ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április havi ülésére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április havi ülésére"

Átírás

1 Siófok Város Gondozási Központja 8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a Telefon: Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, Dr. Pavlek Tünde jegyző ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület április havi ülésére Tárgy: Siófok Város Gondozási Központjának évi szakmai beszámolója Előterjesztő: Kovács Nóra intézményvezető Tárgyalja: Nemzeti Erőforrás Bizottság

2 Tisztelt Képviselő-testület! Siófok Város Gondozási Központja elkészítette évi szakmai beszámolóját. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést a beterjesztett tartalommal hagyja jóvá. HATÁROZATI JAVASLAT: Siófok Város Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta és a Gondozási Központ évi szakmai beszámolóját elfogadja. Felelős: Kovács Nóra intézményvezető Határidő: értelem szerint Siófok, Kovács Nóra intézményvezető

3 SIÓFOK VÁROS GONDOZÁSI KÖZPONTJÁNAK ÉVI SZAKMAI BESZÁMOLÓJA

4 A Gondozási Központ integrált szociális intézmény. Siófok területén biztosítja az időskorúak, hajléktalan személyek, valamint a rászoruló egyének, családok részére a személyes gondoskodás keretébe tartozó alap- és szakosított ellátási formákat. Az egészségügyi alapellátás keretében működteti a Védőnői Szolgálatot és a Központi Orvosi Ügyeletet. 1. A Gondozási Központ által évben biztosított ellátások formái Szociális alapszolgáltatások keretében: étkeztetés házi segítségnyújtás családsegítés gyermekjóléti alapszolgáltatás önálló helyettes szülő idősek nappali ellátása (idősek klubja) nappali melegedő Szociális szakellátás keretében: idősek otthona emelt szintű idősek otthona éjjeli menedékhely Egészségügyi alapellátás keretében: védőnői szolgálat központi ügyeleti szolgálat ( ig kistérségi társulás keretében) 2. Az intézmény szakmai munkáját meghatározó jogszabályok évi III. törvény A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről 9/1999.(XI.24.) SZCSM rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről, 29/1993.(II.7.) Korm. rendelet A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról, Siófok város helyi rendeletei a szociális ellátások biztosításáról 1997.évi CLIV. törvény 2003.évi LXXXIV. törvény az egészségügyről az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről évi XLVII törvény az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 4/2000.(II.25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvos

5 tevékenységről 47/2004.(V.11.)ESzCsM rendelet az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről 96/2003 (VII 15.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről valamint a működési 60/2003.(X.20.)ESzCsM rendelet engedélyezési eljárásról az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről Siófok Város Képviselőtestületének határozatai, rendeletei az önkormányzat által biztosított egészségügyi alapellátásokról. 3. Demográfiai mutatók * Siófok városában és a feladat ellátásra szerződött önkormányzatok közigazgatási területén élő állandó lakosok száma: Ádánd Siófok Balatonendréd Balatonszabadi Nagyberény Nyim Ságvár Siójut Som Zamárdi Balatonvilágos fő fő fő fő fő 312 fő fő 620 fő 723 fő fő fő A Siófoki Kistérség lakosainak száma összesen: fő *( forrás: SKÖH Közgazdasági Osztály ) 4. Az ellátásban részesülők száma ** A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokat igénybevevők száma a éves statisztika alapján: Étkeztetés: Népkonyhai ellátás: Házi segítségnyújtás: Családsegítés: 70 fő 37 fő (naponta beírt jelenlét) 54 fő 1489 fő (a szolgálatnál megfordult kliensek száma) 339 fő ( ebből az új kliensek száma)

