ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009"

Átírás

1 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete valamint a pozsonyi Komenský Egyetem Szociológia tanszéke számára végzünk Szlovákiában egy nemzetközi felmérést az emberek nézeteirıl és életérıl. Beszélhetnék, kérem, azzal a személyel az Ön háztartásából, aki 18 évnél idısebb és akinek utoljára volt születésnapja?" - tento člen domácnosti je doma - tento člen domácnosti nie je momentálne doma - jemné odmietnutie (napr. respondent/ domácnosť momentálne nemá čas, váha, chce si nechať čas na rozmyslenie) - tvrdé odmietnutie (vrátane dlhodobej choroby, dlhodobej neprítomnosti vybraného člena domácnosti, jazykovej bariéry, fyzického alebo mentálneho postihnutia a pod.) POŽIADAJTE, ČI BY STE MOHLI HOVORIŤ S TÝMTO ČLENOM DOMÁCNOSTI, KTORÝ MAL AKO POSLEDNÝ NARODENINY A MÁ 18 ALEBO VIAC ROKOV ZISTITE, KEDY BUDE DOMA A DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI VRÁTIŤ DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI OPÄTOVNE VRÁTIŤ POĎAKUJTE SA A UKONČITE ROZHOVOR Önt véletlenszerően választottuk ki, a szlovák nyilvánosság reprezentatív részeként. Az Ön összes válasza névtelenül kerül kiértékelésre. Szívesen megkérdezném Önt a véleményérıl különbözı témákban. Az Ön segítsége hozzájárul annak jobb megértéséhez, hogyan élnek az emberek Szlovákiában és mit gondolnak különbözı témákról, például a társadalmi egyenlıtlenségekról és a körneyezetvédelemról. A beszélgetés körülbelül 45 percig fog tartani. D35. Kerület: 1 - pozsonyi 2 - nagyszombati 3 - trencséni 4 - nyitrai 5 - zsolnai 6 - besztercebányai 7 - eperjesi 8 - kassai D36. Település nagysága: lakos alatt lakos fölött (Pozsony, Kassa) 1

2 Bevezetésképpen azokról a lehetıségekrıl szeretnénk kérdezni, amelyek az emberek számára a siker elérését teszik lehetıvé. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 1 1. Mennyire fontosak ezek a dolgok ahhoz, hogy az ember az életben sikeres legyen? Mennyire fontos az, hogy: 1 alapvetı 2 nagyon fontos 3 inkább fontos 4 nem nagyon fontos 5 egyáltalán nem fontos A.. az ember gazdag családból származzon? B. az embernek iskolázott szülei legyenek? C. az embernek jó iskolái legyenek? D. az ember becsvágyó, ambiciózus legyen? E. az ember szorgalmasan dolgozzon? F. valaki a megfelelı embereket ismerje? az ember politikai kapcsolatokkal, G. ismeretségekkel rendelkezzen? az ember csúszópénzt H. adjon/megvesztegessen másokat? I. az embernek milyen a nemzetisége? J. az ember milyen vallású? K. valaki férfi-e, vagy nõ? L.... az ember egy jól mőködı régióban éljen? M.... valaki fiatal legyen?... az embernek legyen bátorsága külföldön N. munkát keresni? PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 2 2. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal: 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. Ahhoz hogy valaki ma Szlovákiában a társadalom legfelsı szintjére kerüljön, korruptnak kell lennie. Szlovákiában csak a legjobb középiskolákból jövı diákoknak van reális esélyük fıiskolai diplomát szerezni. Szlovákiában csak a gazdagok engedhetik meg maguknak a fıiskolai tanulmányokat. Szlovákiában az embereknek azonos esélyük van fıiskolára járni, nemre, nemzetiségre és származásra való tekintet nélkül. Szlovákiában mindenkinek egyenlı esélye van arra, hogy sikeres legyen. 2

3 3. Ön szerint milyen az Ön keresete? Ha Önnek jelenleg nincs állása, kérem, beszéljen az utolsó munkahelyérıl. 1. Sokkal kevesebb, mint amennyit megérdemlek 2. Kevesebb, mint amennyit megérdemlek 3. Annyi, amennyit megérdemlek 4. Több, mint amennyit megérdemlek 5. Sokkal több, mint amennyit megérdemlek 6. Soha nem dolgoztam PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 4 4. Szeretnénk megtudni, mit gondol, mennyit keresnek az emberek az alábbi állásokban. Megelégszünk az Ön hozzávetıleges becslésével. Ön szerint mennyi az alábbi munkakörökben dolgozók tiszta havi jövedelme: EURO Sk A Általános (körzeti) orvos? B. Nagy magáncég igazgatója? C. Bolti eladó? D. Szakképzetlen gyári munkás? E. A szlovák kormány minisztere? F. Középiskolai tanár? G. Az Ön szakmájában dolgozók? 3

4 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 5 5. Most szeretnénk megtudni, mit gondol, mennyit kellene keresniük az embereknek a fent említett munkakörökben. Ön szerint mennyi kellene, hogy legyen a nettó havi jövedelmük, arra való tekintet nélkül, hogy valójában mennyit keresnek? EURO Sk A Általános (körzeti) orvos? B. Nagy magáncég igazgatója? C. Bolti eladó? D. Szakképzetlen gyári munkás? E. A szlovák kormány minisztere? F. Középiskolai tanár? G. Az Ön szakmájában dolgozók? PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 6 6. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal: 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. F. Szlovákiában a jövedelemkülönbségek túl nagyok. A kormánynak csökkentenie kellene a sokat, illetve a keveset keresık jövedelme közti különbségeket. A kormánynak tisztességes életszínvonalat kellene biztosítania a munkanélküliek számára. A kormánynak kevesebb pénzt kellene fordítania a szegények támogatására. A kormánynak kevesebbet kellene költenie az idıskori nyugdíjakra. A magánvállalkozás a legjobb módszer a gazdasági problémák megoldására Szlovákiában. 7. Úgy gondolja-e Ön, hogy a magas jövedelmőeknek nagyobb, ugyanolyan vagy kisebb százalékarányú adót kellene fizetniük, mint az alacsony jövedelmőeknek? Szerintem fizessenek: 1. Sokkal magasabb százalékot 2. Magasabb százalékot 3. Ugyanolyan százalékot 4. Alacsonyabb százalékot 5. Sokkal alacsonyabb százalékot 4

5 8. Ön hogyan jellemezné általánosságban a magas jövedelmő emberek jelenlegi adóterhelését Szlovákiában? Az ı adóterheik túl magasak 2... elég magasak 3... arányosak 4... elég alacsonyak túl alacsonyak 9. Ön szerint igazságos, vagy igazságtalan helyes vagy helytelen ha a nagyobb jövedelmő emberek jobb orvosi ellátást tudnak megfizetni, mint az alacsonyabb jövedelmőek? 1. Teljesen igazságos, teljesen helyes 2. Inkább igazságos, helyes 3. Egyaránt igazságos és igazságtalan, vegyes érzések 4. Inkább igazságtalan, helytelen 5. Teljesen igazságtalan, teljesen helytelen 10. Ön szerint igazságos, vagy igazságtalan helyes vagy helytelen ha a nagyobb jövedelmő emberek jobb iskolázottságot tudnak megfizetni a gyerekeiknek, mint az alacsonyabb jövedelmőek? 1. Teljesen igazságos, teljesen helyes 2. Inkább igazságos, helyes 3. Egyaránt igazságos és igazságtalan, vegyes érzések 4. Inkább igazságtalan, helytelen 5. Teljesen igazságtalan, teljesen helytelen PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Minden országban léteznek nézeteltérések, sıt konfliktusok a különbözı társadalmi csoportok között. Ön szerint mennyire élesek a konfliktusok Szlovákiában: 1 nagyon élesek 2 élesek 3 nem nagyon élesek 4 egyáltalán semmilyenek A. a szegények és gazdagok közt? B. a munkások és a középosztály közt? C. a menedzsment (vezetıség) és az alkalmazottak közt? D. a társadalom csúcsán és alján élık közt? E.... a Szlovákia szegény és gazdag régióiban élık közt? F.... a fiatal ás az idısebb korosztály közt? G.... a szlovákok és a magyarok közt? H.... a romák és nemromák közt? I.... a férfiak és nık közt? J.... a dolgozók és a nyugdíjasok közt?

6 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Társadalmunkban élnek olyanok, akik inkább a magasabb pozícióban levıkhöz tartoznak, és olyanok is, akik az alacsonyabb pozícióhoz vannak közelebb. Az alábbi skála a legmagasabb pozíciótól (10 kód) terjed a legalacsonyabb pozícióig (1 kód). Ön hova sorolná ezen a skálán önmagát? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Ezen a skálán Ön hova sorolná a családot, amelyben felnıtt? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Mit gondol, Ön személy szerint hova fog tartozni úgy 5 év múlva? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Ön személy szerint hova sorolná önmagát az Ön: A.... végzettsége alapján B.... személyi jövedelme és vagyona alapján C.... foglalkozásának presztízse / komolysága alapján D.... világnyelvek ismerete alapján E.... életstílusa alapján alapján LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt 6

7 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Gondolkodjon el az Ön jelenlegi állásán. Ha összehasonlítja az Ön édesapjának foglalkozásával, abban az idıben, amikor Ön 15 éves volt, azt mondaná-e, hogy az Ön állásának színvonala vagy pozíciója: Ha Önnek jelenleg nincs állása, kérem, beszéljen az utolsó munkahelyérıl. 1. Sokkal magasabb 2. Magasabb 3. Körülbelül ugyanolyan 4. Alacsonyabb 5. Sokkal alacsonyabb 6. Soha nem dolgoztam 7. Nem tudom megítélni (nem tudom, mivel foglalkozott édesapám, apám soha nem dolgozott, nem ismertem apámat, apám már nem élt) PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ön szerint, mennyire fontosak az alábbi tények annak eldöntésénél, hogy az emberek mennyit keressenek? 1 alapvetı 2 nagyon fontos 3 inkább fontos 4 nem nagyon fontos 5 egyáltalán nem fontos A. a felelısség, ami a munkavégzéssel együtt jár a munkakör betöltéséhez szükséges B. tanulmány felkészülés idıtartama mennyi kell az embernek a családja C. eltartásához D.... hogy vannak e gyerekei, akiket támogatnia kell... milyen jól / minıségben végzi valaki a E. munkáját.... mennyit / milyen szorgalmasan dolgozik valaki F. a munkahelyén G.... hogy a munkát nı vagy férfi végzi H.... hogy a munka megköveteli e más személyek irányítását I.... hány éve áll a vállalat alkalmazásában J. milyen a dolgozó által végzett munka eredményének értéke K. hogy veszélyes munkát végez-e 18. Az Ön bére igazságos? Nem azt kérdezzük, mennyit keres, vagy mennyit szeretne keresni - hanem, hogy hogyan érzékeli, mi igazságos, figyelembe véve az Ön képességeit és munkateljesítményét. Ha Ön jelenleg nem dolgozik, kérem, beszéljen az elızı állásáról. Az Ön bére: 1. Sokkal alacsonyabb, mint az igazságos lenne. 2. Kicsit alacsonyabb, mint az igazságos lenne. 3. Igazságos. 4. Kicsit magasabb, mint az igazságos lenne. 5. Sokkal magasabb, mint az igazságos lenne. 6. Soha nem voltam alkalmazásban. 7

8 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi öt ábra különbözı társadalmi típusokat ábrázol. Melyik diagram és hozzá csatolt leírás jellemzi legjobban Szlovákiát? Milyen a jelenlegi Szlovákia - melyik ábra jellemzi A. legjobban? Ön szerint hogyan kellene Szlovákiának kinéznie B. melyik ábrát részesítené elınyben? Ön szerint hogyan nézett ki Szlovákia C. évvel ezelıtt? 1 = A típus Szők elit a legfelsıbb szinten, kevés ember középen és sok ember a társadalom alján. 2 = B típus Piramis-szerő társadalom szők elittel a legfelül, több emberrel középen és a többséggel a társadalom alján. 3 = C típus Piramis-szerő rétegzıdés, de nagyon kisszámú emberrel a legalsóbb szinten. 4 = D típus Olyan társadalom, amelyben az emberek többsége középen helyezkedik el. 5 = E típus Sok ember a legfelsıbb szint közelében, és csak kevés ember a társadalom legalján. 20. Hol volt alkalmazásban az Ön apja, amikor Ön 15 éves volt? Ha az Ön apjának abban az idıben nem volt fizetett állása, tüntesse fel az elızı munkahelyét. 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Milyen munkát végzett az Ön apja, amikor Ön 15 éves volt, mi volt a fıállása? Írja le munkakörét minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). Ha az Ön apja abban az idıben nem dolgozott, kérem, tüntesse fel az elızı állását. A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) 8

9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Mikor Ön 15 éves volt az Ön édesanyja a háztartáson kívül dolgozott? Ha az Ön édesanyja nem volt állásban, amikor Ön 15 éves volt, állásban volt azt megelızıen? Ha azt megelızıen állásban volt, mikor szőnt meg dolgozni? 1. Igen, édesanyám alkalmazásban volt, amikor 15 éves voltam. 2. Nem, édesanyám: soha nem volt alkalmazásban 3. Nem, édesanyám azelıtt szőnt meg dolgozni, mielıtt férjhez ment 4. Nem, édesanyám azután szőnt meg dolgozni, miután férjhez ment, de még az elsı gyermeke születése elıtt 5. Nem, édesanyám azután szőnt meg dolgozni, miután megszületett az elsı gyermeke Hol volt alkalmazásban az Ön édesanyja, amikor Ön 15 éves volt? Ha az Ön édesanyjának abban az idıben nem volt fizetett állása, kérem, tüntesse fel az elızı munkahelyét. 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Édesanyám soha nem volt alkalmazásban / mindig háztartásbeli volt Milyen munkát végzett az Ön édesanyja, amikor Ön 15 éves volt, mi volt a fıállása? Írja le munkakörét minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). Ha az Ön édesanyja abban az idıben nem dolgozott, kérem, tüntesse fel az elızı állását. A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) 25. Mennyi könyv volt körülbelül az Önök háztartásában, amikor Ön 15 éves volt? 1. Egy sem 2. 1 vagy 2 3. Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül és több 9 9

10 26. Mi volt az Ön elsı munkahely miután befejezte a hivatásra való felkészülést? 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Soha nem volt fizetett állásom Milyen munkát végzett Ön az elsı munkahelyén? Kérem, írja le minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az emberek többségét általában valamelyik társadalmi osztályba sorolják. Mondja el, Ön melyik társadalmi osztályba sorolná önmagát? 1. Alacsonyabb osztály 2. Munkásosztály 3. Alsóbb középosztály 4. Középosztály 5. Felsıbb középosztály 6. Felsıbb osztály PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ha a választási lehetıségek közül kivennénk a munkásosztályt, melyik társadalmi osztályba sorolná magát akkor? 1. Alacsonyabb osztály 2. Alsóbb középosztály 3. Középosztály 4. Felsıbb középosztály 5. Felsıbb osztály PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Vannak jó ismerısei vagy barátai más társadalmi osztályból, mint amelybe Ön sorolja magát? Jó ismerıseim és barátaim csak az én osztályomból vannak 2. más, felsıbb osztályokból is vannak 3. más, alsóbb osztályokból is vannak 4. alsóbb és felsıbb osztályokból is vannak 5. nincsenek jó ismerıseim, barátaim 10

11 Az alábbi kérdések az Ön és az Ön legközelebbi, Önnel egy háztartásban élı hozzátartozóinak vagyonával kapcsolatosak. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen pénzösszeghez jutna, ha eladná azt a házat vagy lakást, amelyben Ön a családjával él, és egyúttal visszafizetné a jelzáloghitelt vagy kölcsönöket, amelyekkel meg van terhelve? Kérem, próbálja meg megbecsülni. 1. Csak adósságok maradnának 2. Nem birtokolok / birtokolunk lakást / házat ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) 12. több mint (több mint cca. SKK) 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen pénzösszeghez jutna, ha Ön és az Ön legközelebbi hozzátartozói készpénzre váltanák az összes megtakarításukat, részvényüket és értékpapírjaikat, amelyek a tulajdonukat képezik, és egyúttal visszafizetné az összes adóságát (kivéve a jelzáloghitelt, lakáskölcsönt)? Kérem, próbálja meg megbecsülni. 1. csak adósságokat 2. semmit ( SKK cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) 12. több mint (több mint cca. SKK) Mennyire fontos ahhoz, amit most Ön jelenleg csinál, az a tudás és készségek, amelyeket Ön az képzése folyamán szerzett (iskolában vagy tanulással)? 1. Alapvetı 2. Nagyon fontos 3. Fontos 4. Nem nagyon fontos 5. Egyáltalán nem fontos PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Miért élnek nálunk egyes emberek szegénységben? Négy lehetséges okot tüntetünk fel. Válassza ki azt az egyet, amelyiket Ön a legfontosabbnak tartja. 1. Mert nincsen szerencséjük 2. Mert lusták és nincs erıs akaratuk 3. Mert a mi társadalmunkban igazságtalanság van 4. Ez a modern világ fejlıdésének szükséges része 5. A felsorolt okok közül egyik sem. 11

12 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Próbálja meg megmondani, hogyan jön ki a jelenlegi jövedelmébıl. Felolvasok Önnek hat lehetıséget, és Ön válasszon ki egyet, amelyik a legjobban jellemzi az Ön háztartásának jövedelmi helyzetét. 1. A jövedelem mindenre elég, amire szükségünk van 2. A jövedelem mindenre elég, de takarékosan gazdálkodunk 3. Nagyon kell takarékoskodnunk, hogy meg tudjuk venni a drágább dolgokat 4. Csak a legolcsóbb dolgok megvásárlására van elég pénzünk 5. A pénz csak a legolcsóbb élelmiszerekre elég 6. A legolcsóbb élelmiszerek megvásárlására sincsen elég pénzünk PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben elégedett Ön az alábbi tényekkel az Ön életében? 1 teljesen elégedett 2 viszonylag elégedett 3 nem is elégedett, de nem is elégedetlen 4 viszonylag elégedetlen 5 teljesen elégedetlen 7 nem érint A.... végzettsége B.... jelenlegi állása C.... jelenlegi életszínvonala D.... lakáskörülményei E.... családi élete F.... egészségi állapota G.... társadalmi élete (emberekkel való találkozás stb.) H.... egészében véve az élettel 37. Meg tudná becsülni, hogy az Ön szomszédságában élı emberek közül mennyinek van ugyanolyan vagy hasonló életszínvonala mint az Ön háztartásának? 1. Majdnem mindnek 2. Körülbelül a felüknek, több mint a felüknek 3. Kevesebb mint a felüknek, körülbelül az egy harmaduknak 4. Nagyon kevésnek, csak néhánynak 5. Senkinek 12

13 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ezen a listán különbözı csoportok szerepelnek. Ki tudna választani közülük olyanokat, akiket nem szeretne szomszédjául? 1 megjelölt 2 nem jelölt meg 99 nem tud választani (spontán módon) A Muszlimok 1 2 B. Kábítószerfüggı emberek 1 2 C. Homoszexuálisok 1 2 D. Romák 1 2 E. Ukránok 1 2 F. Jehova tanúi 1 2 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Jelenleg sok szó esik a gazdasági válságról. Eddig a gazdasági válság valamilyen módon hatással volt Önre vagy az Ön háztartására? egyáltalán nem gyökeresen változtatta meg megváltoztatta 77 nem érint 9 nem tud választani (spontán módon) A. a munkahelyen B. a vállalkozásban C. a háztartás jövedelmeiben D. a háztartás kiadásaiban E. az én terveimet/a mi terveinket

14 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Mit tesz jelenleg annak érdekében, hogy egy magasabb életszínvonalat érjen el? MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 1 megjelölt 2 nem jelölt meg 99 nem tud választani (spontán módon) 00 nem válaszolt 1 2 A Takarékoskodok, a megtakarított pénzt befektetem 1 2 B. Szorgalmasan dogozom 1 2 C. Mővelıdöm, új dolgokat tanulok 1 2 D. Hasznos ismeretségeket, kapcsolatokat keresek és építek ki 1 2 E. Vállalkozok és bıvítem a vállalkozásomat 1 2 F. Idegen nyelvet tanulok 1 2 G. Új dolgokat vagy eljárásokat találok ki és javaslok 1 2 H. Külföldön dolgozok/ keresek munkát 1 2 I. Egyéb válasz (kérem, tüntesse fel) 1 2 J. Egyik sem a felsoroltak közül, nem érint engem Ha összehasonlítja az Ön háztartásának jelenlegi színvonalát azzal a háztartással, amelyben évvel ezelıtt élt, azt mondaná rá, hogy: 1. Sokkal alacsonyabb 2. Valamivel alacsonyabb 3. Körülbelül ugyanolyan 4. Valamivel magasabb 5. Sokkal magasabb 6. Nem tudom, még gyerek voltam PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, Melyik problémát tartja Ön Szlovákiában jelenleg a legfontosabbnak? 1. Egészségügyi ellátás 2. Oktatás 3. Bőnözés 4. Környezetvédelem 5. Bevándorlás 6. Gazdaság 7. Terrorizmus 8. Szegénység 9. A felsoroltak közül egyet sem 9 14

15 PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, Az alábbi problémák közül melyiket tartja Ön a második legfontosabbnak? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. Egészségügyi ellátás 2. Oktatás 3. Bőnözés 4. Környezetvédelem 5. Bevándorlás 6. Gazdaság 7. Terrorizmus 8. Szegénység 9. A felsoroltak közül egyet sem 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, Az alábbi listán jelölje meg azt a kérdést, amelyrıl azt gondolja, hogy Szlovákia elsırendő problémája kellene, hogy legyen - a legfontosabb, amit Szlovákiának meg kellene oldania. IBA JEDNA ODPOVEĎ! Szlovákiának Rendet kellene tartania az államban. 2. Több beleszólási lehetıséget kellene adnia az embereknek a kormány fontos döntéseibe. 3. Harcolnia kellene az árak emelése ellen. 4. Meg kellene védenie a szólásszabadságot. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, Mi kellene, hogy a második legfontosabb kérdés legyen Szlovákia számára, amelyre koncentrálnia kellene? IBA JEDNA ODPOVEĎ! Szlovákiának Rendet kellene tartania az államban. 2. Több beleszólási lehetıséget kellene adnia az embereknek a kormány fontos döntéseibe. 3. Harcolnia kellene az árak emelése ellen. 4. Meg kellene védenie a szólásszabadságot. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy általában az emberek többségének hinni lehet, de másokkal szemben nagyon óvatosnak kell lenni? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy a másokkal szembenióvatosság sohasem elégséges, és az 5 azt jelenti, hogy az emberek többségében meg lehet bízni Másokkal soha Az emberek többségében nem lehet elég óvatos az ember meg lehet bízni PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja e Ön, hogy az emberek többsége megpróbálná kihasználni Önt, ha lehetısége lenne rá, vagy tisztességesek próbálnának lenni Önnel? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy az emberek többsége kihasználná Önt, és az 5 azt jelenti, hogy az emberek többsége tisztességes próbálna lenni Önnel Az emberek többsége Az emberek többsége megpróbálna kihasználni engem megpróbálna tisztességes velem lenni 15

16 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A kormány tagjainak többnyire hinni lehet, hogy A. helyesen cselekednek. A politikusok többsége csak azért van a politikában, B. hogy minél nagyobb személyes haszonra tegyen szert ebbıl PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Általában milyen mértékben foglalkoztatják Önt a környezetvédelem kérdései? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem foglalkoztatják, és az 5 azt jelenti, hogy nagyon foglalkoztatják a környezetvédelmi problémák Egyáltalán nem foglalkoztat Nagyon foglalkoztat PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, Az alábbi listán a környezetvédelem különbözı problémáit soroltuk fel. Melyik problémáról gondolja Ön úgy, hogy egész Szlovákia számára a legégetıbb? Egyáltalán szerepel-e az alábbi listán? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. Légszennyezés 2. Vegyszerek és növényvédıszerek 3. Vízhiány 4. Vízszennyezés 5. Radioaktív hulladék 6. A háztartási hulladék megsemmisítése 7. Klímaváltozás 8. Genetikailag módosított élelmiszerek 9. A természetes források kimerülése 10. A felsoroltak közül egy sem 9 PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, Melyik probléma az, ha egyáltalán van olyan, amelyik a leginkább érinti Önt és a családját? 1. Légszennyezés 2. Vegyszerek és növényvédıszerek 3. Vízhiány 4. Vízszennyezés 5. Radioaktív hulladék 6. A háztartási hulladék megsemmisítése 7. Klímaváltozás 8. Genetikailag módosított élelmiszerek 9. A természetes források kimerülése 10. A felsoroltak közül egy sem 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben gondolja Ön, hogy ismeri az ilyen környezetvédelmi problémák okait? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy az okokat egyáltalán nem ismeri, és az 5 azt jelenti, hogy sokat tud róluk Egyáltalán nem tudok róluk Sokat tudok róluk 16

17 53. Milyen mértékben gondolja Ön, hogy ismeri az ilyen környezetvédelmi problémák megoldásait? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy a megoldásokat egyáltalán nem ismeri, és az 5 azt jelenti, hogy sokat tud róluk Egyáltalán nem tudok róluk Sokat tudok róluk PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. Túlságosan rábízzuk magunkat a tudományra, és kevéssé hagyatkozunk az érzelmekre és a vallásos hitre A modern tudomány egészében véve több kárt okoz, mint hasznot hoz A modern tudomány megoldja a környezeti problémákat anélkül, hogy alapvetıen meg kellene változtatnunk az életvitelünket PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet Túl sokat foglalkozunk a környezet jövıjével, és A. keveset a jelenlegi árakkal és munkahelyekkel. A modern élet csaknem minden egyes területe B. károsítja a környezetet Az emberek túlságosan aggódnak azon, hogy az C. emberiség fejlıdése károsítja a környezetet. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Minden egyes alábbi állításnál jelölje meg, milyen mértékben ért vagy nem ért vele egyet. 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet Ha Szlovákiában meg akarjuk védeni a környezetet, A. gazdasági növekedésre van szükségünk. A gazdasági növekedés mindig károsítja a B. környezetet. Földünk nem tud tovább megbirkózni a jelenlegi C. tempójú népességnövekedéssel. 17

18 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 57 / 58 / Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó magasabb árakat fizetni a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó 58. Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó lényegesen magasabb adókat fizetni a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó 59. Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó elfogadni korlátozásokat az Ön életszínvonalában a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. F. G. Az olyan embereknek, mint én, túlságosan nehéz valami többet tenni a környezetért. Minden tılem telhetıt elkövetek a környezet védelméért, még ha az több pénzbe vagy idıbe kerül is. Az életben fontosabb dolgok vannak, mint a környezetvédelem. Nincs értelme, hogy én/ és valamit tegyek a környezetért, ha mások nem teszik ugyanezt. Sok állítás a környezetvédelemmel kapcsolatban el van túlozva. Nem tudom megítélni, hogy az én életvitelem árt vagy használ a környezetnek. A környezeti problémák közvetlenül befolyásolják a mindennapi életemet. 18

19 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a levegı autók általi szennyezése 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a levegı ipar általi szennyezése 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a növényvédı szerek és vegyszerek alkalmazása a mezıgazdaságban 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a szlovák folyók, tavak és patakok szennyezése Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a klímaváltozás által okozott hımérsékletnövekedés 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy egyes növények genetikai módosítása 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy az atomerımővek 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi állítások közül melyik felel meg legjobban az Ön nézeteinek? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A kormánynak hagynia kellene, hogy az emberek maguk döntsék el, hogyan fogják védeni a környezetüket, még akkor is, ha hibákat követnek el. Vagy 2. A kormánynak törvényeket kellene keresztülvinnie, amelyek rákényszerítik az embereket, hogy védjék a környezetet, még akkor is, ha ezzel korlátozza annak lehetıségét, hogy önállóan döntsenek. 19

20 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi állítások közül melyik felel meg jobban az Ön nézeteinek? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A kormánynak hagynia kellene, hogy a vállalatok maguk döntsék el, hogyan fogják védeni a környezetet, még akkor is, ha hibákat követnek el. Vagy 2. A kormánynak törvényeket kellene keresztülvinnie, amelyek rákényszerítik a vállalatokat, hogy védjék a környezetet, még akkor is, ha ezzel korlátozza annak lehetıségét, hogy önállóan döntsenek. 70. Egyes országok többet tesznek a környezet védelme érdekében a Földön, mint más országok. Úgy gondolja Ön, hogy amit Szlovákia ezért tesz az... 1 Több mint elég 2 Éppen elég 3 Túl kevés 71. Az alábbi intézkedések közül melyik vezetne ahhoz, hogy a vállalatok törıdjenek a környezet védelmével? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A környezetet károsító vállalatokra kirótt magas bírságok 2. A környezetet védı vállalatoknak tett adókedvezmények 3. A környezetvédelem elınyeirıl szóló több információ és oktatás a vállalatok számára 72. Az alábbi intézkedések közül melyik vezetne ahhoz, hogy az emberek és családjaik Szlovákiában törıdjenek a környezet védelmével? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A környezetet károsító személyekre kirótt magas bírságok 2. A környezetet védı személyeknek tett adókedvezmények 3. A környezetvédelem elınyeirıl szóló több információ és oktatás az emberek számára PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, Az alábbi energiaforrások közül Szlovákiának melyiket kellene elınyben részesítenie, hogy fedezze jövıbeli igényeit? KÉREM, CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG! 1. Szén, kıolaj vagy földgáz 2. Atomenergia 3. Nap-, szél- vagy vízenergia 4. Mezıgazdasági növényekbıl gyártott üzemanyagok 5. Egyik sem PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, Az alábbi energiaforrások közül Szlovákiának melyiket kellene elkerülnie jövıbeli igényeinek kielégítésekor? KÉREM, CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG! 1. A szenet, kıolajat és földgázt 2. Az atomenergiát 3. A nap-, szél- vagy vízenergiát 4. A mezıgazdasági növényekbıl gyártott üzemanyagokat 5. Egyiket sem 20

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága

A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága A lakosság nyugdíjjal kapcsolatos megtakarítási tudatossága és hajlandósága Egy lakossági kérdıíves felvétel elemzése Készült a Volksbank Zrt. megbízásából Budapest, 2007. november 30. Az MKIK Gazdaság-

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben?

Kérdőív. 1. Milyen változások voltak a legjelentősebbek az Ön életében az utóbbi 15 évben? Társadalomtudományi Intézet Kérdőív Kedves Megkérdezett! Intézetünk kutatást folytat arról, hogy néhány társadalmi problémával kapcsolatban milyen a hazai közvélemény. Kérjük, segítse elő munkánkat azzal,

Részletesebben

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL

GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL GYORSJELENTÉS A SZEGÉNYSÉGRÕL Szerkesztette CZIKE KLÁRA TAUSZ KATALIN A kötet a Phare Szociálpolitikai Fejlesztési Program és a Népjóléti Minisztérium támogatásával készült Szociális Szakmai Szövetség

Részletesebben

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert

Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert Identitás Kisebbségkutató Mûhely Identitet radionica za iztraživanje nacionalnih manjina Identity Research Workgroup of National Minorities Zsoldos Brigitta Sóti Melinda Badis Róbert A vajdasági magyar

Részletesebben

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program

GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM. 2006. március. Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Rövid Program GYERMEKSZEGÉNYSÉG ELLENI NEMZETI PROGRAM RÖVID PROGRAM 1 Tartalom 1. A GYERMEKSZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSE A TÁRSADALOM KÖZÖS ÜGYE ÉS FELELİSSÉGE... 2 1.1. KIINDULÓ MEGGONDOLÁSOK... 2 1.2. A CÉLRENDSZERRİL -

Részletesebben

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára

Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára Esélyegyenlôségi kézikönyv mikrovállalkozások számára (Segítség a foglalkoztatáshoz, segítség a növekedéshez) SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány 2008. Szerzôk: Gárdián Szilvia Horváth Anna Dr.

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS KAPOSVÁRI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR A doktori iskola vezetıje: Dr. UDOVECZ GÁBOR MTA doktora, egyetemi tanár Témavezetı: Dr. PIROS MÁRTA Fıiskolai tanár AZ ISKOLARENDSZEREN

Részletesebben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben

A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben A pénzügyi ismeretek oktatás az alap- és középszintő képzésben Budapest 2008 TARTALOMJEGYZÉK: Bevezetı 4 A hazai lakossági befektetésekrıl a tıke piacon keresztül 6 Miért van szükség az alapszintő gazdasági

Részletesebben

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság

Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság Takáts Péter Gondolatok a spirituális gazdaságról Az organikus gazdaság 1. A modern közgazdaságtan és a pénzhit problémái Nehéz feladatra vállalkozik az ember, ha társadalmi és gazdasági kérdésekrıl beszél,

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Plenárisülés-dokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Plenárisülés-dokumentum 2009 VÉGLEGES A6-0249/2006 18.7.2006 JELENTÉS a népesség mentális egészségének javításáról. Az Európai Unió mentális egészségügyi stratégiája felé (2006/2058(INI))

Részletesebben

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007.

PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. PAKS VÁROS SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSTERVEZÉSI KONCEPCIÓJA 2007. 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A VÁROS BEMUTATÁSA... 5 2. A VÁROS SZOCIÁLIS MUTATÓI... 9 2.1 A helyi szociális ellátások fogalmi alapja... 9 2.2 Lakáshelyzet

Részletesebben

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a

Hogyan kapcsolódik ez a Kolping mozgalom eszmeiségéhez? Mi is a Adományozás és Önkéntesség Bevezetı Az élethosszig tartó tanulás program második állomása a lengyelországi Krakkóban volt, 2011.december 1-3. között. Témája: Az adománygyőjtés és az önkéntesség. Elıadója:

Részletesebben

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében

Minőségi felmérés. Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Minőségi felmérés Szegénység és kirekesztés az idős uniós polgárok körében Összesítő jelentés 2011. január Minőségi felmérés TNS Qual+ A felmérés az Európai Parlament felkérésére készült. A dokumentum

Részletesebben

Interjúkérdések A-tól Z-ig*

Interjúkérdések A-tól Z-ig* Interjúkérdések A-tól Z-ig* Állásban van jelenleg? Miért keres munkát? Máshová is megy interjúra? Milyen módszerekkel keres munkát? Ön mit tart a legérdekesebb és a legunalmasabb munkának? Milyen érzésekkel

Részletesebben

Közgazdasági ismeretek

Közgazdasági ismeretek Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ KÉZIRAT TÁMOP projekt részére Közgazdasági ismeretek /Felzárkóztató modul jegyzete/ Szerzı: Bacsi Zsuzsanna Pannon Egyetem Georgikon Kar Lektor:????

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007

SZAKDOLGOZAT S z a k á l N ó r a 2007 SZAKDOLGOZAT Szakál Nóra 2007 BUDAPESTI GAZDASÁGI FİISKOLA KÜLKERESKEDELMI FİISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK NAPPALI TAGOZAT TİZSDE-PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A PÉNZÜGY TERVEZÉS MODERN MEGOLDÁSAI (A RÉSZVÉNYBEFEKTETLS,

Részletesebben

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON

A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON A FIATALOK TÁMOGATÁSA AZ ISKOLÁBÓL A MUNKA VILÁGÁBA VEZETŐ ÚTON Foglalkoztatás & Európai Szociális Alap Példák az Európai Szociális Alap projektjeire Foglalkoztatási és szociális ügyek Európai Bizottság

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK

VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK SZTÁV RT Szakmai Továbbképzı, Átképzı és Vállalkozástámogató Részvénytársaság VÁLLALKOZÁSI ISMERETEK 2006 Tartalomjegyzék 1. A VÁLLALKOZÁS KÖRNYEZETE,... 3 2. VÁLLALKOZÁSI FORMÁK... 8 2.1. Egyéni vállalkozások,

Részletesebben

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése

Befektetés a jövıbe program. Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Befektetés a jövıbe program Babusik Ferenc: A 2006 ban belépettek interjúinak elemzése Tartalom Néhány program adat...2 Gazdasági aktivitás, családszerkezet...3 Családi bevétel és kockázati tényezık...7

Részletesebben

Bevezetés a vállalkozások világába

Bevezetés a vállalkozások világába Bevezetés a vállalkozások világába Írta és szerkesztette Fejes Miklós 2008 Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány sem egyben, sem részleteiben nem sokszorosítható, nem másolható a szerzı engedélye nélkül!

Részletesebben

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei

Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei Garami Erika Tóth Olga: A 14 18 éves fiatalok helyzete, politikai attitűdjei (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Garami Erika Tóth Olga (1994): A 14 18

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében

Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Szerepváltozások 2011 Hároméves kor alatt mindenképpen megsínyli? Interjús kutatás kisgyermekes anyák körében Blaskó Zsuzsa 1. Bevezetı Jól ismert tény, hogy a magyar lakosság nemi szerepfelfogása meglehetısen

Részletesebben

Hogyan válhatok befektetővé?

Hogyan válhatok befektetővé? Hogyan válhatok befektetővé? 1 dr. Tatár Attila Hogyan válhatok befektetővé? Rövidített kiadás Írta: dr.tatár Attila Frissítve: 2014.október Hogyan válhatok befektetővé? 2 dr. Tatár Attila Tartalomjegyzék

Részletesebben

Államilag támogatott lakossági hitelek

Államilag támogatott lakossági hitelek DEBRECENI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR Államilag támogatott lakossági hitelek DIPLOMAMUNKA Készítette: Szilágyi Gábor Konzulens: Lévai József Tulok Imre Debrecen, 2007 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...

Részletesebben

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században

Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században Az én történetem avagy hogyan találjam meg nőként önmagam a 21. században 1 A Junior Achievement Magyarország Alapítvány által készített kiadvány megjelenését, az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány

Részletesebben

A gyermekek jogai az ő szemszögükből

A gyermekek jogai az ő szemszögükből A gyermekek jogai az ő szemszögükből Ez a felmérés a Jogérvényesülési Főigazgatóság kérésére, a Kommunikációs Főigazgatóság koordinálásával készült. Ez a dokumentum nem képviseli az Európai Bizottság hivatalos

Részletesebben

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé

Álláskalauz 08/09. Lépésről lépésre út egy jobb állás felé Álláskalauz 08/09 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H Álláskalauz 08/09 ISBN 978-80-970027-8-7 Lépésről lépésre út egy jobb állás felé H 4 Tartalom Tartalom 5 1 Előszó 6 2 Álláskeresők 8 2.1. Diákok

Részletesebben

Lakáskérdőív A lakás címe

Lakáskérdőív A lakás címe Lakáskérdőív A lakás címe A lakáskérdőívnek ez a része az adatszolgáltatói csomagban nyomdai úton kitöltött. Az előnyomtatott cím és a tényleges helyzet eltérése esetén a pontos-e az előnyomtatott cím

Részletesebben