Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám"

Átírás

1 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok szám

2 A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa Előszó: Kincses Julianna Fordították: Tóthné Herbst Zsuzsanna (angol) Dr. Stefan Mommertz (német) A kiadvány angol és német nyelvű változata a CD mellékleten található. The publication in the English and German languages can be found on a CD enclosed. Die englisch- und deutschsprachigen versionen der Publikation sind auf der beiliegenden CD zu finden. A kiadvány a TÁMOP / Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig - Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében című pályázat keretében jelenik meg Közreadja: Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

3 Tartalom Előszó... 5 Általános művek... 6 Pszichológia... 6 Társadalomtudomány... 7 Alkalmazott tudományok Földrajz. Életrajz. Történelem Oktatói publikációk Névmutató Címmutató Munkatársaink Könyvtárunk megközelítése Nyitva tartás... 30

4

5 ELŐSZÓ A Könyvajánló ajánlója A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjának vezetése mindig fontosnak tartotta, hogy az intézmény állományáról, annak gyarapodásáról hírt adjon. Az Ön kezében lévő Könyvajánló nem tartalmazza valamennyi frissen beszerzett dokumentum leírását, csupán válogatást nyújt azokból. Bízom benne, hogy az általunk készített anyag eléri célját: felkelti érdeklődését, ellátogat hozzánk, s talál magának olyan írást, melyet az oktatásban, a kutatásban, a tanulásban, az önképzésben vagy csak egyszerűen a kikapcsolódásban hasznosítani tud. A negyedévenkénti rendszerességgel közreadott, tematikus elrendezésű füzet tartalomjegyzéke oldalszámra, míg a név- és címmutatók az annotált tételek számára utalnak. 5 Nagy örömömre szolgál, hogy a Lépésről lépésre a Gutenberggalaxis megismerésétől a digitális írástudásig: újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében című, TÁMOP / számú nyertes pályázatunk keretében négy lapszámot nyomdai úton előállítva, angol, német nyelven és Braille írással adunk közre. Azzal a hittel, hogy Könyvajánlónkkal is segítjük tevékenységét, várjuk, keresse fel igényeivel könyvtárunkat, mi szaktudásunkkal, valamennyi rendelkezésre álló könyvtári eszközzel segítünk Önnek. Kincses Julianna központigazgató Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

6 ÁLTALÁNOS MŰVEK, PSZICHOLÓGIA Általános művek 1. Wimmer Ágnes (1969-) Hogyan írjunk...? : 101 tanács (szak)dolgozatíróknak / Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna. - Budapest : Alinea, cop p. ; 21 cm 6 A (szak)dolgozatírást tipikus kérdések, problémafelvetések kísérik, csakúgy, mint más írott munkák elkészítését. A szerzők nagy oktatói-kutatói és szerkesztői tapasztalataikat felhasználva dolgozták fel a témát. A dokumentum 101 tanácsba tömörítve foglalja össze a legfontosabb betartandó szabályokat, azokat bővebb magyarázatokkal kiegészítve és valós példákkal illusztrálva. A tipikus problémák és hibák listája segít, hogy az olvasó elkerülje a kezdő dolgozatírók által leggyakrabban elkövetett tévedéseket. A kötet célja, hogy hasznossá és élvezetessé tegye a munkát az írók számára, de természetesen az olvasókról sem feledkezik meg. Ez a megközelítés a garancia arra, hogy nem csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatírók, az olvasók. Könyvajánló szám Pszichológia 2. Furnham, Adrian Pszichológia : 50 fogalom, amit ismerni kell / Adrian Furnham ; [ford. Bánki Dezső] ; [szerk. Hitseker Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro Kiadó, cop p. : ill. ; 21 cm A szerző a legkülönbözőbb viselkedések, érzések és gondolatok megértésére, megmagyarázására törekszik a kötetben. Választ keres arra, hogy valóban különbözik-e a női agy a férfiakétól, megismerhetjük-e álmainkból tudattalan vágyainkat vagy létezik-e igazán önzetlen viselkedés. Olyan érdekes kérdésekre világít rá, mint a nagyzási téveszmék, a komputerfóbia, a rák kiváltó okai, az emlékezés, a társadalmi mobilitás, az attitűdképződés és az alkoholizmus. A kötet 50 közérthető és lebilincselő esszébe sűrítette a tudományág központi gondolatait. A mindennapi példákkal és kiemelt idézetekkel teli kötet egyszerre időrendi áttekintés a tudomány ezen ágáról, és bevezetés annak ismeretébe, amit emberi viselkedésnek nevezünk. Izgalmas, érdekfeszítő olvasmány minden, a pszichológia iránt érdeklődő számára.

7 TÁRSADALOMTUDOMÁNY Társadalomtudomány 3. Ferge Zsuzsa (1931-) Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához / Ferge Zsuzsa. - Budapest : Napvilág, p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN - ) A szerző a tudományos esszé és a szociológiai elemzés eszközeivel a társadalom szerkezetét és annak változásait vizsgálja. Leírja a mai magyar társadalom rétegződését, és összehasonlítja a Kádár-kor társadalmával. A kötet rámutat, hogy míg a Kádár-korban elsősorban a hatalom alakította ki a társadalmi csoportokat, ma ezt a domináns szerepet a tulajdon vette át. Vizsgálja, hogy mennyiben tud az egyén hatni a nagy rendszerekre. Felvázolja azokat a folyamatokat, amelyektől a struktúra az adott irányba mozog és keresi az azonosítható mozgatóerőket. A szerző választ ad arra, hogy milyen volt az örökölt rendszer, társadalmi struktúra, és milyen erők hatottak ezek leváltására. Cáfolja a rendszerváltás elsikkasztásának elméletét, és bizonyítja, hogy a tudatosabb, átgondoltabb, szolidárisabb közösségi és állami gondolkodás nélkül nem visszafordítható a társadalom dezintegrációja. Az olvasó együtt gondolkodva a szerzővel szembesülhet a mai magyar társadalom ellentmondásaival Németh Erzsébet A személyes hatékonyság fejlesztése / Németh Erzsébet. - Budapest : BKF Fenntartói Kft., p. : ill. ; 25 cm A szerző a hazai kommunikációs kutatás és képzés egyik legismertebb szakértője. Ebben a könyvében áttekinti a kommunikáció- és személyiségfejlesztés legalapvetőbb kérdéseit, és részletesen tárgyalja a kommunikációs alapismereteket, az önismeret fejlesztésének technikáit. A kötet a megterhelő kommunikációs helyzetek kezelésére is útmutatást ad, különös hangsúlyt fektetve az aktív figyelem és a magabiztos viselkedés elsajátítására. Az utolsó négy fejezet kimondottan az üzleti életben elengedhetetlen speciális készségek kialakításában segít. A dokumentum szociálpszichológiai és kommunikációelméleti ismeretekre építve, a mindennapokban hasznosítható kommunikációs gyakorlatokon keresztül segíti a személyes hatékonyság fejlesztését. Így a kötet nem csak a felsőoktatásban használható tankönyvként, hanem mindenki haszonnal forgathatja, aki hangsúlyt fektet kommunikációs készségének csiszolására. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

8 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 5. Csath Magdolna (1943-) A gazdaság van az emberért, és nem fordítva : Csath Magdolna közgazdász professzorral beszélget Mezei Károly / Csath Magdolna, Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, p. ; 17 cm. 8 A rendhagyó kötet izgalmas, párbeszédes formában szól a társadalmi tőkéről, a társadalmi kohézióról. Ezzel a mutatóval a nemzeti összefogás erejét vizsgálják a társadalomkutatók. Azt jelzi, hogy a társadalomban mekkora az összetartás, az egymásba vetett bizalom mértéke. Többek között megmutatja az intézményrendszerbe, a rendőrségbe, az adóhivatalba, az egyházba vetett bizalmat. Sajnos hazánkban ez a mutató folyamatosan romlik, az ország egyre lejjebb csúszik a társadalmi kohéziót mérő nemzetközi listán. Ennek az okairól, a bizalomvesztésről szól ez a dokumentum. Minden olvasónak ajánlható, aki egy izgalmas beszélgetésen keresztül szeretne elgondolkodni a szerzővel együtt a probléma megoldásáról, a közösségek, a világ megértéséről. 6. Pók Attila (1950-) The politics of hatred in the Middle of Europe : scapegoating in twentieth century Hungary : history and historiography / Attila Pók. - Szombathely : Savaria Univ. Press, p. ; 24 cm. - (Savaria books on politics, culture and society, ISSN ) A hiánypótló angol nyelvű könyv Magyarország történelmi kérdéseit tárgyalja a II. világháború kitörésétől a rendszerváltásig. Érdekes nézőpontból szemlélve, elszakadva a tudományos történelemszemlélettől a szerző szociológiai, politikai és kulturális szemszögből vizsgálja az adott korszakot. A híres 68-as generáció tagjaként szemléli a közép-kelet-európai államok, a szocialista blokk kialakulását és felbomlását. Részletesen tárgyalja a nacionalizmus, a gyűlöletpolitika és a sztálini korszak jellemzőit. Nem csak a magyar történelmet elemzi, hanem a környező országok sorsának alakulásába is pillantást nyújt. A különös szemléletű mű az európai és a magyar történelem iránt érdeklődők hasznos olvasmánya lehet. Különösen azoknak ajánlható a figyelmébe, akik a szerzőhöz hasonlóan a 68-as generáció tagjaként személyesen élték át a végbemenő változásokat, sorsfordulókat. Könyvajánló szám

9 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 7. A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2008-ban / [fel. szerk. Malakucziné Póka Mária] ; [szerk. Novák Géza]. - Debrecen : KSH., p. : ill. ; 29 cm Az ezredfordulót követően Magyarország viszonylag egyenletes, gazdasági növekedést mutató teljesítménye 2007-ben megtorpant. A világméretű gazdasági és pénzügyi válság is erősen befolyásolta a gazdaság dinamikáját. A változások az ország különböző térségeit eltérő módon érintették. A dokumentum régiós bontásban, statisztikai adatokkal és gazdag illusztrációval ad képet a gazdasági fejlődést befolyásoló legfontosabb tényezők alakulásáról, a gazdaság számos területéről. A beruházások, a külföldi tőkeállomány, a K+F tevékenység, az információs és kommunikációs eszközökkel való ellátottság vizsgálatán keresztül elemzi a kialakult számottevő területi differenciákat. A kiadvány a gazdasági szakemberek és a magyar gazdaság helyzetéről érdeklődő olvasók hasznos dokumentuma Csete László (1929-) A vidék fenntartható fejlődése : a vidék fejlődésének fenntarthatósága, hétköznapi megközelítésben / Csete László, Láng István ; [kiad. a] MTA Történettudományi Intézet, MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA Törttud. Int : MTA Társkut. Közp., p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN ) A kötet arra keresi a választ, hogy hogyan lehet a vidéket, a településeket, a háztartásokat és a vállalkozásokat a fejlődés fenntarthatósága irányába fordítani. A szerzők alapvető célja, hogy, a vidék fejlődési folyamatainak fenntarthatóságára keressenek válaszokat, amely a jövő egyik nagy kérdése. A kötet bemutatja, hogy hol és hogyan célszerű elgondolkozni erről a fontos kérdésről, majd elkezdeni, s átgondoltan folytatni ezt a tevékenységet. A dokumentum közérthető tájékoztató ismeretanyaggal segíti elő a tennivalók megértéséhez, el- és befogadásához, a megvalósítás megkezdéséhez szükséges lépéseket. Az olvasó a kötetben szemléletformáló tudnivalókkal és megvalósítási ötletekkel találkozik. Mindenkinek ajánlható, akit érdekel környezetének várható jövője, és annak formálásában a saját eszközeivel tevékenyen részt is szeretne venni. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

10 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 9. Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz / Gyulai László [et al.] ; [szerk. Sztanó Imréné]. - [Budapest] : Perfekt, , [1] p. : ill. ; 29 cm 10 A kiadvány segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés pénzügy tantárgy írásbeli vizsgáira történő felkészülésben. A könyv a felkészülést hasznos gyakorló feladatokkal és példákkal segíti, amelyekhez a helyes megoldásokat is levezeti. Érthetően és könnyen tanulható formában foglalja össze a pénzügyi vizsga sikeres letételéhez szükséges ismeretek törzsrészét. A 23/2008. (VIII. 8) PM rendelet alapján a pénzügyek nagyon széles körét fogja át, mely ismeretek közvetlen, vagy közvetett módon kapcsolódnak a mérlegképes könyvelői vizsgához. Az elméleti összefüggéseken túl a tananyag foglalkozik a gyakorlati munka során jelentkező feladatok megoldásával is. A dokumentum minden vizsgára készülő hasznos és nélkülözhetetlen segédanyaga. 10. A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása / [szerz. Kemény Gábor et al.] ; [szerk. biz. Bíró Szabolcs et al.] ; [szerk. Kemény Gábor] ; [közread. az] Agrárgazdasági Kutató Intézet. - Budapest : AKI., p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN ) Mellékletek: p Összefoglalás angol nyelven is. A kötet bemutatja, hogy a 2008 őszén kezdődött finanszírozási válság hogyan befolyásolta, mennyire súlyosan érintette a magyar mezőgazdaságot. A mezőgazdaság jelentős forgó- és befektetett eszközlekötéssel dolgozik. Ezt súlyosbítja, hogy az ágazatnak nagyon alacsony a jövedelmezősége, így nem rendelkezik megfelelő tartalékokkal. A mezőgazdaság egyes szegmenseinek érintettsége nagyban attól függött, hogy az egyes mezőgazdasági üzemtípusok milyen finanszírozási struktúrával rendelkeztek, milyen csatornákon keresztül kaptak forrásokat. A szerzőknek két alapcélja volt a kötet megírásakor. Egyrészt, hogy bemutassák az ágazat jelenlegi finanszírozási struktúráját, másrészt annak az elemzése, hogy a mezőgazdaság egyes fő pénzügyi csatornáira hogyan hatott a válság. A kötet minden gazdasági szakembernek és a magyar mezőgazdaság helyzete után érdeklődő olvasónak ajánlható. Könyvajánló szám

11 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 11. Székely Erika A mezőgazdasági tanácsadás intézményi feltételei és működési tapasztalatai / [Székely Erika, Halász Péter] ; [szerk. biz. Bíró Szabolcs et al.] ; [közread. az] Agrárgazdasági Kutató Intézet. - Budapest : AKI., p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN ) A mezőgazdasági tanácsadás hazai és nemzetközi szinten is történelmi múlttal rendelkezik. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a rendszerváltást követően először foglalkozik a hazai tanácsadási rendszer vizsgálatával. A kötet elsősorban azt elemzi, hogy Magyarországon mit tekintenek mezőgazdasági tanácsadásnak, kik a rendszer szereplői és azok milyen feladatokat látnak el. A szerzők gyakorlati tapasztalatok segítségével tárják fel a rendszerjellemzőket, valamint rámutatnak az eredményes működést nehezítő tényezőkre is. A kutatás elsősorban a szolgáltatói oldalt és egy kisebb területi egységen gazdálkodó felhasználói kört vizsgált az interjúkérdések és a kérdőíves felmérés módszereivel. Az angol nyelvű összefoglalással is rendelkező dokumentum a témában hiánypótló mű, ezért a gazdálkodók és a mezőgazdasági szakemberek számára is hasznos olvasmány A világ helyzete, 2010 : a kultúra átalakítása : fogyasztástól a fenntarthatóságig : a washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [ford. Amtmann Mária et al.] ; [előszó Muhammad Yunus] ; [összeáll. Lisa Mastny, Valentina Agostinelli] ; [közread. a] Föld Napja Alapítvány. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, cop p. : ill. ; 24 cm A világ helyzete című kiadvány ez évi kötete több mint 50 híres kutató és gyakorlati szakember beszámolóját közli az oktatás, a média, az üzleti élet kérdéseiről, a kormányok, hagyományok és társadalmi mozgalmak problémáiról. A dokumentum célja, hogy a kultúrát a fenntartóhatóság világa felé segítse. Napjaink fogyasztói világa már az emberi kultúrát és a Föld ökológiai rendszereit veszélyezteti, és akár egy világkatasztrófát is előidézhet. A tanulmányok rávilágítanak, hogy ha ezt a fogyasztói hullámot sikerül megfelelő csatornába vezetni, és tudatosan átalakítani úgy, hogy a fenntarthatóság kerül a középpontba, akkor a katasztrófa megelőzhető. Minden olvasónak ajánlható a kötet, akit érdekel, hogy hogyan egyeztethető össze az emberiség gyarapodása a fenntarthatósággal és a Föld védelmével. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

12 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 13. Smith, Melanie Egészségturizmus : gyógyászat, wellness, holisztika / Melanie Smith, Puczkó László ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN ) 12 A dokumentumban az angol-magyar szerzőpáros globális áttekintést ad az egészségturizmus fejlődéstörténetéről, keresleti és kínálati trendjeiről és a speciálisan az egészségturizmusban alkalmazható fejlesztési, menedzsment- és marketingmódszerekről. A kötet az egészségturizmus két fő típusának, a gyógy- és a wellness turizmusnak a legfontosabb jellemzőit, azok összetettségét, sajátosságait számos nemzetközi példán és eseten keresztül mutatja be. Az esettanulmányok betekintést nyújtanak többek között a Karib-térség, Ázsia spa hoteljeinek működésébe, megismertetik az olvasót a klasszikus európai gyógyfürdőkultúra örökségével, az új-zélandi New Age fesztivál holisztikus világával és a japán onszenek szabadidős szerepével. Nem csak a turisztikai szakemberek hasznos olvasmánya a könyv, hanem élvezettel forgathatja az is, aki vendégként látogatja a wellness- és gyógyszállodákat. 14. Vállalkozói törvény : évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről : január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, p. ; 21 cm A kisvállalkozók a gazdasági életben kiemelkedő szerepet töltenek be. Az Országgyűlés elismerve meghatározó pozíciójukat, valamint az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében kidolgozta a évi CXV. Törvényt. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtését szolgálja. Ezen túlmenően nagyban megkönnyíti az egyéni vállalkozók cégalapítását. A dokumentum a Magyar Közlöny január 1-i számában megjelent jogszabály felhasználásával készült. A törvény ismerete minden egyéni vállalkozó és gazdasági szakember munkájához szükséges és elengedhetetlen, így ezen olvasói kör alapvető dokumentuma. Könyvajánló szám

13 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 15. Germuska Pál (1971-) Vörös arzenál : Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között / Germuska Pál ; [közread. az] 1956-os Intézet... - Budapest : 1956-os Intézet : Argumentum, p. : ill.; 25 cm A kötet a szovjet blokk országai közötti nemzetközi gazdasági és hadiipari együttműködés történetéről szól. Idáig publikálatlan, nemrég még szigorúan titkos minősítésű levéltári források alapján készült. Bepillantást enged a KGST működésének kulisszatitkaiba, fényt derít a színfalak mögötti éles vitákra és érdekkonfliktusokra, részletesen bemutatja a szocialista rendszer nemzetek feletti gazdasági szervezetének bürokratikus működését. Választ ad arra, hogy hogyan próbálta Magyarország érvényesíteni saját érdekeit, milyen kitörési lehetőségeket keresett a KGST-n kívül. A könyvet haszonnal forgathatják a hadtörténészek, a gazdaságtörténészek, a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok történetével foglalkozók, valamint mindazok az érdeklődő olvasók, akik kíváncsiak a szovjet birodalom működésének mechanizmusaira és egy kis ország útkeresésére A megújuló felnőttképzés : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye / [szerk. Zrinszky László] ; [szerk. közrem. Pataki Gyöngyvér]. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. A kötet tanulmányainak tárgya a felnőttképzés, mai tudományos megnevezésével az andragógia. Ez a diszciplína nem pusztán tanulástudomány, nem merül ki a tanulási folyamatok és az optimalizációjukat segítő normák megragadásában. Része a gazdaságtudományoknak, a társadalomelméleteknek, a politikatudományoknak, a kultúrakutatásoknak is. A komplex megközelítés szellemében az olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a genetikai adottságok, az adott környezet, a többféle identitás. A szerzők alapvetése szerint, az andragógiai vizsgálódások alanya sosem az absztrakt felnőtt, hanem egy időben-térben létező konkrét individuum, illetve a belőlük álló közösség. A kötetet a neveléstudomány iránt érdeklődőknek, valamint a felnőttképzésben résztvevő oktatóknak ajánljuk. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

14 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 17. Kovács Kármen A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói / Kovács Kármen. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 21 cm 14 A kötet bemutatja, hogy a divat számos ágazatban a piaci folyamatok meghatározó mozgatórugója. Nem csak a ruházati és a kozmetikai iparban érvényesül, hanem nagy hatást gyakorol a termelés számos más területére is, legyen az akár az elektronikai - vagy akár a bútoripar. A divat mind a fogyasztás szempontjából, mind a vállalati oldalt tekintve egy rendkívül bonyolult jelenség. A divattermékek fogyasztását erősen áthatják az érzelmek, és a társadalmi hatásoknak is befolyásoló szerepük van a trendekre. A sznob hatás, a kitűnni vágyás, és a csordaszellem egyidejű érvényesülésével képes új divat létrejönni és széles körben elterjedni. A dokumentum egy fiatalok körében végzett, három eltérő jellegű divattermékre vonatkozó megkérdezéses vizsgálat ismertetésével zárul. A kötet mindazok érdeklődésére számot tarthat, akiket érdekel a divat izgalmas világa. 18 Bodnár László Lakodalmak a Kárpát-medencében / Bodnár László; [fotók Darázs György, Péter Imre, Rétvári László]. - [Eger] : Bodnár és Társa Geográfus Bt., db : ill., részben színes ; 24 cm A két kötetes dokumentum a Kárpát-medence egyes vidékeinek az esküvőkhöz, a lakodalmakhoz kötődő népszokásait tárja az olvasó elé. Ezeknek az évszázados hagyományokkal rendelkező eseményeknek minden korban megvoltak a maga szokásai. A szerző a lakodalomnak, ennek a legjelentősebb népszokásnak az egyes vidékeken megegyező és különböző jellegzetességeire irányítja a figyelmet. A szertartások valóságos halmaza kapcsolódik ehhez az eseményhez, amely nem csak az új pár életét változtatja meg, hanem egy adott közösség megerősödését, összetartozásának érzését is erősíti, olyan művészi megnyilvánulásokkal, amelyek több generáción keresztül élnek. A gazdagon illusztrált dokumentum ajánlható minden a néprajz, a népművészet, a hagyományok iránt érdeklődő olvasó könyvespolcára. Könyvajánló szám

15 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Alkalmazott tudományok 19. Biró Géza (1933-) Élelmiszer-biztonság / Biró Géza, Salamon Rozália Veronika ; [kiad. a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Természettudományi Kar, Élemiszertudományi Tanszék]. - Kolozsvár : Scientia, , [7] p. ; 24 cm Az angol nyelvű tartalomjegyzékkel és összefoglalással ellátott kötet hézagpótló szerepet tölt be az élelmiszermérnökök oktatásában. Az élelmiszerbiztonság az élelmiszer-előállítás legfontosabb tényezője. A dokumentum összefoglalja az élelmiszer-biztonság fogalmait, összefüggéseit. Ismerteti az ételfertőzéseket és az ételmérgezéseket okozó gombák és vírusok csoportjait és az emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Bemutatja a veszélyt elemző kritikus pontrendszereket, a jó gyártási, valamint higiéniai gyakorlatokat és a szennyvizek tisztítását. Részletesen foglalkozik a HACCP alkalmazásával, a tisztítás és a fertőtlenítés szabályaival. Kimerítő ismertetőt tartalmaz az EU élelmiszer-biztonságról és élelmiszerhigiéniáról szóló rendeleteiből. A kötet korszerű ismereteket nyújt a főiskolai, egyetemi hallgatóknak, de haszonnal forgathatják az élelmiszer-előállítás területén dolgozó gyakorlati szakemberek is Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József ; [szerz. Béres Lajos et al.]. - 2., átd. kiad. - Miskolc : COKOM Mérnökiroda Kft., IX, 822 p. : ill. ; 25 cm A dokumentum az 1996-ban kiadott Hegesztési Zsebkönyv átdolgozott, aktualizált változata. Akit érdekel a hegesztés, a fémipar, annak hasznos és érdekes szakirodalom. A kiadvány a fémek és a polimerek anyagismeretének bemutatásán túl, részletesen foglalkozik a gyakorlatban alkalmazott hegesztési és vágási eljárásokkal, valamint azok eszközeivel. Tájékoztatást ad a minőségbiztosítás és -irányítás területéről, áttekinti az anyagvizsgálati eljárásokat és a munkabiztonság kérdéseit. A dokumentum értékét növeli a közel 600 szakkifejezést tartalmazó háromnyelvű szótár. A kötet az elméleti és gyakorlati szakemberek, oktatók és a szakirányú képzésen résztvevők nélkülözhetetlen olvasmánya. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

16 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 21. Papp Árpád (1968-) Vivat! Éljen! Ziveli! : a régi Szabadka vendéglői, kávéházai, kocsmái és italmérő helyei : gostione, kafane, krčme i točione u staroj Subotici : restaurants, cafés, pubs and drink shops of old Szabadka-Subotica / [a kiáll. és a katalógus szerzője Papp Árpád] ; [szerk. Korhecz Papp Zsuzsanna] ; [szerb ford. Bašić Palković Nevenka] ; [angol ford. Losonc Andrea]. - Subotica ; Szabadka : Grandski muzej Subotika : Szabadkai Városi Múzeum, p. : ill., színes ; 15x23 cm 16 A magyar, szerb és angol nyelvű, gazdagon illusztrált kiadvány a Szabadkai Városi Múzeum kiállításának anyagát tárja az olvasó elé. A város fejlődésének legdinamikusabb időszakába, az 1867-es kiegyezéstől az első világháborúig terjedő korba enged bepillantást. A kiállítás és a kötet jellegzetessége és érdekessége, hogy a város történelmét egy különös látószögből közelíti meg. A bácskai emberekre jellemző életvidámságot jelképező vendéglők, kocsmák, kávéházak világát megidézve vezeti be az olvasót a reformkor történetébe. Így mutatva be az ekkor fejlődésnek induló város képét és a polgárosodás folyamatát. A dokumentumot lapozgatva az olvasó egy időutazáson vehet részt, betekinthet a korabeli vendéglátóhelyek világába. 22. Fodor Zsuzsanna, T. Lisztérzékenység és lisztallergia : diétás receptkönyv / T. Fodor Zsuzsanna, Tokodi István ; [közread. a ] Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. - Debrecen : T. K. K., p. ; 20 cm A lisztérzékenység meglehetősen sűrűn előforduló betegség, amelyet a gabonafehérjék egyik összetevője, a gliadin vált ki. Évszázadunk egyik leggyakoribb civilizációs betegségét, az allergiát is gyakran okozzák a gabonafélék, illetve a glutén. A szigorú diétás megszorítások ellenére a betegek számára fontos, hogy a létfontosságú tápanyagokat minél változatosabb formában kapják meg. A szerzők célja ezzel a receptgyűjteménnyel éppen a változatosság biztosítása. A betegségek rövid leírásával és a gyakorlati tanácsokkal gazdagított receptek a szakácskönyvek szokásos csoportosításában következnek a levesektől egészen az édességekig. A kötet nagy segítséget nyújt mindazoknak, akik valamelyik betegségben szenvednek, vagy családtagjaik számára szeretnék a szigorú előírások betartása mellett, változatos módon elkészíteni az egyes ételeket. Könyvajánló szám

17 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 23. Kolozsvári Ildikó Magyar konyhaművészet / [szöveg Kolozsvári Ildikó] ; [fotó Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2010] p. : ill., színes ; 18x26 cm + 1 db CD-ROM A könyv a magyar konyhát mutatja be egy új formában, receptekkel és szemet gyönyörködtető képekkel, CD-ROM melléklettel. A levesektől egészen a desszertekig vezeti végig az olvasót a magyar konyhaművészet remekein. Minden recepthez megtalálható a kész étel ínycsiklandozó fotója is. A könyv magyar és olasz nyelven közli az ételek hozzávalóit és elkészítési módjukat, fortélyaikat. A kiadvány elsősorban a külföldieknek és külföldön élő magyaroknak ajánlható, hogy a magyar konyha legjellegzetesebb ételeit maguk is el tudják készíteni. Természetesen ezen kívül minden háziasszony és a gasztronómia iránt érdeklődő olvasó is élvezettel forgathatja, lapozgathatja a dokumentumot Sütemények / [receptek Horváth Ilona et al.] ; [szerk. Dávid Ildikó] ; [fotó Patyi Árpád et al.] ; [közread. a ] Pannon- Literatúra Kft. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, , [3] p. : ill. ; 26 cm. - (Szalay könyvek, ISSN - ) A szerzőnek ez a kötete az ünnepi alkalmak és a családi ebédek megszépítőinek, a legkedveltebb süteményeknek a receptjeit tartalmazza. Legyen szó akár a nagymama kedvenc receptjéről, akár a cukrászdák gondosan megkomponált költeményeiről, mindig egyedülálló élményt jelentenek a felkínált édességek. A sütemények elkészítése azonban sokszor nem egyszerű, nem könnyű feladat. A kötet ehhez a kihíváshoz nyújt segítséget. A színes, gazdagon illusztrált kötet süteményfajták szerint csoportosítva, csokorba szedve tartalmazza a legkedveltebb recepteket. A dokumentumot kalóriatáblázat egészíti ki. Minden kezdő és gyakorlott háziasszonynak ajánlható, aki saját készítésű mézessel, pitével, fánkkal, rétessel, tortával vagy krémessel szeretné elkápráztatni barátait, családját, szeretteit. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

18 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 25. Angyal Ádám (1944-) Vállalatok társadalmi felelőssége, felelős társaságirányítás = Corporate social responsibility / Angyal Ádám. - Budapest : Kossuth, cop p. : ill. ; 25 cm 18 A dokumentum rávilágít, hogy a vállalatok az üzleti célok elérése mellett a társadalom egészének állapotáért és a helyi közösségekért is felelősek. A kötet középpontjában az a fajta vezetői, felelős társadalmi magatartásnak áll, amely az üzleti szempontokon túl, más, közösségi célokat is el akar érni. A könyv erről a folyamatról, jelenségről szól. Az üzleti szervezetek sikeressége három összetevőből áll. Ezek a vállalati kormányzás, a vállalatok társadalmi felelősségének erősödő érvényesítése és a szervezeti tanulás. A kötet vezetéstudományi oldalról vizsgálja ezeknek a fő irányoknak az együttes érvényesülést. A dokumentum elsősorban a vezetőképzésben hiánypótló munka, de hozzájárul a felelős társadalmi magatartás elméletének fejlesztéséhez is. 26. Haig, Matt Online stratégia kialakítása : nélkülözhetetlen útmutató az internetes kereskedelemhez / Matt Haig ; [ford. Szász Gábor]. - Pécs : Alexandra, V, [3], 152 p. : ill. ; 22 cm. A kötet bemutatja, hogy napjainkban a kereskedelemnek is mennyire meghatározó elemévé vált az internet. Az internetes kereskedelem sikereit és virágzását egyetlen cég sem hagyhatja figyelmen kívül. A vállalatok versenyképessé tételéhez elengedhetetlen egy online stratégia kidolgozása. A szerző arra vállalkozott, hogy egy sikeres stratégia kidolgozásához nyújtson hathatós segítséget. Bemutatja, hogy miként kell e-auditot készíteni, hogyan lehet szállítói láncot kiépíteni, és milyen módszerekkel lehet a világ minden tájáról ügyfeleket szerezni. Kitér az online márkák létrehozására, valamint elemzi az online és az offline tevékenységek egyesítését. Felvázolja, hogy hogyan válhat az internet az egyik legfontosabb marketingeszközzé. A kötet a marketing- és a vállalati szakemberek számára nagyon sok új, az online kereskedést elősegítő információt tartalmaz. Könyvajánló szám

19 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 27. Vörös József (1951-) Termelés és szolgáltatásmenedzsment / Vörös József. - Budapest : Akad. Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A hiánypótló könyv abban segíti a mai termelésirányításért felelős generációt, hogy versenyelőnnyel járó tudást szerezzen. A termelési stratégia és az ellátási lánc napi működésének optimalizálása alapvetően befolyásolja a vállalatok nyereségességét. Mindkettő olyan feladatot jelent, amely napjainkban még Magyarországon gyerekcipőben jár. Egy termelő vagy szolgáltató rendszer sikeres működéséhez nélkülözhetetlen a termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás rendszerének ismerete. Olyan szakkönyvet vehet az olvasó a kezébe, amely átfogóan, a terület ismeretéhez nélkülözhetetlen kvantitatív alapokat is tárgyalva, a témakört részletesen ismerteti és feltárja Bodnár László Borvidékek a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár és Társa Geográfus Bt., p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm A szerző fotókkal és térképekkel gazdagon illusztrált kötete sorra veszi a Kárpát-medence leghíresebb, világszerte ismert történelmi borvidékeit. A szerző nem csak a vármegyék, megyék szőlőterületeit, bortermelését ismerteti részletesen, hanem bemutatja azoknak a személyiségeknek a tevékenységét is, akiknek a munkássága híressé tette Magyarország és Erdély borvidékeit. A kötet a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztiválon megjelent magyar és külhoni borászatok borvidékek szerinti felsorolásával zárul. A dokumentum nem csak a szakemberek, hanem minden érdeklődő érdekes, izgalmas, szórakoztató olvasmánya, akit érdekel a magyar bor, a borászat és a borkultúra. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

20 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 29. Dékány Tibor (1929-) Tokaj wine region : a world heritage site / [text Tibor Dékány and Zoltán Trécsi] ; [photog. Tibor Dákány] ; [transl. Bernard Adams]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm Dékány Tibor (1929-) Die Weinregion Tokaj : Unesco-Welterbe / [text Tibor Dékány und Zoltán Trécsi] ; [fotos Tibor Dákány] ; [... Übers. Zádor Éva]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm 31. Dékány Tibor (1929-) La région viticole de Tokaj : classée au patrimoine mondial de l humanité / [texte Tibor Dékány et Zoltán Trécsi] ; [photos Tibor Dákány] ; [trad. Emese Csaba]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm Az angol, német és francia nyelvű dokumentumok Észak-kelet Magyarország varázslatos területére, a Tokaji borvidékre kalauzolják az olvasót. A terület 1100 éves írott történelme az ember és a táj szerves kapcsolatáról, a felhalmozott gazdasági és kulturális örökségről tanúskodik. A gyönyörű dombok, völgyek, vizek, a végtelenül gazdag, változatos természet, a messzire elnyúló szőlőültetvények, az illatozó pincesorok, a sokszínű települések szinte kínálják magukat, hogy egyre több érdeklődőt vonzzanak magukhoz. A gazdagon illusztrált kötetek méltán hirdetik, népszerűsítik az országnak ezt a vidékét, előre jelezve, hogy joggal válhat a Világörökség részévé. A kiadvány ajánlható a borvidékek, a borok iránt érdeklődő olvasóknak, de külföldi rokonainknak, ismerőseinknek, vendégeinknek is nagyon szép és hasznos ajándék lehet. Könyvajánló szám

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár SALGÓTARJÁN 2012 SALGÓTARJÁNI INTÉZET KÖNYVTÁR Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Salgótarjáni Intézet Könyvtár GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011 SALGÓTARJÁN 2012 Összeállította: Szilágyi Zoltánné 657 B69 Blumné

Részletesebben

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN

A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN A TURISZTIKAI TERMÉKFEJLESZTÉS HELYI SAJÁTOSSÁGAI VÍZPARTI TELEPÜLÉSEKEN Sulyok Judit (vezető kutató, Magyar Turizmus Zrt. / doktorjelölt, SZE Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola) Turizmus

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2014/2015. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBG_TV116G5 Megnevezése: VIDÉKI TURIZMUS Szak: Turizmus-vendéglátás (BA) Heti tanóra: 4 A tantárgy kreditértéke: 5 Vizsgajelleg:

Részletesebben

A könyvtári rendszer

A könyvtári rendszer A könyvtári rendszer Mi a könyvtár? Információk (dokumentumok) rendszerezett gyűjteménye, amelyet közhasználatra szánnak. A könyvtár gyűjt (könyv, periodika, CD, DVD stb.) rendszerez, hogy visszakereshetők

Részletesebben

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK

SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK SZEKSZÁRDI SZOCIÁLIS MŰHELYTANULMÁNYOK 6. A PROJEKTSZEMLÉLETŰ GYAKORLATI KÉPZÉS OKTATÁSMÓDSZERTAN Farkas Éva-Jász Krisztina-Tolácziné Varga Zsuzsanna (Szerkesztette: Nagy Janka Teodóra) PTE IGYK SZOCIÁLIS

Részletesebben

Kommunikációs gyakorlatok

Kommunikációs gyakorlatok Kommunikációs gyakorlatok K á r o l i J e g y z e t e k Sólyom Réka Kommunikációs gyakorlatok Kari jegyzet a Kommunikációs gyakorlatok című tárgy oktatásához és az Anyanyelvi kritériumvizsgához Lektor:

Részletesebben

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Katalógus. Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Matematı ka Informatı ka Közgazdaságtan Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Ruff János, Tóth Julianna: 15 próbaérettségi matematikából (középszint írásbeli) MX-236,

Részletesebben

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M

D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M D/ F O G Y A S Z T Ó V É D E L M I P R O G R A M 1. A fogyasztóvédelmi oktatás feladatrendszere 61 2. A fogyasztóvédelmi oktatás tartalmi elemei 61 3. A fogyasztóvédelmi oktatás célja 62 4. A fogyasztóvédelmi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre

Jelentkezési felhívás a szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Jelentkezési felhívás a 2014. szeptemberben induló Felnőttoktatási fejlesztő szakirányú továbbképzésre Kiknek ajánljuk ezt a képzést? A képzést ajánljuk - közoktatási és szakképző intézményeknek vezetőinek,

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal.

Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. ELTE Reader Olvass. Tanulj. Vidd magaddal. Az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyvkiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálásban rejlenek. Egyetemi

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből

Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Egyház és társadalom Fejezetek hazánk újkori művelődéstörténetéből Készítette: Fülep Ádám EKE Tittel Pál Könyvtár, szaktájékoztató Neveléstudományi Doktori Iskola, II. évf. hallgató Eger, 2016. Dr. Kovács

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Teljesítmény és erőforrás elemzés. tanulmányokhoz IV. évfolyam PSZ Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Teljesítmény és erőforrás elemzés tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Teljesítmény és

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása

Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása 1. sz. melléklet Melykóné Tőzsér Judit iskolai könyvtári szakértő véleménye alapján módosítva 2005. jan. 5-én. Az iskola könyvtár gyűjtőköri leírása Az iskolai könyvtár gyűjtőkörének alapelvei A Könyvtár

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ

IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN NYILVÁNTARTOTT IFRS MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ OKJ 55 344 05 szakképesítés-ráépülés 1 KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ Készüljön fel a változásokra Ön is, és szerezze meg az IFRS mérlegképes könyvelő

Részletesebben

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány

közhasznú nonprofit alapírvány Hallatlan Alapítvány Ismertető Hallatlan Alapítvány Az elmúlt negyven év nyelvészeti eredményei világszerte nyilvánvalóvá tették a jelnyelvek természetes nyelv voltát. E tudományos tény megkérdőjelezése ma már a nagyfokú szakmai

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001.

dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A.) Monográfia, kommentár, kézikönyv dr. Verebics János publikációs jegyzéke 2006. szeptember Az elektronikus gazdasági kapcsolatok joga, HVG-Orac, Budapest, 2001. A hírközlés joga, Dashöfer Kiadó, Bp,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA

INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA Szolnoki Főiskola Szolnok Ikt.szám: SZF/4840/2012. Üi.: Takács Katalin NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden FSZ képzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2012. szeptember 10. és 11. Az Információs

Részletesebben

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10.

NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) INFORMÁCIÓS NAPOK PROGRAMJA 2014. szeptember 08. - 10. SZOLNOKI FŐISKOLA Oktatási és tudományos rektorhelyettes NAPPALI TAGOZAT I. ÉVFOLYAM (minden alapképzés és minden felsőoktatási szakképzés) Ikt.szám: SZF/2962/2014. Üi.: Bakos Róbertné INFORMÁCIÓS NAPOK

Részletesebben

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék

Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 28-29. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár EKF-GTK Turizmus Tanszék A vendég Otthon: rokon, barát Üzleti életben: partner, munkatárs

Részletesebben

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes

NYME - SEK Némethné Tóth Ágnes A kooperatív technikák típusai (Horváth H. Attila: Kooperatív technikák Altern füzetek) Mozaik módszer Páros mozaik Kereszt mozaik Kerekasztal módszer Csillag módszer Puzzle módszer Pókháló mődszer NYME

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban

A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban A szürkemarha-szalámitól a fotóstúrákig termékfejlesztési trendek az ökoturizmusban Pénzes Erzsébet Turizmus Tanszék Pannon Egyetem, Veszprém Magyar Nemzeti Parkok Hete szakmai nap, 2013. június 7. Hortobágy

Részletesebben

alap közép felső angol német francia orosz

alap közép felső angol német francia orosz Könyvtárhasználói szokások (2001) Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum szeretné megismerni olvasóinak könyvtárhasználati szokásait. Kérjük, legyen segítségünkre, és válaszoljon az alábbi kérdésekre.

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

Kutatás és kommunikáció

Kutatás és kommunikáció TÁJÉKOZTATÓ Bemutatkozás A CivilArt Alapítvány 2005. októberében alakult azzal a céllal, hogy növelje a non-profit szektor ismertségét és érdekérvényesítési képességét kommunikációs anyagok és társadalomtudományi

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Egy még vonzóbb Budapestért

Egy még vonzóbb Budapestért Egy még vonzóbb Budapestért Dudás Krisztina marketingigazgató Magyar Turizmus Zrt. 2011. május 4. Kedvező piaci trendek A trendek nekünk dolgoznak Növekvő népszerűségnek örvendenek Rövid utazások Közeli

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a

Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a Az ELŐADÁS ifjúságsegítő CÍME curriculum a pedagógus szemével Horváth Ágnes Alapismereti és Szakmódszertani Tanszék, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Vázlat Kulcsszavak: ifjúságsegítő, tudományág,

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27.

A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában. Szolnok IX. 27. A kompetencia igények követése a Perfekt gyakorlatában Szolnok 2010. IX. 27. Kérdések Mi a kompetencia? Mit kezd a szervezet a kompetenciákkal? Milyen a jó szakképzési rendszer? Cégtörténet A Perfekt Zrt.

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI

KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI KÖRNYEZETTUDOMÁNY ALAPJAI FIZIKA ALAPSZAKOS HALLGATÓKNAK SZÓLÓ ELŐADÁS VÁZLATA I. Bevezetés: a környezettudomány tárgya, a fizikai vonatkozások II. A globális ökológia fő kérdései III.Sugárzások környezetünkben,

Részletesebben

Ingyenes vállalkozói tanácsadás

Ingyenes vállalkozói tanácsadás Ingyenes vállalkozói tanácsadás A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége regionális tanácsadói 2013. szeptember 2-től a TÁMOP 2.5.3.C-13/1 projekt keretében, adózás, jog, pályázat, finanszírozás,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató

Tartalomszolgáltatási Tájékoztató Gödöllői Agrárközpont (GAK) Közhasznú Társaság Informatikai Csoport Tartalomszolgáltatási Tájékoztató 2003 / II. Kiadás Gödöllő, 2003. július 1. 1. EU AGRÁRINFO WWW.EU-INFO.HU Az EU agrár jogi szabályozásának,

Részletesebben

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA

A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA MIHÁLYI PÉTER A MAGYAR PRIVATIZÁCIÓ ENCIKLOPÉDIÁJA 1. KÖTET PANNON EGYETEMI KÖNYVKIADÓ VESZPRÉM MTA KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET BUDAPEST 2010 TARTALOMJEGYZÉK 1. kötet ELŐSZÓ 5 TARTALOMJEGYZÉK 7 BEVEZETÉS

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepe 2009

Magyar Tudomány Ünnepe 2009 Magyar Tudomány Ünnepe 2009 E-VILÁGI TRENDEK Az internet hatása a társadalomra, a gazdaságra és a politikára tudományos konferencia az Általános Vállalkozási Főiskolán A konferencia védnöke: Prof. Dr.

Részletesebben

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék

Output menedzsment felmérés. Tartalomjegyzék Összefoglaló Output menedzsment felmérés 2009.11.12. Alerant Zrt. Tartalomjegyzék 1. A kutatásról... 3 2. A célcsoport meghatározása... 3 2.1 Célszervezetek... 3 2.2 Célszemélyek... 3 3. Eredmények...

Részletesebben

Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika)

Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika) Tanácsadási módszerek és technikák I. (tematika) 1. Tárgy azonosítói 1.1. Képző intézmény: SZIE GTK TTI 1.2. Képzési forma: levelező 1.3. Szaknév: Vezetés és szervezés (MSc) mesterszak 1.4. Tárgynév: Tanácsadási

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny

LEVÉLTÁR PEDAGÓGIA. Utazás Wittenbergbe Foglalkozás, verseny Magyar Nemzeti Levéltár és tagintézményei 2012. október 1-vel létrejött a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL), ami új helyzetet és lehetőségeket teremtett a közművelődés terén. A levéltári integrációval megnövekedtek

Részletesebben

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON

AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON AUTISTA MAJORSÁG VIDÉK ÉS EGYÉNI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK MAGYARORSZÁGON KŐVÁRI EDIT VIDÉKFEJLESZTŐ SZOCIÁLIS MUNKÁS, AUTISTÁK ORSZÁGOS SZÖVETÉSÉNEK ELNÖKE SZÜKSÉGLETEK KIELÉGÍTETTSÉGE AUTIZMUSBAN Szint Jól

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbiakban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a tanfolyam kezdő napján, a megadott időpontban, a megadott teremben jelenjetek meg. Kérjük, hogy a tankönyvre mindenki hozzon

Részletesebben

Név Végzettség szintje Szakképzettségek

Név Végzettség szintje Szakképzettségek Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettségei Név Végzettség szintje Szakképzettségek 1 Aradi Katalin Judit egyetem 2 Barna Judit mesterfokozat MA 3 Benkovich András egyetem 4 Bíró Adrienn egyetem

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ

FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ FELSÕOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZÉSI KÖNYVAJÁNLÓ 2010 a Sanoma company Perfekt Universitas TARTALOMJEGYZÉK Bevezetõ...3 Könyvértékesítés...4 A Perfekt Kiadó kiadványai A Budapesti Gazdasági Fõiskola alaptankönyvei...7

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK

JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK JELENKORI TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI FOLYAMATOK 2015/2 X. évfolyam 2. szám 2015 SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MÉRNÖKI KAR Ökonómiai és Vidékfejlesztési Intézet JELENKORI

Részletesebben

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015.

Szociológia mesterszak. Pótfelvételi tájékoztató Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. Szociológia mesterszak Pótfelvételi tájékoztató 2015. Miskolci Egyetem, BTK, Szociológiai Intézet, 2015. JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: AUGUSZTUS 10! JELENTKEZNI LEHET: www.felvi.hu Részletes tájékoztató a képzésről:

Részletesebben

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS

I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS I V. F E LN Ő T T O K T AT ÁS 4.1. Cím: Csapatépítő és együttműködést fejlesztő tréning A csoport tagjai tudatosan foglalkoznak a csoport állapotával, fejlődésével. Megtapasztalják saját és társaik szerepét

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

Benyák Anikó (Pszichológia)

Benyák Anikó (Pszichológia) (Pszichológia) 014 1., Árendás Anikó Nevelőszülők és nevelt gyermekek több szempontú vizsgálata Előadás a 014. október -én tartott XVIII. Apáczai-napok Tudományos Konferencián. NYmE-AK, Győr (014) 013.,

Részletesebben

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1

Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya. Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 Budapest a kulturális turizmus szemszögéből A Budapesti Kulturális Munkacsoport tanulmánya Szerzők: Nyúl Erika és Ördög Ágnes 1 A Budapestre érkező külföldi turisták kulturális szokásait vizsgáló kutatás

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai

Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Agrárgazdaságtan Besorolása a tudományok rendszerébe, kapcsolódásai Társadalomtudományok Közgazdaságtan: általános gazdasági törvényszerűségek Ágazati tudományágak Agrárgazdaságtan Vállalati gazdaságtan

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai

Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Felsőoktatási intézmények stratégiai tervezésének és megvalósításának intézményi környezete, a szervezeti kultúrák sajátosságai Dr. Vilmányi

Részletesebben

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból

A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A Hungarikumok jelene és jövője területi aspektusból Készítette: Némediné Dr. Kollár Kitti, adjunktus Gödöllő, 2014.

Részletesebben

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG.

SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 1 SARKAD HELYISMERETI BIBLIOGRÁFIÁJA 1979-IG. 2 B e v e z e t ő A szűkebb haza, az otthon környékének alaposabb megismerését, a tárgyi és szellemi értékek összegyűjtését célzó honismereti mozgalom és helytörténeti

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés)

Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) 19. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2011 Műszaki szakterület: A távoktatás módszertana (távoktatási tutorképzés) Időpont: 2011. július 17 23. Helyszín: Szováta, Teleki Oktatási Központ Helyek száma: 25 fő Célcsoport:

Részletesebben

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke

Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke Dr. Gyöngyösy Zoltán Publikációk jegyzéke 1. Az előrelátó, átfogó szemléletű terméktervezésről 1972. Budapest, vezetőképzés III. évf. 9. sz. 2. A terméktervezésről és szervezéséről a vállalatban 1972.

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján

Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján Turizmus 2.0 Humán fejlesztések a kiemelt ágazatban BKF, BUDAPEST, 2010. XI. 4. Az egészségturizmus munkaerőigénye, az ágazatban dolgozók humán fejlesztése egy országos kutatás eredményei alapján DR. RUSZINKÓ

Részletesebben

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN

DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN DÉMÉTER PROGRAM AZ ABA- NOVÁK KULTURÁLIS KÖZPONTBAN TÁMOP 3.2.3/09/1-2009-0042 Építő közösségek, közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért 1.kör: Program a közművelődési intézményrendszer

Részletesebben

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22.

Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben. Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. Kommunikációs és promóciós eszközök a beiskolázási marketingben Készítette: Duga Zsófia PTE-KTK PhD hallgató PTE-ÁOK PR referens 2010. Október 22. 1.Mi is az a beiskolázási marketingtevékenység? A felsőoktatási

Részletesebben