6 Gyermekjóléti szolgáltatás Önálló helyettes szülő Idősek Klubja: Nappali Melegedő: Éjjeli Menedékhely: Idősek Otthona: Emelt Szintű Idősek Otthona: 177 fő ( rendszeres gondozottak száma) 195 fő ( kizárólag tanácsadáson megjelent) 0 fő 6 fő 36 fő ( naponta beírt jelenlét) 33 fő ( naponta beírt jelenlét) 76 fő 13 fő ** ( A Gondozási Központban ellátottak száma az intézmény évi adatszolgáltatása alapján, összesített adatok) Étkeztetés A szolgáltatás célja, feladata Étkeztetés keretében azoknak a rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodnunk, akik azt önmaguk illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani. Az ellátási területen élő, koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai- vagy szenvedélybetegségük, valamint hajléktalanságuk miatt rászoruló és hozzánk forduló egyéneknek évben biztosítani tudtuk ezt a fajta segítséget. A hajléktalan személyek részére a népkonyhán (Városi Konyha) biztosítunk lehetőséget a napi egyszeri meleg étkezésre, míg az ebédet saját otthonukba kérő rászorultak, időskorúak ellátását az étel házhoz szállítatásával oldjuk meg(területi étkeztetés). Személyi feltételek A Városi Konyhán az étel tálalását a Nappali Melegedőbe beosztott dolgozó látja el. Az Idősek Otthonában az étkezéssel kapcsolatos teendőket 4 fő konyhai dolgozó végzi. Tárgyi feltételek Az intézmény saját főzőkonyhával nem rendelkezik, a meleg ételt vállalkozóval kötött szerződés útján biztosítjuk. A kiszállítást a vállalkozó saját gépjárműveivel végzi. A népkonyhai étkeztetést a Siófok, Bajcsy-Zs. u szám alatt biztosítottuk. A 95/1999.(VI.24.) sz. Képviselőtestületi határozat alapján maximum 40 férőhelyen hajléktalan vagy egyéb krízishelyzetben levő felnőtt, és kiskorú személyek napi egyszeri étkeztetése, az étel hazaszállításának biztosítása nélkül. A népkonyhai étkeztetés a Városi Konyhán helyben fogyasztással történik, kivéve kiskorúak esetében. Részükre a szülő/törvényes képviselő éthordóban viheti el az ebédet. A népkonyhai ellátás munkanapokon közötti időszakban vehető igénybe. Diétás étkezés nem biztosított. Ünnepnapokon (karácsony, újév, húsvét) anyagi lehetőségeinkhez mérten szeretetvendégség keretében, meleg ételt vagy hideg élelmet biztosítunk az arra rászorulóknak. Így a több napos ünnepek idején sem maradnak ellátatlanul a rászorulók. A Gondozási Központ minden telephelyére egységesen, így a Városi Konyha részére is az

7 ebédeket az S-Food Gastronomy Kft. biztosítja évi forgalmi adatok Étkeztetés Költségvetésben tervezett létszám: Felvett ellátottak száma: Naponta beírt jelenlét: Élelmezési napok száma: Élelmezési adagok száma: 90 fő 70 fő 54 fő 303 nap adag Városi Konyha: Férőhely (engedélyezett) 40 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 40 fő Naponta beírt jelenlét 36 fő Étkezési napok száma 251 nap Ténylegesen megrendelt adagszám adag Elfogyasztott adagszám adag Kihasználtság %-ban tényleges / tervezett 100 % Kihasználtság % -ban elfogyasztott / tervezett 100 % Házi segítségnyújtás A szolgáltatás célja, feladata: Az ellátás fő feladata az önmagukat ellátni képtelen, gondozást nélkülöző szociális helyzetüket tekintve rászoruló idős emberekről való gondoskodás. A házi segítségnyújtás olyan gondozási forma, amely az igénybe vevő önálló életvitelének fenntartásátszükségletének megfelelően- lakásán, lakókörnyezetében biztosítja. A házi segítségnyújtás magába foglalja: az alapvető gondozási ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a vészhelyzetek kialakulásának megelőzésében,illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. Az intézményfenntartó társulás a Gondozási Központon keresztül mindazon személyek számára biztosítja a házi segítségnyújtást, akik: a kistérség településein állandó lakcímmel rendelkeznek ellátásukat saját maguk nem képesek megoldani ellátásukról senki nem gondoskodik napi 4 órát meg nem haladó gondozási szükséglettel rendelkeznek. Az intézmény működési engedélye szerint ellátható személyek száma 135 fő, az ellátási terület Siófok és Siójut. Személyi feltételek: A házi segítségnyújtás a hét 5 napján biztosított. A város területén évben 6 fő szakképzett szociális gondozó látta el a házi gondozói feladatokat.

8 Tárgyi feltételek: A szolgálat irodája Korányi S. u. 1/a alatt a Gondozási Központban található. A szociális gondozók közlekedésre kerékpárt és személygépkocsit vehetnek igénybe, amit az intézmény biztosít számukra. Gondozási tevékenység: Siófok: Gondozók száma: 6 fő Felvett ellátottak száma: 54 fő Egy gondozóra jutó ellátott: 14 fő évben 54 fő megállapodással rendelkező ellátott részesült házi segítségnyújtásban ben 39 fő igényelte a szolgáltatást, és 26 fő ellátása szűnt meg. A megszűntek közül 7fő nem igényelte tovább a gondozást, 3 fő bentlakásos elhelyezést igényelt, 16 fő pedig elhunyt. Az év során a gondozási naplók alapján összesített gondozási órák száma: 5927 Belláné Csontos Antónia Tiger Jánosné Andik Jánosné Tolmács Amália (2013.január 1-től 2013.augusztus 5-ig) Szekeresné Kovács Amália (2013.szeptember17-től) Kissné Nix Andrea (2013.október 18-tól) 2013.évben Hónap Ellátottak száma a hónap folyamán/ fő Látogatások száma Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen 602/12=50 fő Gondozásra fordított idő Siójut településen évben nem igényeltek házi segítségnyújtást.

9 Családsegítés A szolgáltatás célja, feladata Szociális és mentálhigiénés problémák, ill. egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. Családok segítése érdekében veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő rendszer működik. A családsegítő szolgálat a kapott jelzés alapján feltérképezi az ellátási területen élő szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról, tartalmáról. A évben biztosított szolgáltatások köre: családgondozás családlátogatás egyéni esetkezelés tanácsadás ügyintézés konfliktuskezelés (mediáció) adományszervezés és osztás (ruha, cipő, élelmiszer, bútor) szociális információ nyújtása csoportfoglalkozás (önismereti, személyiségfejlesztő tréning, magányos klub) Tapasztalataink alapján szolgálatunkat felkeresők összetétele változó. A szociális információs szolgáltatás ugyan kikerült az alapellátások közül, azonban az igény a szolgálatunkat felkeresők részéről továbbra is fennáll. Jelzőrendszerünk tagjai, háziorvosok, civil szervezetek és magánszemélyek is küldik az új klienseket ban 525 fő igényelt valamilyen ellátási formát. Életkor és nem szerinti kimutatásaink szerint az év közötti nők keresik fel a szolgálatot. A szolgáltatást igénybe vevők több mint egy harmada az általános iskola 8 osztályt végzett személy, egy harmada szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezik. Gazdasági aktivitásukat tekintve túlnyomó többségben munkanélküli, illetve inaktív emberek kérnek segítséget. A szolgáltatást igénybe vevők közel százaléka az ügyintézés miatt kereste fel a szolgálatot. Az előző évekhez viszonyítva jóval több megkeresés érkezett Járási Hivatal Gyámhivatalától, illetve a Siófoki Járásbíróságtól környezettanulmány készítésére. Az elmúlt évhez képest ezek elkészítése jelentős többlet terhet ró az intézményre mind a személyi, mind a tárgyi feltételek tekintetében. Az érintett hivatalok a megnövekedett feladatok elvégzéséhez szükséges költségvetési fedezet biztosításához nem járulnak hozzá. Személyi feltételek 10 fő családgondozó (ebből 1 fő szakmai vezető) Tárgyi feltételek A kliensek számára nyitva álló helyiségek:

10 Siófok 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. Munkanapokon kedd kivételével Siójut 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. Ügyfélfogadás: kedd Az intézmény a családgondozók munkájának ellátásához valamennyi tárgyi feltételt biztosítja évi statisztikai adatok a Családsegítő Szolgálat működéséről A szolgálat forgalmi adatai Sorszám: Forgalmi adatok 2013.év 1. Éves forgalom A szolgálatnál megfordult régi kliensek száma 186 Ebből: 3. A szolgálatnál megfordult új kliensek száma 339 Szociális otthoni elhelyezés Segítséget nyújtunk a bennünket felkereső családoknak idős, beteg, gondozásra szoruló családtagjaik tartós intézeti elhelyezéséhez évben 5 fő számára sikerült megfelelő intézményt találnunk. A megyében található idősotthonokkal személyes, jó kapcsolatot ápolunk. Aktív korú nem foglalkoztatottakkal végzett szociális munka április 01-től a jogszabályi változások következtében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek közül, az 55 év felettieknek kell intézményünkkel kapcsolatot tartania. Aktív korú nem foglalkoztatott klienseink számára mentális állapotuk javítása/helyreállítása céljából csoportokkal végzett szociális munka keretein belül önismereti, kommunikációs és fejlesztési csoporttréningeket tartunk. Ezen kívül az álláskeresési technikák elsajátítására szerveztünk csoportfoglalkozásokat ban 8 alkalommal fejlesztő, önismereti csoporttréning került megrendezésre. Szociális információs szolgáltatás A szociális információs szolgáltatás kikerült a szociális törvényben meghatározott alapellátások közül, azonban az intézményt felkereső személyeknek továbbra is igénylik ezt a fajta szolgáltatást. Ennek keretében megfelelő tájékoztatást adunk a szociális ellátások elérhetőségéről, a nyugdíj, a társadalombiztosítási, a családtámogatás ellátásokról, az igénybe vétel módjáról. Segítséget nyújtunk a nyomtatványok kitöltésében, kérelmek, fellebbezések elkészítésében. Az ügyfelek elsősorban az információ hiány, a jogi tanácsadás, valamint a sokszor bonyolult nyomtatványok kitöltése miatt keresték fel szolgálatunkat.

11 Jelzőrendszer Az egyének, családok szociális helyzetéről, problémáiról szóló folyamatos információáramlás, segítségnyújtás érdekében szervezetek, intézmények, magánszemélyek közötti fenntartott kapcsolat. Az észlelő- és jelzőrendszer működésének célja a problémák időben történő felismerése, és azok mihamarabbi enyhítése, megoldása. A már kialakult veszélyeztetettség és krízishelyzet következményeinek enyhítése, az ehhez vezető okok feltárása és a probléma forrásának feloldása. A jelzőrendszeri tagoknak 2013-ban hét alkalommal szerveztünk szakmai megbeszélést. Témák: 1. Városi kórház szociális munkásának bemutatkozása, feladatai, szerepe a jelzőrendszerben. 2. Siófoki Óvodák és szolgálatunk szakmai együttműködése a mindennapokban. 3. Védőnők és a szolgálat kompetencia határai, együttműködés. 4. Cigányok a gádzsók világában. Bíró Boglárka etnográfus-romológus előadása 5. A cigánygyerekek fejlődése a magzati kortól az iskoláig, nevelésük és problémáik. 6. Szegénység és adósság mentálhigiénés problémái. Majoros Márta szakpszichológus,településfejlesztő mentálhigiénikus előadása 7. Az iskolai agresszió. Kapcsolati függőségek. A magáncsőd. Együtt működés civil szervezetekkel Szoros kapcsolatot tartunk fenn a helyi Szent Rita Katolikus Karitasszal. Ajánlatunkra több rászoruló ügyfelünk kapott élelmiszer csomagot, esetenként pénzbeli segítséget albérlet kifizetéséhez,gyógyszer kiváltáshoz. Intézményünkből egy fő családgondozó rendszeres kapcsolatot tart fenn a civil szervezetekkel. Adományosztás Az intézményünk részére rendszeresen érkeznek magánszemélyektől ruha, cipő, játék adományok. Ezt heti egy alkalommal, szerdai napokon óra között osztjuk ki klienseink között. Bútoradományozásnál - mivel nem rendelkezünk szállítási lehetőséggel - közvetítő szerepet töltünk be a felajánlók és a kliensek között. Gyermekjóléti szolgáltatás A szolgáltatás célja, feladata A hatályos jogszabályoknak megfelelően a gyermekjóléti szolgáltatás a Családsegítő Szolgálat keretein belül biztosított. A gyermekjóléti alapellátásnak hozzá kell járulnia a gyermek egészséges fejlődéséhez, jólétéhez, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez, a veszélyeztetettség megelőzéséhez és a már kialakult veszélyeztetettség megszüntetéséhez, valamint a gyermek családból történő kiemelésének megelőzéséhez. Ezt a szolgálat családgondozói személyes segítő kapcsolat keretében, a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával valósítják meg.

12 A gyermekjóléti szolgáltatás elsősorban a gyermekek védelmét, egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítését tartja legfontosabb feladatának, de nem hagyja figyelmen kívül az olyan társadalmi problémákat ( iskolázatlanság, munkanélküliség, alkoholizmus ), amelyek a családon keresztül hatnak a gyermekre. A gyermekjóléti szolgáltatás igénybe vehető: önkéntesen más intézmények jelzését követően hatóság által kötelezett formában Feladata: A családban történő nevelkedés elősegítésének érdekében: a gyermeki jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás, a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, közreműködés az óvodáztatási támogatás és a családi pótlék természetbeni történő folyósításával kapcsolatos teendők ellátásában családvezetési, pszichológiai, nevelési, egészségügyi, mentálhigiénés és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás, vagy ezekhez való hozzájutás megszervezése, a szociális válsághelyzetben lévő várandós anya támogatása, segítése, tanácsokkal való ellátása, szabadidős programok szervezése a gyermekek számára, családban jelentkező problémák és hiányosságok káros hatásainak enyhítése céljából, illetve ha a programok szervezése a rossz szociális helyzetben lévő szülőnek aránytalan nehézséget okozna, hivatalos ügyek intézésének segítése. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, kapcsolat kezdeményezése, szervezés és összehangolás más hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, egyesületekkel, gyógyító-megelőző szolgáltatásokkal, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel. A kialakult veszélyeztetettség megszüntetése érdekében: a veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek és magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben, a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása és ezek megoldására javaslat készítése, kapcsolat kezdeményezése, szervezés és összehangolás más hasonló tevékenységet végző szervezetekkel, egyesületekkel, gyógyító-megelőző szolgálatokkal, oktatási intézmények gyermekvédelmi felelőseivel. családgondozás a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozására a családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, a gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás esetében, az egészségügyi és szociális ellátás, valamint a hatósági beavatkozás kezdeményezése javaslat készítése a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére, vagy annak megváltoztatására.

