellátási formákról szóló 67/1997. (XII.29.) sz. önk. rendelet módosításáról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I.2-407/2009. Ea.: Csomor Ágnes/Szászné E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: ENI Szervezeti és Működési Szabályzatnak és szakmai programjainak módosítása.

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít.

Az önkormányzat a szociálisan és a gyermekvédelemre rászorultak részére személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatást és ellátást biztosít. PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2005. (IX. 30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról* Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 1 Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról 1 1 Egységes szerkezetbe foglalva: 27/2011.(XII.22.)

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2015. (..) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések

I. fejezet Általános rendelkezések Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2006. (IV. 25.) Hö. r e n d e l e t e a gyermekvédelem helyi rendszeréről 1 (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület a helyi

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Borsodnádasd Város Önkormányzatának 6/2009.(III.27.) számú rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény végrehajtásának helyi szabályairól, egységes szerkezetben

Részletesebben

I. cím A rendelet célja

I. cím A rendelet célja Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzata Képviselő Testületének 5/2007. /VI. 28./ Rendelete A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról Kömlő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete, a gyermekek védelméről

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését!

ALPOLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és hozza meg döntését! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZATÁNAK Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális szolgáltatásokról,

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete

Alapító Okirat. /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete /2006. (...) Kgy. sz. határozat 2. sz. melléklete Alapító Okirat Az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló módosított

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

I. A RENDELET HATÁLYA

I. A RENDELET HATÁLYA Kunpeszér Községi Önkormányzat 15/2005. (IV. 15.) sz. rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjakról (Módosításokkal

Részletesebben

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3.

II. cím A rendelet hatálya 2. III. cím Személyes gondoskodást nyújtó ellátások formái 3. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igényléséről és a fizetendő térítési díjakról Kiszombor

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.: I. 2-460/2006. Üi.: Csomor Ágnes/Szászné Rendelet-tervezet Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló helyi rendelet

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza:

Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján alábbi határozatot hozza: Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 17/2016.(II.24.) KT határozata A Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményegysége Szervezeti és Működési Szabályzata jóváhagyásáról

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat 1. sz. melléklet a 179/2014. (VII. 24.) önkormányzati határozathoz A Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. május 28-án kiadott 135/2014. (V.28.)

Részletesebben

Alapító okirat (egységes szerkezetben)

Alapító okirat (egységes szerkezetben) Alapító okirat (egységes szerkezetben) 1.) Az intézmény neve: Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Rövid neve: EESZI Törzsszáma: 638089 2.) Az intézmény székhelye: 6922 Földeák, Zárda u. 2. 3.)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok

Algyő Nagyközség Önkormányzat. Képviselő-testületének. 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok Algyő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 25/2012. (VIII.3.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÁTRASZENTIMREI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Az Önkormányzati Hivatal alapító okiratának kelte, száma, alapítás időpontja 1./ 10./2002. ( II.13.) sz. Kt. határozatával fogadta

Részletesebben

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET

Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (II.11.) számú ÖNKORMÁNYZATI RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról 1 1 Módosította: 5/2012.(II.14.) számú

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat

A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat A 112/2014. (IV. 25.) határozat 1. melléklete A Kazincbarcikai Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratát Módosító Okirat Kazincbarcika Város Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. december 19-én

Részletesebben

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e

Fehérgyarmat Város Önkormányzat. 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e Fehérgyarmat Város Önkormányzat 8/2004.(IV.1.) Önk. r e n d e l e t e a gyermekvédelmi és szociális személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Fehérgyarmat

Részletesebben

Intézmény bemutatása

Intézmény bemutatása Intézmény bemutatása A Szivárvány Bölcsőde és Védőnői Szolgálat jelenleg egy székhelyen és két telephelyen működik. Az intézmény élén egy vezető áll, akinek a munkáját egy gazdasági vezető, egy élelmezésvezető,

Részletesebben

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3)

(2) szolgáltatásokra terjed ki. (3) Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2004.(II.16.), 4/2005.(I.28.), 37/2005.(VI.8.), 8/2006.(II.20.), 29/2006.(IX.1.), 2/2007.(I.31.), 18/2007.(IV.12.), 7/2008.(I.30.), 22/2008.(IV.30.),

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. november 29-i rendes ülésére 5. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 29-i rendes ülésére Tárgy: A szociális szolgáltatásokról szóló 22/2003. (VIII.

Részletesebben

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat. Az étkeztetés célja, feladata Az intézmény neve: Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő- testületének Gondozási Központ, Családsegítő és Védőnői Szolgálat Telephely: 5932 Gádoros, Fő utca 30. Étkeztetés Szakmai Programja A szakmai

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 17/2012. (VI.25.) önkormányzati rendelete 1 a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról

Részletesebben

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete

Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete Sárpilis Község Képviselő-testületének 21/2013 (XII.30) önkormányzati rendelete A gyermekvédelmi támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Sárpilis Község Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére 6. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok

Részletesebben

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e

Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e Hortobágy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. (IV. 28.) Hö. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokról (a módosításokkal egységes szerkezetben) A képviselő-testület

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: I. 2-303/2009. Üi.: Csomor Ágnes Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Búza Utcai Bölcsőde szakmai programjának

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011.

Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia. Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. Szervezeti és Működési Szabályzat Alkohol-Drogsegély Ambulancia Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása Sümeg és kistérsége 2011. 16 Általános bevezetés a. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja Rögzítse

Részletesebben

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2016.(V.31.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. A rendelet hatálya Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2015. (XI.25.) Önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő intézményi térítési

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének. 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzata képviselő-testületének 22/2010. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Csömör Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014.február 13-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 30/2014.(II.13.) határozat a Alapító Okiratának módosításáról 1.) Kunszentmárton

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budakeszi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete Budakörnyéki Önkormányzati Társulás által fenntartott HÍD Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat által biztosított

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben

A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben A L A P Í T Ó O K I R A T a módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 8. (2)

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

I. FEJEZET. A rendelet hatálya

I. FEJEZET. A rendelet hatálya 1 JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2008. (II.28.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó, gyermekjóléti alapellátásokról és az igénybevétel feltételeirıl, valamint a fizetendı

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 2/2006.(II.10.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatás helyi szabályozásáról

Részletesebben

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A R. 9. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 42/2011. (IX.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi és szociális ellátásokról szóló 13/2000. (III. 17.) önkormányzati

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya

I. Fejezet. Eljárási szabályok, a törvény hatálya Bag Nagyközség Önkormányzat képviselő-testületének 2/2015. (II.16.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és egyes személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Bag Nagyközség

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben