CSEPEL HOLDING Részvénytársaság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "CSEPEL HOLDING Részvénytársaság"

Átírás

1 CSEPEL HOLDING Részvénytársaság Jelentés a december 31-én végzodo gazdasági évrol A társaság szervezetéhez, muködéséhez kapcsolódó adatok Tevékenység és gazdálkodás Rövid történeti leírás A magyar EXCEL csoport struktúrája, tulajdonosi szerkezete az év során alakult ki. Az Excel Machine Tools Ltd., szingapúri székhelyu társaság tulajdont szerzett a Garagent -Excel Rt-ben azzal a célzattal, hogy az európai értéktozsdére bejegyzésre kerüljön. Ennek érdekében a Garagent Rt-ben 1999 során alaptoke emelés volt, ezt követte az Excel Európa Szerszámgépgyártó Kft. és az Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft. 100 %-os tulajdonának megszerzése. A Garagent-Excel Rt július 10-tol nevet változtatott. Az új neve Csepel Holding Rt. Piaci környezet, és piaci pozíciók: A magyar Excel csoport gyártó-, kereskedelmi- és szerviz bázisa az 1995 elején alapított Excel-Csepel Szerszámgépgyártó Kft. Alapítása a sok évtizedes magyar szerszámgépgyártó hagyományok folytatásaként teremtette meg a Magyarországon még utolsó muködo bázist. A meglévo csepeli gyártmányok mellé társult a szingapúri termékválaszték a függoleges megmunkáló-központok családja. A szerszámgépek értékesítési irányai : Európa: Észak Amerika: Magyarország: Ausztria, Németország, Oroszország, Svédország USA Belföldi nagyobb cégek Csepel Holding Rt. A társaság célja, hogy vagyonkezelo holdingként a részvényesei által rábízott vagyont megorizze és gyarapítsa, nyereségesen gazdálkodjon, ezzel is segítve a magyar szerszámgépek gyártását, tervezését, felújítását és szervízellátását. Éves gazdálkodás és pénzügyi helyzet: A Társaság éves gazdálkodását a évi mérleg és eredmény-kimutatás adatok szemléltetik 1

2 2005. évi auditált éves beszámoló MÉRLEG Index BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ,95 Immateriális javak Szellemi termékek Tárgyi eszközök Ingatlanok Egyéb berendezések, felszerelések, jármuvek Befektetett pénzügyi eszközök ,95 Tartós részesedés kapcsolt ,44 vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt ,66 vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Egyéb tartósan adott kölcsön FORGÓESZKÖZÖK ,54 Készletek Befejezetlen termelés és félkész termékek Késztermékek Áruk Készletekre adott eloleg Követelések ,38 Köv. áruszállításból és szolgáltatásokból (vevok) 0 Követelések kapcsolt vállalkozásoktól 0 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben ,86 Egyéb követelések 1101 Értékpapírok Saját részvények, saját üzletrészek Pénzeszközök Pénztár 1 0 Bankbetét AKTÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK Bevételek aktív idobeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív idobeli elhatárolása ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZ ,17 2

3 SAJÁT TOKE ,54 Jegyzett toke Visszavásárolt tulajdonosi részesedés névértéken Toketartalék (fel nem osztható) Eredménytartalék ,31 Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény ,94 CÉLTARTALÉKOK KÖTELEZETTSÉGEK ,57 Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 Egyéb hosszúlejáratú köt. 0 Rövid lejáratú kötelezettségek ,57 Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Vevotol kapott elolegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ,39 Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévo vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek ,55 PASSZÍV IDOBELI ELHATÁROLÁSOK ,88 Bevételek passzív idobeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív idobeli elhatárolása ,88 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN ,17 3

4 EREDMÉNYKIMUTATÁS Index Belföldi értékesítés nettó árbevétele ,56 Export értékesítés nettó árbevétele Értékesítés nettó árbevétele ,56 Saját termelésu készletek állományváltozása Saját eloállítású eszközök aktivált értéke Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ,42 Ebbol visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke ,94 Egyéb szolgáltatások értéke ,88 Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások ,51 Anyagjellegû ráfordítások ,89 Bérköltség ,84 Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok ,68 Személyi jellegû ráfordítások ,80 Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások ,28 - ebbol értékvesztés Üzemi (üzleti) tevék. eredménye ,32 Kapott (járó) osztalék, részesedés - kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége - kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Egyéb kapott kamatok és kamatjellegû bevételek Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei Pénzügyi mûveletek bevételei Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamvesztesége ebbol: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendo kamatok és kamatjellegû ráfordítások ebbol: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése ,79 4

5 Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai Pénzügyi muveletek ráfordításai ,79 Pénzügyi muveletek eredménye ,81 Szokásos vállalkozási eredmény ,43 Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások Rendkívüli eredmény Adózás elotti eredmény ,94 Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény ,94 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés Mérleg szerinti eredmény ,94 FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A Csepel Holding Rt. részvényeseinek Formázott Elvégeztük a Csepel Holding Rt i fordulónapra elkészített mérlegének melyben az eszközök és források egyezo végösszege E Ft a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség-, valamint a évre vonatkozó eredménykimutatásának és kiegészíto mellékletének vizsgálatát, melyeket a vizsgált szervezet évi éves beszámolója tartalmaz. A Társaság december 31-i beszámolóját a TÉZSÉ Könyvvizsgáló Kft vizsgálta és április hónap 27. napján korlátozó záradékkal látta el. Az éves beszámoló elkészítése az ügyvezetés felelossége. A könyvvizsgáló felelossége az éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint az üzleti jele ntés és az éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó - Magyarországon érvényes - törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendo és megfelelo bizonyítékot kell szerezni arról, hogy az éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat. Az elvégzett könyvvizsgálat magába foglalta az éves beszámoló tényszámait alátámasztó bizonylatok mintavételen alapuló vizsgálatát, emellett tartalmazta az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyozodésünk, hogy munkánk megfelelo alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék megadásához. A Társaság tokevesztése a tárgyévben E Ft, melynek következtében a saját toke 39,43 %-a a jegyzett tokének. 5

6 A Társaság tevékenysége leányvállalataiban való részesedése birtoklásából áll. Tárgyévi bevétele E Ft, mely a leányvállalatainak nyújtott irányítási, üzletszerzési tevékenysége számlázásból ered. A Holding eredménye, tokeállapota két irányból befolyásolt. Egyrészt a leányvállalatai muködése, másrészt a tulajdonos, Excel Machine Tools Ltd. toke-politikájától függo. Az Excel Machine Tools Ltd. évek óta csodgondnok irányítása alatt áll mérlegzárás utáni információ, hogy a részvényei kb. 1/3-át, mellyel a Holdingban 21,35 % befolyást szerzett, új tulajdonos vette meg innen újabb tokebefektetés éven belül nem várható. A Csepel Holding Rt januárjában eladta az Excel Európa Kft részesedését ebbol származik a 2004-ben kimutatott vesztesége, a saját toke jegyzett toke arányos 71 % ára csökkenése 2005-ben a megmaradt Excel Csepel Szerszámgépgyártó Kft részesedése E ft veszteséggel zárt. A leányvállalat január 20-án csodöt jelentett, június 16-án eredményes még nem jogeros - hitelezoi megállapodást hozott létre, melynek eredményeként az Rt ,- Ft hitelezoi veszteséget realizált. A részesedés értékét E Ft-tal csökkentette a Társaság. A részesedés beszámolóban bemutatott könyv szerinti értéke nem közelíti meg (azaz sokkal magasabb), mint a saját toke fordulónapi E Ft-os értéke. Amint azt az elozo szakaszban tárgyaltuk, a Társaság helyzetét alapvetoen befolyásoló részesedése értékének bemutatása a tárgyévi állapot szerint nem közelíti a valós értéket. A részesedés elkövetkezo, 2006 és 2007 éves gazdálkodásától, valamint az új tulajdonos toke-politikájától függ a vállalkozás folytatásának elve érvényesülése. Véleményünk szerint, az elozo szakaszban ismertetett tények pénzügyi kimutatásokra gyakorolt hatása kivételével az éves beszámoló - melyben az eszközök és források egyezo végösszege E Ft a mérleg szerinti eredmény E Ft veszteség - a Csepel Holding Rt én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérol megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival összhangban van. Budapest, június 26. TÉZSÉ Könyvvizsgáló Kft Képviseletre jogosult: Trammer Zsuzsanna Trammer Zsuzsanna 1171 Bp. Postakocsi utca Bp. Postakocsi u. 37. Nyilvántartásba vételi szám: Kamarai bejegyzés:

7 Összefoglaló értékelés a gazdálkodási adatokról A évi éves beszámolóhoz kapcsolódó kiegészítések A TÁRSASÁG ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉS GAZDÁLKODÁSÁNAK ÉRTÉKELÉSE, A MÉRLEG ÉS EREDMÉNYKIMUTATÁS ADATAI ALAPJÁN I. Bevezetés: A bázisadatokat az Rt évi mérlege számára, a december 31-ei záró adatokat tartalmazó évi éves beszámoló adja. II. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések: Eszközök: 1. Befektetett eszközök: Az Rt. befektetett eszközeinek alakulását a 2/a és 2/b melléklet szemlélteti. A részesedések értéke jelentosen, ról ra csökkent, évrol évre. A különbözet részben az Excel Európa üzletrész értékesítésébol (illetve APEH általi elárverezésébol) adódott, melynek bevétele volt, valamint az Excel Csepel üzletészre elszámolt értékvesztésbol. A volt leányvállalat, az Excel Európa Kft az értékesítést követoen idegen (harmadik fél) kezébe került, így évtol a Kft. kikerült a konszolidációs körbol, azaz a Csepel Holding Rt. konszolidált éves beszámolója az Excel Európa Kft. bevonása nélkül készült évben. A tartósan adott kölcsön, az Excel Csepel Kft- nek április 26-ai lejárattal nyújtott kölcsönt takar, melynek eredeti könyv szerinti értékére ( ra) értékvesztést számolt el a társaság az Excel Csepel Kft január 20-án bejelentett csodje miatt. 2. Követelések: A követelések összege Ez az összeg majdnem teljes egészében egyéb követelésbol áll. A évi mérlegben az egyéb követelések között kimutatott, Garagent Kft f.a.-vel szemben fennálló adókövetelésre még évben 100 %-ban értékvesztést számolt el a Társaság évben pedig leányvállalatával, az Excel Csepel Kft-vel szemben fennálló, e Ft követelésre számolt el 100 %-os értékvesztést a cég, az Excel Csepel Kft januárjában bejelentett csodje miatt. Az 1.101, egyéb követelés iparuzési adó túlfizetést takar. 7

8 3. Értékpapírok: Itt az értékvesztéssel csökkentett saját részvények értéke szerepel. Az értékvesztés összege a mérlegkészítéskori tozsdei árfolyamra való átértékeléssel került meghatározásra. A évben elszámolt értékvesztés összege: Aktív idobeli elhatárolások: A december 31-ei mérlegben ennek értéke 0 Ft. Források: 1. Eredménytartalék: Az eredménytartalék értéke , mely összeg nem más, mint a évi mérleg szerinti eredménnyel növelt évi eredménytartalék. 2. Lekötött tartalék : Értéke megegyezik a saját részvények névértékével. 3. Saját toke: Saját toke állományának változása év folyamán Megnevezés Változás % Összetétel % Jegyzett toke ,61 Jegyett, de még be nem fizetett toke Toketartalék ,77 Eredménytartalék ,31-94,17 Lekötött tartalék ,10 Értékelési tartalék Mérleg szerinti eredm ,39-80,31 Saját toke összesen ,00 100,0 8

9 Az adózott, illetve mérleg szerinti eredmény levezetése Megnevezés Összeg Adózás elotti eredmény Adóalapot növelo tételek (+) Adóalapot csökkento tételek (-) 0 (igénybe vett elhatárolt negatív adóalappal együtt) Adóalap Adó 0 Adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény) Eredménytartalék igénybevett osztalékra - Fizetett osztalék - Mérleg szerinti eredmény Formázott - Formázott 4. Kötelezettségek A kötelezettségek teljes összege, azaz rövid lejáratú. A szállítókkal szemben fennálló kötelezettség 6.106, az egyéb részesedési viszonyban álló vállalatokkal szemben fennálló pedig 111. Az egyéb kötelezettségek összege Az egyéb rövidlejáratú kötelezettség részletezése: APEH késedelmi pótlék ÁFA kötelezettség Szakképzési hozzájárulás SZJA kötelezettség Munkaadói járulék köt. Munkavállalói járulék köt. EHO köt. TB kötelezettség Köt. munkavállalókkal szemben Építményadó Egyéb adók Passzív idobeli elhatárolások : Az os idobeli elhatárolás még nem számlázott, de évvel kapcsolatos költséget (könyvvizsálat, könyvelés) takar. 9

10 III. Eredménykimutatás és az ehhez kapcsolódó kiegészíto információk A bázisadatokat a Társaság évi eredménykimutatása számára a évi éves beszámoló eredménykimutatása adja. 1. Nettó árbevétel A Társaság összegu nettó árbevétele teljes egészében belföldi eredetu. Az árbevétel teljes egésze a kapcsolt vállalatoktól, azaz a leányvállalatoktól származik, hiszen a Társaság kizárólag csak vagyonkezelést, a leányvállalatok menedzselését, irányítását és azok ellenorzését végzi. 2. Költségek, ráfordítások (pénzügyi nélkül): a/ Anyagjellegu ráfordítások Az Rt. költségeinek, ráfordításainak jelentos részét képezik az anyagjellegu ráfordítások. Ezen belül az igénybevett szolgáltatások költségei jelentosek. Ezen szolgáltatások a Társaság jellegébol, illetve tevékenységébol adódóan a részvények forgalomban, illetve tozsdén való tartásával kapcsolatosak. Ugyancsak az anyagjellegu ráfordítások tartalmazzák a évi ügyviteli költségeket és könyvvizsgálat összes költségét. Nagyságrendjük miatt még a hirdetési költségek érdemelnek említést. Ezen költségek ot tettek ki évben. b/ Személyi jellegu ráfordítások Itt az ügyvezetés személyi jellegu ráfordításai szerepelnek (járulékokkal együtt), valamint az Igazgatóság és a Felügyelo Bizottság tagjainak kifizetett tiszteletdíjak, járulékokkal együtt. c/ Egyéb ráfordítások E tétel tartalma értékvesztések, adók és késedelmi pótlékok. A Társaság évben értékvesztést számolt el az Excel Csepel Kft - vel szemben fennálló hosszú lejáratú kölcsönre, valamint vevoi és egyéb követeléseire. A Társaság még 2004-ben a Garagent Kft. egy hazai pénzintézetnél fennálló hiteltartozásaiért vállalt kezességre, illetve a kezesség érvényesítésébol adódó jövobeni kötelezettségeire céltartalékot képzett. Ennek összege 2005-ben válto zatlan. A Társaság év után APEH késedelmi pótlékot számolt el késedelmes fizetése miatt. 10

11 3. Pénzügyi muveletek eredménye : a/ Pénzügyi muveletek bevételei: Itt a számlavezeto pénzintézettol kapott kamat szerepel, 2005-ben 0 Ft értékben. b/ Pénzügyi muveletek ráfordításai: A pénzügyi muveletek ráfordításai között tal szerepel az Excel Csepel Kft-ben levo részesedésére elszámolt értékvesztés. A Társaság értéku Excel Európa Kft. üzletrészét melyet az APEH már évben lefoglalt az APEH egy január 10-én megtartott árverés keretében ért értékesítette. Az üzletrész könyv szerinti értéke és az üzletrész eladási ára közötti különbözetet a Társaság értékvesztésként számolta el, év decemberében. 4. Rendkívüli bevételek és ráfordítások: 2005-ben a Társaságnak rendkívüli bevétele és rendkívüli ráfordítása nem volt. Mérlegen kívüli kötelezettségekkel kapcsolatos kiegészíto információk A Társaság készfizeto kezességet vállalt a Garagent Kft-nek egy hazai pénzintézettel szemben fennálló tartozására, melynek összege (2003. évi adat!). A Társaság a garancia lehívására még évben céltartalékot képzett. Az éves jelentés a valóságnak megfelelo adatokat tartalmaz, a Társaság nem hallgat el olyan tényt amely a kibocsátó helyzetének megítélése szempontjából jelentoséggel bír. Az éves jelentés tartalmáért a Társaság felelosséget vállal. Budapest, június 30. Párkányi Zoltán az igazgatóság elnöke Szomi Iván ügyvezeto igazgató 11

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján

a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján ÉVES JELENTÉS a 2013. december 31-vel végződő évre Magyar Számviteli Szabályok szerinti, auditált adatok alapján Győr, 2014. április 17. Székhely: 9027 Győr, Martin út 1. Postacím: 9002 Győr, Pf. 50 Telefon:

Részletesebben

Tisztelt Részvényesek!

Tisztelt Részvényesek! Tisztelt Részvényesek! A 2011-ES ESZTENDÔ IS KIHÍVÁSOKKAL TELI ÉV VOLT, MELYET STABIL, NYERESÉGES VÁLLALATKÉNT ZÁRTUNK. ELEMZÔK SZERINT A NYUGATI ORSZÁGOK MÁR RÉSZBEN KILÁBALTAK A VÁLSÁGBÓL, TÖRETLENÜL

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a MECSEKÉRC Környezetvédelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság I. Általános rész 2013. évi Éves beszámolójá -hoz. 1.01. A részvénytársaság bemutatása A MECSEKÉRC Környezetvédelmi

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A. KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2014. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: 2. A cég rövidített elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Kft 3. A cég székhelye: 1113 Budapest,

Részletesebben

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló

NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. évi. Éves beszámoló Statisztikai számjel: 12143890-6420-114-01 Cégjegyzékszám: 01-10-043104 NUTEX Befektetési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 1147 Budapest, Telepes u. 53. 2012. évi Éves beszámoló Budapest, 2013. április

Részletesebben

Tartalom 1 A Társaság bemutatása... 2 2 A Társaság számviteli politikájának ismertetése... 3 2.1 Amortizációs politika... 3 2.2 Értékvesztés... 3 2.3 Céltartalék képzés... 4 2.4 A számviteli politika egyéb

Részletesebben

Független könyvvizsgálói jelentés 3

Független könyvvizsgálói jelentés 3 MVM CSOPORT KONSZOLIDÁLT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 Független könyvvizsgálói jelentés 3 ÖSSZEVONT (Konszolidált) mérleg 6 ÖSSZEVONT (Konszolidált) eredménykimutatás 8 ÖSSZEVONT (Konszolidált) melléklet 9 ÖSSZEVONT

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET AZ ÉVES BESZÁMOLÓHOZ I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A vállalkozás bemutatása 1.1. A társaság neve, székhelye A társaság cégneve Argenta Kereskedelmi Szolgáltató Zrt. (rövidített neve:

Részletesebben

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE

EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE EST MEDIA VAGYONKEZELŐ NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINT KÉSZÍTETT, NEM AUDITÁLT 2015. I. NEGYEDÉVES JELENTÉSE 2015. MÁJUS 27. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 ÜZLETI

Részletesebben

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat

EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL A változat I. Feladatcsoport Saját részvények, saját üzletrészek névértéke: 19.360.000 / 0,88 = 22.000.000 Állományváltozás = Zárókészlet Nyitókészlet 91.576.000 38.365.000 = + 53.211.000 Az állományváltozás Követel

Részletesebben

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT.

BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. BUDAPEST ALAPKEZELİ ZRT. Éves Beszámoló 2010. december 31. Budapest, 2011. március 24. a vállalkozás vezetıje TARTALOMJEGYZÉK I. Független könyvvizsgálói jelentés II. Éves beszámoló - Mérleg - Eredménykimutatás

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

Cash flow (előző év - tárgyév)

Cash flow (előző év - tárgyév) Cash flow (előző év - tárgyév) Megnevezés (1000HUF) Előző év Tárgyév I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (Működési cash flow 1-13. sorok) -39 351 1 Adózás előtti eredmény -18 069 2

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság és Leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készített konszolidált pénzügyi kimutatások a független könyvvizsgálói jelentéssel

Részletesebben

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1

Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 Éves Beszámoló Gazdasági Társaságok (Fióktelepek) részére (angol nyelvű számszaki adatokkal) Verzió: 2001.1.1 KSH szám 1 1 1 3 7 6 6 5 7 0 1 2 1 1 4 0 1 Cégjegyzékszám 0 1 1 0 0 4 2 8 4 2 Időszak éve 2006

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29.

BESZÁMOLÓ. Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság 2011. december 31. Budapest, 2012. március 29. BESZÁMOLÓ Diákhitel Központ Zártkör en M köd Részvénytársaság Budapest, 2012. március 29. 12657331-6492-114-01 Statisztikai számjel 01-10-044593 Cégjegyzék száma " A" MÉRLEG Eszközök ( aktívák) adatok

Részletesebben

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését.

A költségcsökkentő intézkedések ellensúlyozták a kereslet csökkenését. A DANUBIUS HOTELS CSOPORT I. FÉLÉVES ÉS II. NEGYEDÉVES GYORSJELENTÉSE A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta. I. féléves és II. negyedéves,

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete PK-142 Törvényszék: 06 Szegedi Törvényszék Tárgyév: 2 0 1 3 Beküldő adatai Viselt név: Születési név:

Részletesebben

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója

Befektetési vállalkozások 2013. évi beszámolója 1 1 6 0 0 1 9 2-6 6 1 2-1 1 4-01 Statisztikai számjel Reálszisztéma Értékpapír-forgalmazó és Befektető Zrt. 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4., Telefonszáma: 266-9095 a vállakozás megnevezése a vállakozás

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler

A legjobbat vagy semmit. Gottlieb Daimler Éves beszámoló 2013 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. Független könyvvizsgálói jelentés Üzleti jelentés 2.1 Áttekintés 2.2 Duális képzés 2.3 Társadalmi felelősségvállalás 2.4 Környezetvédelem 2.5 Pénzügyi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2012. június 28. Ára: 4935 Ft 7. szám TARTALOMJEGYZÉK A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG- ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

Részletesebben

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31.

INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai. Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló. 2004. december 31. INTER-EURÓPA BANK Rt. és leányvállalatai Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok alapján készült Éves Konszolidált Beszámoló Konszolidált pénzügyi kimutatások a 2004. december 31-ével végződő évre Tartalomjegyzék

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámolója 1 8 6 7 4 8 6 0 9 4 9 9 5 2 9 1 3 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Alapítvány a Néptánchagyományok Ápolásáért egyéb szervezet megnevezés 2084 Pilisszentiván, Táncsics u. 29. az egyéb

Részletesebben

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás:

RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság címe: H-9027 Győr, Martin u. 1. Ágazati besorolás: A RÁBA Nyrt. 2008. I. negyedéves gyorsjelentése Nem auditált, konszolidált gyorsjelentés a Nemzetközi Pénzügyi Jelentéskészítési Szabványok (IFRS) szerint A társaság neve: RÁBA Járműipari Holding Nyilvánosan

Részletesebben

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat -

A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság 2006. évi éves gyorsjelentése - kivonat - A Forrás Vagyonkezelési és Befektetési nyilvánosan működő Részvénytársaság (FORRÁS nyrt)

Részletesebben

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369)

A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) A FuturAqua Ásványvíztermelő és Vagyonkezelő Nyrt. (Székhely: 7623 Pécs, Ungvár u. 22., Cg. 02-10-060369) KONSZOLIDÁLT PÉNZÜGYI KIMUTATÁSA, konszolidált éves beszámolója a 2012. december 31-én végződő

Részletesebben

I. fejezet Számviteli jog

I. fejezet Számviteli jog Előszó A kedves olvasó a pénzügyi jogi anyagot összefoglaló második kötetet tartja a kezében. A válogatás az első kötethez hasonlóan szubjektív, hiszen a pénzügyi jog egyre bővülő világában a válogatás,

Részletesebben