Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása"

Átírás

1 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester Az előterjesztést készítette: Verosztáné Csorba Mónika aljegyző Véleményezésre és tárgyalásra megkapta: A Képviselő-testület bizottságai Törvényességi véleményezésre megkapta: Vincze Miklós jegyző Jóváhagyom: Vincze Miklós jegyző Döntési javaslat: határozati-javaslat Döntési változatok száma: 1 Mellékletek: 2 db pályázat + 2db melléklet (bizonyítványmásolatok)

2 Kerekegyháza Város Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i rendes ülésére Tárgy: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői pályázatának elbírálása Tisztelt Képviselő-testület! A mikrotérségi feladatokat ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére pályázatot írt ki a képviselő-testület a 10/2009. (II.11.) sz. Kth-tal, mert a jelenlegi intézményvezető 5 éves kinevezése június 30-án lejár. Jogszabályváltozás miatt az idei évtől kinevezett intézményvezető kinevezéssel látja el a feladatát, melynek a lényege, hogy határozatlan időre szóló kinevezést kap ellentétben az eddigi megbízással, mely határozott, 5 éves megbízást jelentett. A KSZK internetes honlapján, az ágazati közlönyben és a helyben szokásos módon közzé tett pályázati kiírásra határidőre 2 db érvényes pályázat érkezett: Kertész Rózsa gyulai és Szabó Marianna kerekegyházi lakos pályázott az intézmény vezetésére. A pályázók pályázatukban nyilatkoztak, hogy benyújtott pályázatuk nyílt ülésen való tárgyalásához hozzájárulnak. A pályázók a kiírásban szereplő pályázati feltételeknek megfelelnek: - rendelkeznek az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendeletben és a 15/1998. (IV.30.) NM rendeletben meghatározott szakirányú szakképzettséggel, illetve felsőfokú képesítéssel, - több, mint 5 év felsőfokú végzettséget igénylő, a szociális ellátásban végzett szakmai gyakorlattal, - rendelkeznek szociális szakvizsgával, - büntetlen előéletűek. A pályázatok tartalmazzák a kötelező tartalmi elemeket: - pályázók szakmai önéletrajzát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - intézmény vezetésére vonatkozó programot, - képesítést igazoló okiratok másolatát, - pályázati kiírásban előírt nyilatkozatokat. A beérkezett pályázatok előzetes szakmai értékelésére létrehozott, képviselő-testület által megválasztott 5 tagú bizottság május 5-én meghallgatta a pályázókat. A szakmai bizottság mindkét pályázót alkalmasnak találta az intézményvezetői feladatok ellátására, végzettségük, szakmai tapasztalatuk és a szakértői bizottsági ülésen elhangzottak alapján. Kertész Rózsa pályázó széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik, mindemellett előnyére szól, hogy magát a szakmát tanítja is. Más településen él és dolgozik, ennek ellenére az

3 intézményről rendelkezésre álló közérdekű adatokból, információkból, rövid szóbeli tájékoztatásból és a meghallgatás előtti intézménylátogatás eredményeképpen jó és aktuális információkkal rendelkezik az intézményről. A társulási feladatellátással kapcsolatosan szakmai tapasztalata kismértékű. Magabiztos, jó előadó képességgel és kezdeményezőkészséggel rendelkezik. Vezetői orientációja kerek. Szabó Marianna pályázó széles körű szakmai tapasztalattal rendelkezik, jelenlegi intézményvezetőként az intézménnyel kapcsolatos információk teljes birtokában van. Előnyére szól, hogy szakmai munkásságát részleteiben ismerik és elismerik, hisz kis intézményből nőtte ki magát mikrotérségi intézménnyé a Humán Szolgáltató Központ, szellemiségének alapjait meghatározva. Az intézményvezetéshez szükséges ambícióval és lelkesedéssel rendelkezik. Agilis, szakmai érdekeket előtérbe helyező, figyelemmel a költségvetési korlátokra. Társulási feladatellátást gyakorlatiasan kezeli, tisztában van annak összetettségével. A szakértői bizottság a fenti összegzést követően 4:1 arányban Szabó Marianna pályázót javasolta az intézményvezetői munkakörre. Mivel az intézmény mikrotérségi szinten látja el intézményi feladatait, ezért a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Társulás Társulási Szerződésében foglaltak alapján a társulási tanácsnak is véleményeznie kell az intézményvezetői pályázatra beérkezett pályázatokat. A társulási tanács ülésére a testületi ülés napján, közvetlenül a testületi ülés előtt kerül sor. A társulási tanács véleményét szóban ismertetjük. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a csatolt pályázatok, az előterjesztésben foglaltak, valamint a testületi ülésre meghívott pályázók meghallgatása alapján tárgyalja meg a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetésére beérkezett pályázatokat és döntsön az intézményvezető személyéről. Kerekegyháza, május 18. Dr. Kelemen Márk polgármester

