Egy Szövetségben az Átmenet programja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Egy Szövetségben az Átmenet programja"

Átírás

1 Mottó: Cserkészként embert és ezáltal kultúrát formálunk! Egy Szövetségben az Átmenet programja Bevezető Kedves Cserkésztestvérek! Az utóbbi időben nagyon sok helyről tapasztaltuk a magyar cserkészet, mint közös értékünk iránti jó szándékú féltést és annak az igényét, hogy jövőnket illetően konszenzus alakuljon ki közöttünk. Sokat beszélgettünk és gondolkodtunk a Szövetség közeli és távolabbi jövőjéről. Ennek kapcsán magunkat a bennünk is valódi változást létrehozni tudó Szentlélekre bíztuk. Így láttunk neki gondolatainkat és a jövőt érintő programmá formálni. Tudjuk, hogy minden társadalmi szereplő, aki társadalmi változásokat szeretne előmozdítani és emberek közösségi nevelésével foglalkozik, akkor tud eredményes lenni, ha képes a megújulásra! Igaz ez a cserkészek közösségére is. A megújulás érdekében folyamatos párbeszédre van szükség és munkák időről-időre történő értékelésére. A visszajelzések összegyűjtése lehetővé teszi számunkra, hogy reflektáljunk a jelenre és meglássuk, hogy mi az, amit megtettünk és mi az, amit elmulasztottunk megtenni. Az előttünk álló hónapokban szeretnénk stabilizálni az elmúlt évek eredményeit, amelyek cserkészetünk jövőjét erősítik, értékelni a 2012 óta eltelt időszakot, lezárni elnökségi munkánk egy évtizedét és Veletek közösen kitalálni, merre járjuk tovább a cserkészet útjait. Azért fogunk dolgozni, hogy letisztuljanak a magyarországi cserkészmunka keretei. Megtaláljuk a legjobb módját a cserkészcsapatokban folyó munka támogatásának, a kerületek működésének; megerősítsük testületeink működését és nagyobb átláthatóságot teremtsünk. Mindezzel a bizalom köreinek helyreállításáért, megőrzéséért szeretnénk tenni! Ahhoz, hogy sikeres és elismert szervezet lehessünk, szükségünk van arra, hogy összetartsunk. Úgy gondoljuk, ebben az időszakban nem személyes köreinket kell futnunk és egyre mélyebbre jutni saját, vélt igazságainkban, hanem egyenlő, előítélet-mentes és előremutató párbeszédet szükséges folytatnunk. Célunk, a lehető legszélesebb összefogás megteremtése és ennek mentén olyan újabb évtizedre szóló átfogó megoldás megtalálása, ami segít továbbvinni a közösen megteremtett eredményeket és egyúttal válaszol cserkészközösségünk elmúlt hónapokban tett felvetéseire. Ennek érdekében november végén, a TÁMOP-hoz kapcsolódó feladatok felelősségteljes lezárását követően rendkívüli közgyűlést hívunk össze, ahol lehetőséget kívánunk teremteni a stratégia alapdokumentumról történő vitára, valamint a tisztújításra. Közös érdekünk, hogy a TÁMOP kiemelt projektünk lezárását követően egy olyan tiszta helyzet jöjjön létre, ahol a Szövetség kényszerektől mentesen tud a jövőről dönteni. Szeretnénk, hogy cserkészmunkánk örömet jelentsen számunkra. Szeretnénk, hogy a cserkészet mindannyiunk otthona lehessen, ahol bizalommal lehetünk egymás iránt! 1

2 Vezetői munkánkra vonatkozó alapvetések: 1) Térnyitás: az új megközelítések, új szereplők bekapcsolása az MCSSZ működésébe. A bevonás kultúrájának elterjesztése. Rendszeres és rendszerezett párbeszéd, véleménycsere lehetőségének és tereinek biztosítása. Célunk, szellemi erőforrásaink koncentrálása, azok szétforgácsolása helyett. 2) Alulról jövő motivációk támogatása: Kerületek megerősítésének körüljárása és az aktív csapatok helyi kezdeményezéseinek támogatási lehetőségeinek feltérképezése. Erre vonatkozó javaslatok benyújtása az OKGY felé. Elindult fejlesztési projektek megvalósulásának segítése. (Miskolc, Kecskemét, Szombathely) 3) Szervezeti megújulás támogatása: Tehetséges és tenni akaró fiatal vezetők helyzetbe hozása minden munkaterületen. Fiatalok bevonása az MCSSZ vezetésébe. 4) Tiszta helyzetek: Irányítás, megvalósítás, ellenőrzés még határozottabb szétválasztása. Országos Tanács és FB megerősítése. A munkatársi és a választott küldötti szerep szétválasztása. Az MCSSZ működése kapcsán pénzügyek nagyobb transzparenciájának biztosítása az Országos Közgyűlés és a küldöttek irányába. 5) Megegyezés a célokban és eszközökben: Az elindult és félidőben járó stratégiai tervezési folyamat végigvitele. Széles támogatottságú, 3+3 évre szóló, az Összmagyar Cserkészstratégiára épülő alapdokumentum előkészítése és a hozzá kapcsolódó társadalmi vita lebonyolítása. Ennek eredményeképpen szülessen széles körű megállapodás a cserkészet alaptevékenységére, vállalt társadalmi feladataira és a választott eszközökre vonatkozóan. 6) Cserkészet alaptevékenységének és társadalmi vállalkozási tevékenységeinek szétválasztása: A cserkészet számára jövedelmet termelni képes vállalkozási láb kialakítása és elhelyezése az MCSSZ mellett ig megvalósítandó középtávú vállalkozásfejlesztési program létrehozása, amely választ ad arra, hogy miként gazdálkodjunk eredményesen az MCSSZ vagyonával. 7) Határon túli magyar Cserkészszövetségek helyzetbe hozása: Az MCSSZ sikeres magyarországi szerepvállalása kihat az anyaországon túlra is. Kiemelt feladatunknak tartjuk és közös felelősségünknek érezzük, hogy választ találjunk arra, hogy miként erősíthetjük, illetve javíthatjuk az eddigi együttműködéseket, hogyan terjeszthetjük azokat ki nevelési, vezetőképzési, program területekre és miként készíthetjük elő egy összmagyar cserkészszövetség létrejöttét. Hisszük, hogy csak közösen lehetünk sikeresek. Elnökségi munka keretei: Az MCSSZ országos elnökségének elsődleges feladata a cserkészcsapatok és kerületek minél szélesebb körű támogatása, segítése, hiszen a legfontosabb az őrsökben, rajokban, csapatokban folyó nevelő munka. Ennek érdekében lezárjuk a jelenleg futó TÁMOP 528 projektet és annak eredményeit megosztjuk a csapatokkal és hívunk mindenkit a közös értékelésre. A következő időszakban fontos a központban dolgozó munkatársaink (elnökség fizetett, munkatársak, önkéntesek) tagság felé való közvetlenebb kommunikációjának elősegítése, az önkéntesen dolgozó vezetők munkájának támogatása. Munkatársainktól mindenhol elkötelezettséget, felelősségvállalást, felkészültséget és teljesítményt várunk el. Minden munkavállalóra, minden munkatársra egyformán vonatkoznak cserkészetünk értékei, és az ezek szerinti együttműködést várjuk el tőlük. A tiszta viszonyok kialakítása és fenntartása érdekében előterjesztjük az OKGY-nak, hogy fogadja el azon javaslatunkat, miszerint az MCSSZ fizetett munkatársainak le kell mondaniuk csapatparancsnoki szint feletti önkéntes megbízatásaikról és nem lehetnek küldöttgyűléseinken jelen szavazati joggal. Szeretnénk, ha fizetett munkatársaink munkájukat az MCSSZ-ben dolgozó önkéntes vezetők ismernék és elismernék. A kölcsönönös együttműködésekben pedig a köszönet és megbecsülés kultúrája jelenne meg. 2

3 Előttünk álló időszakra vonatkozó feladatmegosztás: A nevelési munka irányítása az országos vezetőtiszt és munkatársai feladata. Főbb területei a csapatokban folyó munka támogatása, a nevelési hálózatok, a vezetőképzés, a szakágak, a nevelési kiadványok, az alapozó képzés, a gyerekek és fiatalok esélyteremtését támogató programok, a cserkész szakmai együttműködések és rendezvények megvalósítása, külügyi munka koordinálása. A szervezeti és gazdasági háttér biztosítása az országos ügyvezető elnök és munkatársai felelőssége. Munkájukhoz tartozik a központi titkárság, pénzügyek, a projektirodák, a Cserkészszövetséghez kapcsolódó alapítványok és vállalkozások irányítása, illetve ezekhez kapcsolódóan általában az emberi erőforrás gazdálkodás, az MCSSZ projektjeinek megvalósítása a támogatási szerződésekben vállaltaknak megfelelően. Feladatuk a technikai, informatikai háttér biztosítása, a pénzügyek átlátható kezelése, a vagyongazdálkodás, kiemelt figyelemmel az ingatlanok kezelésére és a cserkészetet népszerűsítő programok szervezése. Az összefogás erősítése és cserkészetünk sokrétű társadalmi képviseletének biztosítása az országos elnök és munkatársai feladata. Az országos elnököt munkájában az országos elnökség titkára támogatja. Az országos elnök segítői útján foglalkozik a szervezet kommunikációjával és ő a társadalmi szerepvállalás ügyeinek összefogója. A Párbeszéd rendszere: 1. Kibővített elnökség A munkaszervezés szempontjából is új szemléletmódra van szükség. Látva az MCSSZ sokrétű feladatait a jelenlegi elnökségi működés rendszerét tágítjuk. Az elnökségi munkába OVT helyettest (Tekse Balázs cst ) és ÖÜVE helyettest (Lendvay Endre cst. 1909) vonunk be. Beer Miklós püspök atya tiszteletbeli elnöki szerepben a párbeszéd létrehozását vállalta, ami a stratégiai alapdokumentum elfogadásához elengedhetetlen. Miklós atya ezen felül tanácsadóként segíti munkánkat. Az elnökségi munkát az MCSSZ igazgatója szervezi.. 2. Kerekasztalok rendszere Kiemelt feladatnak tartjuk, hogy a következő rövid időszakban két alkalommal sor kerüljön olyan kerekasztalok megszervezésére, ahol az adott vezető kerületi tisztségviselőkkel, saját munkatársaival találkozik. Ezek a találkozások nyilvánosak, előkészítő anyagaik és beszámolóik elérhetőek az intraneten mindenki számára. Az őszi INDABA kiemelt egyeztetési fórum, ahol az MCSSZ jövőjére vonatkozó elképzelésekről egyeztetünk. 3. Társadalmi partnerségek A megkötött szerződéseket helyesnek látjuk, és az eddigi egyensúly fenntartásával kívánunk tovább dolgozni. A kormányzattal, egyházakkal, más civil szervezetekkel, oktatási intézményekkel továbbra is nyitottak vagyunk az együttműködésre. Úgy gondoljuk, hogy a cserkészmunkáról nem lehet bezárkózva gondolkodni. Most a lehetőségeinket magunk teremthetjük meg, ilyenkor fokozottan figyelnünk kell másokra is. Az elmúlt évek munkája rámutatott arra, hogy a cserkészetet sok szálon futó ökoszisztéma veszi körül. Erősítsük a szálakat, tanuljunk meg együttműködni és kölcsönösségen alapuló, hosszú távú kapcsolatokat kialakítani. 3

4 Feladatterv: Az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megfontoljuk és annak ajánlásaiból amit rövid távon tudunk átültetünk az elnökség és a munkaszervezet munkájába. az Országos elnökség tagjainak feladatait a megbízatáshoz rendelni, és azt rögzíteni június 15. Projektzárás kapcsán dönteni a munkaszervezet jövőjéről július 15. Felügyelő Bizottsági munka átalakítására tett javaslatok eljuttatása az FB számára, igény szerinti konzultáció július 15. Uniós kiemelt projekt [EFOP] előkészítés kereteinek meghatározása július. 30. (Alapos igényfelmérést és előkészítési munkát követően a projekt megvalósításáról az őszi közgyűlés dönt.) az Országos Közgyűlés által létrehozott bizottság ajánlásait megvizsgálni és kidolgozni az MCSSZ jövőjére vonatkozó válaszokat egy Ajánlásgyűjtemény [Zöld Könyv] formájában augusztus 31. A Felügyelő Bizottsággal együttműködve kialakítani a működési rendjét, és megfelelő erőforrásokat rendelni a munkájukhoz augusztus 31. az Országos Tanáccsal közösen kialakítani az OE működési rendjét szeptember. 30. A TÁMOP kiemelt projektünket lezárni, eredményeiről beszámolni november 30. (a projekt várható technikai zárása: március) elnökség tagjainak és munkatársainak fogadóóráit bevezetni, és a távoli elérést megoldani (utazás helyett a technikai eszközökkel való részvétel) szeptember MCSSZ stratégiájának társadalmi vitája INDABA-n és az Országos Közgyűlésen november (a stratégiai alapdokumentum elfogadása a évi tavaszi Közgyűlésen) Jó munkát! Budapest, június 2. Buday Barnabás cst. (16.) országos elnök jelölt dr. Henn Péter csst. (442.) országos ügyvezető elnök jelölt Solymosi Balázs cst. (205.) - országos vezetőtiszt jelölt 4

5

6

7

8 ÖNÉLETRAJZ Buday Barnabás cst. (16.) Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, október 13. Cím: 1024, Budapest Lövőház utca 24. Postacím: 3713 Arnót, Petőfi u. 96.a Telefonszám: / Családi állapot: nős, két gyermek édesapja (Botond 2006, Benedek 2010) Iskolai végzettség Evangélikus Hittudományi Egyetem, Budapest Kirchliche Hochschule Bethel (Bielefeld, Németország) Fasori Evangélikus Gimnázium, Budapest Munkahelyi tapasztalatok Borsod Hevesi Evangélikus Egyházmegye, esperes február - Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola, Miskolc, iskolalelkész szeptember június Arnót Újcsanálosi Evangélikus Társgyülekezet, lelkész 2005 Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség Evangélikus Egyetemi Gyülekezet, egyetemi lelkész Segédlelkészi szolgálat (Pilis, Budapest Kelenföld, Ózd, Arnót Magyarországi Evangélikus Egyház Országos Iroda, Ifjúsági és Gyermekosztály, ifjúsági referens Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Német: folyékony Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 16. Evangélikus Gimnázium Cserkészcsapat, Budapest Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: március 15. Tiszti fogadalom: Képesítések Őrsvezető: Cserkészsegédtiszti: Cserkésztiszti: 2013

9 Megbízatások Őv: 1991 Cspkh: 1994; Cspk: Országos elnök: Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A STVK kiképzője Egyéb munkák X. Cserkészkerület, vezetőképzés, lelkészi szolgálat ,- I. (Budai) Cserkészkerület és a II. (Miskolci) Cserkészkerület vezetőképzés, lelkészi szolgálat 2002

10 Cserkész önéletrajz dr. Henn Péter csst. Országos Ügyvezető Elnök (OÜVE) 442. Báthory László cserkészcsapat (Budapest-Zugliget) Iskolai végzettség Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsésztudományi Kar:Történelem szakos tanár Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Állami és jogtudományi Kar:Jogász, Európa szakértő Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történettudományi Doktori Iskola 2003 Nemzetközi Üzleti Főiskola, Szervezetfejlesztő, szupervízor Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Latin: alapfokú (állami nyelvvizsga - középfok, C típus) Olasz: alapfokú Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 442. sz. Báthory László Cserkészcsapat, Budapest-Zugliget Csapatba lépés: Cserkészfogadalom: április 23. Tiszti fogadalom: augusztus 1. Képesítések: Őrsvezetői: Cserkészsegédtiszti: február 10. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1998, 1999, 2001-ben őrsvezető-vezetőképzésben MCSSZ Rovervezetőképzés képzésvezető: XX. Cserkész világtalálkozó (Thaiföld) MCSSZ magyar kontingens parancsnok: MCSSZ Stratégiai Bizottság elnök: MCSSZ országos ügyvezető elnök: Kiképzői munka az őrsvezető-vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) I. (Budai) Csker ŐVVK PUF altábor, kiképző (Erdőkertes, pk: Besznyák István) MCSSZ Rovervezetőképzés, képzésvezető

11 Csekészéletpálya - önéletrajz Személyi adatok Születési hely, idő: Budapest, március 25. Postacím: 1022 Budapest, Bimbó út 5. Telefonszám: (cs) Fax: Családi állapot: nős (Aszódy Anna csst. (1909.)), három gyermek édesapja (Kata 2006.; Réka 2009.; Gergő 2013.) Iskolai végzettség Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar Matematika fizika tanár Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Matematika tanár Munkahelyi tapasztalatok Human Telex Consulting Kft ÉrMe keresztény üzletemberek klubja Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt Helyi Mérték Alapítvány Egyéni vállalkozó 2015 Nyelvismeret Angol: folyékony (állami nyelvvizsga középfok, C típus) Cserkész tapasztalatok, tevékenységek Csapat: 205. Zrínyi Miklós Cserkészcsapat, Budapest Városmajor Csapatba lépés: szeptember Cserkészfogadalom: augusztus 4. Tiszti fogadalom: augusztus 13. Felnőttcserkész fogadalom: május 1.

12 Képesítések: Cserkészsegédtiszti: május 18. Cserkésztiszti: november 18. Wood Badge képzésvezető: november 11. Megbízatások: Őv: Rpk: Kiképző: 1996 (STVK); (CsTVK) Képzésvezető: 2001 (STVK); 2008 (CsTVK); (CspkVK) Csapatának vezetői őrsének vezetője: I. (Budai) Csker. Módszertani Bizottságának elnöke: I. (Budai) Csker. OIB küldött: I. (Budai) Csker. vezetőképző szakvezetője: Országos vezetőtiszt , , 2014 Országos táborok szervezése: Országos Regöscserkésztábor altáborparancsnok (Szentendre; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Kosd; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Izbég; tpk: Ragó Ákos) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Szob; tpk: Ragó Ákos) Millenniumi Emléktábor Programfelelős parancsnoka (Esztergom; tpk: Gyulay Endre) Országos Regöscserkésztábor Logisztikai altáborparancsnok (Zirc; tpk: Virág Zsolt) Országos Regöcserkésztábor (Sály, tpk: Virág Zsolt) KMCsSz ŐV körút Budapesti parancsnok Nemzeti Nagytábor 2013; Ócsa táborparancsnok Kiképzői munka a vezetőképzésben, az alábbi megbízatásokkal: /A segédtiszti vezetőképző (STVK) kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs) /B STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK kiképző (Erdőkertes, pk: Sergyán Szabolcs); /A STVK megbízott képzésvezető és kiképző (Erdőkertes); /A STVK képzésvezető és kiképző (Erdőkertes) MCsSzF 1. CsTVK kiképzője (Palást, Felvidék, pk: Szemerédi Tibor)

13 /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Csévharaszt) 64/C STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 2. CsTVK kiképzője (Tóthfalu, Délvidék, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) 65/A STVK kiképzője (KMCsSz, Fillmore, pk: Szentkirályi Pál) MCsSzF 3. CsTVK kiképzője (Nagybánya, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Kakucs) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) MCsSzF 4. CsTVK kiképzője (Sepsiszentgyörgy, Erdély, pk: Szemerédi Tibor) /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 1. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 2. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Erdőkertes) 2. CspkVK képzésvezetője STVK képzésvezetője és 19/A tpk ja és kiképzője (Vácrátót) 3. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK képzésvezetője és kiképzője (Vácrátót) 4. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Vácrátót) 5. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője /A STVK kiképzője (Nagyenyed) 6. MCsSz Wood Badge CsTVK képzésvezetője Egyéb munkáim: Próbarendszer Bizottság Módszertani Bizottság Ruházati Bizottság Stratégiai Bizottság STB EINK Bizottság

14 Á Á Á á ú é á í á í ó ö é é é á ö á á é í É í

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a

Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a Országos Tanács határozatok 2013. április 13. (szombat) Magyar Cserkészszövetség Székház Budapest II., Tömörkény u. 3/a OT 2013.01.12./1. titkárságvezetőt. Az Országos Tanács a jegyzőkönyv vezetésére felkéri

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association

Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Budapest, 2011. február 18. Magyar Cserkészszövetség Hungarian Scout Association Országos Igazoló Bizottság Cím/Address: H 1025 Budapest, Tömörkény u. 3/a. Levélcím/Letters: H 1255 Budapest, Pf.: 192 Tisztelt

Részletesebben

Gyombolai Gyula segédtisztet (FB7221-5) országos ügyvezetőelnöknek, Ronkay János Péter segédtisztet (BA6226-7) országos vezetőtisztnek.

