Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám"

Átírás

1 Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok szám

2 A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa Előszó: Kincses Julianna Fordították: Tóthné Herbst Zsuzsanna (angol) Dr. Stefan Mommertz (német) A kiadvány angol és német nyelvű változata a CD mellékleten található. The publication in the English and German languages can be found on a CD enclosed. Die englisch- und deutschsprachigen versionen der Publikation sind auf der beiliegenden CD zu finden. A kiadvány a TÁMOP / Lépésről lépésre a Gutenberg-galaxis megismerésétől a digitális írástudásig - Újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében című pályázat keretében jelenik meg Közreadja: Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

3 Tartalom Előszó... 5 Általános művek... 6 Pszichológia... 6 Társadalomtudomány... 7 Alkalmazott tudományok Földrajz. Életrajz. Történelem Oktatói publikációk Névmutató Címmutató Munkatársaink Könyvtárunk megközelítése Nyitva tartás... 30

4

5 ELŐSZÓ A Könyvajánló ajánlója A Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjának vezetése mindig fontosnak tartotta, hogy az intézmény állományáról, annak gyarapodásáról hírt adjon. Az Ön kezében lévő Könyvajánló nem tartalmazza valamennyi frissen beszerzett dokumentum leírását, csupán válogatást nyújt azokból. Bízom benne, hogy az általunk készített anyag eléri célját: felkelti érdeklődését, ellátogat hozzánk, s talál magának olyan írást, melyet az oktatásban, a kutatásban, a tanulásban, az önképzésben vagy csak egyszerűen a kikapcsolódásban hasznosítani tud. A negyedévenkénti rendszerességgel közreadott, tematikus elrendezésű füzet tartalomjegyzéke oldalszámra, míg a név- és címmutatók az annotált tételek számára utalnak. 5 Nagy örömömre szolgál, hogy a Lépésről lépésre a Gutenberggalaxis megismerésétől a digitális írástudásig: újszerű könyvtári szolgáltatások bevezetése a Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központjában az élethosszig tartó tanulás térségi megvalósítása érdekében című, TÁMOP / számú nyertes pályázatunk keretében négy lapszámot nyomdai úton előállítva, angol, német nyelven és Braille írással adunk közre. Azzal a hittel, hogy Könyvajánlónkkal is segítjük tevékenységét, várjuk, keresse fel igényeivel könyvtárunkat, mi szaktudásunkkal, valamennyi rendelkezésre álló könyvtári eszközzel segítünk Önnek. Kincses Julianna központigazgató Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

6 ÁLTALÁNOS MŰVEK, PSZICHOLÓGIA Általános művek 1. Wimmer Ágnes (1969-) Hogyan írjunk...? : 101 tanács (szak)dolgozatíróknak / Wimmer Ágnes, Juhász Péter, Jeney Johanna. - Budapest : Alinea, cop p. ; 21 cm 6 A (szak)dolgozatírást tipikus kérdések, problémafelvetések kísérik, csakúgy, mint más írott munkák elkészítését. A szerzők nagy oktatói-kutatói és szerkesztői tapasztalataikat felhasználva dolgozták fel a témát. A dokumentum 101 tanácsba tömörítve foglalja össze a legfontosabb betartandó szabályokat, azokat bővebb magyarázatokkal kiegészítve és valós példákkal illusztrálva. A tipikus problémák és hibák listája segít, hogy az olvasó elkerülje a kezdő dolgozatírók által leggyakrabban elkövetett tévedéseket. A kötet célja, hogy hasznossá és élvezetessé tegye a munkát az írók számára, de természetesen az olvasókról sem feledkezik meg. Ez a megközelítés a garancia arra, hogy nem csak hasznos kézikönyvet, de egyben a példák nyomán élvezetes olvasmányt is vehessenek kézbe a dolgozatírók, az olvasók. Könyvajánló szám Pszichológia 2. Furnham, Adrian Pszichológia : 50 fogalom, amit ismerni kell / Adrian Furnham ; [ford. Bánki Dezső] ; [szerk. Hitseker Mária]. - [Budapest] : Ventus Libro Kiadó, cop p. : ill. ; 21 cm A szerző a legkülönbözőbb viselkedések, érzések és gondolatok megértésére, megmagyarázására törekszik a kötetben. Választ keres arra, hogy valóban különbözik-e a női agy a férfiakétól, megismerhetjük-e álmainkból tudattalan vágyainkat vagy létezik-e igazán önzetlen viselkedés. Olyan érdekes kérdésekre világít rá, mint a nagyzási téveszmék, a komputerfóbia, a rák kiváltó okai, az emlékezés, a társadalmi mobilitás, az attitűdképződés és az alkoholizmus. A kötet 50 közérthető és lebilincselő esszébe sűrítette a tudományág központi gondolatait. A mindennapi példákkal és kiemelt idézetekkel teli kötet egyszerre időrendi áttekintés a tudomány ezen ágáról, és bevezetés annak ismeretébe, amit emberi viselkedésnek nevezünk. Izgalmas, érdekfeszítő olvasmány minden, a pszichológia iránt érdeklődő számára.

7 TÁRSADALOMTUDOMÁNY Társadalomtudomány 3. Ferge Zsuzsa (1931-) Társadalmi áramlatok és egyéni szerepek : adalékok a rendszerstruktúra és a társadalmi struktúra átalakulásának dinamikájához / Ferge Zsuzsa. - Budapest : Napvilág, p. ; 19 cm. - (20 év után, ISSN - ) A szerző a tudományos esszé és a szociológiai elemzés eszközeivel a társadalom szerkezetét és annak változásait vizsgálja. Leírja a mai magyar társadalom rétegződését, és összehasonlítja a Kádár-kor társadalmával. A kötet rámutat, hogy míg a Kádár-korban elsősorban a hatalom alakította ki a társadalmi csoportokat, ma ezt a domináns szerepet a tulajdon vette át. Vizsgálja, hogy mennyiben tud az egyén hatni a nagy rendszerekre. Felvázolja azokat a folyamatokat, amelyektől a struktúra az adott irányba mozog és keresi az azonosítható mozgatóerőket. A szerző választ ad arra, hogy milyen volt az örökölt rendszer, társadalmi struktúra, és milyen erők hatottak ezek leváltására. Cáfolja a rendszerváltás elsikkasztásának elméletét, és bizonyítja, hogy a tudatosabb, átgondoltabb, szolidárisabb közösségi és állami gondolkodás nélkül nem visszafordítható a társadalom dezintegrációja. Az olvasó együtt gondolkodva a szerzővel szembesülhet a mai magyar társadalom ellentmondásaival Németh Erzsébet A személyes hatékonyság fejlesztése / Németh Erzsébet. - Budapest : BKF Fenntartói Kft., p. : ill. ; 25 cm A szerző a hazai kommunikációs kutatás és képzés egyik legismertebb szakértője. Ebben a könyvében áttekinti a kommunikáció- és személyiségfejlesztés legalapvetőbb kérdéseit, és részletesen tárgyalja a kommunikációs alapismereteket, az önismeret fejlesztésének technikáit. A kötet a megterhelő kommunikációs helyzetek kezelésére is útmutatást ad, különös hangsúlyt fektetve az aktív figyelem és a magabiztos viselkedés elsajátítására. Az utolsó négy fejezet kimondottan az üzleti életben elengedhetetlen speciális készségek kialakításában segít. A dokumentum szociálpszichológiai és kommunikációelméleti ismeretekre építve, a mindennapokban hasznosítható kommunikációs gyakorlatokon keresztül segíti a személyes hatékonyság fejlesztését. Így a kötet nem csak a felsőoktatásban használható tankönyvként, hanem mindenki haszonnal forgathatja, aki hangsúlyt fektet kommunikációs készségének csiszolására. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

8 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 5. Csath Magdolna (1943-) A gazdaság van az emberért, és nem fordítva : Csath Magdolna közgazdász professzorral beszélget Mezei Károly / Csath Magdolna, Mezei Károly. - Budapest : Kairosz, p. ; 17 cm. 8 A rendhagyó kötet izgalmas, párbeszédes formában szól a társadalmi tőkéről, a társadalmi kohézióról. Ezzel a mutatóval a nemzeti összefogás erejét vizsgálják a társadalomkutatók. Azt jelzi, hogy a társadalomban mekkora az összetartás, az egymásba vetett bizalom mértéke. Többek között megmutatja az intézményrendszerbe, a rendőrségbe, az adóhivatalba, az egyházba vetett bizalmat. Sajnos hazánkban ez a mutató folyamatosan romlik, az ország egyre lejjebb csúszik a társadalmi kohéziót mérő nemzetközi listán. Ennek az okairól, a bizalomvesztésről szól ez a dokumentum. Minden olvasónak ajánlható, aki egy izgalmas beszélgetésen keresztül szeretne elgondolkodni a szerzővel együtt a probléma megoldásáról, a közösségek, a világ megértéséről. 6. Pók Attila (1950-) The politics of hatred in the Middle of Europe : scapegoating in twentieth century Hungary : history and historiography / Attila Pók. - Szombathely : Savaria Univ. Press, p. ; 24 cm. - (Savaria books on politics, culture and society, ISSN ) A hiánypótló angol nyelvű könyv Magyarország történelmi kérdéseit tárgyalja a II. világháború kitörésétől a rendszerváltásig. Érdekes nézőpontból szemlélve, elszakadva a tudományos történelemszemlélettől a szerző szociológiai, politikai és kulturális szemszögből vizsgálja az adott korszakot. A híres 68-as generáció tagjaként szemléli a közép-kelet-európai államok, a szocialista blokk kialakulását és felbomlását. Részletesen tárgyalja a nacionalizmus, a gyűlöletpolitika és a sztálini korszak jellemzőit. Nem csak a magyar történelmet elemzi, hanem a környező országok sorsának alakulásába is pillantást nyújt. A különös szemléletű mű az európai és a magyar történelem iránt érdeklődők hasznos olvasmánya lehet. Különösen azoknak ajánlható a figyelmébe, akik a szerzőhöz hasonlóan a 68-as generáció tagjaként személyesen élték át a végbemenő változásokat, sorsfordulókat. Könyvajánló szám

9 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 7. A gazdasági folyamatok regionális különbségei Magyarországon 2008-ban / [fel. szerk. Malakucziné Póka Mária] ; [szerk. Novák Géza]. - Debrecen : KSH., p. : ill. ; 29 cm Az ezredfordulót követően Magyarország viszonylag egyenletes, gazdasági növekedést mutató teljesítménye 2007-ben megtorpant. A világméretű gazdasági és pénzügyi válság is erősen befolyásolta a gazdaság dinamikáját. A változások az ország különböző térségeit eltérő módon érintették. A dokumentum régiós bontásban, statisztikai adatokkal és gazdag illusztrációval ad képet a gazdasági fejlődést befolyásoló legfontosabb tényezők alakulásáról, a gazdaság számos területéről. A beruházások, a külföldi tőkeállomány, a K+F tevékenység, az információs és kommunikációs eszközökkel való ellátottság vizsgálatán keresztül elemzi a kialakult számottevő területi differenciákat. A kiadvány a gazdasági szakemberek és a magyar gazdaság helyzetéről érdeklődő olvasók hasznos dokumentuma Csete László (1929-) A vidék fenntartható fejlődése : a vidék fejlődésének fenntarthatósága, hétköznapi megközelítésben / Csete László, Láng István ; [kiad. a] MTA Történettudományi Intézet, MTA Társadalomkutató Központ. - Budapest : MTA Törttud. Int : MTA Társkut. Közp., p. : ill., részben színes ; 24 cm. - (Párbeszéd a vidékért, ISSN ) A kötet arra keresi a választ, hogy hogyan lehet a vidéket, a településeket, a háztartásokat és a vállalkozásokat a fejlődés fenntarthatósága irányába fordítani. A szerzők alapvető célja, hogy, a vidék fejlődési folyamatainak fenntarthatóságára keressenek válaszokat, amely a jövő egyik nagy kérdése. A kötet bemutatja, hogy hol és hogyan célszerű elgondolkozni erről a fontos kérdésről, majd elkezdeni, s átgondoltan folytatni ezt a tevékenységet. A dokumentum közérthető tájékoztató ismeretanyaggal segíti elő a tennivalók megértéséhez, el- és befogadásához, a megvalósítás megkezdéséhez szükséges lépéseket. Az olvasó a kötetben szemléletformáló tudnivalókkal és megvalósítási ötletekkel találkozik. Mindenkinek ajánlható, akit érdekel környezetének várható jövője, és annak formálásában a saját eszközeivel tevékenyen részt is szeretne venni. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

10 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 9. Pénzügyi ismeretek a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz / Gyulai László [et al.] ; [szerk. Sztanó Imréné]. - [Budapest] : Perfekt, , [1] p. : ill. ; 29 cm 10 A kiadvány segítséget nyújt mind a vállalkozási, államháztartási, mind pedig a pénzintézeti szakon tanuló hallgatóknak a mérlegképes könyvelői képzés pénzügy tantárgy írásbeli vizsgáira történő felkészülésben. A könyv a felkészülést hasznos gyakorló feladatokkal és példákkal segíti, amelyekhez a helyes megoldásokat is levezeti. Érthetően és könnyen tanulható formában foglalja össze a pénzügyi vizsga sikeres letételéhez szükséges ismeretek törzsrészét. A 23/2008. (VIII. 8) PM rendelet alapján a pénzügyek nagyon széles körét fogja át, mely ismeretek közvetlen, vagy közvetett módon kapcsolódnak a mérlegképes könyvelői vizsgához. Az elméleti összefüggéseken túl a tananyag foglalkozik a gyakorlati munka során jelentkező feladatok megoldásával is. A dokumentum minden vizsgára készülő hasznos és nélkülözhetetlen segédanyaga. 10. A hazai mezőgazdaság finanszírozási csatornái és a pénzügyi válság ezekre gyakorolt hatása / [szerz. Kemény Gábor et al.] ; [szerk. biz. Bíró Szabolcs et al.] ; [szerk. Kemény Gábor] ; [közread. az] Agrárgazdasági Kutató Intézet. - Budapest : AKI., p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN ) Mellékletek: p Összefoglalás angol nyelven is. A kötet bemutatja, hogy a 2008 őszén kezdődött finanszírozási válság hogyan befolyásolta, mennyire súlyosan érintette a magyar mezőgazdaságot. A mezőgazdaság jelentős forgó- és befektetett eszközlekötéssel dolgozik. Ezt súlyosbítja, hogy az ágazatnak nagyon alacsony a jövedelmezősége, így nem rendelkezik megfelelő tartalékokkal. A mezőgazdaság egyes szegmenseinek érintettsége nagyban attól függött, hogy az egyes mezőgazdasági üzemtípusok milyen finanszírozási struktúrával rendelkeztek, milyen csatornákon keresztül kaptak forrásokat. A szerzőknek két alapcélja volt a kötet megírásakor. Egyrészt, hogy bemutassák az ágazat jelenlegi finanszírozási struktúráját, másrészt annak az elemzése, hogy a mezőgazdaság egyes fő pénzügyi csatornáira hogyan hatott a válság. A kötet minden gazdasági szakembernek és a magyar mezőgazdaság helyzete után érdeklődő olvasónak ajánlható. Könyvajánló szám

11 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 11. Székely Erika A mezőgazdasági tanácsadás intézményi feltételei és működési tapasztalatai / [Székely Erika, Halász Péter] ; [szerk. biz. Bíró Szabolcs et al.] ; [közread. az] Agrárgazdasági Kutató Intézet. - Budapest : AKI., p. : ill. ; 25 cm. - (Agrárgazdasági könyvek, ISSN ) A mezőgazdasági tanácsadás hazai és nemzetközi szinten is történelmi múlttal rendelkezik. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet a rendszerváltást követően először foglalkozik a hazai tanácsadási rendszer vizsgálatával. A kötet elsősorban azt elemzi, hogy Magyarországon mit tekintenek mezőgazdasági tanácsadásnak, kik a rendszer szereplői és azok milyen feladatokat látnak el. A szerzők gyakorlati tapasztalatok segítségével tárják fel a rendszerjellemzőket, valamint rámutatnak az eredményes működést nehezítő tényezőkre is. A kutatás elsősorban a szolgáltatói oldalt és egy kisebb területi egységen gazdálkodó felhasználói kört vizsgált az interjúkérdések és a kérdőíves felmérés módszereivel. Az angol nyelvű összefoglalással is rendelkező dokumentum a témában hiánypótló mű, ezért a gazdálkodók és a mezőgazdasági szakemberek számára is hasznos olvasmány A világ helyzete, 2010 : a kultúra átalakítása : fogyasztástól a fenntarthatóságig : a washingtoni Worldwatch Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról / [ford. Amtmann Mária et al.] ; [előszó Muhammad Yunus] ; [összeáll. Lisa Mastny, Valentina Agostinelli] ; [közread. a] Föld Napja Alapítvány. - Budapest : Föld Napja Alapítvány, cop p. : ill. ; 24 cm A világ helyzete című kiadvány ez évi kötete több mint 50 híres kutató és gyakorlati szakember beszámolóját közli az oktatás, a média, az üzleti élet kérdéseiről, a kormányok, hagyományok és társadalmi mozgalmak problémáiról. A dokumentum célja, hogy a kultúrát a fenntartóhatóság világa felé segítse. Napjaink fogyasztói világa már az emberi kultúrát és a Föld ökológiai rendszereit veszélyezteti, és akár egy világkatasztrófát is előidézhet. A tanulmányok rávilágítanak, hogy ha ezt a fogyasztói hullámot sikerül megfelelő csatornába vezetni, és tudatosan átalakítani úgy, hogy a fenntarthatóság kerül a középpontba, akkor a katasztrófa megelőzhető. Minden olvasónak ajánlható a kötet, akit érdekel, hogy hogyan egyeztethető össze az emberiség gyarapodása a fenntarthatósággal és a Föld védelmével. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

12 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 13. Smith, Melanie Egészségturizmus : gyógyászat, wellness, holisztika / Melanie Smith, Puczkó László ; [ford. Németh Ádám]. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 24 cm. - (Turizmus szakkönyvtár, ISSN ) 12 A dokumentumban az angol-magyar szerzőpáros globális áttekintést ad az egészségturizmus fejlődéstörténetéről, keresleti és kínálati trendjeiről és a speciálisan az egészségturizmusban alkalmazható fejlesztési, menedzsment- és marketingmódszerekről. A kötet az egészségturizmus két fő típusának, a gyógy- és a wellness turizmusnak a legfontosabb jellemzőit, azok összetettségét, sajátosságait számos nemzetközi példán és eseten keresztül mutatja be. Az esettanulmányok betekintést nyújtanak többek között a Karib-térség, Ázsia spa hoteljeinek működésébe, megismertetik az olvasót a klasszikus európai gyógyfürdőkultúra örökségével, az új-zélandi New Age fesztivál holisztikus világával és a japán onszenek szabadidős szerepével. Nem csak a turisztikai szakemberek hasznos olvasmánya a könyv, hanem élvezettel forgathatja az is, aki vendégként látogatja a wellness- és gyógyszállodákat. 14. Vállalkozói törvény : évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről : január 1. / [szerk. Szilner György]. - Budapest : Novissima, p. ; 21 cm A kisvállalkozók a gazdasági életben kiemelkedő szerepet töltenek be. Az Országgyűlés elismerve meghatározó pozíciójukat, valamint az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése érdekében kidolgozta a évi CXV. Törvényt. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény az Európai Unió szabályaival való összhang megteremtését szolgálja. Ezen túlmenően nagyban megkönnyíti az egyéni vállalkozók cégalapítását. A dokumentum a Magyar Közlöny január 1-i számában megjelent jogszabály felhasználásával készült. A törvény ismerete minden egyéni vállalkozó és gazdasági szakember munkájához szükséges és elengedhetetlen, így ezen olvasói kör alapvető dokumentuma. Könyvajánló szám

13 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 15. Germuska Pál (1971-) Vörös arzenál : Magyarország részvétele a nemzetközi hadiipari együttműködésben a KGST keretei között / Germuska Pál ; [közread. az] 1956-os Intézet... - Budapest : 1956-os Intézet : Argumentum, p. : ill.; 25 cm A kötet a szovjet blokk országai közötti nemzetközi gazdasági és hadiipari együttműködés történetéről szól. Idáig publikálatlan, nemrég még szigorúan titkos minősítésű levéltári források alapján készült. Bepillantást enged a KGST működésének kulisszatitkaiba, fényt derít a színfalak mögötti éles vitákra és érdekkonfliktusokra, részletesen bemutatja a szocialista rendszer nemzetek feletti gazdasági szervezetének bürokratikus működését. Választ ad arra, hogy hogyan próbálta Magyarország érvényesíteni saját érdekeit, milyen kitörési lehetőségeket keresett a KGST-n kívül. A könyvet haszonnal forgathatják a hadtörténészek, a gazdaságtörténészek, a diplomácia és nemzetközi kapcsolatok történetével foglalkozók, valamint mindazok az érdeklődő olvasók, akik kíváncsiak a szovjet birodalom működésének mechanizmusaira és egy kis ország útkeresésére A megújuló felnőttképzés : a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának gyűjteménye / [szerk. Zrinszky László] ; [szerk. közrem. Pataki Gyöngyvér]. - Budapest : Gondolat, p. ; 24 cm. A kötet tanulmányainak tárgya a felnőttképzés, mai tudományos megnevezésével az andragógia. Ez a diszciplína nem pusztán tanulástudomány, nem merül ki a tanulási folyamatok és az optimalizációjukat segítő normák megragadásában. Része a gazdaságtudományoknak, a társadalomelméleteknek, a politikatudományoknak, a kultúrakutatásoknak is. A komplex megközelítés szellemében az olyan tényezőket is figyelembe kell venni, mint a genetikai adottságok, az adott környezet, a többféle identitás. A szerzők alapvetése szerint, az andragógiai vizsgálódások alanya sosem az absztrakt felnőtt, hanem egy időben-térben létező konkrét individuum, illetve a belőlük álló közösség. A kötetet a neveléstudomány iránt érdeklődőknek, valamint a felnőttképzésben résztvevő oktatóknak ajánljuk. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

14 TÁRSADALOMTUDOMÁNY 17. Kovács Kármen A divattermékek fogyasztása és a divatterjedés racionális és emocionális mozgatói / Kovács Kármen. - Budapest : Akad. K., p. : ill. ; 21 cm 14 A kötet bemutatja, hogy a divat számos ágazatban a piaci folyamatok meghatározó mozgatórugója. Nem csak a ruházati és a kozmetikai iparban érvényesül, hanem nagy hatást gyakorol a termelés számos más területére is, legyen az akár az elektronikai - vagy akár a bútoripar. A divat mind a fogyasztás szempontjából, mind a vállalati oldalt tekintve egy rendkívül bonyolult jelenség. A divattermékek fogyasztását erősen áthatják az érzelmek, és a társadalmi hatásoknak is befolyásoló szerepük van a trendekre. A sznob hatás, a kitűnni vágyás, és a csordaszellem egyidejű érvényesülésével képes új divat létrejönni és széles körben elterjedni. A dokumentum egy fiatalok körében végzett, három eltérő jellegű divattermékre vonatkozó megkérdezéses vizsgálat ismertetésével zárul. A kötet mindazok érdeklődésére számot tarthat, akiket érdekel a divat izgalmas világa. 18 Bodnár László Lakodalmak a Kárpát-medencében / Bodnár László; [fotók Darázs György, Péter Imre, Rétvári László]. - [Eger] : Bodnár és Társa Geográfus Bt., db : ill., részben színes ; 24 cm A két kötetes dokumentum a Kárpát-medence egyes vidékeinek az esküvőkhöz, a lakodalmakhoz kötődő népszokásait tárja az olvasó elé. Ezeknek az évszázados hagyományokkal rendelkező eseményeknek minden korban megvoltak a maga szokásai. A szerző a lakodalomnak, ennek a legjelentősebb népszokásnak az egyes vidékeken megegyező és különböző jellegzetességeire irányítja a figyelmet. A szertartások valóságos halmaza kapcsolódik ehhez az eseményhez, amely nem csak az új pár életét változtatja meg, hanem egy adott közösség megerősödését, összetartozásának érzését is erősíti, olyan művészi megnyilvánulásokkal, amelyek több generáción keresztül élnek. A gazdagon illusztrált dokumentum ajánlható minden a néprajz, a népművészet, a hagyományok iránt érdeklődő olvasó könyvespolcára. Könyvajánló szám

15 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK Alkalmazott tudományok 19. Biró Géza (1933-) Élelmiszer-biztonság / Biró Géza, Salamon Rozália Veronika ; [kiad. a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Műszaki és Természettudományi Kar, Élemiszertudományi Tanszék]. - Kolozsvár : Scientia, , [7] p. ; 24 cm Az angol nyelvű tartalomjegyzékkel és összefoglalással ellátott kötet hézagpótló szerepet tölt be az élelmiszermérnökök oktatásában. Az élelmiszerbiztonság az élelmiszer-előállítás legfontosabb tényezője. A dokumentum összefoglalja az élelmiszer-biztonság fogalmait, összefüggéseit. Ismerteti az ételfertőzéseket és az ételmérgezéseket okozó gombák és vírusok csoportjait és az emberi szervezetre gyakorolt hatásait. Bemutatja a veszélyt elemző kritikus pontrendszereket, a jó gyártási, valamint higiéniai gyakorlatokat és a szennyvizek tisztítását. Részletesen foglalkozik a HACCP alkalmazásával, a tisztítás és a fertőtlenítés szabályaival. Kimerítő ismertetőt tartalmaz az EU élelmiszer-biztonságról és élelmiszerhigiéniáról szóló rendeleteiből. A kötet korszerű ismereteket nyújt a főiskolai, egyetemi hallgatóknak, de haszonnal forgathatják az élelmiszer-előállítás területén dolgozó gyakorlati szakemberek is Hegesztési zsebkönyv / szerk. Gáti József ; [szerz. Béres Lajos et al.]. - 2., átd. kiad. - Miskolc : COKOM Mérnökiroda Kft., IX, 822 p. : ill. ; 25 cm A dokumentum az 1996-ban kiadott Hegesztési Zsebkönyv átdolgozott, aktualizált változata. Akit érdekel a hegesztés, a fémipar, annak hasznos és érdekes szakirodalom. A kiadvány a fémek és a polimerek anyagismeretének bemutatásán túl, részletesen foglalkozik a gyakorlatban alkalmazott hegesztési és vágási eljárásokkal, valamint azok eszközeivel. Tájékoztatást ad a minőségbiztosítás és -irányítás területéről, áttekinti az anyagvizsgálati eljárásokat és a munkabiztonság kérdéseit. A dokumentum értékét növeli a közel 600 szakkifejezést tartalmazó háromnyelvű szótár. A kötet az elméleti és gyakorlati szakemberek, oktatók és a szakirányú képzésen résztvevők nélkülözhetetlen olvasmánya. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

16 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 21. Papp Árpád (1968-) Vivat! Éljen! Ziveli! : a régi Szabadka vendéglői, kávéházai, kocsmái és italmérő helyei : gostione, kafane, krčme i točione u staroj Subotici : restaurants, cafés, pubs and drink shops of old Szabadka-Subotica / [a kiáll. és a katalógus szerzője Papp Árpád] ; [szerk. Korhecz Papp Zsuzsanna] ; [szerb ford. Bašić Palković Nevenka] ; [angol ford. Losonc Andrea]. - Subotica ; Szabadka : Grandski muzej Subotika : Szabadkai Városi Múzeum, p. : ill., színes ; 15x23 cm 16 A magyar, szerb és angol nyelvű, gazdagon illusztrált kiadvány a Szabadkai Városi Múzeum kiállításának anyagát tárja az olvasó elé. A város fejlődésének legdinamikusabb időszakába, az 1867-es kiegyezéstől az első világháborúig terjedő korba enged bepillantást. A kiállítás és a kötet jellegzetessége és érdekessége, hogy a város történelmét egy különös látószögből közelíti meg. A bácskai emberekre jellemző életvidámságot jelképező vendéglők, kocsmák, kávéházak világát megidézve vezeti be az olvasót a reformkor történetébe. Így mutatva be az ekkor fejlődésnek induló város képét és a polgárosodás folyamatát. A dokumentumot lapozgatva az olvasó egy időutazáson vehet részt, betekinthet a korabeli vendéglátóhelyek világába. 22. Fodor Zsuzsanna, T. Lisztérzékenység és lisztallergia : diétás receptkönyv / T. Fodor Zsuzsanna, Tokodi István ; [közread. a ] Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft. - Debrecen : T. K. K., p. ; 20 cm A lisztérzékenység meglehetősen sűrűn előforduló betegség, amelyet a gabonafehérjék egyik összetevője, a gliadin vált ki. Évszázadunk egyik leggyakoribb civilizációs betegségét, az allergiát is gyakran okozzák a gabonafélék, illetve a glutén. A szigorú diétás megszorítások ellenére a betegek számára fontos, hogy a létfontosságú tápanyagokat minél változatosabb formában kapják meg. A szerzők célja ezzel a receptgyűjteménnyel éppen a változatosság biztosítása. A betegségek rövid leírásával és a gyakorlati tanácsokkal gazdagított receptek a szakácskönyvek szokásos csoportosításában következnek a levesektől egészen az édességekig. A kötet nagy segítséget nyújt mindazoknak, akik valamelyik betegségben szenvednek, vagy családtagjaik számára szeretnék a szigorú előírások betartása mellett, változatos módon elkészíteni az egyes ételeket. Könyvajánló szám

17 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 23. Kolozsvári Ildikó Magyar konyhaművészet / [szöveg Kolozsvári Ildikó] ; [fotó Hajni István]. - [Budaörs] : CasteloArt Kft., [2010] p. : ill., színes ; 18x26 cm + 1 db CD-ROM A könyv a magyar konyhát mutatja be egy új formában, receptekkel és szemet gyönyörködtető képekkel, CD-ROM melléklettel. A levesektől egészen a desszertekig vezeti végig az olvasót a magyar konyhaművészet remekein. Minden recepthez megtalálható a kész étel ínycsiklandozó fotója is. A könyv magyar és olasz nyelven közli az ételek hozzávalóit és elkészítési módjukat, fortélyaikat. A kiadvány elsősorban a külföldieknek és külföldön élő magyaroknak ajánlható, hogy a magyar konyha legjellegzetesebb ételeit maguk is el tudják készíteni. Természetesen ezen kívül minden háziasszony és a gasztronómia iránt érdeklődő olvasó is élvezettel forgathatja, lapozgathatja a dokumentumot Sütemények / [receptek Horváth Ilona et al.] ; [szerk. Dávid Ildikó] ; [fotó Patyi Árpád et al.] ; [közread. a ] Pannon- Literatúra Kft. - Kisújszállás : Pannon-Literatúra, , [3] p. : ill. ; 26 cm. - (Szalay könyvek, ISSN - ) A szerzőnek ez a kötete az ünnepi alkalmak és a családi ebédek megszépítőinek, a legkedveltebb süteményeknek a receptjeit tartalmazza. Legyen szó akár a nagymama kedvenc receptjéről, akár a cukrászdák gondosan megkomponált költeményeiről, mindig egyedülálló élményt jelentenek a felkínált édességek. A sütemények elkészítése azonban sokszor nem egyszerű, nem könnyű feladat. A kötet ehhez a kihíváshoz nyújt segítséget. A színes, gazdagon illusztrált kötet süteményfajták szerint csoportosítva, csokorba szedve tartalmazza a legkedveltebb recepteket. A dokumentumot kalóriatáblázat egészíti ki. Minden kezdő és gyakorlott háziasszonynak ajánlható, aki saját készítésű mézessel, pitével, fánkkal, rétessel, tortával vagy krémessel szeretné elkápráztatni barátait, családját, szeretteit. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

18 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 25. Angyal Ádám (1944-) Vállalatok társadalmi felelőssége, felelős társaságirányítás = Corporate social responsibility / Angyal Ádám. - Budapest : Kossuth, cop p. : ill. ; 25 cm 18 A dokumentum rávilágít, hogy a vállalatok az üzleti célok elérése mellett a társadalom egészének állapotáért és a helyi közösségekért is felelősek. A kötet középpontjában az a fajta vezetői, felelős társadalmi magatartásnak áll, amely az üzleti szempontokon túl, más, közösségi célokat is el akar érni. A könyv erről a folyamatról, jelenségről szól. Az üzleti szervezetek sikeressége három összetevőből áll. Ezek a vállalati kormányzás, a vállalatok társadalmi felelősségének erősödő érvényesítése és a szervezeti tanulás. A kötet vezetéstudományi oldalról vizsgálja ezeknek a fő irányoknak az együttes érvényesülést. A dokumentum elsősorban a vezetőképzésben hiánypótló munka, de hozzájárul a felelős társadalmi magatartás elméletének fejlesztéséhez is. 26. Haig, Matt Online stratégia kialakítása : nélkülözhetetlen útmutató az internetes kereskedelemhez / Matt Haig ; [ford. Szász Gábor]. - Pécs : Alexandra, V, [3], 152 p. : ill. ; 22 cm. A kötet bemutatja, hogy napjainkban a kereskedelemnek is mennyire meghatározó elemévé vált az internet. Az internetes kereskedelem sikereit és virágzását egyetlen cég sem hagyhatja figyelmen kívül. A vállalatok versenyképessé tételéhez elengedhetetlen egy online stratégia kidolgozása. A szerző arra vállalkozott, hogy egy sikeres stratégia kidolgozásához nyújtson hathatós segítséget. Bemutatja, hogy miként kell e-auditot készíteni, hogyan lehet szállítói láncot kiépíteni, és milyen módszerekkel lehet a világ minden tájáról ügyfeleket szerezni. Kitér az online márkák létrehozására, valamint elemzi az online és az offline tevékenységek egyesítését. Felvázolja, hogy hogyan válhat az internet az egyik legfontosabb marketingeszközzé. A kötet a marketing- és a vállalati szakemberek számára nagyon sok új, az online kereskedést elősegítő információt tartalmaz. Könyvajánló szám

19 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 27. Vörös József (1951-) Termelés és szolgáltatásmenedzsment / Vörös József. - Budapest : Akad. Kiadó, p. : ill. ; 24 cm A hiánypótló könyv abban segíti a mai termelésirányításért felelős generációt, hogy versenyelőnnyel járó tudást szerezzen. A termelési stratégia és az ellátási lánc napi működésének optimalizálása alapvetően befolyásolja a vállalatok nyereségességét. Mindkettő olyan feladatot jelent, amely napjainkban még Magyarországon gyerekcipőben jár. Egy termelő vagy szolgáltató rendszer sikeres működéséhez nélkülözhetetlen a termék-előállítás és szolgáltatásnyújtás rendszerének ismerete. Olyan szakkönyvet vehet az olvasó a kezébe, amely átfogóan, a terület ismeretéhez nélkülözhetetlen kvantitatív alapokat is tárgyalva, a témakört részletesen ismerteti és feltárja Bodnár László Borvidékek a Kárpát-medencében / Bodnár László. - [Eger] : Bodnár és Társa Geográfus Bt., p., [32] t. : ill., részben színes, részben térk. ; 24 cm A szerző fotókkal és térképekkel gazdagon illusztrált kötete sorra veszi a Kárpát-medence leghíresebb, világszerte ismert történelmi borvidékeit. A szerző nem csak a vármegyék, megyék szőlőterületeit, bortermelését ismerteti részletesen, hanem bemutatja azoknak a személyiségeknek a tevékenységét is, akiknek a munkássága híressé tette Magyarország és Erdély borvidékeit. A kötet a Budapesti Nemzetközi Bor- és Pezsgőfesztiválon megjelent magyar és külhoni borászatok borvidékek szerinti felsorolásával zárul. A dokumentum nem csak a szakemberek, hanem minden érdeklődő érdekes, izgalmas, szórakoztató olvasmánya, akit érdekel a magyar bor, a borászat és a borkultúra. Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ

20 ALKALMAZOTT TUDOMÁNYOK 29. Dékány Tibor (1929-) Tokaj wine region : a world heritage site / [text Tibor Dékány and Zoltán Trécsi] ; [photog. Tibor Dákány] ; [transl. Bernard Adams]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm Dékány Tibor (1929-) Die Weinregion Tokaj : Unesco-Welterbe / [text Tibor Dékány und Zoltán Trécsi] ; [fotos Tibor Dákány] ; [... Übers. Zádor Éva]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm 31. Dékány Tibor (1929-) La région viticole de Tokaj : classée au patrimoine mondial de l humanité / [texte Tibor Dékány et Zoltán Trécsi] ; [photos Tibor Dákány] ; [trad. Emese Csaba]. - [Budapest] : Corvina, p. : ill., színes ; 24 cm Az angol, német és francia nyelvű dokumentumok Észak-kelet Magyarország varázslatos területére, a Tokaji borvidékre kalauzolják az olvasót. A terület 1100 éves írott történelme az ember és a táj szerves kapcsolatáról, a felhalmozott gazdasági és kulturális örökségről tanúskodik. A gyönyörű dombok, völgyek, vizek, a végtelenül gazdag, változatos természet, a messzire elnyúló szőlőültetvények, az illatozó pincesorok, a sokszínű települések szinte kínálják magukat, hogy egyre több érdeklődőt vonzzanak magukhoz. A gazdagon illusztrált kötetek méltán hirdetik, népszerűsítik az országnak ezt a vidékét, előre jelezve, hogy joggal válhat a Világörökség részévé. A kiadvány ajánlható a borvidékek, a borok iránt érdeklődő olvasóknak, de külföldi rokonainknak, ismerőseinknek, vendégeinknek is nagyon szép és hasznos ajándék lehet. Könyvajánló szám

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 2. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. április - június Szolnok

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2011. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2011. év Lezárva: 2012.01.09. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata. Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária SZINOPTIKUM Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány sorozata Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Farkas Adrienn és Tóth Daniella Borítóterv: Mérei Fanni

Részletesebben

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009.

ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. ECONOMICA KÜLÖNSZÁM 2009. A Szolnoki Főiskola Tudományos Közleményei Különszám, 2009. december Dr. Nagy Rózsa főszerkesztő Dr. Fülöp Tamás felelős szerkesztő A különszám szakmai szerkesztője Dr. Várhelyi

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom

A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája. Tartalom A felnőttoktatás faladatai A Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Karának periodikája VII. évfolyam 3. szám 2006. december Tartalom KOLTAI DÉNES: A felnőttoktatás feladatai

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

A "BOLOGNAI FOLYAMAT"

A BOLOGNAI FOLYAMAT OKTATÁSKUTATÓ INTÉZET KUTATÁS KÖZBEN Hrubos Ildikó A "BOLOGNAI FOLYAMAT" N o 235 RESEARCH PAPERS HUNGARIAN INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH Hrubos Ildikó A "bolognai folyamat" Európai trendek. A Bolognai

Részletesebben

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCS 13. KARI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA REZÜMÉ KÖTET Debrecen, 2012.

Részletesebben

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés

Szabó Andrea. A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban. PhD értekezés Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Szabó Andrea A bolognai folyamat és hatása a rendészeti felsőoktatásra az Európai Unióban PhD értekezés Témavezető: Szalayné Sándor Erzsébet

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány

Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról. Kutatási zárótanulmány Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Összeállította: Lada László Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász

Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár. Horváth Eszter okleveles közgazdász Vezető: Prof. Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár Horváth Eszter okleveles közgazdász Kicsik között a legkisebbek A törpefalvak sikerének kulcstényezői Doktori értekezés Témavezető: Prof. Dr. Rechnitzer

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv

Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Karoliny Mártonné Poór József Emberi erőforrás menedzsment kézikönyv Rendszerek és alkalmazások 5. átdolgozott kiadás Kiadja a CompLex Kiadó Jogi és Üzleti Tartalomszolgáltató Kft. Budapest, 2010 1117

Részletesebben

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink!

TARTALOM. Tisztelt Olvasóink! TARTALOM Gábor Iván (1935-2004)... 3 Tisztelt Olvasóink! Már gyönyörű tavasz van, amikor ez évi első számunkat kezükben tartják. A tavasz, a megújulás jegyében készült e számunk, mely számos, eddig lezajlott

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI

AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI 1 2 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR AZ ÓVODAPEDAGÓGUS SZEREP KIHÍVÁSAI A 2003. szeptember 26-i óvodapedagógiai konferencia anyaga Trezor

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia

Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia Alapvetés 2010 Harmadik, javított kiadás Szerkesztette: Vásárhelyi Judit Magyar Környezeti

Részletesebben

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA

JAVASLAT A nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének STrATégiáJárA JAVASLAT a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára A Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.1.1 számú, 21. századi közoktatás fejlesztés, koordináció című kiemelt projekt stratégiai

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben

Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Debreceni Egyetem Mezőgazdaság,- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezető: Dr. Juhász Lajos Civil szervezetek szerepe a környezeti

Részletesebben

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok

Kulcskompetenciák komplex fejlesztése. Modellek és jó gyakorlatok Kulcskompetenciák komplex fejlesztése Modellek és jó gyakorlatok Kötetünk a TÁMOP 3.1.1 21. századi közoktatás-fejlesztés, koordináció kiemelt projektje A kulcskompetenciák komplex fejlesztésének vizsgálata

Részletesebben

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre

ZSKF TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont. Sorozatszerkesztő Kabai Imre 1 TKK KÖNYVEK Zsigmond Király Főiskola Társadalomtudományi Kutatóközpont Sorozatszerkesztő Kabai Imre Készült a ROP 3.3.1. pályázat keretein belül A könyv megjelenését támogatta a Zsigmond Király Főiskola

Részletesebben

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014

TUDÁSTÉRKÉP REZÜMÉKÖTET. Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 ISBN 978-86-89095-05-0. Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék, 2014 MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság, Budapest Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék TUDÁSTÉRKÉP Vajdasági Magyar Tudóstalálkozó 2014 REZÜMÉKÖTET Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács Újvidék,

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben