Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 2 db pályázat + 2db melléklet (bizonyítványmásolatok)

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! A mikrotérségi feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére pályázatot írt ki a képviselő-testület a 10/2009. (II.11.) sz. Kth-tal, mert a jelenlegi intézményvezető 5 éves kinevezése június 30-án lejár. Jogszabályváltozás miatt az idei évtől kinevezett intézményvezető kinevezéssel látja el a feladatát, melynek a lényege, hogy határozatlan időre szóló kinevezést kap ellentétben az eddigi megbízással, mely határozott, 5 éves megbízást jelentett. A KSZK internetes honlapján, az ágazati közlönyben és a helyben szokásos módon közzé tett pályázati kiírásra határidőre 2 db érvényes pályázat érkezett: Kertész Rózsa gyulai és Szabó Marianna kerekegyházi lakos pályázott az intézmény vezetésére. A pályázók pályázatukban nyilatkoztak, hogy benyújtott pályázatuk nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulnak. A pályázók a kiírásban szereplő pályázati feltételeknek megfelelnek: - rendelkeznek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben és a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakirányú szakképzettséggel, illetve felsőfokú képesítéssel, - több, mint 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, a szociális ellátásban végzett szakmai gyakorlattal, - rendelkeznek szociális szakvizsgával, - büntetlen előéletűek. A pályázatok tartalmazzák a kötelező tartalmi elemeket: - pályázók szakmai önéletrajzát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - intézmény vezetésére vonatkozó programot, - képesítést igazoló okiratok másolatát, - pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat. A beérkezett pályázatok előzetes szakmai értékelésére létrehozott, képviselő-testület által megválasztott 5 tagú bizottság május 5-én meghallgatta a pályázókat. A szakmai bizottság mindkét pályázót alkalmasnak találta az intézményvezetői feladatok ellátására, végzettségük, szakmai tapasztalatuk és a szakértői bizottsági ülésen elhangzottak alapján. Kertész Rózsa pályázó széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik, mindemellett előnyére szól, hogy magát a szakmát tanítja is. Más településen él és dolgozik, ennek ellenére az

3 intézményről rendelkezésre álló közérdekű adatokból, információkból, rövid szóbeli tájékoztatásból és a meghallgatás előtti intézménylátogatás eredményeképpen jó és aktuális információkkal rendelkezik az intézményről. A társulási feladatellátással kapcsolatosan szakmai tapasztalata kismértékű. Magabiztos, jó előadó képességgel és kezdeményezőkészséggel rendelkezik. Vezetői orientációja kerek. Szabó Marianna pályázó széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik, jelenlegi intézményvezetőként az intézménnyel kapcsolatos információk teljes birtokában van. Előnyére szól, hogy szakmai munkásságát részleteiben ismerik és elismerik, hisz kis intézményből nőtte ki magát mikrotérségi intézménnyé a Humán Szolgáltató Központ, szellemiségének alapjait meghatározva. Az intézményvezetéshez szükséges ambícióval és lelkesedéssel rendelkezik. Agilis, szakmai érdekeket előtérbe helyező, figyelemmel a költségvetési korlátokra. Társulási feladatellátást gyakorlatiasan kezeli, tisztában van annak összetettségével. A szakértői bizottság a fenti összegzést követően 4:1 arányban Szabó Marianna pályázót javasolta az intézményvezetői munkakörre. Mivel az intézmény mikrotérségi szinten látja el intézményi feladatait, ezért a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Szerződésében foglaltak alapján a társulási tanácsnak is véleményeznie kell az intézményvezetői pályázatra beérkezett pályázatokat. A társulási tanács ülésére a testületi ülés napján, közvetlenül a testületi ülés előtt kerül sor. A társulási tanács véleményét szóban ismertetjük. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a csatolt pályázatok, az előterjesztésben foglaltak, valamint a testületi ülésre meghívott pályázók meghallgatása alapján tárgyalja meg a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére beérkezett pályázatokat és döntsön az intézményvezető személyéről. Kerekegyháza, május 18. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 /2009. (V. 27.) sz. Kth: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízásáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b.) pontjában, a. törvény pontjában biztosított jogkörében, illetve fenntartói munkáltatói jogkörében eljárva- tekintettel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv ában, valamint a végrehajtására kiadott Kormány rendelet 5. -ában foglaltakra (l.n:., szül.h.i:., anyja neve: ). sz. alatti lakost július 1- től határozatlan időtartamra kinevezi a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjévé és megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. A munkavégzés helye: Kerekegyháza, Fő u közalkalmazotti jogviszonyának időtartama a kinevezés időpontjában a bemutatott okiratok figyelembe vételével: év hó nap. Ennek, valamint iskolai végzettsége és szakképesítése lapján besorolása közalkalmazotti.osztály. fizetési fokozat. A következő magasabb fizetési fokozatba lépés várható ideje: 20. év január hó 1. nap. Az intézményvezető heti munkaideje 40 óra, figyelemmel a. rendelet..bekezdése rendelkezésekre. Havi illetményét a következők szerint állapítja meg a képviselőtestület: alapilletménye: Ft vezetői pótlék %: Ft képzettségi pótlék %: Ft Összesen: Ft A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: július 1. Melléklet: - Kertész Rózsa pályázata - Szabó Marianna pályázata - KÜLÖN DOKUMENTUMBA CSATOLTA ISKOLAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK ( szken.bizonyitvanyok.doc és szkenszabómarian.doc)

