TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően)"

Átírás

1 TELJES TŐKEPIACI TÁJÉKOZTATÁS (Számlaszerződés 14. pontjának megfelelően) A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (2004/39/EC Markets in Financial Instruments Directive, továbbiakban MiFID ), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. Törvény (továbbiakban Bszt. ) a korábbi szabályozásnál részletesebben határozza meg a befektetési vállalkozások tájékoztatási kötelezettségét. A STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.; Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, Cégjegyzékszáma: ; a továbbiakban: Társaság vagy Strategon Zrt. ) a Bszt. alapján tájékoztatást írásban, vagy ún. tartós adathordozón teljesítheti. A Bszt. 4. (2) bekezdés 65. pontja alapján tartós adathordozónak minősül minden olyan eszköz, amely az ügyfél számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. Ez alapján tartós adathordozónak minősülhet a Társaság honlapja ( illetve az elektronikus levél is. A Társaság a számlanyitást követően az elektronikus levelezéssel nem rendelkező ügyfelek esetén nyomtatott formában, illetve címmel rendelkező ügyfelek esetében útján tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. A Bszt-ben előírt tájékoztatást tartalmazó hirdetmények folyamatosan elérhetőek a Társaság honlapján. A Bszt-ben meghatározott általános tájékoztatási kötelezettségének a Társaság az alábbiakban tesz eleget. 14. a) A Társaságra vonatkozó általános információk: Név: STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Rövid név: Strategon Zrt. Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em. Alapítás éve: 2007 Alaptőke: ,- Ft Cégjegyzékszám: a társaságot nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság. Adószám: Statisztikai számjel: PSZÁF engedélyek száma: PSZÁF E-III/973/2007.(2007.október 08.); E-III/973/2008; EN- III-43/2010. A Társaság elérhetősége: Központi iroda: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em. Telefon: +36 (1) Fax: +36 (1) Honlap A Társaság felügyeletét ellátó intézmény: Magyar Nemzeti Bank Székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

2 Cím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. Tel.: +36 (1) Fax: +36 (1) A Társaság által végezhető befektetési szolgáltatási, valamint kiegészítő befektetési szolgáltatási, és árutőzsdei szolgáltatási hatósági engedélyek száma: E-I-III/973/2007. számú határozat, október 08. E-III/973/2008. számú határozat, október 22. EN-III-43/2010 számú határozat, május 19. A Társaság a befektetési vállalkozásokról, és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi CXXXVIII. törvény (továbbiakban: Bszt.) 5.. (1)-(2) bekezdése alapján az alábbi tevékenységek nyújtására rendelkezik PSZÁF engedéllyel: (1) Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre vonatkozóan végzett: a) megbízás felvétele és továbbítása, b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, d) portfólió kezelés, (2) Kiegészítő szolgáltatásnak minősül: a) a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése, b) a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, d) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés. A Társaság ügynökei: Elysium Capital Általános Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 3527 Miskolc, Bajcsy Zsilinszky út 15., cégjegyzékszáma: ) Heavy Tail Trade Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 6900 Makó, Révai utca 9., cégjegyzékszáma: ) Moneyport Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:7623 Pécs, Szabadság u. 34. cégjegyzékszám: ) Magyar Tőkepiaci Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye:1063 Budapest, Szinyei Merse Pál u.10. cégjegyzékszáma: ) GLOBAL PARTNERS Biztosítási Alkusz és Bankügynök Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:9752 Bozzai, Fő út 29. cégjegyzékszáma: ) 2

3 ALTA-BUDA Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2093 Budajenő, Nádas u. 4. cégjegyzékszáma: ) Open Future Group Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1223 Budapest Kőmáli u. 17. cégjegyzékszáma: ) Business Partner Consultancy Betéti Társaság (székhelye: 1081 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 35. V. em. 13. cégjegyzékszáma: ) Uriel Investment Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48. cégjegyzékszáma: ) A Társaság által igénybe vett függő ügynök(ök) az alábbi EGT államban kerültek nyilvántartásba vételre: - Magyarország A kapcsolattartásra használható nyelvek: - magyar (elsődleges) - angol Az ügyféllel történő kapcsolattartás módja, eszköze: (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) (1) ás számon a hivatalos üzleti órák alatt, (1) es számon a hivatalos üzleti órák alatt, -mail-ben az címen. 14. b) Az ügyfél azonosítás szabályai: (Kivonat az Üzletszabályzatból) A Strategon Zrt. a Pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi CXXXVI. törvényben (továbbiakban Pmt.) meghatározottak szerint azonosítja ügyfeleit, annak képviselőit, illetve a Pmt-ben meghatározott személyeket (továbbiakban Ügyfélátvilágítás). Az Ügyfél-átvilágítás az Ügyfél a Pmt-ben meghatározott okmányai alapján személyesen történik. A Strategon Zrt. az Ügyfél-átvilágítás elvégzéséhez kiszervezés keretében közreműködő partnert is igénybe vehet, illetve azt függő ügynöke is elvégezheti. A Pmt. előírásainak megfelelően az Ügyfél-átvilágítás során az Ügyfél köteles írásban nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy az ügyleti megbízást saját nevében teljesíti-e, vagy más személy (továbbiakban Tényleges tulajdonos) nevében, illetőleg javára jár el. Amennyiben bármikor kétség merül fel a Tényleges tulajdonos kilétével kapcsolatban, a Strategon Zrt. az Ügyfelet a Tényleges tulajdonosra vonatkozó (ismételt) írásbeli nyilatkozattételre szólítja fel, illetve a Strategon Zrt. intézkedéseket tesz a Tényleges tulajdonos személyazonosságára vonatkozó adat jogszabály alapján e célra rendelkezésére álló vagy nyilvánosan hozzáférhető nyilvántartásban történő ellenőrzése érdekében. 3