Gyombolai Gyula segédtisztet (FB7221-5) országos ügyvezetőelnöknek, Ronkay János Péter segédtisztet (BA6226-7) országos vezetőtisztnek. Magyar Cserkészszövetség Buday Barnabás elnök 1025 Budapest Tömörkény utca 3/a. Budapest, 2015. május 22. Tisztelt Elnök Úr! Hivatkozva az Alapszabályunk 59. -ra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk

Részletesebben

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2011. évről

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2011. évről Az országos vezetőtiszt éves jelentése a 2011. évről Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Cserkészek, őrsök, rajok... 3 Csapatok... 4 Helyzetünk... 4 Egységes Ifjúságnevelési Koncepció (EINK)...

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország

Magyar Cserkészszövetségek Fóruma 2014.október 2-5., Budapest Magyarország Szakmai beszámoló Kisközösségben felnőve - utak és lehetőségek a határon túl (második rész) Időpont: 2014. október 3. Helyszín: 1014 Budapest, Magyarság Háza A megvalósított rendezvény célja volt: 1.)

Részletesebben

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály)

NEMZETI NAGYTÁBOR. Korosztály: Minden korosztálynak szól (minimum 8. betöltött év és befejezett 2. osztály) 1. Általános tudnivalók Időpont: 2013. augusztus 11-19. Helyszín: Ócsa NEMZETI NAGYTÁBOR Résztvevők: minden magyar cserkészcsapatból legalább egy őrs jelenléte magyar ajkú cserkészek világszerte kárpát-medencei

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook

Külügyi kézikönyv. Foreign relations handbook Külügyi kézikönyv Foreign relations handbook 01 Ti, mint cserkészek, sok nemzet fiainak nagy seregéhez csatlakoztatok, és minden földrészen lesz barátotok. /Lord Baden-Powell of Gilwell/. Cserkész Világtalálkozó

Részletesebben

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével.

hozzáállás és a költséghatékonyság megerősítésével, az ügyfél- és partnerkapcsolati folyamatok fejlesztésével. HONLAP tartalom Előzmények: Biharkeresztes Város Önkormányzata az Államreform Operatív Program (ÁROP) A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése tárgyú kiírás keretében benyújtotta Biharkeresztes Város

Részletesebben

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV

VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV VÁROSFEJLESZTŐ TÁRSASÁGOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. ÉV Kecskemét, 2013. január 28. elnök 1 AZ EGYESÜLET FŐBB ADATAI Név: Rövid név: Székhely: Bírósági határozat száma: Városfejlesztők

Részletesebben

Országos Küldöttgyűlés

Országos Küldöttgyűlés Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV A rendkívüli Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2015. december 5. (szombat) 10.00 óra Helyszín: Baden-Powell Villa, 1031 Budapest III. kerület, Nánási út 85-87. 1. napirendi

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot?

Társadalmi felelősségvállalás. Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Társadalmi felelősségvállalás Miért támogatja a MOL az iskolai közösségi szolgálatot? Mi a társadalmi szerepvállalás? ALAPGONDOLAT Nem elég kiemelkedő gazdasági teljesítményt nyújtani, meg kell találnunk

Részletesebben

Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Magyar Cserkészszövetség Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV 2013. április 27. szombat, 10.00 óra Helyszín: Budapest I. kerület, Szentháromság tér 6. (Magyarság Háza) A jelenlévők névsorát az 1. számú melléklet

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Hírlevél IX/26, 2014. október 10. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések o KÖFoT Debrecenben! o Októberi

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZÜLŐI (SZERVEZET) VÁLASZTMÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2012. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések 3 II. A Szülői Munkaközösség alapvető célja 3 III. A Szülői Munkaközösség alapvető feladata

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18689156-1-42 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK / / Nyilvántartási szám: 01/01/2898 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 1085 Budapest, Horánszky utca 20. 2012 -1-1.

Részletesebben

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC

Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Készítette: Kiss András Operatív igazgató, KEMAFI Sz-Sz-B megyei Civil Információs Centrum Kerekes Tímea irodavezető, CIC Civil Információs Centrum általában az Emberi Erőforrás Minisztérium szakmai partnere

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések

o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél VIII/7, 2013. április 24. Az MCSSZ helyzete o Észak-magyarországi egyházi vezetőknél Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló o Idén is

Részletesebben

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra

J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra J a v a s l a t a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Önkormányzati Szekciójához való csatlakozásra Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata

Csenger Város Polgármesteri Hivatalának szervezetfejlesztése és folyamatvizsgálata Csenger Város Önkormányzatt Pollgármestterii Hiivattalla Csenger Város Önkormányzat az Új Magyarország Fejlesztési Terv Államreform Operatív Program, keretén belül, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29.

Az MCSSZ helyzete. Új csapatparancsnoki kinevezések. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Hírlevél X/4, 2015. január 29. Az MCSSZ helyzete o Új csapatparancsnoki kinevezések Országos és regionális programok, események, képzések o Csíksomlyói búcsú - cserkészeknek Beszámolók o Szakági konferencia

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 10.880/2009.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ

NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ NYÁRI ÖSSZEFÜGGŐ PEDAGÓGIAI GYAKORLAT BEJELENTŐ 1. A hallgató: (név, évfolyam, szak, csoport): 2. A táborozást felügyelő intézmény(plébánia, iskola) neve és címe 3. A táborvezető neve, címe 4. 5. 6. A

Részletesebben

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács?

Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? Mire jó a Nemzeti Ifjúsági PR E S E N TA TION Tanács? Szabados Viktor magyar EU-elnökségi összekötő Budapest, 2011. április 30. Mire jó a Nemzeti Ifjúsági Tanács? PR E S E N TA TION K V_S Mire jó a Nemzeti

Részletesebben

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról

Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról Arnóczi Rozália tanácsos Vidékfejlesztési Főosztály 2011. február 16. Összefoglaló a LEADER program végrehajtásának megújításáról A főbb probléma

Részletesebben

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY

SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY SAJTÓ-, KOMMUNIK[CIÓS, KÖZKAPCSOLATI ÉS PROTOKOLL FŐOSZT[LY AZ ÚJ HELYETTES ÁLLAMTITKÁROK ÉLETRAJZAI dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva koordinációs ügyekért felelős helyettes államtitkár Koordinációs Ügyekért

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében

A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében A Kiválóság kultúra lehetséges szerepe a beszállítói szervezetek fejlődésében Kiválóság Tavasz 2012 EFQM Kiválóság Nap Budapest, 2012. március 8. Szabó Kálmán, ügyvezető igazgató, az EFQM Nemzeti Partnerszervezete

Részletesebben

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013..

HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. Hatályba lépés: 2013.. HÍRKÖZLÉSI ÉS INFORMATIKAI TUDOMÁNYOS EGYESÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Hatályba lépés: 2013.. TARTALOMJEGYZÉK I. A HTE működése... 3 1. A HTE képviselete... 3 2. Titkárság... 3 3. Ügyvezető

Részletesebben

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat támogatására. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. április 1-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Program 2013-2016. Béres József Tervezet Magyar Elektrotechnikai Egyesület Program 2013-2016 Béres József Budapest, 2013. március 8. 2. oldal Bevezetés A MEE Alapszabályának 11 11.4. Jelölés pontjának értelmében a Jelölő Bizottság által

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

INFORMÁCIÓS KIADVÁNY INFORMÁCIÓS KIADVÁNY IDÉZET 2 TISZTELT OLVASÓ! ÁROP-1.A.3-2014-2014-0002 - Területi együttműködést elősegítő programok a Mezőtúri járásban Napjainkban egyre több figyelem fordul azok felé, akik élethelyzetükből

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. szeptember 18-i ülése 10. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodás elfogadására a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezetével

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Adószám 19171339-1-13 Bejegyző szervezet Pest Megyei Bíróság Pk.60038/1989 Regisztrációs szám TE34 Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskolaegyesület 2000 Szentendre, Jókai utca 3. Közhasznúsági jelentés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről

Jegyzőkönyv. A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről Jegyzőkönyv A Magyar Cserkészszövetség Országos Intéző Bizottságának üléséről 2011. szeptember 24. Julianna major, Sztrilich Pál Cserkészpark Ugron Ákos köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy az OIB

Részletesebben

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE!

KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! KÉSZÜLJ FEL A KÖZÖSSÉGRE! Érdekel az ifjúságnevelés? Jelentkezz az alapozó felkészítőnkre! A Magyar Cserkészszövetség a TÁMOP-5.2.8/12/1-2013-0001 Kisközösségi ifjúság nevelés támogatása című kiemelt projekt

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2007. évről

Az országos vezetőtiszt éves jelentése. a 2007. évről Az országos vezetőtiszt éves jelentése a 2007. évről Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 3 Cserkészek, őrsök, rajok... 3 Csapatok... 4 Egységes Ifjúságnevelési Koncepció (EINK)... 4 Események...

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések

Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések Hírlevél IX/21, 2014. szeptember 9. Az MCSSZ helyzete o Eseménynaptár - változások Országos és regionális programok, események, képzések o Lelkigyakorlatok a jezsuitákkal o Maradj talpon! - cserkész különkiadás

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26.

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM. Budapest, 2008. március 26. A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Budapest, 2008. március 26. Felsőoktatás-fejlesztési célok az ÚMFTben Versenyképesség és foglalkoztathatóság Társadalmi megújulás TÁMOP A felsőoktatás minőségének

Részletesebben

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület

A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzata. A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület A Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2008. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A Sportegyesület jogállása Az Magyar Műrepülő Klub Közhasznú Sportegyesület alakuló közgyűlése

Részletesebben

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa

Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Balogh Mihályné Krasznai Zsuzsa Cím(ek) 6724 Szeged, Lajta u. 16. Telefonszám(ok) Mobil: 30 3108953 E-mail(ek) Állampolgárság zsubalogh16@freemail.

Részletesebben

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58

Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.58 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva: 2015.05.28 13.47.59 Kitöltő verzió:2.65.0 Nyomtatvány verzió:5.2 Nyomtatva:

Részletesebben

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések

Preambulum. 1.. Általános rendelkezések Preambulum A Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola Hallgatói Önkormányzata a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának figyelembevételével

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOG Ú V AR OS ALPOLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: T. ~tr'j I,toÁ~ Előadó: Opauszki Zoltán Mell.: 1 db Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM

A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM A MINŐSÉGFEJLESZTÉSI KÖZPONTI PROGRAM Dr. Farkas Katalin Budapest, 2008. szeptember 30. Minőség és partnerség Új Magyarország Fejlesztési Terv Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban Új Magyarország Fejlesztési

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2013. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Alpolgármestere Szám: 17.759/2012. Javaslat a Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesülettel közművelődési megállapodás megkötésére Tisztelt Közgyűlés! A Nógrád Megyei

Részletesebben

'00-~L. Magyar Cserkészszövetség Buday Barnabás elnök 1025 Budapest Tömörkény utea 3/a. Budapest, 2015. november 20.

'00-~L. Magyar Cserkészszövetség Buday Barnabás elnök 1025 Budapest Tömörkény utea 3/a. Budapest, 2015. november 20. Magyar Cserkészszövetség Buday Barnabás elnök 1025 Budapest Tömörkény utea 3/a. Budapest, 2015. november 20. Tisztelt Elnök ÚrI Hivatkozva az Alapszabályunk 59. -ra, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Adószám: 18689156-1-13 Bejegyző szerv: PEST MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: 1100 SZENTJÁNOSBOGÁR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 2099. Dobogókő, Fény utca 1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2003. Fordulónap: 2003. december

Részletesebben

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT. Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások. 50. Az Országos Elnökség tagjai ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT Elnökségi testületek szervezetét és működését érintő módosítások Jelen előterjesztés az Országos Elnökség által az Alapszabály és SZMSZ Karbantartó Bizottságnál előterjesztett

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18560293-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs 2053 szám: 4025 Debrecen, Barna u. 2. fsz./1. Közhasznúsági jelentés 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási időszak:

Részletesebben

Magyar Dzsembori Csapat 2015

Magyar Dzsembori Csapat 2015 Magyar Dzsembori Csapat 2015 Projektindító anyag Bevezető Kedves Cserkésztestvérem, kedves Olvasó! Az Országos Elnökség OE-4/2013 döntése értelmében megbízott a 2015-ös Magyar Dzsembori Csapat vezetésével.

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk

A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk A világ, amit teremtettünk a gondolkodásunk eredménye, Aki tanul, de nem gondolkodik, elveszett ember. nem lehet megváltoztatni gondolkodásunk megváltoztatása nélkül. Aki gondolkodik, de nem tanul, nagy

Részletesebben

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu

Eseménynaptár. www.hook.hu, e-mail: info@hook.hu Eseménynaptár Időpont Helyszín Esemény 2015. március 3. Dunaújváros Gazdálkodási folyamatok feltérképezése a Dunaújvárosi Főiskolán Lenner Tamás 2015. március 5. Nyíregyháza Gazdálkodási folyamatok feltérképezése

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA

A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA A MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG VEZETŐKÉPZÉSI, KÉPESÍTÉSI, MEGBÍZATÁSI és IGAZOLÁSI SZABÁLYZATA 2000. október 7. A Vezetőképzési, Képesítési, Megbízatási és Igazolási Szabályzat (továbbiakban VKMISZ) a Magyar

Részletesebben

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015.

MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015. Iktatószám: Első a Kerület! Kezelőszervezet tölti ki! MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG I. (BUDAI) CSERKÉSZKERÜLET TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2015. Kérelmező cserkészcsapat: 1005. sz. Don Bosco Szent János cserkészcsapat

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében

Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében Szeminárium a környezetbarát csomagolás témakörében SCA Packaging Hungary 2011. április 13. Szentendre A szeminárium témája Fenntarthatatlan jelen, élhető jövő Zöld image, de gazdaságos megoldások? Milyen

Részletesebben

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére

Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS. a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Iktató szám: 25/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Javaslat a településfejlesztéssel és településrendezéssel

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Magyar Cserkészszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A 2010. évről (2010. január 1. 2010. december 31.) A Magyar Cserkészszövetség országos hatáskörű társadalmi szervezet Fővárosi Bíróság nyilvántartási száma:

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia

Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban. 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Hatásvizsgálatok és stratégiák kidolgozása a Vidékfejlesztési Minisztériumban 2013. november 26. ÁROP-1.1.19 Záró konferencia Államreform Operatív Program ÁROP-1.1.19 Amiről szó lesz. Az ÁROP-1.1.19 pályázati

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 30.116/2014. Javaslat a PÁR-BESZÉD - Partnerségben Salgótarjánnal elnevezésű projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! a Siketek

Részletesebben

Az MCSSZ helyzete. A megújulás jegyében. Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete

Az MCSSZ helyzete. A megújulás jegyében. Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete Hírlevél VIII/10, 2013. június 20. Az MCSSZ helyzete o A megújulás jegyében Országos és regionális programok, események, képzések o Film- és színdarab ajánló o Programajánló Beszámolók o Tábori polók -

Részletesebben

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására

MEGHÍVÓ NAPIREND. Javaslat a lakások bérletéről szóló 25/2006. (VII.12.) önkormányzati rendelet módosítására Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága 17215-6/2012. MEGHÍVÓ Értesítem, hogy a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 20-án (csütörtökön) 10 órára meghirdetett ülése elmarad. Az új időpont:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS ALELNÖKE 6021/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés 2006. június 30-i ülésére Tárgy: A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Nevelési Tanácsadója (Kiskunhalas)

Részletesebben

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója

Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai. Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Az UNICEF Gyermekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT

2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT T Ó T H I L O N A K I E M E L T F Ő E L Ő A D Ó ELŐZMÉNYEK 2008 Tehetséggondozó Program kidolgozása és működtetése 2008 AKKREDITÁLT TEHETSÉGPONT Saját szakmai sajátosságainkhoz illeszkedő tehetséggondozó

Részletesebben

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu

Önéletrajz. 1. Személyi adatok. janosne.tolnai@oktvf.gov.hu Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Tolnai Jánosné Dr. Születési név: Szatmári Katalin Anyja neve: Bognár Aranka Neme: nő Születési hely, idő: Budapest, 1954.04.29 Családi állapot: házas Állampolgárság:

Részletesebben

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről

Határozatok. a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről Határozatok a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-európai Segítő Szolgálata (CESCI) 2013. május 30-i közgyűléséről 1/2013 (V. 30.) sz. közgyűlési határozat jegyzőkönyv-vezetőnek dr. Jankai Norbertet,

Részletesebben

Közösségi egészségtervező

Közösségi egészségtervező Az Európai Unió által támogatott Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben Területi együttműködések kialakítása című kiemelt projekt alábbi feladatkörére keresünk munkatársat.

Részletesebben

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető

Önéletrajz. E-mail: mg.magyari@gmail.com Honlap: Időtartam: 2011. augusztus 01. 2012. augusztus 30. tagintézmény-vezető Önéletrajz 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Magyari Gábor Születési név: Magyari Gábor Anyja neve: Varga Anna Neme: férfi Születési hely, idő: 1974. ápriéis 9. Családi állapot: nős Állampolgárság:

Részletesebben

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL

A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY 2014. ÉVI BESZÁMOLÓJA A KAPOTT ADOMÁNYOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL Érkezett adományok áttekintés... 2 Könyvvizsgálat adomány... 2 Adhat Vonal támogatása...

Részletesebben

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére

a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2008. június 12-i ülésére Szám: 02/225-26/2008. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E lőterjesztés a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete

Egészségügyben Dolgozó. Szociális Munkások Országos Egyesülete Egészségügyben Dolgozó Szociális Munkások Országos Egyesülete "Ha többek életét és munkáját összekapcsoljuk, együttesen mindnyájan sokkal messzebbre jutunk, mint külön haladva bárki is eljuthatna." I.

Részletesebben

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK

SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK ALAPÍTÓ OKIRAT SZIGETKÖZI VÍZ-CSÖPPEK KÖZÉP-SZIGETKÖZI TURISZTIKAI HÁLÓZAT ÉS HATÁRON ÁTNYÚLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS - 2013-1. oldal ELŐSZÓ Hálózat: több tagból álló, egymással összeköttetésben lévő együtt gondolkodó

Részletesebben

Tájékoztató a programról

Tájékoztató a programról Tájékoztató a programról NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A program keretei, előzményei A szegénység, a társadalmi és a munkaerő-piaci hátrányok újratermelődésnek megakadályozása

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

Towards Inclusive Development Education

Towards Inclusive Development Education Towards Inclusive Development Education (Globális Nevelést mindenkinek!) EuropeAid/131141/C/ACT/MULTI 2013.04.01-2015.09.30. (30 hónap) A projekt célkitűzése A TIDE projekt célja a globális tanulás témáinak

Részletesebben

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre

Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kiírt TÁMOP- 3.1.4-12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázatban való részvételre Pásztó Városi Önkormányzat Általános Iskolája 3060 Pásztó, Nagymező út 36. 1 124/2012. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel. Javaslat Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében

Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Kistérségi közösségfejlesztés Borsod- Abaúj- Zemplén megyében Mi is a közösségfejlesztés? az adott településen élő emberek aktív közreműködésével, a rendelkezésre álló humán, természeti- és gazdasági erőforrásokból

Részletesebben