BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ 2013. ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA"

Átírás

1 Dél-kelet Magyarországon működő MENTÁLHIGIÉNÉS EGYESÜLET Fenntartó székhelye, levelezési címe: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06-66/ Honlap: Ikt.szám: MSZ 5/2013. A BÉKÉSI MENTÁLHIGIÉNÉS SZOLGÁLAT SZENVEDÉLYBETEGEK KÖZÖSSÉGI ALAPELLÁTÁSÁNAK BÉKÉSI KISTÉRSÉGI SZINTŰ ÉVI SZAKMAI PROGRAMJA

2 TARTALOM 1.A szenvedélybeteg közösségi ellátás a Békési Kistérségben történő létrehozásának indoklása, a szolgáltatás célja, feladata 3. oldal 2.A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása 13. oldal 3.A szakmai program megvalósítása várható következményei, eredményessége, az ellátórendszerben betöltött szerepe 22. oldal 4. A más intézményekkel történő együttműködés módja 31. oldal 5. A szolgáltatás megkezdése előtt megtett előkészítések leírása 32. oldal 6. A szenvedélybeteg célcsoport demográfiai mutatói a Békési Kistérség, szociális jellemzői, ellátási szükségletei 33. oldal 7. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége, nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek 41. oldal 8. A szenvedélybeteg közösségi ellátás igénybevételének módja, rendszeresség 42.oldal 9. Kapcsolattartási mód 43.oldal 10. A szenvedélybeteg közösségi ellátásának körében ellátottak jogvédelme, a szenvedélybeteg közösségi ellátásának körében ellátottak jogai és kötelezettségei a szenvedélybeteg közösségi ellátásátvégzők jogai és kötelezettségei 43. oldal 11. A intézményre vonatkozó szakmai információk, különösen a személyes gondoskodást végző személyeknek a létszáma, szakképzettség szerinti megoszlása, az SZMSZ-ben meghatározott szervezeti bontásban 46. oldal Kötelező mellékletek Megállapodás Házirend Nem kötelező mellékletek Szolgáltatás bevételeinek, kiadásainak tervezett alakulása SzMSz-ből Szervezeti felépítés és személyi hierarchia Potenciális együttműködő partnerek Együttműködési megállapodás minta 51. oldal 55. oldal 64. oldal 69. oldal 73. oldal 86. oldal 2

3 Most van itt az idő, MA még megállítható, ne mondhassuk azt HOLNAP, hogy már késő, bármit is tenni, TEGNAP kellett volna. Az integrált intézmény neve: Békési Mentálhigiénés Szolgálat Szenvedélybetegek Közösségi Alapellátása A fenntartó neve: Mentálhigiénés Egyesület A fenntartó székhelye, a központi ügyintézés helye: 5630 Békés Borosgyán u. 1/1 Az intézmény székhelye, levelezési cím: 5630 Békés, Újváros, Borosgyán u. 1/1. A szakmai programot az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 5/A.. és az NRSzH iránymutatásai alapján készítettük el. Összhangban van az egységes szerkezetbe rendezett évi III. törvény 65/A. -val és az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 39/J. -val Szakmai programunk illeszkedik a 2011-ben felülvizsgált Békés Megye Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához, Békés Város jelenleg hatályban lévő Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójához és összhangban van a Békési kistérségi fejlesztésekkel Feladatellátási Szerződéssel rendelkezik az ellátás. 1. A szolgáltatás célja, feladata A szenvedélybeteg közösségi ellátás létrehozásának indoklása A Mentálhigiénés Egyesület, mint segítőfoglalkozásúak szakmai szervezete, a pszichiátriai, a szenvedélybetegek és hozzátartozóik, a segítőfoglalkozásúak lelki egészségét védő, hiánypótló szolgáltatások érdekében jött létre 2000-ben. A szenvedélybetegek közösségi alapellátásának létrehozását az SzCsM és az OFA is pályázattal támogatta ban; Szociális szolgáltatások évi fejlesztése Szenvedélybetegek közösségi ellátása Ügyiratszám: / Szerződés száma: valamint Civil szervezetek foglalkozási kapacitásának tartós növelése OFA/2006/CSZFKN/6125/0029. A Békés városi székhelyű Mentálhigiénés Egyesület működésének hatodik évében, július 1-én indította a szenvedélybetegek közösségi ellátását, Békés város ellátási területén. A feladatellátásához irodákat bérelünk az Önkormányzat által működtetett Civil Házban, Békés Múzeum köz 1. sz. alatt. Az irodák felújítását, berendezését a fenntartó pályázati támogatásokból fedezte között 102 fő szenvedélybeteget vettünk gondozásba ben a nagy érdeklődés hatására az ellátási területet kibővítettük a környező községekkel (Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer) től folyamatosan bővült az ellátást igénybevevők köre, így 2008-ban a jelenlegi ingatlan beruházása történt és július 1-től az Egyesület székhelye: Békés, Borosgyán u. 1/1. A jelenlegi ingatlan teret nyújt a már meglévő szenvedélybeteg,- pszichiátriai beteg közösségi ellátásnak, és a szenvedélybeteg,- pszichiátriai beteg nappali ellátásnak, valamint a későbbiekben induló fejlesztő-felkészítő foglalkoztatásnak is. 3

4 Eddigi szolgáltatásaink rövid ismertetése: Szolgálatunk a Békési Kistérség településein (Békés, Doboz, Mezőberény, Köröstarcsa, Murony, Kamut, Csárdaszállás, Tarhos, Bélmegyer) látja el a szenvedélybetegek közösségi gondozását. A kistérség 633,89 km², lakosság száma 390. ezer fő. A Kistérség a leghátrányosabb kistérségek közé tartozik. Ez által a településekre jellemző az igen magas munkanélküliség, az egészségügyi problémák megnövekedése, illetve az, hogy a fiatal munkavállalók elvándorolnak más térségekbe, megyékbe. Az egyedül maradt hozzátartozók pszicho-szociális állapota romlik, melynek gyakori következménye a megemelkedett mentális betegségek száma. Tekintve, azt, hogy a 2008-ban bekövetkezett gazdasági válság hatásai a mai társadalmi viszonyokban is érzékelhetőek, bizonytalanná vált a családok megélhetése, tovább nőtt a munkanélküli ráta valamint a társadalmi értékek jelentősége csökkent, ami még tovább erősíti az addiktológiai problémák előfordulását. Az ellátási területünkön a Q 43- Q45-be tartotó betegek száma 36 fő, az ellátási esetek száma 102. Forrás: évi befogadási pályázat 5. sz. melléklet Térségünkben jellemző a kettős mentális kórképpel rendelkezők száma. Mivel a pszichiátriai problémák elfogadottsága nagyobb, a pszichiátriai gondozót többen keresik meg e tünetek valamelyikével. A szakorvosok visszajelzései alapján megállapítható, hogy, míg a szenvedélybetegség megléte ellen tiltakoznak, addig a pszichiátriai tüneteket kezeltetik. Így a térségünkben lévő diagnosztizált szenvedélybeteg száma kevesebb a valós adatoknál. Az ellátási területünkön jelenleg a szociális alapellátás szakembereitől, a pszichiáter szakorvostól, lakosságtól érkező visszajelzések alapján szerfogyasztási problémával küzdő, esetleg diagnosztizált is betegek száma közel 200 fő. Havi 15 fő delegálásából 5 fővel sikerült tényleges kontaktust kialakítani és ebből általában 1 fővel sikerül megállapodást kötni. 14 fő továbbra is ellátatlan marad havonta, így kb. 168 fő, az a jelenleg, 2011-ben a látókörünkben potenciális ellátottnak számít. Az előző évek tapasztalatai alapján a megállapodások számának növekedésének ellenére a potenciálisan ellátandók száma a közösségi munkacsoport professzionális feltérképezéseinek köszönhetően folyamatosan nő, így 2012-re kb. 200 fő lesz. Szenvedélybeteg közösségi ellátásunkban között összesen 221 fővel kötöttünk megállapodást. Békési kistérségben nincs más intézmény a Mentálhigiénés Szolgálaton kívül, amely szenvedélybetegek közösségi ellátását nyújtaná. A kistelepüléseken élők hozzánk fordulnak segítségért, mivel közvetlen lakókörnyezetükben ez könnyen elérhető szolgáltatás. Valamint az eddigi ellátási területen kívüli kistérségbe tartozó településekről újabb közösségi munkacsoporttagokkal is van igény az együttműködésre, így kértük a működési engedélyünk kiterjesztését a Szarvasi kistérségre. 4

5 Megállapodás alapján ellátásban részesülők és a potenciális ellátandók aránya: ellátottak száma potenciális ellátandók Összességében szolgáltatásaink iránt nagy az érdeklődés és az aktív részvétel. Ez is indokolja a szenvedélybetegek közösségi alapellátásának folytatását, az ellátórendszerünk innovatív fejlesztését és kapacitásaink bővítését. Ellátási szerződésünk nincs az önkormányzattal, sem a kistérséggel tevékenységek összefoglalása: Ifjúsági munka: A gyermekvédelmi szakellátásban élő 18 éven aluli gyermekek illetve szegregált lakókörnyezetben élő, többségében roma fiatal, középiskolásnak nyújtottunk iskolai színtéren belüli és iskolai színtéren kívüli programokat, szolgáltatásokat: önsegítő tréning, sportnap, ártalomcsökkentés, alternatív közösségi tér működtetése, agressziókezelés. Családi gondnokság alatt álló pszichiátriai és addiktív problémával küzdők felkutatása, gondozásba vételük ösztönzése. Rehabilitációs foglalkoztató tárgyi feltételeinek kialakítása, biotermelő és egyéb kulcskompetencia fejlesztő képzések megvalósulása, ökológiai gazdálkodás engedélyeztetéséi eljárása. Ügyfeleink terápiás foglalkoztatásához kidolgozásra került a BioMenta és a HobbyMenta foglalkoztatási projekt, benne a tevékenység, tárgyi eszköz beszerzés és próbamunkák végzése után, től ezen projektjeinket elindítottuk. Az önkéntesek foglalkoztatási programjának kidolgozása, melyhez önkéntes nyilvántartási számmal már rendelkezünk (Nyisz.: 0930). A Békés város K.E.F hálózati tevékenység tovább fejlesztése, működtetése érdekében pályázati forrás szerzés. Működtetés biztosítása: bútor, fejlesztő eszközök, szolgálati kerékpárok, számítástechnikai gépek, irodatechnikai gépek beszerzése (elavultak, elromlottak cseréje), szoftver beszerzése, ingatlan állammegóvása és karbantartása. Nyitott nap: szolgáltatások élményszerű bemutatása az év egy napján az érdeklődő háziorvosoknak, egészségügyi/szociális/oktatásügyi munkatársaknak, a helyi képviselőtestület tagjainak. 5

6 Megvalósult gondozási és ártalomcsökkentő programjaink: szeptemberében indult a színjátszó kör, mely október 14-én a Dél- Alföldi Regionális Amatőr Színjátszó Találkozón 3. helyezést ért el csapatunk Szívvel-lélekkel Amatőr Festmény Vándorkiállítás rendezvényen vettek részt klienseink KAB-RE 09-B-0012 Gubancoló, avagy önsegítő közösségépítés önsegítő önismereti tréning KAB-RE 09-C Megtett lépés-komplex képzés a fenntartható fejlődésért Bio növénytermesztési alapképzés KAB-PR-09-B 0042 Tiszta Tér szertelen szabadidő Békésen ártalomcsökkentő programok valósultak meg az állami gondoskodásban nevelkedő gyermekek részére KAB- KP- 09-A 0010 Támasz-Téka avagy hálózatunk él és élni akar címmel kortársoktatást tartottunk 8. osztályos tanulóknak TÁMOP / Mosolytréning Agressziókezelés, önismeretfejlesztés a Békés megyei szakellátásban élő 18 éven aluli gyermekek és szüleik részére Építő veszteségeink- Az elengedés lélektana Sziszek Margit szakpszichológus előadásában egészségfejlesztő közösségi program a lakosság számára Békés Városi Püski Sándor Könyvtárban Megtart-lak Program a békés családi fészekért című pályázati program, keretében ártalomcsökkentő tevékenységet szerveztünk Köröstarcsán és Békésen rekreációs programok ellátottaink részére (kézművesség, aktív kikapcsolódás: farsangi,- karácsonyi ünnepség, hajókirándulás, strandolás, kirándulás, múzeum látogatás) 1.1.A szolgáltatás célja, feladata A szolgáltatás célja A szenvedélybetegek közösségi ellátásának célja a Békési Kistérség településein élő, F10-F19 kóddal rendelkező, illetve e diagnózisokba nem besorolható, szenvedélybetegek nappali ellátás keretében történő gondozása. Főként alkohol és nikotinfüggő, kábítószerfüggő, szerencsejáték-függő, gyógyszerfüggésben, étkezési, táplálkozási zavarokkal, parafíliákkal, nemi identitás zavaraival és egyéb kóros szokások és impulzus-kontroll zavarokkal küzdő betegek (vásárlás, munka, étkezési zavarok, stb.) nappali ellátás keretében történő gondozása, gyógyulásuk, rehabilitációjuk, re-integrációjuk elősegítése, a helyi települési közösségbe történő beilleszkedésük támogatása, foglalkoztatásba való bekerülésük támogatása. A komplex pszicho-szociális rehabilitáció elősegítése kistérségben. A közösségi ellátásunk az önkéntességre és speciális segítő programokat, szolgáltatásokat nyújt; felvilágosító, tanácsadó, tájékoztató, kulturális, szabadidős, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok; eseti pályázati támogatásból az alacsonyküszöbű és ártalomcsökkentő szolgáltatásokat. 6

7 A szolgáltatás feladata Gondozás és pszicho-szociális rehabilitáció. - biztosítjuk a gondozás és a pszicho-szociális rehabilitáció, tanácsadás minden formáját, - foglalkoztatás és foglalkoztathatóság elősegítése - kulcskompetenciák, és szociális kompetenciák fejlesztése - motiválás az intézményen belüli, illetve kívüli közösségi életre - társadalmi re-integráció Hivatalos ügyek intézésének segítése - munkaügyi központokkal való konzultáció, támogatások igénylése Szabadidős programok szervezése - aktív szabadidős programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltése érdekében az ellátottak bevonásával Szakellátásokhoz való hozzájutás segítése. - Segítséget nyújtunk a szenvedélybeteg számára az egészségi és pszichés állapot javításában;meglévő képességek és készségek megtartásában, fejlesztésében; a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában, problémák megoldásában; az egészségügyi, egyéb szociális ellátáshoz való hozzájutásban. Speciális önszerveződő csoportok támogatása. - A szolgáltatás olyan hosszú távú, egyéni szükségletekre alapozott gondozást kínál, amely nagymértékben épít az ellátottak aktív és felelős részvételére, valamint a természetes közösségi erőforrásokra, őket is oktatva és támogatva. Személyi tisztálkodás és személyi ruházat tisztítása. Étel melegítésére, tálalására szolgáló feltételek biztosítása. a.)pályázati célok és részfeladatok évenkénti bontásban A pályázati program cél : szenvedélybetegek és hozzátartozóik komplex reintegrációs modelljének további fejlesztése a Békési kistérségben évi részcél: a jelenlegi tevékenység mellett, a 18 év alatti pszichiátriai és addiktív problémával küzdő fiatalok, családok felkutatása, gondozásba vételük ösztönzése évi részcél: szociális foglalkoztatás személyi, tárgyi feltételeinek kialakítása a kistérség több településén évi részcél: ellátási területbővítés és a telephelyek bővítése, nappali intézmények létrehozása Doboz, Mezőberény településeken Szenvedélybeteg ellátottak lakókörnyezeti gondozása a támogató hálózatok feltérképezésével és működtetésével. Alacsonyküszöbű szolgáltatás folytatása a pénzügyi feltétel megteremtése után: keretében: pihenő kontakt-helyiség és játszóház működtetése. Ifjúsági munka folytatása a pénzügyi feltétel megteremtése után: Lakásotthonban illetve szegregált lakókörnyezetben élő, többségében roma fiatal, középiskolásnak nyújtottunk iskolai színtéren belüli és iskolai színtéren kívüli programokat, szolgáltatásokat: önsegítő tréning, sportnap, ártalomcsökkentés, buli-segély, alternatív közösségi tér működtetése, agressziókezelés. Speciális célcsoport: gyermekvédelmi szakellátásban élő 18 éven aluli 7

8 gyermekek és szülők számára, szegregált lakókörnyezetben élő és roma gyermekek, középiskolai tanulók, kollégisták. Család-NET program folytatása a pénzügyi feltétel megteremtése után: térítésmentes számítógép és internet hozzáférést biztosítunk klienseink és hozzátartozóik számára, állás-és képzés keresés, önéletrajz készítés témában. Elterelő szolgáltatás folytatása, ennek érdekében pályázat benyújtása. A Mentálhigiénés Egyesület szeptember 1-től a Szociális és Munkaügyi Minisztérium engedélyével megelőző-felvilágosító szolgáltatást (elterelést) végez (Hivatkozási szám: MF/2008/1423/K). Ártalomcsökkentő tevékenység folytatása a pénzügyi feltétel megteremtése után: minden korcsoport körében óvszer, vitamin, ásványvíz kiosztását végezzük a megkeresés során, valamint a lelki egészségvédelemmel kapcsolatos információk átadását. A Békés város K.E.F hálózati tevékenység tovább fejlesztése, működtetése érdekében pályázati forrás-szerzés. A Dél-alföldi régió pszichiátriai és szenvedélybetegek ellátás szociális módszertani tevékenységnek a további folytatása. Szakmai tevékenységfejlesztésben (kutatás, fejlesztés) további aktív részvétel, NDI, Békés Megyei KEF, SZIME (Szociális Igazgatók Magyarországi Egyesülete, Békés megyei tagozata), POM (NCSSZI keretében működő országos pszichiátriai módszertani munkacsoport), AOM (NCSSZI keretében működő országos addiktológiai módszertani munkacsoport). Pályázati programok megvalósítása: KAB-EL-10-RE-0026 Lépésről lépésre komplex program a fenntartható fejlődésért Készségfejlesztéssel egybekötött biokertészeti alapismeretek szenvedélybetegek részére. KAB-ME-10-CS Megtart-LAK, program a békés családi fészekért Szenvedély és pszichiátriai betegségben érintett családok részére komplex ártalomcsökkentő és prevenciós programok a Békési Kistérségben. KAB-ME-10- GYV Trambulin, avagy ugrás a felelősségteljesebb életbe Gyermekvédelmi szakellátásban élő gyermekek részére prevenciós és ártalomcsökkentő tevékenységek. Beadott pályázataink: KAB-FF-11-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása A kategória: Alacsonyküszöbű szolgáltatást végző szervezetek és drogambulanciák kezelésbe kerülést elősegítő programjainak kiegészítő működési támogatása, humánerőforrás fejlesztése Projekt címe: "Együtt, érted?!" KAB-FF-11-D-387 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatására "D" kategória: A szenvedélybeteg ellátás területén szolgáltató szervezetek intézményi feltételeinek, infrastrukturális fejlesztésének támogatása. Projektcíme: Békés Mentaintézményi-fejlesztéseink KAB-FF-11-C-382 Szenvedélybetegek felépülési folyamatának támogatása C kategória: Differenciált ellátást nyújtó, speciális szükségletű csoportok ellátását biztosító rehabilitációs programok fejlesztése és a józan szenvedélybetegek re-szocializációját, re- 8

9 integrációját elősegítő programok támogatása. Projekt címe: Menta-Téka kompetencia alapú fejlesztés a társadalmi hasznosság elérése érdekében KAB-ME-11-B-1010 Kábítószer prevenciós programok támogatására B kategória:a családi rendszer megerősítését, a szülői készségek fejlesztését szolgáló univerzális, célzott, javallott programok támogatása. Projekt címe: Megóv-LAK - családi kohézió megteremtése a szertelen életért KAB-ME-11-C-1074 Kábítószer prevenciós programok támogatására C kategória: Helyi közösségi erőforrásokra támaszkodó programok, kezdeményezések támogatása, amelyek vonzó alternatívát jelenthetnek a szerhasználattal szemben a szabadidő eltöltés, a gyermekvédelmi intézményrendszer, a büntető-igazságszolgáltatás intézményei, az internet és más médiumok, munkahelyszíntereken. Projekt címe: Szertelen út az Élethez Modellprogramokkal rendelkezünk. Kidolgoztuk a Hobby-Menta projektet melynek célja a kézügyesség fejlesztő és a kézműves csoportfoglalkozásokon elkészült egyedi alkotások, termékek előállítása majd az egyesület vállalkozói tevékenység keretében történő értékesítése. Bio-Menta projekt keretében biokertészeti tevékenységet végezhetnek a földterültünkön, önkéntes munkában Az intézményen belüli szociális foglalkoztatás elindítása, működtetése. Az egyesület Békés, Sebők-kertben lévő m 2 es biokertészetében a rendelkezésre álló pénzügyi feltétel megteremtésétől függően zöld gondozás biogazdálkodási tevékenység végzése. A növénytermesztéshez, kézművességhez szükséges további eszközök beszerzése. Foglalkoztatás előkészítése: Szociális intézményen belüli foglalkoztatás keretében - Üzleti terv-készítés - kézműves foglalkoztatás előkészítése Békés városban - távmunka munkahelyek előkészítése Murony, Kamut, Tarhos, Bélmegyer - Szakmai program-készítés, - Szociális foglalkoztatás engedélyeztetése Helyi gondozó és gondozóhálózat kiépítése: távmunka keretében foglalkoztatott pályázatíró segítőkkel és önkéntesekkel. Felnőttképzési programok indítása: szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, civil szervezeteknek, segítőknek, a lakosságnak. Egészségbarát munkahely szolgáltatások bevezetéséhez a pénzügyi feltétel megteremtése. Felnőttképzési intézményi akkreditáció és képzési programok biztosítása szenvedélybetegeknek, pszichiátriai betegeknek, civil szervezeteknek, segítőknek, a lakosságnak A szenvedélybeteg közösségi ellátás telephelyek kiterjesztése a kistérség valamennyi településére. Új nappali intézmények létrehozása Doboz, Mezőberény településeken. 9

10 b) Ellátási területek Szolgálatunk a Békési Kistérség településein látja el a szenvedélybetegek közösségi gondozását. A kistérség 633,89 km², lakosság száma fő. Elsődleges ellátási terület (település és lakosságszám): Békés városa, az egykori járásközpont, jelenleg kistérségi központ, 9 településsel. Békés lakosság száma fő, város Másodlagos ellátási területen egy város: Mezőberény és hét község található: Murony, Tarhos, Bélmegyer, Csárdaszállás, Doboz, Köröstarcsa, Kamut. A kistérség települései Békésről percen belül közúton megközelíthetőek; a 47-es út Mezőberény,- Köröstarcsa, - Csárdaszállás jó minőségű, az egyéb közutak igen rossz minőségűek; a tömegközlekedés ritka és drága. A kerékpárút-hálózat a nagyobb települések között, Békési centrummal, kiépítés alatt van. Békésen a vasúti közlekedés megszűnt. Közúti távolságok a kistérség települései között: Békés- Murony: 7,5km, Békés- Kamut: 12,5km, Békés- Tarhos: 8,5km Békés- Bélmegyer: 15km Békés- Doboz: 15km Békés- Mezőberény: 11km Békés- Köröstarcsa: 17km Békés- Csárdaszállás: 19km. c) A szolgáltató működési területén klienseket fogadó helyiség bemutatása A Mentálhigiénés Egyesület 2008 novemberében vásárolt egy ingatlant Békésen, a Borosgyán u. 1/1. szám alatt. Az ingatlan esztétikai átalakítások után befogadó képessé vált mind a szenvedély- és pszichiátriai beteg közösségi ellátás, mind pedig a szenvedély- és pszichiátriai betegek nappali ellátás és terápiás jellegű foglalkoztatás számára. Settlement jellegű, minden korosztály számára befogadó és szolgáltatást nyújtó házként működünk. A ház akadálymentesített, így nem jelent problémát a mozgássérült ellátottak gondozás sem. Az ingatlanban külön van a szenvedélybeteg és pszichiátriai beteg nappali ellátását biztosító többfunkciós helyiségek. A személyzeti irodákban folyik az ügyviteli, adminisztratív munka. A konzultációs szoba teszi lehetővé négyszemközti segítő beszélgetéseket, a pihenést, illetve igény szerint az elsősegély ellátást, és az egészségügyi szűréseket (vérnyomás mérés) lehetőségét. Az alacsonyküszöbű ellátás keretében ez a helyiség látja el a Drop in szoba funkcióját is. Ezek mellett a kliensek fogadására a kistérségben három helyszínen van lehetőségünk a Városi Humánsegítő és Szociális Szolgáltatóval való együttműködésben: Mezőberény Petőfi S. u. 27., Murony, Arany J. u. 8., Köröstarcsa Kossuth tér 2. A nappalik mellett található külön-külön az akadálymentesített női- és férfimosdó, mely alkalmas a tisztálkodásra és a ruhatisztításra is. A fürdőszobákban kialakított zuhanyzók teszik lehetővé az egyéni tisztálkodást. A mosó- és szárítógépek szintén ezen helyiségekben találhatóak. Mindkét mosdóban található 2-2 db WC és 1-1 zuhanyzó. A konyhai felszerelés által biztosított az étel megmelegítése, tálalása és helyben való elfogyasztása. A konyha felszereltsége tartalmazza a konyhabútorokat, villany tűzhelyet, hűtőszekrényt, mikrohullámsütőt, a háromfázisú mosogatáshoz szükséges eszközöket. A ház Alternatív Közösségi tere ad lehetőséget az ügyfélgép használatára, a napi sajtó megismerésére, közösségi élet megélésére, kézműveskedésre, drogalternatívát nyújtva, minden korosztálynak. Az ingatlan alsó szintjén található oktatóterem, mely helyet biztosítása a képzések, rendezvények, kézműves tevékenységek számára. 10

11 Helyiség Munkaterület Pszichiátriai nappali klub 17,5 m 2 -es helyiség (5m x 3,5 m) Szenvedélybeteg nappali klub 18,6 m 2 -es helyiség (4,3m x 4,2 m) Konzultációs szoba, Drop in szoba, 7,14 m 2 -es helyiség (2,1m x 3,4 m) Elsősegélynyújtó-hely Oktató és kreatív terem 20,68 m 2 -es helyiség (4,7m x 4,4 m) Alternatív Közösségi Tér 10,5 m 2 -es helyiség (3,4 m x 3,1 m) Raktár 2,76 m 2 -es raktár (1,5 m x1,8 m) Személyzeti iroda emelet jobbra 16,8 m 2 -es helyiség (3,5 m x 4,8 m) Személyzeti iroda emelet balra 8,83 m 2 -es helyiség (1,98 m x 4,5 m) Irattár emelet 3,94 m 2 -es helyiség (2,7 m x 4,8 m) Személyzeti pihenő 7,75 m 2 -es helyiség (2,7 m x 2,9 m) Az ingatlan emeletén személyzeti irodák találhatóak. A külső, fedett terasz, a tágas udvar a közösségi élet szabadtéri színtere. Fogadó helyiségeink rendelkeznek azon szükséges tárgyi irodai eszközök, szakkönyvek, fejlesztő eszközök stb.) A munkatársak céges mobiltelefonon is elérhetők, internet biztosított az ügyfeleknek is. Az alapellátási hálózatnak igen jelentős a szerepe a tartós bentlakásos elhelyezések egy részének megelőzésében, illetve abban, hogy azok igénybe vételére csak a legszükségesebb esetekben kerüljön sor. Az idősek, a fogyatékkal élők, a pszichiátriai és szenvedélybetegek valamint a hajléktalanok tekintetében is sokat tehet egy jól kiépített alapellátási hálózat a megszokott környezetben tartás érdekében. A segítségre szoruló személy, illetve családja számára nyújtott individuális szolgáltatásokkal elérhető, hogy a bentlakásos intézménybe csak az önmaga ellátására valóban képtelen személy kerüljön. Így a segítségre szorulók önállóságának és kapcsolatainak megtartása mellett a szociális intézményhálózat hatékonyabban, racionálisabban működtethető, hiszen a bentlakásos intézményben elhelyezhetők száma adott. A város lakosságának egészségügyi problémáit vizsgálva megállapítható, hogy az szorosan összefügg a korstruktúrával, valamint a foglalkoztatási és szociális helyzettel, érződik az alacsony jövedelem miatti helytelen táplálkozás és életmód, valamint a szenvedélybetegségek főleg az alkoholizmus és a dohányzás hatása A szolgáltatás feladata A szenvedélybetegek közösségi alapellátásában védőfaktort jelentő támogató közösség kialakításán dolgozunk. A következő feladatokat kell biztosítani a közösségi alapellátás (Szt. 65/A. alapján) keretében: A lakókörnyezeti segítségnyújtás az önálló életvitel fenntartása céljából Főként a lakóhelyen, tartózkodási helyen látjuk el a rászorulókat. A mindennapi élet színterén (kocsma, játszóterek, szórakozóhelyek, művelődési programok, falunapok, koncertek) jelenünk meg standdal és állapotfelmérésekkel. A diszkrimináció-mentes ellátást biztosítjuk illetve az ellátás igénybevételére való ösztönzést. Folyamatos törekvésünk a szenvedélybetegekkel szemben tapasztalat előítéletes, sztereotip hozzáállások, az önhiba minősítés feloldása. 11

12 A meglévő képességek megtartása és fejlesztése Önellátási képességek szinten tartása, fejlesztése. Az addikció mértéktartó szinten tartása. Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolatteremtés,- és fenntartási képesség fejlesztése. Munkaerő-piaci kulcskompetenciák fejlesztése. Képzési motiváció fejlesztése. Munkavállalási képességek fejlesztése. Kapcsolatteremtő,- és fenntartó képességek fejlesztése, az egyéni támogató hálózat kialakítása érdekében. Önsegítő, társsegítő képesség fejlesztése. Egészségtudatosság kialakításának ösztönzése. Az életidő strukturált és tervezett beosztási képességének a fejlesztése. Szabadidő eltöltés időmenedzselési képességének a fejlesztése. A háziorvossal és a szakorvossal a kapcsolattartás Klienseink jelentős része rendszeres kapcsolatban áll egészségügyi ellátókkal. Az ellátás BNO kóddal történő igénybevétele miatt a szolgáltató és a kliensek is érdekeltek a pszichiáter szakorvos konzultáns felkeresésében. A szakorvos is érdekelt a beteglétszámának a növelésében, így kölcsönösen több oldalról támogatott a folyamat. A közösségi gondozók rendszeresen konzultálnak a szakorvossal és a háziorvossal. A pszichoszociális rehabilitáció Többszintű rehabilitációs folyamatban vesznek részt az ügyfeleink. Pszichiátriai, Mentálhigiénés: egyéni foglalkozásokon, tréningeken, klubfoglalkozáson, önsegítő csoportban biztosítjuk a sóvárgás, késztetés, motiváció, kényszer, hiányállapotnak a kliens számára egészséges, mértéktartó irányba történő terelését. Gyógypedagógiai irányban pedig az előforduló értelmi sérültség, demencia idegrendszert érintő képességvesztéseiből a memória, a figyelem, a megértés, írás-olvasás-számolás, szövegértés fejlesztése. Képzési: az ügyfeleink számára, megfelelő képzéseket biztosítunk, mely a munkaerő-piaci reintegrációjukat elősegíti. Foglalkoztatási: munkába álláshoz, munkafoglalkoztatáshoz szükséges készségek fejlesztését végezzük tréningek, klubok keretében is. Speciális terápiás munkahely: hónapok óta pályázunk olyan munkakörnyezet és elfoglaltság létrehozására, mely egzisztenciális támaszt, a társas kapcsolatok kiépítését és elmélyülését elősegíti illetve az egészségi állapotának javulását eredményezi. Szociális: anyagi szükséglet-kielégítés normalizálása - pl. eladósodott szociális helyzetének javítását elsősorban adósságkezelési terv készítésével/betartásával, jövedelemhez jutással, másodsorban a redisztributív ellátásból származó ellátáshoz jutással (gyógyszerkiváltás, megélhetéshez) törekszünk biztosítani; fontos, hogy a lakásfenntartásban havonta felmerülő kiadásokra a megfelelő összeg biztosítva legyen. Jogi: hamis vád elleni támogatás, gondnokság alá helyezés, gyám kijelölés, örökségből köteles részhez jutása esetekben segítség adása. Az orvosi és egyéb terápiás kezelésen, szűrővizsgálaton történő részvétel Egészségnap, Falunap keretében közösségi programokon, illetve egyéni foglalkozás keretében standard tesztek, becslőskálák, strukturált interjú alkalmazása történik egészségügyi szakemberekkel együttműködve - pszichiáter, addiktológus, házi orvos, klinikai 12

13 pszichológus. Vérnyomás-mérést biztosítunk az ügyfélfogadási térben, a rendezvényeken a klienseinknek. A megkereső programok szervezése A szenvedélybetegeket ott és akkor keressük, ahol, és amikor előfordulnak. Kocsma, szórakozóhely, művelődési ház, kietlen-elhagyott közösségi terek, játszóterek, lakótelepek. Alkalmazott módszerek: tereplátogatás az önkéntesek és a közösségi munkacsoport jelzései felhasználásával, falunap, állásbörze, rehabilitációs napon standdal történő részvétel, elterelést és pozitív alternatív programot ajánló ismeretterjesztő kiadványok által. Az ártalomcsökkentő programok szervezése A szenvedélybetegségek kialakulásában, fennmaradásában egyaránt találkozunk az egyéni pszichológiai kockázati és családi kockázati faktorokkal és a környezet megengedő attitűdjével. Az ellátásba történő integrációjukat nemcsak személyiség jellemzőik nehezítik, hanem a tapasztalt társadalmi áltolerancia, illetve megengedő beállítottság. 2. A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása, a létrejövő kapacitások, a nyújtott szolgáltatáselemek, tevékenységek leírása A megvalósítani kívánt program konkrét bemutatása Állapot és életvitel felmérés Állapot és életvitel felmérést készítünk, amikor feltérképezzük a kliens életmódját, életvitelét, életkörülményeit, megvizsgáljuk, hogy fellelhetők-e a fizikai közérzetet, egészséget rövidebb-hosszabb távon veszélyeztető rizikó faktorok, felbecsüljük, hogy vannak-e kondicionális hiányosságai, rendelkezik-e a korának és nemének megfelelő, a mindennapi tevékenységekhez szükséges vitalitási szinttel. A klienssel való kapcsolat létrejöttekor, megállapodás megkötésekor illetve életvitel, életkörülmény változása esetén állapot és életvitel felmérésre kerül sor. Az ellátásba kerülő klienseinkkel a megállapodás megkötése előtt kapcsolatba kerülünk a megkeresés során, ilyenkor megismerjük/felmérjük többek között az alábbi tényezőket: mindennapi életmód, lakhatás, szociális kapcsolatok, közösségi életben való részvétel, kommunikáció, problémamegoldás, stressz-terhelés/kezelés, betegséghez való viszonyulás, betegség ismerete, hozzátartozókhoz való viszonyulás, compliance, kríziskezelés. A megállapodás megkötése után a személyes célok felmérésére kerül sor, valamint a gondozási terv elkészítésének előkészületeire. 13

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010.

Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Szakmai beszámoló 2010. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 INTÉZMÉNYI IRÁNYULTSÁG, ÁLTALÁNOS INTÉZMÉNYI CÉLOK 3 REHABILITÁCIÓS IDŐ RÖVIDÜLÉSE MIATTI

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér

A kábítószer-probléma kezelésével összefüggő szolgáltatások fejlesztése pillér Szociális szolgáltatások modernizációja, központi és területi stratégiai tervezési kapacitások megerősítése, szociálpolitikai döntések megalapozása TÁMOP 5.4.1. Kiemelt projekt A kábítószer-probléma kezelésével

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása

Megvalósíthatósági tanulmány a. Kalocsa Város Önkormányzata Értelmi fogyatékosok otthonának kiváltása Megvalósíthatósági tanulmány a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program Bentlakásos intézmények kiváltása című pályázati felhívás A Szociális intézmények komponenséhez Kódszám: TIOP-3.4.1.A-11/1 Kalocsa

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

rita s) e rte Készítette: 2. LOT]

rita s) e rte Készítette: 2. LOT] A ta rsadalmi befogada st szolga lo fejleszte sek (TA MOP 5. prior rita s) e rte kele e se fu ggele k 2013. február 22. Készítette: Teller Nóra [Városkutatás HÉTFA 7. LOT] vezető értékelő ő Csite Andráss

Részletesebben

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban

A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban A foglalkozási rehabilitáció komplex szolgáltatási folyamata a hazai gyakorlatban I. Bevezetés: kutatási cél, definíciók Kutatásunk célja, hogy az azonosságok és különbségek feltárásának eszközével összehasonlítsuk

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală

Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală HURO/0901/165/2.3.1 Maradj az iskolában/ramai la scoala www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani kézikönyv 1 Maradj az iskolában /Rămâi la şcoală Módszertani

Részletesebben

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN

ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN ALTERNATÍV MUNKAERŐ-PIACI SZOLGÁLTATÁS EGYSÉGES SZOLGÁLTATÁS-MÓDSZERTAN Szerzők: Deák Éva Füzessy Józsefné Daróczy- Hajas Klaudia Hajas György Jásper Éva Kóródi Edit Pántya Erika Török Réka Valiczkó Éva

Részletesebben

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására

Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Stratégiai alternatívák kialakítása az egyes kistérségi, helyi szintű szociális, társadalmi problémák megoldására Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület és Sáránd Község Önkormányzata TÁMOP-5.1.1-11/1/B-2012-0006,

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT ALACSONYKÜSZÖBŰ SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. 1 Tartalom 1.

Részletesebben

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június

JELENTÉS. az AJB-2618/2012. számú ügyben. Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória. 2012. június NAIH nyilvántartási szám: 40689 JELENTÉS az AJB-2618/2012. számú ügyben Előadó: dr. Kozicz Ágnes, dr. Ottrok Viktória 2012. június Jelentés az AJB 2618/2012. számú ügyben Az eljárás megindítása Az idei

Részletesebben

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15.

Kutatási zárótanulmány Készítette: Rácz Kata Varjú Tamás Debrecen, 2008. február 15. A megváltozott munkaképességű emberek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő szolgáltatások leírása és a szolgáltatást nyújtó nonprofit szervezetek vizsgálata, típusalkotása Kutatási zárótanulmány

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika

Dr. Katonáné dr. Pehr Erika Dr. Katonáné dr. Pehr Erika A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében és kezelésében (Szülők szerepe, az iskola, a család felelőssége, a nevelés kérdései témakörben) 1.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért

Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegekért Szakmai beszámoló 2OO9 1 Tartalom 1. Bevezető 4 2. Tevékenységek 5 2.1 Drop-in (alacsonyküszöbű szolgáltatás) 5 2.2 Szenvedélybetegek nappali ellátása 6

Részletesebben