4 Magyar állampolgárságú természetes személy (ide értve a magyar mellett más állampolgársággal rendelkező kettős állampolgárságú természetes személyeket is) azonosítási adatainak igazolására a Strategon Zrt. az alábbi okiratokat fogadja el: - személyazonosító igazolvány és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy - útlevél és lakcímet igazoló hatósági igazolvány vagy - kártya formátumú vezetői engedély és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy életévét be nem töltött természetes személy esetén személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány vagy útlevél, és lakcímet igazoló hatósági igazolvány. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet adatainak igazolására a Strategon Zrt. az alábbi iratokat fogadja el. Azon iratokat, amelyek azt igazolják, hogy: - a belföldi gazdálkodó szervezetet a Cégbíróság bejegyezte (30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonat, cégmásolat, cégbizonyítvány), - az egyéni vállalkozó rendelkezik egyéni vállalkozói igazolvánnyal, az egyéni vállalkozó adószámmal rendelkezik, vagy adóhatósági bejelentkezési kérelmét, illetve az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása iránti kérelmét az egyéni vállalkozó a körzetközponti jegyzőhöz benyújtotta, - más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, vagy a nyilvántartási kérelmet benyújtotta, - külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént (külföldi jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet azonosításához a saját országa szerinti bejegyzés, vagy nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása szükséges, amely hitelesített fordítással együtt fogadható el). Abban az esetben, ha a jelen fejezetben meghatározott adatok (továbbiakban: Azonosítási adatok) bármelyikében, illetve az azt igazoló okiratok érvényessége tekintetében változás következik be, az Ügyfél köteles arról a Társaságot a változásra okot adó körülmény bekövetkeztétől számított öt munkanapon belül írásban vagy személyesen értesíteni, az új adatokat igazoló okiratok fénymásolatainak elküldésével vagy azok eredetiben történő bemutatásával. Az Azonosító adatokban történt változásról szóló értesítés elmaradásából eredően esetlegesen felmerülő károkért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli. Az ügyfél azonosítás részletesebb szabályait az Üzletszabályzat 1.4. pontjai tartalmazzák. 14. c) Számla, számlák feletti rendelkezési jogosultság: Az Ügyfél Strategon Zrt-nél vezetett számlája felett kizárólag a számlatulajdonos által írásban bejelentett személyek jogosultak eljárni (továbbiakban Rendelkezésre jogosultak). A bejelentés kizárólag személyesen a Strategon Zrt. ügyfélszolgálati irodájában vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba meghatalmazás alapján történhet. Amennyiben a rendelkezési jogosultság határozott időre szól vagy eseti, akkor az Ügyfél ezt köteles a rendelkezési jogosultság bejelentésekor kiemelni és írásban rögzíteni. Amennyiben az Ügyfél bejelentés ilyen kitételt nem tartalmaz, akkor a rendelkezési jogosultság a bejelentés időpontjától él és határozatlan időre, annak visszavonásáig szól. 4

5 A Strategon Zrt. az üzleti kapcsolat biztonsága érdekében meggyőződik az Ügyfél nevében eljáró személy képviseleti jogosultságáról. Üzleti tárgyalások folytatása során, megbízások teljesítését megelőzően, a teljesítés során, illetve az értékpapír-titkot érintő tájékoztatás esetén a Strategon Zrt. bármikor kérheti a képviseleti jog igazolását, illetve a Pmt. szerinti ügyfélazonosítás teljesítését. A Strategon Zrt. köteles és jogosult a szerződés megkötését megtagadni, ha az Ügyfél képviseletében eljáró személy a képviseleti jogosultságát vagy személyazonosságát okiratokkal, megfelelő módon nem igazolja. Az aláírások ellenőrzésének és elfogadásának jogát a Strategon Zrt. fenntartja magának. Amennyiben az Ügyfél bármely rendelkezésén szereplő aláírás nem egyezik a bejelentett aláírással, nem azonosítható vagy kétség merül fel az eredetiségét illetően, a Strategon Zrt. a rendelkezés végrehajtását jogosult megtagadni, az ebből eredő kár az Ügyfelet terheli. A Strategon Zrt. nem felel az olyan hamis vagy hamisított megbízás teljesítésének jogkövetkezményeiért, amelynek hamis vagy hamisított voltát az elvárható gondosság tanúsítása mellett sem lehetett felismerni. Strategon Zrt. jogosult az Ügyfél által hozzá bejelentett rendelkezésre jogosultakat és aláírásaikat mindaddig érvényesnek tekinteni, amíg a képviseleti jog megszűnéséről, visszavonásáról szóló megfelelő bizonyító erővel rendelkező okirattal megerősített írásbeli értesítés hozzá meg nem érkezett. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében az Ügyfél képviseletére jogosult személyeket a képviseleti jogukat alátámasztó közokirat bemutatása, illetve a képviseletre jogosultak azonosítását követően rögzíti a számlák felett rendelkezésre jogosult személyként. Amennyiben kétséges, illetőleg vitás az Ügyfél képviseletére jogosult személye, a Strategon Zrt. az Ügyfél képviseletére jogosultnak az Ügyfelet nyilvántartó szervezetnél képviseletre jogosultként bejegyzett személy(eke)t, így különösen a cégjegyzékben szereplő szervezeteknél a cégjegyzékbe bejegyzett természetes személy(eke)t tekinti. Az Ügyfél köteles a Strategon Zrt-nek haladéktalanul bejelenteni, ha valamelyik bejelentett rendelkezésre jogosult eljárási jogosultsága megszűnik vagy korlátozódik, illetőleg abban bármilyen változás következik be. A Strategon Zrt. kizárja a felelősségét az Ügyfél bejelentése elmulasztásából fakadó minden kárért. A Számla, számlák feletti rendelkezés részletes szabályait, az Üzletszabályzat pontjai tartalmazzák. 14. d) Tájékoztatás a befektető-védelmi rendszerről: (honlap címe: A Társaság október 11-e óta a BEVA tagja. A Befektető-védelmi alappal kapcsolatban további információt az Üzletszabályzat pontjai tartalmaznak. 14. e) Az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy az ügyfelet megillető pénzügyi eszköz és pénzeszközök kezelésének szabályai: A Társaság és az alábbiakban felsorolt intézmények az Ügyfél tulajdonában levő vagy őt megillető pénzügyi eszközt és pénzeszközt az Ügyfél rendelkezése szerinti célra használja fel, azzal sajátjaként nem rendelkezik, de biztosítja, hogy azzal az Ügyfél bármikor rendelkezni tudjon. A Társaság és a kiválasztott intézmény a számlákat és nyilvántartásokat úgy vezeti, hogy - azok pontosak legyenek és mindenkor valós képet mutassanak az Ügyfél pénzügyi eszközeit és pénzeszközei állományáról, és 5