13 A családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében: családgondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, ill. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához, az utógondozás biztosítása az otthont nyújtó ellátást, ill. a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez. A gyermekjóléti szolgáltatás keretein belül a családgondozók az alábbi feladatokat is ellátják: folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét, meghallgatja a gyermek panaszát, annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket, pénteki napokon igény szerint kapcsolattartási ügyeletet működtet, (13:00-16:00 h ) elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét, szervezi a helyettes szülői szolgáltatást segíti a nevelés-oktatási intézmények gyermekvédelmi feladatának ellátását felkérésre környezettanulmányt készít, kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését, területi gyermekvédelmi szakszolgálat felkérésének megfelelően vizsgálja és feltárja az örökbe fogadni szándékozók körülményeit, nyilvántartást vezet a helyettes szülői férőhelyekről. A feladat ellátás módja: hosszabb ideig tartó segítő támogatás, családgondozás tanácsadás, ellátások közvetítése (szolgáltatással vagy szervezéssel), szabadidős programok szervezése észlelő- és jelzőrendszer működtetése védelembe vételi javaslat elkészítése javaslattétel más gyermekvédelmi gondoskodásra vérszerinti családgondozás utógondozás. Személyi feltételek A gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatait a családsegítést is ellátó családgondozók végzik. Tárgyi feltételek A szolgáltatások elérhetősége: Siófok 8600 Siófok, Szépvölgyi u. 2. Munkanapokon-kedd kivételével- 08:00-16:00 h között. Siójut 8652 Siójut, Kossuth L. u. 14. Ügyfélfogadás: kedd 08:00 16:00 h

14 Az intézmény a családgondozók munkájának ellátásához valamennyi tárgyi feltételt biztosítja évi statisztikai adatok a gyermekjóléti szolgálat szakmai tevékenységéről Alapellátásban történő (önkéntes) Védelembe vétel (kötelezett) Utógondozás Gondozási esetek összesen A gyermekjóléti szolgáltatások a kezelt probléma típusa szerint: Probléma típusa Anyagi, megélhetéssel 27,9 16,9 28,5 összefüggő 2. Gyermeknevelési 11,0 6, Gyermek intézménybe való 12,1 21,9 10,7 beilleszkedése 4. Magatartás és teljesítményzavar 15,1 23,1 10,5 5. Családi konfliktus 14,0 11,3 11,4 6. Szülő/család életvitele 6,8 16,2 11,2 7. Szülői elhanyagolás 5,2 1,2 10,5 8. Családon belüli bántalmazás 0,4 1, Fogyatékosság, retardáció 0,2 0, Szenvedélybetegség 0,7 0,6 2

15 Drogtanácsadás: Az addiktológiai tanácsadást dr. Trábert Attila pszichiáter-addiktológus látja el Siófok, Bajcsy-Zs u.224 sz. alatt. Jogi tanácsadás : dr. Fábián Károly Ügyek típusonkénti megoszlása: Családikapcsolati Kliens szám Összes megjelenés/év Átlagos esetszám/ alkalom 5 7 Anyagi Gyermekelhelyezés Foglalkoztatással kapcsolatos (munkaügyi) Települési tanácskozás Információhiány A Gondozási Központ a gyermekjóléti alapellátást érintő témában minden év március 31-ig tanácskozást szervez, amelyen - a jelzőrendszer tagjainak írásos tájékoztatóit figyelembe véve átfogóan értékelik a jelzőrendszer éves működését - áttekintik a település gyermekjóléti alapellátásának valamennyi formáját, és szükség szerint javaslatot tesznek működésük javítására A márciusában megtartott települési tanácskozás témai: A középiskolai ifjúságvédelmi felelős feladatai, gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenysége. Előadó: Németh Gyula Somogyi TISZK Közép és Szakiskola gyermek és ifjúságvédelmi felelőse A évi gyermekvédelemmel kapcsolatos tevékenységek Siófok város viszonylatában. Előadó: Dr. Kovácsné Dr. Mráv Zsuzsanna megbízott gyámhivatal vezető A évi pártfogó felügyelői tevékenység Siófok város vonatkozásában Előadó: Herczeg Attila pártfogó felügyelő Az alkohol és drog jelenléte a középiskolások esetében, Siófok viszonylatában Előadó: Dr. Trábert Attila pszichiáter Idősek nappali ellátása (Idősek klubja) A szolgáltatás célja, feladata Az Idősek Klubja a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben

16 képes időskorúak, illetve 18. életévét betöltött, egészségi állapota miatt támogatásra szoruló személy napközbeni ellátására, gondozására szolgál. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyanazon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint. Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek Az ellátás helye Siófok, Korányi S. u. 1/a. Az engedélyezett férőhelyek száma 30 fő. A jelentkező igényeket az intézmény azonnal ki tudta elégíteni. Az ellátás 2013-ban is folyamatosan, a hét minden napján biztosítva volt, 07:00-19:00 h között. Gondozási tevékenység A Gondozási Központ keretén belül működő klub lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, 3x-i étkezésre, a társas kapcsolatok ápolására valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére. Az ellátást igénybevevők részére folyamatosan biztosított a gondozói felügyelet, illetve szükség esetén az orvosi ellátáshoz való hozzáférés. Az igénylőknek hétköznapokon mentálhigiénés foglalkozás biztosított. Az egészségügyi ellátás körében felvilágosító előadásokat szerveztünk az igénybevevőket leginkább érdeklő témákból ban az intézmény az ellátottak részére sajtótermékeket, könyveket, kártya- és társasjátékokat, tömegkommunikációs eszközöket biztosított, rendezvényeket szervezett éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 30 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 12 fő Felvett ellátottak száma 6 fő Naponta beírt jelenlét 4 fő Kihasználtság %- a férőhely 20 % Nyitvatartási napok száma 365 nap Üzemelt napok száma x eng. férőhely nap Tervezett létszám fő Tényleges étkezési napok száma: nap Kihasználtság %- a költségvetésben tervezetthez 33 % Kihasználtság %- a férőhelyhez viszonyítva 13 %

17 Nappali Melegedő A szolgáltatás célja, feladata A Nappali Melegedő elsősorban a hajléktalan személyek nappali tartózkodására nyújt lehetőséget. A nappali ellátás keretein belül lehetőséget biztosít a közösségi együttlétre, pihenésre, személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására valamint az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására. A szolgáltatás célja a fizikai állapot szinten tartása, javítása és ezzel a munkavállalás esélyének növelése. Az ellátottak köre Siófokon hajléktalanná vált és a városban életvitelszerűen tartózkodó személyek, továbbá azok a siófoki lakosok, akiknek otthonában a mosatás, tisztálkodás nem biztosított, az utcán élő hajléktalan személyek. Személyi feltételek - 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs - 1 fő takarítónő Tárgyi feltételek A jelenlegi helyén a Siófok, Bajcsy-Zs. u szám alatt január 10-től működik 20 engedélyezett férőhellyel ban is egész éven át, munkanapokon 08:00-16:00 h között fogadta a szolgáltatást igénylőket évi forgalmi adatok Férőhely ( engedélyezett ) 20 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 20 fő Naponta beírt jelenlét 36 fő Kihasználtság % -a férőhely 183 % Üzemelt napok száma 251 nap Üzemelt napok száma x eng.férőhely nap Tevezett létszám fő Tényleges jelenlét fő Kihasználtság %-a költségvetésben tervezetthez 183 % Kihasználtság %-a férőhelyhez 183 % Éjjeli Menedékhely A szolgáltatás célja, feladata Az intézmény fő feladata a szociális helyzetük miatt segítségre szoruló személyek ellátása. Az Éjjeli Menedékhely az önellátásra képes és a közösségi együttélés szabályainak betartására hajlandó hajléktalan személyek éjszakai pihenését, valamint krízishelyzetben éjszakai szállás biztosítását lehetővé tévő szolgáltatás.

18 Célja az életveszély ( fagyás, kihűlés, éhhalál ) kialakulásának megelőzése. Az ellátottak köre elsősorban Siófokon hajléktalanná vált, és a városban életvitelszerűen tartózkodó hajléktalan személyek, krízishelyzetbe került és otthontalanná vált 18. életévüket betöltött személyek. Az Éjjeli Menedékhely évben január 01-től április 30-ig, valamint november 01-től december 31-ig üzemelt. Személyi feltételek 1 fő szociális és mentálhigiénés munkatárs és 3 fő szociális segítő ügyeleti beosztásban. Tárgyi feltételek Az ellátás helye: 8600 Siófok, Bajcsy-Zs. u A szálló 2013-ban hétvégén és ünnepnapokon 24 órás nyitva tartással működött, munkanapokon 16:00-08:00 között tartott nyitva. Az intézmény működési engedélyében 24 állandó és 8 időszakos férőhely engedélyezett. A lakószobák 4 6 ágyasak, berendezési tárgyai könnyen tisztíthatók illetve fertőtleníthetők. 24 ellátottra két zuhanyzó és nemenkénti illemhely áll rendelkezésre. A fűtés, világítás és a melegvízzel való ellátás folyamatosan biztosított. Gondozási tevékenység Az Éjjeli Menedékhely biztosítja az ellátást igénybevevő ágyneműjét, a tisztálkodáshoz szükséges eszközöket, a személyes használati tárgyak biztonságos megőrzését és az elsősegélynyújtáshoz szükséges felszerelést. Napi négy órában, szociális munka körében szociális információt, tanácsadást és mentálhigiénés gondozást végeztünk. Az egészségügyi alapellátáshoz való hozzájutást a VIII.. számú háziorvosi körzettel kötött együttműködési megállapodásban rögzítettek szerint biztosítjuk. Azon ellátottaink akik igényelték, térítésmentesen megkapták az influenza és a tüdőgyulladás elleni védőoltást éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 32 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 32 fő Naponta beírt jelenlét 33 fő Kihasználtság %-a férőhely 109 % Üzemelt napok száma 181 nap Üzemelt napok száma x engedélyezett férőhely Tervezett létszám Tényleges jelenlét Kihasználtság %-a a költségvetésben tervezetthez 109 % Kihasználtság %-a a férőhelyhez 109 %

19 Idősek Otthona A szolgáltatás célja, feladata A bentlakásos intézményi elhelyezés az idős ember számára régi, önálló életvitelének teljes megváltozását jelenti. Az ellátás célja, megteremteni annak lehetőségét, hogy a végleges otthont jelentő intézményben az idős emberek békében, környezetükkel megelégedve, ahhoz jól alkalmazkodva éljenek. Az ellátottak köre a nyugdíjkorhatárt vagy 18. életévét betöltött és betegsége miatt önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, akik a közösségi életvitelre alkalmasak, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és napi 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyan azon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint. Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek A Gondozási Központ működési engedélye az átlagos ápolást, gondozást biztosító idősek otthonában 82 fő ellátását teszi lehetővé. Az ellátás helye: Az Idősek Otthona az intézmény székhelyén (8600 Siófok, Korányi S. u. 1/a), illetve a közvetlen szomszédságában lévő 8600 Siófok Korányi S. u. 1/b szám alatti telephelyen kapott helyet. A Gondozási Központ épületeiben 82 férőhely biztosított. Az elhelyezés 2 ágyas szobákban történik. Az étkezésre és a közös együttlétre az intézmény ebédlőjében és társalgóiban nyílik lehetőség. Az ellátottak összetételének változása, az egyre növekvő ápolási és gondozási igények miatt szükségessé vált az ápoláshoz használt eszközök további beszerzése (antidecubitus matracok, éjjeli szekrények, ápolást segítő eszközök stb.) éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 82 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 82 fő Felvett ellátottak száma 76 fő Naponta beírt jelenlét 72 fő Kihasználtság %- a férőhely 92 % Nyitvatartási napok száma 365 nap

20 Üzemelt. napok száma x eng. férőhely nap Tervezett létszám fő Tényleges étkezési napok száma nap Kihasználtság %- a Költségvetésben tervezetthez 88 % Kihasználtság %- a férőhelyhez viszonyítva 88 % Emelt szintű idősek otthona A szolgáltatás célja, feladata Ezt az ellátási formát nem csak siófoki állandó lakcímmel rendelkező idősek vehetik igénybe. Az ellátás célja, hogy a vagyonnal rendelkező, de valamilyen okból egyedül maradt, segítségre szoruló emberek is megfelelő szintű ápoláshoz, gondozáshoz juthassanak. Az ellátottak köre a nyugdíjkorhatárt vagy 18. életévét betöltött és betegsége miatt önmaga ellátására nem vagy csak folyamatos segítséggel képes személyek, akik a közösségi életvitelre alkalmasak, rendszeres gyógyintézeti kezelést nem igényelnek és 4 órát meghaladó gondozási szükséglettel rendelkeznek az egyszeri belépési díjat megfizetik. Személyi feltételek A Gondozási Központ integrált intézmény ezért az idősek klubja, idősek otthona valamint emelt szintű idősek otthona gondozói feladatainak ellátásában ugyan azon dolgozók vettek részt műszakbeosztásuk szerint. Idősek Klubja, Idősek Otthona, } 2 fő mentálhigiénés munkatárs Emelt szintű idősek otthona 20 fő gondozó Tárgyi feltételek 2013.évben az emelt szintű idősek otthona engedélyezett férőhelyszáma 17 fő volt. Az intézményben összkomfortos garzonok állnak a lakók rendelkezésére. Az elhelyezés határozatlan időre szól, az egyszeri belépési díj megfizetése után az igénylők örökös használati jogot nyernek a lakrészekre, melyeket haláluk után az önkormányzat újra értékesít. A garzonok mindegyikéhez külön vizesblokk és főzősarok tartozik. A lakók kényelmét ezen kívül közös társalgó és jól felszerelt konyha szolgálja éves forgalmi adatok Férőhely (engedélyezett) 17 fő Férőhely (költségvetésben tervezett) 17 fő Felvett ellátottak száma 13 fő Naponta beírt jelenlét 17 fő Kihasználtság %- a férőhely 76 % Nyitvatartási napok száma 365 nap

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA EGÉSZSÉGÜGYI, GYERMEKJÓLÉTI ÉS SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYE SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi,

Részletesebben

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető

Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény 2091 Etyek Magyar u.1. Szakmai Program 2014. Készítette: Soósné Kurucz Ágnes Intézményvezető Szeresd egészségedet, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd a szüleid egészségét! - mert A múlton épül fel a jelen és a jövő. ( Bárczi Gusztáv) Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató

Részletesebben

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Beszámoló. a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról Gondozási Központ 7140 Bátaszék, Budai út 21. Tel.: 74/ 491-622; 74/ 591-113 Beszámoló a Gondozási Központ Sárpilis településen végzett 2013 évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatinak ellátásáról

Részletesebben

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT A JÓZSEFVÁROSI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT (JSZSZGYK) 2014. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA Tartalomjegyzék I. SZAKMAI EGYSÉGEK TEVÉKENYSÉGE... 4 1. CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT (JSZSZGYK-CSK)... 4

Részletesebben

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására

Javaslat. az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Javaslat az Ózd és Térsége Szociális, Egészségügyi és Gyermekjóléti Integrált Intézmény Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programjának jóváhagyására Előterjesztő: székhely település polgármestere Előkésztő:

Részletesebben

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály-szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2014.VII.31.) hatályos állapota A jel

Részletesebben

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására

a Képviselő-testületnek az önkormányzat 2014. évi átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátására 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 1729-3/2015. 28. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testületnek az önkormányzat

Részletesebben

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról

Szociális ellátások 2013. HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról HOL a SEGÍTSÉG? Információk a szociális intézményeknél igénybe vehető támogatásokról TÁMOP 5.3.1.-C-09/2-2010-0073 Lendület az álláskereséshez A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális

Részletesebben

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010.

ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÁTFOGÓ ÉRTÉKELÉS A BUDAPEST FŐVÁROS XIX. KERÜLET KISPEST ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKVÉDELMI ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK 2010. ÉVI ELLÁTÁSÁRÓL 1997-ben fogadta el az Országgyűlés a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről

SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ 2013. évi tevékenységéről BUDAPEST FŐVÁROS II. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT 1027 Budapest, Horvát utca 2-12. Telefon/fax: 225-7956 E-mail: papp.krisztina@csgyk02.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Családsegítő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. április 23 -i ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Zirc városában végzett gyermek-és ifjúságvédelmi feladatok ellátásáról Előadó:

Részletesebben

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás

Védőnői Szakfelügyeleti Iránymutatás ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal Egészségügyi Igazgatási Főosztály 1097 Budapest, Gyáli út 2 6. 1437 Budapest, Pf. 839 Központ: (1) 476-1100 Telefon: (1) 215-5327 Telefax: (1) 215-5361 E-mail: igazgatas@oth.antsz.hu

Részletesebben

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI)

Beszámoló. 2014. évi szakmai beszámolója. a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI) 2. számú melléklet Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága 1095 Budapest, Mester u. 19 tel: 216-0983, 218-6175. Beszámoló a Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya

Monostorpályi Község Önkormányzata. 7/2006. (03.30.) számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról. I. A rendelet célja, hatálya Monostorpályi Község Önkormányzata 7/2006. (03.30.) számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban

A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban Dr. Hazai Istvánné A szolgáltatások szerepe a szociális ellátásokban 1. A szolgáltatások jelentősége a szociális ellátásban Amikor szakmai és egyéb fórumokon szociálpolitikáról esik szó, akkor általában

Részletesebben

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március

Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március Tököli Tükör melléklete 27. szám - 2014. március 2013. december 5-i képviselő-testületi ülés határozatai Tököl Város Képviselő-testülete, hozzájárul ahhoz, hogy a Türr István Képző és Kutató Intézet (1054

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Beszámoló a Szekszárd és Környéke Szociális Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás működésének 2014. évi tapasztalatairól E L Ő T E R J E S

Részletesebben

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6.

II. Fejezet Eljárási rendelkezések 4. 5. 6. Ivád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti

Részletesebben

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6./2006. (VI. 16.) rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009. (IV. 16.)ÖR. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017

POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Pécsely Község POLGÁRMESTER 8245. Pécsely, Vásártér u. 148/a. Tel/fax:87/445-017 Átfogó értékelés Pécsely Község Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi ellátásáról "A gyermekek

Részletesebben

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről

Beszámoló a Szociális Szolgálat 2012 évi tevékenységéről Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat SZOCIÁLIS SZOLGÁLAT 1221 Budapest Anna u. 10. Email: kapcsolat@szocszolg22.hu; vezeto@szocszolg22.hu www.szocszolg22.hu Beszámoló a Szociális Szolgálat

Részletesebben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben

Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben MÓDSZERTANI SEGÉDLET Gyermek-és ifjúságvédelem a nevelési oktatási intézményekben Pedagógiai és gyermekvédelmi szakemberek együttműködve állítottuk össze a módszertani segédlet tartalmát a megyei pedagógiai

Részletesebben

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról BIHARTORDA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 4/2006. (VI.12.) Önk. számú rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Bihartorda Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben

SZAKMAI PROGRAM. Kistérségi közlekedési szolgáltatások. Monostorapáti községben Monostorapáti Önkormányzat 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel./fax: 87/435-055, e-mail: mapatik@hu.inter.net SZAKMAI PROGRAM Kistérségi közlekedési szolgáltatások Monostorapáti községben 2 I. A SZOLGÁLTATÁS

Részletesebben

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának

64. számú elıterjesztés. a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 64. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. május 24-én, 14-órakor megtartandó ülésére a 2011. évi gyermekjóléti

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére. napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-i nyílt ülésére napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 2012.

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben