PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING"

Átírás

1 Társadalmilag felelős klaszterek elméletben és gyakorlatban Héjj Rita és Tibor Az együttműködő vállalat. Értékteremtés a fenntartható világért Workshop prezentáció június 6. PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING

2 Napirend 1. Üzleti hálózatok és klaszterek kialakulása 2. Kreativitás & társadalmi felelősségvállalás mint fő értékteremtők 3. A Proactive Management Cluster gyakorlati tapasztalatai Az együttműködő vállalat 2

3 A gyenge kapcsolatok stabilizálják a komplex rendszereket és viszont Barabási Albert-László fizikus szerint: A társadalmi hálózatokban a csomópontok (vagyis az emberek) kisebb fürtökbe csoportosulnak, olyan baráti és ismeretségi köröket kialakítva, amelyekben minden csomópont kapcsolódik az összes többihez, csupán néhány gyenge kapcsolattal a saját baráti körön kívüli világgal. Az ún. valódi hálózatokban a csomópontok többségének csak néhány kapcsolata van és csak kevés, ám annál jelentősebb kisebbség, amelyekhez szokatlanul nagyszámú kapcsolat tartozik. Az ilyen hálózat skálafüggetlen, mivel nincs egy jellemző csomópont, nincs belső skála. A ritka középpontok ( hub-ok ) biztosítják a hálózat összefüggőségét, míg a kisebb csomópontok közötti kapcsolat teszi a komplex hálózatokat ellenállóvá, nagy hibatűrő képességgel. A hálózatépítés a gazdaságban is jelen van; az üzleti hálózatok bizalmon alapulnak, ami csökkenti a (tranzakciós és operatív) költségeket. Ilyen hálózatokon alapuló együttműködések számos történelmi formája tekinthető előfutárnak, ám mind különbözik a klaszterektől: A chaebol nagy, családi irányítású koreai vállalatcsoport, amelyet a kormány támogat. A kormány ipari politikája szabja meg az új fejlesztések irányát amihez a bankszektor hitelt biztosít. Japánban a zaibatsu családi irányítású banki és ipari érdektársulás volt, vertikális vezetési lánccal. A keiretsu egymásba kapcsolódó üzleti kapcsolatok és részvényesek csoportja által alkotott üzleti tömb. Ezeknek a bank-alapú rendszereknek a középpontjában az egység és a hűség áll. Forrás: A.-L. Barabási (2001). The physics of the web. Physics World, Vol 14, o. Az együttműködő vállalat 3

4 A klaszter egyszerre jelent versenyt ÉS együttműködést Michael Porter (2000) klaszter definíciója szerint: egy adott iparágon belüli együttműködő és versenyző vállalatok, specializált beszállítók, szolgáltatók, kapcsolódó és támogató iparágak és intézmények versenyen alapuló földrajzi koncentrációja. Nem (csak) beszállítói kapcsolat, messze több mint projekt-alapú konzorcium vagy akár terület-alapú stratégiai szövetség. A klasztereknek fontos erőforrása a bizalmi és társadalmi tőke. Az értéklánc szempontjából a klaszterek három típusra oszthatók: horizontális: egy iparágba tartozó vállalatok egy adott földrajzi területen, esetleg: ugyanarra az ipari vagy műszaki alapra épülnek, közös piacon működnek, közös beszerzési és/vagy disztribúciós csatorna vertikális: horizontális tagok illetve a beszerzési lánc mentén más szinteken elhelyezkedő tagok (beszállítók, fogyasztók, kapcsolódó szolgáltatók) diagonális: egymást kiegészítő vagy szimbiotikus tevékenységek amely során minden tag a többi céghez hozzáadott értékkel növeli az értékláncot, így kapcsolva össze eredetileg egymástól távol álló iparágakat Napjainkban a globális versenyben nem nem elkülönült vállalatok vesznek részt, hanem az az új új munkamegosztás alapegységei a klaszterek lettek! Forrás: Porter, M. E.. (2000) Location, competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy. Economic Development Quarterly, 14/1, Braun, P. (2005) The importance of value chains and co-operation as drivers for SMEs growth, performance and competitiveness in the tourism-related industries Creating value to tourism products through tourism networks and clusters: uncovering destination value chains. Gwangju, Korea. Az együttműködő vállalat 4

5 A közhiedelemmel ellentétben a KKV-kat tartalmazó klaszterekre a multiknak is szükségük van Nyugat-Európában a klaszter képzés kezdeményezése a KKV-k köréből indul, tehát alulról felfelé történő építkezés jellemzi. A klaszterszerűen működő cégek jövedelmezősége 2-4 %-kal javul és a KKV-k túlélési aránya jóval magasabb, mint az elkülönülten fellépő cégeké. A klaszter nem csak a gazdaság és az innováció hajtóereje, hanem a társadalmi rendszerek, a helyi közösségek, az önszerveződés erősítésének útja is. A vállalatok felismerték, hogy csak lokális háttérrel, üzleti partnereikre támaszkodva tudnak talpon maradni a nagyon erős globális versenyben. Egyre többször hangzik el, hogy klaszter alapú gazdaságpolitika szükséges, hogy a KKV-k meg tudjanak erősödni ez konkrét támogatásokat is jelent (klaszterek állami támogatása, EU-s pályázatok) Előny lehet az információ és kommunikáció áramlás, közös fellépés, képzés, a nemzetközi szintéren való megjelenés, a PR és a marketing, a közös adatbázisok. Egy Egy klaszter sikeres menedzseléséhez elengedhetetlen a transzdiszciplinaritás: nem nem is is csupán különböző és és részben határterületekről van van szó, szó, hanem olyan folyamat, aminek a szakterületei egymás után után igényelnek szakértelmet. Az együttműködő vállalat 5

6 A klasztereknek mára nem csak az Egyesült Államokban van hagyománya, hanem Európában is Az Európai Unióban átlagosan minden negyedik cég (min. 20 alkalmazottal) működik klaszterszerű környezetben, azaz szoros együttműködésben más helyi vállalkozásokkal. A legújabb Gallup felmérés szerint Európában a legtöbb klaszter az Egyesült Királyságban található (a cégek 84%-a), nyomában Lettországgal majd Írországgal A klaszterekben résztvevők felelőssége a közös célok érdekében összehangolt ténykedés, az identitásuk és sajátos érdekeik feladása nélkül. A klaszterekben való való gondolkodás új új megközelítést, más más fajta fajta kultúrát tételez fel, fel, ill. ill. erősít és és ennek pozitív kisugárzása lehet lehet a társadalomra is. is. Forrás: 2006 Innobarometer on cluster s role in facilitating innovation in Europe. The Gallup Organization (2006) Az együttműködő vállalat 6

7 Napirend 1. Üzleti hálózatok és klaszterek kialakulása 2. Kreativitás & társadalmi felelősségvállalás mint fő értékteremtők 3. A Proactive Management Cluster gyakorlati tapasztalatai Az együttműködő vállalat 7

8 A tudás és a képességek mellé felsorakozik a kreativitás is, olyannyira, hogy elérkeztünk a creativity economy fázisba. The game is changing. It isn't just about math and science anymore. It's about creativity, imagination, and, above all, innovation. Get Creative! Business Week, augusztus 1. The study (by Weber Shandwick and KRC Research) involving the participation of 104 U.S.-based corporate executives revealed that business success will likely be increasingly reliant on creative business processes, the development of new and innovative products and services, and product delivery through alternative marketing and communications channels. Burst of creativity Budapest Business Journal, Február 5. Mivel az az emberek azok, akik akik üzletet kötnek, a siker legalább annyira függ függ az az adott személy-, mint mint maga a folyamat kreativitásán! Az együttműködő vállalat 8

9 A történelem során a fajlagosan legátütőbb értéknövelő tényező jelentősen változott és ennek trendje van! Absztrakció foka Természetes erőforrások közvetlen felhasználásban Gyár Pénzügyi erőforrások (tőke) az iparbeli felhasználásban Gépek Technológia Információ management A humán erőforráson alapuló szolgáltatás Innováció Kreatív személyiség Föld Szén Olaj Egyre többet várunk el el a menedzserektől a felelősség hol hol marad?! Történelmi időtengely Forrás: CR Konferencia. Budapest, április 19. Az együttműködő vállalat 9

10 A menedzserek három különböző módon gondolkozhatnak és cselekedhetnek attól függően, hogy melyik szint vezérli őket Felelős vezető Homo sapiens Lelki élet A főemlősök Intellektuális élet Intellektuális élet Fizikai szintű élet Fizikai szintű élet Fizikai szintű élet A társadalmi felelősségvállalás szélesebb látókört feltételez, amelybe a lelki lelki élet élet is is beletartozik: Az Az ideális vezető lelkileg motivált szakember. Forrás: The Annual Conference of the European SPES Forum: Europe - Asia Dialogue on Business, Ethics and Spirituality. Konferencia. Budapest, június 30. Az együttműködő vállalat 10

11 A felelős vezetés érdekében a shareholder -központú (részvényes) helyett a minden érintettre (stakeholder) vonatkozó megközelítésre (ami az igazi közjó ) kell váltani! Csak az átfogó stakeholder-szemlélet biztosít kiegyensúlyozott felelősséget: Tulajdonos mint alapító, fenntartó, legmagasabb szintű döntéshozó Vezetők a működésért felelősek Vevők megfizetik a termékeket és szolgáltatásokat Dolgozók hozzáadott értéket teremtenek Beszállítók meg kell bízni bennük (minőség, idő, költség) Hitelezők hisznek a jövőnkben Állam a makrokörnyezetet (adók, stb.) képviseli Mikrokörnyezet helyi felelősség A jövő nemzedék környezetvédelem, fenntarthatóság, az emberi környezet Vannak (mint pl. pl. a Fokoláre Mozgalom), akik akik ezt ezt a listát a közösség támogatandó szegényeivel is is kiegészítik a menedzserek felelősségérzetén múlik, hogy hogy hol hol húzzák meg meg a határt Forrás: The Annual Conference of the European SPES Forum: Europe - Asia Dialogue on Business, Ethics and Spirituality. Konferencia. Budapest, június 30. Az együttműködő vállalat 11

12 Ha összekapcsoljuk a három-szintet az átfogó érintetti listával, akkor egy holisztikus értékmátrix körvonalazódik Szintek Érintettek Tulajdonos Dolgozók Vevők Szállítók Társadalom Jövő generációk Rászorulók Lelki Intellektuális Anyagi (Pénzügyi) Forrás: The Good Company. Konferencia. St. Thomas Egyetem, október Az együttműködő vállalat 12

13 A különböző beállítottságú szervezetek mátrixa különböző méretű, illetve teljességű az üzlet többé válik, mint profit! Érintettek Szintek Tulajdonos Dolgozók Vevők Szállítók Társadalom Jövő generációk Rászorulók Lelki Intell. Anyagi Neo-liberális cég Jó cég Felelős cég A cél cél a felelős cég cég és és mostanra nem nem is is csupán erkölcsi alapon Forrás: The Good Company. Konferencia. St. Thomas Egyetem, október Az együttműködő vállalat 13

14 hanem mert ráadásul a felelős cégek egyre jobban kezdenek felértékelődni! Szűcs Ervin, a Weber Shandwick regionális igazgatója, BBJ, február Egy Egy klaszter esetében minden klasztertag vállalat részese a jó jóhírnévnek! Az együttműködő vállalat 14

15 Napirend 1. Üzleti hálózatok és klaszterek kialakulása 2. Kreativitás & társadalmi felelősségvállalás mint fő értékteremtők 3. A Proactive Management Cluster gyakorlati tapasztalatai Az együttműködő vállalat 15

16 Célunk a felelősség és a kreativitás összekapcsolása a mindennapi üzleti élettel A Proactive Management Cluster olyan vállalkozók által vezetett cégekből áll, akik kifejlesztették az elméletet és céljuk a gyakorlati megvalósítása annak, hogy hogyan egyesíthető A piaci feltételekhez való alkalmazkodás A több szempontból megvalósított értékteremtés A klasztereken belüli for-profit és non-profit vállalkozások közötti, fenntartható együttműködés. A cégek különböző tevékenységekre fókuszálnak (a stratégiai tanácsadástól kezdve a szoftverfejlesztésen át az innováció menedzsmentig), mint szuverén entitások, amelyek olykor még egymással is versenyeznek, miközben közös projekteken is dolgoznak. Közös céljuk a holisztikus stakeholder értékmátrix megvalósítása mind saját szervezetükön belül, mind pedig egy, a klaszteren belüli non-profit vállalkozás alapítása és támogatása által. A klaszteren belül elszórt képességek által által létrejövő szinergia magába foglalja az az összes érintettet (stakeholder-t). Az együttműködő vállalat 16

17 Már a középkorban felismerték, hogy nem (csak) alamizsnát, hanem munka-lehetőséget kell / érdemes adni ezt egészítettük ki a kor lehetőségeit figyelembe véve Olyan céget alapítani, ami megteremti és biztosítja is a munkát Munkát biztosítani, hogy ne szoruljon adományra Ismeretlenül adni ismeretlennek Ismeretlenül adni ismerősnek Ismeretlennek adni Kérés nélkül/előtt adni Kérésre adni, méltóképpen Tudatosan, de nem méltóképpen adni Akaratlanul adni A méltóság tiszteletben tartása legjobban munka biztosításával valósítható meg meg így így válik a rehabilitáció az az egzisztenciális aspektuson túl túl emberségépítővé is. is. Forrás: Orbán P. (2006). Foglalkoztatás Rehabilitáció Integráció. Napra Forgó Kht. Az együttműködő vállalat 17

18 A Napra Forgó arra törekszik, hogy az alamizsnánál valami maradandóbbat kínáljon Foglalkoztatási rehabilitáció: Az alkotó munkáját, napi tevékenységét, életrendező elveit, önfenntartását, egzisztenciáját, stb. veszített embereknek a társadalomba való vissza-kísérése, a foglalkoztatás eszköztárával, egyénre szabottan, meglévő képességeik és kompetenciáik sokoldalú fejlesztése útján. A munkacsapatra (mely kifelé egységes, belül támogató) alapozott, foglalkoztatási rehabilitáció célú outsourcing kipróbált, lehetséges út, melyet Az Év Társadalomtudatos Vállalkozása 2007 Magyarország díjjal a Schwab Alapítvány (a davosi Világgazdasági Fórum alapítója és szervezője) is elismert Célja az integrált foglalkoztatási rehabilitáció. A Napra Forgó pozitív tapasztalatot nyújt a hátrányos helyzetűekről annak érdekében, hogy csökkentse a tudás hiányát, az előítéleteket és hogy tapasztalatokkal segítse a teljes re-integrációt. A hátrányos helyzetű munkavállaló fogalma így jelentőségét veszti, a munkatapasztalat alapján kiválasztott egyén megbízható munkatárssá válik. Alapítói célkitűzése: A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű emberek, kiemelten a megváltozott munkaképességűek részére, munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása munkába állásuk érdekében. Dolgozni velük és értük. Forrás: Orbán P. és Héjj T. (2008). Outsourcing based on Work Teams for the sake of employment rehabilitation Az együttműködő vállalat 18

19 Nem csupán elindítunk egy társadalmilag felelős vállalatot, hanem partnernek tekintjük és meghívjuk a hálózatba Meghívni a klaszterbe Elkötelezettség (fenntartás) Rendszeresen adni (pénzt és időt) Időt (szakértelmet) is adni Alkalmi adomány (pénz) Alacsony megtérüléssel szponzorálni, de még mindig befektetésként Pozitív megtérüléssel szponzorálni Betartani a törvényt Jótékonysági szervezeteknek való való adományozás helyett szociális vállalkozások létrehozásával az az üzletemberek és és cégeik több több értéket adhatnak a társadalomnak. Az együttműködő vállalat 19

20 Köszönöm a figyelmet! Tel.: Fax: Mobil: PROACTIVE MANAGEMENT CONSULTING Az előadásban található információk csupán általános tájékoztatásul szolgálnak. Ezek az információk nem helyettesítik a szakmai tanácsadást, és nem szolgálnak bármely döntés vagy cselekmény alapjául a tanácsadójával való előzetes konzultáció nélkül. Ha bármilyen kérdése merül fel az előadásban tárgyalt témával kapcsolatban, készséggel állunk szíves rendelkezésére. Az együttműködő vállalat 20

Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel

Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel Felelős vállalkozás, holisztikus értékteremtéssel Készítette Héjj Tibor, alapító-tulajdonos Budapest, 2014 Ott hagytuk abba, hogy a két világ közti szakadék áthidalódott, számos köztes megoldás létezik

Részletesebben

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK?

EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? EGYÜTT KÖNNYEBB MI JÓT HOZHAT, HA KLASZTERBE SZERVEZŐDÜNK? MOTTÓ Együtt könnyebb!!! Együtt könnyebb??? Esztergom, 2015.02.17. 2 MEGKÖZELÍTÉS Egyedül senki sem vagyok, másokkal érek csak igazán sokat! Írja

Részletesebben

társadalmi vállalkozás

társadalmi vállalkozás A társadalmi vállalkozások ökoszisztémája közösség felelősség társadalmi hatás üzlet szükséglet motíváció fenntarthatóság vállalkozás kettős cél küldetés kreativitás finanszírozás megvalósíthatóság érték

Részletesebben

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek

Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Az 5. generációs innovációs folyamat és a klaszterek Tartalom; Bevezető...2 Az innovációs folyamatok átértékelődése...2 Az 5. generációs innovációs folyamat...4 Az innovációs generációk egymásra épülése...5

Részletesebben

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok)

Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Elemzés a magyar klaszterfejlesztés elmúlt 4 évéről (tények és tanulságok) Készítette: Horváth Marianna Kerekes Ildikó dr. Patik Réka 2013. április 30. Tartalomjegyzék 0 Vezetői összefoglaló... 3 1 Klaszter

Részletesebben

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok

Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok TERÜLETFEJLESZTÉSI FÜZETEK 2. Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok Budapest 2010 1 Helyi gazdaságfejlesztés Ötletadó

Részletesebben

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE

AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSELMÉLET ÉS GYAKORLAT DOKTORI ISKOLÁJA ASWAD DINA AZ ÉRTÉKINNOVÁCIÓ KITERJESZTÉSE A BELSŐ ÉS KÜLSŐ ÜGYFÉLELÉGEDETTSÉGEN ALAPULÓ LOJALITÁSRA A doktori iskola

Részletesebben

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése

A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése A Pannon Autóipari Klaszter (PANAC) Szellemi Tőke Jelentése Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Pannon Autóipari Klaszter Divízió, Győr 2007 Dr. Grosz András Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési

Részletesebben

KÉRME kiadvány - 2014

KÉRME kiadvány - 2014 Az értékek értéke A vállalatok társadalmi felelősségvállalása keresztény megközelítésben Vállalatirányítási módszer a fenntartható vállalkozásokért AZ ÉRTÉKEK ÉRTÉKE A vállalatok társadalmi felelősségvállalása

Részletesebben

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS

INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS INNOVÁCIÓ ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉS Dr. Nyiry Attila PhD. Ügyvezető igazgató NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. Összefoglalás A gazdaságfejlesztés nem képzelhető

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSAI SZÁMÁRA ÚJ INNOVÁCIÓS SZOLGÁLTATÁSOK BEVEZETÉSÉNEK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK PROGRAMJA Innovációs tevékenységet segítő szolgáltatásokat leíró tanulmány Összeállította:

Részletesebben

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16

( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 L O G I S Z T I K A Á G A Z AT S Z A K P O L I T I K A I S T R AT É G I A ( 2 0 1 4-20) Budapest, 2013. augusztus 16 1 TARTALOM 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 2 BEVEZETÉS... 13 2.1 A stratégiakészítés célja

Részletesebben

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon

A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Dr. Futó Péter, Hanthy Kinga, Lányi Pál, Mihály András, Dr. Soltész Anikó A szociális gazdaság jelene és jövõje Magyarországon Kutatási zárótanulmány Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette:

Részletesebben

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke

Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve. A Változás Városai tudásterméke Gwen Swinburn, Soraya Goga, Fergus Murphy A helyi gazdaságfejlesztés kézikönyve A Változás Városai tudásterméke Köszönetnyilvánítás Ezt a kézikönyvet a Világbank Városfejlesztési Főosztálya Helyi Gazdaságfejlesztésért

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben

Csetnek Tünde Tímea. A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Csetnek Tünde Tímea A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben Politikatudományi Tanszék Témavezetők: Dr. Jenei György, DSc. egyetemi tanár, BCE Dr.Hajnal György, Egyetemi docens,

Részletesebben

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola A LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK GAZDÁLKODÁSI SIKERTÉNYEZŐINEK ÉS STRATÉGIA- VÁLASZTÁSÁNAK HATÁSA A VÁLLALAT EREDMÉNYESSÉGÉRE

Részletesebben

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN

A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN A KULTÚRA SZEREPE ÉS CÉLJAI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI TERVBEN 2006. március Szerkezeti összefoglaló: I. Tartalmi összefoglaló II. A kulturális ágazat területei és fejlesztési irányai, céljai 1. Átfogó

Részletesebben

Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009.

Háttértanulmány az Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése c. kutatáshoz 2009. AZ ÜZLETI TANÁCSADÁSI ÁGAZAT JELLEMZŐINEK ÉS INNOVÁCIÓS MODELLJÉNEK FELVÁZOLÁSA Háttértanulmány az "Oktatásügyi rendszer K+F+I rendszer elemzése és stratégai fejlesztése" c. kutatáshoz 2009. Szerzők: Dr.

Részletesebben

A hazai kis és közepes vállalkozások

A hazai kis és közepes vállalkozások A hazai kis és közepes vállalkozások helyzete és fejlesztési lehetőségei Dr. Kadocsa György Óbudai Egyetem, Keleti Károly Gazdasági Kar Szervezési és Vezetési Intézet kadocsa.gyorgy@kgk.uni-obuda.hu Absztrakt:

Részletesebben

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében

Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció erősítésében Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel.: (36 1) 204-2951 (36 1) 204-2970 Fax: (36 1) 204-2953 E-mail:ipargazd@t-online.h Internet:http://www.ikt.hu Az innovációs

Részletesebben

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI

A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI FINNA HENRIETTA - TÓTH ZSUZSANNA ESZTER A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS ALAPJAI Oktatási anyag a magyarországi kis- és középvállalkozások számára 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 1. Az európai

Részletesebben

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon

A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Magyarországon NESsT Jogi sorozat Magyarország Magyar 2012. május A nonprofit szervezetek önfinanszírozó tevékenységére vonatkozó jogi szabályozás Jogi útmutató társadalmi vállalkozásoknak Írta: Tóth Laura. Jogi szakértő:

Részletesebben

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében

A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében Külgazdaság, LV. évf., 2011. szeptember október (101 121. o.) A magyar kis- és középvállalatok nemzetköziesedése a mérnöki tevékenységet, műszaki kutatás-fejlesztést végző vállalatok körében BENKE ZOLTÁN

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások

Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások Vállalati Társadalmi Felelőségvállalás: Jó Gyakorlatok és Ajánlások A DESUR projekt az INTERREG IVC program keretében, az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) társfinanszírozásával valósul meg. ÍNDICE

Részletesebben

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés

Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés Stratégiaalakítás, szervezet átalakítás és változáskezelés tanulmány Budapest, 2009. november 1 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 Tartalomjegyzék 2 2 Stratégiai menedzsment 6 2.1 A stratégiai vezetés fejlődési fázisai

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Módszertani kézikönyv

Módszertani kézikönyv OFA Hálózat KoopeRáció kiemelt projekt Módszertani kézikönyv Szociális szövetkezetek az alakulástól a fenntartható működésig Szerkesztő: Számadó Róza Nemzeti Fejlesztési Ügynökség www.ujszechenyiterv.gov.hu

Részletesebben