6 - azok alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen az Ügyfél tulajdonában lévő, vagy őt megillető pénzügyi eszközök és pénzeszközök kimutatása. A Társaság az Ügyfél nevében nála tartott, harmadik fél által kezelt gyűjtőszámlán lévő pénzügyi eszközt akkor használhat fel más Ügyfele számára, ha - előzetesen írásban beszerezte minden érintett Ügyfelek hozzájárulását, és - biztosítja, hogy csak azon Ügyfél pénzügyi eszközét használja, mely vonatkozásban az előzetes hozzájárulást beszerezte. A Társaság a fenti bekezdésekben foglalt követelmény ellenőrzése érdekében rendszeresen, de legalább havonta egyezteti az általa vezetett nyilvántartásokat, és számlákat, a pénzügyi eszközöket a pénzeszközöket kezelő harmadik felek nyilvántartásaival és számláival. A Társaság az Ügyfél pénzügyi eszközét akkor használhatja, ha a pénzügyi eszköz használatához ideértve a használat pontos célját is az Ügyfél előzetesen írásban hozzájárult. A Társaság a szolgáltatások nyújtása során az Ügyfél pénzügyi eszközének kezelésére jogosult arra feljogosított harmadik személyt külföldi értékpapírok és letéti igazolások esetén külföldi letétkezelőt igénybe venni. Ennek értelmében a harmadik személy székhelye szerinti állam joga alapján az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz harmadik fél kezelésében lévő gyűjtőszámlára kerül. Ebben az esetben az ügyfél tulajdonát képező vagy őt megillető pénzügyi eszköz vagy pénzeszköz olyan számlára kerül, amelyre vonatkozóan az egyébként a Társaság és az ügyfél között fennálló szerződésre irányadó jogtól eltérő jog érvényesül, és a külföldi Üzleti Partner Üzletszabályzatában foglaltak az irányadóak. Az Üzleti Partner(ek) Üzletszabályzatai elérhetőek a társaság hivatalos honlapján, a Magunkról/Partnereink oldalon elhelyezett linkeken keresztül. Letétkezelőink: KBC Securities Magyarországi fióktelepe Interactive Brokers LLC. CFH Clearing Ltd. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Raiffeisen Bank Zrt. KH Bank Zrt. A Táraság a letéti őrzési tevékenységét illetően elsősorban azokat a fent megnevezett vállalkozásokat veszi igénybe, amelyek esetén a Felügyelet hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik. Amennyiben a pénzügyi eszköz vagy az azokkal összefüggő befektetési szolgáltatási tevékenység jellege miatt ez elengedhetetlen, vagy a Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása keretében szakmai ügyfélnek nyújt szolgáltatást és a szakmai ügyfélírásban, kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott féllel kéri a pénzügyi eszköze letéti őrzésére vonatkozó megállapodás megkötését a Társaság jogosult a Felügyelet illetékességi területén kívüli székhellyel rendelkező letétkezelő szolgáltatását igénybe venni. A Társaság a befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatása keretében megkötött megállapodás alapján átvett vagy az Ügyfél megbízásának teljesítését követően a 6

7 Társaság kezelésébe kerülő, az Ügyfél tulajdonában lévő vagy őt megillető pénzeszközt az átvételt követően haladéktalanul) a) üzleti partnerünknél, b) hitelintézetnél, c) harmadik országban hitelintézeti tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező hitelintézetnél, vagy d) minősített pénzpiaci alapnál helyezi el. Magyarországon vásárolt értékpapírok esetén: Magyarországon vásárolt és Magyarországon egy harmadik félnél (letétkezelőnél) letétkezelésben nyilvántartott értékpapírokra a Társaság mindenkor kötelezettséget vállal. Fenti értékpapírok gyűjtő elvű tárolás szerint vannak elhelyezve. Ezen nyilvántartás során az Ügyfelek jogai nem sérülnek, mivel a Társaság jogszabályi előírások alapján ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírok állományát bármely időpontban Ügyfeleire lebontva ki tudja mutatni. A letétkezelő a nála elhelyezett ügyféltulajdont a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli. A Magyarországon letétkezelésben lévő értékpapírokra a magyar jogszabályok vonatkoznak. Külföldön vásárolt értékpapírok esetén: Külföldön vásárolt és külföldön egy harmadik félnél (letétkezelőnél) letétkezelésben lévő értékpapírokra a Társaság mindenkor kötelezettséget vállal. Fenti értékpapírok külföldi letétkezelőnél, gyűjtő elvű tárolás szerint vannak elhelyezve. Ezen nyilvántartás során az Ügyfelek jogai nem sérülnek, mivel a Társaság jogszabályi előírások alapján ügyfelei tulajdonában lévő értékpapírok állományát bármely időpontban Ügyfeleire lebontva ki tudja mutatni. A letétkezelő a nála elhelyezett ügyféltulajdont a saját eszközeitől elkülönítetten kezeli. A külföldön letétkezelésben lévő értékpapírokra a külföldi jogszabályok és szokások vonatkoznak. A fentieken túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. Harmadik fél fizetésképtelensége esetére vonatkozó szabályok: A Társaság a közreműködőért akként felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve, ha az Ügyfél maga jelöli ki azt a harmadik személyt, akinek a közreműködésével kell a megbízást teljesíteni. Ebben az esetben a Társaság mentesül a felelősség alól, ha a megbízási szerződés teljesítése során a harmadik személyt a megbízás teljesítésével összefüggésben megfelelő utasításokkal látta el. Ezen túlmenően az Üzletszabályzatban foglaltak az irányadók. Tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó fedezeti követelmények: A Tőzsdei ügyletekkel kapcsolatos részletes szabályozást, a Kockázatkezelési szabályzat tartalmazza. 14. f) A Társaság összeférhetetlenségi politikája: Elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), vagy a oldalon az Ügyfél tájékoztatás, egyéb dokumentumok menüben az Összeférhetetlenségi Politika címszó alatt. 7

8 14. g) Ügyféltől kapott megbízás végrehajtására vonatkozó általános szabályok: A Társaság Végrehajtási Politikája: Elérhető a Társaság ügyfélszolgálatán, vagy a oldalon a Dokumentumok menüpontban a Végrehajtási Politika címszó alatt. A Társaság biztosítja, hogy ügyfélmegbízás végrehajtásakor a következő kritériumokat veszi figyelembe Bszt-ben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál: - a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz ára (nettó ár), - a megbízás tárgyát képező pénzügyi eszköz tulajdonságai, - a megbízás költsége, - a megbízás végrehajtásának időigénye, - a megbízás végrehajthatóságának és teljesítésének valószínűsége, - a megbízás nagyságrendje, - a megbízás természete, - az ügyfél Bszt szerinti minősítése - azon szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer, rendszeres internalizáló, árjegyző, vagy egyéb más, a likviditás biztosítására létrejött személy vagy szervezet, illetve ezekhez hasonló funkciót ellátó harmadik országbeli személy vagy szervezet (végrehajtási helyszín) tulajdonságait, amelyekhez a megbízás továbbítható. Teljesítési csatornák, végrehajtási helyszínek: A Társaság biztosítja ügyfelei számára a megbízások szabályozott piacon, multilaterális platformon és ezeken kívüli végrehajtását. A Társaság Végrehajtási Politikájában meghatározta azon csatornák, kereskedési helyszínek körét, melyek biztosítják a Végrehajtási Politikában foglaltak teljesítését az ügyfelek számára. A Társaság az ügyfélmegbízások teljesítésekor a következő végrehajtási helyszíneket veszi igénybe: - szabályozott piacok, amelyeknek a Társaság tagja, - más szabályozott piacok, amelynek a Társaság nem tagja, azonban közreműködő igénybevételével hozzáféréssel rendelkezik, - más tőzsdén, melyek nem minősülnek szabályozott piacnak, - multilaterális kereskedési rendszerek, - más befektetési vállalkozás, - az Európai Közösségen kívüli vállalkozások vagy szervezetek, akik a fentieknek megfelelő funkciókat töltik be. A Végrehajtási Politika az alábbi esetekben nem alkalmazandó: - amikor a Társaság közvetlen piaci hozzáférést biztosít egy ügyfélnek, - amennyiben az Ügyfél a Bszt. 62. (6) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezik a kereskedési helyszínre és az ügyletkötés minden adatára vonatkozóan, a Társaság az Ügyfél rendelkezése alapján hajtja végre a megbízást. Amennyiben az ügyfelek a Végrehajtási Politikában foglaltaktól eltérő kereskedési helyeket választanak, mely ügyfélutasítás megakadályozhatja, hogy a befektetési vállalkozás a 8

9 megbízást Ügyfél számára legkedvezőbb módon hajtsa végre, azt a Társaság tiszteletben tartja és az Ügyfél rendelkezése alapján a Társaság felelősségének kizárása mellett teljesíti. 14. h) Az Ügyfél minősítési szabályai: Ügyfelek kategorizálása és a befektetési szolgáltatást nyújtó tájékoztatási kötelezettsége a besorolással kapcsolatban: A Strategon az üzleti kapcsolat létesítésekor minősíti a leendő szerződő felet és a későbbiekben ennek a minősítésnek megfelelően kezeli az Ügyfelet. Az Ügyfélminősítés keretén belül az Ügyfél a következő kategóriák valamelyikébe kerül besorolásra (továbbiakban: Besorolás): Elfogadható partner, Szakmai ügyfél vagy Lakossági ügyfél Az Ügyfél-kategóriák elsődlegesen azon alapulnak, hogy az Ügyfél a tőkepiacon milyen tapasztalatokkal, ismeretekkel rendelkezik, ennek következtében milyen szintű védelemben kell, hogy részesüljön és milyen részletességű tájékoztatást szükséges megkapnia. Az előírások értelmében a befektetési szolgáltatást nyújtó intézmények kötelesek minden ügyfelüket besorolni lakossági ügyfél, szakmai ügyfél, vagy elfogadható partner kategóriába. A besorolás szempontjait a Bszt. részletesen rögzíti. Az ügyfelek besorolásának jelentőségét az adja, hogy a Bszt. különböző szintű védelmet határoz meg az egyes kategóriákba besorolt ügyfelek számára. Az ügyfélminősítéssel kapcsolatos információt az Üzletszabályzat 1.7. pontjai tartalmaznak. 14. i) A Strategon Zrt. által alkalmazott pénzügyi eszközök értékelési és hozam-számítási elvei: 1. Az eszközök értékelésnél a következő elvek szerint kell eljárni: a) A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél. b) A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam számításába. c) A kereskedés-napi elszámolás elvét kell alkalmazni, azaz a már megkötött, de még el nem számolt ügyletek alapján kell a pozíciókat, illetve azok eredményét meghatározni. d) A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell kimutatni. 9

10 e) A Portfólió értékét a szerződésben meghatározott értékelési devizában (továbbiakban Portfólió devizája) kell kifejezni. A Portfólió értékének (továbbiakban Nettó eszközérték) megállapításakor a következők szerint kell eljárni: a) A Nettó eszközértéket az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni. b) A Nettó eszközértéket a kereskedési díjak és a Társaságnak fizetett díjak levonása után kell kimutatni (nettó módon). A Nettó eszközérték a következő képlet alapján kerül meghatározásra: Ahol t az értékelés időpontja x az i eszközből t napon a Portfólióban szereplő mennyiség A Portfólió hozamának értékelése: A portfólió hozamának értékelésével kapcsolatos további információt a Portfólió kezelési szabályzat tartalmaz. Alkalmazott devizák, megnevezése, elszámolási, átváltási tudnivalók a külföldön kibocsátott értékpapír és pénzpiaci eszköz tekintetében: Amennyiben az adott tranzakció végrehajtásához és/vagy a megbízás Társaságunk általi elfogadásához devizakonverzióra van szükség, az erre vonatkozó szabályokat az Üzletszabályzat tartalmazza. Felhívjuk figyelmét, hogyha a számláján nincs az ügyletkötéshez megfelelő deviza nyilvántartva, akkor az átváltáshoz külön megbízás nem szükséges. Amennyiben a szükséges pénzeszköz nem, azonban annak fedezete pénzügyi eszközben (pl. befektetési jegy, részvény, állampapír) áll rendelkezésére, az átváltáshoz szükséges további megbízásról viszont Önnek kell gondoskodnia. Felhívjuk a figyelmét, hogy a jelen Általános tájékoztató hirdetményben hivatkozott dokumentumokat, szabályzatokat, tájékoztatókat a Társaságunk ügyfélszolgálatán (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) illetve internetes honlapunkon ( érheti el. 14. j) Az egyes ügylettípusokhoz kapcsolódó letétképzési kötelezettség meghatározásának, illetve a fedezetek befogadásának rendje: Az egyes tőzsdei ügyletekhez kapcsolódó letétképzési kötelezettséget az Üzletszabályzat pontja, valamint a Kockázatkezelési szabályzat tartalmazza. 14. k) Az Ügyfélpanasz kezelésének menete: Vt xt,i p t,i fxt,c i 10

11 Amennyiben az Ügyfél és a Társaság között az Üzletszabályzattal, illetve a jelen Szabályzattal érintett tevékenységhez, az Ügyfél és a Társaság között fennálló jogviszonyhoz, Szerződéshez kapcsolódóan vita merül fel, akkor a Felek kötelesek megkísérelni e vitának békés, tárgyalásos úton való rendezését. Az ügyfélpanasz kezelésére vonatkozóan az Üzletszabályzat pontjai az irányadóak november 10. napján a Társaság elfogadta a Panaszkezelési eljárásrendjét. (24/2008 sz. verzió 1.4). A szabályzat célja a Strategon Zrt. ügyfeleinek magas szintű kiszolgálása érdekében az ügyfél beadványok, felszólamlások és panaszok kivizsgálása és mindkét fél részére megnyugtató rendezése. A 24/2008. számú Panaszkezelési eljárásrend teljes egészében megtekinthető az ügyfélszolgálati helységünkben (1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), továbbá elektronikus formában a társaság honlapján ( található Ügyfél tájékoztatás-egyéb dokumentumok menü Panaszkezelési Szabályzat címszó alatt elérhető el. 14. l) A Társaság Üzletszabályzata, kondíciós listája, üzleti nyilvántartási rendje: A Társaságunk által az Ügyfél számára nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás keretében a felszámításra kerülő díjakat, költségeket a mindenkor hatályos Díjtáblázat tartalmazza, mely az Üzletszabályzat része. A hatályos Üzletszabályzat megtekinthető a Társaság székhelyén az ügyfelek részére fenntartott részében, valamint a Társaság internetes honlapján (Dokumentumok menüpont A Társaság üzletszabályzata címszó alatt). Felhívjuk figyelmét, hogy a Társaság jogosult a Díjtáblázatot bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított Díjtáblázat/Kondíciós Lista a Társaság székhelyén lévő ügyfélszolgálati helyiségében és internetes honlapunkon ( elérhető. Az üzleti órákkal kapcsolatban ugyancsak a Társaság honlapján ( érhető el tájékoztatás. 14. m) Kiszervezett tevékenységek: A Társaságnál kiszervezett tevékenységek: - könyvelés, - bérszámfejtés Kérjük a fentiek, valamint a Társaság nyilvános szabályzatainak részletes, teljeskörű áttekintését a befektetési döntései meghozatala előtt. 11

12 Amennyiben további kérdése, kérdései merülnének fel, kollégáink készségesen állnak a rendelkezésére az alábbi elérhetőségeinken. Elérhetőségeink: Személyesen a Társaság központi irodájának ügyfélszolgálatán a hivatalos üzleti órák alatt (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.) Írásban a Társaság postacímén (székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 165. III. em.), Telefonon a +36(1) ás számon a hivatalos üzleti órák alatt, Telefaxon a +36(1) es számon a hivatalos üzleti órák alatt, -ben az címen. Honlap: Budapest, június 15. Strategon Zrt. 12

Végrehajtási politika

Végrehajtási politika Végrehajtási politika 1. Az eljárásrend célja... 2 2. Az legkedvezőbb végrehajtás alanyai... 2 3. A legkedvezőbb végrehajtás elve... 2 3.1 A végrehajtás szempontjai... 2 3.2 A végrehajtás helyszíne...

Részletesebben

1.1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 1.2. A Bank számára engedélyezett befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások... 5 1.3. A kapcsolattartás során használható nyelvek... 6 1.4.

Részletesebben

Pénzmosás elleni szabályzat

Pénzmosás elleni szabályzat Pénzmosás elleni szabályzat A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben foglaltak értelmében az Euro Quattro Bróker Kft. köteles ügyfeleit

Részletesebben

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról

Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról ... (társaság neve)... (adószám) Szabályzat a Pénzmosás Megelőzéséről és Megakadályozásáról Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. A pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló

Részletesebben

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika

Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Végrehajtási Politika Az ebrókerház Befektetési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Végrehajtási Politika 1. oldal A Társaság a 2007. évi CXXXVIII. a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról,

Részletesebben

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVETŐ TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság b) Székhely: H 1053 Budapest,

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 22 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat Investment Pro Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet

Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet 1. M ELLÉKLET Politika Tájékoztató a végrehajtási politikánkról Üzletszabályzat Melléklet A pénzügyi eszközök piacáról szóló 2004/39/EK irányelv (továbbiakban MIFID), illetve a befektetési vállalkozásokról

Részletesebben

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni:

A személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az ügyfél köteles valamely alábbi, érvényes és sérülésmentes okiratát bemutatni: H I R D E T M É N Y A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről A Magyarországi Volksbank Zrt. (a továbbiakban:

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 2016. szeptember

Részletesebben

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2

KBC EQUITAS ZRT. Végrehajtási politika és Allokációs szabályzat 2 A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. szeptember 12-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra

II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra. Szerződés befektetési tanácsadásra II. 3. Szerződésminta befektetési tanácsadásra Jelen melléklet azon a napon lép hatályba, amelyen a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a befektetési tanácsadási tevékenység végzését az Alapkezelő

Részletesebben

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya

1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya Tájékoztató a KBC Securities végrehajtási politikájáról lakossági ügyfelek részére 1. A legkedvezőbb végrehajtás fogalma és hatálya A KBC Securities összhangban az EU pénzügyi eszközök piacairól szóló

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika 1. sz. melléklet Random Capital Zrt. Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2014. 11. 18. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás

Részletesebben

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani.

HIRDETMÉNY. rögzíteni és azokat a Pmt-ben meghatározott ideig visszakereshető módon nyilvántartani. HIRDETMÉNY A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről l és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény által támasztott követelményekről 2013. november 01 A Sberbank Magyarország Zrt.

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA és ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. július 19-től TARTALOMJEGYZÉK Preambulum... 3 1. Megbízás felvétele... 3 Személyesen,

Részletesebben

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS

RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS 27. sz. melléklet ügyfélszám: RANDOM HOZAMSZÁMLÁRA VONATKOZÓ SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1053 Budapest, Szép utca 2., nyilvántartja

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Ügyfél besorolás mellékletei Ügyfél besorolás mellékletei 1/a. számú melléklete Értesítés ügyfélbesorolásról, módosításának lehetőségeiről, és annak következményeiről Név (Cégnév): Azonosító okmány száma: Tisztelt Ügyfelünk! A befektetési

Részletesebben

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság

értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság SZÁMLASZERZŐDÉS értékpapír-, értékpapír letéti- és ügyfélszámla vezetésére amely létrejött a STRATEGON Értékpapír Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely 1036 Budapest Lajos u. 118-120 Cégjegyzékszám

Részletesebben

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi

árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló évi Igazgatósági utasítás Infosz: 021 Hatályba lép: 2011. július 4. 1/6 oldal Verzió: 4. Érvényes: módosításig Melléklet: Készítette: Ellenőrizte: Tapodi Alexandra Schuszter Péter Jóváhagyók: Schuszter Péter

Részletesebben

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA AZ SPB BEFEKTETÉSI ZRT. LEGJOBB VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Jelen politika tartalmazza az SPB Befektetési Zrt.-nek (a továbbiakban: Társaság) a 2007. évi CXXXVIII. Törvényben (a továbbiakban: Törvény) meghatározottak

Részletesebben

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT

SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SOLAR CAPITAL MARKETS ÉRTÉKPAPÍR KERESKEDÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG SZABÁLYZAT SZABÁLYZAT Kiadás: 02 Ügyfélminősítési szabályzat Oldal: 5 Hatályos: 2011. 03. 01. Módosítás: Hivatkozás 1 A Solar

Részletesebben

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ

Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ Random Capital Zrt. EL ZETES TÁJÉKOZTATÓ 1. A TÁRSASÁGRA VONATKOZÓ ALAPVET TUDNIVALÓK: 1.1. A Társaság adatai: a) Név: Random Capital Broker Zártkör en M köd Részvénytársaság b) Székhely: H 1052 Budapest,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT.

MAGYAR TAKARÉKSZÖVET KEZETI BANK ZRT. Ügyfélkód: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS ELECTRA INTERNET BANKING RENDSZEREN KERESZTÜL TÖRTÉNŐ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRÓL (továbbiakban: Szolgáltatási szerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika Hatályba léptette: vezérigazgató Hatályba lépés dátuma: 2012. 02.16. Érvényes: visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Megbízás felvétele... 3 3. Megbízás végrehajtásának szempontjai... 4 4.

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.)

Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) Az MKB Bank Zrt. (1056 Budapest, Váci utca 38.) módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Üzletszabályzata a pénztári letétkezelésről 2014. március 15. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat

Részletesebben

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29.

Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2015. június 1-étől visszavonásig Közzététel napja: 2015. május 29. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26.

K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. K&H Alapkezelő Zrt. Végrehajtási politikája 2015. május 26. 1 1. Bevezetés A 2014. évi XVI. törvény (KBFTV), a 231/2013/EU Rendelet (ABAK-Rendelet), valamint a 2007. évi CXXXVIII. (BSZT) törvény előírásainak

Részletesebben

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE

SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE Ügyfélkód: Ügyfélszámla száma: MAGYAR TAKARÉKSZÖVETKEZETI BANK ZRT. SZÁMLASZERZŐDÉS ÉRTÉKPAPÍR- ÉS ÜGYFÉLSZÁMLA VEZETÉSÉRE (továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név/Cégnév: Lakcím/Székhely:

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2014.10.01. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2014.10.01. 1 / 23 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: Székhely: Privat FX Investment Kft. Függő ügynök

Részletesebben

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA

AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA AZ MKB BANK ZRT. (TEVÉKENYSÉGI ENGEDÉLY SZÁMA: 975/1997., KELTE: 1997.NOVEMBER 26.) PÉNZTÁRI LETÉTKEZELÉSI ÜZLETSZABÁLYZATA 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Jelen Üzletszabályzat alapján a Bank vállalja,

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS ügyfélszám: NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről A RANDOM CAPITAL Broker Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1052 Budapest, Vármegye utca 3-5.,

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A

A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A A BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP A L A P K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A 2013. 1 I. Általános szabályok 1. Jelen Alapkezelési szabályzatban (továbbiakban: Szabályzat) a Befektető-védelmi Alap (továbbiakban:

Részletesebben

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

FINEXT Vagyonkezelő. Nyilvánosan Működő Részvénytársaság FINEXT Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság BENNFENTES INFORMÁCIÓKRÓL ÉS NYILVÁNTARTÁS VEZETÉSÉRŐL ILLETVE A BENNFENTES KERESKEDELEM TILALMÁRÓL SZÓLÓ SZABÁLYZATA Igazgatóság a 3/2010 (február

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére 1 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS nyugdíj-előtakarékossági pénzszámla és nyugdíj-előtakarékossági értékpapírszámla vezetésére amely létrejött egyrészről Neve: Ügyfélazonosító: Születési neve: Anyja neve: Születési

Részletesebben

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája

Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt. legkedvezőbb végrehajtási (best execution) politikája Az MKB Bank Zrt-nek (a továbbiakban: Bank), a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA VÉGREHAJTÁSI POLITIKA Hungária Értékpapír Zrt. Szabályzatot jóváhagyta: Döntés száma: Hatálybalépés dátuma: Igazgatóság 1_VH/2014.01 2014.01.02. 1 VÉGREHAJTÁSI POLITIKA (BEST EXCECUTION POLICY) I. Általános

Részletesebben

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11.

Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. Kondíciós Lista Befektetési szolgáltatásokra Érvényes: 2011. november 14-től visszavonásig Közzététel napja: 2011. november 11. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. Általános kondíciók... 3 2. Számlavezetési szolgáltatások...

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés

Ügyfélszámla és értékpapírszámla szerződés A Üzletszabályzatának 6.sz. melléklete amely létrejött egyrészről a Széchenyi Kereskedelmi Bank (H -1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., Cg. 01-10-046028)(a továbbiakban Bank), másrészről Név/ Cégnév:... Születési

Részletesebben

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA

A KBC Securities Magyarországi Fióktelepe. (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A (székhely: H-1051 Budapest, Vigadó tér 1.) ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2008. február 1-től TARTALMOMJEGYZÉK: I. RÉSZ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 3 1. Preambulum 3 2. A szabályzat célja 3 3. A szabályzat

Részletesebben

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜGYFÉLBESOROLÁSI SZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2008. év. hónap... napján elfogadta.

Részletesebben

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL**

ÜGYFÉL NYILATKOZATA A TÉNYLEGES TULAJDONOSRÓL** Értékpapír-, és ügyfélszámla vezetéséről szóló számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap JOGI SZEMÉLYEK ÉS JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap

Részletesebben

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA

A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 www.kh.hu bank@kh.hu A K&H BANK ZRT. VÉGREHAJTÁSI POLITIKÁJA Hatályos: 2014. június 1. TARTALOM 1. Az eljárásrend

Részletesebben

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA

VÉGREHAJTÁSI POLITIKA MAGYAR POSTA BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG VÉGREHAJTÁSI POLITIKA a Magyar Posta Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának Jelen melléklet hatályba lépésének napja: 20164. december

Részletesebben

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés)

Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) Pénztártag rendelkezése az egészségpénztári szolgáltatásra jogosult személyéről (Társkártya megrendelés) A pénztártag azonosító adatai: Név: Adóazonosító: Email cím: Tagsági azonosító: Születési dátum:

Részletesebben

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1.

Random Capital Zrt. Végrehajtási politika. Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Hatályba léptette: A 2010.04.01-i vezérigazgatói utasítás Hatályba lépés dátuma: 2010. április 1. Érvényes: Visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK 1. Megbízás felvétele...3 2. Megbízás végrehajtásának szempontjai...3

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (alapítvány), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Alapítvány jogi személy esetében

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó a befektetési vállalkozások és a befektetési szolgáltatást nyújtó hitelintézetek nyilvántartási kötelezettségeivel összefüggésben A CESR (Európai Értékpapír Szabályozók Bizottsága)

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról

Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Tájékoztató az összeférhetetlenségi politikáról Hatálybalépés napja: 2012. szeptember 01. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól

Részletesebben

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS

PRÉMIUM SZÁMLACSOMAG KIEGÉSZÍTŐ MEGÁLLAPODÁS Aegon Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt. székhely: Budapest IX. ker, Üllői út 1. levelezési cím: 1085 Budapest, Kálvin tér 12-13. cégjegyzékszám: 01-10-044261 adószám: 11951766-4-43 tel.: + 36 40

Részletesebben

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz

Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Egyedi Értékpapír Üzletági Hirdetmény egyes kedvezményes díjtételekről a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. május 27. napjától OTP Bank Nyrt. Székhelye: 1051 Budapest,

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2012. 03. 22. TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA

QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA 1 A üzletszabályzata A QUANTIS ALPHA BEFEKTETÉSI ZRT. ÁLTALÁNOS ÜZLETSZABÁLYZATA Társaság neve: Székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-047076 Adószám: 23393824-2-42

Részletesebben

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei

A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei A KEG Nyrt. bennfentes kereskedelemre vonatkozó irányelvei Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás. Bennfentes kereskedelem: a) a bennfentes

Részletesebben

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS

NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS NYUGDÍJ-ELŐTAKARÉKOSSÁGI SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a KBC Securities Magyarországi Fióktelepe (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 10.; cg.: 01-17-000381), mint

Részletesebben

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA KBC EQUITAS BROKER RT. A KBC EQUITAS BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatályos: 2010. november 1-től 1/69 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 5 2. AZ ENGEDÉLYEZETT BEFEKTETÉSI

Részletesebben

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK

Alkalmassági és Megfelelési teszt KÖZÜLETEKNEK KÖZÜLETEKNEK Az Üzletszabályzat 19. sz. melléklete Az alábbi teszt kitöltését a befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló

Részletesebben

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA

A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A RANDOM CAPITAL BROKER ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA Hatálybalépés dátuma: 2014. 11. 18. Hatályba léptette: vezérigazgató TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 2. AZ ENGEDÉLYEZETT

Részletesebben

Generali Alapkezelő Zrt.

Generali Alapkezelő Zrt. Generali Alapkezelő Zrt. Tájékoztató a befektetési vállalkozásokról, az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 41.

Részletesebben

Rábaközi Takarékszövetkezet

Rábaközi Takarékszövetkezet Rábaközi Takarékszövetkezet Vállalkozások és egyéni vállalkozók részére vezetett pénzforgalmi számlák és betétszámlák kamatairól, valamint a vonatkozó betétbiztosítási feltételekről Hatályos: 2015. július

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Összeférhetetlenségi politika Összeférhetetlenségi politika Az igazgatói utasítás hatályba léptető határozatának száma: 2012/12/1. 2014/03/31. A hatályba lépés dátuma: Módosítást hatályba léptető határozat száma: Módosítás hatályba

Részletesebben

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013

Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Takarék Invest Likviditási Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122 Budapest, Pethényi köz

Részletesebben

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez

LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez Hatályos:2016.10.15-től LAKOSSÁGI KERETSZERZŐDÉS KIEGÉSZÍTÉS természetes személy Számlatulajdonosok részére a Takarék Alapszámla elnevezésű számlatermék igénybe vételéhez amely létrejött Számlavezető Hitelintézet

Részletesebben

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS

15746-1/2015 I. TÉNYÁLLÁS 15746-1/2015 Állásfoglalás a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (Pmt.) egyes rendelkezéseinek értelmezésével kapcsolatban A Társaság

Részletesebben

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE

TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Számlaszerződéshez kapcsolódó azonosítási adatlap TERMÉSZETES SZEMÉLYEK RÉSZÉRE Jelen Azonosítási adatlap a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10. Cg.: 01-10-041206;

Részletesebben

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás

Értékpapír transzfer és átutalási megbízás Értékpapír transzfer és átutalási megbízás 1. Ügyfélre vonatkozó adatok Az Ügyfél a nyilatkozat aláírásával kijelenti, hogy a QUAESTOR Értékpapír Zrt. f.a. által az Ügyfélről nyilvántartott alábbiakban

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra

Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Az UniCredit Bank Hungary Zrt. Általános Üzleti Feltételei a Befektetési Szolgáltatási Tevékenységre és Kiegészítő Szolgáltatásra Hatályos 2015. december 3. Tartalomjegyzék 3 1. Az Üzleti Feltételek hatálya

Részletesebben

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje

A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje A bíróságon kívüli adósságrendezési eljárásokban történő együttműködés és kapcsolattartás rendje Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A felek közötti kapcsolattartás módja... 3 3. A felek

Részletesebben

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére -

III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap. - lakossági ügyfelek részére - III.1/A. Alkalmassági teszt adatlap - lakossági ügyfelek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23. VI. em... 1/1.,

Részletesebben

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat

I. Számú melléklet. Elfogadó Nyilatkozat I. Számú melléklet Elfogadó Nyilatkozat a SZÉKESFEHÉRVÁRI HŰTŐIPARI Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Raktár u. 1.) valamennyi 1.000,- Ft (egyezer forint) névértékű, névre szóló, dematerializált törzsrészvényére

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Adószám: 14283624-2-02 Cégbíróság: Baranya Megyei Bíróság Cégjegyzékszám: Cg.02-10-060357 CORRIGIA Pénzügyi Szolgáltató Zrt. 7630 Pécs, Bor u. 67. Panaszkezelési Szabályzat Hatályos: 2011. december 1.

