ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009"

Átírás

1 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2009 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai Intézete valamint a pozsonyi Komenský Egyetem Szociológia tanszéke számára végzünk Szlovákiában egy nemzetközi felmérést az emberek nézeteirıl és életérıl. Beszélhetnék, kérem, azzal a személyel az Ön háztartásából, aki 18 évnél idısebb és akinek utoljára volt születésnapja?" - tento člen domácnosti je doma - tento člen domácnosti nie je momentálne doma - jemné odmietnutie (napr. respondent/ domácnosť momentálne nemá čas, váha, chce si nechať čas na rozmyslenie) - tvrdé odmietnutie (vrátane dlhodobej choroby, dlhodobej neprítomnosti vybraného člena domácnosti, jazykovej bariéry, fyzického alebo mentálneho postihnutia a pod.) POŽIADAJTE, ČI BY STE MOHLI HOVORIŤ S TÝMTO ČLENOM DOMÁCNOSTI, KTORÝ MAL AKO POSLEDNÝ NARODENINY A MÁ 18 ALEBO VIAC ROKOV ZISTITE, KEDY BUDE DOMA A DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI VRÁTIŤ DOHODNITE SI ČAS, KEDY SA MÔŽETE DO DOMÁCNOSTI OPÄTOVNE VRÁTIŤ POĎAKUJTE SA A UKONČITE ROZHOVOR Önt véletlenszerően választottuk ki, a szlovák nyilvánosság reprezentatív részeként. Az Ön összes válasza névtelenül kerül kiértékelésre. Szívesen megkérdezném Önt a véleményérıl különbözı témákban. Az Ön segítsége hozzájárul annak jobb megértéséhez, hogyan élnek az emberek Szlovákiában és mit gondolnak különbözı témákról, például a társadalmi egyenlıtlenségekról és a körneyezetvédelemról. A beszélgetés körülbelül 45 percig fog tartani. D35. Kerület: 1 - pozsonyi 2 - nagyszombati 3 - trencséni 4 - nyitrai 5 - zsolnai 6 - besztercebányai 7 - eperjesi 8 - kassai D36. Település nagysága: lakos alatt lakos fölött (Pozsony, Kassa) 1

2 Bevezetésképpen azokról a lehetıségekrıl szeretnénk kérdezni, amelyek az emberek számára a siker elérését teszik lehetıvé. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 1 1. Mennyire fontosak ezek a dolgok ahhoz, hogy az ember az életben sikeres legyen? Mennyire fontos az, hogy: 1 alapvetı 2 nagyon fontos 3 inkább fontos 4 nem nagyon fontos 5 egyáltalán nem fontos A.. az ember gazdag családból származzon? B. az embernek iskolázott szülei legyenek? C. az embernek jó iskolái legyenek? D. az ember becsvágyó, ambiciózus legyen? E. az ember szorgalmasan dolgozzon? F. valaki a megfelelı embereket ismerje? az ember politikai kapcsolatokkal, G. ismeretségekkel rendelkezzen? az ember csúszópénzt H. adjon/megvesztegessen másokat? I. az embernek milyen a nemzetisége? J. az ember milyen vallású? K. valaki férfi-e, vagy nõ? L.... az ember egy jól mőködı régióban éljen? M.... valaki fiatal legyen?... az embernek legyen bátorsága külföldön N. munkát keresni? PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 2 2. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal: 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. Ahhoz hogy valaki ma Szlovákiában a társadalom legfelsı szintjére kerüljön, korruptnak kell lennie. Szlovákiában csak a legjobb középiskolákból jövı diákoknak van reális esélyük fıiskolai diplomát szerezni. Szlovákiában csak a gazdagok engedhetik meg maguknak a fıiskolai tanulmányokat. Szlovákiában az embereknek azonos esélyük van fıiskolára járni, nemre, nemzetiségre és származásra való tekintet nélkül. Szlovákiában mindenkinek egyenlı esélye van arra, hogy sikeres legyen. 2

3 3. Ön szerint milyen az Ön keresete? Ha Önnek jelenleg nincs állása, kérem, beszéljen az utolsó munkahelyérıl. 1. Sokkal kevesebb, mint amennyit megérdemlek 2. Kevesebb, mint amennyit megérdemlek 3. Annyi, amennyit megérdemlek 4. Több, mint amennyit megérdemlek 5. Sokkal több, mint amennyit megérdemlek 6. Soha nem dolgoztam PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 4 4. Szeretnénk megtudni, mit gondol, mennyit keresnek az emberek az alábbi állásokban. Megelégszünk az Ön hozzávetıleges becslésével. Ön szerint mennyi az alábbi munkakörökben dolgozók tiszta havi jövedelme: EURO Sk A Általános (körzeti) orvos? B. Nagy magáncég igazgatója? C. Bolti eladó? D. Szakképzetlen gyári munkás? E. A szlovák kormány minisztere? F. Középiskolai tanár? G. Az Ön szakmájában dolgozók? 3

4 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 5 5. Most szeretnénk megtudni, mit gondol, mennyit kellene keresniük az embereknek a fent említett munkakörökben. Ön szerint mennyi kellene, hogy legyen a nettó havi jövedelmük, arra való tekintet nélkül, hogy valójában mennyit keresnek? EURO Sk A Általános (körzeti) orvos? B. Nagy magáncég igazgatója? C. Bolti eladó? D. Szakképzetlen gyári munkás? E. A szlovák kormány minisztere? F. Középiskolai tanár? G. Az Ön szakmájában dolgozók? PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 6 6. Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal: 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. F. Szlovákiában a jövedelemkülönbségek túl nagyok. A kormánynak csökkentenie kellene a sokat, illetve a keveset keresık jövedelme közti különbségeket. A kormánynak tisztességes életszínvonalat kellene biztosítania a munkanélküliek számára. A kormánynak kevesebb pénzt kellene fordítania a szegények támogatására. A kormánynak kevesebbet kellene költenie az idıskori nyugdíjakra. A magánvállalkozás a legjobb módszer a gazdasági problémák megoldására Szlovákiában. 7. Úgy gondolja-e Ön, hogy a magas jövedelmőeknek nagyobb, ugyanolyan vagy kisebb százalékarányú adót kellene fizetniük, mint az alacsony jövedelmőeknek? Szerintem fizessenek: 1. Sokkal magasabb százalékot 2. Magasabb százalékot 3. Ugyanolyan százalékot 4. Alacsonyabb százalékot 5. Sokkal alacsonyabb százalékot 4

5 8. Ön hogyan jellemezné általánosságban a magas jövedelmő emberek jelenlegi adóterhelését Szlovákiában? Az ı adóterheik túl magasak 2... elég magasak 3... arányosak 4... elég alacsonyak túl alacsonyak 9. Ön szerint igazságos, vagy igazságtalan helyes vagy helytelen ha a nagyobb jövedelmő emberek jobb orvosi ellátást tudnak megfizetni, mint az alacsonyabb jövedelmőek? 1. Teljesen igazságos, teljesen helyes 2. Inkább igazságos, helyes 3. Egyaránt igazságos és igazságtalan, vegyes érzések 4. Inkább igazságtalan, helytelen 5. Teljesen igazságtalan, teljesen helytelen 10. Ön szerint igazságos, vagy igazságtalan helyes vagy helytelen ha a nagyobb jövedelmő emberek jobb iskolázottságot tudnak megfizetni a gyerekeiknek, mint az alacsonyabb jövedelmőek? 1. Teljesen igazságos, teljesen helyes 2. Inkább igazságos, helyes 3. Egyaránt igazságos és igazságtalan, vegyes érzések 4. Inkább igazságtalan, helytelen 5. Teljesen igazságtalan, teljesen helytelen PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Minden országban léteznek nézeteltérések, sıt konfliktusok a különbözı társadalmi csoportok között. Ön szerint mennyire élesek a konfliktusok Szlovákiában: 1 nagyon élesek 2 élesek 3 nem nagyon élesek 4 egyáltalán semmilyenek A. a szegények és gazdagok közt? B. a munkások és a középosztály közt? C. a menedzsment (vezetıség) és az alkalmazottak közt? D. a társadalom csúcsán és alján élık közt? E.... a Szlovákia szegény és gazdag régióiban élık közt? F.... a fiatal ás az idısebb korosztály közt? G.... a szlovákok és a magyarok közt? H.... a romák és nemromák közt? I.... a férfiak és nık közt? J.... a dolgozók és a nyugdíjasok közt?

6 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Társadalmunkban élnek olyanok, akik inkább a magasabb pozícióban levıkhöz tartoznak, és olyanok is, akik az alacsonyabb pozícióhoz vannak közelebb. Az alábbi skála a legmagasabb pozíciótól (10 kód) terjed a legalacsonyabb pozícióig (1 kód). Ön hova sorolná ezen a skálán önmagát? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Ezen a skálán Ön hova sorolná a családot, amelyben felnıtt? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Mit gondol, Ön személy szerint hova fog tartozni úgy 5 év múlva? LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK Ön személy szerint hova sorolná önmagát az Ön: A.... végzettsége alapján B.... személyi jövedelme és vagyona alapján C.... foglalkozásának presztízse / komolysága alapján D.... világnyelvek ismerete alapján E.... életstílusa alapján alapján LEGFELSİBB SZINT LEGALSÓBB SZINT 99 nem tudja 0 nem válaszolt 6

7 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Gondolkodjon el az Ön jelenlegi állásán. Ha összehasonlítja az Ön édesapjának foglalkozásával, abban az idıben, amikor Ön 15 éves volt, azt mondaná-e, hogy az Ön állásának színvonala vagy pozíciója: Ha Önnek jelenleg nincs állása, kérem, beszéljen az utolsó munkahelyérıl. 1. Sokkal magasabb 2. Magasabb 3. Körülbelül ugyanolyan 4. Alacsonyabb 5. Sokkal alacsonyabb 6. Soha nem dolgoztam 7. Nem tudom megítélni (nem tudom, mivel foglalkozott édesapám, apám soha nem dolgozott, nem ismertem apámat, apám már nem élt) PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ön szerint, mennyire fontosak az alábbi tények annak eldöntésénél, hogy az emberek mennyit keressenek? 1 alapvetı 2 nagyon fontos 3 inkább fontos 4 nem nagyon fontos 5 egyáltalán nem fontos A. a felelısség, ami a munkavégzéssel együtt jár a munkakör betöltéséhez szükséges B. tanulmány felkészülés idıtartama mennyi kell az embernek a családja C. eltartásához D.... hogy vannak e gyerekei, akiket támogatnia kell... milyen jól / minıségben végzi valaki a E. munkáját.... mennyit / milyen szorgalmasan dolgozik valaki F. a munkahelyén G.... hogy a munkát nı vagy férfi végzi H.... hogy a munka megköveteli e más személyek irányítását I.... hány éve áll a vállalat alkalmazásában J. milyen a dolgozó által végzett munka eredményének értéke K. hogy veszélyes munkát végez-e 18. Az Ön bére igazságos? Nem azt kérdezzük, mennyit keres, vagy mennyit szeretne keresni - hanem, hogy hogyan érzékeli, mi igazságos, figyelembe véve az Ön képességeit és munkateljesítményét. Ha Ön jelenleg nem dolgozik, kérem, beszéljen az elızı állásáról. Az Ön bére: 1. Sokkal alacsonyabb, mint az igazságos lenne. 2. Kicsit alacsonyabb, mint az igazságos lenne. 3. Igazságos. 4. Kicsit magasabb, mint az igazságos lenne. 5. Sokkal magasabb, mint az igazságos lenne. 6. Soha nem voltam alkalmazásban. 7

8 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi öt ábra különbözı társadalmi típusokat ábrázol. Melyik diagram és hozzá csatolt leírás jellemzi legjobban Szlovákiát? Milyen a jelenlegi Szlovákia - melyik ábra jellemzi A. legjobban? Ön szerint hogyan kellene Szlovákiának kinéznie B. melyik ábrát részesítené elınyben? Ön szerint hogyan nézett ki Szlovákia C. évvel ezelıtt? 1 = A típus Szők elit a legfelsıbb szinten, kevés ember középen és sok ember a társadalom alján. 2 = B típus Piramis-szerő társadalom szők elittel a legfelül, több emberrel középen és a többséggel a társadalom alján. 3 = C típus Piramis-szerő rétegzıdés, de nagyon kisszámú emberrel a legalsóbb szinten. 4 = D típus Olyan társadalom, amelyben az emberek többsége középen helyezkedik el. 5 = E típus Sok ember a legfelsıbb szint közelében, és csak kevés ember a társadalom legalján. 20. Hol volt alkalmazásban az Ön apja, amikor Ön 15 éves volt? Ha az Ön apjának abban az idıben nem volt fizetett állása, tüntesse fel az elızı munkahelyét. 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Milyen munkát végzett az Ön apja, amikor Ön 15 éves volt, mi volt a fıállása? Írja le munkakörét minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). Ha az Ön apja abban az idıben nem dolgozott, kérem, tüntesse fel az elızı állását. A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) 8

9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Mikor Ön 15 éves volt az Ön édesanyja a háztartáson kívül dolgozott? Ha az Ön édesanyja nem volt állásban, amikor Ön 15 éves volt, állásban volt azt megelızıen? Ha azt megelızıen állásban volt, mikor szőnt meg dolgozni? 1. Igen, édesanyám alkalmazásban volt, amikor 15 éves voltam. 2. Nem, édesanyám: soha nem volt alkalmazásban 3. Nem, édesanyám azelıtt szőnt meg dolgozni, mielıtt férjhez ment 4. Nem, édesanyám azután szőnt meg dolgozni, miután férjhez ment, de még az elsı gyermeke születése elıtt 5. Nem, édesanyám azután szőnt meg dolgozni, miután megszületett az elsı gyermeke Hol volt alkalmazásban az Ön édesanyja, amikor Ön 15 éves volt? Ha az Ön édesanyjának abban az idıben nem volt fizetett állása, kérem, tüntesse fel az elızı munkahelyét. 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Édesanyám soha nem volt alkalmazásban / mindig háztartásbeli volt Milyen munkát végzett az Ön édesanyja, amikor Ön 15 éves volt, mi volt a fıállása? Írja le munkakörét minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). Ha az Ön édesanyja abban az idıben nem dolgozott, kérem, tüntesse fel az elızı állását. A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) 25. Mennyi könyv volt körülbelül az Önök háztartásában, amikor Ön 15 éves volt? 1. Egy sem 2. 1 vagy 2 3. Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül Körülbelül és több 9 9

10 26. Mi volt az Ön elsı munkahely miután befejezte a hivatásra való felkészülést? 1. Magáncég alkalmazottja vállalaté vagy kereskedelmi cégé 2. Állami, közszférában - állami vállalat, szövetkezet, állami alkalmazott, helyi önkormányzat 3. Önálló vállalkozó, egyéni vállalkozó vagy szabadfoglalkozású 4. Egyéb (kérem, tüntesse fel): Soha nem volt fizetett állásom Milyen munkát végzett Ön az elsı munkahelyén? Kérem, írja le minél részletesebben, legalább két szóval (ne használjon rövidítéseket). A MUNKAHELY MEGNEVEZÉSE: SZAKTERÜLET: MUNKAKÖR (írja le, mit csinált):.. 99 Nem tudja (spontán módon) PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az emberek többségét általában valamelyik társadalmi osztályba sorolják. Mondja el, Ön melyik társadalmi osztályba sorolná önmagát? 1. Alacsonyabb osztály 2. Munkásosztály 3. Alsóbb középosztály 4. Középosztály 5. Felsıbb középosztály 6. Felsıbb osztály PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ha a választási lehetıségek közül kivennénk a munkásosztályt, melyik társadalmi osztályba sorolná magát akkor? 1. Alacsonyabb osztály 2. Alsóbb középosztály 3. Középosztály 4. Felsıbb középosztály 5. Felsıbb osztály PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Vannak jó ismerısei vagy barátai más társadalmi osztályból, mint amelybe Ön sorolja magát? Jó ismerıseim és barátaim csak az én osztályomból vannak 2. más, felsıbb osztályokból is vannak 3. más, alsóbb osztályokból is vannak 4. alsóbb és felsıbb osztályokból is vannak 5. nincsenek jó ismerıseim, barátaim 10

11 Az alábbi kérdések az Ön és az Ön legközelebbi, Önnel egy háztartásban élı hozzátartozóinak vagyonával kapcsolatosak. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen pénzösszeghez jutna, ha eladná azt a házat vagy lakást, amelyben Ön a családjával él, és egyúttal visszafizetné a jelzáloghitelt vagy kölcsönöket, amelyekkel meg van terhelve? Kérem, próbálja meg megbecsülni. 1. Csak adósságok maradnának 2. Nem birtokolok / birtokolunk lakást / házat ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) 12. több mint (több mint cca. SKK) 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen pénzösszeghez jutna, ha Ön és az Ön legközelebbi hozzátartozói készpénzre váltanák az összes megtakarításukat, részvényüket és értékpapírjaikat, amelyek a tulajdonukat képezik, és egyúttal visszafizetné az összes adóságát (kivéve a jelzáloghitelt, lakáskölcsönt)? Kérem, próbálja meg megbecsülni. 1. csak adósságokat 2. semmit ( SKK cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) ( cca. SKK) 12. több mint (több mint cca. SKK) Mennyire fontos ahhoz, amit most Ön jelenleg csinál, az a tudás és készségek, amelyeket Ön az képzése folyamán szerzett (iskolában vagy tanulással)? 1. Alapvetı 2. Nagyon fontos 3. Fontos 4. Nem nagyon fontos 5. Egyáltalán nem fontos PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Miért élnek nálunk egyes emberek szegénységben? Négy lehetséges okot tüntetünk fel. Válassza ki azt az egyet, amelyiket Ön a legfontosabbnak tartja. 1. Mert nincsen szerencséjük 2. Mert lusták és nincs erıs akaratuk 3. Mert a mi társadalmunkban igazságtalanság van 4. Ez a modern világ fejlıdésének szükséges része 5. A felsorolt okok közül egyik sem. 11

12 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Próbálja meg megmondani, hogyan jön ki a jelenlegi jövedelmébıl. Felolvasok Önnek hat lehetıséget, és Ön válasszon ki egyet, amelyik a legjobban jellemzi az Ön háztartásának jövedelmi helyzetét. 1. A jövedelem mindenre elég, amire szükségünk van 2. A jövedelem mindenre elég, de takarékosan gazdálkodunk 3. Nagyon kell takarékoskodnunk, hogy meg tudjuk venni a drágább dolgokat 4. Csak a legolcsóbb dolgok megvásárlására van elég pénzünk 5. A pénz csak a legolcsóbb élelmiszerekre elég 6. A legolcsóbb élelmiszerek megvásárlására sincsen elég pénzünk PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben elégedett Ön az alábbi tényekkel az Ön életében? 1 teljesen elégedett 2 viszonylag elégedett 3 nem is elégedett, de nem is elégedetlen 4 viszonylag elégedetlen 5 teljesen elégedetlen 7 nem érint A.... végzettsége B.... jelenlegi állása C.... jelenlegi életszínvonala D.... lakáskörülményei E.... családi élete F.... egészségi állapota G.... társadalmi élete (emberekkel való találkozás stb.) H.... egészében véve az élettel 37. Meg tudná becsülni, hogy az Ön szomszédságában élı emberek közül mennyinek van ugyanolyan vagy hasonló életszínvonala mint az Ön háztartásának? 1. Majdnem mindnek 2. Körülbelül a felüknek, több mint a felüknek 3. Kevesebb mint a felüknek, körülbelül az egy harmaduknak 4. Nagyon kevésnek, csak néhánynak 5. Senkinek 12

13 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Ezen a listán különbözı csoportok szerepelnek. Ki tudna választani közülük olyanokat, akiket nem szeretne szomszédjául? 1 megjelölt 2 nem jelölt meg 99 nem tud választani (spontán módon) A Muszlimok 1 2 B. Kábítószerfüggı emberek 1 2 C. Homoszexuálisok 1 2 D. Romák 1 2 E. Ukránok 1 2 F. Jehova tanúi 1 2 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Jelenleg sok szó esik a gazdasági válságról. Eddig a gazdasági válság valamilyen módon hatással volt Önre vagy az Ön háztartására? egyáltalán nem gyökeresen változtatta meg megváltoztatta 77 nem érint 9 nem tud választani (spontán módon) A. a munkahelyen B. a vállalkozásban C. a háztartás jövedelmeiben D. a háztartás kiadásaiban E. az én terveimet/a mi terveinket

14 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Mit tesz jelenleg annak érdekében, hogy egy magasabb életszínvonalat érjen el? MOŽNOSŤ VIACERÝCH ODPOVEDÍ! 1 megjelölt 2 nem jelölt meg 99 nem tud választani (spontán módon) 00 nem válaszolt 1 2 A Takarékoskodok, a megtakarított pénzt befektetem 1 2 B. Szorgalmasan dogozom 1 2 C. Mővelıdöm, új dolgokat tanulok 1 2 D. Hasznos ismeretségeket, kapcsolatokat keresek és építek ki 1 2 E. Vállalkozok és bıvítem a vállalkozásomat 1 2 F. Idegen nyelvet tanulok 1 2 G. Új dolgokat vagy eljárásokat találok ki és javaslok 1 2 H. Külföldön dolgozok/ keresek munkát 1 2 I. Egyéb válasz (kérem, tüntesse fel) 1 2 J. Egyik sem a felsoroltak közül, nem érint engem Ha összehasonlítja az Ön háztartásának jelenlegi színvonalát azzal a háztartással, amelyben évvel ezelıtt élt, azt mondaná rá, hogy: 1. Sokkal alacsonyabb 2. Valamivel alacsonyabb 3. Körülbelül ugyanolyan 4. Valamivel magasabb 5. Sokkal magasabb 6. Nem tudom, még gyerek voltam PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, Melyik problémát tartja Ön Szlovákiában jelenleg a legfontosabbnak? 1. Egészségügyi ellátás 2. Oktatás 3. Bőnözés 4. Környezetvédelem 5. Bevándorlás 6. Gazdaság 7. Terrorizmus 8. Szegénység 9. A felsoroltak közül egyet sem 9 14

15 PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 42, Az alábbi problémák közül melyiket tartja Ön a második legfontosabbnak? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. Egészségügyi ellátás 2. Oktatás 3. Bőnözés 4. Környezetvédelem 5. Bevándorlás 6. Gazdaság 7. Terrorizmus 8. Szegénység 9. A felsoroltak közül egyet sem 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, Az alábbi listán jelölje meg azt a kérdést, amelyrıl azt gondolja, hogy Szlovákia elsırendő problémája kellene, hogy legyen - a legfontosabb, amit Szlovákiának meg kellene oldania. IBA JEDNA ODPOVEĎ! Szlovákiának Rendet kellene tartania az államban. 2. Több beleszólási lehetıséget kellene adnia az embereknek a kormány fontos döntéseibe. 3. Harcolnia kellene az árak emelése ellen. 4. Meg kellene védenie a szólásszabadságot. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 44, Mi kellene, hogy a második legfontosabb kérdés legyen Szlovákia számára, amelyre koncentrálnia kellene? IBA JEDNA ODPOVEĎ! Szlovákiának Rendet kellene tartania az államban. 2. Több beleszólási lehetıséget kellene adnia az embereknek a kormány fontos döntéseibe. 3. Harcolnia kellene az árak emelése ellen. 4. Meg kellene védenie a szólásszabadságot. PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy általában az emberek többségének hinni lehet, de másokkal szemben nagyon óvatosnak kell lenni? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy a másokkal szembenióvatosság sohasem elégséges, és az 5 azt jelenti, hogy az emberek többségében meg lehet bízni Másokkal soha Az emberek többségében nem lehet elég óvatos az ember meg lehet bízni PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja e Ön, hogy az emberek többsége megpróbálná kihasználni Önt, ha lehetısége lenne rá, vagy tisztességesek próbálnának lenni Önnel? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy az emberek többsége kihasználná Önt, és az 5 azt jelenti, hogy az emberek többsége tisztességes próbálna lenni Önnel Az emberek többsége Az emberek többsége megpróbálna kihasználni engem megpróbálna tisztességes velem lenni 15

16 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állításokkal? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A kormány tagjainak többnyire hinni lehet, hogy A. helyesen cselekednek. A politikusok többsége csak azért van a politikában, B. hogy minél nagyobb személyes haszonra tegyen szert ebbıl PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Általában milyen mértékben foglalkoztatják Önt a környezetvédelem kérdései? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy egyáltalán nem foglalkoztatják, és az 5 azt jelenti, hogy nagyon foglalkoztatják a környezetvédelmi problémák Egyáltalán nem foglalkoztat Nagyon foglalkoztat PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, Az alábbi listán a környezetvédelem különbözı problémáit soroltuk fel. Melyik problémáról gondolja Ön úgy, hogy egész Szlovákia számára a legégetıbb? Egyáltalán szerepel-e az alábbi listán? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. Légszennyezés 2. Vegyszerek és növényvédıszerek 3. Vízhiány 4. Vízszennyezés 5. Radioaktív hulladék 6. A háztartási hulladék megsemmisítése 7. Klímaváltozás 8. Genetikailag módosított élelmiszerek 9. A természetes források kimerülése 10. A felsoroltak közül egy sem 9 PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 50, Melyik probléma az, ha egyáltalán van olyan, amelyik a leginkább érinti Önt és a családját? 1. Légszennyezés 2. Vegyszerek és növényvédıszerek 3. Vízhiány 4. Vízszennyezés 5. Radioaktív hulladék 6. A háztartási hulladék megsemmisítése 7. Klímaváltozás 8. Genetikailag módosított élelmiszerek 9. A természetes források kimerülése 10. A felsoroltak közül egy sem 9 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben gondolja Ön, hogy ismeri az ilyen környezetvédelmi problémák okait? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy az okokat egyáltalán nem ismeri, és az 5 azt jelenti, hogy sokat tud róluk Egyáltalán nem tudok róluk Sokat tudok róluk 16

17 53. Milyen mértékben gondolja Ön, hogy ismeri az ilyen környezetvédelmi problémák megoldásait? CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG, ahol az 1 azt jelenti, hogy a megoldásokat egyáltalán nem ismeri, és az 5 azt jelenti, hogy sokat tud róluk Egyáltalán nem tudok róluk Sokat tudok róluk PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. Túlságosan rábízzuk magunkat a tudományra, és kevéssé hagyatkozunk az érzelmekre és a vallásos hitre A modern tudomány egészében véve több kárt okoz, mint hasznot hoz A modern tudomány megoldja a környezeti problémákat anélkül, hogy alapvetıen meg kellene változtatnunk az életvitelünket PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet Túl sokat foglalkozunk a környezet jövıjével, és A. keveset a jelenlegi árakkal és munkahelyekkel. A modern élet csaknem minden egyes területe B. károsítja a környezetet Az emberek túlságosan aggódnak azon, hogy az C. emberiség fejlıdése károsítja a környezetet. PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 54, 55, Minden egyes alábbi állításnál jelölje meg, milyen mértékben ért vagy nem ért vele egyet. 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet Ha Szlovákiában meg akarjuk védeni a környezetet, A. gazdasági növekedésre van szükségünk. A gazdasági növekedés mindig károsítja a B. környezetet. Földünk nem tud tovább megbirkózni a jelenlegi C. tempójú népességnövekedéssel. 17

18 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 57 / 58 / Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó magasabb árakat fizetni a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó 58. Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó lényegesen magasabb adókat fizetni a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó 59. Milyen mértékben lenne, vagy nem lenne hajlandó elfogadni korlátozásokat az Ön életszínvonalában a környezet megvédésének érdekében? 1. Nagyon hajlandó 2. Inkább hajlandó 3. Sem hajlandó, sem nem hajlandó 4. Inkább nem hajlandó 5. Nagyon nem hajlandó PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Milyen mértékben ért vagy nem ért Ön egyet az alábbi állítások mindegyikével? 1 teljesen egyetértek 2 inkább egyetértek 3 nem is értek vele egyet, de nem is cáfolom 4 inkább nem értek egyet 5 egyáltalán nem értek egyet A. B. C. D. E. F. G. Az olyan embereknek, mint én, túlságosan nehéz valami többet tenni a környezetért. Minden tılem telhetıt elkövetek a környezet védelméért, még ha az több pénzbe vagy idıbe kerül is. Az életben fontosabb dolgok vannak, mint a környezetvédelem. Nincs értelme, hogy én/ és valamit tegyek a környezetért, ha mások nem teszik ugyanezt. Sok állítás a környezetvédelemmel kapcsolatban el van túlozva. Nem tudom megítélni, hogy az én életvitelem árt vagy használ a környezetnek. A környezeti problémák közvetlenül befolyásolják a mindennapi életemet. 18

19 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a levegı autók általi szennyezése 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a levegı ipar általi szennyezése 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a növényvédı szerek és vegyszerek alkalmazása a mezıgazdaságban 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a szlovák folyók, tavak és patakok szennyezése Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy a klímaváltozás által okozott hımérsékletnövekedés 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy egyes növények genetikai módosítása 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Úgy gondolja-e Ön, hogy az atomerımővek 1. Rendkívül káros a környezetre 4. Csak kevéssé káros 2. Nagyon káros 5. Egyáltalán nem káros a környezetre 3. Részben káros PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi állítások közül melyik felel meg legjobban az Ön nézeteinek? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A kormánynak hagynia kellene, hogy az emberek maguk döntsék el, hogyan fogják védeni a környezetüket, még akkor is, ha hibákat követnek el. Vagy 2. A kormánynak törvényeket kellene keresztülvinnie, amelyek rákényszerítik az embereket, hogy védjék a környezetet, még akkor is, ha ezzel korlátozza annak lehetıségét, hogy önállóan döntsenek. 19

20 PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK Az alábbi állítások közül melyik felel meg jobban az Ön nézeteinek? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A kormánynak hagynia kellene, hogy a vállalatok maguk döntsék el, hogyan fogják védeni a környezetet, még akkor is, ha hibákat követnek el. Vagy 2. A kormánynak törvényeket kellene keresztülvinnie, amelyek rákényszerítik a vállalatokat, hogy védjék a környezetet, még akkor is, ha ezzel korlátozza annak lehetıségét, hogy önállóan döntsenek. 70. Egyes országok többet tesznek a környezet védelme érdekében a Földön, mint más országok. Úgy gondolja Ön, hogy amit Szlovákia ezért tesz az... 1 Több mint elég 2 Éppen elég 3 Túl kevés 71. Az alábbi intézkedések közül melyik vezetne ahhoz, hogy a vállalatok törıdjenek a környezet védelmével? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A környezetet károsító vállalatokra kirótt magas bírságok 2. A környezetet védı vállalatoknak tett adókedvezmények 3. A környezetvédelem elınyeirıl szóló több információ és oktatás a vállalatok számára 72. Az alábbi intézkedések közül melyik vezetne ahhoz, hogy az emberek és családjaik Szlovákiában törıdjenek a környezet védelmével? IBA JEDNA ODPOVEĎ! 1. A környezetet károsító személyekre kirótt magas bírságok 2. A környezetet védı személyeknek tett adókedvezmények 3. A környezetvédelem elınyeirıl szóló több információ és oktatás az emberek számára PREDLOŽTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, Az alábbi energiaforrások közül Szlovákiának melyiket kellene elınyben részesítenie, hogy fedezze jövıbeli igényeit? KÉREM, CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG! 1. Szén, kıolaj vagy földgáz 2. Atomenergia 3. Nap-, szél- vagy vízenergia 4. Mezıgazdasági növényekbıl gyártott üzemanyagok 5. Egyik sem PONECHAJTE POMOCNÝ LÍSTOK 73, Az alábbi energiaforrások közül Szlovákiának melyiket kellene elkerülnie jövıbeli igényeinek kielégítésekor? KÉREM, CSAK EGY LEHETİSÉGET JELÖLJÖN MEG! 1. A szenet, kıolajat és földgázt 2. Az atomenergiát 3. A nap-, szél- vagy vízenergiát 4. A mezıgazdasági növényekbıl gyártott üzemanyagokat 5. Egyiket sem 20

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV

MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV MAGYAR NYELVŰ KÉRDŐÍV VÁLASZLAPFÜZET (6. HULLÁM) 1.0 VERZIÓ 2012.10.30. Kérdés(ek): A1, A2 KÁRTYA 1 Semennyit Kevesebb, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél

Részletesebben

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008

ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 ISSP nemzetközi kutatás Szlovákiában 2008 Jó napot.... vagyok, és mint a FOCUS kutatási iroda kérdezıbiztosa dolgozom, amely piac és közvélemény kutatásal foglalkozik. A Szlovák Tudományos Akadémia Szociológiai

Részletesebben

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október

VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ. 2002 október VÁLASZLAPOK AZ EUTE-ESS PRÓBAKÉRDŐÍVHEZ 2002 október EUTE kérdőív 2 TÁRKI Rt. 1. VÁLASZLAP semennyit kevesebbet, mint fél órát maximum 1 órát maximum 1 és fél órát maximum 2 órát maximum 2 és fél órát

Részletesebben

ESS KÁRTYAFÜZET 2010

ESS KÁRTYAFÜZET 2010 ESS KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP Milyen gyakran

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények

GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 2012 (DPR_hallgmotiv_2012) Válaszadók száma = 111. Felmérés eredmények GDF felmérések Hallgatói motivációs vizsgálat 0 (DPR_hallgmotiv_0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb

Részletesebben

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 2013 () Válaszadók száma = 94. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések Diplomás Pályakövetés 0 () Válaszadók száma = 9 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 5 5% Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag

Részletesebben

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV

EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV sorszám EUTE 2002 - ESS ÖNKITÖLTŐS KÉRDŐÍV A válaszadás önkéntes! Tisztelt Asszonyom! Tisztelt Uram! Kérjük, válaszolja meg ezeket a kérdéseket is. Munkatársunk megvárja, amig Ön befejezi a válaszadást.

Részletesebben

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2014_hm (Hallgatói mot. 2014) Válaszadók száma = 112. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR0_hm (Hallgatói mot. 0) Válaszadók száma = Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 5% 0% 50% 0% 5% Jobb pólus n=mennyiség

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÉRDŐÍV 2010 1 Kérdés száma Alap A1 A10 Témák Média, szociális biztonság Alap B1 B40 Politika, beleértve a politika iránti érdeklődést, hatásosságot, bizalmat, választási vagy

Részletesebben

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye *

Fónai Mihály Filepné Nagy Éva EGY MEGYEI ROMAKUTATÁS FÕBB EREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Bereg megye * Szociológiai Szemle 2002/3. 91 115. FónaiMihály FilepnéNagyÉva EGYMEGYEIROMAKUTATÁSFÕBBEREDMÉNYEI Szabolcs-Szatmár-Beregmegye * Akutatáscéljaéskörülményei Atanulmánybanbemutatottkutatásra1999 2000-benkerültsoraSzabolcs-Szatmár-

Részletesebben

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez

3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez 3. számú melléklet a 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelethez Kérelem a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi

Részletesebben

Családok helyzete 2007

Családok helyzete 2007 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 1 5 6 Családok helyzete 2007 02 2 SORSZÁM 1 2 3 4 BLOKKSZÁM 0 2 5 6 A HÁZTARTÁSFİ KIVÁLASZTÁSA: A háztartásfı a legidısebb 18-62 év közötti (1987-1943 között született) férfi.

Részletesebben

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk!

Faxon, e-mailen pályázati anyagot nem fogadunk! Fıvárosi Önkormányzat CIGÁNY HÁZ ROMANO KHER, 1151 Budapest Énekes u. 10./b. tel./fax: 1-306-6812, 70-322-3583 Honlap: www.romanokher.hu e-mail: romano.osztkozpont@t-online.hu A bekeretezett részt az Cigány

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire

ZA5949. International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire ZA5949 International Social Survey Programme 2012 (Hungary) Country Questionnaire s o r s z á m ÖSSZESEN HÁNY FİS A HÁZTARTÁS? fıs A KÉRDEZETT SZÜLETÉSI ÉVE: 1 9 A KÉRDEZETT NEME: 1 2 A KÉRDEZETT DOLGOZIK-E?

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK FŐKÉRDŐÍV ESS3 2006 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem Kevesebb, mint ½ órát ½ óra és 1 óra között Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát Több,

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez VÁLASZLAP-FÜZET az Életünk fordulópontjai panelfelvétel 3. hullámának kérdőívéhez 2 1. VÁLASZLAP Elégedettség 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nem elégedett 3 4 2. VÁLASZLAP Gyermeknevelési

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám)

VÁLASZLAP-FÜZET. az Életünk fordulópontjai kérdőívhez (2. hullám) NKI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL NÉPESSÉGTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZET 1149 BUDAPEST, ANGOL UTCA 77. TELEFON: (36-1) 251-0288, (36-1) 384-3167 FAX: (36-1) 383-3111 E-MAIL: KSHNKI@MAILOP.KSH.HU VÁLASZLAP-FÜZET

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA KÁRTYAFÜZET 2010 1. KÁRTYALAP Semennyit Kevesebbet, mint fél órát Maximum 1 órát Maximum 1 és fél órát Maximum 2 órát Maximum 2 és fél órát Maximum 3 órát 3 óránál többet 2. KÁRTYALAP

Részletesebben

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására KÉRELEM Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Alulírott kérem, hogy gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT

Részletesebben

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_FOK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 8. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_FOK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 8 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 50% 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku

FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku FOCUS, november 2008 DOTAZNÍK: Občianstvo a participácia na Slovensku 1. Társadalmunk komoly változásokon megy keresztül. Némely problémák, amelyekkel az állampolgárok a mindennapi életben találkoznak

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt.

GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. GDF felmérések DPR2015_hm(Hallgatói mot.2015) () Válaszadók száma = 177 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Kérdésszöveg Bal pólus 25% 0% 50% 0% 25% Jobb pólus

Részletesebben

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok

KÉRELEM. Kérem, hogy részemre: - átmeneti segélyt - temetési segélyt. megállapítani szíveskedjenek. Indokaim: I. Személyi adatok KÉRELEM I. Személyi adatok 1. A kérelmezı személyre vonatkozó személyi adatok: Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, év, hó, nap: - - Lakóhely: Tartózkodási hely: Társadalombiztosítási Azonosító

Részletesebben

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL

FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL Hargita Megye Tanácsa RO-530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5. szám Tel.: +4-0266-207700, Fax: +4-0266-207703, info@hargitamegye, www.hargitamegye.ro FELMÉRÉS A ROMÁN NYELV OKTATÁSÁRÓL A román nyelv és

Részletesebben

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005

CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 2005 Sorszám:... TELEPÜLÉS A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! CSALÁDOK HELYZETE K É R D İ Í V 25 (25549) 5 6 7 8 Település:... MEGYE 9 1 Mintakód: 1 2 3 4 5 6 TELEPNAG 11 TELEP3 12 KÉRDEZİ KÓDJA KÉRDEZTE:... 13 14 15 16

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_vegzett_hallg._2009. Válaszadók száma = 5. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_vegzett_hallg._2009 Válaszadók száma = 5 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Skála 1 0% 2 3 0% 4 Hisztogram 5 Jobb pólus

Részletesebben

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA

KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA KÉRDŐÍV ELSŐ ÉVES SZOCIÁLIS MUNKÁS HALLGATÓK SZÁMÁRA Ennek a kérdőívnek a segítségével a romániai magyar szociális munka szakmában lévő első éves hallgatók pályaválasztás előtti motivációs kükönbségeit

Részletesebben

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól

Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Közvélemény a TEGA szolgáltatásairól Szocio-Demográfia A minta felépítése a következő specifikációk szerint: Vidék/ város Nem Születési év Végzettség Egy háztartáson belüli lakosok száma Lakás típusa Foglalkozás

Részletesebben

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ

A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ A SZABAD BEVÁNDORLÁS ÉS AZ ERİSZAKOS INTEGRÁCIÓ I A szabad bevándorlást támogató klasszikus érv így hangzik: Ha minden más változatlan, a vállalkozások oda mennek, ahol olcsó a munkaerı, a munkavállalók

Részletesebben

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY KÖZIGAZGATÁS KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember

VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember VERSENY LAKOSSÁG KÉRDİÍV 2010. szeptember Jó napot kívánok. A MASMI Hungary munkatársa,. vagyok. A piaci szabályozással kapcsolatban szeretnék néhány kérdést feltenni Önnek. Körülbelül 10 percre venném

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT

A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT A MAGYARORSZÁGI TÁVOKTATÁSI TAPASZTALATOK FELMÉRÉSÉRE SZOLGÁLÓ KÉRDİÍVEK KIÉRTÉKELÉSE BME IDEGENNYELVI KÖZPONT 1. Bevezetés A LLP-LdV-TOI-28-HU-7 projekt keretében képzési szükségletelemzı felmérést végeztünk.

Részletesebben

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/

Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Az óvodai és iskolai étkezés, napközi /tények és vélemények/ Budapest, 2006. június Bevezetés A Gyermekszegénység Elleni Nemzeti Program Iroda 2006. márciusában megbízást adott a Szonda Ipsos Média,- Vélemény-

Részletesebben

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2)

Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) Kommunikációs Főigazgatóság KÖZVÉLEMÉNY-FIGYELŐ OSZTÁLY Brüsszel, 2013. február 14. Parlaméter Európai Parlament Eurobarométer (EB/EP 78.2) A FOGLALKOZÁSI KATEGÓRÁKRA ÖSSZPONTOSÍTVA Ez a foglalkozási kategóriák

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 64. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat Szekszárd Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciójára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

10. 10. Vallás, felekezet

10. 10. Vallás, felekezet 10. 10. Vallás, felekezet Központi Statisztikai Hivatal 2011. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 10. Vallás, felekezet Budapest, 2014 Központi Statisztikai Hivatal, 2014 ISBN 978-963-235-347-0ö ISBN 978-963-235-356-5 Készült

Részletesebben

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására

K É R E L E M rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítására Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyámhivatala 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. Tel: 311-630, Tel/fax: 319-051 Iktatóbélyegzı helye: Érkezett: Ügyfélfogadási idı: Hétfı: 8,00

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Kérdıív képviselık számára

Kérdıív képviselık számára Kérdıív képviselık számára Politikai részvétel és képviselet" c. társadalomtudományi kutatási program (HU 0089 EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében) Magyar Választáskutatási Program 2003-2011

Részletesebben

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6

kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! sorszám 1 főcím 2 pótcím 2000. 03... nap... óra... perctől HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 1 főcím 2 pótcím sorszám HA PÓTCÍMEN KÉRDEZEL, A KULCS SZÁMA: 1 2 3 4 5 6 kérdőív 2000/3 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat

Részletesebben

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 8630 Balatonboglár, Erzsébet u. 11. : (205) 555-5544 Sorszám:8. Ügyiratszám: 1-3/2012. E LİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2012.

Részletesebben

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1

LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN. információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010 2011/1 LOVASKOCSIVAL AZ INFORMÁCIÓS SZUPERSZTRÁDÁN Magyar egyetemi honlapok információtartalma 2006-2010

Részletesebben

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület:

OMNIBUSZ 99/5. A válaszadás önkéntes! sorszám. 1 fõcím. 2 pótcím. 1999...hónap... nap... óra... perctõl. Település neve:... Budapesten kerület: sorszám 1 fõcím 2 pótcím OMNIBUSZ 99/5 A válaszadás önkéntes! Település neve:... Budapesten kerület: Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban

Részletesebben

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK

MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK MUNKAERŐ-PIACIÉS MIGRÁCIÓSVÁLTOZÁSOK A SZLOVÁK-MAGYAR HATÁR MENTI RÉGIÓ MAGYAROLDALÁN(2007ÉS2014 KÖZÖTT) LIII. KÖZGAZDÁSZ VÁNDORGYŰLÉS MISKOLC, 2015. SZEPTEMBER 4. A szlovák-magyar határmenti migráció/slovensko-maďarská

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK

PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK PÁLYÁZAT: SZOCIÁLIS ÉS TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ A 2015-ÖS ÉVBEN ÁLLAMVIZSGÁZÓ HALLGATÓK SZÁMÁRA 2014 2015-ÖS TANÉV Pályázati űrlap Kérjük, olvashatóan, nyomtatott nagy betűkkel töltse ki! 1. Személyes adatok:

Részletesebben

Támogatási táblázat 2006

Támogatási táblázat 2006 Támogatási táblázat 2006 Minimálbér: 2006. január 1-tıl: a kötelezı legkisebb munkabér (minimálbér) havi összege bruttó: 62 500 Ft/fı/hó, minimális órabér 360 Ft/fı/óra 2006. július 1-tıl 2006. december

Részletesebben

című kutatási projekt

című kutatási projekt Az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos jogtudatosság növekedésének mértéke fókuszban a nők, a romák, a fogyatékos és az LMBT emberek című kutatási projekt TÁMOP -5.5.5/08/1-2008-0001 LMBT ALMINTA KÉRDŐÍV A

Részletesebben

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei

Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei Szelekciós problémák a szakképzésben és ennek következményei MTA KEB és Tárki-Tudok közös mőhelykonferencia Idıpont: 2011. március 3. Helyszín: MTA Tanulói összetétel Szövegértés kompetenciamérés 2008

Részletesebben

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK

BEVEZETİ I. ELVI ALAPOK BEVEZETİ A szociális szolgáltatástervezési koncepció elkészítését nem csupán törvényi szabályozás írja elı, hanem a mindinkább elıtérbe kerülı szükséglet-feltáró és azt követı tervezési folyamatok. A korábbi

Részletesebben

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27.

Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése 2009. március 27. Marczaliné Németh Erika /intézményvezetı, Koppány-völgyi Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat/ elıadása: Kistérségi Gyermekvédelmi Tanácskozás Kapoly gyermekvédelmi tájékoztatók összegzı értékelése

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25%

Szakirányú továbbképzésen végzettek. Válaszadók száma = 49. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 50% 25% Szakirányú továbbképzésen végzettek Válaszadók száma = 9 Sipos Norbert, Szakirányú továbbképzésen végzettek Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg

Részletesebben

Q. 2. Mennyire közeli az Ön viszonya...? Kérem, jelölje be minden egyes sorban. Második legfontosabb

Q. 2. Mennyire közeli az Ön viszonya...? Kérem, jelölje be minden egyes sorban. Második legfontosabb Q. 1. Mindannyian különböz emberi csoportokba tartozunk. Mikor Önmagunkat ítéljük meg hovatartozás szempontjából, egyes csoportok fontosabbnak tnnek számunkra, mint mások. Ha általánosságban el kellene

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról

A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról sorszám A háztartásban lakó 18 éves és idősebb személyek száma: Ebből a férfiak száma: fő fő A lakosság ismeretei és véleménye a Versenyhivatal munkájáról OMNIBUSZ 2003/08 A válaszadás önkéntes! Kijelentem,

Részletesebben

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG!

TÁMOP 4.1.3. CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! TÁMOP 4.1.3 II. HALLGATÓI MOTIVÁCIÓS KÉRDŐÍVMODUL CSAK AZOKTÓL, AKIK AZ I.1/a. KÉRDÉSRE AZ 1 VAGY 2 VÁLASZT JELÖLTÉK MEG! A most következő kérdések az Ön felsőfokú tanulmányaival lesznek kapcsolatosak.

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE

KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE DEROGÁCIÓS VIZI KÖZMŐ PROJEKTEK ELİKÉSZÍTÉSE CÍMŐ KONTSRUKCIÓHOZ KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS ÉRTÉKELÉSE ELİSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG SZENNYVÍZELVEZETÉSE ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSA A projekt azonosító száma: KEOP-../-- A

Részletesebben

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai)

KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ. A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) KERET Konferencia 2012. december 10. Európai Ifjúsági Központ A segélyvonal: tények és következtetések (a segélyvonal munkatársai) Az adatokról A számok nem reprezentatívak, és nem is teljesek (nem mindenről

Részletesebben

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013.

Fogyasztói Fizetési Felmérés 2013. Fogyasztói Fizetési Felmérés 13. A felmérés hátteréről Külső felmérés a lakosság körében 10 000 válaszadó Adatgyűjtés: 13. május-június között, az adott ország anyanyelvén 21 országban (azokban az országokban,

Részletesebben

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota:

Házastársa, élettársa: Név: Születési név: Szül.helye: Szül.ideje: Anyja neve: Állampolgársága: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Családi állapota: Szank Község Jegyzıjének Kérelem Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításához Alulírott kérem, hogy gyermeke(i)m részére/részemre (A megfelelı aláhúzandó!) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 19/2006. ( VIII.23. ) rendelete az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben fizetendő térítési és tandíj megállapításának szabályairól

Részletesebben

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50%

DPR_NK_2013 MSC KREH. Válaszadók száma = 7. Felmérés eredmények. Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián 25% 50% DPR_NK_0 MSC KREH Válaszadók száma = 7 Felmérés eredmények Jelmagyarázat Válaszok relatív gyakorisága Átl. elt. Átlag Medián Kérdésszöveg Bal pólus Jobb pólus n=mennyiség átl.=átlag md=medián elt.=átl.

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl

Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzata Képviselı-testületének 37/2009.(XII.31.) rendelete a szentesi önkormányzati intézmények munkaerı-gazdálkodási rendszerérıl Szentes Város Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI

A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI MSZMP KB TÁRSADALOMTUDOMÁNYI INTÉZET MSZMP POLITIKAI FŐISKOLA SZOCIOLÓGIAI TANSZÉK A DOLGOZÓ FIATALOK TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI SZOCIALIZÁCIÓJA ÉS ÉRTÉKORIENTÁCIÓI KÉRDŐÍV A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! A kérdezés

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról

Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselıtestületének 30/2004. (VII. 1.) Önkormányzati rendelete az elsı lakáshoz jutó fiatal házasok támogatásáról Módosítva: - Kihirdetve: 2004. VII.1. 20/2005. (VIII.30.)

Részletesebben

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása

KKV KÖRKÉP 2010. október A Figyelı MKIK GVI Volksbank közös kutatása s o r s z á m Milyen telefonszámon érted el a válaszolót? / körzetszám / telefonszám Kérdezés kezdete: 2010.... hó... nap... óra... perc A kérdezı aláírása:... igazolványszáma: KKV KÖRKÉP 2010. október

Részletesebben

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060

2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 COMMISSION EUROPÉENNE Direction générale Presse et Communication Opinion Publique 2003.3 PRESS - ICT - SIG JAI PROJEKTSZÁM: 31200060 BM szám: BM szám matrica helye: Kérdőív sorszáma: Kérdőív sorszám matrica

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez

VÁLASZLAP FÜZET. az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez VÁLASZLAP FÜZET az Életünk fordulópontjai Erdély kérdőívhez 1. VÁLASZLAP 10 teljesen elégedett 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 egyáltalán nincs megelégedve 2. VÁLASZLAP Mely vallási felekezethez tartozik? 1 római

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10

Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE legfontosabb társadalmi problémájának, gondjának? TOP10 Környezettudatos magatartás az Észak- Magyarországi régióban egy friss empirikus kutatás eredményei Dr. Nagy Szabolcs Intézeti tanszékvezető, egyetemi docens Miskolci Egyetem Mit tart a SAJÁT LAKÓHELYE

Részletesebben

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR

EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR EURÓPAI SZOCIÁLIS SZONDA VÁLASZLAPOK 4. KÖR 2008 Kérdések: A1, A2, A3, A4, A5, A6 VÁLASZLAP 1 Egyet sem. Kevesebb, mint ½ órát. ½ óra és 1 óra között. Több, mint 1 órát, maximum 1 és ½ órát. Több, mint

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása

EGYSÉGES SZERKEZET. a lakásvásárlás, építés és építési munkák helyi támogatása, az elsı lakáshoz jutók támogatása EGYSÉGES SZERKEZET 8. Budakeszi Város Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2011. (I. 26.) ÖR, 43/2010. (X. 26.) ÖR, 1/2007. (II. 20.) ÖR., 27/2004. (V. 6.) ÖR, 5/2003. (II. 05.) ÖR, 22/2002. (VI. 24.)

Részletesebben

Telefonos lekérdezés kérdései

Telefonos lekérdezés kérdései Telefonos lekérdezés kérdései ETR-es azonosítás alapján háttéradatok Lakhely Jelenlegi munkahelyi státusz, munkával való elégedettség Karriertervezés, munkavállalást elısegítı tényezık Az ELTE megítélése

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

kérem a megelılegezését,

kérem a megelılegezését, K É R E L E M G yermektartásdíj megelılegezése iránt Név:... Születési hely, idı:.. anyja neve: szám alatti lakos tartásra jogosult szülı elıadom: A... (Bíróság neve) az.. -n kelt számú ítélettel megállapította

Részletesebben

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért

Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Fizetésemelés 2015 Az MSZP első követelése a dolgozókért Miért? A magyarok az egyik legtöbbet dolgozó nép Európában, mégis úgy érzik, nem becsülik eléggé a munkájukat, nem kapnak annyi fizetést, amelyből

Részletesebben

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére

Kölcsönigénylés számú melléklete további Adóstársak részére K&H Bank Zrt. 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. telefon: (06 1) 328 9000 fax: (06 1) 328 9696 Budapest 1851 www.kh.hu bank@kh.hu Befogadás dátuma:. Átvette: Kölcsönigénylés iktatószáma:. Hitelazonosító:.

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT.

SOPRON BANK BURGENLAND ZRT. H-9400 Sopron Kossuth Lajos u. 19, Pf. 154 Tel.: 0036/99/513-000 Fax: 0036/99/513-038 E-mail: sopronbank@sopronbank.hu Adósz.: 12951659-1-44 Bankkapcsolat MNB 19017004-00201768 www.sopronbank.hu SOPRON

Részletesebben

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni?

LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? LOVASNÉ AVATÓ JUDIT * Mit ér a diploma, avagy érdemes-e tanulni? What is the value of a degree? This paper aims to show the advantages of taking a degree according to macrodata. A survey was made to summarize

Részletesebben

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban részesíthetı az a gyermeket nevelı, gondozó család, amely létfenntartását veszélyeztetı élethelyzetbe kerül, illetve idıszakosan

Részletesebben

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Makó Város Polgármesteri Hivatal Szociális és Gyermekvédelmi Csoport 6900 Makó, Széchenyi tér 22. KÉRELEM RENDSZERES GYERMEKVÉDELMI KEDVEZMÉNY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Bocskai István Szakképzı Iskola Hajdúszoboszló ESÉLYEGYENLİSÉGI TERV Érvényes: 2009. szeptember 01-tıl 2 A Bocskai István Szakképzı Iskola igazgatója, mint munkáltató, valamint az intézményben mőködı AOKDSZ

Részletesebben

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI))

Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) P7_TA-PROV(2012)0322 A nık munkakörülményei a szolgáltatási ágazatban Az Európai Parlament 2012. szeptember 11-i állásfoglalása a nık munkakörülményeirıl a szolgáltatási ágazatban (2012/2046(INI)) Az Európai

Részletesebben