4 /2009. (V. 27.) sz. Kth: Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének megbízásáról Határozat Kerekegyháza Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés b.) pontjában, a. törvény pontjában biztosított jogkörében, illetve fenntartói munkáltatói jogkörében eljárva- tekintettel a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv ában, valamint a végrehajtására kiadott Kormány rendelet 5. -ában foglaltakra (l.n:., szül.h.i:., anyja neve: ). sz. alatti lakost július 1- től határozatlan időtartamra kinevezi a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjévé és megbízza az intézményvezetői feladatok ellátásával. A munkavégzés helye: Kerekegyháza, Fő u közalkalmazotti jogviszonyának időtartama a kinevezés időpontjában a bemutatott okiratok figyelembe vételével: év hó nap. Ennek, valamint iskolai végzettsége és szakképesítése lapján besorolása közalkalmazotti.osztály. fizetési fokozat. A következő magasabb fizetési fokozatba lépés várható ideje: 20. év január hó 1. nap. Az intézményvezető heti munkaideje 40 óra, figyelemmel a. rendelet..bekezdése rendelkezésekre. Havi illetményét a következők szerint állapítja meg a képviselőtestület: alapilletménye: Ft vezetői pótlék %: Ft képzettségi pótlék %: Ft Összesen: Ft A Humán Szolgáltató Központ intézményvezetőjének közalkalmazotti jogviszonyával kapcsolatban a munkáltatói jogkört a képviselő-testület, az egyéb munkáltatói jogkört a polgármester gyakorolja. Felelős: Dr. Kelemen Márk polgármester Határidő: július 1. Melléklet: - Kertész Rózsa pályázata - Szabó Marianna pályázata - KÜLÖN DOKUMENTUMBA CSATOLTA ISKOLAI VÉGZETTSÉGET IGAZOLÓ OKIRATOK ( szken.bizonyitvanyok.doc és szkenszabómarian.doc)

5 Szakmai önéletrajz Név: Kertész Rózsa Cím: Gyula, Kárpát u. 19. Telefonszámok: 66/ , mobil: 30/ , Állampolgárság: magyar Születési dátum: Gyula, Szakmai tapasztalat jelenleg is Battonyai Idősek Otthona és Gondozási Központ Kht. mentálhigiénés munkatárs, mb. intézményvezető Polgármesteri Hivatal, Gyula, Családvédelmi és Egészségügyi Osztály, vezető főtanácsos, szociális ügyintéző Egyesített Szociális Intézmény, Nagykörű, intézményvezető, szociális alap és szakosított szolgáltatások irányítása: - családsegítés - gyermekjóléti szolgáltatás - étkeztetés - házi segítségnyújtás - idősek bentlakást nyújtó ellátása Családsegítő Gondozási és Szociális Központ, Sarkad, intézményvezető, szociális alap és szakosított szolgáltatások irányítása: - családsegítés - gyermekjóléti szolgálat - pedagógiai szakszolgálat - hajléktalanszálló - családok átmeneti otthona - nappali ellátás, idősek klubja, fogyatékosok klubja - idősek átmeneti gondozása - idősek bentlakást nyújtó ellátása Pándy Kálmán Megyei Kórház Gyula, - Döntés előkészítő csoport, finanszírozás, Gyermekpszichiátriai osztály , osztályvezető ápoló, szakoktató, - Gyermekpszichiátriai Gondozó , gyermek ideg-elme szakápoló - Pszichiátriai Gondozó /felnőtt/ , ideg-elme szakápoló - Urológia osztály 1 év, ápolónő

6 Tanulmányok márc.- jelenleg is Társadalombiztosítási és bérügyi szakelőadó, / felsőfokú OKJ-s szakképesítés/ Budapesti Corvinus Egyetem, Közigazgatástudományi Kar, szociális szakigazgatásszervező, DOTE, Nyíregyházi Főiskolai Kara, szociális alapvizsga, szociális szakvizsga, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, szociológushumán menedzser, Kapcsolat Alapítvány, Budapest, kapcsolatügyeleti mediátor, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, DOTE Egészségügyi Főiskolai Kar, Gyula, diplomás ápoló Családterapeuta Képzés, Békéscsaba /dr.kurimay Tamás/ Hetényi Géza Kórház, Szolnok, gyermek ideg-elme szakápoló Semmelweis Eü. Szakiskola, Gyula, felnőtt ideg-elme szakápoló Semmelweis Eü. Szakiskola, Gyula, általános ápoló Erkel Ferenc Gimnázium és Eü. Szakközépiskola, Gyula, rendelőintézeti asszisztens, csecsemő és gyermekgondozónő. Szakdolgozatok Az idősellátás szociálpolitikai kérdései Egy dél-alföldi parasztcsalád története a XVIII.-XIX.-XX. Sz.-ban a szociológus szemével / családmonográfia/ Az időskor geronto-pszichiátriai vonatkozásai Eklektikus művészeti terápia serdülőcsoportban Serdülőkori jegyek a kézírásban. Tudományos előadások Kaposi Mór Kórház, Kaposvár, Szakdolgozói Kongresszus, Attachment vizsgálatok Gyermekpszichiátriai osztályon Székesfehérvár, Megyei Kórház, Szakdolgozói Kongresszus, Gyermekkori pszichosisok ápolási nehézségei, I. díj XII.Amatőrfilmes és videoszemle, Gyula különdíj, gyermekpszichiátria témakörben 2 film, legjobb tudományos igényű feldolgozás 1991.SOTE, Budapest, Szakdolgozói Kongresszus, Mentálhigiéné a Gyermekpszichiátrián, 1990.Miskolc, Műszaki Egyetem, Szakdolgozói Kongresszus,

7 Preventív gondozás bevezetése a Gyermekpszichiátrián. Oktatás DOTE Nyíregyházi Főiskolai Kar, szociális munkás képzés, tereptanár, /oktatott tárgyak: szociális munka, mentálhigiéné, geriátria/ - Tiszaparti Gimnázium, Szolnok, szakoktató, szociális gondozó és ápoló, ápolási asszisztens szak, /oktatott tárgyak: szociális gondozás és ápolás, mentálhigiéné, geriátriai gondozás/ : Tessedik Sámuel Főiskola, Pedagógiai Főiskolai Kara, Szarvas, óraadó tanár - mentálhigiénés szakvizsgát adó továbbképzés /családsegítés, gyermekvédelem, családszociológia, pedagógiai esetmegbeszélő csoport, mentálhigiéné / - fejlesztő pedagógus szakvizsgát adó továbbképzés /önismeret, pedagógiai esetmegbeszélő csoport/ Oktatott tárgyak: családsegítés, gyermekvédelem, kapcsolatügyeleti mediáció, általános szociológia, családszociológia, pedagógiai esetmegbeszélő csoport, mentálhigiénés ismeretek, önismeret Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, Szeged, szakoktató szociális munkás szak / oktatott tárgyak pszichiátria, gyermekpszichiátria/ DOTE, Egészségügyi Főiskolai Kara, Gyula, szakoktató diplomás ápoló szak /oktatott tárgyak pszichiátria, gyermekpszichiátria/ Semmelweis Egészségügyi Szakiskola, általános ápoló szak Gépjárművezetői engedély: A,B kategória. Számítógép ismeret: Word, Windows, Excel, Office, Internet felhasználói szinten. Szervezési készségek és kompetenciák 24 évet töltöttem el egészségügyben, szakdolgozóként, 9 évig osztályvezető főnővérként, felnőtt és gyermek pszichiátriai betegek, értelmi fogyatékosok ápolásában tevékenykedtem, 6 évig vezettem azt a szociális intézményt, ahol az addig működő szociális alap- és szakosított ellátás 6 szakfeladata mellé, sikeres Kistérségi Felzárkóztató pályázati program keretében sikerült még 5 szakfeladatot beindítani, gesztor település szociális szakértőjeként a környező települések pályázatainak megírásában és megvalósulásában konkrét segítséget nyújtottam, kistérségi gyermekjóléti és pedagógiai szakszolgáltatást

8 indítottunk és működtettünk, beindítottuk a fogyatékos személyek, valamint a szenvedélybetegek nappali ellátását, illetve demens részleget a bentlakást nyújtó ellátáson belül. Kistérségi gyermekjóléti szolgáltatás keretében 6 település gyermekvédelmi központja voltunk. Jász-Nagykun-Szolnok megyében 4 éven át intézményvezetőként részt vettem a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Központjának megszervezésében, beindításában, szakmai programjának, szervezeti egységének elkészítésében, Szüleim betegsége miatt jöttem vissza Gyulára, - mely időközben szerencsésen megoldódott,- ahol a szociális igazgatásban is segítettem a hozzám fordulókat. Most szeretném korábban megszerzett tudásomat és tapasztalatomat ezen a területen is kamatoztatni. Gyula, április 17. Szakmai program Kertész Rózsa Minden szervezet vezetőjének az alapító által meghatározott célokat kell végrehajtani, a biztosított pénzeszközök és humán erőforrás felhasználásával az igénybe vevők érdekeinek messzemenő figyelembe vételével. A szociális intézmények működését alapvetően az alábbi jogszabályi háttér biztosítja: évi III. tv. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, - 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről, évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról - egyéb ágazati jogszabályok, rendeletek, helyi rendelet, - egyéb jogszabályok - helyi rendeletek A szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében különböző szociális ellátási formák jöttek létre ill. működnek, településnagyságtól függően.. Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális feladatellátó Társulás, mint mikroközpont Kerekegyháza városban, valamint Fülöpháza, Ladánybene, Kunbaracs, Ágasegyháza településeken az alábbi szociális szolgáltatásokat biztosítja a lakosság számára: 1./ családsegítés Szociális és mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése.

9 2./gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekek érdekeit védő speciális személyes szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermekek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését illetve a családjából kiemelt gyermekek visszahelyezését. 3./házi segítségnyújtás A szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást, alapvető gondozási, ápolási feladatokat, higiéniás körülmények megtartását, veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzését. 4./ jelzőrendszeres házi segítségnyújtás A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. 5./ Támogató szolgáltatás A támogatás célja a fogyatékos emberek lakókörnyezetében történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük, önállóságuk megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. 6./ Idősek nappali ellátása A nappali ellátás hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek, fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő pszichiátriai betegek, illetve szenvedélybetegek, önellátásra részben vagy egyáltalán nem képes fogyatékos illetve autista személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére, igény szerint megszervezi az ellátottak napközbeni étkezését. Szakmai- vezetői koncepció: Pályázatom benyújtásakor rendelkezem a pályázati kiírásban megjelölt valamennyi feltétellel: meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel, szociális szakvizsgával, az előírt szakmai gyakorlattal, büntetlen előélettel. Egészségügyben 9 évig ápolásvezetőként dolgoztam. A szociális ellátás alap és szakosított ellátási formáiban is magasabb vezetőként 10 év gyakorlattal rendelkezem. Intézményi jövőkép Jövőképem, egy olyan integrált szociális intézmény, mely sokrétű, egymásra épülő, színvonalas szolgáltatásaival komplex módon ellátja célcsoportjait, a legkorszerűbb szakmai elvek figyelembe vételével. Stratégiai célok Vezetői, szakmai programomat hat fejlesztési pillérre alapozom, melyek egyben a hosszú távú célkitűzéseket is jelentik:

10 1.Folytonosság és megújulás Az intézmény eddigi működésében olyan értékek halmozódtak fel, mely értékeket meg kell őrizni, a dolgozók és a kliensek számára a biztonságot, a folytonosságot biztosítani kell. Ugyanakkor a megújulás lehetőségét is biztosítani és elfogadtatni kell, mert csak így tud a szervezet a nehezebb gazdasági feltételek mellett működni. A biztonságos, stabil pénzügyi kondíciók mellett azonban folyamatosan gondoskodni kell az eszközök, a humán erőforrás fejlesztési lehetőségeiről. Szükséges az új értékek, hagyományok megteremtése, az ellátási formák szükségletekre alapozott megújítása. 2. Hatékonyság és minőség Szervezettebb, hatékonyabban működő intézményi struktúrával, változatlan ellátási feladatok mellett kell gazdaságosan működtetni az intézményt. Ugyanakkor cél a szakmai színvonal megőrzése illetve javítása, hogy az ellátást igénybe vevők és hozzátartozóik elégedettsége ne csökkenjen. A szociális intézményben minőségirányítási rendszer működtetése elengedhetetlen, mely hozzájárul a cél megvalósulásához. 3.Szervezetfejlesztés Teljesítményorientált szervezeti kultúra megteremtése a célom, amely a közösen meghatározott célokból eredő, mérhető teljesítményen alapul. Az intézményi stratégiai célokhoz igazított intézkedési tervek alapján történő munkaszervezés kialakítását kívánom elérni, ahol az eredmények mérhetővé tétele, nyomon-követése jelenti az alapot. Az alapok megteremtését követően a csoportműködések, csoportteljesítmények fejlesztése a cél. 4. Forrásteremtés Egyre nehezedő gazdasági feltételek mellett minden lehetőséget fel kell kutatni és meg kell találni a források kiegészítéséhez, pályázatokkal, szponzorok, támogatók bevonásával. 5. Humánerőforrás-fejlesztés Szolgáltató intézményként a szakemberek személyisége, tudása határozza meg a szervezet tevékenységeinek minőségét, ezért nagy hangsúlyt kell fektetni az emberi erőforrás- menedzsmentre: a munkaerő-tervezésre, a munkakör-tervezésre, a munkaerőbiztosításra, ösztönzésre, motiválásra, képzésre, továbbképzésre. 6. Működőképességet garantáló struktúra A hatékony működőképességet garantáló szervezeti struktúra kialakítása, olyan rugalmas, átjárható, az ellátottak változó igényeihez igazodó rendszert kell kialakítani, mely hosszú távon is biztosítani tudja a törvényi előírásoknak megfelelő, ugyanakkor hatékony működést. Vezetői elképzeléseim összefoglalva Széles ellátási spektrumú, az elvárható minőségnek megfelelő ellátás nyújtása. Az igények és szükségletek, az ellátottak érdekeinek szem előtt tartásával, a mindenkori finanszírozási rendszerben a szakmai színvonal megtartása, lehetőség szerinti emelése.

11 A szervezeti működés hatékonyságának, szabályozottságának növelése. Humánerőforrás-fejlesztés. Pályázati lehetőségek maximális kihasználása. Nagyobb hangsúly fektetése az intézmény menedzselésére, PR és marketing tevékenységekre. A cél: nyitott (innovációban, kapcsolatokban) szervezet létrehozása. Takarékos, hatékony gazdálkodás, a folyamatos likviditás fenntartása. Költségcsökkentés, pénzügyi egyensúly, stabilitás biztosítása, forrásbővítő lehetőségek felkutatása, kihasználása. Kiemelt hangsúlyt kap a fentieken túl, a szervezetfejlesztés, a teljesítménymenedzsment típusú vezetés megvalósítása, az intézmény menedzselése, az intézmény pozitív imázsának kialakítása, a gazdálkodás feladatai, az intézmény hatékony gazdálkodására vonatkozó elképzelések, a bevétel-növelési illetve kiadás-csökkentési lehetőségek. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK, HATÁS Hozzájárulás a térség eurokonform arculatának megteremtéséhez, növelve az intézmény jó hírét, eredményeit. Az intézmény kiszámítható, magas színvonalú szolgáltatásokat biztosít az igénybevevőknek. Szolgáltatásait a valós igényeket figyelő, a változásokhoz alkalmazkodó, komplex módon biztosítja, rugalmas, átjárható ellátási formáival. Működésében hatékony, gazdálkodásában takarékos intézménnyé válik. Innovatív, szakmailag magas színvonalat nyújtó intézmény A tevékenységeit, annak eredményeit monitorozó, mérő, értékelő, szükség esetén változtató szervezetként működik. Az emberi erőforrások fejlődése, a szervezetfejlődés folyamatos. Menedzserszemléletű, csapatmunkán alapuló vezetési és irányítási struktúra jellemzi. A felvázolt vezetői elképzeléseimet a költségvetési lehetőségekhez igazítanám, az intézményi szolgáltatási és működési folyamatok eddigi rendszerének szerves folytatására épít, továbbfejlesztve azt. Fontos egy szociális intézményt úgy kialakítani, vezetni, hogy a folyamatos fejlődés érdekében kitűzött célokat, a számtalan feladatot az intézményi közösség és partnerei magukénak érezzék, a gazdaságos, hatékony működést biztosítsák. Én ezt szeretném elérni, melynek sikeréhez a fenntartó, a munkatársak, a hozzátartozók, valamennyi támogató együttműködésére van szükség. Gyula, április 09. Kertész Rózsa

12 SZABÓ MARIANNA PÁLYÁZATA: Pályázat Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás feladatait ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állására 2009.

13 Tisztelt Képviselőtestület! év végén alakult meg törvényi előírásnak megfelelően a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat. Ekkor kaptam intézményvezetői kinevezést, amelyet 2004-ben megújítottak, ennek időtartama június 30-ig terjed. Kerekegyháza Város Képviselőtestülete pályázatot írt ki a Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás feladatait ellátó Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állásának betöltésére. A szociális munkát hivatásomnak tekintem, értékeit: a másik ember tiszteletét, korra, nemre, vallási, faji hovatartozásra való tekintet nélküli egyenlőségét, önrendelkezési jogának elsőbbségét, emberi méltóságának sérthetetlenségét, mint alapelveket nem csak a munkám során tartom követendőnek. Szociológusként lehetőségem van az egyéni problémák társadalmi meghatározottságának rálátására, az egyéni segítés, személyes segítő kapcsolat szélesebb körű értelmezésére. Az egyéni esetkezelés mellett kiemelt szerepet tulajdonítok a közösségfejlesztésnek. Úgy vélem, a személyes lét folytonosságélményének fenntartása érdekében elengedhetetlen, hogy állandó viszonyban álljunk a bennünket körülvevő világgal, értékeinken, normáinkon keresztül tartozzunk kisebb-, nagyobb közösségekhez. A társadalmi identitás által teremtett hovatartozási élmény elégíti ki a bizonytalanságtól való menekülés szükségét, segít irányítani a társadalmi közlekedésben, mindennapi életünkben. A segítő kapcsolat lényegét az autonómia fokozásában, a szabad döntés képességének helyreállításában látom, melyen keresztül önállóan, viszonylagosan szabadon határozzuk meg kapcsolatainkat. Célom továbbra is szociális területen dolgozni, szeretném a megkezdett munkát folytatni. Ezért pályázatot nyújtok be a Humán Szolgáltató Központ intézményvezetői állására, melyhez a szakmai programot és szükséges dokumentációt mellékelem. Kérem pályázatom szíves elfogadását! Kerekegyháza, április 9. Tisztelettel: Szabó Marianna

14 Szakmai önéletrajz Név: Szabó Marianna Szül.: Kecskemét, Lakcím: 6041 Kerekegyháza, Papszék dűlő 73. Végzettség: Kecskemét, Katona József Gimnázium: érettségi Budapest, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola: általános szociális munkás Budapest, Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet:gyermekvédelmi prevenciós alapképzés Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar: szociológus Budapest, Eötvös Loránd Tudományegyetem Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék gyermekjóléti alapellátás témacsoportban szakvizsga Szakmai tapasztalat: Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálat Bács-Kiskun Megyei Hivatalánál főiskolai gyakorlat felnőttkorú bűnelkövetők utógondozásában Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala szociális munka Kerekegyháza Város Önkormányzatának Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálata intézményvezető és családgondozó Kerekegyházi Gondozási Központ intézményvezető

15 Helyzetelemzésre épülő program Kerekegyháza és Térsége Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulás tevékenységi köre öt településre terjed ki: Ágasegyháza, Fülöpháza, Kerekegyháza, Kunbaracs és Ladánybene települések. Gyermekjóléti és szociális ellátásokat biztosít a Humán Szolgáltató Központon keresztül. A központunkban folyó munka olyan professzionális humán szolgáltatás, amely egyrészt problémamegoldó tevékenység, tehát konkrét problémákat segít megoldani egyéneknek, csoportoknak, közösségnek ; másrészt szociálpolitikai tevékenység, mellyel a társadalmi problémák újratermelődését kívánja megelőzni a struktúra jobbítására, reformjára vagy a status quo megváltoztatására irányuló tevékenységével. A Humán Szolgáltató Központ célja, hogy a működési területén élőknek megfelelő szociális hálót hozzon létre, elősegítse az egyének és családok perifériára szorulásának csökkenését. Igyekszik felmérni és kielégíteni az alapvető lakossági igényeket és szükségeket, ellátja a szociális alapszolgáltatási feladatokat. Ennek alapján központunk összehangolja és koordinálja a településen biztosítható ellátási formákat, valamint új szolgáltatások bevezetését kezdeményezi a lakosság szükségletei és érdekei figyelembevételével. Felvilágosító, tájékoztató, ismeretterjesztő programokat szervez, szoros együttműködésben a társintézményekkel, helyi médiával, a jelzőrendszer tagjaival. Kerekegyháza a Dél-Alföldi régión belül a Kecskeméti kistérség által alapított többcélú kistérségi társulás egyik szociális mikroközpontja, amely központhoz tartozó települések: Ágasegyháza, Kunbaracs, Fülöpháza, Ladánybene. Humán ellátásokról tágabb értelemben akkor beszélünk, ha emberekre vonatkozó szolgáltatásról van szó. Az emberi együttélés bármilyen formáját az egyének közti együttműködés tölti meg tartalommal. Közösségünkre is jellemző, hogy a hagyományos formák felbomlásával megszűnt a szoros, szinte életben maradáshoz szükséges egymásra utaltság, helyette individuális, elidegenedett világ lépett előtérbe. Míg az előbbi természetes védőhálót képezett a mindennapokat átszövő rituálékkal, élő emberi kapcsolataival, hagyományos társadalmi struktúrájával, az utóbbinál a nem működő természetes védőhálót segítő szervezetekkel próbálják kiegészíteni. Amely az egyént társas környezetével együtt kezeli, s módszereivel a társas kapcsolati rendszerek támogató hatásának felerősítésére törekszik.

16 A hiányzó megoldási struktúrák kiegészítésére, feloldására intézményünkben működő, önkormányzati szintű beavatkozási szakmai egységek: családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, helyettes szülői szolgáltatás, támogató szolgáltatás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, nappali szociális ellátás, jelzőrendszeres szolgáltatás. Szervezeti integráció: több ellátási típus egy központ keretein belül történő biztosítása. Közös igazgatású, többcélú szervezet önálló szakmai és szervezeti egységekkel, szervezeti alrendszerekkel, amelyeket az alábbi szervezeti ábra teszi áttekinthetővé. családsegítés 3 fő szociális gyermekjóléti szolgáltatás szolgáltatás Humán Szolgáltató Központ 1fő vezető 1 fő helyettes, aki a támogató szolg. vezetője információs 3fő nappali ellátás hely. szülői 2fő ellátás étkeztetés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 10 fő megbízással önálló 1 fő segítségnyújtás jelmagyarázat: 4 fő támogató szolgáltatás 12 fő házi önálló szakmai egység szervezeti alrendszer integráció Ezen széles körű ellátások egy intézménybe integráltan, az együttműködés tekintetében előnyös helyzetet teremtenek, abban az esetben, ha nem sérül a különböző szolgáltatások szakmai önállósága.

17 Áttekintve a szervezeti ábrát és a szakmai létszámokat összevetve a jogszabályi előírásokkal, az intézmény megfelel a létszámnorma-előírásoknak. A gyermekjóléti szolgáltatás azonban hátrányos, ugyanis a gyermekszám alapján (2301 kiskorú) több, mint három családgondozó foglalkoztatása lenne szükséges 3,287 fő, tehát három fő teljes, és egy fő részmunkaidős alkalmazására - és három fő látja el az egész területet. A központ ellátási területe, az ellátottak köre: Kerekegyháza város közigazgatási területén valamennyi ellátás; valamint szociális feladatellátó társulás alapján: Fülöpháza község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat, helyettes szülői feladatok ellátása, családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Kunbaracs község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás * házi segítségnyújtás * nappali ellátás-idősek klubja Ladánybene község közigazgatási területén: gyermekjóléti szolgálat családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Ágasegyháza község közigazgatási területén * gyermekjóléti szolgálat * családsegítés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogató szolgáltatás Gyermekjóléti szolgáltatás A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia:

18 a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családjából történő kiemelésének a megelőzéséhez. A szociális munkán belül kiemelten fontos a közösségfejlesztés. Az alulról jövő kezdeményezések hatékonyabbak, költségtakarékosabbak, közelebb vannak térben és időben a problémához. A gyermekvédelem területén jelzőrendszer! elengedhetetlen az intézmény közösségi beágyazódottsága. Élővé, hatékonyan működővé attól válik a rendszer, hogy együttműködő, reszponzív társadalmi környezet veszi körül. Folytatni kell a már jól működő szabadidős programokat, lehetőség szerint ezeket a társult településekre is át kell ültetni, illetve egymástól átvenni, természetesen a helyi sajátosságokat, meglévő értékeket, a jelentkező igényeket figyelembe véve. A már jól működő civil kezdeményezéseket nem kell újakkal helyettesíteni, inkább erősíteni kell az együttműködés keretei között. Ilyen a Mikulás-járat, melynek a gesztor településen nagy sikere van a gyermekek körében idén már tizedik éve, de közösségépítő szerepe sem elhanyagolható: a résztvevő támogatók számára olyan élményt jelent, ami igazi együttműködő csoporttá kovácsolta a közösséget, ahol az identitás-érzésén keresztül valódi megtartó, mentális egészségvédő szerep érezhető. A közösségfejlesztésen keresztül lehet megközelíteni számos ma jelentkező társadalmi problémát, például a gyakoribbá váló iskolakerülők esetét. Több szempont is okozza a jelenséget: a tankötelezettség felemelése 18. éves korig, hiszen a mulasztásról szóló jelentések nagy része 14 éves kor felettieket érint. Az iskolai kudarcok mögött szinte mindig családi deficitek húzódnak meg. Gyakran nem működnek a családon belüli kommunikációk, illetve nem megfelelő szinten. Sokszor autokrata, eszköztelen nevelési módszerek, zárt, merev struktúrájú családok hátráltatják a gyermek optimális fejlődését. Az iskolakerülés fontos jelzésértékű a háttérben meghúzódó családi, mentális, szociális problémákról. Kezeletlenül maradó eseteknél a devianciák, csavargások, bűnöző karrier kialakulása jelent veszélyt. Itt is a közösségépítő módszerek a leghatékonyabbak. Az értékfejlesztő csoportfoglalkozásokat ahol a kommunikáció, a lelki történések, érzelmek, indulatok vagy csupán gondolatok kerülnek előtérbe, meghallgatásra - jó lenne kiegészíteni a gyermekjóléti szolgáltatáson és családsegítésen belül megrendezendő kézművesfoglalkozásokkal, ahol az értelmi intelligenciát tekintve kudarcos fiatal sikerélményt élhet át egyéb ám nem kevésbé fontos területen: mint a művészet, a mozgás vagy értelmi intelligencia. Fontos dologról van szó: lehetőséget, teret biztosítunk olyan intim kapcsolatok akár egymás közötti, kortárs csoporton belüli, akár a csoportvezetővel történő kialakulásának, amelyen keresztül egy másfajta normarendszer sajátítható el, illetve

19 ahol egy másik tükör használatára van a fiatalnak lehetősége, melyen keresztül önértékelése pozitívabb, az emberekhez való viszonya elfogadóbb lesz. A családgondozás során a klienscentrikus megközelítés, a meglévő saját erőforrások kiaknázása, képessé tevés a cél. A segítő és kliens kompetencia-határainak meghúzása azért is fontos, hogy ne vegyük át-, el- a szülő felelősségét bizonyos feladatok során. Ezt inkább erősíteni, hangsúlyozni, a szülő kompetenciájába visszahelyezni természetesen a körülmények, lehetőségek figyelembe vételével lenne ideális. Alapelvek, melyeket a gyermekjóléti ellátás során betartunk: A gyermek legjobb érdekének szolgálata: a gyermek mindenek felett álló érdekét figyelembe véve, a törvényben elismert jogaikat biztosítva kell eljárni. A család önállóságának elve: a cél a család alkalmassága a gyermek felnevelésére. Nem szabad szűkíteni a család döntési jogát, előidézni a család függő helyzetét. Célszerűség elve: a gyermek családban történő nevelkedését segítő ellátást a gyermek és családja helyzetéhez, szükségleteihez igazodóan kell nyújtani. A legkisebb kényszer elve: az ellátások önkéntes igénybevételén alapul. Ha mégis sor kerül gyámhatósági beavatkozásra, akkor is folyamatosan törekedni kell az önkéntes részvétel, az együttműködés kialakítására. A hátrányos megkülönböztetés és az ellátással való visszaélés tilalma. A helyettes szülő tevékenysége a gyermekek védelmének rendszerében a gyermekjóléti alapellátások közül a személyes gondoskodást nyújtó átmeneti gondozás egyik formája. A szülő kérésére ideiglenesen pótolja a gyermekek számára a vérszerinti szülő gondoskodását. A feladatellátás Kerekegyháza közigazgatási területén élő gyermekekre terjed ki. Mivel ez egy hasznos, jól használható szolgáltatás, célszerű lenne a társult településeken is kialakítani, hogy kiépüljön a gyermekjóléti szolgáltatás háttérhálózata. Családsegítés Szociális és mentálhigiénés ellátás. A családsegítő szolgálat tevékenysége körében közreműködik az igénylő családi gondjainak rendezésében, életvitelét hátrányosan

20 befolyásoló okok feltárásában, illetve megszüntetésében, mentális problémák megoldásában; az igénylő kérelmére, problémáinak rendezése érdekében életvezetési és egyéb tanácsokat ad, segítséget nyújt; folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét; kezdeményezi a települési önkormányzatnál az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését, új szociális ellátások bevezetését, egyes szociálisan rászorult csoportok, személyek a törvényben meghatározott vagy más speciális ellátását. A társadalmi beilleszkedési problémák, például alkoholizmus, természetesen elsősorban az egyénen keresztül a családot érinti, ugyanakkor közösségi probléma, amit kezelni is elsősorban közösségi szinten lehet hatékonyan. Leginkább önsegítő csoportokon keresztül, ahol a szolgálatnak maximum katalizátor-, szervező szerepe lehet. Fontos a szenvedélybetegek részére a helyben is meglévő fórum az egymáson való segítésnek, és a pszichiátriai segítéshez való hozzájutás lehetőségeiről való tájékoztatás. Mivel a településeken működnek tanyagondnoki szolgáltatások, a velük való szoros együttműködés, közös munka kialakítása a sokszor azonos beavatkozás pontok mentén elengedhetetlen a családsegítő szolgálatnak. A családsegítést igénybe vevők köre óta folyamatosan emelkedik. A kezelt problémák felosztását áttekintve megállapítható, hogy leggyakrabban a segítséget az ügyintézéshez, illetve a családi konfliktusok kezeléséhez kérik az ügyfelek. A kész megoldások helyett erősíteni kell a kliens aktivizáló módszereket, a foglalkoztatás elérését. Tapasztalat, hogy a szolgálatot felkereső kliensek döntő többségének esetében nem is igényelik, de objektíve sem szükséges a személyiségstruktúra átalakítást célzó esetkezelés; inkább a személyiség-értést, fejlődést elősegítő technikák alkalmazására van szükség; illetve, hogy a kliens olyan ventillációs fórumot találjon, ahol a nem betegnek minősülő emberek pszichológiai értelemben vett nehézségeivel foglalkoznak. A magas alkoholos májbetegségben elhunytak és öngyilkosok arányszáma a közösség mentális állapotának nehézségeire utal. A közösségmegtartó, lelki erőforrások tudatos fejlesztésére kell törekednünk. Fontos pszichológus, családterapeuták alkalmazása akár társulás keretében. Az említett településeken nagy a külterületi rész. A területi egyenlõtlenségekbõl társadalmi egyenlõtlenségek, esetünkben: hátrányok származhatnak, akkor, ha ezeknek a különbözõségeknek eredményei diszkriminálnak, és leküzdésükhöz az egyén/család nem rendelkezik a megfelelõ kompenzációs technikákkal, feltételekkel. Azaz: a külterületi lakóhely differenciáltan hat, vannak akik kihasználják ennek elõnyeit,

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE

Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE Szakmai ajánlás A KÖZÖSSÉGI ELLÁTÁS SZENVEDÉLYBETEGEK RÉSZÉRE FSZH Szociálpolitikai és Munkaügyi Intézet Addiktológiai Szakértői Munkacsoport Budapest, 2008. TARTALOM: A közösség fogalma A közösségi ellátás

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK

VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK A MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK ORSZÁGOS EGYESÜLETE SZERVEZÉSÉBEN MEGRENDEZETT MÓDSZERTANI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATOK VIII. ORSZÁGOS KONSZENZUS KONFERENCIÁJÁNAK KIADVÁNYA 2008. Balatonkenese TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében

Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Debreceni Egyetem Állam-és Jogtudományi Kar Ellentmondások a nem állami szociális ellátások körében Készítette: Kovács Mária Mónika V. évfolyam Konzulens: Dr. Horváth M. Tamás egyetemi tanár Debrecen 2008.

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény

Általános bevezető. 2014. január 1-től az intézmény elnevezése: Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Intézmény Általános bevezető Az 1993. évi III. tv. (Szociális törvény) és az 1997. évi XXXI. tv. (Gyermekvédelmi törvény) a szociális biztonság megteremtése, megőrzése, valamint a gyermekek érdekeinek védelme érdekében,

Részletesebben

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv

A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv A helyettes szülői szolgáltatás módszertana Módszertani kézikönyv -1- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével Összeállította:

Részletesebben

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a

A Kormány. 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a A Kormány 1257/2011. (VII.21.) Korm. h a t á r o z a t a a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a végrehajtásával kapcsolatos

Részletesebben

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg.

FOGALOMTÁR. ÁRBEVÉTEL a fiatalok munkagyakorlata során előállított termékek/szolgáltatások értékesítéséből származó összeg. FOGALOMTÁR ALACSONY ISKOLAI VÉGZETTSÉG alacsony iskolai végzettségűnek tekinthető az a személy, akiknek sem érettségi bizonyítványa, sem szakképzettsége nincs, csak alapfokú végzettséggel rendelkezik.

Részletesebben

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14.

Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. Hajdúsági Görögkatolikus Gyermekvédelmi Központ szakmai programja 2012. február 14. 1 Tartalom Tartalom... 2 Előzmények... 4 1. Általános információk:... 5 2. Alapelvek... 7 3. Lakásotthoni ellátásra vonatkozó

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ

SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ SZOLGÁLTATÁSOKKAL A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLEN SZOLGÁLTATÁSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAMHOZ Az összefoglaló tanulmányt készítette Pataki Éva Somorjai Ildikó A háttértanulmányok

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Szakmai Program 2013.

Szakmai Program 2013. Szakmai Program 2013. Czibere Károly Irodavezető Görcsös Éva Intézményvezető Tiszafüred, 2013. január 1. 1 2 1.BEVEZETÉS (MÚLTUNK, JELENÜNK, FEJLESZTÉSÜNK IRÁNYA)... 4 2. BENTLAKÁSOS OTTHONUNK SZOLGÁLTATÁSÁNAK

Részletesebben

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET

SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET TÜRR ISTVÁN KÉPZŐ ÉS KUTATÓ INTÉZET SEGÍTŐ KAPCSOLAT Idősgondozó MODULFÜZET Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Mgr. Lakatos Andrea Radomszki Lászlóné Projekt koordinátor Juga Aliz

Részletesebben

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás

Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ. Családsegítés-szociális alapszolgáltatás 4. melléklet Miskolci Egyesített Szociális, Egészségügyi és Gyermekvédelmi Intézmény Módszertani Központ Családsegítés-szociális alapszolgáltatás SZAKMAI PROGRAMJA (egységes szerkezetben) 2013 A Miskolc

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI

A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI A BÖLCSŐDEI NEVELÉS-GONDOZÁS SZAKMAI SZABÁLYAI Módszertani levél Budapest, 2012-1- -2- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztály megbízásából és egyetértésével

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012

Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012 Kiváltás. A fogyatékos személyek ellátásának jövője Budapest, 2012-1- -2- Kiváltás A fogyatékos személyek ellátásának jövője Összeállította: Nemzeti Erőforrás Minisztérium Nemzeti Rehabilitációs és Szociális

Részletesebben

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai

A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége. A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A helyi rendeletalkotás és a gyakorlati végrehajtás tapasztalatai A szociális segélyezettek új típusú együttműködési kötelezettsége A

Részletesebben

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6.

Bevezető... 5. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal 2013. évi bűnmegelőzési tevékenységének bemutatása... 6. BÁCS-KISKUN MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA J e l e n t é s A gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés Bács-Kiskun megyei helyzetéről, a bűnmegelőzési tevékenység 2 0 13. évi értékeléséről

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben