Egy Szövetségben az Átmenet programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy Szövetségben az Átmenet programja"

Átírás

1 Mottó: Cserkészként embert és ezáltal kultúrát formálunk! Egy Szövetségben az Átmenet programja Bevezető Kedves Cserkésztestvérek! Az utóbbi időben nagyon sok helyről tapasztaltuk a magyar cserkészet, mint közös értékünk iránti jó szándékú féltést és annak az igényét, hogy jövőnket illetően konszenzus alakuljon ki közöttünk. Sokat beszélgettünk és gondolkodtunk a Szövetség közeli és távolabbi jövőjéről. Ennek kapcsán magunkat a bennünk is valódi változást létrehozni tudó Szentlélekre bíztuk. Így láttunk neki gondolatainkat és a jövőt érintő programmá formálni. Tudjuk, hogy minden társadalmi szereplő, aki társadalmi változásokat szeretne előmozdítani és emberek közösségi nevelésével foglalkozik, akkor tud eredményes lenni, ha képes a megújulásra! Igaz ez a cserkészek közösségére is. A megújulás érdekében folyamatos párbeszédre van szükség és munkák időről-időre történő értékelésére. A visszajelzések összegyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy reflektáljunk a jelenre és meglássuk, hogy mi az, amit megtettünk és mi az, amit elmulasztottunk megtenni. Az előttünk álló hónapokban szeretnénk stabilizálni az elmúlt évek eredményeit, amelyek cserkészetünk jövőjét erősítik, értékelni a 2012 óta eltelt időszakot, lezárni elnökségi munkánk egy évtizedét és Veletek közösen kitalálni, merre járjuk tovább a cserkészet útjait. Azért fogunk dolgozni, hogy letisztuljanak a magyarországi cserkészmunka keretei. Megtaláljuk a legjobb módját a cserkészcsapatokban folyó munka támogatásának, a kerületek működésének; megerősítsük testületeink működését és nagyobb átláthatóságot teremtsünk. Mindezzel a bizalom köreinek helyreállításáért, megőrzéséért szeretnénk tenni! Ahhoz, hogy sikeres és elismert szervezet lehessünk, szükségünk van arra, hogy összetartsunk. Úgy gondoljuk, ebben az időszakban nem személyes köreinket kell futnunk és egyre mélyebbre jutni saját, vélt igazságainkban, hanem egyenlő, előítélet-mentes és előremutató párbeszédet szükséges folytatnunk. Célunk, a lehető legszélesebb összefogás megteremtése és ennek mentén olyan újabb évtizedre szóló átfogó megoldás megtalálása, ami segít továbbvinni a közösen megteremtett eredményeket és egyúttal válaszol cserkészközösségünk elmúlt hónapokban tett felvetéseire. Ennek érdekében november végén, a TÁMOP-hoz kapcsolódó feladatok felelősségteljes lezárását követően rendkívüli közgyűlést hívunk össze, ahol lehetőséget kívánunk teremteni a stratégia alapdokumentumról történő vitára, valamint a tisztújításra. Közös érdekünk, hogy a TÁMOP kiemelt projektünk lezárását követően egy olyan tiszta helyzet jöjjön létre, ahol a Szövetség kényszerektől mentesen tud a jövőről dönteni. Szeretnénk, hogy cserkészmunkánk örömet jelentsen számunkra. Szeretnénk, hogy a cserkészet mindannyiunk otthona lehessen, ahol bizalommal lehetünk egymás iránt! 1

2 Vezetői munkánkra vonatkozó alapvetések: 1) Térnyitás: az új megközelítések, új szereplők bekapcsolása az MCSSZ működésébe. A bevonás kultúrájának elterjesztése. Rendszeres és rendszerezett párbeszéd, véleménycsere lehetőségének és tereinek biztosítása. Célunk, szellemi erőforrásaink koncentrálása, azok szétforgácsolása helyett. 2) Alulról jövő motivációk támogatása: Kerületek megerősítésének körüljárása és az aktív csapatok helyi kezdeményezéseinek támogatási lehetőségeinek feltérképezése. Erre vonatkozó javaslatok benyújtása az OKGY felé. Elindult fejlesztési projektek megvalósulásának segítése. (Miskolc, Kecskemét, Szombathely) 3) Szervezeti megújulás támogatása: Tehetséges és tenni akaró fiatal vezetők helyzetbe hozása minden munkaterületen. Fiatalok bevonása az MCSSZ vezetésébe. 4) Tiszta helyzetek: Irányítás, megvalósítás, ellenőrzés még határozottabb szétválasztása. Országos Tanács és FB megerősítése. A munkatársi és a választott küldötti szerep szétválasztása. Az MCSSZ működése kapcsán pénzügyek nagyobb transzparenciájának biztosítása az Országos Közgyűlés és a küldöttek irányába. 5) Megegyezés a célokban és eszközökben: Az elindult és félidőben járó stratégiai tervezési folyamat végigvitele. Széles támogatottságú, 3+3 évre szóló, az Összmagyar Cserkészstratégiára épülő alapdokumentum előkészítése és a hozzá kapcsolódó társadalmi vita lebonyolítása. Ennek eredményeképpen szülessen széles körű megállapodás a cserkészet alaptevékenységére, vállalt társadalmi feladataira és a választott eszközökre vonatkozóan. 6) Cserkészet alaptevékenységének és társadalmi vállalkozási tevékenységeinek szétválasztása: A cserkészet számára jövedelmet termelni képes vállalkozási láb kialakítása és elhelyezése az MCSSZ mellett ig megvalósítandó középtávú vállalkozásfejlesztési program létrehozása, amely választ ad arra, hogy miként gazdálkodjunk eredményesen az MCSSZ vagyonával. 7) Határon túli magyar Cserkészszövetségek helyzetbe hozása: Az MCSSZ sikeres magyarországi szerepvállalása kihat az anyaországon túlra is. Kiemelt feladatunknak tartjuk és közös felelősségünknek érezzük, hogy választ találjunk arra, hogy miként erősíthetjük, illetve javíthatjuk az eddigi együttműködéseket, hogyan terjeszthetjük azokat ki nevelési, vezetőképzési, program területekre és miként készíthetjük elő egy összmagyar cserkészszövetség létrejöttét. Hisszük, hogy csak közösen lehetünk sikeresek. Elnökségi munka keretei: Az MCSSZ országos elnökségének elsődleges feladata a cserkészcsapatok és kerületek minél szélesebb körű támogatása, segítése, hiszen a legfontosabb az őrsökben, rajokban, csapatokban folyó nevelő munka. Ennek érdekében lezárjuk a jelenleg futó TÁMOP 528 projektet és annak eredményeit megosztjuk a csapatokkal és hívunk mindenkit a közös értékelésre. A következő időszakban fontos a központban dolgozó munkatársaink (elnökség fizetett, munkatársak, önkéntesek) tagság felé való közvetlenebb kommunikációjának elősegítése, az önkéntesen dolgozó vezetők munkájának támogatása. Munkatársainktól mindenhol elkötelezettséget, felelősségvállalást, felkészültséget és teljesítményt várunk el. Minden munkavállalóra, minden munkatársra egyformán vonatkoznak cserkészetünk értékei, és az ezek szerinti együttműködést várjuk el tőlük. A tiszta viszonyok kialakítása és fenntartása érdekében előterjesztjük az OKGY-nak, hogy fogadja el azon javaslatunkat, miszerint az MCSSZ fizetett munkatársainak le kell mondaniuk csapatparancsnoki szint feletti önkéntes megbízatásaikról és nem lehetnek küldöttgyűléseinken jelen szavazati joggal. Szeretnénk, ha fizetett munkatársaink munkájukat az MCSSZ-ben dolgozó önkéntes vezetők ismernék és elismernék. A kölcsönönös együttműködésekben pedig a köszönet és megbecsülés kultúrája jelenne meg. 2

3 Előttünk álló időszakra vonatkozó feladatmegosztás: A nevelési munka irányítása az országos vezetőtiszt és munkatársai feladata. Főbb területei a csapatokban folyó munka támogatása, a nevelési hálózatok, a vezetőképzés, a szakágak, a nevelési kiadványok, az alapozó képzés, a gyerekek és fiatalok esélyteremtését támogató programok, a cserkész szakmai együttműködések és rendezvények megvalósítása, külügyi munka koordinálása. A szervezeti és gazdasági háttér biztosítása az országos ügyvezető elnök és munkatársai felelőssége. Munkájukhoz tartozik a központi titkárság, pénzügyek, a projektirodák, a Cserkészszövetséghez kapcsolódó alapítványok és vállalkozások irányítása, illetve ezekhez kapcsolódóan általában az emberi erőforrás gazdálkodás, az MCSSZ projektjeinek megvalósítása a támogatási szerződésekben vállaltaknak megfelelően. Feladatuk a technikai, informatikai háttér biztosítása, a pénzügyek átlátható kezelése, a vagyongazdálkodás, kiemelt figyelemmel az ingatlanok kezelésére és a cserkészetet népszerűsítő programok szervezése. Az összefogás erősítése és cserkészetünk sokrétű társadalmi képviseletének biztosítása az országos elnök és munkatársai feladata. Az országos elnököt munkájában az országos elnökség titkára támogatja. Az országos elnök segítői útján foglalkozik a szervezet kommunikációjával és ő a társadalmi szerepvállalás ügyeinek összefogója. A Párbeszéd rendszere: 1. Kibővített elnökség A munkaszervezés szempontjából is új szemléletmódra van szükség. Látva az MCSSZ sokrétű feladatait a jelenlegi elnökségi működés rendszerét tágítjuk. Az elnökségi munkába OVT helyettest (Tekse Balázs cst ) és ÖÜVE helyettest (Lendvay Endre cst. 1909) vonunk be. Beer Miklós püspök atya tiszteletbeli elnöki szerepben a párbeszéd létrehozását vállalta, ami a stratégiai alapdokumentum elfogadásához elengedhetetlen. Miklós atya ezen felül tanácsadóként segíti munkánkat. Az elnökségi munkát az MCSSZ igazgatója szervezi.. 2. Kerekasztalok rendszere Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a következő rövid időszakban két alkalommal sor kerüljön olyan kerekasztalok megszervezésére, ahol az adott vezető kerületi tisztségviselőkkel, saját munkatársaival találkozik. Ezek a találkozások nyilvánosak, előkészítő anyagaik és beszámolóik elérhetőek az intraneten mindenki számára. Az őszi INDABA kiemelt egyeztetési fórum, ahol az MCSSZ jövőjére vonatkozó elképzelésekről egyeztetünk. 3. Társadalmi partnerségek A megkötött szerződéseket helyesnek látjuk, és az eddigi egyensúly fenntartásával kívánunk tovább dolgozni. A kormányzattal, egyházakkal, más civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy a cserkészmunkáról nem lehet bezárkózva gondolkodni. Most a lehetőségeinket magunk teremthetjük meg, ilyenkor fokozottan figyelnünk kell másokra is. Az elmúlt évek munkája rámutatott arra, hogy a cserkészetet sok szálon futó ökoszisztéma veszi körül. Erősítsük a szálakat, tanuljunk meg együttműködni és kölcsönösségen alapuló, hosszú távú kapcsolatokat kialakítani. 3

4 Feladatterv: Az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megfontoljuk és annak ajánlásaiból amit rövid távon tudunk átültetünk az elnökség és a munkaszervezet munkájába. az Országos elnökség tagjainak feladatait a megbízatáshoz rendelni, és azt rögzíteni június 15. Projektzárás kapcsán dönteni a munkaszervezet jövőjéről július 15. Felügyelő Bizottsági munka átalakítására tett javaslatok eljuttatása az FB számára, igény szerinti konzultáció július 15. Uniós kiemelt projekt [EFOP] előkészítés kereteinek meghatározása július. 30. (Alapos igényfelmérést és előkészítési munkát követően a projekt megvalósításáról az őszi közgyűlés dönt.) az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megvizsgálni és kidolgozni az MCSSZ jövőjére vonatkozó válaszokat egy Ajánlásgyűjtemény [Zöld Könyv] formájában augusztus 31. A Felügyelő Bizottsággal együttműködve kialakítani a működési rendjét, és megfelelő erőforrásokat rendelni a munkájukhoz augusztus 31. az Országos Tanáccsal közösen kialakítani az OE működési rendjét szeptember. 30. A TÁMOP kiemelt projektünket lezárni, eredményeiről beszámolni november 30. (a projekt várható technikai zárása: március) elnökség tagjainak és munkatársainak fogadóóráit bevezetni, és a távoli elérést megoldani (utazás helyett a technikai eszközökkel való részvétel) szeptember MCSSZ stratégiájának társadalmi vitája INDABA-n és az Országos Közgyűlésen november (a stratégiai alapdokumentum elfogadása a évi tavaszi Közgyűlésen) Jó munkát! Budapest, június 2. Buday Barnabás cst. (16.) országos elnök jelölt dr. Henn Péter csst. (442.) országos ügyvezető elnök jelölt Solymosi Balázs cst. (205.) - országos vezetőtiszt jelölt 4

5

6

7

8 ÖNÉLETRAJZ Buday Barnabás cst. (16.) Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, október 13. Cím: 1024, Budapest Lövőház utca 24. Postacím: 3713 Arnót, Petőfi u. 96.a Telefonszám: / Családi állapot: nős, két gyermek édesapja (Botond 2006, Benedek 2010) Iskolai végzettség Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest Kirchliche Hochschule Bethel (Bielefeld, Németország) Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest Munkahelyi tapasztalatok Borsod Hevesi Evangélikus Egyházmegye, esperes február - Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc, iskolalelkész szeptember június Arnót Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet, lelkész 2005 Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség Evangélikus Egyetemi Gyülekezet, egyetemi lelkész Segédlelkészi szolgálat (Pilis, Budapest Kelenföld, Ózd, Arnót Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Ifjúsági és Gyermekosztály, ifjúsági referens Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Német: folyékony Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 16. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapat, Budapest Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: március 15. Tiszti fogadalom: Képesítések Őrsvezető: Cserkészsegédtiszti: Cserkésztiszti: 2013

9 Megbízatások Őv: 1991 Cspkh: 1994; Cspk: Országos elnök: Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A STVK kiképzője Egyéb munkák X. Cserkészkerület, vezetőképzés, lelkészi szolgálat ,- I. (Budai) Cserkészkerület és a II. (Miskolci) Cserkészkerület vezetőképzés, lelkészi szolgálat 2002

10 Cserkész önéletrajz dr. Henn Péter csst. Országos Ügyvezető Elnök (OÜVE) 442. Báthory László cserkészcsapat (Budapest-Zugliget) Iskolai végzettség Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésztudományi Kar:Történelem szakos tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Állami és jogtudományi Kar:Jogász, Európa szakértő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola 2003 Nemzetközi Üzleti Főiskola, Szervezetfejlesztő, szupervízor Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Latin: alapfokú (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Olasz: alapfokú Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 442. sz. Báthory László Cserkészcsapat, Budapest-Zugliget Csapatba lépés: Cserkészfogadalom: április 23. Tiszti fogadalom: augusztus 1. Képesítések: Őrsvezetői: Cserkészsegédtiszti: február 10. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1998, 1999, 2001-ben őrsvezető-vezetőképzésben MCSSZ Rovervezetőképzés képzésvezető: XX. Cserkész világtalálkozó (Thaiföld) MCSSZ magyar kontingens parancsnok: MCSSZ Stratégiai Bizottság elnök: MCSSZ országos ügyvezető elnök: Kiképzői munka az őrsvezető-vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) MCSSZ Rovervezetőképzés, képzésvezető

11 Csekészéletpálya - önéletrajz Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, március 25. Postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 5. Telefonszám: (cs) Fax: Családi állapot: nős (Aszódy Anna csst. (1909.)), három gyermek édesapja (Kata 2006.; Réka 2009.; Gergő 2013.) Iskolai végzettség Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar Matematika fizika tanár Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Matematika tanár Munkahelyi tapasztalatok Human Telex Consulting Kft ÉrMe keresztény üzletemberek klubja Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Helyi Mérték Alapítvány Egyéni vállalkozó 2015 Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga középfok, C típus) Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Budapest Városmajor Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: augusztus 4. Tiszti fogadalom: augusztus 13. Felnőttcserkész fogadalom: május 1.

12 Képesítések: Cserkészsegédtiszti: május 18. Cserkésztiszti: november 18. Wood Badge képzésvezető: november 11. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1996 (STVK); (CsTVK) Képzésvezető: 2001 (STVK); 2008 (CsTVK); (CspkVK) Csapatának vezetői őrsének vezetője: I. (Budai) Csker. Módszertani Bizottságának elnöke: I. (Budai) Csker. OIB küldött: I. (Budai) Csker. vezetőképző szakvezetője: Országos vezetőtiszt , , 2014 Országos táborok szervezése: Országos Regöscserkésztábor altáborparancsnok (Szentendre; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Kosd; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Izbég; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Szob; tpk: Ragó Ákos) Millenniumi Emléktábor Programfelelős parancsnoka (Esztergom; tpk: Gyulay Endre) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Zirc; tpk: Virág Zsolt) Országos Regöcserkésztábor (Sály, tpk: Virág Zsolt) KMCsSz ŐV körút Budapesti parancsnok Nemzeti Nagytábor 2013; Ócsa táborparancsnok Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A segédtiszti vezetőképző (STVK) kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs) /B STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK megbízott képzésvezető és kiképző (Erdőkertes); /A STVK képzésvezető és kiképző (Erdőkertes) MCsSzF 1. CsTVK kiképzője (Palást, Felvidék, pk: Szemerédi Tibor)

13 /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Csévharaszt) 64/C STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 2. CsTVK kiképzője (Tóthfalu, Délvidék, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) 65/A STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 3. CsTVK kiképzője (Nagybánya, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) MCsSzF 4. CsTVK kiképzője (Sepsiszentgyörgy, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 1. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 2. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Erdőkertes) 2. CspkVK képzésvezetője STVK képzésvezetője és 19/A tpk ja és kiképzője (Vácrátót) 3. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 4. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Vácrátót) 5. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Nagyenyed) 6. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője Egyéb munkáim: Próbarendszer Bizottság Módszertani Bizottság Ruházati Bizottság Stratégiai Bizottság STB EINK Bizottság

14 Á Á Á á ú é á í á í ó ö é é é á ö á á é í É í

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA

ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA MINDEN MAGYARUL BESZÉLŐ GYEREK TALÁLKOZZON A CSERKÉSZETTEL! ÖSSZMAGYAR CSERKÉSZSTR ATÉGIA megvalósíthatósági tanulmány készítette a Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 1 Tartalom rövid cserkészetet bemutató

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

LÉGY KÉPBEN. A fogadalom az, mi összeköt minket! Közösség. Élmény. Partnerség.

LÉGY KÉPBEN. A fogadalom az, mi összeköt minket! Közösség. Élmény. Partnerség. I. évf. 8. szám LÉGY KÉPBEN Közösség. Élmény. Partnerség. A fogadalom az, mi összeköt minket! A Légy KÉPben! a Kisközösségi ifjúságnevelés támogatása című TÁMOP 5.2.8-12/1-2013-0001 számú kiemelt projekt

Részletesebben

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA INTÉZMÉNY INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Alkalmazotti közösség jóváhagyásának dátuma:... Fenntartóhoz történt benyújtás dátuma:... Fenntartói jóváhagyás dátuma:... Hatálybalépés dátuma:... Felülvizsgálat

Részletesebben

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1.

Ajánlás. Ezzel ajánljuk olvasóink figyelmébe a tapasztalatok rövid gyûjteményét. Budapest, 2008 március 1. Ajánlás Semmilyen törvény nem mûködik, ha az állampolgárok nem szólhatnak bele a szabályozás kialakításába, amennyiben viszont igen, a törvény céljai nemcsak kifejezik az állampolgárok akaratát, hanem

Részletesebben

Civil szervezetek az európai biztonságért

Civil szervezetek az európai biztonságért Civil szervezetek az európai biztonságért Budapest, 2011 1 Készült az NCA-NK támogatásával 2 Civil szervezetek az európai biztonságért témavezető: Balogh Béla A kiadvány elkészítésében részt vettek: Adányi

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére

Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázat a Szent István Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöki pozíciójának betöltésére Pályázó: Nagy Dániel Gödöllő, 2012. október Tartalomjegyzék Önéletrajz...3 Motiváció...4 Helyzetkép...5 Finanszírozás...7

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

Országos és regionális programok, események, képzések

Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VII/8, 2012. május 8. Az MCSSZ helyzete o Táborozási segítség o e-táborozás - OTV közlemény o ECSET - jóváhagyott drótposta cím o Az új alapszabály végleges szövege o Riportok az új alapszabályról:

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest

Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet. 2011. május 25 26. Budapest Konferencia az Európai Képesítési Keretrendszerről Programfüzet 2011. május 25 26. Budapest Szerkesztette: Oktatásért Felelős Államtitkárság, Oktatási Nemzetközi Főosztály Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkö n y v. IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) IF-3/2012. sz. ülés (IF-9/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkö n y v az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága Ifjúsági albizottságának 2012. március 12-én, hétfőn 11 óra 08

Részletesebben

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4

Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 Tartalomjegyzék KÖSZÖNTŐ 4 1. A NEMZETPOLITIKAI STRATÉGIA FOGALMA 5 1.1. A nemzetpolitikai stratégia műfaja 5 1.1.1. A nemzetpolitikai stratégia sajátosságai 5 1.1.2. A nemzetpolitikai stratégia helye

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k

A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései. V e z e t é s i B e n c h m a r k o k A demokratikus helyi önkormányzat összehasonlító értékelései V e z e t é s i B e n c h m a r k o k Member of Kommunalkredit Bank Impresszum Kiadja a TÖOSZ megbízásából az ÖNkorPRess Kiadó Felelős kiadó:

Részletesebben

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései

Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései Szikulai István A magyar gyermekvédelem fejlődésének kulcskérdései egy lehetséges szakmai stratégia lépései A Gyermekvédelmi törvény hatálybalépése új alapokra helyezte a gyermekvédelmet, a gyermekvédelem

Részletesebben

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS

DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS DR. JUHÁSZ ERIKA 1 : FELNŐTTKÉPZÉS In: Benedek András (szerk.) (2008): Szakképzési ismeretek. Budapest, Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet A szakképzés szerepének és funkcióinak értelmezéséhez

Részletesebben

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ

ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ ÚTBAN DÉLKELET-EURÓPA KORSZERŰ FOLYÓI FELÉ Záró kiadvány Tartalom ELŐSZÓ AZ OSZTRÁK DRÁVA MINTATERÜLET A SOČA MINTA FOLYÓKORRIDOR 02 20 36 ÚTBAN A KORSZERŰ FOLYÓ FELÉ A SZLOVÉN DRÁVA MINTATERÜLET A VJOSA

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

Kézikönyv az integrációról

Kézikönyv az integrációról Második kiadás Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek számára Igazságügyek, Szabadság és Biztonság Főigazgatósága Európai Bizottság Kézikönyv az integrációról szakpolitikusok és szakemberek

Részletesebben