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. ÜZLETSZABÁLYZAT 10. sz. melléklet - BeVA 1. A Befektető-védelmi Alap és célja 1.1. A Befektető-védelmi Alap a befektetési szolgáltatók kötelező tagságával működő és a befektetők vagyoni kártalanítását szolgáló szervezet, amely a befektető erre

Részletesebben

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére -

III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap. - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - III.1./B. Alkalmassági teszt adatlap - szakmai ügyfelek és elfogadható partnerek részére - ALKALMASSÁGI TESZT CÉLJA A Diófa Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Kacsa

Részletesebben

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt. Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére Ügyfél-tájékoztató lakossági ügyfelek részére 1 Az AEGON Magyarország Befektetési Jegy Forgalmazó Zrt.

Részletesebben

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez

TUDNIVALÓK. az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez TUDNIVALÓK az Adatváltozás bejelentési adatlap egyéni vállalkozók részére nyomtatvány-garnitúra kitöltéséhez A nyomtatvány-garnitúra törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap kitöltése minden esetben

Részletesebben

A piaci szereplő részletes adatai

A piaci szereplő részletes adatai A piaci szereplő részletes adatai Lekérdezés dátuma: 2016.08.04. Utolsó szinkronizálás dátuma: 2016.08.04. 1 / 14 Intézmény alapadatai év: Intézmény típus: GFS Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. Többes

Részletesebben

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA

PRIVÁT ÜGYFÉLCSOPORT ÉRTÉKPAPÍR KONDÍCIÓS LISTA Érvényes: 2014. február 03. Meghirdetve: 2014. február 03. Jelen Hirdetményben feltüntetett kondíciók a 2014.02.03. napján vagy azt követően megkötött szerződésekre vonatkoznak. Jelen Hirdetmény a meghatározott

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe vételre amely létrejött egyrészről Lakcím/Székhely: --- Számlaszám: --- Adóazonosító jel/adószám: --- Telefonszám: --- Elektronikus levélcím: --- Postacím: --- Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő

Részletesebben

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete

iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete iktatószámú értékpapír-kölcsön. szerződés 1. sz. melléklete Alulírott név:.. születési név: szül. helye, ideje:..,..év..hónap nap anyja születési neve:... lakcíme:. levelezési címe: személyazonosító okmányának

Részletesebben

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG A HUNGAROGRAIN TŐZSDEÜGYNÖKI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ÜZLETSZABÁLYZATA A Hungarograin Tőzsdeügynöki Szolgáltató Zrt. vezérigazgatója 2012. év március hónap 14. napján elfogadta. A

Részletesebben

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása

A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. tájékoztatása A Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága Cg. 01-10-045577 cégjegyzékszámon, tevékenységi

Részletesebben

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája

Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája Az EQUILOR Befektetési Zrt. Végrehajtási Politikája I. Bevezetés Jelen Végrehajtási Politika célja az Európai Parlament és a Tanács 2004/39/EK 2004. április 21-i irányelvének a pénzügyi eszközök piacairól

Részletesebben

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról

Hirdetmény. F. melléklet: A Végrehajtási politikáról Hirdetmény F. melléklet: A Végrehajtási politikáról a Befektetési Szolgáltatási Üzletági Üzletszabályzathoz Hatályos: 2014. december 4. napjától 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 OTP BANK NYRT. VÉGREHAJTÁSI

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2011. augusztus elsejei változásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékoztatjuk Önt, hogy a pénzforgalmi keretszerződés részét képező Általános Szerződési Feltételeink

Részletesebben

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet Kitöltési útmutató tényleges tulajdonosi nyilatkozat Jogi személy (cég), jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet 1. Lépés - Tényleges tulajdonos meghatározása Jogi személy számlatulajdonos esetében

Részletesebben

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT HUNGARIKUM BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Dokumentum azonosító: Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési szabályzat Felelős szerkesztő: Kis-Faragó Tamás Dokumentum frissítés

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE

TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE TARTÓS BEFEKTETÉSI SZERZŐDÉS TARTÓS BEFEKTETÉSI SZÁMLA VEZETÉSÉRE (a továbbiakban: számlaszerződés) amely létrejött egyrészt Név: Lakcím: Ügyfélkód: Tartós Befektetési Ügyfélszámla száma: Tartós Befektetési

Részletesebben

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK -

JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - 2. számú Melléklet JOGI SZEMÉLYEK NEVÉRE FOLYÓSZÁMLÁK MEGNYITÁSÁHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK - IRÁNYMUTATÓ DOKUMENTUM-JEGYZÉK - I. ROMÁNIAI JOGI SZEMÉLYEK A. Részvénytársaságok és egyes állami vállalatok

Részletesebben

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik.

Kedvezményezett: az, aki a betét tulajdonosának nyilatkozata alapján, valamilyen feltétel teljesülése esetén a betét tulajdonosává válik. BOROTAI TAKARÉKSZÖVETKEZET TAKARÉKSZELVÉNY ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2015.07.23. napjától Jelen általános szerződési feltételek hatálya az Ügyfelek által a Borotai Takarékszövetkezetnél

Részletesebben

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11.

a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. 38/2011. Üzletszabályzatzabályzat a Takarékszövetkezet Befektetési Üzletágánál Utolsó módosítás: 2013. 04.11. TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. Az Üzletszabályzat hatálya... 4 2. Az Üzletág

Részletesebben

Általános Ügyféltájékoztató

Általános Ügyféltájékoztató Commerzbank Zrt. Általános Ügyféltájékoztató 1. Bevezető A Commerzbank Zrt. (továbbiakban: Bank) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek

Részletesebben

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén -

Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális Portfóliókezelés könnyedén - Erste DPM Szolgáltatás - Professzionális könnyedén - Az Erste DPM Szolgáltatás olyan Erste által végzett, melynek során az Erste, Ügyfél által meghatározott portfólió (továbbiakban Referencia-Portfólió)

Részletesebben

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata

115 A QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. üzletszabályzata 115 A üzletszabályzata 4.SZ. MELLÉKLET VÉGREHAJTÁSI POLITIKA ÉS ALLOKÁCIÓS SZABÁLYZAT 1. ELŐZMÉNYEK ÉS A VÉGREHAJTÁSI POLITIKA CÉLJA 1.1. A (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 44.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra

Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi kölcsönbe adásra Értékpapírkölcsön-keretszerződés a Takarék Alapkezelő Zrt. általi amely létrejött egyrészről a Takarék Alapkezelő Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., cégjegyzékszám: Cg.01-10-045577, adószám:

Részletesebben