1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1x1 Fordítóiroda 1x1 Translations www.1x1forditoiroda.hu"

Átírás

1 Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) évi CXXXIX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi CLXXXV. törvény a hulladékról évi CXLVII. törvény a kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról évi CXVI. törvény a pénzügyi tranzakciós illetékről évi CII. törvény a biztosítási adóról évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CCVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról Grundgesetz von Ungarn (25. April 2011) Gesetz Nr. CXXXIX von 2013 über die Ungarische Nationalbank Gesetz Nr. V von 2013 über das Bürgerliche Gesetzbuch Gesetz Nr. CLXXXV von 2012 über die Abfälle Gesetz Nr. CXLVII von 2012 über die Pauschalsteuer für gering besteuerte Unternehmen und die Steuer für Kleinunternehmen Gesetz Nr. CXVI von 2012 über die Finanztransaktionsabgabe Gesetz Nr. CII von 2012 über die Versicherungsteuer Gesetz Nr. C von 2012 über das Strafgesetzbuch Gesetz Nr. I von 2012 über das Arbeitsgesetzbuch Gesetz Nr. CCVIII von 2011 über die Ungarische Nationalbank évi CXCIII. törvény a Gesetz Nr. CXCIII von 2011 über die befektetési alapkezelőkről és a Investmentfondsverwalter und kollektív befektetési formákról Organismen für gemeinsame Anlagen évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról évi CLVIII. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető Gesetz Nr. CLXXV von 2011 über das Vereinigungsrecht, die Gemeinnützigkeit sowie die Tätigkeit und Förderung von Nichtregierungsorganisationen Gesetz Nr. CLV von 2011 über die Berufsbildungsabgabe und die Förderung der Entwicklung der Ausbildung Gesetz Nr. CXII von 2011 über das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und die Informationsfreiheit Gesetz Nr. CVIII von 2011 über die Vergabe öffentlicher Aufträge Gesetz Nr. LXXXV von 2011 über die Produktabgabe für Umweltschutz Gesetz Nr. CLXXXV von 2010 über die Mediendienste und die Massenkommunikation Gesetz Nr. CLVIII von 2010 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Gesetz Nr. CXXII von 2010 über die Nationale Steuer- und Zollbehörde Gesetz Nr. CIV von 2010 über die Pressefreiheit und die grundlegenden Regeln für Medieninhalte Fundamental Law of Hungary (25 April 2011) Act CXXXIX of 2013 on the National Bank of Hungary Act V of 2013 on the Civil Code Act CLXXXV of 2012 on Waste Act CXLVII of 2012 on the Fixed-Rate Tax of Low Tax-Bracket Enterprises and on Small Business Tax Act CXVI of 2012 on Financial Transaction Duty Act CII of 2012 on Insurance Tax Act C of 2012 on the Criminal Code Act I of 2012 on the Labor Code Act CCVIII of 2011 on the National Bank of Hungary Act CXCIII of 2011 on Investment Fund Management Companies and Collective Investment Trusts Act CLXXV of 2011 on the Freedom of Association, on Public-Benefit Status, and on the Activities of and Support for Civil Society Organizations Act CLV of 2011 on Vocational Training Contributions and Support for the Development of Training Programs Act CXII of 2011 on the Right of Informational Self-Determination and on Freedom of Information Act CVIII of 2011 on Public Procurement Act LXXXV of 2011 on Environmental Protection Product Charges Act CLXXXV of 2010 on Media Services and on the Mass Media Act CLVIII of 2010 on the Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete Act CXXXII of 2010 on the Nemzeti Adóés Vámhivatal Act CIV of 2010 on Freedom of the Press and on the Basic Rules Relating to Media Content

2 szabályairól évi LXXXVII. törvény a Nemzeti Földalapról évi CXV. törvény az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről évi LXXXV. törvény a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról évi LXII. törvény a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításról évi L. törvény a fizetési meghagyásos eljárásról évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről évi XL. törvény a földgázellátásról évi CLIX. törvény a viszontbiztosítókról évi CXL. törvény a tőkeegyesítő társaságok határokon átnyúló egyesüléséről évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól évi CXXXVI. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról évi CXXXV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról évi CVI. törvény az állami vagyonról évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról évi LXXX. törvény a menedékjogról évi LXXV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Gesetz Nr. LXXXVII von 2010 über den Nationalen Bodenfonds Gesetz Nr. CXV von 2009 über die Einzelunternehmer und Einzelfirmen Gesetz Nr. LXXXV von 2009 über die Gewährung von Zahlungsdiensten Gesetz Nr. LXII von 2009 über die gesetzliche Kraftfahrzeug- Haftpflichtversicherung Gesetz Nr. L von 2009 über das Mahnverfahren Gesetz Nr. XLVIII von 2008 über die grundlegenden Bedingungen und einzelnen Beschränkungen der kommerziellen Werbetätigkeit Gesetz Nr. XLVII von 2008 über das Verbot unlauterer Geschäftspraktiken gegenüber den Verbrauchern Gesetz Nr. XLVI von 2008 über die Lebensmittelkette und deren behördliche Beaufsichtigung Gesetz Nr. XL von 2008 über die Erdgasversorgung Gesetz Nr. CLIX von 2007 über die Rückversicherungsgesellschaften Gesetz Nr. CXL von 2007 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedsstaaten Gesetz Nr. CXXXVIII von 2007 über die Wertpapierfirmen und Dienstleistungsunternehmen der Warenbörse sowie die Regeln der von ihnen betriebenen Tätigkeiten Gesetz Nr. CXXXVI von 2007 über die Vorbeugung und Verhinderung von Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung Gesetz Nr. CXXXV von 2007 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Gesetz Nr. CXXVII von 2007 über die allgemeine Umsatzsteuer Gesetz Nr. CVI von 2007 über das Staatsvermögen Gesetz Nr. LXXXVI von 2007 über den elektrischen Strom Gesetz Nr. LXXX von 2007 über das Asylrecht Gesetz Nr. LXXV von 2007 über die Ungarische Wirtschaftsprüferkammer, Act LXXXVII of 2010 on the National Land Fund Act CXV of 2009 on Private Entrepreneurs and Sole Proprietorships Act LXXXV of 2009 on the Pursuit of the Business of Payment Services Act LXII of 2009 on Insurance Against Civil Liability in Respect of the Use of Motor Vehicles Act L of 2009 on the Order for Payment Procedure Act XLVIII of 2008 on the Basic Requirements and Certain Restrictions of Commercial Advertising Activities Act XLVII of 2008 on the Prohibition of Unfair Business-to-Consumer Commercial Practices Act XLVI of 2008 on the Food Supply Chain and on the Control and Supervision of the Food Supply Chain Act XL of 2008 on Natural Gas Act CLIX of 2007 on Reinsurance Act CXL of 2007 on Cross-Border Mergers of Limited Liability Companies Act CXXXVIII of 2007 on Investment Firms and Commodity Dealers, and on the Regulations Governing their Activities Act CXXXVI of 2007 on the Prevention and Combating of Money Laundering and Terrorist Financing Act CXXXV of 2007 on the Hungarian Financial Supervisory Authority Act CXXVII of 2007 on Value Added Tax Act CVI of 2007 on State Property Act LXXXVI of 2007 on Electric Energy Act LXXX of 2007 on Asylum Act LXXV of 2007 on the Chamber of Hungarian Auditors, the Activities of

3 Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről évi II. törvény a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról évi I. törvény a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról évi CXXX. törvény a regisztrációs adó részleges visszatérítéséről évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszközellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól évi LXIX. törvény az európai szövetkezetről évi LX. törvény a házipénztár adóról évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról évi LV. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról évi XLIX. törvény a lobbitevékenységről évi X. törvény a szövetkezetekről évi V. törvény a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról évi IV. törvény a gazdasági társaságokról évi CLXIV. törvény a kereskedelemről évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól évi CXXI. törvény a luxusadóról évi CXX. törvény az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról die Wirtschaftsprüfungstätigkeit sowie die öffentliche Aufsicht der Wirtschaftsprüfer Gesetz Nr. II von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen Gesetz Nr. I von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Personen, die über das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt verfügen Gesetz Nr. CXXX von 2006 über eine teilweise Rückerstattung der Zulassungssteuer Gesetz Nr. XCVIII von 2006 über die allgemeinen Regeln der sicheren und wirtschaftlichen Versorgung mit Arzneimitteln und medizinischen Hilfsmitteln sowie des Arzneimittelvertriebs Gesetz Nr. LXIX von 2006 über die Europäische Genossenschaft Gesetz Nr. LX von 2006 über die Steuer auf die Hauskasse Gesetz Nr. LIX von 2006 über die Sondersteuer und die Abgaben zur Verbesserung des Gleichgewichts des Staatshaushalts Gesetz Nr. LV von 2006 über die Auflistung der Ministerien der Republik Ungarn Gesetz Nr. XLIX von 2006 über die Lobbytätigkeit Gesetz Nr. X von 2006 über die Genossenschaften Gesetz Nr. V von 2006 über die Firmenpublizität, das handelsgerichtliche Verfahren und die Liquidation Gesetz Nr. IV von 2006 über die Wirtschaftsgesellschaften Gesetz Nr. CLXIV von 2005 über den Handel Gesetz Nr. CXXXIII von 2005 über die Regeln der Tätigkeit als Personen- und Vermögensschützer sowie als Privatdetektiv Gesetz Nr. CXXI von 2005 über die Luxussteuer Gesetz Nr. CXX von 2005 über den vereinfachten Beitrag zu den öffentlichen Lasten Auditors, and on the Public Oversight of Auditors Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals Act I of 2007 on the Admission and Residence of Persons with the Right of Free Movement and Residence Act CXXX of 2006 on the Partial Refund of Motor Vehicle Registration Duties Act XCVIII of 2006 on the General Provisions Relating to the Reliable and Economically Feasible Supply of Medicinal Products and Medical Aids and on the Distribution of Medicinal Products Act LXIX of 2006 on European Cooperative Societies Act LX of 2006 on Cash Holdings Tax Act LIX of 2006 on the Introduction of Special Tax and Bankers" contribution Intended to Improve the Balance of Public Finances Act LV of 2006 on the Ministries of the Republic of Hungary Act XLIX of 2006 on Lobbying Activities Act X of 2006 on Cooperatives Act V of 2006 on Public Company Information, Company Registration and Winding-up Proceedings Act IV of 2006 on Business Associations Act CLXIV of 2005 on Trade Act CXXXIII of 2005 on Security Services and the Activities of Private Investigators Act CXXI of 2005 on Luxury Tax Act CXX of 2005 on Simplified Contribution to Public Revenues

4 2005. évi XCV. törvény az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól évi CII. törvény a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások különadójáról évi XLV. törvény az európai részvénytársaságról évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról évi CXXXIII. törvény a társasházakról évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról évi CX. törvény a regisztrációs adóról évi C. törvény az elektronikus hírközlésről évi XCII. törvény az adózás rendjéről évi XC. törvény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról évi LXXXIX. törvény a környezetterhelési díjról évi LXXXVIII. törvény az energiaadóról évi LXXXVII. törvény a fogyasztói árkiegészítésről évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról évi LXXXII. törvény az élelmiszerekről évi LXXX. törvény a jogi segítségnyújtásról évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Gesetz Nr. XCV von 2005 über Humanarzneimittel und die Änderung anderer Gesetze zur Regulierung des Arzneimittelmarktes Gesetz Nr. CXL von 2004 über die allgemeinen Regeln der Verfahren und Leistungen von Verwaltungsbehörden Gesetz Nr. CII von 2004 über die Sondersteuer der Kreditinstitute und Finanzunternehmen Gesetz Nr. XLV von 2004 über die Europäische Gesellschaft Gesetz Nr. XXXIV von 2004 über kleine und mittlere Unternehmen bzw. die Förderung ihrer Entwicklung Gesetz Nr. CXXXIII von 2003 über die Gemeinschaftshäuser Gesetz Nr. CXXIX von 2003 über die Vergabe öffentlicher Aufträge Gesetz Nr. CXXVII von 2003 über die Monopolverbrauchsteuer und die Sonderregeln des Vertriebs von Monopolerzeugnissen Gesetz Nr. CXXVI von 2003 über die Durchführung des Zollrechts der Europäischen Gemeinschaft Gesetz Nr. CX von 2003 über die Zulassungssteuer Gesetz Nr. C von 2003 über die elektronische Kommunikation Gesetz Nr. XCII von 2003 über die Ordnung der Steuerzahlung Gesetz Nr. XC von 2003 über den Fonds für Forschung und Technologische Innovation Gesetz Nr. LXXXIX von 2003 über die Umweltbelastungsabgabe Gesetz Nr. LXXXVIII von 2003 über die Energiesteuer Gesetz Nr. LXXXVII von 2003 über den Verbraucherpreiszuschuss Gesetz Nr. LXXXVI von 2003 über die Berufsbildungsabgabe und die Förderung der Entwicklung der Ausbildung Gesetz Nr. LXXXII von 2003 über die Lebensmittel Gesetz Nr. LXXX von 2003 über die Rechtsbeihilfe Gesetz Nr. LX von 2003 über die Versicherungsunternehmen und die Versicherungstätigkeit Act XCV of 2005 on Medicinal Products for Human Use and on the Amendment of Other Regulations Related to Medicinal Products Act CXL of 2004 on the General Rules of Administrative Proceedings and Services Act CII of 2004 on the Special Tax of Credit Institutions and Financial Enterprises Act XLV of 2004 on European Public Limited-Liability Companies Act XXXIV of 2004 on Small and Medium-sized Enterprises and the Support Provided to Such Enterprises Act CXXXIII of 2003 on Condominiums Act CXXIX of 2003 on Public Procurement Act CXXVII of 2003 on Excise Taxes and Special Regulations on the Distribution of Excise Goods Act CXXVI of 2003 on the Implementation of Community Customs Law Act CX of 2003 on Motor Vehicle Registration Duty Act C of 2003 on Electronic Communications Act XCII of 2003 on the Rules of Taxation Act XC of 2003 on the Innovation Fund for Research and Technology Act LXXXIX of 2003 on Environmental Pollution Charges Act LXXXVIII of 2003 on Energy Taxes Act LXXXVII of 2003 on Consumer Price Subsidies Act LXXXVI of 2003 on Vocational Training Contributions and Assistance for the Improvement of Vocational Training Programs Act LXXXII of 2003 on Foods Act LXXX of 2003 On Legal Aid Act LX of 2003 on Insurance Institutions and the Insurance Business

5 2003. évi XLIX. törvény az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról évi XLII. törvény a földgázellátásról évi XXI. törvény az európai üzemi tanács létrehozásáról, illetve a munkavállalók tájékoztatását és a velük való konzultációt szolgáló eljárás kialakításáról évi XV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról évi LV. törvény a közvetítői tevékenységről évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról évi XI. törvény a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról évi CXX. törvény a tőkepiacról évi CXVI. törvény a Nemzeti Földalapról évi CX. törvény a villamos energiáról évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről évi LVIII. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról évi XL. törvény a hírközlésről évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról Gesetz Nr. XLIX von 2003 über die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung sowie über die Änderung des Gesetzes Nr. CXLIV von 1997 über die Wirtschaftsgesellschaften und des Gesetzes Nr. CXLV von 1997 über die Firmenregistratur, die Firmenpublizität und das handelsgerichtliche Verfahren zu Zwecken der Rechtsharmonisierung Gesetz Nr. XLII von 2003 über die Erdgasversorgung Gesetz Nr. XXI von 2003 über die Einsetzung eines Europäischen Betriebsrats bzw. die Schaffung eines Verfahrens zur Unterrichtung und Anhörung der Arbeitnehmer Gesetz Nr. XV von 2003 über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Gesetz Nr. LV von 2002 über die Schlichtungstätigkeit Gesetz Nr. XLIII von 2002 über die vereinfachte Unternehmersteuer Gesetz Nr. XI von 2002 über die Auflistung der Ministerien der Republik Ungarn Gesetz Nr. CXX von 2001 über den Kapitalmarkt Gesetz Nr. CXVI von 2001 über den Nationalen Bodenfonds Gesetz Nr. CX von 2001 über die Elektroenergie Gesetz Nr. CVIII von 2001 über einzelne Aspekte des elektronischen Geschäftsverkehrs sowie der Dienste der Informationsgesellschaft Gesetz Nr. LVIII von 2001 über die Ungarische Nationalbank Gesetz Nr. XLVIII von 2001 über den Geschmacksmusterschutz Gesetz Nr. XL von 2001 über die Telekommunikation Gesetz Nr. XXXIX von 2001 über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern Gesetz Nr. XXXV von 2001 über die elektronische Signatur Act XLIX of 2003 on the European Economic Interest Grouping, and on the Amendment of Act CXLIV of 1997 on Business Associations and Act CXLV of 1997 on the Register of Companies, Public Company Information and Court Registration Proceedings for the Purpose of Approximation Act XLII of 2003 on Natural Gas Act XXI of 2003 on the Establishment of a European Works Council or a Procedure for the Purposes of Informing and Consulting Employees Act XV of 2003 on the Prevention and Combating of Money Laundering Act LV of 2002 on Mediation Act XLIII of 2002 on Simplified Entrepreneurial Taxation Act XI of 2002 on the Ministries of the Republic of Hungary Act CXX of 2001 on the Capital Market Act CXVI of 2001 on National Land Reserves Act CX of 2001 on Electric Energy Act CVIII of 2001 on Electronic Commerce and on Information Society Services Act LVIII of 2001 on the National Bank of Hungary Act XLVIII of 2001 on the Legal Protection of Designs Act XL of 2001 on Communications Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreign Nationals Act XXXV of 2001 on Electronic Signatures évi CXVII. törvény az Gesetz Nr. CXVII von 2000 über den Act CXVII of 2000 on the Commercial

6 önálló kereskedelmi ügynöki szerződésről évi C. törvény a számvitelről évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról évi XXV. törvény a kémiai biztonságról évi CXXIV. törvény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról évi LXXVI. törvény a szerzői jogról évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól évi XXXII. törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településein az építési tevékenység átmeneti szabályozásáról évi XCIII. törvény az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal egyes feladatairól évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról évi XXXIV. törvény a kockázati tőkebefektetésekről, a kockázati tőketársaságokról, valamint a kockázati tőkealapokról évi XXV. törvény az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerekről évi XXIII. törvény a fiatalkorú munkavállalók munkajogi védelmére vonatkozó szabályok kiterjesztéséről a fiatalkorúak munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok keretében történő foglalkoztatására évi XI. törvény az ügyvédekről évi IV. törvény a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól, a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai selbständigen Handelsvertretervertrag Gesetz Nr. C von 2000 über die Rechnungslegung Gesetz Nr. XLIII von 2000 über die Abfallwirtschaft Gesetz Nr. XXV von 2000 über die chemische Sicherheit Gesetz Nr. CXXIV von 1999 über die Staatliche Aufsicht der Finanzorganisationen Gesetz Nr. CXXI von 1999 über die Wirtschaftskammern Gesetz Nr. LXXVI von 1999 über das Urheberrecht Gesetz Nr. XLII von 1999 über den Schutz der Nichtraucher und einzelne Regeln für die Konsumierung und den Vertrieb von Tabakerzeugnissen Gesetz Nr. XXXII von 1999 über die Übergangsregelung der Bautätigkeit in einzelnen Siedlungen des Besonderen Erholungsgebiets Balaton Gesetz Nr. XCIII von 1998 über einzelne Aufgaben des Amtes für Steuer- und Finanzprüfung Gesetz Nr. LXVI von 1998 über die Gesundheitsabgabe Gesetz Nr. XXXIV von 1998 über Risikokapitalanlagen, Risikokapitalgesellschaften sowie Risikokapitalfonds Gesetz Nr. XXV von 1998 über die durch Menschen verwendeten Arzneimittel Gesetz Nr. XXIII von 1998 über die Ausdehnung der auf den arbeitsrechtlichen Schutz von jugendlichen Arbeitnehmern bezogenen Regeln auf eine im Rahmen sonstiger, auf Arbeitsverrichtung gerichteter Rechtsverhältnisse erfolgende Beschäftigung von Jugendlichen Gesetz Nr. XI von 1998 über die Rechtsanwälte Gesetz Nr. IV von 1998 über die Regeln der im Rahmen eines Unternehmens durchgeführten Tätigkeit im Personenund Vermögensschutz sowie als Privatdetektiv bzw. über die Branchenkammer im Personen- und Vermögensschutz und für Privatdetektive Representation Contracts of Selfemployed Commercial Agents Act C of 2000 on Accounting Act XLIII of 2000 On Waste Management Act XXV of 2000 on Chemical Safety Act CXXIV of 1999 On Government Control of Financial Institutions Act CXXI of 1999 On Chambers of Economy Act LXXVI of 1999 On Copyright Act XLII of 1999 on the Protection of Non-Smokers and Certain Regulations on the Consumption and Distribution of Tobacco Products Act XXXII of 1999 on Temporary Regulations for Building Activities in Certain Settlements of the Lake Balaton Designated Recreational Region Act XCIII of 1998 on Certain Duties of the Tax and Financial Control Administration Act LXVI of 1998 on Healthcare Contributions Act XXXIV of 1998 on Venture Capital Investments, Venture Capital Enterprises and Venture Capital Funds Act XXV of 1998 on Medicinal Products for Human Use Act XXIII of 1998 on the Extension of the Provisions Pertaining to the Protection of Underage Workers for Labor Aspects to the Employment of Underage Persons in the Framework of Other Legal Relations Act XI of 1998 on Attorneys at Law Act IV of 1998 on Regulations on Security and Private Investigation Services Provided by Business Enterprises, and on the Trade Association of Security Guards and Private Investigators

7 Kamaráról évi CLVII. törvény a társasházról évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról évi CXXXIX. törvény a menedékjogról évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről évi CIII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről évi LXVII. törvény a bírák jogállásáról és javadalmazásáról évi LXVI. törvény a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Gesetz Nr. CLVII von 1997 über das Gemeinschaftshaus Gesetz Nr. CLVI von 1997 über die gemeinnützigen Organisationen Gesetz Nr. CLV von 1997 über den Verbraucherschutz Gesetz Nr. CXLV von 1997 über die Firmenregistratur, die Firmenpublizität und das handelsgerichtliche Verfahren Gesetz Nr. CXLIV von 1997 über die Wirtschaftsgesellschaften Gesetz Nr. CXLI von 1997 über das Grundbuch Gesetz Nr. CXXXIX von 1997 über das Asylrecht Gesetz Nr. CXXXII von 1997 über die Zweigniederlassungen und Handelsrepräsentanzen von Unternehmen mit ausländischem Sitz in Ungarn Gesetz Nr. CIII von 1997 über die Monopolverbrauchsteuer und die Sonderregeln des Vertriebs von Monopolerzeugnissen Gesetz Nr. LXXXIII von 1997 über die Versorgungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Gesetz Nr. LXXXII von 1997 über die Privatrente und die Privatpensionskassen Gesetz Nr. LXXXI von 1997 über die Sozialversicherungsrente Gesetz Nr. LXXX von 1997 über die Versorgungsberechtigten der Sozialversicherung und die zur Privatrente berechtigten Personen sowie über die Deckung dieser Leistungen Gesetz Nr. LXXVIII von 1997 über die Gestaltung und den Schutz der bebauten Umwelt Gesetz Nr. LXVII von 1997 über die Rechtsstellung und die Vergütung der Richter Gesetz Nr. LXVI von 1997 über die Organisation und Verwaltung der Gerichte Gesetz Nr. LVIII von 1997 über die wirtschaftliche Werbetätigkeit Gesetz Nr. LV von 1997 über die Ungarische Wirtschaftsprüferkammer Act CLVII of 1997 on Condominiums Act CLVI of 1997 on Non-Profit Organizations Act CLV of 1997 on Consumer Protection Act CXLV of 1997 on the Register of Companies, Public Company Information and Court Registration Proceedings Act CXLIV of 1997 on Business Associations Act CXLI of 1997 on Real Estate Registration Act CXXXIX of 1997 on Asylum Act CXXXII of 1997 on Hungarian Branch Offices and Commercial Representative Offices of Foreign-Registered Companies Act CIII of 1997 on Excise Taxes and Special Regulations on the Marketing of Excise Goods Act LXXXIII of 1997 on the Services of the Compulsory Health Insurance System Act LXXXII of 1997 on Private Pensions and Private Pension Funds Act LXXXI of 1997 on Social Security Pension Benefits, Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private Pensions and the Funding for These Services, Act LXXVIII of 1997 on the Formation and Protection of the Built Environment Act LXVII of 1997 on the Legal Status and Remuneration of Judges Act LXVI of 1997 on the Organizational and Administrative Structure of Courts Act LVIII of 1997 on Business Advertising Activity Act LV of 1997 on the Chamber of Hungarian Auditors and Auditing

8 Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről évi XXX. törvény a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról évi CXVI. törvény az atomenergiáról évi CXIV. törvény az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyeletről évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról évi CXI. törvény az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tőzsdéről évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról évi XLVIII. törvény a közraktározásról évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről évi I. törvény a rádiózásról és televíziózásról évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről évi CXVII. törvény 0 a személyi jövedelemadóról évi CI. törvény a vámtarifáról évi C. törvény a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról und die Wirtschaftsprüfertätigkeit Gesetz Nr. XXX von 1997 über das Hypothekenkreditinstitut und den Pfandbrief Gesetz Nr. XI von 1997 über den Schutz von Marken und geographischen Herkunftsangaben Gesetz Nr. CXXVI von 1996 über die laut Anordnung des Steuerzahlers erfolgende Verwendung eines festgelegten Teils der Einkommensteuer Gesetz Nr. CXVI von 1996 über die Atomenergie Gesetz Nr. CXIV von 1996 über die Staatliche Finanz- und Kapitalmarktaufsicht Gesetz Nr. CXIII von 1996 über die Bausparkassen Gesetz Nr. CXII von über die Kreditinstitute und Finanzunternehmen Gesetz Nr. CXI von 1996 über die Begebung von Wertpapieren, Anlagedienstleistungen und die Wertpapierbörse Gesetz Nr. LXXXI von 1996 über die Körperschaftsteuer und die Dividendensteuer Gesetz Nr. LVII von 1996 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens und der Wettbewerbsbeschränkung Gesetz Nr. XLVIII von 1996 über die öffentliche Lagerhaltung Gesetz Nr. XXI von 1996 über die Raumordnung und die Raumnutzung Gesetz Nr. I von 1996 über Rundfunk und Fernsehen Gesetz Nr. CXIX von 1995 über die Verwaltung von Angaben zum Namen und zur Wohnanschrift, die Forschungsund Direktakquisitionszwecken dienen Gesetz Nr. CXVII von über die Einkommensteuer Gesetz Nr. CI von 1995 über den Zolltarif Gesetz Nr. C von 1995 über das Zollrecht, das Zollverfahren und die Zollverwaltung in einheitlicher Fassung mit der Regierungsverordnung Nr. Activities Act XXX of 1997 on Mortgage Loan Companies and on Mortgage Bonds Act XI of 1997 on the Protection of Trademarks and Geographical Indications Act CXXVI of 1996 On the Use of a Specified Amount of Personal Income Tax in Accordance with the Taxpayer"s Instruction Act CXVI of 1996 on Atomic Energy Act CXIV of 1996 on the State Financial and Capital Market Supervisory Commission Act CXIII of 1996 on Home Savings and Loan Associations Act CXII of on Credit Institutions and Financial Enterprises Act CXI of 1996 on Securities Offerings, Investment Services and the Stock Exchange Act LXXXI of 1996 on Corporate Tax and Dividend Tax Act LVII of 1996 on the Prohibition of Unfair Trading Practices and Unfair Competition Act XLVIII of 1996 on Public Warehousing Act XXI of 1996 on Regional Development and Land Use Planning Act I of 1996 on Radio and Television Broadcasting Act CXIX of 1995 on the Use of Name and Address Information Serving the Purposes of Research and Direct Marketing Act CXVII of on Personal Income Tax Act CI of 1995 on Customs Tariff Act C of 1995 on Customs Law, Customs Proceedings and Customs Administration, in consolidated structure with Government Decree 45/1996 (III. 25.)

9 1995. évi XCVI. törvény a biztosítóintézetekről és a biztosítási tevékenységről évi XCV. törvény a devizáról évi XC. törvény az élelmiszerekről évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól évi XL. törvény a közbeszerzésekről évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról évi LXXI. törvény a választottbíráskodásról évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról évi LV. törvény a termőföldről évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról évi XXXIX. törvény az árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről évi XXIV. törvény a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról évi XVI. törvény a gazdasági kamarákról évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 45/1996 (III. 25.) Korm. über seine Durchführung Gesetz Nr. XCVI von 1995 über die Versicherungsunternehmen und die Versicherungstätigkeit Gesetz Nr. XCV von 1995 über die Devisen Gesetz Nr. XC von 1995 über die Lebensmittel, in einheitlicher Fassung mit der Gemeinsamen Verordnung des Landwirtschaftsministers, des Ministers für Volkswohlfahrt und des Industrieund Handelsministers Nr. 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM über seine Durchführung Gesetz Nr. LVI von 1995 über die Produktgebühr für Umweltschutz und ferner die Produktgebühr für Umweltschutz einzelner Erzeugnisse Gesetz Nr. LIII von 1995 über die allgemeinen Regeln des Umweltschutzes Gesetz Nr. XL von 1995 über die öffentlichen Beschaffungen Gesetz Nr. XXXIX von 1995 über den Verkauf des Unternehmervermögens, das sich im Eigentum des Staates befindet Gesetz Nr. XXXIII von 1995 über den Patentschutz von Erfindungen Gesetz Nr. XXXII von 1995 über die Patentanwälte Gesetz Nr. XXVIII von 1995 über die nationale Standardisierung Gesetz Nr. LXXI von 1994 über die Schiedsgerichtsbarkeit Gesetz Nr. LXVI von 1994 über den Lohngarantiefonds Gesetz Nr. LV von 1994 über das Ackerland Gesetz Nr. LIII von 1994 über die Zwangsvollstreckung Gesetz Nr. XXXIX von 1994 über die Warenbörse und die Warenbörsengeschäfte Gesetz Nr. XXIV von 1994 über das Vorbeugen und die Verhinderung der Geldwäsche Gesetz Nr. XVI von 1994 über die Wirtschaftskammern Gesetz Nr. XCVI von 1993 über die Freiwilligen Versicherungskassen auf Gegenseitigkeit Korm. on its implementation Act XCVI of 1995 On Insurance Institutions and the Insurance Business Act XCV of 1995 On Foreign Exchange Act XC of 1995 on Foodstuffs in consolidated structure with Decree No. 1/1996 (I. 9.) FM-NM-IKM on its implementation Act LVI of 1995 on Environmental Protection Product Charges and the Environmental Protection Product Charges on Certain Products Act LIII of 1995 on the General Rules of Environmental Protection Act XL of 1995 on Public Procurement Act XXXIX of 1995 on the Sale of State- Owned Entrepreneurial Assets Act XXXIII of 1995 on the Patent Protection of Inventions Act XXXII of 1995 on Patent Agents Act XXVIII of 1995 on National Standardization Act LXXI of 1994 on Arbitration Act LXVI of 1994 on the Wage Guarantee Fund Act LV of 1994 on Arable Land Act LIII of 1994 on Judicial Enforcement Act XXXIX of 1994 on the Commodities Exchange and Transactions on the Commodities Exchange Act XXIV of 1994 on the Prevention and Impeding of Money Laundering Act XVI of 1994 on Chambers of Commerce Act XCVI of 1993 on Voluntary Mutual Insurance Funds évi XCIII. törvény a Gesetz Nr. XCIII von 1993 über den Act XCIII of 1993 on Labor Safety

10 munkavédelemről évi LXXXVI. törvény a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról évi LXII. törvény a frekvenciagazdálkodásról évi LVIII. törvény a jövedéki szabályozásról és ellenőrzésről, valamint a bérfőzési szeszadóról évi LV. törvény a magyar állampolgárságról évi X. törvény a termékfelelősségről évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról évi LXXII. törvény a távközlésről évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről évi XC. törvény a magánszemélyek jövedelemadójáról évi LXXXVI. törvény a társasági adóról évi LXXIX. törvény a földadóról évi LXXVIII. törvény a fogyasztási adóról évi LXIX. törvény a pénzintézetekről és a pénzintézeti tevékenységről évi LXIII. törvény a befektetési alapokról évi LX. törvény a Magyar Nemzeti Bankról évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről évi XVIII. törvény a számvitelről Arbeitsschutz Gesetz Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern Gesetz Nr. LXII von 1993 über die Frequenzwirtschaft Gesetz Nr. LVIII von 1993 über die Gefällsregelung und -kontrolle sowie über die Alkoholsteuer bei Lohnbrennerei Gesetz Nr. LV von 1993 über die ungarische Staatsangehörigkeit Gesetz Nr. X von 1993 über die Produkthaftung Gesetz Nr. LXXIV von 1992 über die allgemeine Umsatzsteuer Gesetz Nr. LXXII von 1992 über das Fernmeldewesen Gesetz Nr. LXIII von 1992 über den Schutz personenbezogener Daten und die Öffentlichkeit der Daten von öffentlichem Interesse Gesetz Nr. XXII von 1992 über das Arbeitsgesetzbuch Gesetz Nr. XC von 1991 über die Einkommensteuer von Privatpersonen (in einheitlicher Fassung) Gesetz Nr. LXXXVI von 1991 über die Körperschaftssteuer (in einheitlicher Fassung) Gesetz Nr. LXXIX von 1991 über die Grundsteuer Gesetz Nr. LXXVIII von 1991 über die Verbrauchsteuer Gesetz Nr. LXIX von 1991 über die Geldinstitute und die geldinstitutionelle Tätigkeit (einheitliche Fassung mit den zwischenzeitlichen Änderungen) Gesetz Nr. LXIII von 1991 über die Anlagefonds Gesetz Nr. LX von 1991 über die Ungarische Nationalbank Gesetz Nr. XLIX von 1991 über das Vergleichsverfahren und das Konkursverfahren (Insolvenzgesetz) Gesetz Nr. XXXVIII von 1991 über den Gebrauchsmusterschutz Gesetz Nr. XXXIV von 1991 über die Veranstaltung von Glücksspielen Gesetz Nr. XVIII von 1991 über die Rechnungslegung in einer mit den Änderungen vereinheitlichten Fassung Act LXXXVI of 1993 on the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreigners Act LXII of 1993 On Frequency Management Act LVIII of 1993 on the Regulation and Control of Excise, and Subcontract Distillation Spirits Tax Act LV of 1993 on Hungarian Citizenship Act X of 1993 on Product Liability Act LXXIV of 1992 on Value Added Tax Act LXXII of 1992 on Telecommunications Act LXIII of 1992 on the Protection of Personal Data and the Disclosure of Information of Public Interest Act XXII of 1992 on the Labor Code Act XC of 1991 on the Personal Income Tax (Consolidated Text) Act LXXXVI of 1991 on Corporate Tax (Consolidated Text) Act LXXIX of 1991 on Land Tax Act LXXVIII of 1991 on Consumption Tax Act LXIX of 1991 on Financial Institutions and the Activities of Financial Institutions (Including Interim Amendments and Arranged in a Consolidated Structure) Act LXIII of 1991 on Investment Funds Act LX of 1991 on the National Bank of Hungary Act XLIX of 1991 on Bankruptcy Proceedings and Liquidation Proceedings Act XXXVIII of 1991 on the Legal Protection of Utility Models Act XXXIV of 1991 on Gambling Operations Act XVIII of 1991 on Accounting in consolidated structure with its amendments

11 1991. évi XVI. törvény a koncesszióról évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi C. törvény a helyi adókról évi XCIII. törvény az illetékekről évi XCI. törvény az adózás rendjéről évi LXXXVI. törvény a tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról évi LXXIV. törvény a kiskereskedelmi, a vendéglátóipari és fogyasztási szolgáltató tevékenységet végző állami vállalatok vagyonának privatizálásáról (értékesítéséről, hasznosításáról) évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról évi VI. törvény egyes értékpapírok nyilvános forgalomba hozataláról és forgalmazásáról, valamint az értékpapírtőzsdéről évi V. törvény az egyéni vállalkozásról évi XXXIII. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról évi VII. törvény a sztrájkról évi XXIV. törvény a külföldiek magyarországi befektetéseiről évi XI. törvény a központi műszaki fejlesztési alapról évi VI. törvény a gazdasági társaságokról évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről évi II. törvény az emberi környezet védelméről évi IX. törvény a védjegyről évi III. törvény a szerzői jogról Gesetz Nr. XVI von 1991 über die Konzession Gesetz Nr. IV von 1991 über die Förderung der Beschäftigung und die Versorgung der Arbeitslosen Gesetz Nr. C von 1990 über die örtlichen Steuern Gesetz Nr. XCIII von 1990 über die Gebühren Gesetz Nr. XCI von 1990 über die Ordnung der Steuerzahlung Gesetz Nr. LXXXVI von 1990 über das Verbot des unlauteren Marktverhaltens Gesetz Nr. LXXIV von 1990 über die Privatisierung (Verwertung, Nutzung) des Vermögens staatlicher Einzelhandels-, Gastwirtschafts- und Konsumdienstleistungsunternehmen Gesetz Nr. LXV von 1990 über die kommunalen Selbstverwaltungen Gesetz Nr. VI von 1990 über den öffentlichen Vertrieb und Umsatz einzelner Wertpapiere sowie über die Wertpapierbörse Gesetz Nr. V von 1990 über das Einzelunternehmen Gesetz Nr. XXXIII von 1989 über die Funktion und die Wirtschaftsführung der Parteien Act XVI of 1991 on Concessions Act IV of 1991 on Job Assistance and Unemployment Benefits Act C of 1990 on Local Taxes Act XCIII of 1990 on Duties Act XCI of 1990 on the Rules of Taxation Act LXXXVI of 1990 on the Prohibition of Unfair Market Practices Act LXXIV of 1990 on the privatization (alienation, utilization) of state-owned companies engaged in retail trade, catering and consumer services Act LXV of 1990 on Local Self- Governments Act VI of 1990 on the Public Offering of and Trading in Certain Securities and on the Stock Exchange Act V of 1990 on Private Entrepreneurs Act XXXIII of 1989 on the Operation and Financial Management of Political Parties Gesetz Nr. VII von 1989 über den Streik Act VII of 1989 on Strike Gesetz Nr. XXIV von 1988 über die Investitionen von Ausländern in Ungarn Gesetz Nr. XI von 1988 über den zentralen technischen Entwicklungsfonds Gesetz Nr. VI von 1988 über die Wirtschaftsgesellschaften Gesetz Nr. IV von 1978 über das Strafgesetzbuch Gesetz Nr. II von 1976 über den Schutz der menschlichen Umwelt Gesetz Nr. IX von 1969 über die Schutzmarke Gesetz Nr. III von 1969 über das Urheberrecht und seine Durchführungsverordnung Nr. 9/1969 (XII.29.) MM in einheitlicher Fassung Act XXIV of 1988 on the Investments of Foreigners in Hungary Act XI of 1988 on the central technial development fund Act VI of 1988 On Economic Associations (Companies Act) Act IV of 1978 on the Criminal Code Act II of 1976 on the Protection of the Human Environment Act IX of 1969 on Trademarks Consolidated Text of Act III of 1969 on Copyright and of Decree No. 9/1969. (XII.29.) MM on the Execution Thereof

12 1969. évi II. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről évi III. törvény a polgári perrendtartásról évi XX. törvény A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYA évi 23. törvényerejű rendelet a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről évi 2. törvényerejű rendelet a takarékbetétről évi 18. törvényerejű rendelet a letéti jegyről évi 23. törvényerejű rendelet a kincstárjegyről évi 19. törvényerejű rendelet a versenytárgyalásról évi 23. törvényerejű rendelet a gazdálkodó szervezeteknek meghatározott gazdasági tevékenységre történő utasításáról évi 28. törvényerejű rendelet a kötvényről évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság Polgári Törvénykönyvének a külgazdasági kapcsolatokra történő alkalmazásáról évi 1. törvényerejű rendelet a devizagazdálkodásról Gesetz Nr. II von 1969 über den Patentschutz von Erfindungen in einheitlichem Text mit der Verordnung 4/1969 (XII.28.) OMFB-IM über seine Durchführung und mit der Verordnung 9/1969 (XII.28.) IM über das Gerichtsverfahren in Patentangelegenheiten Gesetz Nr. IV von 1959 über das Bürgerliche Gesetzbuch Gesetz Nr. III von 1952 über die Zivilprozessordnung Gesetz Nr. XX von 1949 Verfassung der Republik Ungarn Gesetzesverordnung Nr. 23 vom Jahre 1989 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die gerichtliche Firmenregistrierung und die Aufsicht der Firmen zur Wahrung der Gesetzlichkeit Gesetzesverordnung Nr. 2 von 1989 über die Spareinlage Gesetzesverordnung Nr. 18 vom Jahre 1988 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über den Depositenschein Gesetzesverordnung Nr. 23 vom Jahre 1987 über den Staatsschuldschein Gesetzesverordnung Nr. 19 vom Jahre 1987 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die Offertenverhandlung (Submissionsverfahren) Gesetzesverordnung Nr. 23 von 1984 des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik über die Anweisung von Wirtschaftsorganisationen zu einer bestimmten Wirtschaftstätigkeit Gesetzesverordnung Nr. 28 vom Jahre 1982 über die Obligation Gesetzesverordnung Nr. 13 vom Jahre 1979 über das internationale Privatrecht Gesetzesverordnung Nr. 8 vom Jahre 1978 des Präsidialrates der Ungarischen Volksepublik über die Anwendung des Zivilgesetz- Buches der Republik Ungarn auf die Außenwirtschaftsbeziehungen Gesetzesverordnung Nr. 1 vom Jahre 1974 des Präsidialrates der Ungarischen Volksepublik über die planmäßige Devisenwirtschaft sowie die zu deren Durchführung erlassene Verordnung Nr. 1/1974 (I.17.) PM in einheitlicher Textur Consolidated Text of Act II of 1969 on the Patent Protection of Inventions; Joint Decree 4/1969 (Dec.28.) Issued by the National Committee of Technical Development and the Minister of Justice on Its Implementetion; and Decree No. 9/1969 (Dec.28.) by the Minister of Justice on Court Proceedings in Patent Cases Act IV of 1959 on the Civil Code of the Republic of Hungary Act III of 1952 on the Code of Civil Procedure Act XX of 1949 The Constitution of the Republic of Hungary Law-Decree No. 23 of 1989 on the Registration of Companies by the Court, and the Legal Supervision of Companies Law-Decree No. 2 of 1989 on Savings Deposits Law-Decree No. 18 of 1988 on Certificates of Deposit Law-Decree No. 23 of 1987 on Treasury Bills Law-Decree No. 19 of 1987 on Tenders Law-Decree No. 23 of 1984 on the Instruction of Economic Organizations to Conduct Certain Business Activities Law-Decree No. 28 of 1982 on Bonds Law-Decree No. 13 of 1979 on International Private Law Law Decree No. 8 of 1978 on the Application of the Civil Code of the Republic of Hungary Regarding External Economic Relations Law Decree No. 1 of 1974 Concerning Planned Foreign Exchange Policy and the Decree No. 1/1974 (I.17.) PM Issued for Its Execution in a Unified Contexture 337/2010. (XII. 27.) Korm. Regierungsverordnung Nr. 337/2010 Government Decree 337/2010 (XII. 27.)

13 rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 295/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 321/2008. (XII. 29.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet az üzletek működésének rendjéről, valamint az egyes üzlet nélkül folytatható kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi II. törvény végrehajtásáról 113/2007. (V. 24.) Korm. rendelet a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi I. törvény végrehajtásáról 273/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalról 227/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról 327/2004. (XII. 11.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 210/2003. (XII. 10.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb (XII. 27.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Regierungsverordnung Nr. 295/2009 (XII. 21.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Regierungsverordnung Nr. 210/2009 (IX. 29.) Korm. über die Bedingungen der Ausübung von Handelstätigkeiten Regierungsverordnung Nr. 321/2008 (XII. 29.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Regierungsverordnung Nr. 133/2007 (VI. 13.) Korm. über die Ordnung des Betriebs von Geschäften sowie die Bedingungen der Ausübung einzelner Handelstätigkeiten, die ohne Geschäft betrieben werden können Regierungsverordnung Nr. 114/2007 (V. 24.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. II von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen Regierungsverordnung Nr. 113/2007 (V. 24.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. I von 2007 über die Einreise und den Aufenthalt von Personen, die über das Recht auf Freizügigkeit und freien Aufenthalt verfügen Regierungsverordnung Nr. 273/2006 (XII. 23.) Korm. über das Amt für Steuer- und Finanzprüfung Regierungsverordnung Nr. 227/2006 (XI. 20.) Korm. über Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und elektronische Zahlungsinstrumente Regierungsverordnung Nr. 316/2005 (XII. 25.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) und des garantierten Lohnminimums Regierungsverordnung Nr. 327/2004 (XII. 11.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Regierungsverordnung Nr. 210/2003 (XII. 10.) Korm. über die Festlegung des Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum Government Decree 295/2009 (XII. 21.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum Government Decree 210/2009. (IX. 29.) Korm. on the Conditions for Conducting Trading Activities Government Decree 321/2008 (XII. 29.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum Government Decree 133/2007 (VI. 13.) Korm. on Retail Establishments and on the Conditions for Conducting Business Away from a Commercial Establishment Government Decree 114/2007 (V. 24.) Korm. on the Implementation of Act II of 2007 on the Admission and Right of Residence of Third-Country Nationals Government Decree 113/2007 (V. 24.) Korm. on the Implementation of Act I of 2007 on the Admission and Residence of Persons with the Right of Free Movement and Residence Government Decree 273/2006 (XII. 23.) Korm. on the Tax and Financial Control Administration Government Decree 227/2006 (XI. 20.) Korm. on Money Transmission Services and Electronic Payment Instruments Government Decree 316/2005 (XII. 25.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage and the Guaranteed Wage Minimum Government Decree 327/2004 (XII. 11.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage Government Decree 210/2003 (XII. 10.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage

14 munkabér (minimálbér) megállapításáról 17/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a Nemzeti Földalap vagyonnyilvántartásának, vagyonkezelésének és hasznosításának részletes szabályairól 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet a termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól 299/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XXIV. törvény végrehajtásáról 297/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet a pénzváltási tevékenységről 287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről 286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről 285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről 232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről 224/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 221/2001. (XI. 21.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 170/2001. (IX. 26.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló évi XXXIX. törvény végrehajtásáról 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 88/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a devizáról szóló verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Regierungsverordnung Nr. 17/2002 (II. 18.) Korm. über die detaillierten Regeln des Vermögensregisters, der Vermögensverwaltung und der Nutzung des Nationalen Bodenfonds Regierungsverordnung Nr. 16/2002 (II. 18.) Korm. über die detaillierten Regeln der Ausübung des Vorkaufs- und Vorpachtrechts in Bezug auf Ackerland Regierungsverordnung Nr. 299/2001 (XII. 27.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XXIV von 1994 über die Vorbeugung und Verhinderung der Geldwäsche Regierungsverordnung Nr. 297/2001. (XII. 27.) Korm. über die Geldwechseltätigkeit Regierungsverordnung Nr. 287/2001 (XII. 26.) Korm. über den Depositenschein Regierungsverordnung Nr. 286/2001 (XII. 26.) Korm. über den Schatzbrief Regierungsverordnung Nr. 285/2001 (XII. 26.) Korm. über die Anleihe Regierungsverordnung Nr. 232/2001 (XII. 10.) Korm. über den Zahlungsverkehr, Dienstleistungen im Zahlungsverkehr und elektronische Zahlungsinstrumente Regierungsverordnung Nr. 224/2001 (XI. 21.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohns) Regierungsverordnung Nr. 221/2001 (XI. 21.) Korm. über die allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung, die einem ausländischen Reisenden gewährt werden kann Regierungsverordnung Nr. 170/2001 (IX. 26.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XXXIX von 2001 über die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern Regierungsverordnung Nr. 98/2001 (VI. 15.) Korm. über die Bedingungen der Durchführung von Tätigkeiten in Verbindung mit gefährlichen Abfällen Regierungsverordnung Nr. 88/2001 (VI. 15.) Korm. über die Durchführung des Government Decree 17/2002 (II. 18.) Korm. on the Register, Management and Utilization of Assets Administered under the National Land Reserves Government Decree 16/2002 (II. 18.) Korm. on the Detailed Regulations Concerning Pre-emptive Rights for Buying and Leasing Arable Land Government Decree 299/2001 (XII. 27.) Korm. on the Implementation of Act XXIV of 1994 on the Prevention and Combating of Money Laundering Government Decree 297/2001 (XII. 27.) Korm. on Money Exchange Services Government Decree 287/2001 (XII. 26.) Korm. on Certificates of Deposit Government Decree 286/2001 (XII. 26.) Korm. on Treasury Bills Government Decree 285/2001 (XII. 26.) Korm. on Bonds Government Decree 232/2001 (XII. 10.) Korm. on Monetary Circulation, Financial Transaction Services and on Electronic Payment Instruments Government Decree 224/2001 (XI. 21.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage Government Decree 221/2001 (XI. 21.) Korm. on the Refund of Value Added Tax to Foreign Travelers Government Decree 170/2001 (IX. 26.) Korm. on the Implementation of Act XXXIX of 2001 on the Entry and Stay of Foreign Nationals Government Decree 98/2001 (VI. 15.) Korm. on the Conditions for Carrying Out Activities Related to Hazardous Waste Government Decree 88/2001 (VI. 15.) Korm. on the Implementation of Act XCV

15 1995. évi XCV. törvény végrehajtásáról 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 197/2000. (XI. 27.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 215/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 237/1997. (XII. 18.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadó- és jövedékiadó-visszatérítésről 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló évi LXXX. törvény végrehajtásáról 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló évi LXXXI. törvény végrehajtásáról 53/1997. (III. 26.) Korm. rendelet a kizárólagos forgalmazási megállapodások egyes csoportjainak a versenykorlátozás tilalma alól történő mentesítéséről 40/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a természetgyógyászati tevékenységről 4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek Gesetzes Nr. XCV von 1995 über die Devisen Regierungsverordnung Nr. 250/2000 (XII. 24.) Korm. über die Eigenheiten der Jahresabschlusserstellungs- und Buchführungspflicht von Kreditinstituten und Finanzunternehmen Regierungsverordnung Nr. 197/2000 (XI.27.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohn) Regierungsverordnung Nr. 215/1999 (XII.26.) Korm. über die Festlegung des verbindlich niedrigsten Arbeitslohns (Mindestlohn) Regierungsverordnung Nr. 237/1997 (XII.18.) Korm. über die Rückerstattung der Umsatz- und Monopolverbrauchsteuer, die diplomatischen und Konsularvertretungen und deren Mitgliedern sowie den ihnen gleichgestellten internationalen Organisationen und deren Mitgliedern gewährt werden kann Regierungsverordnung Nr. 217/1997 (XII. 1.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXIII von 1997 über die Versorgungsleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung Regierungsverordnung Nr. 195/1997 (XI. 5.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXX von 1997 über die Versorgungsberechtigten der Sozialversicherung und die zur Privatrente berechtigten Personen sowie über die Deckung dieser Leistungen Regierungsverordnung Nr. 168/1997 (X. 6.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXI von 1997 über die Sozialversicherungsrente Regierungsverordnung Nr. 53/1997 (III.26.) Korm. über die Befreiung einzelner Gruppen exklusiver Vertriebsvereinbarungen vom Verbot der Wettbewerbsbeschränkung Regierungsverordnung Nr. 40/1997 (III.5.) Korm. über die Naturheiltätigkeit Regierungsverordnung Nr. 4/1997 (I. 22.) Korm. über den Betrieb von of 1995 on Foreign Exchange Government Decree 250/2000 (XII. 24.) Korm. on the Special Provisions Regarding the Annual Reporting and Bookkeeping Obligations of Credit Institutions and Financial Enterprises Government Decree 197/2000 (XI. 27.) Korm. On the Mandatory Minimum Wage Government Decree 215/1999 (XII. 26.) Korm. on the Mandatory Minimum Wage Government Decree No. 237/1997 (XII.18.) Korm. on the Refund of Value Added Tax and Excise Tax to Diplomatic and Consular Representations and their Personnel, and to International Organizations and their Personnel which Qualify as Such Government Decree 217/1997 (XII. 1.) Korm. on the Implementation of Act LXXXIII of 1997 on the Services of the Compulsory Health Insurance System Government Decree 195/1997 (XI. 5.) Korm. on implementation of Act LXXX of 1997 on the Eligibility for Social Security Benefits and Private Pensions and the Funding for These Services Government Decree 168/1997 (X. 6.) Korm. on implementation of Act LXXXI of 1997 on Social Security Pension Benefits Government Decree No. 53/1997 (III.26.) Korm. on the Exemption of Certain Groups of Exclusive Sales Agreements from the Prohibition of Restrictive Market Practices Government Decree No. 40/1997 (III.5.) Korm. on the Practice of Alternative Medicine Government Decree No. 4/1997 (I.22.) Korm. on the Operation of Commercial

16 működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről 197/1996. (XII. 22.) Korm. rendelet a befektetési vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 102/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról 98/1996. (VII. 10.) Korm. rendelet a Központi Műszaki Fejlesztési Alapprogramról 15/1996. (I. 31.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról 7/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a külföldiek ingatlanszerzéséről 161/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet a devizáról szóló évi XCV. törvény végrehajtásáról 98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól 87/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a vállalkozás keretében végzett személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység átmeneti szabályairól 34/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet a villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló évi XLVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 33/1995. (III. 31.) Korm. rendelet a vállalkozó Geschäften und die Bedingungen für die Durchführung der Binnenhandelstätigkeit Regierungsverordnung Nr. 233/1996 (XII.26.) Korm. über die Vorschriften des mit Gefahrenstoffen und gefährlichen Erzeugnissen verbundenen Verfahrens Regierungsverordnung Nr. 213/1996 (XII.23.) Korm. über die Reiseveranstaltungs- und Reisevermittlungstätigkeit Regierungsverordnung Nr. 197/1996 (XII.22.) Korm. über die Eigenheiten der Jahresabschlußerstellungs- und Buchführungspflicht von Anlageunternehmen Regierungsverordnung Nr. 102/1996 (VII.12.) Korm. über den Sondermüll Regierungsverordnung Nr. 98/1996 (VII.10.) Korm. über das Zentrale Grundprogramm der Technischen Entwicklung Regierungsverordnung Nr. 15/1996 (I.31.) Korm. über die Festlegung des verbindlichen Mindestlohnes (Minimallohnes) Regierungsverordnung Nr. 7/1996 (I.18.) Korm. über den Immobilienerwerb von Ausländern Regierungsverordnung Nr. 161/1995 (XII.26.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. XCV von 1995 über die Devisen Regierungsverordnung Nr. 98/1995 (VIII.24.) Korm. über die Sicherheitsregelungen der Herstellung, Verwaltung und physikalischen Vernichtung der einzelnen Wertpapiere Regierungsverordnung Nr. 87/1995 (VII.14.) Korm. über die Übergangsregeln der im Rahmen einer Unternehmung ausgeführten Personenund Vermögensschutztätigkeit sowie der Tätigkeit als Privatdetektiv Regierungsverordnung Nr. 34/1995 (IV.5.) Korm. über die Durchführung einzelner Bestimmungen des Gesetzes XLVIII vom Jahre 1994 über Erzeugung, Lieferung von und Versorgung mit Elektroenergie Regierungsverordnung Nr. 33/1995 (III.31.) Korm. über das Devisenkonto Establishments and the Conditions for Conducting Business in the Internal Market Government Decree No. 233/1996 (XII.26.) Korm. On Procedural Regulations for Dangerous Substances and Preparations Government Decree No. 213/1996 (XII.23.) Korm. on Travel Organization and Agency Activities Government Decree No. 197/1996 (XII.22.) Korm. on the Characteristics of Preparing Annual Reports and the Bookkeeping Obligations of Investment Enterprises Government Decree No. 102/1996 (VII.12.) Korm. on Hazardous Wastes Government Decree No. 98/1996 (VII.10.) Korm. on the Basic Central Technical Development Programme Government Decree No. 15/1996 (I.31.) Korm. on Establishing of the Lowest Compulsory Wage (Minimum Wage) Government Decree No. 7/1996 (I.18.) Korm. on the Acquisition of Real Estate by Foreign Nationals Government Decree 161/1995 (XII.26.) Korm. On the Implementation of Act XCV of 1995 On Foreign Exchange Government Decree No. 98/1995 (VIII.24.) Korm. on the Security Rules Related to the Production, Handling and Physical Destruction of Certain Securities Government Decree No. 87/1995 (VII.14.) Korm. on the Transitional Rules Applicable to Personal and Property Protection Activities and Private Investigation Activities Pursued Within the Framework of Enterprises Government Decree No. 34/1995 (IV.5.) Korm. on the Execution of Certain Provisions of Act XLVIII of 1994 on the Generation, Transport and Supply of Electric Energy Government Decree No. 33/1995 (III.31.) Korm. on the Foreign Exchange

17 devizaszámlájáról des Unternehmers Accounts of Entrepreneurs 3/1995. (I. 20.) Korm. rendelet a gázszolgáltatásról szóló évi XLI. törvény végrehajtásáról 163/1994. (XII. 7.) Korm. rendelet a külföldiek forintszámláiról 97/1994. (VI. 22.) Korm. rendelet a befektetési alapok beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 74/1994. (V. 10.) Korm. rendelet a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló évi XXIV. törvény végrehajtásáról 69/1994. (V. 4.) Korm. rendelet a dömpingellenes és az értékkiegyenlítő vámokra vonatkozó szabályokról 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról 48/1994. (IV. 1.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás alatt lévő vállalkozások vagyonának megvásárlását elősegítő támogatásról 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet a magyar állampolgárságról szóló évi LV. törvény végrehajtásáról 4/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldi utas számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 3/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a diplomáciai és konzuli képviseletek és azok tagjai, valamint az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek és azok tagjai számára adható általános forgalmiadóvisszatérítéséről 2/1993. (I. 13.) Korm. rendelet a külföldön Regierungsverordnung Nr. 3/1995 (I.20.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes XLI vom Jahre 1994 über die Gasdienstleistungen Regierungsverordnung Nr. 163/1994 (XII.7.) Korm. über die Forint-Konten der Ausländer Regierungsverordnung Nr. 97/1994 (VI.22.) Korm. über die Eigenartigkeiten der Berichterstattungs- und Buchführungspflicht von Anlagefonds Regierungsverordnung Nr. 74/1994 (V.10.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes XXIV vom Jahre 1994 über das Vorbeugen und die Verhinderung der Geldwäsche Regierungsverordnung Nr. 69/1994 (V.4.) Korm. über die Regelungen für die Schutzzölle gegen das Dumping und die Wertausgleichszölle Regierungsverordnung Nr. 64/1994 (IV.30.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern Regierungsverordnung Nr. 48/1994 (IV.1.) Korm. über Unterstützungen zur Förderung des Erwerbs des Vermögens der sich in einem Liquidationsverfahren befindenden Unternehmen Regierungsverordnung Nr. 125/1993 (IX. 22.) Korm. über die Durchführung des Gesetzes Nr. LV von 1993 über die ungarische Staatsangehörigkeit Regierungsverordnung Nr. 4/1993 (I.13.) Korm. über die allgemeine Umsatzsteuer-Rückerstattung, die einem ausländischen Reisenden gewährt werden kann Regierungsverordnung Nr. 3/1993 (I.13.) Korm. über die den diplomatischen und Konsularvertretungen und deren Mitgliedern sowie den diesen gleichgestellten internationalen Organisationen und deren Mitgliedern erteilbare allgemeine Umsatzsteuer- Rückerstattung Regierungsverordnung Nr. 2/1993 (I.13.) Korm. über die allgemeine Government Decree No. 3/1995 (I.20.) Korm. on the Execution of Act XLI of 1994 on Gas Supply Government Decree No. 163/1994 (XII.7.) Korm. on the Forint Accounts of Foreigners Government Decree No. 97/1994 (VI.22.) Korm. on the Characteristic Features of the Reporting and Bookkeeping Obligations of Investment Funds Government Decree No. 74/1994 (V.10.) Korm. on the Execution of Act XXIV of 1994 on the Prevention and Impeding of Money Laundering Government Decree No. 69/1994 (V.4.) Korm. on the Rules of Anti-Dumping and Countervailing Duties Government Decree No. 64/1994 (IV. 30.) Korm. On the Implementation of Act LXXXVI of 1993 On the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreign Nationals Government Decree No. 48/1994 (IV.1.) Korm. on the subsidies for promoting the purchase of the assets of companies under liquidation Government Decree No. 125/1993 (IX. 22.) Korm. on the Implementation of Act LV of 1993 on Hungarian Citizenship Government Decree No. 4/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax to Foreign Travellers Government Decree No. 3/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax that May Be Rendered to Diplomatic and Consular Missions, and the Members Thereof, as well as to International Organizations Enjoying the Same Status, and Members Thereof Government Decree No. 2/1993 (I.13.) Korm. on the Refund of Value Added Tax

18 nyilvántartásba vett adóalany számára adható általános forgalmiadó-visszatérítésről 115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet az alapítványok gazdálkodási rendjéről 46/1992. (III. 13.) Korm. rendelet a könyvvizsgálat rendjéről 183/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet az értékpapírforgalmazók éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 182/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól 181/1991. (XII. 30.) Korm. rendelet a pénzintézetek éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól 95/1991. (VII. 23.) Korm. rendelet a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőségről 47/1991. (III. 27.) Korm. rendelet a külkereskedelmi tevékenységgel kapcsolatban a devizahatósággal szemben fennálló egyes kötelezettségekről 24/1990. (VIII. 13.) Korm. rendelet az állami vállalatok felügyelő bizottságáról 47/1968. (XII. 18.) Korm. rendelet a termékek minőségének tanúsításáról 52/1990. (III. 21.) MT rendelet a külkereskedelmi szerződésekkel kapcsolatos fizetések lebonyolításának rendjéről 46/1990. (III. 13.) MT rendelet egyes kulturális tevékenységek folytatásáról 94/1988. (XII. 22.) MT rendelet a vagyonjegyről 55/1987. (X. 30.) MT rendelet az emberi környezetre Umsatzsteuer-Rückerstattung, die den im Ausland registrierten Steuerpflichtigen gewährt werden kann Regierungsverordnung Nr. 115/1992 (VII.23.) Korm. über die Wirtschaftsführungsordnung der Stiftungen Regierungsverordnung Nr. 46/1992 (III.13.) Korm. über die Ordnung der Buchprüfung Regierungsverordnung Nr. 183/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für den Vertrieb von Wertpapieren bestehenden Pflicht zur Jahresberichterstellung und Buchführung Regierungsverordnung Nr. 182/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für die Versicherungen bestehenden Pflicht zur Jahresberichterstellung Regierungsverordnung Nr. 181/1991 (XII.30.) Korm. über die Eigenheiten der für die Geldinstitute bestehenden Pflicht zur Jahresabschlußerstellung und Buchführung Regierungsverordnung Nr. 95/1991 (VII.23.) Korm. über die Oberinspektion für Verbraucherschutz Regierungsverordnung Nr. 47/1991 (III.27.) Korm. über einzelne gegenüber der Devisenbehörde bestehende Pflichten im Zusammenhang mit der Außenhandelstätigkeit Regierungsverordnung Nr. 24/1990 (VIII.13.) Korm. über die Aufsichtsräte in staatlichen Unternehmen Regierungsverordnung Nr. 47/1968 (XII.18.) Korm. über die Beurkundung der Qualität der Erzeugnisse Verordnung Nr. 52/1990 (III.21.) MT des Ministerrates über die Ordnung der Devisenzahlungen in bezug auf Außenhandelsverträge Verordnung Nr. 46/1990 (III.13.) MT des Ministerrates über die Ausübung der einzelnen Kulturtätigkeiten Verordnung Nr. 94/1988 (XII.22.) MT des Ministerrates über den Vermögensschein Verordnung Nr. 55/1987 (X.30.) MT des Ministerrates über die Einfuhr einiger to Foreign-Registered Taxpayers Government Decree No. 115/1992 (VII.23.) Korm. on the Order of Financial Management of Foundations Government Decree No. 46/1992 (III.13.) Korm. on the Order of Audits Government Decree No. 183/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Obligation of Distributors of Securities to Prepare Annual Reports and Their Obligation Towards Book-Keeping Government Decree No. 182/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Obligation of Insurance Companies to Submit Annual Reports Government Decree No. 181/1991 (XII.30.) Korm. on the Characteristics of the Annual Report Making and Bookkeeping Obligations of Financial Institutions Government Decree No. 95/1991 (VII.23.) Korm. on the General Supervisory Board of Consumer Protection Government Decree No. 47/1991 (III.27.) Korm. on Obligations Towards the Foreign Exchange Authority in Connection with Foreign Trading Activity Government Decree No. 24/1990 (VIII.13.) Korm. on the Supervisory Boards of State Enterprises Government Decree No. 47/1968 (XII.18.) Korm. on the Quality Certification of Products Decree No. 52/1990 (III.21.) MT of the Council of Ministers on the Order of Payments in Foreign Exchange Related to Foreign Trade Contracts Decree No. 46/1990 (III.13.) MT of the Council of Ministers on the Pursuit Certain Cultural Activities Decree No. 94/1988 (XII.22.) MT of the Council of Ministers on Property Notes Decree No. 55/1987 (X.30.) MT of the Council of Ministers regarding the

19 veszélyt jelentő egyes anyagok külföldről történő behozataláról 56/1986. (XII. 10.) MT rendelet az állami biztosításfelügyeletről 26/1985. (V. 11.) MT rendelet a mérgező hatású anyagokkal kapcsolatos eljárásról 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet a pénzforgalomról és a bankhitelről 12/1983. (V. 12.) MT rendelet a zaj- és rezgésvédelemről 56/1981. (XI. 18.) MT rendelet a veszélyes hulladékok keletkezésének ellenőrzéséről és az azok ártalmatlanításával kapcsolatos tevékenységekről 35/1978. (VII. 6.) MT rendelet a tartós fogyasztási cikkek alkatrész ellátásáról és javítószolgálatáról 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet a pénzforgalom lebonyolításáról 9/1994. (IV. 30.) BM rendelet a külföldiek beutazásáról, magyarországi tartózkodásáról és bevándorlásáról szóló évi LXXXVI. törvény, valamint a 64/1994. (IV. 30.) Korm. rendelet végrehajtásáról 2/1981. (I. 23.) BkM rendelet a minőségvédelem egyes kérdéseiről 4/1978. (III. 1.) BkM rendelet a vásárlók minőségi kifogásainak intézéséről 12/1968. (XI. 12.) BkM rendelet a Kereskedelmi Minőségellenőrző Intézetről 25/2007. (II. 28.) GKM rendelet a nyilvántartásba vételre kötelezett áruk és Stoffe, die Gefahr für die menschliche Umwelt bedeuten, aus dem Ausland Verordnung Nr. 56/1986 (XII.10.) MT des Ministerrates über die Staatliche Versicherungsaufsicht Verordnung Nr. 26/1985 (V.11.) MT des Ministerrates über das Verfahren bezüglich der toxischen Stoffe Verordnung Nr. 39/1984 (XI. 5.) MT des Ministerrates über den Geldverkehr und den Bankkredit Verordnung Nr. 12/1983 (V.12.) MT des Ministerrates über den Lärm- und Schwingungsschutz Verordnung Nr. 56/1981 (XI.18.) MT des Ministerrates über die Kontrolle des Entstehens von gefährlichen Abfällen (Sondermüll) und über die mit der Beseitigung dieser verbundenen Tätigkeiten Verordnung Nr. 35/1978 (VII.6.) MT des Ministerrates über die Ersatzteilversorgung und den Reparaturdienst von langlebigen Gebrauchsgütern Anordnung des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank Nr. 18/2009 (VIII. 6.) MNB über die Abwicklung des Zahlungsverkehrs Anordnung des Präsidenten der Ungarischen Nationalbank Nr. 21/2006 (XI. 24.) MNB über die Abwicklung des Geldverkehrs Verordnung des Innenministers Nr. 9/1994 (IV.30.) BM über die Durchführung des Gesetzes Nr. LXXXVI von 1993 über die Einreise, den Aufenthalt in Ungarn und die Einwanderung von Ausländern sowie der Regierungsverordnung Nr. 64/1994 (IV.30.) Korm. Verordnung Nr. 2/1981 (I.23.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über einzelne Fragen des Qualitätsschutzes Verordnung Nr. 4/1978 (III.1.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über die Erledigung der Mängelrügen der Käufer Verordnung Nr. 12/1968 (XI.12.) BkM des Ministeriums für Binnenhandel über das Institut für Qualitätskontrolle der Handelswaren Verordnung des Wirtschafts- und Verkehrsministers Nr. 25/2007 (II. 28.) GKM über den Kreis der zur Importation from Abroad of Substances Dangerous to the Human Environment Decree No. 56/1986 (XII.10.) MT of the Council of Ministers on the State Insurance Supervision Decree No. 26/1985 (V.11.) MT of the Council of Ministers on the procedure in connection with the materials of poisonous effect Decree No. 39/1984 (XI.5.) MT of the Council of Ministers on Money Circulation and Bank Credit Decree No. 12/1983 (V.12.) MT of the Council of Ministers on the Protection from Noise and Vibration Decree No. 56/1981 (XI.18.) MT of the Council of Ministers on the Control of the Production of Dangerous Waste Materials and Activities Relating to their Destruction Decree No. 35/1978 (VII.6.) MT of the Council of Ministers on the Supply with Components and the Repair Service of Consumer Durables Decree No. 18/2009 (VIII. 6.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Payment Services Activities Decree No. 21/2006 (XI. 24.) MNB of the Governor of the National Bank of Hungary on Money Transmission Transactions Decree No. 9/1994 (IV. 30.) BM of the Ministry of Internal Affairs On the Implementation of Act LXXXVI of 1993 On the Entry, Stay in Hungary and Immigration of Foreign Nationals as well as Government Decree 64/1994 (IV. 30.) Korm Decree No. 2/1981 (I.23.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on Certain Questions of Quality Protection Decree No. 4/1978 (III.1.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on the Procedure on Quality Complaints of Purchasers Decree No. 12/1968 (XI.12.) BkM of the Ministry of Domestic Trade on Commercial Quality Control Institute Decree No. 25/2007 (II. 28.) GKM on the Goods and Services Subject to Registration Requirement and on the

20 szolgáltatások köréről és az ezekre vonatkozó kereskedelmi tevékenység gyakorlásának feltételeiről 11/1991. (IX. 4.) IM rendelet a cégekre vonatkozó közlemények közzétételéről és költségtérítéséről 2/1965. (I. 24.) IM rendelet a csekkjogi szabályok szövegének közzétételéről 1/1965. (I. 24.) IM rendelet a váltójogi szabályok szövegének közzétételéről 9/1995. (III. 17.) IKM-PM együttes rendelet általános vámpótlék bevezetéséről 2/1992. (I. 13.) IKM rendelet az utazásszervezői és közvetítői tevékenységről 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet a konzuli díjakról 6/1990. (IV. 5.) KeM rendelet az üzletek működéséről 15/1989. (IX. 7.) KeM rendelet az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásáról 3/1989. (II. 26.) KeM rendelet a külföldiek kereskedelmi képviseleteiről, valamint információs és szerviz irodáiról 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet a munkavédelemről szóló évi XCIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 7/1991. (X. 17.) MüM rendelet a külföldiek magyarországi munkavállalásának engedélyezéséről 4/1991. (IV. 13.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő egyes támogatásokról 6/1991. (VIII. 12.) NGKM rendelet egyes kivitelre kerülő termékek minőségellenőrzéséről Registrierung verpflichteten Waren und Dienstleistungen und die Bedingungen für die Ausübung der auf diese bezogenen Handelstätigkeit Verordnung Nr. 11/1991 (IX.4.) IM über die Veröffentlichung und die Kostenerstattung von Firmenbekanntmachungen Verordnung Nr. 2/1965 (I.24.) IM über die Veröffentlichung des Textes der Scheckrechtsnormen Verordnung Nr. 1/1965 (I.24.) IM über die Veröffentlichung des Textes der Rechtsnormen über den Wechsel Gemeinsame Verordnung Nr. 9/1995 (III.17.) IKM-PM des Ministers für Industrie und Handel und des Finanzministers über die Einführung des allgemeinen Zollzuschlages Verordnung Nr. 2/1992 (I.13.) IKM des Ministers für Industrie über die Reiseveranstaltungs- und Reisevermittlungstätigkeit Verordnung Nr. 1/1991 (IV.9.) KüM des Außenministers über die Konsulargebühren Verordnung Nr. 6/1990 (IV. 5.) KeM des Handelsministers über die Tätigkeit der Geschäfte Verordnung Nr. 15/1989 (IX.7.) KeM des Handelsministers über die Ausübung der einzelnen Handelstätigkeiten Verordnung Nr. 3/1989 (II.26.) KeM des Handelsministers über die Handelsvertretungen sowie Informations- und Service-Büros der Ausländer Verordnung des Arbeitsministers Nr. 5/1993 (XII. 26.) MüM über die Durchführung des Gesetzes Nr. XCIII von 1993 über den Arbeitsschutz Verordnung Nr. 7/1991 (X.17.) MüM des Arbeitsministers über die Genehmigung der Arbeit von Ausländern in Ungarn Verordnung Nr. 4/1991 (IV.13.) MüM des Arbeitsministers über einzelne die Beschäftigung fördernden Unterstützungen Verordnung Nr. 6/1991 (VIII.12.) NGKM über die Qualitätskontrolle von einigen zur Ausfuhr gelangenden Erzeugnissen Conditions for Engaging in the Related Trading Activities Decree No. 11/1991 (IX.4.) IM of the Minister of Justice On Publishing and Cost Compensation of Communications Concerning Companies Decree No. 2/1965 (I.24.) IM of the Minister of Justice on the Publication of the Text of the Rules of Cheque Law Decree No. 1/1965 (I.24.) IM of the Minister of Justice on the Publication of the Text of Rules of Law Concerning Bills of Exchange Joint Decree No. 9/1995 (III.17.) IKM-PM of the Minister of Industry and Trade and the Minister of Finance on the Introduction of General Customs Surtax Decree No. 2/1992 (I.13.) IKM of the Minister of Industry and Trade on Travel Organization and Agency Activities Decree No. 1/1991 (IV.9.) KüM on Consular Fees Decree No. 6/1990 (IV.5.) KeM on the Operation of Shops Decree No. 15/1989 (IX.7.) KeM on the Pursuit of Certain Commercial Activities Decree No. 3/1989 (II.26.) KeM on the Business Representation of Foreigners and on Their Information and Service Offices Decree No. 5/1993 (XII. 26.) MüM of the Ministry of Labor on implementation of Act XCIII of 1993 on Labor Safety Decree No. 7/1991 (X.17.) MüM of the Minister of Labour on Permitting Foreigners to Take Up Work in Hungary Decree No. 4/1991 (IV.13.) MüM of the Minister of Labour on Certain Subsidies Promoting Employment Decree No. 6/1991 (VIII.12.) NGKM on the Quality Control of Certain Products to Be Exported

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms

Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Pénzügyi és számviteli angol szótár Hungarian Dictionary of Financial and Accounting Terms Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F (not) subject to VAT (nem)

Részletesebben

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS

VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS VÁLTOZÁSMUTATÓ 2013. SZEPTEMBER VÁLOGATÁS Teljes listákat találnak a lemez Súgó/Hírlevél menüpont jában (pdf), illetve a hónapban megjelent, módosított, hatályon kívül helyezett jogszabályok szűkített

Részletesebben

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015

A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 KSHazonosító A KSH által statisztikai célra átvett adminisztratív adatok gyűjtését elrendelő jogszabályok 2015 Az adatátvétel megnevezése Az adminisztratív adatgyűjtést elrendelő magyar jogszabály száma

Részletesebben

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24.

r l e v é l Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Already accepted tax changes from 2013 //2012.10.24. H í r l e v é l //2012.10.24. Már elfogadott adóváltozások 2013-tól Belföldi összesítő jelentés Az Országgyűlés 2012 júniusában határozott a tételes bevallással összefüggő törvénymódosításról, miszerint

Részletesebben

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014

r l e v é l Tisztelt Ügyfelünk! Dear Client, //2014.03.10. Changes in the tax laws 2014 Adótörvény változások 2014 H í r l e v é l //2014.03.10. Tisztelt Ügyfelünk! Adótörvény változások 2014 Jelentős változások nem történtek, inkább pontosítások jellemzik a módosító rendelkezéseket. Az alábbiakban ismertetjük a szélesebb

Részletesebben

T/ 14080. számú. törvényjavaslat

T/ 14080. számú. törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 14080. számú törvényjavaslat Magyarország Kormánya és Jersey Kormánya között az adóügyi információcseréről szóló, Londonban, 2014. január 28-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues

Real Facts APRIL 2007. Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues APRIL 2007 Real Facts Commercial Real Estate in Hungary A Practical Guide to Legal and Regulatory Issues Kereskedelmi ingatlanok Magyarországon Gyakorlati útmutató a jogi és szabályozói kérdésekhez B A

Részletesebben

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01

BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 BRANKO HÍRLEVÉL 2015/01 BRANKO NEWSLETTER 2015/01 Tisztelt Ügyfelünk! ADÓVÁLTOZÁSOK 2015 A kötelező legkisebb havi minimálbér teljes foglalkoztatás esetén 101 500 forintról 105 000 forintra, a garantált

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért, Agrárfejlesztésért és Hungarikumokért Felelős Államtitkárság Környezetügyért Felelős Helyettes Államtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Részletesebben

JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON

JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON JOGI TANÁCSADÁS MAGYAR- ORSZÁGON TARTALOM A Noerr Magyarországon 3 Ágazati szakértelem 4 Társasági jog és M&A 5 Bank- & finanszírozási jog 6 Biztosítás 6 Restrukturálás & csődjog 7 Ingatlan- & építési

Részletesebben

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság

Egyesülési szerződés. Merger Agreement. between. mely létrejött a. K&H Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint átvevő társaság TERVEZET Egyesülési szerződés Merger Agreement mely létrejött a between K&H Bank Zártkörűen Működő mint átvevő társaság K&H Bank Zártkörűen Működő as the absorbing company és a and K & H Autófinanszírozó

Részletesebben

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING

TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV MINUTES OF UNDERSTANDING TÁRGYALÁSI JEGYZŐKÖNYV a Magyar Köztársaság Kormánya, valamint a lakossági deviza-jelzáloghitel állománnyal rendelkező pénzügyi intézmények képviseletében eljáró Magyar Bankszövetség képviselői között

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 66. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. június 17., péntek 66. szám Tartalomjegyzék 2011. évi LXIII. törvény A Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény és egyes törvények pénzügyi

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYAR KÖZLÖNY 48. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 9., csütörtök Tartalomjegyzék 85/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet A Magyarország és a Török Köztársaság közötti barátsági és együttműködési

Részletesebben

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról

SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról SZERZÕDÉS a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésrõl, az együttmûködésrõl és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyõzõdve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI

A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkárság A TERMÉSZETVÉDELMI SZAKTERÜLETRE VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS AZ ÁLLAMI IRÁNYÍTÁS EGYÉB JOGI ESZKÖZEI Lezárva:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1.

Tartalomjegyzék. I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások. 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. Tartalomjegyzék I. Egészségügyi ágazatban vezetett hatósági nyilvántartások 1) Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal 1. 2) Országos Egészségbiztosítási Pénztár 2. 3) ÁNTSZ Regionális Intézetei

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYAR KÖZLÖNY 29. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. március 11., szerda Tartalomjegyzék 2015. évi VI. törvény Egyes közigazgatási tárgyú törvények módosításáról 2330 2015. évi VII. törvény A Paksi

Részletesebben

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd.

adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd steuerbrücke 2014 1 2014 JANUÁR JANUAR WTS Klient. A híd. adóhíd szakmai hírlevél 2014 1 TARTALOMJEGYZÉK Előszó Kedves Olvasóink! Minden bizonnyal már Önök is feltették maguknak a kérdést minden

Részletesebben

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH

EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH EU jogi szótár EU legal dictionary ANGOL-MAGYAR, MAGYAR-ANGOL ENGLISH-HUNGARIAN, HUNGARIAN-ENGLISH Keresés angolul vagy magyarul: Control+F Search in English or Hungarian: Control+F AAMS countries abandoned

Részletesebben

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages

Database for the European Charter for Regional or Minority Languages Database for the European Charter for Regional or Minority Languages HUNGARIAN TRANSLATION OF THE CHARTER European Charter for Regional or Minority Languages 1 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 84. szám MAGYAR KÖZLÖNY 84. MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 18., csütörtök Tartalomjegyzék 2015. évi LXX. törvény A Bolgár Köztársaság, a Horvát Köztársaság, Magyarország és az Osztrák Köztársaság között

Részletesebben

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour

Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő. Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű. Győr-Gönyű National Public Harbour Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő Der Nationale Öffentliche Hafen Győr-Gönyű Győr-Gönyű National Public Harbour Tartalomjegyzék Igazgatói köszöntő A kikötő bemutatása A KIOP projektben megvalósult

Részletesebben

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink...

Tartalom. Content. E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2. Elnöki és vezérigazgató levél... 6. Főbb projektjeink... Tartalom E-Star Alternatív Nyrt. társaságunkról röviden... 2 Elnöki és vezérigazgató levél... 6 Főbb projektjeink... 10 Az Igazgatóság tagjai... 14 Független könyvvizsgálói jelentés... 18 Konszolidált

Részletesebben

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi CXII. törvény. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 1 BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) 2 Ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit

Részletesebben

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE

www.clb.hu A CLB KÜLDETÉSE A CLB KÜLDETÉSE Cégünk a CLB Független Biztosítási Alkusz Kft. magáénak érzi a felelôsséget, hogy a lakosság és a vállalatok döntéshozói tájékozottak legyenek a biztosítási alkusz tevékenységrôl. Az ügyfélnek

Részletesebben

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról

A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH. k ö z l e m é n y e. a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A Központi Statisztikai Hivatal elnökének 9001/2002. (SK 3.) KSH k ö z l e m é n y e a statisztikai számjel elemeiről és nómenklatúráiról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. Statisztikai törvény (továbbiakban

Részletesebben

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary

Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje. Françoise Lauritzen Representative of UNHCR in Hungary Eloszó ó Françoise Lauritzen Az UNHCR magyarországi képviselõje Örömömre szolgál, hogy figyelmükbe ajánlhatom a Ki kicsoda a magyarországi menekültügyben címû kiadvány harmadik, átdolgozott kiadását. E

Részletesebben

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy

KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI. SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy KULCSSZAVAK A NEMZETKÖZI SZÁMVITELHEZ Keywords to the International Accountancy BUDAPEST, 2005 Össze ál lí tot ta: Péter

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYAR KÖZLÖNY 80. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. június 11., szerda Tartalomjegyzék 21/2014. (VI. 11.) MNB rendelet A Spányi Béla ezüst emlékérme kibocsátásáról 10379 22/2014. (VI. 11.) MNB rendelet

Részletesebben