5 Szakmai önéletrajz Név: Kertész Rózsa Cím: Gyula, Kárpát u. 19. Telefonszámok: 66/ , mobil: 30/ , Állampolgárság: magyar Születési dátum: Gyula, Szakmai tapasztalat jelenleg is Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ Kht. mentálhigiénés munkatárs, mb. intézményvezető Polgármesteri Hivatal, Gyula, Családvédelmi és Egészségügyi Osztály, vezető főtanácsos, szociális ügyintéző Egyesített Szociális Intézmény, Nagykörű, intézményvezető, szociális alap és szakosított szolgáltatások irányítása: - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - idősek bentlakást nyújtó ellátása Családsegítő Gondozási és Szociális Központ, Sarkad, intézményvezető, szociális alap és szakosított szolgáltatások irányítása: - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - pedagógiai szakszolgálat - hajléktalanszálló - családok átmeneti otthona - nappali ellátás, idősek klubja, fogyatékosok klubja - idősek átmeneti gondozása - idősek bentlakást nyújtó ellátása Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyula, - Döntés előkészítő csoport, finanszírozás, Gyermekpszichiátriai osztály , osztályvezető ápoló, szakoktató, - Gyermekpszichiátriai Gondozó , gyermek ideg-elme szakápoló - Pszichiátriai Gondozó /felnőtt/ , ideg-elme szakápoló - Urológia osztály 1 év, ápolónő

6 Tanulmányok márc.- jelenleg is Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, / felsőfokú OKJ-s szakképesítés/ Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, szociális szakigazgatásszervező, DOTE, Nyíregyházi Főiskolai Kara, szociális alapvizsga, szociális szakvizsga, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, szociológushumán menedzser, Kapcsolat Alapítvány, Budapest, kapcsolatügyeleti mediátor, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyula, diplomás ápoló Családterapeuta Képzés, Békéscsaba /dr.kurimay Tamás/ Hetényi Géza Kórház, Szolnok, gyermek ideg-elme szakápoló Semmelweis Eü. Szakiskola, Gyula, felnőtt ideg-elme szakápoló Semmelweis Eü. Szakiskola, Gyula, általános ápoló Erkel Ferenc Gimnázium és Eü. Szakközépiskola, Gyula, rendelőintézeti asszisztens, csecsemő és gyermekgondozónő. Szakdolgozatok Az idősellátás szociálpolitikai kérdései Egy dél-alföldi parasztcsalád története a XVIII.-XIX.-XX. Sz.-ban a szociológus szemével / családmonográfia/ Az időskor geronto-pszichiátriai vonatkozásai Eklektikus művészeti terápia serdülőcsoportban Serdülőkori jegyek a kézírásban. Tudományos előadások Kaposi Mór Kórház, Kaposvár, Szakdolgozói Kongresszus, Attachment vizsgálatok Gyermekpszichiátriai osztályon Székesfehérvár, Megyei Kórház, Szakdolgozói Kongresszus, Gyermekkori pszichosisok ápolási nehézségei, I. díj XII.Amatőrfilmes és videoszemle, Gyula különdíj, gyermekpszichiátria témakörben 2 film, legjobb tudományos igényű feldolgozás 1991.SOTE, Budapest, Szakdolgozói Kongresszus, Mentálhigiéné a Gyermekpszichiátrián, 1990.Miskolc, Műszaki Egyetem, Szakdolgozói Kongresszus,

7 Preventív gondozás bevezetése a Gyermekpszichiátrián. Oktatás DOTE Nyíregyházi Főiskolai Kar, szociális munkás képzés, tereptanár, /oktatott tárgyak: szociális munka, mentálhigiéné, geriátria/ - Tiszaparti Gimnázium, Szolnok, szakoktató, szociális gondozó és ápoló, ápolási asszisztens szak, /oktatott tárgyak: szociális gondozás és ápolás, mentálhigiéné, geriátriai gondozás/ : Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kara, Szarvas, óraadó tanár - mentálhigiénés szakvizsgát adó továbbképzés /családsegítés, gyermekvédelem, családszociológia, pedagógiai esetmegbeszélő csoport, mentálhigiéné / - fejlesztő pedagógus szakvizsgát adó továbbképzés /önismeret, pedagógiai esetmegbeszélő csoport/ Oktatott tárgyak: családsegítés, gyermekvédelem, kapcsolatügyeleti mediáció, általános szociológia, családszociológia, pedagógiai esetmegbeszélő csoport, mentálhigiénés ismeretek, önismeret Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, szakoktató szociális munkás szak / oktatott tárgyak pszichiátria, gyermekpszichiátria/ DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kara, Gyula, szakoktató diplomás ápoló szak /oktatott tárgyak pszichiátria, gyermekpszichiátria/ Semmelweis Egészségügyi Szakiskola, általános ápoló szak Gépjárművezetői engedély: A,B kategória. Számítógép ismeret: Word, Windows, Excel, Office, Internet felhasználói szinten. Szervezési készségek és kompetenciák 24 évet töltöttem el egészségügyben, szakdolgozóként, 9 évig osztályvezető főnővérként, felnőtt és gyermek pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékosok ápolásában tevékenykedtem, 6 évig vezettem azt a szociális intézményt, ahol az addig működő szociális alap- és szakosított ellátás 6 szakfeladata mellé, sikeres Kistérségi Felzárkóztató pályázati program keretében sikerült még 5 szakfeladatot beindítani, gesztor település szociális szakértőjeként a környező települések pályázatainak megírásában és megvalósulásában konkrét segítséget nyújtottam, kistérségi gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgáltatást

8 indítottunk és működtettünk, beindítottuk a fogyatékos személyek, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását, illetve demens részleget a bentlakást nyújtó ellátáson belül. Kistérségi gyermekjóléti szolgáltatás keretében 6 település gyermekvédelmi központja voltunk. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4 éven át intézményvezetőként részt vettem a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központjának megszervezésében, beindításában, szakmai programjának, szervezeti egységének elkészítésében, Szüleim betegsége miatt jöttem vissza Gyulára, - mely időközben szerencsésen megoldódott,- ahol a szociális igazgatásban is segítettem a hozzám fordulókat. Most szeretném korábban megszerzett tudásomat és tapasztalatomat ezen a területen is kamatoztatni. Gyula, április 17. Szakmai program Kertész Rózsa Minden szervezet vezetőjének az alapító által meghatározott célokat kell végrehajtani, a biztosított pénzeszközök és humán erőforrás felhasználásával az igénybe vevők érdekeinek messzemenő figyelembe vételével. A szociális intézmények működését alapvetően az alábbi jogszabályi háttér biztosítja: évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, - 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - egyéb ágazati jogszabályok, rendeletek, helyi rendelet, - egyéb jogszabályok - helyi rendeletek A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében különböző szociális ellátási formák jöttek létre ill. működnek, településnagyságtól függően.. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális feladatellátó Társulás, mint mikroközpont Kerekegyháza városban, valamint Fülöpháza, Ladánybene, Kunbaracs, Ágasegyháza településeken az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja a lakosság számára: 1./ családsegítés Szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

9 2./gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. 3./házi segítségnyújtás A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, higiéniás körülmények megtartását, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését. 4./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 5./ Támogató szolgáltatás A támogatás célja a fogyatékos emberek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük, önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 6./ Idősek nappali ellátása A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését. Szakmai- vezetői koncepció: Pályázatom benyújtásakor rendelkezem a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi feltétellel: meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, szociális szakvizsgával, az előírt szakmai gyakorlattal, büntetlen előélettel. Egészségügyben 9 évig ápolásvezetőként dolgoztam. A szociális ellátás alap és szakosított ellátási formáiban is magasabb vezetőként 10 év gyakorlattal rendelkezem. Intézményi jövőkép Jövőképem, egy olyan integrált szociális intézmény, mely sokrétű, egymásra épülő, színvonalas szolgáltatásaival komplex módon ellátja célcsoportjait, a legkorszerűbb szakmai elvek figyelembe vételével. Stratégiai célok Vezetői, szakmai programomat hat fejlesztési pillérre alapozom, melyek egyben a hosszú távú célkitűzéseket is jelentik:

10 1.Folytonosság és megújulás Az intézmény eddigi működésében olyan értékek halmozódtak fel, mely értékeket meg kell őrizni, a dolgozók és a kliensek számára a biztonságot, a folytonosságot biztosítani kell. Ugyanakkor a megújulás lehetőségét is biztosítani és elfogadtatni kell, mert csak így tud a szervezet a nehezebb gazdasági feltételek mellett működni. A biztonságos, stabil pénzügyi kondíciók mellett azonban folyamatosan gondoskodni kell az eszközök, a humán erőforrás fejlesztési lehetőségeiről. Szükséges az új értékek, hagyományok megteremtése, az ellátási formák szükségletekre alapozott megújítása. 2. Hatékonyság és minőség Szervezettebb, hatékonyabban működő intézményi struktúrával, változatlan ellátási feladatok mellett kell gazdaságosan működtetni az intézményt. Ugyanakkor cél a szakmai színvonal megőrzése illetve javítása, hogy az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik elégedettsége ne csökkenjen. A szociális intézményben minőségirányítási rendszer működtetése elengedhetetlen, mely hozzájárul a cél megvalósulásához. 3.Szervezetfejlesztés Teljesítményorientált szervezeti kultúra megteremtése a célom, amely a közösen meghatározott célokból eredő, mérhető teljesítményen alapul. Az intézményi stratégiai célokhoz igazított intézkedési tervek alapján történő munkaszervezés kialakítását kívánom elérni, ahol az eredmények mérhetővé tétele, nyomon-követése jelenti az alapot. Az alapok megteremtését követően a csoportműködések, csoportteljesítmények fejlesztése a cél. 4. Forrásteremtés Egyre nehezedő gazdasági feltételek mellett minden lehetőséget fel kell kutatni és meg kell találni a források kiegészítéséhez, pályázatokkal, szponzorok, támogatók bevonásával. 5. Humánerőforrás-fejlesztés Szolgáltató intézményként a szakemberek személyisége, tudása határozza meg a szervezet tevékenységeinek minőségét, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi erőforrás- menedzsmentre: a munkaerő-tervezésre, a munkakör-tervezésre, a munkaerőbiztosításra, ösztönzésre, motiválásra, képzésre, továbbképzésre. 6. Működőképességet garantáló struktúra A hatékony működőképességet garantáló szervezeti struktúra kialakítása, olyan rugalmas, átjárható, az ellátottak változó igényeihez igazodó rendszert kell kialakítani, mely hosszú távon is biztosítani tudja a törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor hatékony működést. Vezetői elképzeléseim összefoglalva Széles ellátási spektrumú, az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása. Az igények és szükségletek, az ellátottak érdekeinek szem előtt tartásával, a mindenkori finanszírozási rendszerben a szakmai színvonal megtartása, lehetőség szerinti emelése.

11 A szervezeti működés hatékonyságának, szabályozottságának növelése. Humánerőforrás-fejlesztés. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Nagyobb hangsúly fektetése az intézmény menedzselésére, PR és marketing tevékenységekre. A cél: nyitott (innovációban, kapcsolatokban) szervezet létrehozása. Takarékos, hatékony gazdálkodás, a folyamatos likviditás fenntartása. Költségcsökkentés, pénzügyi egyensúly, stabilitás biztosítása, forrásbővítő lehetőségek felkutatása, kihasználása. Kiemelt hangsúlyt kap a fentieken túl, a szervezetfejlesztés, a teljesítménymenedzsment típusú vezetés megvalósítása, az intézmény menedzselése, az intézmény pozitív imázsának kialakítása, a gazdálkodás feladatai, az intézmény hatékony gazdálkodására vonatkozó elképzelések, a bevétel-növelési illetve kiadás-csökkentési lehetőségek. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK, HATÁS Hozzájárulás a térség eurokonform arculatának megteremtéséhez, növelve az intézmény jó hírét, eredményeit. Az intézmény kiszámítható, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosít az igénybevevőknek. Szolgáltatásait a valós igényeket figyelő, a változásokhoz alkalmazkodó, komplex módon biztosítja, rugalmas, átjárható ellátási formáival. Működésében hatékony, gazdálkodásában takarékos intézménnyé válik. Innovatív, szakmailag magas színvonalat nyújtó intézmény A tevékenységeit, annak eredményeit monitorozó, mérő, értékelő, szükség esetén változtató szervezetként működik. Az emberi erőforrások fejlődése, a szervezetfejlődés folyamatos. Menedzserszemléletű, csapatmunkán alapuló vezetési és irányítási struktúra jellemzi. A felvázolt vezetői elképzeléseimet a költségvetési lehetőségekhez igazítanám, az intézményi szolgáltatási és működési folyamatok eddigi rendszerének szerves folytatására épít, továbbfejlesztve azt. Fontos egy szociális intézményt úgy kialakítani, vezetni, hogy a folyamatos fejlődés érdekében kitűzött célokat, a számtalan feladatot az intézményi közösség és partnerei magukénak érezzék, a gazdaságos, hatékony működést biztosítsák. Én ezt szeretném elérni, melynek sikeréhez a fenntartó, a munkatársak, a hozzátartozók, valamennyi támogató együttműködésére van szükség. Gyula, április 09. Kertész Rózsa

12 SZABÓ MARIANNA PÁLYÁZATA: Pályázat Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás feladatait ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állására 2009.

13 Tisztelt Képviselőtestület! év végén alakult meg törvényi előírásnak megfelelően a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. Ekkor kaptam intézményvezetői kinevezést, amelyet 2004-ben megújítottak, ennek időtartama június 30-ig terjed. Kerekegyháza Város Képviselőtestülete pályázatot írt ki a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás feladatait ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állásának betöltésére. A szociális munkát hivatásomnak tekintem, értékeit: a másik ember tiszteletét, korra, nemre, vallási, faji hovatartozásra való tekintet nélküli egyenlőségét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi méltóságának sérthetetlenségét, mint alapelveket nem csak a munkám során tartom követendőnek. Szociológusként lehetőségem van az egyéni problémák társadalmi meghatározottságának rálátására, az egyéni segítés, személyes segítő kapcsolat szélesebb körű értelmezésére. Az egyéni esetkezelés mellett kiemelt szerepet tulajdonítok a közösségfejlesztésnek. Úgy vélem, a személyes lét folytonosságélményének fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy állandó viszonyban álljunk a bennünket körülvevő világgal, értékeinken, normáinkon keresztül tartozzunk kisebb-, nagyobb közösségekhez. A társadalmi identitás által teremtett hovatartozási élmény elégíti ki a bizonytalanságtól való menekülés szükségét, segít irányítani a társadalmi közlekedésben, mindennapi életünkben. A segítő kapcsolat lényegét az autonómia fokozásában, a szabad döntés képességének helyreállításában látom, melyen keresztül önállóan, viszonylagosan szabadon határozzuk meg kapcsolatainkat. Célom továbbra is szociális területen dolgozni, szeretném a megkezdett munkát folytatni. Ezért pályázatot nyújtok be a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állására, melyhez a szakmai programot és szükséges dokumentációt mellékelem. Kérem pályázatom szíves elfogadását! Kerekegyháza, április 9. Tisztelettel: Szabó Marianna

14 Szakmai önéletrajz Név: Szabó Marianna Szül.: Kecskemét, Lakcím: 6041 Kerekegyháza, Papszék dűlő 73. Végzettség: Kecskemét, Katona József Gimnázium: érettségi Budapest, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola: általános szociális munkás Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet:gyermekvédelmi prevenciós alapképzés Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: szociológus Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék gyermekjóléti alapellátás témacsoportban szakvizsga Szakmai tapasztalat: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Hivatalánál főiskolai gyakorlat felnőttkorú bűnelkövetők utógondozásában Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális munka Kerekegyháza Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata intézményvezető és családgondozó Kerekegyházi Gondozási Központ intézményvezető

15 Helyzetelemzésre épülő program Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás tevékenységi köre öt településre terjed ki: Ágasegyháza, Fülöpháza, Kerekegyháza, Kunbaracs és Ladánybene települések. Gyermekjóléti és szociális ellátásokat biztosít a Humán Szolgáltató Központon keresztül. A központunkban folyó munka olyan professzionális humán szolgáltatás, amely egyrészt problémamegoldó tevékenység, tehát konkrét problémákat segít megoldani egyéneknek, csoportoknak, közösségnek ; másrészt szociálpolitikai tevékenység, mellyel a társadalmi problémák újratermelődését kívánja megelőzni a struktúra jobbítására, reformjára vagy a status quo megváltoztatására irányuló tevékenységével. A Humán Szolgáltató Központ célja, hogy a működési területén élőknek megfelelő szociális hálót hozzon létre, elősegítse az egyének és családok perifériára szorulásának csökkenését. Igyekszik felmérni és kielégíteni az alapvető lakossági igényeket és szükségeket, ellátja a szociális alapszolgáltatási feladatokat. Ennek alapján központunk összehangolja és koordinálja a településen biztosítható ellátási formákat, valamint új szolgáltatások bevezetését kezdeményezi a lakosság szükségletei és érdekei figyelembevételével. Felvilágosító, tájékoztató, ismeretterjesztő programokat szervez, szoros együttműködésben a társintézményekkel, helyi médiával, a jelzőrendszer tagjaival. Kerekegyháza a Dél-Alföldi régión belül a Kecskeméti kistérség által alapított többcélú kistérségi társulás egyik szociális mikroközpontja, amely központhoz tartozó települések: Ágasegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene. Humán ellátásokról tágabb értelemben akkor beszélünk, ha emberekre vonatkozó szolgáltatásról van szó. Az emberi együttélés bármilyen formáját az egyének közti együttműködés tölti meg tartalommal. Közösségünkre is jellemző, hogy a hagyományos formák felbomlásával megszűnt a szoros, szinte életben maradáshoz szükséges egymásra utaltság, helyette individuális, elidegenedett világ lépett előtérbe. Míg az előbbi természetes védőhálót képezett a mindennapokat átszövő rituálékkal, élő emberi kapcsolataival, hagyományos társadalmi struktúrájával, az utóbbinál a nem működő természetes védőhálót segítő szervezetekkel próbálják kiegészíteni. Amely az egyént társas környezetével együtt kezeli, s módszereivel a társas kapcsolati rendszerek támogató hatásának felerősítésére törekszik.

16 A hiányzó megoldási struktúrák kiegészítésére, feloldására intézményünkben működő, önkormányzati szintű beavatkozási szakmai egységek: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, jelzőrendszeres szolgáltatás. Szervezeti integráció: több ellátási típus egy központ keretein belül történő biztosítása. Közös igazgatású, többcélú szervezet önálló szakmai és szervezeti egységekkel, szervezeti alrendszerekkel, amelyeket az alábbi szervezeti ábra teszi áttekinthetővé. családsegítés 3 fő szociális gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatás Humán Szolgáltató Központ 1fő vezető 1 fő helyettes, aki a támogató szolg. vezetője információs 3fő nappali ellátás hely. szülői 2fő ellátás étkeztetés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 fő megbízással önálló 1 fő segítségnyújtás jelmagyarázat: 4 fő támogató szolgáltatás 12 fő házi önálló szakmai egység szervezeti alrendszer integráció Ezen széles körű ellátások egy intézménybe integráltan, az együttműködés tekintetében előnyös helyzetet teremtenek, abban az esetben, ha nem sérül a különböző szolgáltatások szakmai önállósága.

17 Áttekintve a szervezeti ábrát és a szakmai létszámokat összevetve a jogszabályi előírásokkal, az intézmény megfelel a létszámnorma-előírásoknak. A gyermekjóléti szolgáltatás azonban hátrányos, ugyanis a gyermekszám alapján (2301 kiskorú) több, mint három családgondozó foglalkoztatása lenne szükséges 3,287 fő, tehát három fő teljes, és egy fő részmunkaidős alkalmazására - és három fő látja el az egész területet. A központ ellátási területe, az ellátottak köre: Kerekegyháza város közigazgatási területén valamennyi ellátás; valamint szociális feladatellátó társulás alapján: Fülöpháza község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői feladatok ellátása, családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Kunbaracs község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás * házi segítségnyújtás * nappali ellátás-idősek klubja Ladánybene község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Ágasegyháza község közigazgatási területén * gyermekjóléti szolgálat * családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia:

18 a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A szociális munkán belül kiemelten fontos a közösségfejlesztés. Az alulról jövő kezdeményezések hatékonyabbak, költségtakarékosabbak, közelebb vannak térben és időben a problémához. A gyermekvédelem területén jelzőrendszer! elengedhetetlen az intézmény közösségi beágyazódottsága. Élővé, hatékonyan működővé attól válik a rendszer, hogy együttműködő, reszponzív társadalmi környezet veszi körül. Folytatni kell a már jól működő szabadidős programokat, lehetőség szerint ezeket a társult településekre is át kell ültetni, illetve egymástól átvenni, természetesen a helyi sajátosságokat, meglévő értékeket, a jelentkező igényeket figyelembe véve. A már jól működő civil kezdeményezéseket nem kell újakkal helyettesíteni, inkább erősíteni kell az együttműködés keretei között. Ilyen a Mikulás-járat, melynek a gesztor településen nagy sikere van a gyermekek körében idén már tizedik éve, de közösségépítő szerepe sem elhanyagolható: a résztvevő támogatók számára olyan élményt jelent, ami igazi együttműködő csoporttá kovácsolta a közösséget, ahol az identitás-érzésén keresztül valódi megtartó, mentális egészségvédő szerep érezhető. A közösségfejlesztésen keresztül lehet megközelíteni számos ma jelentkező társadalmi problémát, például a gyakoribbá váló iskolakerülők esetét. Több szempont is okozza a jelenséget: a tankötelezettség felemelése 18. éves korig, hiszen a mulasztásról szóló jelentések nagy része 14 éves kor felettieket érint. Az iskolai kudarcok mögött szinte mindig családi deficitek húzódnak meg. Gyakran nem működnek a családon belüli kommunikációk, illetve nem megfelelő szinten. Sokszor autokrata, eszköztelen nevelési módszerek, zárt, merev struktúrájú családok hátráltatják a gyermek optimális fejlődését. Az iskolakerülés fontos jelzésértékű a háttérben meghúzódó családi, mentális, szociális problémákról. Kezeletlenül maradó eseteknél a devianciák, csavargások, bűnöző karrier kialakulása jelent veszélyt. Itt is a közösségépítő módszerek a leghatékonyabbak. Az értékfejlesztő csoportfoglalkozásokat ahol a kommunikáció, a lelki történések, érzelmek, indulatok vagy csupán gondolatok kerülnek előtérbe, meghallgatásra - jó lenne kiegészíteni a gyermekjóléti szolgáltatáson és családsegítésen belül megrendezendő kézművesfoglalkozásokkal, ahol az értelmi intelligenciát tekintve kudarcos fiatal sikerélményt élhet át egyéb ám nem kevésbé fontos területen: mint a művészet, a mozgás vagy értelmi intelligencia. Fontos dologról van szó: lehetőséget, teret biztosítunk olyan intim kapcsolatok akár egymás közötti, kortárs csoporton belüli, akár a csoportvezetővel történő kialakulásának, amelyen keresztül egy másfajta normarendszer sajátítható el, illetve

