SZAKMAI PROGRAM 2011.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZAKMAI PROGRAM 2011."

Átírás

1 SZAKMAI PROGRAM 20.

2 . Módosítva: ELFOGADVA: SZEB határozat

3 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 5 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával 5 II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE 9 Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve 10 Az intézmény neve, székhelye (integrált szolgáltatások központja): XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat 10 Telephelyek 10 A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE 10 III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEG- HATÁROZÁSA 1. Elvek 2. Értékek IV.A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE 12 1.ÉLETFA Családsegítő Csoport 12 A szolgáltatás célja, feladata 12 Az ellátottak köre 12 A feladatellátás szakmai tartalma 13 Az igénybe vehető szolgáltatások 13 A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele 14 A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Házi segítségnyújtás 14 A szolgáltatás célja, feladata 14 Az ellátottak köre 14 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 15 A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele 15 3.TÁV-ŐR Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás 16 A szolgáltatás célja, feladata 16 Az ellátottak köre 17 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége (rendszer technikai leírása a SZP 6.melléklete) 17 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubjai) 19 A szolgáltatás célja, feladata 199 Az ellátottak köre 19

4 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre az idősek klubjaiban 19 A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele 19 4/1 SZIVÁRVÁNY Idősklub 20 4/2 Nagytétényi Idősklub 20 4/3 LEVENDULA Idősklub 20 A szolgáltatás szakmai tartalma, módja,formái,köre 21 Együttműködési és kapcsolati módok 22 Ellátottak köre 22 A feladatellátás szakmai tartalma,a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 23 Az ellátás igénybevételének módja Étkeztetés 25 A szolgáltatás célja, feladata 25 Az ellátottak köre 25 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 25 A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele CSIGAHÁZ Fogyatékosokat Támogató Csoport 266 A szolgáltatás célja, feladata 26 Az ellátottak köre, jellemzői 27 A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 27 A szolgáltatás igénybevételének módja, feltételei 29 A szolgáltató és az igénybe vevő közötti kapcsolattartás módja 31 Az ellátottak és a szociális szolgáltatásokat végzők jogainak védelmében kapcsolatos szabályok SERAPIS Közösségi pszichiátriai ellátás 32 A szolgáltatás célja, feladata 32 Az ellátottak köre 32 A közösségi pszichiátriai ellátás szakmai tartalma 32 A szolgáltatások igénybevételének módja 33 A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja 33 Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok a közösségi ellátásban NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja 344 A szolgáltatás célja, feladata 344 Az ellátottak köre 34 A fogyatékkal élők nappali ellátása szolgáltatás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 34 Biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 34 A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, fórumok 365 Az ellátás igénybevételének módja a fogyatékkal élők klubjában NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub 37 A szolgáltatás célja, feladata 37 Az ellátottak köre 37

5 A szolgáltatás szakmai tartalma, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége 388 Az igénybe vehető szolgáltatások 38 A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja, fórumok 39 Az ellátás igénybevételének módja 39 VI. MUNKATÁRSAK MENTÁLIS EGÉSZSÉGVÉDELME 40 VII. A TÉRÍTÉSI DÍJ 401 VIII. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT KÖLTSÉGVETÉSE 401 IX. MELLÉKLETEK 42

6 I. ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK 1. A kerület szociális jellemzői, a szolgáltatási szükségletek leírása a szolgáltatástervezési koncepció adatainak felhasználásával Budafok-Tétény XXII. kerület területe ha, azaz 34, 25 km2. Lakónépessége a Központi Statisztikai Hivatal december 31-én fő. A városrész a főváros XXII. kerülete, a Duna jobb partján található ben jött létre Budafok megyei város, Budatétény és Nagytétény községek egyesítésével. Nagy kiterjedésű peremkerület, alapvetően kertvárosi jellegű, de a lakótelepek is megtalálhatók. Városrészei: Rózsavölgy, Budafok, Budatétény, Baross Gábor telep és Nagytétény. Az egyes városrészek közötti közösségi közlekedést a 41-es, 47-es villamos, 33 és 33E, 213- as, 214-es, 13 és 3-as, 141-es, 250-es 233E-s, 58-as, 4-es és 150-es buszjárat biztosítja. A 2008-as adatok szerint a kerületben körülbelül lakás található. önkormányzati bérlakások száma az utóbbi években csökkent, 652 db van jelenleg. Az A kerületben az önkormányzat által fenntartott egyesített bölcsőde működik négy tagintézménnyel, illetve családi napközik is elindultak. Egy egyesített óvoda, összesen 14 tagóvodával és 4 magánóvoda. Az oktatási intézmények közül általános iskola, 2 gimnázium és 1 szakközépiskola működik, a szakközépiskola kivételével mind önkormányzati fenntartásban. A kerület lakosságszáma január 1-jén fő volt, ebből férfi fő és fő a nő. A férfiak aránya a népesség 47,45 % - át, a nők aránya a népesség % -át tette ki. A munkavállalási korú lakosság aránya az összlakossághoz képest 79,5%. A kerületben a népesség elöregedése volt a jellemző, a korstruktúra, korfa az idősek irányába mozdult el. Az elmúlt két évben a migráció és nyugdíjkorhatár emelése abba az irányba hatott, hoyg az aktív/inaktív korú népesség aránya javulni látszik, pedig elsősorban a nyugdíjkorhatás emelése játszik sezrepet a 2008-as 69%-ról a 79,5%-ra való emelkedésben.

7 A lakóhelyi szociális kapcsolatok milyenségét, azok erősségét és stabilitását meghatározza egy adott személy környezetében lakók állandósága. A kerületbe/- ből költözők száma folyamatos emelkedést mutat, ugyanakkor a kiköltözések túlsúlya ezen belül csökkenő számot mutat. Így ez a számosság és arány az összlakossághoz képest ugyan nem jelentős, de a kerületen belüli költözésekkel együtt szemlélve már nagy változásokat is mutathat egyes segítséget igénylők esetében. Az egészségügyi ellátás II. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT FELÉPÍTÉSE, FELÜGYELETE, IRÁNYÍTÁSA, VEZETÉSE A Szociális Szolgálat 330/1995 (.02) önk. számú határozatban rögzített alapító okirat és módosítása szerint működik. Szakmai munkáját az 1993 évi III. törvény és az 1/2000. (1.7) SzCsM rendelet, jogszabályok és végrehajtási rendelkezések ill. önkormányzati rendeletben szabályozott előírások szerint végzi. Az Önkormányzati valamint a Szociális törvény rendelkezései alapján a helyi önkormányzat feladatellátása körébe utalt személyes gondoskodási formák ellátására megelőzően más formákban történő alapvető szolgáltatás-nyújtás után alapította XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat néven intézményünket 1996-ban. Többszöri átszervezések, feladatbővülések után jelenleg pszichiátriai nappali ellátással valamint az eddig más szervezeti formában működő családsegítéssel egészül ki a személyes gondoskodás szolgáltatási palettája. Az intézmény alapítója és felügyeleti szerve A Szociális Szolgálat működésének felügyeletét a fenntartó Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat a Szociális- és Egészségügyi és Gyámügyi Iroda vezetője útján gyakorolja. A Szociális Szolgálat vezetését, irányítását a Budapest XXII. Kerületi Önkormányzat Képviselő Testülete által kinevezett intézményvezető látja el. Feladata: a Szolgálat szakmai, szervezeti irányítása, a működési feltételek biztosítása a rendelkezésre álló

8 költségvetés keretein belül, valamint az állományban lévő dolgozók felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény neve, székhelye : Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálat 1221 Budapest, Anna utca 10. Telephelyek 1221 Budapest, Anna utca TÁV-ŐR Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás - SZIVÁRVÁNY Idősek Klubja - Házi segítségnyújtás - Étkeztetés - SERAPIS Közösségi Pszichiátriai Ellátás 1225 Budapest, Nagytétényi út ÉLETFA Családsegítő Csoport 1225 Budapest, Nagytétényi út NAGYTÉTÉNYI Idősek Klubja - Étkeztetés 1224 Budapest, XVI. utca LEVENDULA Idősek Klubja - Étkeztetés 1224 Budapest, XII. utca NAPPALI HANGULAT Lélekvédő Klub 1221 Budapest, Köd utca 2-4. NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja - Étkeztetés - CSIGAHÁZ Támogató Csoport A SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE A szervezeti ábra a sz. melléklet III.A SEGÍTŐ MUNKA ELVEINEK ÉS ÉRTÉKEINEK MEG- HATÁROZÁSA 1. Elvek A segítséget igénylő minél nagyobb önállóságának megtartása Függőségi helyzetének minél alacsonyabb szintre szorítása Az egyéni erőforrások, képességek mobilizálása

9 A környezet, a segítő háttér bevonása Szolgáltatókkal való szoros együttműködés az egyén érdekében A tágabb környezet lehetőségeinek bevonása (barátok, civil) Önkéntesség, és sajátkörnyezet megtartásának elősegítése Szervezett és tervezett szolgáltatás, gondozás nyújtás, (gondozási terv ) 2. Értékek Szociális biztonság megteremtése Kliens közeli szolgáltatások és ellátások nyújtása Differenciált és minőségi szolgáltatások biztosítása A család megtartására irányuló preventív tevékenységek előtérbe kerülése Tradicionális értékek ápolás és megőrzése Szakmai és ágazati együttműködés erősítése Kis közösségek alakulását elősegítő kezdeményezések Partneri együttműködés, és kompetencia határok tiszteletben tartása IV.A SZERVEZETI EGYSÉGEK FELADATKÖREI, EGYÜTTMŰKÖDÉSÜK RENDJE, LÉTSZÁMA ÉS SZAKKÉPZETTSÉG SZERINTI MEGOSZLÁSA, A HELYETTESÍTÉS RENDSZERE A XXII. Kerületi Önkormányzat Szociális Szolgálata rendelkezik Alapító Okirattal, Szakmai programmal, és a működéshez szükséges szabályzatokkal, valamint működési engedéllyel Az organogramból és a szervezeti egység/létszám táblázatból (4. melléklet) is látható, hogy az idősek klubjai, a szociális étkeztetés, a házi segítségnyújtás és a TÁV-ŐR Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás, a CSIGAHÁZ fogyatékosokat támogató csoport a NAPRAFORGÓ Fogyatékosok Klubja, illetve a SERAPIS Pszichiátriai Közösségi Gondozás és a NAPPALI HANGULAT Klub (azaz az egyes feladatokat ellátó, szakmailag önálló csoportok) együttműködése a napi szakmai gyakorlatban valósul meg. Az egyes szakmai csoportok vezetői a szakképzettségüknek megfelelően egymás helyettesítésével bízhatók meg. Ez különösen igaz az egy telephely/több szakmai csoport esetén. A Napraforgó Fogyatékosok Klubja klubvezetőjét elsősorban a Csigaház Támogató Csoport csoportvezetője helyettesíti. A Családsegítő Csoport esetében az egyes speciális tudásokkal rendelkező munkatársak elsősorban egymást, illetve a hasonló képzettségű, de más csoportban tevékenykedő munkatársat (pl. mentálhigiénés családgondozó a NAPPALI HANGULAT Klub terápiás munkatársát, vagy szakmai kompetenciáján belül a teljes Szolgálat struktúrájában tevékenykedő szakembert) A gondozók távollét esetén egymást helyettesítik, illetve szükség esetén a munka elvégzésébe a csoportvezető/klubvezető intézkedik az egyéb telephelyeken/munkakörökben foglalkoztatottak közül való helyettes-kereséssel. A végső döntést az intézményvezető hozza meg.

10 V. A FELADATELLÁTÁS SZAKMAI TARTALMA, MÓDJA, A BIZTOSÍTOTT SZOLGÁLTATÁSOK FORMÁI, KÖRE, RENDSZERESSÉGE Az intézmény által nyújtott szolgáltatásokat az Alapító Okiratban rögzítettek szerint munkanapokon nyújtja a Szociális Szolgálat. Ettől eltérően a Csigaház Csoport a fogyatékkal élőknek, illetve a Pszichiátriai szolgáltató részlegek, valamint a Családsegítő Csoport speciális programokat hétvégén is szervezhet a felmerülő ellátotti igények alapján.

11 1.ÉLETFA Családsegítő Csoport A családsegítés folyamatában az életvezetési problémákkal és szociális gondokkal küzdő emberek ellátására helyeződik a hangsúly. A szolgáltatás célja, feladata Célja, a kerületben élő szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került emberek, családok segítése életvezetési gondjaik megoldásában ill. a krízishelyzet megszüntetésében való segítségnyújtás. Feladata, feltárni az egyén és a család életében jelentkező problémák okait, tájékoztatást adni a különböző ellátások formáiról, a hozzájutás módjáról, közreműködni a problémás ügyek megoldása érdekében. Az ellátottak köre A XXII. kerület közigazgatási területén lakó- illetve tartózkodási hellyel rendelkező egyének és családok. A feladatellátás szakmai tartalma A Családsegítő Szolgálat szociális alapszolgáltatásokat nyújtó intézmény, mely a családsegítés keretében a kerületben élő, szociális és mentálhigiénés problémák miatt veszélyeztetett, krízishelyzetbe került személyek, családok életvezetési képességének megőrzése, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetésének elősegítése céljából nyújt általános és speciális szolgáltatásokat. A közösségi szociális munka eszközeit használva a lakosság körében prevenciós, közösségfejlesztő-/szervező tevékenységet folytat, szabadidős tevékenységeket szervez. A Családsegítő Szolgálat családgondozói feladatokat lát el, ellátásokat közvetít, és szervezési tevékenységet végez. A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az általános segítő szolgáltatás keretében a családsegítő szakmai egység: Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentálhigiénés helyzetét, feltárja az egyén és a család életében jelentkező problémák okait, jelzi azt az illetékes hatóságok vagy szolgáltatást nyújtók felé. Új szolgáltatás bevezetését kezdeményezi. A család veszélyeztetettségét és a krízishelyzetét észlelő jelzőrendszert működtet ezzel a megelőzést segíti bevonva az egészségügyi szolgáltatókat, oktatási intézményeket, gyermekjóléti szolgálatot, társadalmi szervezeteket, egyházakat. Szociális információs szolgáltatást működtet az életvezetési képesség megőrzése érdekében, tájékoztat a szociális, családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, az ellátásokhoz való hozzájutás módjáról. Célja, hogy a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségével és igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Szociális, mentálhigiénés és életvezetési tanácsadást végez.

12 A biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége Családsegítés kapcsán, Prevenciós tevékenységet végez a lakosság körében. Csoportos és Közösségi szociális munkával segíti a lakosságot. Családgondozással, családkonzultációval elősegíti családban jelentkező működési zavarok, illetve konfliktusok megoldását. Humán jellegű civil kezdeményezések elősegítése, közösségfejlesztő, valamint egyéni és csoportos szocioterápiás programok, illetve speciális problémaorientált csoportok szervezése. A családsegítő keretében végzett tevékenység a szükséges mértékig kiterjed az igénybe vevő környezetére, különösen családjának tagjaira. Kiskorú személyre a családsegítés akkor terjedhet ki, ha a kiskorú családtagjának ellátása a családsegítés keretében indult, és a kiskorú érdekei e szolgáltatás keretében is megfelelően biztosíthatók. A rendszeres szociális segélyben részesülő aktív korú nem foglalkoztatottak számára beilleszkedést segítő programokat biztosít. Az adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára adósságkezelési tanácsadást ad. Az adósságkezelést előkészíti, utánkövetési tervet készít, családgondozást folytat. Családokon belüli kapcsolaterősítést szolgáló közösségépítő, családterápiás, konfliktuskezelő programokat és szolgáltatásokat, valamint a nehéz élethelyzetben élő családokat segítő szolgáltatások nyújt. Igénybe vehető szolgáltatások Pszichológiai tanácsadás Jogi tanácsadás Mediáció konfliktuskezelő szolgáltatás Szociális képzés gyakorlati terepe Családterápia Álláskeresési klub ( újság, telefon, internet, álláskeresési technikák ismeretének és használatának megtanulása. A szolgáltatások igénybevételének módjai, feltétele A szolgáltatás igénybevétele önkéntes és térítésmentes. Az aktív korú nem foglalkoztatottak részére egyes pénzbeli támogatások (rendszeres szociális segély) odaítélésekor, az Önkormányzat előírja / előírhatja az igénylőnek a családsegítő csoporttal való kötelező együttműködést. A szolgáltató és az igénybevevő közötti kapcsolattartás módja Az ellátottak és a szociális szolgáltatást végzők jogainak védelmével kapcsolatos szabályok a családsegítésben:

13 A.) A használók jogvédelmét biztosítja: szakképzett munkatársak alkalmazása a programok nyilvánossága, Önsegítő/érdekvédelmi csoportok kialakítása A kliensek megismertetése a már működő érdekképviseleti szervekkel Az ellátott jogi képviselő elérhetőségének és tevékenységének megismertetése B.) A szolgáltatást végzők jogainak biztosítása A törvényi rendelkezések betartásával Annak megismertetésével, hogy az ellátásban résztvevők közfeladatot ellátó személynek minősülnek, s ennek védelmét kell élvezzék A szakmai szabályzatok pontos elkészítésével 2. Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata Célja, az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartása, lakásán, lakókörnyezetében szükségletek biztosítása az önálló életvitel érdekében. Feladata Segítő kapcsolat kialakítása Alapvető gondozási ápolási feladat ellátása Közreműködés a személyi és lakókörnyezeti higiénia megtartása, háztartás Veszélyhelyzet kialakulásának megelőzése, elhárítása Részvétel szabadidős programok szervezésében, rehabilitációban Szociális ellátásokhoz való hozzájutás segítése ( nyomtatványok) Előgondozás, szociális intézménybe való beköltözés segítése Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, szociális és/vagy egészségügyi okból, 18 év feletti rászorultak számára otthonukban nyújtunk ellátást. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége A gondozási tevékenységeket az alábbiakban részletezem, illetve csoportosítva, a Megállapodáshoz csatolva tartjuk nyilván gyakorisággal együtt - a házi segítségnyújtás területén használatos tevékenységlistán. Intézményünk átlagosan személynek nyújt házi segítségnyújtás szolgáltatást 17 fő hivatásos gondozónő munkájával. Gondozás-alapápolás biztosítja és segíti a gondozottak fiziológiás szükségleteinek kielégítését; megteremti és fenntartja az idős emberek gondozásához szükséges esztétikus és biztonságos környezetet;

14 segédkezik a családorvos asszisztensének az ápolási-szakápolási feladatai ellátásában részt vesz a gondozási folyamat kivitelezésében és dokumentálásában; szükség esetén elsősegélyt nyújt; kapcsolatot tart a gondozott hozzátartozóival és az ellátásban résztvevőkkel; fektetés, hely- és helyzetváltoztatás, séta, levegőztetés, öltöztetés, mozgást segítő eszközök használatában segédkezés; ágyazás, ágyneműcsere, kényelmi eszközök használata, felfekvés felismerése és alapszintű ellátása; fürdetés, mosdatás, hajápolás, körömápolás, szájápolás, borotválás, ruhák- ill. egyéb dolgok mosása, vasalása; étel előkészítése, etetés, vásárlás, tüzelőrendelés, favágás, begyújtás; ágytál, szoba WC használata, más egyéb segédeszköz beszerzésében való közreműködés; gyógyszerek felíratása, kiváltása, gyógyszerszedés betanítása, ellenőrzése; hivatalos ügyek intézése (posta, Önkormányzat, egyéb). A házi segítségnyújtás szolgáltatás fejlesztése során célunk a gondozás megkezdését akadályozó, a potenciális kliensek körében meglévő averziók felszámolása, az egyenlő esélyű hozzáférhetőség javítása. A leendő kliensek elérésére más eddig nem használat eszközök alkalmazásának bevezetése: szomszédsági megbízottai hálózat kiépítése, illetve utcai bejárások szervezése. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel a Kérelem kitöltésével indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend /a Szolgáltatás rendje nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. Gondozási tevékenységek (a Megállapodás melléklete - minta) Tevékenységek 1. SZEMÉLYI HIGIÉNÉ BIZTOSÍTÁSA Mosdatás ágyban Fürdetés fürdőszobában Szájápolás, körömápolás segítése Hajmosás, borotválás ÜRÍTÉSI SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTÉSE Segítségnyújtás inkontinencia betét használatában Segítségnyújtás ágytál, szoba WC használatában Vizeletgyűjtő zsák ürítése, cseréje Segítség kolosztóma ellátásában Gyakorisá g Napi Heti Havi

15 ÉTKEZÉS SEGÍTÉSE Reggeli, ebéd, vacsora előkészítése Szükség esetén etetés Mosogatás MOZGÁS SEGÍTÉSE Mobilizálás ágyban/segédeszköz használata Kiültetés, sétáltatás Öltözködésben segítségnyújtás Tornáztatás mozgásterapeuta irányításával AZ ÁGY RENDBENTARTÁSA Ágyazás Ágynemű cseréje SZEMÉLYES RUHÁZAT RENDBENTARTÁSA Mosás - mosógépben Vasalás SZEMÉLYES KÖRNYEZET RENDBENTARTÁSA Portörlés Porszívózás (abban a helyiségben, ahol a gondozott tartózkodik) Felmosás EGÉSZSÉGÜGYI FELÜGYELET Gyógyszer felíratás, kiváltás, adagolás Inzulin beadása Vérnyomásmérés, pulzus ellenőrzés Hőmérőzés Gyógyászati segédeszközökhöz hozzájutás segítése Orvoshoz, vizsgálatokra kísérés Kórházi látogatás

16 VÁSÁRLÁS 5 kg-ig SZOCIÁLIS ÜGYEK INTÉZÉSE, ÉRDEKVÉDELEM, ELLÁTOTTJOGI KÉPVISELET Segítés hivatalos ügyek intézésében Nyomtatványok beszerzése, segítés a kitöltésben Támogatások, segélyek intézése (lakásfenntartási, közlekedési, lakbér tám. átmeneti segélyek) Közgyógyellátási igazolvány intézése EGYÉB ÜGYINTÉZÉS Tisztító, Posta, OTP, számlák befizetése Kapcsolattartás (orvos, szoc. intézmény, család) TÁV-ŐR Jelzőrendszeres Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata Az évi III. tv., illetve az 1/2000 (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 6/1996.(II.14.) Ör. rendelet által meghatározottak szerint a még otthonukban ellátható, de a biztonságos életvitelt csak jelzőrendszeres szolgáltatás igénybevételével megoldani képes személyek segítése. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, életkoruk és betegségük vagy állapotuk miatt 65 év feletti rászorultak számára otthonukban ügyeleti-készenléti rendszerben technikai berendezéssel kiegészítve (jelzőkészülék és diszpécserközpont, valamint szociális gondozók a házi segítségnyújtásban szerzett gyakorlattal) nyújtunk szolgáltatást. A segélyhívó készülék használatára képes, időskorú, fogyatékos, pszichiátriai beteg személyek. A súlyos fogyatékosságot a 65/C. (5) (7) bekezdése szerint, a pszichiátriai betegséget és az egészségi állapot miatti indokoltságot külön jogszabály szerint kell igazolni. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre, rendszeressége (rendszer technikai leírása a SZP 6.melléklete) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásban részesülő saját otthonában élő egészségi állapota, szociális helyzete miatt szolgáltatást igénylő egyedülálló (esetleg családban élő)

17 időskorú, valamint fogyatékos, illetve pszichiátriai beteg személyek részére 24 órás készenléti (rendkívüli munkavégzés keretében nyújtott) ellátása. Az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása. A helyszínen történő haladéktalan megjelenés, a segélykérést kiváltó probléma megoldására azonnali intézkedések megtétele, szükség esetén egészségügyi vagy más szociális ellátások kezdeményezése. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele Az igénybevétel a Kérelem kitöltésével indul, melynek kiegészítője a jövedelem igazolása, illetve az orvosi javaslat. A szolgáltatás nyújtásáról a Házirend (szolgáltatás rendje) nyújt részletes információt, melynek megismerését és tudomásul vételét a Megállapodás megkötésével ismeri el a kliens. A Megállapodás mellett kiadott értesítő tartalmazza a jövedelem alapján fizetendő térítési díjat is. A Házirend ismertetésére az előgondozás során kerül sor. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a meglévő házi segítségnyújtás ellátás kiegészítő szolgáltatásaként fog működni olyan gondozási formaként, amely biztosítja a) az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, b) a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, c) szükség esetén további, az egészségügyi és szociális alap- és szakellátás körébe tartozó ellátás kezdeményezését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szociális szolgáltatásként a már működő házi segítségnyújtást végző szervezet keretében valósul meg azzal, hogy a műszaki rendszer körében az ellátottnál elhelyezett személyi riasztóberendezést, átjátszó berendezést, a jelzés fogadására alkalmas vevőberendezést, személyhívó kisközpontot, továbbá ügyeleti személyi számítógépet ügyeleti szoftvert szerződés útján a Body Guard Hungary Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. biztosítja, és gondoskodik ezek felszereléséről, karbantartásáról, a diszpécser szolgálat nyújtásáról. A segítségnyújtást végző gondozókat a Szociális Szolgálat Házi Segítségnyújtás szakmai csoportja biztosítja. A gondozók készenléte minden napra, tehát pihenő, munkaszüneti és ünnepnapra is kiterjed a nap teljes időtartamára, 24 órára. A szakmai csoport szervezésében 43, legfeljebb 70 időskorú vagy fogyatékos személy otthonában lehet segélyhívó készüléket elhelyezni. A gondozó saját felszerelése körében biztosítjuk a flottás mobiltelefont, készenléti táskát, továbbá a gyors helyszínre érkezéshez szükséges közlekedési eszközt illetve ennek igénybevételét például taxi utalvány formájában. A diszpécserközpont segélyhívás esetén - a segítséget kérő nevének, címének, egyéb elérhetőségének és a jelzett problémának a közlésével - értesíti a készenlétben levő gondozót illetve az orvosi ügyeletet ellátó szervezetet vagy a mentőszolgálatot. Ellátottaink 60% - a él otthonában egyedül, távol hozzátartozójától. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás kialakításával az igénylő embereknek a biztonságérzetét szeretnénk növelni. Az, azonnal elérhető segítő védelmet nyújt, a szakképzett segítő

18 gyors elérése prevenciós hatású is. A családtagok aggodalmát csökkenteni szeretnénk, hogy hozzátartozójuk probléma esetén - nélkülük is - hozzájut az ellátáshoz. Hangsúlyozandó, a kiegészítő szolgáltatással önmagát részben ellátni képes egyedül élő idős, pszichiátriai beteg és fogyatékos személyeknek a biztonságos életvitel feltételeit, továbbá krízishelyzetekben gondozónői elérhetőséget valósítunk meg. Ellátottainknál 43 készülék került kihelyezésre. A törvényben előírt 2 gondozónő 24 órában történő elérhetősége közalkalmazotti jogviszony, illetve polgári jogi szerződés alapján valósul meg. Az igénylőtől, hozzátartozójától vagy a jelzőrendszerből érkező jelzés után a KÉRELEM nyomtatvány kitöltésével indul az eljárás. Az ellátás iránti kérelemről a gondozásvezető Egyszerűsített előgondozás után adott véleménye alapján az intézményvezető dönt. A gondozási megállapodással egy időben, a Szolgálat haladéktalanul intézkedik a készülék felszereltetéséről. Ha nincs szabad készülék, a várakozók közt nyilvántartásba veszi az ellátást kérelmezőt. Az ellátás iránti kérelem és annak nyilvántartása a következő nyomtatványok vezetése útján történik: a. Kérelem a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybevételéhez, Az Egyszerűsített előgondozási adatlap, (Egyszerűsített előgondozás esetén az előgondozást végző személy a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, szociális helyzetéről, egészségi állapotáról, valamint mérlegeli azt, hogy a szolgáltató, illetve intézmény által nyújtott szolgáltatás megfelel-e az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek. Egyszerűsített előgondozás során az előgondozást végző személy a 4. számú melléklet szerinti adatlapot tölti ki. 9/1999. (XI.24.)SzCsM) b. Értesítés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás biztosításáról, c. Nyilvántartás az alap-, nappali ellátás igénybevételéről (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ban foglalt adatokról) d. Megállapodás (a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 14. (2) bekezdése alapján és a szociális igazgatásról, és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 94/B szerint e. 1/2000 (I.7.) SzCSM rendelet 5. melléklete szerinti nyilvántartások és jelentési kötelezettségek teljesítése

19 4. Az idősek nappali ellátása (Idősek Klubjai) A szolgáltatás célja, feladata A kerületben, saját otthonukban élő, részben önellátó idősek, akik szociális kapcsolatrendszerük, társas ételük, higiéniai szükségleteik (fodrász, pedikűr, manikűr) kielégítésében szervezett segítséget igényelnek. A kerületben jelenleg három Idősek Klubja működik. A klubok férőhelyeinek száma 88 fő. Az ellátottak köre A XXII. kerületben lakó-, vagy tartózkodási hellyel rendelkező időskorú emberek. A feladatellátás szakmai tartalma, módja, a biztosított szolgáltatások formái, köre az idősek klubjaiban Valamennyi klubban nyújtott szolgáltatás fürdés, hajmosás vérnyomás ellenőrzés gyógyszerkiváltás mosás, vasalás bevásárlás, ügyintézés memóriafejlesztő foglalkozások kézműves foglalkozások napi torna, illetve mozgásterápia vagy gyógymasszázs pedikűrözés, fodrász szolgáltatásainak megszervezése szabadidős programok: kirándulás, kulturális Az Idősek Klubjai biztosítják a napi egyszeri meleg étkezést a klubtagok részére. Az étkezések rendjét a HÁZIREND szabályozza. A klubok nyitva tartási ideje a HÁZIRENDBEN szabályozva. Szombat, vasárnap és ünnepnapokon az intézmények zárva tartanak. A szolgáltatások igénybevételének módja, feltétele A klubtagok felvétele a klubvezetők feladata, akik az intézmények által nyújtott szolgáltatások zavartalan működéséért is felelősek. A felvétel a jogszabályban előírt nyomtatványokon (Kérelem, Egyszerűsített előgondozás, Megállapodás, Házirend, Orvosi javaslat) történik. Klubtagság megszűnik az ellátott kérésére, 30 napot meghaladó távollét esetén, ha az ellátott a HÁZIRENDBEN foglaltakat súlyosan megszegi, az ellátott halálával. A rendkívüli eseményekről írásbeli feljegyzés készül. Valamennyi részleg a törvény által szabályozott látogatási és eseménynaplóban, otthonközeli ellátásra vonatkozó igénybevételi naplóban rögzíti a havi tevékenységet. A létszámjelentést a tárgyhót követő 10. napig a szociális/gazdasági ügyintézőknek megküldi.

20 4/1 SZIVÁRVÁNY Idősklub A klub 1221 Bp., Anna u.10. ben, 25 férőhellyel működik. Új feladatként jelentkezik az eddigiekhez képest eltérő szociokulturális háttérrel rendelkező idősek napi programjainak, mentálhigiénés gondozásának személyre szabott, ugyanakkor csoportosan megvalósítható megszervezése. Az alapszolgáltatások tekintetében megegyezik a másik két klubbal. Ez a klub földrajzilag az ellátási terület szélén helyezkedik el. A korábbi klubösszevonások és megszüntetések miatt ellátási területe olyan városrészekre is kiterjed, ahonnan csak átszállással, illetve erőn felüli gyaloglással érhető el. Folyamatos erőfeszítéseket teszünk a klubba- és haza szállítás finanszírozási feltételeinek megteremtésére, jelenleg a helyi rendelet díjfizetés ellenében lehetővé teszi a szállítás igénybevételét. 4/2 Nagytétényi Idősklub A klub az 1225 Bp., Nagytétényi út 266.ban található, 25 férőhellyel. Ezen klubunk a hagyományos falusias családi kapcsolatok és a nagyvárosi életből adódó elidegenedés családon belüli lecsapódásával, az idős korban magukra maradottak ellátatlanságával küzdő városrészen helyezkedik el. Specializációja az általános nappali ellátási feladatokon túl a magányos férfiak/magányos nők együttes programjainak bonyolítása, az otthonukban való életvitelben a kölcsönös önsegítő csoportként működő tanácsadás, programszervezés. Szeretnénk minél hatékonyabban és rugalmasan megvalósítani az ötleteinket és a terveinket, figyelembe véve az igényeket is és az idősek képességeinek megfelelően alakítva a foglalkoztatásokat, kirándulásokat és egyéb megemlékezési ünnepnapokat. A klubba járó idősek életkora 60 és 90 év közé tehető, nagy számban már a 80-as éveiket élik. Ezt figyelembe véve szervezzük az idei programokat, foglalkozásokat. Célunk, hogy második otthonuknak tekintsék a klubot, ahol családias hangulatban tetszés szerinti időt tölthessenek el kortársaik között és szabadon választott programokon vehessenek részt. Életkorukat és fizikai állapotukat, aktivitásukat figyelembe véve, a foglalkozásokat intézményen belül szervezzük. Az aktívabbak számára hetente 1 alkalommal úgynevezett külsős program címmel alakítjuk a programokat, amit a kerületen belül vagy a kerülethez és a praktikus utazással közel eső látnivalók / kiállítások,épületek vagy parkok / megtekintése a cél. Tavasztól-őszig, amikor az időjárás kedvező, nagyobb kirándulásokat szervezünk, aminek a szervezésébe őket is belevonjuk. 4/3 LEVENDULA Idősklub A klub XVI utca 22. szám alatt a Baross Gábor telepen van. A közvetlen környezete családi házas övezet melynek határában a Rózsakerti lakótelep illetve a Liliom dombi lakópark található.

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK

IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK IRÁNYTŰ SZÜLŐKNEK DIAGNÓZIS UTÁN JOGOK, TÁMOGATÁSOK, JUTTATÁSOK AOSZ, 2012 Iránytű szülőknek diagnózis után Jogok, támogatások, juttatások dr. Kálozi Mirjam, AOSZ Felelős kiadó: Autisták Országos Szövetsége

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas

Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Pszichiátriai és Fogyatékos Betegek Otthona Kiskunhalas S Z A K M A I B E S Z Á M O L Ó A 2007. ÉVI MUNKÁRÓL Kiskunhalas, 2008. március 5. Simon Ilona igazgató 1 Intézményünkben

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK

SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK TARTALOMJEGYZÉK SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK 4 Pénzbeli ellátások 4 Előleg megállapítása 6 Időskorúak járadéka 6 Aktív korúak ellátása 8 Lakásfenntartási támogatás 18 Ápolási díj 21 Átmeneti segély 24 Temetési

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben