Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan"

Átírás

1 ITS Konzorcium Partnerségi Terv Mátészalka Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan ÉAOP-6.2.1/K Észak-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása január 28.

2 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 2 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS A PARTNERSÉG KERETEI A PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA A PARTNERSÉGI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYAMATA A PARTNERSÉG ALAPELVEI A PARTNERSÉGI FOLYAMAT RÉSZTVEVŐI, A PARTNEREK BEVONÁSÁNAK FÓRUMAI A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSI FOLYAMAT SZERVEZETI RENDJE A PARTNEREK AZONOSÍTÁSA AZ EGYEZTETÉSBEN RÉSZTVEVŐK TÁJÉKOZTATÁSÁNAK MÓDJA ÉS ESZKÖZEI Kormányrendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör Szakmai egyeztetés munkacsoportok Lakossági egyeztetés A VÉLEMÉNYEK KEZELÉSE A PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSEK ÜTEMEZÉSE MELLÉKLETEK MUNKACSOPORTOK TERVEZETT ÖSSZETÉTELE VÉLEMÉNYEK EGYSÉGES KEZELÉSÉNEK TÁBLÁZATA SABLON... 16

3 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 3 1 Bevezetés Jogszabályi keretek Jelen dokumentum Mátészalka Város Önkormányzatának partnerségi egyeztetési terve a város fenntartható településfejlesztési programjának integrált településfejlesztési stratégiájának (ITS) társadalmasításához kapcsolódóan. A partnerségi egyeztetési terv az alábbi jogszabály és útmutatók figyelembe vételével került kidolgozásra: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről Útmutató a kis- és középvárosok számára az Integrált Településfejlesztési Stratégia elkészítéséhez (Munkaanyag) (Belügyminisztérium, december 11.) Városfejlesztési Kézikönyv (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Területfejlesztésért és Építésügyért Felelős Szakállamtitkárság, második, javított kiadás, január 28.) A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 28. (1) értelmében a koncepciót és a stratégiát és a településrendezési eszközöket a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel a helyi adottságoknak megfelelően, az államigazgatási szervekkel, az érintett területi és települési önkormányzatokkal. (3) A lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A kormányrendelet 29. -ának megfelelően az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításával, a rendeletben meghatározott határidők figyelembevételével a tervezés előtt dönt a partnerségi egyeztetés szabályairól, amelynek során meghatározza: a) az egyeztetésben résztvevők (partnerek) tájékoztatásának módját és eszközeit, b) a javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módját, c) az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módját, a dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendjét, d) az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát biztosító intézkedéseket. A rendelet 30. és 31. -a előírja a településfejlesztési koncepció, illetve az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályait.

4 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 4 2 A partnerség keretei 2.1 A partnerségi együttműködés célja A partnerség célja A partnerség megvalósításának a jogszabályi kötelezettségen túl is fontos szerepe van a tervezési folyamatban: egyrészt lehetőséget ad a partnerek fejlesztési elképzeléseinek megismerésérére, másrészt lényeges szerepe van az elkészülő integrált településfejlesztési stratégia társadalmi elfogadtatásában annak, hogy a partnerek már a tervezés során széles körben bevonásra kerülnek, véleményt nyilváníthatnak. A partnerségi egyeztetés célja az érintettek igényeinek, szükségleteinek, problémáinak feltárása, ötleteinek, javaslatainak megismerése, sajátos fejlesztési érdekeik és céljaik megismerése és összehangolása, megnyerése és ösztönzése arra, hogy saját tevékenységeikkel, ill. fejlesztéseikkel segítsék a stratégia megvalósulását, együttműködésének segítése, kölcsönös informálása egymás tevékenységéről, valamint a fentiek beépítése a stratégiába. A stratégiakészítés során a partnerség működését tervezni szükséges, a helyi sajátosságokhoz igazítva. A partnerek tervezési folyamatba való bevonása jelen partnerségi terv alapján történik. 2.2 A partnerségi együttműködés folyamata Folyamat A partnerségi együttműködés folyamata a fenntartható településfejlesztés tervezési, megvalósítási és fenntartási szakaszaira is kiterjed. A partnerség szerepe az egyes szakaszokban: Tervezés: A városfejlesztési dokumentumok kidolgozása széleskörű partnerség keretében valósul meg. A partnerek szerepe a tervek megismerésén, véleményezésén, jóváhagyásán túl aktív részvételükre is kiterjed. Megvalósítás: A partnerek szerepet kaphatnak a megvalósítás során a projektek előkészítésében és megvalósításában is (pl. városrehabilitációs projektek esetén akcióterületi lakosság részvétele a finanszírozásban önrész biztosításával, városüzemeltető cég részvétele a kivitelezésben, civil szervezetek részvétele soft elemek megvalósításában). Fenntartás: A partnerség a fenntartási időszakra is kiterjed: a projektek megvalósítása után is fontos az átfogó tájékoztatás, a folyamatos egyeztetés a közvetlenül érintettekkel (pl. lakossági elégedettség mérés). A tapasztalatok fontos visszacsatolást jelentenek a további tervezési folyamatokhoz. Jelen partnerségi terv a tervezés során megvalósuló partnerség kereteit rögzíti részletesen, bemutatja az integrált településfejlesztési stratégia előkészítése, kidolgozása, jóváhagyása során megvalósuló partnerségi együttműködés folyamatát, figyelembe véve a tervezésre rendelkezésre álló szűkös időkereteket is.

5 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan A partnerség alapelvei Alapelvek Mátészalka Város Önkormányzata a partnerségi egyeztetés folyamatát az alábbi alapelvek mentén szervezi és valósítja meg: Folyamatszemlélet: A partnerség célja az érintettek bevonása az integrált településfejlesztési stratégia egészének tervezési és megvalósítási folyamatába. Rögzített keretek: A partnerek bevonása és tájékoztatása a tervezési folyamat kezdetekor kidolgozott és egyeztetett, írásban rögzített partnerségi terv (jelen dokumentum) alapján történik. Konszenzus: A városfejlesztés hosszú távú folyamat az integrált településfejlesztési stratégia a középtávon (4-10 év) elérendő fejlesztési célokat és a megvalósítást szolgáló beavatkozások körét jelöli ki, ezért elengedhetetlen, hogy a célok, alapelvek, keretek kijelölésében egyetértés legyen valamennyi fontos érdekcsoport (stakeholder) között. A partnerek körének azonosítása: A partnerek körének meghatározásakor fontos, hogy a partnerek széles körben reprezentálják a város társadalmi, gazdasági, tudományos, kulturális életét. A partnerek köre nyitottan kerül meghatározásra, az a tervezési munka megindulását követően is bővíthető. A partnerek bevonásának fórumai: Fontos alapelv, hogy a partnerek bevonása strukturált módon történjen, az adott célcsoport bevonása a lehető leghatékonyabb módon, a partnerek sajátosságaihoz illeszkedő kommunikációs csatornákon keresztül valósuljon meg (pl. a szakmai partnerek bevonása munkacsoportok keretében, a lakosság bevonása lakosság fórumok keretében történjen, stb.). Tájékoztatás és nyilvánosság: Az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a város honlapján önálló felületet biztosít a tervezési folyamat nyomon követhetősége, a partnerségi egyeztetés során keletkező dokumentációk elérhetősége érdekében. Vélemények egységes kezelése: Fontos, hogy a tervezési folyamat során biztosított legyen a beérkező vélemények egységes kezelése. A beérkezett vélemények befogadása, regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás, visszacsatolás előre rögzített, egységes módszertan alapján valósul meg.

6 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 6 3 A partnerségi folyamat résztvevői, a partnerek bevonásának fórumai 3.1 A partnerségi egyeztetési folyamat szervezeti rendje Szereplők, feladatok A tervezési folyamat magában foglalja a szakmai tervezést, koordinációt, döntés-előkészítést és döntéshozatalt, valamint az ezekkel párhuzamosan megvalósuló partnerségi egyeztetési folyamatot is. A folyamat szereplői az alábbiak: Mátészalka Város integrált településfejlesztési stratégiájának szakmai tervezését az ITS Konzorcium végzi, szoros együttműködésben az Önkormányzat szakmai munkatársaival, valamint a partnerségi egyeztetés során működő munkacsoportokkal. Az Önkormányzat aktív szerepet vállal a partnerségi egyeztetések szervezésében, lebonyolításában. A településfejlesztési stratégiával kapcsolatos döntéseket Mátészalka Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (és annak bizottságai) hozzák. A partnerségi egyeztetés irányítója, lebonyolításának fő felelőse Mátészalka Város polgármestere. A szakmai koordináció, döntés-előkészítés, partnerségi egyeztetések szervezésének fő felelőse Izsó Gabriella, a BM által megbízott városi koordinátor és Dr. Felföldi Botond önkormányzati főtanácsadó és a Városfejlesztési Csoport munkatársai. A tervezési folyamatot szorosan végigkíséri a partnerségi egyeztetési folyamat annak szintjeit és kereteit a következő fejezetek mutatják be részletesen. A tervezési folyamat szereplőit az alábbi ábra mutatja be összefoglalóan. Döntéshozatal Képviselő-testület Irányítás Polgármester Szakmai tervezés ITS Konzorcium Koordináció, döntés-előkészítés Városi koordinátor Jogszabály szerinti kötelező véleményezői kör Partnerségi egyeztetés Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek Lakosság Az egyes szereplők partnerségi folyamatban betöltött feladatai az alábbiak:

7 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 7 Döntéshozatal: Elkészült dokumentumok jóváhagyása Irányítás: Tervezés és partnerségi egyeztetés stratégiai irányítása fő felelősként Szakmai koordináció, döntés-előkészítés: Partnerségi egyeztetések összehívása, meghívók, levelek kiküldése Egyeztetések helyszínének és technikai feltételeinek biztosítása Egyeztetések adminisztratív dokumentálása Beérkező javaslatok gyűjtése, regisztrálása, visszacsatolás Tájékoztató felületek működtetése Képviselő testületi előterjesztések összeállítása Szakmai tervezés: Szakmai dokumentumok kidolgozása (adatgyűjtés, egyeztetési és végső változatok kidolgozása) Partnerségi egyeztetések szakmai előkészítése Partnerségi egyeztetések moderálása Beérkező javaslatok szakmai feldolgozása, visszacsatolás a szakmai koordináció felé Tájékoztató anyagok összeállítása Partnerségi egyeztetési folyamat szereplői: Véleményezés, javaslattétel Aktív részvétel az egyeztetéseken (munkacsoportok, konzultációk) 3.2 A partnerek azonosítása Partnerek köre Mátészalka Város partnerségi egyeztetési folyamatában a partnerek köre az alábbi típusú szervezetekre terjed ki: 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet által előírt államigazgatási szervek, érintett önkormányzatok (érintett szomszédos települési önkormányzatok, megyei önkormányzat), olyan állami szervezetek, melyek tevékenysége a fejlesztés, vagy működtetés szempontjából közvetlenül érinti a fejlesztési stratégiát, a városban közszolgáltatást nyújtó szervezetek, városi intézmények (szociális, oktatási-nevelési, egészségügyi), gazdasági szereplők és érdekképviseleteik (vállalkozások képviselői, kereskedelemi és iparkamara, agrárkamara, stb.), a felsőoktatás, kutatás képviselői, egyházak,

8 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 8 aktív civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok, lakosság (mint külön célcsoport) Partneri csoportok A településfejlesztési dokumentumok egyeztetésének folyamatába az alábbi partneri csoportok kerülnek bevonásra: A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör államigazgatási szervek önkormányzatok Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek Lakossági szint 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör Lakossági szint Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek 3.3 Az egyeztetésben résztvevők tájékoztatásának módja és eszközei Bevonás módja Mátészalka Város Önkormányzata az érintett partnerek körét a célcsoportra jellemző sajátosságoknak leginkább megfelelő kommunikációs csatornákon keresztül, a hozzájuk illeszkedő formában és tartalommal kívánja elérni. Az egyeztetésben résztvevő partnerek tájékoztatásának módja és eszközei: írásbeli tájékoztatás (papír alapú / elektronikus) workshop, munkacsoport ülés fórum, konzultáció városi honlap (online véleményezési lehetőség) A partneri csoportok tájékoztatásának módját az alábbi táblázat foglalja össze:

9 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 9 Partneri csoport Írásbeli tájékoztatás Workshop A 314./2012. Korm. rendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör Szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevont partnerek Stratégia tervezet (21 nap) Meghívók, egyeztetési anyagok Munkacsoport ülések Fórum, konzultáció Városi honlap Tájékoztatás Tájékoztatás Lakossági szint Lakossági fórum Tájékoztatás A megrendezésre kerülő partnerségi eseményekről a résztvevők megfelelő időben és megfelelő tartalmú, terjedelmű előzetes információt kapnak. Ennek megfelelően a meghívottak a munkacsoport megbeszélések, lakossági konzultációk előtt legalább 1 héttel tájékoztatást kapnak a rendezvény pontos időpontjáról, helyszínéről és az érintett témákról. Fontos hangsúlyozni a partnerségi egyeztetési folyamatban a városi honlap szerepét: ez a médium valamennyi partnerségi csoport esetében fontos eszközét képezi a tájékoztatásnak, ez mindenki számára nyitott és lehetőséget biztosít a tervezési folyamat nyomonkövetésére, az elkészült dokumentumok megtekintésére és véleményezésére. A városi honlap mellett a városi újság is lehetőséget biztosít a széles körű nyilvánosság tervezési folyamatról való tájékoztatására. A partnerség keretében a fent bemutatott tájékoztatási és egyeztetési fórumokon túl a város vállalja, hogy különböző érdekcsoportok megkeresésére, meghívására reagál, és az érintetteket tájékoztatja a tervezés és megvalósítás folyamatáról, valamint a felmerült kérdésekre választ ad. Jogszabályi kötelezettség Kormányrendelet alapján meghatározott kötelező véleményezői kör A 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről előírja az integrált településfejlesztési stratégia egyeztetésének és elfogadásának szabályait. A rendelet értelmében az egyeztetési eljárásban résztvevő államigazgatási szervek és önkormányzatok az alábbiak szerint kerülnek bevonásra: A partnerek a stratégia kiküldött tervezetét 21 napon belül véleményezik. A Korm. rendelet előírásainak megfelelően az elfogadott stratégiát az önkormányzat közzéteszi a honlapján. A rendelet értelmében a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel történő véleményeztetés a helyi adottságoknak megfelelően, a feladat jellegének figyelembevételével a partnerségi egyeztetés szabályai szerint történik. A város által tervezett szakmai és lakossági egyeztetés kereteit a következő két alfejezet mutatja be.

10 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 10 Munkacsoportok Egyeztetések szakaszai Szakmai egyeztetés munkacsoportok A szakmai egyeztetésbe, véleményezésbe bevonandó partnerek széles körben reprezentálják a város gazdasági, társadalmi, tudományos, kulturális életét. A partnerek tájékoztatása és aktív, részvételen alapuló bevonása érdekében a partnerségi egyeztetés keretében munkacsoportok létrehozására kerül sor. A munkacsoportok tematikus alapon kerülnek megszervezésre. A munkacsoportok összetételük alapján vegyes munkacsoportok, tagjaik között egyaránt megtalálhatóak az intézményi, profitorientált és nonprofit szervezetek. Tervezett tematikus munkacsoportok: Gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési munkacsoport tagjai a város gazdasági életének meghatározó profitorientált és intézményi szereplői (gazdaságfejlesztési szervezetek, jelentősebb vállalkozások), közlekedési, közműfejlesztési, környezetvédelmi szervezetek képviselői (civil és intézményi szereplők) Humán fejlesztési munkacsoport a városban működő oktatási-nevelési, egészségügyi, kulturális intézmények képviselői, humánszolgáltatást végző szervezetek képviselői, egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek képviselői A munkacsoportok tagjainak tervezett listája a Mellékletek között található (6.1 Munkacsoportok tervezett összetétele). A tagok köre a megvalósítás során a helyi adottságoknak megfelelően pontosítható, bővíthető. A munkacsoportok egyeztetésein a meghívott partnerek mellett részt vesznek az önkormányzati szakemberek, osztályvezetők is, a városfejlesztési irányok szakmai megalapozása érdekében. A munkacsoportok javaslattevő, véleményező funkcióval rendelkeznek. A megrendezésre kerülő egyeztetések innovatív munkamódszerek alkalmazásával, a résztvevők aktív bevonásával valósulnak meg. A munkacsoport egyeztetések workshopok keretében zajlanak a tervezés folyamán, két fő szakaszban: 1. A helyzetelemzés főbb megállapításainak egyeztetése, SWOT elemzés véglegesítése, a településfejlesztés fő irányainak kijelölése: március-április folyamán 2. Az integrált településfejlesztési stratégia fő elemeinek egyeztetése, a fejlesztési célok, prioritások, beavatkozások lehetséges területeinek megvitatása: május-június folyamán A környező települések önkormányzatai a 314/2012. Korm. rendelet szerinti egyeztetésnek megfelelően részt vesznek a tervezési folyamatban, a stratégia egyeztetésében. Ennek megfelelően a városkörnyéki települések polgármesterei megismerhetik és véleményezhetik a stratégia tervezetét. A város az érintett településeket tájékoztatja és bevonja az egyeztetési folyamatba. Az együttműködési szándékot jelző települések meghívást kapnak a tervezési folyamat fontosabb szakmai egyeztetéseire, munkacsoport megbeszélésekre. Az egyeztetések révén lehetőség nyílik arra, hogy a környező kistelepülések fejlesztési céljai és tervezett fejlesztései illeszkedjenek a járásszékhely város céljaihoz, azonosításra kerüljenek az esetlegesen közösen megvalósítható projektek Lakossági egyeztetés A partnerségi egyeztetés fontos részét képezi a lakosság bevonása, tájékoztatása a tervezési folyamat valamennyi szakaszában. A lakosság bevonása esetében alkalmazandó kommunikációs

11 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 11 eszköz a lakossági fórum / konzultáció, amely a célcsoport elérésének leghatékonyabb, és az eddigi városfejlesztési projektek során is sikerrel alkalmazott módszere. Az interaktív formában megrendezésre kerülő lakossági fórum a tájékoztatáson túl kérdésfeltevésre és vélemények megfogalmazására is lehetőséget teremt, a helyi problémákra és szükségletekre orientáltan. A lakossági konzultációk mellett a városi honlap és a városi újság is fontos szerepet tölt be a lakosság partnerségi folyamatba történő bevonásában.

12 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 12 4 A vélemények kezelése Lépések A partnerségi egyeztetési folyamat során beérkező vélemények kezelése egységes, előre rögzített módon történik. Mátészalka Város Önkormányzata a tervezésbe bevont szakértőkkel együttműködve biztosítja a tervezési folyamat során beérkező vélemények egységes kezelését. A beérkezett vélemények befogadása, regisztrálása, feldolgozása és az azokra való reagálás egységes módszertan alapján valósul meg. A vélemények kezelésének alapvető lépései az alábbiak: Dokumentálás rendje A dokumentálás rendje az alábbi: Kormányrendelet szerinti egyeztetés: a polgármester kiküldi a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerint előírt dokumentumokat a rendelet 9. mellékletében meghatározott államigazgatási szerveknek, valamint az érintett megyei és szomszédos önkormányzatoknak az érintettek a dokumentumokat 21 napon belül véleményezik az önkormányzat a beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblázatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakértők felé, a szakértők az önkormányzattal egyeztetve reagálnak a felvetett javaslatokra, észrevételekre az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás indoka a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a partnerek számára elérhető, megtekinthető Munkacsoport ülések: a tervezési folyamat során megrendezésre kerülő valamennyi megbeszélésről, workshopról emlékeztető és jelenléti ív készül, amely kiküldésre kerül a résztvevők számára a szakértők az önkormányzattal egyeztetve reagálnak a felvetett javaslatokra, észrevételekre az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban

13 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 13 az el nem fogadott javaslatok esetén rögzítésre kerül az elutasítás indoka Lakossági fórum: Honlap a lakossági fórumokon felmerülő véleményekre, javaslatokra a rendezvényeken résztvevő tervezők és önkormányzati szakemberek a helyszínen, szóban válaszolják meg a fórumokról emlékeztető készül, amely az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a elérhető, megtekinthető az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblázatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakértők felé, a szakértők az önkormányzattal egyeztetve reagálnak a felvetett javaslatokra, észrevételekre az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás indoka a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a partnerek számára elérhető, megtekinthető a város honlapján kialakításra kerül eg,y a településfejlesztési tervezéshez kapcsolódó önálló felület, ahol nyomon követhetőek a tervezés folyamat főbb eseményei, és megtekinthetőek a stratégia egyeztetési dokumentumai a honlapon megadott elérhetőségeken keresztül biztosított a véleményezési lehetőség a partnerek széles köre számára az önkormányzat az írásban beérkezett véleményeket egységes, előre kialakított táblázatban gyűjti (a táblázat sablonja a Mellékletek között található) az önkormányzat az összegyűjtött véleményeket továbbítja a tervezésbe bevont szakértők felé, a szakértők az önkormányzattal egyeztetve reagálnak a felvetett javaslatokra, észrevételekre az elfogadott javaslatok átvezetésre kerülnek az érintett dokumentumokban az el nem fogadott javaslatok esetén a táblázatban rögzítésre kerül az elutasítás indoka a véleményeket tartalmazó táblázat az önkormányzatnál (a városi koordinátornál) a partnerek számára elérhető, megtekinthető. A partnerségi folyamat dokumentumai az önkormányzat belső iratkezelési rendjének megfelelően irattárazásra, archiválásra kerülnek.

14 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 14 5 A partnerségi egyeztetések ütemezése Előkészítés Feladat jan febr márc ápr máj jún júl aug. Indító megbeszélés Partnerségi terv elkészítése Partnerségi munkacsoportok kijelölése Megalapozó vizsgálat HELYZETFELTÁRÁS HELYZETELEMZÉS HELYZETÉRTÉKELÉS Partnerségi egyeztetés - Munkacsoport ülések Integrált településfejlesztési stratégia (ITS) 1. KÖZÉPTÁVÚ CÉLOK, ÉS AZOK ÖSSZEFÜGGÉSEI (stratégiai, tematikus és területi célok) 2. A MEGVALÓSÍTÁST SZOLGÁLÓ BEAVATKOZÁSOK (akcióterületek kijelölése) 3. ANTI-SZEGREGÁCIÓS PROGRAM 4. A STRATÉGIA KÜLSŐ ÉS BELSŐ ÖSSZEFÜGGÉSEI 5. A STRATÉGIA MEGVALÓSÍTHATÓSÁGÁNAK FŐBB KOCKÁZATAI 6. A MEGVALÓSÍTÁS ESZKÖZEI ÉS NYOMON KÖVETÉSE (településközi koordináció, monitoring) Partnerségi egyeztetés - Munkacsoport ülések Lakossági fórum Tájékoztatás a városi honlapon (és a városi újságban) Stratégia tervezetének kiküldése a 314/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti szervezeteknek (21 nap véleményezés) Beérkezett partnerségi észrevételek kezelése, beépítése

15 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 15 6 Mellékletek 6.1 Munkacsoportok tervezett összetétele Munkacsoportok Tagok összetétele Tagok lehetséges köre* Gazdaságfejlesztési, infrastruktúrafejlesztési munkacsoport Humán fejlesztési munkacsoport a város gazdasági életének meghatározó profitorientált és intézményi szereplői (gazdaságfejlesztési szervezetek, jelentősebb vállalkozások), közlekedési, közműfejlesztési, környezetvédelmi szervezetek képviselői (civil és intézményi szereplők) a városban működő oktatásinevelési, egészségügyi, kulturális intézmények képviselői, humán szolgáltatást végző szervezetek képviselői, egyházak, civil szervezetek, nemzetiségek képviselői AGROMIX Kft. Carl Zeiss Vision Hungary Kft. FLABEG Kft. Nobilis Zrt. Viadukt Kft. Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Központ KRS-Invest Kft. Medivox Bt. Boldog Családokért Szociális és Gyermekvédelmi Egyesület / Szatmári Kistérségi Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézmények Szatmári Múzeum Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház Művészetbarát Egyesület Német Nemzetiségi Önkormányzat Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Széchenyi István Katolikus És Német Nemzetiségi Általános Iskola Egészségügyi Alapellátás * A tagok köre módosítható, bővíthető. A végleges címlista a munkacsoport megbeszélések meghívójának kiküldéséig véglegesítésre kerül.

16 Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan Vélemények egységes kezelésének táblázata sablon A 314./2012. Korm. rendelet alapján történő egyeztetés keretében beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata Munkacsoport egyeztetéseken, lakossági fórumon és honlapon keresztül beérkező vélemények egységes kezelésének táblázata. Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája 314/2012. (XI.8.) Korm. Rendelet szerinti egyeztetési eljárás keretében érkezett vélemények Egyeztetési Dokumentáció Észrevételek eljárásban Észrevétel Sorszám dátuma dátuma vélemény leírása válasz kiküldésének beérkezésének résztvevő érkezett-e Beérkezett Tervezői szervezet (I/N) neve (ÉÉÉ.HH.NN) (ÉÉÉ.HH.NN). Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények Észrevételek Név / Elérhetősé Sorszám dátuma vélemény leírása válasz beérkezésének Beérkezett Tervezői Szervezet Cím g ( , neve telefon) (ÉÉÉ.HH.NN) 1. 2.

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA FŐÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 30/933-5414 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: Tárgy: Melléklet: E-7997/2014.

Részletesebben

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester

6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS. Az Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) jóváhagyása. Dobó Zoltán polgármester 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/396-10/2015 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. szeptember 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: Az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 27.-i ülésére Tárgy: Zirc városfejlesztési stratégiai programja, árajánlat bekérése Előadó: Horváth László gazdasági

Részletesebben

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság

19./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre. Pénzügyi, Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 19./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Előterjesztő: Megtárgyalta: Partnerségi egyeztetés szabályainak

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

dr. Szaló Péter 2014.11.28.

dr. Szaló Péter 2014.11.28. Integrált településfejlesztési stratégiák a két programozási időszakban dr. Szaló Péter 2014.11.28. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés szabályairól Kozármisleny Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS:

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: VÉLEMÉNY, MEGJEGYZÉS: ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 24-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Hosszútávú Településfejlesztési Koncepciójának

Részletesebben

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására

Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) elfogadására Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának P O L G Á R M E S T E R E 1239 Budapest, Grassalkovich út 162. KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ELŐTERJESZTÉS Javaslat kerületi Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika

Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Fejér megye területfejlesztési program környezeti értékelés tematika Készült: A Fejér Megyei Önkormányzat megbízásából a Lechner Lajos Tudásközpont Nonprofit Kft. Területi és építésügyi szakértői osztályán

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) szám: 02/259-10/2012 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST, 2014. szeptember 9. NAGYKANIZSA MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA, INTEGRÁLT

Részletesebben

Partnerségi Terv Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan

Partnerségi Terv Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan 2.sz.melléklet Partnerségi Terv Szeghalom Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának kidolgozásához kapcsolódóan DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai

Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. melléklet Komárom Város településfejlesztési- és településrendezési dokumentumai Partnerségi Egyeztetésének Szabályai 1. A polgármester a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési

Részletesebben

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete

Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának. melléklete Székesfehérvár MJV Önkormányzat Közgyűlése 431/2013. (VIII.16.) számú határozatának melléklete TELEPÜLÉSRENDEZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS SZABÁLYAI Jelen szabályzat Székesfehérvár Megyei Jogú

Részletesebben

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére

ELŐT E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. június 18-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám:02/182-8/2015. ELŐT E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Sümeg elfogadva a 270/2015. (IX. 24.) öh. számú határozattal

Sümeg elfogadva a 270/2015. (IX. 24.) öh. számú határozattal Sümeg Város Önkormányzata 8330 Sümeg, Béke tér 7. A partnerségi egyeztetés szabályai Sümeg elfogadva a 270/2015. (IX. 24.) öh. számú határozattal A településrendezési eszközök módosítási, megújítási eljárásában

Részletesebben

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye Az ÚMVP Irányító Hatóságának 6/2011 (II.4.) közleménye a 93/2007. (VII. 29.) FVM rendelet, valamint a 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet alapján elkészült a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) felülvizsgálatáról,

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság, tisztelt Képviselő-testület! Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2014. február 6- i, illetve a Képviselő-testület 2014. február 11. napján tartandó ülésére Tárgy: A Biatorbágy-Tata

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

Szám: 16-7/2012. K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 16-7/2012. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2012. szeptember 28-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 44/2012. (IX. 28.) közgyűlési határozata a Tolna megye területfejlesztési

Részletesebben

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás

Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Integrált Városfejlesztési Stratégia kiindulás Az európai uniós városfejlesztési források megszerzésének eszköze, feltétele a pályázatok értékelésének alapja, a szociális- városrehabilitációs pályázatok

Részletesebben

Dr. Szaló Péter Belügyminisztérium szakmai főtanácsadó. XXI. Országos Urbanisztikai konferencia CITY-GLOBE 2015 Április

Dr. Szaló Péter Belügyminisztérium szakmai főtanácsadó. XXI. Országos Urbanisztikai konferencia CITY-GLOBE 2015 Április Dr. Szaló Péter Belügyminisztérium szakmai főtanácsadó XXI. Országos Urbanisztikai konferencia CITY-GLOBE 2015 Április 24-25. Az önkormányzati feladatok átalakulása A közösségi források 60 %-a gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Együttműködési Megállapodás

Együttműködési Megállapodás Együttműködési Megállapodás Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban/fővárosi kerületekben Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása Azonosítószám:. (továbbiakban:

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ ,

Gönyű Község Önkormányzata 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67., : 96/ , Fax: 96/ , Szám: 186-16/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. december 16-án 17 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében tartott, nyílt üléséről. Jelen vannak: Major Gábor polgármester Hécz

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-600 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I/1-50/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. július 8-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helye: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1. ) emeleti tanácskozó

Részletesebben

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól A 36/2013. (IV. 23.) önkormányzati határozat melléklete Pomáz Város Önkormányzatának Szabályzata a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggı partnerségi egyeztetés általános szabályairól

Részletesebben

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához

Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához Tervezői válaszok a településfejlesztési dokumentumok Belügyminisztériumi jóváhagyásához DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002 Dél-Alföldi Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása

Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és a megvalósításba politikai támogatás megszilárdítása Társadalmi integráció Közösségi tervezés, participáció HOGYAN? Módszertan, A közösségi tervezés alapelemei Konzultáció és kommunikáció a szereplők azonosítása a helyi érdekeltek bevonása a tervezésbe és

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 22-i ülésére Szám:02/86-26/20 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)4-011, FAX: (88)4-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához

Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Melléklet a Heves Megyei Közgyűlés 75/2013. (IX.27.) önkormányzati határozatához Heves Megye Területfejlesztési Program (2014-2020) Partnerségi Terve A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló

Részletesebben

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft.

INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL. dr. Kukely György Terra Studió Kft. INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA KÉSZÍTÉSE A TERVEZŐ SZEMÉVEL dr. Kukely György Terra Studió Kft. MOTIVÁCIÓ MOTIVÁCIÓ KONCEPCIÓ? TÖBB INVESZTÍCIÓ? TÖBB, JOBB VÁROSI FUNKCIÓ? ANTISZEGREGÁCIÓ? FUNKCIÓBŐVÍTŐ

Részletesebben

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében

A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében A foglalkoztatás fejlesztési feladatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Kisvárda, 2017. január 23. Szabó István a megyei közgyűlés alelnöke Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Fejlesztési feladatok

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE

A TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYVEK ELKÉSZÍTÉSE a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény végrehajtása során A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény A törvény célja, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti

Részletesebben

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma:

Előterjesztés: Testületi ülés dátuma: Előterjesztés: Kunszentmárton város településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetési szabályzatának módosításáról Testületi ülés dátuma: 2017. 01. 26. Készítés ideje: 2017.

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező

Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő. Szerződéses dátum a pályázati dokumentáció részét képező Szerződő partner neve Immobi-Rat Kft. Zámbori Péter Kommunikációs és Stratégiai Tanácsadó Kft. Tevékenység (szerződésben vállalt feladat) Szerződéses összeg Teljesítési határidő Szerződéses dátum a pályázati

Részletesebben

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai

A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai A Fejér megyei tervezési folyamat aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési tevékenység Fejér megyében ÁROP projekt

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/156 /2015. ELŐTERJESZTÉS

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/156 /2015. ELŐTERJESZTÉS 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/156 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2015. február 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztatás az Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről. I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának szabályzata az Pécs2010 - Európa Kulturális Fővárosa támogatások rendjéről I. A szabályzat célja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban önkormányzat)

Részletesebben

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov.

Az intelligens szakosodás (S3) folyamata. 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. Az intelligens szakosodás (S3) folyamata 52. Közgazdász Vándorgyűlés Nyíregyháza 2014.09.05. Előadó: Dr. Peredy Zoltán főov. helyettes Kohéziós politika 2014-2020 Keretfeltételek Az EU2020 stratégiai célkitűzéseinek

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének április 18-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-13/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre

A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre A HFS elkészítését segítő konzultációk, fórumok száma, témaköre Ssz. Dátum Címe Témakör Elnökségi ülés- Helyi Fejlesztési 1. 2015.11.04 2. 2015.11.06 Fejlesztési Stratégia tervezése 3. 2015.11.16 Tervezési

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX:

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON FAX: SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2016. október 11.. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

A megyei tervezési folyamat

A megyei tervezési folyamat A megyei tervezési folyamat állása, aktualitásai KÍGYÓSSY GÁBOR Területfejlesztési munkatárs, vezető tervező Fejér Megyei Önkormányzati Hivatal ÁROP Fejér megyei nyitókonferencia Székesfehérvár, 2014.

Részletesebben

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről

Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Vezetői beszámoló Kerekegyháza Polgármesteri Hivatala ÁROP hivatali szervezetfejlesztésről Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2010. május 26-i ülésére Saád Tamás, Dr. Peredi Katalin Szervezetfejlesztési

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Súlypontváltás a városfejlesztés világában

Súlypontváltás a városfejlesztés világában Súlypontváltás a városfejlesztés világában dr. Szaló Péter helyettes államtitkár 2014. május. Városfejlesztés Tagállami hatáskör Nem közösségi politika Informális együttműködés a miniszterek között Lipcsei

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. november 12-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 12-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 240/2015. (X.15.) határozata kapcsán a közreműködő partnerek

Részletesebben

Kommunikációs és változásmenedzsment terv

Kommunikációs és változásmenedzsment terv II. fázis VI. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Kommunikációs és változásmenedzsment terv című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése

2. A költségvetési gazdálkodás erősítése ÁROP-1.A.2. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése A Várpalotai Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Megbízó: Várpalota Város Önkormányzata 2. A költségvetési gazdálkodás erősítése 2.d) Költségvetés

Részletesebben

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / /

Börzsöny-Duna-Ipoly Vidékfejlesztési Egyesület 2628 Szob, Köztársaság u. 2. / / A közösség részvételét alátámasztó események listája: Esemény megnevezése Időpont Helyszín Részvevők Rövid összefoglaló száma 1. Térségi Fejlesztési Fórum 2014. január 20. Ipolydamásd, Fő út Közösségi

Részletesebben

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására

Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Javaslat Ózd Város Településszerkezeti Tervének módosítására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi és Gazdasági Osztály Ózd, 2015. december 21. Előzmények: Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007).

Bodrogközben város születik hagyományok a jövő tükrében. Cigánd Város településfejlesztési stratégia és akcióterv (2007). CIGÁND VÁROS VÁROSKÖZPONTJÁNAK KOMPLEX REHABILITÁCIÓJA DEÁK ATTILA Terület és településfejlesztési szakértő PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTIRODA KFT. Előzmények 2007-20102010 Bodrogközben város születik hagyományok

Részletesebben

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013

Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet. Ocskay Gyula CESCI 2013 Az Ister-Granum Vállalkozási-Logisztikai Övezet Ocskay Gyula CESCI 2013 1. A CESCI rövid bemutatása 2. Az integrált területi beruházások 2014 után 3. A vállalkozási-logisztikai övezet 1. A CESCI rövid

Részletesebben

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára

Tárgy: Tervezési ajánlat Nagyvenyim község településrendezési eszközök felülvizsgálatára BEREK TÁJÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 10/B A lph. fszt/2. VARGÁNÉ KAISER KATALIN POLGÁRMESTER ASSZONY RÉSZÉRE NAGYVENYIM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVENYIMI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Részletesebben

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására

Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Döntés-előkészítő javaslat kidolgozása a kerékpározással kapcsolatos feladatok koordinációját ellátó központi szervezet létrehozására Tóth Judit, TRENECON COWI Kovács László. IFUA Horvath &Partners Célkitűzés

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Stratégiák szerepe 2009. A közpolitika fogalma Közpolitika: az aktuálpolitika

Részletesebben

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8.

Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, július 8. Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Foglalkoztatási paktumok Magyarországon Kassa, 2010. július 8. Előzmények EU tagállamokban kísérleti jelleggel 1997-ben foglalkoztatási paktumok létrehozása

Részletesebben

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés

Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr. Közösségi tervezés Vidék Akadémia a vidék jövőjéért 2012. október 16-18., Mezőtúr Közösségi tervezés Sain Mátyás VÁTI Nonprofit Kft. Területi Információszolgáltatási és Tervezési Igazgatóság Területfejlesztési és Urbanisztikai

Részletesebben

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért

Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Végső változat, 2010 Szeptember Integrált Irányítási Rendszer (IIR) a helyi és regionális szintű fenntartható fejlődésért Hatókör Folyamatos kiterjesztés földrajzi és tartalmi értelemben: Adott helyszíntől

Részletesebben

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat?

Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Mária Út Közhasznú Egyesület önkormányzati munkatalálkozó Hogyan tudjuk megsokszorozni a Mária út helyi szintű kiteljesedéséhez a forrásainkat? Esztergom, 2015. november 26-27. Feladat megosztás - stratégiai

Részletesebben

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat

A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló kormányhatározat Magyarország Kormánya kiemelt figyelmet fordít és felelősséget visel a fogyatékos személyek iránt, és biztosítani kívánja e

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz

A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei. Amiről szó lesz A NAKVI és az MNVH feladata és lehetőségei Vágó Ilona mb. osztályvezető MNVH Hálózati és Projektkoordinációs Igazgatóság Karcag, 2012. November 9. Amiről szó lesz 1. Röviden a Nemzeti Agrárszaktanácsadási,

Részletesebben

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28.

A GUTS Projekt. Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek. Győr, Mobilis, 2013. junius.28. A GUTS Projekt Fenntartható Városi Közlekedési Rendszerek Győr, Mobilis, 2013. junius.28. 1 Az Integrált Városfejlesztési Stratégia megállapításai A közlekedésből származó káros anyag kibocsátás folyamatosan

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról

Előterjesztés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról Előterjesztés a közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) program megvalósításáról 1. előterjesztés száma: 249/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: Fábián Róbert 3. előterjesztést

Részletesebben

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása

Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása Projektnyitó rendezvény: LHH programok eljárásrendje és megvalósítása A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C Bátor Nyírbátor Térségfejlesztési

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Sellye Város Képviselő - testületének október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére ELŐTERJESZTÉS Sellye Város Képviselő - testületének 2015. október 20. napi rendes/rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Sellye Helyi Építési Szabályzatának és szabályozási tervének 2015. évi módosításának

Részletesebben

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA

VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA VÉSZTŐ VÁROS HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA 2015. Melléklet a 148/2015. (VI.30) számú KT határozathoz Bevezetés Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 116-94/2016., 116-95/2016. 4. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések

Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje. egységes szerkezetben. Általános rendelkezések Szám:07-7/588-6/2016. Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsának Ügyrendje egységes szerkezetben I. Általános rendelkezések Szervezet neve: Pécs Megyei Jogú Város Idősügyi Tanács (a továbbiakban: Idősügyi

Részletesebben

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan

Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan Miskolc MJV Önkormányzatának eredményei a Miskolc EgyetemVáros 2015 projekt megvalósításához kapcsolódóan TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv-2015-0012 Völgyiné Nadabán Márta Miskolc MJV Önkormányzata, partner szintű

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó

ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata. Makó ÖFFK II. projekt keretében megvalósítandó koordinációs kutatás workshop sorozata Makó 2016.11.22. Tartalom 1. Kutatás keretei 2. Módszertan a mai munkához 3. Megyei workshop eredményeinek összefoglalója

Részletesebben

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9

Előterjesztés. Békés Város Képviselő-testülete 2013. október 30-i ülésére. Sorszám: III/9 Tárgy: Békés Város Önkormányzata évi ellenőrzési terve Előkészítette: Váczi Julianna osztályvezető Gazdasági osztály Gyarmati Zoltánné belső ellenőr Békési Kistérségi Iroda Véleményező Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására

J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására J a v a s l a t Ózd város 2013-2018. közötti időszakra készült Környezetvédelmi Programjának elfogadására Ózd, 2012. március 28. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejl. és Vagyong. Osztály

Részletesebben

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.)

SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.) HAJDÚNÁNÁS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK (ITS) KIDOLGOZÁSA SZAKMAI EGYEZTETÉS MUNKACSOPORT ÜLÉS (I.) Hajdúnánás, 2015. április 10. ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23.

A projektzáró tájékoztató rendezvény június 23. A projektzáró tájékoztató rendezvény 2010. június 23. A leghátrányosabb helyzetű kistérségek fejlesztési és együttműködési kapacitásainak megerősítése ÁROP-1.1.5/C A Tokaji kistérség fejlesztési és együttműködési

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: I/65-1/2010/1 Tárgy: EGTC-s pályázatok benyújtása Üi.: Muntean Júlia Melléklet: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete MAKÓ

Részletesebben

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr.

NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont. 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 7. sz. napirendi pont 2-31/2016.ikt.sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Szabó József JAVASLAT Nógrád Megye Integrált Területi Programja módosításának igénybejelentésére

Részletesebben

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16.

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16. Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás Urbact Helyi Csoport workshop 2016. November 02, 09, 16. URBACT III VITAL CITIES Mai program: 1. Az Urbact Program bemutatása (10 ) Böhönyey Ágnes HBHE 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület a kiküldött napirendi pontokat 8 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 31-én, 10.45 órakor kezdődő rendkívüli, nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal alpolgármesteri tárgyalójában. Jelen vannak:

Részletesebben

I. A Projekt célja. II. Regionális Szakértői Csoport

I. A Projekt célja. II. Regionális Szakértői Csoport A DAOP-6.2.1/13/K-2014-0002; DDOP-; ÉAOP-; ÉMOP-; KDOP-; KMOP-; NYDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosítószámú, Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerületekben) Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés április 28-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI. 84 /2016 E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. április 28-ai ülésére Tárgy: A TOP 5.1.1.-15 kódszámú Megyei szintű foglalkoztatási

Részletesebben

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés)

Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) Erasmus+ stratégiai partnerségek (köznevelés) A program legfontosabb elemeinek áttekintése Pályázatíró szeminárium, 2016. január 26. Projekt Pályázat kötött idő- és költségvetési keretben megvalósuló fejlesztési

Részletesebben