19 ahol egy másik tükör használatára van a fiatalnak lehetősége, melyen keresztül önértékelése pozitívabb, az emberekhez való viszonya elfogadóbb lesz. A családgondozás során a klienscentrikus megközelítés, a meglévő saját erőforrások kiaknázása, képessé tevés a cél. A segítő és kliens kompetencia-határainak meghúzása azért is fontos, hogy ne vegyük át-, el- a szülő felelősségét bizonyos feladatok során. Ezt inkább erősíteni, hangsúlyozni, a szülő kompetenciájába visszahelyezni természetesen a körülmények, lehetőségek figyelembe vételével lenne ideális. Alapelvek, melyeket a gyermekjóléti ellátás során betartunk: A gyermek legjobb érdekének szolgálata: a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogaikat biztosítva kell eljárni. A család önállóságának elve: a cél a család alkalmassága a gyermek felnevelésére. Nem szabad szűkíteni a család döntési jogát, előidézni a család függő helyzetét. Célszerűség elve: a gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A legkisebb kényszer elve: az ellátások önkéntes igénybevételén alapul. Ha mégis sor kerül gyámhatósági beavatkozásra, akkor is folyamatosan törekedni kell az önkéntes részvétel, az együttműködés kialakítására. A hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma. A helyettes szülő tevékenysége a gyermekek védelmének rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. A szülő kérésére ideiglenesen pótolja a gyermekek számára a vérszerinti szülő gondoskodását. A feladatellátás Kerekegyháza közigazgatási területén élő gyermekekre terjed ki. Mivel ez egy hasznos, jól használható szolgáltatás, célszerű lenne a társult településeken is kialakítani, hogy kiépüljön a gyermekjóléti szolgáltatás háttérhálózata. Családsegítés Szociális és mentálhigiénés ellátás. A családsegítő szolgálat tevékenysége körében közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan

20 befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális problémák megoldásában; az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt; folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét; kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. A társadalmi beilleszkedési problémák, például alkoholizmus, természetesen elsősorban az egyénen keresztül a családot érinti, ugyanakkor közösségi probléma, amit kezelni is elsősorban közösségi szinten lehet hatékonyan. Leginkább önsegítő csoportokon keresztül, ahol a szolgálatnak maximum katalizátor-, szervező szerepe lehet. Fontos a szenvedélybetegek részére a helyben is meglévő fórum az egymáson való segítésnek, és a pszichiátriai segítéshez való hozzájutás lehetőségeiről való tájékoztatás. Mivel a településeken működnek tanyagondnoki szolgáltatások, a velük való szoros együttműködés, közös munka kialakítása a sokszor azonos beavatkozás pontok mentén elengedhetetlen a családsegítő szolgálatnak. A családsegítést igénybe vevők köre óta folyamatosan emelkedik. A kezelt problémák felosztását áttekintve megállapítható, hogy leggyakrabban a segítséget az ügyintézéshez, illetve a családi konfliktusok kezeléséhez kérik az ügyfelek. A kész megoldások helyett erősíteni kell a kliens aktivizáló módszereket, a foglalkoztatás elérését. Tapasztalat, hogy a szolgálatot felkereső kliensek döntő többségének esetében nem is igényelik, de objektíve sem szükséges a személyiségstruktúra átalakítást célzó esetkezelés; inkább a személyiség-értést, fejlődést elősegítő technikák alkalmazására van szükség; illetve, hogy a kliens olyan ventillációs fórumot találjon, ahol a nem betegnek minősülő emberek pszichológiai értelemben vett nehézségeivel foglalkoznak. A magas alkoholos májbetegségben elhunytak és öngyilkosok arányszáma a közösség mentális állapotának nehézségeire utal. A közösségmegtartó, lelki erőforrások tudatos fejlesztésére kell törekednünk. Fontos pszichológus, családterapeuták alkalmazása akár társulás keretében. Az említett településeken nagy a külterületi rész. A területi egyenlõtlenségekbõl társadalmi egyenlõtlenségek, esetünkben: hátrányok származhatnak, akkor, ha ezeknek a különbözõségeknek eredményei diszkriminálnak, és leküzdésükhöz az egyén/család nem rendelkezik a megfelelõ kompenzációs technikákkal, feltételekkel. Azaz: a külterületi lakóhely differenciáltan hat, vannak akik kihasználják ennek elõnyeit,

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ

ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ ALAPÍTÓ OKIRAT - módosításokkal egységes szerkezetben - Az intézmény neve: Kristály Szociális és Gyermekjóléti Társulás Szociális Szolgáltató Központ Székhelye: Földes, Karácsony Sándor tér 1. Telephelyek:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére .-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása a Humán Szolgáltató Központ vezetésére Előterjesztő:

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 30/2014. (III. 05.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézménye ALAPÍTÓ OKIRATA A Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a gyermekek védelméről gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A DEMECSERI SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Társulási Tanács: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Emberi Erőforrások Minisztériuma Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális Alapszolgáltatások I. Étkeztetés Házi Segítségnyújtás Jelzőrendszeres Házi Segítségnyújtás Családsegítés Az alapszolgáltatások megszervezésével a települési önkormányzat

Részletesebben

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás

Étkeztetés. Házi segítségnyújtás Étkeztetés Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodnak, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel

Részletesebben

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

77. PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 77. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. július 10-i ülésére Tárgy: Szociális és

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 90/2013.(IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 90/2013.(IV.25.) számú határozata A Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában levő Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal Humán-közszolgáltatási Osztály 1239 Budapest, Hősök tere 12. SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGI ELŐTERJESZTÉS Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t A Képviselő-testület NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012.( ) h a t á r o z a t a Kistérségi Szociális Központ alapító okiratának felülvizsgálata

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 149/2013. (VIII. 28.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. melléklet a... /2016. (VI.24.) határozathoz Okirat száma: 3/AO/ÓTSZEGYII/2016 Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján

Részletesebben

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény

A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás. Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény A Felső Kiskunsági és Dunamelléki Többcélú Kistérségi Társulás Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Bődi Szabolcs Társulás elnöke ALAPÍTÓ OKIRAT A Felső-Kiskunsági

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Fin áros X. kerület Kőbányai SZIVÁRVÁNY SZOCIÁLIS GONDOSKODÁST NYUJTÖ, P. «stuict uiese KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG ~4 j S2dj /Ior?f_ 1108 Budapest, Újhegyi sétány 1-3. Tel: 434-2150, Fax: 264-3621 onnn

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 121-7/2011. 23. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Kristály

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni.

1. A rendelet hatálya. 2. E rendeletben alkalmazott fogalmakat az Sztv. 4. -a szerint kell értelmezni. Albertirsa Város Önkormányzata 8/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a Humánszolgáltató Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 11-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének február 11-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázat kiírása és Alapító Okirat módosítása Előterjesztő:

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület február hónap 18. napján tartandó ülésére Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzat Polgármesterétől Képviselő-testület 2016. február hónap 18. napján tartandó ülésére Tárgy: A Hajdúhadházi Mikrotérségi módosításának jóváhagyása Szociális Gondozási

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 231/2012. (IX. 27.) számú határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 231/2012. (IX. 27.) számú határozata a Szociális Gondozási Központ Alapító Okiratának módosításáról, egységes szerkezetben történő elfogadásáról A Közgyűlés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe

ALAPÍTÓ OKIRAT. 4. A költségvetési szerv működési területe: Alsózsolca Város közigazgatási területe ALAPÍTÓ OKIRAT Alsózsolca Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a államháztartásról

Részletesebben

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN

Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Közszolgáltató, önállóan működő intézmények ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN A költségvetési szerv Neve: SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT Székhelye: 3922 TAKTAHARKÁNY, HONVÉD U. 32. SZ. Feladat ellátási

Részletesebben

18/2015. (XII.23.) TT.

18/2015. (XII.23.) TT. K i v o n a t Tanácsának 2015. december 23-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsának 18/2015. (XII.23.) TT. sz. határozata:

Részletesebben

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei

A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása. Az együttműködés lehetőségei A gyermekjóléti szolgálatok működésének bemutatása Az együttműködés lehetőségei Gyermekvédelmi rendszer jogi háttere 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 15/1998. (IV.

Részletesebben

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA IDŐSEK KLUBJA 3931. MEZŐZOMBOR, JÓZSEF.A.U.5. TEL: 06/47 369-053 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja A Szervezeti és Működési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA V Á R O S POLGÁRMESTERÉTŐ L 4701. Mátészalka, Hősök-tere 9. Tel.: (44) 501-361, Fax: (44) 501-358 e-mail: polgarmester@mateszalka.hu Száma: 193 /2007. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

2. számú előterjesztés

2. számú előterjesztés Határozati javaslat Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 18-i nyilvános ülésére /2015. ( ) képviselő-testületi határozat Tárgy: a Bátaszék és Környéke Önkormányzatainak Egészségügyi,

Részletesebben

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV

Szociális és gyermekvédelmi szabályozók PSZI-INT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV PSZI-INT PSZICHIÁTRIAI BETEGEK RÉSZÉRE NYÚJTOTT BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI ELLÁTÁS IRÁNYELV Készítették: Bugarszki Zsolt Dr. Gárdos Júlia Gordos Erika Marketti Judit PSZI-INT.doc Létrehozás dátuma: 2007.01.13.

Részletesebben

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere

Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Az ellátott lakóhelyének közelében nyújtott szolgáltatások, az alapellátás intézményi rendszere Lőwné Szarka

Részletesebben

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2010. (IV. 20.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete a személyes gondoskodás keretébe tartozó egyes szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 051905/2008/05 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása

Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA. Módosítása Okirat nyilvántartási száma: 1/ /2012. Szociális Szolgálat ALAPÍTÓ OKIRATA Módosítása A bevezető szövegrész helyébe A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény és

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 11/2015. (1.29.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 11/2015. (1.29.) számú határozata a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központban a "bentlakásos szociális intézményben nyújtott szakápolás" kiegészítő tevékenységként

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői beosztására

Részletesebben

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása

841907 Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel 881011 Idősek nappali ellátása ALAPÍTÓ OKIRAT Az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulási Tanácsa (továbbiakban Társulási Tanács) az államháztartásról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezései alapján az

Részletesebben

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye

Módosító okirat. 1. A költségvetési szerv megnevezése, székhelye, telephelye 459/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ alapító okirata módosításáról (17 igen, egyhangú szavazattal) 1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Nagykanizsai Családsegítő és Gyermekjóléti Központ Intézmény székhelye: Nagykanizsa, Zrínyi Miklós u. 51. Telefonszáma:06-20-920-8044 e-mail:gyjsznk@gmail.com facebook: Családsegítő és Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 2. sz. melléklet Okirat száma: RKTÖT/9-2/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján arinyamenti Szociális Szolgáltató

Részletesebben

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 /

Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / Ramocsaháza Község Polgármesterétől 4536 Ramocsaháza, Fő tér 1. Telefon / Fax: 42 / 352-423 e-mail: ramocsa.polgarmester@falunet.hu Ügyirat szám: Tárgy:Előterjesztés szociális intézmény alapító okiratának

Részletesebben

M E G Á L L A P O D Á S

M E G Á L L A P O D Á S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S szociális alapszolgáltatási és gyermekjóléti alapellátási feladatok intézményi társulás keretében történő

Részletesebben

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2014. január 28-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 06. január 8-án tartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 4/06.(I.8.) határozat a Kunszentmártoni Szociális Ellátási Központ Alapító Okiratának

Részletesebben

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com

FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com Iktatószám:../2015. FÖLDESI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT VEZETŐJE 4177 Földes,Rákóczi u. 5. Tel.: (54) 465-785 E-mail: tamogatofoldes@g.mail.com 3. E L Ő T E R J E S Z T É S - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása

A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek és alapfeladatainak bemutatása TÁMOP-5.5.7-08/1-2008-0001 Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központ Gyermekvédelmi ellátás rendszere I/I. A gyermekjóléti alap és gyermekvédelmi szakellátási rendszer intézményeinek

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. április 18-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. április 18-i ülésére Tárgy: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 13/2000. (V.30.) ÖK. rendelet felülvizsgálata

Részletesebben

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA

Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA Aranykapu Kistérségi Humán Szolgáltató Központ, Pétervására ALAPÍTÓ OKIRATA jóváhagyta a Pétervásárai Kistérség Többcélú Társulásának Társulási Tanácsa a 7/2009. (IV. 28.) határozatával, módosította a

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Alsózsolcai Gondozási Központ alapító okiratát a következők

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Község Önkormányzat Képviselő-testület ének 39/2011. (V.11.) KT. sz.

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (III.31.) ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T E a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról egységes szerkezetben a 14/2015.(VI.25.), valamint a 28/2015.(XII.17.),

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (IV. 24.) önkormányzati rendelete a Paks Kistérségi Szociális Központban személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a

Részletesebben

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete

VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete VASKÚT KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2013. (XII.6.) önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, a fizetendő

Részletesebben

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja:

(1) Az Önkormányzat a személyes gondoskodás keretében a következő ellátásokat nyújtja: Székkutas Község Önkormányzat egységes szerkezetbe foglalt 8/1993. (VI. 26.) ktr. számú rendelete a szociális törvény alapján biztosított Személyes gondoskodás formáiról Székkutas Község Önkormányzat képviselőtestülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19.-i ülésére Tárgy: a Szociális Szolgáltató Központ Alapító Okiratának módosítása Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető

Részletesebben

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének.../2015. (...) rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Ócsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Tóth József Alapszolgáltatási Központjának Szervezeti és Működési Szabályzata Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat a Tóth József Alapszolgáltatási Központ Szervezeti és Működési

Részletesebben

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA

DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Dunaharaszti Város Önkormányzata DUNAHARASZTI TERÜLETI GONDOZÁSI KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA Okirat száma: 2-653453/2016 Alapító Okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendelet hatálya 1. Pénzbeli ellátások 2. 1 3.. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás TAKTASZADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999. (IV.28.) számú rendelete a gyermekvédelmi támogatásokról és a gyámügyi ellátásokról Taktaszada Község Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 6/2012.(III.23.)

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról

Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testületének 10 /2007. ( VI.27. ) sz. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátások szabályozásáról Etyek Község Önkormányzat Képvisel-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 TÉRSÉGI SZOCIÁLIS GONDOZÁSI KÖZPONT Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 2, 3, 4 Törzsszám: 347983 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Intézményi Társulás Képviselő-testületei Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére

11-3/2014. E L Ő T E R J E SZ T É S az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa február 05. napján tartandó ülésére Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa E l n ö k é t ő l 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2 Tel.: 63 / 578 510 Fax: 63 / 578-517, e-mail: atmot@csanytelek.hu 11-3/2014. E L Ő T E

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Jegyzőkönyvi kivonat. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2011. június 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 21. napirendi pont: Előterjesztés alapító okiratok módosításáról

Részletesebben

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete

Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének. 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete Zomba község Önkormányzati Képviselő-testületének 5/2005. /X.4./ sz. Kt. Rendelete A TANYAGONDNOKI SZOLGÁLATRÓL 2 Zomba község Önkormányzati képviselő-testülete /a továbbiakban: Önkormányzat/ a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23

Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 www.biatorbagy.hu Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Bölcsődevezetői pályázat kiírásáról

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 526-11/2012. 11. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Szociális

Részletesebben

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele

Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos egyes intézkedések megtétele Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 14/2007. (II. 15.) Kgy. számú határozat Tárgy: A sajószentpéteri tartós bentlakásos ellátást nyújtó szociális intézmény létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya 1 Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól Hajdúsámson Városi Önkormányzat

Részletesebben

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról

Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Tájékoztató a Békés-Rehab Integrált Szociális Intézmény 2013-as szakmai munkájáról Készítette: Prorok Mihály intézményvezető. Tartalom 1. Az intézmény békési egységének adatai... 3. 2. Fenntartó adatai...

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 98. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. június 29-i ülésére Tárgy: Előadó: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról

ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról ONGA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2015. (VIII. 26.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról (egységes szerkezetben a 4/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelettel)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére

ELŐTERJESZTÉS Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére a Fehér Gyolcs Alapítvány által házi segítségnyújtás végzésére Városi Önkormányzat Polgármesterétől H-2740Abony Kossuth tér 1. Telefon/Fax: (53) 360-010 Telefon: (53) 361-571. Az előterjesztés előkészítésében közreműködött: Humán Közszolgáltatások és Munkaügyi Osztály

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 162/2011. (VIII. 25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 162/2011. (VIII. 25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 117/2011. (VI.30.) számú határozatának módosításáról, a Gyermekjóléti Központ

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére 4218-4/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Családsegítés és gyermekjóléti feladatok ellátásának felülvizsgálata Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 2881-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2011. március 30-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ Szakmai programjának módosítása Előterjesztő: Szabó Marianna

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s Ügyiratszám: 51.134/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS

SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁS SZAKMAI PROGRAMJA Feladat szó kötelességet jelent. A felelősség szó szabadságot jelent. A feladatok arra késztetik az embert, hogy igazságosan

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 12. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására

a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális Szolgáltató Központ alapító okiratának módosítására FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:2328 /2015. 8. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi

Részletesebben

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. január 28-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2016. (I.28.)KT. határozata A

Részletesebben

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015.

CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. CSURGÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2015. I. Fejezet A koncepció célja, funkciója A koncepció elsődleges célja, hogy az ellátási kötelezettség keretébe tartozó feladatok

Részletesebben

Általános rendelkezések 1.

Általános rendelkezések 1. Megyei Jogú Város Közgyűlésének 17/2012. (III.29.) önkormányzati rendelete a i Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben)

(az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetben) Gárdony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 39/2004. (IX. 29.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13,14,15,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben